30-04-06

Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland

De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland werden een afgang voor extreem-rechts (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060309&number=1&...), maar in Engeland dreigt extreem-rechts alweer beter te scoren dan nodig. Volgende donderdag zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en één op vijf stemgerechtigden kan zich voorstellen voor extreem-rechts te zullen stemmen. Ook al zal het niet zo'n vaart nemen, zetelwinst voor extreem-rechts zit er alleszins in. Evita Neefs schetst in  De Standaard dit weekend wat er gebeurt  Als de partij de achterban te min vindt.

Evita Neefs: "(...) Extreem-rechts is geen nieuw fenomeen in Engeland. Al tussen de twee wereldoorlogen in flirtte de kliek rond fascistenleider Oswald Mosley met Mussolini en Hitler. Het bleef evenwel een randfenomeen. Niet dat de Britten te keurig waren voor extreem-rechts of dat de voedingsbodem ontbrak. Toen de Conservatief Enoch Powell op 20 april 1968, in een van de meest memorabele speeches uit de Britse geschiedenis, voorspelde dat er 'rivieren van bloed' zouden vloeien als de immigratie en de multiculturalisatie van Groot-Brittannië niet werden gestopt, bleek driekwart van de Britten het met hem eens. En de extreem-rechtse partij National Front profiteerde van elke nieuwe migratiegolf in het begin van de jaren zeventig.

In 1975 verscheen Margaret Thatcher op het politieke toneel. Haar rechts populisme en fervent nationalisme maakten extreem-rechts overbodig. De IJzeren Dame verklaarde onomwonden dat ze 'de mensen begreep die bang waren overspoeld te worden door een immigratiegolf'. Van een doorbraakje van extreem-rechts was pas sprake bij de parlementsverkiezingen van juni 2001. Een jaar later werd het succes doorgetrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen. De British National Party, die inmiddels het National Front had vervangen, won toen drie gemeenteraadszetels. Veel van het succes is toe te schrijven aan de figuur van Nick Griffin (foto), die in 1999 voorzitter werd. Met zijn diploma Rechten van Cambridge, zijn keurige pakken en verzorgde taal geeft hij de partij een zweem van respectabiliteit, die ze nooit eerder had gehad. Onder zijn leiding trok de partij ook beter gevormd personeel aan en ging ze almaar gewiekster campagne voeren.

Vandaag heeft de partij vijftien gemeenteraadsleden. En ze rekent komende donderdag op minstens een verdubbeling. Onderzoekers waarschuwen dat dat een grove onderschatting zou kunnen zijn. Een verschuiving van slechts vijf procent van de stemmen in veertig districten zou de BNP zeventig zetels opleveren. Zelfs als die voorspelling uitkomt en de Britten hun Zwarte Donderdag beleven, blijft de BNP een kleine speler in vergelijking met de zusterpartijen in bijvoorbeeld Noorwegen, Oostenrijk of Frankrijk, die aan lokale besturen deelnemen en zelfs burgemeesters leveren. Maar omdat de Britten ervan uitgingen dat extreem-rechts bij hen een randfenomeen zou blijven, is in dat geval een kaap gerond, ook al is de BNP, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vlaams Belang, nog lang niet tot in alle uithoeken van het land doorgedrongen. De aanwezigheid van de BNP blijft beperkt tot die streken waar de multi-etnische samenleving het meest knelt: het armere oosten van Londen en het vervallen industriebekken van centraal Engeland. En terwijl Vlaams Belang na een veroveringstocht van twee decennia vandaag in alle lagen van de bevolking op stemmen kan rekenen, zijn de BNP-kiezers vooral oudere laaggeschoolde arbeiders.

Uiterst-rechts in Europa wordt gekenmerkt door een oneindige verscheidenheid. Maar overal waar het scoort, teert het op de 'kloof tussen burger en politici'. Ook in Engeland. De vlotte Griffin is lang niet de enige verklaring voor het groeiende succes van de BNP. Hij zorgt voor het aanbod, zeker, maar de vraag stijgt naarmate de ontgoocheling in Labour toeneemt. De deze week gepubliceerde studie van de gedegen Joseph Rowntree Charitable Trust, waaruit blijkt dat een vijfde van de Engelsen (een kwart van de Londenaars en 17 procent van alle Britten) niet vies is van een eventuele stem voor extreem-rechts, stelde vast dat de BNP voordeel haalt uit het gevoel van veel kiezers dat niemand naar hen luistert, dat ze te min waren geworden voor hun partij...

Toen de jonge Turken rond Tony Blair midden de jaren negentig Labour ontdeden van zijn socialistisch gedachtegoed om de middenklasse het hof te maken, gingen ze ervan uit dat hun natuurlijke achterban toch nergens anders heen kon. Een arbeider, gepokt en gemazeld in de rode zuil, zou nooit de stap naar de Conservatieven doen. Dat hebben die gewezen mijnwerkers, glasblazers, textielarbeiders en metallo's ook niet gedaan. Ze werden met open armen ontvangen door extreem-rechts. Daar vonden ze gehoor - dachten ze, althans. Extreem-rechts leek immers haarfijn de oorzaak van hun problemen aan te wijzen. Waren het inderdaad niet de vreemdelingen die de beste sociale woningen, hun banen en hun uitkeringen inpikten? Tussen de parlementsverkiezingen van 2001 en die van 2005 is het stemmenaantal van de BNP meer dan verviervoudigd. En niets wijst erop dat er snel een einde zal komen aan de opgang van de partij of dat de leiders van de traditionele partijen de remedie tegen die opgang kennen. Net zo min als elders in Europa.

Extreem-rechts verdwijnt niet zomaar, zoals sommige Britse commentatoren de voorbije dagen susten. Neem Frankrijk, waar Jean-Marie Le Pen precies vier jaar geleden doorstootte tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Vorige week bleek daar uit een peiling opnieuw dat een derde van de kiezers sympathie voor extreem-rechts koestert. In Vlaanderen staat, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, de 'verbrandingsstrategie' ter discussie. Geef extreem-rechts bestuursverantwoordelijkheid en het zal tonen dat het geen oplossingen heeft, onbekwaam is, kapot gaat aan interne ruzies of verwatert tot respectabel rechts, luidt de redenering. Alleen: elders in Europa is nog geen overweldigend bewijs geleverd dat die strategie werkt. In Noorwegen ging de Fremskrittspartiet in 2003 sterker vooruit in de gemeenten waar ze in het bestuur zat dan elders. Drie van de vier extreem-rechtse Franse burgemeesters werden in 2001 herkozen. En het rechts-populistische Leefbaar Rotterdam verloor vorige maand slechts vijf procent, de normale slijtage op een bestuurspartij. Misschien moet de top van Labour toch maar eens goed luisteren naar zijn achterban."

00:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

29-04-06

Feest voor 35 jaar wereldwinkels

Gazet van Antwerpen heeft iets met oude foto's van Hugo Gijsels, de man wiens overlijden ons inspireerde om de opgeheven gedrukte versie van  AFF/Verzet digitaal verder te zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050220&number=1&...). Laatst publiceerde  Gazet van Antwerpen een oude foto van Hugo Gijsels als, samen met Jos Geysels, bedenker van het cordon sanitaire. Vandaag publiceert de krant een paginagroot artikel over het vijfendertig jarig bestaan van de wereldwinkels, en daar hoort een foto bij van de allereersten die in 1971 een wereldwinkel openden: Petra Van Look, Hugo Gijsels en Gilbert Hubert. Foto die overigens ook terug te vinden is op het historisch overzicht op de website van Oxfam-Wereldwinkels (zie: http://www.oww.be/oww/pageview.aspx?pv_mid=4312).

Intussen zijn er meer dan 200 wereldwinkels geopend in Vlaanderen, gedragen door enkele tientallen professionelen maar vooral ook door ruim 7 000 vrijwilligers. Het aanbod van producten dat te koop aangeboden wordt, is in al die jaren als maar uitgebreider en diverser geworden, en wordt ook professioneler bewaard en verhandeld. Inhoudelijk is er ook een accentverschuiving. "We hebben niet meer over alles een mening", zegt Ludo Janssens vandaag in Gazet van Antwerpen. Maar het zit dieper. Wie de wereldwinkel aan de Sint-Jacobsmarkt in Antwerpen bezoekt, zal daar een ruim assortiment boeken en andere stichtende literatuur vinden als aanvulling op de eerlijke producten, etens- en andere handelswaren. Maar in de meeste wereldwinkels zal je dat niet (meer) terugvinden.

Toch blijven de wereldwinkels nodig. Als bakermat voor veel engagement, van waaruit tal van actiegroepen en bewegingen zijn ontstaan. Als zinvolle vrijetijdsbesteding van vele, jonge maar nog meer gepensioneerde, vrijwilligers. Als ondersteuner voor de boeren en andere mensen in de Derde Wereld, en als pleitbezorger voor duurzame ontwikkeling en een eerlijke Noord-Zuidverhouding. Sinds 2002 worden ook in supermarkten producten verkocht met het label 'eerlijke handel'. Soms onder auspiciën van Oxfam-Wereldwinkels, niet zelden ook door commerciële bedrijven. "Maar in hoeverre dat (de term 'eerlijke handel' - AFF/Verzet) klopt, is moeilijk te controleren. Bovendien doen wij ook iets aan de Noord-Zuidongelijkheid", zegt educatief medewerker Vincent Scheltiens vandaag in Gazet van Antwerpen. Feit is dat het VB het moeilijk heeft met wereldwinkelproducten die als maar meer door onder andere gemeentebesturen aangekocht worden, en het VB de 'eerlijke handel' van commerciële bedrijven als alternatief op de eerlijke handel van de wereldwinkels naar voor schuift. Een goede reden om de wereldwinkels te blijven steunen!

  • Vanavond viert Oxfam-Wereldwinkels haar 35-jarig bestaan met een exquis feestje in de Ancienne Belgique in Brussel. Meer daarover en over Oxfam-Wereldwinkels: www.oww.be.

11:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Lucas Catherine stelt terechte vragen

Auteur Lucas Catherine stelde deze week zijn jongste boek voor:  Wandelen naar Kongo. Langs koloniaal erfgoed in Brussel en België. Een wandelgids langs het koloniaal erfgoed, uit de periode van Leopold II en van de Société Générale, in Brussel maar evengoed elders in ons land. Van Blankenberge tot Aarlen, van Diksmuide over Gent tot in Luik. Telkens voorzien van een historisch situering die de officiële koloniale geschiedschrijving waar dat moet van zijn voetstuk haalt. (Zie: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_400... en http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_400...)

De discussie over de afkomst van de roofmoordenaars van Joe Van Holsbeeck liet Lucas Catherine evenmin onberoerd. In een opiniebijdrage in De Morgen  stelde hij een paar kritische vragen die we hier graag hernemen. Lucas Catherine: " 'Jonge, mannelijke en donkere types. Als enkele van die elementen kloppen, wordt de rest aangevuld met wat je in je hoofd hebt opgeslagen, op basis van wat je ooit ergens gelezen of gehoord hebt misschien', zegt sociaal experimenteel psycholoog Guido Peeters (KULeuven) in De Morgen  (26/4). 'Maar dat heeft niets met racisme te maken.' Kan iemand mij dan uitleggen hoe het komt dat al die getuigen in het Centraal Station onmiddellijk de link gelegd hebben met Marokkanen, en enkel met Marokkanen? Dat wijst er juist wel op dat het met racisme te maken heeft. Een wijd verspreid en diep ingebakken racisme, iedere dag versterkt door de media en door een reeks politici.

'Het was anders geweest als dit (hij bedoelt de moord in het Centraal Station) was aangegrepen om de hele Maghrebijnse gemeenschap te beschuldigen. Dat is niet gebeurd.' Zegt socioloog Mark Elchardus (VUB) in dezelfde krant. Leeft die man in hetzelfde land, in dezelfde stad als ik? Heeft die niet gezien hoe horden journalisten op jacht trokken in Marokkaanse buurten, in scholen, winkels en moskeeën om de eerste de beste gehoofddoekte of gebruinde te vragen wat hij of zij ervan dacht, en vooral, wat zij er gingen aan doen? Heeft die man de blikken van de Belgische bleekgezichten niet gezien zodra ze meer dan twee jonge Marokkanen samen zagen?

Wie gaat een klacht wegens racisme indienen tegen Vlaams Belanger Paul Beliën, echtgenoot van Alexandra Colen, die schreef in zijn Brussels Journal, overgenomen door De Standaard : '
Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijk prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken... Wie het ongeluk heeft om eruit te worden gepikt, maakt geen kans. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleins af hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend... Wanneer zelfmoordterroisten in Israël een aanslag plegen, pakken de Israëli's hun ouders aan. Ze leggen met bulldozers de huizen van hun familie plat. Misschien blijkt onze 'onverschilligheid' wel uit het feit dat wij de ouders van de minderjarige, moorddadige ciminelen met rust laten, dat wij hen verder laten genieten van onze sociale zekerheid, dat wij hun huizen niet vernietigen en hen niet het land uitzetten als straf voor de misdadige kroost die zij in ons midden hebben geplant. Wellicht blijkt onze 'onverschilligheid' uit het feit dat het 'xenofobe' Vlaamse Belang slechts een vierde van de Vlaamse stemmen haalt, en geen 75 procent, want dat betekent dat slecht een vierde van de Vlamingen komaf wil maken met de roofdieren die rond de Vlaamse kudde zwerven, terwijl driekwart onverschillig blijft.'

