30-04-05

Vlaams Belang meer dan ooit weer Vlaams Blok

Na de "Moslims kunnen geen democraat zijn"-uitspraak van Filip De Man zei het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding dat het op basis van deze ene uitspraak geen nieuw proces tegen het VB zou starten. Maar het werd wel bijgehouden. Bij meerdere dergelijke uitspraken kon opnieuw naar de rechter gestapt worden. In de doos VB-uitspraken om bij te houden, kan het Centrum alvast een gisteren verspreidde persmededeling leggen: "Politiek correcte Vlaamse regering stigmatiseert ten onrechte 'racistische' zondebokbedrijf! Niet bedrijfsleven maar politiek verantwoordelijk voor zgn. 'racisme'! Politiek correct multiculdiktaat botst met bedrijfseconomische realiteit: bedrijfsleven moet haar werknemers kunnen kiezen!" Drie titels en evenveel uitroeptekens. 
 
Aanleiding is een artikel van Guy Fransen op de voorpagina van De Standaard eerder deze week. Kantelpoortenbedrijf Feryn vond via advertenties geen personeel. Het bedrijf plaatste daarop langs de A12 in Londerzeel een bord met de mededeling dat het werknemers zoekt. De voorbije twee weken boden twintig Marokkanen zich aan voor de job van monteur, maar die werden door het bedrijf geweigerd met als reden: "De klanten aanvaarden hen niet." Het is geen alleenstaand geval. Een schildersbedrijf uit Wolvertem geeft in De Morgen  toe dat het gezien de reacties van haar klanten geen Marokkanen aanneemt, bij een schrijnwerkerij in Kortenberg wordt bij gelijke kwalificaties bij een Belg en een Marokkaan de Belg aangeworven, bij een transportbedrijf in het Waasland dat Turkse chauffeurs wilde aannemen gingen de Vlaamse chauffeurs in staking... In de callcentra zit het wel vol allochtone mannen en vrouwen. Rachida en Najat bijvoorbeeld, twee perfect Nederlands sprekende meisjes uit Borgerhout, die in een callcentrum potentiële klanten voor onder andere Lederland opbellen, moeten Vlaamse voornamen voorwenden.
 
Vlaams minister van werk Frank Vandenbroucke en zijn collega voor Inburgering Marino Keulen veroordelen deze racistische houding. De werkgeversorganisatie Unizo heeft begrip voor de werkgevers die rekening houden met de vooroordelen van hun klanten, en neemt in haar recente reactie niet eenzelfde bemoedigende houding aan als in de brochures die ze vroeger verspreidde: "Deel mee welke werknemer het werk zal uitvoeren. Noem zijn/haar naam expliciet. Vermeld indien nodig de afkomst. Indien u lichte weerstand voelt, aarzel dan niet om de werknemer te verdedigen. 'Hij is al vijf jaar bij ons in dienst. Hij levert prima werk.' Sta achter uw medewerker." Unizo waarschuwde ook voor schijnklachten. "Mensen met seksistische, racistische of andere vooroordelen komen daar niet altijd voor uit en verpakken dat liever in een klacht over de geleverde dienst."
 
Het VB komt wel uit voor haar mening. Onder de genoemde titels en uitroeptekens schrijft het: "Het Vlaams Belang is verbijsterd over de hypocriete reactie van de Vlaamse regering ten aanzien van het kantelpoortenbedrijf Feryn te Londerzeel. (...) Het gegeven dat veel klanten wegens hun negatieve beeldvorming over allochtonen het bedrijf in zijn personeelskeuze beïnvloeden is niet de schuld van het bedrijf maar wel de schuld van het lakse immigratiebeleid en het veel te soepele inburgeringsbeleid dat de volwaardige integratie en assimlilatie van allochtonen verhindert en onaangepast sociaal gedrag, overlast en criminaliteit bij allochtonen in de hand werkt. In het bedrijfsleven gelden bovendien niet de regels van de politieke correctheid maar speelt op de eerste plaats de bedrijfseconomische logica. De pijnlijke realiteit waardoor het bedrijf Feryn nu onterecht onder een lawine van kritiek en zelfs juridische bedreiging wordt bedolven is alleen maar te wijten aan het lakse immigratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse en federale regering. De Vlaamse regering maakt van het bedrijf een zondebok en bliksemafleider voor het falende immigratie- en inburgeringsbeleid. Het bedrijf in kwestie is niet schuldig aan racisme maar is juist het slachtoffer van het non-beleid!" Het VB verwijst nog naar Denemarken waar door het (streng) immigratiebeleid en het (ruim) inburgeringsbeleid "de integratie en assimilatie van allochtonen veel minder problematisch is" en kondigt aan minister van inburgering Marino Keulen te interpelleren over de reactie van de Vlaamse regering.
 
Het Vlaams Belang dat het opneemt voor bedrijven die discrimineren, Koen Dillen die vindt dat de wet tegen het revisionisme afgeschaft moet worden (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/377/39/lang,nl)... Het Vlaams Belang is een half jaar na haar stichting meer dan ooit het Vlaams Blok van weleer.

11:44 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

29-04-05

De VB-kalender

VB-militanten kunnen niet alleen naar een eigen 1 mei-bijeenkomst (zie hieronder), de VB-kalender vult elke maand weer een volle bladzijde in het Vlaams Belang Magazine. Het populairst zijn de eten- en drankavonden. In Haaltert was er laatst nog een Vlaams eetfestijn, in Schellebelle een Derde waterzooi-avond, in Peer een Friet- en stoofvleesdag, in Lint een Vijfde afdelingsetentje, in Asse een Kaas- en Breughelavond... Een tweede groep activiteiten zijn de gespreksavonden. Met Jurgen Verstrepen in Lovendegem over 'vrijheid van meningsuiting', Koen Dillen in Mechelen over 'Rechts in Europa', dezelfde Koen Dillen en zijn maatje Philip Claeys in Ekeren en Aartselaar over 'Een brug te ver: Turkije in de Europese Unie'... Ongetwijfeld werd veel volk verwacht op een meeting over B-H-V in Mol (!), jawel in de Kempen. Dan zijn er nog de ranzige activiteiten, zoals de Bormsherdenking in Merksem. Jaja, bij het VB is er voor elk wat wils. 
 
De volgende twee weken zijn er twee merkwaardige activiteiten. Op 20 mei organiseert de Mechelse VB-afdeling een (we citeren) "Spreekavond: 'On the origin', een visie op het ontstaan van het universum." Een VB-avond aankondigen met een Engelse titel, il faut le faire. Maar het wordt nog gekker. Op de website van de Mechelse VB-afdeling krijgen we een toelichting over de spreker die avond. We citeren opnieuw: "Mechels OCMW-fractieleider  Fons Wils is van alle markten thuis. Na zijn gesmaakte uiteenzeting over de vrijmetselarij, laat hij de Mechelaars nu meegenieten van zijn visie over het ontstaan van het universum. Fons schreef er een veelgelezen nota over, liet deze vertalen in het Engels en zette het schrijfsel op het internet (www.ontheorigin.be). Gevolg: deining in wetenschappelijke kringen."
 
Een andere opvallende activiteit is het Republikeins zangfeest  dat op 4 mei in Beringen ingericht wordt door het LbBC, het Limburgs 'belgië Barst' Comité. De "B" van "België" wordt consequent met kleine "b" geschreven. Het moet de unitaristen pijn doen! Nog meer pijn, pijn in de oren, krijgen we als we het lijstje overlopen van wie allemaal komt zingen: Gerolf Annemans, het Gentse VB-kopstuk Francis Van den Eynde, Hector Van Oevelen ('t Pallieterke), Jurgen Ceder (VB-juridische dienst), Luc Vermeulen (VB-ordedienst), Jef Elbers (VMO)... Met medewerking van de Red Hackle Pipe-doedelzakband, de VNJ-muziekkapel (foto), het Koperensemble (met Rob Verreycken, of heette zijn groep Piston? - we zijn het even kwijt). Hadden we het eerder geweten, we zouden geen kaarten voor Ska Cubano in De Roma (Borgerhout) gekocht hebben maar ons naar Beringen gespoed hebben.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

28-04-05

Ondernemend Vlaams Belang

Terwijl in de Antwerpse binnenstad tien- à vijftienduizend socialistische militanten opstappen in de 1 mei-optocht, blaast het VB aanstaande zondag verzamelen aan de ingang van de luchthaven van Deurne voor een eigen 1 mei-manifestatie. De VB'ers worden met bussen aangevoerd vanuit de verschillende Antwerpse districten, maar ook vanuit de rand (Borsbeek, Schoten) en zelfs Mechelen. De vernieuwing zit langs socialistische kant, want voor het eerst worden de toespraken door twee vrouwen verzorgd: Vlaams minister Kathleen Van Brempt en nagelnieuw Vlaams ABVV-secretaris Caroline Copers. Langs VB-kant blijven het dezelfde sprekers als vorig jaar: Filip Dewinter en het dwergje dat altijd met hem meeloopt, Jan Penris.
 
De VB'ers zullen zich kunnen opwarmen aan een aantal vurige toespraken, maar het echte werk gebeurt achter de schermen. Onder leiding van Gerolf Annemans is de VB-studiedienst een economisch programma aan het opstellen. Want aan een uitgewerkte visie op economisch vlak mangelt het bij het VB, moest onlangs ook VB-voorzitter Frank Vanhecke toegeven. Vandaar dat de volgende dagen bedrijfsbezoeken gepland zijn in heel Vlaanderen, een website geopend is over 'Ondernemend Vlaanderen', op 18 juni een VB-colloquium georganiseerd wordt in de lokalen van het Vlaams Parlement, en op 26 november het VB zijn financieel-economisch congres organiseert 'Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen!' Volgens een VB-persmededeling zal het VB die dag "een geloofwaardig, deskundig en Vlaams alternatief voor het huidige economische en fiscale wanbeleid voorstellen. De bestaande economische principes van het Vlaams Belang vormen het uitgangspunt voor wat een uitgebreid en geactualiseerd economisch programma zal worden." Dat laatste ("de bestaande economische principes van het Vlaams Belang...") is waar; het eerste ("een geloofwaardig, deskundig en Vlaams alternatief...") klopt niet.
 
De nota Ondernemend Vlaanderen die de VB-studiedienst pas afgeleverd heeft, maakt duidelijk dat het VB kiest voor een ultra-liberaal programma. Niet toevallig is de overheersende kleur op de website Ondernemend Vlaanderen dan ook blauw, waar de omkadering bij de VB-website geel-zwart is en bij de Filip Dewinter-website oker-bruin. Al op blz. 5 lezen we: "De politiek moet zich (...) bezinnen niet over de eigen rol in de economie maar over hoe ze de economische ontwikkeling kan bevorderen. Dat kan door wijzigingen door te voeren, maar ook door slecht gekozen overheidsingrijpen te staken. Is het immers niet zo dat de overheid slechts een kader kan en moet scheppen? Het beteugelen van misbruiken, corruptie, fraude en de uitwassen van een doorgeschoten globalisering kunnen opdrachten van de overheid zijn." De overheid kan en moet  een kader scheppen voor ondernemend Vlaanderen, "het eigendomsrecht, het vrije ondernemerschap en de contractvrijheid vrijwaren"; beteugelen van misbruiken, corruptie, fraude... kunnen  opdrachten van de overheid zijn.  
 
Natuurlijk wordt Wallonië bekritiseert: "Een onvergelijkbaar groot deel van de bevolking leeft er van een staatsinkomen. Slechts 22 % van de Walen draagt met een belasting op zijn privé-inkomen actief bij tot de ontvangsten van de overheid. Onder meer omwille van die redenen geeft de Waalse bevolking de politieke macht in handen van een alomtegenwoordige socialistische partij." Maar het VB moet ook erkennen dat het er soms beter aan toegaat dan in Vlaanderen: "In Wallonië geldt sinds 1 oktober 2002 de 'permis unique,' die de stedenbouwkundige én de milieuaspecten integreert. Waarom kan dit in Vlaanderen niet?"
 
