31-03-06

Rob Verreycken neemt ontslag als VB-parlementslid

Rob Verreycken neemt ontslag als Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang. Neen, dit is geen voortijdige 1 april-grap. Op zijn weblog heeft Verreycken er nog niets over gepubliceerd, maar hij maakte zijn ontslag vandaag in een brief bekend. Hier een eerste commentaar. Morgen komen we allicht terug op deze zaak.

Rob Verreycken zegt dat hij niet het geduld heeft om het hoofd te bieden aan de grove beledigingen die verkozenen van het Vlaams Belang moeten ondergaan van collega’s van andere partijen en bepaalde media. Hij zegt in het belang van de partij ontslag te nemen en nam de beslissing ,,volkomen vrijwillig’’ en niet onder druk of op vraag van de partij. Hij blijft lid van de partij ,,en zal proberen op een andere manier een bijdrage te leveren’’. In het parlement wordt hij opgevolgd door Hilde De Lobel, die in de vorige legislatuur al lid was van het Vlaams Parlement (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060211&number=1&... en http://aff.skynetblogs.be/?date=20060218&number=1&...).

Het ontslag van Rob Verreycken volgt op een incident eind vorige week in het Vlaams parlement. Verreycken kreeg het aan de stok met een aantal N-VA-medewerkers die brochures van het Vlaams Belang in de vuilbak aan het gooien waren. Daarop vertrappelde het parlementslid een N-VA-vlag en zei hij dat hij ,,die papzak zou aanpakken''. Daarmee doelde hij op N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het eerder banale incident leek de spreekwoordelijke druppel te zijn. Rob Verreycken was eerder al in opspraak gekomen wegens zijn ,,opvliegend’’ karakter. Zo werd er enkele malen een onderzoek tegen hem gevoerd wegens geweldplegingen en in 1996 werd hij tot 9.000 frank boete veroordeeld voor slagen aan PVDA-voorman Kris Merckx. In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 2004 sloeg hij zijn vrouw, met wie hij in een ‘vechtscheiding’ verwikkeld was, op straat in elkaar. Hij nam toen ontslag uit de Antwerpse gemeenteraad en stopte met zijn campagne voor de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2004. Toch geraakte Verreycken verkozen. Tot duidelijk werd dat hij niet vervolgd zou worden voor de slagen en verwondingen aan zijn echtgnote, Martina Hellebaut, maakte Verreycken officieel geen deel uit van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement.

Gisteren verdedigde de top van het Vlaams Belang Rob Verreycken nog op de persconferentie over de veiligheidscampagne van de partij naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Vragen over Verreycken werden steevast omgebogen in een kritiek op de N-VA, maar nadien lieten de kopstukken duidelijk blijken dat ze verveeld zaten met de zaak. Na afloop van de persconferentie kregen partijvoorzitter Frank Vanhecke en fractieleider Filip Dewinter de vraag om een onderhoud met vader Wim Verreycken. Wellicht werd toen de knoop doorgehakt.

Rob Verreycken, zoon van senator Wim Verreycken, is 35 jaar en advocaat. Hij was één van de verdedigers van het Vlaams Blok in het proces tegen de drie vzw’s van de partij wegens racisme. Proces dat het Vlaams Blok verloor.

20:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Cercle Brugge-supporter kandidaat-burgemeester in Antwerpen

RAFC Antwerp zit in slechte papieren. Zakenman Tony Gram wil het geld dat hij ooit in de club investeerde terug. Met intresten erbij naar schatting een 3 miljoen euro. Als dat bedrag niet tegen 17 mei opgehoest wordt, wil Gram het Bosuilstadion en de aanpalende gronden laten verkopen.

De Antwerp-supporters maken zich ongerust. Vorige zaterdag, bij de match RAFC Antwerp - KV Mechelen, hing het stadion vol met weinig verheffende spandoeken tegen het Antwerps stadsbestuur, en burgemeester Patrick Janssens in het bijzonder. Overigens moesten na afloop van die wedstrijd 64 supporters gearresteerd worden wegens baldadigheden. Een kniesoor die daarover zeurt, zolang het maar geen Marokkanen zijn. Maandag toog de harde supporterskern naar de Antwerpse Grote Markt, bij het begin van de maandelijkse gemeenteraadszitting op het Antwerps stadhuis. Alles verliep rustig, tot enkele VB'ers zich onder de supporters mengden. Onder wie VB-parlementslid en districtsraadslid Guido Tastenhoye. Zij jutten de supporters op het stadhuis in te trekken, waar laat op de avond VB-gemeenteraadslid Staf Wouters zou interpelleren over de houding van het stadsbestuur ten aanzien van RAFC Antwerp. De politie - bevreesd voor gewelddaden - hield de supporters buiten.

"Het is een schande hoe het VB deze problemen misbruikt", reageert VLD-schepen en Antwerp-bestuurder Ludo Van Campenhout. "Ze sturen allerlei indianenverhalen de wereld in. Dat we de Bosuil willen verkopen om er appartementen te bouwen bijvoorbeeld. Terwijl dit stadsbestuur nu net binnen het ruimtelijk structuurplan deze site reserveert voor sport en recreatie, zodat er niet gebouwd kan worden." Burgemeester Patrick Janssens kan er ook van meepraten. Patrick Janssens: "Ze delen op de Bosuil pamfletten uit, omdat ik ooit op De Laatste Show  gezegd heb dat ik het gekregen Antwerp-shirt zou gebruiken als vod. Maar dat hoort nu eenmaal tot het plaagspel tussen supporters. Dat shirt ligt hier trouwens nog netjes in mijn trofeeënkast."

Philip Dewinter is zich (weer eens) van geen kwaad bewust. Hij ontkent dat zijn partij met pamfletten tegen Janssens naar de Bosuil trok. Philip Dewinter: "Daar hebben enkele supporters onze cartoon uit Antwerps Nieuws gebruikt, maar daar hadden wij als partij niets mee te maken." Dewinter gaat zelf overigens meer naar GBA gaan "omdat daar meer topmatchen zijn." Maar hij zou ook regelmatig naar de voetbalvelden van Antwerp, Wilrijk en Berchem trekken. Dewinter:"Ik kan het mij niet permitteren om de indruk te geven dat ik voor één club ben." Al ligt één club hem toch nauw aan het hart: Cercle Brugge. Dewinter: "Wat wil je, dat zit als geboren Bruggeling in mijn bloed. Ik heb daar zelfs op een blauwe maandag meegespeeld." Als het in Brugge zo goed is, waarom trekt Dewinter er dan niet naar terug? 't Is dat ze hem daar ook liever zien vertrekken dan aankomen, maar voor het overige...

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

30-03-06

Wel of niet wisselmeerderheid?

In verschillende kranten stond gisterenmorgen dat in de commissie handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een meerderheid van VLD, MR én VB een afzwakking van de Picanolwet goedkeurde. Die wet is genoemd naar het Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol waar topman Jan Coene (foto) een loonpakket had bedongen dat hem op drie jaar tijd 22 miljoen euro kon opleveren. In de Senaat was overeengekomen de individuele wedden van de bedrijfstop bekend te maken; de VLD, MR én VB beperken het nu tot de gezamenlijke weddekost. En, erger nog, het wetsontwerp moet na stemming in de plenaire vergadering van de Kamer terug naar de Senaat. Velen vrezen dat het daar wegens tijdsgebrek niet meer zal behandeld worden vóór de ontbinding van de Senaat naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2007, en bijgevolg zelfs de afgezwakte wet-Picanol niet goedgekeurd geraakt. Met dank aan het VB.

In de loop van de dag viel in onze mailbox evenwel een persmededeling van VB-fractieleider Gerolf Annemans waarin die stelt dat het VB géén wisselmeerderheid aanbood. Annemans zegt het niet letterlijk, maar het komt erop neer dat als de VB’ers in de commissie handels- en economisch recht toch met de VLD en MR hebben meegestemd, het is omdat ze in de war waren door hoe voorzitster Annemie Roppe (Spirit) de commissie leidde. Maar wat was de steen des aanstoots? Niet dat de individuele wedden van de topmanagers niet bekend moeten gemaakt worden in het gewijzigde wetsontwerp. Wél dat geen bekendmaking gevraagd wordt van de wedden van de toplui van de autonome overheidsbedrijven, mutualiteiten en de vakbonden. “
Zolang de verloning van de topfuncties bij vakbonden en ziekenfondsen niet in de wet wordt opgenomen, is er geen sprake van een wisselmeerderheid”, besluit Annemans. Zo kennen we het VB weer.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

29-03-06

 Vlaams-nationalisten onder elkaar

"Ik ga er hier zelf nog even tegen zondigen, maar mag ik vervolgens mijn partijgenoten vragen om als het u belieft geen aandacht meer te willen besteden aan de vreemde hersenspinsels en de futiele provocaties van de genaamde Bart De Wever?", zo begint Gerolf Annemans zijn jongste column op zijn eigen website. Annemans: "De afgelopen week is toch al te gek geweest. De Wever begon – na twee weken algemeen politiek debat over het cordon sanitaire – plots zich in het nieuws te werken met zich te beklagen over een editie van een van de ongeveer 65 periodieke uitgaven van het Vlaams Belang. De media spelen het spel mee. Alsof de eenheid van Vlaams-nationalisten hen ooit wat dan ook heeft kunnen schelen, zetten zij nu de broedertwist en de schande onder Vlaams-nationalisten in de vitrine." Waarna Annemans Bart De Wever kwalificeert als "een labiel iemand", "in de rol van de anti-christ in Vlaams Belang-aangelegenheden, zodat hij zich als een Vlaams-nationaal alternatief kan presenteren, wat hij niet is. We mogen het hem niet gunnen. Wij zijn niet de vijand van de N-VA, maar van de grote jongens: CD&V, VLD en SP.A. De Wever is ons als het ware niet eens waard."

Toch beroert de tweestrijd tussen N-VA en VB nog andere columnisten. Marc Reynebeau bijvoorbeeld: "Jezusmina, wat een kinderachtig gedoe toch tussen Vlaams Belang en de N-VA! Elkaars brochures in de papierbak pleuren. Elkaars vlaggen vertrappelen. Elkaar verrot schelden. De Belanger met de losse handjes die ,,de papzak" van de N-VA bedreigt. Dat belooft voor het nieuwe, autonome Vlaanderen, mochten die kerels het ooit voor het zeggen krijgen. Maar waarom maakt Vlaams Belang, Vlaanderens grootste partij, zich toch zo druk over een klein duimpje als de N-VA?

Ondertussen gaf de partij voor één keer wel het goede voorbeeld. Dat was toen Marie-Rose Morel liet weten hoe ze denkt het leven van haar medeburgers te zullen verbeteren als ze het na de volgende gemeenteraadsverkiezingen tot burgemeester van Schoten zou schoppen. Haar eerste beleidsdaad, zo zei ze aan Het Nieuwsblad , zal erin bestaan om in het gemeentehuis alle foto's van koning Albert en koningin Paola (,,die hypocrieten") in de vuilnisbak te kieperen. Dat is klare taal. Daar zullen de vele royalisten onder de Belangkiezers blij mee zijn.

Maar het is eens wat anders dan dat geneuzel van die burgemeesters, die van Schoten voorop, die alleen in de eigen navel staren en hun toekomstplannen beperken tot partijtactiek. Zij hebben alleen een mening over de partijen waarmee ze al dan niet een coalitie zouden kunnen sluiten. Maar over het beleid dat ze willen voeren, moet het eerste woord nog vallen. En dan verbaasd zijn dat de kiezer liever voor iemand anders stemt. Daarin verschilt de politiek niet van de kunst: zowel vorm als inhoud zijn van tel. Het is nochtans weer zo ver. Want naar verluidt moet er na de federale verkiezingen van volgend jaar een communautaire big bang volgen en ondertussen is de fanfare alvast weer met oorverdovend geschetter het bos in getrokken.

Helaas, het gaat allemaal weer alleen over de vorm en de structuur. Het dogma gebiedt immers dat de splitsingsobsessie moet worden voortgezet: meer bevoegdheden, meer centen, meer autonomie, en de meest radicalen dromen zelfs van een geheel separaat Vlaanderen. Niet dat het niet legitiem zou zijn om voor meer autonomie te ijveren. Op sommige punten dringt zich dat zelfs op. Maar het is wel zeer onvoldoende, zeker in de context van een 'ultieme' staatshervorming. Wat daarvan het doel is, welke inhoud in die nieuwe vorm moet worden gegoten, welke samenleving daaruit moet groeien, het schijnt helaas niet belangrijk genoeg als vraag. Er valt in alle geval maar bitter weinig over te vernemen.

Ook de zogeheten Vlaamse beweging - wie of wat dat tegenwoordig ook moge zijn - toont zich daar niet sterk in. Vijftien jaar geleden droomde de historicus en toenmalige gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Herman Balthazar in het tijdschrift Ons Erfdeel nog van een Vlaamse beweging die zich kon ontwikkelen tot een civil society met een volwaardig maatschappelijk project. Dat is er nooit van gekomen. De beweging marginaliseerde net doordat ze zich zo goed als uitsluitend op structuren concentreerde. Vandaar dat ze het zo vaak betreurt dat haar meest radicale politieke aanhangers, Vlaams Belang en N-VA, qua (staats)vorm wel een analoog eisenpakket verdedigen, maar onderling toch scherp verdeeld zijn. Kortom, in haar rangen heersen weer broedertwist en dus schande.

Nochtans is dat allerminst een schande. Wat verdeeldheid moet heten, inclusief de kinderachtigheden van tegenwoordig, getuigt in feite van een complex, maar toch duidelijk en vooral noodzakelijk politiek debat. De N-VA mag zich wel als uitgesproken conservatief profileren, ze blijft niet minder een partij die de democratische spelregels respecteert. Dat kan van Vlaams Belang, met zijn xenofobe en autoritaire trekken, niet met evenveel stelligheid worden beweerd. Het zegt genoeg over de stijl en de politieke intenties van Vlaams Belang dat het vandaag zo autoritair het Vlaams-nationalisme als haar monopolie opeist. Zelfs binnen die kleine niche duldt de partij daarover kennelijk geen debat, maar wil ze dat anderen alleen zwijgen en slikken.

De verklaring ligt voor de hand: het is voor Vlaams Belang een ondraaglijke gedachte dat de N-VA alleen al door haar bestaan bewijst dat een Vlaams-nationalisme met een ander, democratisch maatschappelijk project wel degelijk denkbaar is. Vlaams Belang beroept zich voor zijn aanspraken graag op zijn electorale sterkte, al is die in deze context in zekere zin ten dele oneigenlijk. Want het Vlaams Blok werd indertijd pas groot nadat het niet langer van het Vlaams-nationalisme, maar wel van de xenofobie een hoofdthema maakte.

Maar niet alleen Vlaams-nationalisten staan vandaag voor een heel duidelijke keuze. Tenslotte vormen ze nog altijd een minderheid en is het aan alle burgers om samen te beslissen over de toekomst van Vlaanderen."

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

28-03-06

Knorgeluiden

Het VB en goede manieren, dat gaat niet samen. Rob Verreycken die wel eens meer het ene moment zich kan voordoen als een Plechtige Communicant, en het andere moment als een driftkikker kan uitbarsten, ging zich vrijdagnamiddag te buiten aan een vlag van de N-VA. “Ik veeg er mijn voeten aan, ik pis erop”, riep hij, terwijl hij en passant dreigde “die papzak” Bart De Wever eens onder handen te nemen. Rob Verreycken relativeert het voorval. Verreycken: “Ik trok eens plagerig aan de vlag van de N-VA.”