Ik ben benieuwd wie het initiatief neemt. Welke minister gaat Marion Van San nu een opdracht geven voor een onderzoek naar het verband tussen Poolse cultuur, katholicisme en criminaliteit? Nu blijkt dat de mededader uit een 'streng katholiek' gezin komt (De Morgen, 26/4). Mag ik een hint geven?
Polen hebben nooit deelgenomen aan onze renaissance of aan de verlichting. Het enige wat ze ooit aan de westers cultuur hebben geschonken is de mazurka. Polen komen uit een land waar nu een fundamentalistische partij aan de macht is die een integristisch katholiek maatschappijbeeld doordrukt. Vrouwenbetogingen op de Internationale Vrouwendag worden er met stenen bekogeld. Holebi's moeten er hun vergaderlokalen en cafés sluiten. Ze staan onder invloed van een integristische, religieuze leider, een zekere Woytilla, pas overleden, die predikte dat de Polen de voorhoede moesten vormen van een beweging die de waarden die nu in West-Europa gelden, zou vernietigen en vervangen door de oude, christelijke waarden van voor de Franse Revolutie. U neemt mijn hint niet au sérieux? Maar dezelfde redenering over Marokkanen, Arabische cultuur en islam neemt u wel au sérieux?"

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

28-04-06

Topmodel Anouck Lepère: concert voor mensen die niet Vlaams Belang stemmen, is een goed idee

Anouck Lepère is één van de meest gegeerde modellen ter wereld op en naast de catwalk. Ze is een Vlaamse die Mortsel ruilde voor New York. Wanneer  Zone 03 haar onlangs belde voor een interview was Lepère echter voor fotoshoots op een strand in Mexico. There are some lucky people. Een reisje naar het Oosten zit er regelmatig ook in, sinds ze het gezicht werd van de Japanse cosmeticareus Shiseido. In het weekend vliegt ze naar London, waar haar vriend woont en werkt - de ex van Kate Moss. Toch komt Lepère ook nog in Antwerpen, zeker twee keer in de maand. Soms schrikt ze wel van het racisme in de Scheldestad. Meer dan in New-York?, vraagt Zone 03voor de editie die deze week is verschenen. Een speciaal nummer over lifestyle en shopping. 

 

Anouck Lepère: “In New York is er ook racisme, maar het is toch anders. Als je je gedraagt en vriendelijk bent, zal niemand je zomaar veroordelen. Mensen gaan ervan uit dat iedereen gelijk is en dezelfde kansen moet krijgen. Als je iets racistisch zegt, is dat enorm grof. Er zijn ook veel antiracismewetten. In België wordt racisme veel meer als normaal beschouwd.” Spijts haar drukke bezigheden in het buitenland komt Lepère elke keer weer stemmen in ons land. En dat is zeker niet voor het VB. Meer zelfs, Lepère wil naar het concert gaan dat Tom Barman organiseert de zondag voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Lepère: “Ik hoop (…) dat ik binnenkort naar het feest van Tom Barman kan gaan voor de mensen die niet voor het Vlaams Belang stemmen, waaraan nu ook Luc Tuymans zijn steun verleent. Ik vind het echt een goed initiatief. Het is fijn dat creatieve mensen zich ook bezighouden met wat er in de politiek of in de maatschappij gebeurt. Soms zijn die dingen te veel van elkaar gescheiden. Ik zou het bijvoorbeeld heel erg jammer vinden als Filip Dewinter burgemeester zou worden. Veel van de charme van Antwerpen zou dan verloren gaan voor mij en ik zou er niet meer zo graag komen. Mensen klagen en willen verandering. Maar als er extreme verandering komt gaan ze verschieten  en beseffen dat het heel goed was daarvoor.”

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

27-04-06

Zekerheid

Zowat alle media en opiniemakers vroegen zich gisteren vertwijfeld af waarom zij (en wij) dachten dat de daders van de roofmoord op Joe Van Holsbeeck Marokkanen waren. Psychologen, sociologen, politiemensen, politici... werden erbij gehaald, en allen hadden een reden. Maar ook haast allen verontschuldigenden zich voor hun verkeerde inschatting. Alleen Frank Vanhecke en Jean-Marie Dedecker zagen geen reden om hun vergissing toe te geven nu het niet om Marokkanen maar om Polen blijkt te gaan. Geen islamitisch maar katholiek volk.

Natuurlijk gaat het niet op om nu te doen alsof alle Marokkaanse jongeren doodbrave zielen zijn, maar evenmin is het te verantwoorden dat men de islamitische bevolkingsgroep in ons land gestigmatiseerd heeft, en blijft stigmatiseren.  

Vanhecke en Dedecker leven met zekerheden. Dat moet heerlijk zijn. Maar het blijkt een fetisch te zijn. En dat is niet gezond. Voor de geestelijke gezondheid van Vanhecke en Dedecker, tot daar aan toe. Maar ook niet voor de Vlaamse samenleving. Vanhecke en Dedecker: zout op! (Cartoon: www.tomcartoon.be, klik eenmaal met de linkermuisknop op de illustratie om een duidelijker afbeelding te krijgen.)

02:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

26-04-06

"Blasé kletsend en semmelend"

U herrinnert zich ongetwijfeld nog dat Rob Verreycken vindt dat parlementslid voor het Vlaams Belang zijn "een zware opgave" is. Dagelijks worden de VB-parlementsleden "overladen" met "de grofste beledigingen". Rob Verreycken bewondert de VB-parlementsleden "die in staat zijn al deze onrechtvaardigheid (...) geduldig te verdragen" . Zelf heeft hij daartoe niet het "noodzakelijk persoonlijk geduld", en diende hij eind maart zijn ontslag in als Vlaams parlementslid (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060331&number=1&... en http://aff.skynetblogs.be/?date=20060401&number=1&...). In het Vlaams Parlement zou Rob 'Klop' Verreycken opgevolgd worden door Hilde De Lobel (foto), de potige VB-vertegenwoordigster uit de Antwerpse Seefhoek. In de vorige legislatuur reeds Vlaams parlementslid, maar in 2004 opzijgezet om Marie-Rose Morel en Jurgen Verstrepen een zitje te geven in het Vlaams parlement. Intussen hield Hilde De Lobel zich onledig als districtsraadsfractieleidster in de oude stad Antwerpen, en als bedeeldster van soep met spek voor de VB-mantelorganisatie  Antwerpse Solidariteit (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060211&number=1&... en http://aff.skynetblogs.be/?date=20060218&number=1&...). De Lobel heeft intussen haar eed afgelegd als nieuwbakken Vlaams parlementslid, maar hoe.

Er was weinig of geen volk aanwezig in het Vlaams parlement als de 53-jarige voormalige BTW-inspectrice Hilde De Lobel zich aanbood voor de eedaflegging. 't Pallieterke : "Omwille van het ontslag van de soms wat al te temperamentvolle Rob 'Klop' Verreycken mocht zij weer opdraven als kandidaat-stopgat. Wat dat betreft is het Belang wel degelijk een partij zoals de anderen: als je braaf zwijgt wanneer je pionnetje opzij wordt gezet op het schaakbord der grote strategen en niet opzichtig gaat zitten mokken langs de zijlijn, krijg je vroeg of laat je parlementaire fopspeentje best wel terug. (...) Maar de VB-fractievoorzitster van de Antwerpse districtsraad (...) zou toch eens een uurwerkje (Zwitsers of Marokkans naar keuze) moeten kopen. Bijna een half uur heeft het Dendermondse voorzitterschap op haar verschijning moeten wachten. Plechtstatigheid komt aan zo'n eedaflegging ook al niet veel (meer) aan te pas, zeker niet als het achtenswaardige lid zelf ook niet echt mee wil: blasé kletsend en semmelend kwam zij binnen, mompelde tussendoor op verzoek even dat ze de grondwet zou naleven en semmelde en kletste toen weer lustig verder met haar buurvrouw."

Vlaams parlementslid zijn. Wat houdt dat in als VB'er? Je wandelt wanneer het je best uitkomt het Vlaams parlement binnen al kletsend als een viswijf, mompelt tussendoor iets wat op een eed als parlementslid lijkt, en semmelt dan verder. Waarom moeilijk als gemakkelijk ook kan?

00:28 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-04-06

De Morgen verschilt in één zaak met De Standaard

De Morgen zit vandaag in een nieuw kleedje: een ander formaat en een andere lay-out. Voor  Humo aanleiding om de hoofdredacteurs van  De Morgen, Yves Desmet en van  De Standaard, Peter Vandermeersch aan een dubbelinterview te onderwerpen. Ook de berichtgeving over het VB komt daarbij aan bod.

Yves Desmet: "Als er nog een politiek verschil bestaat, zit het in de houding tegenover het Vlaams Belang. De Standaard  heeft beslist niet meer mee te doen aan het cordon médiatique : ze behandelen het Vlaams Belang als een normale partij. Dat krijgen wij niet over ons hart."

Peter Vandermeersch: "Ondertussen hebben wij al een keer of drie een opiniestuk van een VB'er opgenomen. (...) Als een vrije tribune journalistiek interessant is, zie ik niet in waarom we ze niet zouden publiceren. Vanmorgen stond er een vreselijk opiniestuk van Jean-Marie Dedecker in onze krant, over de mp3-moord in Brussel. Pure toogpraat. Ga je een intelligent opiniestuk van Filip Dewinter weigeren terwijl je dat stuk wél geeft omdat het ondertekend is door een senator die, tot nader order, geen VB'er is? Ik ben zelfs geneigd nog méér opiniestukken van VB'ers te publiceren: als het politieke debat in Vlaanderen zich concentreert op het Vlaams Belang, kan je die partij niet doodzwijgen."

Wie het VB behandelt als een normale partij, zegt eigenlijk: het is een normale partij, merkt Humo  op. Peter Vandermeersch vindt dit "niet noodzakelijk waar". Yves Desmet riposteert: "Peter redeneert veel te pragmatisch. Ik vind dat de politieke klasse moediger is dan De Standaard. Mark Eyskens zegt heel terecht dat een christenmens geen zaken kan doen met het Vlaams Belang. En moeten we die partij daarom doodzwijgen? Helemaal niet: als het Vlaams Blok op een congres pleit voor de herinvoering van de sharia, zoals vorige week, schrijft De Morgen daar natuurlijk over. Maar daarom geef ik Dewinter nog geen vrije tribune om die zienswijze even ongestoord uit te leggen."

Peter Vandermeersch: "(...) Onze lezers zouden niet begrijpen dat we de grootste partij van Vlaanderen van die (opinie)pagina's weren." Mikt De Standaard  dan op een deel van het miljoen VB-kiezers? Vandermeersch: "Helemaal niet: als we een vrije tribune van Dewinter publiceren, zijn we meteen tientallen abonnementen kwijt."

Yves Desmet vraagt: "Hoe diep mag het debat dan zakken op jullie pagina's?" Vandermeersch: "Ik merk op dat de opiniestukken van het VB het niveau van de cafétoog meestal vér overschrijden. Iemand als Gerolf Annemans dwingt je soms om na te denken. Daarom heb ik het persoonlijk minder lastig met zo'n tribune dan met die van Dedecker. En toch wordt daar veel minder op gereageerd." Overigens hebben De Standaard  noch De Morgen  de illusie dat ze het VB kunnen stoppen. De Morgen  vindt gewoon dat je het VB geen megafoon mag verlenen. De Standaard  heeft eenmaal advertenties van het VB aangenomen, maar als het van Vandermeersch afhangt zal het ook de laatste keer geweest zijn. Vandermeersch: "Ik heb weinig zin om hun geld aan te nemen."

Dan toch iets verstandigs van Vandermeersch. Want Annemans als een betere opiniestukschrijver? Pfttt. Lees er dan dit nog maar eens op na: http://www.blokwatch.be/content/view/609/39

21:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

24-04-06

Lachen met de zwarten

De extreem-rechtse fax- en e-mailkrant  ’t Scheldt lijkt aan invloed in te boeten. Een maand geleden maakte het de naam bekend van een toppoliticus van het VB die in navolging van Patrick Dewael, Rik Daems en Bart Somers in echtscheidingsperikelen is terechtgekomen. “Een multiculturele zaak want een Duitser is met zijn vrouw ribbedebie”, wist  ’t Scheldt nog. Voor zover wij konden nagaan werd nergens in de klassieke media dit bericht overgenomen, terwijl er vroeger wel eens wat van  't Scheldt doorsijpelde. Toch blijven we  ’t Scheldtgraag (nouja) doornemen. De voorbije week viel er alweer te lachen met… de zwarten.

