31-05-06

"Het lukte hem niet"

In ’t Pallieterke maken ze zich druk over het klimaat van haat… tegen het VB. We dachten dat een paar mensen neergeschoten zijn omwille van hun huidskleur, uiterlijke of omdat ze zich lieten vertroetelen door een zwarte nanny. Maar neen, er zijn ergere dingen in het leven.

 

’t Pallieterke : “Tegen het Vlaams Blok/Belang wordt al twintig jaar onafgebroken een haatcampagne gevoerd die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van dit land. (…) Vooral sinds de afkondiging van het zogenaamde cordon sanitaire op 10 mei 1989, een ideetje van Hugo Gijsels – bij leven lid van het extreem-linkse Anti-Fascistische Front en raadgever van oud-Gedapochef pater Leman – overgenomen door de voormalige trotskist Jos Geysels en aangenomen door de ‘democratische’ partijen (CVP, SP, PVV en VU), is met iedere stembusoverwinning van het VB de haatcampagne steeds in crescendo gegaan om uit te monden in de hysterische haatzaaierij van de jongste weken met als voorlopig ‘toppunt’ de declaratie van Karel De Gucht dat iedere kiezer van het Vlaams Belang verantwoordelijk is voor ‘het racistische klimaat’ in Vlaanderen en, uitgebreid, dus ook medeschuldig is aan de moorden in Antwerpen.” Een zin met meer dan honderd woorden, het kan niet anders dan dat daar een paar fouten in staan.

 

Ook al herkennen we ons er niet in, we gaan niet zeuren over het etiket “extreem-links” voor het AFF. Een mens is tegenwoordig al vlug “extreem-links”. Johan Leman oud-Gedapochef? Een ambtenaar die moet waken over de naleving van de wet, in sommige kringen wordt je dan al vlug versleten voor nazi. Agalev’er Jos Geysels trotskist? SP.A-minister Frank Vandenbroucke is een blauwe maandag nog wel lid geweest van de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL), maar Jos Geysels? Dat werpt alweer een nieuw licht op de geschiedenis. Waarom aanhalingstekens bij de vermelding “democratische partijen”? Bij die partijen is de democratie alleszins al meer geïntroduceerd dan bij het VB waar men pas nu aan het stadium is gekomen dat de congressen “wat minder ‘meeting’ en wat meer ‘samen denken’ (moeten) worden.” De woorden van Karel De Gucht die verdraaid worden… Het verwondert ons natuurlijk niet, maar blijft ergerlijk.

 

Wat wil je echter als zelfs ‘intellectueel’ Gerolf Annemans er niet in slaagt het haatdiscours te verlaten. Tuur Van Wallendael, voormalig VRT-journalist en ombudsman, tegenwoordig SP.A-schepen voor sociale zaken in Antwerpen, deze week in Humo  na de vraag of ook Philip Dewinter verdriet zou gehad hebben om de moord op Luna en Oulemata, en de moordpoging op Songül: “Als Dewinter écht verdriet had gehad, dan had hij zich nu even hard laten horen als wanneer een allochtoon een misdaad begaat. Maar dat heb ik geen enkele VB’er horen doen. Onlangs gaf Goedele Liekens in Recht van antwoord  de microfoon aan Gerolf Annemans: “Zelfs al bent u niet schuldig: grijp nu uw kans en pleit voor verdraagzaamheid.’ Maar dat lukte hem niet. Dat zegt toch genoeg? Aan dat grove taaltje van Annemans, die merkwaardig genoeg doorgaat voor de intellectueel van de bende, stoor ik me enorm. In de Antwerpse gemeenteraad heeft hij het over Laurette Onkelinx als ‘da mens ’. Ik erger me daar geweldig aan, maar ik besef dat hij ermee scoort op het Sint-Jansplein.”

 

Het VB, en ook Annemans, hebben natuurlijk nog ergere dingen uitgekraamd (zie: http://www.mensenrechten.be/main.php?action=thema&ite...). En op het stichtingscongres van het Vlaams Belang klonken de woorden van Annemans over de rechters die het VB wegens racisme veroordeeld hebben als een regelrechte bedreiging. Maar het VB probeert intussen weer een andere toon aan te slaan. Gisteren werden in Gent de nieuwe affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. In plaats van een foto van een meisje dat sterk lijkt op Luna, nu een foto van een jong koppel en een foto van een wat oudere dame op een fiets. Een blonde dame, natuurlijk. De foto’s zijn niet door een VB-fotograaf gemaakt, maar aangekocht bij een Amerikaans fotoagentschap. “Het zou dus kunnen dat het geen Vlamingen zijn”, grapte Francis Van den Eynde bij de voorstelling van de affiches die nog deze week in het straatbeeld zouden opduiken.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook | | |  Print

30-05-06

Het VB likt haar wonden, maar er kan nog een vreugdedans af

Walter Pauli schreef gisteren in  De Morgen dat het VB gewond is door de gebeurtenissen en uitspraken de voorbije weken. Zowat iedereen schreef dat het VB natuurlijk niet de trekker overhaalde waarmee Hans Van Temsche Luna, Oulemata en Songul neerschoot, maar het is wel verantwoordlijk voor een klimaat waarbij een gestoorde het in zijn hoofd haalt, vooraleer een einde aan zijn leven te willen stellen, bij wijze van goede daad eerst nog een paar mensen met een andere huidskleur te doden. Op de begrafenis van Luna wees haar grootmoeder op de ideologie die dit soort gruwel mogelijk maakt; Luna's ouders eisten en verkregen de intrekking van het jongste campagnebeeld van het VB; Philip Dewinter begint het te dagen dat de taal die hij op meetings uitkraamt in de massamedia gereproduceerd als een boomerang terug in zijn gezicht komt; Frank Vanhecke die er fijntjes op wijst dat uit zijn speeches nooit harde passages gelicht kunnen worden... ook al stemde Vanhecke in met de speeches van Dewinter en de columns van Paul Beliën. Het VB heeft al betere tijden gehad.

En dan verschijnen de resultaten van De Stemmenkampioen, de internetenquête van Het Laatste Nieuws , en dan blijkt het VB toch nog vooruit te gaan in de peilingen naar de kiesintenties. + 0,7 % na de moord op Joe Van Holsbeeck, wat quasi bleef na de striemende woorden na de racistische moorden in Antwerpen en de daaropvolgende ontreddering aan de top van het VB (Frank Vanhecke: "Wij kunnen niet anders doen dan de slagen te tellen."). Een pak kiezers zouden het VB verlaten hebben na de dramatische gebeurtenissen in Antwerpen, maar evenveel zouden naar het VB overgestapt zijn naar aanleiding van "de 'schaamteloze electorale recuperatie door de andere partijen', het plan om het VB financieel te 'muilkorven' door de partijfinanciering af te nemen, de 'partijdige en vooringenomen houding tegen het VB van de media en de openbare omroep in het bijzonder'", zo schrijft Het Laatste Nieuws. De krant vertelt er niet bij hoeveel mensen dit nu aanhalen, hoe representatief die meningen zijn.

Vraag is of het anders gekund had. Als Karel De Gucht erop wijst dat de VB-kiezers met hun stem vrij spel geven aan een racistische partij, is de reactie van bijvoorbeeld Knack : "De analyse van De Gucht klopt wel, maar hij had zijn grote gelijk beter voor zichzelf gehouden." Jongens toch. De waarheid kwetst en mag daarom niet gezegd worden. Helpt ons dat vooruit? Dat het VB vleugellam zou gemaakt worden als blijkt dat ze weer eens veroordeeld wordt, is een beeld dat het VB ophangt. Dat niet klopt met de werkelijkheid maar zonder verpinken door de goegemeente overgenomen wordt. In het ergste (beter: in het beste) geval zou het VB 1/3e van haar overheidsdotaties gedurende één jaar verliezen, 2/3e dus behouden naast haar legertje van 883 betaalde mandatarissen en werknemers. Is dat zo erg gesteld dat blijkt dat de partij inbreuken pleegt op de Universele Rechten van de Mens? En de media, en zeker de VRT, partijdig? Tja. Het is eens wat anders als de media de minder fraaie kant van het VB belichten. Het is schrikken als eens de slachtoffers van racisme een stem krijgen, maar moeten de kranten en de openbare omroep ons dan feiten verzwijgen?

Volgens De Stemmenkampioen zou het VB van 24,2 % bij de parlementsverkiezingen op 13 juni 2004 stijgen naar 28,2 % nu. De betrouwbaarheid van De Stemmenkampioen wordt al langer in vraag gesteld, maar anderzijds weten we ook dat het VB steevast onderschat wordt in peilingen. Als de peiling ons iets leert, is het dat men geen schokeffect van de jongste gebeurtenissen mag verwachten - zoals een aantal Antwerpse BV's verwachten - maar dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn - zoals een aantal progressieven voorstelden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060526&number=1&..., Bekende Antwerpenaren over 11 mei en het VB  en http://aff.skynetblogs.be/?date=20060523&number=1&..., Teken de petitie: Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid ). Na de tijd van de rouw, is het tijd om over te gaan tot daden.

Voor wie peilingen een fetisch zijn, haalt argumenten uit een peiling van een andere liberale krant. Volgens La Dernière Heure  vindt een meerderheid van 55 % Belgen dat racisme niet genoeg gestraft wordt; 18 %vindt van wel; de rest heeft geen mening. Ook al verwacht een ruime meerderheid van 66,3 procent in Vlaanderen dat het VB stemmenwinst zal boeken, toch vindt men dat harder opgetreden moet worden tegen racisme. Waar wacht men op? Tot het overwaait? Is men wél van goede wil, laat het optreden tegen racisme niet beperken tot incidentele zaken. Waarom bijvoorbeeld is het overheidsapparaat geen weerspiegeling van de bevolking? Een deel kan verklaard worden door het historisch misgroeien (oriëntatie van allochtone studenten, onaangepaste studieomgeving...), maar een deel ligt ook aan het hanteren van onzinnige regels. Er was bij de Stad Antwerpen een tijd waarbij de aanwerving van werksters bepaald werd door politieke voorspraak. Niet dat die tijd moet terugkeren, maar wordt nu met 'geobjectiveerde' examens beter gekuisd? Het is ook niet dat positieve discriminatie moet, maar waarom verlaat een medewerkster allochtonenbeleid ontmoedigd de stadsdienst personeelsmanagement? Het beste moet nog komen... (titel van Patrick Janssens' volgend boek). Er is nog werk aan de winkel.

00:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

29-05-06

Een boek voor de 75 000ste bezoeker

We weten nog niet waarover we deze week zullen schrijven. We haken immers in op de actualiteit. Hooguit weten we het een dag op voorhand, en dan nog. We weten wél dat we deze week de 75 000ste bezoeker mogen begroeten. In onze redactielokalen (foto 1, met je muis op de foto gaan staan en eenmaal met de linkerknop klikken voor een grotere afbeelding) hebben we een cadeautje liggen voor die 75 000ste of een andere bezoeker deze week. Wie ons zijn of haar naam en adres bezorgt, maakt kans het pas verschenen boek  Wiens belang? (foto 2) van Norbert Van Overloop cadeau te krijgen.

Het VB haalt veel proteststemmen binnen omdat het zich profileert als ‘de partij van de gewone Vlamingen, van de kleine man, van de zwaksten in onze samenleving: de werklozen, de minimumtrekkers, de senioren met een klein pensioentje’. Maar weten die mensen wel wat het VB met hen voor heeft? Afschaffen van het brugpensioen, oudere werknemers stimuleren aan het werk te blijven, minder bijdragen voor het sociale zekerheidsstelsel, geen verplichting tot aanwerving in ruil voor lastenverlaging voor bedrijven, meer flexibiliteit en overuren voor wie nog aan het werk is, jongeren aan het werk tegen quasi-werkloosheidsuitkering, minder terugbetaling van kosten als je ziek bent, vakbonden vleugellam maken... Norbert Van Overloop kijkt verder dan de glimmende folders van het VB, en vond een onthutsend programma in partijbrochures en congresdocumenten. Als sluitstuk voor zijn boek gaat hij ook nog in op de veroordeling van het VB wegens racisme; de financiële transfers tussen Vlaanderen en Wallonië (een verhelderend hoofdstuk!); het in een bestuursmeerderheid betrekken van het VB dan wel strijd voeren voor sociale rechten... Wiens belang?  is daarenboven vlot geschreven, vertrekkend vanuit de sociale noden van de bevolking. Een aanrader voor iedereen. Zeker ook voor VB-kiezers.

Mail ons je naam en adres met de mailknop in de rechterkolom van deze weblog, en misschien krijg je wel een gratis exemplaar van Wiens belang?. Wiens belang?  is uitgegeven door Epo, Berchem.

00:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook | | |  Print

28-05-06

Dewinter citeert graag Jean-Marie Dedecker

Dewinter: (…) “Iedere vorm van kritiek op immigratieoverlast, asielmisbruik, de toevloed van illegalen en het multiculturele model wordt al te snel als racisme afgedaan. Ik weet het wel, veel van die kritiek wordt niet altijd geuit op een academische of zelfs maar verantwoorde manier. Wat er ook van is, beledigende en/of discriminerende taal ten aanzien van vreemdelingen kan en mag niet goedgekeurd worden. Het afwijzen van discriminatie en/of beledigende taal ten aanzien van vreemdelingen mag echter niet leiden het negeren en zelfs het verbieden van iedere vorm van kritiek ten aanzien van migratieoverlast en ten aanzien van het multiculturele model. Het debat terzake weigeren, is nefast en werkt racisme in de hand. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat de antiracismewetgeving, de processen en de procedures, het verbieden en het culpabiliseren uiteindelijk alleen maar de standpunten, ook onder het publiek, verharden in plaats van ze te verzachten. Wie denkt dat racisme de wereld uit wordt geholpen door het debat te fnuiken, vergist zich. Wie van mening is dat racisme het best bestreden wordt door het Vlaams Belang te stigmatiseren, zijn partijfinanciering af te nemen en het zelfs te verbieden, vergist zich opnieuw. Het Vlaams Belang is een ventiel waarlangs heel wat overdruk ontsnapt, veeleer dan een partij die racisme cultiveert.

Mijnheer de voorzitter, collega's, wat gemeenzaam racisme wordt genoemd, is in eerste instantie het gevolg van frustraties, ergernis en wrevel, die het gevolg zijn van aan de ene kant de immigratieoverlast, het asielmisbruik en de toevloed van illegalen en aan de andere kant van allerlei politieke beslissingen zoals de Snelbelgwet, de regularisatie van illegalen en het vreemdelingenstemrecht, die tegen de wil van de meerderheid van de bevolking en tegen de publieke opinie in door de strot van de Vlamingen zijn geduwd. Op dit moeilijke moment is het niet zo evident om dit te zeggen, maar we moeten ophouden met het idealiseren van de multiculturele samenleving en met haar voor te stellen als het aardse paradijs. Al te dikwijls is het multiculturele model een multiconflictmodel gebleken. Ik citeer graag Jean-Marie Dedecker en Saïd Bouharrak in een vrije tribune van De Standaard  van 22 mei, nauwelijks een week geleden: 'De multiculturele visie met maatregelen van positieve discriminatie heeft segregatie in plaats van integratie in de hand gewerkt. Overheidsdiscriminatie wordt aangevoeld als gelegaliseerde onrechtvaardigheid en als een bevoordeling die steeds het omgekeerde effect oplevert. De gediscrimineerden raken het vertrouwen kwijt in een overheid die hen geen eerlijke kans geeft, en diegenen die ervan profiteren raken het vertrouwen van de rest van de bevolking kwijt. Racisme bestrijd je niet met positieve discriminatie, je bestendigt het ermee.' Dat zijn de woorden van een overtuigde liberaal, niet van een Vlaams Belanger."

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

Dewinter kent geen racistische partijen in ons land

Is Philip Dewinter één haar veranderd, zoals  Gazet van Antwerpen vrijdag suggereerde (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060526&number=1&unit=days)? Voor hij aan het actualiteitsdebat begon voorbije woensdag in het Vlaams Parlement heeft hij zijn mond eens uitgespoeld, maar aan zijn programma is niets veranderd. Hieronder op één paragraaf na de integrale versie van Dewinters tussenkomst in het Vlaams Parlement op 24 mei, en enkele reacties van Dewinters opposanten in het debat: Vera Dua, Bert Anciaux, Jos Stassen, Marino Keulen, Bart Somers en Patrick Janssens.

Philip Dewinter: “
Mijnheer de voorzitter, geachte leden, de Vlaams-Belangfractie is, zoals alle Vlamingen, erg geschokt door de gruwelijke moorden die op 11 mei jongstleden in Antwerpen werden gepleegd, en door de toename van het geweld in onze samenleving in het algemeen. Of het nu gaat over een laffe roofmoord gepleegd door een minderjarige illegaal, of over een laffe moordaanslag gepleegd door een dolgedraaide zelfverklaarde racistische skinhead, maakt op zich geen verschil. Al deze vormen van geweld moeten op de meest strenge manier worden veroordeeld en bestreden. Laten we ook vandaag vooral niet proberen politieke munt te slaan uit de feiten, welke feiten dan ook. Iedere vorm van politieke recuperatie van elk feit is niet alleen nutteloos indien men echt wil streven naar een oplossing, maar ook volkomen misplaatst. Niemand heeft op dit moment baat bij politiek geruzie. Niemand heeft baat bij polarisatie en een verdere escalatie.

