30-11-06

Dewinter selectief in zijn verontwaardiging

Het VB bagatelliseert het racisme op voetbalvelden. Blanke spelers worden toch ook wel eens uitgemaakt voor  Paardensmoel of   Vuile Hollander? Maar worden zij daar meer dan een uur lang mee achtervolgd zoals Mohamed Sarr vrijdagavond overkwam? Intussen blijkt dat de Antwerpse politie ondanks de overduidelijke oe-oe-kreten vrijdag op het Kiel geen proces verbaal opstelde. Wordt het eens geen tijd dat burgemeester en Beerschot-fan Patrick Janssens zich daar mee bezig houdt, in plaats van zich druk te maken over de hoofddoek die een correct werkende loketbediende draagt?

Philip Dewinter (foto 1) noemde het verbod op het dragen van een hoofddoek voor alle ambtenaren in Antwerpen die zichtbaar in contact komen met het publiek “een principiële overwinning voor het Vlaams Belang”. Al gaat het voor Dewinter natuurlijk nog niet ver genoeg. Voor hem moeten álle ambtenaren de hoofddoek afleggen. En iedereen in het onderwijs, leraars en leerlingen. Dat de overgrote meerderheid van secundaire stadsscholen de hoofddoek niet toelaat volstaat niet voor deze principesmens. En hij heeft weer wat anders om tegen uit te varen. De Morgen  kopte gisteren dat “Eén op de drie Antwerpse stadsjobs voor allochtonen” voorbehouden worden. Een overhaaste conclusie. Schepen van personeelszaken Marc Van Peel (foto 2) benadrukt in het artikel onder die overtrokken kop in De Morgen  dat “Antwerpen zeker geen quota zal invoeren – ‘daar ben ik een hevig tegenstander van’ – en de lat ook niet lager zalleggen bij de selectieprocedures. Maar de doelstelling blijft, naar analogie van de beroepsbevolking, 30 procent allochtone werknemers. Onhaalbaar voor het hele stadspersoneel, maar van alle nieuwe jobs die de komende zes jaar worden gecreëerd moet een derde naar mensen van vreemde origine gaan.” Dat is al wat anders dan de kop in De Morgen  deed vermoeden, en we zullen eens zien als we zes jaar verder zijn. Ook in de nu op zijn laatste benen lopende bestuursperiode had het stadsbestuur de ambitie een weerspiegeling van de beroepsbevolking te zijn, maar komt er bijlange niet toe. Meer zelfs, een medewerker die de diversiteit bij personeelsaanwervingen moest bevorderen nam ontmoedigd ontslag en ging bij een niet-gouvermentele organisatie in Brussel aan de slag.

Dewinter desondanks boos. Vooreerst omdat organisaties van allochtonen ingeschakeld zullen worden om duidelijk te maken dat er bij het stadsbestuur jobs te begeven zijn, ten tweede omdat voortaan meer gekeken zal worden naar voor de job relevante selectiecriteria. Marc Van Peel: “Een tuinman bij de groendienst moet het oeuvre van Hugo Claus niet kennen, hij moet wel het verschil tussen een hark en een schop kennen. In het verleden lagen de taaleisen voor technische functies te hoog.” Dewinter gechoqueerd. Zou Het verdriet van België  tot zijn favoriete lectuur behoren? In Dewinter-jargon luidt het: “Door de Nederlandse taalvereiste in belangrijke mate te beperken en examens aan te passen in die zin dat ze cultuurneutraal zijn, zullen de Antwerpse stadsdiensten overspoeld worden door mensen die geen enkele affiniteit hebben met onze cultuur, geen notie hebben van onze normen en waarden en bovendien zelfs niet eens behoorlijk onze taal spreken. De Antwerpse stadsdiensten dreigen zo een multiculturele ‘Toren van Babel’ te worden.” Alsof het taaltje waarmee nogal wat Antwerpse politieagenten zich van bedienden wél zo “behoorlijk” zou zijn. En de normen en waarden van een aantal Robocop-agenten zijn die “onze normen en waarden”?

Wie alleszins wel een keurige man lijkt is M.C. (foto 3). Hij woont in het Oost-Vlaamse Wippelgem, geboorteplaats van Luc ‘Gorki’ Devos. M.C. woont er samen met zijn Vlaamse vriendin. Hun twee kinderen, Mikail (10) en Lara (2), gaan in het dorp naar school. M.C. werkte jarenlang in de verkoop en vertegenwoordiging, en heeft ook ervaring als monteur/plaatser. Het geknipte profiel dus voor een job als technicus-verkoper waarnaar hij solliciteerde bij de firma Euro-Lock. Een firma gespecialiseerd in brand- en inbraakbeveiliging. Helaas echter, driewerf  helaas, M.C. heet voluit Murat Caliskan. De 34-jarige Turk woont al zijn hele leven in Vlaanderen, en spreekt vloeiend onze taal. Hij werd, zonder dat ook maar één iemand van het bedrijf Euro-Lock met hem sprak, afgewezen bij een sollicitatie met de woorden: “Wij moeten u jammer genoeg melden dat u niet de geschikte persoon bent voor de vacante betrekking binnen ons bedrijf.” Waarom hij niet de geschikte persoon zou zijn, bleek uit een vorig mailtje dat nog gehecht was aan de officiële mail die Caliskan kreeg. “Kan jij die persoon afwimpelen. Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien.” De zaak geraakte vorige week in de pers bekend, maar het VB zweeg. Mocht de zaak nog meer aandacht krijgen in de Vlaamse pers, gegarandeerd dat het VB de “vrijheid van ondernemen” voor Euro-Lock zou verdedigen. Zoals het ook in de zaak van het kantelpoortenbedrijf Feryn deed.

Kif Kif is alleszins van plan om de zaak warm te houden. In een persmededeling gisteren maakte Kif Kif bekend dat het de klanten van Euro-Lock heeft aangeschreven met de vraag of ze het eens zijn met de uitlatingen van de zaakvoerder en/of ze erop gereageerd hebben. Onder de klanten van Euro-Lock zitte grote ondernemingen zoals H&M, C&A, Aldi, Delhaize, Panos, de federale politie… Meerdere van die bedrijven pakten in het verleden uit met campagnes rond eerlijke handel of lieten weten als bedrijf aan een diversiteitsbeleid te werken. Overigens blijkt uit het jaarrapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Xenofobie ons land bijzonder zwak te scoren op het vlak van bestrijding van racisme en discriminatie. Zo is er nogal wat onwil om behoorlijke meetinstrumenten te ontwikkelen, zoals de invoering van praktijktests waarmee de bewijslast niet enkel bij de slachtoffers van discriminatie ligt maar ook bij wie discrimineert. Het engagement om die testen in te voeren, genomen in het verlengde van de goedkeuring van de antidiscriminatiewet in 2003, wordt tegengewerkt door de zogenaamd progressieve VLD. 

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, antwerpen |  Facebook | | |  Print

29-11-06

 Racisme veroordeeld, maar nog vlugger gerelativeerd

Als men maatregelen tegen racisme overweegt, begint het te jeuken bij het VB. Gisteren was het weer zover. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) is het toenemend racisme in de voetbalstadions spuugzat. Volgens een bericht op de voorpagina van  De Morgen gisteren wil Dewael dat de voetbalbond het FIFA-reglement strikt naleeft en clubs beboet, voor een leeg stadion laat spelen of zelfs punten aftrekt als hun supporters naar racistische spreekkoren grijpt. Vorige vrijdagavond nog werd Standard-verdediger Mohamed Sarr (foto 1) telkens hij aan de bal kwam door de Beerschot-aanhang getrakteerd op oerwoudgeluiden. “Ruim een uur lang (…) zonder dat de scheidsrechter ingreep”, noteerde  Het Laatste Nieuws.

Om 9.41 uur plaatste het VB op haar website al een vraagteken bij het voetbalracisme. “Nu, ook wij hebben vragen bij het bedenkelijke niveau van sommige kreten van voetbalsupporters”, schrijft het VB om er daarna voluit tegenaan te gaan. “Wat is dat zogenaamd racisme? De term wordt in elk geval een kapstok waaraan allerlei allochtone frustraties worden opgehangen. Het wordt steeds vaker een stok die eenzijdig in de richting van de autochtone bevolking wordt gebruikt. (…) Het Vlaams Belang heeft allang vragen bij het gebruik van de term ‘racisme’. Het Vlaams Belang heeft allang vragen bij het gebruik van de term ‘racisme’. Onze partij heeft vragen in hoeverre bepaalde uitlatingen en gedragingen effectief op racisme wijzen. Vooral bepaalde zogenaamd antiracistische verenigingen hebben er natuurlijk alle belang bij dat het ‘racistisch gevaar’ zo groot mogelijk wordt, want dan blijven de overheidssubsidies rijkelijk binnenstromen.”

Twee uur later heeft iemand bij het VB in de gaten dat men misschien toch ietwat te grof is geweest in het relativeren van het “zogenaamd racisme”. Er volgt een tweede bijdrage op de VB-website, die opent met: “Voor alle duidelijkheid: er is geen spier haar op ons hoofd dat er aan denkt om de verdediging op te nemen van gestoorde voetbalsupporters (?) die hun sport verzieken met dwaze en racistische spreekkoren.” Bij het VB zijn ze intussen aan de sportbladzijden van Gazet van Antwerpen  toe, en hebben ze er een artikel gevonden dat het VB aanspreekt. “Gazet van Antwerpen  vraagt zich in een leerrijk artikel in de sportbijlage wel af of de bewuste oerwoudgeluiden niet eerder een ergerlijke vorm van provocatie zijn dan daadwerkelijk racisme.” Dat ‘artikel’ is in feite een interview met een medewerkster van het Centrum voor Gelijkheid en Racismebestrijding (CGKR), maar alleen al de titel en de vragen zijn voor het VB een opluchting. Als maar gerelativeerd kan worden dat iets 'racisme' is. Voor een keer citeert het VB ook graag de medewerkster van het CGKR: “Reza Ghoamalizad relativeert zelf het ‘maatschappelijk kwaad van deze uitwassen’ en noemt dat ‘gering vergeleken met de problemen op de arbeidsmarkt’.” Om tactische redenen verzwijgt het VB hierna dat telkens het probleem van racisme op de arbeidsmarkt in de actualiteit komt, het VB dit probleem negeert, minimaliseert of ontkent.

“Nogmaals: de randdebielen die in het voetbalstadion de sfeer verpesten moeten niet op ons begrip of onze steun rekenen”, komt het VB nog eens fors uit de hoek. Om onmiddellijk daarna weer het relativerendste uit het Gazet van Antwerpen-artikel te citeren. De krant heeft Bert Kruismans om zijn mening gevraagd. Het VB: “Komiek Bert Kruismans raakt wel een gevoelige snaar in zijn commentaar: ‘Voetballers moeten zich niet heiliger voordoen dan hun aanhangers of hun bestuurslui. Zolang spelers smerige tackles uitvoeren of voorzitters het veld oprennen, mogen we niet verwachten dat supporters modelburgers zijn’.” “Daar valt geen speld tussen te krijgen”, weet het VB nog. VB dat dan weer niet de veroordeling van racistische koren door Bert Kruismans citeert. Bert Kruismans: “Op een podium speel ik in op de reacties van het publiek. In een voetbalstadion kan dat niet, is er geen plaats voor nuance, alleen voor kreten. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ik choqueer wel eens maar dat is geen hoofddoel voor mij terwijl dat net wel uitsluitend de bedoeling is van die fans.”

Het VB ‘vergeet’ de resultaten van een peiling bij GvA-websitebezoekers te citeren. Die resultaten stonden nochtans vlak naast het commentaar van Bert Kruismans in de krant. Met 1 135 antwoorden een behoorlijke respons, antwoordt op de vraag “Mag in een voetbalstadion meer dan in het dagelijkse leven?” 19,6 % “Ja, ik betaal genoeg voor mijn ticket en dan mag ik roepen wat ik wil” en 80,4 % “Neen, racistische leuzen passen nooit en nergens”.

00:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

28-11-06

Uitpers-gesprekken nu ook in Antwerpen

Eén van de betere internetmagazines is  Uitpers. Elke maand weer een keur aan artikels over het buitenland, aangevuld met interviews en soms ook bijdragen over ons eigen land die elders niet of nauwelijks aan bod komen. Bijdragen komen van een mix van progressieve waarnemers: Freddy De Pauw (voorheen journalist buitenland bij  De Standaard), Wim De Neuter (voormalig redacteur bij  Solidair), wereldreiziger Walter Lotens, auteur Lucas Cathérine, de scherpzinnige Nederlandse Astrid Essed en anderen.