 

Eerst blijft men in de rubriek Onze even-naaste  in 't Scheldt  stil staan bij het overlijden van Herman Wagemans (foto), stichter van de Volksunie maar in ’t Scheldt  vooral geroemd als “één der weinige advocaten die na de oorlog de verdediging waarnam van mensen die door de ongenadige repressie werden getroffen.” Collaborateurs, dus. “Als allereerste verkozene van de ‘zwarten’ zetelde hij in het parlement (…). De naam ‘advocaat van en voor de zwarten’ bleef hij tot zijn dood behouden”, noteert ’t Scheldt. Veertien dagen geleden werd Wagemans in Antwerpen begraven, en “heel wat aanwezigen waren niet weinig verwonderd dat ook de celebrant een zwarte was. Niet in de zin van een collaborateur, maar wel van huidskleur.” Waarschijnlijk waren de aanwezigen niet alleen “niet weinig verwonderd”. Om volledig te zijn: Wagemans was in 1954 de eerste verkozene van de Volksunie maar voerde in het parlement geen klap uit. Hij was ook erevoorzitter van de vzw IJzerwake, het VB-alternatief voor de IJzerbedevaart.

 

Het volgend verhaal van ’t Scheldt  gaat overigens over iemand die naar een parochie in Deurne belde om een begrafenis en niet aan een priester geraakt voor de begrafenismis. Zelfs geen zwarte. “De beller krijgt een dame aan de lijn die meedeelt dat er geen priester meer is en dat er bijgevolg geen begrafenismis kan plaatsvinden, maar ‘wel een dienst die ik zal leiden’. Eerst na verontwaardigd protest en de mededeling dat de begrafenis dan elders zal plaatsgrijpen wordt de moeite genomen om navraag te doen of een priester uit een andere parochie beschikbaar is en of die dan de dienst wil doen.” Zelf hebben we onlangs nog een kerkelijke begrafenis in Deurne meegemaakt, en we kunnen getuigen dat de twee vrouwen die de ‘dienst’ leidden dit met meer inlevingsvermogen deden dan een doorsnee-priester. Maar niet iedereen gaat ervan uit dat een vrouw dit minstens evengoed kan doen.

 

’t Scheldt  eindigt haar jongste pagina Onze even-naaste  met een verhaaltje over “het lokaal van de ‘zwarten’, De Leeuw van Vlaanderen”. De donkerbruine kroeg aan de Melkmarkt in Antwerpen, ook wel bekend als De Beest. De zaak is al een tijdje gesloten. Vernieuwingswerken in het café-gedeelte en het sanitair zouden uitgevoerd worden maar er zijn nog “geen ‘waardige’ opvolgers” gevonden voor de uitbating van deze kroeg die van oudsher een verzamelplaats is voor het radicaalste deel van de Vlaamse beweging. 't Scheldt : “Ondertussen dolen de militanten.” ’t Scheldt  vindt het positief dat “het eertijdse stamlokaal van de Vlaamsgezinde burgerij, ’t Rubenshof op de Groenplaats, terug die naam aan het verwerven is. Daar waren kakkerlakken steeds vreemd, wat in De Beest  lange tijd niet het geval was.” Toen onlangs het NSV verbod kreeg om een lokaal van de Gentse universiteit te gebruiken voor een bijeenkomst, kon het NSV uitwijken naar dat ’t Rubenshof aan de Groenplaats.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

23-04-06

Naar Brussel

Vandaag wordt in Brussel betoogd naar aanleiding van de roofmoord op Joe Van Holsbeeck (foto). Vanaf 13.30 wordt verzameld aan de Pachecolaan, om 15.00 vertrekt de stille optocht, aan het Koningsplein wordt de protestmars ontbonden. De NMBS vraagt de treinreizigers af te stappen in Brussel-Noord, en de trein terug in Brussel-Zuid te nemen. Tickets kosten in heel het land overigens slechts 5 euro. Het VB stapt niet mee op. Dat zegt veel over het VB, maar lucht ook op.

 

De weekendkranten staan bol van reacties op het gebeuren de voorbije dagen en de protestmars vandaag. In De Standaard  bijvoorbeeld staat een – zeer lezenswaardig – interview met de zanger Arno (Hintjens). Over het leven op straat, en in Brussel in het bijzonder. Hoe Arno het beleefd heeft, en nog beleeft. Maar ook zijn kinderen. Arno slaat de interviewer perplex vanaf zijn eerste reactie. Arno: ”Een paar maanden geleden werd in Brussel een Afrikaan neergestoken in soortgelijke omstandigheden.” Waarom hebben de media daar niet groot over bericht? Omdat het slachtoffer niet één van ons was? Maar goed, laat de dood van Joe Van Holsbeeck en het waardig protest van zijn ouders en vrienden, wars van enig racisme, een hefboom zijn voor nieuwe inzichten om aan een veiliger samenleving voor iedereen te werken.

 

Arno meent dat er vanuit de basis heel wat kan gebeuren. Arno: "Welja. Toen we in Laken woonden, leefden we tussen een Portugees, een Marokkaan en een Afrikaan. Dat was multi-België. Bon, daar was een plein vlakbij en het wemelde daar van de drugsdealers. Er was ook een bureau van het Front National en een van het Vlaams Blok. De mensen van dat kwartier zijn samengekomen en daaruit is een actie gegroeid. We hebben alle dealers weggekregen, de twee bureaus zijn verdwenen en elk jaar vieren ze daar feest met choucroute, couscous en muziek van Dan Lacksman die daar ook woont. Dat is nu al twaalf jaar geleden en dat werkt. Het toont dat het volk, ongeacht van welk ras men is, de zaken in handen kan nemen. Die Marokkanen willen toch ook dat hun kinderen veilig zijn, dat ze kunnen studeren? Wat we daar gedaan hebben, kan overal."

 

Arno vreest dat de gebeurtenissen van de voorbije dagen het VB anders wel in de kaart spelen. Arno: "Maar als zij aan de macht komen, is dat perte totale. Dat is voor tien jaar en ze gaan in De Munt en in de Ancienne Belgique zeggen wat er mag en niet mag. We zijn er in Vlaanderen met onze ogen open aan het inlopen. Ik denk dan: is Vlaanderen nu nog niet Vlaams genoeg? We vergeten soms hoe het hier vroeger was. Het is toch niet zo lang geleden dat vrouwen met een sjaal op liepen, dat mannen en vrouwen in aparte beuken in de kerk zaten en dat je onder druk gezet werd als je je plechtige communie niet deed. Ik was van huis uit 'rood' en dat was voldoende reden voor sommige vaders om hun zonen te verbieden met mij op te trekken. Maar dat Belang... Als zanger kan ik daar niks aan doen. Ik vraag me soms af of andere artiesten dat weifelende publiek niet wat kunnen voorlichten. Will Tura of Koen Wauters of Filip Kowlier? Ik kan het niet, want mijn publiek stemt niet voor het Vlaams Belang. En ik zit hier ook voor de verkeerde krant te spreken, hé. Ik zou dit allemaal in Het Laatste Nieuws  moeten zeggen."

08:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

22-04-06

Het VB blaast warm en koud tegelijk

Het VB maakt zich zorgen. De roofmoord op Joe Van Holsbeeck heeft tot vele reacties geleid maar… “nogal wat opiniemakers lijken (…) te lijden aan het befaamde ‘Stockholmsyndroom’, u weet wel: het verschijnsel waarbij de gegijzelden na verloop van tijd sympathie beginnen te voelen voor de gijzelnemers. Een ander psychisch verschijnsel is het fameuze ontkenningsmechanisme.”

Op de VB-website wordt van leer getrokken tegen nogal wat opinieschrijvers. “(…) ‘Totale veiligheid is een illusie’, schrijft Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws. Dat zal wel. Je hoort het ons niet tegenspreken. Maar dat betekent nog niet dat de overheid moet capituleren voor het geweld. ‘Zijn er dan helemaal geen manieren om ervoor te zorgen dat een samenleving veiliger wordt?’, vraagt Sabbe zich af. ‘Toch wel’, voegt ze er meteen zelf aan toe. ‘We kunnen de criminele feiten strenger bestraffen’. Maar dat is natuurlijk niet de alleenzaligmakende oplossing. Voelt u al nattigheid? Inderdaad. ‘We kunnen de oorzaken van criminaliteit aanpakken’. Ja hoor, daar heb je de ‘kansarmoede’ en ‘discriminatie’ weer… Alsof dat een excuus zou zijn. We herinneren ons uitlatingen van leraars, werkgevers én allochtone straatboefjes die zeggen dat er ook een andere verklaring is voor hun hoge werkloosheid en hun verontrustend aandeel in de criminaliteit. ‘Er zijn andere manieren om snel aan geld te geraken dan hard en eerlijk werken’… Dàt is de kern van het probleem. En het feit natuurlijk dat de politie vaak niet mag optreden, de politiek niet doortastend wil ingrijpen en justitie het laat afweten. Waardoor een klimaat van straffeloosheid is ontstaan en vooral allochtone straatschuimers zich onaantastbaar voelen.

In Gazet Van Antwerpen  tapt Luc Stevaert, excuseer Rademakers, uit hetzelfde vaatje als Hilde Sabbe: ‘Een samenleving zonder criminaliteit is ondenkbaar. Zo een samenleving hebben we nooit gehad en die zal er ook nooit komen. Niemand mag ze ons ook beloven.’ Hebt u hem? ‘Brutaal, ongecontroleerd en banaal geweld van struik- en zeerovers dachten we ondertussen wel overwonnen te hebben’. O ja? Op welke planeet leeft Luc Rademakers? ‘De enigen die zulk geweld kunnen terugdringen zijn de potentiële daders en hun omgeving zelf', gaat de redacteur verder. Dat lijkt ons een toch wat te simpele voorstelling van de feiten. Natuurlijk zijn de eerste schuldigen de daders zelf. Natuurlijk dragen ook de ouders en de directe omgeving een grote verantwoordelijkheid. Maar laten we ook de overheid, de regering, de traditionele partijen én de media vooral niet vergeten. Ze hebben allemaal boter op het hoofd. Jarenlang werden de problemen onder de mat geveegd. Ze bestonden niet. Het ging maar om een ‘gevoel van onveiligheid’. De problemen met allochtone jeugdcriminelen werden al helemaal ontkend. En nu zitten we met de brokken. Het wordt nog hard labeur om die fouten uit het verleden recht te zetten.”

 

Eens te meer herleid het VB alle problemen tot enkele eenvoudige statements: allochtone jongeren kiezen andere manieren dan hard en eerlijk werken om aan geld te geraken, alsof er geen autochtonen zijn die hetzelfde idee genegen zijn; de politie mag “natuurlijk” “vaak” niet optreden; “de overheid, de regering, de traditionele partijen én de media” hebben boter op hun hoofd… Maar als het VB aan de macht zou komen, is het ook niet op 1, 2, 3 opgelost. “Totale veiligheid is een illusie: (…) je hoort het ons niet tegenspreken”; het wordt nog “hard labeur” om die fouten uit het verleden recht te zetten… Met het VB zullen we ook nog niet af zijn van de criminaliteit, en in plaats van samen met tienduizenden mensen morgen alle geledingen van de samenleving te steunen die hun verantwoordelijkheid willen opnemen in het complexe gegeven voor een veiliger samenleving, koestert het VB zich op het Vlaams-Nationaal Zangfeest in de virtuele wereld van een Vlaamse onafhankelijke staat, waar uit volle borst gezongen wordt hoe eenvoudig en paradijselijk het leven wel is in de onafhankelijke republiek Vlaanderen.

10:32 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

21-04-06

Het VB doet niet mee

Het partijbureau van het VB kwam gisteren in een extra zitting bijeen om haar houding te bepalen ten aanzien van de protestmars van aanstaande zondag. Zou het VB opstappen in een stille optocht naar aanleiding van de roofmoord op Joe Van Holsbeeck? “We gaan onderzoeken of onze aanwezigheid zondag tot rellen met migranten aanleiding kan geven. Daar is niemand bij gebaat”, zei VB-partijvoorzitter Frank Vanhecke in  De Standaard. Alsof het VB bekommerd is geen olie op het vuur te gooien als het over migranten gaat. Dat zou dan de eerste keer zijn.

“Overeenkomstig de wens van de familie van de vermoorde Joe, wenst het Vlaams Belang elke partijpolitieke recuperatie van het drama te vermijden. Vlaams Belang-kopstukken en parlementsleden zullen daarom niet deelnemen aan de manifestatie van komende zondag”, zegt het VB in een persmededeling na afloop van haar partijbureau gisteren. Maar dat het VB afwezig blijft om “elke partijpolitieke recuperatie van het drama te vermijden” is maar een excuus. Want onmiddellijk na die eerste twee zinnen volgen sneren naar de politici van de andere partijen. “Onze partij (…) herinnert er aan dat Joe helaas slechts het meest recente slachtoffer in een lange rij is. Het Vlaams Belang wijst er trouwens op dat het in de eerste plaats de taak is van politici om er in wetgeving en in beleid voor te zorgen dat soortgelijke drama’s waar mogelijk vermeden en in ieder geval zwaar bestraft worden. Wat het huidige klimaat van feitelijke straffeloosheid betreft, dragen de traditionele partijen dus een verpletterende verantwoordelijkheid.” Het VB dat niet aan partijpolitieke recuperatie wil doen? Vergeet het.