(…) De eerste vraag die we (…) moeten durven beantwoorden, is (…): wat is racisme? Slechts een heel kleine minderheid van de Vlamingen - gelukkig maar - zijn zogenaamde ideologische of politieke racisten, die geloven in een of andere vorm van raciale superioriteitstheorie. In het verklarend woordenboek Van Dale lezen we bij 'racisme': 'De opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere. Discriminatie op grond van ras.' Tegenwoordig wordt deze inhoudelijke betekenis van racisme echter alsmaar meer gebanaliseerd, en daardoor ook van haar werkelijke inhoud ontdaan. Een leraar die een allochtone leerling buist voor het examen: racisme. Een vreemdeling die niet snel genoeg een sociale woning krijgt: racisme. Een agent die een chauffeur van vreemde origine een bekeuring geeft: racisme. Een allochtone sollicitant die niet aangeworven wordt: racisme. De term racisme wordt op de duur al te dikwijls gehanteerd als een excuus voor allerhande dingen die niets met racisme te maken hebben. Daar wil ik voor waarschuwen, want het zorgt er op de duur voor dat iedereen wel de racist van een ander is. Het onzorgvuldig omspringen met de term racisme zorgt er ook voor dat de term langzaam maar zeker inhoudsloos dreigt te worden.”

Groen!-voorzitster Vera Dua: “Mijnheer Dewinter, als een bepaalde partij zegt dat alle allochtonen criminelen zijn, is dat dan racisme voor u?” Dewinter: “Indien een partij zou zeggen dat alle allochtonen crimineel zijn, dan zou dat kunnen wijzen op een vorm van racisme, maar ik ken in dit land geen partij die zegt dat alle criminelen allochtoon zouden zijn, of dat alle allochtonen crimineel zouden zijn.” Dua: “Mijnheer Dewinter, er zijn publicaties van uw partij die dit bevestigen. Bovendien is er ooit een uitspraak gedaan door een rechtbank dat uw partij systematisch aanzet tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen en systematisch aanzet tot racisme. Uit uw discours meen ik te begrijpen dat u deze uitspraak compleet uit de lucht gegrepen acht.” Dewinter: “Mevrouw Dua, u kent ons standpunt over het vonnis van de rechtbank. We leven in een rechtstaat en we onderwerpen ons aan het vonnis, maar dat betekent niet dat we het ermee eens zijn. Ik wijs erop dat er tien jaar lang voor vier verschillende rechtbanken processen zijn gevoerd, dat er ten minste vier uitspraken zijn gedaan waarin de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard en dat er na tien jaar inderdaad een rechtbank is gevonden die ons heeft veroordeeld. Ik weiger te aanvaarden dat de partij en de kiezers die ik vertegenwoordig, racistisch zouden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij de vinger leggen op de wonden van een aantal samenlevingsproblemen, maar zonder ons te bezondigen aan racisme.”

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook | | |  Print

Dewinter wijst multiculturaliteit af, niet vreemdelingen

Dewinter: “De melting-potsamenleving gooit vaak het beste van iedere cultuur weg en houdt slechts de grootste gemene deler over. Het verlies van identiteit en culturele eigenheid leiden bij de eigen bevolking tot heel wat wrevel - het is fundamenteel dat we dit durven erkennen - en soms slaat die wrevel ook om in racisme. Racisme kan niet worden weggenomen door van de multicultuur een nieuwe godsdienst te maken waaraan niet getwijfeld mag worden. Het bestrijden van racisme lukt niet door op een kunstmatige en gedwongen manier allerlei maatregelen van positieve discriminatie aan de bevolking op te dringen. Het bestrijden van racisme lukt zeker niet door alles en iedereen die kritiek heeft op de immigratieoverlast of op het multiculturele model, onmiddellijk de mond te snoeren met processen en juridische procedures. Mijnheer de voorzitter, collega's, het afwijzen van de multiculturaliteit heeft alles te maken met het afwijzen van een ideologie, maar heeft niets te maken met het afwijzen van vreemdelingen. Vlaanderen en trouwens heel Europa hebben hun hele geschiedenis lang grote groepen vreemdelingen geïntegreerd, geassimileerd en geabsorbeerd zonder noemenswaardige problemen. Vlaanderen is - dat blijkt overduidelijk uit onze rijke geschiedenis - geen racistisch land en Antwerpen is geen racistische stad. Wel integendeel, de Vlamingen en bij uitstek de Antwerpenaren als bewoners van een metropool, de tweede grootste havenstad van Europa, zijn verdraagzaam en gastvrij, maar ze zijn zich ook bewust van en gesteld op hun culturele eigenheid en identiteit. Ze eisen terecht dat wie zich hier vestigt als vreemdeling zich aanpast en Vlaming onder de Vlamingen wordt. Ze vragen niet meer, maar ook niet minder dan dat.

Racisme kan door de overheid alleen maar op een efficiënte manier bestreden worden indien men de ogen niet sluit voor de problemen die racisme aanwakkeren en in de hand werken. Door te streven naar een samenhangend waarden- en normenkader, door te ijveren voor maximale inburgering en assimilatie van de hier verblijvende vreemdelingen, door te pleiten voor een immigratiestop en het sluiten van alle achterpoorten van de immigratie en door kordaat op te treden ten aanzien van het asielmisbruik en de illegalentoevloed, zullen de gevoelens van onrechtvaardigheid en van machteloosheid die bij de bevolking leven en groeien en die in sommige gevallen leiden tot racisme, weggenomen kunnen worden. Mijnheer de voorzitter, collega's, ieder van ons en dus ook het Vlaams Belang - en misschien wel in de eerste plaats het Vlaams Belang, omdat wij de grootste partij van Vlaanderen zijn - moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Geen enkele partij mag een forum zijn voor racisme, mag racisme legitimeren of goedpraten.”

Vlaams minister Bert Anciaux reageert: “Mijnheer Dewinter, u begint met de grootste leugen. Iedereen gebruikt racisme te pas en te onpas. Weet u hoeveel veroordelingen de rechtbank al heeft uitgesproken tegen racisme? Het zijn er heel weinig, maar uw partij is daar wel voor veroordeeld. U haalt hier dus zichzelf constant onderuit, en met de grootste smile, alsof u het banaliseert. U maakt in elk discours systematisch duidelijk dat de anderen een gevaar zijn voor onze cultuur. Dit discours is daar misschien een uitzondering op. Ik neem aan dat u er toch iets van hebt begrepen. Dit is waanzin. Daardoor ontstaan er angst en onverdraagzaamheid. Daardoor hebben de mensen het idee dat de andere schuldig is en dat ze dus geenszins onschuldigen neermaaien. Mijnheer Dewinter, dat is uw verantwoordelijkheid, niet zozeer die van uw kiezers, maar van u. (Applaus bij de meerderheid)

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Dewinter wil dat allochtonen 'Vlaming onder de Vlamingen' worden

Groen!-fractieleider Jos Stassen: “Mijnheer Dewinter, als ik het goed begrijp, dan zegt u dat racisme de schuld is van de allochtonen en hoe ze zich gedragen en van het feit dat ze zich niet hebben geassimileerd.” Dewinter: “Mijnheer Stassen, u begrijpt me bewust verkeerd. Mijnheer de minister, ik ga niet in op uw scheldtirade. We moeten een poging doen om dit debat op een serene manier te voeren. Dat betekent niet dat we blind moeten blijven voor de oorzaken van racisme. U wilt niet begrijpen dat multiculturaliteit een multiconflictmodel blijkt te zijn, dat veel van die problemen leiden tot racisme. Ik verwijt dat de vreemdelingen niet. Ik verwijt dat in de eerste plaats de beleidsverantwoordelijken, die de problemen niet oplossen en die hun ogen ervoor sluiten. Ze doen alsof er geen probleem is. Daardoor wakkeren ze racisme aan en laten ze het bestaan. De vreemdelingen zijn soms evenzeer slachtoffer van het lakse immigratiebeleid en van het multiculturele model dat u ons probeert op te dringen.”

Vlaams minister Marino Keulen: “Mijnheer Dewinter, uw jargon is heel dubbel. U spreekt over assimilatie. Dat is hier nooit aan de orde. Iedereen hier aanwezig, buiten uw groep, spreekt van integratie. Geef mensen het recht op een eigen identiteit, laat ze de ruimte om hun eigen geloof en politieke overtuiging te kiezen, te bepalen van wie ze houden, wat ze eten en drinken. Wat bedoelt u eigenlijk met assimilatie? Wie moet geïmiteerd worden? Laat u dan nog de ruimte aan mensen om voor hun eigen geloof en politieke overtuiging te kiezen, voor hun eigen identiteit? Als u over assimilatie spreekt, geeft u aan dat uw betoog allesbehalve onschuldig is. U ontzegt bepaalde mensen hun identiteit. Verklaar nu eens wat u bedoelt met assimilatie. Wie moet zich aan wie spiegelen? (Applaus bij de meerderheid)

Dewinter: “Mijnheer de minister, assimilatie betekent dat men zich aanpast, dat men Vlaming onder de Vlamingen wordt. Op dit moment is dat niet het geval.” Keulen: “Wat betekent dat, Vlaming onder de Vlamingen?” Dewinter: “Mijnheer de minister, langzaam maar zeker schuift u op in onze richting. De commissie die u hebt opgericht om een aantal normen en waarden te bepalen, waaraan men in het kader van de inburgering moet voldoen, is een belangrijke stap in onze richting. We mogen niet tolereren dat we in onze samenleving verschillende groepen krijgen, die naast elkaar leven, ieder met eigen waarden, normen en referentiepatronen, met een eigen identiteit en structuur. Dat is de essentie van de multicultuur. Wat we nodig hebben, en ik heb dat aan de hand van voorbeelden uit het verleden aangetoond, is vooral de wil tot assimilatie, ook bij de bestaande groepen. Zij voelen die noodzaak blijkbaar niet omdat ze zich opsluiten in getto's en daartoe ook de kans krijgen van de overheid. Ik nodig u uit, mijnheer de minister, om samen met mij naar Antwerpen en Brussel te gaan. Laten we samen een wandeling maken door Sint-Joost-ten-Node. Dan zult u zien dat daar niet veel meer geïntegreerd wordt. Alle winkelopschriften zijn in het Arabisch. Deze bevolkingsgroep heeft zich volledig afgescheiden van ons en wij hebben ons volledig afgescheiden van hen. Is dat de inburgering die we voorstaan? Mijn antwoord daarop is neen. Als we ervoor kunnen zorgen dat we die mensen tot volwaardige Vlamingen en Europeanen maken, dan hebben we een kans om racisme te vermijden. Zolang u dit soort zaken, zoals we die kennen in Borgerhout, Antwerpen-Noord, Sint-Joost-ten-Node, de Muide in Gent en in zoveel andere wijken in onze grootsteden, toelaat, is het zo goed als onmogelijk om onze samenleving op een harmonieuze manier te organiseren.”

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Dewinter steekt de hand uit... naar iedereen die het cordon sanitaire wil opheffen

VLD-voorzitter Bart Somers, wiens aanpak van de allochtonenproblematiek als individuele gevallen overigens op forse kritiek stuit van zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering, vraagt: “Mijnheer Dewinter, ik probeer u te begrijpen. Ik heb een vraag: kan een moslim tegelijkertijd een geassimileerde Vlaming zijn? Dewinter: “Mijnheer Somers, u weet dat ik van oordeel ben dat de islam een godsdienst is die niet altijd compatibel is met onze waarden en normen.” Somers: “Mijnheer Dewinter, tot nu toe heb ik van u alleen gehoord dat iemand die het islamgeloof aanhangt, geen geassimileerde Vlaming kan zijn.” Dewinter: “Ik zeg, net als partijgenoten van u overigens, dat de islam op heel wat vlakken een godsdienst is die niet altijd compatibel is met de waarden en normen die essentieel zijn voor onze beschaving. Ik heb het dan over de scheiding tussen Kerk en Staat, de gelijkheid tussen man en vrouw, democratie, vrije meningsuiting enzovoort. Ik zeg aan de hier verblijvende islamieten dat zij de uitdaging moeten durven aangaan om hun godsdienst een westers accent te geven en om die waarden en normen die essentieel zijn voor onze samenleving, ook in hun godsdienst tot uiting te laten komen. De vraag die u stelt, moet u in de eerste plaats aan de betrokken islamitische gemeenschap stellen. Het is een uitdaging voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat als zij die uitdaging aangaan, een Europese islam - voor zover dat mogelijk is, dat zal moeten worden bewezen door de feiten - kan toelaten dat een islamiet ook Vlaming is. Zij moeten dan wel de waarden en normen aanvaarden die essentieel zijn voor onze beschaving, voor Europa en voor alles waar wij, en ik hoop ook u als liberaal, mijnheer Somers, samen voor staan. (Applaus bij het VB)

De jongste dagen wordt er heel wat gepraat over dialoog, over het vermijden van het wij-en-zijdiscours, over diversiteit. Misschien kan het Vlaams Parlement van dit moment gebruik maken om het voorbeeld te geven en al deze intenties ook daadwerkelijk toepassen door met iedereen te praten, ook met het Vlaams Belang en de 1 miljoen kiezers die we vertegenwoordigen, en door het wij-en-zijdiscours ten aanzien van het Vlaams Belang te doorbreken door het fameuze cordon sanitaire af te schaffen. Wij zijn in elk geval bereid tot dialoog en steken vandaag de hand uit naar eenieder die dezelfde mening is toegedaan. (De VB-applausmachine treedt weer in werking)

Antwerps burgemeester Patrick Janssens (SP.A) zou later in het debat aanhalen hoe relatief onze hooggestemde waarden en normen wel zijn. Patrick Janssens: “De verdediging van (…) waarden, die in ieder geval voor ons universeel zijn, mag niet gebaseerd zijn op een vals superioriteitsgevoel. De belangrijkste waarden zijn vrijheid en gelijkheid. Arbeiders en bedienden hebben in België niet hetzelfde statuut. Ze worden heel ongelijk behandeld, bijvoorbeeld qua opzegperiode. Zo absoluut zijn we dus ook niet in het realiseren van die gelijkheid. In Turkije zijn er verhoudingsgewijs meer vrouwelijke professoren dan in Vlaanderen. Zo superieur zijn we dus niet. In de katholieke kerk kan een priester niet trouwen en kan een vrouw geen priester worden. Zo universeel is de gelijkheid van man en vrouw in het katholieke Vlaanderen ook niet. Het is dus niet zo gemakkelijk.” 

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

27-05-06

Niet alleen de toon, ook de inhoud moet veranderen

In  De Standaard en  Het Nieuwsblad mag Jurgen Verstrepen vandaag voluit uithuilen. Verstrepen: "Dewinter heeft de perceptie tegen. Dat is geen man van de harde lijn, ik zeg dat in alle oprechtheid. Ik ken hem al jaren. Filip is milder geworden. Hij stuurt Vlaams Belang in een richting waarbij de partij haar verantwoordelijkheid wil opnemen. Al geef ik toe dat zijn woordgebruik, zijn stijl en zijn houding daar wat haaks op staan. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Soms is het te hard. Soms is het erover. Dewinter is niet bepaald fijnzinnig. Maar hij is geen extremist."

Maar zelfs Verstrepen moet erkennen dat het VB sterke wortels heeft, zoals hier gisteren in een schitterend betoog verduidelijkt door Mathias de Clercq ("Ze kunnen en willen geen afstand nemen" ). Verstrepen: "Bij mijn overstap was ik ervan overtuigd dat een rechtse politiek in Vlaanderen - mainstream zeg maar, al heb ik een hekel aan dat woord - mogelijk was. Ik zag Vlaams Belang bewegen. Maar ik geef toe: ik heb de tijdlijn onderschat. In de politiek loopt alles traag. Dat het allemaal niet op een drafje kan, is mijn grootste ontnuchtering. Het verleden heeft altijd zijn belang, ook bij het Belang. Voor elk detail moet je vechten." En dan: "Wat is er met mij foutgelopen dat ik dat allemaal niet heb gezien? Ik dacht dat ik iets op het goede spoor kon zetten. Het duurde maanden vooraleer ik de rails vond."

"Ja, het is waar: de partij heeft mensen opgezet tegen iets of iemand. Maar zijn we 11 september 2001 vergeten? Zijn we het islamofascisme vergeten? Dat overstijgt Vlaanderen", argumenteert Verstrepen. Maar het VB dat mensen opzet tegen iets of iemand, dat dateert toch al van voor 11 september 2001. Bij les têtes dur  van het VB haalt Verstrepen zijn schouders op. Roeland Raes? "Ik ken zijn verleden. Wie ben ik om te oordelen?" Wim Verreycken? "Natuurlijk eist die man zijn plaats op. Maar dat duurt niet lang meer. Heb wat geduld." Frank Vanhecke die zich perfect kan vinden in een column van Paul Beliën die allochtonen vergelijkt met roofdieren? "Ik vind die vergelijking absoluut niet kunnen. Blijkbaar heeft Frank een andere mening. Beliën heeft wel het recht om dat te schrijven." En zelf blijft Verstrepen dezelfde als vroeger. Verstrepen: "Mensen vonden me vroeger arrogant en betweterig. Wel, ik ben niet veranderd. Op mijn webstek zoek ik het, gewoon om te jennen."

Verstrepen gaat wel stoppen met zijn VB-radio. Maar dan omdat hij een nieuw speeltje heeft ontdekt: een digitaal tv-kanaal. En Philip Dewinter zou het ook op een andere boeg gooien. In De Morgen zegt hij: "Onze meetings zijn niet meer van deze tijd. Er worden soms zaken gezegd die haaks staan op het zachtere imago dat spreekt uit onze campagnes. (...) De sfeer die er hangt, maakt dat je als spreker in de verleiding komt om soms wat directere taal en gevleugelde vergelijkingen te hanteren. De media pikken dat op en vergroten dat uit. We houden te weinig rekening met de massamedia. Idem dito voor onze congressen. Die moeten wat minder 'meeting' en wat meer 'samen nadenken' worden."

Dewinter laat zich echter nauwelijks opzwepen door de sfeer van het moment. Zijn toespraak op het gemeenteraads- en veiligheidscongres in Mechelen op 14 mei heeft hij, naar aanleiding van de racistsiche schietpartij in Antwerpen, tot driemaal toe herschreven. Zijn toespraak op de veiligheidmeeting in Antwerpen op 11 april, waar Dewinter onder andere zei dat "een verkrachter niet op mededogen van de rechtbank moet kunnen rekenen wanneer hij een paar van zijn edele delen mist wanneer hij door de vader van het verkrachte meisje wordt aangepakt", week maar op één punt af van de vooraf neergeschreven tekst. Dat Dewinter zijn gsm-nummer prijs zou geven, was niet in het script voorzien. Al de rest wel. Wat minder meeting en wat meer samen nadenken op VB-congressen? Op VB-congressen zijn nog nooit tegensprekelijke debatten geweest noch stemmingen. Veel zal er trouwens niet veranderen want Dewinter spreekt enkel over "wat minder" en "wat meer".

