30-11-05

Roeland Raes is back in town

In maart 2001 werd toenmalig VB-ondervoorzitter en -senator Roeland Raes door de VB-top verplicht ontslag te nemen nadat hij in een interview voor de Nederlandse televisiezender NCRV de holocaust in twijfel had getrokken. Raes: "Ik twijfel aan de systematiek van de uitroeing van de joden en ik twijfel ook aan het aantal doden (...) en ook of ze (kampen zoals die van Auschwitz, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz - AFF/Verzet) allemaal bedoeld waren als uitroeiingskampen." Het VB, Philip Dewinter op kop, heeft daarna het beeld opgehangen als zou Raes uit het VB gezet zijn. En met succes. Vorige week nog schreef het maandblad  Deng "(...) Roeland Raes, de voormalige Vlaams Blok-ondervoorzitter en senator die uit het Blok werd gezet omdat hij in het openbaar de moord op zes miljoen joden in twijfel had getrokken (...)" Raes is natuurlijk niet uit het VB gezet, en in het  Vlaams Belang Magazine van december mogen we Raes opnieuw begroeten als auteur van een hommage aan voormalig VMO-leider Kamiel Van Damme.
 
Dat Raes niet uit het VB is gezet, en meer zelfs: nog een bureeltje heeft op het partijhoofdkwartier aan het Madouplein in Brussel, bleek toen RTBF-journalist Jean-Claude Defossé voorjaar 2004 rondzwierf in de hoofdzetel van het VB. Als Defossé er onaangekondigd en met draaiende camera binnenvalt, is Raes één van de eersten die hij tegen het lijf loopt. Defossé filmde ook hoe Raes het aanwezigheidsregister tekende. Een half jaar later haalt Raes ongewild opnieuw de televisiecamera's. Op 11 september 2004 kwam de VB-partijraad in Aartselaar bijeen. De VRT filmde, en legde daarbij Raes vast op de pellicule alhoewel Raes geen functie meer vervult die hem statutair toelaat tot het partijbestuur. Hij moet dan wel met héél véél égards behandeld worden dat hij toch mag opduiken op een partijraad in Aartselaar. In elk geval is Raes tot op vandaag nog steeds secretaris van de VB-afdeling in zijn woonplaats Lovendegem.
 
Toen Claude Marinower in het VARA-programma Het Zwarte Schaap  Dewinter voor de voeten wierp dat figuren als Raes nog steeds rondlopen in het VB, weerde Dewinter zich als een duivel in een wijwatervat. Karel Dillen had in een lezersbrief aan Het Laatste Nieuws  bevestigd dat Raes - in weerwil van sommige beweringen - nog steeds VB-lid was, maar Dewinter wou het niet toegeven. Dewinter begon over Louis Tobback en Louis Michel en tutti quanti te praten, en slaagde erin om een antwoord op de opmerking van Marinower te ontwijken (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051031#2772805). De bruine walm waarvan het VB zich zou ontdaan hebben, hangt nog altijd rond die partij.
 
Dat blijkt ook uit het december-nummer van het Vlaams Belang Magazine.  Kamiel Van Damme - naar wie een mantelorganisatie van de Gentse VB-afdeling is genoemd (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2825789) - is op 12 december vijfentwintig jaar geleden gestorven. Terwijl Bert Eriksson maar één bladzijde kreeg als in memorium, krijgt zijn voorganger als VMO-leider twee volle bladzijden in het Vlaams Belang Magazine.  Roeland Raes haalt in het december-nummer van dat blad aan dat Kamiel Van Damme zich in 1942 als vrijwilliger meldt voor het Vlaams Legioen, natuurlijk zonder te beschrijven wat deze nazi-organisatie precies was (zie daarvoor: http://www.verzet.org/content/view/352/36 en daaropvolgende artikels). Meer woorden heeft Raes natuurlijk om te beschrijven wat het lot van collaborateur Kamiel Van Damme was als hij na de bevrijding terugkeerde naar ons land. Van Damme was vervolgens de bezieler van de Gentse tak van de VMO, eerste versie. Na de ontbinding van die eerste versie van de VMO in 1971 vond Van Damme een nieuw actieterrein bij de VLAM (Vlaamse Amnestie-Militanten). Als Karel Dillen op 2 oktober 1977 de Vlaams-Nationale Partij (VNP) sticht, waaruit het Vlaams Blok zou ontstaan, staat Van Damme op de eerste rij. "In mijn ogen kan men Kamiel Van Damme gerust voorstellen als DE (hoofdletters van Roeland Raes - AFF/Verzet) voorbeeldige, militante nationalist", aldus Roeland Raes. Raes, alive and kicking  in het Vlaams Belang.

 

00:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

29-11-05

Dewinter-Le Pen: zelfde mening, zelfde veroordeling?

De uitspraken van Philip Dewinter in  The Jewish Week, uitspraken die Dewinter op zijn website plaatste nog voor ze in het Engelstalig tijdschrift verschenen, kunnen het VB zuur gaan opbreken. Vanavond geraakte bekend dat er voldoende stemmen gevonden zijn in het parlement om de Raad van State te laten onderzoeken of de 'islamofobe' uitspraken inderdaad niet kunnen, en bijgevolg een reden zijn om de overheidsdotaties voor het VB tijdelijk in te houden.
 
Eerlijk gezegd, we zijn niet overtuigd dat de Raad van State gaat struikelen over de jongste uitspraken van Dewinter. Maar dat is een inschatting, en je weet maar nooit hoe een dubbeltje kan rollen. Niet onbelangrijk is dat de Raad van State kan kijken naar "samenhangende feiten" sinds 28 maart 1999. De veroordeling wegens racisme op 21 april 2004 door het Hof van Beroep in Gent, op 9 november 2004 bevestigd door het Hof van Cassatie in Brussel, kan dus mee in rekening gebracht worden. Dat het Vlaams Belang in weinig verschilt met het Vlaams Blok is door tal van feiten aangetoond (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050430#1098971), en niet langer dan vorig weekend lieten VB-kopstukken nog hun heimwee naar de Vlaams Blok-benaming horen (zie:  http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2868401). Als rekening wordt gehouden met die samenhang zou het VB toch wel de gevolgen ervan moeten ondervinden.
 
In elk geval is Jean-Marie Le Pen - morgen in Gent, al weet het KVHV nog niet waar ze hem kan laten spreken - veroordeeld voor gelijkaardige uitspraken als Dewinter in The Jewish Week.  Kif Kif en MRAX citeren in het dossier waarin ze de redenen uiteenzetten voor hun klacht een uitspraak van Le Pen in Le Monde  in 2003. Jean-Marie Le Pen: "De dag waarop in Frankrijk niet 5 miljoen maar 25 miljoen moslims wonen, zullen zij het voor het zeggen hebben. En de Fransen zullen uit schrik om op te vallen dicht tegen de muren lopen, op de stoepen te vinden zijn en hun ogen naar beneden slaan." Le Pen werd hiervoor in Frankrijk veroordeeld. De rechtbank argumenteerde dat het "niet twijfelachtig (is) dat door 'moslims' en 'Fransen' als tegenstanders op te voeren en door moslims te tekenen als zouden zij de veiligheid van de burgers bedreigen, Le Pen aanzet tot uitsluiting en zelfs tot haat tegenover de moslimbevolking." Wacht Dewinter eenzelfde veroordeling, met zware financiële gevolgen voor zijn partij?

 

22:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

De eindejaarsvragen van het VB

Sinds jaar en dag pakt  Humo tegen het jaareinde uit met eindejaarsvragen. Tientallen BV's worden gevraagd wat ze de belangwekkendste evolutie het voorbije jaar vonden, welk boek of welk televisieprogramma het afgelopen jaar ze het beste vonden, wat ze voor volgend jaar wensen, enzovoort. Na  Humo begon ook  Dag Allemaal met soorgelijke eindejaarsvragen. In  Humo komt geen VB'er aan het woord bij de eindejaarsvragen; in  Dag Allemaal wél, maar voor het VB is het nog niet genoeg. Het  Vlaams Belang Magazine van december pakt daarom uit met eigen eindejaarsvragen.
 
In dezelfde lay-out als bij Humo  mogen in Vlaams Belang Magazine  een aantal VB-coryfeeën hun mening geven over het voorbije en volgend jaar: Frank Vanhecke, Philip Dewinter, Marie-Rose Morel, Gerolf Annemans, Joris Van Hauthem, Alexandra Colen (als een soort wiedergutmachung , deze keer mag Anke Vander Meersch niet meedoen), Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder. Wat vonden zij het positiefste feit van 2005? Voor Vanhecke is dat "De gezonde groei en eensgezindheid van onze partij." Vanhecke is al vergeten hoe in het voorjaar een aantal VB-kopstukken over elkaar op straat rolden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050331#1026901). Voor Dewinter is het positiefste feit: "De groeiende bewustwording in West-Europa over de permanente dreiging van terrorisme door radicale moslims." Marie-Rose Morel is dan weer blij "Dat we ook de pausverkiezingen gewonnen hebben." Unisono met Alexandra Colen die "De verkiezing van Ratzinger tot paus." als positiefste feit van 2005 beschouwt. Jurgen Ceder is blij met "Het terugtreden van Steve Stevaert uit de nationale politiek." Gerolf Annemans springt er tussenuit met als positiefste feit: "De goede en zelfs uitstekende studieresultaten van mijn kinderen!"
 
Over het negatiefste feit variëren de VB-BV's van: Brussel-Halle-Vilvoorde, over de onrust in de Franse steden, de bomaanslagen in Londen, en het begin van de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU. De vrouw/man van het jaar is voor Morel de Franse minister van binnenlandse zaken Sarkozy. "Voor dat ene moment van moed toen hij als enige, naar aanleiding van de rellen in Frankrijk, de problemen bij naam durfde noemen. (Sarkozy noemde de allochtone jongeren die in opstand kwamen 'uitschot' - AFF/Verzet)" Gerolf Annemans noemt Karel Dillen, "80 jaar en nog steeds een voorbeeld." Joris Van Hauthem dweept met de Nederlandse rechts-liberale columnist Derk-Jan Eppink. De held van Jurgen Ceder is dan weer Hugo Coveliers. "De eerste die het cordon sanitaire echt doorbreekt."
 
Wie was de politieke mossel van het jaar? Die VB-trofee wordt gedeeld door Bart De Wever (N-VA), Geert Bourgeois (N-VA) en Yves Leterme (CD&V). Wat was het beste boek, film of tv-programma? Karim Van Overmeire is zo bescheiden om zijn "eigen boek Het Verloren Vaderland  niet het beste van het jaar (te) noemen", maar Alexandra Colen noemt zonder omwegen A Throne in Brussels  van haar echtgenoot Paul Beliën als beste boek. Film of tv is nog niet tot haar doorgedrongen. Overigens is ook Vanhecke onder de indruk van het boek van Beliën waarin deze poneert dat Albert II niet gewettigd is op de Belgische troon te zitten (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050531#1150348). Gerolf Annemans was dan weer gepassioneerd lezer van een boek over Stalin, terwijl hij al even gefascineerd keek naar de schandaalfilm The Passion of the Christ.  Bloedbroeder Philip Dewinter vond Kingdom of heaven  de max. Dewinter: "De eerste maar helaas al te politiek correcte film over de kruistochten." (illustratie, voor een bespreking zie: http://www.digg.be/movie.php?id=847).
 
En wat is de "grootste politieke persoonlijke wens voor komend jaar"? Alle VB-BV'ers denken daarbij aan de resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. In verschillende toonaarden rekenen ze op een overwinning van het VB. Maar niet Alexandra Colen. Voor haar is het belangrijkst: "De invoering van de vlaktaks." Eén enkele, bijzonder lage, belasting voor het bedrijfsleven. Dé vlaktaks waarover Gerolf Annemans vorige vrijdag in het VTM-programma Polspoel & Desmet  nog zei dat het VB er niet aan denkt die in te voeren. Annemans: "Waar staat dat? Waar staat dat?"
 
In Humo  gaan ze meestal een week of vijf door met eindejaarsvragen aan allerhande BV's. Krijgen we in het Vlaams Belang Magazine  van januari een tweede lading VB-BV's? Of is het beter dat we niet weten wat de intiemste zieleroerselen zijn van pakweg Anke Vander Meersch, Filip De Man, Jurgen Verstrepen, Rob Verreycken, Hilda Vienne, Björn Roose, Luc Vermeulen en Gust Moors?

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

28-11-05

Het economiecongres, nu al gerelativeerd

De definitieve teksten van het economiecongres van het VB worden vrijdag online geplaatst op de VB-website. Tot dan is het wachten om met letterlijke citaten uit te pakken, maar aan de krachtlijnen van het economiecongres kan niet getwijfeld worden: een efficiënt economisch beleid kan enkel in een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd worden, en men wil: minder lasten, minder staat en minder sterke vakbonden. Het congres is echter amper voorbij of de VB-kopstukken relativeren al het belang van het congres. Het VB heeft andere prioriteiten dan de economische welvaart.
 
De synthesetekst die aan de congresgangers bezorgd zou worden, kon je zaterdagvoormiddag hier al terugvinden.  De tekst begint met een eigenaardige verantwoording: waarom het over een economisch congres gaat, en niet over een sociaal-economisch programma. Daarvoor worden twee redenen aangehaald. Vooreerst dat het VB "ruim het nieuws" haalde bij de voorstelling van drie brochures: Naar een socialer Vlaanderen , Naar een Vlaamse gezondheidszorg , en Vergrijzing en arbeidsmarkt . In feite werden deze brochures ongemerkt bekendgemaakt - een VB-parlementslid bekloeg zich op zijn weblog erover dat maar twee journalisten naar de persvoorstelling waren gekomen. Pas toen Marc Spruyt een maand na de uitgave uit de brochure Vergrijzing en arbeidsmarkt  lichtte dat het VB nieuwe migratie wel ziet zitten voor 'knelpuntberoepen' geraakte de goegemeente van het bestaan van die brochure op de hoogte. Tweede reden waarom het geen sociaal-economisch congres is geworden: "Het Vlaams Belang heeft er voor gekozen een visie op economie uiteen te zetten los van de sociale problematiek die wij volledig als een Vlaamse bevoegdheid zien." Maar in wat volgt in de synthesenota staat dat voor een betere ecnomie alle heil moet gezocht worden in een onafhankelijk Vlaanderen. Waarom dan het sociale en het economische toch niet samen behandelen? Omdat dan nog harder zou opvallen dat het VB geen sociale partij maar een ondernemersvriendelijke partij is.
 