Het VB heeft twee redenen om afwezig te blijven. Anders dan bij de dood van Patrick Mombaerts, die in 1998 stierf onder een ijzeren staaf die hij van een snotjong op zijn hoofd kreeg – feit dat deze week nog opgerakeld werd door het VB, nemen de ouders en vrienden van Joe Van  Holsbeeck afstand van elke vorm van racisme (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060419&number=1&...) en dan pakken de ‘oplossingen’ van het VB niet meer. Het VB steunt dan ook niet de petitie Pour Joe  die in omloop is (zie: www.pourjoe.be, nu ook met een Nederlandstalige tekst). Een tweede reden voor de afwezigheid van de VB-kopstukken is dat het zondagnamiddag ook Vlaams-Nationaal Zangfeest is. De kans zit erin, alleszins zijn er oproepen daartoe op het internet, dat in het televisienieuws over de protestmars aanstaande zondag geen beelden van mee opstappende politici worden getoond, maar dat je diezelfde avond wel de VB-kopstukken op het televisiescherm zal zien glimmen als deelnemer aan het Vlaams-Nationaal Zangfeest in het Antwerps Sportpaleis.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

20-04-06

Van Rossem is back

Alhoewel hij van een royale wedde als parlementair medewerker geniet, wil VB-veiligheidsadviseur Bart De Bie  Humo niet kopen. Maar in het Vlaams Parlement ligt  Humo ter inzage van de parlementsleden en hun medewerkers. “Enfin, onder het motto ‘Ken uw vijand’, dus toch maar eens dat ding doorbladerd”, schrijft Bart De Bie op zijn weblog, nog niet helemaal bekomen van het interview met Jean-Pierre Van Rossem dat De Bie in  Humovond. De Bie vat de simplismen van Van Rossem op zijn weblog op zijn manier samen, dus zéér simpel. De Bie zwijgt natuurlijk over de prijs die een VB-veiligheidsbeleid volgens Van Rossem kost.

 

Jean-Pierre Van Rossem: “Ik heb een studente geholpen die een thesis heeft gemaakt over de evolutie van de criminaliteit in Nederland de laatste vijftig jaar. We hebben een wiskundig model uitgewerkt dat probeert te achterhalen hoe je, met een gegeven budget voor veiligheid, de criminaliteit het best in toom kan houden? Dat model toont aan dat, als alle beschikbare middelen – de politiesterkte, de preventie, de strafduur en de strafkans – op de meest efficiënte manier zouden worden aangewend, de criminaliteit met hooguit 20 procent kan worden teruggeschroefd. Als we alle allochtone criminelen die de voorbije tien jaar één tot tien jaar cel zijn veroordeeld het land uit zetten – zoals het Vlaams Belang eist – dan zou dat volgens ons model 20 procent méér kosten dan het hele veiligheidsbudget! Je moet die mensen niet alleen op het vliegtuig zetten, je zou ook de grenzen moeten bewaken: want wat helpt het om misdadigers buiten te gooien als ze de volgende dag gewoon weer binnen glippen? (…) Het wegvallen van (…) vormen van informele sociale controle hebben we proberen op te vangen door de formele sociale controle te vergroten: meer blauw op straat, langere gevangenisstraffen, meer repressie, enzovoort. Maar uit het Nederlandse model blijkt dat, als de informele sociale controle met 10 procent daalt, de criminaliteit met 21 procent stijgt; en als de formele sociale controle met 10 procent stijgt, de criminaliteit maar met 8 procent daalt – bijlange niet genoeg om de stijging te compenseren. Het Vlaams Belang zegt: ‘Er moet meer blauw op straat!’ Maar dat is geen oplossing.”

 

Van Rossem wil nog wel eens met een eigen partij opkomen. Van Rossem: “Van het miljoen stemmen dat het Vlaams Belang momenteel haalt, zijn er volgens mij zeker 600.000 (…) proteststemmen. Als ik met een nieuwe politieke beweging zou opkomen, zou ik een groot deel van die 600.000 stemmen – ik schat minstens 400.000 – kunnen wegkapen. Dat zou een enorme klap voor het Blok betekenen.” Alleen willen de lijsttrekkers die Van Rossem op het oog heeft (Luc Alloo, Jan Leyers, Phara de Aguirre, Herman Brusselmans…) niet toehappen. Van Rossem beseft zelf niet het gezicht van die nieuwe partij te kunnen zijn.Van Rossem: “De mensen zouden zeggen: ‘Die kerel heeft in de bak gezeten, daar stemmen we niet voor.’ Maar ik zou wel graag het programma schrijven. Werkgelegenheid zou één van de belangrijkste thema’s zijn.”

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

19-04-06

VB verveeld met oproep tegen racisme

Vandaag geeft het Brussels parket videobeelden en een robotfoto vrij van de dader van de messteek die de 17-jarige Joe Van Holsbeeck het leven kostte. Morgen wordt de om zijn mp3-speler gedode scholier in alle intimiteit begraven. Zondag volgt een stille protestbetoging, die om 15 uur aan de Pachecolaan in Brussel vertrekt.

De families van Joe Van Holsbeeck en de vriend die vorige woensdag bij hem was in het Brussels Centraal Station zeggen geen enkele manifestatie met een partijpolitiek karakter te steunen, vragen "een sereen en constructief debat over de wellicht verschillende oorzaken van de tragische gebeurtenis" en "vragen de voorzitters van alle democratische partijen daarover te waken." Dat de families zich richten tot de voorzitters van alle democratische partijen, en niet tot de voorzitters van alle partijen tout court, is een duidelijke aanwijzing dat de families niet willen weten van de eenzijdige benadering van het VB en het FN.

Op de internetpetitie die vrienden van Joe gelanceerd hebben wordt eveneens afstand genomen van racistische inslag: "Conformément aux ideaux de Joe, notre initiatieve n'est en aucune manière basée sur des motivations racistes. (...) Luttons pour une société meilleure pour TOUS!" (Overeenkomstig de idealen van Joe is ons initiatief op geen enkele wijze gebaseerd op racistische motieven. (...) Laat ons vechten voor een betere samenleving voor ALLEN!). De afwijzing van racisme, en de oproep om voor 'allen' een betere samenleving te bevechten, is door de initiatiefnemers van de petitie zelf in vet gezet.

Het VB vindt het "verrassend en pijnlijk" dat Joe's medeleerlingen "niet allen vragen dat de daders gestraft zouden worden, maar ook dat er een 'gesprek' zou gevoerd worden met de 'probleemjongeren'." Een gesprek? Dat wordt door het VB gewantrouwd. Ook de petitie die Joe's vrienden gelanceerd hebben, kan maar matig geapprecieerd worden. Er werden al duizenden handtekeningen voor de petitie Pour Joe  verzameld, maar het VB kan niet nalaten om uit Gazet van Antwerpen  te citeren waar een medeleerling van Joe aangeeft dat bijna de helft van de passanten in het Brussels Centraal Station weigert de petitie te tekenen. "Precies door die paragraaf van antiracisme. 'Ik stem volgende keer op Vlaams Belang', zeggen ze rechtuit in ons gezicht, 'daar heeft Joe meer aan'." Het VB is het hier natuurlijk mee eens, en voegt er "Inderdaad." aan toe.

Een massale ondertekening van de petitie en een grote opkomst voor de protestbetoging aanstaande zondag zal dan ook niet alleen een krachtig signaal zijn voor het recht om zich vrij en veilig te kunnen verplaatsen in de stad en elders, maar tevens een even sterke afwijzing zijn van de 'oplossingen' die door het VB en zijn Franstalige geestesgenoten aangereikt worden.

00:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

18-04-06

Daniel Féret veroordeeld

Daniel Féret, de 61-jarige voorzitter van het (Belgisch-Waalse) Front National is vandaag door het hof van beroep van Brussel veroordeeld tot 250 uren werkstraf die  "in de mate van het mogelijke moeten worden uitgevoerd in de sector van de integratie van personen van vreemde nationaliteit." Indien Féret de straf niet uitvoert, moet hij tien maanden de cel in. Hij kan zich voor een periode van tien jaar niet meer verkiesbaar stellen. Volgens een grondwetspecialist houdt dit in dat Ferét ook onmiddellijk aan zijn huidig mandaat van Brussels parlementslid moet verzaken. Féret is schuldig bevonden aan het aanzetten tot rassenhaat. Zijn parlementaire medewerker Georges-Pierre Tonnelier, over wie Rob Verreycken laatst nog zo lovend schreef, is eveneens veroordeeld.

Féret en Tonnelier werden schuldig bevonden aan het verspreiden van een pamflet waarin het bestaan van een centrum voor vluchtelingen in Sint-Pieters-Woluwe wordt aangeklaagd. Volgens het hof werden verschillende zaken in het pamflet op irrationele wijze met elkaar in verband gebracht en werd aangezet tot haat tegenover vluchtelingen. Ook in andere pamfletten wordt gepoogd migranten te associëren met dieven, delinquenten, criminelen en terroristen. Het hof zag ook een grond van aanzet tot discriminatie in de slogan van het FN "Les Belges et les Européens d'abord!" ("De Belgen en de Europeanen eerst!"). Daniel Féret kon geen straf met uitstel meer krijgen wegens een eerdere veroordeling tot een jaar met uitstel omdat Féret als arts een vals doktersbriefje had geschreven voor de gangster Michel Houdart waarmee Houdart over een alibi beschikte voor een overval. De advocaat van Féret, oud-stafhouder Xavier Magnée, zegt dat Féret hoogstwaarschijnlijk in cassatie gaat, waardoor de vandaag uitgesproken veroordeling opgeschort wordt tot er een nieuwe uitspraak is. Georges-Pierre Tonnelier, die veroordeeld werd tot een geldboete en zich de eerstvolgende zeven jaar niet meer verkiesbaar kan stellen, kreeg eerder van de rechtbank opschorting van veroordeling voor racistisch taalgebruik. Binnenkort moet hij voor nog een andere zaak voor de rechtbank verschijnen, voor het beledigen van een Joodse student.

Anderhalf maand geleden klaagde Rob Verreycken op zijn weblog de op til zijnde veroordeling aan. Rob Verreycken: "In dit land bestond er ooit vrijheid van meningsuiting maar via het hellend vlak van slechte wetten (antiracismewet, antirevisionismewet en antidiscriminatiewet) zijn we helaas beland in een situatie waar de vrije meningsuiting eigenlijk afgeschaft is." Volgens Verreycken durfde men in Vlaanderen "een frontale aanval op het Vlaams Blok en zijn populaire kopstukken niet aan" en veroordeelde men dan maar drie met het VB verbonden vzw's. Verreycken: "In Wallonië is het FN echter veel kleiner" en werd één jaar effectieve celstraf geëist tegen "de wat vreemde Daniël Féret (...) maar ook tegen zijn bekwame jonge medewerker George-Pierre Tonnelier die ik leerde kennen in de wandelgangen van de Kamer. Reden van het proces: het FN-programma is onvriendelijk voor die lieve moslims, liefhebbers van humor en cartoons..." Verreycken noemt het "totaal onaanvaardbaar" dat het openbaar ministerie een celstraf eist en rekent erop dat "de dag dat in dit land een politicus ook maar één dag achter de tralies wordt gezet op basis van de verfoeilijke antiracismewet (...) het protest luid en ondubbelzinnig (zal) zijn: dat kan niet." Er is alsnog geen volksopstand gesignaleerd naar aanleiding van de veroordeling van Féret en de volgens Verreycken 'bekwame' Tonnelier.

23:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

17-04-06

Paasmaandag

Klik eenmaal op de illustratie voor een grotere, duidelijker afbeelding. En geniet nog voort van uw vrije dag.

08:44 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

16-04-06

Straffer dan Rob Vanoudenhoven

Vanavond zendt VTM de tweede aflevering uit van  Robland, het met een barnumreclame aangekondigde programma waarin Rob Vanoudenhoven op zoek gaat naar een land waarin hijzelf koning kan zijn. Bij het VB doen ze straffer. Daar hebben ze sinds veertien dagen een keizer onder hun mandatarissen.