Eén van de problemen voor ondernemend Vlaanderen is... de mentaliteit in Vlaanderen. Slechts 3,5 % van de actieve bevolking startte vorig jaar met een nieuw bedrijf. "Het 'startersprobleem' is een probleem van hoge loonkosten en een loonstructuur die demotiverend werkt. Het is echter eveneens het gevolg van een afkalvende 'winnaarsmentaliteit' bij heel wat jonge mensen, een meer algemene maatschappelijke malaise inzake de rol en het aanzien van de ondernemer en tot slot, een ontoereikende stimulering van het ondernemerschap in het onderwijs."
 
Het voornaamste VB-voorstel is tweemaal een belastingverlaging: "Zou een substantiële lineaire daling van het overheidsaandeel in de loonlasten, minstens tot het gemiddelde niveau van onze voornaamste handelspartners, niet heel wat meer zoden aan de dijk kunnen zetten?" en "Een bijsturing van de vennootschapsbelasting (is) eveneens wenselijk. Het standaardtarief van deze belasting zou in eerste instantie toch onder de psychologische drempel van 30 % moeten kunnen dalen." Hoe al die minderinkomsten voor de overheid gecompenseerd worden, waar dan moet bezuinigd worden, wordt nergens uitgelegd.
 
Het VB wil niet weten van de onder Verhofstadt I afgesproken uitstap uit de kernenergie en plaatst vraagtekens bij de Kyoto-norm voor Vlaanderen. "Het zuiden van België haalt nl. makkelijker de opgelegde quota dan Vlaanderen. Communautaire splijtstof m.a.w. - nu evengoed inzake milieu!" Wél positief: "In Vlaanderen is sociale onrust gelukkig zeldzaam. Bedrijven en sectoren moeten in de mate van het mogelijke - binnen de vigerende wetgeving - een goede relatie op de werkvloer nastreven."In de mate van het mogelijke..." Over de vakbonden zegt de jongste VB-nota: "Vakbonden spelen in regel hun rol zoals het hoort. Dat betekent niet dat geïnstitutionaliseerde syndicale structuren in KMO's een goed idee zijn." De vakbonden, en vooral de socialistische, worden verweten georiënteerd te zijn "op de erg étatistisch ingerichte samenleving in het zuiden van het land" en daardoor "veeleer verdedigers (te zijn) van vervangingsinkomens in plaats van de belangen van arbeidende mensen te behartigen."
 
De internationale economische problemen die op ons afkomen worden het best gepareerd door... de Vlaamse onafhankelijkheid. "Vlaanderen moet rechtstreeks zijn belangen kunnen vertegenwoordigen, zowel op nationaal, op Europees als op mondiaal niveau. Vlaamse onafhankelijkheid lijkt ons dan ook de beste garantie om onze economie en dus onze welvaart en ons welzijn blijvend veilig te stellen." Het federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel wordt best afgeschaft: "Het treedt steeds meer op als exclusief reisbureau voor zijn erevoorzitter, de kroonprins. Met het oog op een volwassen, competitief Vlaams economisch beleid is een pleidooi voor de afschaffing van het federale agentschap, de logica zelf." In afwachting maakte Marie-Rose Morel dan maar trammelant toen ze dreigde niet mee met prins Filip op economische missie naar China te kunnen gaan.

20:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (27) |  Facebook | | |  Print

Literaire avond 'Bevrijd de Stad!'

Dat Filip Dewinter het moeilijk heeft met de mensenrechten, weten we. Tijdens De Zevende Dag van 7 juni 1992 zei Dewinter: "De rechten van het eigen volk gaan voor op de rechten van de mens." Zeer symbolisch stottert hij tweemaal bij het uitspreken van de vier woorden 'rechten van de mens'. Intussen heeft Dewinter helemaal zijn bekomst van die mensenrechten nadat de Liga voor Mensenrechten, samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, een klacht wegens racisme indiende tegen het VB en van de rechtbank ook nog gelijk kreeg.  
 
In haar ijver voor fundamentele vrijheden wil de Liga, niet toevallig in Antwerpen, de bevrijding herdenken en aandacht vragen voor de vrijheidsbeneming vandaag. Om de alertheid aan te wakkeren, omdat het niet altijd politieke debatten moeten zijn en omdat ook poëzie de zeden verzacht, organiseert de Liga voor Mensenrechten op donderdag 12 mei een literaire benefietavond in het Cultureel centrum van Berchem. Op het programma staan onder andere Wannes Van de Velde, Geertrui Daem, Erik Vlaminck en Peter Holvoet.
 
Meer gegevens vind je in de rubriek 'Actie' hiernaast.

10:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

"Schijtend stier"

We weten nog niet wie De Grootste Belg zou zijn. Morgen stopt het gelijknamig radioprogramma, maar daarna wordt de hype verder gezet met de verkiezing van de Top 10 om op 24 november 2005 (we vermelden het jaartal maar om u niet verder te verontrusten) dé Grootste Belg bekend te maken. Wie De Ergste Belg is, lijkt al vast te staan. Er kunnen nog twintig mensen genomineerd worden voor de Top 100 van het maandblad Deng, maar als nummer 64 is vandaag Filip Dewinter opgedoken. Volgens Deng speelt deze "heraut van de haat" eigenlijk geheel buiten wedstrijd.
 
Deng: "Zijne Onrustwekkende Gewenkbrauwde Demagoogheid heeft immers voor de natie gedaan wat Vetsmelterij Verkest voor de kippenkwekerij heeft betekend. Hij is voor de internationale uitstraling van het vaderland even nuttig gebleken als een maagring bij Rani Deconinck (wend uw browser een keer naar www.kanaaltwee.be/TV-GIDS/series/The_West_Wing en u begrijpt meteen wat wij bedoelen), hij heeft dus het Belgische tricolore blazoen benaderd zoals een schijtende stier een vers wit laken. De schuimbekkende voorman van de poldernazi's lijkt dan ook de gedoodverfde winnaar van deze competitie (...)."
 
Blijft de vraag welke VB'er nog genomineerd wordt. In elke reeks van twintig genomineerden was er één bij: Gerolf Annemans, Karel Dillen, Frank Vanhecke... Wij gokken op Anke Van dermeersch, eerder al op de korrel genomen door Deng  en volgens het Vlaams Blok Magazine  van oktober 1998 "een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde." Van dermeersch was toen nog geen VB-lid.

  • Na De Grootste Belg en De Ergste Belg zijn nog gelijkaardige verkiezingen opgezet. Een bezoeker van deze weblog signaleerde een paar weken geleden De Lelijkste Belg, maar leuker is Het Grootste Beleg: http://www.hetgrootstebeleg.blogspot.com

 

09:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

27-04-05

De ene babe is niet de andere

Het weekblad  P-magazine wil ons tot aankoop verleiden met babes op hun cover. Maar wij laten ons leiden door de interviews die aangekondigd worden. Zoals deze week met Gui Polspoel, voormalig VRT-Wetstraatjournalist die nu voor  Polspoel & Desmet op VTM wekelijks nog een politicus tussen zijn boterham legt. Wat denkt hij over het VB... en haar babes?
 
Moet je een Filip Dewinter met getrokken zwaard te lijf gaan?
Gui Polspoel: "Ik vind van wel. Het Vlaams Blok is geen partij als de andere, alleen al omdat het veroordeeld is wegens racisme. Ze heeft sindsdien wel een ander kleedje aangetrokken, maar het blijft dezelfde partij. Daarom blijf ik ze ook consequent het Vlaams Blok noemen. Die partij komt nooit op de proppen met haalbare oplossingen. Ze stuurt aan op confrontatie en verdeeldheid en daar kan ik absoluut niet tegen. En ik ben echt niet het type dat praat vanuit zijn villa in Brasschaat. Ik woon in Schaarbeek, ik weet wat er op straat aan de hand is. Je moet daar een oplossing voor zoeken en niet alleen een politionele. Met ordehandhaving pak je enkel de uiterlijkheden van het probleem aan. Je stampt het onder de grond, maar daar blijft het broeien. Nee, geef eens oplossingen voor onderwijs en werkgelegenheid. Op die terreinen komt het Blok niet verder dan confronteren: 'Zij kunnen niet..., zij zullen nooit..., zij zijn geen democraten, zij moeten die hoofddoek afdoen'."
Dewinter is in de omgang ontzettend vriendelijk. Een pose?
Polspoel: "Ach, hij is beleefd. Maar fascisten kunenn vriendelijke mensen zijn, hé."
Ben je vatbaar voor de charme van de 'babes' in de politiek?
Pospoel: "Dat doet mij niks. Freya Van den Bossche is een verdomd harde tante. Die bokst volop mee en dan speelt schoonheid geen rol. (...) De 'babes' die het in de politiek maken, zijn veel meer dan dat. Laat het me uitleggen aan de hand van de twee babes van het Vlaams Blok: Marie-Rose Morel en Anke Van dermeersch.. Over Morel zei een Vlaams politiek kopstuk onlangs: 'Ik heb in mijn carrière één debat echt verloren, en niet met 7-3, maar met 10-0.' Dat was tegen Morel. Het bewijst dat ze geen simpele madam is. Van dermeersch daarentegen is een wekker die afloopt. Die winden ze op het hoofdbestuur van het Vlaams Blok op en wat je ook vraagt, ze vliegt er los door. Tja, dat is dan ook een babe, maar wel zonder politiek talent. En zij is nog altijd een van de vooraanstaande madammen van die partij." Inderdaad. Opgenomen in het VB-partijbureau, in tegenstelling tot Alexandra Colen. En in Antwerpen running mate  van Dewinter voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We weten nu waarom.

  • Nagekomen bericht. Bij het VB hebben ze de P-magazine ook in huis gehaald, of bracht Jurgen Verstrepen hem mee naar het partijhoofdkwartier. In elk geval, men heeft er ook het interview met Gui Polspoel gelezen en citeert eruit op de VB-website... maar alleen wat hen goed uitkomt. Het citaat van Polspoel over Morel krijgen de VB-websitebezoekers te lezen, en zal waarschijnlijk nog wel opduiken in VB-publicaties. Over de kwalificaties die Polspoel Van dermeersch toedicht, lezen we niets bij het VB. Wij, daarentegen, gaven beide omschrijvingen. Da's nu het verschil tussen de VB-berichtgeving en die van het AFF-Verzet.

12:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

26-04-05

"Goed dat u dit leest"

In De Standaard  van het voorbije weekend schreef Bart Brinckman dat het VB na de heisa in de partij de voorbije weken, er helemaal bovenop is. Het VB kan zich opnieuw wentelen in haar favoriete slachtofferrol na de aangescherpte VRT-nota over hoe het VB behandelen (nota die notabene door De Standaard  uitgebracht werd) en de aanslepende discussie over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. En passant - journalisten zijn daarin niet anders dan politici, soms nog erger - werd een tik gegeven naar Marc Spruyt en Blokwatch. Bart Brinckman: "Een VRT-journalist schrok zich onlangs zelfs rot toen hij merkte dat Mark (sic) Spruyt, de smaakmaker van de anti-Belangwebstek Blokwatch, in het parlement zonder problemen op een groepje Belangers kon botsen. Niemand bleek de man te kennen. Het blijft een raadsel hoe je een partij kan doorgronden als je met geen enkele mandataris spreekt."
 
Marc Spruyt reageert vandaag: "Wat een onzin. Had de rechter die op 21 april 2004 het Vlaams Blok als een racistische partij bestempelde dan ook geen inzicht? Hij had immers met geen enkele mandataris gesproken, maar zijn bewijsvoering louter op schriftelijke bronnen gesteund. Is wat er neergeschreven staat in boeken, onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikels voortaan van nul en generlei waarde? Kan men via de teksten die het Vlaams Belang zelf produceert in tijdschriften, brochures, wetsvoorstellen en parlementaire tussenkomsten een partij niet meer doorgronden? (...)Van de tientallen gesprekken die ik al met Belangers heb gevoerd, is me één indruk het meest bijgebleven: altijd weer proberen ze je wat op de mouw te spelden. 'Vrijheid blijheid, dat is wat wij op ethisch vlak voorstaan, meneer." "Neen, met de vakbonden hebben wij geen probleem. Hoe komt u erbij?"
 