Het VB is door de gebeurtenissen van de laatste weken, de reactie van politici en media, in de hoek gedrumd. Het zoekt nu een tactische uitweg. Maar vergeet niet: een vos verliest zijn streken niet.

10:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Stille Optocht? Witte Mars? Veelkleurig Antwerpen!

De Stille Optocht haalde niet de verwachte 50 000 manifestanten. Was het echt het regenweer dat velen weerhield naar de Antwerpse kaaien af te zakken? Ongetwijfeld zal het een rol gespeeld hebben, maar anderzijds zagen we toch de mensen die we verwacht hadden. De anti-racisten van het eerste uur, van Bekende Antwerpenaren over de vrienden van het Anti-Fascistisch Front tot mensen die we al jaren niet meer gezien hadden en ons aanspraken. Ja, het was inderdaad lang geleden dat nog eens massaal op straat was gekomen tegen de thema's die ons bindt: verzet tegen racisme en fascisme. Maar er waren ook mensen die om een andere reden ons gemoed opvrolijkten: werkcollega's die we voor het eerst in een anti-racistische betoging zagen, onbekenden van alle leeftijden, jong maar ook oud, en de allochtone gemeenschap die in al haar kleuren aanwezig was, zowel in de optocht als in de ordedienst. We hebben ook opvallend veel gemengde koppels gezien. Diversiteit is een realiteit.

Studenten van professor Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen) deelden een brochure uit met een veertigtal vragen om te peilen naar de motivatie om deel te nemen aan de Stille Optocht. Slechts bij één van de laatste vragen, bij één van de te quoteren stellingen, komt aan bod dat het VB indirect de verantwoordelijkheid draagt voor de daden van Hans Van Temsche omdat het VB systematisch aanzet tot haat en racisme. Volgens enquêtes van VTM en Het Laatste Nieuws  ziet een meerderheid in Vlaanderen geen verband tussen de moorden en het VB. Een nieuwe peiling, die maandag in Het Laatste Nieuws  gepubliceerd wordt, zou weinig goeds beloven voor zij die erop rekenen dat de opgang van het VB gestopt en teruggedraaid wordt. We mogen echter niet versagen. We zijn het de ouders, familie en vrienden van de vermoorde Luna, Oulemata, de de dood ingejaagde Mohamed, de voor haar leven vechtende Songul,  de nog steeds in Brugge in coma verkerende Raphaël, en de andere slachtoffers van racisme groot en klein verschuldigd.

10:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook | | |  Print

26-05-06

Het geheugen: Ze kunnen en willen geen afstand nemen

Wordt Stille Optocht het begin van een Lange Mars?, vraagt  Gazet van Antwerpen zich vandaag in haar editoriaal af. Lex Moolenaar somt een paar terreinen op waar wat ondernomen kan en moet worden: onderwijs, opvoedingsondersteuning, sport, een strenger migratiebeleid en inburgering. Racismebestrijding is er niet bij; tewerkstelling evenmin. Helemaal uit de bocht gaat de krant als ze meent dat de tijd nu rijp is voor een overleg tussen de democratische partijen en het VB. Lex Moolenaar: "In Antwerpen zijn nogal wat politici op dit moment te vinden voor een gezamenlijk overleg van meerderheid en oppositie. In Amsterdam en Rotterdam heeft zo'n ongewoon politiek partnership geleid tot interessante zoektochten naar meer leefbare steden. Zo'n overleg lijkt ons een goed idee. Zeker nu we uit verschillende goede bronnen vernemen dat er ook binnen het Vlaams Belang iets beweegt. De VB-top heeft in de spiegel gekeken en geconcludeerd dat de keiharde toon van zijn parcours grote gevaren inhoudt. Binnen het VB worden zelfs de militante partijcongressen ter discussie gesteld, en de verkiezingscampagne is tijdelijk stilgelegd." Het is echter niet omdat het VB voor één keer een affiche intrekt en Dewinter wat beleefder taal uitsprak in het Vlaams Parlement, dat van een nieuwe lente kan gesproken worden. Dewinter bleef trouwens tijdens het actualiteitsdebat wooensdag in het Vlaams Parlement 'het multicultureel model' uitsluitend als een 'conflictmodel' beschouwen, en ontkende dat zijn partij racistisch zou zijn. De veroordeling van het VB wegens racisme was er volgens hem alleen maar gekomen na een zoektocht naar een rechtbank die het VB toch maar wilde veroordelen. Het VB blijft dus overtuigd van haar eigen gelijk, een fundamentele koerswijziging hebben we niet gezien. Dat is ook moeilijk betoogt Mathias De Clercq, kernlid van de liberale denktank Liberales, in een opiniestuk dat vandaag in  De Morgen verscheen. Hieronder de integrale versie, niet zoals bij  De Morgen de ingekorte versie. Ze kunnen en willen geen afstand nemen, een tekst die we graag opnemen in onze reeks  Het geheugen.

Mathias De Clercq: "‘Skinheads en neonazi’s zijn al lang niet welkom in de partij’, zo zei voorzitter Frank Vanhecke op het laatste congres van het Vlaams Belang. En ook Filip Dewinter stelde in De Zevende Dag  dat er binnen zijn partij geen plaats is voor extremisten. Hiermee proberen de VB-leiders afstand te nemen van de gruwelijke moordaanslag van Hans Van Temsche die vanuit racistische motieven drie mensen neerschoot in Antwerpen. Deze uitspraken komen te laat en zijn te beperkt. Zoals de oma van de vermoordde Luna op de begrafenis zei: ‘Er is een ideologie die dit mogelijk maakt’. Het zijn labiele, opgehitste, verbitterde, ontgoochelde, rancuneuze, fanatieke en mentaal beïnvloedbare mensen, vooral jongeren, die aansluiting vinden bij de simplistische, ongenuanceerde en radicale standpunten van een partij als het Vlaams Belang die keer op keer de schuld legt bij één bevolkingsgroep, en die daaruit hun wereldbeeld vormen en er desnoods naar handelen.

De leiders van het Vlaams Belang zeggen dat ze al lang afstand hebben genomen van dergelijke extremisten, maar een blik op de geschiedenis leert ons dat dit niet klopt. In het verre en recente verleden hebben de VB-leiders zelden of nooit afstand genomen van leden en sympathisanten die er extreme ideeën op nahielden. Zelden of nooit keerden ze zich tegen partijmensen die standpunten innamen die ronduit weerzinwekkend waren en zijn. Zo bleven ze opvallend mild voor eigen vertegenwoordigers en sympathisanten die heul(d)en met de nazi’s, die de holocaust ontkenden of minimaliseerden, die Hitler bejubelden, die de collaboratie vergoelijkten, die hun vrouw in elkaar sloegen, die opriepen tot een bewapening van de bevolking, die hun partijcongressen bewaakten met behulp van privé-milities.

Het is nochtans uit die extreme middens dat mensen met Vlaams Belang sympathieën criminele feiten pleegden zoals een gemeenteraadslid voor de partij in Dilsen-Stokkem die allerlei drugs aan minderjarigen verkocht (Marc Nulens, red.). Een gemeenteraadslid voor het Vlaams Blok in Sint-Gillis-Waas die met zijn revolver vier mensen neerschoot in een café in Sint-Pauwels (Wim Felix, red.). En een Vlaams parlementslid die zijn vrouw op straat bont en blauw had geslagen (Rob Verreycken, red.). Van hén heeft de partij direct of na enige tijd afstand genomen.

Maar in tal van andere gevallen zweeg de partij. Zo richtte het Vlaams Belang wel zijn pijlen op de aanwezigheid van de toenmalige minister Johan Sauwens op de viering van het Sint-Maartensfonds in de zaal Alpheusdal in Antwerpen, maar zweeg over de aanwezigheid van eigen vertegenwoordigers. Aan de wand hingen toen vlaggen van de Waffen-SS, het Vlaamsch Legioen, de Sturmbrigade Langemarck, de Vlaamse Militanten Orde, de Vlaams Nationale Jeugd en Voorpost naast affiches met de beeltenis van Reimond Tollenaere, de leider van het Vlaamsch Legioen, van Tony Van Dijck, de Standartenführer der flämischen SS en van Staf De Clercq, de leider van het Vlaams Nationaal Verbond. Naast Sauwens waren ook Wim Verreycken, Francis Van den Eynde (foto 1), Xavier Buisseret, Pieter Huybrechts en Hilde de Lobel aanwezig. Samen luisterden ze naar het gedicht Die Glocken von Stalingrad  en naar liederen als het Vlaamsch Legioen  en Alte Kameraden. Nooit nam de partij hier afstand van.

Het Vlaams Blok, later het Vlaams Belang, nam nooit afstand van Bert Eriksson, een gewezen nazi die Hitler enkel verweet dat hij de oorlog verloren had. In het Vlaams Belang Magazine van eind 2005 verscheen een heus ‘in memoriam’ waarin de gewezen VMO-voorman werd omschreven als een ‘belangrijke persoon uit de Vlaamse Beweging’. Geen woord van kritiek, geen vorm van afstand, alleen hagiografische bewondering voor een vechtersbaas die tal van mensen in elkaar sloeg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 organiseerde de partij een congres in Deurne onder de slogan ‘Rechts zonder complexen’. Naast Karel Dillen zat op de eerste rij Jef François die tijdens de oorlog de leiding had over de Algemene SS-Vlaanderen. Een collaborateur die na de oorlog ter dood veroordeeld werd en hiervoor acht jaar had vastgezeten. Jef François was een echte neonazi. Bij zijn begrafenis kwamen diverse Vlaams Blokkers hem eren, waaronder het Gentse kamerlid Francis Vanden Eynde. Nooit nam de partij afstand van pure fascisten als Eriksson en François.

De extreem rechtse partij nam geen afstand van de tientallen leden van Voorpost en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond die in 1996 onder leiding van senator Wim Verreycken de IJzertoren bestormden. Ze duwden de genodigden uit de weg, ook vrouwen en kinderen. Enkele mandatarissen van de CVP en de Volksunie waaronder Bert Anciaux met zijn kinderen op de arm kregen toen forse elleboogstoten. Voorpost-leider Luc Vermeulen trok met zijn troepen van NSV en VNJ naar het monument zelf. Ze stapten op de kadans van de trommels over de weide naar het spreekgestoelte. Het was alsof ze de Franse Bastille bestormden en de onafhankelijkheid van Vlaanderen met de blote hand wilden afdwingen. Op televisie was duidelijk te zien hoe Wim Verreycken via zijn telefoon opdrachten gaf aan zijn medestanders om naar voor te stormen. Nooit werd Verreycken daarvoor terecht gewezen door de leiders van het VB.

In het programma Netwerk op de Nederlandse televisie had Roeland Raes het cijfer van zes miljoen dode joden tijdens de Tweede Wereldoorlog betwist, zijn twijfels geuit over de systematiek van de uitroeiing en gezegd dat men een halve eeuw na de oorlog moest ophouden met de schuld bij de Duitsers te leggen. In feite vond hij de vernietigingskampen en de Holocaust fel overdreven. Daarmee vertelde de ondervoorzitter van het Vlaams Blok alleen maar wat hij al jarenlang dacht. In het extreemrechtse tijdschrift Dietsland-Europa  schreef hij dat die ganse ‘holocaustzwendel’ werd aangeroerd door sluwe zakenlui. Hij recenseerde het boek The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry  van Arthur Butz, een notoire ontkenner van de holocaust, en noemde het een ‘voortreffelijk’ werk. En toen het blad Haro  een themanummer uitbracht onder de titel ‘Holocaust… hoe lang nog?’ waarin de judeocide werd ontkend, bestempelde Raes dit als ‘het passende antwoord op de door links en Israëlische kringen geïnspireerde anti-Duitse en anti-rechtse hetze!’ Meermaals verwees hij met instemming naar het werk van de Franse negationist Robert Faurisson die de holocaust ontkende en de echtheid van de dagboeken van Anne Frank in vraag stelde. Roeland Raes moest zijn mandaat inleveren maar werd nadien nog regelmatig opgemerkt in de lokalen van de partij. Nooit nam de partij afstand van hem.

En wat te denken van de sympathie van Vlaams Blok leiders voor andere Holocaust-ontkenners? Zoals voor Léon Degrelle aan wie Koen Dillen, de zoon van Karel, een vriendschappelijk bezoek bracht. Voor Filip Dewinter die stralend op de foto ging met Jean-Marie Le Pen die de gaskamers een détail uit de geschiedenis noemde. Voor Marie-Rose Morel die gewillig en breed lachend op de foto ging met Volen Siderov, de voorzitter van de Bulgaarse racistische partij Ataka die oproept tot actie tegen de Roma-zigeuners en die deelneemt aan internationale meetings ter ontkenning van de Holocaust. Die foto is nog steeds te ‘bewonderen’ op de website http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=0&id=1144. Nooit heeft de partij hiervan afstand genomen.

Even ontluisterend waren de getuigenissen van gewezen leden van het Vlaams Belang in het programma Koppen  op VRT op 23 mei 2006. Daarin bekenden voormalige bestuursleden dat skinheads wel degelijk de bewakingsgroep vormden voor de betogingen en activiteiten van het Vlaams Blok (Belang). Die skinheads waren er ook op de meetings van de partij aan de IJzertoren en op de zogenaamde IJzerwake. Nooit werden ze door de partij genegeerd, laat staan afgewezen.

Wim Verreycken deed in 1997 het voorstel om de Generaal Drubbelstraat in Berchem om te dopen tot de Ward Hermansstraat. Ward Hermans was een fanatieke nazi. Bij het begin van de oorlog nam hij ontslag uit het VNV omdat hij ze niet radicaal genoeg vond en richtte de Algemeene-SS-Vlaanderen op en werd hoofdredacteur van De SS-Man, waarin hij zijn groot-Duitse overtuiging verkondigde en zich nog meer dan vroeger keerde tegen de joden. Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld, maar in 1955 kwam hij al vrij en schreef hij essays en gedichten over de zelfmoord van het ‘Westers Burgerdom’ en verheerlijkte hij de strijd aan het Oostfront en het nationaal-socialisme. In april 2002 zei Antwerps gemeenteraadslid Christel Crauwels (foto 2, Crauwels is intussen verhuisd naar Lier. Inwoners van de pallieterstad zijn bij deze gewaarschuwd.) dat de allochtone jongeren als ratten uit de riolen kwamen, een passage die letterlijk kwam uit de nazistische film Der Ewige Jude. Nooit heeft de partij afstand genomen van deze uitspraken van Wim Verreycken en Christel Crauwels.

Op zondag 22 augustus 2004 waren Wim Verreycken, Filip Dewinter, Frank Vanhecke, Francis Vanden Eynde en tal van andere Vlaams Blok-vertegenwoordigers aanwezig op de Ijzerwake. Er werden toen bloemen neergelegd voor een groot portret van Staf De Clercq, de leider van het VNV die tijdens de Tweede wereldoorlog collaboreerde met de Duitsers. In zijn redevoeringen ondersteunde hij de nationaal-socialistische ideeën en viel hij zwaar uit naar de joden. ‘Alle groepen of uitingen die de organische uitingen van de volksgemeenschap aantastten of ondermijnden moeten worden uitgeschakeld’, zo verkondigde hij en in het partijblad Volk en Staat  schreef hij dat ‘de Joden geen recht hebben zich onder ons voor te doen als gelijkgerechtigden. Waar zij op straat, in de rijen voor de winkels, in de middelen van vervoer het woord willen nemen, moet hen het zwijgen worden opgelegd, niet alleen omdat zij principieel ongelijk hebben doch omdat zij Joden zijn en geen stem in het kapittel hebben.’ Nooit heeft de partij afstand genomen van dergelijke dubbelzinnige figuren.

Het Vlaams Belang kan er geen afstand van nemen en wil dat ook niet. Daarvoor zitten de leiders te vast in de collaboratieretoriek van het verleden. Daarvoor zijn ze te afhankelijk van de vele schimmige randorganisaties die ze als hun natuurlijke kweekvijver beschouwen. Daarvoor jeuken hun vuisten teveel."

08:32 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Bekende Antwerpenaren over 11 mei en het VB

Vandaag betogen in Antwerpen tienduizenden mensen naar aanleiding van de racistische incidenten de voorbije weken. Alleen de VB-kopstukken zullen wegblijven. We stappen op achter de slogans ‘Het verdriet van A’ en ‘Stop racisme, diversiteit is een realiteit’.  Gelukkig is die laatste slogan toegevoegd, en wordt het meer dan alleen maar verdriet verwerken..

 

In Humo  worden een aantal bekende Antwerpenaren om hun mening over de optocht vandaag gevraagd, en ook – en daarop focussen we hieronder - is hun menig gevraagd over de impact van de schietpartij op 11 mei en andere racistische gebeurtenissen op het VB. Actrice Els Dottermans: “Ik begrijp dan hij (SO.A-voorzitter Johan Vande Lanotte, red.)  zo kort na de moord de sereniteit wilde bewaren, maar deze schietpartij past óók in een klimaat van oprukkend racisme. Daar moet het Vlaams Belang lessen uit trekken, en hopelijk doet de kiezer hetzelfde. Ik hoop dat er bij de volgende verkiezingen twintig procent afgaat.” Komiek Gaston Berghmans hinkt op twee gedachten: “Volgens mij heeft dit allemaal weinig met politiek te maken. Ik weet dus niet of je er een partij moet tussentrekken. Ik lees dat die jongen goed is grootgebracht door zijn ouders: is er dan misschien iets gebeurd op school? Ik weet het niet…” en: ”Nu moet iedereen voelen dat racisme iets verschrikkelijks is. (…) Ik heb zoveel nazi’s gezien in d(i)e tijd: zéér raar dat er nu opnieuw jonge mensen over straat wandelen met diezelfde tekens.” Auteur Tom Lanoye: “Bij fatsoenlijk rechts is bijna iedereen er weer van overtuigd dat het ondoenlijk is met dit Belang samen te werken. En dat beseft ook Dewinter. Die bazuint nu al rond dat hij de verkiezingen zal winnen maar toch geen burgemeester wordt. In alle andere Europese landen zijn vergelijkbare partijen erin geslaagd aan de macht deel te nemen; alleen het Vlaams Belang lukt dat niet. Na de knullige en wansmakelijke vertoning op hun congres weten we ook waarom: het is een verzameling van politieke onbenullen. Tactisch onhandig en zot van glorie. Goed in het winnen van stemmen, desastreus in het verwerven van macht.”