We moeten daarvoor naar het noorden van Antwerpen, naar het polderdorp Zandliet dat omwille van de havenuitbreiding in 1958 bij de stad Antwerpen gehecht werd en nu deel uitmaakt van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De Morgen  had er gisteren nog een volle bladzijde voor over, In de polders willen ze terug naar Oosterdonk. Aanleiding voor het artikel is de partij Verenigde Polder Belangen die met het oog op de volgende gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen is gevormd. Rond Willem Van Alsenoy, enig districtsraadslid van de partij Polder, voorheen actief in de Volksunie, hebben zich geschaard: de enige VLD-districtsschepen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Danielle Meirsman; het enige Groen!-districtsraadslid daar, Rudi Sempels; N-VA'ster Bertha Dierckx; en Eddy Daems en Karel Van Roy, twee van de vier VB-districtsraadsleden ginds. Daems en Van Roy hebben nog maar vorige maand hun partij de bons gegeven, niet om ideologische redenen maar omdat ze overhoop liggen met het plaatselijk VB-bestuur. Zoals de titel in De Morgen  aangeeft, is het gemeenschappelijk streven van de Verenigde Polder Belangen meer autonomie voor Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Als het even kan, los van Antwerpen. Maar ook gaat er een afwijzen van de SP.A achter schuil, met vijf van de vijftien districtsraadsleden de grootste politieke fractie in Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

De Morgen  schetste hoe verongelijkt de mensen in Berendrecht-Zandvliet-Lillo zich voelen, iets wat zelfs nieuwe inwoners na zes maanden overnemen van de oudere inwoners. De Morgen  wees er ook op dat "de 'nationale' sport van het polderdistrict niet het voetbal of wielrennen, maar het volkse gansrijden is." Een 'sport' waarbij ruiters, op boerenknollen gezeten, proberen al rijdend de kop van een aan een schans opgehangen gans af te rukken. Wie de jaarlijkse wedstrijd in zijn eigen dorp wint, wordt koning gekroond. De koningen van Berendrecht, Zandvliet en de naburige gemeenten Hoevenen en Stabroek strijden vervolgens om de titel van keizer. Een en ander gaat gepaard met zuippartijen in de plaatselijke kroegen waar geen buitenstaander tegenop kan. Over dat laatste had De Morgen  het beleefdheidshalve niet, maar de krant schreef ook niet wie de nieuwe keizer dit jaar is. Veertien dagen geleden werd namelijk de koning van de Zandvlietse gansenrijders, Werner Van Linden, tot keizer gekroond. Van Linden werkt als elekricien bij BASF en is... één van de twee overblijvende 'echte' VB'ers in de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Op de foto hierboven zie je de man net na het behalen van de keizerstitel.

VLD-schepen Ludo Van Campenhout, alhoewel niet wonend in het polderdistrict, heeft zich dit jaar ook op een boerenknol gehesen en lukte het bijna om de gans de kop af te rukken. Maar bijna is niet helemaal, en het is het VB dat nu onder haar mandatarissen een keizer mag rekenen. Gefeliciteerd.

10:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

15-04-06

De Goede Week, of toch niet?

Vandaag koppen een paar Antwerpse kranten over de dalende criminaliteit in de Scheldestad. Gazet van Antwerpen weet:  Criminaliteit daalt met 7 % in Antwerpen. De Antwerpse editie van  Het Nieuwsblad bekeek niet alleen de cijfers van het voorbije jaar maar van de voorbije drie jaren en titelt daarom:  20 % minder misdrijven in Antwerpen. Burgemeester Patrick Janssens wijst erop dat de criminaliteitscijfers gelukkig dalen, maar criminaliteit nooit zal verdwijnen. Het na een daling het haast zeker is dat er terug een stijging komt, al is het maar in bepaalde vormen van criminaliteit. Een realistische kijk, als positiefste nieuws van de voorbije week? Zo becommentarieert Bart Eeckhout in  De Morgen toch de voorbije week die bij de katholieken, in het vooruitzicht van Pasen, de Goede Week wordt genoemd. 't Is maar vanuit welke invalshoek je een week bekijkt.

Bart Eeckhout: "De Goede Week, die morgen met Pasen ten einde loopt, is een slechte week geweest voor wie de democratie een warm hart toedraagt. Het bange vermoeden van velen dat extreem rechts bij de naderende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een sprong voorwaarts zal maken, kreeg deze week nieuwe bevestiging. Verschillende van elkaar losstaande nieuwsberichten speelden daarbij een versterkende rol. Het trieste dieptepunt van de week was zonder meer de roofmoord op een zeventienjarige jongeman, woensdagnamiddag in het Centraal Station. De jonge knaap werd door twee nog onbekende leeftijdsgenoten met een mes neergestoken omdat hij zijn mp3-speler niet meteen wou afgeven. Een daad die een diepe maatschappelijke snaar getroffen heeft omdat het om zinloos geweld gaat op klaarlichte dag op een publieke plaats met misschien wel honderden getuigen.

Alsof het drama zo nog niet erg genoeg was, brak tegelijk met de zoektocht naar de daders een zinledig debatje uit over de wenselijkheid van de vervolging van ‘kleine’ criminaliteit. Hoewel dat nooit zo gezegd of bedoeld werd, noch door de procureur van Oudenaarde, noch door de minister van Binnenlandse Zaken, hield het grote publiek aan die discussie slechts één boodschap over: winkeldieven en andere ‘sacochentrekkers’ zouden voortaan ongestraft blijven. Zenuwachtige media, op een nieuwsluwe vakantiedag op zoek naar een ‘straf verhaal’, en politici met een onstuitbare (en onuitstaanbare) profileringsdrang verslikten zich in een opbod van gespierd taalgebruik. Wie de woorden van de procureur correct leest, begrijpt dat de man alleen maar wil dat politie zelf kleine misdrijven afhandelt zonder het parket lastig te vallen. Dat is zelfs geen nieuws, want zo gaat het al langer bij de grotere parketten van Gent en Antwerpen. Maar dankzij de haantjes van de Wetstraat leek het op het eind van de dag zelfs dat ook in die grotere steden de wetteloosheid regeert.

Bij het Vlaams Belang werden de berichten – en doe er ook nog maar de over onveiligheid klagende Antwerpse apothekers bij – met een zegezekere glimlach onthaald. Alsof de duivel ermee gemoeid is, hield de partij uitgerekend deze week haar startmeeting voor de Antwerpse verkiezingen. Let daarbij op de communicatiestrategie van het VB op momenten van maatschappelijke verhitting: eerst het brandje wat oppoken en als iedereen door elkaar begint te schreeuwen, zwijgen ze. Als marktleiders van de onveiligheid komen de kiezers dan wel vanzelf naar hen toe. Als we aan het einde van deze slechte Goede Week een hoop mogen uitdrukken, dan wel dat wij met zijn allen ooit eens zullen ophouden met owngoals sco ren in het doel van de democratie. Dat we geen ongepaste schroom zullen betonen in het berichten over daden van zinloos geweld, ook niet als daar allochtonen bij betrokken zijn. Maar dat we ook het dwaas theoretisch gekakel over onveiligheid en straffeloosheid achterwege zullen laten.

Iemand die dat al langer begrepen heeft, is de burgemeester van Antwerpen, zoals hij gisteren weer bewees met zijn genuanceerd kritisch betoog over nochtans hoopvolle criminaliteitscijfers in zijn stad. Patrick Janssens dichten we dan ook een behoorlijke kans toe om de bruine golf in Antwerpen te weerstaan."

09:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

14-04-06

Krantencommentatoren én Pierre Stukken verontwaardigd over VB-meeting

De pers reageerde gisteren geschokt op de uitspraken die ze dinsdagavond Gerolf Annemans en Philip Dewinter hoorden doen voor eigen publiek, in een tent aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Pierre Stukken werd er opgevoerd als held uit de hel van Tanger (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060412&number=1&...), maar intussen distantieert de man zich van het spektakel waarin hij werd opgevoerd. Het VB is stomverbaasd.

 

Kurt Tuerlinckx in Gazet van Antwerpen : “Het Vlaams Belang trok dinsdagavond zijn (…) verkiezingscampagne op gang. Onder de echt Vlaamse naam armed response  maakte kopman Filip Dewinter nog maar eens duidelijk dat veiligheid het thema wordt voor zijn partij. De sussende woorden van de campagne Hart voor Antwerpen van begin 2005 waren in de volle tent op de Rijnkaai ver weg. “Een verkrachter moet niet op mededogen kunnen rekenen als hij een paar van zijn edele delen mist wanneer hij door de vader van het verkrachte meisje wordt aangepakt”, dat is de taal van Dewinter. Hij hield daar bovenop een pleidooi voor een soepelere wapenwet. Juweliers en andere overvalgevoelige beroepen moeten volgens het Vlaams Belang veel makkelijker aan een wapenvergunning kunnen geraken, want deze mensen moeten zich kunnen verdedigen. Voor het Vlaams Belang gaat de wettige zelfverdediging vlot over in een wettige goederenverdediging. Producten zijn waardevoller dan mensenlevens. Wapenbezit is nodig volgens de partij, want alarminstallaties brengen criminelen niet meer op andere gedachten, zo poneerde ex-commissaris Bart De Bie gisteren nog (…). Je vraagt je dan af waarom het Vlaams Belang de voorbije dagen tienduizenden raam- en deuralarmen uitdeelde, als ze toch niet afschrikken. Wat overigens ook het geval is met het wapenbezit voor de zelfstandigen. Zal de crimineel die wel vertrouwd is met wapens, daardoor afgeschrikt worden als hij aan de etalage een sticker zone armed response  ziet hangen? Dat valt zeer sterk te betwijfelen. De kans dat hij sneller zijn vuurwapen zal trekken, groeit ongetwijfeld met deze aanpak. Veel veiliger zal het niet worden, integendeel. (…) Dat weten ze bij het Vlaams Belang ongetwijfeld ook, maar deze retoriek past beter in hun strategie dan die van een Hart van Antwerpen. Bovendien zeggen ze hardop wat zeker onderhuids bij velen leeft. (…)”

 

Eenzelfde toon in Het Nieuwsblad, met Mathias Danneels die de laatste tijd toch nogal wat stukken schreef die erg dicht aanleunden bij het VB. Mathias Danneels: “De kopstukken van het Vlaams Belang zullen zich de komende dagen weer uitsloven. Om sussend te zeggen dat de gespierde taal die tijdens de start van de kiescampagne in een nokvolle tent in Antwerpen op een hongerig gejoel werd onthaald nu eenmaal bij een volkse meeting hoort. Of, nog een klassieker van Dewinter, dat het Vlaams Belang ook een ventielfunctie heeft. Het ongenoegen des volks moet zich af en toe ongeneerd kunnen en mogen ontladen. Er werd dinsdagavond overigens niet op een verkrachter, struikrover, schoelie of vette grap – nou ja – gekeken. Alle inspanningen van het Vlaams Belang om de lat lager te leggen werden in één klap van tafel geveegd. Qua toon en stijl verschilde deze meeting van het Vlaams Belang in niks van wat we bij het Vlaams Blok hebben gezien en gehoord. Filip Dewinter waagde zich het verst over de schreef. Meteen ontnam hij velen de waan dat het Vlaams Belang de waarheid spreekt wanneer het zachter en verstandiger rechts wil worden. (…) Dewinter droomt behalve van een onafhankelijk Vlaanderen ook van een Vlaamse jungle. Een Wilde Westen aan de Schelde waar iedereen een vrijbrief krijgt om het recht in eigen handen te nemen. (…) Vlaanderen Far West? Toch maar liever niet." Jan Segers schrijft in Het Laatste Nieuws  niet anders. Jan Segers: “(…) Met zijn speech over de edele delen bekeert Filip Dewinter zich zowaar tot een aanhanger van de zo vaak als achterlijk bestempelde sharia, de islamitische wet die precies op datzelfde principe van oog om oog is gebaseerd. Het is dat Dewinter meer vertrouwd is met de wijsheden van Ronald Reagan dan met die van Mahatma Ghandi, anders zou hij weten dat oog om oog op den duur naar een wereld met nog enkel blinden leidt.”

 

Segers vervolgt: “(…) Wie als verdiende loon een kogel door zijn edele delen heeft gekregen, mag nadien zijn wonden likken in de hel van Tanger, Marrakech of Casablanca. Van die gevangenissen, vindt Dewinter, kunnen de onze nog wat leren. Marokko als gidsland. (…)” Maar dat vindt de dinsdagavond opgevoerde Antwerpse buschauffeur Pierre Stukken niet. In een mededeling die gisteren verspreid werd, zegt Stukken: “Ik wens zelfs mijn ergste vijand niet toe wat ik daar heb beleefd.” Stukken betreurt dat hij zich “niet bewust van de mogelijke impact” van zijn aanwezigheid nagelaten heeft zich onmiddellijk te distantiëren van de uitspraken van VB’ers dinsdagavond.” Maar hij was overrompeld door de omstandigheden waarin hij terecht kwam. Pierre Stukken dacht uitgenodigd te zijn voor een congres van het VB, waar een gedachtenwisseling zou plaatsvinden. Hij bleek terecht te komen op een VB-meeting, waar anderen wel zeggen wat mensen moeten denken. Stukken noemt het VB-voorstel om Marokkaanse criminelen hun straf in Marokko te laten uitzitten “verwerpelijk, degoutant en mensonterend”. “De hel van Tanger is een hel voor elk levend denkend wezen, schuldig of onschuldig en nooit in verhouding met de gedane criminele feiten. Het tolereren en iemand deze ervaring toewensen is op zich een misdaad. Ik wens mij dan ook volledig af te zetten van de doelstellingen van het Vlaams Belang en hoop in de nabije toekomst uitgenodigd te worden door democratische partijen om mijn ervaring door te geven aan sociaal bewogen beleidsverantwoordelijken.” Het VB is verwonderd over deze reactie, en vermoed dat Stukken onder druk is gezet om die mededeling te verspreiden. Zoals het VB ook verontwaardigd is over de perscommentaren. “Wie er niet bij was op onze veiligheidsmeeting in Antwerpen moet na de berichtgeving in de pers de indruk gekregen hebben dat het Vlaams Belang daar vlot handboeien en riot-guns heeft uitgedeeld aan al wie dat maar wou. De beelden daarvan ontbraken – omdat het gewoon niet waar was -, maar de giftige commentaar zorgt er wel voor dat de dwaze karikatuur blijft hangen." Niemand in de Vlaams pers schreef echter over handboeien en riot-guns. Wel werd correct onder andere de passus weergegeven over de “edele delen” die “door de vader van het verkrachte meisje wordt aangepakt” en “de juwelier” die een overvaller raakt waarna “niet de juwelier dan wel de overvaller achter de tralies (moet) belanden”. Je kan de toespraak, uitlatingen niet in het vuur van de meeting maar wel overwogen, nog nalezen op de website van Philip Dewinter. Alleen het vermelden van zijn gsm-nummer is iets wat Dewinter in de volle gloed van zijn betoog dinsdagavond deed, en niet terug te vinden is in de geschreven versie van zijn toespraak.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

13-04-06

Les geleerd?

