30-09-06

Het strategisch spel is begonnen

Aan de peilingen van  De Stemmenkampioen wordt op het Antwerps stadhuis weinig geloof gehecht. Al zit  De Steemenkampioen er soms pal op, andere keren is het meer een lottospel. De ene week is Philip Heylen (CD&V) al burgemeester, de volgende week zijn de verwachtingen weer tot de normale proporties herleid zonder dat er iets noemenswaardig uit de actualiteit dit verschil kan verklaren. Er werd dan ook meer uitgekeken naar de peiling van GvA/VRT (illustratie, eenmaal op de illustratie klikken en je krijgt een grotere afbeelding). Volgens die gisteren en vandaag bekend geworden peiling haalt het VB (34,2 %) maar een winst van één gemeenteraadszetel binnen, waardoor het uitkomt op 21 van de 55 zitjes in de Antwerpse gemeenteraad.

SP.A-Spirit (23,2 %) zou twee gemeenteraadszetels winnen, wat haar op 14 brengt. CD&V-N.VA (13,9 %) zou status quo blijven (7), VLD-Vivant (14,8 %) en Groen! (8,3 %) zouden elk twee gemeenteraadsleden verliezen, waardoor ze er respectievelijk nog 8 en 4 overhouden. De grootste verrassing is dat de PvDA (3,5 %) één zitje in de Antwerpse gemeenteraad zou veroveren. Men weet ook hoe vanuit de verschillende districten voor de gemeenteraad gestemd zou worden, en dan komen we aan scores rond de 40 % voor het VB in Deurne (39 %), Merksem (40 %) en Hoboken (44 %). Philip Dewinter kraait al victorie voor Hoboken maar dat is te vroeg want het gaat in de peiling over wat vanuit de districten voor de gemeenteraad wordt gestemd, niet over de appreciatie van de plaatselijke partijen en kandidaten in de districten.

Het spel over het Antwerps bestuur is meteen begonnen: moet nu mét de groenen of kan nu zonder de groenen bestuurd worden? Voor Ludo Van Campenhout (VLD) is het al een uitgemaakte zaak: besturen zonder Groen! is haalbaar met 29 op de 55 zetels. Gazet van Antwerpen  merkt op dat een coalitie zonder Groen! met 29 zetels moeilijk is omdat je en cours de route  altijd afvallers krijgt. De voorbije zes jaar waren er twee gemeenteraadsleden uit de meerderheid die een eigen koers gingen varen, voorgaande bestuursperiodes was het trouwens niet anders. Patrick Janssens houdt zich op de vlakte, maar merkt in Het Laatste Nieuws  op - in een interview afgenomen voor het bekend worden van de resultaten van de jongste peiling - dat het nu met 28 van de 55 gemeenteraadsleden in de bestuursmeerderheid nooit lukt om op tijd de gemeenteraadszittingen aan te vatten.

Bij de PvdA is men voorzichtig optimistisch. Lijsttrekker Peter Mertens (foto) wijst erop dat het slechts om een peiling gaat, maar het zou een beloning zijn voor het harde werk dat de voorbije jaren gepresteerd werd. Bijvoorbeeld in het verzet tegen de voorgenomen sluiting van ziekenhuizen (zie: http://antwerpen.ikkiespvda.be/index.php?id=946&tx_tt..., een schitterende video waarin het VB ontmaskerd wordt). Zowel Groen! als de PvdA zullen nu nog meer oproepen om voor hen te stemmen. Groen! omdat Patrick Janssens een zekerheid zou zijn, maar links moet gehouden worden; de PvdA omdat een stem voor hen toch geen verloren stem zou zijn.

Patrick Janssens heeft minder schrik voor 8 oktober dan voor 9 oktober. Daags na de verkiezingen zijn er winnaars en verliezers, en heeft iedereen wel een reden om zijn eisen te verhogen. De verhouding tussen de democratische partijen blijkt trouwens ook de reden te zijn waarom CD&V, N-VA en VLD zich in Borgerhout nog niet willen uitspreken over het cordon sanitaire (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060928). Het is niet dat die partijen overwegen met het VB te besturen, maar ze willen SP.A en Groen! scherp houden. Een ruim aandeel in het bestuursakkoord en de uitvoerende mandaten eisen onder dreiging anders naar het VB te stappen, dat is de strategie. De Vlaming die op 8 oktober zijn stem gaat uitbrengen, gaat nog raar opkijken op het strategisch spel dat nadien gaat volgen. Strategisch spel waar politici zo op kicken.

11:44 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

Antwerpen zegt nee tegen Nee

In Antwerpen doet een bont allegaartje aan partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de bekende partijen SP.A, VLD, CD&V, Groen!, Vlaams Belang en PvdA, zijn er ook nog partijen als A-part (dat streeft naar de defusie van Antwerpen), SEX (dat haar programma zelf "Bush-achtig" noemt) en nog een tiental andere partijen.

Ter extreem-rechterzijde vinden we Protest, een partij met maar drie personen op de lijst, maar wie?! Lijsttrekster Marijcke Caluwe is een astrologe en kaartlegster die zich laatst populair probeerde te maken met een petitie tegen handtasdiefstallen. Zelf zou deze bejaarde dame op zes jaar tijd twaalf maal het slachtoffer zijn geworden van een handtasdiefstal. Tweede op de lijst is Olivier Bronselaer, een kelner die bekend staat als homo-hater, die het cordon sanitaire met het VB wil doorbreken op voorwaarde dat het VB zich radicaliseert, kerk- en schoolasiel strafbaar wil stellen, een webcam in elke moskee wil om te zien of er geen oproepen voor een Jihad worden gedaan, en vorig weekend in De Standaard  mocht vertellen dat Hitler de nieuwe Messias is, de incarnatie van Jezus. Derde op de lijst is Wolf Kussé, woordvoerder van Groen Rechts. Een groupuscule die de VMO als groot voorbeeld heeft, en samenwerkt met de neonazi's van Blood and Honour, de Franstalige Nation en de Nederlandse Nationale Alliantie. Op een adres in Borgerhout waar Kussé thuis is, werden deze week alle affiches afgerukt en als vuilnis in de brievenbus gepropt. Ter extreemrechterzijde vinden we voorts nog de Nieuwe Partij van Eduard Verlinden, die eerder onder andere opkwam onder de naam Fervent Nationaal en zich linkt(e) aan het (Belgische) Front National.

De opmerkelijkste kleine partij is echter Nee, een groepje van een zestal mensen met als bekendste kandidaten Bachir Boumaaza, ooit nog deelnemer aan Big Brother maar vlug uit Het Huis gestemd tot tevredenheid van nogal wat racisten, en de vriendin van lijsttrekker Jan De Bruyn, Tania Derveaux die als babe in de verkiezingscampagne wordt gelanceerd. Nee profileert zich als alternatief voor wie geen partij naar zijn gading vindt, hoopt dat de Antwerpenaar bewust stemt en Nee dan ook niet verkozen zal geraken, zal mocht het toch verkozen geraken op alle voorstellen 'neen' antwoorden en eventuele zitpenningen terugstorten. Volgens een peiling van De Stemmenkampioen  zou Nee een zetel behalen, wat bij Nee donderdag tot bezorgdheid leidde want zes jaar lang gaan zetelen zonder ervoor vergoed te worden... het is geen prettig vooruitzicht. Nee werd door Philip Dewinter en Jurgen Verstrepen ervan beschuldigd om stemmen van het VB te willen afsnoepen, en daarvoor betaald te worden door de SP.A. Daar is niets van aan, en op hun weliswaar leuke website (www.nee.be) spreekt Nee zich zogenaamd niet uit tegen het cordon sanitaire, maar zegt het wel dat het cordon sanitaire ondemocratisch is. Op één van de afbeeldingen op diezelfde website wordt Tania Derveaux afgebeeld als een engel die de hooligans van SP.A, VLD, CD&V en Groen! afhoudt om te slaan op de arme Philip Dewinter (foto). Nee heeft ook geen moreel probleem mocht het neen zeggen tegen een motie tegen racisme, vanuit de redenring dat het evenzeer neen zou zeggen tegen een racistische motie. Volgens de GvA/VRT-peiling zou Nee toch geen gemeenteraadszetel halen, waardoor het als verloren stem ten voordele speelt van de grootste partij zijnde het VB.

03:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

29-09-06

0110-artiesten zetten door... door VB-reactie

0110_affiche_antwerpenDe 0110-concerten lijken af te stevenen op een gigantisch succes. Vulde het AFF in 1991 de Antwerpse Arenbergschouwburg met enkele honderden aanwezigen voor ‘Artiesten tegen fascisme’, zullen nu in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent tienduizenden mensen naar de concerten ‘voor verdraagzaamheid’ gaan. Maar daar wringt het schoentje wel een beetje. Voor Tom Barman, Luc Tuymans en anderen gaat het wel degelijk om concerten tegen het VB. Voor Koen Wauters, Helmut Lotti en anderen gaat om concerten niet tegen iets, maar voor iets. Voor verdraagzaamheid op allerlei vlak, en alhoewel daar nood aan is, is er ook wel nood aan precisering.

Tom Naegels vroeg zich zaterdag nog in De Standaard  af over welke verdraagzaamheid het gaat. “Die van moslims tegen homo’s? Die van groenen tegen betonboeren? Die van radicale humanisten, die zich beroepen op de Verlichting om de islam achterlijk te mogen noemen? Zijn zij onverdraagzaam, of net heel redelijk? Wie bepaalt die grens?” Naegels vroeg zich ook af of het wel zo verstandig is om klakkeloos ‘verdraagzaamheid’ te promoten. “Veel mensen vinden dat die oude verdraagzaamheid eigenlijk onverschilligheid was, en geen antwoord bood op concrete vragen over hoe het nu verder moet. Zijn er grenzen aan verdraagzaamheid, en waar liggen die?”

Het gekke is dat de artiesten die schrokken van de uitspraken van Tom Barman, besloten om door te zetten voor de 0110-concerten…na de reactie van het VB. Philip Dewinter die liet verstaan dat als ze hun optreden handhaafden, hun platenverkoop er wel eens onder zou kunnen lijden; Francis Van den Eynde die flagrant loog over het verleden van Helmut Lotti en zijn vader; Tanguy ‘Veysje Los’ die een haatmailcampagne opzette, maar toen bleek dat het toch niet de echte fans waren die zo reageerden tegen hun lievelingsartiest… En het ging nog van kwaad tot erger. Koen Wauters die gewaarschuwd werd dat zijn kinderen wel eens iets zou kunnen overkomen… Het sterkte de ‘niet-politieke’ artiesten om wel degelijk op te treden op de 0110-concerten.

En zo kregen de 0110-concerten toch weer de nodige politieke tint. Met dank aan het VB. Want het is niet altijd even vanzelfsprekend. Willem Vermandere getuigt er deze week nog over in Focus Knack. Willem Vermandere: “Straks zullen we ons opnieuw moeten afvragen: zag dan niemand tot wat die ophitsing tot haat uiteindelijk moest leiden? Daarom moet ook ik als zanger mijn stem verheffen. Enkele maanden geleden zat ik in een tv-programma met Rick De Leeuw, waarbij ik een strofe las uit mijn tekstboek: ‘Dat het Belang een groot succes is, maar dat het in feite een soort abces is / dat het op zich een fenomeen is, maar in feite een Blok aan ons been is…’ Het hele fragment werd weggeknipt. Is het zelfcensuur, uit angst voor de kijkcijfers of voor de reactie van politiek en publiek? Of is het om mij te beschermen tegen de ene of de andere gek die vindt dat wie een gedacht wil hebben maar in de politiek moet gaan, zoals Philip Dewinter zegt?”

“Mijn optreden, dat is mijn politiek”, antwoordt Vermandere aan Dewinter. Willem Vermandere treedt zondag op op het 0110-concert in Brussel. Met hem staan nog meer dan 120 artiesten en muziekgroepen op één van de podia in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent. Vandaag wordt begonnen met de bouw van de podia.

00:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: 0110-concert |  Facebook | | |  Print

28-09-06

Waarom het cordon sanitaire handhaven?

Er wordt (te)veel geschreven over het al dan niet handhaven van het cordon sanitaire, en haast niet over de redenen voor het handhaven van het cordon sanitaire. Humo detecteerde deze week vier gemeenten waar het alarmfase rood zou zijn (Ranst, Hemiksem, Boom en Willebroek) en vier waar het licht op oranje zou staan (Schoten, Kruibeke, Vilvoorde en Lier). Knack ziet vier verschillende mogelijke scenario’s: 1. Een (bijna) volstrekte meerderheid in een van de Antwerpse districten. 2. Bepaalde kandidaat-burgemeesters van CD&V of VLD die lak hebben aan het partijverbod om met het VB in zee te gaan. 3. Kleine gemeentes waar één of twee VB’ers de burgemeester aan een sjerp helpen. 4. Alle hens moeten aan dek geroepen worden om het VB in steden van de macht te houden. Bij scenario 1 worden de districten Merksem, Hoboken en Deurne geciteerd. In Borgerhout zou het gevaar geweken zijn omdat er de laatste jaren nogal wat jonge tweeverdieners en kunstenaars aangespoeld zijn. Maar – en dat voegen wij eraan toe – het blijft opletten. Op een debat met de kopstukken van de Borgerhoutse democratische partijen gisterenavond zeiden de woordvoerders van CD&V, N-VA en VLD de verkiezingsuitslag af te wachten om te zien of ze al dan niet het cordon sanitaire zouden handhaven.

Maar waarom het cordon sanitaire handhaven? Knack  trok naar de Zuidfranse stad Orange (28 000 inwoners) waar extreemrechts nu al elf jaar aan de macht is. Een goed voorbeeld want Orange is voor het VB een voorbeeldstad. Philip Dewinter ging er vorig jaar op bezoek met een VB-delegatie en nodigde burgemeester Jean-Marie Bompard naar Antwerpen uit voor de startmeeting van de VB-gemeenteraadsverkiezingscampagne in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050915). In 1995 kreeg extreemrechts de Zuidfranse steden en gemeenten Vitrolles, Marignane, Toulon en Orange in handen. In Vitrolles en Toulon verspeelde extreemrechts de bestuursmeerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2001. In Marignane werd Daniel Simonpieri herkozen. Zijn lidkaart van Jean-Marie Lepens Front National (FN) had hij wel geruild voor een lidkaart van Bruno Mégrets MNP. In Orange geraakte burgemeester Jacques Bompard in 2001 eveneens opnieuw verkozen, en wel al in de eerste stemronde met bijna zestig procent van de stemmen. “We hebben een einde gemaakt aan de verspillingen van het vorige college. Zij gaven teveel geld uit aan het functioneren van het ambtenarenapparaat, terwijl wij investeren. We hadden een lelijke stad. Ik heb de stad grondig opgeknapt”, zegt Bompard aan Knack. Een verslaggeefster van de regionale krant La Provence  beaamt het. “De stad is erg mooi geworden. Bovendien is Bompard overal en zeer toegankelijk. Dat was bij zijn socialistische voorgangers wel anders. Bompard danst met ouderen op volksfeesten, hij organiseert buurtvergaderingen. Als iemand zegt dat er een prullenbak op een bepaalde plek moet komen, regelt hij dat.”

Die investeringspolitiek werd gefinancierd door besparingen op het ambtenarenkorps, en ook het snoeien in vrijwel alle subsidies voor culturele en sportverenigingen. Ook het wereldbefaamde theaterfestival Choriéges kreeg te maken met de bezuinigingsgrillen van Bompard. De buurt L’Aygue, een paar kilometer buiten het centrum, staat in schril contrast met de binnenstad. Met leegstaande, vervallen flats zonder ruiten lijkt het of de wijk recentelijk een bombardement heeft ondergaan. Blanken zijn er in de minderheid, voorzieningen zijn er nauwelijks, gaten in de straat des te meer. Volgens Bompard ligt dat aan de sociale huisvestingsmaatschappij, en anders aan de jongeren in de wijk die er de mensen van Bompards plantsoendienst bekogelen met stenen. Bompard: “Ik heb geen oproerpolitie ter beschikking voor de plantsoendienst. Die komt dus niet meer.” Bompard betreurt dat hij als burgemeester weinig bevoegdheden heeft om strenger op te treden tegen vreemdelingen. “Maar ik heb gedaan wat ik kon”, zegt hij. Bompard: “Er bestaan talrijke gemeentelijke subsidies voor de bevolking, die vooral naar buitenlanders gingen, terwijl Fransen er nauwelijks gebruik van maken. Daar hebben we orde in aangebracht: het aantal subsidieaanvragen door buitenlanders is drastisch gedaald.”