 

Passons Vlott’e Hugo Coveliers, die nog niet weet of hij opstapt, Dewinter geen extremist noemt maar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wél bij de extremisten klasseert. CD&V-gemeenteraadslid, advocaat en kabinetsmedewerker van Yves Leterme Ergün Top (foto) dan maar: “Het is duidelijk dat de dader zijn slachtoffers heeft gekozen op racistische gronden (…). Daarmee zeg ik niet dat het Vlaams Belang de trekker heeft overgehaald. Ik zeg wel dat je iemand pas kan neerschieten als je hem ontmenselijkt hebt: dat heeft het VB jarenlang gedaan met alle allochtonen. (…) Eén van mijn collega-advocaten zei me vanmorgen op het justitiepaleis: ‘Tot nu toe stemde ik Vlaams Belang, maar dat doe ik nooit meer.” Kunstenaar Jan Fabre: “Ik hoop maar één ding: dat het Vlaams Blang er niet van profiteert. Ik ben een grote voorstander van verdraagzaamheid, maar tegelijk ben ik tegen een orgie van tolerantie: als je de democratie wil verdedigen, mag je die partij eigenlijk niet toelaten. Ze zijn dodelijk voor het individu, en voor de verbeelding.” Dichter Ramsey Nasr: “Het VB is niet aansprakelijk, wel verantwoordelijk. (…) Maar ik denk dat we ons toch vooral moeten afvragen hoe diep het racisme bij ons zelf geworteld is. Er lag een heel mooie spreuk op de plek van de moord, tussen de bloemen: ‘Diegenen die beweren te zeggen wat u denkt, zijn niet verantwoordelijk voor wat er omgaat in uw hoofd’.” Maar dan in tegenstelling met dat laatste: “Soms vrees ik dat het Vlaams Belang nóg meer stemmen zal overhouden aan deze zaak. De VB-stemmers zijn hondstrouw: als de kopstukken de aanval op het VB kunnen uitleggen als een aanval op de VB-kiezers, zou het wel eens kunnen dat het ze geen windeieren legt. Het lukt hen telkens weer om in die slachtofferrol te kruipen.”

 

Vlaams parlementslid Bart De Wever (N-VA):“Het VB is een serre waarin ongewenste plantjes volop tot ontwikkeling komen. Een paar maanden geleden kreeg ik een blaadje van de VB-jongeren onder ogen waarin Hans Verreyt (VB-jongerenvoorzitter, red.)  schreef dat er een oorlog bezig is tegen alles wat Europees is: ‘Niet alle islamieten zijn terroristen, maar alle terroristen zijn wel islamieten.’ Wie zulke dingen schrijft, moet zich nu toch eens bezinnen.” Wetenschapster Christine Van Broeckhoven: “Bizar dat de partij die zegt op te komen voor het eigen volk, Vlaanderen zo’n slechte naam bezorgt in het buitenland.” Maar ook: “Het lijkt me iets te gemakkelijk om het VB met de vinger te wijzen. Ik denk dat iederéén zich schuldig moet voelen voor wat er gebeurd is. Voor het VB olie op het vuur kan gooien, moet er eerst wel vuur zijn. De media schrijven de laatste weken positiever over allochtonen, maar hoe lang zal dat duren? Hebben ze niet jarenlang meegeholpen een negatief klimaat tegenover die mensen te scheppen?” Ruud De Ridder van het Echt Antwaarps Theater: “Jonge mensen zijn bijzonder vatbaar voor opruiende taal, dat moet iedereen beseffen. We moeten allemaal ons gedacht kunnen zeggen, maar als je jarenlang roept wat het Vlaams Belang in Antwerpen heeft geroepen, tja, dan is het tijd om eens voor de spiegel te gaan staan. Eigenlijk moet je dan toegeven: wij delen in de verantwoordelijkheid. (…) Heel wat mensen hebben de afgelopen jaren uit protest op het Vlaams Belang gestemd: hopelijk denken zij nu toch twee keer na. Dit heeft toch niemand gewild?”

 

In Knack  worden tien prominenten ter linkerzijde aan het woord gelaten. Bij hen lezen we ons inziens realistischere verwachtingen. Onder de tien zijn er drie Antwerpenaren. OCMW-voorzitster Monica De Coninck (SP.A): “Links is zijn greep op het jargon kwijt. Dat heeft rechts gemonopoliseerd, als het gaat over migranten bijvoorbeeld met veel harde woorden die mensen begrijpen maar onrealistisch zijn. Daarom hoeft links de kop echter niet in het zand te steken. Om tactische en strategische redenen is al te veel gezwegen. Extreemrechts en de kanker van het racisme verdwijnen niet door de discussie te vermijden.” Auteur Tom Naegels: “Als ik morgen in een column schrijf dat extreemrechts slecht is, dan weet ik wie mij gelijk zal geven en wie niet. En ook: ik ben ervan overtuigd dat racisme de kwaal van deze tijd is, dat het Belang daar een grote verantwoordelijkheid in heeft. Maar racisme is veel breder dan het Belang. Het is een sentiment dat bij haast iedereen leeft en zich verbindt met allerlei persoonlijke, psychologische, sociale en contextuele factoren: jaloezie, normale ergernis, stress, ambitie…” Essayist, actievoerder en kandidaat-gemeenteraadslid voor Groen! Manu Claeys: “Naarmate het Blok groter werd, is de fermheid van links steeds meer afgenomen. En ondertussen weet men het niet meer, blijkbaar. Bovendien is strategische marketing in het algemeen belangrijker geworden dan ideologische profilering. (…) Ik vind die voorzichtigheid niet altijd even verstandig. Links moet een duidelijk antwoord geven op de vraag: is het Vlaams Belang vooral vertolker van een aantal problemen, of is die partij veeleer een probleem op zich? Groen en rood moeten op dat punt voluit gaan, en hopen dat de links-progressieve krachten binnen CD&V en VLD zich daarbij aansluiten.”

08:29 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

25-05-06

VB niet welkom

Radia El Achouch, de moeder van de in verdachte omstandigheden in de Schelde verdronken Mohamed Bouazza (zie: http://www.indymedia.be/en/node/2462) nam het initiatief voor de Witte Mars die morgen in Antwerpen plaatsvindt. Ze vernam het nieuws dat het VB oproept om mee op te stappen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060522&number=1&...) op de radio en dat kwam hard aan. Samen met de families van de neergeschoten Songül Koç en de vermoorde Oulemata Niangadou zei ze gisteren op een persconferentie in het Antwerps Pershuis dat het VB niet welkom is.

"Er is geen plaats op de mars voor een partij die haat zaait", zei Radia El Achouch (foto). "Het Vlaams Belang is verantwoordelijk voor de dood van Mohamed en de andere slachtoffers. Zij hebben de kanker van racisme uitgezaaid." Ook de VB-kiezers horen volgens haar niet thuis op de mars. "Alleen als ze afstand nemen van het racisme zijn ze welkom." De families Koç en Niangadou hebben het meer gemunt op de VB-leiding. "Ze verbreken de sereniteit die tot nu toe erg werd gerespecteerd", zegt een neef van Songül Koç, "We vinden het enorm onbeleefd om een week na de feiten op deze manier te proberen sussen." Een familielid van Oulemata Niangadou vulde aan: "In ons lijden hopen we dat ze thuis blijven want juist zij zijn verantwoordelijk voor ons leed."

Het is niet duidelijk wat het VB bezield heeft om op te roepen om deel te nemen aan de Stille Optocht. Een poging om het succes van de optocht te recupereren? Een derde communicatieblunder op rij, na het ondanks alles laten doorgaan van het VB-congres in Mechelen en het eerst nog handhaven van de affiche met het blonde meisje? Het uitlokken van een tegenreactie om zo opnieuw in de slachtofferrol te kunnen kruipen? "Kijk, ze willen ons niet." Tijdens het debat in het Vlaams parlement gisteren was Philip Dewinter voor één keer gematigder in zijn woordgebruik, al probeerde hij wel het racisme te relativeren. "Een afgewezen allochtone sollicitant? Racisme!?" Voor Dewinter mag beledigende en discriminerende taal ten aanzien van vreemdelingen niet goedgekeurd worden, maar ook niet leiden tot het verbieden van kritiek op het multiculturele model. Gewoonlijk heeft Dewinter minder beleefde omschrijvingen voor "het multiculturele model".

Intussen worden alsmaar meer handtekeningen ingezameld voor de petitie Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid. Ga met je muis op de megafoon hiernaast staan, en mocht je het nog niet gedaan hebben: onderteken mee deze petitie die een paar dagen na haar lancering al een tienduizend handtekeningen verzameld heeft.

08:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | | |  Print

24-05-06

Eén kleurling maakt de lente niet

Na de racistische schietpartij in Antwerpen op 11 mei en andere incidenten haalt het VB alles uit de kast om te bewijzen dat het geen racistische partij is. Extreme elementen zouden uit het VB geweerd worden, maar het blijkt daarmee wel mee te vallen. Niemand van de door  Humo aan Dewinter voorgelegde namen moet opkrassen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060523&number=1&...). Het jongste argument is niet origineel maar wel opmerkelijk: het VB is geen racistische partij want zijn er niet gekleurde VB’ers of VB’ers die gehuwd zijn met een kleurling of VB’ers wiens dochter gehuwd is geweest met een kleurling…?

Guido Tastenhoye, VB-kamerlid en de menslievendheid zelve (zie: http://www.lsp-mas.be/lsp/2003/199tast.html), argumenteerde het een week geleden zo: “In Deurne (…) bewijzen wij met onze afdeling en onze verkozenen van het Vlaams Belang elke dag weer opnieuw dat wij geen racisten zijn, en de mensen weten dat. Maar liefst de helft van de fractieleden van het Vlaams Belang in de districtsraad van Deurne (…) heeft vreemdelingen in de eigen directe familie en daarmee doen wij veel beter dan alle andere partijen in Deurne. (…) Raadslid en lerares aardrijkskunde Trix Vanderplasschen is gehuwd met een Zuid-Amerikaan, en thuis in het gezin wordt meer Spaans dan Nederlands gesproken. De dochter van een ander raadslid, Sonja Belmans, is gehuwd geweest met een Afrikaan, en heeft schattige gekleurde kindjes. De zoon van raadslid Frans Crauwels, een gewezen machinist op de sleepboten in de haven, is gehuwd met een Afrikaanse uit Ghana en woont midden in de multiculturele Seefhoek. Raadslid Roland Jennes, die pas gepensioneerd is van een loopbaan op de luchthaven van Deurne, is gehuwd met een Aziatische en heeft twee leuke kindjes. En ten slotte is er uw dienaar, die eveneens gehuwd is met een Aziatische, waarmee ik over enkele maanden mijn twintigjarige huwelijk hoop te vieren, samen met onze bijna 14-jarige dochter. Dat zijn dus 5 van de 11 raadsleden in Deurne die met veel liefde vreemdelingen hebben opgenomen in hun familie. Dat doe je toch niet als je racistisch bent?”
 

En nu is er Pieter Vanboxel waarop het VB de aandacht trekt. Vanboxel is in Indonesië geboren en werd toen hij zes maanden oud was geadopteerd door een echtpaar uit Oostmalle (neen, niet het koppel op bovenstaande foto). Niemand zou ooit van Vanboxel gehoord hebben mocht hij niet in augustus vorig jaar overgestapt zijn van de N-VA naar het VB. “Zijn getaande huidskleur belette hem niet zich tenvolle in te zetten voor de Vlaamse zaak”, noteerde Philip Dewinter en daarmee was het voornaamste over de jongeman ook gezegd. “Zijn getaande huidskleur.” Sindsdien hebben we (opnieuw) niet meer van de jongeling gehoord, maar nu wordt hij door het VB voor het voetlicht gehaald. In een ‘Open brief’ getuigt Van Boxel immers: “Ik ben een kleurling. (…) Niet alleen de leden en de militanten waren tevreden met mijn komst. Ook de partijtop, de parlementsleden en het personeel van het Vlaams Belang was erg tevreden en opgetogen. Bij de Vlaams Belang Jongeren hetzelfde scenario. Ik was direct één van hen, ongeacht mijn bruine huidskleur. Ondertussen ben ik meer dan een half jaar lid van het Vlaams Belang. Ik ben er actief en tevreden. Ik heb veel partijactiviteiten en vele afdelingen bezocht. Bij de vele meetings, etentjes, brunches en nieuwjaarsrecepties in mijn regio, Antwerpen, Turnhout en elders was ik een graag geziene gast. De aanwezige leden, bestuursleden en mandatarissen lieten het overal oprecht en duidelijk merken. (…) Mijn conclusie is duidelijk: het Vlaams Belang is géén racistische partij en ik ben er het ‘levend’ voorbeeld van. (…) Zijn er extreem rechtse of racistische mensen in Vlaanderen? Ongetwijfeld wel. Ik betwist dat niet. Stemmen zij voornamelijk op het Vlaams Belang? Ik ga het niet ontkennen. (…) Maar is het Vlaams Belang daarom een extreem rechtse partij? Neen, uiteraard niet. Het Vlaams Belang is wel de énige ‘rechtse’ partij in Vlaanderen geworden.”

Het VB noteert op haar website: “Het is goed dat Pieter Van Boxel de om ter hardst schreeuwende opiniemakers nog eens met de neus op de feiten drukt.” Maar wordt met het hartelijk ontvangst bij het VB van een geadopteerde Indonesiër bewezen dat het VB niet racistisch is. Natuurlijk niet. Het al dan niet racistisch karakter van een partij wordt bepaald door haar programma en haar propaganda, en daarover zei het Hof van Beroep in Gent twee jaar geleden onder andere nog: “Het beeld dat aldus (door het VB – nvdr.) van de ‘vreemdelingen’ wordt opgehangen is dat van de vreemdelingen als misdadigers verantwoordelijk voor het gevoel van onveiligheid bij de eigen bevolking ingevolge allerhande criminaliteit, van vreemdelingen als broodrovers verantwoordelijk voor de werkloosheid bij de eigen bevolking, van de vreemdelingen als profiteurs van de sociale voorzieningen op kosten van de hardwerkende eigen bevolking, van de vreemdelingen als bevoordeeld door de multiculturele maatschappij, gepromoot door de klassieke partijen, ten nadele van de eigen bevolking, die door dezelfde klassieke partijen in de kou wordt gelaten, en van de vreemdelingen als ingevolge hun cultuur, godsdienst en gewoonte onintegreerbare fanatiekelingen, die een bedreiging vormen voor de eigenheid en de cultuur van het eigen volk.” “Feiten, cijfermatige gegevens en statistisch materiaal strekken er duidelijk niet toe de bevolking louter te informeren of op te komen tegen bepaalde wantoestanden, hetgeen uiteraard is toegelaten, doch wel degelijk gelet op de systematische en eenzijdige wijze waarop deze gegevens worden aangebracht en op de daarbij gehanteerde slogantaal of sarcasme, de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat en deze ook warm te maken voor de voorgestelde discriminerende maatregelen.”

Het VB heeft bij de omvorming van Vlaams Blok naar Vlaams Belang bij herhaling benadrukt dat het weliswaar van naam maar niet van programma is veranderd. Een kleurling bij het VB, of getrouwd met een VB’er of gehuwd met een zoon of dochter van een VB’er, verandert daar niets aan. Het Front National van Jean-Marie Le Pen heeft in de regio Languedoc-Roussillon een Afrikaan als verkozene (gehad). Dat verandert ook niets aan de aard van die partij en haar leider.

00:18 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | | |  Print

23-05-06

 Teken de petitie 'Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid'

Vorige zaterdag publiceerden De Standaard, De Morgen en deze weblog de tekst Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid  (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060520&number=1&...). De tekst werd in eerste instantie vooral ondertekend door academici, kunstenaars en mensen uit het allochtone verenigingsleven, wat gezien de beroeps- en kennissenkring van de initiatiefneemster natuurlijk niet vreemd is. 

We schreven dat de tekst ook nog wel door anderen zou ondertekend kunnen worden. Morgen verschijnt in Le Soir  een Franstalige versie van de tekst, en er is nu ook een online versie die reeds door enkele duizenden mensen onderschreven werd.

Onderteken de petitie online, en roep je familieleden, werkmakkers, vrienden en kennissen op hetzelfde te doen. Met voldoende steun zijn de politici en anderen misschien wel bereid om de woorden om te zetten in daden.

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Uit het VB

In het programma  Koppen (Eén, 21.40 uur) worden vanavond twee mogelijk wel best interessante reportages uitgezonden. Over mensen die uit het VB opstappen, en over mensen die geen Vlaamse werknemers vinden en daarom noodgedwongen buitenlanders aanwerven. Opstappen uit het VB? De VB'ers zullen zelf het initiatief moeten nemen. Spijts alle retoriek op het VB-congres in Mechelen in de nasleep van de racistische geweldplegingen in Antwerpen, is Dewinter niet van plan mensen uit zijn partij te zetten.