Het solidarisme van het VB blijft overeind, al heet het tegenwoordig Ondernemend Vlaanderen. "Werkzame mensen brengen de visie in ondernemingen tot stand, ongeacht of ze nu werknemer of werkgever zijn", luidt het. Onafhankelijkheid is een voorwaarde voor een beter economisch beleid. Het VB pleit voor volledige fiscale autonomie en de opsplitsing van de overheidsschuld. Fiscale autonomie houdt niet alleen lagere tarieven in voor alles en nog wat, maar ook bijvoorbeeld geen Europese Tobin-taks waarmee met een minimale belasting op het kapitaalverkeer de schuld van de armste landen kwijtgescholden zou kunnen worden. Voor de opsplitsing van de overheidsschuld schetst het VB drie mogelijke scenario's, maar het is natuurlijk het scenario dat het voordeligst is voor Vlaanderen (en het nadeligst voor Walonnië) waarvoor het VB gaat. Het VB wil zo weinig mogelijk administratieve rompslomp. En de overheid is aan een stevige vermageringskuur toe. De Standaard  schreef vorige zaterdag: "Het is makkelijk om op papier het overheidsapparaat drastisch af te slanken en de fiscale lasten zwaar te verminderen. Even goed wil Vlaams Belang een stevig begrotingsoverschot om de veroudering in Vlaanderen fatsoenlijk op te vangen. Nergens worden de maatregelen evenwel becijferd of wordt de financiële haalbaarheid ervan aangetoond."  

 

Een stuk concreter is het VB als het erom gaat de vakbonden minder sterk te maken. De partij heeft een plan klaar om de vakbonden "de 21ste eeuw te laten binnentreden". Zo moeten vakbonden rechtspersoonlijkheid krijgen. Burgers die zich door hun acties benadeeld voeren, kunnen dan naar de rechter stappen. Momenteel is dat onmogelijk omdat vakbonden 'feitelijke verenigingen' zijn. De vakbonden vrezen dat ze met rechtspersoonlijkheid onmogelijk kunnen functioneren. "Recht op staken mag niet verhinderen dat werkwillige arbeiders en bedienden naar hun werkplek gaan wanneer zij dat willen", zegt het VB in een passus die op luid applaus onthaald werd in Gent. Boekhouding en besluitvormingen moeten volledig openbaar zijn.  De vakbonden moeten zich helemaal politiek onafhankelijk opstellen. In zijn congrestoespraak zei VB-voorzitter Frank Vanhecke dat het tijd wordt dat de vakbonden "eindelijk stoppen zich voor de kar van de partijpolitiek te laten spannen (...) door eindelijk te kiezen voor de onafhankelijke Vlaamse staat." Alsof de vakbonden zich dan niet aan partijpolitiek zouden wagen, met name door zich voor de kar van het VB te laten spannen. Het VB hekelt het systeem van representatieve vakbonden dat een aantal eisen oplegt vooraleer een vakbond wordt erkend als gesprekspartner, maar verzet zich anderzijds tegen de komst van vakbonden in kmo's. De ene keer wil men ACV, ABVV en ACLVB verzwakken door zoveel mogelijk concurrentie toe te laten; de andere keer wil men de werknemers in de kou laten staan en de vakbonden minder machtig maken door geen vakbonden toe te laten. Het VB wil ook niet dat vakbonden werkloosheidsuitkeringen uitbetalen. De uitbetaling van deze vergoedingen is een opdracht voor de overheid. Het VB vindt hier uit wat al bestaat. Je kan nu ook al beroep doen op een rijksdienst die de werkloosheidsvergoeding uitbetaalt. Het VB is het natuurlijk te doen om de sociale binding die ontstaat als werklozen hun vergoeding uitbetaald krijgen via hun vakbond. 

 

,,Dit is een afronding een denkproces van anderhalf jaar. Afgerond is dan ook afgerond. De principes van ons economisch programma liggen vast en we kunnen nu aan de slag met iets veel belangrijkers: de gemeenteraadsverkiezingen.'', verklaarde Gerolf Annemans zaterdag tijdens een persbijeenkomst in de marge van het economisch congres. "Die relativering hoeft misschien niet te verbazen, wel dat ze van Annemans komt. Hij is de motor geweest achter de uitwerking van het economische programma van de partij en noemde het op het congres 'beter dan gelijk welk economisch partijprogramma', maar relativeert het nu zelf.", noteerde De Standaard . De krant vroeg ook om een reactie van Philip Dewinter. VB-voorzitter Frank Vanhecke ging bij de aanhef van de onvermijdelijke Vlaamsche liederen Philip Dewinter halen om mee op het podium te komen, maar voor het overige bleef het Antwerpse boegbeeld heel het congres buiten de schijnwerpers. Een VB-congres zonder een speech van Dewinter. Hoe komt dat? Dewinter: "Ik ken mijn beperkingen. Ik ben geen grootmeester inzake economische onderwerpen, en laat dat liever over aan andere mensen in de partij. Maar wees gerust, u zal nog vaak op mijn gezicht moeten kijken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen." Wat is voor Dewinter het belang van dit congres? Dewinter: "We moesten het economische warm water niet uitvinden. Het risico was groot dat we ons te veel in liberale of socialistische richting zouden begeven, daar had ik wel wat schrik voor. (...) We moeten vooral onszelf proberen te zijn. We zijn er in geslaagd om de economische thema's helemaal in het teken van Vlaamse onafhankelijkheid en eigen volk eerst te stellen. Ook economische thema's staan bijvoorbeeld niet los van vreemdelingen. Die oefening hebben we tot een goed einde gebracht."

 

01:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

27-11-05

Vlaams Belang heeft heimwee naar Vlaams Blok

Bij het Vlaams Blok vragen ze zich hoe langer hoe meer af waarom ze van naam veranderd zijn. Filip De Man betreurt de naamsverandering nog steeds, Francis Vanden Eynde verspreekt zich moedwillig, en de voorstellen van het economisch congres zijn een doorslag van wat het VB eerder al beweerde over de politiek-economische context, de macht van de vakbonden...
 
Zaterdag geraakte bekend dat volgens een peiling van de VRT-De Standaard  begin deze maand het Vlaams Belang 23,9 % zou scoren, wat iets meer is dan de peiling in mei van dit jaar (23,4 %) maar nog steeds minder dan het resultaat van bij de parlementsverkiezingen op 13 juni 2004. Wij  vinden het resultaat van de jongste peiling verontrustend, want het VB scoort altijd beter bij verkiezingen dan bij peilingen. Bij een peiling in mei 2004 kreeg het VB 'slechts' 21,7 %, bij de verkiezingen een maand later 24,3 %. VB-volksvertegenwoordiger Filip De Man reageert echter allicht half ironisch, zeker half serieus: "Frank Vanhecke kan beginnen inpakken: volgens de VRT/Standaard -peiling gaat het Vlaams Belang voor de tweede keer op rij achteruit tegenover de verkiezingsuitslag van vorig jaar. Ik had het hem nog zo gezegd: waarom van naam veranderen, Frank? Maar ja, koppig hé, niet willen luisteren naar een verstandige mens..."
 
Een paar uur later, bij de opening van het economisch congres van het VB in Gent, mag Gents VB-kopstuk Francis Vanden Eynde de congresgangers verwelkomen. Vanden Eynde versprak zich eventjes: hij had het over het 'Vlaams Blok'. "De macht der gewoonte", verontschuldigde hij zich gespeeld. Hij oogstte er een daverend applaus mee. VB-voorzitter Frank Vanhecke gebruikte in zijn slottoespraak eveneens die versprekingstruc, met evenveel succes bij de VB-achterban als Vanden Eynde. Even later: Marc Van de Looverbosch (VRT-radio) brengt verslag uit van het economisch congres. Een efficiënt economisch beleid kan enkel in een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd worden, en men wil: minder lasten, minder staat en minder sterke vakbonden. Van de Looverbosch besluit (zijn exacte woorden hebben we niet kunnen noteren, maar het komt hierop neer): het Vlaams Belang is terug het Vlaams Blok.

23:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

26-11-05

Wat VB-congresgangers nog niet weten

"Morgen (= vandaag - AFF/Verzet) zijn de ogen van het Belgisch establishment op het Vlaams belang gericht. Dan organiseert onze partij immers haar lang verwachte economisch congres 'Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen!' (...) Ook op economisch vlak bieden wij een alternatief voor het huidig wanbeleid. Dat alternatief wordt morgen (vandaag, dus - AFF/Verzet) vanaf 14 uur voorgesteld in het ICC te Gent. De komende dagen vindt u in deze rubriek een uitgebreid verslag.", zo luidde het gisteren op de website van het Vlaams Belang. 
 
De congresgangers, geïnteresseerden en tegenstanders van het VB moeten niet wachten tot straks of de volgende dagen om Het Grote Geheim van het VB te kunnen lezen. Met dank aan De Standaard  vind je hieronder al de synthesenota van het economisch congres van het VB. De krant vat het document samen in twee titels: Belang wil vakbonden kortwieken  en Plannen zonder cijfers

 

11:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Marie-Rose Morel komt op voor negationist Siegfried Verbeke

Marie-Rose Morel mocht van 10 tot en met 12 november mee naar Wenen voor een internationale bijeenkomst van extreem-rechts (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2835805). Omdat ze op haar website graag pronkt met fotootjes weten we intussen wie allemaal mee was: Frank Vanhecke, Philip Dewinter, Jurgen Ceder en de VB-europarlementsleden Philip Claeys en Koen Dillen.  Marie-Rose Morel is nog altijd in de wolken over haar tweede ontmoeting met de nieuwe voorzitter van de FPÖ, Heinz-Christian Strache. Marie-Rose Morel: "Ondanks de slopende verkiezingscampagne die net achter de rug was, was hij nog even charmant en goodlooking als de eerste keer." Over Bruno Gollnisch rept Morel niet alhoewel die er ook was. Golnisch is de nummer twee bij het Front National van Jean-Marie Le Pen, professor aan de universiteit van Lyon maar in maart van dit jaar door de disciplinaire raad van die universiteit voor vijf jaar uitgesloten wegens uitspraken waarmee hij de holocaust in twijfel trok. Inspireerde contact met Golnisch Morel tot haar jongste dagboeknotities? In elk geval komt Morel nu op om negationist Siegfried Verbeke zijn gedacht te laten uiten.
 
Morel: "Als historica met een licentiaatsthesis over de Holocaust, weet ik toch een beetje af van deze materie. En met deze kennis als raadgever maakte ik al jaren geleden voor mezelf uit dat ik het minimaliseren of ontkennen van de Holocaust getuigen vond van weinig intelligentie. Maar los daarvan, verafschuw ik evenzeer het strafbaar maken van een 'eigen mening' - of die nu juist of fout zou zijn - waarvan het dossier Verbeke het prototype is. In het verleden zat Verbeke al enkele malen vast in Belgische gevangenissen omwille van het 'minimaliseren en ontkennen' van de Holocaust. Op 4 augustus van dit jaar werd Verbeke in Nederland opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan Duitsland. Beroep hiertegen is niet mogelijk. In Duitsland zal hij minstens een jaar in de gevangenis verblijven, vooraleer zijn proces begint. Het staat quasi vast dat hij dan een effectieve straf van 5 jaar zal moeten uitzitten. De man zal dan ondertussen 70 jaar zijn... Waarom? Omdat hij een andere mening is toegedaan over de Holocaust dan anderen. Verbeke vult namelijk zijn dagen met het publiceren over de Shoa en meer bepaald met het proberen aan te tonen dat de geschiedenis dienomtrent vervalst werd. Men kan dit dom vinden, men kan dit dwaas vinden, men kan hier hartelijk om lachen. Men kan hem als zwakzinnig catalogeren of men kan proberen hem te overtuigen dat hij fout zit. Wanneer ik vandaag aan iedereen die ik tegenkom vertel dat de aarde vlak is, is dit mijn volste recht. De dag dat ik dit verkondig, spreek dan met mij, leg mij bewijzen voor, argumenteer met mij, probeer mij te overtuigen dat ik fout zit. Lukt dit niet: lach dan met mij, spot met mij of... negeer me misschien gewoon. Want wanneer je zelf rotsvast in de waarheid gelooft, dan hoef je absoluut niet wakker te liggen van één dwaze 'ongelovige'. Monddood maken is een teken van eigen twijfels en eigen zwakheid. Dit is geen pleidooi voor negationisme. Daarvoor ken ik mijn geschiedenis te goed. Dit is wel een pleidooi om iedereen te laten denken wat ze willen. Om de dwazen, de gekken en de dommen hun wijsheid te gunnen."
 
Marie-Rose Morel behoort blijkbaar zelf tot de groep "dwazen, gekken en dommen". Wie is er immers zo dwaas, gek en dom om een discussie over het al dan niet plat zijn van de aarde gelijk te stellen met een discussie over er al dan niet op systematische wijze door de nazi's uitgeroeid zijn van miljoenen joden en andere minderheden? Of de aarde nu rond of plat is, Samson een pluche of een echte hond is, de kip dan wel het ei eerst was... geen mens die daarmee gekwetst wordt. Maar je zal maar familie zijn van één van de miljoenen slachtoffers van de nazi's, de gruwelijke wijze waarop die mensen gedood werden als een "detail in de geschiedenis" of als "niet waar" afgedaan horen worden, bevreesd zijn dat de geschiedenis zich gaat herhalen... dan ga je wel steigeren. Tussen dat "de aarde nu rond of plat is" en "minimaliseren of ontkennen van de holocaust" zijn alle verhoudingen zoek. Met dat laatste overtreed je een wet. Overigens, misschien wel met tegenzin,  een wet die mee door het VB is goedgekeurd. Frank Vanhecke, wijs die nieuwlichtster bij het VB terecht!

 

00:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-11-05

VLOTTjes het VB binnen

Een paar weken geleden zei Jan Leyers op ATV dat politici erom bekend zijn dat ze zich niet aan hun beloftes houden. Hugo Coveliers bewijst dat hij net als die andere verguisde politici is. Nog maar half april dit jaar zei Coveliers op een etentje van het Liberaal Appel in Schoten dat  hij niet samen met Philip Dewinter naar de gemeenteraadsverkiezingen wilde gaan. Na de verkiezingen met Dewinter praten, dat wel. Maar vooraf was het best dat elk met eigen (aantrekkings)kracht aan de verkiezingen deelnam (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050430#1085172). Intussen heeft Coveliers een bocht van 180° genomen. Hij wil nu wél met Dewinter op één lijst staan.
 
Een verkiezingsprogramma heeft Coveliers nog niet. Dat is iets voor januari. Coveliers: "Dat zal voor een deel overlappen met dat van het Vlaams Belang, maar er zullen ook eigen accenten zijn." Voor Dewinter geen probleem. In het voorwoord bij het boek van VB-volksvertegenwoordiger Freddy Van Gaever Volksvertegenwoordiger een feest?  (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051031#2761737) schreef Dewinter: "In dit boek formuleert Van Gaever een aantal voorstellen die soms haaks staan op wat het Vlaams Belang ter zake zegt en wil." Wat van belang is, is dat het VB met Van Gaever een zakenman binnenhaalt en daarmee een ander segment van de kiezers hoopt te kunnen charmeren dan het met Rob 'Klop' Verreycken en anderen aantrekt. Wat het VB zou doen als het aan de macht zou komen, is een zorg voor later. Eerst is het de kunst om aan de macht te geraken. Dewinter en, meer nog, Coveliers hebben daarbij een probleem.
 