 

Ook Philip Dewinter vindt het much ado about nothing. Dewinter: “Bij dat incident belandde een tafelvlagje van de N-VA op de grond.” “Wij hebben niet eens tafelvlaggetjes”, reageert Bart De Wever. De in deze zaak onverdachte bron Rob Verreycken bevestigt dit. Hij spreekt op zijn weblog van een vlag die met wasknijpers ophing, niet van een tafelvlagje. Bart De Wever: “Ik zou van dit soort kleutergedrag normaal gezien geen punt maken, maar de reactie van Philip Dewinter dat het allemaal gelogen is (…), is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten. Rob Verreycken die op 5 centimeter van het gelaat van onze medewerker komt schreeuwen, is misschien niet wereldschokkend, maar zeggen dat het niet is gebeurd (…), dat gaat me te ver. Niet alle VB-parlementairen zijn zo, maar de partijcultuur tolereert en koestert dat soort mensen zelfs.”

 

Het ene incident brengt het andere boven water. Bart De Wever: “In het parlement word ik constant beledigd en beschimpt. VB-parlementslid Pieter Huybrechts, die schuin achter mij zit, zit aan een stuk door te schelden. ‘Postjespakker, gatlikker van de CD&V’, zo gaat dat de hele tijd”, zegt De Wever in De Standaard. En De Morgen  pakt uit met nog een ander incident. “Ik stond een tijdje geleden in de lift met drie VB’ers”, zegt SP.A-parlementslid Anissa Temsamani. “Werner Marginet, Johan Deckmyn en Marleen Van den Eynde. De mannen begonnen knorgeluiden te maken en te lachen, wellicht in de overtuiging dat een moslim zich daaraan stoort. In het openbaar zouden ze dat nooit durven, maar in de beslotenheid van de lift vonden ze het blijkbaar bijzonder grappig.”

 

Gents gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn (foto) is één van de VB-tenoren die op de foto’s van een NSV-fotograaf prijkt, waarover we het gisteren hier hadden. Deckmyn vindt het “best wat leuke foto’s” en haalt lacherig uit: “Mijn naam als neo-nazi zal nu wel voorgoed gemaakt zijn, zeker?” In het Blokbuster-artikel over de NSV-foto’s is echter nergens sprake van neo-nazi’s. Wél van een “bijzonder zwarte vorm van humor” en “wellicht (…) enige sympathie” als een NSV’er lege bierflesjes in de vorm van een hakenkruis plaatst. Maar over de niet-toevallige manier van opstellen van lege, en enkele volle, bierflesjes rept Deckmyn niet. Is dat ook “studentikoos” amusement, wetend wat er onder de nazi-vlag allemaal is gebeurd?  Een reactie op de door De Morgen  gereveleerde knorgeluiden kan er evenmin van af. Moeten we dat ook maar beschouwen als normaal gedrag van VB-mandatarissen? Als we sommige VB-mandatarissen wel eens op een receptie zagen waggelen, dachten we al aan het gedrag van varkens. Het is blijkbaar ook normaal dat ze het geluid van varkens produceren.

00:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

27-03-06

Vlaanderens elite

Op 27 maart publiceerden we hier een bijdrage waarin we verwezen naar de vele VB-parlementsleden die voortkomen uit het NSV, en hoe de huidige elite van het Vlaamse volk zich gedraagt. Een foto van een doorsnee NSV-bestuur, van het tijdverdrijf 'een hakenkruis maken met lege bierflesjes', en een snapshot op het NSV-galabal. Verder verwezen we naar de website van Blokbuster waar we deze foto's vandaan haalden, en waar nog andere wrange foto's te vinden zijn: de NSV-fotograaf was blijkbaar ook op de begrafenis van VMO-leider Bert Eriksson, en kiekte een aantal VB-tenoren bij hun bezoek aan NSV-activiteiten.

Het NSV heeft hierover klacht neergelegd bij Skynetblogs. Verwijzend naar artikel 6 van de Skynetblogs-gedragscode maande Skynet ons vervolgens aan het artikel binnen de 48 uren te verwijderen, op straffe van het sluiten van de hele AFF-blog. Navraag bij Skynet leert dat ons verweten wordt inhoud gepubliceerd te hebben die "beledigend, denigrerend, bedreigend, obsceen, vulgair, smadelijk, onbetamelijk, lasterlijk of onterend zou zijn tegenover wie dan ook." Toegegeven, de foto's van NSV-activiteiten waren/zijn niet om aan te zien. We waarschuwden "gevoelige kijkers", maar blijkbaar volstond dit niet. Excuses.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

26-03-06

Vlaams-nationalistsche vrienden: wij zijn gescheiden

Was twee weken geleden  the talk of the town het al dan niet behouden van het cordon sanitaire na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dan stond de voorbije week in het teken van de verwijten over en weer tussen VB en N-VA (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/739/150/lang,nl). Het bij de bakkers gratis verdeelde blad  De Zondag titelt vandaag nog op haar voorpagina:  Spanning escaleert tussen Vlaams-nationalisten, en verwijst in een kleiner titeltje naar een VB'er die een vlag van het N-VA vertrappelde. Die VB'er was overigens de in dergelijke zaken onvermijdelijke Rob 'Klop' Verreycken. Bart Brickman keek voor  De Standaard terug naar het tumult de voorbije week.

Bart Brinckman: "Tegenwoordig staat er geen maat op de vijandigheden tussen Vlaams Belang en de N-VA. De afgelopen week scholden Vlaams-Belangvoorzitter Frank Vanhecke en N-VA-voorzitter Bart De Wever elkaar verrot. Aanleiding was de publicatie van WelkomEcho , een initiatief van gewezen N-VA'ster Marie-Rose Morel (tegenwoordig parlementslid voor Vlaams Belang) om haar voormalige partijgenoten tot een gelijkaardige stap te bewegen. In het Vlaams Parlement voeren kleuterpraktijken stilaan de boventoon. Zo haalden Vlaams Belangers in het gebouw alle verwijzingen naar de N-VA weg. De partijvlag hingen ze halfstok. Tussen de vertegenwoordigers van de twee partijen kwam het tot hoogoplopende scheldpartijen. Daarbij viel wel eens het woord ,,Neanderthaler''.

Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Wellicht bevechten Vlaams-nationalisten elkaar al sinds de Belgische onafhankelijkheid over wie het zuiverste profiel heeft. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten minimalisten en maximalisten flink ruzie. Na de Tweede Wereldoorlog liep het even goed (het wij-gevoel van de repressie) tot de Volksunie eind jaren zeventig geroepen werd om haar verantwoordelijkheid op te nemen. Het door de VU gesteunde maar door de Vlaamse beweging verguisde Egmont-akkoord was de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van het Vlaams Blok. De heftigheid van de schermutselingen spoorde met de verdere doorbraak van het Vlaams Blok/Belang. Zeker als het om Vlaams-nationale verzuchtingen gaat, was Vlaams Belang niet bereid - of gewoon niet in staat - om de daad bij het woord te voegen. De Volksunie daarentegen slaagde erin om van België een federale staat te maken, een historische prestatie. Maar naarmate dat doel helemaal ingevuld raakte, viel de partij ten prooi aan de traditionele links-rechtstegenstellingen en de dodelijke (voor de VU dan toch) ambities van Bert Anciaux.

Steevast ging het om het gevecht tussen maagden en zij die voor ,,wat postjes'' hun lichaam verkochten voor teleurstellende compromissen. Het uiteenspatten van de Volksunie in een karakterloos Spirit, tenminste als het over Vlaams-nationale dossiers gaat, en de Nieuw-Vlaamse Alliantie gaf de tweestrijd een nieuwe dimensie. Het grote schaalverschil - Vlaams Belang is Vlaanderens grootste partij, de N-VA een der kleinste - straalde af op de heftigheid. Vlaams Belang dacht dat ze zich alles kon veroorloven, de N-VA beet op een ongewoon felle manier van zich af. Misschien verwachtte Vlaams Belang om de strijd makkelijk te winnen. Na de teleurstellende N-VA-uitslag bij de jongste federale verkiezingen gingen de extreem-rechtse kopstukken ervan uit dat de N-VA-politici als rijpe appelen uit de boom zouden vallen. Maar het bij momenten pathetische appel draaide op niets uit. Vlaams Belang moest zich tevreden stellen met enkele derderangsfiguren. Het kartel tussen N-VA en CD&V, dat de N-VA-politici parlementair verankerde, vormde helemaal de doodslag voor hun rooftocht.

Het deed het eergevoel van Vlaams Belang bepaald geen goed. Zijn racistische imago, aangescherpt met een cordon sanitaire, beperkt zijn rekruteringsmogelijkheden. Een input van N-VA'ers was daarom welkom. Maar als die zelfs met het mes op de keel liever een andere richting uitslaan, dan rest er niet veel meer dan ze belachelijk te maken. Het heeft ook psychotische of sektarische trekjes. Wie niet bij Vlaams Belang actief is, kan het per definitie niet goed voor hebben met Vlaanderen. In zo'n klimaat is een ding als WelkomEcho snel bedacht. Op kosten van de belastingbetaler wordt een haatcampagne gevoerd tegen de N-VA. Officieel spreekt Vlaams Belang van een blaadje dat alle Vlaams-nationalisten in Vlaanderen op een ,,objectieve manier'' wil voorlichten. Maar Vanhecke wijst op de rol van een zweeppartij: ,,Men kan het ons toch niet kwalijk nemen dat we willen dat zo weinig mogelijk rechtgeaarde Vlamingen voor die partij stemmen.'' Maar wat wil Vlaams Belang? Denkt Marie-Rose Morel echt dat ze met WelkomEcho N-VA'ers kan lokken? Mensen die vinden dat de N-VA een heilloos verhaal is, zitten al lang bij Vlaams Belang. En wat Vanhecke wil bereiken door rond te bazuinen dat hij met Bart De Wever heeft onderhandeld over een overstap, mag Joost weten. Die gesprekken zijn er wel degelijk geweest. ,,Je mag hem alles geven behalve de eerste plaats in Antwerpen'', luidde het bij Filip Dewinter, die daarmee de grenzen bepaalde. Maar het was Vanhecke zelf die De Wever liet benaderen. Een N-VA'er zal nu wel twee keer nadenken vooraleer hij nog met een Belanger een gesprek aandurft.

Het blijft ook vreemd dat De Wever zich daarover blijft opwinden. Gisterenavond ging hij over dit thema voor de zoveelste keer in debat met Marie-Rose Morel tijdens het Canvasprogramma Morgen Beter . Kijkers lusten wel pap van zo'n twistgesprek met twee goed van de tongriem gesneden sprekers. Geen enkele wedstrijd doet de gemoederen sterker oplaaien dan een onvervalste derby. Het siert De Wever ook dat hij het debat nooit uit de weg wil gaan. Maar alles lijkt nu wel gezegd. Volgens Vanhecke heeft Vlaams Belang alle hoop opgegeven om ooit nog met de N-VA samen te werken. De vuilspuiterij van WelkomEcho blaast bij de N-VA dan weer elke zin weg om met Vlaams Belang scheep te gaan. Blijft de vraag of de twee partijen daarmee zelf zijn gebaat. Uiteindelijk is het hen om een onafhankelijk Vlaanderen te doen. Dan kan je maar beter aan één zeel trekken in plaats van elkaar op het marktplein de hersens in te slaan, tot groot jolijt van de Belgicisten.

Volgend jaar komen er cruciale communautaire onderhandelingen. Binnen de Vlaamse beweging zijn ze nu al ziek van de wijze waarop de twee politieke emanaties elkaar naar het leven staan, waardoor ze hun energie niet in de voorbereiding van dat gesprek steken. Toch lijkt het ondenkbaar dat deze broedertwist ooit wordt bijgelegd. Daarvoor is Vlaams Belang te veel gericht op het monopoliseren van de Vlaamse gedachte, waarna het ze meteen bezoedelt met een racistische grondstroom. Daarvoor is de N-VA te veel doordrongen van een engagement om op een pragmatische maar eervolle manier haar verantwoordelijkheid op te nemen."

11:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-03-06

Graffiti

Graffiti bestaat in alle maten, kleuren en vormen. Van  tags, een soort handtekening die de graffitiwriter op vaak niet toegelaten plaatsen aanbrengt, over  throw ups en  pieces, tot  masterpieces, ware kunstwerken waarbij vaak grote oppervlakten, meestal grondig voorbereid en alleszins met de nodige vaardigheid 'beschilderd' worden.

In Antwerpen is sinds de groep die eind jaren tachtig aan het Frans Halsplein rondhing een bloeiende beweging van graffitikunstenaars en -liefhebbers ontstaan. Een aantal Antwerpse graffiteurs (Arkis, Duck...) zijn intussen internationaal vermaard, en in hun zog zijn nog enkele tientallen Antwerpse jongeren regelmatig bezig met graffiti. Dat kan op een aantal afsluitingen van bouwwerven (een paar jaar terug bijvoorbeeld nog aan de Scheldekaaien en in de Kammenstraat), over op muren die buurtverenigingen aanbieden ('t Schijntje in Deurne bijvoorbeeld) of privé-initiatieven (de C&A aan de Meïr in Antwerpen-Centrum, het Greet Rouffaerhuis in Merksem...), tot op binnen- en buitenruimten die het stadsbestuur aanbiedt (skatehall Northpark in Antwerpen-Dam, de peilers onder het viaduct van de Boomsesteenweg in Wilrijk...). De grootste en bekendste plek waar je graffiti kan bekijken is het Muntplein in de Antwerpse Sint-Andrieswijk, waar al jaren graffiti gedoogd wordt en al een paar keer het internationaal gezelschap van de Meeting Of Styles neerstreek (foto). Wegens bouwwerken is het Muntplein momenteel echter moeilijk te gebruiken. De Meeting Of Styles-happening vorig jaar vond daarom plaats op het binnenplein van het stedelijk jeugdcentrum Kavka, recht tegenover de politietoren aan de Oudaen.


Het VB kan graffiti echter niet pruimen, en in de jongste nummer van het VB-blad Antwerps Nieuws  spuit het haar kritiek. Zowel in de editie Antwerpen als in de editie Berchem. Over het Muntplein schrijft het: "Een troosteloos en slecht onderhouden plein omringd met lelijke graffiti, zo kan men het Muntplein momenteel het best omschrijven. Dit kan beter. Het Vlaams Belang wil de graffiti vervangen door stripverhalen (zoals in de Seefhoek de Suske en Wiske muur) of door bekende folkoristische figuren uit de Antwerpse binnenstad. (...)" In de editie Berchem van Antwerps Nieuws  becommentarieerd men problemen met (geluids)overlast in het jeugdhuis en de fuifzaal Den Eglantier, overigens gelegen schuin tegenover het nationale VNJ-secretariaat. Albrecht Cleymans, voorzitter van het VB-Berchem: "De gevel werd bespoten met graffiti. Overigens werden op de muren binnen in de zaal ook graffiti aangebracht - maar dan opzettelijk, als decoratie. Dit soort versieringen trekt een publiek aan dat zich afzet tegen de maatschappij en lak heeft aan regels... en dat zullen de buren al wel gemerkt hebben!"