In een eerste reportage laat  Koppen twee ex-VB'ers aan het woord. Lode Debouver (foto 1), in 2004 nog goed voor 4 525 voorkeurstemmen in Waregem, die twee maanden geleden opstapte. Hij vindt dat het VB de Vlaamse zaak verloochent. En Michel Montens (foto 2, op de foto bladert hij door het jubileumboek Vlaams Blok, 20 jaar rebel ), die vorig jaar de partij verliet. Hij was toen reeds vijftien jaar lid, en intussen afdelingsvoorzitter in Zonnebeke. Montens vindt dat door altijd tegen de allochtonen te reageren, je onverdraagzaamheid creëert, en je als partijlid hoe langer hoe meer onverdraagzaam opstelt ten overstaan van allochtonen. Beide ex-partijleden getuigen ook over de aanwezigheid bij meetings en optochten van mensen die Hitler-tekens dragen. Debouver en Montens zijn geen alleenstaande gevallen. Het VB wil geen juiste cijfers geven, maar in de loop der jaren zijn tientallen leden opgestapt. Maar er zijn er maar weinigen die er openlijk over durven praten. "Om in het Vlaams Belang te stappen moet je zeer gemotiveerd zijn, dus je verlaat die partij niet zomaar. Als je het dan toch doet, wordt je door de mensen die in de partij blijven met de vinger gewezen. Veel mensen durven die stap niet in het openbaar zetten." Eén van de twee andere voor vanavond aangekondigde reportages is het verhaal van een bakker en een binnenvaarder die maar geen Vlaamse werknemers vinden, en dan noodgedwongen beroep doen op buitenlandse werkkrachten: een Congolees, Turken, Oost-Europeanen...

Zouden die reportages de ogen openen van sommige VB'ers? Als ze tot enig gewetensonderzoek zouden overgaan, kan het helpen. Maar ze zullen de stap zelf moeten zetten. Er moet niet verwacht worden dat veel mensen uit het VB worden gezet. Humo  legde een lange lijst van namen voor aan Philip Dewinter, mensen met allemaal een aangebrand verleden of heden: Pieter Huybrechts, Philippe Van der Sande, Pieter Van Damme, Dieter Van Parys, Alain Quataert, Wouter Jeanfils, Björn Roose, Jan De Beule, Frieda Foubert, Roeland Raes, Bart Debie, Vlott-kartelpartner Hendrik Boonen, Frédéric Erens, Luc Dieudonné... Dewinter in reactie op de vraag U maakte eigenlijk maar een grapje toen u aankondigde dat er binnen de partij geen plaats is voor neonazi's? : "Er is een verschil tussen gewoon lid zijn en een verantwoordelijke functie hebben in de partij." En verder: "Wij beginnen géén heksenjacht. (...) Ik ben niet van plan om al die mensen en organisaties die u daar noemt, al die Vlaamse Jongeren, te gaan stigmatiseren of veroordelen." Voor het oog van de televisiecamera's klonk het wel anders. Het is dan ook goed dat Koppen eens een stem geeft aan anderen dan de VB-top.

01:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook | | |  Print

22-05-06

'Stop racisme, diversiteit is een realiteit'

In  De Standaard zegt Dyab Abou Jahjah vandaag dat hij niet meer gelooft in stille marsen zoals de stille optocht aanstaande vrijdag in Antwerpen. Abou Jahjah vraagt zich af waarom er opgeroepen wordt tot een stille mars en niet tot een mars tegen racisme. Volgens Abou Jahjah is er een enorm verschil tussen geweld dat zinloos is en geweld dat door een ideologie wordt geïnspireerd. Abou Jahjah zal niet deelnemen aan de mars. Hij vergist zich.

Natuurlijk heeft Abou Jahjah gelijk als hij het probleem van racisme aankaart, en het door een ideologie geïnspireerd geweld. Maar hij heeft ongelijk afwezig te blijven aanstaande vrijdag. Op vraag van de families van Mohamed Bouazza (de jongeman die na een achtervolging verdronken is in de Schelde), Oulematou Niangadou en Songül Koç is een tweede slogan toegevoegd waarachter vrijdag opgestapt wordt. Naast 'Het verdriet van A' wordt ook 'Stop racisme, diversiteit is realiteit' meegedragen.

Het organiserend comité zoekt 400 tot 500 vrijwilligers om de optocht vrijdag in goede banen te leiden. Vrijwilligers kunnen zich donderdag 25 mei om 17.00 uur melden in het voormalige jeugdhuis De Cluys, Generaal Eisenhouwerlei 47 in Borgerhout. Daar en dan krijgen ze uitleg over wat van hen verwacht wordt. Steeds meer groepen mensen maken zich intussen op om gezamenlijk aan de stille optocht deel te nemen. De scouts bijvoorbeeld verzamelen aan Brouwersvliet en gaan van daaruit in groep naar de optocht. De kleurige das van hun uniform verwisselen ze voor de gelegenheid met een witte das. 

Het VB roept ook op om deel te nemen aan de stille optocht, al zullen "de kopstukken van het Vlaams Belang niet deelnemen aan deze mars teneinde iedere vorm van politieke recuperatie te vermijden. De Antwerpse witte mars moet net als de Brusselse witte mars een mars van het volk worden en niet van de partijpolitiek." Het VB laat geen kans liggen om 'het volk' op te zetten tegen 'het establishment'.

20:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

21-05-06

Onverbeterlijk

Minister Karel De Gucht stelt de VB-kiezers verantwoordelijk voor het racisme dat het VB uitdraagt. De Gucht dit weekend in  Het Laatste Nieuws, om eens die krant te citeren: “Ik vind niet dat je een onderscheid mag maken tussen de partij en degenen die ervoor stemmen. Ik stap niet mee in de redenering dat de partij slecht is, maar dat we respect moeten hebben voor de kiezers. (…) Ik zeg niet dat iedereen uit puur racisme voor Vlaams Belang stemt. Maar als je ervoor stemt, dan weet je dat dat een racistische partij is. Racisme is het belangrijkste punt van die partij.” Bart Brinckman komt in  De Standaard daarenboven tot de conclusie dat het VB niet voor verbetering vatbaar is, een  onvermogen tot zelfreflectie heeft. Acteur Peter Van den Begin, die de ouders van de vermoorde Luna al vele jaren kent, vraagt vandaag in  De Zondag overigens ook dat de kiezers van het VB eens goed nadenken. Peter Van den Begin, na de vraag over de rolvan het VB bij het drama: "Je kunt geen groep mensen verantwoordelijk stellen voor de actie van één individu. Je kunt evenmin naast de feiten kijken. Het was een racistische moord. En het VB is een racistische partij. (...) Belangrijk is dat we er lessen uit trekken. En dat de kiezers van het VB eens serieus over dit alles nadenken." Kiezers van een partij die niet tot betere inzichten te bewegen is.

 

Bart Brinckman in De Standaard  dit weekend: “’Bij deze roep ik alle partijvoorzitters en opiniemakers op zich nadrukkelijk te bezinnen over hun houding tegen het Vlaams Blok. Want pers en politiek mogen dan wel niet de dader zijn van deze laffe aanslag, helemaal vrijuit gaan ze niet. (...) Het wordt tijd dat ze ophouden alles wat rechts van het politieke centrum zit, ongenuanceerd af te schilderen als baarlijke duivels. Pers en politiek dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk voor een klimaat van onverdraagzaamheid. (...) Om drama's te vermijden roep ik hen op om de demonisering van het Vlaams Blok eindelijk een halt toe te roepen.’Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke schreef deze brief exact vier jaar geleden, in de nasleep van de moord op Pim Fortuyn. De inhoud ervan slaat met verstomming. Nauwelijks een week geleden waste de partij na de racistische moorden in Antwerpen haar handen in onschuld. ‘Wij hebben het Groen! toch nooit verweten dat Fortuyn is vermoord door een veganist,’ vertelde Filip Dewinter... Van een bochtje meer of minder is Vlaams Belang nog niet doodgegaan.

Donderdag raakte het verzoekschrift tegen Vlaams Belang bij de Raad van State eindelijk klaar. De buitengewoon gedetailleerde aanklacht leest alsof iemand met een dweil in het gezicht slaat. Na een karrenvracht citaten uit de meest diverse bronnen (verklaringen, folders, boeken, webstekken) komen advocaten Luc Walleyn en Annemie Schaus tot een heldere conclusie. ‘Volgens Vlaams Belang horen moslimgemeenschappen in Vlaanderen niet thuis. Bovendien zijn de leden ervan crimineel, werkschuw. Ze profiteren van onze sociale zekerheid. En ze vormen een bedreiging voor onze veiligheid, waarden en cultuur.’

De VLD steunt om politiek-strategische redenen het verzoekschrift niet. De partij vreest dat zoiets Vlaams Belang in een martelaarsrol kan duwen waarbij extreem-rechts het beeld kan boetseren dat ‘de politiek’ op een democratische manier met haar afrekent. Toch wilde kamerfractieleider Fons Borginon in geen geval de medeverantwoordelijkheid van Vlaams Belang ontkennen. ‘Natuurlijk haalde alleen Hans Van Themsche de trekker over. Maar de door Vlaams Belang gecreëerde sfeer draagt er toe bij dat de schutter dacht dat hij maatschappelijk verantwoord bezig was. Net zoals hooligans menen dat baldadigheden hun voetbalclub ten goede komen. Zo proberen ze hun individuele verantwoordelijkheid te ontlopen.’

Bij de moord op Pim Fortuyn kwam de kogel zogenaamd van links. Het blijft verbijsterend dat niemand bij Vlaams Belang inziet dat, als ze gewoon hun eigen argumentatie volgen, de kogel deze keer van rechts kwam. Door die zinsverbijstering - het woord is echt niet overdreven - stapelde de partij de afgelopen week de stommiteiten op. Zelden kwam Vlaams Belang zo in de verdrukking. Wellicht heeft de hoogmoed die zinsverbijstering gevoed. Vlaams Belang waande zich onaantastbaar. Anders had de partij het verkiezingscongres van vorige week zeker uitgesteld. Maar oogkleppen deden de partijtop focussen op een propagandanummer. Elke connectie met de moorden zou hij wel even neutraliseren met een minuut stilte voor ‘alle slachtoffers’ van geweld, dus evengoed voor Patrick Mombaerts die per ongeluk door een allochtoon werd gedood. Nooit stelde de partij zich de vraag of het campagnebeeld - het kleine blonde meisje, met de slogan Veilig Vlaams Leefbaar - wel zo kies was.

Evengoed is de partij niet in staat tot enige zelfreflectie. Op geen enkel moment stelde ze scherp op haar eigen functioneren. De partijleiding zit helemaal opgesloten in een verstard discours. Door het gebrek aan interne democratie beperkt het debat zich tot de overbodige vraag of er skinheads en neonazi's in de buurt zijn. Zeker met de nieuwe klacht zal de partij opnieuw lamenteren over het gebrek aan vrije meningsuiting . Of Vlaams Belang zal zijn toevlucht nemen tot allerlei onverdachte prominenten die ‘toch hetzelfde zeggen’. Zo werd de Nederlandse Ayaan Hirsi Ali steevast ongegeneerd opgevrijd, tot de dame doodleuk vertelde dat Vlaams Belang beter werd verboden. Gisteren dweepte Vlaams Belang met Tony Blair omdat die ‘asieltoeristen’ hekelde. Vlaams Belang lijkt maar niet in te zien dat Blair weliswaar een aantal uiterlijkheden van het Belangdiscours overneemt maar nooit de finaliteit ervan. Het is ondenkbaar dat een lid van New Labour tijdens een verkiezingscongres een pleidooi houdt over een blank en godvrezend Groot-Brittannië zoals Alexandra Colen dat vorige week klaarspeelde.

Als Vlaams Belang die hatelijke 'wij tegen zij'-benadering zou kunnen laten varen en eindelijk zou vertrekken van de premisse van een veelkleurig Vlaanderen, dan zou de partij kunnen marcheren in de richting van een conservatief-populistische maar normale partij. Meteen zou haar genadeloze kritiek op de integratiepolitiek een heel stuk geloofwaardiger klinken want ontdaan van elke racistische geur. Maar we moeten ons geen illusies maken. Twee jaar geleden, na de veroordeling van het Vlaams Blok, ging een gigantische kans verloren om de bocht zonder gezichtsverlies te maken. Grote politici kijken niet alleen ver vooruit, ze zien ook historische opportuniteiten. Deze week bewees de partij opnieuw hoe blind ze wel is.”

08:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | | |  Print

20-05-06

Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid

"In twee weken tijd waren we getuige van verschillende racistisch geïnspireerde gewelddaden, met als tragisch hoogtepunt de racistische moordaanslag op Luna, Oulemata en Songul door de achttienjarige Hans op klaarlichte dag in hartje Antwerpen." Op initiatief van Meyrem Almaci (foto), cultuurwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel, en collega's van de universiteiten van Leuven en Gent, werd naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen de voorbije dagen een oproep verspreid om een halt toe te roepen aan het gedoogbeleid tegenover racisme. Tientallen mensen uit de academische wereld, kunstmiddens en allochtone verenigingen ondertekenden de tekst die gisteren aangekondigd werd op deze weblog en vandaag in  De Morgen en  De Standaard verscheen. Mits een ruimere verspreiding vooraf zouden nog wel meer mensen, mensen uit de buurtwerkingen en de vakbonden bijvoorbeeld, de tekst ondertekend hebben. Maar nu komt het vooral aan op politici en anderen die de woorden willen omzetten in daden.
 
"Vlaanderen is multicultureel en die multiculturaliteit is een onomkeerbaar feit. Dat geldt helaas niet voor het democratische karakter van onze samenleving. We stellen vast dat de laatste decennia, in België en andere Europese landen, racisme en vreemdelingenhaat om zich heen grijpen. De realiteit en wenselijkheid van een multiculturele samenleving worden steeds meer in vraag gesteld, waardoor het samenleven alleen maar wordt bemoeilijkt.
 
Daartegen zeggen wij: neen ! Het wordt tijd dat het racisme erkend wordt als een structureel en maatschappelijk probleem. Iedereen dient verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen. De strijd tegen racisme moet de klassieke en vrijblijvende retoriek overstijgen. Te lang hebben we een gedoogbeleid geduld ten aanzien van een racistisch en islamofoob discours dat sociale spanningen en problemen herleidt tot culturele verschillen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Te lang hebben we de ogen gesloten voor de realiteit van een geïnstitutionaliseerd racisme. Te lang hebben we lijdzaam toegekeken en aanvaard dat Ali's of Ayches worden gediscrimineerd - in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt - louter en alleen vanwege hun naam, hun uiterlijk of hun hoofddoek. Te lang hebben we aanvaard dat verschillende politieke beleidsverantwoordelijken met woorden het racisme afkeuren, maar in hun daden soms de weg plaveien voor het racistische discours. Hoeveel tragedies moeten er nog plaatsvinden voordat we beseffen dat racisme elke kans op een democratische en vreedzame samenleving kapotmaakt?
 
Daarom roepen wij alle democraten op om een halt toe te roepen aan het gedoogbeleid tegenover het racisme en de discriminaties die nu al jaren onze samenleving kapotmaken. Media en politici dragen daarin een verpletterende verantwoordelijkheid. Het gedoogbeleid van de gevestigde partijen en de media heeft ervoor gezorgd dat het racistische gif zich in alle lagen van de bevolking heeft kunnen vestigen. De demagogische en hatelijke woorden tegen de multiculturele samenleving, tegen 'allochtonen', tegen vluchtelingen en asielzoekers die met de regelmaat van de klok worden afgevuurd door het VB en sommige mandatarissen van de gevestigde partijen lokken nauwelijks nog afkeuring of zelfs maar verbazing uit. Op donderdag 11 mei 2006 heeft een dolgedraaide adolescent écht met scherp geschoten, met dodelijke slachtoffers als gevolg.
 
Het is hoog tijd voor een collectieve, politieke én maatschappelijke bezinning. Als we een democratische toekomst wensen voor ons land en onze kinderen, moeten we daar dringend werk van beginnen maken. Discriminatie en racisme moeten als fundamentele problemen worden erkend en als dusdanig aangepakt. Racisme en discriminatie zijn niét het werk van enkele kwade of misleide individuen of zelfs van één enkele partij: ze zijn een vast onderdeel geworden van ons bestel, van onze dagelijkse leefwereld, onze manier van handelen en soms zelfs van ons taalgebruik. Die realiteit moet dringend worden doorbroken, op verschillende fronten.
 
1    Op het politiek-juridische vlak dienen bestaande wetten en reglementen effectief te worden toegepast, ook ten aanzien van het VB. Te lang kreeg die partij, nochtans veroordeeld voor het aanzetten tot racisme, van andere partijen een politieke vrijbrief voor haar haatcampagnes.
 
2    Daarnaast dient echter ook vooral de strijd tegen discriminaties in de verschillende maatschappelijke sectoren de absolute prioriteit te krijgen die ze verdient, wat tot nu toe te weinig het geval is.
- Discriminatie moet gemeten en dus zichtbaar gemaakt worden. Dat staat toe de effectiviteit van het beleid te evalueren. We houden onvoldoende de vinger aan de pols.
- Ondanks alle goede intenties om het probleem te verhelpen blijft discriminatie bij aanwerving een wijdverspreide realiteit. Praktijktesten, contractclausules en aanwervingsquota, te beginnen bij de overheid, zijn middelen om de systematische uitsluitingen van etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ook discriminaties op bijvoorbeeld de woonmarkt en in het onderwijs moeten performanter aangepakt worden. Scholen die moedwillig met allerlei trucjes hun deuren gesloten houden voor kinderen op basis van hun afkomst moeten harder aangepakt worden. Niet willen ingrijpen is toestemmen of op zijn minst schuldig verzuim.
- In alle gevallen moet de overheid het onberispelijke voorbeeld geven, in het personeelsbeleid (afdwingbare cijfers) en in de strijd tegen discriminatie bij ambtenaren en politiediensten. Dat is vandaag niet het geval.
 