Coveliers leek eenzelfde lot beschoren als zijn goede vriend Ward Beysen. Relatief veel stemmen zolang hij bij de VLD was, amper nog stemmen als hij op eigen kracht verder moest. Volgens Ann Coolsaet, VLD-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad, had Coveliers nog een bijkomend probleem. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen moeten de kandidatenlijsten met evenveel vrouwen als mannen bevolkt worden, en Coveliers zou niet voldoende vrouwen vinden die op zijn lijst willen staan. Voor Dewinter was het probleem dat hoe miniem het stemmenaantal van Coveliers ook zou zijn, een verdeling van de stemmen ter (extreem-)rechterzijde nadelig is voor de toewijzing van het aantal zitjes voor het VB in de gemeenteraad. Toen Coveliers woensdagavond in het Hilton Hotel in Antwerpen de 'Groep Coveliers, VLOTT' voorstelde wist hij nog niet dat Dewinter Coveliers de tweede plaats aanbood op de VB-lijst. Coveliers had het ook niet gevraagd. Dat Dewinters aanbod vooraf op brede basis besproken is bij het VB-Antwerpen is hoogst onwaarschijnlijk. Maar Dewinter heeft er blijkbaar veel voor over om Coveliers binnen te rijven. Anke Vander meersch, in de VB-campagne Hart voor Antwerpen  al voorgesteld als de running mate van Dewinter voor de gemeenteraadsverkiezingen, verhuist van de tweede naar de derde plaats op de VB-lijst. Bij het VB is het niet anders dan bij andere partijen: als de heren akkoorden maken, moeten de vrouwen uitwijken. 
 
Veel noch belangrijk volk heeft Coveliers rond zich kunnen scharen. Op de persvoorstelling van VLOTT werd Coveliers geflankeerd door ex-VLD'er Diederik Donckerwolcke - zo belangrijk dat Google geen enkele verwijzing naar die man vindt, zijn voornaamste verdienste is dat hij een kleinzoon is van een stichter van de Volksunie. Ook aan dezelfde tafel: Ekers districtsraadslid Erik Bernard en Willebroeks directeur van een beveiligingsfirma en animator van In 't Vervolg zingt Willebroek  Michel Eeraerts. That's all.  Op de voorstelling van VLOTT in het Hilton Hotel was wel - naargelang de bron - een tweehonderdvijftig à vierhonderd man aanwezig, de meeste echter om eens te luisteren naar Coverliers' uitleg. "Maar ik blijf bij de VLD, ook al ben ik het niet altijd eens met mijn partij," noteerde Het Nieuwsblad  als een veelgehoorde reactie. Wie wel een overstap overweegt naar VLOTT is Pros Slachmuylders, de in opspraak geraakte voorzitter van de Berchemse districtsraad. De man maakte het zo bont in Berchem, met dubieuze uitgaven en onfatsoenlijk gedrag, dat hem al wat wettelijk mogelijk is aan bevoegdheden werd afgenomen door zijn collega's districtsbureauleden. De VLD-districtsbureauleden incluis. Het wordt een fraaie verzameling die het VB met VLOTT binnenhaalt! Dat gaat nog tot gemor leiden bij het VB, maar daar zullen wij niet om treuren.
 
Coveliers weet zich vanop de tweede plaats op de VB-lijst verzekerd van een zitje in de Antwerpse gemeenteraadszaal. Jammer dat zijn zoon Hans om beroepsredenen niet meer opkomt. Hij is chirurg met een praktijk in Nederland, en gaat er ook nog les gaan geven. Het zou anders nog tot de vraag geleid hebben welke van de twee Coveliersen in de gemeenteraad mocht blijven en welke eruit moest verdwijnen wegens 'familie van' zijn. Coveliers gaat op 't Schoon Verdiep  de knorpotfunctie van Ward Beysen in de vorige bestuursperiode overnemen. Maar wat gaat Coveliers het VB bijbrengen? Uit een enquête van Het Laatste Nieuws  begin deze maand blijkt dat Coveliers slechts 6 % van zijn stemmen bij zijn vroegere partij, de VLD, haalt. Toen was dat nog in de veronderstelling dat Coveliers met een eigen lijst zou uitpakken. Of die 6 % Coveliers ook wil volgen nu die daarmee rechtstreeks het VB versterkt, is twijfelachtig. Waar Coveliers' 94 % andere stemmen vandaan zouden komen, werd niet medegedeeld door Het Laatste Nieuws.  Allicht dat VB-stemmers ook wel voor Coveliers willen stemmen, dat kan. De meerwaarde van Coveliers voor het stemmenaantal van de VB-lijst is alleszins niet vanzelfsprekend.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

24-11-05

Tweemaal rood

Tweemaal rood krijgen op evenveel dagen tijd. Dat is wat Philip Dewinter de voorbije twee dagen overkwam. Eerst kreeg hij een klacht aan zijn broek gesmeerd wegens zijn uitspraak dat het Vlaams Belang niet xenofoob maar islamofoob is. Dewinter haalt er zijn schouders voor op, maar nu geraakte bekend dat de grootste joodse koepelorganisatie zich achter de klacht schaart. Vervolgens lekte uit dat de lezers van  Deng Dewinter verkozen als Ergste Belg. Nog voor Marc Dutroux en Leopold II.
 
Het intercultureel jongerenplatform Kif Kif en de antiracismebeweging MRAX dienen een klacht in bij de Antwerpse procureur des konings van Antwerpen tegen VB-voorman Philip Dewinter. Aanleiding is de uitspraak van Dewinter in een interview in het Amerikaanse-joodse blad Jewish Week  dat het VB een 'islamofobe' partij is. Een interview dat nog voor het in Jewish Week  stond, te lezen was op de website van Dewinter. "Door te verzekeren dat de joden de eerste slachtoffers van de islamisering van Europa zullen zijn, probeert de voorman van extreem-rechts ontegenzeggelijk in de joodse gemeenschap gevoelens van angst en haat ten opzichte van de moslimgemeenschap op te wekken", zegt Kif Kif-voorzitter Tarik Fraihi. Maar die pogingen worden alvast gedwarsboomd door het CCOJB (Co-ordinating Committee of Belgian Jewish Organisations), de grootste joodse koepelorganisatie in België. Voorzitter Philippe Markiewicz kwam op de persconferentie van Kif Kif en MRAX zijn steun betuigen aan het neerleggen van de klacht tegen Dewinter.
 
Kif Kif en MRAX vragen het gerecht Dewinter strafrechtelijk te vervolgen wegens aansporing tot racistische haat. Ze vragen daarom de parlementaire onschendbaarheid van Philip Dewinter op te heffen. De politieke partijen worden verzocht om bij de Raad van State de procedure in te leiden om de overheidsdotatie aan het VB af te nemen. "Het is de eerste maal dat zowel moslims, joden en vrijzinnigen samen stappen ondernemen om de dotatie van het Vlaams Belang op te schorten. Wanneer het gaat over islamofobie en antisemitisme mogen religieuze en culturele achtergronden niet meespelen", verklaarde CCOJB-voorzitter Markiewicz.
 
Of het zover gaat komen, is maar de vraag. Het parket is eerder terughoudend om de opheffing van parlementaire onschendbaarheid te vragen, ook al geldt die onschendbaarheid strikt genomen enkel tot de parlementaire werkzaamheden. En de politieke partijen schrikken van hun eigen schaduw als hen gevraagd wordt de door hen gestemde wet op de overheidsdotaties voor racistische partijen toe te passen. Dewinter zelf zegt niet van de klacht wakker te liggen en beroept zich op de vrije meningsuiting. In Het Nieuwsblad   mildert hij al wel zijn standpunt. Dewinter zegt in Het Nieuwsblad  nog altijd schrik te hebben van de islam. Dewinter: "Meer bepaald van de extreme  islam." Tot voor kort, en dat zal ook wel zo blijven, vindt het VB de hele islam als onverzoenlijk met de westerse waarden.
 
En dan zijn er nog de lezers van Deng . Van de bijna 10 000 uitgebrachte stemmen voor de competitie om De Ergste Belg ging 27 % naar het boegbeeld van het VB. Marc Dutroux strandde op de tweede plaats met 20 % van de stemmen; Leopold II werd derde met 11 % van de stemmen. "Dewinter wint afgetekend van een kinderbeul en een massamoordenaar. Een twijfelachtige keuze, toch?" vroeg De Morgen  aan Deng -hoofdredacteur Danny Illegems. Illegems: "Dat weet ik nog zo niet. Ik denk dat onze lezers Dewinter erkend hebben als de erfgenaam van de nazistische traditie die hij is. Dutroux heeft kinderen verkracht en vermoord maar volgens het gerecht is hij, anders dan Dewinter, een 'geïsoleerde' pervert." Denkt Illegems dat Philip Dewinter van deze verkiezing wakker ligt? Illegems: "Of hij wakker ligt dan wel slaapt, is het allerlaatste van mijn zorgen. Alhoewel, ik heb misschien toch liever dat hij slaapt."
 
In de nieuwe Deng  zit een Philip Dewinter Ergste Belg-graffitisjabloon om waar je het wil (maar niet op andermans of openbaar eigendom) de beeltenis van Dewinter te spuiten én een Philip Dewinter WC-sticker om Dewinter onder te plassen. Het beste nieuws is echter dat omwille van de Ergelijkste Belg op de cover Deng  deze maand aan de helft van de normale prijs verkocht wordt. In Deng  overigens ook een artikel over de Europese vrienden van Dewinter. De populariteit van de Angstaanjagende Gewenkbrauwde reikt immers tot ver buiten onze landsgrenzen. Deng  zocht medestanders, bewonderaars en verafgoders van Philip De Foute op. Van Engelse neonazi's tot de Italiaanse kleindochter van Mussolini (en nu maar hopen dat Deng  niet uitpakt met iets wat wij in petto hebben over Alessandra Mussolini).
 
Het VB heeft al gereageerd met een mededeling van voorzitter Frank Vanhecke en perswoordvoerder Joris Van Hauthem. Met wel drie titels: Deng diaboliseert Filip Dewinter met verkiezing tot 'ergste Belg' ; Vlaams Belang hekelt uitdelen 'Filip Dewinter-WC-vizier ; en: Deng is maandblad van de slechte smaak.  Het VB citeert uit de omschrijving die Deng  geeft over Dewinter, en ook al op deze weblog verscheen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050430#1115999). Vanhecke en Van Hauthem besluiten: "Wanneer het er op aankomt Filip Dewinter te viseren en te diaboliseren kan en mag blijkbaar alles. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het Vlaams Belang groot belang hecht aan het recht op vrije meningsuiting. De teksten in Deng  zeggen evenwel meer over het niveau van het maandblad dan over de standpunten van Filip Dewinter. Het Vlaams Belang overweegt geen juridische stappen, ook al gaat het hier om een nauwelijks verholen oproep tot geweld." Een oproep tot geweld? Dat hebben we niet gevonden in Deng , waarom dat dan erbij sleuren?

00:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

23-11-05

Lachen met Karel Dillen en de nazi's

"Schéél dat die Karel Dillen ziet! Die mens kijkt niet door zijn bril, maar naar zijn bril, denkend: dié zal niet afgepakt worden door een makak!"
 
Met grappen als deze kaapte Gunter Lamoot Humo 's Comedy Cup 2005 weg voor collega's Gili, Sven Eeckman, Inge de Waard, Frans Pelgrims Seppe Tormans en Roel Steeno ("Ja, ik ben familie van Luc! Hij is mijn nicht." - Woeha!). Gisterenavond werd een verslag van de finale van Humo 's Comedy Cup uitgezonden op Jim-TV . Wie die uitzending gemist heeft, kan nog aanstaande vrijdag om 20.30 uur, of  zaterdag om 17.30 uur, kijken naar een heruitzending. Video of DVD programmeren kan ook, want zaterdagnamiddag is het natuurlijk moeilijk om te betogen tegen het economisch congres van het VB in Gent én naar Jim-TV  te kijken.
 
In afwachting op deze weblog een filmpje. Zoals je allicht weet vertoonde Karel Dillen zich een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog nog wel eens met gestrekte arm, maar waarom is het nazi's zo moeilijk sociale contacten te leggen? Hier het antwoord: http://2930.be/2930/2930.php.

01:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

22-11-05

De aanloop naar 26 november

De mobilisatie voor de betoging tegen het economisch congres van het Vlaams Belang begint aardig op gang te komen. Gisterenavond was er een protestactie bij het begin van gemeenteraadszitting in Gent. Gisteren was er ook nog een lezing van prof. Dirk Voorhoof over de media en het Vlaams Belang. Morgen, woensdag 23 november, zijn er nog lezingen en info-avonden in Gent en in Antwerpen. En zaterdag wordt er, zoals eerder al gemeld, betoogd. Een betoging die nu ook de steun heeft gekregen van het ACV en het ABVV. Uiteraard roept ook het AFF op om mee op straat te komen. Afspraak: zaterdag 26 november, om 14.00 uur aan de Vrijdagmarkt te Gent.

  • Woensdag 23 november: Gent, Paddenhoek 1 - lokaal 2. Lezing over nationalisme in Derde Wereld-perspectief. 10.00 uur - 12.45 uur
  • Woensdag 23 november: Antwerpen, Café Multatuli - Lange Vlierstraat. Blokbuster-meeting 'Vlaams Belang, niet in ons belang!'. 19.30 uur
  • Woensdag 23 november: Gent, Plateau Aud. A. Info-avond 'Het sociaal-economisch ideaal van het VB'. 19.30 uur

 

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Bon Bazaar

Wie zondagnamiddag op gezag van deze weblog naar het De Coninckplein in Antwerpen trok, vond er het maandelijkse Boekenplein. Stalletjes alom, waar aardige en minder aardige lectuur te vinden was. In die laatste groep bijvoorbeeld een origineel formulier om je als vrijwilliger bij de Waffen-SS te melden. En propaganda van het Verdinaso, en redevoeringen van Joris Van Severen... Maar we hadden het Boekenplein aangeraden omdat daar Bon Bazaar  zou voorgesteld worden.
 
Bon Bazaar  is een boekje met kortingbonnen waarmee je langs kan gaan bij de handelaars, restauranthouders en café-uitbaters in Antwerpen-Noord; verlucht met mooie foto's van Kristien Buysse en 17 artikels van Joeri Naânai over markante personen en plaatsen in Antwerpen-Noord. Driewerf helaas echter, het boekje is nog niet klaar. Bon Bazaar  zal nu op een persconferentie dinsdag 29 november voorgesteld worden. Vanaf  's anderendaags, 30 november, is het gratis te verkrijgen in de Permeke-bibliotheek, in de stadswinkel op de Grote Markt 11 en bij de toeristische dienst, Grote Markt 13.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

21-11-05

Ook in Brecht ruzie bij het VB

Amper een week nadat we vernamen dat in het Limburgse Maasmechelen één van de twee VB-gemeenteraadsleden voortaan als onafhankelijke zal zetelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2829352), bereikt ons het bericht dat het in het Antwerpse Brecht van hetzelfde is.
 