Niet alleen in mindere buurten is merkbaar dat de stad onder extreemrechts bestuur staat. “De werkwijze van Bompard is erg subtiel en daardoor des te gevaarlijker”, zegt een links oppositielid. Als voorbeeld geeft hij het straatnamenbeleid. Orange heeft sinds kort een Rue Alexis Carel, genoemd naar een wetenschapper die verantwoordelijk was voor een eugenitisch programma (= onderzoek naar de verbetering van het menselijk ras) onder het met nazi-Duitsland collaborerend Vichy-regime. In de mediatheek gaan bijna alle nieuwe boeken over de middeleeuwen of over het christendom. Het abonnement op de krant Libération  en het weekblad Le Nouvel Observateur, beide links, werd opgezegd. Een obscuur extreemrechts blaadje kwam ervoor in de plaats. De krant La Provence  wordt geboycot door de persdienst van de stad Orange. Ze krijgt geen persberichten meer met nieuwtjes over Orange, en medewerkers van de stadsdiensten mogen niet meer met de krant spreken. Zelfs niet over banale onderwerpen als de bezoekers van het plaatselijk zwembad. Bompard geeft als reden dat La Provence  zijn recht op antwoord op een kritisch artikel nooit plaatst. “Hij stuurt er één tot twee per dag”, reageert men bij de krant. “Als het echt iets toevoegt, plaatsen wij het, maar dat is meestal niet het geval.” De organisatie Reporters Sans Frontières, die gewoonlijk in de weer is voor de persvrijheid in landen als China en Cuba, maakt zich zorgen over de intimidatie van journalisten en de nieuwsboycot in Orange.

Toen de centrumrechtse partij UDF bij de parlementsverkiezingen in 2002 een zaaltje zocht voor een meeting in Orange, kreeg ze overal het deksel op de neus. “We krijgen problemen als we jullie toelaten”, was keer op keer het antwoord. Een links theatertje stelde haar zaal wél te beschikking. Een dag later stond de gemeentelijke veiligheidsdienst op de stoep. Om veiligheidsredenen mogen voortaan slechts twintig toeschouwers binnen. Bompard heeft van Orange een soort familiebedrijf gemaakt, met zijn schoonbroer, neef en echtgenote op hoge posten in de gemeentelijke administratie. De directrice van het bureau voor toerisme werd net zolang lastiggevallen totdat ze opstapte. Mede door het Franse kiessysteem beschikt Bompard in de gemeenteraad over een overweldigende meerderheid. Toch doet hij er alles aan om de vijf oppositieleden de mond te snoeren. “Bompard is een man met twee gezichten”, zegt een getuige. “Als hij handjes schudt op de markt, is hij een aimabele man, maar in de raad verandert hij in een autoritaire bestuurder.” Hij overschreeuwt de oppositieleden, beledigt hen voortdurend en geeft hen geen inzage meer in beleidsdocumenten. Ook raadsleden binnen de meerderheid doen er beter aan Bompard zonder meer te volgen. Bompard  is niet langer lid van het Front National (FN) van Jean-Marie Le Pen, en heeft zich aangesloten bij de al even rechtse Mouvement Pour la France (MPF) van Philippe de Villiers. Eén gemeenteraadslid uit de meerderheid die Bompard niet van het FN naar het MPF volgde, maar FN-lid bleef, is sindsdien evenzeer als de linkse oppositie slachtoffer van intimidatie en uitsluiting.

Is Bompard een gevaar voor de democratie? De meningen daarover lopen uiteen. De ene vindt Bompard antidemocratisch, en vindt het gevaarlijk extreemrechts macht te geven en ervan uit te gaan dat wel zal blijken dat de populistische oplossingen in de praktijk niet werken. Een ander wijst erop dat Bompard toch tweemaal verkozen is. “Wel is het zo dat hij weinig tolerant is tegenover de oppositie en dat zijn relatie sterk verschilt van die van zijn voorganger. Hij is zeer autoritair.” Voor ons lijkt dit meer als een discussie over het geslacht der engelen, of – misschien beter in deze context – over het geslacht van de duivels. Waarover het gaat is het ambtenarenbeleid, het subsidiebeleid, het desinvesteren in armere buurten, het vreemdelingenbeleid, het cultureel beleid, de persvrijheid, de behandeling van politieke tegenstrevers… "Orange staat model voor het beleid dat het Vlaams Belang in de Vlaamse steden en gemeenten wil voeren", zei Philip Dewinter vorig jaar in Vlaams Belang Magazine  (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051007 en ook http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051008). 

01:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

27-09-06

Lachen met BBET

Hoe zou het eigenlijk zijn met de mannen van Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET)? Is geen nieuws, goed nieuws? Hun website ligt alleszins uit sinds Thomas Boutsen, Mark Hooremans en anderen de gevangenis ingedraaid werden.

Bij TV-Belgiek, een initiatief van cineast Julien Vrebos - die in 1998 nog een film maakte over de Bende van Nijvel, Le Bal Masqué - maakt men zich deze week vrolijk om de verwondering bij een aantal waarnemers over wat men in BBET-kringen aan het uitsteken was. In het filmpje van vorige week, dat je terugvindt in het video-archief van TV-Belgiek, werd BBET zelf te kijk gezet. Het is niet de ultieme dijenkletser, maar lachen is gezond, en hier wordt humor met smaak gebracht.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-09-06

Marie-Rose Morel slaat haar eigen ruiten in

“Hol als de bliksem naar uw krantenboer en haal ‘de P’ van deze week, want Marie-Rose Morel staat erin. Weliswaar niet in de beruchte  P-magazine-‘badpakkenspecial’ – zucht, je kan niet alles hebben…” schreef het VB vorige week op haar nationale website. Feit is dat Morel media-aandacht naar zich toezuigt, reden waarom ze – volgens kwatongen – uit het Antwerpen van Philip Dewinter moest verhuizen. Maar hoe meer de voormalige Miss Vlaanderen 1994 – Morel deed datzelfde jaar ook mee voor de titel van Miss België maar moest het daarvoor afleggen tegen Ilse de Meulemeester – hoe meer Morel “in de boekskes” en op televisie verschijnt, hoe meer ze zich in de vernieling praat.

Gisterenavond was het weer van dat. De makers van het VRT-televisieprogramma Terzake 06 waren naar Schoten afgezakt, Antwerpse randgemeente waar Marie-Rose Morel is gaan wonen en CD&V-burgemeester Harrie Hendrickx wel eens gezegd heeft dat hij tegen het cordon sanitaire is. Als we de selectie van gefilmde Schotenaren mogen geloven, hebben de meeste Schotenaren nog niet gehoord van het begrip ‘cordon sanitaire’ maar vinden ze wel dat in een democratie iedereen mee moet kunnen besturen. Ook het VB. Maar tussen ‘kunnen’, ‘moeten’ en ‘zullen’ is er natuurlijk nog een verschil. Dat weten alvast de Vlaamse bedrijfsleiders. Volgens een enquête in opdracht van De Tijd  wil 68 % van de Vlaamse bedrijfsleiders dat het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang opgeheven wordt, maar vindt tezelfdertijd 75 % van de Vlaamse ondernemers dat het Vlaams Belang geen geschikte partij is om het land te besturen. Als bij de Schotenaren Marie-Rose Morel ter sprake komt – nu niet met een selectie van televisiebeelden maar met een degelijker enquête – blijken de Schotenaren Morel welbespraakt te vinden, maar daar houdt het positieve ook mee op. De Schotenaar vindt Morel “arrogant, autoritair en sluw”. “Praat veel maar luistert niet”, was een andere indruk die ze bij de Schotense bevolking achterliet.

Als het op het programma aankwam, zakte Morel nog verder in het Schotense moeras. ’s Morgens hadden we al in De Standaard  kunnen lezen dat burgemeester Hendrickx het cordon een miskleun blijft vinden omdat het een hoop problemen onbespreekbaar zou gemaakt hebben, maar dat zijn zin om met Morel een coalitie te maken ver onder het vriespunt was gezakt. Aanleiding is de leugenachtige propaganda die het VB de wereld instuurt. Toen twee VB-gemeenteraadsleden bij buurtbewoners actie voerden tegen een beslissing van de gemeenteraad die ze zelf hadden goedgekeurd, was de maat voor Hendrickx vol. Morel vroeg zich in datzelfde krantenstuk af: “Als er fouten staan in onze propaganda, waarom zet hij (burgemeester Hendrickx, red.)  ze dan zelf niet recht?” In Terzake 06 kreeg Hendrickx de gelegenheid om nog twee, van de meerdere, fouten in het Schotense VB-programma ‘recht te zetten’. Het VB wil de belastingen op de uithangborden in Schoten afschaffen…maar die belastingen zijn in Schoten al 12 jaar afgeschaft. En het VB wil geen politieke benoemingen bij het Schotense gemeentepersoneel, maar al 12 jaar wordt dat personeel geselecteerd door een extern selectiebureau waarbij wie als eerste uit de examens en proeven komt, aangeworven wordt. Morel maakte daarna nog een owngoal door af te wimpelen waarmee ze al twee keer de cover van P-magazine  haalde: haar eerste bestuursdaad zou het uit het gemeentehuis weghalen zijn van de foto’s van koning Albert II en koningin Paola. “Maar dat staat niet eens in ons programma”, minimaliseerde Morel.

Harrie Hendrickx minimaliseerde op zijn beurt de problemen om met meerdere partijen te besturen. Het bleek toch allemaal niet zo’n probleem te zijn, en een enquête in Hasselt waar alle democratische partijen in het bestuur opgenomen zijn – en niet eens omdat niet anders een meerderheid zonder het VB kon gevormd worden – blijkt zeer tevreden inwoners in de Limburgse hoofdstad op te leveren. Uit de hoger al geciteerde VRT-enquête bleek de Schotenaar zeer tevreden te zijn over zijn huidig bestuur en zijn huidige burgemeester. Als de Schotenaar al VB zou stemmen, is het om de vrees dat gehoofddoekten en andere vreemdelingen naar Schoten zouden afzakken, al kennen we zelf ook nog wel Turkse vreemdelingen die in Schoten gewoond hebben en er perfect geïntegreerd waren. Hendrickx benadrukte de noodzaak van ‘bestuurbaarheid’ maar heeft intussen ingezien dat hij inzake ‘bestuurbaarheid’ nog verder van huis is met het VB dan met de andere partijen.

01:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: schoten, morel, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

De jongste generatie miss'en

Om in dezelfde sfeer te blijven: we hebben hier eerder al geschreven dat het VB wat heeft met miss’en. Marie-Rosel Morel, Miss Vlaanderen 1994. Anke Van dermeersch, Miss België 1991. Schotens VB-gemeenteraadslid en –personeelslid Tim Willekens die er een sport van maakt om met zoveel mogelijk miss’en te poseren. VB-volksvertegenwoordiger Bert Schoofs die op de luchthaven van Zaventem op Miss België 2005 Tatiana Silva Braga Tavares botst en vraagt om ermee te mogen poseren, waarna hij de foto fier op zijn website zet…Tatiana Silva Braga Tavares, Miss België met Kaapverdische roots, was niet opgezet met de foto op Schoofs’ website, en met de jongste generatie miss’en gaat het VB het ook moeilijk hebben.

Het voorbije weekend werd de 18-jarige Inge Praats uit Deurne als nieuwe Miss Antwerpen en Antwerpse kandidate voor Miss België 2007 verkozen. Tot daar niets dat opvalt, tot je een foto van Inge Praats ziet (foto 1). Moeder is een blanke blondine, vader is een volbloed Afrikaan naar wie ze opkijkt. Op de vraag “Ben je meer Belgisch of eerder Afrikaans?” antwoordt Inge Praats op haar website: “Ho, moeilijke vraag, zoals je ziet ben ik wat van beide. Mijn opvoeding is zo Belgisch als het maar zijn kan, maar aan mijn temperament en mijn kleurtje natuurlijk, herken je wel mijn Afrikaanse roots, gelukkig!” Haar favoriete vakantiebestemmingen zijn Afrika (voor de familie) en Jamaïca (voor de sfeer), en bij haar favoriete films vinden we La vita è bella , het verhaal over hoe een vader het leven van zijn zoontje in een concentratiekamp zo draaglijk mogelijk probeert te maken. Nu pakt het VB de laatste tijd ook wel uit met een kleurling in hun rangen, meestal een geadopteerde. Maar diep in zijn binnenste droomt VB-baas Philip Dewinter vooral van een blank Europa (zie: http://www.blokwatch.be/index.php?option=com_zoom&Ite...), en twee jaar geleden feliciteerde Dewinter nog de mensen die een herdenking organiseerden van notoir collaborateur met nazi-Duitsland Staf De Clercq. De politieke standpunten van Inge Praats kennen we niet, maar het lijkt toch eerder moeilijk te liggen tussen de nieuwe Miss Antwerpen en het ideaalbeeld dat het VB voor ogen heeft.

Tessa Van Wauwe (foto 2), Miss Vlaanderen 2006, heeft haar politieke voorkeur al laten blijken. Ze staat in Zwijndrecht op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van burgemeester Willy Minnebo (Groen!, voorheen Kommunistische Partij), en niet alleen om de lijst te vullen. Buikdansen is één van haar hobby's, maar verder is ze ook actief lid van de jongerenafdeling van Groen! Zwijndrecht.

01:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrouw, dewinter |  Facebook | | |  Print

25-09-06

Back in town: de gillers en de missers

Terug uit Cuba – we moeten trouwens alle bezoekers van deze weblog de groeten doen van Fidel (en van Kofi Annan, die er als secretaris-generaal van de Verenigde Naties ook op bezoek was) – vliegen we er terug in.

De kogels die Patje Coeman in zijn brievenbus vond zijn een wansmakelijke grap die bewijst dat het BBET-netwerk nog niet helemaal is opgerold. Overigens hebben we intussen opnieuw bevestiging gekregen dat een andere Blood & Honour-groep, Combat 18, nog steeds op 14 oktober in Vlaanderen een Ian Stuart Memorial plant waar een 2 000 mensen verwacht worden (klik eenmaal op de affiche hiernaast voor een grotere afbeelding). We hebben Fidel uitgelegd dat de 0110-concerten van aanstaande zondag grootste allures krijgen, en Fidel vroeg ons Tom Barman te feliciteren die in Focus Knack  de voorbije week over de afwezigheid van politieke steun zei: “Wij zijn gewoon artiesten die opkomen voor verdraagzaamheid. Maar ik heb de indruk dat veel politici naar geëngageerde artiesten kijken zoals zebra’s naar een volleybal. Alsof enkel intellectuelen met politiek bezig zouden mogen zijn, en het plebs zijn mond moet houden. Politiek is toch van het volk?”