We hebben niets tegen het aanbrengen van stripfiguren op buitenmuren, zoals het VB-Antwerpen voorstelt. Integendeel. Alleen hoeft dat niet op het Muntplein, er loopt in dit verband al een schitterd initiatief vanuit stripwinkel Mekanik Strip. Ga maar eens de Jan Bosschaert-muur in de Wolstraat bekijken, een Suske & Wiske-muur is trouwens het volgend project. Maar laat de ruimte aan graffiteurs aan het Muntplein, waar men al jaren onder goedkeurend oog van de buurtbewoners een andere murale kunstvorm kan tonen. Dat de graffiti binnenin jeugdcentrum Den Eglantier een bepaald publiek zou lokken, is bullshit. Een jongerenpubliek, ja dat wel. Voor jongeren en hun eigen cultuur is er onder VB-bestuur in Antwerpen geen plaats. Dat is duidelijk.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink |  Facebook | | |  Print

22-03-06

Na een week cordon sanitaire-discussie

Is het voorlopig einde van de cordon sanitaire-discussie in zicht? In  Gazet van Antwerpen maakten ze gisteren het bilan van een week tumult. Lex Molenaar: “Allereerst is er het moreel-principiële debat over de vraag of er wel te praten valt met een partij die het ‘eigen volk’ voortrekt en dus een racistische inborst heeft. Wat dat betreft, is gebleken dat het water tussen het VB en de andere partijen nog steeds veel te diep is. Het VB komt dan telkens weer met het valse argument dat de wil van een derde van de kiezers wordt genegeerd. Dat is flauwekul, want twee derde ziet het anders en dat is in een democratie nog steeds een ruime meerderheid.” Vorige week noemde Lex Molenaar het cordon sanitaire nog ondemocratisch, we gaan er dus op vooruit. Maar Molenaar blijft worstelen met “het politiek-strategisch aspect”, de discussie of je het VB bij het beleid moet betrekken in de hoop dat het zo haar glans verliest. De krant is er nog niet uit, al is dat op zich een vooruitgang. Vorige week vond Molenaar nog dat het cordon sanitaire moest doorbroken worden in een (rand)gemeente, om te vermijden dat het in een grootstad als Antwerpen zou gebeuren. Een vreemde redenering, gisteren hier becommentarieerd door Jos Geysels. Intussen laat ook voormalig VRT-journalist en winnaar van de Prijs van de Democratie Walter Zinzen van zich horen. Maak het cordon overbodig is zijn stelling.

 

Walter Zinzen: “Wat zo verbaast in de anti-cordonverhalen van steeds meer burgemeesters is het fatalisme. Ze gaan er, meer dan een half jaar vóór de verkiezingen, van uit dat hun gemeente niet goed bestuurd zal kunnen worden zonder deelname van het Vlaams Belang. Of, zoals ook Filip Dewinter het formuleert, dat ze hun sjerp alleen maar kunnen behouden door een pact te sluiten met een voor racisme veroordeelde partij. Heel wat lokale politici (maar hoe lokaal zijn bijvoorbeeld Kelchtermans en Luc Martens?) hebben zich kennelijk nu al neergelegd bij een onvermijdelijke overwinning van het Belang en daarom vinden ze het cordon ‘een aflopende zaak’.

 

Voor de democratie is het goed dat deze burgemeesters vooraf in hun kaarten laten kijken: duidelijkheid over de beoogde coalitiepartners helpt de kiezer bij het uitbrengen van een gemotiveerde stem. Het is daarom te hopen dat hun geflirt met het Belang als een boemerang in hun gezicht ontploft. In tegenstelling met wat vele commentatoren denken, zijn er in Vlaanderen nog heel wat kiezers die absoluut niet gediend zijn met een bestuursdeelname van het Belang. Op hun stem hoeven de potentieel collaborerende kandidaat-burgemeesters dus niet te rekenen. Een electorale afstraffing is de beste manier om ze op andere gedachten te brengen. En wie wél het Belang in het schepencollege wil zien zitten, hoeft de omweg via andere partijen niet te maken. Die stemt het best rechtstreeks voor de kandidaten van het Vlaams Belang.

 

Vanuit tactisch en strategisch oogpunt verdienen de burgemeesters evenwel geen schoonheidsprijs. Sommigen beweren dat het Belang op lokaal vlak een stuk gematigder is dan de landelijke kopstukken en sowieso in de coalitie-onderhandelingen tot toegevingen gedwongen zal worden. Van veel kennis van zaken getuigt zo'n uitspraak niet. Het volstaat te kijken naar de Franse steden waar het Front National de dienst uitmaakt. (De Winter heeft destijds de mosterd voor zijn 70-puntenplan bij de partij van Le Pen gehaald).De openbare bibliotheken zijn er van 'linkse' geschriften gezuiverd , allochtonen worden gediscrimineerd bij het toekennen van subsidies en uitkeringen, culturele manifestaties die niet passen in de Front-ideologie worden geboycot. De harde woorden worden dus wel degelijk gevolgd door harde daden. Wie denkt dat de Belangers in een gemeentebestuur niet alles zullen doen om het 'eigen volk' te bevoordelen - en dus bestaande problemen nog zullen vergroten - leeft op de maan of is te kwader trouw.

 

Erger is dat ook deze redenering geïnspireerd lijkt door moedeloosheid. Politici van alle andere partijen roepen sinds de eerste zwarte zondag van 1991 dat ze de volkswijken zullen intrekken om het contact met de bevolking te herstellen, dat ze het Belang met politieke middelen zullen bestrijden, dat ze het zullen 'ontmaskeren', dat ze het met goed beleid het gras voor de voeten zullen wegmaaien. Maar verkiezing na verkiezing stellen ze misnoegd en ontgoocheld vast dat ,,niets helpt'', het Belang blijft de verkiezingsoverwinningen aan elkaar rijgen.

 

Nu hebben ze eindelijk de boosdoener ontdekt: het cordon sanitaire! Jean-Marie Dedecker en Derk Jan Eppink achterna wordt zonder enig bewijs geroepen dat alleen het afschaffen van het cordon de opmars van het Belang kan stoppen. Steve Stevaert merkte het onlangs nog op in Morgen Beter: we weten absoluut niet of het Belang minder gegroeid zou zijn zonder het cordon. Maar door de schuld op het vermaledijde cordon te schuiven ontwijken de 'democratische' politici het gevecht. De moedeloosheid werkt verlammend en zorgt ervoor dat het Belang het terrein al vele jaren voor zich alleen heeft. Zeker, af en toe noemt een partijvoorzitter de kopstukken van het Belang mestkevers, bestempelt een minister-president parlementslid Dewinter als 'fascist', worden Belangers zonder veel succes getackeld in radio- en tv-studio's, maar dat zet allemaal geen zoden aan de dijk.

Politieke leiders verklaren al jaren dat het Belang niet de ziekte is, maar de koortsmeter. Je zou dus kunnen verwachten dat de ziekte wordt bestreden en niet de koortsmeter. Die ziekte heet, hoe je het ook draait of keert, xenofobie en ze besmet hoe langer hoe meer mensen. Een doeltreffend en eenvoudig toe te dienen geneesmiddel bestaat niet. De therapie zal dus vele jaren duren, maar ze moet ooit wel eens ingezet worden. Dat is vooralsnog niet echt gebeurd. Cultuur en straatbarbecues kunnen helpen, maar meer dan een pleister op een open wonde is het niet. Processen, sancties en uitsluitingen wegens racisme veranderen de mentaliteit niet. Een harde aanpak van illegalen bevordert niet het genezings- maar het verrottingsproces.

 

Ondertussen kunnen we wel proberen de koorts wat te laten zakken, maar zelfs dat gebeurt niet. Het Belang is de enige partij die consequent campagne begint te voeren de dag na de verkiezingen. Ze doet dat niet zozeer in de media, maar via de brievenbus. Maand na maand vindt de burger een in veelkleurendruk en op glanspapier uitgegeven pamflet van het Belang in zijn bus, vol hatelijkheden aan het adres van buitenlanders en vijandige politici, gekruid met halve waarheden, betwistbare feiten en onjuiste cijfers. Reacties van andere partijen ontbreken totaal.

In plaats van over het cordon te jammeren zouden de burgemeesters en hun partijen beter de strijd aangaan om de brievenbus, een miskend maar eenvoudig en uiterst doeltreffend communicatiekanaal. Maak daar dus gebruik van, dames en heren burgemeesters. Niet door op uw beurt propaganda te voeren, maar door de bevolking op een eerlijke en begrijpelijke manier uw beleid uit te leggen. Door de loze beweringen van de Belang-publicaties te weerleggen en keer op keer te wijzen op de ongeëvenaarde luiheid van de meeste Belang-mandatarissen. Niet alleen in verkiezingstijd, maar het hele jaar door. Dan, zo valt te hopen, wordt het cordon sanitaire overbodig.”

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Even tussenuit

De redactie van deze weblog verdwijnt een paar dagen van de bewoonde wereld: voor studie, bezinning en ontspanning. Volgend weekend, uiterlijk maandag, zijn we er weer. Tot dan!

 

 

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

21-03-06

Met een batterij dj's tegen het dEUS-concert

Begin vorige week mailde men ons nog met de vraag of we wisten wanneer Tom Barman met dEUS zijn concert in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen zou organiseren. Vrijdag maakte  De Morgen het bekend: zondag 1 oktober, op het Sint-Jansplein in Antwerpen.

Bij het VB reageren ze intussen zo verschillend als de VB-kopstukken gebekt zijn. De Standaard  vroeg Philip Dewinter om een reactie. Dewinter: "Hoe meer polarisatie, hoe liever. Als zij dat willen doen, ben ik wel de laatste om hen dat te beletten. Ik denk niet dat het de Antwerpenaren zal beïnvloeden om niet op ons te stemmen. BV's die op een pedante manier uitleggen dat de Antwerpenaar niet op ons moet stemmen, maken geen indruk meer." Het VB zit die dag ook niet stil. Dewinter: "Vijftig meter verder, in een van onze belangrijkste secretariaten (in de Van Maerlantstraat, red.) organiseren wij toevallig dezelfde avond een Brabo-bar. Daar verwachten we toch een 250 man.Toegegeven, dat zijn er geen 10 000. Of ik ga kijken naar Tom Barman? Wie weet. Neen, ik ga niet provoceren. Bovendien hou ik niet van dEUS."

Rob Verreycken reageert dan weer op zijn weblog op zijn eigen verstoorde wijze. Verreycken: "Kunst en cultuur zijn een andere wereld dan politiek, en dus voel ik mij als politicus hoegenaamd niet geroepen om te oordelen over het werk van kunstenaars en cultuurmakers waarvoor ik veel respect heb. Omgekeerd is dat blijkbaar minder het geval: geregeld voelt een muzikant zich geroepen om zijn publiek te beledigen door uit te schreeuwen dat hij 'tegen het Vlaams Belang'is. De nieuwste in het rijtje is Tom Barman van de groep dEUS. In oktober gaat hij in Antwerpen het zoveelste multikul-feestje houden waar de vreemde redenering wordt opgebouwd dat als een zwarte en een blanke op een podium samen een mooi liedje kunnen zingen, de Vlamingen ook maar de invasie van de agressieve islam moeten aanvaarden." Wat nog geen enkele journalist heeft kunnen achterhalen, het precieze programma van die dag, weet Rob Verreycken al.

En Verreycken weet nog meer. dEUS krijgt 16 000 euro Europese subsidie om op toernee te kunnen gaan, en vermits 25 % van de Vlamingen VB stemt, komt Verreycken uit op dat dEUS "dus eigenlijk 4 000 euro van Vlaams Belang" aanvaardt. Zeer vreemde redenering, want heeft het VB eigenlijk wel deze Europese subsidie goedgekeurd? En dan nog klopt zijn redenering niet. Tussen haakjes: Rob Verreycken runde een weblog van hem én zijn vader, Wim Verreycken. Sinds 10 maart hebben vader en zoon een aparte weblog. We durven niet veronderstellen dat er een haar in de boter is tussen die twee, we gokken erop dat Wim Verreycken zich zo beter hoopt te kunnen profileren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Niklaas. Verreycken senior is lijstduwer op de VB-lijst voor die gemeenteraadsverkiezingen.

Maar terug naar het dEUS-concert. Jurgen Verstrepen titelt op zijn weblog: dEu linkSSe antidemocraten in Cordonië. Boven een artikel waarin het gaat over het cordon sanitaire en dEUS voor het overige niet aan te pas komt. In een andere posting zegt Verstrepen: "Een concert tegen extreemrechts én voor verdraagzaam Antwrepen. Helaba.. ik ben daar voor. Deus-Barman (al de tweede keer dat Verstrepen de naam dEUS verkeerd spelt - AFF/Verzet) vergist zich van partij want als VB-er voel ik mij niet aangesproken. Nog beter, ik geef ook een megafeestje in Antwerpen mét hippe Deejays enz... Ook voor een beter Antwerpen. Effe geduld jongens.. het komt eraan." Allez, Verstrepen met een paar DJ's in het verweer tegen de livemuziek van dEUS en anderen. Geldt ook hier niet dat het origineel beter is dan de kopie?

00:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

20-03-06

Het geheugen. Jos Geysels: "Het VB legt een nooit geziene machtsgeilheid aan de dag"

De discussie over het cordon sanitaire stopt volgens Jos Geysels beter vandaag dan morgen. Het moet opnieuw over inhoud gaan, niet over strategie. Sommige politici en opiniemakers zouden er volgens de ex-topman van Groen! dan ook goed aan doen om de echte agenda’s op tafel te leggen. “Tot nader order is het VB een racistische partij die veroordeeld is tot op het allerhoogste juridisch niveau. Als je dat als democraat geen belangrijk gegeven meer vindt, dan is er een probleem.” In een interview in  De Morgen zet hij vandaag de puntjes op de ‘i’ in een sterk interview, dat we dan ook graag opnemen in onze reeks Het Geheugen.

Blijft het cordon sanitaire op 8 oktober overeind? Jos Geysels: “Ik heb voorlopig geen aanwijzingen dat het zou verdwijnen. De voorbije week is er een opstoot geweest, maar al vanaf de eerste dag dat het cordon bestaat, heb je dergelijke opstootjes. Steevast in twee periodes: bij verkiezingen en in de vakantie. Komkommermaand augustus was meestal ook cordonmaand (lacht). Ik ben zelf niet iemand die te pas en te onpas begint te preken over het cordon, integendeel zelfs, maar wat we nu vaststellen is dat het cordon tegelijkertijd overschat en onderschat wordt. Overschat omdat er invullingen aan worden gegeven die er niet in staan. Je zou niet mogen praten met het VB, je zou er niet mee mogen discussiëren, er zou een cordon mediatique zijn. Dat soort dingen. Het VB klopt al te graag die brede interpretaties op om vervolgens te kunnen vertellen dat het cordon doorbroken werd. Tegelijkertijd blijft het cordon sanitaire onderschat als uitspraak. Het is niet alleen een afspraak, het is ook een politiek statement: wij vinden als democraten dat je geen bestuursakkoorden afsluit met het VB.”

Maakt de voorbije week niet duidelijk dat het cordon deze keer fundamenteel wordt bedreigd? Geysels: “Ik had niet anders verwacht dan dat ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen mensen strategische spelletjes zouden spelen rond het cordon sanitaire. Het zijn er nu inderdaad meer dan vroeger. In 2004 speelde het hele verhaal ook, maar minder. Daar tegenover staan de scherpe reacties van een aantal betrokken partijen op nationaal niveau. Ik heb de reactie van CD&Vvoorzitter Jo Vandeurzen gezien. Ik heb het ACW ‘njet’ horen zeggen en ik heb ook een ondubbelzinnige VLD gehoord.”