3    Tot slot moeten het alledaagse racisme en de banalisering van het racistische discours worden bestreden. Het kan niet zijn dat onder het mom van 'taboes doorbreken' racistische vertogen een vrijgeleide krijgen in onze samenleving.
- De media moeten zich, als belangrijkste berichtgevers over onze multiculturele samenleving, dringend bezinnen over hun verantwoordelijkheid in het mede verspreiden van het alledaagse racisme en het voeden van een vertoog waarin de 'andere' wordt gezien als parasiet en als profiteur, zo al niet als crapuul en "roofdier". Niet willen duiden en niet tegenspreken is toestemmen.
- De multiculturele realiteit van Vlaanderen, Brussel en België moet in alle scholen worden onderwezen, zodat al onze kinderen doordrongen zijn van deze realiteit en er daadwerkelijk mee leren om te gaan.
 
Problemen in de (multiculturele) samenleving moeten niet onder de mat geveegd worden, maar geanalyseerd en verholpen worden. Iedereen heeft daarbij een stem. Medemensen als minderwaardige wezens beschouwen of behandelen staat echter elke humane oplossing in de weg. Vlaanderen is multicultureel, of (democratisch) Vlaanderen zal niet zijn. Racisme en uitsluiting maken een samenleving kapot. Dat bestrijden is nu zelfs letterlijk een 'kwestie van leven of dood'."

10:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook | | |  Print

19-05-06

Eindelijk klacht tegen VB neergelegd

Vijf partijen (SP.A, Spirit, PS, MR en CDH) legden gisteren klacht neer bij de Raad van State tegen het Vlaams Belang op basis van de zogenaamde droogleggingswet. Die wet bepaalt dat een partij tot maximaal een jaar haar federale overheidsdotatie kan verspelen wanneer ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert.

Over de klacht is maanden gepalaverd. De organisaties Mrax en Kif Kif bereidden al in november een bezwaar voor. Maar de legistieke vertaling door de partijen (op kosten van die partijen) bleef maandenlang aanslepen. Ook wilde een aantal politici vermijden dat de Raad van State net voor de gemeenteraadsverkiezingen een uitspraak zou doen. De Raad van State krijgt zes maanden de tijd om tot een besluit te komen. Eind november zou dus duidelijk moeten worden of het VB het drie maanden tot een jaar lang haar federale subsidies verliest. In het laatste geval zou het VB het met 2,1 miljoen euro minder moet stellen. Wat nog altijd maar 1/3e is van wat het VB jaarlijks aan overheidsdotaties krijgt (6,2 miljoen euro), terwijl het daarnaast nog eens een legertje van 756 mandatarissen en 127 stafleden betaald krijgt van overheidswege.

Onmiddellijk aanknopingspunt voor de 43 pagina's tellende klacht (het laatste feit mag maar 60 dagen oud zijn) is de toespraak van Philip Dewinter tijdens de 'veiligheidsmeeting' van half april in Antwerpen (foto). Volgens het dossier werden daar ,,op een systematische manier criminaliteit, vreemdelingen en allochtonen op een hoop gegooid''. Ook de slogan ,,multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit'' werd daar gehanteerd. Verder is de klacht een ellenlange opsomming van uittreksels van verklaringen, toespraken, websites en publicaties die volgens de indieners ervan als discriminatie ten opzichte van vreemdelingen en allochtonen kunnen worden beschouwd. Het overzicht start in maart 1999, het moment waarop de droogleggingswet werd ingevoerd.

Het werkstuk besluit dat volgens het VB ,,moslimgemeenschappen in Vlaanderen niet thuishoren, dat de leden ervan overwegend crimineel en werkschuw zijn, profiteren van 'onze' sociale zekerheid en een bedreiging vormen voor onze veiligheid, waarden en cultuur. Waar voortdurend herhaald wordt dat deze bevolkingsgroep zich onmogelijk kan aanpassen, wordt anderzijds als oplossing de 'terugkeer' van deze bevolkingsgroep - de uitsluiting uit de samenleving - geponeerd.''

Spirit rekent op een veroordeling van het VB. De SP.A wil enkel de Raad van State de kans geven om zich ten gronde over de zaak uit te spreken. VLD en CD&V steunen de klacht niet. Zij vinden een rechtscollege ongeschikt om politieke discussies te beslechten en vrezen dat het VB zich hiermee in een slachtofferrol kan wentelen. Het alternatief is echter racisme niet beteugelen. Is het dat dat men wil? VLD-fractieleider Fons Borginon vindt de procedure ook maar ,,weinig efficiënt'' omdat het VB hoogstens financieel kan worden geschaad. Hoe het VB dan wel treffen? Door de partij te verbieden en hun leiders hun politieke rechten af te nemen? Zo'n voorstel hebben we Borginon ook niet horen formuleren. Het VB reageerde alvast woedend op de klacht. Volgens de partij maken de indieners ,,misbruik van de vreselijke gebeurtenissen in Antwerpen''. Voorzitter Frank Vanhecke: ,,We kunnen niets anders doen dan de slagen te tellen.''

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

'Het verdriet is van A'

Op initiatief van burgemeester Patrick Janssens werd gisteren overlegd over de organisatie van een stille optocht op 26 mei aanstaande in Antwerpen. Er is niet langer sprake van een 'stille mars', het is een 'stille optocht' geworden. Met de families Bouazza, Drowart, Niangadou en Koç, organisaties van allochtonen, het buurtwerk, de vakbonden, en stads- en politiediensten werden afspraken vastgelegd voor de organisatie van die stille optocht. Na afloop werd het hiernavolgend persbericht verspreid, en een website geopend.

 "Op vrijdag 26 mei vindt er onder het motto 'Het verdriet is van A' (...) een stille optocht plaats in de stad Antwerpen ter nagedachtenis aan Mohamed Bouazza en de slachtoffers van de brutale en racistische aanslag van afgelopen donderdag: Luna Drowart, Oulemata Niangadou en Songül Koç. Tegelijkertijd is de optocht een sereen protest tegen alle vormen van geweld in de maatschappij en een pleidooi voor een verdraagzame stad. Het Antwerps stadsbestuur, alsook organisaties van de verschillende gemeenschappen, middenveld- en middenstandsverenigingen, steunen dit initiatief. De stille optocht vertrekt op vrijdag 26 mei aan de Brouwersvliet om 14 uur. Daarna volgt het parcours de kaaien tot de Namenstraat om dan via de Jan Van Gentstraat tot aan de Bolivarplaats te gaan, waar de optocht eindigt met toespraken van de betrokken families.

De families vragen uitdrukkelijk de optocht in alle sereniteit en rust te laten verlopen. Ze vragen dan ook om geen spandoeken, vlaggen, borden met slogans... mee te nemen in de optocht en om geen pamfletten uit te delen. De deelnemers wordt gevraagd een wit kledingstuk te dragen als teken van verbondenheid. Aan de verschillende middenstands- en socio-culturele verenigingen, die door hun werk niet kunnen deelnemen aan de optocht, wordt gevraagd hun solidariteit te uiten door een wit lint of een witte vlag aan te brengen aan hun gebouwen. Het publiek wordt opgeroepen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. (...) Georges Kamanayo, organisatiecomité; Kristel Bleys, namens de familie Bouazza; Omar Ba, namens de familie Oulemata; Erkan Altunbay, namens de familie Koç; Danny Drowart, namens de familie Drowart."

  • Meer info, onder andere hoe met het openbaar vervoer naar het startpunt van de optocht gaan en wat met bussen die ingelegd worden: http://26mei.antwerpen.be

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

Reactie Kif Kif op neerleggen klacht

Het intercultureel platform Kif Kif, die het initiatief nam voor een klacht tegen het VB, is vanzelfsprekend verheugd over het door een aantal parlementsleden en politieke partijen neerleggen van een klacht bij de Raad van State zodat het VB mogelijk een deel van haar overheidssubsidies verliest. Maar Kif Kif wijst erop dat het racismeprobleem niet verengd mag worden tot het VB.

"Het interculturele platform Kif Kif stelt met tevredenheid vast dat het doorsturen van zijn klacht om de partijfinanciering van het VB in te trekken in een laatste stroomversnelling zit. De organisatie is er meer dan ooit van overtuigd dat belastinggelden niet dienen om politieke partijen te steunen die er hun handelsmerk van maken om haat en verdeeldheid te zaaien. Kif Kif maakt zich evenwel ernstige zorgen over het verloop van het politieke en maatschappelijke debat na de racistische moorden in Antwerpen. Racisme, haat en discriminatie mogen niet verengd worden tot de partijpolitieke vertaling ervan door het Vlaams Belang. De samenleving moet zich ernstige vragen (blijven) stellen en heeft in haar geheel nood aan een grondige bezinning. De klacht van Kif Kif tegen het VB mag niet dienen als gewetenssusser, opdat we als samenleving onze handen in onschuld zouden kunnen wassen.

(…) Kif Kif benadrukt (…) dat ze met haar actie het racisme en de discriminatie viseert en niet het Vlaams Belang op zich. Voor Kif Kif mag het Vlaams Belang blijven bestaan zolang het zich maar binnen de krijtlijnen van de democratische rechtstaat beweegt. Het is nu aan de rechterlijke macht om zich hierover uit te spreken. Indien de rechterlijke macht van oordeel is dat de werking van het Vlaams Belang in strijd is met de mensenrechten, vindt Kif Kif dat de partij hiervoor een duidelijke sanctionering en terechtwijzing dient te krijgen. Strategisch-electorale overwegingen mogen bij dergelijke principebeslissingen geen rol spelen. In die zin zou Kif Kif het niet meer dan normaal vinden indien er ook een gelijkaardige klacht tegen het Waalse Front National zou worden ingediend. Een extreem-rechtse partij die naar taalgebruik en inhoud grote gelijkenissen vertoont met het Vlaams Belang. Strijd tegen racisme en discriminatie, niet tegen Vlaams Belang.

Volgens Kif Kif hebben de laffe moordpartijen meer dan ooit aangetoond dat de racistische kanker zich diep in de samenleving heeft genesteld. De organisatie is dan ook bezorgd dat het maatschappelijk debat hierover momenteel bijna uitsluitend focust op de rol en de (morele) verantwoordelijkheid van het VB en de wapenwetgeving. Kif Kif betreurt deze verregaande reductie van de problematiek. Waar blijven de diepgaandere analyses? Waar blijft de politieke wil om daadkrachtig tegen elke vorm van racisme, aanzetten tot haat en discriminatie op te treden? Waar blijven de wetsvoorstellen om de problemen bij de wortel aan te pakken: het racisme van elke dag, zowel expliciet als impliciet. In die zin getuigde het optreden van onder meer VLD-voorzitter Bart Somers - die zelf niet om een krasse uitspraak over allochtonen verlegen zit - van een verregaande vorm van hypocrisie. Maar ook de andere partijvoorzitters hebben boter op het hoofd. Zo is het voor Kif Kif onbegrijpelijk dat de racistische moorden er niet toe hebben geleid om het Koninklijk Besluit rond de praktijktesten eindelijk goed te keuren.

De samenleving in Vlaanderen heeft het in haar geheel hoe langer hoe moeilijker om met haar etnisch-culturele diversiteit om te gaan. Hoewel de invloed van de uitspraken en het gedrag van de vertegenwoordigers van het Vlaams Belang ver reikt, veel verder dan ons lief is: het is geen zaak van één partij alleen. Het racisme en de discriminatie overstijgen veruit de partijlijnen van het Vlaams Belang. Kif Kif roept dan ook dringend op tot een algemene en grondige maatschappelijke bezinning. Het racistisch geweld mag niet meteen worden geïndividualiseerd en geminimaliseerd. De media hebben hierin de belangrijke taak om te vermijden dat zij – vaak ongewild - een forum worden waar stigmatisering van bevolkingsgroepen, vooroordelen als normaliteiten beschouwd worden. Iedereen heeft de taak alert en zelfkritisch te blijven over dit soort berichtgeving en zijn stem te laten horen als deze te wensen overlaat."

  • Morgen of één van de volgende dagen publiceren we hier de tekst Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid  die momenteel ter ondertekening circuleert bij academici, mensen uit het sociaal-culturele middenveld, kunstenaars, bij allochtone verenigingen en anderen. Naast een algemene oproep bevat de tekst ook een aantal concrete voorstellen voor racismebestrijding.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook | | |  Print

18-05-06

VB-website blijft haat spuwen, maar ook: VB verveeld met uitwijzen van vluchteling.

Alhoewel enkele VB-personeelsleden deze weblog elke ochtend bekijken, ging het VB niet in op onze suggestie om op de dag van de begrafenis van Luna Dowart de nodige gereserveerdheid in acht te nemen. Eens een dag niet gif te spuwen op alles wat beweegt. Neen, er moesten op de VB-website zonodig berichten over de Vlaamse economische groei waarbij de allochtonen alweer een veeg uit de pan kregen; over de Vlaamse onafhankelijkheid waarbij de Walen, de Egmontpact- en andere onderhandelaars bekritiseerd werden; over Ayaan Hirsi Ali (foto) en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo Van Gogh, waarbij uitgehaald werd naar het verlenen en behouden van een nieuwe nationaliteitskaart; en over Fidel Castro, met in zijn zog Steve Stevaert. Vanzelfsprekend kon voor die twee laatsten op de VB-website evenmin een goed woord af.

 

We gaan hier niet reageren op alle onzin die gisteren alweer op de VB-website verscheen. Alleen dit. Het eerste nieuw bericht gisteren handelt over de economische prestaties van acht verschillende regio’s. De Tijd  kon er een studie over inkijken, en het VB citeert eruit. De regio’s die onderzocht werden zijn: Vlaanderen, Baden-Württemberg, Catalonië, Lombardije, Maryland, Nord-Pas-De Calais, Québec, Rhône-Alpes en Schotland. Een tabel met daarbij onder andere de gemiddelde jaarlijkse groei in werkgelegenheid en het aandeel vreemdelingen ten overstaan van de actieve bevolking vervolledigt het plaatje. Zoals gewoonlijk zit het venijn in de staart. Het VB schrijft over het artikel in De Tijd : “Alleen spijtig dat dit uitermate boeiende verhaal ontsierd wordt met een nieuwe politiek-correcte mantra: ‘Zolang Vlaanderen geen district of diversity  is, zal het ook geen district op creativity  zijn’, meent commentator Huysentruyt. Toch gewoon even meegeven dat regio’s als Lombardije, Nord-Pas-De-Calais en Schotland met een evenredig aandeel buitenlanders toch een mooie jaarlijkse groei van de werkgelegenheid neerzetten. En dat regio’s met een hoog aantal buitenlanders als Baden-Württemberg of Rhône-Alpes daaruit toch niet de zekerheid halen dat de werkgelegenheid ook groeit.” Maar als je even de tabel bekijkt die het VB meegeeft, stel je vast dat het VB de zaak weer eens met oogkleppen bekijkt. Er zijn vier regio’s die duidelijk meer buitenlanders tellen dan Vlaanderen. Twee – de geciteerde Baden-Württemberg en Rhône-Alpes – scoren inderdaad niet veel beter dan Vlaanderen in aangroei van werkgelegenheid. Maar de twee andere – Catalonië en Québec, respectievelijk met 12 % en 9,9 % buitenlanders tegenover 4,8 % voor Vlaanderen – die scoren met merkelijk beter dan Vlaanderen in jaarlijkse aangroei van de werkgelegenheid. Die feiten passen niet in het vreemdelingenstandpunt van het VB en worden dan maar verzwegen in het VB-commentaar. Alleen het negatieve, dat wordt onder de aandacht gebracht.

 

Een ander bericht gisteren gaat over de omstreden Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali. Twee dagen geleden plaatsten de VB-webmasters Yves Buysse en Ludo Leen ook al een bericht over Hirsi Ali. De van oorsprong Somalische Hirsi Ali heeft gelogen om bij aankomst in Nederland de status van vluchteling te kunnen krijgen. Op zich begrijpelijk: de asielprocedure is zo streng dat om enige kans op erkenning er wel eens een leugentje om bestwil bij moet. Maar het is natuurlijk niet passend om nadien parlementslid te worden en als geen ander kritiek te spuien op de islam en de multiculturele samenleving, maar niet eens rechtmatig in het land te verblijven. Alhoewel Hirsi Ali zich laatst nog distantieerde van het VB, hemelt het VB haar nu nog op. De VB-website wijst erop dat Ali “er keer op keer weer op (hamerde) dat de multiculturele gedachte zelf aan de basis ligt van de mislukte integratie”. Volgens het VB is het links, in casu de Nederlandse televisieomroep van socialistische huize VARA, die met het heropvissen van Hirsi Ali’s leugens, Hirsi Ali het land wilde uitkeren. Maar het is wel VVD-partijgenote Rita Verdonk, een nog hardere tante dan Hirsi Ali, die op een paar dagen tijd besloot dat Hirsi Ali onrechtmatig in het land verbleef, en onterecht de Nederlandse nationaliteit verwierf. Nog gekker wordt het aan het slot van het VB-artikel: “Men mag van Hirsi Ali denken wat men wil, maar haar verdienste voor het debat over islam en integratie kan nauwelijks overschat worden. Haar vertrek is hoe dan ook een zwaar verlies voor de Nederlandse politiek en de democratie.” Allez, voor alles is er een eerste keer. Het VB dat het vertrek van illegaal verblijvende vluchteling betreurt. Het is nog niet eerder gebeurd, maar het is duidelijk: als de vluchteling dezelfde opinie huldigt als het VB, vindt het VB het wél een spijtige zaak dat die vluchteling uit het land moeten vertrekken.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook | | |  Print

"Er is een ideologie die dit soort gruwel mogelijk maakt"

In de Sint-Pauluskerk aan de Veemarkt in Antwerpen vond gisteren de uitvaartplechtigheid van de tweejarige Luna plaats. De peuter werd vorige donderdag doodgeschoten in de Zwartzusterstraat in het Antwerpse stadscentrum, samen met haar Malinese nanny.  Even tevoren was een kogel afgevuurd op een gehoofddoekte Turkse vrouw. De afscheidsplechtigheid bleef aan ieders ribben plakken. De ouders van Luna brachten het VB in verlegenheid door het terugtrekken van het jongste VB-campagnebeeld te eisen. Wat door het VB ingewilligd werd. De grootmoeder van Luna wees op de ideologie die de schietpartij mogelijk maakt. Op ATV getuigde gisterenavond een voormalige klasgenoot van Hans Van Temsche dat de dader van de schietpartij een timide iemand was maar in beperkte kring gore racistische praat uitsloeg.


