06-04-07

Bart Debie veroordeeld

Noblesse oblige, we hebben al een paar keer genegeerd om over de rechtszaak tegen Bart Debie te schrijven. Maar deze keer kunnen we er niet onderuit. Het merendeel van de beschuldigingen tegen ex-politiecommissaris, huidig VB-gemeenteraadslid en parlementair medewerker Bart Debie houden stand, en de rechter in eerste aanleg heeft Debie daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel en een geldboete van 7 500 euro.

Debie, het is een lachwekkend figuur. Valt hij niet op met zijn schrijffouten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050911) – vorige week nog met een kanjer van een dt-fout die op zijn blog vergoeilijkt wordt met dat het belangrijker is dat “we overspoelt (sic)  worden met vreemdelingen waaronder vele criminelen” – dan is er wel Debie die verbaasd is over de snelheid waarmee wij hier berichten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060103) of ons voor sukkels uitscheldt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070102). Maar als wij niet zijn pispaal zijn, dan zijn het meteen al de nieuwe vrouwelijke schepenen van het Antwerps stadsbestuur (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061026). Met zijn oubollig programma voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060719) was Debie anders wel verantwoordelijk voor de grootste achteruitgang van het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061111). Hoogmoedig hield Debie lang voor dat hij vrijgepleit zou worden van alle beschuldigingen, en dat was niet weinig. Maar naarmate de rechtszaak naderde, was het al dat hij zeker in beroep zou gaan tegen de uitspraak. De eerste zitting moest toen nog plaatsvinden.

De rechtbank in Antwerpen achtte het bewezen dat Debie zich schuldig maakte aan meerdere feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en het verduisteren van bewijsmateriaal. Het onderzoek naar Debie dat in maart 2003 van start ging na een klacht van een Turkse familie die door Debie en zijn team gearresteerd en hardhandig aangepakt werden, bracht meerdere onfrisse praktijken aan het licht. Twaalf van zijn collega's omschreven Debie als een "brutale, ongenadige, niets ontziende geweldenaar". Hij gebruikte al jaren onrechtmatig geweld tegenover verdachten, nam het niet te nauw bij huiszoekingen en verdoezelde de waarheid in zijn processen-verbaal. Veel collega's hadden uit schrik of uit loyaliteit hun mond gehouden. Debie werd bovendien ook onvoorwaardelijk gesteund door hoofdcommissaris Serge Muyters. De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. "Door het vervalsen van processen-verbaal heeft hij de rechtsstaat ondermijnd. Pv's vormen immers de basis voor latere vervolging en moeten de waarheid getrouw weerspiegelen." Ook het feit dat hij zijn functie misbruikte door meermaals buitensporig geweld te gebruiken, vond de rechtbank een politieman onwaardig. Debie was bovendien docent op de politieschool en moest het goede voorbeeld geven.

Debie is ontgoocheld over de uitspraak. Debie: “Mijn laatste vertrouwen in de Belgische rechtstaat ligt nu ook aan diggelen. (…) Bij het aanhoren van de onvoorstelbare onzin die de rechters uitkraamden wist ik al hoe laat het was. Ik zei dan ook letterlijk ‘foert’ en ging terug zitten.” Debie begrijpt niet dat zijn overste, zijn nochtans goede vriend politiehoofdcommissaris Serge Muyters, niet veroordeeld is. En politieagent (allez, tegenwoordig heten politieagenten ‘politie-inspecteurs’) Allan Mens niet, en politiekorpschef Luc Lamine niet. “De hele wereld is tegen mij, en dat is niet eerlijk”, zei Calimero al. Maar Debie is ook blij. Hij is tenminste niet veroordeeld wegens racisme. Op de VB-website was dat meteen ook de titel: Debie: geen racisme. Maar op Debies weblog noch op de VB-website wordt uitgelegd waarom hij niet veroordeeld is voor racisme. Het draaide om de uitspraak bij de arrestatie van de Turkse familie "Hier hebben we vijf lammetjes, het Offerfeest kan beginnen." De rechter veroordeelde dit wel degelijk als een racistische uitspraak, maar omdat er tegenstrijdige verklaringen waren over welke politieman dat zou gezegd zijn werd Debie hiervoor vrijgesproken. Niet meer maar ook niet minder dan dat. Debie gaat nu zijn oud-politieuniform te koop aanbieden op Ebay. De stoppen zijn blijkbaar doorgeslagen.

Philip Dewinter verdedigt zijn veiligheidsadviseur. Volgens Dewinter kan Debie rekenen op de "uitdrukkelijke steun" van zijn partij, het Vlaams Belang. "Als we hem laten vallen, laten we alle politiemensen vallen die een harde aanpak van de criminaliteit nastreven", zegt Dewinter. Dat bij die harde aanpak niet altijd orthodoxe middelen worden gebruikt, omschrijft Dewinter als "de bluts met de buil. Soms zijn onorthodoxe methodes nodig om niets ontziende figuren te stoppen. Ik heb liever wat meer robocops à la Bart Debie dan halfzachte gendarmes." De ene keer wordt steen en been geklaagd dat de wetgeving niet nageleefd wordt, de andere keer mag die wetgeving gerust met de voeten getreden worden. Voor het VB moet de wetgeving à la tête du client  dienen. Voor Dewinter is het criterium niet of iets al dan niet past binnen de democratisch vastgelegde rechtsregels, maar of het al dan niet past binnen de VB-visie. In die visie mogen VB'ers altijd wat meer dan niet-VB'ers.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (7) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

Bart Debie veroordeeld: de reacties

De veroordeling van Bart Debie ontlokt een stortvloed van reacties, niet in het minst op Debies weblog. Van fans als Jeanice Laureyssens (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328) en van tegenstanders.

Ene ‘veldwachter’ merkt op dat de feiten waarvoor Debie veroordeeld is, dateren van voor hij bij het VB was. “De schorsing van Debie dateert al van voor zijn tijd bij het VB, evenals de feiten…” Zelf betwijfelen wij dat. Toen Debie als ACOD-lid geschrapt werd in 2003 beweerde hij geen VB-lid te zijn, enkel uit interesse VB-persconferenties over veiligheid en Antwerpen-Noord te volgen. Later gaf Debie toe dat hij toen al twee jaar VB-lid was. Zodat hij wel degelijk VB-lid was op het ogenblik dat hij de feiten pleegde waarvoor hij gisteren veroordeeld werd.

Maar soit, laten we nog even ‘veldwachter’ aan het woord. We kennen de man of vrouw niet, we citeren maar van Debies weblog: “Het valt mij in elk geval op dat zoveel personen die aan lager wal raken binnen hun vakgebied allemaal aanspoelen bij het VB... Anke Vander meersch (meer zat in de goot als in een toga), Reddy De Mey (ontslagen bij de BRT en geweldenaar binnen zijn gezin), Emiel Goelen (ontslagen bij de BRT wegens fraude), Jurgen Verstrepen (zowat overal buitengezwierd), Bart Debie (geschorst en nu dus veroordeeld)...” Heeft 'veldwachter' gelijk of heeft hij gelijk?

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (3) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print