Zullen de lokale mandatarissen even kordaat blijven? Dewinter maakt zich sterk dat nogal wat CD&V-burgemeesters niet schatplichtig zijn aan hun partij en springen als hij het vraagt. Geysels: “Op termijn moet je de impact van een breuk met de partij niet onderschatten. Vroeger had je veel meer lokale lijsten, maar inmiddels zijn de lijsten massaal onder de vleugels van de CD&V gekropen. Dat is echt niet zomaar gebeurd. Op korte termijn kan het voor een burgemeester aanlokkelijk lijken om zich te onttrekken aan het gezag van de nationale leiding, maar het is op langere termijn een ongelooflijke strategische blunder. Men splitst zo de eigen partij en niet het VB. De burgemeesters blunderen trouwens ook door het debat te verleggen van de inhoud naar de strategie. Je kunt het VB perfect op inhoud pakken. Toch kiezen de burgemeesters ervoor om het cordon tot de inzet van de verkiezingen te maken. Willen die burgemeesters de verkiezingen dan niet winnen, vraag ik me af. Welke VB-kiezer zal daardoor voor CD&V kiezen? In Beveren is het VB tegen de havenuitbreiding, in Antwerpen is de partij voor. Rond de nachtvluchten blazen ze koud en warm. Maak daar een speerpunt van. Je ziet hoe de gemeenteraadsleden van het VB zich de afgelopen jaren hebben gedragen. Dat zijn VB’ers die verkozen zijn door mensen die vies van de politiek zijn en die zelf gewoon niet opdagen op de gemeenteraad, veroordeeld worden of de grootst mogelijke nonsens uitkramen. Maak daar het debat van in plaats van inhoudelijk in een hoekje te kruipen en het cordon tot thema te maken.”

Waarom gebeurt dat niet? Geysels: “Ik behoor niet tot de strekking die zegt dat het allemaal de schuld van de media is. Als mijnheer Hendrickx uit Schoten zegt dat hij met het VB wil praten, dan is dat nieuws, punt uit. Maar dat neemt niet weg dat sommige media duidelijk zijn gaan schuiven in hun berichtgeving over het VB en over het cordon. Er wordt ook zeer slordig omgegaan met de definities. Ik lees soms in commentaarstukken zelfs dat het cordon niet democratisch zou zijn. Wat voor nonsens is dat? Het VB mag toch deelnemen aan de verkiezingen, zetelt toch in gemeenteraden? Ze zetelen in het havenbestuur. We sluiten hen ook niet uit van de uitvoerende macht, het cordon sanitaire is gewoon een afspraak dat we er niet mee samenwerken. In Antwerpen zeggen CD&V en VLD toch ook dat ze niet met Groen! willen samenwerken? Dat is zonder enige twijfel dom, (lacht)maar het is niet ondemocratisch. In plaats van de argumentatie van de burgemeesters over te nemen of zelfs voor te kauwen, zou men ze beter ontkrachten. De argumentatie is onwaarschijnlijk slordig en simpel: het gaat over verbranden, over duidelijk maken dat het VB geen standpunten heeft, er wordt een makkelijke vergelijking met het buitenland gemaakt en verder is er vooral veel vaagheid. ‘We zijn tegen het cordon, maar we gaan niet samen.’ Dat is zowat de argumentatie. Liever met het VB dan met een monstercoalitie, klinkt het. Drie democratische partijen samen maakt een monster en het VB dat veroordeeld werd door de rechtbank is de heilige.”

Doen de burgemeesters het niet vooral om zich aantrekkelijker te maken voor een bepaald kiespubliek? Geysels: “Je hebt een aantal politici en opiniemakers met een rechtse agenda, maar dat ze het dan godverdomme ook zeggen. (op dreef)Begin toch geen nonsens uit te kramen over zogezegd empirisch bewezen zaken. Neem ze mee in het bad, heet het, dan verbrand je ze. Welk bad? Welke verbranding? Sommige politici gaan nu naar Marokko. Wel, ze zouden beter eens naar Zuid-Frankrijk gaan, naar Denemarken of naar sommige regio’s in Italië en Oostenrijk. Daar blijkt dat extreem rechts wel degelijk invloed heeft. Dat uit zich in simpele dingen als het slinkend aanbod aan boeken in de bibliotheek, maar het leidt ook tot verregaande discriminatie. Dat ze dat eens gaan bekijken. Dan zal ook blijken dat op een sommige plaatsen extreem rechts achteruit gaat en op andere niet. Feiten zijn feiten, maar dat telt dus niet altijd. Dedecker heeft het over Denemarken. Wel, de laatste verkiezingen zijn de sociaaldemocraten er achteruit gegaan en de (uiterst rechtse en populistische) Deense Volkspartij vooruit. Intussen heeft Denemarken een aantal wetten gestemd die niet echt hartverwarmend blijken te zijn.”

Verbaast de houding van het VB zelf u? Karel Dillen vond het cordon een godsgeschenk om zijn partij zuiver te houden. Geysels: “Het VB legt een nooit geziene machtsgeilheid aan de dag. Ik meende altijd dat het VB de grote preciezen van het Vlaams nationalisme waren. Nu willen ze zelfs met de CD&V in bad. Elke IJzerbedevaart kreeg de CD&V ervan langs en nu wil het VB koste wat het kost met hen in een coalitie. Ze moeten als grootste partij niet eens een sjerp of zelfs een schepenzetel hebben, als ze maar van de macht mogen proeven. Zouden we dat debat niet eens voeren?”

Toch leert de nationale merkencompetitie dat het VB het geprefereerde politiek merk van de Vlaming is. Twee jaar terug was dat absoluut niet het geval. Wat is er gebeurd? Geysels: “Verschillende dingen. Er is een beleid dat nationaal minder goed wordt bevonden, al blijken zowel Verhofstadt als Leterme nu toch lichtjes te stijgen op de vertrouwensbarometer. Het zal ook wel te maken hebben met het feit dat sommige media een aantal van de argumentaties van het VB domweg overnemen. De kracht van de herhaling speelt. Ook al kloppen de stellingen niet, als men ze maar voldoende herhaalt, lukt het wel. In die zin hebben sommige media en sommige opiniemakers hun verantwoordelijkheid. De foute stelling is: steeds meer mensen vinden het VB oké, geef ze dan ook maar de ruimte om beleid te voeren. Je moet flexibel zijn in de strategie en in de tactiek, maar wel standvastig in de uitgangspunten. Zestig procent is tegen het cordon. Is dat belangrijk? Ja. Is dat een uiting van iets? Ja. Moeten we daar iets aan doen? Ja. Moeten we er daarom mee samenwerken? Neen. Het is niet omdat er 300.000 mensen door het rood licht rijden dat de verkeerswetgeving moet worden aangepast. Tot nader order is het VB een racistische partij die veroordeeld is tot op het allerhoogste juridisch niveau. Als je dat als democraat geen belangrijk gegeven meer vindt, is er een probleem.”

Het valt op dat in het buitenland veel scherper op het VB wordt gereageerd dan in Vlaanderen. Geysels: “Misschien dat men er zuiverder argumenteert? Men doet er niet wat men hier veel te gemakkelijk doet: een identiteit maken tussen wat veel voorkomt is vanzelfsprekend en wat vanzelfsprekend is spreekt voor zich. Je moet niet alleen goed kijken, je moet ook goed nadenken. Soms moet je zelfs langzaam nadenken, ook in snelle tijden. De strijd om de samenleving is de strijd om de definities, zei de Nederlandse auteur A.F.Th. van der Heijden al. Het inhoudelijk debat wordt de laatste jaren gelukkig wat vaker en preciezer gevoerd, maar jammer genoeg niet door iedereen en niet op alle plaatsen. Laat ons eens naar Nederland kijken, daar was armoede mee de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Als het over inhoud gaat heeft extreem rechts het duidelijk moeilijker.”

Linkse partijen zijn in Nederland rond het thema migratie en inburgering wel een eind naar rechts opgeschoven. Geysels: “Dat klopt, men heeft soms ‘flinkse’ standpunten ingenomen, maar de PvdA is op geen enkel moment flexibel geweest wat haar grondlijnen betreft. Dat is fundamenteel. De positie van de Deense sociaaldemocraten is op dat punt bijzonder leerrijk. Die hebben een behoorlijke weg afgelegd naar rechts. Soms heeft hen dat omhoog gestuwd in de verkiezingen, maar even vaak gebeurde net het omgekeerde. De lijn van de angst verloopt grillig.”

Je hoort vaak de stelling dat de veroordeling van het VB de partij groot maakt. Is dat ook ingegeven door angst? Geysels: “Er is bij mijn weten geen empirisch materiaal voor die stelling. Ik zeg niet dat ze niet klopt. ik weet het niet, maar ze wordt alleszins veel te goedkoop als argument ingeschakeld. Bovendien, zelfs al zou de veroordeling dat effect hebben? Wat dan nog? Daar rekening mee houden, impliceert dat de wet van de grote getallen moet bepalen in welke richting rechtbanken optreden. Je kunt zeggen ‘ik hou niet van het vonnis’. Maar wat als een rechtbank met de wet in de hand bepaalt dat iemand stelselmatig te hard gereden heeft? Moet mijn eerste reflex dan zijn of die uitspraak het aantal automobilisten dat te hard rijdt zal vergroten? Wat een democraat onderscheidt van anderen is dat hij of zij enkele vaste ijkpunten heeft. Dat maakt een democraat kwetsbaar, maar het is ook datgene wat hem rechtop laat lopen.”

U had het daarnet over het uitsluiten van Groen! in Antwerpen. In Gent is men ook al niet te happig op Vera Dua. Heeft Groen! uit het verleden geleerd hoe ze met dit soort situaties moet omgaan? Geysels: “Erg hè! (lacht)Ik weet niet of het een drama is, want het maakt de partij tot een item. Men zegt eigenlijk dat Groen! iets betekent, maar het blijft natuurlijk tactiek. Misschien moeten sommige mensen zichzelf de vraag stellen waarom er zoveel misbaar wordt gemaakt over de zogenaamde uitsluiting van het VB en niet over de uitsluiting van Groen!, terwijl die partij toch niet veroordeeld is door de rechtbank.”

20:29 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Toekomst verzekerd? (2)

Een andere manier om de toekomst van het VB te verzekeren, is… kindjes maken. Marie-Rose Morel is in verwachting van een tweede, maar het gemiddelde bij de VB-top is drie. Veerle Dillen (foto: de vrouw vooraan), de jongste uit het vier kinderen tellend gezin van VB-stichter Karel Dillen, is pas moeder geworden. Ongehuwde moeder nog wel, een maand geleden bevallen van een zoontje: Lukas.

 

Jong geleerd, is oud gedaan. Lukas werd door zijn moeder al meteen meegenomen naar het jongste debat bij de zogenaamde Vlaams-Nationale Debatclub, in zaal De Basiliek in Edegem. Gelukkig sliep het kind de ganse avond, want op het podium hadden plaatsgenomen: Philip Dewinter, Jean-Marie Dedecker, Bart De Wever en Hugo Coveliers. De fax- en e-mailkrant ’t Scheldt  merkte op: “Het zoontje was braaf en liet de hele avond geen kik. De troep er rond stoorde de toehoorders achteraan de zaal. Maar wie durft tegen een Dillen een opmerking maken?”

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Toekomst verzekerd? (1)

De voorbije weken en maanden hebben we herhaaldelijk bericht over de moeilijkheden die het VB heeft om haar zitjes in de gemeenteraden bezet te houden. Gemeenteraadsleden stappen op uit de VB-fractie en gaan als onafhankelijke zetelen zoals in Maasmechelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2829352) en Edegem (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060305&number=1&...) of komen niet meer opdagen zoals in Dilsen-Stokkem (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051205&number=1&...).

 

In Brecht (illustratie: wapenschild) was het ook ambras (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051130#2847528), maar uit dat boerengat komt nu positief nieuws voor het VB. En objectief als wij zijn, brengen wij dat evengoed. Nadat Victor Lenaerts opstapte uit de VB-fractie, nu als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelt maar op 8 oktober in Brecht met de VLD opkomt, doet VLD-gemeenteraadslid Christel Van Akeleyen de omgekeerde stap. Zij stapt over naar het VB. Naar eigen zeggen omdat ze niet overeenkomt met plaatselijk VLD-voorzitter Jos Dignef. Dignef laat het echter niet aan zijn hart komen. Jos Dignef (in Gazet van Antwerpen ): “Christel (…) is te negatief ingesteld. Van een positieve inbreng was nooit sprake, en dat valt bij de meeste leden niet in goede aarde. Zij wilde ooit bestuurslid worden, maar werd juist omwille van haar afbraakpolitiek niet verkozen. Daarom past zij beter bij het Vlaams Belang en is haar overstap ook voor ons de beste oplossing.”

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

19-03-06

The West Wing over het VB

Philip Dewinter gaat vanavond zeker kijken naar de aflevering van  The West Wing die  KanaalTwee uitzendt (0.05 uur). Vanavond wordt immers de aflevering uitgezonden waarin de Amerikaanse president Bartlet informeert naar de uitslag van de verkiezingen in België. Dewinter heeft twee jaar geleden heftig geprotesteerd tegen deze aflevering, al zal hij pas vanavond de aflevering voor het eerst in zijn geheel zien. Dewinter had wel al fragmenten op het internet gezien, en die bevielen hem niet. Het VB werd er - volgens hem - onheus in behandeld.

 

De gewraakte fragmenten gaan als volgt.

President Bartlet: “Wat is er aan de hand met de Belgische verkiezingen, Leo?”

Leo: “Is dat een strikvraag?”

President Bartlet: “In een document van de inlichtingendienst staat dat de partij die tegen immigratie is, gewonnen heeft in het noorden. Meer staat er niet.”

(Later in de aflevering heeft de president de info die hij wou.)

President Bartlet: “Het Vlaams Blok, de ultranationalisten in België. Skinheads, eigenlijk, neonazi’s. Ze dragen nu driedelige maatpakken. Ze spreken nu in codetaal, zingen geen agressieve marsliederen meer. Ze winnen in het noorden. Als iedereen hetzelfde kostuum draagt, hoe weet je dan van welke partij ze zijn?” 

 

Toen twee jaar geleden bekend werd dat bovenstaande passus in een aflevering van The West Wing zat, vroeg Philip Dewinter KanaalTwee om deze aflevering niet uit te zenden. Het heeft niets uitgehaald. Philip Dewinter: “Nee, en ik had ook niet verwacht dat mijn protest iets zou uithalen.” Ook zijn aanvraag om een onderhoud met de Amerikaanse ambassade werd afgewezen. Dewinter: “Zelfs dat niet, ze hebben gewoon nooit gereageerd.” Het is Dewinters mening tegen die van de makers van The West Wing. Dewinter: “Ieder zijn mening, daar ben ik het volkomen mee eens. Maar ik moet wel de kans krijgen om me te verdedigen, en die krijg ik niet. Ik kan niet reageren, niet nuanceren, niets. De Amerikaanse kijkers werden met de uitzending fout geïnformeerd. Daardoor gaan ze misschien denken dat ook de officiële instanties zo over ons denken, terwijl dit de mening is van het productiehuis dat The West Wing  maakt. Ik kan niet zomaar toelaten dat die aflevering wordt losgelaten op de onvoorbereide Vlaamse tv-kijker.” 