Uitpers 
organiseerde tot nu toe ook regelmatig debatten in Brussel, waar medewerkers hun standpunt toelichten en in debat gaan met de lezers van Uitpers. Op initiatief van Vormingplus, Masereelfonds Antwerpen, Vrede en Uitpers zelve worden nu ook maandelijks gespreksavonden in Antwerpen ingericht. Aanstaande vrijdag het eerste, van 20.00 uur tot 22.30 uur in het Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14. Gespreksstof is een artikel van Paul Vanden Bavière (ook al ex-De Standaard ) over Irak dat je hier kan nalezen: http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1484.

Vlaanderen bezondigt zich te veel aan navelstaarderij, en heeft veel te weinig aandacht voor wat er buiten z'n grenzen gebeurt. Vandaar dit initiatief. Iedereen die grondig wil nadenken en praten over wat er in de wereld gebeurt - de héle wereld - is van harte welkom. Inkom: 3,5 euro.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, internationaal |  Facebook | | |  Print

27-11-06

VB sluit eigen 'buurthuizen'

In het vooruitzicht van 8 oktober opende het VB secretariaten en buurthuizen in de Antwerpse districten waar het VB overtuigd was na 8 oktober serieus kans te hebben de lakens te mogen uitdelen. Haalde het al niet op eigen kracht een meerderheid in het districtsbestuur, het VB zou wel samen met anderen de bestuursmeerheid kunnen vormen. Alleen Borgerhout werd niet genoemd als mogelijk district met een VB-meerderheid terwijl er toch een VB-buurthuis geopend werd. Maar in Borgerhout waren, samen met in Antwerpen-Noord, de eerste verkiezingssuccessen van het VB geboekt en dan heeft zo'n district wel een voetje voor. De buurthuizen zouden de plaats innemen van de volkshuizen die meer en meer leeglopen, als ze al niet gesloten worden. In september 2005 opende het VB in Hoboken het eerste buurthuis. Later volgden nog buurthuizen in Merksem, Deurne en Borgerhout.

Het buurthuis in Borgerhout was gelegen aan een invalsweg naar Antwerpen, op het gelijkvloers van een appartementsgebouw (foto 1) schuin tegenover het Sint-Erasmusziekenhuis. Op 7 januari dit jaar werd het geopend door Philip Dewinter en Anke Van dermeersch, in aanwezigheid van een glimmend bestuur van het VB-Borgerhout (op foto 2 v.l.n.r. naast Van dermeersch en Dewinter: Sharon Dunn, Bart Debie, Walter Wegge en Hilda Vienne). Een week later nam Bart Debie een hele horde van de VB-partijraad op sleeptouw naar zijn buurthuis, na de nationale VB-nieuwjaarsreceptie in een vlakbij gelegen hotel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060115). Buurtbewoners vonden een paar weken later in hun brievenbus een papiertje vol taalfouten om de komst van Philip Dewinter naar het buurthuis aan te kondigen. Dewinter zou er op een zaterdagnamiddag zijn boekje Antwerpen Troef!  voorstellen én signeren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060225).

Het Borgerhouts ‘buurthuis’ had meer weg van een VB-secretariaat dan van een echt buurthuis. Voor- en achteraan was er een kantoorruimte. Tussen beide was er een ruimte die je met veel goede wil een ‘patio’ zou kunnen noemen. Je vond er VB-folders en publicaties van mantelorganisaties van het VB. Boeken van de VB-uitgeverij Egmont lagen er ook, maar het was duidelijk dat men zich niet verwachtte aan een erg leeslustig publiek. Van elk boek lag er telkens maar één exemplaar, en niet eens de hele handel van uitgeverij Egmont was er uitgestald. Het Deurnese VB-buurthuis (foto 3), gelegen in het winkelgedeelte van de Turnhoutsebaan in Deurne, had ook wel ruimte voor een secretariaat maar had vooral ook een toog. De van het CD&V naar de NV-A en vervolgens naar het VB overgelopen districtsschepen Guy Dierckx kon je er dan ook vaak treffen.

Maar intussen is dat ook al voorbije tijd. In Borgerhout werd deze week de deur van het VB-secretariaat gesloten. De meubels zijn weggehaald, de affiches zijn verwijderd. Alleen de lichtreclame buiten getuigt nog van het recente verleden van het pand. In Deurne is de reclame buiten al verdwenen. Arbeiders – allochtone arbeiders, uiteraard – waren gisteren druk in de weer om het pand klaar te maken voor de volgende huurder. De toog is afgebroken en ligt nu, samen met ander puin en rommel, in stevige witte plastieke zakken klaar om afgevoerd te worden. Het was de bedoeling van het VB om het buurthuis in Deurne voor “minstens een jaar” open te houden. Het is slechts een maand langer open gebleven. Op de website van het VB-Deurne, nog aangepast na de sluiting van het Deurnese VB-buurthuis, wordt niets vermeld over de sluiting van de keet en staan de openingsuren nog vrolijk vermeld als voorheen.

Of de buurthuizen in Hoboken en Merksem ook al gesloten dan wel nog open zijn, konden we gisterenavond niet meer achterhalen. Het buurthuis in Hoboken moest na een half jaar sluiten  wegens verandering van eigenaar. In juni dit jaar kon een hoekhuis een eindje verderop in dezelfde Kapelstraat in Hoboken in gebruik genomen worden als nieuw buurthuis. Is het in Hoboken eerder een café, het ‘buurthuis’ in Merksem is dan weer vooral een secretariaat. Gelegen in een winkelgaanderij die bekend staat omwille van haar leegstand, lijkt het ons zeker dat ook dit pand niet langer door het VB wordt aangehouden.

Het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen-stad, halfweg tussen de Rooseveltplaats en het Sint-Jansplein, blijft wél open. Aanstaande vrijdag is er het Sinterklaasfeest voor de kinderen en kleinkinderen van de VB-leden. Het pand in Deurne dat door het VB verlaten werd, heeft al een nieuwe bestemming: een handelszaak opengehouden door – dat komt er natuurlijk van – een allochtoon.

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

26-11-06

Chiquita Banannemans (2)

Voor de uitreiking van deAFF-publieksprijs trokken we naar café De Kroon. De stamgasten en toevallige bezoekers vonden bijna uaniem - alleen Thérèse van Vettige Swa had een andere mening - dat de fotomontage hiernaast de beste is. Waarschijnlijk omwille van de tatoeages op Dewinters zogenaamde linkerarm.

 

  • Nagekomen bericht. Ingevolge een klacht van een bedrijf dat zich benadeeld voelt door de Balzak-fotomontage die hier oorspronkelijk stond, hebben we de gewraakte fotomontage verwijderd. 

 

09:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

Chiquita Banannemans (1)

Op de  Balzak-website worden fotoshop-adepten elke week uitgenodigd een montage in te sturen over een bepaald thema. Vorige week werd onder de kop  Chiquita Banannemans gevraagd wat er met bekende politici zou gebeuren als de partijfinanciering kwijtgespeeld wordt, hoe die politici na hun uren zouden gaan bijklussen, welk nieuw leven ze zouden beginnen... Een enkeling leverde daarbij een fotomontage in over Guy Verhofstadt, Freya Vandenbossche of Laurette Onkelinx, maar de meeste fotomontages gingen over het VB en haar leiders/lijders.

De AFF-prijs voor leukste montage gaat naar de fotostrip hiernaast: het VB naar de maan geschoten (voor een grotere afbeelding van deze en de volgende foto's: met je muis op de illustratie gaan staan en eenmaal klikken).

 

 

09:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

Chiquita Banannemans (5)

Natuurlijk mocht Gerolf Annemans niet ontbreken in deze naar hem genoemde opgave (foto 1). Al zal Annemans misschien meer kunnen lachen met een eerder verschenen fotomontage (foto 2). Meer Annemans en anderen op: www.balzak.net

 

 

  • Nagekomen bericht. Ingevolge een klacht van een bedrijf dat zich benadeeld voelt door de Balzak-fotomontage die hier oorspronkelijk stond, hebben we de gewraakte fotomontage verwijderd. 

09:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

Chiquita Banannemans (3)

Philip Dewinter wordt vaak geassocieerd met de nazi's. Waarom weten wij niet. Dat zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog als werkweigeraar gevangen werd gezet en naar Duitsland gedeporteerd werd voor verplichte tewerkstelling, en Dewinters grootvader weerstander was, lid van de Witte Brigade, overtuigt blijkbaar niet om Philip Dewinter langs de goede kant tijdens het nazi-regime te situeren.

 

09:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

Chiquita Banannemans (4)

Alhoewel ze weinig of geen politieke betekenis meer hebben, blijven de namen van sommige mensen spontaan opwellen als men aan het VB denkt.

 

 

09:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

25-11-06

Wannes Van de Velde: "Het eindigt altijd met geweld"

Gisterenavond werd in Antwerpen onder grote belangstelling een tentoonstelling van aquarellen en penseeltekeningen van Wannes Van de Velde (foto 1) geopend. Schepen Ludo Van Campenhout (VLD) herinnerde aan zijn licht baldadige jeugdjaren, als hij als 13-jarige met zijn klasgenoten naar een optreden van Wannes Van de Velde werd gestuurd. Van Campenhout maakte er, samen met zijn klasgenoten, zoveel herrie dat Wannes op het podium zei: “Weette wat gijle kunt…” en hij opstapte. Mocht Van Campenhout ooit afgeven op die “kutjongeren” van tegenwoordig, men zal hem herinneren aan zijn eigen gedrag. Maar dat terzijde. Het zijn drukke tijden voor de volgend jaar zeventig jaar wordende Wannes Van de Velde. Vorige week verscheen een nieuwe CD van de Antwerpse bard, eind dit jaar zou een verzamelbox verschijnen, Wannes Van de Velde gaat ook weer op tournee, en volgend jaar verschijnt een nieuw boek van zijn hand. Het toekennen van de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V aan Wannes Van de Velde was voor  Knack aanleiding om Wannes Van de Velde mee te nemen naar het fort van Breendonk (zie: http://www.breendonk.be).

Wannes was er nog niet eerder geweest, alhoewel hij er herhaaldelijk over gesproken heeft in interviews om zijn angst voor extreemrechts te verklaren. “Ik durfde de confrontatie niet aan”, bekent hij. “Noem het voor mijn part verdringing. Angst om teruggesleurd te worden naar een tijd die ik liever niet had willen meemaken. Breendonk is, vanaf mijn vroegste kinderjaren, een woord geweest met een donkere klank. Het was synoniem voor de waanzin, de absurditeit, het onzegbare.” “De angst die ik voor extreemrechts heb”, zegt Wannes Van de Velde, “heeft niets met politiek te maken, maar alles met wat ik hier vandaag in Breendink voel. De mensenhaat druipt van de muren. De verdoemenis sijpelt in uw lijf. Dat mensen zo kunnen verbeesten, daar kun je toch met je verstand niet bij? Welke zieke geesten zijn hier aan het werk geweest? Ik wil nog geloven dat de Duitsers dit niet wieder  zullen doen, maar hoeveel van dit soort smerige gevangenissen zouden er vandaag op de wereld nog bestaan? Breendonk klinkt natuurlijk veel fataler dan zo’n lieflijke Cubaanse naam als Guantánamo – maar zou daar niet hetzelfde gebeuren? Of in de gevangenis van Abu Ghraib?”

“Het begint met een handvol straatvechters (foto 2: de VMO). Altijd. Als we willen voorkomen dat crapuul het voor het zeggen krijgt, is het onze verdomde plicht om onze mond open te trekken. Ik heb veertig jaar geleden al een lied over het Blok gemaakt – ik blijf het Belang het Blok noemen – terwijl die partij nog niet eens bestond. Het hing in de lucht. Je zag individuen op straat waar je liever een blokje om voor liep, niet eens uit schrik maar uit weerzin. Zwijgt mij van de Vlaamse kwestie  heette dat lied: ‘wanneer er in ’t gelid de straat wordt opgegaan,/ in Uilenspiegels naam fascisme blijft bestaan,/ als ik ze zie marcheren met Hitlerjugend-gesten,/spreekt dan maar Frans en zwijgt mij van de Vlaamse kwestie.’ Ik begrijp nog altijd niet waarom ze het Blok niet in de kiem gesmoord hebben, toen het nog kon. Ze hebben die gasten altijd met fluwelen handschoenen aangepakt. Het kwam sommige mensen goed uit, denk ik soms. Een bange bevolking is een makke bevolking. Dus dachten ze: een boeman kunnen we wel gebruiken. Zo is het begonnen.”

