30-06-05

Dewinter en De Man gooien met bloemen

Niets zo gênant als gefeliciteerd te worden door je tegenstanders. Het is wat de Gentse hoogleraar Etienne Vermeersch anders voorbije woensdag overkwam. VB-volksvertegenwoordiger Filip De Man haalde nog eens het - officieel begraven - 70-puntenprogramma van zijn partij boven tafel. Volgens De Man was Vermeerschs pleidooi voor begeleide repatriëringen een kopie van punt 45 uit het 70-puntenprogramma. In dat punt stelt het VB voor om het budget voor repatriëringen te verhogen en de kosten voor repatriëring te drukken door C 130 Herkules-toestellen van de luchtmacht in te schakelen. Vermeersch antwoordde dat hij het nooit in zijn hoofd zou halen ideeën te putten uit een racistisch document. Vermeersch: "Er is een fundamenteel verschil. U spreekt over asielbedriegers, wij zien die mensen als sukkelaars die proberen uit een noodsituatie te geraken. U bent voor collectieve uitwijzing met legervliegtuigen, wij spreken over individuele procedures waarbij het verkeer met escortes pas plaatsvindt als de uitgeprocedeerde geweigerd heeft om vrijwillig te vertrekken." Maar niet alleen De Man, ook Filip Dewinter gooit met bloempjes. Al hangen bij hem soms de bloempotten er nog aan vast.
 
In Gazet van Antwerpen  worden de federale en Vlaamse ministers gewikt en gewogen. Pieter De Crem, azijnpisser par excellence van de CD&V, mocht de 15 federale ministers bekritiseren. Filip Dewinter mag de 10 Vlaamse ministers becommentariëren. Dat trekt de aandacht naar bepaalde aspecten van 's ministers beleid, maar geeft nog meer een kijk op waar ze bij het VB voor staan.
 
Voor Dewinter is Dirk Van Mechelen (VLD) de meest verdienstelijke minister. Positief vindt Dewinter vooral "ziijn aanpak van de ruimtelijke ordening. Hij wil definitief af van de 'afbraakpolitiek'. Het verjaringsdecreet is ook goed. Eindelijk rechtszekerheid voor eigenaars van onder meer weekendverblijven en zonevreemde gebouwen." Op 2 staat bij Dewinter Kris Peeters (CD&V). Volgens Dewinter "een sympathiek minister. Hij is de groene regeltjes aan het terugdringen, heeft een meer realistische kijk op de milieuproblematiek. Positief. Hij durft ook taboes doorbreken, zoals twijfels uiten over het scenario van de uitstap uit de kernenergie. Dat is moedig. Wij steunen hem daarin." Voor de derde plaats kan Dewinter niet om Frank Vandenbroucke (SP.A) heen. Dewinter: "Een vakbekwaam minister. (...) Negatief: de 'gelijke kansen' die als een rode draad door zijn beleid lopen. Moet ook oppassen dat hij met onrealistische maatregelenen de onderwijswereld niet tot stakingen drijft."
 
Inge Vervotte (CD&V) grijpt net naast de top-3. Dewinter: "Iemand met een hoog teddybeergehalte. Ik heb gemengde gevoelens over haar. Af en toe komt ze scherp uit de hoek, zoals met het jeugdsanctierecht - wij onderschrijven haar visie daarover, net als haar conservatieve reflex inzake condoomcampagnes - maar ze drijft niet door." Op 5 staat Yves Leterme (CD&V). Volgens Dewinter heeft Leterme "zijn vuurdoop gemist met B-H-V en daardoor aan geloofwaarigdheid en autoriteit ingeboet. Een pijnlijke afgang, die zal wegen op de rest van de legislatuur." Ook al niet veel soeps is Marino Keulen (VLD). Althans volgens Dewinter. Dewinter: "Hij wil wel, maar kan niet. Veel goede intenties, veel ballonnetjes, veel stoere verklaringen, maar er blijft nauwelijks iets van hangen." Maar is die omschrijving niet op Dewinter zelf van toepassing? Op dat "veel goede intenties" na?
 
Op 7 staat Fientje Moerman (VLD). Dewinter: "Zij is de waakhond en spreekbuis van Verhofstadt. Haar opdracht is Yves Leterme stokken in de wielen te steken. Ze is destructief ingesteld. Ze moet op de rem gaan staan, vooral in zaken die tot meer Vlaamse autonomie leiden." Op 8 vinden we Bert Anciaux (Spirit). "Een ervaren rot in het vak, maar een hopeloos geval", volgens Dewinter. "Niet zakelijk genoeg. Een relikwie van het paarse verleden van de Vlaamse regering. Schrijft zich kritiekloos in de links-liberale uitgangspunten over cultuur in: experimenteel en complex theater moet toonaangevend zijn en blijven." Wij begrijpen dat laatste verwijt aan Anciaux niet, maar dat zal wel aan ons liggen. Dewinter plaatst "met enthousiasme"  Geert Bourgeois (NV-A) op de negende plaats. "J'y suis, j'y reste  is zijn slogan. 'Ik blijf', wat er ook gebeurt. Heeft compleet de boot gemist in het dossier B-H-V. Ging letterlijk lopen als het erop aankwam. (...) Als media-minister is hij zwak, te zacht voor de VRT." Op de laatste plaats in de Dewinter-rangschikking vinden we Kathleen Van Brempt (SP.A). Dewinter over Van Brempt: "Praat sneller dan ze denkt. Zou goed zijn in een beauty contest, maar is totaal ongeschikt als minister. (...) Op haar bevoegdheden is ze vooral goed in het oplaten van ballonnetjes en ontpopt ze zich als Sinterklaas voor De Lijn, maar de files worden er niet korter door." Alsof ze met de mobiliteitsvoorstellen van het VB wél korter zouden worden. Die voorstellen zijn een en al pro auto, om binnen de kortste keren een nog grotere indigestie mee te krijgen.

20:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

De messen worden gewet

Dag op dag eenenzeventig jaar geleden werd in Duitsland de Sturmabteilung (de SA - een door Adolf Hitler opgerichte ordedienst) uitgemoord door de Schutzstaffel, beter bekend als de SS. Een paramilitaire organisatie die eerst een onderdeel was van de SA maar daarvan zelfstandig werd. Het gebeuren kreeg een plaats in de geschiedenisboeken als 'De nacht van de lange messen'. Een term die nu nog soms gebruikt wordt als in politieke partijen of andere verenigingen een wrede interne afrekening plaatsvindt. Toeval of niet, maar precies vandaag vliegen Alexandra Colen en Jurgen Verstrepen nog maar eens in elkaars haren.
 
Aanleiding is de jongste nieuwsbrief van Alexandra Colen waarin la Colen uithaalt naar Verstrepen omdat die een "blasfemische advertentie", een godslasterlijke advertentie, op zijn weblog plaatste. "Een 'campagne' waarvoor? Voor de 'vrije meningsuiting'?", vraagt men zich in het kamp-Colen af. Verstrepen had de advertentiefoto op zijn weblog geplaatst en er niet veel meer bij geplaatst dan dat hij dit een "mooie campagnefoto" vond.
 
Verstrepen is boos omdat Colen daarover struikelt. Verstrepen: "Een posting/bericht (met toch zeer weinig en duidelijke tekst...) van mijn weblog uit de context trekken, informatie doelbewust niet correct weergeven en verkeerd duiden, zijn technieken waar ik een hekel aan heb en (...) bijna wekelijks tegen revolteer." Naar eigen zeggen maakt Verstrepen "geen onderscheid over welke publicatie ook, van wie, waar dan ook" en bijgevolg haalt hij maar uit naar zijn partijgenote.
 
Eind vorig jaar haalde Rob Verreycken op zijn weblog uit naar Guido Tastenhoye. Tastenhoye had in Gazet van Antwerpen   gezegd: "Rob Verreycken is niet representatief voor de partij." Verreycken repliceerde dat "mensen die pas een lidkaart kopen wanneer ze een met zekerheid verkozen plaats op zak hebben, geen lessen inzake 'representativiteit' te geven hebben aan mensen die al vanaf hun 16e militant zijn voor de partij." Na drie dagen verdween deze tekst evenwel van Verreyckens weblog. Het trok teveel aandacht in de media.

20:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

29-06-05

In memoriam: Wilchar

Gisteren is op 94-jarige leeftijd de Belgische kunstenaar Wilchar overleden. Arbeiderszoon, tedere anarchist, verzetsstrijder, antikapitalist, onvermoeibaar in opstand tegen elke vorm van onrecht, onstuimig artiest, talentvol lithograaf en schilder...
 
Wilchar, pseudoniem voor Willem Pauwels, ontwierp in de jaren dertig sterke antifascistische affiches voor de communistische en socialistische partij. Tijdens de oorlog is hij actief in de communistische kunstenaarsgroep Contact die sociale kunst voor de werkende bevolking wil promoten. In 1943 wordt Wilchar opgepakt door de Duitse bezetter, en in Breendonk en Hoei opgesloten. In 1993 wordt daarover de aangrijpende documentaire Wilchar, les larmes noires  gemaakt.
 
Na de bevrijding schildert Wilchar een reeks expressieve aquarellen over de hel van Breendonk, aquarellen die intussen te zien zijn in het Fort van Breendonk. Wilchar maakt ook talloze geëngageerde linosneden met scherpe antikapitalistische boodschappen, naast schilderijen met lyrische landschappen en geanimeerde dorpstaferelen waarin de geest van Tytgat en Masereel doorklinkt.
 
Vanaf de jaren tachtig - Wilchar is dan al een krasse zeventiger - schildert Wilchar zijn magnus opum: een twintigtal meesterlijke tableaus van twee meter hoog waarin hij op naïef realistische stijl en met veel spitsvondige details zijn radicale maatschappijkritiek vorm geeft. Enkele jaren geleden was een indrukwekkende overzichtstentoonstelling van het werk van Wilchar te zien in Antwerpen (Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries), Brugge (Stedelijke Openbare Bibliotheek/Cultuurcafé De Foyer) en Gent (Caermersklooster).

 

23:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

De Nederlandse vrienden

De Standaard vroeg zich gisteren af: "Wat is dat met die buitenlandse connecties van Vlaams Belang? De Oostenrijker Jörg Haider is ineens niet meer frequentabel, maar een onbetrouwbare figuur als de Nederlander ex-LPF'er Hilbrand Nawijn wel? Hoe vaak nog energie en geld in dat soort zijsprongen verliezen?" Eerder wezen wij ook al op de Oostenrijkse keuze van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050607#1215730) en de betwistbare aanhang van Nawijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050621#1247227). 't Pallieterke brengt in haar editie van vandaag duiding over het (extreem-)rechtse wespennest in Nederland.
 
Aanleiding is de 'denktank' die Dewinter en Nawijn in Nederland hebben opgericht. Het nut van die 'denktank' voor Dewinter is eenvoudig: "Zijn veelvuldige contacten boven de Moerdijk bezorgen hem in het noorden een onophoudelijke stroom van mediateke aandacht. Er gaat geen week voorbij of hij komt in de media. Een tweede nuttig gevolg is dat Dewinter in Nederland kan omgaan met intelligente en beschaafde politici die complexloos ter rechterzijde van het politieke spectrum opereren en beschikken over een rationeel programma dat beantwoord aan de laatste Angelsaksische ideologische stand van zaken en ingebed is in een brede burgerlijke cultuur. Dit in tegenstelling tot het programma van bedenkelijke politici zoals Michiel Smit (het vriendje van Rob Verreycken - AFF/Verzet) van NieuwRechts die hun mosterd uit een Germaans socialistisch verleden halen ter linkerzijde."
 
"Voor Hilbrand Nawijn gaat het ook om aandacht van de media. De voormalige 'no nonsense' minister wordt nu constant belicht in de Nederlandse media. En dat heeft hij broodnodig wil hij een kans maken op politiek overleven. Want het begint aardig benauwd te worden ter rechterzijde. Velen voelen zich geroepen, maar na de volgende parlementsverkiezing  zal blijken dat slechts weinigen zijn uitverkoren. En het is Geert Wilders, en niet Hilbrand Nawijn, die de ongekroonde koning is ter rechterzijde in navolging van Pim Fortuyn. (...) Maar er zijn nog kandidaat-halfgoden ter rechterzijde. De bekende misdaadjournalist op de commerciële televisie Peter R. de Vries wil ook uit dit vaatje tappen en heeft een eigen partij in de stelling staan. Daarnaast bestaat nog de zevenkoppige LPF-fractie, die zich institutioneel afgescheiden heeft van de partij met dezelfde naam. LPF-Tweede Kamerlid Joost Eerdman staat klaar om te springen als Wilders zijn project lanceert. Hirsi Ali moet het VVD-schip behouden voor de ergste electorale averij, de Edmund Burke Stichting van Bart Jan Spruyt denkt hardop mee en tientallen splinterpartijtjes maken zich op voor verkiezingsdeelname. Een onbehaaglijke situatie voor Nawijn die in dit politiek spel in directe concurrentie met Wilders en co wel eens aan het kortste eind zou kunnen trekken. De volgende stap van Nawijn zal de oprichting van een eigen partij zijn. Hollands Belang of iets dergelijk. De domeinnaam is reeds gereserveerd."
 