Anderzijds moest ook Fidel onbedaarlijk lachen toen we hem het interview met Philip Dewinter in De Standaard  van 20 september vertaalden. Dewinter: “Ik vond de uitval naar Barman, waarbij een marginale Belang-kandidaat dreigde om zijn cd’s te verbranden, ongepast.” Overigens ging het niet om cd’s die men wilde verbranden, maar in een vuilnisbak zou deponeren. In ruil kreeg de ex-dEUSfan een pint bier aangeboden door die “marginale Belang-kandidaat”. Intussen heeft die man, Bart Debie, VB-veiligheidsadviseur, lijsttrekker bij de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout én kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, zijn belofte om telkens met een pint te trakteren alweer ingetrokken. Niet omdat hij het ongepast zou vinden de dEUS-cd’s weg te smijten, maar omdat de wetgeving op de verkiezingsuitgaven hem niet zou toelaten met pinten te trakteren. Waarvan akte. Overigens waren wij toch niet van plan om onze cd’s van dEUS, Wannes Vandevelde, Joost Zweegers, Axelle Red, Hooverphonic en anderen weg te keilen. We zijn niet zot.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: 0110-concert, dewinter, debie |  Facebook | | |  Print

Boek: Wat u moet weten over het Vlaams Belang

Als Blokwatch en uitgeverij Epo erop rekenden veel persaandacht te krijgen voor  Wat u moet weten over het Vlaams Belang door het boek slechts veertien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober uit te geven, ziet het er voorlopig niet goed uit. Een halve kolom in  De Morgen, iets meer in  Gazet van Antwerpen: dat is het voorlopig. Maar wat niet is, kan nog komen, en hieronder alvast de recensie die wij maakten van het vorige vrijdag voorgestelde nieuwe boek van Marc Spruyt.

Na Grove borstels  (1995) en Wat het Vlaams Blok verzwijgt  (2000) dacht Marc Spruyt eraan om een boek te schrijven dat zou focussen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Antwerpen. Maar zolang wachten, terwijl er zoveel nieuws te rapen en te duiden is over het Vlaams Blok… Het internet is daarenboven een medium waar je je informatie sneller kwijt kunt en dat minder drempels heeft om te kunnen raadplegen. Op 6 juni 2004, een week voor de parlementsverkiezingen van 13 juni 2004, startte Marc Spruyt met de Blokwatch-weblog. Na het succes ervan werden de krachten met andere nieuwe weblogs over extreem-rechts gebundeld in de Blokwatch-website die op 7 januari 2005 werd gelanceerd (en aanvankelijk niet on line geraakte door acties van extreem-rechts). Van de website-artikels is nu… een lekker ouderwets boek gemaakt. Heerlijk om vast te pakken en te doorbladeren, om zaken in op te zoeken zoals met de vroegere boeken van Hugo Gijsels en Marc Spruyt. De vele losse artikels op de website werden gebundeld en bewerkt in elf hoofdstukken die respectievelijk ingaan op het Vlaams Blok-proces, de transformatie van Vlaams Blok naar Vlaams Belang, het nog steeds racistisch karakter van de partij, de fascisten en andere ‘idealisten’ bij het VB, de houding ten overstaan van de holocaust, het VB nog steeds onverbrekelijk verbonden met geweld, vrijheid van meningsuiting zolang het het VB uitkomt, de sociaal-economische visie, Antwerpen, cultuur en media, en het cordon sanitaire. Waarna nog een bijlage volgt over de democratie die in de aanval moet gaan. Het boek is verlucht met enkele foto’s uit het archief van Patje Coeman en vooral fotomontages van grafisch kunstenaar Jacques van der Zee (VEDEZE).

Als doorwinterde volger van de publicaties van het VB en uitspraken van de VB-tenoren hebben we er niets nieuw in ontdekt, maar toch is dit een belangrijk en aanbevelingswaardig boek. Vandaag zien de media, op uitzondering van De Morgen  en hier en daar nog wel eens een niet-naïeve journalist, er allang geen graten meer in om het VB als alle andere partijen te behandelen. Soms wordt het zelfs als een strategie tegen het VB gepresenteerd: behandel ze gewoon, duw ze niet in een martelaarsrol. Maar dat houdt in dat velen nooit de gelegenheid hebben gekregen om te begrijpen dat het VB een fundamenteel probleem is voor onze samenleving. Het Vlaams Belang is de voortzetting van het Vlaams Blok. Dat zegt de partij zelf als het haar uitkomt, zoals om haar militanten te behagen en om de overheidsfinanciering te continueren. Maar dat heeft ook professor Dirk Voorhoof in een advies voor de VRT aangetoond, met citaten over huisvesting, werk, criminaliteit, islam, onderwijs… waaruit blijkt hoezeer het Vlaams Belang net als het Vlaams Blok “onze samenleving wil doordringen van een extreemrechts ongelijkheidsdenken”. De leeuw in het Vlaams Belang-logo is trouwens niet zomaar een gestileerde leeuw maar een exacte kopie van de leeuw die gebruikt wordt bij het Sint-Maartensfonds en Were Di, twee organisaties die geworteld zijn in de collaboratie en het warm houden van de erfenis daaraan. Pikant detail: een leeuw die blind is, die geen ogen heeft in tegenstelling tot andere afbeeldingen van een leeuw die in Vlaanderen gehanteerd worden.

Marc Spruyt betrapt het VB regelmatig op tegenstrijdigheden (het taart gooien naar Elio Di Rupo wordt instemmend becommentarieerd, maar o wee als een VB’er slachtoffer is van een gelijkaardige actie, het optreden van Guido Tastenhoye ten gunste van een asielzoeker volkomen in tegenspraak met zijn eigen wetsvoorstel over het asielbeleid…), Spruyt haalt een aantal mythes onderuit (dat Gerolf Annemans een gematigd man zou zijn, of Jurgen Verstrepen een vernieuwer zou zijn…), en toont aan dat de teksten op de VB-website niet zomaar bedenkingen zijn maar als officiële partijpraat kunnen bestempeld worden (zoals blijkt uit het weghalen van een lovende tekst over een Marokkaanse voetballer… - het bestaan van die lovende tekst had de AFF-weblog overigens als eerste medium gemeld, het weghalen van de tekst was dan weer een primeur voor Blokwatch)…Wat u moet weten over het Vlaams Belang  blijft lang stilstaan bij historische figuren uit de collaboratie, maar dat heeft zijn belang als we bijvoorbeeld weten dat Philip Dewinter de organisatoren van een Staf De Clercq-herdenking recent nog “Veel succes!” wenste, en VB’ers in een ‘Neen Tegen Turkije’-comité samenwerkten met neonazi-organisaties. Ook het geweld-hoofdstuk is op zijn plaats, al heeft het VB ingezien dat politieke tactiek meer oplevert dan straatgeweld. Voor Luc Vermeulen, VB-verantwoordelijke voor de ordehandhaving en voorman van Voorpost, blijft geweld een optie, en zoals VMO-leider Bert Eriksson in 2001 nog zei: “Een heleboel van onze leden zit nu in de partijschoot van het VB. Ze volgen er de partijdiscipline, maar het vuur van vroeger brandt nog.” Dat de vrijheid van meningsuiting slechts geldt zolang het het VB uitkomt, vermoedde u allicht al maar wordt in het boek overtuigend aangetoond.

Bij het Vlaams Belang doet men zijn best om de werkgevers te vleien zonder openlijk de sociale verzuchtingen van de werknemers af te vallen. De 1-meimanifestaties van het VB lokken echter nog amper 300 mensen en vallen niet op door het aansnijden van sociale bekommernissen. De Vlaams Blok-slogan ‘Staken schaadt, werken baat!’ leeft nog altijd voort in de geesten van de Vlaams Belang-top, zoals ook de eerste voorstellen voor het Vlaams Belang-programma voor Antwerpen in 2006 vooral een doorslag zijn van het Vlaams Blok-programma van 2000. En het blijft van hetzelfde inzake cultuur. Het VB heeft geen hart voor cultuur, maar is hard voor cultuur. In het laatste hoofdstuk van Wat u moet weten over het Vlaams Belang  worden één voor één de argumenten voor het doorbreken van het cordon sanitaire onderuit gehaald. In een bijlage worden enkele beschouwingen gegeven over de aard van het VB en het antwoord dat erop kan gegeven worden. Helaas het minst gelukte deel. De taal die gebruikt wordt bij de globale analyse van het VB is niet zo toegankelijk als in de rest van het boek. Als strategie tegen het VB worden maatregelen op lange termijn voorgesteld (”Nieuwe aandacht voor de belangen van hun natuurlijk electoraat kunnen partijen de duizenden aan het VB verloren kiezers terugbrengen naar de democratie” ook al zal men met de VB-kiezer in discussie moeten gaan over de verschillen met de VB-visie), maatregelen op middellange termijn (het onderwijs, waar meer aandacht moet komen voor omgaan met verschillen) en maatregelen op korte termijn (de beeldvorming over het VB, en activiteiten van Blokwatch ondersteunen). Dat laatste ruikt al teveel naar de mirakeloplossingen van anderen (“Versterk onze partij!”), en die beeldvorming veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op zo korte termijn is dat dan ook niet een oplossing. Journalisten en anderen kunnen wel rijkelijk putten uit de argumentatie in Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Houdt u niet in.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

Brochure: Met het Vlaams Belang naar een (a)socialer Vlaanderen

In Zottegem komt het Vlaams Belang niet op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De plaatselijke VB-voorzitter, Fabrice Morreau - een look-alike van Jurgen Verstrepen - is door Philip Dewinter opgevorderd om zijn campagne in Antwerpen te ondersteunen. Morreau ontfermt zich over de websites van Philip Dewinter, Anke Van deermeersch, het VB-Antwerpen en S.O.S. Democratie. En, twee, in Zottegem hebben ze met vader Herman en zoon Kurt De Loor een dynamische SP.A-werking die er niet voor terugschrikt tegenbetogingen in te richten bij VB-bijeenkomsten en investeert in een socio-culturele werking in de beste antifascistische traditie. Daarenboven is er lokaal nog een politiek alternatief op de SP.A, met de Zottegemse Alternatieve Ploeg (ZAP). In buurgemeente Herzele is het niet anders. Het VB komt er niet op, de gemeenteraad heeft unaniem tegen het VB een proces aangespannen wegens het verspreiden van onjuiste criminaliteitscijfers, en er is ter linkerzijde van de VLD/SP.A-bestuursmeerderheid nog een alternatief met Filip De Bodt (de spreker op de foto hierboven) en Leef!.

Filip De Bodt, ook actief in het sociaal-cultureel centrum ’t Uilekot, schreef een brochure bijeen waarin bondig maar krachtig wordt uitgelegd wat de oprichtingsgeschiedenis is van het VB, wat de oude en de nieuwe grondbeginselen zijn, de ideologie, het sociaal en economisch programma, om te besluiten met zes ‘opmerkingen aan de deur’: wat antwoorden als potentiële VB-stemmers zeggen “De andere partijen zijn corrupt, ze doen aan vriendjespolitiek.”, “Alleen het Vlaams Belang kijkt naar ons om en doet iets voor de gewone mensen.”, “Je hoort niets anders meer dan nieuws over geweld, inbraken, enz.. Ik voel me onveilig.”, “Er zijn teveel vreemdelingen in ons land en ze gedragen zich niet.”, “Ik heb een hekel gekregen aan de traditionele partijen. Ze doen niks!” en “Vlaanderen betaalt teveel aan Wallonië! Alleen het Belang komt daar tegen op.” In een naschrift stelt De Bodt dat als we het VB in Vlaanderen willen counteren, we politiek een volledige draai zullen moeten uitvoeren waarbij een eerlijke verloning van arbeid op wereldschaal, duurzaamheid van de planeet, en solidariteit en mensenrechten opnieuw centraal staan.”

Soms loopt De Bodt nogal hard van stapel. De geciteerde uitspraken bijvoorbeeld (zoals: “De uitbetaling van alle welzijnstoelagen wordt onderworpen aan een geautomatiseerde controle van de vingerafdrukken om elke dubbelontvangst uit te sluiten.”) zijn correct, maar niet altijd representatief. Maar zijn brochure is een handig argumentarium: op twaalf bladzijden wat je moet weten om je buur, werkmakker of collega-caféganger die voor het VB wil stemmen tot andere inzichten te brengen.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

12-09-06

 Even offline

Volgens de jongens van Vlaamse Jeugd Westland (VJW) zouden wij samenwerken met de Staatsveiligheid. Daar is niets van. Wat wel is, is dat wij betaald worden door het Cubaans regime.

In ruil moeten wij regelmatig verslag uitbrengen, en gisteren was het weer zover. We kregen Fidel Castro himself aan de telefoon. Hij was ontzet. Hij had net met Steve Stevaert gebeld, en vroeg ons om uitleg. Militairen en neonazi's die een bomaanslag beramen, ministers willen doden... Wil de CIA Verhofstadt weg? En de kranten!? Steve vertelde dat alle kranten een foto brachten van Yvonne Verbeeck op een feestje van het Vlaams Blok (Fidel krijgt 'Vlaams Belang' niet over de lippen). Het leek wel of Yvonne Verbeeck voor 100 % achter het VB staat. Enkel Gazet van Antwerpen  had Verbeeck om de reden van haar aanwezigheid gevraagd. "Als de SP.A of de VLD mij morgen vraagt, dan ga ik ook", aldus de bejaarde actrice. Waarom controleert de Vlaamse minister voor de media de kranten niet? Omdat hij 'Bourgeois' heet, zeker? Enfin, om een lang verhaal kort te maken: na nog 101 andere vragen gebood Fidel de hele redactie van AFF/Verzet om stante pede over te vliegen naar Cuba. We jammerden nog dat we dan de gemeenteraadsverkiezingen niet meer op de voet kunnen volgen, maar de gezondheidstoestand van Fidel laat geen uitstel toe. We moesten onmiddellijk nieuwe instructies komen ophalen. De pijn van de verkiezingscampagne even vanop afstand te moeten bekijken, zullen we dan maar - tussen de bezoeken aan Fidel door - met een mojito in de hand, zon - zee - strand, en salsamuziek proberen te verbijten. Dat moet lukken.

Maandag 25 september zijn we terug online. Dezelfde dag of de daaropvolgende dagen valt bij de vroegere abonnees van het tijdschrift AFF/Verzet de jaarlijkse AFF-Nieuwsbrief  in de brievenbus. Met deze keer onder andere een recensie van het jongste boek van Marc Spruyt, Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Het boek wordt vrijdag 22 september aan de pers voorgesteld, maar wij mochten het al inkijken. En verder: een historicus bekeek het archief van het AFF, uitspraken van VB'ers op onbewaakte momenten, de nieuwe krant van Freddy Van Gaever... Wie nog niet op onze verzendingslijst staat, kan de AFF-Nieuwsbrief  ontvangen door ons zijn of haar adres te sturen met de e-mailknop in de rechterkolom op deze weblog. Hasta la victoria siempre!

01:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

11-09-06

In de voetbalkantine van Wolfsdonk, Aarschot

Het bericht dat Blood & Honour Vlaanderen haar Ian Stuart Memoral in het Limburgse Peer zou laten doorgaan, bleek een afleidingsmanoeuvre te zijn. Zelf hadden we het bericht trouwens slechts in de voorwaardelijke wijze overgenomen. Uiteindelijk zakten de Blood & Honour-aanhangers af naar het dorpje Wolfsdonk, een deelgemeente van Aarschot (Vlaams-Brabant).

De kantine van voetbalclub Wolfsdonk Sport (foto hiernaast, bij een onschuldigere en sportievere gelegenheid) was de locatie voor een reeks optredens ter ere van de overleden frontman van de groep Skrewdriver en stichter van het tijdschrift Blood & Honour, waar de gelijknamige beweging uit voortkomt. In de kantine van Wolfsdonk Sport is er plaats voor 500 personen, maar het is niet duidelijk hoeveel man er effectief was. Wel werden heel wat motoren en auto's met Engelse, Duitse, Estlandse en slechts enkele Belgische nummerplaten gesignaleerd. Het bevestigt onze stelling dat de toename van neonaziconcerten in ons land in belangrijke mate te maken heeft met dat hier zaken kunnen die in Duitsland en andere landen niet toegelaten zijn.

De Morgen  belde met één van de uitbaters van de voetbalkantine, gelegen in het groen achter de plaatselijke begraafplaats. De man was zaterdag zelf niet ter plaatse maar had gehoord dat het "ruige jongens, velen met een kale kop" waren die naar zijn kantine waren afgezakt. De man wist wel met zekerheid "dat er twaalf vaten bier zijn gedronken". Wie de zaal had afgehuurd kon gisteren, zondag, niet achterhaald worden.