Een tijd geleden zat Wannes in Charleroi in een studio van de Waalse televisie. Er werd een filmfragment vertoond over een oude joodse man die tijdens de Tweede Wereldoorlog als kind was opgevangen door een Vlaams christelijk gezin. Hij vertelde over zijn angst voor wat er in Antwerpen gaande is. Waarop de presentator vroeg: zijn ze gevaarlijk? Wannes Van de velde: “Ik heb extreemrechts toen vergeleken met een cirkel. Ik zei: ja, ze zijn gevaarlijk, want op het moment dat de cirkel zich sluit, kom je uit bij de dood. La mort violente. Dat was lang voor de racistische moorden in Antwerpen.” Wannes Van de Velde – en dat zal trouwe AFF-weblogbezoeker ‘Hendrik’ graag lezen: “Ik heb altijd in mijn eigen taal gezongen, maar dat maakt van mij nog geen flamingant (wat Will Tura vorige week overigens ook verklaard heeft, red.). Ik zeg weleens, bij wijze van boutade: ik ben een flamingant gewéést. Ik was flamingant in 1840, toen ik er nog voor in de bak vloog. Ik was misschien ook nog wel flamingant in de loopgraven, van 1914 tot 1918. Maar in Breendonk ben ik van gedacht veranderd.” “De Vlaamse strijd is legitiem geweest, dat weet ik ook wel. De romantische visie van Rodenbach, die dat vertrappelde volk met zijn verguisde taal zijn waardigheid wild teruggeven, kan ik zeer goed begrijpen. Ik heb er een lied over gemaakt, dat op mijn nieuwe cd staat. (…) ‘Nog rijst het belfort oud en grijs/ boven de Vlaamse steden,/ en onbegrijpend ziet het neer/ op ’t Vlaanderen van heden,/waar de proleten van weleer,/ die felle socialisten,/ hun stem vergooien aan ’t vertoog/ van bruin’ opportunisten.’”

Wannes Van de Velde besluit: “Onze cultuur is moe. Onze maatschappij is moe. Je loopt op een smalle richel, je wankelt, en dan kun je langs de witte of langs de zwarte kant vallen. Je moet de moed hebben om te blijven geloven dat je langs de witte kant zult vallen. Dat is een soort plicht. Je mag je niet laten doen door het crapuul, je moet rechtop blijven staan, met een open blik en (hij strijkt het haar uit zijn ogen)  een ontbloot voorhoofd. Kom maar op, smeerlappen, doe eens iets! Ik zeg het nu heel plat, maar zo voel ik het.”

Op de terugweg naar Antwerpen bekent Wannes tegen de Knack-reporters dat Breendonk hem bij de keel heeft gegrepen. “De ongelooflijke banaliteit van dat fort”, en waarschijnlijk ook dat hij er die dag ontdekt heeft dat zijn nonkel Piet Schenkels er op 31-jarige leeftijd geëxecuteerd is. Toen wij er zelf laatst waren, wees een collega ons op een naam die er op een muur staat. Ook al een familielid. Het maakt de pijn natuurlijk nog erger, maar iedereen heeft er ‘familie’ verloren die had kunnen bouwen aan een betere toekomst voor ons land.

00:55 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang |  Facebook | | |  Print

24-11-06

Kaashandel sponsort VB-dessertenbuffet

Aanstaande zondag organiseren de VB-afdelingen Berchem en Borgerhout een ‘dessertenbuffet’ in een zaaltje in Berchem. Het zaaltje heeft een maximumcapaciteit van 75 mensen. Als toetje bovenop komt Philip Dewinter langs. Vermits het dessertenbuffet om 14.00 uur begint, zal Dewinter niet aanwezig kunnen zijn op de meeting van de Vlaamse Volksbeweging die een half uur later begint in de Oktoberhallen in Wieze. Thema van de meeting is nochtans ‘Vlaanderen onafhankelijk’, een meeting daarenbover waarmee het vijftigjarig bestaan van de Vlaamse Volksbeweging gevierd wordt. En daar zou de fractieleider van het VB in het Vlaams parlement ontbreken? Het dessertenbuffet in Berchem wordt gesponsord door een kaashandel die elke weekdag op een markt in het Antwerpse staat

Voor “de democratische prijs” van 2,5 euro kunnen VB-leden van de afdelingen Berchem en Borgerhout zich te goed doen aan een dessertenbuffet dat verzorgd én gesponsord wordt door kaashandel ** *********. ** ********* heeft geen eigen winkel maar is elke weekdag wel ergens op een markt te vinden (foto 1): ’s maandags in Hoboken (Kioskplaats), ’s dinsdags in Merksem (opzij van de Bredabaan), ’s woensdag in Borgerhout (Gitschotellei), ’s donderdags in Kapellen (Christiaan Pallemansstraat), ’s vrijdags in Berchem (Zillebekelaan) en ’s zaterdags in Kalmthout (Marktplein).

De eigenaars van ** ********* zijn het Nederlands nog niet volledig machtig. Op de website van de zaak vertellen ze over zichzelf: “** ********* kwam voor het eerst buiten gerolt in 1999.” (Onderlijning van de foute ‘t’ door ons, red.). Het is niet de eerste keer dat VB-bijeenkomsten verzorgd worden door ** *********. In maart bijvoorbeeld zorgde ** ********* nog voor kaas bij een zangavond in het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Sabine Torfs was er de zangeres-van-dienst. Diezelfde maand zong Sabine Torfs ook nog op het feest voor 30 jaar Voorpost.

Vrijdag 1 december, om 18.00 uur, vindt op datzelfde VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat overigens een Sinterklaasfeest plaats voor de kinderen en kleinkinderen van de Antwerpse VB-leden. Sinterklaas heeft bij zijn aankomst in Antwerpen vorige zaterdag gezegd dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn. Over foute ouders heeft hij niet gesproken. Het is echter niet de echte Sinterklaas (foto 2) die bij het VB langskomt. Wie dan wel als Sinterklaas vermomd langskomt, is niet bekend. Kindervriend Xavier Buisseret?

  • Nagekomen bericht. Ingevolge een klacht van de betrokken kaashandel bij Skynetblogs zijn we verplicht de naam en de afbeelding van de kaashandel te verwijderen.

08:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang |  Facebook | | |  Print

23-11-06

VB claimt succes van SP in Nederland

De Nederlandse SP, eerder te vergelijken met de PvdA+ bij ons dan met de SP.A, boekte met 17 zetels extra de grootste winst bij de Tweede Kamer-verkiezingen gisteren in Nederland. De partij van Jan Marijnissen komt uit op 26 zetels, wordt daarbij groter dan de liberalen en wordt de derde grootste partij van Nederland. Van de rechtsextremistische partijen (zie: http://kafka.antifa.net/verkies.2006.htm) houdt alleen de groep van de uit de liberale VVD opgestapte Geert Wilders met een anti-islamdiscours zetels binnen. Negen nog wel. Uit verkiezingsonderzoek blijkt dat de winst van de SP voor 25 % komt van PvdA-kiezers, 20 % van Groen-Linkse kiezers, 15 % voormalige Lijst Pim Fortuyn-stemmers, 13 % links-liberale D66-kiezers, en 8 % CDA'ers. De SP is met 27 % van de stemmen de grootste partij bij de mensen met lage inkomens. Had PvdA-leider Wouter Bos zich willen uitspreken voor een linkse coalitie PvdA-SP-Groen-Links, hij zou twee zetels meer gehaald hebben dan nu (32, = - 10). De te verwachten winst voor de SP was één van de betere gespreksonderwerpen in de aanloop van de verkiezingsdag… en het VB meende er gisteren al garen bij te winnen.

Het opportunisme van het VB om buitenlandse succesverhalen te claimen is onvoorstelbaar. Verwierf  Pim Fortuyn in 2001-2002 een grote aanhang met Leefbaar-lijsten, het VB stichtte prompt een aantal Leefbaar-comités (Leefbaar Antwerpen, Leefbaar Borgerhout…). Pim Fortuyn… Philip Dewinter bezocht vorig jaar nog het huis van de drie jaar eerder vermoorde Fortuyn als was diens huis heilige grond. Dat Fortuyn zich van Dewinter distantieerde met uitspraken als “Dewinter is een fascist; ik ben een beschaafde mens”, werd door Dewinter onder de mat geveegd. Gisteren, op de verkiezingsdag in Nederland waarop de linkse SP van Jan Marijnissen een zekere zetelwinst tegemoet ging, lijfde het VB Jan Marijnissen in bij het VB. “Marijnissen kan zo op een VB-lijst hebben gestaan”, liet het VB gisteren weten op haar website.

Het VB: “Hij ‘zet nauwelijks allochtonen op zijn lijst’, meldt De Morgen , want hij heeft slechte ervaringen met hen achter de rug. ‘Dat gebeurt er als je mensen niet op kwaliteit selecteert, maar op hun allochtoon zijn’, merkt de Grote Roerganger zelf op.” “Marijnissen wil niet per se meer allochtonen op zijn lijst. ‘Ik weet ook niet of wij voldoende ijscomannen, homo’s en gehandicapten in de SP hebben. Wat wil je nog meer voor smaken? Ik hou ook van een verantwoordelijkheid van mensen zelf om lid te worden van een partij. Ik hou niet van pappen en nathouden, dat softe gedoe.’ Marijnissen kan zo op een VB-lijst hebben gestaan. ‘Zo pleitte hij voor forse geldelijke steun (75 000 gulden, ongeveer 40 000 euro dus) aan allochtonen die terug wilden keren naar hun eigen land.’”, weet het VB verder nog na lezing van De Morgen.

"Marijnissen kan zo op een VB-lijst hebben gestaan”, en bijgevolg kan het VB zo het programma van Jan Marijnissen en zijn SP tot het hare nemen? We namen de proef op de som en doorbladerden het SP-programma Een beter Nederland, voor hetzelfde geld. Eén van de eerste eisen is: “Bedrijven en instellingen worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde VMBO’ers (Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs, te vergelijken met het beroepssecunair onderwijs bij ons, red.)  en kinderen van migranten.” Het VB nu ook voor arbeidsplaatsen die gecreëerd worden ten gunste van allochtone jongeren? Ook het beperken van de toplonen is iets dat we niet meteen terugvinden in het VB-programma. Net zo min als het opkomen voor de sociaal zwaksten, zoals de WAO’ers (mensen die onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vallen, red.).

De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd, om overlast en criminaliteit tegen te gaan en de controle op de kwaliteit te verbeteren.” Met het VB de legalisering van de verkoop en teelt van softdrugs in Vlaanderen? Nog iets waar het VB zich zeker (?) in zal kunnen vinden: “Preventief fouilleren alleen op basis van etniciteit, uiterlijk of leeftijd is verboden.” Geen twijfel mogelijk, het VB steunt ook: “Discriminatie en racisme pakken we hard aan. We voeren een hogere strafmaat in voor discriminatie. Discriminerende, racistische en tot geweld oproepende propaganda, vooral op het internet, wordt door politie en justitie harder aangepakt en waar mogelijk door de rechter verboden.” Weg de kreten voor afschaffing van de wet tegen het racisme bij ons.

“Het ontstaan van meer gemengde scholen wordt bevorderd. Gemeenten gaan met basisscholen afspraken maken over dubbele wachtlijsten: één voor leerlingen met een achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand.” en “In het onderwijs komt meer aandacht voor de ontwikkeling van jongeren tot democratische burgers en voor de waarde van verdraagzaamheid tegenover anderen.”: we gaan het ongetwijfeld terugvinden in het VB-programma voor de federale verkiezingen volgend jaar. Nog nieuw voor het VB: ”Er komt een verbod op langdurige leegstand (voor woningen én voor bedrijfspanden, red.). Er komt geen kraakverbod.” En het VB stopt niet met nieuwe inzichten als het het programma van de SP overneemt: “Kernenergie is geen oplossing voor ons energieprobleem. Er is geen oplossing voor het afvalprobleem en de voorraad uranium is beperkt.”