Het neo-naziconcert dat Blood and Honour Vlaanderen in Vremde kon organiseren (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060305&number=1&...), de houding van de lokale autoriteiten (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060308&number=1&...) en de vrijgeleide vanwege de ministers Dewael en Onckelinckx (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060316&number=1&...) hebben de Vlaamse Jongeren Westland (zie: http://www.vjwestland.be) blijkbaar geïnspireerd om ook een neo-naziconcert in te richten.

Maar anders dan in het Antwerpse reageert men in Lichtervelde alert. Het concert is gepland op 30 april, niet toevallig de overlijdensdatum van Adolf Hitler. Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) verslikte zich bijna in haar koffie als Het Nieuwsblad/Het Volk  haar inlichtte over het geplande concert in de regio Lichtervelde, tussen Roeselaere en Torhout. "Daar weet ik niets van", zegt de burgemeester. "Maar wees gerust: ik zal alles doen om dat te verhinderen. Eerst ga ik contact opnemen met de eigenaars van de twee feestzalen in onze gemeente, zodat ze nog eens hun contracten voor die avond kunnen bekijken. Zo hebben we eerder ook al eens een tip gekregen van een dergelijke fuif. De uitbater van de zaal wist bij het ondertekenen niet welk volk hij over de vloer zou krijgen en heeft toen gelukkig op tijd het contract kunnen verbreken. Ik ga ook contact opnemen met de politiediensten. Niet alleen die van onze zone, want Lichtervelde ligt net op de grens van drie zones. Die avond valt trouwens middenin onze Klik-14-daagse, een happening rond kinderen en kunst. Dat extra volk kunnen we missen als kiespijn." (Foto: Vlaamse Jongeren Westland na een actie tegen het... zandsculpturenfestival in Blankenberge omdat dat als thema 175 jaar België had gekozen.)

  • Nagekomen bericht. De organisator van het 'concert' blijkt een Brugs VB-bestuurslid te zijn, en niet voor het eerst zich met dergelijke zaken in te laten. Zie: http://www.blokbuster.be/2006/1404vb.html

00:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

12-04-06

De hel van het VB

Het Vlaams Belang pakte gisterenavond op zijn meeting over veiligheid in Antwerpen uit met een opgemerkte gast: Pierre Stukken (foto), de buschauffeur die twee jaar onschuldig in de gevangenis van Tanger opgesloten werd en op wie de succesvolle Vlaamse film  De Hel van Tanger gebaseerd is. Pierre Stukken is wel niet van plan om met het VB op te komen bij de eerstvolgende verkiezingen.

Philip Dewinter vroeg een applaus voor Stukken, "een man van het volk en al vele jaren sympathisant van het Vlaams Belang", toen Dewinter het had over het voorstel om vreemdelingen en allochtonen hun straf uit te laten zitten in hun land van herkomst. Dat is volgens hem de beste manier om hen duidelijk te maken "dat criminaliteit in ons land niet gedoogd wordt". De Belgische gevangenissen zijn volgens Dewinter "Clubs Méditerranées" in vergelijking met de zogenaamde Hel van Tanger. Dewinter wist voorts dat intussen reeds meer dan 70.000 gratis deur- en raamalarmen besteld werden. En hij bepleitte het recht op armed reponse. In gewoon Nederlands: het recht op gewapend antwoord (op criminaliteit). Gerolf Annemans zei dat de veiligheidsberoepen - politiemensen, militairen, bewakingspersoneel, bankbedienden - op het respect en de steun van het Vlaams Belang kunnen rekenen. "Zij zijn de barometers van de leefbaarheid", aldus Annemans. Wij voelen ons veilig als er geen blauw machtsvertoon op straat te zien is. En u? Onze barometer van de leefbaarheid is hoe we overweg kunnen met onze buren, welke voorzieningen er in de buurt zijn, hoe we ons op het werk voelen, en nog zoveel meer dan "politiemensen, militairen, bewakingspersoneel, bankbedienden". En uw barometer?

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

11-04-06

"Dewinter heeft gelijk"

"Vlaams Belang-kopstuk Philip Dewinter heeft gelijk." De openingszin van Birgit Van Mol in het VTM-nieuws van 19.00 uur gisterenavond deed ons het ergste vermoeden. Zou Dewinter toch als burgemeester de dwingeland van Antwerpen worden? Zou zijn zeventigpuntenprogramma, zorgvuldig weggestoken in zijn salonkast, toch het ultieme antwoord zijn op het vreemdelingenvraagstuk? Neen, niets van dat.

Het gsm-verkeer van Dewinter zou inderdaad tussen 15 maart en 19 mei vorig jaar gevolgd zijn door het Antwerps gerecht, in de hoop zo te achterhalen wie de lijst met Antwerpse 'extremistische en terroristische groeperingen' bij het VB deed belanden. Lijst waarop onder andere het AFF figureert, maar twee derde van wat er staat volslagen verkeerde informatie is (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050509&number=1&...). Het gsm-verkeer van Dewinter werd daarbij geregistreerd, niet afgeluisterd. De speurders weten nu hoe dikwijls Dewinter belde naar de afhaalzaak Izmir, niet of hij er kebab, shoarma of nog wat anders bestelde. Het zij zo. Volgens Dewinter is hij als parlementair onschendbaar en had het parket toelating moeten vragen aan het hof van beroep en Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier moeten inlichten. Volgens het parket was iedereen die het moest weten ervan op de hoogte, en is het onderzoek correct verlopen. 

Veel meer valt daar niet over te vertellen, maar de zaak is al het voorwerp geweest van twee VB-persmededelingen waarvan de eerste bijna integraal is verschenen in zowat alle Vlaamse kranten. Vandaag volgt allicht de derde VB-persmededeling over deze zaak. Ons interesseert meer wie zo'n van de pot gerukte lijst van 'extremistische en terroristische organisaties' samenstelde, en vooral wat ermee aangevangen werd.

01:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

10-04-06

Petitie: La face cachée du Vlaams Blok op VRT of VTM

De Morgen publiceerde zaterdag getuigenissen van jongeren die VB stemmen: "Ik zie niet in waarom vreemdelingen meer mogen dan een ander", "Ik heb elk partijkrantje gelezen, en het VB past het best bij mij", "Mocht het VB een eerlijke kans krijgen, het was een partij als een andere", "Het nieuws over overvallen, criminaliteit en problemen die rechtstreeks verband houden met vreemdelingen bracht mij bij het Belang"...

"Tachtig procent van onze jongeren is voor het VB. Schroom om die voorkeur te uiten hebben ze totaal niet. (...) Enkele jaren geleden hoorde je nog wel iets goeds over andere partijen. Nu is er maar één partij meer, en die gaat alles oplossen", zucht een verantwoordelijke van een Borgerhouts jeugdhuis die zelf die mening niet deelt. Een kleine rondvraag bij leiders van jeugdbewegingen leert dat multiculturele spanning de belangrijkste bron van VB-sympathie blijft. Het is dan ook maar de vraag of het initiatief van onze collega's van Blokwatch veel soelaas zal brengen: zij willen de RTBF-reportage La face cachée du Vlaams Blok  op VRT of VTM laten uitzenden, en starten daartoe een petitiecampagne.

Zeer zeker, wie de reportage van Jean-Claude Defossé (foto) gezien heeft en de geschiedenis van het VB niet kent vallen de schellen van de ogen. "De beelden zijn overduidelijk", "Ik had nooit gedacht dat er zoveel achter zat", "Onwetendheid speelt in het voordeel van het VB", "Als zij aan de macht komen breekt de hel los", zijn enkele van de reacties die Blokwatch optekende na vertoning van La face cachée du Vlaams Blok  bij een zeventigtal 16- tot 17-jarigen. Het effect van een televisieuitzending lijkt ons minder. Wie kijkt immers? Maar beter de reportage laten zien, dan weglaten zoals Siegfried Bracke aanbevool (waarna Bracke zich naar Knokke begaf om een debat voor de plaatselijke VB-afdeling te modereren). Doe mee, en laat je naam achter op de petitie om La face cachée du Vlaams Blok  op VRT of VTM uit te zenden.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

09-04-06

Fons Borginon over zijn grootvader VNV-kamerlid, Rob Verreycken en het Vlaams Belang

Na het uitlekken van de romance tussen VLD-fractieleider Rik Daems en PS-kamerlid Sophie Pécriaux volgde Berchemnaar Fons Borginon Daems op als VLD-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Borginon, in zijn studententijd nog praeses van het KVHV, engageerde zich eerst in de Volksunie. Uit frustratie over  zwarte zondag, de doorbraak van het Vlaams Blok in 1991.

Fons Borginon (vandaag in Het Nieuwsblad op Zondag): "Ik vond het te pijnlijk dat extreem-rechts, waarmee ik geen enkele verwantschap voelde, de erfenis van de Vlaamse beweging opeiste. Eigenlijk is dat nog altijd een drijfveer." Borginon weet hoe men in Vlaams-nationale, extreem-rechtse kringen uit de hoek komt. Borginon: "Af en toe leid ik nog een debat voor de Vlaamse Volksbeweging, laatst nog in Edegem, en ik vind de agressiviteit van dat publiek pijnlijk. Ze slaan mij altijd om de oren met mijn overleden grootvader. (Hendrik Borginon, ooit kamerlid voor de Frontpartij en het VNV. Over het VNV: zie http://www.verzet.org/content/view/354/36/1/1.) Om te beginnen ben ik vrij om mijn eigen keuzes te maken, los van mijn grootvader. Bovendien heb ik die mens goed gekend - als ik zie wat hij mij liet lezen toen ik 14 - 15 jaar was, staat dat in schril contrast met wat sommige verkrampte flaminganten nog altijd uitkramen. Hij zou nooit een Vlaams Belang'er geweest zijn, daarvan ben ik zeker."

Bij het uiteenvallen van de Volksunie in 2001 ging Borginon eerst naar Spirit, maar toen Bert Anciaux Spirit koppelde aan de SP.A stapte Borginon in 2002 over naar de VLD. Borginon zag het politiek landschap evolueren in drie richtingen. Borginon: "Eén: een groot sociaal-democratisch verhaal met de SP.A, Spirit en wat groenen erbij en op termijn ook de ACW-vleugel. Twee: een groot conservatief verhaal, met de CD&V, N-VA en op termijn ook de gematigder vleugel van het Vlaams Belang, want die partij zal ooit uit elkaar vallen. En drie: een liberaal verhaal dat waarschijnlijk niet het grootste blok van die drie zal worden. Geen partij van 35 procent. Maar ik hoor onmiskenbaar thuis in dat derde verhaal." Waarom zou het VB uiteenvallen? Desnoods offert Filip Dewinter zijn poulain Rob Verreycken op. Borginon: "Maar Verreycken is toch het beste bewijs dat het Belang zeer ver gaat in het maken van verkeerde keuzes? Ze kenden die man en zijn gewelddadige neigingen door en door. Als ze zo'n crapuul zo lang promoten als mandataris, zegt dat veel. Ook voor het Belang groeien de bomen niet tot in de hemel. Ooit stopt hun groei. En dan ontstaat er binnen die partij een heftige discussie over de strategie: de fundamentalisten die willen radicaliseren versus de voorstanders van een echte koerswijziging. Dat zal leiden tot een splitsing. Die voorspelling durf ik met bloed te onderschrijven."

Tot slot, hoe belangrijk acht Borginon de communautaire kwesties? Borginon: "Ach, ik heb al zoveel keer spitsroeden moeten lopen dat ik al die stokers ken. Geloof vooral niet dat er in Vlaanderen spontane volkswoede leeft omtrent communautaire kwesties. Het communautaire debat is van belang voor mij maar haalt zelden de top-tien van thema's die de mensen echt belangrijk vinden."

15:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

08-04-06

De VB-populariteitspoll

PS-minister van Landsverdediging André Flahaut is in Vlaanderen de meest verguisde politicus, zo blijkt uit een spin off van de internetenquête De Stemmenkampioen. Maar van de Vlaamse politici is Philip Dewinter de man waarvoor men het meest zijn neus optrekt.