00:44 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

"Het doet vermoeden dat het AFF en Blokwatch samenwerken met de Staatsveiligheid"

Naast Blood & Honour Vlaanderen (BH) en Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) behoort ook het groepje van de Vlaamse Jongeren Westland (VJW) tot de flora en fauna rechts van het VB. Alhoewel VJW bij hoog en laag beweert geen neonazi-organisatie te zijn (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/795/75/lang,nl), maakt het zich wel druk over de “hevige hetze” tegen die neonazi-organisaties.

Op de VJW-weblog verscheen zaterdag een artikel onder de kop Tegen de staatsdictatuur! Op naar de nationaal-democratie!  dat aanvangt met: “De laatste dagen is er weer een hevige hetze bezig tegen organisaties die als extreem-rechts omschreven worden. De werkwijze in de opbouw van deze door de onderdrukkingstaat in gang gezette haatcampagne is genoegzaam bekend. Eerst is er enkele weken een georkestreerde zogenaamde ontmaskeringsessie. Deze gefabriceerde onthullingen worden steevast georganiseerd door het antifascistische front en door blokwatch. Het doet vermoeden dat beide organisaties samenwerken met de staatsveiligheid en andere politionele diensten, teneinde politieke opponenten op te sporen, verdacht te maken, en uiteindelijk de staatsdiensten op te roepen (te dwingen) op te treden. Het is een tactiek die algemeen bekend is in dictaturen en daar ook frequent toegepast word (sic).

Volgens VJW leven we niet in een democratie, maar in een “particratie (…) ten dienste van het monopolistische imperiumkapitaal dat langzaam de gehele wereld in zijn macht wil krijgen. (…) De verliezers zijn het volk.” “Het is tegen deze achtergrond dat men de vervolging van politiek andersdenkenden moet zien. Diegenen die willen strijden voor de belangen van het volk moeten worden verdacht gemaakt, ze moeten worden vernietigd, hun organisaties moeten worden verboden. Linkse organisaties verlenen hand- en spandiensten aan de vervolgers, en werken actief mee aan de repressie van andersdenkenden. Links heeft zich vereenzelvigd met het internationalistisch imperiumkapitalisme omdat die ervoor zorgen dat de multiculturele agenda die ze zelf nastreven werkelijkheid zou worden. Daarom is het belangrijk te weten wie de democraten zijn en wie de ware nationale democratie verdedigd (sic).

De ware democraten zijn dus de jongens van het VJW, en als je dat niet gelooft proberen ze je iets anders wijs te maken. AFF en Blokwatch werken wel samen met journalisten uit de klassieke media, maar samenwerking met de Staatsveiligheid is er enkel in de fantasie van enkele VJW’ers die tegenwoordig blijkbaar last hebben van nachtmerries.

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

10-09-06

Kiezen voor een eerlijk en warm verhaal

Dit weekend moeten de definitieve lijsten met de kandidaten voor de verkiezingen op 8 oktober binnengebracht worden. In Stabroek, ten noorden van Antwerpen, zullen ze kunnen gaan stemmen voor de éénmanspartij Partij voor Vrijheid en Recht. Maar vergis je niet. Op de website van de partij staan standpunten als: "De dictatuur is de beste staatsvorm" en "De grootste stommiteit was het afschaffen van de legerdienst". In Antwerpen dingen meer dan tien partijen naar de gunst van de kiezer, ondanks de kartels die Spirit, N-VA, Vivant en Vlott met hun grotere broers vormen.

Ter linkerzijde vinden we de Partij van de Arbeid (PvdA) en waarschijnlijk ook de Linkse Socialistische Partij (LSP), verderop in het politieke spectrum vinden we de protestpartij NEE, de defusiepartijen A-part en Defusie, ter rechterzijde Protest, en dan zijn er nog partijen als SEX (Samenleving Economie X-as). Alhoewel iedereen natuurlijk evenveel recht heeft om zich met een partij(tje) te melden, speelt die versnippering in de kaart van de grootste partij. De wijze waarop stemmen omgezet worden in zetels houdt in dat hoe meer stemmen verloren gaan op lijsten die geen zetel behalen, hoe minder stemmen de grootste partij nodig heeft om zetels te verwerven. En die grootste partij is nog altijd het VB.

Als we de peiling van De Stemmenkampioen  mogen geloven, zou niet de SP.A die uitkomt op 20,8 % van de stemmen (+ 1,3 % t.o.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2 000), maar de CD&V met 21,4 % (+ 2,0 %) de grootste democratische partij worden in de Scheldestad. Philip Heylen en niet de als volgende burgemeester gedoodverfde Patrick Janssens zou dan de burgemeesterssjerp mogen omgorden. De VLD zou een pandoering van jewelste krijgen en naar 8,7 % zakken (- 8,3 %). Groen! haalt ook geen getal meer met twee cijfers voor de komma: 7,3 % (- 3,8 %). Het VB zou uitkomen op 34,4 % (+ 1,4 %). In gemeenteraadszetels omgezet zou dat dan worden: 22 van de 55 gemeenteraadszetels voor het VB (+ 2), 13 zetels voor CD&V/N-VA (+ 7), SP.A/Spirit: 12 (=), VLD/Vivant: 5 (-5) en Groen! 3 (- 3). Het VB blijft bijgevolg nog ver af van een bestuursmeerderheid, en de natte droom van sommigen - een bestuur zonder Groen! - is mogelijk. Wat de voorspellende waarde is van De Stemmenkampioen  weten we op 8 oktober.

Intussen pakt burgemeester Patrick Janssens uit met een opmerkelijke persoonlijke campagne: 52 Antwerpenaren, 26 bekende en 26 onkende, poseerden bij fotograaf Herman Selleslaghs voor mooie zwart-witfoto's, waarop elke geportretteerde in eigen handschrift 'Patrick' schreef. "Het was niet gemakkelijk de ideale mix van 52 mensen te vinden", wist Guy Mortier die een tentoonstelling met de 52 foto's inleidde. Guy Mortier: "De eerste dag al belde Hugo Coveliers af. En dus had de SP.A niemand meer voor de categorie 'oude, chagrijnige zuurpruimen'." Op de affiches staat geen enkele verwijzing naar de SP.A. Voor sommige BV's was dat trouwens een voorwaarde, ze wilden wel publiciteit voeren voor Janssens maar niet voor de SP.A. Een aantal BV's verleenden hun medewerking uitdrukkelijk in het licht van de tweestrijd tussen Janssens en Dewinter. Actrice Veerle Dobbelaere zou "alles in de strijd werpen om het Vlaams Belang geen ruimte te geven". Presentatrice Geena Lisa: "Het gaat me puur om de persoon Patrick janssens. Ik schaar me achter zijn burgemeesterschap, niet achter de SP.A. In Antwerpen gaat de strijd tussen Janssens en Philip Dewinter. Wel, dan kies ik met volle overtuiging voor een eerlijk en warm verhaal, dat mensen samenbrengt in plaats van ze tegen elkaar op te zetten." TV-kok en restauranthouder John Verbeeck heeft voor zijn medewerking voorwaarden gesteld. John Verbeeck: "Als burgemeester heeft hij altijd een luisterend oor. Hij heeft me ook beloofd nooit met het VB een coalitie te vormen, wat me toch geruststelt. Janssens is de enige die een tegengewicht kan vormen voor die partij."

De volgende dagen zou elke Antwerpenaar één van die 52 affiches in zijn brievenbus vinden. Omruilen mag. Wij hopen stiekem op de affiche met Jelica Cruz de Pina, de kapster van Patrick Janssens. Volgens communicatie-expert Noël Slangen staat of valt deze campagne met de keuze van de 'modellen'. Noël Slangen: "Je moet een zo breed mogelijke waaier van mensen aanbieden. Zeker als je werkt met bekende gezichten. Er mag absoluut geen sprake zijn van een te hoog 'Cogels Osylei'-gehalte. (...) Als je daarmee gaat uitpakken, dan werkt dat establishment bevestigend. Daar win je geen stemmen mee. Dat Janssens er ook een eerder 'volkse' figuur als Gaston Berghmans heeft bijgestoken, is sterk." Alle Antwerpse kranten brengen verslag uit van de voorstelling van Janssens' campagne, maar niemand die de vraag stelt waarom een aanzienlijk deel van de Antwerpse bevolking niet vertegenwoordigd is op het fotomateriaal: de Marokkaanse en de Turkse inwoners. Wat schuilt er achter dat bijvoorbeeld geen gehoofddoekte vrouw bij de 26 onbekende Antwerpenaren is opgenomen?

We kunnen ons voorstellen dat Philip Dewinter naar adem gehapt heeft als hij vernam hoe zijn grootste opponent campagne gaat laten voeren. 'Laten', want de BV's trekken ook nog eens met kleinere afdrukken van hun foto's op pad om stemmen in te zamelen voor 'Patrick'. Wat kan Dewinter daar tegenin brengen? Frank Galan noch Vanessa Chinitor wonen in Antwerpen of de onmiddellijke omgeving. Dewinter moet alvast niet afkomen met de kritiek dat Janssens in zijn campagnemateriaal niet verwijst naar zijn partij. We kunnen die kritiek begrijpen als ze van anderen komt, maar niet van het VB. Gerolf Annemans laat op zijn website nog altijd elke verwijzing naar het VB weg, tenzij hij eens een brochure van het VB afbeeldt. Maar anders vind je er ook geen logo van zijn partij. Annemans die vandaag in Het Nieuwsblad op Zondag  gevraagd naar zijn grootste verdienste voor Antwerpen de voorbije zes jaar zegt: "Ik ben zeer bescheiden. Maar ik mag wel zeggen dat ik het diamantdossier op de voet heb gevolgd. Ik ben voor het Vlaams Belang de man van de diamant." Nu nog de Indiërs, die 80 % van de diamanthandel in Antwerpen in handen hebben, stemrecht verlenen Gerolf, of je blijft eeuwig in de schaduw van Philip staan.

09:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: antwerpen, 8 oktober, annemans |  Facebook | | |  Print

09-09-06

Veel volk verwacht voor neonazi-concerten

Wie naar de website van BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) surft, leest daar als eerste artikel een reactie op Patrick Dewaels oproep om neonazi-organisaties te verbieden en een 'addendum' waarin BBET de AFF-berichtgeving hierover op de korrel neemt. We reageerden daar gisteren kort op - het is niet de bedoeling dat er een correspondentie opgezet wordt tussen het AFF en BBET - maar na de arrestaties en het wapentuig dat men gisteren en eergisteren vond, willen we toch nog even terugkomen op één paragraaf uit het 'addendum' van BBET.

Na een lange uitleg die erop neerkomt dat wie gelooft wat op de AFF-weblog verschijnt bij de "primitievelingen" behoort, schrijft BBET: "Bovendien stellen wij ons toch serieuze vragen bij het zelfverklaard 'rebels' karakter van AFF. Zij die steeds prat gaan op hun onafhankelijkheid van de staat, weten met een kattebelletje op Internet (BBET bedoelt: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060829&number=1&... - AFF/Verzet) een federaal minister ertoe te bewegen om de rechtsorde op zijn kop te zetten. Uiteraard zal de invloed van de joodse lobby daarin ook aanzienlijk zijn, maar desondanks plaats het enige vraagtekens bij die zelfgenoegzame 'oppositie' die meer dan ooit deel van het establishment is."

We hebben nog niet ontdekt wat de Joodse antecedenten zijn van de AFF-kernleden noch wie uit Joodse kant ons zou beïnvloeden, maar wat niet is kan nog komen. In elk geval blijkt dat onze waarschuwingen voor neonazistische organisaties - hoe klein ze ook maar zijn, zoals al te vaak wordt herhaald - op hun plaats te zijn. Bomaanslagen, ministers vermoorden van links én rechts... Wie voor de huiszoekingen van donderdag en vrijdag een scenario had geschreven over een destabiliseringsactie van extreem-rechts, zou als fantast wandelen zijn gestuurd. Intussen weten we beter.

Intussen weten we ook dat de meetingpoint van het Blood & Honour-concert vanavond (affiche 1) aan de parking naast de E314 in Ranst is gelegen en het concert zou doorgaan in Peer, als het ware in de achtertuin van Limburgs minister Patrick Dewael. Maar het kan natuurlijk zijn na de hele heisa - al twee dagen op rij voorpaginanieuws in alle kranten - er nog wat veranderd wordt aan de plannen voor vanavond. Politie-eenheden in heel het land zouden gemobiliseerd zijn, en er wordt vooral een vloot Engelse skinheads verwacht. De Morgen  meldt vandaag ook nog het gisteren hier bekendgemaakt concert dat Duitse neonazi's op 14 oktober in ons land plannen. Volgens Duitse antifascisten zou het concert in Vlaanderen gepland zijn, gezien de doortastendheid waarmee in Duitsland opgetreden wordt tegen Blood & Honour. Is er voor het concert van vandaag misschien een veelvoud van politie paraat dan dat er neonazi-concertgangers zijn, voor het concert op 14 oktober worden een 2 000 bezoekers uit heel Europa verwacht. Toen we dat bekendmaakten beschikten we nog niet over de affiche van dat feestje, maar die is intussen gepubliceerd op de internationale website van Blood & Honour (affiche 2). Een verslagje over een vorige bijeenkomst van Duitse neonazi's in Vlaanderen, op 14 december 2004, werd op hetzelfde ogenblik verwijderd van die website. Nu nog de affiche voor 14 oktober laten weghalen nu we in Vlaanderen hopelijk dezelfde weg opgaan als met de grundlichheit  waarmee ze in Duitsland neonazigroepen aanpakken. Maar afwachten natuurlijk wat het hier wordt. België is niet voor niets het land van Magritte.

07:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

VB minimaliseert acties van neonazi's

Frank Vanhecke mag vandaag in  De Standaard en  Het Nieuwsblad zijn afschuw uiten over het tuig dat gisteren en eergisteren is opgepakt. “Dit zijn gestoorde gekken”, weet de VB-voorzitter. Op de VB-website blijkt het VB minder opgetogen te zijn over de acties tegen de neonazi’s.

“’In de jaren ’80 was het terrorisme links’, klonk het op de VRT, ‘vandaag is het rechts’. ’Hoe komt het dat we in ons land zo weinig horen over ‘rechts terrorisme’’, vroeg Sigrid Spruyt zich luidop af. Tja, misschien omdat rechts hier nooit aanslagen heeft gepleegd… Omdat de rechterzijde hier een democratisch, geweldloos en zeer succesvol alternatief heeft in de vorm van het Vlaams Belang. Niettegenstaande dat regende het gisteren verwijzingen naar de communistische CCC. Met dat verschil dat de rechtse plannen voor een staatsgreep in de jaren ’80 bleven steken in wilde fantasieën of indianenverhalen. En dat de CCC wél heel wat bomaanslagen heeft gepleegd, waarbij zelfs twee doden vielen. Een verschil waar de media handig omheen fietsten.”, luidt het op de VB-website. Maar al te graag citeert het VB relativerende krantencommentaren: “Is het land aan een golf van aanslagen of een staatsgreep ontsnapt? Paul Geudens vraagt zich in Gazet van Antwerpen af of we niet te hard van stapel lopen: ‘Was er inderdaad een reëel risico voor een terroristische aanslag? Vormde de ‘bende van 17’ een gevaar voor de veiligheid van de Belgische staat?’ ’Zijn het échte terroristen? Of doen we die bietekwieten niet te veel eer aan?’, aldus Geudens. Zieke ideeën en wilde plannen? Jazeker. Maar, zo gaat Geudens verder, “dat is nog wat anders dan concreet een aanslag plannen. Zo ver waren ze nog niet, en waren ze misschien ook nooit gekomen. Daarvoor ontbraken wellicht de hersens en het organisatietalent.’ Daarmee is alles gezegd…”

Daarmee is alles gezegd, of toch niet? In een tweede bericht op de VB-website gisteren blijft men emmeren over of het toeval zou zijn dat net nu de BBET-leden opgepakt werden. Wilde men daarmee niet het VB in discrediet brengen? Dat was wat Frank Vanhecke suggereerde bij het eerste, kort bericht over de huiszoekingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060908&number=1&..., Vanhecke weet het weeral ). Nu is het VB boos dat niemand noteert dat er geen verband is met het VB. “Het parket moest toegeven dat er geen enkel verband was met ‘politieke partijen’… Maar dat ‘detail’ sneuvelde al snel in de berichtgeving. Toeval?” En de VB-website vervolgt: “Het verhaal roept herinneringen op aan de affaire-Sauwens. CD&V-minister Johan Sauwens moest opstappen na een geruchtmakend avondje uit bij het Sint-Maartensfonds, een vereniging voor oud-Oostfrontstrijders. Tot verbazing van buitenstaanders nam de media daarop het Vlaams Blok onder vuur en kondigde Patrick Dewael aan dat de Staatsveiligheid een grootschalig onderzoek zou starten naar de (vermeende) banden van het Vlaams Blok met neo-nazi’s. Over dat onderzoek werd nadien nooit nog iets vernomen. Veel zal het dus wel niet opgeleverd hebben…” Het VB vergeet even welke trits VB-personaliteiten onder aanvoering van het Gentse kamerlid Francis Vanden Eynde op de bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds was.