De SP pleit herhaaldelijk tegen privatisering (van de luchthaven Schiphol, van het glasvezelnet…). Het VB vervoegt nu de ACOD en steekt de vakbond langs links voorbij? “Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen worden alleen in vreemdelingenbewaring genomen als direct zicht is op uitzetting. Kinderen mogen nooit in vreemdelingenbewaring worden genomen. ‘Bajesboten’ (boten die zoals in Rotterdam – en in Antwerpen als voorbeeld worden gesteld door het VB – omgebouwd worden tot gevangenissen, red.)  zijn ongeschikt voor menselijke bewoning.” “Kinderen (van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegaal verblijvenden, red.)  bouwen zélf verblijfsrechten op. Als de kinderen mogen blijven, dan mogen de ouders ook blijven.” En: “Er komt een generaal pardon voor (ex-)asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd (alleen mensen die veroordeeld zijn wegens ernstige criminaliteit of zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden vallen niet onder de ‘pardonwetgeving’, red.).”

Over financiële steun voor mensen die terugkeren naar hun land van oorsprong hebben we niets gelezen in het SP-programma, maar op zich is daar niets mis mee. Ook bij de voorstellen van Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid Paula D’Hondt was een ‘reïntegratiepremie’ opgenomen. We noteerden wel nog bij de SP: “Alle landen die vallen in de categorie ‘allerarmsten’ komen in aanmerking voor volledige schuldkwijtschelding.”, “De humanitaire steun aan de Palestijnse bevolking wordt opgevoerd en de opbouw van een onafhankelijke Palestijnse staat wordt ondersteund.” en “Het budget dat daadwerkelijk voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar is, wordt verhoogd.” Als Marijnissen “zo op een VB-lijst  (kan) hebben gestaan”, en het programma van de SP dan ook het programma van het VB is, dan zal Gerolf Annemans met zijn studiedienst zwaar moeten herschrijven aan het VB-programma. Om hem te helpen, geven we nog even de URL mee waar hij het SP-programma vindt: http://www.sp.nl/2006/programma/SP-verkiezingsprogramma20....

00:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal |  Facebook | | |  Print

22-11-06

VB op het verkeerde spoor bij VW-Vorst

Wat was het nieuws van de dag gisteren? Op de VB-website, de  moniteur van het VB, verschenen vijf berichten: Kernenergie, nieuw taboeWaalse werkloosheid en Marshall;  Vlaams belang in Wielsbeke; De Kerk en Vlaanderen;  en toch ook nog:  VW-Vorst: bijltjesdag? Maar uiteindelijk ging dat bericht meer over Electrabel, de elektriciteitsprijzen en de energievoorziening. Om 13.00 uur verstuurde het VB wel een persmededeling onder de kop  Rampscenario bij Volkswagen Vorst. Twee dagen eerder werd een VB-persmededeling de wereld ingestuurd onder de kop  Banen op de tocht bij Volkswagen Vorst: regering moet ook hand in eigen boezem steken.

In die laatste persmededeling luidt het dat de regeringsmaatregelen (van loonlastverlaging voor ploegenarbeid, red.)  “hoegenaamd niets voor(stellen) in vergelijking met de verregaande en structurele maatregelen die in de buurlanden werden genomen. Zo bedraagt de Belgische loonkostenhandicap in vergelijking met diezelfde buurlanden nog steeds 10 procent.” Ofwel zijn de statistieken van het VB hopeloos verouderd, ofwel is het VB van kwade wil. Intussen hebben al een paar professoren bevestigd dat (a) die loonkost maar voor een 6 % à 8 % tussenkomt in de prijs van een auto, en (b) is de loonkost in Vorst gelijk aan die van een VW-fabriek in Duitsland en lager dan in een andere VW-fabriek in Duitsland. Waarom dan kappen op de loonkost bij VW-Vorst?

Volgens het VB zijn de regeringsmaatregelen slechts “gemorrel in de marge” geweest, en al zijn “de onweerswolken boven Volkswagen Vorst niet exclusief daaraan te wijten (…) het kan toch niet worden ontkend dat de regeringen van Guy Verhofstadt vooral een politiek van economische stilstand hebben gevoerd”. In de persmededeling van gisterenmiddag herhaalt het VB dit liedje en zegt het dat “de enige maatregel die onze bedrijven kan helpen de tanende concurrentiekracht te herwinnen, is een onmiddellijke en drastische verlaging van de loonkost.” Professor Paul De Grauwe (KU-Leuven, en notoir liberaal) bevestigde anders nog wel in Terzake  gisterenavond dat alsmaar daling van de loonkost geen oplossing is, de spiraal van loonkostverlaging in ons land en de buurlanden alleen maar aangezwengeld wordt. Waarom dan toch maar pleiten voor loonkostverlaging?

Maandagavond was het Vilvoordse VB-parlementslid Filip De Man, van de extreem-rechtse flank van het extreem-rechtse VB, te gast in Morgen beter. Daar zei De Man al dat de loonkost nog meer moest verlaagd worden. “Niet de lonen”, merkte een pienter kijkende De Man op. Waarop Gui Polspoel opmerkte: “Maar dan betekent dat dat je de sociale zekerheid verzwakt.” Maar De Man vond dat niet erg, want “De sociale zekerheid wordt verkeerd besteed.” Werklozen, gezinshoofden met kinderen, gehandicapten: “De sociale zekerheid wordt verkeerd besteed”, en voor het VB is het dan ook niet erg als de sociale zekerheidskassen minder gespekt worden.

De Man kon nog wel begrijpen dat de VW-arbeiders en bedienden in Vorst woedend zijn en staken, maar waarschuwde toch dat stakingen geen zoden aan de dijk brengen. ABVV-vakbondssecretaris Karel Gacoms had het bij het rechte einde als hij zei dat de regeringen in ons land niet zoveel kon verweten worden, dat de problemen voor VW-Vorst het gevolg zijn van de kapitalistische productiewijze, waarbij maar één zaak telt: de winst van de aandeelhouders. Gui Polspoel merkte nog op dat het openhouden van VW-Wolsburg en de (toen nog dreigende) ontslagen bij VW-Vorst het gevolg is van een ‘Eigen Volk Eerst’-politiek. Je zag Filip De Man instemmend knikkend, niet beseffend hoe hij daarmee het funeste van de VB-politiek bevestigde.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, sociaal |  Facebook | | |  Print

21-11-06

Petitie tegen hoofddoekverbod

In het kader van het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen wordt een hoofddoekenverbod voor het stadspersoneel met loketfunctie overwogen. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) vraagt de nieuwe bestuursploeg om deze plannen op te bergen.

De tekst van de petitie luidt: “Wij verdedigen de democratie, de scheiding van Kerk en Staat, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de fysieke integriteit van eenieder, de neutraliteit van de staat en de overheid. We willen die neutraliteit van de staat evenwel vorm geven vanuit de concrete realiteit van de veelheid aan levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen in onze maatschappij. We komen op voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

We zijn dan ook voor het recht van vrouwen om een hoofddoek te dragen op de werkplek, in het onderwijs, bij de overheid, op straat,…en ook in dienst van de stad Antwerpen. Dat is helemaal niet in strijd met vrouwenemancipatie. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen. Wij zijn van mening dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een openbare functie het recht op arbeid van moslimvrouwen ernstig beknot. Dit is niet emancipatiebevorderend en in strijd met de rechten van de mens. Wij vragen dan ook dat het toekomstig nieuwe bestuur van de Stad Antwerpen zich tolerant opstelt tegenover het dragen van een hoofddoek in alle overheidsfuncties.”

Het VB uitte vorige week al haar blijdschap over het te verwachten hoofddoekenverbod voor het Antwerps loketpersoneel: “Het Vlaams Belang is (…) tevreden over het feit dat in Antwerpen naar alle waarschijnlijkheid de hoofddoek verboden zal worden voor ambtenaren met een loketfunctie. Alhoewel het Vlaams Belang ijvert voor een volledig verbod van de hoofddoek voor álle ambtenaren haalt het Vlaams Belang met deze beslissing reeds een belangrijke slag thuis! (…) Dat het Antwerps stadsbestuur na jaren van aandringen door het Vlaams belang nu eindelijk door de knieën gaat en ambtenaren met een loketfunctie verbiedt om de hoofddoek te dragen is dan ook een belangrijke principiële overwinning.”

Voor alle duidelijkheid: het is niet omdat het VB ergens voor is, dat het AFF noodzakelijkerwijze er tegen is. Wij veroordelen allochtone jongens die allochtone meisjes lastig vallen omdat ze geen hoofddoek dragen. Wij weten dat het meestal niet een verplichting is een hoofddoek te dragen, vaak een vrije keuze en anders een handigheid is om meer vrijheid te verwerven. Zoals we eerder al schreven: lees er Als sluiers vallen  van Nadia Dala maar op na (Uitg. Houtekiet, 2005). Wat voor ons telt, is een goede dienstverlening. Om ook eens in clichés te spreken: liever een gehoofdoekte, vriendelijke en behulpzame bevolkingsambtenaar dan een onbeschofte, van 'kromme haas' gebarende en enkel plat Antwerps pratende politieagent.

01:46 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

20-11-06

Prijs Stichting Anti-Fascisme uitgereikt aan armenorganisatie

Zaterdagmiddag is in Antwerpen de tweejaarlijkse prijs van de Stichting Anti-Fascisme (SAF) uitgereikt. De prijs ging deze keer naar Open Huis, omdat ze “pleitbezorger zijn van kansarmen die in deze maatschappij niet gehoord worden.”

Open Huis is een organisatie die gegroeid is vanuit het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen-Noord. Een vereniging “waar armen het woord nemen” en men vertrekt “zowel vanuit de individuele vragen van mensen, als vanuit de collectieve belangen”. Het groepswerk en de activiteiten die ze organiseren, zijn gericht op “het opbouwen van weerbaarheid en het opkomen voor rechten”, maar ook op ontspanning en cultuur. Open Huis hecht veel belang aan ontmoeting, uitwisseling en solidariteit met andere groepen en emancipatiebewegingen die een sociale strijd voeren, een strijd voor gelijke rechten, herverdeling en sociale rechtvaardigheid.

Het SAF lauwerde Open Huis voor haar “onaflatende inzet voor armen, vluchtelingen en mensen die door tegenslagen of langdurige werkloosheid in maatschappelijk isolement zijn geraakt. Door deze mensen een stem te geven, en daardoor weer zelfrespect doen krijgen, een plek te geven waar ze meetellen en waar hun mening telt.” Senator Mimount Bousakla, de vorige winnaar van de SAF-prijs, wees erop dat als men het over kansarmen heeft, het meestal over allochtonen gaat. Men mag een andere groep kansarmen echter niet vergeten.

In een dankwoord zei een vertegenwoordiger van Open Huis: “Anti-fascisme is streven naar vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Wanneer je je ogen niet gebruikt om te zien, heb je ze nodig om te huilen.”

07:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

19-11-06

Shaloom – Salaam: Joodse en Marokkaanse buren

Antwerpen is een stad met vele en verschillende culturen. Maar zijn die culturen inderdaad zo verschillend? Volgens de mensen die de omgeving van het Stadspark en de Diamantwijk (foto) kennen, hebben alvast de mensen van Marokkaanse en Joodse origine veel met elkaar gemeen, en ze bouwden er een tentoonstelling over op die vandaag geopend wordt.

In de Diamantwijk en aan het Stadspark wonen vooral mensen van Joodse origine, maar ook een aantal mensen van Marokkaanse afkomst. De stedelijke dienst voor wijkwerking ging aankloppen bij die mensen en besloot een tentoonstelling samen te stellen in samenwerking met beide gemeenschappen. Over hun gewoontes, tradities, cultuur, feestdagen… En wat blijkt? Naast verschillen zijn er ook heel wat gelijkenissen. Heeft de besnijdenis dezelfde betekenis? Doet een imam hetzelfde als een rabbijn? Waarin verschilt een moskee van een synagoge? Op deze en andere vragen wordt geantwoord op een tentoonstelling die vandaag, om 14.00 uur, geopend wordt in het Atlasgebouw (Carnotstraat 110, Antwerpen).

