26-06-07

Deurne krijgt dan toch haar skatepark

Het Antwerpse district Deurne heeft met een begrotingswijziging geld vrijgemaakt om een ‘tevredenheidsonderzoek’ te bestellen bij de Universiteit Antwerpen. Een mooi woord voor een  ontevredenheidsonderzoek, want het is de bedoeling om de klachten te inventariseren die de voorbije jaren geuit zijn, en op toevalsbasis, zoals bijvoorbeeld met de huisnummer-methode, nieuwe mensen aan te spreken op hun mening over wat er in buurt gebeurt. “Deurenaars die niet op het juiste huisnummer wonen moeten geen schrik hebben. Iedereen blijft welkom op het vragenuurtje van de districtsraad en op de wijkfora”, meldt de perstekst van het districtsbestuur nog. Vandaag stelt datzelfde districtsbestuur een gloednieuw skatepark voor. Waarmee het districtsbestuur gehoor geeft aan vragen van Deurnese jongeren om dergelijke infrastructuur. Dat die infrastructuur er evenwel met een vol jaar vertraging is gekomen, is volledig voor rekening van het Vlaams Belang.

“In Deurne deelt Vlaams Belang de lakens uit”, toeterde toenmalig VB-kamerlid en districtsraadsfractieleider Guido Tastenhoye (foto 1) eind 2004. Met de hulp van een paar ex-leden van de meerderheidspartijen had het VB de districtsbegroting naar haar hand kunnen zetten. Weg met subsidies voor cultuur (de gratis vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof, de Week van de Amateurkunsten) en schrappen in de uitgaven voor jeugd (weg de voor 75 000 euro begrote nieuwe skaterampen), en dat vooral om een geboortepremie te kunnen bekostigen… waarvan achteraf bleek dat het district niet bevoegd is die uit te reiken. “Achteraf”, nouja. De meerderheidspartijen hadden wel geargumenteerd dat het gezinsbeleid niet tot de districtsbevoegdheden maar tot het stadsbeleid behoort, maar Tastenhoye wou dit slechts verstaan na bevestiging daarvan door de provinciegouverneur. Het VB had wel een symbolisch bedrag voor een nieuw jeugdhuis in haar begroting ingeschreven, maar met het schrappen van de skateramp was er meer geld voor jeugd weg dan door het VB alsnog beloofd werd.

Toen we daarop Guido Tastenhoye per mail aanschreven en hem om verduidelijking van het VB-standpunt vroegen, reageerde Tastenhoye zeer argwanend. “Mag ik weten waarvoor u deze informatie nodig heeft? Dat is namelijk een hele boterham, ik kan dit niet zomaar in een mailtje vertellen”, antwoordde Tastenhoye. We moesten het maar stellen met de VB-persmededeling op de VB-website. Na verder aandringen antwoordde Tastenhoye: “Gevaarlijke skateramp, omdat een dergelijk ding op het Ruggeveld staat en ontmanteld wordt.” Maar als ergens een gevaarlijke skateramp staat, waarom werd dan het geld geschrapt voor een nieuwe skateramp? Tastenhoye verduidelijkte het niet. Een jaar later had het VB niet meer de steun van alle ‘onafhankelijken’ in de Deurnese districtsraad, en kon het districtsbestuur het voor de begroting 2005 voorziene bedrag voor skaterampen voorzien in de begroting 2006. Het districtsbestuur voelde zich daarenboven gesterkt door een grootschalige enquête bij de Deurnese jongeren die uitwees dat er wel degelijk behoefte is aan dergelijke skateinfrastructuur.

Dat het VB even de begroting van het district Deurne naar haar hand kon zetten, zorgde er wel voor dat het skatepark pas een jaar later dan voorzien kon gerealiseerd worden. Eerder al moest het VB erkennen dat de gratis vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof niet mogelijk waren met alternatieve financiering, en van de geboortepremie kwam ook niets van in huis – al zou Anke Van dermeersch later die geboortepremie nog voorstellen als een grote verwezenlijking van het VB-Deurne. Niemand was ermee gebaat, zelfs het VB niet, dat het VB even de districtsbegroting kon bepalen. Il faut le faire!