Hoewel electorale competitie op middellange termijn een goede zaak is in het partijpolitieke opbod van ideeën vreest 't Pallieterke  "dat het Nederlandse electoraat ter rechterzijde momenteel niet openstaat voor deze veelheid aan nuances en persoonlijke karakterfrustraties."

01:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

28-06-05

Het zompige moeras

Of commentaarstukken in kranten veel gelezen worden, we betwijfelen het. Titels en foto's trekken de aandacht. Misschien leest men nog wel de artikels die erbij horen, commentaren lijken ons vooral goed voor het geweten van sommige journalisten. Maar allez, vandaag wordt in vier van de zeven Vlaamse kranten uitgehaald naar het VB. Gazet van Antwerpen en  Het Belang van Limburg buigen zich over het inburgeringsbeleid. De Tijd heeft een economisch onderwerp. De Morgen spreekt over "onvervalst fascisme" naar aanleiding van de verdachtmakingen in het Sint-Niklase VB-blad, en looft Freddy Willockx voor het klacht neerleggen. "Het VB aanvallen op zijn eigen communicatie en de partij dwingen om de leugens recht te zetten, kan de geloofwaardigheid van extreem-rechts ernstig aantasten." De Morgen wijst er ook nog op dat recent "een raadslid van de Oost-Vlaamse gemeente Herzele via de rechter een recht van antwoord af(dwong) in het plaatselijk VB-krantje, waar dalende criminaliteit plots stijgende criminaliteit geworden was. Zo werd het VB verslagen met zijn eigen wapen: de partijpropaganda." (Zie ook: http://uilekot.upcase.be/apps/pnupcase/modules.php?op=mod...) 
 
Het Laatste Nieuws  titelt "Het Belang is het Blok" en De Standaard  noemt het VB een "overbodige partij". De krant wijst op de gebeurtenissen bij het VB van de laatste dagen: van het zich proberen aanmeten van een economisch profiel, over de uitlatingen van Dewinter en Verreycken, tot de buitenlandse connecties van het VB. "Ofwel moet je dieper doordringen in het zompige moeras dat in die kringen voor logica doorgaat om te begrijpen wat hierachter zit. Ofwel steekt er gewoon niets meer achter dan stompzinnigheid. (...) Dat neemt het onomstootbare feit niet weg dat een partij zonder interne cohesie en zonder programma dat het daglicht kan verdragen peiling na peiling blijft groeien. In plaats van zich door Vlaams Belang te laten intimideren zouden de andere partijen beter beseffen dat hun tegenstander een papieren tijger is. Het enige wat nodig is, is het lef om samenlevingsproblemen aan te pakken. Zonder racisme, maar ook zonder taboes. Focus op beleid dat op het terrein het verschil maakt."
 
Zusterkrant Het Nieuwsblad  pleit voor de stem van het fatsoen: "Filip Dewinter weet perfect dat je niemand uit een openbaar zwembad kunt weren op basis van zijn uiterlijk - en toch lanceert hij dit voorstel omdat hij beseft dat een harde kern van zijn achterban lak heeft aan democratie, scheiding der machten of welk ander rechtsbeginsel ook als het 'vreemdelingen' ten goede komt. Op warme dagen is de handhaving in openbare zwembaden soms inderdaad een probleem, en dat allochtone crapuultjes daarin te vaak een rol spelen, klopt ook. Maar orde handhaaf je nooit met andere dan democratische middelen - of er nu wel of geen allochtonen bij betrokken zijn. Wat willen Dewinter en zijn kompanen winnen met hun haatcampagnes? Een nieuw proces provoceren om zich weerom in hun slachtofferrol te kunnen wentelen? Een twijfelachtige tactiek, want een meerderheid halen doet het VB nooit op zichzelf en met zo'n campagnes halen ze ook niet de partners over de streep die ze nodig hebben. We beseffen dat onze tirade evenmin een stem zal afsnoepen van het VB. Integendeel, we strijken een deel lezers tegen de haren in. Maar toch moeten we de stem van het fatsoen laten horen tegen de profeten van de haat."

23:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

"Ik heb andere katten te geselen"

"Soms moeten we wel tot op de rand gaan in onze uitspraken om minimale aandacht van de pers te krijgen", beweert Frank Vanhecke vandaag in  Het Nieuwsblad. Bullshit. Wetenschappelijk onderzoek, waarbij gedurende twee maanden de berichtgeving in vier kranten gescreend werd, wees uit dat het VB wel degelijk een forum krijgt in de Vlaamse kranten. Driekwart van die artikels is bovendien positief of neutraal van toon. Probleem is dat sommige VB'ers van huis uit niet anders kunnen dan uitspraken doen "tot op de rand" of... erover. Behalve heisa over vermielingen van grafstenen die het Sint-Niklase VB aan allochtone jongeren en hun cultuur toeschrijft - terwijl de daders zo blank als wat zijn - haalt het VB dezer dagen de pers met uitspraken van VB-chef Filip Dewinter die quota wil voor het toelaten van allochtonen in zwembaden en VB-volksvertegenwoordiger Rob Verreycken die het niet erg vindt om te poseren bij een vlag van de racistische White Power-beweging. Wat denkt VB-partijvoorzitter Frank Vanhecke erover?
 
Filip Dewinter meent dat de openluchtzwembaden "steeds meer gemonopoliseerd en geterroriseerd worden door groepen allochtone jongeren". Dewinter wil daarom "een regeling met quota uitwerken die de toegang voor de risicogroepen, nl. de allochtone jongeren, beperkt. Op die manier kan er beter gestreefd worden naar een billijke spreiding van het publiek naar leeftijdsgroepen en sociale categorieën." Naast met quota, cameratoezicht en permanente politieaanwezigheid hoopt Dewinter ook dat met het uitreiken van gezinspasjes ("Houders van deze gezinspasjes krijgen eerst toegang tot de openluchtzwembaden.") een einde kan worden gemaakt aan de "overconcentratie aan allochtone jongeren in openluchtzwembaden". In Zuid-Afrika hadden ze vroeger een naam voor dat systeem: Segs vir blanke. En je zult maar eens door omstandigheden geen gezin kunnen vormen. Voor het zwemmen moet je dan ook achteraan aanschuiven.
 
Rob Verreycken heeft al verschillende keren zijn sympathie getoond voor Michiel Smit, de voorman van de Nederlandse extreem-rechtse formatie Nieuw Rechts. Smit poseerde al voor de White Power-vlag, symbool van blanke suprematie. Rob Verreycken poseert liever voor de Vlaamse Leeuw, "maar als de gelegenheid zich zou voordoen, dan zou ik er geen probleem mee hebben om voor de White Power-vlag te poseren" zegt Rob Verreycken in De Morgen. De jonge volksvertegenwoordiger heeft op zijn weblog een link gelegd naar de websites van Michiel Smit en van de Van Oldenbarneveldt Denktank, denktank waarvan Smit, een tweede Nederlander en Verreycken de grote adviseurs zijn. Filip Dewinter heeft er geen probleem mee. "Wij moeten ons hoeden voor zelfcensuur", zegt Dewinter vandaag in De Tijd. De VB-berichtgeving over de grafschennis, het VB-voorstel voor toegang tot openluchtzwembaden, de vrienden van Rob Verreycken... volgens Dewinter worden die 'detailkwesties' opgepompt in een bewuste strategie van links om het cordon sanitaire bij twijfelende mandatarissen te handhaven. Alsof het VB niet zelf foute berichtgeving over de grafschennis verspreidde en de grootste moeite heeft om te erkennen dat ze ernaast zit, niet Dewinter zelf afkomt met een Segs vir blanke-voorstel, en niet Rob Verreycken de band smeedt en promoot met White Power-adept Michiel Smit.
 
En wat denkt partijvoorzitter Frank Vanhecke erover? Die mag vandaag een interview weggeven zowel in Het Laatste Nieuws  als in Het Nieuwsblad. Vanhecke in die laatste krant: "We zitten honderd procent op dezelfde golflengte. Filip heeft een oud maar belangrijk dossier opnieuw aangehaald. Door de vele problemen van jeugdbendes in recreatiecentra en openluchtzwembaden in Antwerpen en Sint-Niklaas pleiten wij dat tijdens de eerste openingsuren de toegang wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen. Tegen de herrieschoppers, dieven en verkrachters moet hard worden opgetreden, of die nu van allochtone afkomst zijn of niet. Al dwingt de realiteit ons ertoe te zeggen dat die terroriserende bendes voor 99 procent uit allochtonen bestaan." Over de zaak-Rob Verreycken is Vanhecke iets terughoudender. Verreycken schuwt het gezelschap van de openlijk met het nazisme flirtende Nederlandse politicus Michiel Smit niet. "Moet ik mij als partijvoorzitter bezig houden met het feit dat Rob Verreycken iemand kent die ooit enkele jaren geleden in de nabijheid van een of andere vlag wordt gefotografeerd? (zucht)  Eerlijk gezegd, ik heb andere katten te geselen."
 
In De Standaard  vraagt commentator Bart Sturtewagen zich dan ook af: "Hoe dwaas moet je zijn om, na een veroordeling wegens racisme wel de naam van je partij te veranderen, maar dezelfde crapuleuze figuren om je heen te dulden en dezelfde platte racistische praatjes te blijven verkondigen. Wil het Belang zo graag opnieuw veroordeeld worden? Waarom doet een deel van de partijtop dan zoveel moeite om respectabel te worden? De heren Vanhecke en Annemans moeten maar eens kiezen. Ofwel nemen ze met veel meer kracht dan tot dusver afstand van deze aanhoudende uitwassen. Ofwel houden ze op verhaaltjes op te dissen over een fatsoenlijke rechtse partij die haar oude gewaden heeft afgelegd. Het is het een of het ander." Voor Luc Van der Kelen, commentator van Het Laatste Nieuws  is het een uitgemaakte zaak: "Er is bij het Vlaams Belang helemaal niets veranderd. Het Belang is het Blok, in woord en geschrift. Dus kunnen we de partij evengoed opnieuw noemen bij haar echte naam, Vlaams Blok. De naamsverandering was niet meer dan het ophangen van een nieuw uithangbord aan de extreem-rechtse herberg."

23:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

27-06-05

Hoe dwaas is men in Sint-Niklaas?

Sinds Wim Verreycken van Borgerhout naar Sint-Niklaas is verhuisd, is het 'vreemdelingenprobleem' verhuisd van Borgerhout naar Sint-Niklaas. Uit Borgerhout horen we geen verontrustende verhalen meer. Uit Sint-Niklaas daarentegen. Het plaatselijk VB-blad schreef onder de kop  Wat u niet mocht weten over de grafschennis die tijdens de paasvakantie in Sint-Niklaas plaatsvond: "Uiteindelijk werden de daders op heterdaad betrapt en geklist door alerte buurtbewoners en een snel optredende politie. Wat men echter niet mocht vernemen is dat de daders, allen jonge tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst. Een cultuur die geen respect heeft voor de doden en symbolen van een ander geloof, is een ontspoorde cultuur." En in recreatiedomein De Ster is het weer boel met allochtone jongeren. "Daar is de lente, daar is de zon, daar zijn de rellen met allochtonen", parafraseerde Rob Verreycken op zijn weblog een liedje van Jan Dewilde. Niet alleen zouden tientallen allochtone jongeren zich schuldig gemaakt hebben aan amok, diefstallen, aanranden van meisjes en intimideren van personeel en klanten van de Beach Bar. Een Wase freelance-correspondent van  Gazet van Antwerpen die "correct deze situatie meldde" zou ontslagen zijn na telefoontjes naar de GvA-directie van burgemeester Freddy Willockx en van Limburgs nr. 1 Steve Stevaert.
 