De aap komt uit de mouw in een derde bericht over de opgepakte neonazi’s. Op de VB-website lezen we: “Tot slot nog dit, over het verijdelde ‘complot’ (?) van extreem-rechts en neo-nazi’s. Zo was te vernemen dat de verdachten op basis van de nieuwe terrorismewet een straf van 5 tot tien jaar riskeren, wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze hoeven daarvoor zelfs geen aanslag te plegen. Het volstaat dat ze behoren tot een organisatie die het land wil ‘ontwrichten’… Nogmaals, er is geen spier haar op ons hoofd die er aan denkt die geflipte “bietekwieten” in bescherming te nemen. Wat ons betreft mogen ze vandaag nog achter de tralies of in de psychiatrie. Maar dat neemt niet weg dat we onze bedenkingen hebben bij de nieuwe wet. Die is zo vaag dat hij de poort kan openzetten naar politieke willekeur. Het lijdt geen twijfel dat Dewael, Verhofstadt en het Belgische establishment de wet zo ruim mogelijk willen en zullen interpreteren. En dan lopen er nogal wat individuen en organisaties rond die voldoen aan de definitie: het Vlaams Belang – dat van zijn streven naar Vlaamse onafhankelijkheid nooit een geheim heeft gemaakt – uiteraard, de Vlaamse Volks Beweging, het Taal Aktie Komitee, zelfs de schrijvers van het ophefmakende Warandemanifest… Allemaal willen ze de Belgische staat ontmantelen of begraven. Nu nog de juiste rechters vinden. En ook dat is in dit land geen probleem, getuige de veroordeling van het Vlaams Blok. U ziet hoe de anti-terrorismewet in ons land straks gebruikt kan worden om de democratische strijd voor een Vlaamse staat buiten de wet te stellen. Dàt noemen we pas gevaarlijk.” Kortom, laat die wetgeving maar zo want als er een betere wetgeving komt om neonazi’s aan te pakken, kan men daarmee ook wel eens tegen de bevriende organisaties van het VB optreden.

De mensen van het Taal Aktie Komitee (TAK) zijn geen koorknapen, en de mensen van het Warandemanifest citeren ook maar de ‘wetenschappelijke’ studies die in hun kraam te pas komen, maar er is nog altijd een groot verschil met het optreden van Blood & Honour en de geschriften van BBET. Geen beter wettelijk instrumentarium willen om op te treden tegen Blood & Honour en aanverwanten omdat dat wel eens zou kunnen afstralen op… dát is pas erover. In Het Laatste Nieuws  zegt Gerolf Annemans vandaag het voorstel van Dewael enkel te willen steunen als het op een heel precies omschreven manier organisaties als Blood & Honour viseert. Maar over steun aan het voorstel-Dewael mits…, is op de VB-website (nog) geen sprake. Integendeel.

07:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

Dewinter breeduit

De heisa rond BBET heeft als voordeel dat kranten nu op hun voorpagina geen plaats hebben om interviews met Philip Dewinter aan te kondigen. Dewinter krijgt vandaag immers een volle bladzijde in de Antwerpse editie van  Het Nieuwsblad en zelfs anderhalve bladzijde in  Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet. Zij het dat El Lider in die twee laatste kranten de ruimte moet delen met Hugo Coveliers.

We gaan er niet meer woorden aan vuil maken dan strikt noodzakelijk. Dat is trouwens ook wat Dewinter zegt over het woensdag voorgestelde boek van Geert Van Cleemput, Vlaams Geblokkeerd. Uit Het Nieuwsblad  onthouden we dat het VB de opwaardering van de buurtagent een goede zaak vindt, maar dat we van die wijkagent ook niet teveel mogen verwachten. Dewinter: "De wijkagent is geen superman, geen supervrouw. Je hebt ook Rambo's nodig die bij criminele feiten en calamiteiten durven voluit te gaan." Bart Debie terug politiecommissaris? Maar allez, daarmee hebben we het beste uit het Het Nieuwsblad-interview al gehad. Over naar de liberale kranten waar Philip Dewinter zegt dat er ooit nog allochtonen op de VB-lijsten zullen staan. Dewinter: "Dat het er ooit van komt, dat staat in de sterren geschreven. Wij steken onze hand uit: elke allochtoon die Vlaming onder de Vlamingen wil worden, is welkom." Als het maar geen moslim is? Dewinter: "Overigens laat ik u opmerken dat in Malle Pieter Van Boxel opkomt, een jongen van Indonesische origine, en in Lokeren Aisha Van Zele, een meisje van Sri Lankaanse afkomst, zwart als de nacht." Dewinter vertelt er niet bij dat het geen twee mensen zijn geboren uit een allochtoon gezin, maar als kind door adoptie naar hier gekomen zijn. En dat "zwart als de nacht" zijn van Van Zele, dat is dan toch vooral 's nachts.

We leren ook nog in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet  dat de communisten hun mannetje hebben in deregering-Verhofstadt. "Kijk naar Demotte, een communist op Volksgezondheid en Sociale Zaken", orakelt Hugo Coveliers over de PS-minister voor die departementen. Wat de relatie is van Coveliers met Dewinter? Coveliers: "Filip en ik hebben een uitstekende LAT-relatie." Dewinter ziet een hechtere band. Dewinter: "Ik zou zeggen: een harmonieus verstandshuwelijk." Alleszins heeft Dewinter al op de kleinkinderen van Coveliers gepast. Dewinter geen burgemeester in Antwerpen, dan kinderverzorger in Antwerpen? Moet kunnen.

En welke CD's heeft Dewinter in zijn auto liggen? Dewinter: "Rod Stewart, Elvis Presley, Mud, André Haaes en iets van Händel." Naar eigen zeggen is of was Dewinter een fan van Will Tura, maar diens CD's liggen dus niet binnen handbereik. Mud daarentegen... Geen 'Pocket Revolution'? Dewinter: "Wat is dat? Iets van Tom Barman, zeker? Sorry, ik ken daar geen enkel nummer van. Mijn dochters hebben me Hooverphonic laten ontdekken, maar Barman zegt hen niets. Ik ken die man alleen van '0110', als concertorganisator voor verdraagzame mensen." 

Wat Dewinter waarschijnlijk niet weet, en de dochters Dewinter allicht evenmin, is dat Hooverphonic is toegevoegd aan de affiche van het 0110-concert in Antwerpen. Dan maar de CD's van Hooverphonic in de vuinisbak zwieren die Bart Debie toch klaarhoudt voor ex-fans van dEUS? Alleszins neemt Dewinter het de lotto nog altijd kwalijk dat het sponsor is van die concerten "voor verdraagzame mensen". Dewinter: "Ik koop geen krasloten van de Lotto meer." Dan is het geluk met de krasloten van de Lotto voor een ander, denken wij dan maar. Of hoe er aan alles toch altijd een goede kant is.

07:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

08-09-06

We zijn er nog niet: 2 000 neonazi's uit heel Europa verwacht

Het is goed dat het parket eindelijk optreedt tegen BBET, maar de wapenbroeders van Blood & Honour Vlaanderen lopen nog steeds ongestoord rond, en plannen tegen zaterdag een derde concert op rij (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060829&number=1&...). Alsnog is niet uitgelekt waar het zou plaatsvinden noch waar de meetingpoint is. Maar daarmee houdt het niet op.

Het eerste bericht over een concert van Blood & Honour Vlaanderen, dat uiteindelijk in Vremde doorging, bereikte ons vanuit Frankrijk. De informatie bleek correct te zijn. Nu bereikt ons vanuit Duitsland het bericht dat Combat 18, de radicaalste vleugel van Blood & Honour, op 14 oktober een concert plant in ons land. Men verwacht daarvoor 2 000 neonazi’s vanuit heel Europa. Op de internationale website van Blood & Honour stond tot gisteren een verslag van een bijeenkomst in Vlaanderen op 11 december 2004 waarop een 1 800 Blood & Honour-leden zich hier verzameld zouden hebben. Het getal van 2 000 leden die men nu vanuit heel Europa verwacht is veel, maar gezien de opkomst twee jaar geleden niet denkbeeldig.

Het concert in Vlaanderen wordt georganiseerd door Duitse neonazi’s, en zou groepen uit Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten naar hier halen. Onze Duitse vrienden hebben alvast de media en de politie in hun land verwittigd. Als een invasie van neonazi’s uit heel Europa geen reden is om wegens ordeverstoring het concert in ons land onmogelijk te maken, dan weten we het ook niet meer.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (10) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

Wie laatst lacht, best lacht. BBET-leden opgepakt.

Vorige woensdag schreven we hier dat BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw) lacherig reageerde op de AFF-brief aan de ministers Dewael en Onkelinx om organisaties als Blood & Honour Vlaanderen te verbieden, maar zenuwachtig werd toen bleek dat minister Patrick Dewael zich achter dat idee schaarde en de parlementsleden opriep om hiervoor het nodige wetgevend werk te verrichten (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060906&number=1&...). BBET reageerde prompt met een artikel op hun website. Het begint grootsprakerig: “De jongens en meisjes van AFF vervoegen duizenden landsgenoten  (sic) en tienduizenden leden van de uitgebreide Europese familie door BBET te lezen.” Ze herhalen nog eens hun kritiek op de uitspraken van Dewael, en halen dan zinsneden op deze weblog door de mangel. Van “Aan een herhaling van het nazi-regime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het nazi-regime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de nazi’s destijds, lijkt ons op zijn plaats.” Maken ze: “Aan een herhaling van het Sovjetregime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het Sovjetregime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de Sovjets destijds, lijkt ons op zijn plaats.” We veronderstellen dat ze het stalinistisch regime verwerpen, en los van het feit dat de hele trotskistische familie en anderen het stalinistisch regime bekritiseerden, heeft er iemand hier last gehad van dat regime? Integendeel, het was in grote mate door de inzet van het Sovjetleger dat Hitlier en nazi-Duitsland verslagen werd. Maar ze lezen bij BBET graag onze weblog. BBET: “Wij zijn écht geïntegreerd  (sic, waarschijnlijk bedoelde men: geïntrigeerd), zelfs gebiologeerd door de kromme redeneringen en het gebrek aan kennis en logica die daar geëtaleerd worden. Een beetje zoals een treincrash in slow motion te zien gebeuren, zo lezen we dagelijks hun stukjes.”

Helaas zullen vele BBET-leden vandaag niet op het internet geraken, nu zeventien van hen opgepakt zijn. Na huiszoekingen in de kazernes van Leopoldsburg, Kleine Brogel, Peer, Brussel en Zedelgem, en op achttien privé-adressen in Vlaanderen, zijn zeventien BBET-leden gearresteerd, waarvan tien militairen en zeven burgers. De speurders namen onder meer verschillende vuurwapens, ontstekers voor landmijnen, een grote hoeveelheid munitie, explosieven en een zelfgemaakte bom met ontsteker in beslag. “De hoofdverdachte richtte sinds 2004 geleidelijk zijn eigen clandestiene organisatie op, waarvan het gedachtengoed gebaseerd is op zijn eigen extreem-rechtse, neonazitische en negationistische ideeën”, zei federaal procureur Daniel Bernard. “Hij organiseerde paramilitaire oefeningen, survivalweekends en schiettrainingen (…). Hij bouwde ook internationale contacten uit, onder meer met de Nederlandse extreem-rechtse groepering Nationale Alliantie.” Het parket van Dendermonde zegt de man al sinds 2004 te volgen, maar “de wapenhandel van de groepering werd zo actief, dat we niet langer konden wachten om de verdachten op te pakken.” Naast vuurwapens en explosieven werden ook kogelvrije vesten en gasmaskers gevinden, naast extremistische literatuur en documentatie met neonazistische symbolen. Waarschijnlijk waren de opgepakten allen lid van BBET, de hoofdverdachte is het alleszins. In het Belga-bericht over de aanhoudingen wordt BBET geitueerd als een afscheuring van Blood & Honour Vlaanderen, waarbij een ideologisch conflict over de inmenging van Amerika in Irak als basis van de breuk naar voor wordt geschoven. Allicht zit Belga een stuk dichter bij de waarheid als het als reden voor de breuk ook alcohol en vrouwenkwesties aanhaalt.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

Vanhecke weet het weeral

Het eerste bericht over de huiszoekingen verscheen gisterenmorgen in  Gazet van Antwerpen. Volgens de krant zouden volgens verscheidene bronnen de voorbije dagen huiszoekingen gehouden zijn in extreem-rechtse kringen die gelinkt zijn aan het Vlaams Belang.

Gazet van Antwerpen  heeft Frank Vanhecke opgebeld, en de partijvoorzitter zegt: “Half augustus werden Filip Dewinter en ikzelf verwittigd dat het kabinet-Onkelinx nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen een grootscheepse operatie zou plannen waarbij men zou pogen die halvegaren van Blood and Honour en wapenverzamelaars te linken aan het Vlaams Belang. (…) Wij hebben met die gekken niets te maken en wij willen er niets mee te maken hebben. Als blijkt dat een van onze leden er iets mee te maken heeft, dan zal ik er zelf voor zorgen dat die uit onze rangen wordt verwijderd.”

Ofwel zijn er nog huiszoekingen geweest, die nu nog niet publiek bekend zijn.Ofwel wist Gazet van Antwerpen  af van die huiszoekingen nog voor ze plaatsvonden, want er waren blijkbaar enkel gisteren huiszoekingen. Nog straffer, de VB-top werd er al half augustus over ingelicht. Door wie? Of bij de opgepakten gisteren VB-leden zijn, moet nog blijken. Het is best mogelijk dat ze het VB te soft vinden. Nog zotter is het idee dat die huiszoekingen vanuit een ministerieel kabinet gedirigeerd zouden worden om aan te tonen wat voor vlees in de VB-kuip zit.

Is hier niet een partijvoorzitter aan het woord die alles wat er in de wereld gebeurt, plaatst in het perspectief dat dit voor of tegen het VB is gepland? Alsof de speurders die een onrustwekkende wapentrafiek waarnemen bewust pas in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen optreden om zo het VB te treffen. Te gek om los te lopen. En dan nog beweren dat VB-leden die zich met dergelijke kringen inlaten, uit de partij worden gezet. Waarom is negationist Roeland Raes dan nog altijd partijmedewerker? Waarom treedt Vanhecke dan niet doortastender op tegen de VB-leden bij de Vlaamse Jongeren Westland (VJW) (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/931/39/lang,nl)?

