12-11-06

Vlaams Geblokkeerd

Wie bij de gemeenteraadsverkiezingen nog niet genoeg politici gezien en gehoord heeft, spoedt zich naar de Boekenbeurs in Antwerp Expo waar de dag draait rond 'Politici aan het woord'. Jos Geysels, Louis Tobback, René De Preter, Ludo Van Campenhout, Jean-Marie Dedecker, Frank Beke, Patrick Janssens, Yves Leterme, Freya Van den Bossche, Johan Vande Lanotte, Wilfried Martens… ze zullen er allemaal zijn. Wilfried Martens zagen we vorige zaterdag ook al op de Boekenbeurs, klaar om zijn memoires te handtekenen aan de stand van Lannoo… maar er zag niemand om naar de ex-premier. Hetzelfde dreigt te gebeuren met Geert Van Cleemput ( Vlaams Geblokkeerd). Op Het Andere Boek, half september, nog in debat met Marc Spruyt ( Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060925) en Norbert Van Overloop ( Wiens Belang? Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529). Vandaag staan alleen nog die twee laatste auteurs in de spotlights, met een interview door Gui Polspoel om 14 uur in zaal Themis op de Boekenbeurs.

Maar wat is het belang van Geert Van Cleemputs boek Vlaams Geblokkeerd ? Uitgever Manteau verschoof de publicatiedatum naar half september, omdat het boek brokken zou maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben we echter niets van gezien. Wat interviews en pittige citaten in de pers. Dat wel. Maar voor de rest… Al deed het VB natuurlijk ook haar best om elke controverse te vermijden. Philip Dewinter en Gerolf Annemans wilden het boek niet becommentariëren. Verzwijgen is vergeten, moeten ze gedacht hebben. Gerolf Annemans liet een medewerker het boek wel nalezen op lasterlijke passages, maar waarschijnlijk gunt hij zijn vroegere poulain geen proces wegens smaad en eerroof.

Vlaams Geblokkeerd   bestaat uit twee delen. Eerst is er het verhaal over academicus Geert Van Cleemput die door Gerolf Annemans uit de Verenigde Staten naar Vlaanderen wordt gehaald, waar hij de leiding van de VB-studiedienst zou krijgen, en daarna een zitje in het parlement. Alleen liep dat niet zo vlot. De VB-studiedienst stelt weinig of niets voor, de leiding werd herhaaldelijk doorgeschoven aan wie aanhankelijker leek dan Van Cleemput, en Gerolf Annemans is meer niet bereikbaar dan op zijn studiedienst te vinden. In tegenstelling tot Philip Dewinter die wel dagelijks leiding geeft aan zijn afdeling Organisatie. We leren de kleine kanten van het VB kennen: de familieleden van Karel Dillen die de best betaalde jobs hebben; de mensen van Dewinter die op een eigen server werken, los van het andere VB-personeel in de Madoutoren; Frank Vanhecke die meestal met een kwinkslag antwoordt (“Vanheckes wapen tegen moeilijke situaties. (…) Hij wil (…) diplomatisch overkomen, maar soms verbergt het wel zijn gebrek aan inhoud.”); de slogan ‘Islamieten, parasieten’ op een VB-optocht die wel degelijk door een VB-personeelslid werd gelanceerd, en niet door ‘onbekenden’; Frank Vanhecke die het commentaar leveren over, en aan, en flirten met vrouwen niet kan laten; Dewinter die niet altijd zo vriendelijk is voor de Joden als hij voorhoudt (“Dewinter zei me: ‘Die Joden, dat zijn toch geen aangename mensen, hè.’”); Dewinter en Annemans die zich liefst omringen met mensen als Nancy Caslo en Staf Neel, mensen op wiens hand-en-spandiensten ze kunnen rekenen en intellectueel geen bedreiging vormen voor de Grote Meesters…