Brecht is een landelijke gemeente, gelegen halverwege tussen Antwerpen en Breda. Herbergt deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor nog wel mensen die in Antwerpen werken, in de deelgemeenten Brecht en Sint-Lenaerts zijn de inwoners helemaal in de ban van het leven in de Kempen. Toen Ruud Martens in 1991-1992 her en der in Vlaanderen gevraagd werd te komen spreken naar aanleiding van zijn boek Van Adamo tot Zamouri. Belgische migranten over Belgische migranten  was Brecht de enige gemeente waar men hem vroeg om een migrant mee te brengen. En Marokkaanse koekjes en thee. In Brecht kenden ze dat enkel van horen zeggen.
 
Toch scoort ook daar het VB goed. 1 op 8 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000; bij de parlementsverkiezingen vorig jaar al 1 op 4 stemmen. Aan het plaatselijk politiek personeel is het alleszins niet gelegen. De grootste stemmentrekker bij het VB daar, de Sint-Jobse huisarts Hugo Heus, is een paar jaar geleden overleden, en in Brecht merk je enkel wat van het VB via het lokaal partijblaadje Al brecht Rodenbach  (hebt u hem?) en een standje op de jaarlijkse braderij in Sint-Job-in-'t-Goor (foto). Het VB-Brecht richt jaarlijks een busreis naar een kerstmarkt in Duitsland in, en dat is het zowat.
 
In de gemeenteraad is het VB met vijf gemeenteraadsleden het sterkst vertegenwoordigd van alle traditionele partijen. Grootste partij in Brecht is evenwel de plaatselijke lijst Christen-Democratische Belangen (CDB), die elf van de zevenentwintig gemeenteraadszitjes bezet. VB-gemeenteraadslid, en VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000, Frans Goris komt al jaren niet meer opdagen in de gemeenteraad. VB-gemeenteraadslid Victor Lenaers heeft nu aangekondigd voortaan als onafhankelijke te zullen zetelen. Een ander VB-gemeenteraadslid, Fons Verheyen, blijft nog VB-gemeenteraadslid maar voelt zich allerminst gelukkig in zijn partij. Hij heeft dan ook aangekondigd volgend jaar geen kandidaat meer te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Victor Lenaers stapt op uit het VB met als reden: "Een partij moet samenwerken en dat is al lang niet meer het geval. Voor onze fractieleider Julien Beckers is het meer 'eigen belang' dan 'Vlaams Belang' geworden." VB-volksvertegenwoordiger Luc Sevenhans die vanuit Brasschaat de Kempische VB-afdelingen opvolgt, noemt het "een spijtig voorval". Sevenhans: "Blijkbaar is het een botsing van twee sterke karakters. Voor de verkiezingen zullen we een nieuwe en stevige ploeg samenstellen."
 
Het zou ons echter verbazen als de steen des aanstoots, plaatselijk VB-voorzitter en gemeenteraadsfractieleider Julien Beckers, opzij wordt gezet. Beckers is samen met Michel Montens oprichter van Transinver, een vereniging voor vrachtwagenchauffeurs. Montens is VB-afdelingsvoorzitter in het West-Vlaamse Zonnebeke. Transinver wordt binnen het VB beschouwd als een mantelorganisatie van het VB. Toen Douglas De Coninck dit schreef in De Morgen  legde Montens hierover klacht neer bij de Raad voor de Journalistiek. Beckers trad Montens bij, maar gehoord de argumenten van klager en verweerder verklaarde de Raad de klacht ongegrond.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

20-11-05

Dagje Antwerpen

Geen idee wat vandaag doen? Al dan niet na de allerlaatste aflevering van Het Leugenpaleis op Studio Brussel? Misschien zegt een dagje Antwerpen jou wel iets. Philip Dewinter blijft vandaag in zijn villaatje in Ekeren, om te bekomen van de twee bekertjes water en het flesje bier dat hem naar het hoofd werd geslingerd toen hij vrijdagavond in de Genkse arbeiders- en migrantenwijk Kolderbos op een VB-meeting kwam spreken. Genk, een gemeente waar het rustig leven is. Waar spanningen tussen autochtonen en allochtonen wel licht stijgen, en het uithuwelijken problemen stelt bij het integratieproces. Maar waar het gemeentebestuur veel volk investeert in het verenigingsleven, en verder voetbalclub RC Genk de bevolking samenbindt. Daar kan men Philip Dewinter missen als kiespijn. Maar we zouden het hebben over Antwerpen. Antwerpen is meer dan een stad met problemen, waar het VB een derde van de stemmen haalt. Antwerpen is ook een stad waar profijt wordt gehaald uit de multiculturele realiteit, en waar er ook actiegroepen zijn die resultaten boeken tegen de zin in van het VB.
 
We houden het in de buurt van het Centraal Station. Recht voor het Centraal Station, het Astridplein over en de Van Schoonhovenstraat of de Van Wesenbekestraat in, en je komt uit op het De Coninckplein. Daar vind je één van de paradepaardjes van het huidig stadsbestuur, de Permeke-bibliotheek. Vandaag is er het maandelijks 'Boekenplein', met tal van standjes waar je tweedehands boeken vindt. Maar vandaag wordt er ook Bon Bazaar  gepresenteerd. Een boekje over Antwerpen-Noord waar naar schatting 130 nationaliteiten wonen, die samen ruim 90 verschillende talen spreken... wat zich weerspiegelt in nogal wat winkels, café's, restaurants en bedrijfjes. Ruim vijftig zaakvoerders werkten mee aan Bon Bazaar , een boekje met bonnen waarmee je bij die winkels, café's, restaurants, enzomeer korting of een attentie kan krijgen. De interviews die opgenomen werden in Bon Bazaar  gaan over vaste waarden zoals de overdekte markt Criée, de biljartwinkel Thissen en het designcenter De Winkelhaak. Maar ook minder bekende zaken zoals het Chinese eethuis Monkey King, het multiculturele fitnesscentrum Local Fitness en de Jamaicaanse snackbar Mamabear's.
 
Onze tweede tip brengt je naar de achterkant van het Centraal Station. Langs de Pelikaanstraat, voorbij de goudwinkeltjes. De sporen onderdoor, en je komt in de Kievitbuurt waar promotor Robelco met architektenbureau Jasper-Eyers een gecontesteerde kantoorwijk neerpoten ten behoeve van Alcatel en anderen. Na wat een hopeloos te laat gestarte strijd leek, zijn aan de site toch nog een aantal wijzigingen aangebracht die de leefbaarheid enigszins kunnen verbeteren. In de buurt - aan de Ploegstraat, met een uitloper tot in de Provinciestraat - is er ook een Dominicanenklooster dat te koop stond en waarvan lang sprake was dat daar ook kantoorgebouwen zouden komen.
 
In de zomer van 2004 kraakten leden van de Anarchistische Bond Antwerpen het voormalige Dominicanenklooster, waarna de buurt zich begon af te vragen of er geen betere bestemming dan het zoveelste kantoorcomplex mogelijk was. Voormalig Antwerps schepen, nu bestendig gedeputeerde bij de provincie, Marc Wellens kon zijn collega's bij het provinciebestuur overtuigen het Dominicanenklooster aan te kopen. Het prachtig pand (foto) is gered van de afbraak, en zal onderdak bieden aan sociale organisaties als Riso, BOM/Vitamine W, en De Acht. Daarenboven zullen de Universiteit van het Algemeen Belang, een groep rond Ricardo Petrella, en de actiegroep stRaten-generaal er een stek krijgen. Om dat te vieren, en om na te denken over de invulling die de kerk bij het Dominicanenklooster kan krijgen, is er voor vandaag een feestprogramma uitgewerkt. Om 12.30 uur is er een rondleiding in het klooster en de kerk; vanaf 14.00 uur en tot laat in de nacht is er muziek en dans.
 
Het VB ging akkoord met de aankoop van het voormalig Dominicanenklooster maar vond dat de huisvesting van voormelde sociale organisaties en verenigingen "de wijk geen meerwaarde bij(brengt)." Het VB wilde "over de invulling van het pand eerst nog overleg met de bedrijven uit de buurt, met de diamantsector en met de Zoo." Daaruit blijkt nogmaals dat voor het VB bedrijfsvriendelijkheid voor gaat op sociaal beleid.

 

01:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

19-11-05

Het zwartboek

Er wordt tegenwoordig meer geschreven en gedrukt dan een mens tijd heeft om het te lezen.  In de greep van de angst van Rinke van den Brink hebben we nog altijd niet kunnen uitlezen. Interessant maar teveel van hetzelfde. Als Van den Brink bijvoorbeeld wil aanhalen dat de macht van de PS volgens sommigen stemmen oplevert voor het VB, laat hij er blijkbaar al zijn gesprekspartners die dit vermoeden in het lang én het breed aan het woord. Trop is echter teveel.  Toch willen we hier nog drie recente publicaties vermelden, gelukkig beter te verteren.
 
Manu Abramowicz, dé kenner van extreem-rechts in Franstalig België en spilfiguur bij de redactie van RésistanceS , schreef een Guide des résistances à l'extrême droite  bijeen. In een handig formaat (12 x 21 cm), 250 bladzijden dik, wordt achtereenvolgens een stand van zaken over extreem-rechts gegeven, geantwoord op een aantal vragen over extreem-rechts en een aantal pistes gegeven voor verzet tegen extreem-rechts. Op basis van de index van namen en organisaties lijkt ons dat het gedeelte over Vlaanderen beter had gekund, maar toch kan het boekje even nuttig zijn als het Franse Le petit dictionnaire pour lutter contre l'extrême droite  van Martine Aubry en Olivier Duhamel.
 
Op deze weblog en andere websites is eerder al gewezen op de tweeslachtige houding van het VB ten aanzien van de joodse bevolking en de nazi-adepten. Zich enerzijds voorstellen als De Grote Vriend van de joodse bevolking, maar anderzijds zich ophouden met mensen die de nazi-geschiedenis vergoeilijken en nog steeds uithalen naar de 'joodse wereldheerschappij'. In een deze week verschenen column inventariseert Dirk Verhofstadt een en ander voor de liberale denktank Liberales.
 
In de AFF-Nieuwsbief  van september publiceerden we een (enkel in die Nieuwsbrief , niet op deze weblog verschenen) recensie van Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië. Het verschil  van Hilde Coffé. We schreven dat het boek "een aanrader (is) voor wie zich voor het eerst wil verdiepen in (het succes van) extreem-rechts." Bij de Humanistische Jongeren dachten ze blijkbaar hetzelfde, en verwerkten ze het boek tot een artikel over Het Zwarte Gevaar.  Op basis van de AFF-Weblogquiz voegden ze er een Doe de grote Vé Bé test!  aan toe.

 

10:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

18-11-05

Dewinter naar Marokko

Begin oktober geraakte bekend dat Philip Dewinter het plan had opgevat om naar Marokko af te reizen om de Marokkaanse bevolking duidelijk te maken dat ze in Antwerpen niets te zoeken hebben. Intussen zijn de vliegtuigtickets besteld. Van 8 tot 10 december is een VB-delegatie met onder andere VB-voorzitter Frank Vanhecke, Philip Dewinter en Gerolf Annemans in het land van koning Mohammed VI.

Op 8 december is er al meteen een persconferentie in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. "Al te dikwijls wordt het standpunt van het Vlaams Belang voorgesteld als zijnde racistisch en xenofoob. Met deze persconferentie wil het Vlaams Belang terzake duidelijkheid scheppen," luidt het in een VB-persmededeling. Maar is het niet de bedoeling de Marokkanen uit Antwerpen, en bij uitbreiding uit Vlaanderen en Brussel, weg te houden? Toch wel. Het VB wil immers "bij de Marokkaanse overheid aandringen om mee paal en perk te stellen aan de inwijking van illegale Marokkaanse vreemdelingen in België en het werk maken van de mogelijkheid om Marokkaanen die in België een crimineel feit hebben gepleegd hun straf in Marokko te laten uitzitten. De delegatie hoopt om de problematiek van illegale immigratie, gezinshereniging, dubbele nationaliteit en inburgering van Marokkanen in Vlaanderen met de Marokkaanse autoriteiten te kunnen bespreken." Eens zien wat de diplomatie van het VB oplevert?! Een goede oefening om de bestuurskwaliteiten van het VB te meten.

In een commentaar aan De Standaard  is Dewinter al minder diplomatisch dan in zijn persmededeling. Dewinter: "We willen de Marokkanen ginder duidelijk maken dat België geen luilekkerland is, waar ze van wieg tot graf kunnen teren op kosten van onze sociale zekerheid. We willen ze vertellen dat ze in de praktijk terechtkomen in gettowijken, dat ze heel weinig kans op een job zullen hebben, dat het leven hier niet rooskleurig zal zijn." En hij voegt er net niet bij: "En zo zal het zeker blijven als wij aan de macht komen." Dewinter zegt dat de Marokkaanse autoriteiten hem zullen ontvangen, maar meer details geeft hij niet "omdat de druk op hen om ons niet te ontvangen anders te groot wordt." Het mag niet op voorhand geweten zijn welke Marokkaan het VB wil ontvangen of het feest gaat niet door.

Niet in De Standaard  (en misschien ook andere kranten vandaag, maar dat weten we nog niet op het uur dat we dit posten) staat dat het VB Vlaamse journalisten uitnodigt om verslag uit te brengen van de persconferentie in Rabat en het verdere bezoek aan Marokko. Geïnteresseerden moeten contact opnemen met Johan Verreyt. Voor politiek commentaar moet men niet bij Verreyt, VB-gemeenteraadslid in Lint, zijn maar bij Philip Dewinter himself. Meer nog dan de hoop om enig succes te boeken bij de Marokkaanse autoriteiten is het VB te doen om bij haar eigen achterban bekend te maken dat ze desnoods zelf  naar Marokko afreist om de legale en illegale immigratie tegen te houden.

Bij het VB bekijken ze dagelijks deze weblog. Daarom langs deze weg een reistip voor Philip Dewinter: reis van Rabat door naar Marrakech (zie: http://home.tiscali.be/f.vanlil/Marokko/Marrakech.htm). Op het Jemaa-el-Fna plein is vanaf de vooravond een bonte verzameling van slangenbezweerders, tandentrekkers, acrobaten en andere plezante gasten en rariteiten te zien. Er zijn ook altijd een paar grote verhalenvertellers. Misschien is er wel een plaatsje voor Dewinter, naast andere fantasten.


00:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-11-05

De Bulgaarse connectie

"Besmet met de pest, een gevaarlijk ras dat vernietigd had moeten worden de dag dat het ontstond." Zo luidde de intro boven een lijst met 1 500 namen van joodse Bulgaren op de website van Ataka, de extreem-rechtse Bulgaarse partij waarmee de VB-top het voorbije weekend in Wenen "een interessante kennismaking" had. Ataka is - zo is dat meestal in die kringen - echter niet alleen tegen de joden. Ze is ook tegen de zigeuners, tegen de homo's, tegen de Turken... Volgens Ataka zijn ze verantwoordelijk voor alles wat er mis gaat in Bulgarije.
 
Bij de parlementsverkiezingen op 25 juni 2005 haalde Ataka vanuit het niets 8 % van de stemmen. Met 21 zetels werd het zelfs de vierde partij in de Kamer. De partij is een bundeling van vijf organisaties en een allegaartje van politici. Met prominenten uit de anticommunistische Unie van Democratische Krachten (SDS); voormalige leden van de Bulgaarse socialistische partij (BSP); veel mannen uit de wereld van politie en leger, sommigen zelfs met een verleden bij de geheime dienst... Maar bovenal is er Ataka-boegbeeld Volen Siderov (affiche hiernaast, foto hieronder). Siderov heeft al jarenlang een populair tv-programma op een lokaal kabelnetwerk. Ataka , zoals hij ook zijn partij noemde, wat 'aanval' betekent. Siderovs televisieshow barst van anti-Turkse, anti-Roma en anti-Europese sentimenten, en mag zich in een grote populariteit verheugen.
 
De lijst met 1 500 namen van joodse Bulgaren, die namen bevatte van journalisten, kunstenaars en de leider van de Bulgaarse socialistische partij, is inmiddels van de Ataka-website gehaald. Maar het is duidelijk dat Volen Siderov een hevig anti-semiet is. Dat heeft hij in zijn boeken met titels als De boemerang van het kwaad  en in zijn tv-shows meer dan eens duidelijk gemaakt. In De boemerang van het kwaad  schrijft Siderov over de "leugens dat de gaskamers zogezegd miljoenen Joden uitroeiden" en "de legende van de holocaust" die door de joodse bevolking misbruikt wordt. 
 
Een groot deel van 3 à 600 000 Roma-zigeuners leeft in grote armoede. Veelal in sloppenwijken of illegaal gebouwde huizen, zonder opleiding of werk, en zonder redelijke gezondheidszorg. De Bulgaarse regering kijkt niet naar hen om, en bij ontbreken van een degelijk beleid ontstaat inderdaad een hogere 'Roma-criminaliteit' dan bij de rest van de Bulgaarse bevolking. Voor Siderov moet het uit zijn met de "verzigeunerisering van Bulgarije" en moeten de Roma in kampen aan het werk gezet worden. 
 
Een ander mikpunt zijn de Turken. De door etnische Turken gedomineerde Beweging voor Rechten en Vrijheden (DPS) was de voorbije vier jaar één van de twee regeringspartijen. Over die DPS wordt beweerd dat ze misbruik zou gemaakt hebben van staatsgelden en Europese fondsen. Ook zouden met de partij verbonden firma's zich onwettig verrijkt hebben. Siderov klaagt dan ook niet alleen over de 'verzigeunerisering' maar tevens over de 'verturkisering' van Bulgarije. Een voorstel om de namen van de Turkse minderheid aan te passen zodat zij meer Bulgaars klinken, zou op nogal wat instemming kunnen rekenen bij de rest van de Bulgaarse bevolking.
 
Het VB mag dan wel voor de versterking van de extreem-rechtse fractie in het Europees parlement rekenen op de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie in 2007, Ataka zelf wil dat de voorwaarden voor toetreding herzien worden op alle punten "die ongunstig zijn voor Bulgarije". Zo is bijvoorbeeld met de Europese Unie afgesproken dat twee van de vier kerncentrales in Kozlodoej gesloten moeten worden. Volgens Siderov houdt dat in dat dure electricteit moet geïmporteerd worden. Ataka wil ook dat Bulgarije onmiddellijk uit het militair bondgenootschap van de NAVO stapt. Buitenlandse basissen in Bulgarije moeten gesloten worden, en Bulgaarse grond mag niet langer aan buitenlanders verkocht worden.
 
Veel aanhangers van Ataka zijn mensen die nauwelijks geprofiteerd hebben van de politieke en economische veranderingen in Bulgarije de voorbije vijftien jaar. Een groot deel van hen stemde vier jaar geleden nog op de partij van ex-koning Simeon. In de Ataka-fractie in het Bulgaars parlement rommelt het intussen behoorlijk. Zodanig dat al vier van de eenentwintig eind juni verkozen parlementsleden zich als onafhankelijke hebben afgescheiden. Links noch rechts in Bulgarije wil met Ataka in zee gaan. Alleen het VB spreekt bij een ontmoeting met Ataka-parlementsleden over "een interessante kennismaking".

00:18 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

16-11-05

De internationale van de haat

Toen Rinke van den Brink in 1991 zijn eerste boek over extreem-rechts in (West-)Europa publiceerde, kreeg het als titel mee  De internationale van de haat. Partijen die toen aan bod kwamen zoals het Vlaams Blok en het Front National zijn sindsdien niet echt veranderd, en wat nieuw is op de Europese extreem-rechtse scène is zo mogelijk nog radicaler. Vorig weekend kwamen de meesten in Wenen bijeen. Wie er niet bij was, zoals Jörg Haider (ex-FPÖ) of  Gianfranco Fini (ex-MSI), zijn in de ogen van Dewinter & Co "traditionele politici" geworden. Zowat het ergste wat als verwijt te bedenken valt in extreem-rechtse kringen.
 
Het initiatief van de bijeenkomst vorig weekend ging uit van de Oostenrijkse FPÖ, waarvan europarlementslid Andreas Mölzer al jaren ijvert voor een 'extreem-rechtse internationale'. Mölzer was dan ook al ettelijke keren te gast bij het VB, en eind vorig jaar nog spreker bij de Vlaams-Nationale Debatclub in Antwerpen. Het VB was in Wenen vertegenwoordigd door onder andere Philip Dewinter en Frank Vanhecke, en wie Frank Vanhecke zegt weet dat Marie-Rose Morel nooit ver uit de buurt is. Morel was er dan ook bij. Uit Frankrijk was er een vertegenwoordiging van het Front National. Uit Italië de Azione Sociale, het partijtje rond Alessandra Mussolini. Alessandra Mussolini verliet in november 2003 de Alleanza Nationale nadat AN-boegbeeld en Italiaans vice-premier Gianfranco Fini zich gedistantieerd had van het beleid van Alessandra's grootvader, de Italiaanse dictator Benito Mussolini. Uit Bulgarije was er Ataka, waarover morgen meer op deze weblog. De Groot-Roemeense Partij uit Roemenië was eveneens van de partij.
 
Doel van de bijeenkomst was, aldus Andreas Mölzer, een nauwere samenwerking tussen die partijen bewerkstelligen. Er werd beslist gemeenschappelijke acties te voeren, zoals tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie; intensief informatie uit te wisselen en jaarlijks een congres te houden. De partijen hopen dat ze na de EU-toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007 genoeg zetels zullen hebben om in het Europees Parlement een fractie te kunnen vormen. Door onderlinge verdeeldheid is die er nu niet, en dat scheelt in spreektijd, medewerkers en financiën die met zo'n fractie verbonden zijn.
 
Het was niet de eerste keer dat extreem-rechtse politici elkaar ontmoetten om te praten over samenwerking. Zowel met het oog op de Europese verkiezingen in 1999 als in 2004 heeft Philip Dewinter geprobeerd een gemeenschappelijk platform te creëren, maar naar eigen zeggen botste dat op het ego van een aantal extreem-rechtse kopstukken. Nu was Dewinter al blij dat er voor het eerst zoveel partijen vertegenwoordigd waren in Wenen, tien partijen uit zeven landen. Volgens Dewinter een "historische gebeurtenis". Door een Oostenrijkse journalist aangesproken op het antisemitische karakter van de partij Ataka (die op haar website een lijst van Bulgaarse joden publiceerde onder de tekst "een gevaarlijk ras dat vernietigd had moeten worden de dag dat het ontstond") zei Dewinter dat hij die partij "niet zo goed kent". Op de VB-website spreekt men nochtans van "een interessante kennismaking met parlementsleden uit Roemenië en Bulgarije" en poseert Marie-Rose Morel maar al te graag naast Ataka-voorman Volen Siderov.
 
Bij een eerder bezoek aan Wenen had Marie-Rose Morel al geposeerd naast Heinz-Cristian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse FPÖ. Nu mochten Frank Vanhecke en Philip Dewinter naast Strache op de foto. Te oordelen naar de arm die Vanhecke op Straches schouder legt, zijn het echte kameraden. Of was het omdat Vanhecke intussen al menige schnaps  gedronken had dat hij zich zo amicaal gedroeg? Ach, we gunnen het hem wel. Liever dronken in Oostenrijk dan nuchter in Vlaanderen.

23:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

15-11-05

VB-Maasmechelen ruziet. Ook 'de generaal' kan het niet verhelpen.

Maasmechelen is in alle opzichten een kleurrijke gemeente. Niet alleen omwille van de Italianen, Grieken, Turken en andere nationaliteitsgroepen die voor de mijn van Eisden zijn aangetrokken, en intussen zorgen voor een levendig verenigingsleven en een paar prima restaurants. Er is ook bijvoorbeeld het in merkenkledij gespecialiseerde shoppingcenter  Maasmechelen Village dat volk uit heel Vlaanderen aantrekt. Maar er zijn ook groezelige café's waar je beter niet je kop binnensteekt als je niet behoort tot de maffiatak die daar haar stek heeft. Het is de achtergrond tegen wat een grappige  soap kan zijn: het leven zoals het is in de gemeentelijke administratie en politiek van Maasmechelen.
 
Een diensthoofd die vakbondsafgevaardigde is en in die laatste functie regelmatig klachten neerlegd tegen wat hij uitvoert in zijn eerste hoedanigheid. Vervelend voor de werking van de gemeenteadministratie, maar het kan nog erger. Een schepen bijvoorbeeld die een diensthoofd een schop geeft, en daarvoor veroordeeld wordt door de correctionele rechtbank. Het gemeentebestuur dat meende de advocaatskosten van haar werknemer-diensthoofd te dragen werd door de provinciegouverneur bevolen haar beslissing in te trekken. De gemeenteraad mag haar bevoegdheden enkel aanwenden voor zaken van algemeen belang, en daarvan zou geen sprake zijn bij het voor rot schoppen van een werknemer-diensthoofd door een schepen. De provinciegouverneur reageerde daarmee op een klacht van... een VB-gemeenteraadslid.
 
VB-gemeenteraadsleden. Ze hebben er maar twee in Maasmechelen, op in totaal drieëndertig gemeenteraadsleden. Maar wat voor een twee! Vooreerst is er Mathieu Boutsen (foto), ook VB-Vlaams parlementslid. Zelfs VB-fractieleider in het Vlaams parlement Philip  Dewinter gaf hem een onvoldoende voor zijn prestaties in dat Vlaams parlement, maar intussen zetelt Boutsen er reeds voor de tweede keer. Zijn VB-collega in de Maasmechelse gemeenteraad is Theo Pass, een gepensioneerd militair. Pass is de man die bij de provinciegouverneur klacht neerlegde tegen het gemeentebestuur dat zijn werknemer-diensthoofd wilde bijstaan in zijn geschil met de schoppende schepen.
 
Het Belang van Limburg  meldde pas dat Pass opstapt bij het Vlaams Belang en voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen in de Maasmechelse gemeenteraad. De reden? Theo Pass: "Boutsen weigerde twee artikels van mij voor het VB-partijblad omdat ik daarin zijn vrienden middenstanders en ondernemers aanviel." Bovendien is Pass boos over de eigengereide manier waarop Boutsen het plaatselijk VB-partijbestuur samenstelde. Pass ving echter bot bij de nationale partijinstanties. Pass: "Ze zijn hypocrieter en ondemocratischer dan welke andere partij ook." Mathieu Boutsen reageert met: "Pass kon zich niet vinden in de nieuwe bestuurssamenstelling. Hij zei altijd dat hij tot bij de generaal zou gaan. Wel, hij is bij de generaal van het VB in Brussel geweest en kreeg ongelijk."
 
Boutsen krijgt dan wel gelijk van 'de generaal'; in de gemeenteraad haalt hij zijn gelijk niet. In de laatste gemeenteraadszitting kreeg Pass immers het VB-zitje in het Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen.  In een geheime stemming werd Pass verkozen met vijftien stemmen tegen één voor Boutsen.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

14-11-05

VB-congreszaal gehuurd door vzw genoemd naar VMO-leider

Het economisch congres dat het VB op 26 november in Gent inricht, heeft al heel wat inkt laten vloeien. Het VB wil de Vlaamse ondernemers charmeren door uiterst ondernemersvriendelijke beleidsvoorstellen. Belastingverlaging, en nog eens belastingverlaging, en natuurlijk geen gezever met milieunormen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050430#1117613). Tegelijkertijd wil het echter de arbeiders en bedienden onder haar kiezers niet tegen de borst stoten. Vandaar slogans als 'Niet links, niets rechts maar ondernemend' en Dewinter die het belang van het komend congres relativeert (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050630#1247207). Veel vernieuwing in de VB-standpunten is bijgevolg niet te verwachten. Overigens hervalt het VB in de organisatie van het congres ook in oude gewoonten. De congreszaal is gehuurd op naam van een vzw genoemd naar een VMO-leider.
 
Comac, de jongerenorganisatie van de PvdA, ontdekte dat de zaal voor het VB-congres gehuurd wordt door de vzw Kamiel Van Damme. Kamiel Van Damme heeft, samen met Bob Maes, in 1949-1950 de beruchte Vlaamse Militanten Orde (VMO) opgericht. Kamiel Van Damme was verantwoordelijk voor de Gentse tak; Bob Maes zorgde voor de Brusselse afdeling (Wim Maes zou vanaf 1954 het Antwerps luik vormgeven, vooraleer de VMO ontbonden werd om nadien heropgericht te worden door de vorige maand overleden Bert Eriksson). De naar Kamiel Van Damme genoemde vzw wordt bevolkt door Gentse VB-provincieraadsleden, maar ook VB-voorzitter Frank Vanhecke, VB-ondervoorzitter Luk Van Nieuwenhuysen en VB-penningmeester Patsy Vatlet.
 
Het VB mag zich dan wel de erfenis van de Oost-Vlaamse priester Daens proberen toe te eigenen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050930#2671680), als het er op aan komt noemt het VB haar mantelorganisaties liever naar een VMO-leider. Bij dergelijke figuren en organisaties zitten natuurlijk de wortels van het VB, of het nu Vlaams Blok dan wel Vlaams Belang heet.