De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk en loopt van vandaag tot en met 31 december. De toegang is gratis. Deze week zijn er ook nog een aantal randactiviteiten: vanavond (19.00 uur) een lezing over de Joden in Marokko, dinsdag (20.00 uur) een optreden van stand-up comedian Youssef el Moussaoui, woensdag (van 14.00 tot 16.00 uur) is er zowel een kinderactiviteit als een Joods kookatelier, en volgende zondag (van 10.00 tot 13.00 uur) is er een Joods-Marokkaans ontbijtbuffet met een rondleiding doorheen de tentoonstelling.

Vergeet echter niet: “Die Joden, dat zijn toch geen aangename mensen, hè.” Althans dat beweert Philip Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061112). Maar, om eerlijk te zijn, wij hebben nog nooit veel geloofd van wat Dewinter vertelt.

  • Deze week is de tentoonstelling 'Shaloom - Salaam: Joodse en Marokkaanse buren' te zien van 15.00 tot 20.00 uur; zondag is er het ontbijtbuffet met rondleiding (inschrijven is noodzakelijk); van 27 november tot en met 31 december is de tentoonstelling enkel van maandag tot vrijdag open, van 9.00 tot 17.00 uur.
  • En omdat het 'Week van de Smaak' is: een excellent Marokkaans restaurant in de Diamantwijk - omgeving Stadspark kennen we niet. Het dichtsbij is El Warda aan de Draakstraat in de wijk Zurenborg. Maar een exquis Joods restaurant in de buurt kunnen we wel aanbevelen: Lamalo in de Appelmansstraat (zie: http://users.skynet.be/fa292801/Index.htm).

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

18-11-06

De Wever terechtgewezen

Met een artikelenreeks in  De Standaard deze week is de discussie weer aangezwengeld over de tewerkstellingskansen voor allochtonen, vrouwen, ouderen en gehandicapten. Om de jongeren en de jeugdwerkloosheid lijkt niemand zich nog te bekommeren. De discussie over de tewerkstelling van allochtonen lokte meteen controverse uit, en waar iets gezegd wordt is er altijd wel Bart De Wever (N-VA, foto 1) die meent een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het debat. Collega’s-politici omschrijven hem wel eens als een welbespraakt man, met een stevige dossierkennis. Dat eerste klopt, maar het tweede? In  De Morgen mag Bart De Wever om de veertien dagen een krantenhoek vullen. Eergisteren kreeg hij nog eens ruimte bovenop zijn vaste stek om de betweter uithangen in de discussie over diversiteit en quota. Gisteren zette Koen Lemmens (foto 2), het  weverke van het rechts gedachtengoed op zijn plaats. De Wever, anders altijd zo rad van tong en snel met pen en p.c., liet nog niets van zich horen na deze uppercut.

Bart De Wever: "Het debat over de diversiteit op de werkvloer begint met de zoektocht naar goede definities. Wie is er allochtoon? Tony Mary verwees ooit naar Phara De Aguirre om te illustreren dat de VRT wel degelijk inspanningen deed om allochtonen op het scherm te brengen. De Aguirre is weliswaar dochter van een inwijkeling, maar toch niet meteen het type waarvan je vermoedt dat ze veel overheidshulp nodig heeft om een job te vinden. Ten tweede is de ene inwijkeling de andere niet. Het Verenigd Koninkrijk stelde (tot op heden) geen belemmeringen tegen de komst van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen. In geen tijd stroomden er 170.000 nieuwe burgers binnen. Daarvan zijn er vandaag geen vijftig werkloos. De koppeling tussen allochtoon en kansarmoede is dus verre van algemeen. Maar dan moet men wel keuzes durven te maken. Wie de grenzen van zijn land niet kan sluiten, moet de grenzen van zijn sociale zekerheid durven sluiten. De kansen dat men dan nieuwkomers aantrekt die weinig hulp nodig hebben om aan de slag te geraken - en het debat over quota overbodig wordt - zullen er aanzienlijk door stijgen. Laat ons dus een kat een kat noemen.

Het debat over werkloosheid van allochtonen gaat in hoofdzaak over de nakomelingen van de migranten uit de Maghreblanden. Een groep die door de gewoonte van de gezinsvorming en gezinshereniging met mensen uit de landen van herkomst collectief te weinig vordering heeft gemaakt op vlak van integratie, en bijgevolg veel te weinig opwaartse sociale mobiliteit heeft gerealiseerd. Veel Turkse en vooral Marokkaanse jongens slagen er niet in om in ons onderwijssysteem succes te boeken. De samenlevingsproblemen die mede daarvan het gevolg zijn, hebben vele autochtonen bovendien argwanend tot ronduit negatief gemaakt ten opzichte van die groep. Wat de kansen op de arbeidsmarkt nog doet verslechteren. De beste manier om die complexe problemen niet op te lossen is door quota in te stellen. Die bevestigen alleen maar het beeld dat allochtonen niet in staat zijn om op eigen kracht een job te vinden. Degene die een job krijgt, zal altijd de verdenking moeten dragen niet de juiste man/vrouw op de juiste plaats te zijn. Positieve discriminatie blijft discriminatie.”

Na het slaan wil De Wever nog wel even zalven. Bart De Wever: “Zonder een gericht beleid bereik je een evenredige participatie van kansengroepen niet. Om de ondervertegenwoordiging weg te werken is echter maatwerk nodig, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gedeeld tussen de kansengroepen zelf, de bedrijven en de overheid. De overheid moet zich focussen op onderwijs, toeleiding naar de arbeidsmarkt en het sensibiliseren van bedrijven tot het voeren van een passend diversiteitsbeleid. Bedrijven die dat vandaag al voeren, blijken er hun voordeel mee te doen. Dat is allicht nog de beste garantie op succes.” Typisch De Wever: de Marokkanen die het er naar maken, worden met de vinger gewezen; de bedrijven die het goed doen worden bewierrookt. Het omgekeerde - "Laat ons dus een kat een kat noemen." - zal De Wever niet vlug overkomen: de hard en tegen lage prijzen werkende Marokkaanse zelfstandige als voorbeeld stellen, en de racistische bedrijfsleiders berispen. Koen Lemmens, docent rechtsfaculteit aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft het om nog een andere reden moeilijk met De Wever. De Wever zou als gepatenteerde Vlaams-nationalist beter moeten weten over quota’s, betoogt Lemmens.

Koen Lemmens: “(…) Bart De Wever (toont) zich een tegenstander van quota. ‘Want’, zo zegt hij, ‘positieve discriminatie blijft discriminatie’. Nu zorgt het probleem van positieve discriminatie (of ‘affirmative action’) binnen de rechtstheorie inderdaad voor heel wat problemen. Het is rechtstheoretisch verre van vanzelfsprekend om positieve discriminatie in overeenstemming te brengen met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Inderdaad, als iedereen gelijk is voor de wet, waarom zouden sommige groepen dan een voorkeursbehandeling moeten krijgen? Op welke gronden moet die steunen, hoe ver kan die gaan, enzoverder. Het spreekt voor zich dat we daarover een diepgaand en intellectueel uitdagend debat kunnen voeren. Maar wat mij opvalt is dat Bart De Wever, zoals wel vaker, blijk geeft van een erg selectieve verontwaardiging. Een van de basispijlers van de Belgische staatsinrichting is nu net... het gebruik van quota. Er bestaan immers binnen de federale en Brusselse administratie taalkaders, waarbij een aantal betrekkingen gereserveerd zijn voor Franstaligen en een aantal voor Nederlandstaligen. Het gebeurt soms zelfs dat wegens taalevenwichten betere kandidaten niet benoemd worden, omdat vanwege het taalkader iemand van de andere taalrol bij voorrang moet worden benoemd. Verder weet De Wever ongetwijfeld af van het bestaan van de minimumvertegenwoordiging van "Vlamingen" in de Brusselse instellingen. Het gaat hier duidelijk om quota en affirmative action. Wie pleit tegen quota voor "migranten" zou dus op zijn minst het fatsoen moeten hebben om ook de quota waarvan "Vlamingen" profiteren in vraag te stellen. Want ofwel zijn quota conceptueel en in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar, ofwel niet. Maar wat niet kan, is quota voor de ene etnische groep aanvaarden en voor de andere etnische groep niet. Selectieve verontwaardiging is immers ook discriminatie.”

01:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print

17-11-06

Nieuwe website houdt getuigenissen van overlevenden nazi-kampen actueel

Na ons artikeltje dinsdag over de  Site van het jaar-verkiezing, en onze vermelding daarbij van drie bijzondere websites/-logs (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061114), reageerde een bezoeker van deze weblog met: “Die site van verzet.org is echt wel mega cool. (…) Alvast bedankt voor deze tip. Mijn moeite om de site van het AFF op regelmatige tijdstippen te bezoeken loont nog steeds.”

Bedankt voor de appreciatie voor de AFF-weblog. Voor wie graag meer te weten komt over het nazi-tijdperk is deze week een nieuwe website gelanceerd. Op www.getuigen.be, en zijn Franstalige tegenhanger www.temoins.be, vind je een veertigtal getuigenissen van overlevenden uit de concentratie- en uitroeiingskampen. De getuigenissen zijn gegroepeerd naar de plaats waar de overlevenden op bevel van de nazi’s verbleven. Indexen en dergelijke meer vervolledigen de site.

00:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

16-11-06

Allochtonen zorgen voor in stand houden Vlaamse eetcultuur

Vandaag start de eerste  Week van de Smaak. Nog tot 25 november gaan in Vlaanderen een 700-tal activiteiten door rond eten en drinken. Kinderen kunnen leren proeven, we kunnen kennismaken met de keukens van allochtonen, er zijn lezingen over oude kookboeken, schrijvers spreken tafelredes uit, klasseverschillen aan tafel komen aan bod.  De Standaard had vorig weekend haar  De Standaard Magazine al volledig gewijd aan de  Week van de Smaak. In één van de bijdragen wordt gesignaleerd dat talloze frituren hun deuren gesloten hebben, en vervangen werden door pittabars en broodjeszaken. Maar er is toch nog hoop voor de Belgische friet. Een aantal frituren worden nog opengehouden… door allochtone frituristen. Zij bakken nog wel frieten met liefde en vakmanschap.

De Standaard Magazine  ging praten met drie van hen: de broers Sükrü en Bayram Kirer, die een frituur uitbaten op het Gentse Bij Sint Jacobs; Scender Laci die aan de Beurs in Brussel een frituur openhoudt; en Haydar Yilmaz die aan het station van Berchem een frituur overnam. De broers Kirer zijn van Turkse afkomst en houden hun zaak al twee jaar zeven dagen op zeven open. Op zaterdag zelfs tot 4 à 5 uur ’s morgens. Vooraleer ze een frietkraam op Bij Sint Jacobs konden overnemen, hebben ze zeven jaar lang een pittabar uitgebaat in de Forelstraat in Gent. Maar ze wilden liever een zaak pal in het centrum van Gent, en vermits hun vader op Bij Sint Jacobs al zesendertig jaar zijn frieten ging halen, en zijzelf van jongsaf ook, hebben ze niet getwijfeld zodra ze de kans kregen de zaak op Bij Sint Jacobs over te nemen. De aardappelen worden door hen zelf geschild en versneden, en tot friet gebakken krijg je ze in een aloude papieren puntzak geserveerd. De koeltoog bevat alleen de typische Belgische frituursnacks, geen Turkse vleeswaren of snacks. Naast de frieten is Sükrü het meest trots op zijn stoofvleessaus. Sükrü Kirer: “We gebruiken het recept van de mevrouw die hier in 1953 de frituur is begonnen. Het is een recept van rundsstoofvlees, zonder gebruik van bewaarmiddelen.”

Scender Laci, die aan de Beurs in Brussel Fritland uitbaat, is met zijn ouders uit Albanië weggevlucht. In de jaren tachtig wilden zijn vader en hijzelf een zaak beginnen. Dat had net zo goed een schoenwinkel kunnen zijn, door omstandigheden werd het een frituur. Een echte Belgische frituur, zonder exotische snacks. Scender Laci: “We hebben wel een tijdje pitta verkocht, maar daar zijn we van teruggekomen. Ik laat dat graag over aan mensen die dat beter kunnen dan wij. Ik verkoop liever iets dat we goed kennen: de traditionele friet, de sauzen, de snacks.” In frituur Tansu, vlakbij het NMBS-station in Berchem, vind je wel nog pitta. Maar dat is alleen voor een beperkt aantal klanten. Vijf jaar geleden woonde Haydar Yilmaz nog in Turkije, en had hij nog nooit een frituur gezien. De eerste keer dat hij in een frituur kwam, was in wat nu zijn eigen zaak is geworden. Na jobs bij General Motors en Katoennatie wilde hij als zelfstandige aan de slag. De vorige eigenaar wilde zijn zaak van de hand doen en vond in Yilmaz een geschikte koper voor frituur Tansu. Haydar Yilmaz: “We zijn zeven op zeven open, van twaalf tot twaalf. Ik ben altijd hier en heb niet veel sociaal leven meer. Voor ik eraan begon, heb ik het met mijn vrouw besproken. Zelfstandige zijn betekent hard werken, maar dat heb ik er voor over.”