Burgemeester Freddy Willockx is ziedend. Volgens Willockx zijn er inderdaad spanningen met allochtone jongeren op recreatiedomein De Ster, maar is de berichtgeving zwaar overtrokken. Maar wat wil je als je bericht enkel steunt op een VB-persmededeling? Volgens De Standaard  belde Gazet van Antwerpen  naar Sint-Niklaas om het bericht te checken. Daaruit bleek dat de berichtgeving niet klopte, enkel paste in een strategie van de freelance-medewerker opdat de uitbaters van De Ster "op hun qui-vive zouden zijn" voor allochtone jongeren. Van telefoontjes van Willockx en Stevaert naar de GvA-redactie of de Concentra-directie zou geen sprake zijn. Willockx werd zelf opgebeld door de GvA-eindredactie. De crisisvergadering tussen Willockx, de uitbater van De Ster en de korpschef van de politie waarover de krant vrijdag schreef was eveneens uit de lucht gegrepen. GvA besloot hierna niet langer beroep te doen op de freelance-medewerker die voor dit tendentieus bericht zorgde. Volgens Rob Verreycken wordt hiermee "opnieuw een zware klap uitgedeeld in dit land aan de onafhankelijke nieuwsgaring."
 
Een ander staaltje van "onafhankelijke nieuwsgaring" is het bericht in het VB-blad over de grafschennis op het kerkhof van Tereken in Sint-Niklaas. Volgens Willockx en politiekorpschef Jack van Peer zijn de daders geen allochtonen maar "autochtone jongeren, geboren in Vlaamse gezinnen". Als het VB zich niet publiek zou verontschuldigen vooraleer het Sint-Niklase schepencollege vandaag om 13.30 uur bijeenkwam, zou het schepencollege bespreken of het een klacht zou indienen tegen het VB. "Geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt", zei het Sint-Niklase VB-kopstuk Frans Wymeersch aan de plaatselijke pers over de kansen op verontschuldiging. En VB-voorzitter Frank Vanhecke bevestigde aan de nationale pers: "Mijnheer Willockx en zijn partij hebben ons volk en ons land al zoveel belogen en bedrogen dat we ons niet bij hem moeten verontschuldigen." Na de manifeste onwil om zich te verontschuldigen (Frank Vanhecke: "Zelfs gesteld dat er een verkeerde communicatie geweest zou zijn.") heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, die de klacht zal onderzoeken en desgevallend zal overmaken aan de procureur des Konings.
 
Freddy Willockx: "Het Vlaams Belang heeft deze zeer ernstige feiten - die bovendien zeer pijnlijk zijn voor de nabestaanden van overledenen - aangegrepen om foutieve informatie te verstrekken door deze wandaden toe te schrijven aan allochtone jongeren. Bovendien laat het Vlaams Belang niet na de politie op een lasterlijke wijze te verwijten in deze zaak een doofpotoperatie te hebben gevoerd." De partij schrijft in het artikel ook dat een cultuur die geen respect meer heeft voor de doden en voor symbolen van een ander geloof een ontspoorde cultuur is. Het Vlaams Belang zet volgens Willockx met dit soort berichtgeving aan tot discriminatie, haat en geweld, en wil hiermee de inwoners van vreemde nationaliteit stigmatiseren. "Hierdoor pleegt het Vlaams Belang op grond van artikel 1 van de antiracismewet een strafbaar feit."
 
Bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) verzucht directeur Jozef De Witte: "Ik zou liever geen tweede proces beginnen, maar als ze zo voortdien, kan ik niet anders. Het Vlaams Blok is veroordeeld wegens kennelijk en herhaaldelijk toepassen van het zondebokmechanisme. Het is van naam veranderd, terwijl niemand dat gevraagd heeft. Het moest wel van praktijken veranderen en stoppen met de haatcampagne, en dat doet het niet. Vlaams Belang moet beseffen dat het niet straffeloos is." Om 19.51 uur heeft partijvoorzitter Frank Vanhecke alsnog een persmededeling verspreid om te zeggen dat de Sint-Niklase afdeling van het Vlaams Belang toch aangekondigd had dat "indien inderdaad zou blijken dat de informatie verkeerd was, men dit zonder enig probleem zou rechtzetten" en de klacht van burgemeester Willockx bij het CGKR dan ook "onbegrijpelijk" is. Volgens de VB-voorzitter heeft Willockx deze zaak "van in het begin tot ongekende proporties" opgeblazen. Alsof het allemaal niet zo erg is als allochtone jongeren onterecht gestigmatiseerd worden. Vanhecke houdt het intussen op "indien zou blijken dat". Spijts de publieke verklaringen van politiekorpschef Jack van Peer, en telefonisch contact tussen Van Peer en VB'er Frans Wymeersch, krijgt Frank Vanhecke het niet over zijn hart om in zijn persmededeling toe te geven dat het VB inderdaad naast de pot piste.

23:27 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

26-06-05

Speelstraat of speelplein? Met het VB geen van beide.

Morgen wordt aan de Antwerpse gemeenteraad de instemming gevraagd om in juli en augustus weer tientallen speelstraten in te richten op vraag van de bewoners van die straten. Speelstraten kunnen voor maximum veertien dagen ingericht worden indien de verkeerspolitie er geen bezwaar tegen heeft, er geen ernstige belemmering is voor handelszaken, een meerderheid van bewoners van de straat erom vraagt, en vijf peters of meters gevonden worden om een oogje in het zeil te houden. In het VB-magazine   Antwerps Nieuws, editie Borgerhout liet haarkapster en VB-gemeenteraadslid Hilda Vienne optekenen: "Indien een speelstraat wordt georganiseerd in de onmiddellijke omgeving van een park of van een plein dat bovendien voor miljoenen werd aangelegd als speelplaats, met alle mogelijke speeltuigen en andere faciliteiten, dan zie ik de noodzaak er niet van in." Na een bericht hierover bij Blokwatch haalde het de kolommen van  De Morgen. Intussen is ons het bewuste nummer van  Antwerps Nieuws toegestuurd, en stellen we vast dat Vienne speelstraten daarenboven op dubieuze wijze voorstelt én buurtprotest steunt als een plein als speelplein ingericht wordt.
 
Het idee om geen speelstraat toe te laten als er een plein in de buurt is, wordt nog wel door meer mensen gedeeld. Maar die mensen gaan voorbij aan het gemeenschapsvormend aspect van speelstraten. Speelstraten zijn leuk voor kinderen, maar minstens zo plezant voor de ouders. De deuren van vele woningen staan dan open, mensen halen stoeltjes naar buiten en slaan met elkaar aan de klap. Men begint buiten te breien, of zelfs de strijk te doen. Een pannenkoekenslag voor de hele straat of gezamenlijke barbecue is vaak de afsluiter van een week of veertien dagen speelstraat. Allemaal zaken die veel minder gebeuren, of meer door professionelen, als het gaat om activiteiten op een verderop gelegen plein.
 
Antwerps Nieuws  geeft een staaltje van desinformatie als ze de speelstraten als volgt kadert: "Hilda Vienne zou liever hebben dat er speeldagen georganiseerd worden, zodat een ganse buurt bij het initiatief betrokken wordt. 'In sommige straten was er geen consensus en toch hebben ze de speelstraat erdoor gedrukt (...)', stelt Hilda Vienne. 'Bovendien wijst de stad elke verantwoordelijkheid bij een ongeval of beschadiging van auto's af, en er zijn verschillende gevallen bij de politie gemeld'. Het reglement op de speelstraten voorziet dat slechts 5 personen de verantwoordelijkheid dragen. 'De zwijgende meerderheid is dus de verliezende partij en moet lijdzaam toezien hoe de toegang tot zijn straat onmogelijk wordt', argumenteert het Borgerhoutse gemeenteraadslid."
 
1. Speelstraten inrichten vindt Vienne maar niets omdat er in sommige straten geen consensus is, bij speeldagen op pleintjes is een ganse buurt bij het initiatief betrokken. En moet er dan ook consensus zijn? En is het niet moeilijker consensus te krijgen in een ganse buurt dan in een welbepaalde straat? Of hoeft dat dan niet?
2. De stad wijst elke verantwoordelijkheid bij een ongeval of beschadiging van auto's af. Waar haalt Vienne dat? Navraag leert dat het stadsbestuur in bepaalde gevallen wel degelijk een schadevergoeding heeft uitbetaald.
3. "Er zijn verschillende gevallen gemeld bij de politie." Inderdaad. Er zijn 6 ongevallen bekend op 304 speelstraten de voorbije jaren. Speelstraten worden doorgaans voor veertien dagen ingericht, soms maar voor een week. Neem gemiddeld tien dagen. Dan spreken we over 6 ongevallen op 3 040 dagen/speelstraten. 1 op 506 dagen/speelstraten. In het dagelijks verkeer gebeuren meer ongelukken.
4. Antwerps Nieuws  doet het voorkomen als dat speelstraten met slechts vijf voorstanders ingericht kunnen worden. "De zwijgende meerderheid is dus de verliezende partij..." Het reglement op de inrichting van speelstraten bepaalt echter dat er meer voor- dan tegenstanders van een speelstraat moeten zijn. Indien bijvoorbeeld honderd mensen hun mening geven in een straat, moeten er meer dan vijftig voorstander zijn, en niet slechts vijf, om een speelstraat te kunnen inrichten. De vijf personen waarover Antwerps Nieuws  spreekt zijn mensen die niet alleen voorstander van een speelstraat zijn maar daaarenboven bereid moeten zijn actief toezicht te houden. 
 
Vienne verwijst spelende kinderen naar speelpleinen in de buurt, maar als het hoofdstuk speelpleinen aangesneden wordt in Antwerps Nieuws  is het alweer een klaagzang bij Vienne. Vienne in hetzelfde artikel Speelstraten of speelpleinen?: "De aanleg van het speelplein aan het Luitenant Nayaertplein liep in de miljoenen euro's. Alle mogelijke speeltuigen staan er ter beschikking van de jongeren, het is er gekomen ondanks het buurtprotest. Men vreesde voor een slechte doorgang van het plaatselijk verkeer, minder parkeerplaatsen en een aanzuigeffect van rondhangende allochtone jongerenbendes, de vrees van de buurt is nu bevestigd." Vienne schaart zich dus achter de minderheidsgroep die geen speelstraten in hun straat wil, én Vienne schaart zich achter buurtbewoners die protesteren als een pleintje uitgerust wordt met speeltuigen. Waar mogen kinderen dan wel naartoe van het VB?

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-06-05

"Overgegalopeerde" Koen Dillen

Het is dertig jaar geleden gebeurd, maar we herinneren het ons nog als de dag van gisteren. In een provinciestadje zien we J.B. terug, een klasgenoot uit onze lagere schooltijd. J.B. was de bangerik van de klas. Toen J.B. in het derde leerjaar een pak op zijn broek verwachtte omdat hij zijn huiswerk niet had gemaakt, stopte J.B. een stuk karton tussen zijn achterwerk en zijn broek. Natuurlijk kwam dat uit toen de schoolmeester J.B. inderdaad een paar meppen op zijn achterwerk wilde geven. Een aantal jaren later zien we elkaar weer. We praten over koetjes en kalfjes, over vroeger en nu. Tot ons door het hoofd schiet dat J.B. gesignaleerd was aan de zijde van de V.M.O. als die Leuven onveilig maakte midden jaren zeventig. We vragen J.B. of het waar is dat hij optrekt met de V.M.O., en plots verandert zijn vriendelijke houding. Zijn blik wordt staalhard, en al wat rood is wordt de dood gewenst.
 
Die transformatie van ogenschijnlijk brave burger naar weerwolf overkomt wel meer extreem-rechtsen. Rob Verreycken bijvoorbeeld. Wie niet beter weet, denkt dat hij de voorkomendheid zelve is. Een opgeschoten Plechtige Communicant. Maar als met een vingerknip kan hij plots van gedaante veranderen en wordt het duidelijk waarom hij de bijnaam Rob Klop kreeg van zijn NSV-compagnons. Karel Dillen? Geen vriendelijker senior in Deurne en omgeving, maar wel stichter van een partij die teert op het aanwakkeren van angst en haatgevoelens. Zoon Koen(raad) is van hetzelfde hout gesneden. Wie hem ziet rondlopen in de wandelgangen van het Antwerps stadhuis of het Europees Parlement, denkt dat hij een brave kantoorklerk is. Hij doet zelden zijn mond open in de politieke fora waarvoor hij verkozen is. Maar als hij het doet... is het bijvoorbeeld om in het Europees Parlement een Frans negationist te verdedigen.  
 
De Morgen  wijst ons er vandaag op dat Dillen jr. voorbije donderdag een vlammende mail verstuurde naar Danny De Paepe, medewerker bij het Directoraat Media van het Europees Parlement. Dillen: "Geachte Heer De Paepe, Ik zie dat u er perfect in slaagt om mijn tussenkomsten over de Europese Raad zelfs niet op te nemen of te vermelden in uw persbericht. Voorwaar, het pluralisme moet u na aan het hart liggen. U werkt voor het Directoraat Media. Ook de KGB was in directoraten onderverdeeld. Zo beschikken zij over het directoraat desinformatie. Het EP moet er blijkbaar niet voor onderdoen. Ik had gisteren dus gelijk een deel van de media-elite te vergelijken met de varkens uit George Orwells Animal Farm: 'All animals are equal, but some are more equal'."
 
