24-05-07

Zoek de zeven verschillen

In welke mate is de Lijst Dedecker (LDD) wat anders dan de VB-lijst?  Lijst Dedecker wil af van antidiscriminatiewetgeving kopte  De Zondag na het eerste verkiezingscongres van de Lijst Dedecker. Is dat niet net hetzelfde als het VB wil? Inderdaad. Zoals voor het VB: “Het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding (CGKR) moet worden afgeschaft”, zegt de LDD: “Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding moet worden opgeheven.” Het VB is “voor een bindende volksraadpleging op volksinitiatief”; de LDD is voor “het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV).

Er zijn verschillen tussen de twee partijprogramma’s. Dat merk je vooreerst aan de opeenvolging en de zwaarte van de verschillende hoofdstukken. Bij het VB gaat het eerst over de Vlaamse staatsvorming, dan over de immigratie, en vervolgens over veiligheid en justitie. Bij de LDD beginnen ze met het sociaal-economische, met nadruk op de fiscaliteit en minder overheid, wat gevolgd wordt door een hoofdstuk ‘recht en orde’. Mobiliteit komt als laatste hoofdstuk aan bod, met een zo nadrukkelijke verheerlijking van Koning Auto en Koning Vrachtwagen dat dit voor de LDD’ers wel degelijk een hot issue  is.

Er zijn ook inhoudelijke verschillen. Bij het VB staat de Vlaamse onafhankelijkheid voorop, en is het de mirakeloplossing voor alle problemen. Bij de LDD is men pragmatischer: “Met Wallonië als het kan, zonder België als het moet.” Ook inzake immigratie verschillen beide partijen. Voor het VB moet er een waterdichte immigratiestop komen; bij de LDD luidt het: “Gecontroleerde migratie kan een dynamiek creëren die integratie, sociale vooruitgang en erkenning mogelijk maakt.” Bij het VB niet eens één volle bladzijde aandacht voor het milieu; bij de LDD daarentegen acht bladzijden over de opwarming van de aarde en dergelijke meer.

Maar inzake milieumaatregelen verschillen beide partijen dan weer weinig. Bij het VB wil men “meer aandacht voor de complexe gevolgen van de klimaatsverandering voor Europa en Vlaanderen, zonder in fatalistisch doemdenken te vervallen”; bij de LDD is de conclusie: “De klimaatswijziging is dus niet onze grootste prioriteit.” Bij het VB wil men het “behoud in eigen land van de bestaande kerncentrales en voorbereiding van de bouw van centrales van de vierde generatie”; de LDD zegt: “Kerncentrales houden wij langer open door de wet te wijzigen”, maar ziet daarnaast nog mogelijkheden om energie op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Ook inzake immigratie is het verschil niet zo groot dan in de paragraaf hierboven lijkt. De LDD verduidelijkt: “Het echte probleem is niet de immigratie an sich, maar de import van armoede.”

En zo zijn er nog wel meer gelijkenissen dan verschillen. Het VB wil de afschaffing van de “Snelbelgwet”; de LDD vindt dat “de snel-Belg-wet moet worden afgeschaft.” Het VB wil “de intrekking van de druggedoogwet van Verwilghen”; de LDD erkent dat ook alcohol en nicotine schadelijke gevolgen hebben maar wil dat voor de beteugeling “rekening (wordt) gehouden met cultureel aanvaarde en niet-aanvaarde stoffen.” Het VB wil dat “het recht op noodweer moet worden uitgebreid naar de verdediging van de eigen goederen”; de LDD stelt: “De publieke opinie is voor een belangrijk deel voorstander van wettige zelfverdediging van eigendom en zolang de overheid niet overal en altijd de veiligheid kan garanderen (…) dient de samenleving het gat dicht te rijden.”

Het VB-programma oogt vollediger: heeft over meer aspecten van de samenleving een mening, met daarbij haar klassiekers (pro amnestie, tegen abortus…), maar gaat daarbij ook over zaken die uitdrukkelijk geen federale materie meer zijn (cultuur, jeugdbeleid…). Nog niet door dat dit thema’s zijn die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren? De LDD lijkt enkel te spreken over thema’s waar het toevallig ‘specialisten’ over in huis heeft, en melkt er dan nogal op door, met nadruk op de vermindering van de fiscale lasten en de rol van de overheid en de overheidsadministratie. De LDD wil de personeelskosten van de overheid met 60 % laten dalen. Zo bont maakt zelfs het VB het niet. Maar beide partijen putten zich om ter meest uit voor een ondernemersvriendelijk klimaat, met zo weinig mogelijk lasten en een zo groot mogelijke vrijheid.

De LDD is dus slechts een alternatief voor het VB in de mate dat het een andere partij is die quasi dezelfde programmapunten heeft dan het VB. Er zijn verschillen, maar niet over de essentie.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (4) | Tags: dedecker, verstrepen, vlaams belang |  Facebook | | |  Print

Commentaren

Goed bekeken. Binnenkort doet Blokwatch hetzelfde. Benieuwd in hoeverre onze conclusies zullen overeenstemmen.

Gepost door: barth | 24-05-07

VLAAMSE KRACHT: VANAVOND ONZE VOORZITTER VAN HET VLAAMS BELANG OP CAVAS: OM 20u30 AFF, doe mee met onze strijd voor onafhankelijkheid!

Immers, het VB heeft dan niet echt meer een bestaansreden: het eerste programmapunt is verwezelijkt.

(Vraagje: waar kan ik het spotje van het VB van gisteren nog eens op internet bekijken)

Gepost door: VB | 24-05-07

van Vb naar PVDA+ Zou er ook een verschil zijn tussen Vb en PVDA+, want op de West-Vlaamse verkiezingslijst zie ik op de 10de plaats een vrouw, Carine Fossez prijken, die 9 maanden geleden nog bestuurslid was van het VB-Kuurne. Ofwel heeft Carine het licht gezien, ofwel voeren de lui van de PVDA+ een verruimingoperatie uit en voeren ze net zoals LDD, ex VB-ers in ... .
In ieder geval, het AFF zal moeten kloppen in eigen rangen !

Gepost door: Lesley | 24-05-07

Dank u wel VB , bedankt voor de tip .

http://yelloman1.blogspot.com/2007/05/propaganda-tussen-de-soep-en-de.html

Gepost door: yelloman | 26-05-07

De commentaren zijn gesloten.