Niet alleen duiken her en der allochtone uitbaters op voor de Vlaamse en Brusselse frietkoten, ook de klandizie kleurt. Uit cijfers van het Brussels gewest blijkt dat 14,5 % van de allochtone jongens dagelijks frieten eet, tegenover 7 % van de Belgen. Bij de meisjes hebben de allochtonen ook de overhand. Met 9 % die dagelijks friet eet, tegen 5 % bij de Belgische meisjes. Het zijn dus allochtonen die zorgen voor het in stand houden van de Vlaamse/Belgische cultuur. Terwijl anderzijds bijvoorbeeld VB-politica Anke Van dermeersch wel eens gesignaleerd wordt in het Marokkaanse restaurant Fez, in de Kloosterstraat in Antwerpen (foto 2). De wereld op zijn kop! Het is te begrijpen dat ze bij het VB de laatste tijd nogal in de war zijn.

 

00:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

15-11-06

Vlaams Belang Jongeren moe actie voeren tegen 11.11.11

Kerstmis nadert, en dan is er altijd wel een ‘goed doel’ om te steunen. Het voorbije weekend ging men voor 11.11.11 van deur tot deur, deze week kan je door een  Humo te kopen mét zakagenda Artsen Zonder Grenzen steunen, en ook deze week start de Oxfam-Fairtradecampagne waarbij eerlijke handel gestimuleerd wordt. Niet alleen met de verkoop van een breed assortiment van producten in de Wereldwinkels, ook in de rekken van grote ketens als Delhaize, Carrefour of Colruyt. Bij campagne horen enkele prikkelende affiches. Vorig jaar onder andere met Franscesa Vanthielen in een doorzichtig kleed, dit jaar onder andere met een Dina Tersago om van te snoepen (foto 1), Tom Barman en Toots Thielemans aan de strijk (foto 2) en Guy Verhofstadt op zijn manier – het moet niet altijd à la Jean-Luc Dehaene zijn – promotie makend voor de betere handel in wijn.

In Humo  worden deze week ook een aantal gelegenheidsfotomodellen gevraagd of ze wel zelf eerlijke handelsproducten kopen. Bij premier Verhofstadt beperkt zich dat tot af en toe een Chileens wijntje, want hij blijft toch vooral liefhebber van Italiaanse wijn. Verhofstadt wil het label Fairtrade niet wettelijk beschermen tegen de commerciële bedrijven die de naambekendheid willen uitbuiten. Verhofstadt blijft een liberaal. Dan is Elio Di Rupo uit ander hout gesneden. Hij is al jaren vaste klant van de Wereldwinkel in Mons, waar hij vooral koffie, fruitsap en chocolade koopt. “Alleen jammer dat ze nog geen light-limonade in hun assortiment hebben", verzucht de PS-voorzitter. Ook Steve Stevaert is een vaste klant van de Wereldwinkel. Hij vindt niet dat die “kleine dingetjes” geen impact zouden hebben. Steve Stevaert: “Als je een paar vakbondsmensen in een derdewereldland een brommer geeft, blijkt het jaar nadien het loon van de landarbeiders plots fors te stijgen: die simpele brommer stelt zo’n vakbondsman in staat om rond te rijden, mensen te mobiliseren en actie te voeren.” Stevaert wil dat de Wereldwinkels zich in de betere winkelstraten kunnen vestigen. “Misschien moeten we ze daar subsidies voor geven", aldus nog de Limburgse gouverneur. Voor Guy Mortier (foto 3) werd de fotosessie een leerrijke ervaring. Guy Mortier: “Ik ken de filosofie achter Oxfam-Fairtrade en ik sta er helemaal achter, maar ik wist niet hoe goed hun aanbod wel is. Na de fotosessie heb ik een pakket van hun producten meegekregen. Dat wordt ogen dicht en slikken voor het goede doel, dacht ik. Nogal wat welmenende organisaties bieden je soms toch echt rommel aan. Maar tot mijn verbazing bleken de wijn, het fruitsap, de confituur en noem maar op – want ze hebben véél – echt lekker.”

Toen we de nieuwe foto’s voor de Oxfam-Fairtradecampagne zagen, dachten we: voor welk goed doel zouden Philip Dewinter en Hugo Coveliers willen poseren? Voor Oxfam-Fairtrade heeft men hen niet gevraagd, men wilde de foto's aantrekkelijk houden. Daarenboven is voor het VB Oxfam, Fairtrade en het hele zooitje Wereldwinkels communistisch geïnspireerd. Dewinter en Coveliers dénken er niet aan om hiervoor te willen poseren. Uit VB-hoek kennen we maar twee ‘goed doel’en. Vorige winter heeft een VB-mantelorganisatie op het Sint-Jansplein in Antwerpen tweemaal soep uitgedeeld, natuurlijk wel met varkensribbetjes (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060218), en voor Moeders voor Moeders, waar Alexandra Colen de boorlingenschuif mocht inhuldigen, heeft het VB op een receptie al eens geld opgehaald. Voor het overige laat het VB zich vooral opvallen door tégen te zijn. Tegen 11.11.11 bijvoorbeeld, want “de besteding van gelden voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen om de Vlamingen te indoctrineren en een schuldgevoel aan te praten moet stoppen” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051111). De jongeren van het VB voeren jaarlijks een affichecampagne over 11.11.11, om de campagne verdacht te maken omgedoopt tot ‘Zelf-zelf-zelf’. Vorig jaar werden daarbij affiches geplakt met de tekst ‘Armoede bestaat ook bij ons!’ We hebben dit jaar echter niets gezien of gehoord van de jaarlijkse traditie om van leer te trekken tegen 11.11.11. Ook de website van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) laat niet vermoeden dat er ook maar enige tegenactie is gevoerd dit jaar. Zijn de jongens en meisjes van het VBJ te groot geworden? VBJ-voorzitter Hans Verreyt werd oud genoeg bevonden om te verhuizen naar Boom in de hoop daar in de bestuurscoalitie te kunnen meedraaien. Maar het werd niets. Of zijn de VBJ’ers het moe actie te voeren tegen 11.11.11? Dat ze plots 11.11.11 welgezind zouden zijn, dat kunnen we ons niet inbeelden.

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

14-11-06

Site van het jaar

Wat de Oscars zijn voor de Amerikaanse filmindustrie en de Zamu Music Awards voor de Vlaamse muziekwereld, is de  Site van het jaar-verkiezing van  Clickx voor al wie interesse heeft en bezig is op het internet. De genomineerden voor 2006 zijn vandaag bekend gemaakt.

Gisteren hebben de genomineerden allen een mailtje gekregen om hen te verwittigen dat ze op dé lijst terecht gekomen zijn, en waren er al een paar sites die melding maakten van hun nominatie. De intrigerende 2 Girls-weblog bijvoorbeeld. Twee jonge vrouwen die in Antwerpen eenzelfde appartement met elkaar delen, maar ook liefde en experimenten met elkaar delen, en soms ook weer niet. Hoe je terecht komt op de lijst van genomineerden is niet duidelijk, dat zegt ook genomineerde Niet geschoten is altijd mis  uit Turnhout. Een weblog die natuurlijk alleen al om haar titel een vermelding verdient. Onder de genomineerden zijn er sites waar we nog nooit van gehoord hebben, maar dat zal wel aan ons liggen. Bezocht jij echter al de Preek van de week-site van de Vlaamse Dominicanen?

Er zijn drie categorieën waarvoor gestemd kan worden: de professionele sites (De Standaard Online, Humo, Mappy...), de amateursites en de weblogs. Bij de amateursites onder andere www.verzet.org, de noeste arbeid van Hugo Van Minnebrugge om de verschrikking en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog te verduidelijken. Vorig jaar tot op de 74ste plaats geraakt in de Clickx-rangschikking. Dit jaar moet dat zeker hoger. Bij de genomineerde blogs zijn er twee die de voorbije weken eerder stoemelings  in het nieuws geraakten omwille van hun aandacht voor het VB. Om ter saaist  (http://omtersaaist.wordpress.com) bracht als eerste de Telefacts-uitzending op het net over Dewinter die zich 8 oktober anders had voorgesteld en uit het oog was verloren dat zijn 'microotje' nog aan stond. Onnozelheid mag  (http://onnozelheidmag.wordpress.com) kreeg een gigantisch bezoekersaantal nadat bekend geraakte dat een VB'er de politie naar blogster Joke Renneboog had gestuurd omdat die een jeugdherinnering aan die VB'er had bovengehaald (zie: http://onnozelheidmag.wordpress.com/2006/09/24/egopolitiek). Een feit dat die man niet ontkent, maar schadelijk vindt voor zijn politieke carrière.

Niet dat die VB-tactiek nieuw is. Een man kreeg in 1998 een klacht aan zijn been omdat het tijdschrift AFF/Verzet  zaken publiceerde die weliswaar waar waren, maar VB-senator en -gemeenteraadslid Wim Verreycken liever niet gepubliceerd zag. De man werd zowel in eerste aanleg als in beroep vrijgesproken door de rechtbank, maar het kostte wel vijf jaar tijd voor het zover was. Dat is andere koek, en kreeg veel minder persaandacht, dan politiehoofdcommissaris Luc Lamine die drie jaar heeft moeten wachten op een uitspraak over de tegen hem geuite beschuldigingen.

01:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

13-11-06

Philip Dewinter geweerd uit satirisch programma

Anderhalve maand geleden hebben we hier al eens gewezen op TV-Belgiek, het satirisch internetprogramma van Julien Vrebos en een paar jonge wolven dat in die dagen de mannen van BBET hekelde, en de politici die stomverbaasd waren over wat aan het licht was gekomen over BBET (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060927). Intussen wordt TV-Belgiek alsmaar populairder. Julien Vrebos en Dimitri Oosterlynck, één van die jonge wolven die meewerkt aan TV-Belgiek, waren gisteren te gast bij  De Zevende Dag. 


En ja, het gaat goed met TV-Belgiek. Dagelijks bezoeken een tienduizend mensen hun website, en er zijn onderhandelingen bezig met verschillende zenders om een televisieversie van TV-Belgiek te brengen. Maar zijn er grenzen aan wat op TV-Belgiek kan?, wilde De Zevende Dag  wel eens weten. Julien Vrebos: “In het begin hebben wij gedacht aan een clown uit Antwerpen, met bottinekes en een kepie. Maar dan heb ik gezegd: weg ermee. Ik wil alleen lachen met de blauwen, gelen en roden, en niet met iemand die toch niets te zeggen heeft.” Vandaar geen Dewinter in TV-Belgiek. 

Wij lachen wel graag met Dewinter, maar als het opvoeren van herr  Philip in een programma zou inhouden dat hij daardoor populairder wordt, dan hoeft het voor ons natuurlijk ook niet. Er zijn nog genoeg andere plezante zaken in het leven. (Illustraties: Patrick Janssens in één van de TV-Belgiekfilmpjes, en George Bush die er deze week in zit, in een filmpje over de doodstraf voor Saddam Houssein.)

01:51 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

12-11-06

Vlaams Geblokkeerd

Wie bij de gemeenteraadsverkiezingen nog niet genoeg politici gezien en gehoord heeft, spoedt zich naar de Boekenbeurs in Antwerp Expo waar de dag draait rond 'Politici aan het woord'. Jos Geysels, Louis Tobback, René De Preter, Ludo Van Campenhout, Jean-Marie Dedecker, Frank Beke, Patrick Janssens, Yves Leterme, Freya Van den Bossche, Johan Vande Lanotte, Wilfried Martens… ze zullen er allemaal zijn. Wilfried Martens zagen we vorige zaterdag ook al op de Boekenbeurs, klaar om zijn memoires te handtekenen aan de stand van Lannoo… maar er zag niemand om naar de ex-premier. Hetzelfde dreigt te gebeuren met Geert Van Cleemput ( Vlaams Geblokkeerd). Op Het Andere Boek, half september, nog in debat met Marc Spruyt ( Wat u moet weten over het Vlaams Belang. Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060925) en Norbert Van Overloop ( Wiens Belang? Zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060529). Vandaag staan alleen nog die twee laatste auteurs in de spotlights, met een interview door Gui Polspoel om 14 uur in zaal Themis op de Boekenbeurs.