 

01:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook | | |  Print

13-11-05

Geert Hoste

De voorbije weken werd je op  Een getrakteerd op fragmenten van de vorige eindejaarsshows van Geert Hoste. Intussen is Hoste van wal gestoken met zijn nieuwe conference,  Staat. Al voor de dertiende keer maakt Geert Hoste de staat op van het jaar. Hoe staat het met de zaak-Remmery, Delphine Boël, Tom Boonen, Freya, Laura Lynn, de nieuwe paus en andere draagmoeders en hangbejaarden? In zijn gekende stijl: strak in het pak en energiek staat hij stil bij sex, sport en politiek. Hij slaat ongesuikerd en onverwijld machthebbers en bekenden om de oren en op de billen.
 
Gazet van Antwerpen  peilde de voorbije week bij Geert Hoste naar de onderwerpen in zijn nieuwe show: Patrick Dewael en Greet Op de Beeck? "Natuurlijk." Tom Boonen? "Die zit er ook in, maar dan vooral zijn kontje. Over doping wordt niet meer gesproken tegenwoordig, de sportwereld is in de greep van de pin ups en de sekssymbolen." Naïma Amzil en de zaak-Remmery? "Zit er ook in, omdat het zo'n oer-Vlaams onderwerp is: een beetje Flikken , een beetje Aspe, een stukje Boma - alleen is het hier vis in plaats van worst - hoofddoekjes, het Vlaams Belang... tot zelfs de koning die ten tonele verschijnt. Alsof het conflict daarmee opgelost is."
 
Vindt Geert Hoste dat spotten met een politieke partij moet kunnen? Geert Hoste: "Ik hou niet van uitdrukkelijk hameren op één partij. Maar ik heb in het verleden duidelijk mijn mening gegeven over het Vlaams Belang bijvoorbeeld, en wees gerust: als er een grap over gemaakt kan worden, zal ik het doen. Die affaire met Coveliers is dankbaar. Die heeft bij alle partijen geprobeerd om aan een job te geraken. Tot het Vlaams Belang eindelijk zegt: hier ben je welkom. Hoe hopeloos moet je in de shit  zitten als je Coveliers al met open armen ontvangt? (lacht) "

14:18 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

12-11-05

VB betoogt tegen eigen raadslid

Het VB klaagt nu en dan wel eens dat het overrompeld wordt door het succes. Lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld krijgen wel eens meer stemmen dan er valabale kandidaten gevonden zijn om die lijsten te bevolken. Zeker wanneer de eersten op de lijst opstappen uit de gemeenteraad, komt wel eens een of andere opduiken waar ook de VB-top haar vragen bij heeft. Niet zo voor de Antwerpse VB-gemeenteraadsfractie, daarvoor is er een breed recruteringsveld. Een stad met 450 000 inwoners, waar het VB het sterkst staat en vanaf haar ontstaan het best ingeplant is, dat levert de  crème de la crème op van VB-gemeenteraadsmandatarissen. Toch betekent dit niet dat alle Antwerpse VB-gemeenteraadsfractieleden even welbespraakt zijn en handelen. We wezen hier eerder al op bijvoorbeeld de deze zomer overleden Louis Anken, een man die wel eens diametraal tegen het standpunt van zijn fractieleider Philip Dewinter inging (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050630#1239245). Ook Bob Hulstaert, Hilda Vienne, Koen Dillen en Staf Neel kwamen hier al aan bod, zij het meestal met activiteiten buiten hun mandaat als gemeenteraadslid. Maar wel tekenend voor hun profiel. De voorbije week werkte George Ver Eecke zich in de kijker.
 
Als Philip Dewinter zijn lijsten verruimt, is het meestal met mensen die elders niet meer aan de bak geraken. Marie-Rose Morel bijvoorbeeld die een plaatsje op een CD&V/NV.A-lijst misloopt. Vijf jaar geleden was het grote nieuws dat leden van de partij Waardig Ouder Worden (WOW) overstapten naar het VB. Eén van hen was Georges Ver Eecke (foto), Antwerps WOW-provincieraadslid en acht jaar lang Vlaams coördinator van WOW. Ver Eecke kreeg een verkiesbare plaats op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Hij is één van de stichters van de VB-mantelorganisatie Antwerps Seniorenforum. Een ander voormalige WOW-mandataris, Pam Claessens, is voorzitster van het in 2001 opgerichtte Antwerps Seniorenforum.
 
Ver Eecke kreeg ook een plaats op de VB-lijst voor de verkiezingen in 2003: de twaalfde plaats op de Vlaamse lijst voor de senaat; in 2004: als voorlaatste opvolger - dus goed zichtbaar op de lijst - bij de Antwerpse kandidaten voor de Vlaamse Raad. Die laatste verkiezingen leverde Ver Eecke en het VB 78 stemmen op. Wat niet veel is, maar beter dan een pak andere opvolgers. Vermits het Antwerps Seniorenforum geen hoogvlieger is, is de bescheiden uitslag van Ver Eecke ook niet verwonderlijk. Misschien ligt het echter ook aan de begaafdheid van Ver Eecke, intussen toch nog maar 65 jaar.
 
In de Antwerpse gemeenteraad laat Ver Eecke zich vooral opvallen door interpellaties waar kop noch staart aan te krijgen is. Gelukkig voor hem en de VB-gemeenteraadsfractie beperkt hij zijn tussenkomsten vooral tot de gemeenteraadscommissies die de gemeenteraadszittingen vooraf gaan. Deze week was het weer prijs. In de gemeenteraadscommissie rond de bevoegdheden van schepen Marc Van Peel (onder andere personeel en patrimonium) trok Ver Eecke zijn register open over de toekomst van de Bell-site op het Antwerpse Zuid. Bell verhuist naar de kantoren aan het gecontesteerde Kievitplein, vlakbij het Antwerps station; in de gebouwen die Bell verlaat zou een groot deel van de stadsadministratie intrekken. Zoals gewoonlijk was geen touw vast te knopen aan de tussenkomst van Ver Eecke, en om zich ervan te distantiëren stapten de overige aanwezige VB-gemeenteraadsleden op. Ze verlieten de gemeenteraadszaal en bleven  ostentatief in de gang wachten tot Ver Eecke klaar was met zijn tussenkomst.
 
Onafhankelijk gemeenteraadslid Ludo De Ranter (ex-CD&V) ging hen terughalen toen Ver Eecke uitgeraasd was. Was ook bij De Ranter de zinsverbijstering toegeslagen? Hij heeft al betere tussenkomsten gedaan. VB-gemeenteraadsfractieleider Philip Dewinter heeft in elk geval weer wat plooien om glad te strijken.

13:29 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

11-11-05

11.11.11

De jaarlijkse 11.11.11-actie mobiliseert ook dit jaar weer tienduizenden vrijwilligers die, georganiseerd vanuit 372 plaatselijke comités, door weer en wind van deur tot deur gaan. In Leuven en Harelbeke worden - en dat lijkt ons een kwalijke evolutie - geldinzamelaars de baan opgestuurd tegen tien euro per uur, en een bonus als ze meer dan zes nieuwe schenkers per dag aanbrengen. Je kan echter ook geld overmaken met overschrijvingsbulletins, en nu ook al via het internet (zie: http://www.ikwilhelpen.be/iwh/action.php?aid=9). 11.11.11 is echter niet enkel een geldinzameling, het is ook een bewustmakingscampagne. Dit jaar rond de 'milleniumdoelstellingen'. 191 landen hebben vijf jaar geleden beloofd tegen 2015 de armoede en ellende voor een groot stuk de wereld uit te helpen: honger en extreme armoede halveren; basisonderwijs voor alle kinderen; gelijkwaardigheid en gelijke kansen scheppen voor alle mannen en vrouwen; de kindersterfte met 2/3e verminderen; moedersterfte met 3/4 verminderen; verspreiding van hiv/aids, malaria en andere ziekten stoppen; goed milieubeleid, veilig drinkwater, minder sloppenwijken; en wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling dankzij goed bestuur en eerlijke handel. We vrezen dat men dit niet zal halen, maar de doelstellingen op zich... Wie kan daar tegen zijn? Blijkbaar de Vlaams Belang Jongeren.
 
Het VB-standpunt over ontwikkelingssamenwerking is deels nog wel te pruimen, al heeft het wel haar 'eigenaardigheden'. Te pruimen: "(...) De ongelijke economische slagkracht en welvaart van de OESO-landen en de ontwikkelingslanden is niet enkel het probleem van deze laatste. (...) Het Vlaams Belang is van oordeel dat ontwikkelingssamenwerking met noodlijdende volkeren noodzakelijk is. (...) Alleen projecten die ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden na verloop van tijd op eigen benen kunnen staan, verdienen steun. (...)"
 
Maar het VB zou het VB niet zijn als het als voorbeeld van "de uitwassen van de vrijmaking van de wereldmarkt voor alle mogelijke producten en diensten" niet "de illegale, economische immigratie" als "ongetwijfeld het beste voorbeeld" zou aanhalen. Typisch VB is natuurlijk ook: "Vlaanderen en Europa zijn niét verantwoordelijk voor alle ellende in de wereld. De zelfverloochening van Europeanen - alsof zij geheel en al verantwoordelijk zijn voor de chaos en de armoede in de ontwikkelingslanden - helpt niemand een stap vooruit. De besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen om de Vlamingen te indoctrineren en een schuldgevoel aan te praten moet stoppen. In het licht van de talrijke schandalen uit het recente verleden eist het Vlaams Belang een verscherpte controle op de uitgaven van allerlei NGO's in het kader van de ontwikkelingssamenwerking." En ook typisch VB is dat de partij juicht dat ontwikkelingssamenwerking in bepaalde regio's "de begeleide terugkeer van een aantal in Vlaanderen verblijvende vreemdelingen in de hand (zal) werken."
 
Maar bon, het VB is volgens haar programmateksten niet tegen ontwikkelingssamenwerking. Het programma is echter één zaak; de praktijk is een andere zaak. Zoals gebruikelijk sloven de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) zich ook dit jaar weer uit om de Vlamingen te overtuigen géén geld te geven aan 11.11.11. "De derde wereld heeft niet het monopolie op armoede. Het aantal mensen dat in eigen land onder de armoedegrens leeft is de jongste jaren immers gestegen tot bijna 8 %. (...) Als antwoord op de 'schuldcomplexen-campagne' van 11.11.11 organiseert VBJ daarom ook dit jaar een 'tegen-campagne'. Tienduizend affiches met de tekst 'Armoede bestaat ook bij ons!' die in heel Vlaanderen worden verdeeld moeten de aandacht van de bevolking en de politiek vestigen op de armoede naast hun eigen deur. Deze campagne loopt tot 11 november 2005, de einddatum van de officiële 11.11.11-campagne."
 
Met een affichecampagne wil het VBJ stokken in de wielen van de 11.11.11-geldinzameling en -bewustmakingscampagne steken, maar zelf geld inzamelen voor de armoede bij ons is er niet bij bij de heren en dames van het VBJ. Daarvoor komen ze niet uit hun zetel.

 

01:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

10-11-05

Zoek de vijf verschillen

Eén jaar geleden werd Vlaams Blok  Vlaams Belang. Turkse pamfletten in het Brusselse, maar ook anti-islamitische uitingen in de joodse media, Vlaams Belangers laten zich wel vaker opmerken door hun bochtenwerk. Na de veroordeling van het Vlaams Blok door het Hof van Cassatie - één jaar geleden - onderging de partij nochtans een 'verzachtende' facelift met een uitgezuiverde beginselverklaring, een nieuwe naam en veel goede voornemens. Tijd voor een balans, vond  Het Nieuwsblad en ze vroeg om de meningen van Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga van de Rechten van de Mens en AFF'er, en VB-voorzitter Frank Vanhecke.

"Deze overwinning van Cassatie zal niet meer dan een Pyrrusoverwinning zijn'', foeterde partijvoorzitter Frank Vanhecke precies een jaar geleden na de veroordeling van het Vlaams Blok. Twaalf maanden later klinkt nog steeds dezelfde retoriek: ,,Wij zijn sterker uit dat ondemocratische vonnis gekomen'', aldus Vanhecke, ,,Er is een nieuwe dynamiek door onze rangen gewaaid en dat zullen we de komende gemeenteraadsverkiezingen bewijzen.'' Voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en kenner van extreemrechts, Jos Van der Velpen (foto), betwijfelt echter die interne wijzigingen binnen het Vlaams Belang. ,,Eigenlijk zijn ze er goed van af gekomen: zoveel verschillen zijn er niet'', aldus de advocaat.

De rangen raken verdeeld
Jos Vander Velpen: ,,Philip Dewinter blijft de grote man van de partij. De personeelswijziging waarbij Marie-Rose Morel en Anke Van Dermeersch in de kijker werden gezet ten koste van agressievere heerschappen als Rob 'Klop' Verreycken heeft niet veel zoden aan de dijk gezet. De grote kopstukken blijven het hoge woord voeren en tekenen de partijlijn uit, niet altijd naar de zin van de jonge garde.''

Frank Vanhecke: ,,Klopt niet. Er is zeker geen tweestrijd binnen de partij. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is natuurlijk, maar VLD-scenario's hebben we hier nog nooit meegemaakt.''
 

Het Vlaams Belang heeft minder smoel
Vander Velpen: ,,Het vergaande provocerende taalgebruik heeft een ander tintje gekregen en het 70-puntenprogramma hangen ze ook niet meer zo openlijk aan. Maar het is niet omdat Marie-Rose Morel vriendelijk uit haar ogen kijkt op televisie dat het Vlaams Belang in de achterwijken geen harde, ongenuanceerde propaganda meer gebruikt.''
Vanhecke: ,,Wij hebben inderdaad een evolutie meegemaakt, maar die is niet meer dan natuurlijk. Vroeger was ons symbool een bokshandschoen, omdat we ons nog ten volle moesten bewijzen. Nu we de steun hebben van onze kiezers, is het logisch dat we niet meer zo hard uit de hoek moeten komen.'' 
 

Cordon sanitaire wankelt nog steeds niet
Vander Velpen : ,,De veroordeling heeft ervoor gezorgd dat de grote partijen zich gesterkt zagen in het cordon. Nu hebben ze ook een juridische voet om op te staan. Zelfs het Liberaal Appel heeft nu laten weten zich tot de VLD te bekennen.''
Vanhecke: ,,Wij voelen het verzet van de traditionele partijen tegen het cordon. Daarom geloof ik dat het binnenkort doorbroken zal worden. Maar eigenlijk hoeft dat niet: zelfs mét het cordon zijn we al belangrijk.''

Het Vlaams Belang stagneert in peilingen
Vander Velpen : ,,De situatie blijft zorgwekkend: enkele procentjes meer of minder zullen dan weinig verschil uitmaken. Ik denk niet dat de naamsverandering veel invloed zal hebben op de verkiezingsuitslag. Inhoudelijk is er bitter weinig veranderd en hun verkoopstechnieken zijn nog steeds zeer goed."
Vanhecke: ,,Wees gerust, ik slaap op beide oren. Het protest tegen het partijverbod was dermate hoog dat de naamsverandering ons een nieuwe dynamiek heeft gegeven.''