Bij zijn eigen achterban is Dewinter wél populair. Hij is wel degelijk de patron. Dewinter staat afgetekend op één in de populariteitspoll onder VB-kiezers. Tweede is... Jean-Marie Dedecker (VLD). Dedecker is zelfs iets populairder bij de VB-kiezers dan bij de VLD-stemmers. Op drie en vier staan respectievelijk Gerolf Annemans en Frank Vanhecke. De score van Vanhecke is niet echt glorieus voor een partijvoorzitter. Maar heeft iemand hem al anders beschouwd als de man die de kerk in het midden moet houden tussen zijn jeugdvriend Philip Dewinter en de numero twee in de partij, Gerolf Annemans? Op vijf staat, allicht tot afgrijzen van de VB-top, Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V). Op zes vinden we Marie-Rose Morel. 'Historica' Marie-Rose Morel, dixit Filip De Man. Op zeven sluiten de VB-kiezers Hugo Coveliers (VLOTT) in hun armen.

Populair zijn betekent echter nog niet geschikt zijn als bijvoorbeeld burgemeester. Hoe erg de verzuchting ook leeft om het VB eens aan de macht te laten, zoals bij een aantal jongeren waarvan De Morgen vandaag hun mening publiceert. Volgens een enquête van Gazet van Antwerpen een paar weken geleden ziet maar de helft van de VB-kiezers Philip Dewinter zitten als burgemeester van Antwerpen.

09:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

07-04-06

"Pientere babe"

Waar is de tijd dat het VB uithaalde naar BV's en, erger nog, babes die in de politiek stappen? "Het Vlaams Blok is geen partij van BV's, Bekende Vlamingen maar van GV's, gewone Vlamingen die met hun voeten op de grond en dus in de realiteit van alledag staan", orakelde Philip Dewinter op het VB-partijfeest in 2004. Als een voormalige Miss België op een VLD-lijst verscheen omschreef het VB haar als "een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde" (Vlaams Blok Magazine, oktober 1998).

Intussen praat men bij het VB heel anders over die voormalige Miss België, Anke Van dermeersch. Meer zelfs, babes in de politiek worden toegejuichd als een geniale zet. Filip De Man schreef deze week op zijn website: "Hebben wij met fiscaal juriste Anke en historica Marie-Rose Morel twee slimme blondjes in huis, ook de Noorse Vooruitgangspartij (Fremskrittspäritiet ofte FrP) pakt uit met een pientere babe. Onder leiding van de economiste Siv Jensen piekt de FrP in de peilingen momenteel zelfs op een historisch hoogtepunt. (...) Rechtse vrouwen met pit: men zou voor minder in de politiek stappen." Naast het artikeltje, en even groot, staat een foto van die Siv Jensen. Er zijn over haar meer dan honderdvijftig foto's te vinden op het internet, maar De Man vindt het nodig net die ene van Jensen met laag uitgesneden decolleté te plaatsen. Het zegt veel over hoe De Man over vrouwen in de politiek denkt.

23:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

06-04-06

Het cordon sanitaire ter discussie

Is het niet ter rechterzijde dat men het cordon sanitaire in vraag stelt (Jean-Marie Dedecker) of door mensen die hun postje als burgemeester willen behouden (Harrie Hendrickx) dan beginnen sommigen ter linkerzijde erover (de familie Fraihi) of mensen in wetenschappelijke kringen (Bart Maddens).

In Humo  krijgt deze week niet alleen Sophie Pécriaux het woord (zie onze posting gisteren), ook Tarik en Hindi Fraihi. Tarik (foto in het midden, naast een foto van Hugo Gijsels – bedenker van het cordon sanitaire) wordt tegenwoordig als filosoof omschreven, is één van de drijvende krachten achter KifKif, auteur van De smaak van ongelijkheid, en sinds drie jaar medewerker bij de SP.A-studiedienst. Zus Hind maakte naam met reportages voor Het Nieuwsblad  over het moslimradicalisme in Molenbeek, pas gebundeld in het boek Undercover in Klein Marokko. Op de vraag of ze voor of tegen het cordon sanitaire zijn, antwoordt Hind in Humo : “Ik ben tegen. Het Vlaams Belang is democratisch verkozen: neem ze dus maar mee in bad.” Zolang ze geen absolute meerderheid hebben, is het perfect democratisch om niet met hen te besturen, merkt  Humo terecht op. Tarik Fraihi: “Ja, en toch vind ik het cordon een strategische blunder van formaat. Als linkse rakker praat ik sowieso niet met Blokkers, omdat ze nog altijd geen afstand hebben genomen van het fascisme en omdat ze racisme nog altijd niet afkeuren. Met andere woorden: het cordon is een probleem voor de rechterzijde. Als er nu liberalen of christen-democraten opstaan die met hen willen praten, is dat hun probleem.”

Humo-journalist Ruud Goossens reageert alweer alert. Als de liberalen of de christen-democraten in Antwerpen met het Vlaams Belang in zee gaan, is dat een probleem van alle Antwerpenaren. Tarik Fraihi: “Dan moet links klaarstaan voor een krachtige oppositie. In Rotterdam is dat ook gelukt: de PvdA heeft vier jaar lang heel krachtig oppositie gevoerd en is er nu weer de grootste partij, voor Leefbaar Rotterdam. Begrijp me niet verkeerd: ik ben geen voorstander om het VB te laten regeren. Gelukkig begint men de laatste twee jaar ook in Vlaanderen in actie te schieten.” In alle eerlijkheid, we zien weinig verzet tegen het VB. Zelfs als men er de ‘Burendag’ in Antwerpen bij rekent, het stelt weinig voor om de electorale opmars van het VB tegen te houden. En het voorbeeld van Rotterdam is ook niet gelukkig gekozen. Na alle dissidenties de voorbije jaren is Leefbaar Rotterdam op één zetel na op hetzelfde aantal gemeenteraadszetels gebleven. Wél is er een polarisatie gekomen tussen de PvdA en Leefbaar Rotterdam, waardoor de CD&A, VVD en dergelijke tot minuscuul aantal zitjes in de gemeenteraad herleid werden. Maar winst lijkt ons pas als Leefbaar Rotterdam op dat belachelijk laag niveau zou terugvallen. Overigens proberen we ons voor te stellen wat het zou betekenen als de SP.A-Antwerpen zich zou radicaliseren, maar het lukt ons niet. De PvdA op haar beurt rekent bij de komende verkiezingen op niet meer dan twee districtsraadszetels in Hoboken en één in Deurne. Stijf van ambities is dat niet. Maar het is nog af te wachten of zelfs dat gehaald wordt.

In De Tijd  verscheen gisteren een opiniebijdrage van Bart Maddens (derde foto), docent politieke wetenschappen aan de KU-Leuven. Hij trok een parallel tussen de uitsluiting van de macht van het VB in Vlaanderen en van de PCI in Italië. De communistische partij die in Italië op een zeker ogenblik uitkwam op een gelijkaardig resultaat als het VB nu (25,3 %), en nog doorgroeide tot 34,4 % (1976) en 30,4 % (1979) vooraleer te imploderen. We hebben de opiniebijdrage niet zelf gelezen – Blokwatch spreekt erover in haar dagelijks persoverzicht en het VB citeert er uitgebreid over op haar website – maar de implosie van de PCI heeft misschien minder te maken met het van de macht afgehouden blijven, dan wel met de dood van PCI-leider Berlinguer (1984) en de val van de Berlijnse muur (1989). Bangelijk wordt het als Maddens besluit – we citeren weliswaar uit de VB-website, maar toch – “Wij zijn op het punt gekomen waar de Italianen waren in 1963 toen de communisten ‘maar’ 25 % hadden. Als we de vergelijking doortrekken, betekent dat dat we met het cordon nog drie decennia te gaan hebben vooraleer het systeem implodeert.” Om dan tot de conclusie te komen: “De politici zouden beter lessen trekken uit het Italiaanse voorbeeld en zich beter inspannen om de patstelling te doorbreken en tot een ‘historisch compromis’ te komen.”

En wat mag dat ‘historisch compromis’ dan inhouden? Het uitzuiveren van bibliotheken, sluiten van jeugdhuizen, een vreemdelingenjacht, de afbouw van het niet-VB gezinde verenigingsleven, het laten dalen van de ontwikkelingshulp… Zie maar een paar uitspraken in de rubriek Galerij der dwazen  hiernaast. Willen de ivoren toren-praters zich daar ook even over uitspreken? Verdedigbaar is het alleszins niet.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

05-04-06

"Koning Boudewijnstadion overgedragen aan de islamitische gemeenschap"

Voorbije zaterdag bracht  Radio 1 het bericht dat de Vlaamse regering om de winterellende te compenseren zonnebankcheques uitdeelde. Niet iedereen heeft immers de kans om het vliegtuig te nemen richting zon, de zonnebankcheques waren daarom een goed alternatief wist Vlaams minister Kathleen Van Brempt. Helaas bleek het slechts een 1-aprilgrap te zijn. Bij het Vlaams Belang houden ze ook van een 1-aprilgrap, maar daar moet dan wel een boodschap bij zijn die in hun kraam past.

"Koning Boudewijn-stadion wordt vanaf heden overgedragen aan de Islamitische gemeenschap.'' Deze mededeling viel dit weekend in Brusselse brievenbussen. De folder is opgesteld in het Frans en het Nederlands en bevat citaten van de Brusselse schepenen Faouzia Hariche (PS) en Bertin Mampaka (CDH) en de gewestministers Pascal Smet (SP.A) en Guy Vanhengel VLD), telkens vergezeld van hun respectieve partijlogo's. Smet heeft het over ,,twee openluchtzwembaden, waar mannen en vrouwen gescheiden kunnen zwemmen en ontspannen''. Vanhengel toont zich verheugd dat de Rode Duivels voortaan in het Stade de France in Parijs kunnen spelen. Over ons eigen stadion zegt de VLD'er: ,,De minaretten van het complex zullen lichtbakens zijn in deze donkere tijden van individualisme, racisme en socialisme.''

Hoewel de folder de logo's van Brussel-stad (Sint-Michiel) en het Brussels Gewest (de iris) bevat, is het geen informatie van de Stad of het Gewest Brussel. De betrokkenen hebben de uitspraken nooit gedaan en het Koning Boudewijnstadion wordt niet aan moslims geschonken. De folder is een 1-aprilgrap. Het contactadres is dat van het regionale secretariaat van Vlaams Belang, dat bevestigt dat de grap van die partij uitgaat. ,,Van onze Brusselse parlementsleden'', klinkt het. ,,Deze grap past in een traditie'', zegt Brussels parlementslid Dominiek Lootens. Lootens verwijst naar een gelijkaardige 'grap' over de basiliek van Koekelberg, en we herinneren ons nog nepedities van De Morgen  ('De Zorgen') en De Standaard. Die laatste krant brengt nu de jongste 1-aprilgrap van het VB uit. Origineel is de 'grap' van een Koning Boudewijnstadion met minaretten overigens niet. In Antwerpen verspreidde het VB eerder al het beeld van het Antwerps Sportpaleis getooid met minaretten.

Nergens vermeldt de folder dat de informatie niet klopt. Toch is Vlaams Belang niet van plan ze recht te zetten. ,,We rekenen daarvoor op de pers.'' Maar een leugen is sneller gelanceerd dan rechtgezet. Bezondigt het VB zich hiermee niet aan stemmingmakerij? ,,Daar is geen nood aan'', zegt Lootens. ,,Iedereen ziet wat er in Brussel gebeurt. Onder mijn eigen kerktoren is al een moskee.'' Dat de proporties daarvan niet te vergelijken zijn met het nationaal stadion, deert Lootens niet. ,,Nog niet. De realiteit haalt de grap stilaan in.''

00:43 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

04-04-06

Door de partijtop verplicht aan politiek te doen

Sophie Pécriaux, PS-volksvertegenwoordigster en nieuwe vlam in het leven van VLD'er Rik Daems, spreekt vandaag in  Humo duidelijke taal over het Vlaams Belang. Sophie Pécriaux: "Ze zaaien haat en racisme. Uit principe praat ik niet met VB verkozenen. Ik geef ze ook geen hand. Ik negeer ze, want het zijn antidemocraten. Twee weken geleden zei een vrouwelijk VB-kamerlid hardop in een commissievergadering dat ze liever huisvrouw was gebleven, maar dat ze door de partijtop verplicht werd aan politiek te doen. Kunt u zich dat voorstellen? Als antipolitiek statement kan dat tellen. Wat doét zo iemand in het parlement?"

Pécriaux was gechoqueerd wanneer ze bij de vorige verkiezingscampagne in voortuintjes in Vlaanderen VB-plakkaten zag staan. Pécriaux: "Bij ons is zoiets ondenkbaar. Ik vind het onbegrijpelijk dat VB-kiezers vergeten dat de historische roots van die partij in het fascisme en nazisme liggen." Humo  werpt op dat het Front National,  geestesgenoten van het VB, in Charleroi toch ook zeventien procent van de stemmen haalde in 2004. Pécriaux: "Het FN is nog lang niet zo groot als het VB, maar we mogen niet naïef zijn en met gekruisde armen afwachten. We moeten degelijke oplossingen vinden voor de problemen van onze verpauperde regio's. En we moeten de mensen vooral duidelijk maken dat we niet alles onmiddellijk  kunnen oplossen. Dat is de prioritaire opdracht van alle democratische partijen."