 

De officiële instanties hebben niet gezegd dat het VB een verzameling neonazi’s of skinheads is, maar wel dat het VB een partij is die veroordeeld is wegens herhaaldelijk aanzetten tot discriminatie en racisme (zie: http://www.mensenrechten.be/word/04-04-21_gent.rtf en http://www.mensenrechten.be/word/HvC091104.pdf). Zou Dewinter dat verteld hebben, mocht hij er de gelegenheid toe gekregen hebben in de Verenigde Staten? En geen kans om “de onvoorbereide Vlaamse tv-kijker” te waarschuwen voor deze aflevering van The West Wing ? Dat valt wel mee. In Dag Allemaal  van deze week mag Dewinter uitgebreid zijn boosheid uiten over deze aflevering van The West Wing, zelfs zonder dat hem voor de voeten geworpen wordt dat zijn partij dan toch wegens herhaaldelijk aanzetten tot discriminatie en racisme is veroordeeld. In Het Nieuwsblad  dit weekend van hetzelfde, en ook in Het Laatste Nieuws  mag Dewinter zijn gramschap uiten. Maar die laatste krant laat ook hoofdrolspeler Martin Sheen aan het woord. 

 

Martin Sheen: “Het was inderdaad onze bedoeling om hen te pakken. The West Wing  heeft nu eenmaal een scherp kantje. Ik weet ook niet wie er op het idee is gekomen om het Vlaams Blok te verwerken in ons script. Weinig mensen waren op de hoogte van die plannen, weinigen wisten ook wat het Vlaams Blok juist was. Tot ze het ons uitlegden. Maar wij zijn niet laf, we laten dit onderwerp niet liggen omdat het een heikel onderwerp is. De nieuwe nazi’s, je ziet immers geen verschil met een gewone mens. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, ze dragen ook een pak en das. Mijn personage in The West Wing - president Bartlet - maakt zich dan ook terecht zorgen wanneer blijkt dat het Vlaams Blok goed scoort in België.”

 

00:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

18-03-06

Schoten: Harrie wil burgemeester worden, maar maakt een verkeerde politiek-strategische keuze

In zowat alle kranten wordt vandaag nog voortgeborduurd over het al dan niet doorbreken van het cordon sanitaire, vooral in Schoten. Erik Raspoet trok voor  De Morgen naar tooghangend en biljartend Schoten. In dezelfde krant ook nog een interview met CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen. In  Het Nieuwsblad kreeg Marie-Rose Morel dan weer twee bladzijden free speech. Ook  De Nieuwe Gazet trok naar Schoten in een poging te achterhalen waarom er VB gestemd wordt. En  Gazet van Antwerpen schetst in een achtergrondartikel het ontstaan van de cordon sanitaire-overeenkomst, met warempel er nog een foto van onderzoeksjournalist Hugo Gijsels erbij. Gisteren werden we dan weer gecharmeerd door een column van Bart Dobbelaere, in  De Standaard. We citeren de column hier graag. In  De Standaard gepubliceerd onder de titel  (Afge)schoten. Wat we zelf in vet hebben gezet, is de politiek strategische blunder van burgemeester Harrie Hendrickx.

Bart Dobbelaere: " Hoe zou het nog zijn met Harrie H., de burgemeester van Schoten? Het is al van maandag geleden dat we nog van hem gehoord hebben. Dat moet een opluchting zijn voor de burgervader, want hij heeft altijd gehoopt om uit het nieuws te blijven. Maar dat lukt hem niet echt. Sinds enkele maanden beheerst hij de journaals. Is het niet wegens de komst van Vlaams Belang-ster Marie-Rose Morel, dan is het wegens haar zwembad, of wegens de illegalen van Guido Tastenhoye, of wegens het cordon. Schoten komt zo vaak in het nieuws dat VTM er geen satellietwagen meer naartoe stuurt. VTM heeft er permanent een satelliet vliegen. Ik trek het natuurlijk wat op flessen. In feite is Schoten al langer belangrijk voor de politiek geïnteresseerde lezer. Zes jaar geleden haalden Morels voorgangers 24,5 procent in de gemeente. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 klokte de partij af op 35 procent. Sommige gemeenten als Balen en Bree halen hun bekendheid uit sportlui. Andere uit de score van het Vlaams Belang. Op 8 oktober staat CNN in Schoten om te kijken of de Antwerpse gemeente het Vlaamse Orange wordt. Schoten is aangeschoten wild. Het is een targetgemeente voor Vlaams Belang. Hier kan het gebeuren. 
 

Over de gemeente zei Hugo Camps ooit - in zijn eigen onnavolgbare stijl, plastisch boetserend met taal en geheel woordkunstenaarsgewijs: ,,veel kak onder een rieten dak'' (woordkunstenarij is een vaak overschatte kunstvorm). Dat komt natuurlijk omdat er veel rijk volk woont in Schoten en de villa's onbereikbaar zijn voor mensen met een columnistenwedde. Maar Schoten is meer dan villa's in het oosten. Schoten is ook een verstedelijkte gemeente met een industriële inslag waar de socialisten jaren geleden de absolute meerderheid haalden. Is het Vlaams Belang gegroeid omdat de SP het liet afweten? Is de partij gegroeid op de restanten van de Volksunie? Of is de kak-onder-dak vooral bang dat Antwerpen zijn problemen gaat exporteren? Vergeet het duel Janssens tegen Dewinter. Het wordt Harrie H. tegen Marie M. 

En Marie Morel is een geval apart. Dit Vlaams parlementslid laat naar eigen zeggen alleen van zich horen in het parlement als ze iets te zeggen heeft en dat blijkt zeer uitzonderlijk te zijn. Maar nu moet ik opletten wat ik schrijf, want voor ik er erg in heb, schrijft ze haar internetdagboek weer vol. Zoals die keer dat deze krant zich vrolijk had gemaakt over de gadgets van Vlaams Belang. ,,Zijn jullie daar een redactie of een kleuterklas?'' schreef Marie Morel. En we bleven zonder antwoord. Bovendien wist ze te melden dat De Standaard ,,de krant is die mijn hond Amber met lengten voorsprong prefereert om 's nachts haar plasje op te doen''. Marie Morel heeft stijl. Burgemeester Harrie weet er alles van. Tegenwoordig is het verbazend stil op haar website. Geen columns, geen dagboeken. Wellicht gaat alle aandacht naar haar zwembad. Want dat zwembad van Morel, beste lezer, is een politiek item. Zij laat een oud privé-zwembad opkalefateren en is vergeten om daar een vergunning voor aan te vragen. Tja, een mens kan ook niet aan alles denken, natuurlijk. De werkzaamheden zijn intussen stilgelegd. Zonder enige twijfel onder politieke druk, weet Morel.


Haar zwembad is haar campagnemiddel geworden. In Gazet van Antwerpen zei ze maandag: ,,De mensen willen bij mij komen zwemmen. Dan zeg ik: als ik burgemeester ben, kom je maar af.'' Arme Harrie. Hij moet het straks zonder de steun van een zwembad doen. En met de strenge blik van Jo 'Respect' Vandeurzen in zijn rug. 't Was natuurlijk een beetje dom van Harrie om een coalitie met Vlaams Belang niet langer uit te sluiten. Welke reactie had hij verwacht? Natuurlijk werd zijn idee meteen afgeschoten. Het sloeg ook politiek-strategisch nergens op. Welke kiezer van Vlaams Belang zou terugkeren naar CD&V bij het horen dat die partij een coalitie overweegt. Niemand. Met dit soort uitspraken bevestigde Harry enkel de kiezer van Vlaams Belang in zijn gelijk. ,,Zie je wel. Straks mogen we mee in het bad,'' denkt ie. Zwembadfähig heet zoiets.

 

Ik kan Harry H. wel begrijpen. Het is niet gemakkelijk om te vechten tegen een partij die meer zorgflats wil, meer rioleringen en lagere belastingen. Die de problemen van Antwerpen wil stoppen aan de rand en tegelijkertijd vindt dat die rand moet meebetalen voor Antwerpen. Het is niet gemakkelijk om dagelijks het gezaag van de kak-onder-dak in de gemeente te aanhoren, met telkens weer de dreiging om naar het Vlaams Belang over te lopen als die boete voor 61 km/u in de bebouwde kom niet verdwijnt. Straks komt Yves-Saint-Leterme naar Schoten om de burgemeester een hart onder de riem te steken. Het is het minste wat zijn partij kan doen. En dan maar hopen dat de kak-onder-dak op 9 oktober niet wakker wordt met een kater-aan-het-zwembadwater."

09:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Schoten: Marie-Rose wil burgemeester worden, maar er zich niet naar gedragen

Er is al veel geschreven over Schoten, zelfs nog voor de uitspraken van de Schotense burgemeester voorbije maandag in  Gazet van Antwerpen. Reportages in  De Morgen, Knack, De Standaard... De Nieuwe Gazet laat vandaag iemand aan het woord die we nog niet eerder gehoord hebben, en vanuit zijn functie nochtans een en ander weet over de gemoedstoestand bij (een deel van) de Schotenaren: inspraakambtenaar Dominique Dilliën.

De Nieuwe Gazet : "Voor een buitenstaander die door Schoten wandelt of rijdt, valt de gemeente (...) op geen enkel gebied te vergelijken met 'rampgebieden' zoals Antwerpen Noord. Straten en rotondes zijn keurig aangelegd. De Paalstraat, dé winkelstraat van Schoten, biedt een aangename mix van ketenwinkels à la Casa en Free Record Shop, naast zaken die niet zouden misstaan in pakweg de poepchique Antwerpse luxe-as Huidevetterstraat-Schuttershofstraat. Geen telefoonwinkels, geen nightshops. En als er zich in Schoten al een pitazaak vestigt, heet ze 't Pandje  en niet Akdeniz  of Izmir. (...) Op de bevallige zwarte verkoopster van Shoes In The Box na zie je geen 'vreemde' gezichten. De toegewezen asielzoekers worden - hoewel het OCMW dat bij hoog en laag ontkent - doorgaans meteen richting Antwerpen gestuurd. Rondom de gemeentekern liggen grote lappen groen. Die zullen ook groen blijven, omdat er niet mag gebouwd worden.Tegen de grens met Schilde aan vind je de kasten van miljonairsvilla's. Je kan er rustig de honderd meter lopen tussen de inrijpoort en de voordeur. In de duurste wijken woont slechts 15 % van de Schotenaren. De vergelijking met Schilde, Brasschaat of 's Gravenwezel gaat dus helemaal niet op.

Zijn er in Schoten dan helemaal geen problemen? Een bezoekje aan het bureau van Inspraakambtenaar Dominique Dilliën leert al snel van wel. Hier worden de klachten en de dreigementen ('Als jullie niet... dan stem ik voor...') van de bevolking gecentraliseerd. Op de klassiekers 'hondenpoep', 'zwerfvuil' en 'ze rijden te snel in mijn straat' na, gaat het over een rammelend riooldeksel, een grasberm die niet op Wimbledonwijze afgereden is, een ijskar die te veel lawaai maakt en - hoogtepunt van maatschappelijk ongenoegen - eikels die van de bomen vallen. Burgemeester Hendrickx: 'Inderdaad. 'Maakt puttekes in mijn carrosserie, mijnheer'. Het is dus zover dat ze hier voor het Vlaams Belang stemmen omdat er in de herfst eikels van de bomen vallen. Het gros van wat we hier binnenkrijgen, zijn luxeproblemen.' Inspraakambtenaar Dilliën: 'Men verwacht vandaag de dag blijkbaar de perfectie van de overheid. En men is weinig tolerant tegenover de buitenwereld, tegenover de medeburger. Bovendien gedragen de meeste mensen zich zélf niet naar de normen die ze anderen willen opleggen. Tachtig tot negentig procent van de problemen die ik binnenkrijg, hebben te maken met gedrag van anderen. 'Heb je dat die persoon zelf al eens gezegd?', vraag ik dan steevast. Nee, natuurlijk niet.'"

Tot verbazing van De Nieuwe Gazet  moet ook Marie-Rose Morel, zij het enigszins aarzelend, toegeven dat het in Schoten eigenlijk allemaal zo slecht nog niet is. Marie-Rose Morel: "13 % van de huizen in onze gemeente is nog niet aangesloten op de riolering en dat moet beter", vindt ze. Het zal één van de lokale accenten van haar campagne worden. Maar het is duidelijk dat ze daar haar stemmen niet mee wil en zal halen. Morel: "Overlast, dat wordt ook een belangrijk campagnethema. Ja, ik zie u verbaasd kijken, maar Schoten is daar alleen maar voorlopig van gespaard gebleven. Je moet vooruitkijken. (...) Vijftien à twintig jaar geleden waren Deurne en Merksem even rustige gemeenten als Schoten. Ga daar nu maar eens kijken. Ik doe niet aan paniekzaaierij, de mensen van Schoten zien dat zelf wel. Ze werken en winkelen dikwijls in Antwerpen. Wel, als ze daar naar 't stad gaan, rijden ze langs de beruchte Turnhoutsebaan. Ze zijn dikwijls uit Antwerpen weggetrokken om aan dat soort verloedering te ontsnappen. Ze willen niet dat die hen hier inhaalt."

Marie-Rose Morel wil graag burgemeester van Schoten worden. Morel (in Het Nieuwsblad ): "Uiteraard. Anders begin je niet aan zo'n avontuur. Al kleef ik niet aan de macht, hoor. Ik wil vooral ons programma doordrukken in onze gemeente." En wat is het eerste dat Morel wil doen als burgemeester? Morel: "Ervoor zorgen dat heel die papierwinkel (waardoor de werken aan haar zwembad moesten stilgelegd worden - AFF/Verzet) wordt afgeschaft. De mensen worden helemaal zot van al dat papiergedoe. Vergunningen hier, toelatingen daar... Niemand begrijpt daar nog niets van. Dàt werkt de verzuring in de hand." Morel zal dat wel moeten doen met een tricolore sjerp om de lenden, merkt Het Nieuwsblad  op. Morel: (grijnslacht)  "Toch niet. Dat is het eerste wat ik ga doen. De schaar zetten in die sjerp. Dat rood moet eraf. Een zwart-gele sjerp zal ik dragen. En die foto's van Paola en Albert gooi ik ook weg. Die hypocrieten moeten niet aan de muur hangen van het gemeentehuis waar ik burgemeester ben."

De partijfunctionarissen die het VB naar Schoten zou sturen mocht het VB er in de bestuursmeerderheid geraken, gaan hun werk hebben. Morel beseft niet dat burgemeesters hun sjerp zelf moeten kopen, of cadeau krijgen. Alleszins niet door de gemeente laten aankopen. Dan de schaar zetten in iets wat je pas gekocht hebt, nog afgezien van dat een tricole sjerp voorgeschreven is als burgemeester om het verschil te maken met schepenen die een geel-zwarte sjerp moeten omgorden... En het afschaffen van de handel in vergunningen? Vraag is natuurlijk of het om een vergunning gaat die de gemeente zelf in het leven heeft geroepen om orde op zaken te houden, dan wel om 'papiergedoe' van de hogere overheid die de gemeente moet uitvoeren... Bij een aantal arrondissementscommissarissen breekt het zweet al uit bij de gedachte dat ze na 1 januari 2007 veelvuldig zullen opgeroepen worden door de provinciegouverneurs om een onderzoek in te stellen naar onwettige handelingen van VB-burgemeeters of -schepenen.

09:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-03-06

"Te veel pijlen op voorhand verschoten"

Een aantal burgemeesters beleefden woensdag hun  jour de gloire na meer dan vijf jaar deze bestuursperiode hun gemeente geleid te hebben. Had jij soms al gehoord van Willy De Waele, Pol Claes, Louis Van Roost of Roland Defreyne? Zij haalden gisteren allen één krant: Het Laatste Nieuws of  Het Nieuwsblad. Of  is Freddy Vranckx jou bekend, Alex Vanbets, Etienne Biebuyck of Paul Vanhie? Zij werden gisteren geciteerd in twéé kranten:  Het Laatste Nieuws én  Het Nieuwsblad. Wat was er aan de hand? Woensdag publiceerden Gazet van Antwerpen en  Het Belang van Limburg reacties over het cordon sanitaire van burgemeesters uit respectievelijk het Antwerpse en Limburg. Bij Het Laatste Nieuws en  Het Nieuwsblad dachten ze: dat kunnen wij beter, en zij belden de 308 burgemeesters in Vlaanderen op, op zoek naar een quote over het cordon sanitaire.

Zestien burgemeesters willen onderhandelen met VB, wist Het Laatste Nieuws. "Het cordon is mislukt", titelde Het Nieuwsblad  naast een paginagrote foto van Philip Dewinter die staat te glunderen bij een verkeersbord dat aangeeft dat het cordon sanitaire ten einde is. Wie echter de gepubliceerde reacties naleest in Het Nieuwsblad - in Het Laatste Nieuws  is het hetzelfde - merkt dat de helft van de gepubliceerde uitspraken niet gaan over het doorbreken van het cordon sanitaire. Filip Antheunis, burgemeester van Lokeren, nochtans een gespierde VLD'er: "Het cordon sanitaire om het Vlaams Belang te fnuiken, is mislukt. Ik praat in mijn gemeente met iedereen, maar ik ga geen coalitiegesprekken aan met het Belang."

Wat duidt wél op het failliet van het cordon sanitaire? Etienne Biebuyck bijvoorbeeld. Etienne Wie? Etienne Biebuyck: "Waarom zouden we met het Vlaams Belang niet kunnen overeenkomen in het bestuur? Waarom zouden ze niet mogen meebesturen? Het volk wil ze. Laat ze maar eens doen." Biebuyck is burgemeester van Ruiselede, dat halverwege tussen Aalter en Tielt ligt. Met 5 095 inwoners, een volstrekte meerderheid van een plaatselijke partij, geen enkele VB'er in velden en wegen te bekennen. Zo'n burgemeester weet niet beter, en haalt daarmee warempel de nationale pers. Even serieus blijven! Er zijn natuurlijk wel een paar die een draai om hun oren verdienen. Willy De Waele bijvoorbeeld, VLD-burgemeester van Lennik (Vlaams-Brabant). Willy De Waele: "Of ik desnoods een coalitie met het VB aanga? Ja. Ik vind het cordon per definitie democratisch ongezond. Ik heb trouwens in mijn gemeenteraad een zeer goede verstandhouding met Joris Van Hauthem (VB), die ik een constructieve collega vind en een man van kwaliteiten." Ook in het parlement wordt Van Hauthem als collega-parlementslid gewaardeerd, maar hetzelfde kan niet gezegd worden van de partij waarvan hij nationaal perswoordvoerder is.

De persaandacht over het cordon sanitaire, zo geeft Philip Dewinter toe in De Morgen, komt eigenlijk te vroeg voor zijn partij. Philip Dewinter:"Ik kan niet ontkennen dat het ons slecht uitkomt dat er te veel pijlen op voorhand verschoten worden, maar aan de andere kant is dit slechts de eerste opstoot.Schoten is de voorbode, de komende maanden zal het cordon-vehaal opnieuw op tafel komen. Het zal blijven spelen tot januari-februari volgend jaar en als het even kan tot in de aanloop naar de federale verkiezingen. Die zijn voor ons veel belangrijker dan de gemeenteraadsverkiezingen." Niet de gemeenteraadsverkiezingen maar de daaropvolgende verkiezingen zijn het belangrijkst? Ook al is het VB op federaal vlak minder sterk dan in sommige steden en gemeenten? Het lijkt wel alsof Dewinter nattigheid voelt. In een interview in Het Nieuwsblad  wil hij ook niet erkennen dat de gemeenteraadsverkiezingen mislukt zijn als het hem nergens lukt het cordon sanitaire te doorbreken. Dewinter: "Nee. Onze campagne is gelukt wanneer we opnieuw de verkiezingen hebben gewonnen." Wat er ook gebeurt, Dewinter zal het voorstellen als een overwinning. Ook al is het maar een strohalm waaraan hij zich vasthoudt.

Minister-president Yves Leterme verwierp gisteren de reactie van Luc Martens, voormalig Vlaams minister van cultuur, gezin en welzijn, en tegenwoordig CD&V-burgemeester van Roeselaere. Die had in Het Laatste Nieuws  opgemerkt dat Leterme zelf toch ook met het VB is gaan praten na de Vlaamse verkiezingen. "Wat is het probleem dan als ook wij dat doen", vroeg Martens zich af. Leterme, vandaag in De Standaard : "Ik heb ze toen inderdaad ontvangen en moeten vaststellen dat hun visie op het beleid lijnrecht tegenover de onze staat. Natuurlijk praten onze mandatarissen met wie ze willen, wie ben ik om mensen te verbieden met mensen te praten? Maar bestuursakkoorden sluiten is iets heel anders. Die lijn heb ik zelf heel duidelijk getrokken." Het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, is even duidelijk over het cordon sanitaire: "Iemand die met het Vlaams Belang zijn gemeente wil besturen, kan niet met het ACW-label naar de verkiezingen." Voorzitter Jan Renders vergelijkt de leiders van het VB met "koks die zwavelzuur in de kookpot mengen". Renders roept de pers op zich te buigen over de kwesties die essentieel zijn voor de mensen en het beleid: betaalbare huisvesting, verkeersveiligheid, een gezonde omgeving, kinderopvang, het onderwijs, lokalen voor het verenigingsleven... Dat de kandidaten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen daarover eens ondervraagd worden.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

16-03-06

Nazi-concert in Vremde. Onckelinckx en Dewael antwoorden.

Het bericht in  Het Belang van Limburg dat de CD&V-burgemeesters van Peer en Zutendaal, en de VLD-burgemeesters van Kortessem en Wellen, bereid zijn het cordon sanitaire te doorbreken blijkt loos alarm te zijn. De burgemeester van Peer, Theo Kelchtermans, en zijn collega uit Zutendaal, Jos Beuls, blijven achter het CD&V-partijstandpunt over het cordon sanitaire staan (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060314&number=1&...). Kelchtermans zegt de engagementsverklaring te zullen tekenen die aan alle CD&V-kandidaten zal voorgelegd worden, en is niet akkoord met de manier waarop zijn correct weergegeven uitspraken werden geduid en geïnterpreteerd. Ook Beuls schaart zich achter het CD&V-standpunt over het VB. Hij betreurt dat zijn antwoord op een hypothetische vraag als een 'ja' wordt beschouwd om bij volgende verkiezingen een coalitie te vormen met het VB. De VLD-afdeling Wellen stelt intussen dat noch haar huidige mandatarissen noch haar kandidaten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan samenwerken met het VB. Blijft over Kortessem van waaruit me nog geen reactie hebben gehoord na het cordon sanitaire-tumult dat  Het Belang van Limburg gisteren ontketende. Maar... Kortessem is een dorp tussen Hasselt en Tongeren gelegen, waar men nog maar net de kaap van achtduizend inwoners heeft overschreden. De VLD bezet er meer dan de helft van de gemeenteraadszetels. De CD&V een kwart. Het VB heeft er (alsnog) geen enkele verkozene. De kans dat het cordon sanitaire in Kortessem doorbroken wordt, is dan ook bijzonder hypothetisch.

Minder hypothetisch, want op 4 maart gebeurd, is dat in ons land enkele honderden neonazi's uit binnen- en buitenland bijeenkwamen. Eerst aan het militair kerkhof in Lommel, om er een herdenking te houden bij het graf van de gesneuvelde SS'ers. Volgens Blood and Honour Vlaanderen: "Gevallen helden, mensen die hun leven lieten voor het veilig stellen van onze toekomst." Op de Blood and Honour Vlaanderen-website is al lang een verslag van het neonaziconcert in Vremde aangekondigd, maar nog steeds niet online gezet. Alsnog beperkt men zich tot de mededeling dat op het concert "enkel sprake (was) van vriendschap en eenheid", "een overvolle zaal en een super sfeer" als "perfecte afsluiter van deze geslaagde dag". Over de baldadigheden tegenover een VTM-cameraman rept men niet. De Blood and Honour Vlaanderen-afsplitsing Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) spreekt er wel over op hun website, maar minimaliseert de zaak: "één klein voorval", "een pak minder overlast dan bij de gemiddelde Chiro-fuif"...

Intussen zijn de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over het kunnen plaatsvinden van dat concert, en de gevolgen die eraan werden gegeven. De kamerleden Koen T'Sijen (Spirit), Claude Marinower (VLD) en Hilde Claes (SP.A) toonden hun verontwaardiging. Volgens minister van Justitie Laurette Onckelinckx (PS) beschikt ons land, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Spanje, niet over een juridisch systeem dat het mogelijk maakt alle activiteiten van bepaalde groeperingen gewoonweg te verbieden. Er kunnen alleen gerechtelijke vervolgingen ingesteld worden wegens bepaalde overtredingen die door individuele personen werden begaan. We beschikken over een wet die racistische, antisemitische en xenofobe daden bestraft, en een wet inzake het negationisme. Maar... Laurette Onckelinckx: "Dat houdt echter in dat men moet bewijzen dat er overtredingen gebeurden." En precies daar lijkt het schoentje te wringen: de politiediensten keken de andere kant op als ze de nodige vaststellingen konden doen.

Op 20 februari, één week voor wij als eersten publiek maakten dat Blood and Honour Vlaanderen een concert plande in Antwerpen of het Antwerpse, was bij een aantal politiediensten bekend dat Blood and Honour Vlaanderen een concert zou geven in de regio Antwerpen. Op 28 februari waren ze ervan op de hoogte dat Blood and Honour-leden elkaar zouden ontmoeten in Borsbeek. Niet moeilijk, dat "meeting point" stond op de Blood and Honour Vlaanderen-website. Om 18.25 uur de dag zelve van het concert had men door dat het concert zou plaatsvinden in de parochiezaal van Vremde. En dan liet men maar betijen. Na telefonische oproepen over het molesteren van een televisiecameraman kwam de lokale politie ter plaatse, maar tegen dat die eraan kwam had de cameraman zich uit de voeten kunnen werken en was hij op weg voor verzorging in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD): "De slachtoffers hadden zich met hun persoonlijk voertuig naar het ziekenhuis begeven zonder de politiediensten af te wachten." Er is een proces-verbaal opgesteld over opzettelijke verwondingen en slagen aan een journalist, maar geen proces-verbaal wegens inbreuken op de wetgeving over het racisme en/of het negationisme. De televisiecameraman had nochtans fascistische affiches en hakenkruisen aan de muren van het gelegenheidsconcertzaaltje opgemerkt, en bij de concertgangers eerbetoon aan Hitler gezien en gehoord. De politie, de federale zowel als de lokale, was hiervoor stekeblind en potdoof.

T'Sijen, Marinower en Claes waren niet tevreden met de antwoorden die ze kregen. Ze vragen de nodige maatregelen, juridische initiatieven indien nodig, te nemen opdat België niet langer "een aantrekkingspool voor al dat tuig van over heel Europa" zou blijven. Maar met het antwoord dat de bevoegde ministers gaven, en spijts al in 2003 en 2004 geïnterpelleerd is over de activiteiten van Blood and Honour in ons land, lijkt het wel: "vrolijk op naar het volgend concert".

01:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

15-03-06

Het andere Borgerhout

Als de groten bij het VB hun kans rieken om mee te besturen in een gemeente, beginnen de kleintjes meteen ook al te dromen van het doorbreken van het cordon sanitaire. De inkt was amper droog van de  Gazet van Antwerpen waarin stond dat de burgemeester van Schoten een coalitie met het VB niet uitsluit, of Bart Debie, VB-lijsttrekker bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout, schreef een brief naar de Borgerhoutse afdelingsvoorzitters van VLD, CD&V en N-VA "om eens diep na te denken over de (on)zin van het cordon sanitair (sic, het moet 'sanitaire' zijn)".

Volgens Debie is het water tussen het VB en de Borgerhoutse VLD, CD&V en N-VA "niet te diep" en zou men "wel degelijk tot een gezamenlijk lokaal bestuursakkoord kunnen komen." Debie roept de VLD, CD&V en N-VA op om "zich niet a priori te laten gijselen" door het cordon sanitaire, opdat Borgerhout niet "opnieuw met een kunstmatige en onwerkzame coalitie opgezadeld wordt." Maar anders dan Marie-Rose Morel - die na de verklaringen van de Schotense burgemeester Harrie Hendrickx onmiddellijk Hendrickx-vijandige teksten van haar website verwijderde - postte Debie op zijn weblog na zijn Open brief aan de plaatselijke VLD, CD&V en N-VA nog een artikel op zijn weblog waarin hij CD&V-districtsschepen Walter Van den Branden bekritiseert omwille van zijn plannen om het Laar in Borgerhout te laten heraanleggen. Zo maak je natuurlijk geen vrienden bij de andere politieke partijen.

Rudi Rotthier had wel gelijk als hij in zijn boek Home Fabiola  sprak van drie gescheiden werelden in Borgerhout: de veelal oudere autochtonen, de allochtonen en de progressieve inwoners. En toch. Het blijft moeilijk, maar steeds meer worden bruggen gelegd tussen die groepen. Bewoners en verenigingen groeperen zich en willen nu een actieplan opstellen met actiepunten voor de politieke partijen, leuke acties voor de bewoners en strategische acties naar de politici. Het initiatief gaat uit van BorgerhouDt van Mensen, en vandaag, woensdag 15 maart om 19.30 uur, komt men bijeen in de lokalen van vzw Safina, Bleekhofstraat 86, om zo'n actieprogramma samen te stellen. Eric Yperman en Jamal El Boujdaini schetsen het kader waarin gewerkt kan worden. Mensen met goede bedoelingen zijn er van harte welkom.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

14-03-06

Kalmte in Brussel

Bij de CD&V hebben ze gisteren de puntjes op de i gezet over het cordon sanitaire. Eerst Ergün Top, Antwerps gemeenteraadslid van Turkse origine en coming man bij de CD&V. Die had in  Het Laatste Nieuws van 21 februari 2006 gezegd dat hij de deur niet op een kier openzet voor het Vlaams Belang, maar... Ergün Top: "Ik zet ze helemaal open. Althans als het Vlaams Belang zich aanpast. Met het programma dat die partij nu verdedigt, kunnen we als CD&V geen akkoord maken. Maar zeg nooit nooit met Dewinter. Het cordon sanitaire is een dom begrip." Dewinter heeft alleen de eerste en de laatste zin onthouden, en bazuint nu overal rond dat zelfs Ergün Top het cordon sanitaire wil opheffen. Vorige zondag nog, op de regionale televisiezender ATV. En  Gazet van Antwerpen-commentator Lex Molenaar citeerde gisterenavond in  Morgen beter ook al Ergün Top uit datzelfde interview.