Elke tactiek blijft goed
Vander Velpen: ,,Scoren is voor het Belang het enige wat telt: in Brussel deelt men Turkse pamfletten uit maar in de joodse media pleiten ze anti-islamitisch. Wees er maar zeker van dat er ooit nog een allochtoon op hun lijst zal staan. Het maakt niet uit, zolang er maar een groep kiezers is die het slikt.''
Vanhecke: ,,Wij draaien niet mee met de wind. De rode draad blijft dat de opmars van de islam een van de grootste gevaren in deze maatschappij betekent. Ik ben tot de allerlaatste dag een fiere voorzitter van het Vlaams Blok geweest en ook het Vlaams Belang zal ik tot de laatste snik verdedigen.'' 

02:49 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Regine Beer, vandaag

Op de huldiging van Regine Beer dinsdagavond op het Antwerps stadhuis - waar  AFF/Verzet als enigste medium aanwezig was - werd een huldeboekje verdeeld waarin herinnerd wordt aan Regine Beers levensloop, maar we ook enkele actuele bedenkingen terugvinden.  Regine Beer, vandaag. Een voorpublicatie uit het boek over Regine Beer dat volgend voorjaar verschijnt.
 
Regine Beer: "Ik leef nu, in deze wereld, maar op de achtergrond leeft Birkenau verder in mij. We zijn zestig jaar verder en nog altijd ben ik bang, voortdurend, voor alles. De gebeurtenissen zijn op mijn netvlies gebrand zoals het nummer op mijn linkerarm. Ik kan niets weggooien. Ik vind op straat een draadje, een elastiekje, een stukje papier. Ik neem het mee. Het glas water dat ik niet volledig uitdrink, giet ik in de waterketel. Zolang er een kind dorst lijdt, zal ik geen water weggooien. Een tijdje geleden heb ik een moertje opgeraapt. Het was net zo'n moertje als die ik in de wapenfabriek van Auschwitz moest boren. 5 000 per dag of per nacht. Na de dagtaak werden die moertjes geteld en gecontroleerd. We moesten onze norm halen.Maar dikwijls hebben we een handvol moertjes, zo'n duizend, na de telling in een doos verstopt die we verborgen in een gat in de muur van de fabriek. 's Anderendaags haalden we bij het begin van onze shift die doos boven. En we produceerden geen 5 000 maar slechts 4 000 moertjes. Dat was onze weerstand: 4 000 in plaats van 5 000. Op een gegeven ogenblik hebben de nazi's dat ontdekt. De gevangenen die hadden meegedaan aan onze daad van weerstand zijn opgepakt en niet teruggekomen. Waarschijnlijk zijn ze vergast.Van mij hebben ze niet geweten dat ik meedeed. Ik bewaar dat moertje in een schuif naast mijn bed. Als er jongeren op bezoek komen, laat ik het zien en vertel hun het verhaal.
 
(...) Ik kan na al die jaren nog altijd geen medelijden hebben met de beulen: met Hitler en Himmler en Göring, maar ook met de kleinste in rang. Ze hadden niet moeten aanvaarden mee te draaien in dat verschrikkelijk systeem. Waren ze ongelukkig, die beulen? Er zullen er zeker geweest zijn; maar er waren ook anderen, die gelukkig waren omdat zij als beul opeens 'iemand' waren. Ik denk aan Moshe Pisje. We hadden namelijk in de Dossinkazerne in Mechelen Joodse bijnamen gegeven aan Vlaamse SS-ers daar. Moshe Pisje was er een die met o-benen liep, alsof hij in z'n broek had gedaan. Er was Moshe Patje, die dikwijls sloeg: 'pats!' Er was Moshe Baby wegens zijn kindergezicht en Moshe Genau, een pietje precies. En Pferdekopf ,een gruwelijke man met een lelijke paardensnuit. Het is bijna een kinderrijmpje: Moshe Pisje, Moshe Patje, Moshe Baby, Moshe Genau, Pferdekopf!  Pisje bracht me op een dag naar de apotheek omdat ik een lelijke oorontsteking had. Toen ik de pilletjes van de apotheker had gekregen ging Moshe Pisje in een hoekje staan. Hij gaf mij de gelegenheid te vluchten, hij toonde zijn hart. Maar ik heb het niet gedaan. Ik wist: als ik vlucht zullen ze mama aanhouden, en ze zal niet uit de kampen terugkomen. Tweemaal heeft Moshe Pisje voor een gele postkaart gezorgd zodat ik mama tweemaal heb kunnen schrijven. Later zou mama mij de kracht geven om te overleven. Ik wist dat ik naar huis moest, want zij wachtte op mij. Ik herinner mij dat ik bij de bevrijding met een ambulance naar huis werd gebracht. We doorkruisten de stad. Ik zag gebombardeerde panden en huizen die reeds waren hersteld. Zouden de mensen nu ook andere gedachten hebben gekregen? Ik voelde angst en ik voelde vreugde. Ik belde aan. Stilte. De deur ging open, en daar stond moeder. Toen ze me zag, viel ze in zwijm.
 
Ik zou zo graag willen dat ik niks wist van toen. Maar ik ben nu eenmaal slachtoffer en ik blijf het. Er zijn wel uitzonderingen die het kunnen vergeten, die het van zich af kunnen zetten. Ik heb het geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Ik kon het niet verdringen. Toen ik pas terug was uit het kamp zegden familie en vrienden: 'Je hebt het nu allemaal verteld, vergeet het nu maar.' Er zijn veel jaren voorbijgegaan waarin ik probeerde er een streep door te trekken. Ik heb jarenlang gezwegen. Tot mijn kinderen vroegen wat dat nummer op mijn arm deed. En zo ben ik dat allemaal terug beginnen beleven. Nu zeggen mijn kinderen dat ze graag hadden gehad dat ik alles was vergeten. Maar ze hebben ook begrepen dat dat onmogelijk was. Toen Birkenau nog niet was uitgebouwd als uitroeiingsmachine kwamen er toch reeds transporten aan. De nazi's pakten dan de pasgeboren baby's bij de beentjes en sloegen ze met het hoofdje tegen de muur. Ik wil er geen details over geven. Maar ik neem het Le Pen heel kwalijk dat dat 'maar een detail in de geschiedenis' zou geweest zijn. (Jean-Marie Le Pen komt overigens op 30 november naar Gent om er te praten over de 'rechtsnationale ideologie en visie op Europa'. Initiatiefnemer is het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Het KVHV verwacht ook de aanwezigheid van VB-kopstukken als Annemans en Dewinter. Woordvoerder Tom Vandendriessche, voormalig KVHV-praeses en voorzitter van de Brugse VB-Jongeren: "Dat ligt voor de hand. Het Front National en Vlaams Belang hebben altijd goed samengewerkt." - AFF/Verzet.)
 
Auschwitz heeft me ook geleerd alert te blijven. Ik denk aan de oorlog in Irak. De mensen daar streven zoals overal naar vrede, vrijheid en vriendschap. Maar ze krijgen de wereld zoals die nu is: nergens vrede, vrijheid, vriendschap. Mijn oudste zoon (Michel Morantin - AFF/Verzet) had geen vrede met deze wereld. Maar ik wil blijven leven. Aan de vader van mijn kinderen heb ik beloofd tot mijn honderste te blijven leven. Dat moet kunnen. (...)"

00:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

09-11-05

Regine Beer, 85 jaar

Regine Beer, vorige zaterdag 85 jaar geworden, overlevende van Auschwitz en getuige van de verschrikking van de nazi's, kreeg gisterenavond een passende hulde op het Antwerps stadhuis. Burgemeester Patrick Janssens haalde enkele persoonlijke anekdotes boven, schepen van onderwijs Robert Voorhamme schetste de levensloop van Regine Beer, EPO-uitgever Hugo Fransen bracht een poëtische hommage en vele vrienden lieten door hun aanwezigheid zien welk warm hart ze Regine Beer toedragen.
 
Regine Beer was 22 toen ze op 3 september 1943 in Antwerpen werd opgepakt en gedeporteerd naar Auschwitz. In 1945 keerde ze als een van de weinige overlevenden terug. Jarenlang kon ze niet praten over de gruwel die ze had doorstaan. "Dat had de familie haar aangeraden," zegt haar zoon VRT-journalist Stefan Blommaert in het boek Eigen volk  (Roularta, 2001). "Ze heeft dat advies lang gevolgd, meer dan twintig jaar heeft ze erover gezwegen. Tot ze in de jaren zeventig werd gevraagd om een rol te vertolken in het rechtbankdrama Beschuldigde sta op.  Ze speelde een vrouw die de vriend van haar dochter had proberen te vermoorden, omdat hij de zoon was van een Duitse kampdokter. Een groot deel van haar rol had ze zelf ingevuld, veel antwoorden op vragen van de rechter waren geïmproviseerd: bij vrouwen die ze in Auschwitz had gekend, waren ook medische experimenten uitgevoerd. Die opnamen grepen haar emotioneel enorm aan, ze heeft echt gehuild op de set. Door die ervaring begon ze over haar verleden te praten. Dat leidde natuurlijk tot de nodige mediabelangstelling, en ze werd steeds vaker gevraagd om voordrachten te geven in scholen. Dat is ze altijd blijven doen, tot ze vijf jaar geleden om medische redenen moest stoppen. Meer dan duizend keer heeft ze haar verhaal verteld. En nog steeds is dat erg moeilijk voor haar. Nog bijna dagelijks heeft ze nachtmerries, vaak is ze depressief. Het concentratiekampsyndroom gaat nooit over."
 
"Mijn moeder was voor driekwart joods - haar grootmoeder aan moederskant was niet joods, dus zelfs volgens de officiële nazi-ideologie was zij niet joods. Ze droeg tijdens de oorlog dan ook geen jodenster, maar is zich op aanraden van haar schooldirectrice zelf gaan aangeven." Eén keer is Stefan Blommaert met Regine Beer meegegaan naar Auschwitz. Heeft hij de barak gezien waar zijn moeder sliep, het oord waar de gruwel plaatsgreep, het kamp dat zij als één van de weinigen heeft overleefd. "Onder meer omdat ze fysiek zo sterk was," zegt Blommaert. "En ook, dat vertelt ze altijd, omdat ze wel moest overleven, want haar moeder wachtte op haar, thuis in Antwerpen." Antwerpen, ze woont er nog steeds. Als moeder en zoon het over politiek hebben, gaat het dus algauw over het Vlaams Blok. Blommaert: "Die partij is voor haar de belichaming van wat ze tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Het zijn ondertussen weliswaar chique heren in maatpak, maar politiek en ideologisch komen zij daar vandaan. De evolutie van de afgelopen tien jaar in Antwerpen is voor mijn moeder een verschrikking. Zij had trouwens allang in de gaten dat het de verkeerde kant opging, lang voor de politieke kaste en de journalisten zich zorgen begonnen te maken. In de jaren zeventig zei ze al over groepen als Were Di en VMO dat we daartegen moesten vechten. Voor haar was het klaar en duidelijk: dat waren de ideologische afstammelingen van de mensen die haar in het concentratiekamp hadden gestopt. Zelf ga ik niet beweren dat het Vlaams Blok meteen concentratiekampen bouwt als de partij aan de macht komt, maar met die mogelijkheid moet men rekening houden."

  • Regine Beer liet haar levensverhaal in 1992 optekenen in het boek KZ A 5148 , naar het nummer dat op haar arm getatoeëerd werd bij aankomst in Auschwitz. Mijn leven als KZ A 5148  is een nieuw boek dat volgend voorjaar over Regine Beer verschijnt bij uitgeverij EPO. Paul De Keulenaer en Jacques Lust verzorgen de redactie. Nieuwe documenten konden geraadpleegd worden, waardoor het verhaal van Regine Beer uitdeint naar dat van haar hele familie. En ook van het lange leven na de kampen, met al zijn moeilijkheden en al zijn strijd, wordt getuigenis afgelegd.

00:49 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

08-11-05

TV-tip: Koppen en De Laatste Show

De Laatste Show is geen programma om voor thuis te blijven. Maar als je thuis bent en je wil je gedachten verstrooien: dan kan het aangenaam infotainment zijn.  Koppen is het VRT-antwoord op VTM's  Telefacts. Niet vies van enige sensatie, dus. Vanavond hebben beide programma's het over de ontblote borst op de affiche waarmee Union Suspecte  Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen aankondigt. Arm Vlaanderen, denken we dan.
 
Maar eerst iets over Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen , want met alle heisa over de affiche gaat verloren waarover het toneelstuk gaat. En daarvoor willen we even citeren uit een recensie van 't Pallieterke , geen beter blad om de Francis Van den Eyndes van deze wereld te overtuigen. 't Pallieterke , vorige week: "(...) Het tragikomische verhaal van de familie Chikha wordt door de oudste zoon Chokri beschreven en intens beleefd in zang en dans. In 'De Leeuw van Vlaanderen' speelde hij de rol van vader en zoon, niet alleen om de discriminatie van de allochtonen uit te drukken tegen de achtergrond van de onderdrukking van de Vlamingen in dit land. Nu kruipt hij in de rol van de Tunesische moeder met vijf kinderen die na de dood van de tiranieke vader het bijzonder moeilijk krijgt met haar opstandige kroost. De Poolse moeder (die de familie Ben Chikha herbergt - AFF/Verzet) bracht de familie in contact met het diepgelovige katholicisme en de Mariaverering. Daartegenover staat de levensverbondeheid met Allah en de islam. Rond het lijk van de vader komen alle passies los met de machozoon die de rol van de tiranvader opeist, een gebrekkige broer inpalmt, maar stuit op de weerstand van de hyperdynamische broer Zouhair (ook in het echt en schrijver van de muziek). De hevige scènes volgen elkaar op omhuld in de overdonderende Arabische lijkenmuziek van drie vrouwen van het Marrakech Emballage. Ook de Arabische dansen werken meestal fascinerend maar de Chikha-broers laten ook Chopin, Vlaamse volksliederen en de Stabat Mater van Vivaldi doorklinken in de vaak spannende confrontatie van twee godsdiensten en samenlevingsmodellen. Zo verstoten breakdance en andere westerse balletfiorituren de Tunesische traditie gemakkelijk van het podium dat aan het einde druipt van het water van een collectieve was- en zuiveringscène. Een voorafgaand ballet met kruisbeelden leek naar ons gevoel een evocatie van de kruistochten. De betwiste blote borst werd getoond in een soort piëtavoorstelling. Het hele spektakel kwam niet zo choquerend maar minstens verward over."
 