Overigens heeft cultuurschepen Philip Heylen vandaag ook de pers bijeengeroepen. Hij stelt een nieuwe stadswandeling voor: ‘Nederlandse sporen in Antwerpen’. De wandeling belooft “een boeiende ontdekkingstocht doorheen Antwerpen” te worden waarin onder andere uitgelegd wordt wat de Dam in Amsterdam verbindt met de Hoogstraat in Antwerpen, en ons verder van Willem van Oranje (http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje) brengt naar Marlies Dekkers (http://www.marliesdekkers.nl) en Ramsey Nasr (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramsey_Nasr). Een sappige anekdote die de gidsen tijdens die stadswandeling ook nog kunnen vertellen is dat één van de twee eerste VB-gemeenteraadsleden in Antwerpen een… genaturaliseerde Nederlander is. Niet echt om fier over te zijn, maar de waarheid heeft haar rechten. Om het wat te vergulden kunnen de gidsen er nog bij vertellen dat de toenmalige VB-collega van Piet Mulder in de Antwerpse gemeenteraad van 1983 tot 1989 ook van vreemde oorsprong is, met roots in Turkije en Armenië. Jaja, Antwerpen, en het VB in het bijzonder, heeft wat met vreemdelingen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (14) | Tags: jeugd, cultuur, antwerpen |  Facebook | | |  Print

Commentaren

WAT! 75.000 euro voor een skateramp!
Dat is toch geld dat vor heel wat andere zaken kan gebruikt worden! Dat die skaters een vereniging oprichten en zoals andere verenigingen terreinen en materieel verwerven. Een skate ramp is een luxe artikel van enkele jongeren en is geen zaak van algemeen belang .... en een gratis concert???? Leuk voor de omwoners, die steeds met het lawaai en de rommel zitten.
AFF is als medium niet te vertrouwen en zal de ware toedracht van de zaken verdraaien zoals ze steeds doen, de oorzaken zullen wel ergens anders liggen.
En waarschijnlijk hebben ze nog niets gehoord rond het Dietse gedachtegoed en denken ze dat Belgie ontstaan samn met de mensheid. Belgen bestaan niet, Vlamingen zijn een onderdeel van het Nederlandse of Dietse volk, en dat het VB vreemdelingen na integratie als mensen van eigen origine beschouwd dat weten we al langer, een duidelijk bewijs dat de partij geen racistische motieven heeft maar de eigen identiteit wenst te beschermen. Extreem links, Vlaanderen heeft tijdens de laatste verkiezingen laten zien wat we van jullie denken, het "recht van spreken" werd jullie ontnomen, krijp in jullie hol en herbron, bezin en denk eens na over wie jullie zijn en wat de reden is waarom jullie jezelf haten!

Gepost door: 18 | 26-06-07

even terugstampen! Misschien lag het aan de politieke onervarenheid van collega gemeenteraadslid Toon Wassenberg van SP.a, maar vandaag schoot hij volgens mij een politieke gaffel. In de gemeenteraadscommissie met schepen Lauwers vroeg hij de schepen of ijskarren in het Te Boelaarpark in Borgerhout mogen rijden. Hij had immers vastgesteld dat de ijskar bij mooi weer in dat park staat en ijsjes verkoopt. Toon zelf wees erop dat hij met zijn fiets niet in dat park mag fietsen, waarom zou een ijskar er dan wel in mogen ? Een verschrikkelijke misdaad waarover de schepen tekst en uitleg moest geven.

Volgens de letter van de wet heeft hij gelijk. Het gemeentelijk politiereglement staat zulks inderdaad niet toe. Maar er is ook de geest van de wet en dat schijnt Wassenberg te vergeten. Het is inderdaad niet de bedoeling dat er auto’s in dat park rijden. Het is evenmin de bedoeling dat er tientallen fietsen in dat park gaan rondcrossen. Maar een ijswagen die een ijsje aan de kindjes komt aanbieden ? Komaan zeg...