,,Met velen zijn we hier samen, verbonden over alle tegenstellingen van huidskleur en ras, rang en stand, geloof of vrijzinnigheid heen. Geschokt door het zinloze geweld dat onze samenleving deze dagen overspoelt'', zo opende pastoor Paul Scheelen de afscheidsplechtigheid. In de kerk zaten ook veel vrienden en familieleden van Oulemalou Niangadou, Luna's kinderoppas, en van Songul Koç, de Turkse vrouw die de schietpartij overleefde. De oma van Luna verwees in een korte toespraak naar de racistische motieven achter de moord en dacht daarbij terug aan haar joodse buurvrouw die bijna geheel haar familie verloor in de holocaust: "Bij de waanzin, bij het onaanvaardbare, bij het onnoemelijke verdriet blijft een realiteit zo moeilijk te begrijpen: er is een ideologie die dit soort gruwel mogelijk maakt. Een zinnetje huist nu in mijn hoofd. Ik hoorde het meer dan dertig jaar geleden van een lieve buurvrouw, een oudere joodse dame die bijna al haar naaste familie in de holocaust verloor. Ze zei me: als men zoveel haat van zo dichtbij gezien heeft, begrijpt men dat er heel veel liefde nodig is om het evenwicht terug te herstellen.''

 

Ook acteur Jan Decleir drukte zijn ongeloof uit voor het onrecht dat de kleine Luna werd aangedaan. ,,Het is niet juist als een gebogen, oude man met witte baard een lofzang aanheft over een kist met daarin een porseleinen kindje, een tweejarig eeuwig slapertje met haar teddybeer.'' Hij zong ook zachtjes ,,Luna, Luna, het lichtgevende meisje.'' Tijdens de dienst waren de liedjes Spider’s web  en I cried for you  van Katie Melua te horen, die je terugvindt op de cd Piece by piece die overigens op de redactie van deze weblog één van de meest gedraaide cd’s is en blijkbaar ook de lievelingsmuziek van Luna is. Stadsdichter Bart Moeyaert las het gedicht voor Oulemalou Niangadou voor dat je hieronder reeds kon lezen. Kinderen legden bloemen neer bij de kist. ,,Luna dit heb je niet verdiend en hier is niemand mee gediend. Maar er is geen denken aan, dat wij je ooit vergeten gaan.'' Een Malinese zangeres nam op haar manier afscheid van Luna; pastoor Scheelen riep alle aanwezigen op om elkaar vast te nemen als teken van diepe verbondenheid tegen zoveel gruwel.  

 

Strafpleiter Jef Vermassen verwoordde een paar uur later drie wensen van Luna’s ouders: de wens om zo anoniem mogelijk te blijven en niet te moeten opdraven in praatprogramma’s en dergelijke; dat zoveel mogelijk mensen de nieuwe, strengere wapenwet steunen in de hoop zo nieuwe drama’s uit te sluiten én de vraag aan het Vlaams Belang om zijn campagnebeeld voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te passen. Omdat het jonge meisje op de nieuwe affiche van het VB (foto) hen teveel herinnert aan hun dode dochter en de dader ,,uit datzelfde milieu afkomstig is. Hij heeft daar de sfeer ingeademd.''  Het VB reageerde met de mededeling dat het maandag al beslist had die affiche terug te trekken. “Het mag duidelijk zijn dat onze partij de kalmte wil bewaren en op geen enkel moment olie op het vuur wenst te gooien”, besluit de VB-persmededeling. De VB-website gisteren niet bekeken?

 

""Het ging niet om een gek. Dat zou de dood van hun dochtertje misschien minder pijnlijk hebben gemaakt", zo verwoordde Jef Vermassen nog de gevoelens van Luna's ouders. "Het ging om een dader die handelde uit haat. Die doelgericht mensen met een andere huidskleur als slachtoffers uitkoos, en ook hun dochtertje Luna doodde omdat ze onder de hoede stond van een Afrikaans au-pairmeisje." Op het ATV-nieuws later op de dag zei een vroegere schoolvriend van Hans Van Temsche dat de dader van de schietpartij vorige donderdag een timide iemand was maar in vertrouwde omgeving wel degelijk gore racistische praat uitsloeg. Nog in datzelfde ATV-nieuws: er is in de nacht van dinsdag op woensdag een brandbom gegooid naar de lokalen van het VNJ in Berchem. Een absoluut verwerpelijke daad, waarbij erger kon voorkomen worden doordat een Turkse passant de brandblusser uit zijn auto haalde en daarmee de beginnende brand kon blussen. Nu nog het VB dat de brand blust bij de geesten die vinden dat de toetreding van Turkije tot de Europese Gemeenschap niet kan.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook | | |  Print

17-05-06

Voor Luna Drowart en Oulemata Niangadou

Vandaag is er in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen een afscheidsplechtigheid voor Luna Drowart, en ook een laatste afscheid van Oulemata Niangadou vooraleer haar lichaam morgen overgevlogen wordt naar Mali. Daar past enkel ingetogenheid bij, en mee rouwen.

Daarom vandaag geen commentaar op de actualiteit, maar het stadsgedicht van Bart Moeyaert dat op de begrafenisplechtigheid zal voorgedragen worden. Als het VB een greintje respect heeft, doet het vandaag voor een keer hetzelfde. Zet het vandaag geen nieuwe berichten op haar website. Vandaag geen heen-en-weer schieten, maar medeleven met de familie en vrienden van de slachtoffers van het gericht geweld vorige donderdag. 

Voor D.

Was je niet liever thuisgebleven?
Had je de oceaan niet moeten laten,
breed als hij is, en heb je onze kou
dan nooit gehaat? Dichtbij de evenaar
is de maan een boot, een hand, een kom.
Daar kan wat in. Veel zorg. Hier niet.
Hier wast de maan als een doof oor.
Ze leunt en luistert niet. Je hebt de man
die jong maar moe was niet gekend.
Hij leed waarschijnlijk aan het draaien
van de aarde. Dat moet haast wel, als je
de waarde van de warmte vergeet en
op een middag vindt dat de zon nu
lang genoeg geschenen heeft. Hoezo
heb je het koud. Last van mijn blik?
Koud om je hart? Koud als je valt?
Jij was hier nog niet eerder, wel.
Went het een beetje onderhand.
Heb je het naar je zin of niet. Vind je
dit land geen land voor jou misschien,
geen land van melk en honing.
Hoor ik je taal, hoor ik je heimwee,
hoor ik je, hoor ik je, het is je geraden,
van wie is dit kind
? Het duurt geen tel
en de stad is veranderd. Dat dacht ik
vannacht toen de maan hier een oog was,
en boven het land van je moeder een hand.
Een boot. Een kom. Ik vroeg me af
of jij ook na je dood blijft zorgen
voor het kind. En zal ik eens in jouw plaats
vragen wat een ander daarvan vindt?

00:42 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print

16-05-06

Jurgen Verstrepen glundert

Was het niet zo triestig, we zouden het bestempelen als dé grap van het jaar. Jurgen Verstrepen die vraagt dat het VB zich distantieert van extremisten, dat met zoveel woorden ziet gebeuren, maar stokdoof blijft voor de oorlogsretoriek die elk VB-congres of -meeting blijft beheersen. Ook gisteren weer.

Jurgen Verstrepen glunderde. Hij had zijn partijleiding een ,,signaal'' gevraagd dat extremisten niet langer welkom waren. En zie, zowel voorzitter Frank Vanhecke als campagneleider Filip Dewinter deed prompt zijn uiterste best om zich van alle mogelijke ,,parasieten'' te distantiëren. Verstrepen sprak van ,,een nieuwe stap''. Verstrepen aanhoorde het vanop de eerste rij, met naast hem Wim Verreycken. Een man die enkele jaren geleden in de Antwerpse gemeenteraad nog zei dat duiven boven Borgerhout ondersteboven vliegen uit vrees dat de ring van hun poot gepikt wordt. Verreycken is omwille van een persoonlijk drama verhuisd naar Sint-Niklaas maar is geen sikkepit veranderd. Als eerste eigen bericht op de toen nog gezamenlijke weblog van vader Wim en zoon Rob Verreycken meldde Verreycken senior trots dat hij die dag in Stekene naar een herdenking is geweest van Vlaamse Oostfronters (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20050523&number=1&...), en vorige zondag besloot hij de samenzang op het VB-congres als vanouds met een kracht "Eigen Volk Eerst!". Als iemand eerst is, betekent dat noodzakelijkerwijze dat iemand anders tweede is. In de retoriek van het VB zijn dat altijd dezelfden. 

Het probleem van het VB is niet de mogelijke aanwezigheid van schorremorrie allerhande. Soms heeft de VB-leiding wel moeite om afstand te nemen van bepaalde groeperingen waarin VB-mandatarissen betrokken blijken te zijn, zoals met de Vlaamse Jongeren Westland. Maar de skinheads bepalen bij het VB niet het beleid. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou die partij veel makkelijker te bekampen zijn. Het echte probleem is het discours van de partij, en de daarbij gebruikte iconografie, zoals Bart Brinckman vandaag in De Standaard  betoogt. Bart Brinckman: "Affiches lijken onschuldig. Maar bij Vlaams Belang zit er een bepaald patroon achter. Is het toeval dat de partij alleen blanke gezichten gebruikt? Een foto van een blank kindervuistje in een blanke vaderhand (met trouwring!) sierde de jongste campagne over veiligheid. Zondag was het een blank meisje (met blonde haren) dat haar toevlucht zoekt bij haar blanke papa. (...) En er was meer. Allerlei filmpjes maakten zondag de brug tussen de diverse tussenkomsten. Vlaams Belang vertoonde een hoop typische straatbeelden. Is het dan toeval dat op geen enkele van die beelden Vlamingen van vreemde komaf te zien waren. Zowat elke Vlaamse winkelstraat reflecteert een veelkleurig palet van mensen. Maar niet voor het Belang. Dat creëert tijdens zijn congres liever de illusie van een zuiver Vlaanderen.

Zowel kamerlid Alexandra Colen als Filip Dewinter vulde de kristalheldere beelden verder op met sprekende woorden. Colen hekelde de teloorgang van het katholieke Vlaanderen. Helemaal in de sfeer van het legendarische boek Mijn land in de kering van Karel Van Isacker droomde ze van een terugkeer naar een idyllische heimat met een bloeiende Mariacultuur en kroostrijke gezinnen die niet zijn aangetast 'door de stress van een opgefokte consumptie-economie waar alle waarden moeten wijken voor het opperste streefdoel van het uit werken gaan'. Dewinter gaf vervolgens de doodschop. 'Leefbare steden zijn veilig, veilige steden zijn Vlaams.' Voor hem leest multicultureel als multicrimineel. De 'triple V' (Vlaams, Veilig en Verbonden (lees: kroostrijk)) moet de 'triple A' (Allochtoon, Arm en Alleenstaand) vervangen. (...) 'Ik weet ook wel dat een niet onbelangrijke groep van allochtonen hier zal blijven. Ik weet ook wel dat er een mix zal ontstaan', benadrukte Dewinter gisteren aan De Standaard . 'Maar ze moeten zich aanpassen. Wij zijn evenmin racisten. Nogal wat van onze mandatarissen hebben kleurlingen in hun familie. Et alors , zou ik zeggen.' Volgens de campagneleider eerbiedigt Vlaams Belang de realiteit. 'Jullie moeten ons echt nergens van verdenken. 94 procent van de Vlaamse bevolking is gewoon blank. Alleen in de steden liggen de verhoudingen anders.' Dat vreemdelingen Vlaanderen 'overspoelen', moeten we blijkbaar met wat zout nemen."

Toch zei gastheer Frank Creyelman op het VB-congres vorige zondag: "Honderd meters van de Mechelse Grote Markt kom je in Noord-Afrika." Een paar jaar geleden heeft Jurgen Verstrepen Mechelen in een televisiereportage voorgesteld als zowat de onveiligste stad van het Westelijk halfrond. De link tussen onveiligheid en allochtonen was alweer gelegd. En het bleef maar doorgaan. Zoals Paul Geudens in Gazet van Antwerpen  gisteren opmerkte: "De meeting in Mechelen was officieel gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. En wat merk je dan? Dat de drie kwartier durende toespraak van Filip Dewinter voor meer dan de helft van de tijd handelde over migranten en veiligheid. Over ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, lokale economie en taksen hebben we daar weinig gehoord." Getrouw haar pogingen om zich als slachtoffer voor te stellen, jammerde de VB-website gisteren dat de Vlaamse pers zo weinig aandacht besteedde aan de - nochthans in een persmap uitgedeelde - standpunten over ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu...

Voor Geudens had het VB-congres van vorige zondag "iets meer mogen zijn". Alle  commentatoren van Vlaamse kranten vonden dat trouwens. Geudens: "Ja, natuurlijk werd door een paar sprekers gesteld hoe erg zij de schietpartij wel vinden, hoe zeer zij de feiten betreuren en veroordelen. De verkiezingsmeeting werd zelfs begonnen met een minuut stilte voor àlle slachtoffers van geweld. En toch ontbrak er iets. Wanneer dergelijke gruwelijke feiten gebeuren, de voorbije weken herhaaldelijk zelfs, dan moet de politiek, dan moeten àlle politieke partijen in eigen boezem kijken. De raid van Hans Van Themsche kan misschien worden afgedaan als het werk van een waanzinnige op wie niemand vat had (...). Maar dat neemt niet weg dat er de jongste tijd andere incidenten van racistische aard zijn voorgevallen die duidelijk wél te maken hebben met de algemene sfeer in deze samenleving. Hoe komt dat? Sommige partijen hebben wellicht te lang gewacht om duidelijk aanwezige maatschappelijke problemen te benoemen en aan te pakken. Zij hebben daardoor het klimaat laten verzuren, de standpunten doen verharden. Andere partijen hebben garen proberen te spinnen bij die problemen. Zoals het Vlaams Blok, nu het Vlaams Belang. Het zou daarom ook uitgerekend voor dié partij gepast zijn een deel(tje) van de verantwoordelijkheid op zich nemen, om even in de spiegel te kijken. Dat is geen partijpolitiek, dat is ethiek. Maar dat was er dus gisteren hoegenaamd niét bij. Geen reflectie over het harde taalgebruik of over de gevolgen van de creatie van een vijandbeeld, laat staan dat er sprake was van een moreel schuldbesef of een mea culpa."

01:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook | | |  Print

15-05-06

Familie vermoorde Luna geschokt door houding VB

Het VB wees gisteren iedere verantwoordelijkheid voor de racistische moorden in Antwerpen af. ,,Het culpabiliseren van de partij is er enkel op gericht om het debat over de vreemdelingen te sluiten.'' Bullshit, want het debat daarover is vrij. Racisme kan echter niet, zo (ver)oordeelde het Hof van Beroep in Gent. Het VB probeert er gemakkelijk tussenuit te geraken. Het distantieert zich van skinheads en neonazi's maar laat haar eigen programma en taalgebruik ongemoeid, terwijl net dat veroordeeld is als racistisch. De familie van de vermoorde Luna zegt geschokt te zijn door de houding van het VB.

Het was een getelefoneerd nummer. Zaterdag schreef VB-verruimer Jurgen Verstrepen op zijn weblog: ,,Skinheads en neonazi's zijn al lang niet welkom in de partij. Ik verwacht dat de partij een signaal geeft en de extreme elementen van zich afstoot. Ik verwacht een statement. Dat de brede volkspartij het Vlaams Belang géén baat heeft bij extremisten. Dat dergelijk tuig beter hun rugzak inpakt en niet in onze buurt komt.'' En zo geschiedde. Zowel voorzitter Frank Vanhecke als kandidaat Antwerps burgemeester Filip Dewinter deden hun uiterste best om Verstrepen ter wille te zijn. ,,Wij hebben niets te maken met skinheads. Wij willen dat ook niet. Ik onderschrijf de oproep van Verstrepen'', zei Vanhecke tijdens de persconferentie die het verkiezingscongres voorafging.

,,Vlaams Belang kan, mag en wil nooit een forum zijn voor extremisme, racisme en geweld,'' stelde Dewinter later. ,,Wij distantiëren ons van iedereen die onze partij als alibi gebruikt voor extremistisch en racistisch geweld. Skinheads en neonazi's horen bij ons niet thuis. Het is ronduit schandalig dat de andere partijen van deze moorden misbruik maken.'' Voor Vanhecke was het kristalhelder. ,,Het is onze tegenstanders om iets anders te doen. Men doet hier een bewuste poging om elke aanklacht tegen de onveiligheid in onze steden of tegen de rampzalige vreemdelingenpolitiek van de paarse regering bij voorbaat verdacht te maken of te criminaliseren.'' Hij hekelde ook de reanimatie van de klacht tegen Vlaams Belang die de partij een deel van haar overheidsfinanciering kan kosten. 

Het VB begrijpt het niet. Na de moord op Joe Van Holsbeeck waren alle partijen het eens dat dit drama politiek niet mocht worden uitgebuit. De Antwerpse moorden waren ,,nauwelijks zes uur oud'' of premier Verhofstadt wees met een beschuldigende vinger naar extreem-rechts. ,,Een echte schurk,'' zo besloot de Mechelse Belanger Frank Creyelman. Creyelman die subsidies voor zijn fractie in de Mechelse gemeenteraad gebruikte om bij hem thuis een nieuw salon te plaatsen, maar dat is natuurlijk maar een detail. ,,Walgelijk'', oordeelde Dewinter. Over Verhofstadt die een link zag tussen de racitische taal van het VB en een jongeling die doelbewust kleurlingen neerknalde, en een blanke kleuter die zeer gehecht was aan haar zwarte nanny.