Zoveel gevoel voor drama en multiculturele vraagstukken als 't Pallieterke -recensent FDC heeft Gents VB-volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde niet. Hij stuurde onder andere naar de directie van het Gentse Nieuwpoorttheater, waar Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen  te zien is van 24 tot en met 26 november, een boze brief. Volgens Van den Eynde wil Union Suspecte "zowel de Vlaamsgezinden als de katholieken in hun diepste gevoelens treffen. Hierontrent werd alles wat mogelijk was in het werk gesteld. Zo werd bijvoorbeeld een affiche ontworpen met op de achtergrond een woestijnlandschap met erboven een wazige Vlaamse vlag en op het voorplan een vrouw met een naakte boezem die een kind op haar linkerknie houdt. Uit de titel van de affiche blijkt dat deze dame verondersteld wordt 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' voor te stellen. Dat men niet komt vertellen dat dit onderwerp geïnspireerd is op de Middeleeuwse afbeeldingen van een Lieve Vrouw die het kind Jezus borstvoeding geeft. Iedereen kan zien dat het hier niet gaat om het voorstellen van een moeder. De vrouw kijkt zelfs niet naar het kind dat op haar knie zit. Het gaat hier om een vrouw met naakte boezem die gebruikt wordt om met Maria te spotten en om niet anders. Wie de artikels leest die over het stuk verschenen, weet bovendien dat de titel 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' weinig of niets met de inhoud ervan te maken heeft. Ook dit is dus uitsluitend provocerend en kwetsend bedoeld. (...) Dit schrijven is dan ook bedoeld als een fel protest tegen gans de bedoening. Dit zowel namens mezelf als namens de tienduizenden Vlamingen van wie de diepe gevoelens door gans de vertoning zwaar worden beledigd. Tenslotte nog dit: een kopie van deze brief gaat naar kardinaal Danneels en de bisschop van Gent."
 
Of je deze brief kan aanzien als een "fel protest", en of kopies van deze brief naar kardinaal Danneels en de Gentse bisschop Luc Van Looy indruk maken, is maar zeer de vraag. De enkele tientallen betogers van het ultrakatholieke België en Christenheid die bij de première van het gewraakte stuk aan de KVS betoogden, op aansporen van publicist Paul Beliën (echtgenoot van Alexandra Colen, de man die het VB aan contacten met oerconservatieven in de Verenigde Staten moet helpen). Dat is toch van een andere orde dan de betogers bij een opvoering van De Stomme van Portici  175 jaar geleden. Madonna's met ontblote borst die niet eens naar hun eigen kind kijken, daarvan kan je tientallen en tientallen voorbeelden vinden. Schilderijen die in gerenommeerde musea te bezichtigen zijn. Much to do about nothing , dus maar toch komt Eén er vanavond tweemaal op terug. Eerst in Koppen  (21.45 uur), daarna in De Laatste Show  (22.15 uur). Koppen  zendt een reportage uit over België en Christenheid; De Laatste Show  heeft regisseur Chokri Ben Chikha uitgenodigd. In dat laatste programma zal het allicht iets luchtiger aan toe gaan dan in Koppen , maar dat mag wel. Koppen  heeft immers ook een reportage in de aanbieding over de 13-jarige Amerikaanse tweeling Lamb en Lynx Gaede die onder de naam 'Prussian Blue' pro-Hitler, haat- en racismeliedjes brengen. Tussendoor heeft Koppen  één serieus onderwerp: over een vrouw die omwille van haar hoogoplopende schulden uit haar sociale woning dreigt gezet te worden.

 

01:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

07-11-05

Niet tegen migratie, wel tegen sociale dumping

Een paar weken geleden maakte het VB zich vrolijk dat de tewerkstelling van Poolse arbeiders op verzet van de vakbonden stuitte bij het voedingsbedrijf Struik Foods in Schoten, beter bekend als de voormalige Zwan-fabriek. ACV-afgevaardigde Nancy Belmans zou in een persmededeling gezegd hebben dat Vlaamse arbeiders altijd voorrang moeten krijgen. Het VB voegde er aan toe: "Wat de vakbonden willen tegengaan, wat de regering wil bestrijden is, in het beste geval, sociale dumping. Wat de Vlaamse arbeiders willen behouden is hun eigen werkplaats. Dit zijn twee verschillende dingen." (VB-website, 21 oktober 2005). We konden toen niet nagaan of het VB ACV-afgevaardigde Nancy Belmans correct citeerde, niet zaken uit haar context rukte dan wel misbruik maakte van een verklaring afgelegd in het vuur van de strijd. Nu het stof is gaan liggen rond Struik Foods blijkt Belmans toch een genuanceerder visie te hebben dan door het VB geciteerd.
 
In het ACW-weekblad Visie , dat vorige vrijdag in de brievenbus van de AFF/Verzet -redactie viel, wordt een hele pagina gewijd aan het conflict bij Struik Foods. Na een schets van het voorbije conflict stelt Visie : De hele affaire doet de vraag rijzen naar immigratie van werknemers uit Midden- en Oost-Europa, onder wie vooral veel Polen op zoek naar een job in ons land of in onze buurlanden. België heeft zijn grenzen vooralsnog niet volledig opengezet voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. "En misschien moet dat voorlopig nog maar zo blijven," vindt Nancy Belmans. "Al hebben wij niets tegen economische migratie op zich uit die landen. Als die mensen hier komen werken aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als Belgische werknemers, is er voor ons geen probleem. Jammer genoeg worden die mensen al te vaak misbruikt door malafide werkgevers. Ze worden illegaal tewerkgesteld en zijn zelf onvoldoende op de hoogte van hun sociale en arbeidsrechten. Als die dan uitgespeeld worden tegen Belgische werknemers, verzeil je al snel in een scenario van sociale afbraak. Wij hebben niets tegen migratie van Poolse en andere werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Waar we ons wel tegen kanten, zijn de illegale praktijken zoals bij Struik Foods, die leiden tot sociale dumping. Zowel de Polen als de Belgen zijn daar het slachtoffer van."
 
Het VB dat dagelijks nagaat wat op deze weblog gepubliceerd wordt, doet er goed aan bovenstaand citaat door te sturen naar de mensen die hun economisch congres op 26 november aanstaande voorbereiden. Een partij die het grootste aandeel arbeiders onder haar stemmers heeft, doet er goed aan die arbeiders(vertegenwoordigers) correct te citeren.

20:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

06-11-05

Taart voor Freya

VB-voorzitter Frank Vanhecke heeft zijn partijmedewerkers en mandatarissen gevraagd de toon op hun websites en weblogs te milderen, het VB is de grootste partij van Vlaanderenen en hoort zich daar naar te gedragen. Geldt dit ook voor taartengooiers als  Frederik Ranson? NSV'er maar - wat niet gezegd werd in de pers en VB-publicaties - ook Gents VB-bestuurslid (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051031#2750232). Sommige mensen vinden nochtans dat men taart nog anderen dan Elio Di Rupo in het gezicht moet plaveien. In  't Pallieterke staat deze week een lezersbrief van Paul De Graef uit Wommelgem die er geen doekjes omwindt.
 
"NSV-student stunt met taart! Stunt!? Inderdaad, maar alweer eens - voor de zoveelste keer - tegen de verkeerde. Want niet Di Rupo is 'de' vijand. Integendeel zelfs. Want hij is aardig op weg om een, zij het ongewilde, vriend van Vlaanderen te worden. Zagen jullie, beste studenten, ook de vertrokken hatelijke smoelwerken van heilige Freya? Van de rooie tv-maniak Luc Alloo en zijn schreeuwende roep: het zijn extreem-rechtsen! Het zijn beste studenten, deze collaborateurs, deze belgo-flamins, deze meelopers, vooral uit SP.A en VLD, die onze ware vijanden zijn, die onze bevrijding uit een wegkwijnend Belgique pogen af te remmen. Hen moeten jullie aanpakken, te schande zetten. Het zijn deze judassen die jullie onbarmhartig moeten ontmaskeren."
 
Het is duidelijk: eens Vlaanderen onafhankelijk volgt nog een afrekening onder Vlamingen. Eigen Volk Eerst! De briefschrijver van 't Pallieterke , Paul De Graef, is bestuurslid van de VB-afdeling Wommelgem en één van de ondertekenaars van het IJzerwake-manifest.

11:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | | |  Print

05-11-05

Alles kan beter

Gisteren en eergisteren waren de voorstellingen afgelast wegens ziekte van één van de acteurs maar vanavond wordt  Borms, de musical van De Zwarte Komedie hernomen. In  Knack verscheen deze week een uitgebreid interview met de spilfiguur van De Zwarte Komedie, tevens schrijver van het nu opgevoerd stuk, Bert Verhoye. Enkele uittreksels.
 
Borms, de musical.  Een stuk waarin meestercollaborateur August Borms - gespeeld door een Algerijn - terugkomt uit de hemel 'om zijn onbezonnen pupil Filip Dewinter tot de orde te roepen'. In tien lessen probeert hij 'van Filip Dewinter een echte fascist te maken zo één met ballen'. Bert Verhoye: "...waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat Dewinter géén goede fascist is. Maar alles kan beter." (lacht)  (Alles kan beter, dat zal wel. Zeker nu VB-voorzitter Frank Vanhecke na de reacties op de aangebrande website van Björn Roose alle partijmedewerkers en mandatarissen gevraagd heeft de toon op hun websites en weblogs te matigen. Vanhecke: "Mensen met een functie binnen de partij moeten zich bewust zijn van het feit dat het VB de grootste partij van Vlaanderen is en dat ze in hun woordkeuze voorzichtig moeten zijn." - AFF/Verzet)
 
Verhoye en Dewinter, het is een verhaal apart. Toen Dewinter jaren geleden uitpakte met de campagne 'Uit Zelfverdediging', hing Verhoye Antwerpen vol met affiches waarop, in plaats van twee bokshandschoenen, twee lekkende condooms te zien waren. 'Uit Zelfbevrediging!' Wat later, bij de gemeenteraadsverkiezingen, kwam Verhoyes hond Boris op met een eigen lijst, en een '69-puntenprogramma'. Zijn belangrijkste strijdpunt: 'Een begeleide terugkeer van alle West-Vlamingen naar hun provincie.' Boris zaliger haalde 1 260 stemmen. De West-Vlaming Dewinter kon er niet mee lachen. Rond die periode riep hij dat 'Verhoye niet lang meer voor de voeten van het Vlaams Belang zou lopen'. Verhoye: "Dat was een slip of the tongue  van de meester (lacht).  Ik ging ook altijd naar de persconferenies van het VB. Die zijn dus oerdom, hè. Op een dag had hij weer 's statistieken waarmee hij ging bewijzen dat er gesjoemeld werd met de criminaliteitscijfers bij migranten. Nog vragen? Ik stak mijn hand op. 'Mijnheer Dewinter, weet u eigenlijk hoe het zit met de witteboordencriminaliteit bij de Marokkanen?' Hij had het toen over de sacochen (lacht).  Hij heeft toen een brief gestuurd naar mijn hoofdredacteur Luc Van der Kelen, waarin hij met aandrang vroeg om iemand anders naar zijn persconferenties te sturen. Kijk dat zijn zo van die zeldzame momenten waarop hij zijn ware aard toont. Maar dat gebeurt bijna nooit meer."
 
"(...) De mensen van 't Schipperskwartier zeggen mij soms: 'Bert, ge moet niet altijd tegen de Filip schrijven, want dat is een goede mens.'  Daarover gaat Borms, de musical: over hoe het fascisme deze stad weer aan het insluipen is. Bijna geruisloos, zonder dat iemand het merkt. (...) Hoe ouder ik word, hoe meer ik begin te beseffen dat mensen angstig in deze wereld geworpen worden en zoeken naar structuren. Theater is een van die middelen om hen structuur aan te bieden. Net zoals goede poëzie of film dat kan. Een paar jaar geleden speelden we De Kerstentuin  een stuk over 'verlaten'. In het programmaboekje stonden drie verzen over de dood van mijn moeder. Na de voorstelling kwam iemand met tranen in de ogen naar mij toe. Haar moeder was niet zo lang geleden gestorven. 'Wat jij schreef' zei ze, 'dat wou ik ook zeggen, maar ik kwam niet op de woorden.' Dat vind ik een mooie definitie van wat wij doen: mensen op de juiste woorden helpenkomen.' Met Borms, de musical  is dat weer zo.Mensen hebben wel het gevoel: er klopt iets niet in deze stad, maar ze kunnen de woorden niet vinden."
 
Bert Verhoye staat even stil bij de samenstelling van een VB-schepencollege. Philip Dewinter burgemeester, Marie-Rose Morel een seutejobke , Rob Klop stadsdichter... Verhoye: "Maar dan? (...) Weet je wie een goede schepen van Sociale Zaken zou zijn? Staf Neel. Want Staf, die kent er wat van. Ik herinner mij nog zijn maidenspeech in de gemeenteraad - hij was net van de socialisten naar het VB overgestapt. Hij hekelde de verspilzucht van de socialisten.Toen hij klaar was, nam Bob Cools à l'improviste het woord. (imiteert stem Cools)  'Mijnheer Neel ik zal u 's wat vertellen over de verspilzucht van de socialisten, een fractie waarvan u tot voor kort deel uitmaakte. Er is net een rekening binnengekomen uit een Parijs bordeel. Ik heb uit goede bron - mijn eigen chauffeur, met name - vernomen dat ze u daar hebben moeten buitensmijten omdat u de rekening niet kon betalen. En dat is nog niet alles, mijnheer Neel. Ik heb nog een rekening binnengekregen. Van uw hotel, waar u met de minibar bent gaan lopen (lacht).  Van Neel bleef niets meer over."
 
Er waait een nieuwe wind door Antwerpen. Er worden overal evenementen georganiseerd. Het Wereldboekenjaar bijvoorbeeld... Verhoye: "Tiens. Niets van gemerkt. Maar ja, ik woon wel 250 meter van het stadhuis. (lacht)  Natuurlijk is dat mooi, maar het zal de Antwerpenaren niet veranderen. De definitie van een Antwerpenaar is dat hij nooit content is. Ik blijf erbij: de meerderheid van de VB-stemmers zijn geen fascisten, ze willen die heren in het stadhuis alleen een hak zetten." Stort een VB-bestuur onmiddellijk in elkaar? "Dat weet ik nog niet zo zeker. Ze verwijzen vaak naar Jörg Haider in Oostenrijk, maar wat voor een land is Oostenrijk nu eigenlijk? Zelfs de koekoeksklok komt uit Zwitserland. Antwerpen heeft een wereldhaven: dat is nog wat anders. Met zo'n stad experimenteer je niet. Ik weet één ding: als ze aan de macht komen, zal er weinig protest zijn. Die vraag wordt ook in de voorstelling gesteld: 'Gelooft u dat de middenklasse zal weigeren om zijn verstandelijke vermogens tot onze beschikking te stellen?' Borms antwoordt met een citaat van Hitler: 'De middenklasse zal reageren zoals hij altijd reageert: met het voldongen feit.' Ik geloof daar nogal sterk in."

 

09:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print