14-04-05

Siegfried Verbeke

Het hof van beroep in Antwerpen heeft vandaag Siegfried Verbeke veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. In eerste aanleg was Verbeke slechts veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk. Verbeke moet ook 2 500 euro boete betalen en is voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Tien jaar lang zal hij dus niet meer voor het VB kunnen kiezen.
 
Siegfried Verbeke was in de jaren zeventig lid van de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes, die met de Vlaams Nationale Partij van Karel Dillen samensmolt tot het Vlaams Blok. Verbekes toenmalige vrouw stond op de VB-kieslijsten in Antwerpen. Verbeke zelf laat zich in die jaren vooral opmerken als lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). In 1977 lanceert hij het tijdschrift Haro, samen Xavier Buisseret en Roeland Raes. De eerste werd later nog VB-volksvertegenwoordiger; de tweede senator en VB-ondervoorzitter. Haro verspreidt bandopnames van de toespraken van Hitler, Goebbels en Göring, en publicaties zoals Stierven er werkelijk zes miljoen?, Moeder vertel eens wat van Adolf Hitler en Nuremberg ou la terre promise van Maurice Bardèche in een vertaling van Karel Dillen. In het Haro-themanummer 'Holocaust', hoe lang nog? wordt de uitroeiing van zes miljoen joden door de nazi's afgedaan als "fictie en manipulatie van de historische werkelijkheid" in stand gehouden "door de censuur van de democraten."
 
Later richt Siegfried Verbeke, samen met zijn broer Herbert, de vzw Vrij Historisch Onderzoek (VHO) op die volgens de statuten een publiek debat over de holocaust wil uitlokken, maar in werkelijkheid tientallen geschriften laat drukken en verspreiden waarin de holocaust in vraag wordt gesteld. Bij huiszoekingen bij het VHO werd twintig ton van dergelijke publicaties gevonden. De jongste jaren legde Verbeke zich toe op het verspreiden van negationistische publicaties via het internet, via een Amerikaanse website. Een Amerikaanse website waar de mensen erachter zich onder andere in het Nederlands voorstellen! Het adres van die website showt Verbeke op een T-shirt die hij zelfs bij zijn verschijningen voor de rechtbank draagt.
 
Uit dit alles besloot het hof van beroep dat Verbeke een verregaande minachting heeft voor het onnoemelijke leed dat de holocaust veroorzaakt heeft, en dat hij op een pseudo-wetenschappelijke wijze de holocaust tracht te ontkennen of te minimaliseren om op die wijze het nazi-regime aanvaardbaar te maken. Het hof veroordeelde Verbeke als "een spilfiguur in de verspreiding van een racistisch geïnspireerd ideeëngoed, zowel nationaal als op internationaal gebied." Ook aan zijn gebrek aan schuldinzicht werd zwaar getild.
 
Acht jaar nadat Verbeke voor het verspreiden van negationistische geschriften in Nederland veroordeeld werd, is hij nu ook in eigen land veroordeeld. Eind vorig jaar verzocht Duitsland om uitlevering van Verbeke, omdat Verbeke ook daar boter op zijn hoofd heeft. Maar de rechtbank in Kortrijk ging niet in op het verzoek om uitlevering omwille van de nog tegen Verbeke lopende onderzoeken en rechtszaken in eigen land. Verbeke werd toen wel veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen. Nu kan hij een jaar brommen. Maar niet meteen. Verbeke gaat in beroep bij het hof van cassatie. Omdat zijn broer Herbert niet in beroep ging tegen de uitspraak in eerste aanleg, komt die ervan af met een jaar voorwaardelijk. Herbert werd wel genoemd in het onderzoek naar de doodsbedreigingen tegen Rik Vannieuwenhuyze, de zaakvoerder van het delicatessenbedrijf Remmery.

  • Siegfried Verbeke was de voornaamste spreker op een benefiet-meeting van Blood and Honour Vlaanderen ten voordele van de Duitse negationist Ernst Zündel. Onze artikels over die meeting (zie: Blood and Honour-meeting mondt uit in scheldtirade en Opnieuw Blood and Honour-meeting in Waasmunster) ontlokten bij de organisatoren de kritiek dat wij "de ongekroonde koningen van de desinformatie en laster" zijn. Blijkens de veroordeling door het hof van beroep vandaag komt die titel eerder Siegfried Verbeke, gastspreker bij Blood and Honour Vlaanderen, toe.

 

22:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.