Maar wat is het belang van Geert Van Cleemputs boek Vlaams Geblokkeerd ? Uitgever Manteau verschoof de publicatiedatum naar half september, omdat het boek brokken zou maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daar hebben we echter niets van gezien. Wat interviews en pittige citaten in de pers. Dat wel. Maar voor de rest… Al deed het VB natuurlijk ook haar best om elke controverse te vermijden. Philip Dewinter en Gerolf Annemans wilden het boek niet becommentariëren. Verzwijgen is vergeten, moeten ze gedacht hebben. Gerolf Annemans liet een medewerker het boek wel nalezen op lasterlijke passages, maar waarschijnlijk gunt hij zijn vroegere poulain geen proces wegens smaad en eerroof.

Vlaams Geblokkeerd   bestaat uit twee delen. Eerst is er het verhaal over academicus Geert Van Cleemput die door Gerolf Annemans uit de Verenigde Staten naar Vlaanderen wordt gehaald, waar hij de leiding van de VB-studiedienst zou krijgen, en daarna een zitje in het parlement. Alleen liep dat niet zo vlot. De VB-studiedienst stelt weinig of niets voor, de leiding werd herhaaldelijk doorgeschoven aan wie aanhankelijker leek dan Van Cleemput, en Gerolf Annemans is meer niet bereikbaar dan op zijn studiedienst te vinden. In tegenstelling tot Philip Dewinter die wel dagelijks leiding geeft aan zijn afdeling Organisatie. We leren de kleine kanten van het VB kennen: de familieleden van Karel Dillen die de best betaalde jobs hebben; de mensen van Dewinter die op een eigen server werken, los van het andere VB-personeel in de Madoutoren; Frank Vanhecke die meestal met een kwinkslag antwoordt (“Vanheckes wapen tegen moeilijke situaties. (…) Hij wil (…) diplomatisch overkomen, maar soms verbergt het wel zijn gebrek aan inhoud.”); de slogan ‘Islamieten, parasieten’ op een VB-optocht die wel degelijk door een VB-personeelslid werd gelanceerd, en niet door ‘onbekenden’; Frank Vanhecke die het commentaar leveren over, en aan, en flirten met vrouwen niet kan laten; Dewinter die niet altijd zo vriendelijk is voor de Joden als hij voorhoudt (“Dewinter zei me: ‘Die Joden, dat zijn toch geen aangename mensen, hè.’”); Dewinter en Annemans die zich liefst omringen met mensen als Nancy Caslo en Staf Neel, mensen op wiens hand-en-spandiensten ze kunnen rekenen en intellectueel geen bedreiging vormen voor de Grote Meesters…

In het tweede deel heeft Van Cleemput zijn bedenkingen neergepend over nationalisme, racisme, het cordon sanitaire, de processen tegen het Blok, de overgang van Vlaams Blok naar Vlaams Belang… Van Cleemput vindt de processen tegen het Vlaams Blok een schande, maar denkt dat ze niet zijn ingegeven wegens het racisme van het VB maar omdat het VB het einde wil van de Belgische Staat. Nou moe. Hoe Van Cleemput de tegenstanders van het VB afkamt, is van hetzelfde kaliber en/of speelt meer de man dan de bal. Van een doctor in de Griekse Wijsbegeerte hadden we beter verwacht. Tweede minpunt is dat je voelt dat het boek geschreven is gedreven door rancune. Nu mag dat wel, maar kom er dan ook vooruit. Van Cleemput ontkent het, maar het ligt er vingerdik op dat dit boek enkel geschreven is omdat het zolang geduurd heeft vooraleer Van Cleemput echt de leiding kreeg van de VB-studiedienst, of wat die moet voorstellen, en vooral omdat hij zijn beloofde zetel in het parlement niet kreeg. Had Van Cleemput wél een verkiesbare plaats gekregen op de VB-lijst, zou Vlaams Geblokkeerd  niet verschenen zijn en hadden de nu voor het boek gesneuvelde bomen een betere bestemming gekregen. Vlaams geblokkeerd  had misschien nog enige waarde kunnen hebben om af en toe la petite histoire  bij het VB te kunnen oprakelen, maar een naamregister om het teruggrijpen naar het boek te vergemakkelijken ontbreekt. Soms is Van Cleemput ongewild grappig. In het rijtje tegenstanders van het VB komt als tweede Manu Claeys aan bod, auteur van Het Vlaams Blok in elk van ons. Het hoofdstuk over de tegenstanders van het VB is echter gettiteld 'Studies over het Vlaams Blok (Marc Spruyt, Philip Claeys (...)'. Manu  Claeys is een overtuigde Groen!e (zie: www.manuclaeys.be); Philip Claeys is VB-Europarlementslid en belangrijkste tekstschrijver voor Philip Dewinter. Nog even en je vindt het boek van Geert Van Cleemput bij De Sleghte, op hetzelfde rek als de politieke memoires van Kathy Lindekens.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

11-11-06

8 oktober 2006 (2)

Districsthuis HobokenIn de stad Antwerpen waren er ook nog districtsraadsverkiezingen. In twee districten (Antwerpen en Borgerhout) bonjourde het VB achteruit (respectievelijk met 1,1 % en 4,6 %). De meeste lijsttrekkers laten de districten voor wat ze zijn, en gaan nu de VB-gemeenteraadsfractie bevolken (Bart Debie, Borgerhout; Jan Penris, Merksem…). Hoboken (foto: districtshuis), waar de bestuursvorming in een patsituatie zit en Tuur Van Wallendael als bemiddelaar is gevraagd, waar Gents gemeenteraadlid Wim Wiemen naartoe verhuisd is om de kwaliteit van het plaatselijk politiek personeel op te krikken, zal het waarschijnlijk zonder Wim Wiemen moeten doen. Wiemen, persoonlijk medewerker van Philip Dewinter, gaat zijn baas ook al ondersteunen in de Antwerpse gemeenteraad. In de districtsraden werden 77 zitjes veroverd, een winst van 4.

Districtsraden. In het district Antwerpen behaalde het VB, met Gerolf Annemans als lijsttrekker, 27 % en 9 zetels; Berchem: 28,8 %, 6 zetels; Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 35,8 %, 6 zetels; Borgerhout: 30,7 %, 8 zetels; Deurne, met lijsttrekker Guido Tastenhoye die naar verluidt ook al zou verkassen naar de gemeenteraad: 43,5 %, 11 zetels; Ekeren: 33,4 %, 7 zetels; Hoboken: 41 %, 10 zetels; Merksem: 41,5 %, 11 zetels; Wilrijk: 31,8 %, 8 zetels.

01:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (1)

Het wordt tijd dat de gemeenteraden vernieuwd mogen worden. In Wuustwezel, in het noorden van de provincie Antwerpen, bijvoorbeeld gaat Willem Versteylen de laatste maanden van deze bestuursperiode nog als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen, en niet langer als VB’er. Hendrik Broeckx, stichter van verschillende VB-afdelingen in de Noorderkempen, deed in maart al hetzelfde (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060723). Het VB heeft nu geen vertegenwoordigers meer in de gemeenteraad van Wuustwezel. Volgend jaar mag het drie nieuwelingen afvaardigen (foto 1: Hubert De Smedt, één van die drie nieuwkomers, zelf inwijkeling vanuit het Brussel). In totaal heeft het VB op 8 oktober 305 gemeenteraadszetels veroverd in de provincie Antwerpen, 38 % van de in totaal 809 gemeenteraadszetels en een winst van 89 zetels. Op de top-tien met de hoogste scores voor het VB prijken maar liefst acht Antwerpse gemeenten, als we de districten niet meerekenen. Districten die doorgaans groter zijn dan de gemiddelde Vlaamse gemeente, en even groot als nogal wat Vlaamse steden. Enkel Beveren (7ste) en Sint-Niklaas (8ste) zijn niet-Antwerpse gemeenten in de top-tien die aangevoerd wordt door Schoten (met Marie-Rose Morel, foto 2), en vervolgens Antwerpen, Stabroek, Boom, Niel, Borsbeek, Mechelen en Brasschaat. Het volledige lijstje met scores en aantal veroverde gemeenteraadszetels ziet er als volgt uit.

Antwerpen: Antwerpen 33,5 %, 20 zetels; Zwijndrecht: 22,6 %, 6 zetels. Voor- en Noorderkempen: Brasschaat: 26,1 %, 9 zetels; Brecht: 23,5 %, 8 zetels; Essen: 12,2 % zetels, 3; Kalmthout: 16 %, 4 zetels; Kapellen: 19,7 %, 6 zetels; Malle: 15,6 %, 4 zetels; Ranst: 22,5 %, 6 zetels; Schilde: 21,6 %, 6 zetels; Schoten: 34,7 %, 12 zetels; Stabroek: 32 %, 9 zetels; Wijnegem: 24,5 %, 5 zetels; Wommelgem: 23,3 %, 6 zetels; Wuustwezel: 15,8 %, 3 zetels; Zandhoven: 16,3 %, 4 zetels; Zoersel: 25,7 %, 7 zetels. Ten zuiden van Antwerpen: Aartselaar: 16,2 %, 3 zetels; Boechout: 17,5 %, 4 zetels; Boom: 29,6 %, 8 zetels; Borsbeek: 28,7 %, 7 zetels; Edegem: 18 %, 5 zetels; Hemiksem: 21,8 %, 5 zetels; Hove: 12,3 %, 2 zetels; Kontich: 23,3 %, 6 zetels; Lint: 17,2 %, 3 zetels; Mortsel: 20,6 %, 6 zetels; Niel: 29,2 %, 6 zetels; Rumst: 22,6 %, 5 zetels; Schelle: 23 %, 5 zetels. Mechelen: Berlaar: 15,6 %, 3 zetels; Bonheiden: 14,3 %, 3 zetels; Bornem: 15,5 %, 4 zetels; Duffel: 16,2 %, 4 zetels; Heist-op-den-Berg: 13,4 %, 4 zetels; Lier: 24,2 %, 9 zetels; Mechelen: 26,5 %, 11 zetels, Nijlen: 17,8 %, 5 zetels; Puurs: 15,4 %, 3 zetels; Sint-Katelijne-Waver: 19,2 %, 4 zetels; Willebroek: 24,2 %, 7 zetels. Turnhout. Arendonk: 13,6 %, 2 zetels; Balen: 19,7 %, 5 zetels; Beerse: 18,9 %, 5 zetels; Hoogstraten: 9 %, 1 zetelke; Meerhout: 14,5 %, 3 zetels; Mol: 15,2 %, 5 zetels; Oud-Turnhout: 16,5 %, 4 zetels; Ravels: 14,1 %, 2 zetels; Turnhout: 19,2 %, 7 zetels; Vosselaar: 12,6 %, 2 zetels. Zuiderkempen: Geel: 15,3 %, 5 zetels;Grobbendonk: 16,1 %, 3 zetels; Herentals: 16,5 %, 5 zetels; Kasterlee: 13 %, 3 zetels; Laakdal: 15,4 %, 3 zetels; Lille: 16,6 %, 4 zetels; Olen: 15,4 %, 3 zetels; Westerlo: 13,4 %, 3 zetels. 

01:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, antwerpen |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (3)

In Vlaams-Brabant haalt het VB 126 gemeenteraadszitjes binnen, een winst van 71. Daarbij de gemeente waar het VB het beste scoorde als nieuwkomer bij de gemeenteraadsverkiezingen, Affligem (foto). Een plattelandsgemeente, bekend voor haar abdij en bieren. Het volledige lijstje voor Vlaams-Brabant.