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vanhecke |  Facebook | | |  Print

07-09-06

Regine Beer: Mijn leven als KZ A 5148

Gisteren werden in de omgeving van de Antwerpse Grote Markt twee boeken voorgesteld die de bezoekers van deze weblog kunnen interesseren. Het contrast was groot. Bij het eerste waren veel journalisten aanwezig, en slechts weinig andere mensen. Bij het tweede waren relatief weinig journalisten aanwezig, maar wel tientallen en tientallen vrienden van de vrouw waarrond het draaide. In het Antwerps Pershuis presenteerde Geert Van Cleemput, voormalig hoofd van de VB-studiedienst, het hier eerder al aangekondigde boek  Vlaams Geblokkeerd (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060819&number=1&...). We komen er later nog wel op terug. Op het Antwerps stadhuis werd het boek  Mijn leven als KZ A 5148 van Regine Beer voorgesteld. 

Burgemeester Patrick Janssens, die een paar maanden terug Regine al ontving op het Antwerps stadhuis bij gelegenheid van haar 85ste verjaardag (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051109&number=1&...), verwelkomde maar wat graag Regine. "Regine, dat betekent altijd veel volk op het stadhuis." Na Janssens spraken nog Urbain Lavigne, vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs; actrice en oud-leerlinge van Regine Beer An Nelissen; een montere Annelies Willemen die als leerlinge van het zesde jaar lager onderwijs Regine Beer uitnodigde om in haar school te komen vertellen over haar ervaringen in Auschwitz en alles wat eraan voorafging en erop volgde; en een emotionele Paul De Keulenaer die het levensverhaal van Regine Beer opschreef. Het nieuwe boek is een remake van het begin jaren negentig verschenen KZ A 5148. Voor het nieuwe boek konden nog andere documenten dan voor het eerste boek geraadpleegd worden, waardoor het verhaal van Regine nog indringender is geworden.

Regine Beer, meer dan 1 000 keer is ze in scholen gaan spreken over haar ervaringen in het concentratiekamp van Auschwitz. Op haar arm kreeg ze het nummer 5148 getatoeëerd. Het boek Mijn leven als KZ A 5148  brengt het verhaal van de familie Beer in de jaren voor de oorlog en het gruwelijk lot dat hen te beurt viel in de nazikampen. Mijn leven als KZ A 5148  beschrijft ook hoe Regine Beer moeizaam maar toch zelfzeker deze periode van vervolging en totale ontmenselijking tracht te verwerken, en na de oorlog een nieuw leven opbouwt. Hoe zij evolueert van een levenslustige, wat naïeve adolescent tot een karaktervolle vrouw, een bewustere volwassene en een alerte bejaarde dame vandaag. Getuigenis brengen is haar leven geworden. En gelukkig zijn er nog mensen die haar getuigenis naar buiten willen brengen. Gisteren nog kregen wij met de e-mailknop bij deze weblog een vraag om het telefoonnummer van Regine, voor een documentairereeks op Canvas.

Regine, je zag er gisteren stralend uit. De gezondheidsproblemen van een paar jaren terug waren weggewist. Nog veel levensgeluk, en bedankt voor de hartverwarmende woorden die je in ons exemplaar van je boek schreef. 

  • Regine Beer, Mijn leven als KZ A 5148, Uitgeverij EPO - Berchem, 176 blzn., 17 euro

00:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (9) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

06-09-06

BBET misnoegd om AFF-vraag en oproep van Dewael om neonazi-organisaties te kunnen verbieden

Vorige week publiceerden we hier een Open Brief van het Anti-Fascistisch Front (AFF) aan de ministers Dewael en Onkelinx om te beletten dat de Ian Stuart Memoral van Blood & Honour Vlaanderen aanstaande zaterdag 9 september kan doorgaan, en een aanpassing van de wetgeving te vragen om neonazigroepen als Blood & Honour Vlaanderen, zoals in Duitsland en andere landen, te verbieden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060829&number=1&...). Op het forum van Stormfront werd daar laconiek op gereageerd. Een BBET-aanhanger die zich bedient van de nickname Obersturmführer schreef: “Ze kunnen beter een wet maken, dat mensen verplicht minstens 1 keer per week onder de douche moeten. Dan zou de AFA/AFF gelijk wat minder stinken.” Nu minister Patrick Dewael eveneens een aanpassing van de Belgische wetgeving bepleit om neonazi-organisaties op te doeken (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060904&number=1&...) reageren ze bij BBET zenuwachtiger. BBET staat voor Bloed-Bodem-Eer-Trouw en is de oorspronkelijke Blood & Honour-groep in Vlaanderen. Anderen zijn nu met de naam en de erkenning voor Vlaanderen van deze internationaal vertakte organisatie aan de haal. De groep die zich de laatste maanden in de kijker werkt met Hitler-herdenkingen, eerbetoon aan SS’ers en Oostfronters, en hun beruchte concerten. BBET wordt de meer intellectuele tak van de familie genoemd, wat nog niet betekent dat het fijnzinniger lui zijn. De virulente jodenhaat en oproepen pro het ‘Blanke Arische Ras’ vind je hier als nergens anders.

Volgens BBET is de oproep van Dewael “het bewijs dat teveel Holocaust-indoctrinatie de hersenen serieus aantast en een gevoel voor rechtvaardigheid en vrijheid aantast”. Volgens BBET zou niet BBET maar de reguliere vrijmetselarij verboden moeten worden. Maar ze koesteren bij BBET geen valse hoop “wetende dat België geen democratie is maar een judeocratie waar het joodse machtsstreven voorrang krijgt op de autochtone ontplooiing”. Ze nemen het bij BBET niet dat “volksverlakkers als Dewael” zouden bepalen “wie een ‘vijand’ en wie een ‘vriend’ van de vrijheid is”. Bij BBET hebben ze nog niet begrepen dat niet Dewael een wetsontwerp wil maken, wel wil hij dat het parlement een wetsvoorstel zou bespreken en de rechters na goedkeuring van het nieuwe wettelijk kader zouden oordelen of groeperingen als BBET en Blood & Honour Vlaanderen nog kunnen. Bij BBET voorzien ze wel allerlei juridische implicaties. Volgens BBET is Dewaels voorstel “zo ontoelaatbaar ver dat het ondertussen protestbrieven van juristen zou moeten regenen”. Volgens BBET zou de nieuwe wetgeving eenzelfde lot beschoren zijn als de genocidewetgeving die afgevoerd werd nadat men “de verkeerde massamoordenaars” begon aan te klagen. “Zo zal ook de Lex Dewaelis uiteindelijk afgevoerd worden. Gun een paar hedendaagse Uilenspiegels de kans en talrijke joodse verengingen zullen in aanmerking komen voor een verbod wegens ‘xenofobie’” Volgens BBET is de aangehaalde motivering ook onjuist. “Momenteel kunnen individuen op basis van de antiracismewet wel worden veroordeeld, maar verenigingen of organisaties niet.” Waarom kon het dan dat drie mantelorganisaties van het Vlaams Blok, met hun statuut van vzw, gerechtelijk bestraft werden? “De geviseerde organisaties B&H en BBET hebben bovendien geen statuten noch structuren. Het is momenteel zo dat reële organisaties bestraft c.q. verboden kunnen worden. Na Dewael’s aanval van zinsverbijstering zullen voortaan ook feitelijke organisaties bestraft c.q. verboden kunnen worden.” Voor BBET is Dewaels voorstel “de zoveelste stap naar een regelrecht verbod op de ideeën zelf. We herhalen het nog maar eens: Die Gedanken sind nicht frei!”

Bij BBET willen ze niet begrijpen dat rechten beperkt worden door andere rechten. Het is niet omdat er een recht op eigendom is dat je iets onrechtmatig mag toe-eigenen. Het is niet omdat er een recht op vrije meningsuiting is dat je een andere mag belasteren. Aan een herhaling van het nazi-regime hebben wij geen behoefte, en een verbod op organisaties die het nazi-regime verheerlijken en dezelfde ideeën uitdragen als de nazi’s destijds, lijkt ons op zijn plaats. Al zullen we dan wel hilarische teksten missen als die ene Andries Pretorius laatst op de BBET-website kwijt kon: Wat te doen? Een essay over de plichten van de NS-militant. BBET zegt wel uitdrukkelijk dat dit een persoonlijke mening is, maar plaatst toch zijn “enige gedachten voor een ideale Nationaal-Socialistische Republiek”. Het is een 15-puntenprogramma. 1. “Mannen en vrouwen kunnen een bijdrage leveren aan de groei en bloei van het Arische Ras door hun zaad of hun eicellen te doneren. (…) Politiek is het een goede zaak dat er gewoon een verplichting komt voor alle gezonde mannen en vrouwen om zaad en eicellen te doneren, zodat geen enkele vrouw die een kind wil hebben, droog hoeft te zitten.” De auteur ziet “zware belastingdruk en zo nodig ook bestraffing voor de weigeraars”wel zitten om iedereen aan te manen zijn of haar plicht te doen. 2. “Zelf grote gezinnen stichten, waarbij naast de monogame gezinnen ook ruimte moet zijn voor de polygyny (één man met meerdere vrouwen) zoals bij de Vedische Ariërs der oorspronkelijke Hindoe-traditie, Mohammedanen en de Mormonen. Iedere Westerling is rijk genoeg om een gezin van tien of meer kinderen te onderhouden. (…) NS-militanten hebben verder niet nodig zulke decadente zinloze en ziekelijke zaken als alcoholische dranken, tabak en het gokken. Zonder de zinloze pseudo-genotsmiddelen kan veel tijd en geld en moeite gestoken worden in investeringen in de toekomst: het genetisch overleven van het Arische Ras.” De belastingsdruk, het stemrecht en zelfs de vraag of je als volwassene beschouwd wordt met alle rechten vandien, wordt door de auteur gekoppeld aan het aantal kinderen dat je laat baren.

3. “Het drie-generatiegezin of zelfs vier-generatie-gezin moet verplicht worden gesteld. Alle bejaardentehuizen worden opgeheven. Grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen leven in Sibbe-verband. De bejaardentehuizen verdwijnen en in plaats (…) komt er de nieuwe Raciale Nationaal-Socialistische architectuur, best met de gezellige woningen in vakwerk rond een plein waar de kinderen kunnen spelen en waarop de volwassenen goed toezicht kunnen houden. (…) Jeugdbendes en jeugdsubcultuur verdwijnt ten bate van een Sibben-cultuur. Zo een leven is veel goedkoper dan heden met de geatomiseerde samenleving met twee ouders en twee kinderen; iedereen kan elkaar immers helpen met gebruikte spullen en door vrij massale aankoop van voedsel dat genuttigd wordt in regelmatige gezamenlijk maaltijden, met Opa en Oma aan het hoofd van de tafel. Religieuze rituelen worden zo Sibbe-rituelen, Kerst en Pasen krijgen een familiale betekenis welke zij in de joods-plutocratische tijden verloren.” Bij 4. lezen we een pleidooi om het bezit van personenbusjes te bevorderen ten nadele van de kleinere personenwagens. Onder 5. bespreekt men euthanasie, “een moeilijk vraagstuk doch zeker is euthanasie noodzakelijk voor diegenen die bewuste moordenaars zijn van hun eigen volk. We kunnen niet ten eeuwigen dage de pensioenen en stijgende ziektekosten blijven opbrengen van allerlei grijze parasieten die hun tijd en geld verspillen aan exotische seksvakanties of geföhnde poedels. Respect voor bejaarden en hun blijvende respectvolle integratie in de Sibbe-maatschappij is noodzakelijk, maar dat betekent niet dat mensen recht op respect of steun hebben alleen maar vanwege hun leeftijd. Gedaan met de grijze parasieten en grijze pubers”, en dan wordt gelinkt naar een artikel waarin men Wim Elbers op de korrel nam om zijn uitspraak "Geef mij maar een knappe Thaise vrouw in plaats van een Vlaamse met dikke kont en hangtieten". Een inderdaad beledigende uitspraak, maar daarom een reden om euthanasie te plegen op Elbers?

Onder 6. vinden we een pleidooi om boetes en gevangenisstraffen mede te laten bepalen door het aantal kinderen dat men heeft. “Wie kinderloos is, krijgt de maximumstraf op één en ander, en kinderrijke ouders krijgen minder straf en minder boete in gelijkblijvende omstandigheden.” En zo gaat dat nog een tijdje door. Onderwijs, kansen op de arbeidsmarkt, de prijs van goederen die je koopt, enzovoort wordt afhankelijk gemaakt van het aantal kinderen dat gebaard worden. Er zouden dagelijks twee Nationaal-Socialistische kranten verschijnen. “Een wat meer intellectuele krant met veel cultuur en een wat minder intellectuele krant met veel sport.” En zo belanden we bij 13. “Alle mannelijke burgers worden lid van schutterijen ofwel schietverenigingen, ook onder de naam gilden, en oefenen maandelijks met vuurwapens. Dit schept een sociale band tussen de leden, geeft een stuk gezelligheid en impliciet algemene politieke vorming.” De kledij wordt onder 14. voorgeschreven: “Kleding kan vrijwel gratis of zelfs gratis in het kader van staat en partij aan de bevolking worden aangeboden. Zo vormt men het volk naar grotere geslachtelijke differentiatie (mannen dragen broek, vrouwen dragen rok) en vormt men het volk met kledij in Nationaal-Socialistische zin. Gezonde kledij, inclusief gezond schoeisel, is belangrijk. Te strakke broeken zijn schadelijk voor het zaad in de mannelijke testikels en vrouwen zijn vatbaar voor modes die schadelijk zijn voor de lichamelijke ontwikkeling. Ook de haardracht kan zo worden gereguleerd. (…) Ten aanzien van haardracht mogen we aannemen dat oudere heren die de samenleving (onder andere demografisch) goed hebben gediend hun waardigheid kunnen en mogen tonen met een snor of baard. Anders is de regel kort en gladgeschoren voor mannen. Vrouwen dragen hun haar lang.” Tatoeëringen zijn niet toegelaten. Bart Debie zou dus al niet passen in de nationaal-socialistische maatschappij die men voor ogen heeft. Samenleving waar je (punt 15) je eigen waar kan kopen bij de nationaal-socialistische supermarkt. “Een initiatief dat niet hoeft te wachten tot de Nationaal-Socialistische Revolutie, maar rudimentair nu al werkelijkheid kan worden met een wat aangepaste symboliek.”

We hebben niet de indruk dat dit als een satirisch stuk is bedoeld. Geef zo’n tekst in handen van een stand up comedian, en je lacht je een breuk. Maar dit is serieus bedoeld.

01:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

05-09-06

Jurgen Verstrepen liegt dat hij zwart ziet

Zondagnamiddag brachten wij hier verslag uit van een debat met Philip Dewinter als centrale gast op de Antwerpse regionale televisiezender ATV. Dewinter vond het nodig om tijdens zijn televisieoptreden te vertellen dat zijn dochters daags voordien op Laundry Day waren. Waarop wij terloops schreven dat ook Jurgen Verstrepen, Anke Van dermeersch en Bart Debie er ronddwaalden in een poging om stemmen te ronselen. We schreven daarbij over een blanke festivalganger die uithaalde naar het antivreemdelingenstandpunt van het VB en wat de flauwe reactie van Verstrepen daarop was (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060903&number=1&...).

Bart Debie en Jurgen Verstrepen brengen op hun respectievelijke weblogs nu ook zelf verslag uit van hun bezoek aan Laundry Day. Bart Debie met een foto van hemzelf op Laundry Day samen met het gezelschap waarmee hij mocht meehuppelen. Jurgen Verstrepen met een foto van hemzelf samen met Anke Van dermeersch. Tot daar aan toe. Een mens die zichzelf niet graag ziet, is maar een triestig mens. Maar het commentaar van Jurgen Verstrepen! Verstrepen: "Vlaams Belangers in hun vrije tijd... Anke Vandermeersch (Verstrepen heeft nog niet geleerd hoe de familienaam van zijn vriendin correct geschreven wordt - AFF/Verzet) en Jurgen Verstrepen." Volgt reclame voor een filmpje van 6,5 minuten. En dan: "P.S. De enigen die ons vijandig benaderden en onverdraagzaam uit de hoek kwamen waren de 'gasten' die extreemlinks en aff (anti fascistisch front) medewerkers zijn. Een absolute minderheid. Ik had eigenlijk medelijden met hen. Zielig. Tja. Hoe clichématig ook: ze waren bezopen én onder invloed van drugs. Zelfs de 'allochtonen' keken verveeld naar het blanke links gespuis. Tja. Voor de rest, het was fun!"