Nog dezelfde dag vond Koen Dillen een antwoord van Danny De Paepe in zijn mailbox. "(...) Ik vermoed dat u in uw e-mail verwijst naar het persbericht dat wij vandaag hebben uitgegeven. U staat daarin niet vermeld, omdat u tijdens het debat vanmorgen niet gesproken hebt." Koen Dillen heeft zich intussen verontschuldigd bij De Paepe. Dillen: "Ik heb mij duidelijk overgegalopeerd." "Overgegalopeerd"? Richten ze bij het Europees Parlement geen cursussen Nederlands in? Bij de VB-fractie kunnen ze die gebruiken.

22:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

24-06-05

Bochtenwerk komt te laat

Het was een tumultueuze zitting van de districtsraad in Deurne gisterenavond. De begrotingswijziging die moest toelaten gratis vrijdagavondconcerten in te richten in het Openluchttheater Rivierenhof was het punt op de agenda waar reikhalzend naar uitgekeken werd (zie: Gratis concerten of niet? hieronder). De stemmen van de VBers bleken echter van geen tel te zijn.
 
Het tumult op de zitting gisterenavond ging minder over de sponsoring van de concerten in het Rivierenhof, maar wel over de vermeende woonplaats van CD&V-districtsschepen Walter Damen. De man zou niet langer in het district Deurne maar in een aanpalend district wonen. Daarover zijn al een paar onderzoeken gevoerd. De zaak zit nu op het niveau van de Raad van State, maar VB-fractieleider Guido Tastenhoye wil niet wachten op een uitspraak van de Raad van State en eist het onmiddellijk opstappen van Damen. Dat werd gisteren met zoveel misbaar duidelijk gemaakt, zonder gehoor te willen geven aan de regel die zegt dat in openbare gemeenteraads- of districtsraadszitting niet over individuele personen mag gesproken worden, dat districtsraadsvoorzitter René De Preter de zitting moest schorsen en met gesloten deuren moest laten verder zetten. Nochtans is het VB bijzonder slecht geplaatst om de les te spellen over de woonplaats van mandatarissen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 voerde Marijke Dillen, tweede op de VB-lijst, campagne onder het motto "Antwerpen aan de Antwerpenaren" terwijl ze zelf al anderhalf jaar niet meer in Antwerpen maar in 's Gravenwezel (Schilde) woonde. Slechts door de traagheid waarmee de diensten van toenmalig burgemeester Bob Cools controleerden of Dillen al dan niet nog in Antwerpen woonde, kon de dochter van Karel Dillen doen voorkomen dat ze in een bedrijfspand in het Antwerpse district... Deurne woonde.
 
Maar we waren gekomen voor de stemming over de vrijdagavondconcerten... en het bleek dat het VB weinig negatiefs aan te merken had. Alleen kon het zich niet vinden in de door het districtsbureau voorgestelde 15 000 euro steun, en moesten de inrichters het maar doen met 10 000 euro. Een draai van 120 graden, want datzelfde VB had eind vorig jaar 15 000 euro voor de vrijdagavondconcerten laten schrappen uit de begroting. Als iemand straf doet is er altijd wel iemand die straffer wil doen, en die rol was deze keer weggelegd voor districtsschepen Guy Dirckx (NV-A) die dwars tegen zijn collega's districtsbureauleden in voorstelde om geen enkele euro subsidie te geven. Bijgevolg moest er driemaal gestemd worden, en was het uitkijken naar wat de 'onafhankelijken' zouden doen. Eén van die onafhankelijken (een ex-Agalevster) ontbrak.
 
Het voorstel-Dirckx om helemaal geen steun meer te geven kon enkel rekenen op de stem van Dirckx zelve. Het VB onthield zich. Het voorstel-Tastenhoye kon enkel rekenen op de stemmen van het VB en van één onafhankelijke (een ex-CD&V'ster). Het voorstel om de vrijdagavondconcerten zoals vorig jaar met 15 000 euro te sponsoren kon rekenen op de instemming van SP.A, VLD, Groen!, CD&V en één onafhankelijke (een ex-VLDster). Het VB stemde tegen en de twee andere districtsraadsleden (Dirckx en de ex-CD&Vster) onthielden zich. De affiches over gratis vrijdagavondconcerten die al in Deurne verspreid waren, mogen dus blijven hangen. Think of One geeft vanavond de aftrap. Volgende vrijdag is Ska-D-Lite aan de beurt, en de vrijdag erna komt Raymond van het Groenewoud (foto). Na RvhG volgen nog En-Talla, Savana Station, Roland, Mec Yek en anderen. Allen daarheen!

23:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

23-06-05

Jaune Toujours op de bres voor vluchtelingen

De Brusselse groep Jaune Toujours brengt een explosieve mix van cultuur, taal en muziekstijlen: rock, chanson, ska, zigeunermuziek, balkan- of fanfareklanken. Het kan allemaal. Jaune Toujours heeft intussen een stevige live reputatie opgebouwd. De groep speelt vanuit de buik en mikt al eens op de benen, maar nooit gratuit: de teksten hebben diepgang en vertalen een flinke portie engagement.
 
Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag vorige maandag heeft Jaune Toujours de single Réfugiés sans Frontières uitgebracht, een track uit hun jongste CD Barricade. De singel is tijdelijk te downloaden op de Choux-website, en was vorige week één van de tips voor de Carte Blanche-lijst (Radio 1, zaterdag om 11.00 uur).
 
Vanaf volgende week is de single te koop in de wereldwinkels, en je kan hem bestellen via de Choux-website. De opbrengst gaat naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 

02:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

22-06-05

Gratis concerten of niet?

Gisteren stak in  P-magazine een festivalgids, vandaag geeft  De Standaard in een bijlage een festivalkalender mee. Van Aalst tot Zottegem, overal zijn er leuke concerten mee te pikken tegen weinig of geen geld. In het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne kan je dit jaar terecht voor betalende, maar niet al te dure, concerten met Robert Cray, Admiral Freebee, Black Uhuru, Calexico, Sarah Bettens, Michell Shocked, Daan, Yann Tiersen, Lhasa en anderen. Of de concerten op vrijdagavond zoals voorgaande jaren gratis zullen zijn, is afwachten tot morgenavond. Dan komt de Deurnese districtsraad bijeen en moet blijken of het Vlaams Belang zich blijft verzetten tegen die gratis concerten.

Antwerpen heeft niet alleen een stadsbestuur, met een burgemeester, tien schepenen en vijfenvijftig gemeenteraadsleden. In elk van de negen voormalige gemeenten die in 1983 fusioneerden tot de huidige stad Antwerpen is er ook nog eens een lokaal bestuur. Districten, met elk een voorzitter van een districtsraad, een aantal districtsschepenen en een aantal districtsraadsleden. Hun aantal verschilt naargelang de grootte van het district, en de politieke samenstelling verschilt ook naargelang de lokale situatie. Deurne, met 68 000 inwoners een district zo groot als de stad Mechelen, heeft een districtsraad met 27 leden. Na de districtsraadsverkiezingen in 2000 werd een meerderheid gevormd met 15 leden, tegenover 12 van het VB. Inmiddels hebben 3 van die 15 meerderheidsleden hun partij de rug gekeerd en zich als 'onafhankelijke' opgesteld. Die drie kiezen bij elke stemming tussen de bestuurscoalitie van SP.A-VLD-Groen!-CD&V en de VB-oppositie. Daarenboven is er nog een districtsschepen van de NV-A die naargelang het hem uitkomt met het VB meestemt of niet. Bij de stemming over de begroting voor dit jaar sloten de 'onafhankelijken' zich aan bij het VB, de voorgelegde begroting werd verworpen. Districtsraadsvoorzitter René De Preter startte onderhandelingen met plaatselijk VB-kopstuk Guido Tastenhoye opdat de dagdagelijkse werking van het district niet zou stilvallen bij gebrek aan goedgekeurde begroting. Het werd een geven en nemen, waarbij het VB als voornaamste verwezenlijking een geboortepremie voor elke eerstgeborene in Deurne bekwam. Vitrolles achterna, waar de echtgenote van Bruno Mégret eveneens zwaaide met een (later door de rechtbank als onwettig bestempelde) geboortepremie. Om de geboortepremie in Deurne te betalen moest gesnoeid worden op de begroting, en zo sneuvelde onder andere de districtssteun voor de concerten in het Rivierenhof.

Het openluchttheater in het Rivierenhof in Deurne wordt geëxploiteerd door de Provincie. De programmatie werd vorig jaar merkelijke verbeterd, kon de vergelijking met de concerten in de Ancienne Belgique in Brussel best doorstaan. Het district betaalde mee voor deze kwaliteitsverbetering, en bedong  op vrijdagavond een reeks gratis concerten. Het schrappen van het hiervoor voorziene budget ontlokte veel kritiek in Deurne. VB-fractieleider Guido Tastenhoye argumenteerde nog wel: "De vrijdagconcerten worden niet afgeschaft, de provincie moet ze zelf financieren." Maar de provincie heeft het geld niet om én het niveau van de concerten op peil te houden én gratis concerten te geven. Daarenboven is de redenering van Tastenhoye bijzonder krom: beweren dat iets niet afgeschaft is als men het geschrapt heeft, dat maak je zelfs het kleinste kind niet wijs. Het VB draaide na een tijd bij. Mits inspraak in het programma en mits sponsorgeld verzameld werd, wilde het VB het district nog wel voor een deel laten bijspringen.

Het district besteedde de zoektocht naar sponsors uit aan de provinciale vzw die de  programmatie in het Rivierenhof verzorgt, maar dat leverde weinig of geen extra inkomsten op. Intussen moesten wel al artiesten geboekt worden, of je zou in het Rivierenhof enkel nog voor Eddy Smets en minder terecht kunnen. Intussen geraakte ook bekend dat de geboortepremie onwettig is - het district is niet bevoegd voor het gezinsbeleid, en kan bijgevolg geen geboortepremie uitkeren. De voor de geboortepremie gereserveerde middelen zouden bijgevolg toch kunnen aangewend worden voor de gratis concerten op vrijdagavond. Alleen moet daarvoor nog een begrotingswijziging goedgekeurd worden, en dat staat morgenavond op de agenda van de districtsraad.

Op de commissievergadering maandagavond was niemand van de 'onafhankelijken' aanwezig, en het VB liet niet in haar kaarten kijken. Gaan ze een programma steunen met Raymond van het Groenewoud en Roland als bekendste namen, en verder ska, salsa, merengue, son, reggae, blues, disco, balkan- en big band-muziek? "Allemaal negermuziek", zouden sommigen durven denken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het VB kan toegeven dat de geboortepremie een doodgeboren idee is, en het daarvoor gereserveerde geld toch besteden aan de concerten. Of erkennen dat sponsors vinden niet zo evident is en geld dat toch niet voor de geboortepremie kan gebruikt worden, inzetten zoals oorspronkelijk gepland. Of voet bij stuk houden en de inrichters van de vrijdagavondconcerten de facto ertoe verplichten inkomgeld te vragen. Of over een ander agendapunt een incident creëren en boos opstappen nog voor de begrotingswijziging aan de orde is. Zo vermijdt het VB zich te moeten uitspreken en moet de bestuursmeerderheid maar zien of ze in aantal is om geldig te vergaderen. Of doet de VB-houding er niet toe, zijn de 'onafhankelijken' tot inkeer gekomen? Enzovoort, etcetera. Politiek in Deurne is elke maand weer de koppen tellen en zien wat dat geeft. "In Deurne deelt Vlaams Belang lakens uit", titelde het VB in december vorig jaar. Of dit bijdraagt tot een goed bestuur is een andere zaak.

 

23:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

21-06-05

Erven Pim Fortuyn woedend

Het colloquium over economie van vriend Gerolf Annemans mocht niet te lang de media halen. Twee dagen later eist Filip Dewinter alweer de media-aandacht op, nu met de oprichting van een gezamenlijke denktank van het Vlaams Belang en Hilbrand Nawijn, kamerlid van de Nederlandse Lijst Pim Fortuyn (LPF). "Denktank, is dat niet een te duur woord voor Philip Dewinter?", vroeg Hugo Camps zich af.
 
De 'denktank' is "onder andere bedoeld om de problematiek inzake vreemdelingenbeleid en integratie in Nederland en België verder te onderzoeken. Tevens komen zaken als de culturele eigenheid en de nationale identiteit aan bod." Filip Dewinter kondigde de oprichting van de 'denktank' aan in het Palazzo di Pietro, het voormalige woonhuis van Pim Fortuyn in Rotterdam. Volgens Nawijn zou Pim Fortuyn geen problemen gehad hebben met de samenwerking. Daar denken de erven van Pim Fortuyn wel anders over. Zowel Fortuyns broer Marten als de LPF en Joao Varela, die door Fortuyn als tweede man op zijn lijst werd binnengehaald.
 