Ofwel is dit SP.A-gemeenteraadslid serieus verzuurd ofwel was het een politiek fout ingeschatte tussenkomst. Ik hoop het laatste. Hoedanook, weten we alweer dat de ijskar van de SP.a niet meer in het park mag. Tot zover de partij voor de kleine man. Het was alweer een leerrijke commissie.

Gepost door: 18 | 26-06-07

18 Wat je laatst postte is een stukje tekst van Bart Debie. Is '18' = Bart Debie? Of plukt '18' maar teksten van door hem bewonderde politici om ze als 'eigen' schrijfsels te publiceren?

Gepost door: AFF/Verzet | 26-06-07

Discriminatie pleegt discriminatie De laatste paragrafe van dit schotschrift werkt zeer beledigend en discriminerend voor (genaturaliseerde) Nederlanders en vreemdelingen, die al dan niet op de VB-lijst staan.
Onversneden racisme van AFF-kant voor de zoveelste keer.

Gepost door: Roy | 26-06-07

Roy Maar wij vinden ook niet dat het voor volbloed Vlamingen iets is waar je fier op kunt zijn, VB-mandataris te zijn. Waar zit dan de discriminatie?

Gepost door: AFF/Verzet | 26-06-07

Dat jullie liever zwart zijn, dikke lippen zouden hebben en krullen weten we al langer .... die minderheden och hé ....

Gepost door: 18 | 26-06-07

zijn jullie voorbeelden dan zoveel beter AkeFkeF? vieze Fidel en shit cigaar de twee amigo massamoordenaars en kinderverkrachters ....
Ik dacht dat je na de verkiezingen wat minder CAPsones zou gekreen hebben, maar ach ja....
Ondertussen heb ik hier ook mijn plezierke, klote hé dat ik niet wegga en dat niets helpt, wat gaan jullie nu proberen na de "negeerperiode"???
Doe als jullie kameraad PETER DE RIJCKE (wat een naam voor een simpele van geest) en doek die miserie hier op, het is de enige manier om de rechtschapen Vlaams nationalist een (kleine) kloot af te trekken.

Gepost door: 18 | 26-06-07

volksrevolutie pseudo fascistische tourdirectie weigert aankomst op blandijn, alleen gezamelijk verzet kan ons nog redden !!

Gepost door: noel slange | 26-06-07

jeugd-utopia-desillusie! En ik die dacht dat verkozenen een informatieplicht jegens de burger hadden. Benieuwd of Tastenhoye in zijn jaren als GVA-journalist ook alleen maar informatie publiceerde nadat hij de zegen van zijn bron had gekregen. Over de doden niks dan goeds zeker...

't Is al lang zonneklaar dat de jeugd niks van het VB te verwachten heeft. Geen speelstraten, geen 'overlast', niet op straat na valavond en vooral geen lawaai maken, tenzij je wil vendelzwaaien of verklikker spelen. Jeugdhuizen die hun gebruikers een forum bieden om over het VB te praten krijgen VBJ-beroepsspammers zoals Veys en Roose op hun dak, en de rest krijgt te horen dat ze een crimineel zijn als ze een jointje roken, 'overlast' bezorgen als ze op een bankje zitten of samen rondjes fietsen, of een moordenaar zijn als ze een ché-t-shirt dragen.

't Is geen pretje jong te zijn in de wereld van het VB. Velen voelen zich geroepen, maar alleen wie een goeie kruiwagen heeft of 'mediageniek' kan worden uitgespeeld, wordt ook uitverkoren. Geen wonder dat de jonge VB-aanhang er zo gefrustreerd en agressief bij loopt. De zuipfestijnen van VBJ, NSJV, NSV, KVHV en VJW zijn dan weinig meer dan een pleister op een houten been.