Verstrepen verzint het ook maar waar hij bij staat. Er waren inderdaad medewerkers van het AFF op Laundry Day, anders hadden we hier geen melding kunnen maken van het Hoge Bezoek. Anke Van dermeersch torent hoog boven de gemiddelde festivalbezoeker uit. Maar geen van de AFF-medewerkers was bezopen, laat staan onder invloed van drugs. Bart Debie meldt op zijn weblog dat hij op Laundry Day bier over zijn hoofd kreeg gegooid. Een geluk dat hij voor een keer niet in kostuum rondliep, maar alleszins heeft geen AFF-medewerker het kostbaar vocht verspild aan Debie. Debie meldt niet dat het om een AFF-medewerker zou gaan die hem een douche bezorgde, Verstrepen weet (?) wel dat wij hem "vijandig en onverdraagzaam" benaderden. Wij hebben géén woord met hem noch zijn gezelschap uitgewisseld. Alleen maar geobserveerd hoe het VB-gezelschap zich gedroeg, en hoe de festivalgangers reageerden. Als je nog eens iets leest op de weblog van Verstrepen, neem het dan niet met een korreltje maar met een kilo zout!

00:49 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (5) | Tags: verstrepen, debie |  Facebook | | |  Print

Burgemeesters gewikt en gewogen

De verkiezingskoorts heeft nu ook de kranten bereikt. De Standaard pakt vandaag uit met een bijlage over 8 oktober. Zusterkrant  Het Nieuwsblad bericht al sinds zaterdag over haar meer dan 100 000 bevragingen in Vlaanderen, waaruit het puurt wat de kiezer belangrijk vindt (1. Onderhoud van wegen en voetpaden, 2. Leefkwaliteit, 3. Betaalbare woningen...), wie de populairste en wie de minst populairste burgemeester is (die laatste categorie glansrijk gewonnen door Ingrid Pira, Groen!-burgemeester van Mortsel die er niet voor terugdeinst om een potje te voetballen samen met VB-politici), enzoverder.

Wat in de enquête over heel Vlaanderen opvalt is hoe laag de (on)veiligheid scoort ('Blauw op straat' staat slechts op de 11ste plaats) en de 'vreemdelingenproblematiek' (om eens de VB-omschrijving te gebruiken, 'integratie migranten' staat pas op de 14de plaats in wat Vlamingen belangrijk vinden). Volgens de Gentse politicoloog Carl Devos geeft dit te kennen dat de fond de commerce  van het VB de mensen koud laat. Een overmoedige conclusie, lijkt ons. VB-voorzitter Frank Vanhecke laat zich er niet door van stuk brengen. Volgens hem is er een onderscheid tussen wat mensen belangrijk vinden en waardoor ze hun stemgedrag laten bepalen. Maar dat lijkt ons toch ook een vreemde gedachtenkronkel.

Wat wel zeker is, is dat de gemeenten en steden op de as Antwerpen-Brussel slecht scoren op de tevredenheidskaart. De mensen kankeren daar meer dan elders. Devos: "Dat loopt opmerkelijk gelijk met de uitzaaiing van het Vlaams Belang. Waar die fundamentele onvrede mee te maken heeft, is niet altijd duidelijk. Historische, industriële en sociaal-demografische factoren spelen daarin een rol. Op deze as liggen veel steden. Historisch is het een geïndustrialiseerde streek. Door de omschakeling van zware industrie naar diensteneconomie, vielen veel mensen hier zonder job. Ze konden niet meer mee. De bevolking zat in het hoekje waar de klappen vallen. Dan is het niet zo vanzelfsprekend om optimistisch en tevreden te blijven..."

Als gepeild wordt naar de tevredenheid van de inwoners over hun burgemeester, valt op dat men in kleinere gemeenten doorgaans tevredener is dan in grotere steden. Devos: "Uiteraard is het gemakkelijker om de job van burgemeester goed te doen met een beperkt aantal inwoners. Het contact is veel directer. Je moet geen halsbrekende toeren uithalen om overal zichtbaar en aanwezig te zijn. Voor een burgemeester van - ik zeg maar wat - Opglabeek zal het veel gemakkelijker zijn om de vinger aan de pols te houden dan voor pakweg Patrick Janssens, de burgemeester van Antwerpen, die meer dan 470 000 mensen moet besturen. In de grootste stad van Vlaanderen kun je onmogelijk voor iedereen goed doen." In Hasselt en Gent scoren de burgemeesters wel merkelijk beter, maar los van de persoonlijkheid van de respectievelijke burgemeesters blijft Hasselt maar zo groot als het Antwerps district Deurne en telt Gent maar half zoveel inwoners als Antwerpen.

Opmerkelijk: het Vlaams Belang dient geen lijst in in de gemeenten die volgens het onderzoek bestuurd worden door de meest populaire burgemeesters. Devos: "Dat bewijst nog eens de apolitieke keuze van de mensen bij gemeenteraadsverkiezingen. En bevestigt meteen ook de theorie - waar ik héél zuinig mee omspring - dat een Vlaams Belangstem een anti-stem is. Een stem tégen het bestuur, niet voor een alternatief." Het VB is dus in geen velden of wegen te bespeuren in Spiere-Helkijn, Herne, Merksplas, Mesen of Gooik. Kris Poelaert, burgemeester van Herne (Vlaams-Brabant): "Ik heb een Vlaams Belanger in de gemeente. Eentje. Hij is overgelopen van de VLD. Maar hij komt nu niet op. Hij kreeg geen lijst samengesteld." Burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas (Antwerpen): "We hebben in Merksplas een asielcentrum met alles erop en eraan. En toch geen VB-lijst." Michel Doomst, de toch wel a-typische CD&V-burgemeester van Gooik (Vlaams-Brabant): "Vriendelijk zijn kost niks. Is het er goed en plezant wonen? Als je dat erin krijgt, zit het snor. Dan heeft die partij geen kans."

Maar er speelt toch nog een ander fenomeen. Als Het Nieuwsblad  dieper graaft naar wat de Brasschatenaren bezighoudt, erkent VB'er Luc Sevenhans (foto) dat het moeilijk oppositie voeren is in een gemeente waarvan men vindt dat het er goed wonen is. Toch komt het VB in Brasschaat uit boven de gemiddeelde VB-score in Vlaanderen. Sevenhans: "De kiezers stemmen hier preventief voor het Vlaams Belang. (...) De Brasschatenaar wil gewoon niet dat de olievlek Antwerpen ook hier door het rustige groen gaat woekeren." Verderop geeft Het Nieuwsblad-journalist Mathias Danneels een omschrijving van wat Sevenhans nog beleefd "de olievlek" noemt. Danneels: "De andersgekleurde medemens, de hoofddoek, de sjakossentrekkers, de hangjongeren, allemaal niet ons eigen soort volk, vindt Brasschaat."

VB'er Luc Sevenhans betreurt overigens dat in Brasschaat "de indruk soms wordt gewekt dat het geld niet op kan. We sponsoren zowat alles wat er hier gebeurt. Klaverjassers, dierenvrienden, macramé en yoga. We hebben zelfs van die rare brommers gekocht, seyways. Ook gratis. Dat bestaat nergens anders in Vlaanderen, vrees ik." Klaverjassers, dierenvrienden, macramé-liefhebbers en yoga-beoefenaars in Vlaanderen: hoedt u voor het VB! Het VB vindt het maar niks dat jullie financieel gesteund zouden worden.

00:49 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober |  Facebook | | |  Print

04-09-06

Postbodes voor de democratie gezocht

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober wil de tweetalige actiegroep  Extreem rechts, nee bedankt – Extrême droite, non merci een open brief op 200 000 exemplaren verspreiden in vijf Brusselse gemeenten: Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Brussel-stad, Molenbeek en Schaarbeek. Zij zoeken daarvoor ‘500 postbodes voor de democratie’ die deze brief op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober willen verspreiden.

Interesse om mee te werken? Mail ons dan met de e-mailknop in de rechterkolom van deze weblog, vlak boven de ‘Galerij der dwazen’. Wij sturen de e-mails door naar onze Brusselse vrienden, en vermijden dat sommige e-mailadressen al te bekend worden en overstelpt worden door haatmail. Organisaties die bereid zijn hun deuren open te zetten zodat de ‘postbodes voor de democratie’ van bij hen uit kunnen vertrekken, kunnen zich op dezelfde wijze melden. (Illustratie: met de muis op de illustratie staan, eenmaal klikken en je krijgt een betere afbeelding.)

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

Minister Dewael reageert positief op AFF-eis om organisaties als Blood & Honour Vlaanderen te verbieden

Als het goed is, zeggen we het ook. Na het Blood & Honour Vlaanderen-concert in Vremde op 4 maart zeiden de ministers Dewael en Onkelinkx in koor dat bij inbreuken tegen de wetgeving op het racisme en negationisme Blood & Honour Vlaanderen-leden vervolgd konden worden, maar dan moesten die inbreuken eerst vastgesteld worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060316&number=1&...). De ministers verzwegen dat hun diensten de andere kant opkeken in Vremde. In het oog hielden of het buiten rustig bleef, en geen blik wierpen in de concertzaal waar overigens een VTM-cameraman geschopt en geslagen werd tot hij zijn filmbeelden afgaf. Bij de aankondiging van het concert op 12 augustus, dat uiteindelijk in Boortmeerbee,k doorging stuurden we de ministers Dewael en Onkelinx een eerste brief (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060804&number=1&...). We vroegen hen hun diensten actiever te laten zijn, zich niet te beperken tot wat er buiten gebeurde. Ook Spirit-volksvertegenwoordiger Koen T’Sijen vroeg om waakzamer te zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060805&number=1&...). Maar andermaal was het motto van de lokale en federale politie: “Ni vu, ni connu” (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060814&number=1&...). VLD-volksvertegenwoordiger Claude Marinower kon het ook niet langer aanzien, en vroeg zich af nu het Blood and Honour Vlaanderen-concert was doorgegaan op een steenworp van een monument ter herinnering aan het Verzet dat het twintigste konvooi van Joden naar het concentratiekamp van Auschwitz in Boortmeerbeek had tegengehouden, “Wat is de volgende stap? Waar kan het nog erger?" Het AFF vroeg de ministers Dewael en Onkelinkx in een tweede brief, die vorige maandagavond verstuurd werd, om de Belgische wetgeving aan te passen en organisaties als Blood & Honour Vlaanderen gewoonweg te verbieden. Zoals dat in het buitenland is gebeurd met soortgelijke organisaties. Minister Dewael reageerde dit weekend positief op deze AFF-vraag.

In onze brief van vorige maandag (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060829&number=1&...) trokken we lessen uit de slechte ervaringen met de waakzaamheid van de politie en de beperktheid van onze wetgeving, en bouwden we voort op de verzuchtingen van de kamerleden T’Sijen en Marinower. We schreven Dewael en Onkelinkx : “(…) Als er dan toch zoveel moeilijkheden zijn om de nodige vaststellingen te doen, en als zou blijken dat de Belgische wetgeving niet aangepast is aan de noden, vragen wij u om de wetgeving aan te passen. Zoals een parlementslid zei: ‘Als voetbalhooligans preventief kunnen aangepakt worden, waarom dan Blood & Honour-leden vooraleer ze hier weer een Hitler-herdenking organiseren?’ Dat ons land toelaat dat rechtse skinheads zich organiseren, en zelfs onder kreten als Hitler ist da  laten feesten, versterkt bij rechtse skinheads het gevoel dat in ons land alles mogelijk is. In Tienen hebben ze dat zaterdagnacht nog eens mogen ervaren. Is het nu nog niet genoeg geweest? Het Anti-Fascistisch Front (AFF) vraagt: te verhinderen dat de Ian Stuart Memoral van Blood & Honour Vlaanderen op 9 september kan doorgaan, en de wetgeving aan te passen zodat neonazigroepen als Blood & Honour Vlaanderen in ons land, net als in Duitsland en andere landen, verboden zijn.” Minister Dewael blijkt nu oren te hebben naar het voorstel van het AFF. Naar aanleiding van een herdenkingsplechtigheid aan de Dossin-kazerne in Mechelen (zie: http://www.verzet.org/content/view/399/29) zei Dewael gisteren dat de rechters de mogelijkheid moeten krijgen niet enkel individuën die zich schuldig maken aan racisme en/of negationisme te bestraffen, maar ook organisaties buiten de wet te stellen die racistische en negationistische ideeën verspreiden. Dewael noemde met naam Blood & Honour Vlaanderen als voorbeeld. Minpunt is dat de minister zelf geen initiatief wil nemen, maar uitkijkt naar parlementair initiatief. Na goedkeuring van een nieuw wettelijk kader zou niet de regering maar de rechtbank beslissen of een organisatie al dan niet verboden wordt.

Maar goed, de parlementsleden die zich eerder al ergerden aan Blood & Honour Vlaanderen (Koen T’Sijen, Spirit; Claude Marinower, VLD; Hilde Claes, SP.A) moeten nu maar eens de koppen bijeensteken en sito presto een wetsvoorstel indienen. We zijn benieuwd hoe het VB gaat reageren. In het verleden zei Philip Dewinter dat Blood & Honour Vlaanderen-leden bij de minste verstoring van de openbare orde moesten opgepakt worden. Maar op andere ogenblikken bekloeg Dewinter zich dat er in ons land niet echt een recht op vrije meningsuiting is. Wat wordt dat dan niet als sommige organisaties niet langer hun overheidsdotaties deels kunnen verliezen, maar ook buiten de wet kunnen gesteld worden? De wet tegen het negationisme heeft het VB echter, zij het knarsetandend, goedgekeurd. De goedkeuring van een wet die organisaties als Blood & Honour Vlaanderen, zoals de Blood & Honour-afdelingen in Duitsland en elders, verbiedt wordt nog leuk om te bekijken, maar is bovenal broodnodig. Intussen blijft het uitkijken naar het Blood & Honour-concert aanstaande zaterdag, 9 september. Als de overheid in het verleden José Happart met zijn zotternijen heeft kunnen verschalken, moet het nu ook kunnen met Blood & Honour Vlaanderen.

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

03-09-06

De dochters van Dewinter waren op Laundry Day en de ATV-chat!

We zijn niet in slaap gevallen bij het ATV-debat met Philip Dewinter. Niet omdat er de platitudes geweerd werden. Integendeel. Maar omdat het blijkbaar niet mogelijk is een beschaafd debat te organiseren met Dewinter aan tafel, en Dewinter als geen ander om de essentiële vragen heen fietst.

De vragen van de ATV-kijkers kwamen amper aan bod, dienden meer als decor in een doorlopend tekstbalkje, of om even te citeren waarna overgegaan werd naar een volgend hoofdstuk. Naast presentator Karl Apers zaten in de studio ook nog politicoloog Marc Swyngedouw, Lex Molenaar (Gazet van Antwerpen ), Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws) en Rik Van Cauwelaert (Knack). Vooral Swyngedouw had zijn huiswerk gedaan, het VB-programma bestudeerd. Maar als Swyngedouw vroeg hoe Dewinter de stadsdiensten zou 'ontvetten', welke diensten hij zou privatiseren... verdronk Dewinter dat in reacties op andere onderwerpen. Als Swyngedouw aandrong om toch een antwoord te krijgen op zijn vraag, vroeg Dewinter verongelijkt of hij nog wel de kans kreeg om te antwoorden dan wel het de bedoeling was dat Swyngedouw het programma alleen zou vol praten? Enfin, na lang aandringen loste Dewinter dat hij geen 2000 à 3000 van de 10 000 stadsambtenaren zou ontslaan. Bij de reinigingsdienst zou niemand ontslagen worden, maar zouden bijkomende taken aan de privé toevertrouwd worden. Niemand die de tegenwoordigheid van geest had om Dewinter terug te brengen naar de initiële vraag: hoe zou hij de stadsdiensten 'ontvetten'? En zouden een 1 500 ontslagen dan wel kunnen?