Marten Fortuyn, de in Loenhout wonende oudere broer van Pim Fortuyn (vandaag in Gazet van Antwerpen): "Pim heeft nooit van Dewinter moeten weten. Hij gruwelde van iedere vergelijking. Straks kunnen ze van het Palazzo di Pietro het Adelaarsnest maken (het zomerverblijf van Hitler bij Berchtesgaden - AFF/Verzet)." Fortuyns huis wordt regelmatig afgehuurd door mensen van de Lijst Pim Fortuyn of van Leefbaar Rotterdam, maar in bruikleen geven aan Dewinter? "Pim zou dit nooit hebben toegestaan."
 
De LPF stelt in een persbericht dat "iedereen weet dat Pim absoluut geen enkele verbintenis met het Vlaams Blok wilde". Joao Varela deelt die mening: "Pim wilde helemaal niets te maken hebben met rechts-extremisten." Dat LPF-kamerlid Hilbrand Nawijn, op een blauwe maandag even minister van immigratie, Dewinter Fortuyns huis binnenbracht, doet de LPF af als "een persoonlijk initiatief van Nawijn". 
 
Dewinter denkt een slag geslagen te hebben met zijn Marnix van St. Aldegonde-'denktank', Marnix van St. Aldegonde naar "de oud-burgemeester van Antwerpen die naar Nederland vluchtte omdat hij daar wel voor zijn mening kon uitkomen." Maar zelfs bij de Nederlandse kampioenen van de vrije meningsuiting, de LPF, moeten ze niet weten van wat Nawijn en Dewinter uitspoken. Het is niet duidelijk of Nawijn al dan niet nog lid is van de LPF. Soms denkt men van wel, soms niet. Wel duidelijk is dat hij het charisma bezit van een uitgedroogde schotelvod. Filip Dewinter denkt dat Nawijn goed is voor vijfentwintig kamerzetels.

23:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

Vlaams Belang en economie (1)

Kiezen is verliezen voor Vlaams Belang. Journalist zijn is soms een hondenstiel. Terwijl u en ik zaterdag genoten van het zomers weer, volgde Bart Brinckman voor  De Standaard het colloquium dat het VB in het Vlaams Parlement inrichtte als voorbereiding op haar economisch congres in november. Brinckman aanhoorde een "ratjetoe" van sprekers en trok zijn conclusies: het VB zal "een portie geschipper niet (...) kunnen vermijden. Want zeker voor Vlaams Belang betekent kiezen verliezen."
 
Bart Brinckman: "Vlaams Belang en economie: de combinatie gaat niet samen. Gerolf Annemans, tevens voorzitter van de Belang-studiedienst, is zich daarvan bewust. Al maanden geleden legde hij in een interview in De Standaard  de vinger op de wonde. Vlaams Belang maakt het zichzelf te gemakkelijk door als het over economische dossiers gaat enkel te pleiten voor het droogleggen van de noord-zuidtransfers of voor Vlaamse onafhankelijkheid. De kamerfractieleider moest zelfs toegeven dat de partij niemand in huis had die bijvoorbeeld kon uitgroeien tot een kabinetschef van een minister-president. Het colloquium bood afgelopen zaterdag geen beterschap. De uitgenodigde 'experts' hadden allen een lidkaart van Vlaams Belang op zak of staken hun sympathie voor de partij niet onder stoelen of banken. 'Kap het land gewoon in twee', zei Jan Jambon, manager en actief bij de Vlaamse Volksbeweging, als oplossing. Blijkbaar slaagde Vlaams Belang er niet eens in externe vaklui aan te trekken.
 
Annemans deed zijn uiterste best om (...) na afloop te bezweren dat de partij pas aan het begin stond van haar zoektocht. Hij wilde de voorgestelde maatregelen eerst rustig bestuderen. Maar het kamerlid blies in zijn slotspeech warm en koud. 'We moeten uit de schaduw kunnen treden van een partij die het houdt bij het tenietdoen van de transfers. Maar wij blijven er anderzijds wel van overtuigd dat we de socio-economische problemen enkel kunnen aanpakken als we de communautaire problemen aanpakken.' 'We willen ons niet laten vangen in een links-rechtsverhaal', zo vertelde Annemans nog. Vreemd, een partij die zich complexloos rechts en conservatief noemt, lijkt plots een plaats in het centrum op te zoeken. Het vormt het zoveelste bewijs voor de moeilijkheidsgraad deze doorgedreven economische denkoefening uit te voeren.
 
Eigenlijk liep het al mis met het onderzoek dat Vlaams Belang bij bedrijfsleiders vooraf uitvoerde. Helaas zag de partij, die zichzelf een heuse arbeiderspartij noemt, de werknemers helemaal over het hoofd. Toeval? Niet echt. Niet dat de Belangleiding enkel geïnteresseerd is in werkgevers, maar de vakbonden willen met de partij niet praten. Een begrijpelijke houding. Zaterdag mochten we vernemen dat de vakbonden het best worden afgeschaft. Vele nieuwe inzichten leverde die bevraging overigens niet op. Het hoofd van de studiedienst, een psycholoog die enkel het Antwerps machtig was, moest beamen dat de besluiten zo goed als helemaal strookten met de prioriteitenlijst van het vermaledijde, want Belgicistische, VBO. Alleen distilleerde de studiedienst naast te zware lasten, te veel paperasserij, een weinig performante overheid, ook de link tussen de 'economische problematiek en communautaire gespletenheid'. Maar met zo'n vragenlijst kon dat laatste niet verbazen.
 
Vraag blijft natuurlijk wat het Vlaams Belang met al die inzichten doet. Tijdens het colloquium viel een mooi pleidooi te horen voor de vlaktaks. Het kan niet verwonderen, die pleidooien voor een vereenvoudigde belasting (een enkele aanslagvoet, geen aftrekposten) zijn momenteel erg in bij Vlaamse conservatieve en ultraliberale kringen. Ook de VLD is er tegenwoordig wild van. Maar, zo werd meteen aangestipt, dat impliceert ook een ontvetting van de staat. Kortom, het ambtenarenkorps moet met een derde uitgedund worden. Voor de VLD is dat geen moeilijke oefening. De VLD is voor een slank overheidsapparaat en heeft een consequente kijk op de staatshuishouding. Vlaams Belang kan zich dat niet veroorloven. Want het is natuurlijk leuk om te zeggen dat we met zijn allen teveel belasting betalen. Maar heel wat kleinere ambtenaren kiezen voor het Belang. Bijgevolg is het voor die partij heel gevaarlijk om te pleiten voor de afvloeiing van tienduizenden ambtenaren die niet in staat zijn om zich bij te scholen voor een hoogtechnologische job. Het een kan nochtans niet zonder het ander.
 
Het eindeloopbaandebat is nog zo'n heikel punt. Tijdens het colloquium vertelde een ambtenaar van de Hulpkas voor Werklozen dat het een schande was dat hij steeds meer vervangingsuitkering uitbetaalde aan mensen die niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Moet dan maar meteen het brugpensioen worden afgeschaft? Voor de VLD is dat geen probleem, want logisch volgens hun ideologie. Voor het Belang is dat een stap te ver. Heel wat bruggepenioneerden stemmen namelijk voor de partij. Zij mogen niet worden verontrust. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Vlaams Belang uiteindelijk zijn toevlucht zoekt in de transfers. Gemakshalve worden die op tien miljard euro per jaar begroot. Stel u even voor hoe sociaal Vlaanderen met dit geld zou kunnen zijn, hoe zeer alle lasten naar omlaag kunnen. Maar deze zienswijze is even doordacht als het terugsturen van de vreemdelingen. De vreemdelingen gaan niet terug, net zoals de Vlaamse onafhankelijkheid niet voor onmiddellijk is.
 
Vlaams Belang wil zich maar al te graag identificeren met de Vlaamse werkgevers en ondernemers, maar in een beweging alle mensen die 'profiteren' van de sociale zekerheid in al haar vormen niet voor het hoofd stoten. Dat kan gewoon niet, tenzij de partij opnieuw haar toevlucht neemt tot het vooroorlogse solidarisme dat ze in haar nieuwe statuten geschrapt heeft. (...)"  Toch lijkt het dat we daar naartoe gaan. Zoals ook al blijkt uit het interview dat Annemans aan De Tijd  gaf (zie het bericht hieronder).
 
Annemans betwist dat op het colloquium zaterdag zou gezegd zijn "dat de vakbonden het best worden afgeschaft". Maar... Annemans in een brief hierover aan de redactie van De Standaard: "De rol van de vakbonden in het bedrijfsleven is zeker ter sprake gekomen, werkend en ondernemend Vlaanderen wil minder politieke bemoeinissen van de vakbonden en wil dat ze zich met hun kerntaak bezig houden." Wat die kerntaak is, werd een paar jaar geleden duidelijk verwoord door Wim Verreycken. Verreycken is niet zomaar één VB-lid. Hij is medestichter van het VB, is het laatste jaar wat uit beeld verdwenen bij de absolute top van het VB maar is nog steeds VB-senaatsfractieleider. In een uitzending van de Nationalistische Omroepstichting van 15 november 1993 zei Wim Verreycken over de vakbonden: "Ik pleit niet voor een interprofessionele vakbond die alles kan lamleggen, maar voor organisaties die de beroepsbekwaamheid kunnen aanzwengelen en die de mensen beter kunnen doen werken in hun eigen vak."

23:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Vlaams Belang en economie (2)

"Het is goed onszelf te relativeren." Het VB mag dan wel naarstig op zoek zijn naar een economisch programma om mee uit te pakken, het gaat zich er ook niet voor doodwerken. In zijn slottoespraak op het colloquium vorige zaterdag zei Gerolf Annemans dat "de tijd tussen nu en 26 november, de dag van het econmisch congres en de voorstelling van ons economisch programma, ons de mogelijkheid geeft om rustig en grondig te werken. We gaan de partij niet ondersteboven zetten."
 
Annemans huppelt ook van het standpunt "Niet links, niet rechts maar ondernemend" (titel boven een interview in Het Nieuwsblad  van voorbije zaterdag 18 juni) naar "Ik kan niet zowel links als rechts tevreden stellen." (Annemans in zijn slottoespraak op het colloquium van voorbije zaterdag 18 juni). Dewinter relativeert dan weer de discussie over het economisch programma. In een interview in De Tijd  van maandag 20 juni zegt Dewinter dat de reeds bestaande partijpolitieke speerpunten van het Vlaams Belang, zoals Vlaamse autonomie, de splitsing van de sociale zekerheid en het migrantenvraagstuk, ook in het economisch programma 'core-business' zullen zijn. Dewinter: "We gaan vooral onszelf blijven. We blijven onze unique selling proposition aanbieden, maar willen dat sociaal-economische diepgang geven." En nog: "We gaan economisch het warm water niet uitvinden. Het is goed onszelf te relativeren. Verwacht van ons economisch geen derde derde weg als het grote alternatief voor het socialisme of liberalisme."
 
Hoezo, geen derde weg? Dat was toch wat de gangmaker van het economisch congres, Gerolf Annemans, heeft gelanceerd. Annemans, ook in De Tijd  van maandag 20 juni: "Derde weg is een term die ik heb gebruikt. Het Vlaams-nationalisme ging altijd uit van solidarisme, tussen liberalisme en socialisme. Maar nu is de nieuwe term: Ondernemend Vlaanderen. Het uitgangspunt is dat werkgevers en werknemers een gemeenschappelijk belang hebben bij de creatie van welvaart. Wij wijzen het marxistisch conflictmodel van arbeiders tegenover werkgevers af. Wij staan voor een samenwerkingsmodel." Toch geeft ook Annemans toe dat het economisch programma vooral zal neerkomen op een 'restauratie' van de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte, van de kernthema's van het Vlaams Belang. Annemans: "Natuurlijk zal de Vlaamse autonomiegedachte de kern blijven. België staat ondernemend Vlaanderen in de weg." Of hoe Dewinter en Annemans niet overeenkomen en toch weer overeenkomen.

23:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

20-06-05

Die Swingjugend

Op de website Baron Jean de Sélys-Longchamps  blijft men zich verdiepen in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, het nazisme en het verzet ertegen. De voorbije dagen werden pagina's toegevoegd over de Hitlerjugend en andere nazi-jeugdorganisaties, de zogenaamde Ontaarde Kunst, en de Swingjugend die zich in kledij en muziekkeuze verzetten tegen de nazi's. 