Gepost door: barth | 27-06-07

Tja Barthje, je kan het het VB moeilijk kwalijk nemen dat ze links op dezelfde manier gaan behandelen zoals jullie met rechts doen .... Is het niet links die begonnen is met laagvloerse aanvallen op rechts, is blokwatch en deze blog hier geen voorbeeld van. Als jullie links promoten door recht te koppelen aan figuren als Adolf Hitler waarom zou rechts dan niet mogen wijzen op de moordpartijen van linkse figuren .... Wat mij betreft komen er blogs als deze tegen alles wat links is en is stof genoeg om ze te vullen ... CAPWATCH, LSPWATCH, SPAWATCH, A-AFF, zalig toch!
En de jeugd, die zouden inderdaad terug wat waarden moeten meekrijgen, vroeger vielen er geen doden om sigaretten, vroeger liepen we niet gewapend rond, vroeger was er respect voor instanties en ouderen .... en de berichtgeving over de explosieve groei van problematisch druggebruik bij jongeren amper 5 jaar nadat de "progressieven" de drugs openlijk "gepromoot" hebben gaan ook vast aan u voorbij ....
Kerels zoals jij inclusief gedachtegoed moeten emigreren naar een kolonie of een reservaat, geef het de naam utopia! Tracht daar een gemeenschap uit te bouwen ... hopelijk eindigt ze niet in een massazelfmoord als het allemaal mislukt.

Gepost door: 18 | 27-06-07

Ik heb nog onvermeld gelaten hoe het VB in 2006 de wet op de jeugdbescherming viseerde. In hun ijver om stemmen te graaien door zich te profileren met een 'harde aanpak' van (allochtone) minderjarige daders van straatcriminaliteit, pleitten ze ervoor om jongeren die een misdaad hadden gepleegd, op te sluiten bij volwassen zware criminelen. Om dat idee verkocht te krijgen, schonden ze herhaaldelijk de rechten van minderjarigen die hun straf al hadden ondergaan - herinner je de filmpjes op de websites van Dewinter en Debie.

Het VB beschouwt de bescherming van de zwakken hier dus niet als een fundamentele plicht van de maatschappij of de overheid, maar vindt ze ondergeschikt aan hun racistische ideeën, hun stemmenwinst en hun machtsstreven. Zoiets heet extremisme.

Het is ondertussen gebleken dat de bewering dat jongeren stemmen voor VB, voorbarig was. Dat is hoopgevend. Maar waakzaamheid blijft nodig. Het VB is er niet voor niks op gevlast om het onderwijs te beïnvloeden door VB-kritische leerkrachten te viseren met anonieme klikacties.

Gepost door: barth | 27-06-07

Oog om oog, tand om tand. Als jongeren ernstige misdaden plegen dienen ze ook als dusdanig berecht te worden ... Welke idioot kan daar nu tegen zijn ... en de jeugd is ook niet idioot hé. Die bewapenen zich om in onze zalie multicul maatschappij te overleven ... en het lijkt wel of dat normaal is, zolang ze maar niet op het VB stemmen.

Gepost door: 18 | 27-06-07

Nog eentje dat ik vergeten was: het VB-verzet tegen geldautomaten op festivalweides. De partij van de veiligheid wil blijkbaar dat jongeren 's zomers met grote sommen geld op zak in stations, op treinen en bussen en langs kleine landweggetjes op de buiten rondlopen. Erg attent.

Gepost door: barth | 29-06-07

En de 'graffitibusters' die van het VB in Antwerpen 'met alle beschikbare middelen' graffiti moeten te lijf gaan, was ik ook nog vergeten. 'Gratis voor de burger' dan nog wel. Steve Stevaert moest het weten. Is graffiti op grijze muren of brugpijlers bij uitstek een expressievorm voor jongeren? Jammer, 'snel en systematisch' verwijderen is het VB-parool. Tenzij er 'België barst', 'Eigen volk eerst', 'VB' of een runenkruisop de muur gekalkt staat: dàt is 'vrije meningsuiting'. :D

Gepost door: barth | 29-06-07

De commentaren zijn gesloten.