Dewinter benadrukte dat hij op geen enkel moment heeft gepleit om het ,,volk te bewapenen''. ,,Wij zijn zelfs voorstander van een strikter wapenbeleid. Er moet bijvoorbeeld een afkoelingsperiode komen voor mensen die een jacht- of een sportwapen willen kopen. Maar wij willen wel het recht op wettige zelfverdediging uitbreiden voor persoonlijk bezit. Niet de bevolking moet worden bewapend, de crimineel moet worden ontwapend.'' Vlaams Belang wil in geen geval dat het Antwerpse drama de aandacht wegtrekt van de aanpak van het vreemdelingen- en criminaliteitsprobleem. Vanhecke: ,,Dat debat blijven we voeren. We staan recht in onze schoenen. Wij zijn de enige spreekbuis en uitlaatklep voor zoveel mensen van ons volk die de slachtoffers zijn van al deze toestanden, omdat wij voor een miljoen kiezers een vreedzame en democratische keuze bieden.''

Het VB als uitlaatklep voor het volk, de familie van de vermoorde tweejarige Luna is gescandaliseerd door de houding van het VB. De oma van Luna stuurde gisteren een mail naar de regionale televisiezender ATV waarin ze nadrukkelijk zei dat ze geen blijken van medeleven van het VB aanvaardt. Het werd nog op de valreep van de live-uitzending van Wakker op Zondag  medegedeeld. Kort nadien zond de oma nog een mailtje om te melden dat ook de ouders van Luna geschokt zijn door de sympathiebetuigingen van het VB. Als het het VB echt menens was geweest met haar medeleven met de slachtoffers had het VB haar 'veiligheidscongres' gisteren afgelast, minstens haar aanpak van criminaliseren van allochtonen herzien. Dat is niet gebeurd.

00:42 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook | | |  Print

14-05-06

Foute vriendenkring

In de kranten gisteren stond, naast de vele artikels over de racistische moordpartij in Antwerpen, ook de uitspraak van het Antwerps gerecht in een zaak van foltering en beroving van twee Algerijnen door twee Antwerpse politieagenten. De eerste agent kreeg drie jaar cel, waarvan de helft effectief. Zijn jonge collega, die onder de hoede van de eerste agent werkte, kreeg één jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De eerstgenoemde agent had als student een foute vriendenkring.

De feiten dateren van 22 juli 2003. De twee agenten zouden twee Algerijnse junkies hebben ontvoerd naar een afgelegen spoorwegloods op Antwerpen Noord. Daar zouden ze de twee in elkaar hebben geslagen en beroofd, en zouden ze een vals pv hebben opgesteld om zichzelf een alibi te verschaffen. De verdediging pleitte de vrijspraak: het gebruikte geweld zou in verhouding zijn geweest tot het gevaar dat ze liepen. De rechtbank weerhield de slagen en de diefstal. Ook het psychisch geweld achtte de rechter bewezen. De eerste agent zou de loop van zijn dienstwapen in de mond van één van de Algerijnen hebben gestoken.

 

Omdat de Algerijnen elkaar tegenspraken over het traject van de ontvoering, kregen de agenten hiervoor de vrijspraak. Evenmin is aangetoond dat het zogenaamd valse pv opzettelijk werd opgesteld als alibi. ,,Wie moet waken over de toepassing van de wet, moet ze in de eerste plaats zelf naleven. Door hun optreden hebben ze het vertrouwen van de burger in politie en gerecht geschaad'', zo veroordeelde de rechtbank de twee agenten. De verdediging kondigde aan in beroep te gaan. Ook werd de pers ingeschakeld. Een tijd terug stond een paginagroot artikel in De Standaard  over het leed en de onschuld van de eerste agent; morgen is eenzelfde toonzetting gepland in De Nieuwe Gazet. Aan de Algerijnen kan niets meer gevraagd worden. Een van hen overleed in de gevangenis en zijn kompaan woont kennelijk niet meer in ons land. 

Wat geen enkele krant gisteren vermeldde alhoewel het misschien relevant is voor het gedrag waarvoor hij door de rechter werd veroordeeld, is dat de eerste agent opgegroeid is in een bijzondere vriendenkring. Hij was onder meer aanwezig bij een NSV-protestactie tegen een studiedag in Antwerpen waar Hand-in-Hand een campagne voor verdraagzaamheid lanceerde, en wierp zich op als ordedienst als het VB op 6 juni 1992 in Het Elzenveld in Antwerpen bijeenkwam om haar berucht zeventigpuntenplan bekend te maken. Het gedrag waarvoor de eerstgenoemde agent vrijdag veroordeeld is, wekt daarmee minder verbazing.

10:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

13-05-06

De Morgen: "De kogel kwam van rechts"

De kranten besteden vandaag veel aandacht aan de racistische schietpartij in Antwerpen voorbije donderdag. Het VB is niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de weerzinwekkende schietpartij, maar heeft wel een klimaat geschapen waarin de vreemdelingen altijd weer de schuld van alles krijgen. Eén goed woord kan er niet van af, zelfs al worden ze Profvoetballer van het jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060512&number=1&...). Uit de overvloed van artikels slecteerden we er drie, uit evenveel verschillende kranten. Eerst de bedenkingen van Filip Rogiers in De Morgen. 

Filip Rogiers: "Het gebeurde een kwarteeuw geleden, op een herfstdag in 1981. Op de Kasteellaan in Gent, in de volkse dubbelwijk Macharius-Heirnis, werd een Turkse jongen half lam geschopt. Door extreemrechts tuig van de richel. Het tuig kreeg enkele maanden celstraf, het slachtoffer levenslang. Gevangen in zijn lichaam, in een ziekenhuisbed. Hij pleegde enkele jaren later zelfmoord. Het drama wekte geen beroering in Vlaanderen. Er stak geen storm van protest op. Er kwam geen witte of stille mars. Alleen bij de direct betrokkenen staat het drama nog in het geheugen gegrift als waarschijnlijk het eerste, onversneden racistische misdrijf op Belgische bodem. In de jaren zestig waren de Turken op Macharius nog graag geziene gasten. Er bestond toen zelfs een gebruik om snoepjes in de brievenbus te steken, ter verwelkoming. Al minder gastvrij werden de nieuwkomers van eind de jaren zeventig in de wijk onthaald: de economische crisis vergrimde het samenleven.

In diezelfde herfst van 1981 haalde de kersverse zweeppartij Vlaams Blok 66.426 stemmen voor de Kamer en 71.733 stemmen voor de Senaat. Dat was 9.000 stemmen minder dan wat de partij in 1978 haalde, toen ze zich onder de noemer 'Vlaams Blok' aan de kiezer aandiende. Het Blok was een kartel van de in 1977 door Karel Dillen opgerichte Vlaams Nationale Partij en de Vlaamse Volkspartij van Lode Claes. De partij had in 1978 één zetel, in Antwerpen. Stichter en tot dan enige volksvertegenwoordiger Karel Dillen slaagde er maar net in om dat zitje in 1981 te redden. Schreeuwlelijk partijtje, dacht iedereen. Zou wel verdwijnen. Tot de jonge Turken rond Dillen een simpel sommetje maakten: dé gastarbeider + dé crisis = winst. Het werd de goudader van de populistische partij. Over het profiel van het VB en zijn electoraat zijn al vele riemen papier bedrukt. Het portret is na al die jaren zeer geschakeerd en dat kan moeilijk anders als je een kwart van het electoraat verzamelt. Toch wijzen alle onderzoeken van toen tot vandaag op één constante: angst, afwijzing en haat van en tegenover 'het vreemde' en 'de andere' vormen de ruggengraat. Of zoals het gisteren nog eens werd herhaald door vorsers Carl Devos en Dries Verlet van de Universitiet Gent, op een colloquium in het Vlaams Parlement: hoe positiever tegenover de migrantengemeenschap, hoe kleiner de kans op een VB-stem.

Xenofobie en racisme zitten in het DNA van deze partij en haar programma. Het aanwakkeren van de angst voor de andere is het vliegwiel van deze partij, altijd al geweest. Deze partij is daar op 9 november 2004 door het Hof van Cassatie trouwens voor veroordeeld. Voor de hardnekkige en systematische manier waarop ze haat heeft gevoed, het klimaat gecreëerd dat 'gevaarlijke gekken' inderdaad door het lint kan doen gaan. De rest is praat voor de vaak. Het weze trouwens nog eens herhaald dat Cassatie uitdrukkelijk heeft aangegeven dat deze veroordeling in geen geval betekent dat er geen kritiek op de multiculturele samenleving kan worden geuit. Er is, met andere woorden, een dag en een nacht verschil tussen xenofobie en samenlevingskritiek.

De ironie is dat die kritiek net gefaald heeft omdát het VB daar zat. Vlaanderen had geen Paul Scheffer. Zovele goedmenende politici, opiniemakers, integratiewerkers en allochtonen zelf slikten hun kritiek - gebaseerd op feiten, niet op intenties of ideologie - in. Schrik voor het 'koren op de molen'-effect. Die schroom, om niet van zelfcensuur te gewagen, is mee verantwoordelijk voor een halfhartig integratiebeleid. Moed ontbrak. Zoals Nabela Benaïssa het hier vorige week nog zei: "Men moet soms in een vroeg stadium politieke beslissingen durven te nemen die op het moment zelf niet populair zijn, maar op termijn wel hun nut bewijzen. Als je vandaag in Vlaanderen een sociale woning wil kunnen betrekken, moet je bewijzen dat je Nederlands kent of wil leren. Aan Franstalige kant is men daar een beetje door geschoffeerd, maar misschien had men dit soort maatregelen gewoon al veel vroeger moeten nemen."

Die halfhartigheid in het denken en het beleid heeft de interculturele conflictstof juist verder verscherpt. Wederzijdse frustraties groeiden, de sfeer werd bitser. De halve waarheden van het VB werden daardoor ook almaar méér waar. Ze konden incident na incident met meer overtuiging zeggen dat het integratiebeleid faalde, dat het multiculturele samenleven tot mislukken gedoemd is. En het VB groeide verder. Dat is het vliegwiel. Uiteraard ligt er op het hoofdkwartier van het Vlaams Belang geen smoking gun voor de drie misdrijven die zich deze week in Antwerpen en Brugge afspeelden. Maar om de Nederlandse geestesgenoten van Frank Van Hecke te parafraseren, toen Pim Fortuyn werd vermoord: de kogel kwam van rechts. Welke maatschappelijke of psychosociale factoren er verder ook mogen hebben meegespeeld in het hersenproces dat culmineerde in de fatale schoten: de schutter mikte doelbewust op dé andere, dé zwarte. Het Belang heeft toch ook geen oor naar welke sociologische contextuele factoren ook, als een jonge allochtoon door het lint gaat, wel?

Dit is een partij die niet ophoudt met zelfs voor de kleinste foutjes in politiek en samenleving de anderen, altijd dé anderen, met de vinger te wijzen. Dit is een partij die vorige maand nog, na de moord op Joe, de islamitische gemeenschap de oren waste voor "het onvermogen of de onwil om misdaden uit eigen kring openlijk aan te klagen en te veroordelen" (VB-website, 24/04). Dit is een partij die naar aanleiding van de moord op Joe de stelling dat de eerste schuldigen de daders zelf zijn wel onderschreef, maar daar toch graag aan toevoegde: "Natuurlijk dragen ook de ouders en de directe omgeving een grote verantwoordelijkheid, maar laten we ook de overheid, de regering, de traditionele partijen én de media vooral niet vergeten" (VB-website, 21/04).

Laten we niet dezelfde fout maken en het DNA van deze partij uit het oog verliezen. Deze partij mag vandaag, zonder schroom en zonder hysterie, wel degelijk met de vinger worden gewezen. Haar leiders zijn "minstens moreel verantwoordelijk", zoals gisteren werd gehoord op een wake in Antwerpen. Ze mogen en moeten - om het in hun taal te zeggen - daar zwaar op afgerekend worden. Het liefst in het stemhokje, maar desnoods ook - als er nieuwe, harde feiten zijn - voor de rechtbank."

09:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook | | |  Print

De Standaard: "Geweld inherent aan Vlaams Belang"

In  De Standaard betoogt Bart Brinckman  dat het VB van bij zijn oprichting worstelt met de geweldcultuur. Brinckman somt enkele sprekende voorbeelden op, maar ook mensen die hun leedwezen komen betuigen op de plaatsen waar de slachtoffers van Hans Van Temsche vielen, beseffen hoe VB en geweld aan elkaar gelinkt zijn. Aan het plantsoentje bij het standbeeld van Paul Van Ostaijen waar de 46-jarige gehoofddoekte Turkse Songul Koç op een zitbank een boek aan het lezen was (foto), zijn de voorbije dagen tal bloemen, kaarsen en getuigenissen neergelegd. Eén van die boodschappen luidt: "Wij zijn bang van het Vlaams Belang".

Bart Brinckman: "In het parlement waren de Franstalige partijen, aangevuld met SP.A-Spirit, er als de kippen bij om de klacht tegen Vlaams Belang bij de Raad van State te reanimeren. Die klacht, waarover al maandenlang wordt gepalaverd, kan ertoe leiden dat de partij gedurende een jaar haar overheidsdotatie kwijtraakt. Volgens de indieners van de klacht schept Vlaams Belang een klimaat dat leidt tot racistisch geweld. Dat Hans Van Themsche uit een Vlaams-Belanggezin komt, is niet van aard die premisse tegen te spreken. Twee jaar geleden haalde Yves Leterme (CD&V) zich de woede van Vlaams Belang op de hals met zijn verklaring dat de partij ,,een trefpunt is van mensen met een crimineel verleden en mensen met een potentieel criminele toekomst''. De uitspraak kwam er nadat een gemeenteraadslid van de partij tijdens een caféruzie een man had doodgeschoten. Rond dezelfde tijd ranselde Rob Verreycken zijn vrouw af op straat. Het leggen van een bruggetje naar Hans Van Themsche is dan ook bijzonder verleidelijk. Zijn familie, tot de grootvader toe, is gepokt en gemazeld door het Vlaams-nationalisme op zijn Belangs .

Binnen Vlaams Belang zit er heel wat agressie. Mensen van de N-VA kunnen ervan meespreken. De schermutselingen in het Vlaams Parlement van enkele weken geleden lieten diepe sporen na. Rob Verreycken werd dan eindelijk wel doorgestuurd, bij de N-VA bleef de gedachte hangen dat de animositeit vroeg of laat tot ongelukken zou leiden. Vlaams Belang telt te veel lieden die een al te korte lont combineren met ongenuanceerd denkvermogen. Vlaams Belang heeft een gewelddadige traditie. Al tijdens de jaren tachtig viel het op dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) - een kweekvijver voor Belangpersoneel - zich niet schroomde om er op te kloppen, met soms zware lichamelijke letsels tot gevolg. Ook de Vlaamse Militantenorganisatie (VMO) grossierde in mensen met losse handen. Tien jaar geleden gingen Vlaams Belangers - onder leiding van Wim Verreycken - gewoon op de vuist tijdens de IJzerbedevaart.

Vlaams-Belangmanifestaties verheugen zich steeds op de aanwezigheid van gekortwiekte macho's. Nooit nam de partij echt afstand van dat geweld, integendeel. Toch is het op microniveau gevaarlijk om te snel conclusies te trekken. De voorgeschiedenis van Hans Van Themsche lijkt op zijn afkomst na onberispelijk. De link tussen zijn racistische frustraties en het partijengagement van zijn ouders bleef vrijdag erg troebel. Het Antwerpse parket meldde dat er geen ,,concrete aanwijzingen'' waren dat de moordenaar in een ,,racistische en/of gewelddadige omgeving'' werd opgevoed. Verschillende bronnen benadrukten dat het om een ,,warm gezin'' ging. Hans Van Themsche was niet eens actief bij het VNJ. Vlaams Belangers in Wilrijk hadden de kinderen nooit gezien op partijmanifestaties. Vlaams Belang wees gisteren elke vorm van verantwoordelijkheid af. De partij sprak van ,,lijkenpikkerij''. Toch is het al te gemakkelijk om de handen in onschuld te wassen.

Op macroniveau blijft Vlaams Belang niet buiten schot. De partij-ideologie en het taalgebruik jegens vreemdelingen klinkt nooit constructief. Het klopt dat Vlaams Belang nooit heeft opgeroepen om vreemdelingen fysiek aan te vallen. Maar de toonzetting en het verbale misprijzen schept op zijn minst een klimaat waarin gestoorde mensen foute conclusies kunnen trekken. In die zin wijst Brice De Ruyver, de veiligheidsadviseur van premier Verhofstadt (VLD), naar de scherpe tussenkomst die Filip Dewinter een maand geleden gaf tijdens een Belangmeeting, volledig gewijd aan het veiligheidsthema. Dewinter bepleitte daar openlijk voor de uitbreiding van de wet op de wettige zelfverdediging. ,,We zijn in oorlog met de criminaliteit,'' zei hij. Hij verdedigde het recht op een ,,armed response'' . Met de wetenschap dat voor Vlaams Belang een crimineel synoniem staat voor een allochtoon geeft het herlezen van die toespraak alvast een wrange nasmaak. Niet voor niets is Filip Dewinter zowat het enige parlementslid met bodyguards.

Toch is het lang niet zeker dat de gebeurtenissen de partij schade zal berokkenen. Twee jaar geleden zette de partij het moordende gemeenteraadslid uit de partij. Nu tracht partijleider Vanhecke de dader af te doen als een ,,geïsoleerde gek'' waarbij hij de familie Van Themsche - die inderdaad niets kan worden verweten - in bescherming neemt. Al blijft het gênant dat iemand uit de Belangperiferie een tweejarig blank meisje, van wie de ouders een door Belangers druk beklant restaurant uitbaten, zonder pardon doodschiet."

09:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook | | |  Print