Auteur Hugo Van Minnebruggen (thePiano) weet ook hoe een en ander nagalmde op het Vlaams Nationaal Zangfeest: bij de editie van 1978 scandeerde een deel van het publiek tijdens een optreden van Toots Thielemans "Geen negermuziek op ons Zangfeest". De dappersten onder de aanwezigen bestormden intussen het podium en slaagden erin de partituren van Belgiës vermaardste jazzmuzikant te verscheuren. Toots Thielemans heeft intussen gemusiceerd met alle groten van de jazz, en ook met Paul Simon, Elton John, Sting, Paul McCartney en vele anderen. Op het Vlaams Nationaal Zangfeest wordt hij niet meer verwacht.

 

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

19-06-05

"Hallo, met Dewinter"

Volgens een bericht op de voorpagina van  Het Nieuwsblad op Zondag vandaag zou de politie wekenlang Filip Dewinters telefoonverkeer geregistreerd hebben.
 
Alle in- en uitgaande telefoongesprekken van Dewinter zouden wekenlang bijgehouden zijn. Wie naar Dewinter belde en naar wie hij zelf belde. De gesprekken zelf zijn waarschijnlijk niet beluisterd. Dewinter is boos. Dewinter: "Hoe kunnen ik of andere parlementsleden de regering controleren en ons werk doen als parlementair als de politiediensten systematisch onze telefoongesprekken nagaan." Het nieuws geraakte bekend naar aanleiding van de verklaring van minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael dat de lijst van extremistische organisaties actief op Antwerps grondgebied bijgewerkt is. Organisaties als GAIA staan er niet meer op. Of het AFF er nog op staat, is ons niet bekend.
 
Dat Dewinters telefoonverkeer geregistreerd werd naar aanleiding van die lijst van extremistische organisaties is eigenaardig en ook weer niet. Eigenaardig omdat Dewinter zelf niet op die lijst staat. Niet eigenaardig omdat we ons kunnen voorstellen dat de politie wilde achterhalen wie de lijst waarmee Dewinter stond te zwaaien aan hem bezorgd heeft. Intussen is achterhaald wie de lijst lekte. Blijft dat niet de boodschapper belangrijk is, maar de boodschap. De lijst van "extremistische en terroristische organisaties in Antwerpen" was lachwekkend maar ook onaanvaardbaar in een democratisch bestel. Dewinter is echter bijzonder slecht geplaatst om te klagen over bescherming van het bronnengeheim. Het VB heeft daarvoor zelf teveel boter op het hoofd. Al te vaak legde het klacht neer tegen antifascisten omdat die zaken publiceerden die waar waren maar het VB liever niet publiek had zien worden. 

  • Nagekomen bericht. Het is goed dat we het bericht uit Het Nieuwsblad op Zondag  in de voorwaardelijke wijze hebben overgenomen. De Standaard  schreef 's anderendaags dat de telefoongesprekken van Dewinter helemaal niet geregistreerd zijn. Wél zijn de telefoonverbindingen nagetrokken van een speurder die verdacht werd het lek te zijn. In diens telefoonlijst bleken de nummers van Dewinter en een medewerkster van de-man-die-zich-weer-eens-vergallopeerd-heeft te zitten. Hiermee geconfronteerd bekende de speurder de lijst te hebben laten lekken. 

08:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

18-06-05

Onze VB-gemeenteraadsleden (2)

In de aanloop naar de vorige verkiezingen werkten enkele VB-gemeenteraadsleden zich in de kijker. Marc Nulens (Dilsen-Stokkem) bleek een drugsdealer te zijn. Wim Felix (Sint-Gillis-Waas) schoot enkele cafégangers overhoop. Rob Verreycken (Borgerhout) sloeg zijn vrouw op straat bont en blauw. Een VB-gemeenteraadslid in Bredene, het enige VB-gemeenteraadslid in Bredene, haalt nu ook de krantenkolommen.
 
Bredene is bekend om zijn naaktstrand, en houdt het daar beter op. Met het palmares van het Bredenese VB-gemeenteraadslid Kurt Deschachte pakt men beter niet uit. De man stapte pas op als gemeenteraadslid na "meningsverschillen met de partij". Welke meningsverschillen is niet duidelijk, maar er zou geen verband zijn met zijn werk waar hij volgens De Morgen  aan de haal ging met de kassa. Ook zijn veroordeling tot zeven maanden voorwaardelijke celstraf wegens stalking, het beschadigen van een auto en een knokpartij met de politie in 2002, zou niet het probleem zijn. Deschachtes advocaat wist voor die affaire in 2002 een milde straf te bedingen voor zijn cliënt omdat Deschachte "vanwege zijn politiek mandaat een tweede kans verdient". Deschachte is intussen weg als gemeenteraadslid.
 
Deschachtes opvolger Richard Lingier had vorige maandag de eed als nieuw VB-gemeenteraadslid moeten afleggen, maar verscheen niet op het appel. Als Frank Vanhecke niet langer weerhouden is op het Brussels hoofdkwartier van het VB moet hij toch eens rondkijken wat er zich in zijn West-Vlaamse achtertuin allemaal afspeelt.

10:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Onze VB-gemeenteraadsleden (1)

Het 'Plan Veilig' waarmee de Antwerpse schepen voor integrale veiligheid Dirk Grootjans (VLD) uitpakt, kreeg de voorbije dagen en weken kritiek vanuit linkse hoek omwille van de huis-aan-huisbezoeken die erin voorzien zijn voor bepaalde buurten. De Seefhoek bijvoorbeeld, buurt bekend omwille van haar minder kansrijke bevolking. Zowel legaal als illegaal verblijvend. Onder meer de actiegroep Basta! roert zich, en Groen!-gemeenteraadslid Johan Bijttebier sluit zich daarbij aan. Tot groot ongenoegen van Groen!-coryfee Mieke Vogels. Het VB vindt - zoals gewoonlijk - die huis-aan-huisbezoeken niet verregaand genoeg. In het 'Plan Veilig' zijn het ambtenaren die langs gaan, en beleefd aankloppen. Het VB wil meteen de politie er op afsturen, ganse wijken afsluiten en er iedereen controleren en fouilleren. VB-gemeenteraadslid Louis Anken komt nu met een opvallend standpunt.
 
VB-raadslid Louis Anken vindt dat het Antwerps stadsbestuur de omstreden huis-aan-huisbezoeken niet moet starten in de Seefhoek of Borgerhout. "Stad en politie zouden beter gaan aankloppen in de Acacia- en Dellafaillelaan in Wilrijk, bij de peperdure paleizen van de Pakistaanse en Indische diamantairs. U zou ervan versteld staan hoeveel illegale zwartwerkers zij in huis hebben,." zegt Louis Anken vandaag in De Nieuwe Gazet. Anken interpelleert daarover maandagavond het Antwerps stadsbestuur, tijdens de gemeenteraadscommissie Veiligheid.
 
Anken: "Ik ben jarenlang zelf bij de Antwerpse politie geweest. Met de mobiele brigade gingen wij geregeld langs in de villawijk aan park Den Brandt. Bijvoorbeeld wanneer de bewoners aangifte wilden doen van een gestolen juweel. Toen we in die paleizen binnenkwamen, merkten we al dat er een massa personeel werkte. Die mensen vluchtten meteen weg zodra ze ons in uniform zagen verschijnen. (...) Ik ben ervan overtuigd dat het in de huizen van de diamantairs nog altijd vol geïmporteerde illegale zwartwerkers zit. Huis-, tuin- en keukenpersoneel woont er in de kelders, die mensen mogen nooit buiten komen... Noem het gerust moderne slavenarbeid. Het stadsbestuur zou daar beter eens langsgaan, in plaats van al haar peilen weer te richten op de Seefhoek en Borgerhout."
 
Louis Anken is gepensioneerd politieman. Toen hij nog in actieve dienst was, was hij bekend omwille van de rodeostijl waarmee hij rondreed met zijn politiewagen. Aan het einde van zijn loopbaan werkte hij in de politietoren aan de Oudaan. Hij leurde er openlijk met VB-lidkaarten. Zijn voornaamste taak als gemeenteraadslid is goede contacten onderhouden met zijn ex-collega's bij de politie. In de gemeenteraad zelf laat hij zich wel eens opvallen door standpunten in te nemen die haaks staan op die van zijn fractieleider Filip Dewinter. Niet om ideologische redenen, maar omdat Anken redeneert vanuit zijn eigen 'gezond verstand' en ervaringen op het veld als politieman.

10:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-06-05

Hoelang opgeschrikt door Dewinter & Co?

De uitspraken van Filip Dewinter in  Metro blijven nazinderen. Gazet van Antwerpen schrijft vandaag in een commentaar: "Het kwalijke van de uitspraken van Dewinter zit in de manier waarop hij het debat wil voeren. Nog steeds blijft hij de illusie wekken dat de multiculturele samenleving terug te draaien valt. Daarmee bedriegt hij zijn kiezers en doet hij zelf wat hij al vele andere politici verweten heeft. Hij maakt zich ook schuldig aan veralgemening door een hele bevolkingsgroep te demoniseren: 'Met de islam hebben we een paard van Troje binnengehaald dat we ook nog eens te eten geven.' Hoezeer we de vrije meningsuiting ook willen verdedigen, dit komt op ons over als nazi-taal." Een commentaar schrijven is één zaak; hoe de andere krantenkolommen gevuld worden is een andere zaak. Daar bestaat wetenschappelijk onderzoek over (Lieve Dierickx, Van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang: een gewijzigde houding in de Vlaamse dagbladpers? - zie onze tweede voetnoot hieronder); daar verscheen vandaag een goed geformuleerde 'Bijgedachte' over van Tom Cochez in  De Morgen.
 
Tom Cochez: "'Met het jodendom hebben we het paard van Troije binnengehaald dat we ook nog eens te eten geven'; 'Joodse organisaties moeten scherp in de gaten gehouden worden. We moeten geen duimbreed toegeven. Bij het minste teken van onaangepast of wangedrag moet het devies luiden: eruit'; 'Ik geloof niet in een gematigd jodendom. Zo doen ze zich een bepaalde tijd voor, maar dat is schone schijn. Ze creëren een rookgordijn om ons te misleiden'; Veel joden wentelen zich in zelfbeklag. Ze worden opstandig, veroorzaken overlast en vertonen crimineel gedrag'; 'Het jodendom is een maatschappelijk bestel dat volledig indruist tegen de westerse normen en waarden'; 'Wat zijn dat, gematigde joden? Ik ken ze niet. Ik geloof er niet in'; 'Waar het jodendom heerst, valt de verdraagzaamheid weg.'
 
Wat u hierboven leest, zijn geen uittreksels uit een speech ergens in Duitsland halverwege de jaren dertig, het zijn fragmenten uit het interview dat Philip Dewinter gisteren aan de Nederlandse krant Metro  gaf en de reacties daarop van zijn partijgenoten Gerolf Annemans en Frank Vanhecke. Alleen de woorden 'islamiet' of 'islam' zijn vervangen door de woorden 'jood' of 'jodendom'.
 
De mensen die hierboven aan het woord zijn, worden vandaag door de grote massa, door een groeiend deel van het bedrijfsleven en door een groot deel van de pers als respectabele politici gezien. Het VB heet de rechterzijde van een gezond politiek landschap te zijn.E r wordt in de gangen van de Wetstraat gesmoezeld dat het een lieve lust is. Wie dat niet doet, wie het VB nog altijd geen partij als een andere vindt, die bezondigt zich aan baseballjournalistiek. Wie ervoor kiest om voorzitter Frank Vanhecke tijdens de verkiezingen geen dagboek in de krant te laten schrijven, die beknot de vrije meningsuiting. België is onveilig, politiek is verrot, het zit vol parasieten. Dat mantra wordt afgedreund, keer op keer, dag na dag, tot iedereen het gelooft. Het VB-dogma kan en mag niet meer in vraag gesteld worden. Het VB is vandaag een godsdienst, een paard van Troje dat we binnengehaald hebben en nog eens te eten geven ook."

  • Dewinter zelf vindt dat er niets aan de hand is. Dewinter (gisteren in  Het Laatste Nieuws) na de opmerking dat het lang geleden is dat hij nog zo scherp uit de hoek kwam: "Vindt u dat? U vergist zich. Ik vind niet dat ik ongemeen hard heb uitgehaald, wel integendeel. Ik heb in dat interview niets gezegd wat ik in het verleden ook al niet had gezegd. Bij ons is het wat stilgevallen, maar in Nederland wordt het debat in alle scherpte en hevigheid gevoerd. Waarom zou ik dan omzwachtelde taal gebruiken? Ik zeg niets provocerends, ik beledig niemand."
  • Hoe vaak duikt het VB op in de Vlaamse pers, en hoe wordt het VB er behandeld?: http://www.blokwatch.be/content/view/401/39/lang,nl.