In De Morgen  zette Top gisterenochtend de zaak recht. Ergün Top: "Ik heb gewoon gezegd dat ik als lid van een waardenpartij het cordon sanitaire niet nodig heb om niet samen te werken met het VB. Ik kan met een partij die liegt, haat zaait en racistisch is simpelweg geen akkoord sluiten. Jammer genoeg is die uitspraak in een verkeerde context geplaatst en is ze voor het VB intussen zelfs een campagnemiddel geworden." Dat kan wel zijn, maar Top had in Het Laatste Nieuws  ook gezegd: "Ik hoop dat Dewinter zijn taal en zijn programma aanpast aan alle democratische beginselen, zodat er in Antwerpen meer coalitiemogelijkheden komen." Dat is, als het dat al is, een vorm van ironie die - zeker als men niet de toon hoort waarop dit uitgesproken is - mensen op een verkeerd been zet.

CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen (foto) was veel duidelijker. In een persmededeling zei hij gisteren dat de CD&V "niet in zee (kan) gaan met een partij die de problemen uitvergroot zonder haalbare oplossingen aan te brengen en die mensen tegen elkaar opzet. Naar goede gewoonte zal CD&V ook deze keer al haar kandidaten een engagementsverklaring ter ondertekening voorleggen.Met deze verklaring spreken zij af om de partijlijn en de partijstatuten te respecteren. Het is aan de CD&V-kandidaten om in aanloop naar 8 oktober duidelijk te zijn naar de kiezer over het programma en de beleidsambities voor de volgende legislatuur." Voilà. Intussen blijft Lex Molenaar beweren dat het cordon sanitaire ondemocratisch zou zijn. Onduidelijkheid laten of men al dan niet in zee zou gaan met het VB, dàt riekt niet fris. Maar vooraf zeggen dat men een coalitie met het VB kan noch wil aangaan, en dan de kiezer dit laten appreciëren. Wat is daar ondemocratisch aan?

Blijft het argument dat als men het VB niet laat meebesturen, mensen nooit het VB kunnen afrekenen op hun prestaties. Maar dan onderschat men het VB. Niet hun vakbekwaamheid, Guido Tastenhoye bijvoorbeeld bewees onlangs nog geen verstand te hebben van de procedures bij de vreemdelingenwetgeving. Maar hun klaagcultuur. Gegarandeerd dat als het misloopt, het niet de schuld van het VB zal zijn. De schuld zal gelegd worden bij de Vlaamse regering, de Belgische regering, de Europese Unie... Overal waar het VB (nog) niet in de meerderheid is, of haar mannetjes (nog) niet heeft kunnen plaatsen. Het klagen is te hard ingebakken in het wezen van die partij opdat het nog kan veranderen. Zie ook: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060217&number=1&.... In het beste geval zeggen mensen dan: "Het VB kan het ook niet." Of zoals een huidig Antwerps gemeenteraadslid ons toevertrouwde: "Die van ons zijn niet beter dan die die nu besturen." Maar wat win je ermee? De problemen van de mensen worden er niet mee opgelost.

00:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

13-03-06

Stress in Schoten

Gazet van Antwerpen heeft een ganse week gemelkt over haar opiniepeiling over de kiesintenties in Antwerpen. Daar stak weinig nieuws in, zowel Patrick Janssens als het VB versterken hun posities. Vandaag pakt  de frut met straffer nieuws uit:  Schoten doorbreekt het cordon als het moet.

Om een lang verhaal kort te houden: er zijn geen etnische spanningen in Schoten, de criminaliteitscijfers vertonen een dalende lijn, overlast beperkt zich vooral tot bladeren die van de bomen vallen. En toch behaalde het VB hier 24,5 % van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 en 34 % van de stemmen bij de Vlaamse verkiezingen in 2004. Met Marie-Rose Morel die toevallig naar Schoten verhuisd is - het had evengoed Brasschaat of Kapellen kunnen zijn - wordt nu uitgekeken of Schoten de eerste gemeente wordt waar het VB mee in de bestuurscoalitie kan stappen.

Wat gevreesd mocht worden, wordt bevestigd. Op plaatselijk vlak trekt men zich weinig aan van nationale richtlijnen. Met één zetel erbij voor de CD&V en een status quo voor de VLD, is men al aan een bestuursmeerderheid. Zelfs twee zetels erbij voor de CD&V zit erin, en dan wordt de bestuursmeerderheid nog wat ruimer. Maar aan een ambtstermijn met vier partijen, ook SP.A en Groen! erbij om het VB buiten de meerderheid te houden, wil CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx niet beginnen.

Harrie Hendrickx: "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik géén voorstander ben van het cordon sanitaire op gemeentelijk niveau. Maar het wordt moeilijk, want het VB valt mij al maanden aan. Marie-Rose Morel en Tim Willekens spelen het spel hard. Vier incidenten sinds Nieuwjaar, waarbij geregeld de man wordt gespeeld in plaats van de bal, dat is niet prettig." En wat als de CD&V een coalitie verbiedt? Hendrickx:"De nationale politiek interesseert me niet, ik ga nooit naar Brussel en heb geen nationale ambities. Ze zullen het in Brussel niet appreciëren, maar anders zal het ook zonder Harrie Hendrickx zijn. Zo'n coalitie zal overigens ook binnen de CD&V van Schoten op protest stuiten."

Het laatste woord is hierover duidelijk nog niet gezegd. Het is daarenboven absurd om zoals Gva-commentator Lex Molenaar te zeggen: "Het is geen slechte zaak als het cordon in sommige gemeenten wordt opgeblazen. (...) Het wordt stilaan tijd voor experimenten met het VB in de lokale besturen, en het is goed dat Antwerpen daarvan niet de primeur krijgt." Alsof als het goed gaat met het VB in Schoten, Antwerpen wél voor de bijl mag gaan. En alsof het programma waarmee bestuurd wordt, van geen tel is.

Marie-Rose Morel is bereid haar zetel in het Vlaams parlement op te geven om burgemeester te worden, maar van haar mag het ook terug Harrie Hendrickx worden als burgemeester alhoewel ze die man de voorbije weken hard heeft aangevallen. Heeft het VB voldoende bekwame mensen op de lijst? Marie-Rose Morel: "Een gemeente is een bedrijf, en ik heb goeie bedrijfsleiders op mijn lijst. Er zal bovendien onmiddellijk logistieke steun komen van de partij, die de verkozenen administratief gaat begeleiden." Alleen administratief?

08:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

12-03-06

Personeelsproblemen bij het VB (4)

Vorige zondag signaleerden we hier de moeilijkheden die het VB heeft om de bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 veroverde zitjes bezet te behouden. Het begon in Olen twee weken na de eedaflegging van VB-gemeenteraadslid Patrick Geudens. (Voorlopig) laatste in de rij was VB-gemeenteraadslid John Geerts die het in Edegem voor bekeken houdt. Hij blijft wél in de gemeenteraad zetelen, maar voortaan als onafhankelijke. Mocht hij ontslag nemen uit de gemeenteraad, zou zijn vrouw hem moeten opvolgen in de VB-gemeenteraadsfractie, en dat wil Geerts zijn echtgenote niet aandoen. In Stabroek stapt nu een OCMW-raadslid op uit de VB-fractie. Zij stapt over naar de VLD.

Een paar maanden terug, op 16 oktober, juichte het VB nog in Stabroek. Op de regionale televisiezender ATV had men gemeld dat de VLD-afdeling in Stabroek na de volgende gemeenteraadsverkiezingen wilde samenwerken met het VB, en zo het cordon sanitaire doorbreken. Nadien werd dat bericht genuanceerd en tegengesproken: de helft van de aanwezigen op een bestuursvergadering wilde wel praten met het VB, maar de voornaamste plaatselijke VLD-tenoren waren tegen. Intussen is een stap in omgekeerde richting gezet: VB-raadslid bij het Stabroekse OCMW Monique Bosmans stapt op bij het VB en gaat over naar de VLD. Ze voelde zich al twee jaar niet meer gelukkig bij het VB.

"In de OCMW-raad werkt zij goed samen met onze afgevaardigden.Wij zijn erg blij met deze aanwinst", verklaren VLD-schepenen Pierre Bels en Raf Engels. "Als ze veel voorkeurstemmen haalt, dan gaan we onmiddellijk over een mandaat praten." Stabroek wordt nu bestuurd door een coalitie van CD&V, VLD, Idee en Groen!. In 2000 veroverde het VB 7 van de 25 zitjes in de gemeenteraad, maar het VB heeft de grootste moeite om ze bezet te houden. Huidig VB-gemeenteraadslid François Henderieckx, echtgenoot van Bosmans, zal het VB daarbij niet langer helpen. Hij komt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer op.

22:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

11-03-06

TV-tip: Nazi Hate Rock

Bij Canvas houden ze de vinger aan de pols van de actualiteit. Eén week nadat enkele honderden (en niet "duizenden" zoals De Morgen  vandaag schrijft) neonazi's in Vremde neerstreken voor een Blood and Honour-concert, en een paar dagen voor Koen T'Sijen de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken gaat interpelleren over dat concert, brengt Terzake  een Britse reportage over het neonazi-rockmilieu. Wie zijn de kerels op het podium, wie geeft hun muziek uit, waar halen ze het geld, en wie zijn de fans? 

09:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

10-03-06

Geen inperking van de persvrijheid

Na zeven jaar procederen tegen het boek Het gevaar Demol  veroordeelde het Hof van Beroep in Antwerpen de auteurs Eric Goeman en Ron Hermans. Tegen de uitspraak in eerste aanleg in, en tegen het advies van het openbaar ministerie bij het Hof van Beroep. De eer en de goede naam van VB-boegbeeld Johan Demol zou in het gedrang komen omdat in het boek staat dat Demol loog over zijn banden met het Front de la Jeunesse. Ook al wordt die informatie bevestigd door een parlementaire onderzoekscommissie en werd de Brusselse voormalige politiecommissaris op basis van die leugen uit zijn ambt ontzet.

Goeman en Hermans werden veroordeeld tot publicatie van het vonnis in De Morgen, maar na een handtekeningenactie besloot De Morgen  de kosten voor publicatie niet aan te rekenen. Het arrest blijft echter een verontrustende uitspraak omdat het druk zet op het kritische en journalistieke onderzoek naar extreem-rechts zodra VB-mandatarissen zich daardoor lasterlijk bejegend voelen. De auteurs en hun advocaat, meester Jos Vander Velpen, gaan dan ook in cassatie tegen het arrest. Maar dat kost geld. Er is al geld gestort op het rekeningnummer van het Solidariteitscomité voor de verdediging van de vrijheid van pers en meningsuiting, om de voorbije proceskosten te betalen en de eerste kosten te vereffenen om naar Cassatie te gaan. Er is nog minstens 3 000 euro nodig. Storten kan op rekeningnummer 523-0412640-77 van Triodos Bank. Aarzel niet, steun de vervolgde auteurs!

 

00:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

09-03-06

Michiel Smit niet meer verkozen

Voorbije zaterdag trok een VB-delegatie naar Rotterdam om er de lijsttrekker van Nieuw-Rechts, Michiel Smit, te steunen bij zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Michiel Smit (rechtsonder op de foto hiernaast) geraakte niet meer verkozen, terwijl het toch de ambitie was om zijn - bij Leefbaar Rotterdam verkregen - gemeenteraadszetel te behouden.

Tanguy Veys, elke ochtend bezoeker van deze weblog, reageerde op ons artikel over de Rotterdamse uitstap van een VB-delegatie (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060307&number=1&...) met: "De uitstap is voor herhaling vatbaar!" Het zal wel moeten want Nieuw Rechts haalde er maar 1 811 stemmen, 0,7 % van de mensen die naar de kieslokalen stapten. Exit dus Michiel Smit uit de Rotterdamse gemeenteraad. In Eindhoven was het al iets beter. Daar vertoonde Rob Verreycken zich niet, en haalde Nieuw Rechts 1 % van de stemmen (768 kiezers). In Amelo was het al 2 %, 618 stemmen. Maar alleen in Ridderkerk haalde Nieuw Rechts een gemeenteraadszetel. Met 3,7 %, 821 stemmen. Een zetel voor Martin Dijkhuizen (31 j.) die in de lokale media de indruk wekte vooral op te komen voor meer sociale woningbouw en betere voorzieningen voor jongeren. In kringen van Nieuw Rechts was hij dan weer bekend om zijn afkeer van migranten en moslims. Dijkhuizen heeft moeite met de tewerkstelling van allochtonen, maar... Dijkhuizen: "Aan de andere kant heb ik liever dat ze zich uit de naad werken bij de Lidl als dat ze me zus en me moeder beroven en verkrachten."

In vijf gemeenten deelnemen, en slechts één gemeenteraadszetel behalen. Rob Verreycken noemt dat op zijn weblog "een gemengd resultaat". In totaal namen vijf extreemrechtse partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voorbije dinsdag. De vijf stonden op stembiljetten in twaalf gemeenten en zes deelgemeenten. Een stuk minder dan vier jaar geleden. Toen was extreemrechts actief in slechts twee gemeenten en zes deelgemeenten. In 1994 sprongen nogal wat extreemrechtsen op de boot van de Leefbaar-partijen. Intussen hebben verschillenden onder hen die boot verlaten, en zijn met partijen als de Centrumdemocraten (CD), Nationale Alliantie (NA), Nederlandse Volksunie (NVU) en het al genoemde Nieuw Rechts (opnieuw) op de proppen gekomen. Alleen in Ridderkerk werd een gemeenteraadszetel binnengehaald. In bijvoorbeeld het de voorbije week vaak geciteerde Venray, met Ysselsteyn en haar militaire begraafplaats als aantrekkingspool voor extreem-rechts, haalde de Nederlandse Volksunie (NVU) maar 0,4 % van de stemmen, met 80 kiezers. Bewuste of onbewuste stemmers.

De van de Lijst Pim Fortuyn losgeslagen Hilbrand Nawijn haalt in zijn gemeente Zoetermeer met 13,1 % van de stemmen vijf gemeenteraadszetels binnen. Maar daarmee wordt hij nog niet "de toekomstige burgemeester van Zoetermeer" zoals Philip Dewinter hem onlangs in Antwerpen verwelkomde.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Nazi-concert in Vremde. Boel met Deboel.

Volgens korpschef Bob Deboel van de politiezone Minos, waaronder Vremde valt, is de politie na een oproep over een massale vechtpartij bij het Blood and Honour-concert vorige zaterdag na veertien minuten al ter plaatse gekomen met maar liefst twaalf agenten. Vreemd dat de belaagde cameraman, en de klankman die om de politieinterventie belde, daar niets van gemerkt hebben. Maar ja, het gebeurt nog wel meer dat de politie pas aankomt als de klappen uitgedeeld zijn. Het belet niet dat Deboels korps ter plaatse nog wel enige nuttige vaststellingen kon doen.

Of ze dat gedaan heeft, of er een PV opgemaakt werd over het incident met de gemolesteerde VTM-cameraman, de inbreuken op de racisme- en negationismewet... voor het antwoord op die vraag is het waarschijnlijk wachten tot woensdagnamiddag als Koen T'Sijen minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael hierover interpelleert. T'Sijen heeft overigens nog een paar andere vragen klaar. Zo wil hij onder meer weten of de minister akkoord gaat met de uitspraak van korpschef Bob Deboel die gisteren in Het Nieuwsblad  verklaarde dat de cameraman het incident met de neo-nazi's zelf uitlokte door te gaan filmen op de geheime neo-nazifuif. "Een reporter die zijn hand in een wespennest steekt, weet dat hij gestoken zal worden."