Het kan nog straffer. Een man die beroepshalve om verheldering vroeg over iets wat in een huis-aan-huisblad van het VB was verschenen, kreeg als antwoord van een VB-mandataris: "Het is goed dat u dat leest. Ik lees dat niet meer." Het is dus goed dat Blokwatch, deze website en andere regelmatig onder de aandacht brengen wat het VB zelf publiceert. 

22:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-04-05

Als Annemans naar TV kijkt en eens fietst...

Veel meer dan Jurgen Verstrepen of Marie-Rose Forel is Gerolf Annemans de te volgen figuur bij het VB. Niet dat we hem tot de gematigde vleugel rekenen, zoals Johan Leman destijds. Leman die intussen trouwens spijt heeft van die uitspraak. Annemans blijft een eerste klas racist, en pur dur VB'er. Maar Annemans kan al eens vrij denken, heeft interesse voor kunst...
 
Op zijn website staat Annemans even stil bij het voorbije weekend. Annemans heeft naar ATV gekeken en is naar de Permeke-bibliotheek gefietst (!). Gerolf Annemans: "Tom Lanoye (foto) die in het debatprogramma op de Antwerpse regionale televisiezender ATV aanstipt dat Antwerpen toch wel een bijzondere stad is omdat ze - hij sprak als 'toch maar' een Waaslands migrantje - iemand kritisch kan besnuffelen en bejegenen maar hem nadien met evenveel kracht in de armen kan sluiten. Lanoye  sprak over zijn opvolger, de nieuwe stadsdichter Ramsey Nasr. Ikzelf had op mijn zonnige vrijdagnamiddag de fiets gepakt om naar de opening van de nieuwe stadsbibliotheek Permeke te gaan en had er - van harte - die Nasr toegejuicht voor een geestig en spetterend stadsgedicht, gebracht door de acteur die Nasr onmiskenbaar ook is. Onze kritiek op het instituut van de stadsdichter in het algemeen (al was het maar het feit alleen al dat die geen politieke uitspraken mag doen of daar zeker in beperkt is) doet niets af aan mijn bewondering voor wat Nasr die vrijdag deed. En ja, Lanoye, ook dat is dus Antwerpen. Ge hebt gelijk. Dit is een open stad die geen lessen in verdraagzaamheid te ontvangen heeft, van niemand (...)."
 
En dan begint het geneuzel en gekeutel. Annemans: "(Dit is een open stad die geen lessen in verdraagzaamheid te ontvangen heeft, van niemand), en die met des te meer kracht - zeg maar via haar stemmen voor het Vlaams Belang - van allerlei problemen mag en kan aangeven dat de grenzen bereikt zijn als die door een vermolmd bestuur totaal genegeerd of miskend worden. Een verdraagzame stad dus, maar een pilootstad, met zo veel gezond verstand. Een verdraagzame stad, maar met lef." Hier verliest Annemans zich in zijn beroepsleven als VB-politieker. Kritische geluiden via het Vlaams Belang? Vergeet het. Het bewijs zal geleverd worden. Onder de VB-koepel 'Leefbaar Antwerpen' zal geen meerderheid van wijk- en actiecomitees zich aansluiten. Integendeel.

23:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

24-04-05

Antwerpen Boekenstad

Er was veel volk gisterenavond. Mooi volk. Van de jarige Mauro Pavlowski tot de immer ravissante Anna Luyten. Maar er waren ook mensen, vooral mannen, met alsmaar uitdeinende lichaamsvormen. Er stond een goede coverband op het podium, en de dansvloer was druk bezet. Onder meer door een plaatselijke politica die zich ontpopte als een ware dancing queen. Veel ambiance, maar ook iedereen muisstil als Ramsey Nasr zijn stadsgedicht over de Permeke-bibliotheek voorlas. Ambtenaren die overdag nog gidsten in die Permeke-bibliotheek, kwamen in minder gebruikelijke outfit hun benen strekken. Er waren auteurs (van Ingrid Vander Veken tot Tom Lanoye), journalisten en boeken schrijvende journalisten (Jef Lambrecht). Kortom, het Boekenbal in De Roma gisterenavond was een plezante afsluiter van één jaar Antwerpen Boekenstad.
 
Maar wat bracht Antwerpen Boekenstad bij in de strijd tegen de verzuring? Niet dat alles daartegen moet afgewogen worden, maar als je beschikt over een budget van drie miljoen euro moet je die vraag durven stellen. De gewone Antwerpenaar onthoudt allicht de spandoek op de KBC-toren met de letters en eerste regels van een gedicht van Tom Lanoye. En misschien ook  het antwoord van de Onze-Lieve-Vrouwtoren op de liefdesverklaring van de Boerentoren, respectievelijk vertolkt door La Esterella en door Tom Lanoye. Zuiderzinnen kende een massale belangstelling, maar de opkomst voor Het Andere Boek viel dan weer tegen. Lanoyes gedicht op een broodzak was een goed idee, en er waren uitlopers die niet eens in het Antwerpen Boekenstad-programma stonden zoals De Pleingedichten. Maar er was (te)veel dat enkel de inner circle, de happy few, mobiliseerde. Amsterdam bemerkte vlugger dan Antwerpen het talent van een Marokkaanse-Antwerpse schrijfster. Het aanbod van boekhandels verbeterde niet. Rond strips, die toch tienduizenden mensen kunnen begeesteren, werd niets gedaan.
 
Op initiatief van Linda Torfs van Mekanik Strip wordt aanstaande vrijdag wel een mooie muurschildering naar een ontwerp van Jan Bosschaert onthuld in de Wolstraat, schuin tegenover boekhandel De Groene Waterman. Het is de bedoeling dat er elk jaar één stripmuur bijkomt, met onder andere werk van Jeroom, Philip Paquet en Pieter de Poortere. Ook Herr Seele staat op de wachtlijst. Wie werk van Herr Seele nu al op een Antwerpse muur wil zien, moet naar... het VB-secretariaat aan de Amerikalei. Filip Dewinter is een fan van Cowboy Henk, en liet het graag gebeuren als Seele met een VRT-cameraploeg in zijn zog kwam peilen naar de 'gewone mens' op het VB-secretariaat en bij die gelegenheid een Cowboy Henk op één van de muren van het VB-partijsecretariaat tekende. Toen Dewinter een foto van Seele's bezoek en muurtekening op de VB-website liet plaatsen, eiste Seele wel dat die foto van de VB-website verwijderd werd.  

 

17:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

23-04-05

Annemans: "Volgende paus wellicht Afrikaan"

Bij het VB zijn ze blij met Joseph Ratzinger als nieuwe paus, Benedictus XVI. In  De Standaard hebben ze enkele citaten van Ratzinger gelezen die hen aanstaan: "Het homohuwelijk is vernietigend voor familie en samenleving." "Feminisme heeft een klimaat van vijandschap tussen man en vrouw gecreëerd en ertoe geleid dat vrouwen hun moederlijke en zorginstincten ontkennen." "Het klonen van mensen is nazi-waanzin en gevaarlijker dan massavernietigingswapens." "Multiculturalisme, waar steeds harder om wordt geroepen, is een weigering van het eigene, een vlucht voor het eigene."
 
In NRC Handelsblad  heeft men zelfs een citaat over het Turkse EU-lidmaatschap gevonden: "De toetreding van Turkije tot de Europese Unie zou een enorme blunder zijn." Op de VB-website vraagt men zich dan ook af: "Verbaast het u nog dat alle linksen en alle progressieven paus Benedictus XVI uitspuwen?" In het niet-ondertekend artikel looft men verder nog de kracht van een overtuiging: "De Griekse veldheer Xenofon schreef in één van zijn boeken dat soldaten niets liever doen dan drinken en lanterfanten, maar dat zij de officieren verachten die hen dat toelaten. Dat bevat een diepere waarheid, die ook in onze tijd nog steeds van toepassing is: mensen hebben geen respect voor leiders - of dat nu leraars, partijvoorzitters of bisschoppen zijn - die hen naar de mond praten als dorpspolitici op de dag van de verkiezingen. De meeste mensen voelen de onoprechtheid en het gebrek aan innerlijke overtuiging van zulke leiders intuïtief aan, en zij verachten hen (...)."
 
De keuze van Benedictus XVI als naam waarmee Ratzinger als paus wil aangesproken worden, valt ook in goede aarde. Gerolf Annemans herinnert zich zijn voorganger: "Benedictus XV was (...) een paus die met het Belgisch regime in conflict kwam toen hij de totaal onrechtvaardige veroordeling van een onschuldige August Borms met een genade-verzoek bekampte (...). Dat is een mooi beeld in deze eerste uren van dit pontificaat."
 
Naar eigen zeggen heeft Annemans de katholieke kerk de laatste jaren van nabij gevolgd en weet hij "dat er nood was aan theologische (in politiek zou men zeggen 'ideologische') rust en een theologisch evenwicht, die beide nodig zijn om nadien wellicht te kunnen overstappen naar een Afrikaanse paus." Wij dachten: "Oei. Begaat Annemans niet weer een fout zoals met zijn verklaring een paar weken geleden dat een geïntegreerde moslim op een VB-lijst zou kunnen figureren?" Een zwarte paus? Nu ja, het kan. Los van dat het zou moeten kunnen, wordt het allicht een noodzaak. Met West-Europese kerken die leeglopen onder de uitspraken van Ratzinger/Benedictus XVI, zodat enkel nog Zuid-Amerika en Afrika overblijven als continent om een paus met enige achterban te kunnen recruteren.

22:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

22-04-05

August Borms, de film

In het weekblad "voor mensen met een goed hart en een slecht karakter" 't Pallieterke  wordt niet alleen Jurgen Verstrepen gehekeld, zoals De Morgen  ons vandaag bericht. Er staat ook een verslagje in van de Borms-herdenking veertien dagen geleden in Merksem.
 
't Pallieterke : "Voor al diegenen die er niet bij waren, moeten we hier terugkomen op de Bormsherdenking. Al weten de meeste jongeren onder het volk waarvoor hij de dood is in gegaan, niet meer wie Dr. Borms was, volgens FVV-erevoorzitster Huguette de Bleecker zouden er gerust een roman en een film over zijn leven en de tragiek van zijn persoon gemaakt mogen worden, want in zijn leven was alles voorhanden om er een episch verhaal  over te scheppen, gedragen door dat ene doel: het Vlaamse volk tot een zelfstandige natie maken. Hij had alle eigenschappen om van hem, zoals van, b.v., priester Daens, een symbool, een icoon, een idool te maken. (...)" Met onze excuses voor de middenste geciteerde zin, zin met meer dan 70 woorden.
 
Het is niet bekend of Stijn Coninckx al is aangezocht om de film over Borms te draaien. De rest van het verslag in 't Pallieterke  gaat over het splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. En vooraleer Borms op T-shirts, screensavers en zweetbandjes verschijnt als "een icoon, een idool": Borms is tot tweemaal toe ter dood veroordeeld wegens collaboratie met de Duitse bezetter (zie: Alweer een fijn weekend). 't Is maar dat je weet waarmee je wil geassocieerd worden.

12:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Dewinter veruit antipathiekste politicus

In het Antwerpen-nummer van Knack zegt burgemeester Patrick Janssens niet uitgespeeld te willen worden samen met of tegen Filip Dewinter. Patrick Janssens: "Waarom zou Coca-Cola meedoen aan het gevecht met Pepsi Cola en daardoor Pepsi Cola nog belangrijker maken dan het is?" Wat ook kan, is dat op al wie in de buurt van Dewinter vertoeft diens negativiteit afstraalt. Want Filip Dewinter is veruit de antipathiekste politicus. Dat bewijst een onderzoek van de Hogeschool West-Vlaanderen.
 
Studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen interviewden vorig jaar 844 mensen uit alle Vlaamse provincies. Eén van de vragen was wie de sympathiekste en wie de antipathiekste politicus was. Steve Stevaert haalde het bij de sympathiekste politici, met 15,2 %. Maar Stevaert heeft ook tegenstanders: 11,6 %. Filip Dewinter wordt door 4,6 % van de bevraagden sympathiek bevonden, maar door 23,6 % antipathiek - de hoogste score in deze categorie. Partijvoorzitter Frank Vanhecke wekt maar bij 0,9 % van de ondervraagden de titel 'sympathiekste' op.
 
Maken we het saldo sympathiek-antipathiek dan haalt Jean-Luc Dehaene het met 8,1 %, gevolgd door Steve Stevaert met 3,6 % en Freya Van den Bossche met 3,2 %. Waarschijnlijk waren er weinig Gentse stadspersoneelsleden onder de bevraagden, want bij hen heeft de voormalige schepen van onderwijs de reputatie opgebouwd 'Eerst iets zeggen, en dan pas nadenken.' Maar wie bengelt helemaal achteraan de lijst? Op nog grote afstand van Karel De Gucht (- 2,3 %)? Filip Dewinter! Met een score van - 19,0 %.

  • Meer details, en ook antwoorden op vragen als 'Voel je je meer Belg of Vlaming?', in het Vlaams-nationalistisch tijdschrift Doorbraak: www.doorbraak.org/pdf.opinie2004

 

00:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

21-04-05

Things of huh ??

Waar ze vandaan komen, weten we niet. Maar de laatste dagen zijn er ontzettend veel bezoekers voor deze weblog. De voorbije 24 uren een 120-tal.
 
Via Muggenbeet  ontdekten we dat we bij de 'Leuke logs' staan van Things of huh ?? (Voor een duidelijker afbeelding: met de muis op de afbeelding gaan staan, en even met de linkerknop knipperen.)  
 
Zijn er nog mensen die www.aff.be of http://aff.skynetblogs.be goed vinden? Of heb je toch kritiek? Post een commentaar onderaan dit bericht of mail ons.

 

23:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Het geheugen: Eén jaar na de veroordeling wegens racisme

Exact een jaar geleden werd het Vlaams Blok door het Gentse hof van beroep veroordeeld voor racisme (foto: Vanhecke en Dewinter overleggen terwijl ze het voor het VB nefaste arrest aanhoren). Enkele maanden later vervelde het Blok tot het Vlaams Belang. De partij zelf kan niet genoeg benadrukken dat er niets is veranderd. Integendeel zelfs: de tanden en de klauwen zijn alleen maar gescherpt, zegt voorzitter Frank Vanhecke. Tegelijkertijd probeert het VB met gemengd succes de gekuiste versie van zichzelf te slijten aan de media, de zakenwereld en andere politieke partijen. Tom Cochez blikt vandaag in De Morgen terug op één jaar Vlaams Blok/Belang.

‘Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. (...) U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk.” De uitspraak van de Gentse rechter op 21 april 2004 liet aan duidelijkheid weinig te wensen over. Enkele maanden later werd het arrest bevestigd door het Hof van Cassatie, waarna de partij van naam veranderde en haar statuten afstofte. Het Vlaams Blok werd veroordeeld voor racisme. Volgens vriend en vijand staat er een gelijkheidsteken tussen Vlaams Blok en Vlaams Belang, en toch kon de partij nooit op meer welwillendheid rekenen als het voorbije jaar.

De partij: "Wij veranderen van naam, niet van streken."  Is de partij het afgelopen jaar veranderd? Het VB zelf schenkt alvast klare wijn. Het Vlaams Belang is het Vlaams Blok, niet meer en niet minder. De naamsverandering is, dixit de partijtop, enkel ingegeven door de veroordeling en zeker niet door de wil van de partij om van naam of programma te veranderen. “Wij veranderen van naam, maar niet van streken, wij veranderen van naam, maar niet van programma”, sprak voorzitter Frank Vanhecke op het congres waarop het nieuwe logo werd onthuld. De boodschap mag dan zachter verpakt worden, de uitspraken die de kopstukken het voorbije jaar deden, geven aan dat het de partij bijzonder moeilijk valt om de harde woorden achterwege te laten. De uitspraak van Philip Dewinter dat een moslima die een hoofddoek draagt daarmee haar terugkeercontract ondertekent, geeft – samen met de stelling van Filip De Man dat moslims geen democraten kunnen zijn – perfect weer wat er leeft in de partij. “Wat we vandaag zien gebeuren, is dan ook niet meer dan een bestendiging van een evolutie die ruim tien jaar terug werd ingezet”, zegt VB-watcher Marc Spruyt. “De charme-operatie loopt al jaren. Vaak onder dwang van wetgevend werk zoals de wet op de partijfinanciering, de wet op het negationisme of de racismewet. De partij moest telkens bijsturen en bijschaven, maar echt veranderen deed ze niet. Ook niet na de veroordeling.” Ook voor VLD-senator Jean-Marie Dedecker is de partij niet veranderd. “Ik zie geen verschil tussen het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. Inhoudelijk is de partij niet veranderd. De veroordeling heeft haar alleen meer leden en een sterkere slachtofferrol opgeleverd. Het afslijpen van de scherpe kantjes is al langer bezig. Het zeventigpuntenplan bijvoorbeeld werd al enkele jaren terug opgeborgen.”

Wat deze keer wel opvalt, is dat de partij nieuw volk in huis haalt om die ‘verzachting’ gestalte te geven. Al blijft ook die evolutie volgens Marc Spruyt eerder beperkt. “Er zijn Marie-Rose Morel en Jurgen Verstrepen, maar daarmee hebben we het ongeveer gehad. De partijleiding is niet veranderd en nieuwelingen worden nog steeds in dezelfde milieus gerecruteerd, via klassieke organisaties als Voorpost en het NSV. Het enige dat je kan zeggen is dat men wat voorzichtiger is geworden met het aanhalen van de banden met die organisaties.” Het VB hangt niet alleen de naamsverandering op aan de veroordeling, ook het bijwerken van haar basisprogramma brengt de partij in verband met de uitspraak van het Gentse hof van beroep. “Maar die zaken hebben weinig met elkaar gemeen”, zegt Marc Spruyt. “De aanpassing werd al drie jaar ge leden aangekondigd. Men heeft er alleen heel lang over gedaan. Bovendien zijn de wijzigingen niet echt spectaculair. Uit het programma werd weliswaar de term ‘solidarisme’ solidarisme’ verwijderd, die de link legt tussen het historisch fascisme en huidig extreem-rechts, maar door een woord te schrappen en niets in de plaats te stellen verander je geen basisprogramma.”

De media: "Nieuwe nota van VRT is belangrijk."  De partij en haar tegenstanders zijn het er roerend over eens dat het VB niet is veranderd. “Het blijft dan ook een bizar en onbegrijpelijk gegeven dat de veroordeling voor racisme voor een deel van de media net het teken is geweest om het VB als een normale partij te gaan behandelen”, zegt Marc Spruyt. “Die houding is nog versterkt na de naamsverandering, waarvan de partij zelf altijd heeft gezegd dat ze niets fundamenteel veranderde. Zeker de eerste week na het congres zijn er nogal wat journalisten die mee de sfeer hebben gecreëerd als zou het VB een normale partij geworden zijn.” De Standaard schreef de dag na het congres in haar hoofdartikel dat Vlaanderen opnieuw beschikt “over een normaal en gezond politiek landschap, met een linkervleugel, een centrum en een rechtervleugel. In dat landschap zal de discussie over een cordon sanitaire nog even opflakkeren en daarna overbodig worden. Omdat in een normaal politiek landschap met normale partijen normale coalities worden gesloten.”

“De meeste journalisten zijn na die eerste dagen op hun stappen teruggekeerd, maar de veranderde redactionele houding bij De Standaard blijft overeind en is zeer opvallend. De krant besliste niet alleen om advertenties van het Vlaams Belang op te nemen, het is ook zeer duidelijk dat ze veel vaker een forum geeft aan het Vlaams Belang.” De opmerkelijkste verandering voltrok zich niettemin in de schoot van de VRT. “De openbare zender liet het voorbije jaar de teugels duidelijk los, maar trekt nu, na de zaak Bracke, opnieuw zeer scherpe lijnen”, zegt Marc Spruyt. “De uitspraak van radio-hoofdredacteur Jos Bouveroux dat het Vlaams Blok en het Vlaams Belang hetzelfde zijn, is belangrijk.” (Zie ook: VRT-uitspraak niet na één nacht ijs hieronder - AFF/Verzet) Jean-Marie Dedecker betreurt die gewijzigde houding van de VRT. “Vooral na de verkiezingsoverwinning van het VB werd de partij plots normaal behandeld. De discussie over het cordon werd openlijk gevoerd. Die houding is weer weg. We zijn dus terug bij af, want een discussie over inhoud die de ondraaglijke lichtheid van het VB kan bloot leggen, wordt nu opnieuw veel moeilijker.”

De politieke wereld: "Veroordeling legitimeerde cordon."  De realiteit is dat het VB intussen virtueel uitgegroeid is tot de grootste partij van Vlaanderen. Die vaststelling zet druk op alle andere politieke partijen, maar in het bijzonder op partijen die hun rechtervleugel niet te zeer voor de borst mogen stoten. “Het is daarom heel belangrijk geweest dat de partijleiding van de VLD een zeer duidelijk standpunt heeft ingenomen voor het behoud van het cordon sanitaire”, zegt Marc Spruyt. “Als dat niet was gebeurd, dan zou de aanhang van Dedecker veel meer van zich laten horen.” Volgens Jean-Marie Dedecker is de visie binnen de politieke partijen op het VB niet veranderd sinds het arrest. “De veroordeling is hoogstens een legitimering geweest voor de partijen die het cordon sanitaire willen behouden. Binnen de VLD is het debat gevoerd, maar dat had op zich niets te maken met de veroordeling van het VB. Hugo Coveliers was de aanleiding en de beslissing is er enkel gekomen vanuit electorale motieven. Men wil er gewoon over zwijgen. Van een echt gewijzigde houding ten opzichte van het VB is er bij de Vlaamse partijen geen sprake.”

 

20:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

VRT-uitspraak niet na één nacht ijs

Op een persconferentie na de affaire-Bracke (zie: Verscherpt VRT haar VB-aanpak?) zei VRT-hoofdredacteur van het radionieuws Jos Bouveroux (foto): "Het Vlaams Blok en het Vlaams Belang zijn hetzelfde. We hebben een jaar lang afgewacht om te kijken hoe de partij zou evolueren en hebben nu vastgesteld dat er nauwelijks iets veranderd is. De leiders en het programma zijn hetzelfde gebleven. Voor ons is het Vlaams Belang dus geen partij zoals alle andere meer."
 
Bouveroux is niet alleen een journalist die het VB en de reacties erop al lang volgt. Hij publiceerde in 1996 het uitstekende Van Zwarte zondag tot Zwarte zondag, vijf jaar vernieuwen in de Wetstraat - Belgische politiek in Europees perspectief.  Bouveroux en zijn collega's VRT-hoofdredacteuren konden zich voor de uitspraak 'Het Vlaams Blok en het Vlaams Belang zijn hetzelfde' ook baseren op een onderzoek van professor Dirk Voorhoof (R.U.G.). Het onderzoek moest antwoord geven op vragen als: Mag de VRT het VB een aparte behandeling geven? (Ja); Kan het VB geweerd worden uit de bestuursorganen van de VRT? (Ja); Kan de VRT het VB zendtijd weigeren in de aanloop van verkiezingen? (Ja).
 