 

18:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

16-06-05

Kies zelf uw politiecommissaris

Het is niet eenduidig voor wie ze bij het VB de meeste sympathie hebben: de cowboys of de indianen. Sommigen houden het bij die laatsten als oorspronkelijke bewoners. Anderen houden er een cowboylevensstijl op na. In elk geval: het Wilde Westen is  voor hen een inspiratiebron. Zo ook met hun jongste voorstel: het Vlaams Belang wil dat de chef van de politie rechtstreeks verkozen wordt door de bevolking.
 
Volgens een Belga-bericht vindt het VB het niet opportuun dat de politiekorpschef aangewezen wordt door de politieraad, "een politiek orgaan". Het VB wil met een rechtstreekse verkiezing van de korpschef bekomen dat de bevolking de korpschef op zijn resultaten kan beoordelen. De partij wijst erop dat een dergelijk systeem al in de Verenigde Staten bestaat. Met het voorstel van het VB zou de bevolking mogen kiezen uit alle kandidaten die aan de vereisten voldoen en in een vergelijkend examens slagen.
 
Het VB lukt het weer eens om een politiek orgaan als verwerpelijk voor te stellen. Hoe is die politieraad immers samengesteld? De burgemeesters van elke politiezone zijn ambtshalve lid van de politieraad, en voorts zetelen daarin gemeenteraadsleden uit de verschillende gemeenten die samen een politiezone vormen. De zittingen van de politieraad zijn deels openbaar, en deels met gesloten deuren - net zoals elke gemeenteraad. Wat is er dan slecht aan dat de politiekorpschef, na de nodige selectieproeven, aangeduid wordt door de politieraad? Of deugen de gemeenteraden ook niet? 
 
Met het VB-systeem van aanwijzing van de poltiekorpschef door de bevolking in plaats van door de gemeenteraad/politieraad evolueren van een getrapte democratie naar een lynchdemocratie. Maar is ook even nagedacht over de praktische organisatie van zo'n verkiezing door de bevolking? Iedereen op een zondagmorgen uit bed om te gaan stemmen, honderden voorzitters, bijzitters en tutti quanti gemobiliseerd voor een goed verloop van de kiesverrichtingen. En mogen de kandidaat-korpschefs uitpakken met affiches, flyers, gadgets...? Matrakskes, fluitjes, petjes...?

00:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

15-06-05

Het staat in de sterren geschreven

Filip Dewinter heeft vanavond nog eens het TV1-nieuws gehaald. In Nederland - waar vannacht nog eens een moskee in brand is gestoken, waarbij White Power-kentekens achtergelaten werden - gooit Filip Dewinter olie op het vuur. In  Metro liet Dewinter optekenen: "Multicultureel betekent multicriminaliteit". Dewinter vindt dat deze uitspraak kan spijts de veroordeling van het VB. De rechter heeft immers niet gezegd dat je "Multicultureel is multicrimineel" niet mag zeggen.
 
Dat klopt, de rechter heeft zelfs gezegd dat hevige kritiek mogelijk is. Het publiek debat is een noodzakelijke en wezenlijke waarborg voor het correct functioneren van de democratische instellingen. Maar de rechter heeft ook gezegd dat men er geen systeem mag van maken (overdrijvingen, onwaarheden, denigrerend of spottend taalgebruik) waarbij een zodanig slecht beeld wordt opgehangen van een vreemde bevolkingsgroep dat anderen een diepe afkeer van hen krijgen. Afkeer die kan leiden tot haatgevoelens waarbij mensen niet langer op basis van hun gedrag maar op basis van hun behoren tot een (vreemde) groep worden beoordeeld. En het Vlaams Belang is goed op weg om een dossierkast te vullen waarmee het net als het Vlaams Blok veroordeeld kan worden wegens racisme (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050421#1098971).
 
Twee fragmenten uit - het gratis verdeelde - Metro. Dewinter: "In België zijn we overdreven gastvrij en tolerant. Terwijl er aan die maffe immigratie paal en perk gesteld dient te worden. Vlaanderen: love it or leave it. We moeten juist, net zoals de Denen doen, meer investeren in ontwikkelingshulp (het is wel nog wachten op het eerste VB-voorstel om de 0,7 %-norm effectief te halen - AFF/Verzet). Om derde wereld-vreemdelingen in hun land te houden in plaats van ze naar hier te halen. Nu ontstaat er een etnisch proletariaat dat voor overlast en problemen zorgt. Bepaalde wijken van Antwerpen zijn net Marrakech, boordevol verpauperde vreemdelingen. Het multicultureel model heeft in België gefaald. Vele niet-geïntegreerde vreemdelingen vallen tussen wal en schip. Wentelen zich in zelfbeklag, ze worden opstandig. Veroorzaken overlast en vertonen crimineel gedrag. Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit." 
 
Dewinter doet straffere uitspraken dan de Nederlanders Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali, maar hij laat zich niet zo beschermen, zo beveiligen als die twee. Waarom niet? Dewinter: "Ik zie de noodzaak wel, maar het brengt ook beperkingen met zich mee. En dan bedoel ik niet alleen fysieke ongemakken van het niet vrij kunnen bewegen over straat. Die beveiligers werken voor de overheid. Het zijn kranige kerels maar ze zijn verplicht elke stap die je doet te rapporteren aan hun baas. Daardoor heb je een permanente waakhond van het regime achter je aan. Dat wil ik niet." Dewinter heeft blijkbaar wat te verbergen.
 
Maar waarom blijft Dewinter provocerende uitspraken doen? De veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij was nog maar net uitgesproken, of Dewinter vertelde op de trappen van het justitiepaleis dat een hoofddoek dragen gelijk staat aan een terugkeercontract tekenen. En nu weer bovenstaande en andere uitspraken. Het antwoord lijkt te liggen in wat twee bladzijden verder dan het Dewinter-interview in Metro  staat. We lezen immers bij de horoscoop van Dewinter (Maagd, Dewinter is geboren op 11 september): "U bent zeer wantrouwend tegen iedereen. Daardoor kan men maar niet of zeer moeilijk met u in contact komen." Het is te begrijpen dat mensen waanbeelden krijgen en verkondigen als ze "zeer wantrouwend" zijn en "niet of zeer moeilijk" in contact kunnen komen met vreemdelingen. Dewinter is niet tot beterschap te bewegen. De elementen stonden verkeerd toen hij geboren is.

 

22:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

VB-vrouwen komen naar u toe

We zijn nog meer dan een jaar verwijderd van de volgende gemeenteraadsverkiezingen maar toch is men in verschillende partijen al druk bezig met die verkiezingen voor te bereiden. In Antwerpen vrezen de Groen!-schepenen Erwin Pairon en Chantal Pauwels de terugkeer van Mieke Vogels naar het stedelijk beleid en wijzen ze er Vogels fijntjes op dat er niet alleen in 2006 (gemeenteraads) verkiezingen zijn, maar er in 2007 nog eens (federale) verkiezingen zijn. Bij het VB worden Tupperware-bijeenkomsten ingericht over vrouwen in de (gemeente)politiek.
 
Marie-Rose Morel: "Onder de werktitel 'Vlaams Belang Vrouwen komen naar u toe', vatten we de koe bij de horens. Misschien niet de beste uitdrukking in deze materie, maar soit. (...) De formule is doodsimpel: een gastvrouw nodigt een groep vrouwen uit bij haar thuis en krijgt gedurende anderhalf uur een duidelijk en gestructureerd overzicht van wat gemeentepolitiek inhoudt en hoeveel werk het meebrengt. De uitleg wordt gegeven door een vrouwelijk nationaal kopstuk, bijgestaan door een dame uit de lokale politiek (...) met gemeenteraadervaring. Netwerken noemt men zoiets. Laagdrempelig en inhoudelijk werk, met het oog op 2006 en de politieke nood aan sterke vrouwen. Eerste 'testavonden' zijn gepland in Gent en Brugge."
 
Het project is al voorgesteld aan het VB-partijbestuur. Volgens Morel ontlokte de werktitel 'Vlaams Belang Vrouwen komen naar u toe' de bedenking bij een aantal partijbestuursheren "of het misschien de titel was voor een horror- of erotische film." Hopen ze heimelijk dat laatste maar vrezen ze het eerste?

01:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

14-06-05

Straf, straffer, strafst

Dinsdag 17 mei stemde de Antwerpse gemeenteraad een nieuw politiecodex. Daarin het veelbesproken straatverbod. Voor Dewinter ging het niet ver genoeg (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050510#1150181), maar Dewinter en de zijnen keurden het uiteindelijk mee goed. Tien dagen later had Dewinter al het eerste slachtoffer voor een straatverbod gevonden: een man die aan horecazaken in de Statiestraat bedelde en zich daar agressief opstelde.
 
De Statiestraat, en vooral het driehoekig pleintje daar, herbergt nogal wat buitenlandse restaurants. Twee Italiaanse restaurants, een Spaans, een Zuid-Afrikaans, een Libanees... Vooral voor dit laatste hield zich al drie weken een agressieve bedelaar op, en het VB vond "dat het onlangs goedgekeurde straatverbod een antwoord kan bieden op deze problematiek." In een persmededeling reageerde Filip Dewinter met: "Van de kant van burgemeester Patrick Janssens horen we enkel dat hij de zaak 'zal laten onderzoeken'. Van een doortastend 'gewapend bestuur' is momenteel geen sprake. (...) Vlaams Volksvertegenwoordiger en advocaat Marijke Dillen zal de benadeelde handelaars in de Statiestraat vertegenwoordigen en vandaag het juridisch initiatief nemen om het Antwerps stadsbestuur te dwingen om het straatverbod toe te passen. Vandaag wordt dan ook een procedure in kortgeding terzake opgestart." Burgemeester Patrick Janssens reageerde laconiek dat volgens het politiereglement eerst alle andere mogelijkheden moeten uitgeput worden vooraleer het straatverbod kan toegepast worden. Janssens: "Ik ontken niet dat de man voor overlast zorgt, maar we gaan toch eerst andere middelen aanwenden om daar een einde aan te maken." 
 
Dewinter die straffer dan Janssens wil zijn en het straatverbod al meteen wil uitvaardigen, wordt echter overtroffen door de gewone werking van het staatsapparaat. De Antwerpse politie heeft de man waar het om gaat gisteren immers opgepakt en de Dienst Vreemdelingenzaken heeft de illegaal verblijvende bedelaar laten opsluiten in Merksplas in afwachting dat hij op een vliegtuig terug naar Egypte wordt gezet. Of er wat gedaan is met de klacht van de man - hij zou twee maanden in het Libanese restaurant Mandarine gewerkt hebben zonder er betaald te zijn - is niet bekendgemaakt. Het is te hopen dat de restaurantuitbaters aan de Statiestraat intussen geen kosten gemaakt hebben voor het kortgeding dat Marijke Dillen (foto) ingeleid heeft, want dat is een maat voor niets nu de man waarover het gaat uit het land wordt gezet.

20:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

De blues van Jurgen Verstrepen (bis)

Jurgen Verstrepen is nog niet zo vaak aan bod gekomen op deze weblog. Minder vaak dan zijn ego groot is, en minder vaak dan hij in kranten en op televisie opgevoerd wordt. Na het stukje van gisteren gunnen we hem hier nog een vermelding.
 
Jurgen Verstrepen zou voor het VB een mediaplan schrijven (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050226#958674). Vrijdag 27 mei stelde hij het, samen met zijn baas Filip Dewinter, voor aan de pers. Veel is er niet over terug te vinden in de kranten van die dagen, het nieuws over Stevaert provinciegouverneur in Limburg vulde bijna alle krantenkolommen. Maar ook op de VB-website is er weinig of niets over het VB-mediaplan terug te vinden. VB6015, Radio Vlaams Belang, werd en wordt door het VB als voornaamste nieuwsfeit naar voor geschoven. Bij 't Pallieterke  hebben ze het plan gelezen... en naar de prullenmand verwezen. 
 
Jan Neckers: "Ik heb het al herhaaldelijk geschreven, waarom probeert het Vlaams Belang krampachtig om toch maar een omroep naar de mond te praten die alleen maar minachting op zijn best en pure haat op zijn ergst voor de organisatie toont? In de Gazet van Antwerpen beklemtoonde de brave Ludo Leen, VB-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de omroep, nog maar eens hoe goed de Belangfractie collegiaal met de andere raadsleden samenwerkt, hoe zij daar niet buitenspel gezet wordt. Komaan zeg, hoe onnozel kan je zijn en blijven? (...) Het hele Vlaams Belang-plan stelt nergens of nooit het bestaan van de omroep zelf in Frage, maar geeft liever een blanco cheque aan het instituut. Is de opsteller van dat plan soms 'De Mol' van de omroep in de partij? Nergens wordt zelfs maar de vraag gesteld of wij in Vlaanderen wel een openbare omroep nodig hebben. De Vlaamse overheid geeft toch ook geen krant of weekblad uit? VTM is natuurlijk bepaald geen voorbeeld maar een commerciële omroep wil niet ambtshalve 'bucht' zeggen."
 