Halle-Vilvoorde: Affligem: 20,4 %, 4 zetels; Asse: 16,1 %, 4 zetels; Beersel: 14,4 %, 4 zetels; Dilbeek: 13,2 %, 4 zetels; Grimbergen: 21,8 %, 7 zetels; Halle: 18,4 %, 6 zetels; Kampenhout: 16,4 %, 3 zetels; Kapelle-op-den-Bos: 10,6 %, 1 zetel; Lennik: 14,2 %, 2 zetels; Liedekerke: 19,8 %, 4 zetels; Londerzeel: 16,1 %, 4 zetels; Machelen: 16,8 %, 3 zetels; Meise: 13,9 %, 3 zetels; Merchtem: 9,1 %, 1 zetel; Opwijk: 10,4 %, 2 zetels; Overijse: 6,5 %, 1 zetel; Roosdaal: 13,6 %, 2 zetels; Sint-Pieters-Leeuw: 17,4 %, 5 zetels; Steenokkerzeel: 15,2 %, 4 zetels; Ternat: 14,5 %, 2 zetels; Vilvoorde: 21,9 %, 8 zetels; Wemmel: 9,5 %; Zaventem: 10,9 %, 2 zetels; Zemst: 16,8 %, 5 zetels. Leuven: Aarschot: 13,8 %, 4 zetels; Begijnendijk: 10,7 %, 1 zetel; Boortmeerbeek: 14,9 %, 2 zetels; Diest: 14,6 %, 4 zetels; Haacht: 13,7 %, 2 zetels; Herent: 11,3 %, 2 zetels; Keerbergen: 10,4 %, 2 zetels; Kortenberg: 15,7 %, 4 zetels; Landen: 10,5 %, 2 zetels; Leuven: 11,6 %, 5 zetels; Lubbeek: 9,1 %, 1 zetel; Rotselaar: 10,8 %, 2 zetels; Scherpenheuvel-Zichem: 15 %, 3 zetels; Tienen: 13,9 %, 4 zetels; Tremelo: 14,7 %, 3 zetels; Zoutleeuw: 13,4 %, 2 zetels.

01:37 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, vlaams-brabant |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (4)

In Brussel bezet het VB nog 16 gemeenteraadszetels, wat er 3 minder zijn dan in 2000. Het grootste verlies werd in Schaarbeek genoteerd, met als lijsttrekker Johan De Mol (foto). Het VB ging in Schaarbeek 4,4 % achteruit. Hoe het er campagne voerde lees je op: http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091053933/pag.... Hoe de andere extreemrechtse partijen scoorden in Brussel vind je bij onze collega’s van RésistanceS (zie: http://www.resistances.be/el2006r13.html). Zij noteerden 17 zetels voor het VB, volgens het VB zelve zijn het er maar 16 en voor één keer willen we liever hen geloven.

Brussel: Anderlecht: 7,9 %, 3 zetels; Brussel: 5,3 %, 2 zetels; Etterbeek:3,9 %, geen verkozene; Evere: 7,4 %, 1 zetel; Ganshoren: 8,4 %, 1 zetel; Jette: 8,9 %, 3 zetels; Koekelberg: 7,5 %, 1 zetel; Schaarbeek: 4,1 %, 1 zetel; Sint-Agatha-Berchem: 9,3 %, 2 zetels; Sint-Gillis:4 %, geen verkozene; Sint-Jans-Molenbeek: 6,5 %, 2 zetels; Sint-Joost-ten-Node: 3,5 %, net als in Etterbeek en Sint-Gillis geen verkozene. 

01:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (5)

Oost-Vlaanderen dan. In Gent worden de messen nog steeds gewet. Lijsttrekker Francis van den Eynde legde er een belabberd resultaat neer: een achteruitgang met 1,5 %. Enkel in Borgerhout en Houthalen-Helchteren deden ze erger. Katholiek Tanguy Veys die al langer overhoop ligt met de vrijzinnige Francis Van den Eynde hoopt dat zijn tijd nu aangebroken is, maar de VB-top schuift Karim Van Overmeire (foto 1) uit de karnavalstad Aalst (foto 2) als sterke man voor de provincie naar voren. Zijn voornaam is een verwijzing naar Karim Aga Khan, leider van de Ismaili’s, een stroming binnen de sjiitische islam. Karim Aga Khan zou een rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed zijn. Of dat zal helpen om stemmen binnen te halen bij het ‘vreemdelingenlegioen’, is echter maar de vraag. In totaal krijgt het VB in de provincie Oost-Vlaanderen 161 gemeenteraadszetels, een winst van 69.

Gent-Eeklo: Assenede:9,7 %, 1 zetel; De Pinte: 7,4 %, 1 zetel; Deinze: 10,3 %, 2 zetels; Destelbergen: 13,8 %, 3 zetels; Eeklo: 13 %, 3 zetels; Evergem: 15,9 %, 5 zetels; Gavere: 8,5 %, 1 zetel; Gent: 18,1 %, 9 zetels; Lochristi: 9,7 %, 2 zetels; Lovendegem: 12,9 %, 2 zetels; Maldegem: 10,3 %, 2 zetels; Merelbeke: 11,1 %, 3 %; Moerbeke: 10,3 %, 1 zetel; Nazareth: 8,1 %, 1 zetel; Nevele: 8,6 %, 1 zetel; Oosterzele: 6,3 %, geen verkozene; Sint-Martens-Latem: 5,2 %, niemand die in de mooie ogen van VLD-schepen Sabine Devos mag kijken; Waarschoot: 8,7 %, 1 zetel; Wachtebeke: 10,7 %, 1 zetel. Aalst-Oudenaarde: Aalst: 22,8 %, 10 zetels - en inderdaad, op foto 2 herken je Philip Dewinter en Hugo Coveliers tijdens een karnavalstoet in Aalst; Brakel: 8,9 %, 1 zetel; Denderleeuw: 17,8 %, 4 zetels; Erpe-Mere: 16,9 %, 4 zetels; Geraardsbergen: 14,5 %, 4 zetels; Haaltert: 12,8 %, 3 zetels; Kruishoutem: 8 %, geen verkozene; Lede: 15,8 %, 4 zetels; Ninove: 23,6 %, 8 zetels; Oudenaarde: 8,8 %, 2 zetels; Ronse: 23,9 %, 7 zetels; Sint-Lievens-Houtem: 8,9 %, 1 zetel. Dendermonde-Sint-Niklaas: Berlare: 10,4 %, 2 zetels; Beveren: 27,1 %, 9 zetels; Buggenhout: 13,4 %, 3 zetels; Dendermonde: 19 %, 7 zetels; Hamme: 17,9 %, 5 zetels; Kruibeke: 15,2 %, 4 zetels; Lebbeke: 12,2 %, 3 zetels; Lokeren: 19,9 %, 6 zetels; Sint-Gillis-Waas: 19,6 %, 5 zetels; Sint-Niklaas: 26,6 %, 11 zetels; Steken: 16,2 %, 4 zetels; Temse: 24,2 %, 7 zetels; Waasmunster: 12,6 %, 2 zetels; Wetteren: 9,7 %, 2 zetels; Wichelen: 12,4 %, 2 zetels; Zele: 15,5 %, 4 zetels.

01:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (6)

In Limburg haalt het VB net geen 100 gemeenteraadszetels binnen. 99, wat er 57 meer zijn dan zes jaar geleden. In de top-15 van beste nieuwkomers, gemeenten waar het VB voor het eerst opkomt, zijn er vier Limburgse gemeenten: Overpelt, Bilzen, As en Neerpelt. Dat Joost Zweegers meezong op de 0110-concerten heeft blijkbaar weinig indruk gemaakt in Neerpelt, waar Zweegers tussen zijn derde en zeventiende jaar woonde. Het VB heeft blijkbaar overal wat gesprokkeld in Limburg, want in de top-10 van sterkste stijgers, gemeenten waar het VB in 2000 ook al opkwam, is geen enkele Limburgse gemeente terug te vinden. Sterkste stijger is het Oost-Vlaamse Ninove (+ 10,8 %). Maar hier de resultaten uit het bronsgroen eikenhout.

Noord-Limburg: Bocholt: 7,7 %, 1 zetel; Bree: 18,2 %, 4 zetels; Dilsen-Stokkem:11,3 %, 2 zetels; Hamont-Achel: 9 %, 1 zetel; Houthalen-Helchteren: 13 %, 4 zetels – met een achteruitgang van 3 % de gemeente waar het VB het hardst achteruitgaat; kinrooi: 9,1 %, 1 zetel; Lommel: 9,8 %, 2 zetels; Maaseik: 18,3 %, 5 zetels; Meeuwen-Gruitrode: 9,6 %, 1 zetel; Neerpelt: 11,9 %, 2 zetels; Overpelt: 16,7 %, 4 zetels; Peer: 14,8 %, 3 zetels. Midden-Limburg: As: 12,2 %, 2 zetels; Beringen: 24,3 %, 8 zetels; Diepenbeek: 11,1 %, 2 zetels; Genk: 16,6 %, 6 zetels; Halen: 11,3 %, 1 zetel; Ham: 16,5 %, 3 zetels; Hasselt: 13,9 %, 5 zetels; Hrk-de-Stad: 9,9 %, 1 zetel; Heusden-Zolder: 15 %, 5 zetels; Leopoldsburg: 22,3 %, 5 zetels; Lummen: 9,6 %, 1 zetel; Tessenderlo: 15,2 %, 3 zetels; Zonhoven: 14,5 %, 3 zetels; Zutendaal: 9,2 %, 1 zetel. Zuid-Limburg: Bilzen: 14,8 %, 4 zetels; Borgloon: 9,1 %; Gingelom: 9,4 %, 1 zetel; Heers: 6,9 %, geen verkozene; Hoeselt: 10,1 %, 2 zetels; Korteseem: 8,6 %, 1 zetel; Lanaken: 12,7 %, 3 zetels; Maasmechelen: 13,2 %, 4 zetels; Riemst: 7,4 %, 1 zetel; Sint-Truiden: 14,5 %, 4 zetels, Tongeren: 10,4 %, 2 zetels.

01:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 8 oktober, limburg |  Facebook | | |  Print

8 oktober 2006 (7)

Het favoriete grapje van VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto) om te illustreren welk een ‘nederlaag’ het VB geleden heeft, is het citeren van de resultaten in West-Vlaanderen. Het aantal gemeenteraadszitjes werd er tot 102 verhoogd, wat er 67 meer zijn dan na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag voor de provincieraad is navenant. Net als in Limburg heeft het VB overal wat bijeengeraapt, zonder een opvallende uitschieter maar met een behoorlijk eindresultaat. 

Middenkust: Bredene: 12,7 %, 3 zetels; De Haan: 7 %, 1 zetel; Gistel: 8,3 %, 1 zetel; Ichtegem: 6,8 %, 1 zetel; Middelkerke: 14,4 %, 3 zetels; Oostende: 16,8 %, 7 zetels; Oudenburg: 6,8 %, geen verkozene. Westhoek: De Panne: 11,6 %, 1 zetel; Diksmuide: 10,6 %, 2 zetels; Houthulst: 8,7 %, 1 zetel; Ieper: 13,6 %, 4 zetels; Koksijde: 8,6 %, 2 zetels; Kortemark: 6,3 %, geen verkozene; Nieuwpoort: 10,8 %, 1 zetel; Poperinge: 7,5 %, 1 zetel; Veurne: 8,2 %, 1 zetel; Vleteren: 7,2 %, geen verkozene; Wervik: 15 %, 4 zetels; Zonnebeke: 9,7 %, 1 zetel. Brugge: Blankenberge: 12,9 %, 3 zetels; Brugge: 16,2 %, 8 zetels; Damme: 8,2 %, 1 zetel; Jabbeke: 9,4 %, 1 zetel; Knokke-Heist: 11,4 %, 3 zetels; Oostkamp: 11,7 %, 3 zetels, Torhout: 10,2 %, 2 zetels; Zedelgem: 10,2 %: 2 zetels; Zuienkerke: 10 %, geen verkozene. Kortrijk: Deerlijk: 10,9 %, 2 zetels; Harelbeke: 15,7 %, 4 zetels; Kortrijk: 14,4 %, 6 zetels; Kuurne: 15,1 %, 3 zetels; Menen: 12,5 %, 4 zetels; Waregem: 9,6 %, 2 zetels; Wevelgem: 13,2 %, 4 zetels; Zwevegem: 12,1 %, 3 zetels. En dan nog Roeselaere-Tielt: Ingelmunster: 12,2 %, 2 zetels; Izegem: 13,6 %, 4 zetels; Ledegem: 8 %, 1 zetel; Oostrozebeke: 13,3 %, 2 zetels; Roeselare: 16,6 %, 6 zetels; Wielsbeke: 10,2 %: 1; Wingene: 9,3 %, 1 zetelke. 

01:33 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, 8 oktober |  Facebook | | |  Print