Interessant is ook de bijlage bij rapport van Voorhoof. Aan de hand van een studie van 105 Vlaams Blok-publicaties uit 2003 en 2004, het Vlaams Blok-verkiezingsprogramma van 2004, het algemeen programma van 2004, het programmaboek van het Vlaams Belang, de documentatiemap 'Inburgering' van het Vlaams Belang, toespraken op het stichtingscongres van het Vlaams Belang van 14 november 2004, toespraken op het partijcongres van het Vlaams Belang van 12 december 2004 en interviews met VB-kopstukken kan vastgesteld worden dat het Vlaams Blok, en recent ook het Vlaams Belang, nog steeds een discours ontwikkelt dat aansluit bij de publicaties en uitingen op grond waarvan het Vlaams Blok een jaar geleden veroordeeld werd wegens "het kennelijk en systematisch aanzet(ten) tot discriminatie."
 
Blokwatch kon de hand leggen op de studie van Voorhoof. Vanaf blz. 57 vind je meer dan zeventig uitspraken die bewijzen dat het VB nog altijd zo zwart als roet is: http://www.blokwatch.be/images/stories//adviesvrt.pdf

20:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Ontbreken spreidingsplan nekt VB

Het bericht dat Anke Van dermeersch (foto) van Schoten naar Antwerpen is verhuisd (zie: Campagne 'Hart voor Antwerpen' gestart (2)) wekte de nieuwsgierigheid van Antwerpse districtsraadsleden met het oog op de districtsraadsverkiezingen op 9 oktober 2006. Want waar woont Van dermeersch nu precies? Het blijkt een grensgeval te zijn. In Hoboken of in Wilrijk. De democratische partijen in Hoboken hopen in Wilrijk. Die van Wilrijk rekenen erop dat de voormalige miss België in Hoboken woont.
 
"Het huis staat grotendeels in Hoboken," reageert Filip Dewinter. "Maar de voordeur staat in Wilrijk, en bijgevolg is Anke daar gedomicilieerd. We hadden zelf liever gehad dat ze in Hoboken woonde. Niet dat ze ambities op districtsniveau heeft, maar ze had de lijst een duwtje kunnen geven in dit kanteldistrict. Voor ons toch zeer belangrijk." Er woont overigens nog een tweede mediafiguur van het VB in Wilrijk. Jurgen Verstrepen. Al woont die dicht bij de grens met Berchem. District waar het VB Verstrepen liever had ingezet, vermits de VB-afvaardiging in de plaatselijke districtsraad een leegloop kent (zie: Zes kleine negertjes, en toen...). 
 
Een derde VB-mediafiguur, Marie-Rose Morel, is op zoek naar een nieuwe woonst. Haar villa in Ekeren is rapper verkocht geraakt dan ze verwachtte. Maar Morel heeft tenminste beloofd met de partij te overleggen waar ze zou gaan wonen. Zoekt ze een appartementje in Borgerhout, district waar de familie-Verreycken vertrokken is? Of is dat Morel te min? Zonder degelijk spreidingsplan van de VB-kopstukken dreigt het VB alleszins ook bij de komende districtsraadsverkiezingen niet in de bestuursmeerderheid te geraken.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

20-04-05

"Geen kruid gewassen tegen de macht van de domheid"

Het Antwerpen-nummer van Knack, Weekend Knack en Knack Focus biedt best wel interessante lectuur. Hoe Gazet van Antwerpen evolueerde van een krant waarvan je het zuur krijgt nog voor je aan bladzijde twaalf bent, naar een krant met een positievere inslag. Het netwerk van Filip Dewinter, niets nieuws maar een mooie round-up door Patrick Martens. Het volledige Tom Barman-interview. Shoppen en eten in Antwerpen...
 
In 'Gesprekken onder de IJzeren Brug' laat Knack drie Antwerpenaren aan het woord over hun haat-liefdeverhouding met de stad. Onder hen Jan Roets, die mee aan de wieg stond van de regionale televisiezender ATV. Roets was in de beginjaren nieuwslezer bij ATV en vertelt in Knack treffend hoe ATV het sociaal weefsel in Antwerpen wilde versterken maar ten onder ging aan nieuws dat geen nieuws is. Roets woont intussen in Brussel, en is pessimistisch geworden over de stad waar hij opgroeide.
 
Jan Roets: "Die moeilijke kant van de Antwerpenaar wordt nog aangewakkerd door het Vlaams Belang. Van elke verkiezingsuitslag was ik letterlijk twee, drie maanden ziek. Daarna altijd weer hetzelfde scenario: plannen smeden, acties organiseren... en wat haalde het allemaal uit? Het Belang is gewoon slapend rijk geworden. Dat doet pijn. De onverdraagzame kant van de Vlaamse mentaliteit, die in Antwerpen zo aanwezig is, werd me teveel. Ik wenste niet nog eens twintig jaar te laten verpesten door de zure lucht van een Dewinter, en ben vertrokken. Noem het vaandelvlucht. Maar er is geen kruid gewassen tegen de macht van de domheid. Ik zou ook niet in het Berlijn van 1938 zijn gebleven."
Pardon? "Kijk, ik ben altijd een voorstander van het cordon sanitaire geweest. Maar nu vrees ik dat Antwerpen voor tien, vijftien jaar moet worden opgegeven. Bijna strategisch. Ik zeg dat echt vanuit een sociaal-psychologische bekommernis. We moeten extreem-rechts nu een arm rond de schouders leggen en zeggen: jullie zijn  onze zieke, verdwaasde broeders. Zet jullie mee op de bestuursbanken. Jullie mogen meepraten, maar rustig en niet te luid, tot jullie genezen zijn. De geschiedenis verloopt altijd in cycli: de zwaartekracht helt nu weer sterk naar rechts. Ik vrees dat er niets anders opzit dan een kerf te maken. De etter moet eruit. Zoals het ook soms oorlog moet worden. De stem van de Belang-kiezer moet een vertaling krijgen in een beleidsvorm. In verantwoordelijkheid. Hoe krankzinnig dat ook wordt. Daarna kunnen we het rechtse gedachtengoed hopelijk weer bekijken als een gewone, kwalijke trek van ons. Dat kan nu nog niet, het overwoekert ons te veel. Misschien kan het ook op een zachtere manier, maar dan zal het nog veel langer duren. Ken je dat spreekwoord? 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.' Ik geloof daar nogal in."
"Ik weet het: de gevolgen zullen enorm zijn. Cultuuraden, OCMW's - veel zal naar de kloten zijn. Maar de mensen die nu stevig werk verrichten, zullen dat blijven doen. Misschien ondergronds, terwijl ze in Het Toneelhuis Mariken van Nieumeghen spelen. Ik overdrijf, maar nogmaals: er moet een offer komen, in het brandpunt, hoe erg ik dat ook vind. Natuurlijk kan je ook in Wevelgem een coalitie vormen met het VB. Maar wie ligt daar binnenkort nog wakker van? Als het in Antwerpen gebeurt, dan is dat een nationale schande. Een Europese schande. Dan zal men zeggen: 'Wat hebben we gedaan? Ons Antwerpen is eraan.' Daarna pas kan de rouw beginnen, de catharsis."
 
Voor de goede orde: wij zijn geen voorstander van deze strategie, en denken ook niet dat het VB het Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis gaat betrekken. Wij zijn er geen voorstander van, omdat je de bevolking niet het slachtoffer laat worden van een extreem-rechts beleid enkel maar om aan te tonen dat extreem-rechts een verkeerde keuze is. We denken ook niet dat het VB een bestuursmeerderheid zal verwerven, daarvoor horen we teveel kleine veranderingen in positieve zin in het stadsleven. En vele kleintjes maken samen een groot verschil.
 
Ondanks de hoge partijtrouw, blijft verandering van stemgedrag mogelijk. Een vriend stemde ooit voor Mieke Vogels, omdat ze de enige politica van betekenis was die nog in de oude stad woonde, en niet aan de Jan Van Rijswijcklaan of op Linkeroever. Later stemde hij voor het VB, "om ze (het Cools-regime - AFF/Verzet) wakker te schudden." Intussen is hij een verdienstelijk OCMW-raadslid... voor de CD&V. Ook anderen horen wel eens van wispelturig stemgedrag. In een tweede 'Gesprek onder de IJzeren Brug' in Knack vertelt televisiemaker Fred Janssen over een vriend die hem laatst zei voor het Blok te hebben gestemd. Janssen: "Toen ik hem daarvoor op de muil wilde timmeren, antwoordde hij: 'Mor Fredje, eddet na nog niet begrepen? Ast d'r eroep aankoemt, dan draaien we 'oem, dat wette gai toch oek. En nog niet op een maand, hee, mor op een dag.' Nee, neem het van mij aan: het komt goed met Antwerpen. Het is altijd al goed gekomen met Antwerpen."

  • Om de cartoon van Steve, een paar weken geleden in Knack, beter te kunnen bekijken: met de muis op de cartoon gaan staan en even met de linkermuisknop klikken.
  • In diezelfde Knack gaat Koen Meulenaere op zijn elan van vorige week verder (zie: Bracke, propaganda-abteilung). Door alle satire heen lezen we toch weer een verontrustend feit, die de evolutie van de heer Bracke tekent. Koen Meulenaere: "Enkele jaren geleden heeft Bracke namelijk tot twee keer toe geweigerd om te spreken op een joods-christelijke holocaustherdenking in Antwerpen georganiseerd in samenwerking met het Antwerps stadsbestur. De reden die hij voor die weigering opgaf, was dat de VRT hem 'neutraliteit' oplegde. Voor een holocaustherdenking! Als je dan twee jaar later geld van het Vlaams Belang in je zakken propt, kan toch niemand meer tippen aan zo veel geestelijke rekbaarheid?" Maar na de zonde, komt berouw - ook al ben je een logebroeder. Lees het Nagekomen bericht  bij Verscherpt VRT haar VB-aanpak? 

 

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

19-04-05

Verscherpt VRT haar VB-aanpak?

Volgens een gisteren door de VRT-hoofdredacteurs Leo Hellemans, Jos Bouveroux en Kris Hoflack opgestelde ontwerpnota mogen VRT-journalisten buiten hun uren voortaan niet langer debatten modereren tenzij na goedkeuring van het college van VRT-hoofdredacteurs. Ook de regels voor het uitnodigen van VB'ers worden verscherpt. Met deze maatregelen reageert de VRT op het eigenzinnig optreden van Siegfried Bracke. De Standaard bericht er vandaag over op haar voorpagina.
 
De verstrakking komt er op vraag van VRT-baas Tony Mary. Die zou bijzonder boos zijn over de manier waarop Bracke met het VB omgaat. Zo wordt Bracke verweten dat hij Belang-voorman Filip Dewinter een forum gaf van 35 minuten toen tijdens Terzake Zaterdag  gewezen Antwerps schepen van cultuur Eric Antonis, na een misverstand, niet kwam opdagen. Die uitzending  mocht volgens de VRT-hiërarchie nooit op antenne gekomen zijn. Voorts tilt de openbare omroep ook zwaar aan de opdracht die de journalist aanvaardde van de Knokse Vlaams Belang-afdeling. Bracke ontving 500 euro om begin april een debat tussen Dewinter en Jean-Marie Dedecker te modereren.

Voortaan zouden VRT-journalisten niet langer debatten van 'partij-politieke organisaties' mogen modereren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het college van VRT-hoofdredacteurs. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat debatopdrachten van het VB geweigerd zouden worden. Voorts zouden er strengere regels komen bij de uitnodiging van VB'ers in duidingsprogramma's zoals Terzake en De Zevende Dag. Daarover zou niet langer één enkele eindredacteur (zoals Bracke) oordelen. Voortaan zou zo'n uitnodiging de goedkeuring moeten wegdragen van het college van de hoofdredacteurs, de chef -binnenland en de eindredacteur van dienst. De nota is nog maar in ontwerp. Maar de kans is groot dat na (de stil gehouden) heisa op de VRT de voorstellen realiteit worden, aldus De Standaard
 
In een tweede artikel beweert Bart Brinckman dat de aanval op Bracke past in de hetze van VTM tegen de VRT. Omwille van kritiek op Bracke in Knack, dat uitgegeven wordt door Roularta, en commentaar van Luc Van der Kelen, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws uitgegeven door De Persgroep. Roularta en De Persgroep zijn aandeelhouders van de Vlaamse Mediamaatschappij (VTM), en die wil de VRT treffen via kritiek op VRT-sterjournalist Siegfried Bracke. Zo simpel is dat... als je het verhaal overneemt dat het VB zondag op zijn website gooide (Links lyncht Bracke). Wij kunnen niet spreken in naam van Rik Van Cauwelaert, Koen Meulenaere of Luc Van der Kelen. Maar wij hebben geen aandeel in VTM. Wij hebben zelfs helemaal geen aandelen. En toch vinden we dat Brackes optreden niet door de beugel kan.
 