Jan Neckers is overigens een gepensioneerd journalist en producer van... de VRT. De 'De Mol van de omroep', die blijkbaar de gewoonte van de anciens in het VB heeft overgenomen om op dinsdagmorgen 't Pallieterke  in huis te halen, reageert ontzet. Neckers zou de details van Verstrepens mediaplan niet gelezen hebben, en "VTM moet tegenwoordig niet onderdoen in discriminatie maar daar wordt dan weer niets over geschreven, hé..". Enfin, Jurgen Verstrepen heeft al glorie rijker tijden gehad. Misschien haalt hij nog eens een echte bluesplaat uit zijn platenkast. Dat kan goed doen om verdriet weg te laten deinen.

20:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

13-06-05

De blues van Jurgen Verstrepen

Jurgen Verstrepen heeft de grootste moeite om Radio Vlaams Belang, VB6015, in de ether te krijgen. Eerst zou uitgezonden worden vanuit een buurland, voor de uitzending van gisteren moest al uitgeweken worden naar een niet nader genoemd Oosteuropees land. Je moest een wereldzender in huis halen om de uitzending op een klassiek radiotoestel te kunnen ontvangen. Naar verluidt hoorde je een "zwakjes krakende en pruttelende VB-zender" met vlak ernaast een loeihard uitzendende Russisch radiostation. Het moet zoiets als ten tijde van de bezetting geweest zijn, als de patriotten Radio London opzochten. 
 
Inhoudelijk wordt altijd weer uit hetzelfde vaatje getapt. In de eerste uitzending waren Verstrepens baas Filip Dewinter en Hugo Coveliers te gast. In de tweede uitzending was de voornaamste gast de Nederlandse zuurpruim Derk-Jan Eppink. In uitzending drie kregen we al een 'the best of' van de interviews met Dewinter, Coveliers en Eppink. Aangevuld met een interview met Jean-Marie Dedecker waarin Dedecker zou aangekondigd hebben niet op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Naar aanleiding van een VB-persmededeling hierover  klasseerde Dedecker die interpretatie als "flauwekul".
 
De voornaamste nieuwswaarde van de uitzendingen van Jurgen Verstrepen is alsnog of ze al dan niet te beluisteren zullen zijn. Vandaar ook berichtjes erover in zowat alle kranten van het voorbije weekend. Weblogger Luc Van Braekel (LVB) ontdekte intussen dat het MP3-bestand waarmee je de jongste uitzending via het internet kon beluisteren, verspreid werd met een ID3-tag die het geheel classificeerde in het genre 'Blues' (zie illustratie, met je muis klikken op de afbeelding voor een leesbare afdruk van de technische fiche). In de mate de uitzendingen van het VB en Verstrepen geassocieerd worden met alle ellende van de wereld, is dit natuurlijk terecht.
 
Maar het botst met de ware betekenis van 'blues'. Volgens de online encyclopedie Wikipedia is blues "een muziekstijl die zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven (meestal uit Afrika afkomstige negers) in het Zuiden van de Verenigde Staten (...) maakten. Dit was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. (...) De blues vertelt over het leven van alledag. De nadruk ligt op negatieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld ongeluk in de liefde. Door het zingen van de blues hoopt men troost voor deze problemen te vinden, naast de kracht om er weer bovenop te geraken. Een bluesmuzikant schuwt controversiële thema's, zoals alcohol, seks en geweld, niet."
 
D'er zitten parallellen in met de treurnis van het VB. Maar anderzijds zouden we toch niet graag een zwarte zijn en moeten horen hoe een partij die groot werd door haar racisme, aan de haal gaat met de classificatie 'blues'. Dat is de omgekeerde wereld! De echte blues hoor je bij John Lee Hooker, B.B. King (binnenkort trouwens voor een optreden in Brussel), Steve Ray Vaughan...

19:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

12-06-05

JONG-cd&v parodieert

Vannacht gaat JONG-cd&v op pad om de Vlaamse studentensteden vol te plakken met de affiche die je hiernaast ziet. Schrik om opgepakt te worden hebben ze niet, of anders zijn ze grenzenloos naïef, want op hun website vind je uur en verzamelplaats voor elke plaktocht.
 
Met de campagne wil JONG-cd&v de Vlaamse studenten een hart onder de riem steken nu die in hun examenenperiode zijn beland. De affiche verwijst naar een website met daarop de rubrieken propaganda (de voorstellen van JONG-cd&v: nachttreinen en -bussen zijn nodig, een betaalbaar pintje, kostendekkende studietoelage...), verklikkers (studeertips), brood en spelen (computerspelletjes) en gerstennat (tien 5-litervaatjes bier "van een Vlaamsche brouwer" te winnen).
 
Volgens een persmededeling werd voor een "parodie op de communicatiestijl van Vlaanderens extreem-rechterzijde (...) gekozen omwille van het studentikoze karakter. Maar JONG-cd&v grijpt hiermee ook de kans om de maatschappelijke afbraak te hekelen waaraan deze 'politieke stroming met oogkleppen' zich bezondigt. Oogkleppen op? Da's niet de JONG-cd&v-stijl. JONG-cd&v gaat voor een open samenleving, met respect voor ieders eigenheid. Maar voor één keer mag het. Tijdens de Blok telt enkel: dat eerstvolgende examen heelhuids doorkomen. Als Vlaamse Blokker zet je dus best zo'n paardenbril op. Met de JONG-cd&v-zegen! Op voorwaarde dat het maar voor heel even is natuurlijk. (...) Pas je aan of keer terug in september! Eigen Blok eerst!"
 
Met alle sympathie voor de JONG-cd&v - al kennen we daar ook wel een paar etters - maar de zin van deze campagne ontgaat ons. Op het eerste zicht lijkt dit op een VB-campagne. Maar als men al de moeite neemt om naar de http://devlaamseblok.be te surfen, komt men terecht bij wat standpunten van  JONG-cd&v en computerspelletjes. De parodie wordt niet doorgetrokken om de VB-standpunten te ontkrachten of te hekelen (zoals bij de Blokwatch-website gebeurt, of destijds bij de fdw-website 'Eigen uitschot eerst'). Hier worden enkel wat vormenlijke elementen overgenomen, wat enkel maar de aandacht vestigt op het origineel.

15:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Sms'jes

Sms'je gekregen van Bono? Dan was jij één van de gelukkigen die een kaartje heeft kunnen bemachtigen voor het U2-concert in Brussel voorbije vrijdag en die inging op Bono's oproep om een sms'je te versturen voor meer hulp in Afrika.
 
Aan het einde van het concert verschenen plots alle namen van wie een sms'je verstuurd had op de gigantische videomuur achter Bono. En Bono had nog een verrassing in petto. Gisterenochtend kreeg iedereen die een sms'je verstuurd had een sms'je terug van Bono: "Hi, it's Bono... thanks for texting... please take the next step at www.detijdloopt.be and be part of the generation that says no to poverty."
 
Frank Vanhecke kreeg gisteren ook een sms'je. Niet van Bono maar van Marie-Rose Morel. "Hoi Frank. Hier Marie-Rose. In De Standaard staat vandaag dat volgens wetenschappelijk onderzoek over de perceptie van politici mensen je een gladde jongen vinden, en vrouwen je zelfs wat beangstigend vinden. Ze omschrijven je in elk geval niet als sympathiek. De krant schrijft wel dat perceptie niet noodzakelijk overeenstemt met de werkelijkheid, maar allez. Weet dat vrouwen die je echt goed kennen, er anders over denken. Je forelleke."

13:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

10-06-05

Met het VB alsmaar meer websites

Het Vlaams Belang wil winkeldieven met foto op een website voor handelaars en hun personeelsleden zetten. Zo kunnen deze laatsten alarm slaan als zo'n bekende winkeldief in de eigen zaak opgemerkt wordt.
 
Het Vlaams Belang Antwerpen stelde op een persconferentie gisteren haar veiligheidsplan Winkel Veilig voor. In Antwerpen daalde in 2004 het aantal winkeldiefstallen op een jaar tijd met 2,5 % en de gauwdiefstallen in dezelfde periode zelfs met 10,1 %. Het Vlaams Belang is echter niet onder de indruk. "Als we de mogelijkheid krijgen om ons plan uit te voeren, zal op een termijn van zes jaar het aantal winkeldiefstallen en gauwdiefstallen tot de helft worden herleid", zegt Filip Dewinter. Probleem is wel dat de voorstellen een mix zijn van maatregelen die op verschillende bestuursniveau's moeten geregeld worden en het Vlaams Belang op het ene bestuursniveau nog verder van een mogelijke machtsgreep staat dan op het andere bestuursniveau. Een kniesoor die daar echter op let.
 
Eén van de voorstellen is het openen van een website voor de winkeliers en hun personeelsleden. "De handelaars vinden daarop praktische informatie rond criminaliteitspreventie en informatie rond gezochte personen", kan Dewinter daarover in één van de kranten vandaag kwijt. Maar het zouden niet enkel foto's zijn van gezochte personen. Dewinter: "Via deze website zullen ook foto's van bekende recidiverende winkeldieven worden gepubliceerd." Je zult maar veroordeeld zijn wegens een winkeldiefstal, je straf uitgezweet hebben, je leven willen beteren... als het aan Dewinter ligt moet je blijvend in het oog gehouden worden.
 
Het is de tweede website die het Vlaams Belang op een paar weken tijd voorstelt. Eerder stelde het Vlaams Belang voor een website te openen met foto's van al wie toegang tot bepaalde buurten is verboden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050510#1150181). Het is naar verluidt evenwel niet de laatste website die het Vlaams Belang voorstelt. Over een paar weken zou de partij voorstellen een website te openen met foto's van al wie agressief gedrag vertoont. Op de foto zo'n bruut. Toen een 17-jarige jongen over de Meir in Antwerpen wandelde en met verbazing tegen een bus aanmonsterde, werd hij met zijn nekvel gegrepen door een man die intussen vooraan in de veertig moet zijn. Hij liet de jongen kennismaken met de kasseien. Naar verluidt is de man met de forse handgreep een inwijkeling. Hij zou ook elders, onder meer in Leuven, zich agressief gedragen hebben. Met een doek voor zijn gezicht, en een stok of staaf in zijn hand. Meer van dergelijke foto's binnenkort op een door het Vlaams Belang voorgestelde website?

17:43 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

09-06-05

Geestesgenoten Jürgen Goris voor de rechter

Doorgaans lezen we geen gerechtelijke verslaggeving, maar volgend stukje dat vandaag op de laatste bladzijde van Gazet van Antwerpen  verscheen, trok onze aandacht. Drie skinheads moesten woensdag voor de rechter verschijnen. Eén van hen was een vriend van Jürgen Goris, de neonazi die in augustus 2002 twee jongens doodschoot op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/274/47/lang,nl/).
 
"Drie kortgeschoren hoofden staken woensdag boven de bankjes van de rechtszaal uit. De skinheads moesten voorkomen voor een vechtpartij in Malle (...). Eén van de drie verdachten had niet zo lang geleden de assisenzaal nog van binnen gezien. Niet omdat Chris M. (23) zelf moest verschijnen, maar omdat hij een vriend was van neonazi Jürgen Goris die in augustus 2002 twee jongens doodschoot op een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. In de assisenzaal droeg Jürgen Goris een keltisch kruisje om zijn nek, wat nogal wat ophef veroorzaakte. En juist om zo'n kruisje was de ruzie in Malle begonnen.
 
'We liepen van dancing Laguna naar danscafé Missing Link', vertelde Andy V. (20). 'De week ervoor hadden we al een woordenwisseling gehad met een paar gasten en nu kwamen we die weer tegen.' 'Zij hadden problemen met ons kruisje en met onze kortgeschoren koppen', wist Chris M.. 'Maar ik ga toch ook geen ruzie maken omdat iemand teveel gel in zijn haar heeft?' 'Een gast haalde uit naar Andy en die sloeg terug', vertelde Sammy V. (20). 'Ik ben ertussen gekomen.'
 
'Uitgaan is niet meer plezant op die manier, hé', zei de rechter streng. En tegen Andy: 'Uit een ander dossier blijkt dat u in Kortrijk ook al geweld heeft gebruikt. Dat kan niet. De speeltijd is gedaan.' De procureur vorderde acht maanden cel en een boete van 500 euro, maar ook een werkstraf behoort tot de mogelijkheden. (...) De nationalistische gevoelens van de verdachten baarde de rechter toch wel zorgen: 'Probeer uw wereld wat groter te maken dan Vlaanderen alleen. Dat is maar petieterig klein.'"

21:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print