02-08-07

VNJ: Nieuwe leiding na halvering ledenbestand

Op de Radicale Sporenherdenking van Voorpost op 30 juni in Antwerpen was het VNJ "niet zo talrijk" aanwezig (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070707). Nu geraakte ook bekend dat op de jongste Borms-herdenking in Merksem het VNJ maar met één VNJ’er in uniform aanwezig was. Wij gingen daarop op zoek naar ledenaantallen, en ontdekten dat het VNJ van 2000 tot en met 2005 gehalveerd is in aantal leden en afdelingen. Een unicum. Eind vorig jaar is daarop een nieuwe leiding aangetreden. Sindsdien waait er een nieuwe wind bij het VNJ, maar niet alles is overboord gegooid. Zo blijft het VNJ naar de IJzerwake in Steenstrate gaan.

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) is in 1961 opgericht door Jaak Van Haerenborgh die in de jaren dertig militeerde in het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), dat tijdens de bezetting overging in de nazi-gezinde Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Zijn collaboratie kostte hem na de bevrijding een half jaar cel. In 1961 herstichtte Van Haerenborgh het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dit keer zonder het prefix ‘Algemeen’. Van Haerenborgh overleed in 2004. Officieel is er geen band met het VB, maar het VNJ is wel een kweekvijver voor VB-mandatarissen en -personeelsleden. Wim en Rob Verreycken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070329 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060401) hebben een rijke VNJ-geschiedenis. VB-parlementsleden als Joris Van Hauthem, Frans Wymeersch, Koen Bultinck, Hilde De Lobel (zie: http://aff.skynetblogs.be/tag/1/De%20Lobel) en Werner Marginet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060403) komen uit het VNJ-nest.

En natuurlijk wemelt het in de lagere regionen van het VB van voormalige VNJ-leden. Voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt was actief bij het VNJ. Bert Deckers, voorzitter van de Antwerpse VBJ-afdeling en nieuwbakken provincieraadslid, dringt aan om hem niet te vergeten te vermelden als VNJ’er. Volgens hem was ook de wegens gewelddaden veroordeelde Antwerpse politieagent Tom Van Hellemond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070518) actief bij het VNJ. De in mei overleden Ludo Switsers, die zich in de kijker werkte door in de Antwerpse provincieraad een Hitlerachtige groet te brengen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070630), kreeg eveneens zijn vorming bij het VNJ…

Maar ook bij de kakelverse federale VB-parlementsleden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070713) vinden we connecties met het VNJ. Bruno Stevenheydens, uit Beveren, met name ruilde de Chiro voor het VNJ. Van sommige andere nieuwe verkozenen weten we het niet zeker, maar het zou ons niet verbazen. Het nieuwe VB-parlementslid en voormalig VB-personeelslid Barbara Pas uit Dendermonde was er alleszins bij als het VNJ in Stekene op 13 mei naar jaarlijkse gewoonte de overleden Oostfronters herdacht (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050523).

Het VNJ kent al enkele jaren een dalend ledenaantal. D
e voorbije jaren is het zowat gehalveerd. Van 1 953 leden, verspreid over 78 afdelingen, in 2000 (zie: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/VRIND...) naar nog slechts 1 008 leden, verspreid over 36 afdelingen, in 2005 (zie: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/vrind...). Met een krachtige persmededeling twee jaar geleden wilde men het tij keren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050907). Maar dat hielp niet. Er was meer nodig. Als we de nieuwe verbondsleidster Elke Serpieters mogen geloven, is er het laatste half jaar terug een groei in het ledenaantal. Maar veel slechter kan het al bijna niet meer gaan bij het VNJ, en er is volgens artikels in de pers blijkbaar bij alle jeugdbewegingen (ook bij de Chirojeugd Vlaanderen, de Scouts en Gidsen Vlaanderen…) tegenwoordig een revival waar te nemen. Alleszins is de oude VNJ-leiding grotendeels buitengewerkt. VNJ-verbondsleidster Ledy Broeckx heeft in 2004 de fakkel doorgegeven aan Hugo Pieters. Maar die man is ook al in de vijftig. Eind vorig jaar werd hij opgevolgd door de jonge, nieuwe verbondleidster Elke Serpieters. Elke Serpieters (vorige week in ’t Pallieterke ): “Toen Hugo Pieters verbondsleider werd, hebben we afgesproken dat het voor twee jaar was en dat we ondertussen intern alles klaar maakten voor een verjonging. Uiteindelijk is Hugo iets langer gebleven, maar de tijd was rijp om jonge mensen naar voren te schuiven. We wilden een jong gezicht dat ondersteund wordt door oude getrouwen die wat meer achter de schermen meewerken. Vroeger was er kritiek van jongere leiding dat er nooit naar hen geluisterd werd. We hebben die kritiek ernstig genomen en op verbondsniveau een werkgroep opgestart om uit te zoeken wat er mis liep. Volgens die werkgroep was er een generatieconflict. (…) We hebben geprobeerd positief met die kritiek om te gaan en er iets goeds uit te bouwen en dat is aan het lukken. Er is een nieuwe verbondsleiding en ook onze interne structuur is wat aangepast.”