Bracke wil alsnog niet reageren. Hij reserveert zijn commentaar voor de Humo van volgende week. Als dat zo zit, publiceren wij hier andermaal geen foto van Bracke. Wel van Brackes VRT-collega Phara de Aguirre. Een schat van een vrouw. Niet de bitch waar politici het al eens over hebben.

  • Nagekomen bericht. Die ochtend, op de VRT. Men heeft het in De Standaard uitgelekt bericht over de VRT-aanpak van het VB gelezen en rept zich naar de wekelijkse VRT-persconferentie. 1. De VRT-richtlijn is nog strenger geworden. Meewerken aan activiteiten van politieke partijen mag niet langer. In een eerdere versie van de VRT-nota kon meewerken nog "mits uitdrukkelijke toestemming van..." 2. Siegfried Bracke geeft toe dat hij zich vergist heeft. Siegfried Bracke: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat je dit blijkbaar niet kan doen, net omdat het Vlaams Belang geen partij is als een ander. Een strikte journalistieke opstelling is in dit specifieke geval blijkbaar niet mogelijk. (...) Door een bepaalde groep word je meteen in het kamp gestoken van de propaganda-afdeling van Vlaams Belang, maar van de andere kant - en voor mij minstens even storend - krijg ik onwaarschijnlijk veel steunbetuigingen die mij niet zinnen." Bracke ontkent dat in zijn zakken geld van het VB zit. Meer wil hij daarover niet kwijt. Waarschijnlijk lezen we in Humo aan welk goed doel hij het gegeven heeft. 3. De VRT-hoofdredactie neemt het verloren gelopen schaap in bescherming. Jos Bouveroux: "Ik wil uitdrukkelijk ontkennen dat Siegfried Bracke op het matje is geroepen." Nu nog een knuffel van Phara, en alles is misschien niet vergeten maar wel vergeven.

 

00:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

18-04-05

Oorlogsstrip komt er toch

In februari heerste er opschudding in de wereld van stripkenners. Marc Verhaegen, sinds vier jaar scenarist en hoofdtekenaar van de succesvolle Suske & Wiske-albums, was op staande voet ontslagen door Studio Vandersteen. Officieel omdat er voor de Suske & Wiske-albums een team van scenaristen en een team van tekenaars kwam, en Verhaegen daar niet in past. In werkelijkheid was er meer aan de hand. Eén van de redenen van Verhaegens ontslag was een Suske & Wiske-verhaal dat Verhaegen bedacht had over een joods kind in de Tweede Wereldoorlog. De erven Vandersteen vonden dit onderwerp niet geschikt voor een kinderstrip.
 
De oorlogsstrip van Verhaegen komt er nu toch. Begin mei publiceert de Nederlandse kinderkrant Kids Week het eerste deel van de vierdelige strip. Om problemen met de erven Vandersteen te vermijden zijn Suske & Wiske, Tante Sidonie en anderen, in het verhaal vervangen door nieuwe figuren. Verhaegen kwam op het idee voor het verhaal nadat hij een dvd had gezien met de getuigenis van Tobias Schiff. Schiff overleefde als joodse jongen de concentratiekampen, maar zag zijn vader daar sterven.
 
Het is goed dat de strip alsnog kan verschijnen, maar bedenkelijk en spijtig dat dit niet kan in de Suske & Wiske-reeks. Elk nieuw Suske & Wiske-album wordt op een paar honderduizend exemplaren gedrukt, en bereikt kinderen en jongeren die anders nooit een verhaal over het fascisme ter hand zouden nemen.

00:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Patrick Jannsens, dEUS en de andere Sinjoren

Patrick Janssens is tegen het concert dat dEUS tegen het Vlaams Belang wil organiseren aan de vooravond van de gemeenteraadsverjiezingen (zie: dEUS rockt tegen VB). Voor Tom Barman moet het een groot feest worden dat het verdraagzaam gezicht van Antwerpen wil laten zien. Janssens juicht het wederoptreden van dEUS toe, maar vindt het jammer dat het in een politieke context wordt geplaatst. Janssens: "Ik ben blij dat Tom Barman nog eens een concert geeft in Antwerpen, maar hij zou dat (...) niet tegen iemand of iets moeten doen. Dat soort campagnevoeren zijn we in Antwerpen al een tijd voorbij."
 
De massa van jongeren zal vooral blij zijn dat er opnieuw een dEUS-concert is, maar waarom mag dEUS niet verwittigen voor een foute stemkeuze? Men zou kunnen denken dat onder een VB-bestuur het er even vrolijk aan toe zou kunnen gaan.
 
Meer over Janssens, Barman en andere Sinjoren: a.s. woensdag in Knack. De cover belooft ons ook een artikel over de connecties van Filip Dewinter.

00:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-04-05

Jorg Haider opnieuw patron

Jorg Haider is vandaag verkozen tot leider van het zogenaamd Verbond voor de toekomst van Oostenrijk, de BZÖ. De partij die Haïder met geestesverwanten uit de ultra-rechtse Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ) oprichtte. Op het stichtingscongres haalde Haider het met een stalinistische uitslag: alle 564 afgevaardigden schaarden zich achter Haider. Ook alle FPÖ-ministers uit de Oostenrijkse regering zijn overgestapt naar de nieuwe partij. Daarom vraagt de oppositie in het Oostenrijkse parlement vervroegde verkiezingen.
 
Het VB heeft nog steeds geen reactie gegeven over de Oostenrijkse situatie. Waarschijnlijk haalt de BZÖ met glans de steun van de Oostenrijkse kiezers, althans ten overstaan van de FPÖ. Maar de voornaamste Oostenrijkse contactpersoon voor het VB is lid gebleven van de FPÖ. Aan wie nu lippendienst bewijzen?

 

23:59 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Coveliers: niet met Dewinter op één lijst

Vorig weekend zei Filip Dewinter in Gazet van Antwerpen dat hij met een "open lijst" naar de gemeenteraadsverkiezingen wil trekken. Een lijst met "sterke figuren, (...) waarop ook niet-leden kunnen staan." Dewinter kijkt daarom met grote belangstelling uit naar "wat Hugo Coveliers doet."
 
Coveliers heeft op een etentje van het Liberaal Appel in Schoten geantwoord. Hij wil niet samen met Dewinter naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het Liberaal Appel trouwens evenmin. Na de verkiezingen wil Coveliers wél praten. Coveliers wil een coalitie met diegene die het dichtst bij hem staat. Coveliers: "Op dit ogenblik is dat eerder het Vlaams Belang dan de SP.A." Zal dat ooit anders zijn?
 
Dat de lijst-Dewinter en de lijst-Coveliers apart opkomen, is slecht nieuws voor eerstgenoemde. Door de versnippering hebben ze meer stemmen nodig om eenzelfde zetelaantal te behalen (zie: "Links van de macht verdrijven is een fluitje van een cent"). Een aparte lijst is voor Coveliers daarentegen de enige kans om nog wat in the picture te lopen, om bijvoorbeeld aan debatten van lijsttrekkers te kunnen deelnemen. Maar of zijn kiesresultaat beter zal zijn dan dat van wijlen Ward Beysen, is maar de vraag. 
 
Jean-Marie Dedecker was overigens ook in Schoten. Hij blijft bij de VLD, en verdedigde dit met de voor Coveliers weinig flatterende vergelijking: "Je bent beter matroos op een grote tanker dan kapitein op een roeiboot." 

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

16-04-05

't Scheldt schuldig aan laster

Het zit de extreem-rechtse scherpslijters deze week niet mee. Donderdag werd negationist Siegfried Verbeke door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf; gisteren veroordeelde de correctionele rechtbank in Antwerpen Bert Murrath tot een celstraf van drie maanden en een boete van 250 euro wegens eerroof en laster.
 
Sabine Denissen, gewezen curator van het Diamantmuseum, diende vorig jaar klacht in tegen Murrath omdat hij haar herhaaldelijk beledigde in e-mails en faxen. Volgens haar advocaat startte de lastercampagne toen Murrath niet meer werd uitgenodigd op de persvoorstellingen van het Diamantmuseum. Murrath moet nu aan Sabine Denissen een symbolische euro betalen. De rechtbank stelde dat de beledigingen een brug te ver zijn en niets te maken hebben met het door de verdediging aangehaalde recht op vrije meningsuiting.
 
Op 8 november vorig jaar werd Murrath ook al veroordeeld tot een euro morele schadevergoeding. Ditmaal aan VLD-volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Claude Marinower. Die diende klacht in nadat hij in 't Scheldt  "een perfecte volgeling van nazi-methodes" werd genoemd. Marinower, zoon van een overlevende van de holocaust en pleitbezorger van de joodse gemeenschap in Antwerpen, pikte dit niet. Het vonnis kan nagelezen worden op: http://www.claudemarinower.be/uploads/vonnis%20tscheldt.pdf. Murrath ging niet in beroep tegen dit vonnis; tegen het gisteren gevelde vonnis gaat hij wel beroep aantekenen.
 
De digitale versie van 't Scheldt  verschijnt tweemaal per week. Zes of acht bladzijden waarvan we de print gewoonlijk in bad lezen. Mocht het in het water vallen, is daar niets aan verloren. Behalve Murrath wordt in de colofon enkel Marcel Brocatus vermeld, een man die in de buurt van de Antwerpse Grote Markt een tweedehandsboekhandel annex koffiebar openhoudt. Ideologisch is het een extreem-rechts, Vlaams-nationalistisch, oerconservatief katholiek blaadje. De titel 't Scheldt  verwijst enerzijds naar de stad Antwerpen, maar anderzijds ook naar waar het blaadje vooral in uitblinkt: in tomeloze scheldpartijen. Favoriete pispalen zijn/waren Leona Detiège ('Madame Tralaliere'), Patrick Janssens, provinciedeputé Frank Geudens, cultuurschepen Philip Heylen, de nieuwe hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen... Een opgemerkte gastmedewerker enkele weken geleden was Karel Antonissen, in betere tijden nog oprichter van Agalev. 't Scheldt  is natuurlijk bekend in VB-kringen, en wordt wel eens gebruikt voor interne partijafrekeningen.
 
Murrath (69) is met 't Scheldt  niet aan zijn proefstuk toe. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig was Bert Murrath uitgever van Cabaret,  de driemaandelijkse catalogus van Murraths postorderbedrijf Lady of Paris. Tussen de reclame voor porno-video's en vibrators door maakte Murrath van Cabaret  "een fijn en humorvol blad." Migranten hadden er steevast namen als Mustafa El Syf-i-lis, Mohamed el Zeik, enzomeer. De toenmalige BRT werd naar VB-gewoonte op de korrel genomen als "Bekrompen, Rood, Tendentieus." Over betogers die abortus uit het strafrecht wilden halen, werd gezegd: "Het is toch beter dat dit soort géén kinderen krijgt?" Murrath runde ook een Kus-o-gramdienst, waarbij schaars geklede meisjes iemand ging feliciteren met "enkele p(l)akkende wangzoenen", en - als er extra voor betaald werd - "Kaapse wijnen" of "sjampanjen" meebrachten. We spreken nog over het tijdperk van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nu brengt ene Boerskot in 't Scheldt  elke week nieuws over de verschrikkingen die de blanken in Zuid-Afrika moeten ondergaan.

  • Update: In beroep werd Bert Murrath later vrijgesproken van laster.

13:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | | |  Print

Gevaar in de dierentuin

Morgen gaat in heel Vlaanderen de Erfgoeddag door. Thema dit jaar is 'Gevaar'. Gevaar voor zaken die met de tijd dreigen uit te sterven, en gevaar door de gevolgen van rampen, bedreigingen, oorlog, enzomeer.
 