Wat er nog het dichtst in de buurt kwam, is dat het VB het stedelijk onderwijs wil overdragen naar een ander onderwijsnet. Swyngedouw merkte op dat 80 % van de kosten van dat stedelijk onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap gedragen worden, dus zoveel bespaar je daar niet op. Dewinter bleef doordrammen over zijn voorstel, en verwees naar Mechelen waar het stedelijk onderwijs is overgedragen naar het gemeenschapsonderwijs. Dewinter vertelde er niet bij dat het in Mechelen ging om enkele scholen, en in Antwerpen om een paar honderd scholen waar niemand happig op is om ze over te nemen. Vergelijkingen, ze lopen wel eens meer mank bij Dewinter. Dewinter verwees naar het zerotolerantiebeleid van de voormalige burgemeester van New York, Rudi Gullani. Rik Van Cauwelaert merkte op dat dat zerotolerantiebeleid gepaard ging met renovatie van bepaalde wijken, zoals de Bronx. Daar kon Dewinter nog inkomen, maar als Luc Van der Kelen opmerkte dat je in New York aparte wijken hebt als Little Italy en Chinatown, dan was het weer dat dat hier niet kan. Dewinter haalde er de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij die allochtonen er op wees dat ze zich hier moeten confirmeren naar het Europese Leitmotiv. Wat dat 'Leitmotiv' inhoudt, werd niet verduidelijkt. Allemaal vrijzinnig zoals Dewinter, of katholiek zoals Colen, maar niet moslim? Allemaal meezingen met Frans Bauer, maar niet met dEUS?

Overigens maakte Dewinter een onderscheid tussen 'meerwaarde-immigranten' en 'overlast-migranten'. Wie de 'meerwaarde-immigranten' zijn, werd niet gezegd. De 'overlast-migranten' waren de illegalen, asielzoekers en tutti quanti. Hoe die tegenhouden of wegwerken? De bevoegdheden van de stedelijke overheid zijn zeer beperkt, merkte Swyngedouw op. Swyngedouw citeerde ook uit het concrete programma van het VB terzake: een reclamecampagne in het buitenland 'Gastvrij maar niet gek', een belasting op de schotelantennes, een verbod voor het stadspersoneel op het dragen van een hoofddoek... "Gerommel in de marge", merkte Lex Molenaar gevat op. Dewinter moest toegeven dat het maar dat was, maar door hier een 'sfeer' te creëeren zou er wel wat veranderen. Ook zou er een strenger beleid komen bij de dienst bevolking en vreemdelingenzaken, maar dat hij de geldende wetgeving niet wilde toepassen wilde Dewinter ook weer niet gezegd hebben.

"Iets leuker nu, cultuur", gooide Karl Apers op. Dewinter had kritiek geuit op de komst van de Olifant, kleine reuzin en sultan bij de Zomer van Antwerpen. Zouden we dat soort spektakels niet meer krijgen in Antwerpen met Dewinter aan het roer? Dewinter verzekerde dat Antwerpen geen culturele woestijn zou worden, maar als sterke punten noemde hij Rubens, Jordaens, Van Dijck, de Schelde, de kathedraal... Maar iets actuelers, daar kwam Dewinter niet spontaan aan toe. Pas nadat Luc Van der Kelen opmerkte dat met een bepaalde sfeer in een stad zaken mogelijk zijn als Laundry Day, merkte Dewinter op dat hij hoopte dat door de 'sfeer' die hij wilde creëren (zie hoger) zaken zoals Cirque du Soleil niet zouden wegblijven. Mochten ze wegblijven, zou het de schuld zijn van Cirque du Soleil zelf. Dewinter prees Laundry Day "waar mijn dochters gisteren waren" (foto 1: Dewinter met dochter An-Sofie; foto 2: Laundry Day gisteren). Tussen haakjes: Jurgen Verstrepen, Anke Van dermeersch en Bart Debie (voor een keer niet in afgemeten kostuum gestoken, maar in casual kledij wat hem een kop kleiner doet lijken) liepen gisteren ook rond op Laundry Day in een poging daar stemmen te ronselen. Toen een (blanke) festivalganger opmerkte dat hij niet gediend was met het antivreemdelingenstandpunt van het VB, wauwelde Verstrepen dat dat vrijheid van meningsuiting was. And that was it.

Na het 'debat' op televisie, konden we ook nog een chat met Dewinter volgen. Nouja. Het ging razendsnel, een aantal chatters bekloegen zich dat het niet te volgen was. Opmerkelijkste chatters waren... Karolien en An-Sofie Dewinter die elk van achter hun computer hun papa feliciteerden, terwijl die papa glimlachend las hoe sommigen om een date vroegen met de dochters Dewinter. Dewinter pikte er natuurlijk uit wat hem beviel om te antwoorden. Hij antwoordde bijvoorbeeld niet op de vraag of Marie-Rosel Morel de asielzoekers die aan Schoten zijn toegewezen maar in Antwerpen verblijven, zou terugroepen en ook nieuwe asielzoekers in Schoten zou houden. Als hij wel eens antwoordde, was het naast de kwestie. Zo schreef hij: "Ik ben niet tegen experimentele kunst. Kunst is kunst en moet kunnen. Het is zeker niet aan de politiek om te oordelen wat kunst is." Dewinter schreef er niet bij dat het VB vindt dat bijvoorbeeld experimenteel theater niet kan in Het Toneelhuis, daarvoor wil het VB Het Toneelhuis niet subsidiëren. Dewinter op televisie en in een chatsessie: het was vooral een rondje van Dewinter naast de kwestie praten. We zouden kunnen zeggen: 'naast de pot pissen', maar dat is een al te wansmakelijke gedachte.

13:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: dewinter, 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

02-09-06

Maag van Marie-Rose Morel niet bestand tegen dobberen van Flandria-boot!

Het VB zou gisteren op een Flandria-boot in de Antwerpse haven haar programma en kandidaten voor de stad Antwerpen voorstellen. Wie dacht dat daarbij een eindje in de haven zou rondgevaren worden, kwam bedrogen uit. De boot bleef dobberend aan de kade aangemeerd. Marie-Rose Morel, nochtans kandidaat in het naburige Schoten, was er ook. Haar maag bleek niet bestand te zijn tegen het dobberen van de boot. Nieuws dus, waarmee  De Standaard vandaag haar verslag opent.

Bart Brinckman noteerde vandaag in De Standaard  echter ook nog: "Nu de laatste sprint moet worden ingezet, lijkt Vlaams Belang wat vermoeid. Tijdens al te veel persconferenties herhaalde Dewinter de jongste maanden de krachtlijnen van het Vlaams Belangprogramma." "Antwerpen mag geen multicultopia worden," zei de VB-kopman gisteren. Vroeger sprak hij van Antwerpen die geen "multicriminele" stad mag worden, maar na de raid van Hans Van Temsche is Dewinter blijkbaar wat voorzichtiger geworden. Toch als er journalisten in de buurt zijn. "Voor ons gaat deze campagne om zelfbehoud," zei El Lider nog.

Dewinter legt de lat voor zijn partij op "35 procent of meer". De doelstelling om burgemeester te worden, blies hij al een jaar geleden af. Een beeld dat teveel mensen afschrikt? Toch wil het VB graag de lakens uitdelen op het Antwerps stadhuis. Omdat een absolute meerderheid er niet in zit, mikt Dewinter op het doorbreken van het cordon sanitaire. Zijn vazal Jurgen Verstrepen start daarom een petitiecampagne onder het motto 'S.O.S. Democratie'. Wat niet democratisch zou zijn als een bestuursmeerderheid gevormd wordt zonder het VB is niet duidelijk. Een bestuursmeerderheid is toch de uitdrukking van de wil van een meerderheid van mensen. En zelfs als er bij de CD&V- en VLD-kiezers mensen zijn die een coalitie met het VB wel zien zitten, moet dat dan? Zeker niet als die partijen vooraf gezegd hebben omwille van hun eigen waardigheid niet met het VB in zee te gaan.

Gevraagd naar de meerwaarde van Hugo Coveliers op zijn lijst, zegt Dewinter dat dit niet in procenten uit te drukken is. Een stelling die wij vanaf de eerste berichten over het kartel VB-Vlott hier hebben geschreven (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051125&number=1&...). Volgens Dewinter ligt de meerwaarde in het kartel met Vlott dat het "de geloofwaardigheid ten goede komt" . Een samenraapsel van ontevreden VLD'ers en een kopstuk dat bijna aan zijn vierde partij toe is (na de Volksunie en de VLD, nu Vlott maar zich vlot inschakelend in de VB-propagandamachine). Moet dat de geloofwaardigheid van de VB-lijst versterken? De gemiddelde leeftijd van de VB-kandidaten is 47 jaar, had Anke Van dermeersch berekend. Zij wist ook nog dat van de 55 kandidaten 28 nu al een mandaat hebben. Onder hen zijn er negen parlementsleden.

Uiteindelijk ging de VB-persconferentie gisteren meer over de VB-kiescampagne dan over het VB-programma voor Antwerpen: een "volkse" en "gedecentraliseerde" campagne. Met dat laatste wordt bedoeld dat in elk district de campagneslogan Leefbaar Antwerpen  vervangen wordt door Leefbaar Berchem, Leefbaar Borgerhout, enzoverder. Het VB rekent op absolute meerderheden in de districten Deurne, Hoboken en Merksem. Voor het volkse element in de campagne wordt verwezen naar de cafétoer die Dewinter plant, maar er zijn maar zeven gelagzalen geafficheerd. Met als laatste de bovenzaal van de Royal Antwerp Football Club. Het VB-programma is samengevat in een zakboekje dat slechts 5,5 bij 7 centimeter meet.

Maar morgen mag Dewinter het breedvoerig uitleggen op de regionale televisiezender ATV. Hij wordt er één uur lang ondervraagd, waarna hij nog een uur mag chatten op de ATV-website. Wij houden u op de hoogte, tenzij wij in slaap zouden vallen van de platitudes

12:41 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

01-09-06

Goede redenen om te zwijgen, maar een betere om te spreken

Artsen Zonder Grenzen “steunt ten volle de 0110-concerten” en heeft in een Vrije Tribune voorbije maandag in  De Standaard dit verduidelijkt. Een moedig standpunt, omdat sommigen (versta: het Vlaams Belang) artiesten willen voorschrijven wat ze mogen en niet mogen doen, en anderen (de Bart De Wevers van deze wereld) vinden dat je om strategische redenen beter geen stelling inneemt die expliciet of impliciet een statement tegen het Vlaams Belang is. In zijn opiniestuk verwijst Gorik Ooms, directeur van Artsen Zonder grenzen, naar een affiche die zijn organisatie na 24 november 1991 verspreid heeft (illustratie 1). Het thema is actueler dan ooit en wordt deze week door Artsen Zonder Grenzen met een nieuwe affiche (illustratie 2) verspreid bij artsen en tandartsen, en ook bezorgd aan ziekenhuizen, bibliotheken en culturele centra.

Artsen Zonder Grenzen: “Er zijn momenten in het leven, ook in het leven van een organisatie, waarop zwijgen gelijk staat met opgeven, met verraad plegen tegenover de filosofie waar we achter staan, tegenover iedereen die ons helpt bij de verwezenlijking van ons werk. Dat gevoel hadden we na de Zwarte Zondag van de parlementaire verkiezingen in 1991. Daarom verspreidden we toen een affiche met als titel: ‘Wij verzorgen ook zwarten en Arabieren. Indien dit u stoort, stort dan geen geld’. Vandaag, 15 jaar later, worden er dreigementen geformuleerd aan het adres van de artiesten die een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 gaan feesten voor tolerantie. Een politieke partij die zich aangesproken voelt door het 0110-feest voor de tolerantie laat verstaan dat die artiesten rekening moeten houden met een verlies aan inkomsten.

Artsen Zonder Grenzen steunt 0110, ook al zijn wij geen artiesten. Als er tegenwoordig een prijs staat op het innemen van een ondubbelzinnig standpunt voor tolerantie, dan zijn wij bereid om die prijs te betalen. Daarom ook namen wij zopas het initiatief om bovengenoemde affiche opnieuw over heel België te verspreiden. De actie van Artsen Zonder Grenzen, en humanitaire actie in het algemeen, is geworteld in de waarde van medemenselijkheid. Onze eigen waardigheid als mens is afhankelijk van de waardigheid van onze medemens: als wij niets ondernemen tegen de mensonwaardige omstandigheden waarin anderen moeten leven, dan tast dat onze eigen waardigheid aan. Voor die waarde bestaat een prachtige maar moeilijk vertaalbare uitdrukking in het Xhosa en het Zulu: Ubuntu . In het denken van de Joods-Franse filosoof van Litouwse afkomst Emmanuel Lévinas staat het begrip Alteriteit centraal: het definitief 'anders zijn' van de ander, het onvermijdelijke appèl van de ander op mijn verantwoordelijkheid. Deze universele waarde is essentieel voor de humanitaire actie.

Tolerantie is de ondergrens van medemenselijkheid: wie het 'anders zijn' van de ander niet tolereert, zal zich niet aangesproken voelen door het lijden en de uitsluiting van de ander. Een organisatie die steunt op de waarde van medemenselijkheid

kan niet geworteld zijn in een intolerante samenleving. Er zijn wellicht mensen die Artsen Zonder Grenzen steunen en tegelijkertijd steun geven aan partijen en politici die het 'anders zijn' van een deel van onze bevolking als belangrijkste politiek probleem naar voren schuiven. Blijkbaar bestaat er tegenwoordig in onze samenleving een stroming, een groep mensen voor wie medemenselijkheid buiten de landsgrenzen en intolerantie en discriminatie binnen de landsgrenzen probleemloos samengaan.

Voor ons zijn intolerantie binnen de landsgrenzen en medemenselijkheid buiten de landsgrenzen niet verzoenbaar. Wij zijn Artsen Zonder Grenzen. Wij staan voor medemenselijkheid, wij staan voor tolerantie in overtreffende trap, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Wij zijn het gewend om te werken in samenlevingen waarin intolerantie en uitsluiting primeren. De getuigenissen van overlevenden in kampen in Darfour, bijvoorbeeld, gaan over doodslag, verkrachting en foltering met als voornaamste reden het fundamenteel 'anders zijn' van de slachtoffers in de ogen van de daders. Is er een wezenlijk verschil tussen het 'anders zijn' van slachtoffers in Darfour en recente slachtoffers in Brugge en Antwerpen? Het schaalverschil is vanzelfsprekend bijzonder groot, maar ook het conflict in Darfour is op veel kleinere schaal begonnen. Net zoals de genocide in Rwanda. Zoiets begint altijd in het klein.

Daarom willen we ook nu onze stem laten horen. Artsen Zonder Grenzen is geen organisatie die zwijgt. Het verschil tussen pure liefdadigheid en ware humanitaire actie schuilt ook in de bereidheid om te getuigen. Wij nemen geen genoegen met het aanbrengen van pleisters op een open wonde, wij vertellen ook uit welke geweerloop de kogel gekomen is. Wij hebben geen pasklare oplossingen, wij vertellen wel hoe, volgens onze ervaringen op het terrein, het probleem in elkaar zit. Voor sommige groeperingen is dat voldoende om te proberen ons het zwijgen op te leggen. Wij ervaren de commotie rond 0110 als een poging om onze samenleving het zwijgen op te leggen. Er zijn ongetwijfeld veel goede redenen om te zwijgen: geen olie op het vuur gooien, niet bijdragen tot een verdere polarisatie, enzovoort. Maar er is een nog veel betere reden om nu te spreken: simpelweg om het recht om te mogen spreken te verdedigen.”

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: 0110-concert, actie |  Facebook | | |  Print