Er wordt gefluisterd dat de jonge garde een machtsgreep heeft gepleegd. Elke Serpieters: “Alles is in de officiële vergaderingen beslist, in onderling overleg. Om persoonlijke redenen heeft de vorige verbondsleider de overdracht uitgesteld naar een latere datum, maar van een putsch is zeker geen sprake.” Oud-verbondsleider Hugo Pieters en zijn ploeg hebben nog meegewerkt aan het opstellen van het VNJ-beleidsplan voor de volgende drie jaar en het goedgekeurd. Beleidsplan waarvoor het VNJ per jaar 82 000 euro subsidie krijgt van de Vlaamse overheid. Het VNJ krijgt daarnaast overigens nog subsidies van de gemeentes waar het lokale afdelingen heeft. De krachtlijnen van het VNJ-beleidsplan zijn dat het VNJ fris, Vlaams en stijlvol is. “Fris en stijlvol”: dat beoordeel je maar zelf aan de hand van bijgevoegde ons toegestuurde foto. “Vlaams”, dat houdt bijvoorbeeld in dat het verbondskamp dat net achter de rug is in het Limburgse Zutendaal in het teken stond van Albrecht Rodenbach (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Rodenbach). Meer over dat verbondskamp in Zutendaal: morgen op deze blog. De benaming van de verschillende groepen, naargelang de leeftijd en het geslacht, blijft die uit het midden van de vorige eeuw: knapen, kerlinnen, stormknapen, meeuwen, jongkerels, jonggudruns, kerels, stormers, gudruns en adels. Alles wat niet thuishoort op een VNJ-kamp was verboden in Zutendaal: “Snoep, drank, sigaretten (= enkele reis huiswaarts), drugs (=enkele reis huiswaarts + verdere gevolgen), GSM’s (er is toch geen bereik op het kampterein (sic) ), slagersmessen, i-pods…”

Elke Serpieters: “We zijn de enige jeugdbeweging in de Vlaamse beweging. Niet meer, maar zeker niet minder. De jeugdbeweging van de Vlaamse beweging zijn is onze unieke positie en ook onze taak. Vroeger nam het VNJ misschien meer het initiatief, denk aan de eerste IJzerwake bijvoorbeeld. Maar niet iedereen in de Vlaamse beweging heeft ons dat in dank afgenomen. Wij willen als jeugdbeweging van de Vlaamse beweging een soort basisopleiding leveren. De bedoeling is dat onze ex-leden kunnen doorgroeien in de Vlaamse beweging.” Er was kritiek: amper één VNJ’er in uniform op de Bormsherdenking dit jaar (Over die Borms-herdenkingen: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050408). Elke Serpieters: “We gaan jaarlijks naar de IJzerwake en we hebben dat gekozen als jaarlijkse dodenherdenking voor onze VNJ’ers. Nationaal en in onze afdelingen krijgen we heel wat uitnodigingen. We vinden het veel interessanter om op een bezinnend moment langs een graf te passeren en uit te leggen wat, waar en hoe. We beseffen dat er zonder verleden geen heden en ook geen toekomst is. We willen dat verleden goed doorgeven, kinderen urenlang laten stilzitten is misschien niet de beste manier. Ik durf trouwens wedden dat er heel wat oud-VNJ’ers waren. Dat betekent dat onze vorming zijn vruchten afwerpt.”

Tja. Als men trots is dat oud-VNJ’ers een tot tweemaal toe ter dood veroordeelde collaborateur gaan eren, dan is de nieuwe aanpak niet echt vernieuwend. Een andere pedagogische aanpak, maar voor het overige blijft alles bij het oude.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, vb-vrienden, jeugd |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.