De Antwerpse Zoo doet ook mee en belicht hoe de Antwerpse dierentuin, net als de rest van de stad Antwerpen, het zwaar te verduren kreeg tijdens de periode 1940 - 1945. Roofdieren werden op bevel van de bezetter afgemaakt; andere dieren stierven door voedseltekort. Het nijlpaardengebouw, de wintertuin en de serres werden getroffen door bommen. Een vliegende bom die in de tuin terechtkwam berokkende schade aan het aquarium, het reptielengebouw en het vogelgebouw. Met als gevolg dat heel wat tropische dieren van koude omkwamen. De Zoo laat dit zien aan de hand van foto's en voorwerpen uit die zwarte periode.
 
Maar dat is niet alles, meent de extreem-rechtse actiegroep Voorpost. Leegstaande kooien werden na de bevrijding gebruikt om (vermeende) collaborateurs tijdelijk op te sluiten. Voorpost is verontwaardigd: "Ze werden in die kooien niet alleen behandeld als dieren, maar werden er ook als dusdanig te kijk gezet. Van deze repressieslachtoffers zullen er tijdens de geleide wandeling echter geen foto's te zien zijn. Die foto's werden immers zogezegd niet teruggevonden. Voorpost beschikt wél over foto's en zal deze ook meebrengen naar de Antwerpse Zoo. Zo zullen de bezoekers wellicht een beter idee krijgen van de gruwel van de repressie, van de manier waarop onschuldigen of nog niet veroordeelden in dit land behandeld werden na de Tweede Wereldoorlog."  De persmededeling is ondertekend door Johan Vanslambrouck, ook al voorzitter van het IJzerwake-comité, en door 'actieleider' Luc Vermeulen, in het dagelijkse leven verantwoordelijke van de VB-ordedienst.
 
Vermeulens baas, Filip Dewinter, zei een paar dagen geleden dat het VB zich positioneert "ver weg van het extreem-rechtse lappendeken van allerlei groupuscules" (zie: "Links van de macht verdrijven is een fluitje van een cent"). We vroegen ons toen af of Dewinter daarmee groepen als Voorpost bedoeld. Nu Voorpost gaat provoceren - de tijdelijke opsluiting in de dierentuin van collaborateurs is voor haar erger dan wat de collaborateurs aangericht hebben - is het moment gekomen voor Dewinter om zich duidelijk te distantiëren van Voorpost. Doet ie het?

01:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

15-04-05

Alweer herrie om vlaggen

Een paar weken geleden eiste Antwerps burgemeester Patrick Janssens - op voorzet van Groen!-gemeenteraadslid Dirk Geldof - dat de vlag aan het VB-secretariaat met het wapenschild van de stad Antwerpen verwijderd zou worden (zie: Vlaggenstrijd in Antwerpen). Het liep echter met een sisser af. De politie stelde vast dat in de vlag aan het VB-secretariaat niet "het wettelijk beschermd stadswapen" was verwerkt, en het wapenschild evenmin verwerkt was in een logo. Bijgevolg mocht de vlag blijven hangen. Van de weeromstuit moedigde Janssens de Antwerpenaren aan om een vlag met het Antwerpse wapenschild uit te hangen. Janssens: "Het is een uiting van gezond patriottisme."
 
Begin deze week verschenen andere vlaggen in het Antwerps straatbeeld. Vlaggen ontworpen door studenten van de vier stedelijke kunstacademies, kleurrijke en charmante vlaggen. Vaak het gezicht van een onbekende Antwerpenaar op kunstige wijze voorstellend, soms een stripfiguur uit de Suske en Wiske-familie. Tot eind deze maand hangen die 96 vlaggen, alsof ze twee grote doeken vormen, aan de weerzijden van het Antwerps stadhuis. Na 27 april wapperen ze, zoals de vlaggen die de voorgaande jaren gemaakt werden, elk apart aan de Scheldekaaien. Het VB is ontzet.
 
In VB-taal luidt dat: "Sinds enkele dagen werden aan de gevel van het Antwerps stadhuis gigantische doeken met ontelbare kleurenvlakken die gezichten moeten voorstellen, opgehangen. Dit 'kunstwerk' (...) moet de diversiteit en het multiculturele karakter van de stad blijkbaar onderstrepen. Het Antwerps Vlaams Belang vindt de 'inpakactie' van het stadhuis maar niks. Het Antwerpse stadhuis is als historische (sic) monument één van de toeristische trekpleisters van onze stad. Toeristen van over heel Europa komen niet naar Antwerpen afgezakt om uiteindelijk een met veel kleurige doeken stadhuisgevel te zien." Volgt een zin die in zo'n krakkemikkig Nederlands is opgesteld, dat we hem omwille van plaatsvervangende schaamte hier niet durven overnemen. Maar het komt er op neer dat zeker nu de nieuwe wielergod Tom Boonen aan het stadhuis start voor de Scheldeprijs-wielerwedstrijd, er mediabelangstelling uit binnen- en buitenland is en het dan ook absoluut ongepast is dat het stadhuis verstopt is achter die vlaggen.
 
We hebben er L' Equipe en La Gazzetta delo Sport  niet op na gekeken, maar het zou ons sterk verbazen als die zouden struikelen over de kleurige vlaggen aan het Antwerps stadhuis. En Boonen een beetje kennend, gaat die die vlaggen best leuk gevonden hebben. Met het VB aan de macht wordt cultuur daarentegen saai. Oersaai.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

14-04-05

Siegfried Verbeke

Het hof van beroep in Antwerpen heeft vandaag Siegfried Verbeke veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. In eerste aanleg was Verbeke slechts veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk. Verbeke moet ook 2 500 euro boete betalen en is voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Tien jaar lang zal hij dus niet meer voor het VB kunnen kiezen.
 
Siegfried Verbeke was in de jaren zeventig lid van de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes, die met de Vlaams Nationale Partij van Karel Dillen samensmolt tot het Vlaams Blok. Verbekes toenmalige vrouw stond op de VB-kieslijsten in Antwerpen. Verbeke zelf laat zich in die jaren vooral opmerken als lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). In 1977 lanceert hij het tijdschrift Haro, samen Xavier Buisseret en Roeland Raes. De eerste werd later nog VB-volksvertegenwoordiger; de tweede senator en VB-ondervoorzitter. Haro verspreidt bandopnames van de toespraken van Hitler, Goebbels en Göring, en publicaties zoals Stierven er werkelijk zes miljoen?, Moeder vertel eens wat van Adolf Hitler en Nuremberg ou la terre promise van Maurice Bardèche in een vertaling van Karel Dillen. In het Haro-themanummer 'Holocaust', hoe lang nog? wordt de uitroeiing van zes miljoen joden door de nazi's afgedaan als "fictie en manipulatie van de historische werkelijkheid" in stand gehouden "door de censuur van de democraten."
 
Later richt Siegfried Verbeke, samen met zijn broer Herbert, de vzw Vrij Historisch Onderzoek (VHO) op die volgens de statuten een publiek debat over de holocaust wil uitlokken, maar in werkelijkheid tientallen geschriften laat drukken en verspreiden waarin de holocaust in vraag wordt gesteld. Bij huiszoekingen bij het VHO werd twintig ton van dergelijke publicaties gevonden. De jongste jaren legde Verbeke zich toe op het verspreiden van negationistische publicaties via het internet, via een Amerikaanse website. Een Amerikaanse website waar de mensen erachter zich onder andere in het Nederlands voorstellen! Het adres van die website showt Verbeke op een T-shirt die hij zelfs bij zijn verschijningen voor de rechtbank draagt.
 
Uit dit alles besloot het hof van beroep dat Verbeke een verregaande minachting heeft voor het onnoemelijke leed dat de holocaust veroorzaakt heeft, en dat hij op een pseudo-wetenschappelijke wijze de holocaust tracht te ontkennen of te minimaliseren om op die wijze het nazi-regime aanvaardbaar te maken. Het hof veroordeelde Verbeke als "een spilfiguur in de verspreiding van een racistisch geïnspireerd ideeëngoed, zowel nationaal als op internationaal gebied." Ook aan zijn gebrek aan schuldinzicht werd zwaar getild.
 
Acht jaar nadat Verbeke voor het verspreiden van negationistische geschriften in Nederland veroordeeld werd, is hij nu ook in eigen land veroordeeld. Eind vorig jaar verzocht Duitsland om uitlevering van Verbeke, omdat Verbeke ook daar boter op zijn hoofd heeft. Maar de rechtbank in Kortrijk ging niet in op het verzoek om uitlevering omwille van de nog tegen Verbeke lopende onderzoeken en rechtszaken in eigen land. Verbeke werd toen wel veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen. Nu kan hij een jaar brommen. Maar niet meteen. Verbeke gaat in beroep bij het hof van cassatie. Omdat zijn broer Herbert niet in beroep ging tegen de uitspraak in eerste aanleg, komt die ervan af met een jaar voorwaardelijk. Herbert werd wel genoemd in het onderzoek naar de doodsbedreigingen tegen Rik Vannieuwenhuyze, de zaakvoerder van het delicatessenbedrijf Remmery.

  • Siegfried Verbeke was de voornaamste spreker op een benefiet-meeting van Blood and Honour Vlaanderen ten voordele van de Duitse negationist Ernst Zündel. Onze artikels over die meeting (zie: Blood and Honour-meeting mondt uit in scheldtirade en Opnieuw Blood and Honour-meeting in Waasmunster) ontlokten bij de organisatoren de kritiek dat wij "de ongekroonde koningen van de desinformatie en laster" zijn. Blijkens de veroordeling door het hof van beroep vandaag komt die titel eerder Siegfried Verbeke, gastspreker bij Blood and Honour Vlaanderen, toe.

 

22:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Bracke, propaganda-abteilung

Omdat in Kwaad Bloed dit jaar elke week een foto staat van Mia De Schamphelaere, zetten wij ter illustratie hier ook een foto van de Edegemse CD&V-politica, en niet van Siegfried Bracke die bij de volgende openingsstoet van de Gentse Feesten hopelijk belachelijk wordt gemaakt in zijn eigen stad. 

In de rubriek Kwaad Bloed op de laatste bladzijde van Knack haalt Koen Meulenaere immers deze week - en terecht - Siegfried Bracke door de mangel. Koen Meulenaere: "Als dat volkje van de loge nog over een minimum aan fatsoen beschikt, iets waarop wij eerlijk gezegd geen geld durven te verwedden, dan wordt Siegfried Bracke deze week het atelier uitgejaagd. Of de tempel, of de werkplaats, of hoe die krochten ook mogen heten waar die lui hun gekostumeerde bals houden. Hebt u dat gelezen, vorige week in dit blad? Bracke laat zich door het Vlaams Belang betalen!"
 
Volgt een vermakelijke beschrijving van hoe chef-Wetstraat Rik Van Cauwelaert een aperitief wilde nuttigen in Knokke, en daar Siegfried Bracke zag in gezelschap van "hem blijkbaar weldoende gezelschap van Filip Dewinter en Frank Vanhecke." Van Cauwelaert volgde Bracke op zijn weg in Knokke "en zag Bracke daar in opdracht van het Vlaams Belang een debat leiden tussen Jean-Marie Dedecker en Filip Dewinter. Het haalde even de nationale media, met de mededeling van het Belang dat zonder het cordon sanitaire de socialisten in zowat alle grote steden uit het bestuur zouden liggen. Dat spreekt nogal voor zichzelf."
 
"(...) Hoeveel Bracke betaald werd voor zijn zondagse schnabbel, liet onze chef-Wetstraat vorige week in het midden. U moest er zelf maar naar raden, naar het bedrag waarvoor een logebroeder bereid is zijn denkbeeldige ziel te verkopen. Een kleine tip van uw dienaar: wij zouden niet beginnen te gissen onder de zeshonderd euro. Het mag ook meteen duidelijk zijn waarom  in TerZake dit seizoen zo opvallend veel Vlaams Belangers zijn opgevoerd. Telkens met Bracke als presentator. Sociaal overleg bezig? Marie-Rose Morel in de studio. Tentoonstelling over 175 jaar België? Filip Dewinter is uw gids. En dan moeten die aan de tand worden gevoeld door een vent die zijn zakken wijdopen houdt voor hun geld. Dat we hopelijk maar om één reden 'zwart geld' moeten noemen."
 