Dat het niet veilig zou zijn om ter plaatse ons licht op te steken, wisten wij ook wel. Maar dat is nog geen reden om een slachtoffer van vuistslagen en voetstampen door een stelletje ongeregeld, en vernieling van het materiaal nodig voor zijn broodwinning, als zelf schuldig voor die slagen en verwondingen, en vernielingen, te verklaren. Alsof het afranselen van een man en afnemen van zijn bezittingen een gebruikelijke omgangsvorm is. De uitspraak van politiekorpschef Deboel, een man die ambtshalve toch de regels van de rechtsorde zou moeten kennen, tart elke verbeelding en hoort dan ook afgekeurd te worden door zijn hiërarchische overste(n).

In Duitsland hebben ze intussen wél de les begrepen. In zes Duitse deelstaten werden pas nog huiszoekingen uitgevoerd bij leden van Blood and Honour. Eén persoon werd opgepakt, en verboden emblemen, videobanden, knuppels, en ook pc's, gsm's en fotocd's werden in beslag genomen.

 

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

08-03-06

Nazi-concert in Vremde. Spirit interpelleert minister van justitie.

Het Blood and Honour-concert van vorige zaterdag, waarbij een televisiecamerman afgetuigd werd, blijft afschuw en beroering verwekken. De Standaard en  Het Nieuwsblad publiceerden gisteren op hun beurt het relaas van de feiten, en Spirit-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Koen T'Sijen (foto) zal de minister van justitie interpelleren over de zaak.

Grote blauwe plekken en lelijke schrammen over heel zijn gezicht: een televisiecameraman zal nog weken de sporen dragen van de rammeling die hij zaterdagnacht in de parochiezaal van Vremde kreeg van neo-nazi's omdat hij probeerde hen te filmen. Zijn naam wil hij nog steeds niet in de krant. Hij is bang. Skinheads fotografeerden hem en de nummerplaat van zijn auto, en riepen: "Als je met je kop in de media komt, vinden we je." De freelance cameraman was de avond zelf getipt over het neo-naziconcert op een geheim gehouden plaats, die de parochiezaal van Vremde, deelgemeente van Boechout, bleek te zijn. Samen met zijn klankman had hij tussen 23.00 uur en middernacht vanuit zijn auto met een telelens het komen en gaan van kleine groepjes skinheads gevolgd. Vooral Duitsers, en daarnaast: Britten, Fransen, Nederlanders, Oostenrijkers en Vlamingen. Om af te sluiten besloot de cameraman nog snel enkele beelden te maken in de deuropening van de zaal, terwijl zijn klankman zich met draaiende motor in de auto klaar hield om weg te stuiven. Binnen in het bomvolle zaaltje, waar normaal gepensioneerden een kaartje komen leggen, bleek het een heksenketel te zijn. De muren waren volgehangen met fascistische affiches en hakenkruisen, en tweehonderd kaal geschoren kerels met veelal ontblote, getatoeëerde bovenlijven scandeerden: "Hitler ist da, Hitler ist da!"

De cameraman was nog maar pas beginnen filmen als iemand hem de zaal binnensleurde. Daar werd zijn camera uit handen geslagen, en werd hij door razende neo-nazi's omsingeld. Twintig minuten lang kwamen steeds andere skinheads - veelal Duitssprekenden - naar voren om hun prooi met hun vuisten en combatshoes af te tuigen. Aanvankelijk dachten ze dat de cameraman voor een anti-fascistische organisatie werkte. Pas toen hij aan een West-Vlaamse skinhead zijn beeldmateriaal kon afgeven, kon hij ontkomen en naar een ziekenhuis rijden om zich te laten verzorgen. Zijn klankman had zich intussen verscholen in het huis van buren en had tot vijfmaal toe gebeld naar de politie. Maar die liet zich niet zien. Blijkbaar waren er mensen van de staatsveiligheid of een andere politiedienst in burger in de buurt, maar die hielden zich ook afzijdig. "De politie wist", zegt burgemeester Albert Mariën, "de dag voordien al dat er een extreem-rechts feest zou plaatsvinden in de ruime regio van Boechout, maar de precieze locatie kende men pas zaterdagavond. Onze politie is zaterdagavond bewust niet op de voorgrond getreden om de zaak niet te laten escaleren."

De Standaard  en Het Nieuwsblad  gingen ook de huurder van de parochiezaal opzoeken, Steven Lauryssen. Een skinhead van hooguit twintig die nog bij zijn ouders woont in een nette woning vlakbij de villabuurt van 's Gravenwezel (Schilde). Voor de deur staat een gitzwarte Opel Astra, met twee stickers van Vlaamse leeuwen naast de nummerplaat, en op de achterruit de woorden Pitbull  en Germany. Lauryssen beweert nog steeds dat "er niets is gebeurd". Hij weet dat er een cameraman naar binnen is gesleurd, maar zegt zelf niets te hebben gezien. "Als ik iets misdaan had, zat ik nu al in de bak.", snauwt hij. Als de reporter van De Standaard  en Het Nieuwsblad  doorgaat, blijft Lauryssens moeder nog even in de deuropening staan. Ze kijkt bezorgd. "Ik denk dat mijn zoon met slechte vrienden rondhangt." "Weet gij misschien met wie?", vraagt ze.

Koen T'Sijen, Spirit-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het OCMW-Boechout, vraagt zich af hoe het mogelijk is dat dit neo-naziconcert kon plaatsvinden. "Dergelijke optredens zijn onaanvaarbaar", zegt hij in een persmededeling. "De kranten De Standaard  en De Morgen  waarschuwden (na een persbericht van het AFF - AFF/Verzet) in artikels op voorhand dat Blood and Honour een concert organiseerde in de provincie Antwerpen. Dit was niet de eerste keer dat een dergelijk concert plaatsvond." In 2004 waren er nog dergelijke concerten in Antwerpen (Linkeroever) en Ranst (Broechem). T'Sijen vindt het onbegrijpelijk dat dergelijke concerten zomaar kunnen plaatsvinden. Drie jaar geleden al verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken dat Blood and Honour op de lijst van te volgen organisaties stond. T'Sijen zal de minister van Justitie ondervragen hoe het komt dat dergelijke racistische manifestaties kunnen doorgaan. "Ofwel wist de staatsveiligheid van deze manifestatie en had zij dit optreden met de bevoegde politiediensten moeten verhinderen, ofwel had de staatsveiligheid geen weet van deze manifestatie en heeft zij geblunderd. De wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistisch regime is gepleegd, maakt mogelijk dat dergelijke fascistische organisaties worden verboden."

T'Sijen haalt aan dat "de website van Blood and Honour één grote verheerlijking van het nazisme (is). Zo schrijft men over de dood van nazi-jager Simon Wiesentahl: 'Na jaren kunnen de zielen van vele opgejaagde vrijheidsstrijders tot rust komen.' Op de internationale website van Blood and Honour vinden we fragmenten van de nazi-propagandafilm Der Ewige Jude  die gebruikt werd om aan de Duitse bevolking duidelijk te maken dat de joden Untermenschen zijn. De organisatie verheerlijkt niet enkel een gewelddadig fascistisch verleden, maar zaait ook nu haat en geweld. Zo vinden we een link naar Redwatch. Deze site opent met het weinig aan de verbeelding overlatende citaat: 'Remember places, traitors' faces, they'll all pay for their crimes' en een getekende galg. Hierna volgen lijsten met namen, foto's en adressen van 'Rooien': linkse journalisten, antiracisme-betogers, studenten, mensen die betoogden tegen de oorlog in Irak..." T'Sijen wil dat Blood and Honour verboden wordt. "In Duitsland werd deze organisatie reeds zes jaar geleden buiten de wet gesteld, waar wacht ons land nog op?"

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

07-03-06

Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland

Vandaag zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt een test voor de regering Balkenende, want veertig procent van de Nederlanders stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend volgens zijn landelijke voorkeur, en maar iets meer dan een kwart brengt zijn stem louter uit aan de hand van de lokale situatie. Het beleid in Nederland laat ook minder ruimte voor plaatselijk initiatief, en als dat al eens verandert, heeft het een pervers effect. Vroeger fungeerden de gemeenten louter als uitbetalingsinstelling voor bijstandsgeld dat Den Haag de gemeenten voor hun inwoners toeschoof. Dat is intussen gewijzigd: een gemeente die overschot heeft mag dat bijstandsgeld aan andere zaken besteden. Het effect bleef niet uit. Hoewel het de voorbije jaren slechter ging met de Nederlandse economie, is het aantal bijstandstrekkers in Nederland nu lager dan in de bloeiende jaren negentig.

 

Er wordt uitgekeken naar de stembusslag in Rotterdam, het Antwerpen van Nederland. Vier jaar geleden werd Leefbaar Rotterdam er door de populariteit van Pim Fortuyn vanuit het niets ineens de grootste gemeenteraadsfractie. Door intern gekrakeel is hun aantal zitjes intussen van 17 naar 13 gereduceerd, maar het blijft een belangrijke factor in de Rotterdamse politiek. Lijsttrekker Marco Pastors wordt deze week in HP/De Tijd   een “man met Pim-potentie” genoemd. Eind vorig jaar moest hij aftreden als wethouder (schepen) nadat hij zich laatdunkend had uitgelaten over moslims, maar dat kan voor hem uitdraaien op een voordeel. Meer veiligheid en minder allochtonen in de stad waren de belangrijkste zaken die Leefbaar Rotterdam in 2002 beloofden. Vier jaar later is het niet duidelijk in hoeverre die belofte werkelijkheid is geworden. De Rotterdamse Rekenkamer is in ieder geval niet helemaal overtuigd. Zonder de last van zelf verantwoordelijkheid op te nemen in het Rotterdams stadsbestuur, kan Pastors nu volop kritiek leveren op alles en iedereen. En klagen dat men in Nederland nog steeds niet alles mag zeggen.

 

Pim Fortuyn, Geert Wildiers en andere Ayaan Hirsi Ali's die het VB zo graag wil omarmen, willen echter niet weten van het Vlaams Belang. Alleen een Michiel Smit is niet vies van het VB. Een VB-delegatie onder leiding van Rob Verreycken trok daarom de voorbije zaterdag naar Rotterdam om er Michiel Smit en zijn Nieuw Rechts te steunen. In het zog van Verreycken volgden onder andere Antwerps VB-gemeenteraadslid Caroline Drieghe en VBJ-ondervoorzitter Tanguy Veys die naar goede gewoonte foto’s mocht maken van de actie (zie hiernaast, helemaal rechts op de foto overigens Michiel Smit). Verreycken heeft Smit al een paar keer rondgeleid in Antwerpen, en stoort zich niet aan het feit dat Smit zich liet fotograferen bij een White power-spandoek. Samen bevolken ze de Van Oldenbarnevelt Denktank die opkomt voor “het behoud van de Nederlandse cultuur door middel van politiek in de ruimste zin van het woord”. Waar Nieuw Rechts – dat opkomt in Rotterdam, Eindhoven, Almelo en Ridderkerk –  allemaal voor staat, lees je in de knappe Stop Nieuw Rechts-krant van AFA-Nederland. Verreycken rekent op het behoud van de zetel van Smit in de Rotterdamse gemeenteraad, verder reiken de ambities niet in deze havenstad.

 

In Zoetermeer, bij Delft, is het dan weer uitkijken naar wat Philp Dewinters vriend Hilbrand Nawijn zal presteren. Dewinter en Nawijn hebben samen de denktank Marnix van Sint-Aldegonde opgericht, en op de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen eind januari werd Nawijn er door Dewinter nog ontvangen als “de toekomstige burgemeester van Zoetermeer”. We betwijfelen of het zo ver zal komen, maar na vandaag weten we meer.

00:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

06-03-06

Nazi-concert in Vremde. Dorp opgeschrikt en VTM-cameraman in elkaar geslagen.

Ons bericht van gisterenavond over het Blood and Honour-concert in Vremde wordt vandaag bevestigd in  De Nieuwe Gazet. De plaatselijke bevolking schrok nogal toen ze tuig zag opduiken in het anders zo rustig dorp. De Morgen meldt dat een VTM-cameraploeg aangevallen werd door de neonazi's. De politie werd opgebeld maar kwam niet ter plaatse. VTM zelve liet zondagavond de organisator van het feestje aan het woord.

De Nieuwe Gazet  meldt vandaag onder de kop Neonazi's belegeren Antwerps dorpje  op haar voorpagina: "De gewelddadige nazibeweging Blood & Honour is zaterdagavond neergestreken in het rustige plattelandsdorp Vremde, een deelgemeente van Boechout. In de parochiezaal verzamelden enkele honderden skinheads om optredens van fascistische hardcorebands bij te wonen. De burgemeester en pastoor van Vremde waren niet op de hoogte van de aard van het evenement, evenmin als de uitbaatster van de parochiezaal. "De mensen die de zaal huurden, zeiden dat er groepjes kwamen optreden. Meer niet", aldus een verantwoordelijke van de zaal. "Toen we dat kaalgeschoren volk hier zagen aankomen, zijn we nogal geschrokken. Zoiets hadden we nog nooit van ons leven gezien. Blijkbaar mag je de mensen niet meer op hun woord geloven."

De Morgen  kopt Neonazi's slaan VTM-cameraman in elkaar. De krant meldt dat toen een VTM-reportageteam "buiten de zaal stond te filmen, werd de cameraman plots naar binnen gesleurd en minutenlang afgetuigd. De klankman kon ontkomen. Hij vluchtte een huis binnen vanwaar hij de politie alarmeerde. Men vroeg hem ter plaatse te blijven en te wachten op de komst van de politie. Maar volgens het VTM-team is de politie nooit komen opdagen. De neonazi's lieten de cameraman weer vrij nadat ze zijn beeldmateriaal hadden afgepakt. Hijzelf kwam ervan af met lichte verwondingen. De neonazi's, waaronder veel Duits- en Franstaligen, wilden verhinderen dat het VTM-team beelden maakte van een Blood & Honourconcert waar enkel ingewijden geduld werden." De Morgen verhaalt verder over hoe afgesproken werd in de naburige gemeente Borsbeek, men gescreend werd door Blood and Honour, en vervolgens op weg gestuurd werd naar het geheim adres. Over het verloop van de avond drukt de pastoor van Vremde zich voorzichtig uit: "De parochiezaal was zaterdagavond geboekt door iemand die we niet kennen. Er zouden enkele optredens plaatsvinden, maar dat was een dekmantel voor iets wat in de loop van de avond een heel andere inhoud kreeg." Op het commissariaat van de politiezone waaronder Vremde valt wilde men gisteren geen informatie te geven.

VTM bracht in Het Nieuws  van zondagavond 19.00 uur een item over het neonaziconcert in Vremde. VTM repte niet over het in elkaar slaan van hun cameraman en afpakken van het beeldmateriaal. VTM sprak wel over de nazi-herdenking in Lommel, en auto's met Nederlandse, Franse en Duitse nummerplaten die in Vremde zaterdagavond opgemerkt werden. VTM liet een buurtbewoner, de burgemeester, kenner van de neonaziscène Pat Coeman en organisator van het Blood and Honour-concert Steven Lauryssen aan het woord. Die laatste in badjas, in het voortuintje bij zijn woning. De man moest klaarblijkelijk nog nuchter worden van de avond voordien en wilde niet meer verklaren dan dat hij zaterdagavond een "privé-feestje" had ingericht. Bij zijn weten was er niets abnormaals gebeurd. De vraag is maar wat de man normaal vindt.

07:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print