Wij vroegen ons af: wie is dat vrouwelijk VB-kamerlid dat liever huisvrouw was gebleven maar door de partijtop verplicht werd aan politiek te doen? Het is zoeken in een klein kringetje. Het VB telt immers maar vier vrouwelijke Kamerleden: Nancy Caslo (Hemiksem), Alexandra Colen (Antwerpen/Mol), Marleen Govaerts (Sint-Truiden) en Frieda Van Themsche (Harelbeke). Wij gokken op Marleen Govaerts (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060302&number=1&...), maar het kan evengoed een ander vrouwelijk VB-Kamerlid zijn. Wij zullen alleszins niet rouwen als zij kiest voor haar ware roeping. Op de foto (met je muis op de foto staan en eenmaal klikken voor een grotere afbeelding): naast Gerolf Annemans achtereenvolgens Frieda Van Themsche, Alexandra Colen en Marleen Govaerts. Vlak achter Marleen Govaerts: Nancy Caslo.

22:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

03-04-06

The hard times van Werner Marginet

Een paar dagen geleden schreven we hier over de knorgeluiden die VB-parlementsleden wel eens maken als ze met een allochtone collega in een lift staan. SP.A-parlementslid Anissa Temsamani: “Ik stond een tijdje geleden in de lift met drie VB’ers. Werner Marginet, Johan Deckmyn en Marleen Van den Eynde. De mannen begonnen knorgeluiden te maken en te lachen, wellicht in de overtuiging dat een moslim zich daaraan stoort. In het openbaar zouden ze dat nooit durven, maar in de beslotenheid van de lift vonden ze het blijkbaar bijzonder grappig.” Voor wie zich afvraagt  who the fuck is Werner Marginet snelt het  Vlaams Belang Magazine ter hulp. In het vandaag verschenen nummer is de gast in de rubriek  Wie is hij?deze keer die Werner Marginet.

 

Op zijn ‘steekkaart’ lezen we dat Werner Marginet 44 jaar is, gestudeerd heeft voor onderwijzer en vader is van Nele en Reinhart. De vorige gast in deze rubriek is vader van Gunnar, Harald en Sigrid. We blijven dus in dezelfde sfeer. Marginets eerste stappen in de politiek? Werner Marginet: “Als je weet dat ‘Rodenbach’ me 30 jaar geleden enkel aan bier deed denken, kun je wel inbeelden dat ik niet direct uit een Vlaams-nationale familie kom. En toch maakte ik mijn eigen – vaak verfranste – omgeving me tot flamingant. Waarom sprak de bourgeoisie van mijn geboortestad Geraardsbergen liever Frans dan Nederlands; waarom verloochende een naar Brussel uitgeweken deel van de familie haar taal en afkomst; waarom droegen zoveel handelszaken aan de kust een Franse naam?” Via het “reeds lang vergeten VSAG (Vlaamse Scholieren Aktie Groep)” kwam Marginet in contact met Philip Dewinter, en samen doorliepen ze een parcours bij de Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) om vervolgens bij het Vlaams Blok/Vlaams Belang (VB) te belanden.

 

Welk boek en welke film hebben bij Marginet een onuitwisbare indruk nagelaten? Marginet: “Onmogelijk hierop een zinnig antwoord te geven (…). Ik ben verzot op oude mantel- en degenfilms zoals The Fighting Prince op Donegal’ en zowat alle Errol Flynn-films (…), hou van oude en nieuwe Vlaamse films als ‘Boerenpslam’ en ‘Alzheimer’, klassiekers als ‘Ben Hur’, ‘Cleopatra’, Gladiator’, ‘Braveheart’ en zoveel meer. Boeken? Misschien ‘Gulag Archipel’ van Alexander Solzjenitsyn, maar ook (…) ‘De Leeuw van Vlaanderen’ van Hendrik Conscience. Dat laatste boek heeft Marginet ook weer gemeen met de vorige gast in deze rubriek in het Vlaams Belang Magazine. Marginet heeft ‘De leeuw van Vlaanderen’ zelfs omgezet in een kijk- en leesboek voor kinderen. Uitgegeven bij de VB-uitgeverij Egmont. Als markantste historische gebeurtenis verwijst Marginet naar: “Het terugdringen van de Turken bij Wenen in 1683 omdat een overwinning van de Turken voor Europa nefast zou geweest zijn en het meteen een verwittiging inhoudt voor wat er vandaag aan de hand is in Europa.”

 

En waaraan heeft Marginet een hekel? Marginet:”Zichzelf interessant vindende, oersaaie, betweterige, snel opgevende tafelspringers. Daar zit veel in… denk zelf maar eens na… Ik hou van humor en kijk op naar de mensen met doorzettingsvermogen. Wat al lachend niet kan gezegd worden is de waarheid niet. Er is mij vaak een ‘gebrek aan ernst’ verweten, ook vandaag nog. Onterecht, vind ik, want te velen doen te weinig aan zelfkritiek, relativeren te weinig. Ik weet wat ik kan en wat niet. Ik doe al 28 jaar rechtlijnig door binnen de Beweging, met teleurstellingen, met successen. Maar steeds met gedrevenheid en enthousiasme.” Marginet is behalve Vlaams parlementslid ook nog eens gemeenteraadslid in Lokeren. Voornaamste ‘heldendaad’ van Marginet – maar dat schrijft Vlaams Belang Magazine  niet – is het kapen van een aantal domeinnamen voor websites. Wie bijvoorbeeld www.cdenvlokeren.be of www.groenlokeren.be invoert, komt niet terecht op de websites van de Lokerse CD&V- en Groen!-afdelingen, maar wordt doorverbonden met de website van de Lokerse VB-afdeling. Een grap die intussen al meer dan een jaar oud is, en dan ook niet echt grappig (meer) is.

 

Met wat googlen vonden we dat Marginet basgitaar speelt op naar eigen zeggen “zeer bescheiden niveau bij een pop- en bluesgroepje”. Op het repertoire staan onder andere Blauw  van The Scène, Losing my religion  van R.E.M. en Hard times  van The Scabs. En... Oh ja, de voorganger van Werner Marginet in de Vlaams Belang Magazine-rubriek Wie is hij?, de vader van Gunnar, Harald en Sigrid, en eveneens bewonderaar van Hendrik Concience’s De Leeuw van Vlaanderen  is… Rob Verreycken. Inmiddels ex-Vlaams parlementslid. In de politiek kan het soms rap gaan.

20:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

02-04-06

Wie wil een VB-alarm?

Voorbije donderdag stelde het VB haar campagne rond veiligheid - gesymboliseerd door het gratis uitdelen van raam- en deuralarmen – voor aan de pers. Voor het Vlaams Belang is het het startsein voor de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Opmerkelijk is de milde toon van de campagne. De affiche toont een vaderhand die een kinderhand vasthoudt. De scherpe kantjes worden afgerond, de verpakking moet vertrouwen wekken en richt zich specifiek naar de jonge gezinnen en de vrouwen.

 

De actie  Uw veiligheid, onze prioriteit loopt tot half mei. Op 14 mei vindt in Mechelen het gemeenteraadsverkiezingscongres  Veilig, Vlaams, Leefbaar plaats. Vanaf 1 september start dan de eigenlijke gemeenteraadsverkiezingscampagne van het Vlaams Belang. Het doel van de verkiezingen is niet zozeer het doorbreken van het cordon sanitaire in enkele gemeenten, maar een vooruitgang ten opzichte van de vorige lokale verkiezingen, verklaarde Frank Vanhecke. De partijvoorzitter hoopt op een stijging van 700 tot 1.200 lokale mandatarissen, vermits het aantal gemeenten met een Vlaams Belang-lijst gestegen is van 190 gemeenten in 2000 tot 240 à 250 voor deze verkiezingen. Daarmee wordt 85 tot 90 procent van de Vlaamse kiezers bereikt. Indien de partij er op 8 oktober op vooruit gaat, is het Vlaams Belang in elk geval de winnaar, aldus Vanhecke. Ofwel is een burgemeester of partij lokaal bereid het cordon sanitair te doorbreken en kan de partij bewijzen dat ze bestuursverantwoordelijkheid aankan, ofwel houdt het cordon stand en zal het protest- en onrechtvaardigheidsgevoel bij de Vlaamse kiezer nog toenemen in aanloop van de federale verkiezingen van 2007, aldus nog Vanhecke.

De veiligheidscampagne kost meer dan 400.000 euro voor affiches (350 20m²-borden), folders en minstens 90.000 raam- en deuralarmen (aan 0,70 euro per stuk). De krant De Standaard  vroeg intussen enkele mensen of ze zo’n gratis raam- en deuralarm wel willen. We grasduinden even door de antwoorden.

 

Harrie Hendrickx, burgemeester van Schoten (CD&V), bereid tot een doorbreking van het cordon sanitaire als coalitie geen meerderheid haalt : ,,De alarmen die het Vlaams Belang uitdeelt zijn een reclamestunt als een andere. Met deze actie spelen ze in op hun actiepunt over veiligheid. Maar de alarmen zelf hebben niet veel waarde. Thuis heb ik al een gelijkaardig systeem geïnstalleerd en toch is er ingebroken. Om inbraak te voorkomen zijn andere maatregelen nodig. Een goed contact met de buren is veel belangrijker dan dit soort gadgets.''  Geert Lambert, voorzitter van Spirit: ,,Ik heb helemaal geen behoefte aan zo'n alarmsysteem. Ik opteer eerder voor een samenleving waar de deur open kan blijven en waar alarmen overbodig zijn. Het Vlaams Belang laat uitschijnen dat het een veiligheidscampagne voert, maar door de manier waarop de partij de campagne aanpakt, zal de angst onder de bevolking alleen maar toenemen. Ik ben niet blind voor de situaties zoals ze zich voordoen, maar voor mij hoeft het niet. Uit angst voor veroordeling in verband met hun racistische standpunt gooien ze deze campagne over een andere boeg, maar ze voegen er wel meteen aan toe dat de vreemdelingen verantwoordelijk zijn voor het onveiligheidsgevoel als het om inbraken gaat. Cijfers tonen aan dat het hoofdzakelijk Europese vreemdelingen zijn, maar dat zeggen de Belangers er zelf niet bij.''

Annemie Vandersmissen, die reageerde op De Standaard-site: ,,Hebben is hebben ...en krijgen is de kunst. Na gratis spaarlampen, douchekoppen, bussen en treinen, gratis mazout en elektriciteit nu dus gratis deuralarmen. Ik wou dat het vaker verkiezingen waren.'' Steven vanden Berghe, De Standaard-site : ,,Als partij die zegt steeds opkomt voor Vlaanderen en de Vlaamse kmo's had ik toch verwacht dat ze dit toestelletje niet in China zouden kopen. Eigen portemonnee eerst.''  Gert Lux, Vast Secretariaat Preventiebeleid, dienst diefstalpreventie : ,,Het is een heel eenvoudig systeem. Meer een gadget dan een echt alarm. Je kan het vergelijken met de bel die rinkelt als je de deur van een winkel opent. Het werkt uiteraard ook alleen op de deur of op het raam waar je het op bevestigt. Als de dief langs een ander raam binnenkomt, werkt het niet. Ik hoop dat de mensen er geen vals gevoel van veiligheid door krijgen. Wij geven altijd de raad alles te doen opdat de dieven het huis niet binnengeraken. Technische beveiliging komt op de eerste plaats. Een alarm is belangrijk maar het komt pas op het einde van de reeks maatregelen.''

Willy Dries, De Standaard-site : ,,Toestelletjes van 1 euro (winkelprijs, dus Vlaams Belang betaalde ze nog niet de helft) hebben niet de reputatie lang mee te gaan. Tegen de verkiezingen zijn ze allemaal stuk, als ze tenminste ooit gebruikt zijn. Waarschijnlijk belanden ze gewoon in het bakje met de gadgets uit vorige verkiezingen. Ik denk trouwens niet dat ze allemaal zullen uitgedeeld worden. De gemiddelde Vlaming is namelijk niet zo gek.'' Willem de Rode, De Standaard-site : ,,Ik wil geen alarm aangepraat worden door het Belang. Maar als ik ongeveer zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen rond mij kijk, zie ik alweer maar één partij die er in slaagt steeds in de aandacht van de mensen te komen met het thema dat hen het beste ligt. Bovendien kan het uitgespeelde thema 'veiligheid' perfect gekaderd worden in de democratische bevoegdheden van de gemeenteraad. Het Belang kan dus een softe en cleane campagne voeren zonder dat de racistische basisboodschap overboord wordt gegooid.''  Marleen Vanderpoorten, VLD-burgemeester van Lier : ,,Uiteraard ben ik niet geïnteresseerd in een deuralarm van het Vlaams Belang. Ook al heb ik blijkbaar geen keuze want ik kreeg er vanmorgen (vrijdag, red.) al een in mijn brievenbus. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, maar het Vlaams Belang maakt de mensen wijs dat er onveiligheid is en creëert op die manier waanbeelden. In Lier bijvoorbeeld zijn er zelden rellen met allochtonen. Maar mensen laten zich beïnvloeden en voelen zich niet meer op hun gemak in de stad. Terwijl daar totaal geen aanleiding toe is. De campagne met de deuralarmen is alweer een voedingsbodem voor de angsten van de bevolking.''

09:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print