Meulenaere gaat verder over een (niet met naam genoemde) VRT-journaliste die een relatie zou hebben met "een minister over wie ze moet berichten" en de hand-en-spandiensten van voormalig DS-hoofdredacteur Dirk Achten en DM-icoon Yves Desmet, om te besluiten met: "Een politiek journalist levert geen enkele dienst aan een politieke partij, laat staan een betaalde. En zeker niet aan het Vlaams Belang. Voor die lui werk je niet, punt uit." Koen Meulenaere overdrijft vaak, maar nu heeft hij 100 % gelijk.

01:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

13-04-05

Campagne 'Hart voor Antwerpen' gestart (1)

Vanmorgen hebben de postbodes in Antwerpen het eerste drukwerk van de VB-campagne Hart voor Antwerpen verdeeld. Er is niet op kosten gekeken. Het druksel staat op in hartvorm uitgesneden papier, en de verdeling via de post kost toch ook wel wat. En daar houdt het niet bij op. Je kan ook brochures Hart voor Antwerpen bestellen; affiches met Filip Dewinter; affiches met Anke Van dermeersch; affiches zonder die twee; zelfklevers, balpennen, notitieboekjes en bierviltjes. Allemaal gratis te verkrijgen. Enkel voor Hart voor Antwerpen-pins moet je betalen.
 
Voor de niet-Antwerpenaren bij de bezoekers van deze blog willen we even de retoriek van Dewinter citeren. Dewinter: "'In Antwerpen gaat alles goed', zeggen CD&V, SP-a, VLD en Groen! in koor. Alle dagen feest, een nieuw stadslogo (een A) en een peperdure promocampagne met als thema 'Antwerpen is van iedereen'... Het 'brood-en-spelen'-beleid van de monstercoalitie dient als bliksemafleider voor de echte problemen. Het permanent feestgewoel moet de toenemende onveiligheid, de immigratietoevloed (legaal en illegaal), de verloedering, de verkrotting, de gettovorming en de toenmenende belastingdruk doen vergeten. De 'Antwerpen is voor iedereen'-slogan is nodeloos provocatief en eerder bedoeld als multicultureel statement, dan als promotiemiddel voor Antwerpen. Laat ons duidelijk zijn: Antwerpen is in eerste instantie van de Antwerpenaren, van alle burgers die het Europees, Vlaams en Nederlandstalig karakter van onze stad respecteren, die bijdragen tot de welvaart en het welzijn van onze stadsgemeenschap, die bereid zijn om van Antwerpen een veilige, welvarende en Vlaamse stad te maken. De Antwerpse culturele, geschiedkundige en economische erfenis is te kostbaar om zomaar te grabbel te gooien. Antwerpenaren zijn dat moet men verdienen want ja we zijn fier op Antwerpen, haar verleden en toekomst. Pas indien we trots zijn op onze identiteit en culturele eigenheid kunnen we Antwerpen op de wereldkaart zetten. Als een open, verdraagzame en tolerante, maar ook zelfbewuste, Vlaamse en Europese stad, geworteld in het verleden, werkend aan het heden en vertrouwend in de toekomst." Als de Antwerpenaren al geen dikke nek hebben, krijgen ze die wel met het VB.
 
Volgen dan zes voorstellen waarmee het VB "Antwerpen opnieuw de uitstraling (wil) geven die het verdient": 1. Een wereldtentoonstelling van de Vlaamse kunst in Antwerpen organiseren. 2. "Culturele kortvakanties ('citytrips') moeten gepromoot worden door de luchthaven van Antwerpen beter toegankelijk te maken en het hotelaanbod uit te breiden." 3. Winkelnaamgeving en publiciteitsvoering in het Nederlands, de invoering van een 'Antwerpse culturele gezinspas' door het Vlaams cultuuraanbod over alle wijken te spreiden en het Antwerps toneelaanbod gevarieerder te maken. 4. De afschaffing van de vestigingstaks, het tolvrij en toegankelijk blijven van Antwerpen, en het vergoeden van de middenstand bij wegwerkzaamheden. 5. Betaalbare parkeerplaatsen voorzien in de rand, en vandaar verder met pendelbusjes, en een goedkoop stadsabonnement van De Lijn voor Antwerpse gezinnen. 6. In iedere wijk een zwerfvuil- en sluikstortteam, en een bus-, tram- en metro-brigade bij de Antwerpse politie.
 
We gaan nog de gelegenheid hebben om op deze punten terug te komen. Meestal is het oude koek, stond het al in het VB-programma bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 of de parlementsverkiezingen in 2004. Nieuw zijn de 'Antwerpse culturele gezinspas' en het goedkoper openbaar vervoer. Vroeger werd dit laatste weggehoond door het VB "omdat wij menen dat zulks een verbloeming van de werkelijkheid is vermits de belastingbetaler betaalt." De 'Antwerpse culturele gezinspas' is nieuw voor het VB, maar niet voor anderen. Ambtenaren van verschillende stadsdiensten broeden al enige tijd op het idee van een vrijetijdspas, die korting biedt voor een brede waaier van activiteiten en extra-korting voor kansarmen. Het VB beperkt de toepassing tot 'gezinnen', maakt geen onderscheid naar draagkracht en hun pas geldt slechts voor Vlaamse activiteiten. Ed Kooyman kan, maar Arno? Wannes Van de Velde kan, maar wat als hij zijn flamenco-programma brengt of optreedt met een Berber?
 
Het VB pakt nu wel uit met "zes positieve voorstellen met een hart voor Antwerpen" maar wat staat daar tegenover om dat voorstel te betalen? De afschaffing van de vestigingstaks staat al jaren in het programma van vrijwel elke Antwerpse partij, maar volgens de VLD-schepen voor financiën is er geen budgettaire ruimte voor. En met het afdanken van de straathoekwerkers enzomeer zal men het ook niet halen, een flink pak van hen is al weggesaneerd bij de overgang van het Sociaal Impulsfonds naar het Stedenfonds. Ook dubbelzinnig: Dewinter haalt uit naar "een peperdure promocampagne" rond het nieuwe stadslogo "(een A)". Maar hoe heet de nota die Dewinter later dit jaar wil voorstellen aan potentiële medestanders van het VB voor de gemeenteraadsverkiezingen? De "A-nota", die op 9 oktober in de Waagnatie voorgesteld wordt tijdens... een "A-conventie".

  • Het aantal affiches dat je kan bestellen is beperkt (nouja) tot 10 per type; de zelfklevers, balpennen en notitieboekjes tot max. 3; de bierviltjes tot max. 50 stuks. Antwerpse anti-fascisten: vraag ze aan die affiches, stickers, pennen, notitieboekjes en bierviltjes. Hoe meer anti-fascisten ze aanvragen, hoe minder echte VB-propagandisten er kunnen krijgen. Je loopt dan wel het risico achteraf een VB'er aan je deur te krijgen die je ook nog een lidmaatschap wil aansmeren, maar die poeier je af. Argumenten zijn er genoeg. Of je kan nog de twijfelende Antwerpenaar uithangen. Wie weet in welke gadgets het VB nog gaat investeren? De zegebulletins over het aantal in Hart voor Antwerpen geïnteresseerde Sinjoren zullen met het nodige sceptisme onthaald worden. Wat dan weer echte twijfelaars doet twijfelen... Heerlijk.  
  • Vijf uur na de posting hierboven meldt De Standaard online: "Spuuglelijke papieren harten teisteren momenteel de Antwerpse brievenbussen. Vlaams Belang start daarmee zijn campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De geldverslindende actie is niet gespeend van enige hypocrisie. Zo vaart Filip Dewinter in het pamflet uit tegen de 'peperdure promotiecampagne' De stad is van iedereen die burgemeester Patrick Janssens momenteel voert. Alsof het Belang niet met het geld van de belastingbetaler werkt. De Antwerpenaar wordt verder uitgenodigd om gratis propagandamateriaal zoals bierviltjes, affiches en stickers te bestellen. Misschien brengt dit ook tegenstanders op een idee. Kwestie van de bestelde spullen vervolgens in de vuilnisbak te kieperen."

 

21:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Campagne 'Hart voor Antwerpen' gestart (2)

Behalve dat je Hart voor Antwerpen-affiches met Anke Van dermeersch kan bestellen, is van Anke Van dermeersch geen spat te zien op de eerste Hart voor Antwerpen-flyer. De running mate van Dewinter voor het burgemeesterschap heeft zich dan maar op haar manier in de aandacht gewerkt. Uitgerekend vandaag maakt Gazet van Antwerpen bekend dat Anke Van dermeersch op 31 maart bevallen is van "een flinke dochter."
 
Van dermeersch: "Silke is een heel rustige baby, ze slaapt heel goed, ik moet per nacht maar één keer opstaan. Ik ben er nu meer dan ooit van overtuigd dat iedere moeder een ouderschapsvergoeding moet krijgen en dat de verschillende regeling qua zwangerschapsverlof voor werknemers en zelfstandigen (15 versus 6 weken, red.) discriminerend is." De politica was amper twee dagen voor de geboorte van Schoten naar Antwerpen verhuisd omdat ze in Antwerpen wil meedoen aan de verkiezingen van 2006. Moeder en kind stellen het goed, meldt Gazet van Antwerpen nog.

20:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

12-04-05

VB in het offensief tegen de VRT

Het VB heeft in Vlaams minister van media Geert Bourgeois (N-VA) een objectieve bondgenoot gevonden in de strijd tegen de openbare omroep. Al jaren voelt het VB zich onheus behandeld door de VRT. Het VB maakt nu dankbaar gebruik van de door Bourgeois gelanceerde enquête over de VRT. Het VB roept haar leden op om met het invullen van de enquête brandhout te maken van de VRT: "De VRT is een linkse zender die dag in dag uit propaganda voert voor de vrienden van de SP.A en spuwt op al wat Vlaams is."
 
De woordvoerder van Bourgeois geeft toe dat de enquête invullen geen eenvoudige koek is. Ben Weyts (vandaag in Het Nieuwsblad): "Je moet wat nadenken voordat je erop kan antwoorden. Maar er is wel enige verduidelijking op de website voor wie het niet goed snapt." Benieuwd hoeveel kijkers van FC De Kampioenen naar die website gaan surfen om voor het behoud van hun favoriet programma te pleiten.
 
Het VB roept zijn sympathisanten op om de bevraging van Bourgeois te gebruiken om af te geraken van "de linkse vooringenomenheid van Martine Tanghe, Sigrid Spruyt of Siegfried Bracke en de arrogantie en het verbale geweld van Phara de Aguirre."
 
Een paar dagen geleden schreven we hier - bij wijze van satire - dat in een VB-getinte programmatie Phara de Aguirre niet langer zou mogen interviewen. We zaten er blijkbaar niet naast. Voor Siegfried Bracke moet de jongste VB-mededeling daarentegen pijnlijk zijn. Hij heeft nog maar pas een vrije zondagmorgen opgeofferd om een debat in een VB-afdeling te modereren, maar wordt al evengoed van "linkse vooringenomenheid" beschuldigd als Martine Tanghe en Sigrid Spruyt. Wat Sigrid Spruyt misdaan heeft, is niet duidelijk. Of is het omdat haar toenmalige partner een boek geschreven heeft over De laatste communisten? Voor Martine Tanghe moet het een déjà vu-gevoel zijn. Jaren geleden beschuldigde CD&V'er, toen nog CVP'er, Eric Van Rompuy Martine Tanghe ervan een "volksvreemd element" te zijn. Van Rompuy heeft zich inmiddels verontschuldigd voor die uitspraak. Het VB is blijven steken in die retoriek.

 

22:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print