In het tweede deel heeft Van Cleemput zijn bedenkingen neergepend over nationalisme, racisme, het cordon sanitaire, de processen tegen het Blok, de overgang van Vlaams Blok naar Vlaams Belang… Van Cleemput vindt de processen tegen het Vlaams Blok een schande, maar denkt dat ze niet zijn ingegeven wegens het racisme van het VB maar omdat het VB het einde wil van de Belgische Staat. Nou moe. Hoe Van Cleemput de tegenstanders van het VB afkamt, is van hetzelfde kaliber en/of speelt meer de man dan de bal. Van een doctor in de Griekse Wijsbegeerte hadden we beter verwacht. Tweede minpunt is dat je voelt dat het boek geschreven is gedreven door rancune. Nu mag dat wel, maar kom er dan ook vooruit. Van Cleemput ontkent het, maar het ligt er vingerdik op dat dit boek enkel geschreven is omdat het zolang geduurd heeft vooraleer Van Cleemput echt de leiding kreeg van de VB-studiedienst, of wat die moet voorstellen, en vooral omdat hij zijn beloofde zetel in het parlement niet kreeg. Had Van Cleemput wél een verkiesbare plaats gekregen op de VB-lijst, zou Vlaams Geblokkeerd  niet verschenen zijn en hadden de nu voor het boek gesneuvelde bomen een betere bestemming gekregen. Vlaams geblokkeerd  had misschien nog enige waarde kunnen hebben om af en toe la petite histoire  bij het VB te kunnen oprakelen, maar een naamregister om het teruggrijpen naar het boek te vergemakkelijken ontbreekt. Soms is Van Cleemput ongewild grappig. In het rijtje tegenstanders van het VB komt als tweede Manu Claeys aan bod, auteur van Het Vlaams Blok in elk van ons. Het hoofdstuk over de tegenstanders van het VB is echter gettiteld 'Studies over het Vlaams Blok (Marc Spruyt, Philip Claeys (...)'. Manu  Claeys is een overtuigde Groen!e (zie: www.manuclaeys.be); Philip Claeys is VB-Europarlementslid en belangrijkste tekstschrijver voor Philip Dewinter. Nog even en je vindt het boek van Geert Van Cleemput bij De Sleghte, op hetzelfde rek als de politieke memoires van Kathy Lindekens.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

Commentaren

Geert Van Cleemput heeft 100% gelijk met zijn boek. Ik ben een jonge flamingant en word daarom vaak uitgescholden voor rascist. Enkel en alleen om mijn Vlaams-nationale overtuiging!! Als de vlaams-nationalisten (en niet-rascisten !!! Die zijn er zeer zeker) binnen het Vlaams Belang het roer wat meer gaan overnemen, kan hier iets aan veranderen. Ik zie echter wel al een positieve evolutie.
PS : kom ook eens naar mijn blog!!!

Gepost door: Jochen | 23-11-06

De pot verwijt de ketel et vice versa Beste anti-fascisten,

ik heb het boek gelezen. Zonder zelf flamingant of een greintje respect te hebben voor het Vlaams Blok (eerder roots hebbende in links-socialisme), moet ik zeggen dat jullie recensie weerom een staaltje vooringenomenheid. Het is heel gemakkelijk om Van Cleemput af te schilderen als rancuneus, en in sommige punten zie ik het ook, zij het eerder in de marge, maar toegegeven ze zijn er.

De kern van de zaak echter lijkt mij wel overtuigend en valt niet af te schrijven door infantiele truken als zijn persoon door het slijk halen. U zegt, hij speelt de man en niet de bal. Waar speelt u de bal aff???

Maar het mag niet verwonderen, anti-bewegingen over wat dan ook zijn in hetzelfde bedje ziek. Het is de gelijkaardige starre dogmatische kijk op hoe mensen zouden moeten leven dat extreem-rechts met extreem-links pijnlijk dicht bij elkaar brengt. Jullie twee maken de cirkel rond, zij het aan de negatieve kant. Beiden zijn verantwoordelijk voor de polarisering, en dat is, zoals sommigen linksen plots willen afdoen als een extra wapen maar waar ze vroeger riant tegen waren, geen goede zaak.

Lezers, lees het boek zelf, en laat u niet afleiden door muggenzifters die elk miniscuul detail dat fout kan geïnterpreteerd worden gebruiken om heel het boek af te kraken. Qua propaganda kan dat tellen. Er zit een kern in het boek die pijnlijk waar is, zonder dat het boek in al zijn facetten de perfecte weergave is van het Vlaamse landschap.

Gepost door: Jorn | 01-12-06

Jongens, wat n zwak en voorspelbaar commentaar. Niets bewijst dat AFF t boek heeft gelezen.

Ik maak de tegenstanders van VB met de grond gelijk.

Spreekt vanzelf dat t vermeende anti-belgicisme van VB de oorzaak van t proces tegen hen was. Maar toegeven dat VB de de facto bongenoot was van de belgicisten is vermoedelijk te paradoxaal voor de belgicisten.

Gepost door: GeertVan Cleemput | 01-06-13

De commentaren zijn gesloten.