30-09-07

BBET-aanhangers uit het leger gezet

Gazet van Antwerpen meldde gisteren op haar voorpagina dat minstens vier militairen die vorig jaar werden opgepakt in het onderzoek naar het extreemrechtse Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) uit het leger verwijderd zijn. De hoofdverdachte en vijf collega's blijven geschorst, met of zonder soldij. BBET is een groepje dat niet langer erkend werd door de traditionele Blood and Honour-structuur maar op sympathie kan rekenen bij de Combat 18-vleugel.

Het gerechtelijk onderzoek tegen BBET is volgens het krantenbericht afgerond. Negentien verdachten, onder wie tien militairen, werden vorig jaar opgepakt en aangehouden (foto 3, zie: http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=1050). Toen een undercoveragent van de federale politie, die in het clubje infiltreerde, er achter kwam dat ze aanslagen wilden plegen tegen onder meer Philip Dewinter en Dyab Abou Jahjah met de bedoeling het land te destabiliseren, greep het gerecht in. Tijdens een reeks huiszoekingen werd een groot wapenarsenaal gevonden, en bij een militair thuis een bom met ontstekingsmechanisme.

Parallel met het gerechtelijk onderzoek van onderzoeksrechter Patrick Van Cauteren voerde Defensie een eigen intern onderzoek, en dat had als gevolg dat alvast vier BBET’ers uit het leger zijn gezet. Eén van hen is Arnaud Debacker (22) uit Schilde. In zijn kamer werden twee wapens gevonden, en het bleek ook dat hij boksijzers en pepperspray verhandelde. Volgens zijn advocaat heeft Debacker het extreemrechts gedachtengoed intussen afgezworen. Dat volstond blijkbaar niet voor de legerleiding. Debacker, zoon van een bankier, is uit het leger gezet. Dat geldt ook voor drie anderen waarvan de namen evenwel nog niet bekend zijn.

Het intern onderzoek dat Defensie momenteel voert tegen spilfiguur Thomas Boutsen (26, foto 1) uit Buggenhout is nog niet rond. Maar de kans is groot dat ook zijn militaire carrière binnenkort is afgelopen. In het leger is geen plaats voor racisme, xenofobie, negationisme, antisemitisme en neonazisme, zo luidt het. Boutsen, die ooit als tiener een school in Vlaams-Brabant in brand stak, rekruteerde in de legerkazerne van Leopoldsburg collega's met extreemrechtse ideeën.

Het is niet duidelijk hoe het intussen is met Tamara Van Aelst (26, foto 2). Zij bewaakte als militair ooit nog de kernkoppen in Kleine Brogel. Haar rol binnen BBET zou beperkt zijn, maar het is weinig waarschijnlijk dat Defensie haar rol als stripster en uitbaatster van het heavymetal- en stripteasecafé De Viking kan appreciëren. Het café heet intussen Route 184 en was op 10 augustus het toneel van een veldslag tussen The Red Devils, een supportclub van The Hells Angels, en de rivaliserende motorbende The Outlaws.

Volgens Gazet van Antwerpen zou de nu uit het Belgisch leger gezette Arnaud Debacker “te racistisch” zijn. Hoezo, “te racistisch”?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

29-09-07

Schermutseling

Helmut Lotti, in Het Nieuwsblad gevraagd naar een balans van de 0110-concerten een jaar later, zou onmiddellijk opnieuw meedoen aan een 0110-concert maar nu om België samen te houden. Hemut Lotti: “Verdraagzaamheid is geen theorie. Dat is iets met je buren, in het verkeer (…). En daarom zou ik ook direct weer meedoen aan een nieuwe 0110 voor België, voor de eenheid van ons land en voor de verdraagzaamheid tussen Vlaanderen en Wallonië.” Maar als je voor verdraagzaamheid pleit, moet je bestand zijn tegen kritiek. Kim Gevaert, die mee haar handtekening zette op de Red de solidariteit-petitie, kreeg voor haar standpunt een stormloop van Vlaams-radicalen op haar website te verduren. Al viel het al bij al nog mee – zoals wij gisteren al schreven waren er minstens evenveel fans die Kim Gevaert voor haar handtekening steunden dan er ‘fans’ waren die Kim Gevaert met hatelijkheden overlaadden, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070928 – toch schrok Gevaert van de reacties.

Het zijn inderdaad beroerde tijden voor wie een standpunt inneemt dat de Vlaams-radicalen en rechts, voor zover dit al niet samenvalt, niet welgevallig is. Tom Lanoye heeft er overigens zijn volgend boek deels aan gewijd, Schermutseling. Het boek ligt nog niet in de boekhandel, maar voor de De Standaard der Letteren-editie over Het Andere Boek kon Tom Naegels het al inkijken. Een column van Tom Naegels is overigens één van de mikpunten in Schermutseling. Maar toch vind Tom Naegels het boek van die andere Tom een aanrader. Tom Naegels: “De essays in Schermutseling zijn niet alleen geestig, ze zijn vooral darn good beargumenteerd. Daarbij is Lanoye op zijn best als hij de actualiteit verlaat en, zoals in de interludia, voor het echte weidse overzicht kiest. Net als Geert Mak en Bas Heijne schrijft Lanoye steeds minder als straatvechter, en meer als een staatsman van de letteren, die weliswaar met vuur (en hier en daar een gemene tackle) zijn overtuiging verdedigt, maar dat doet met de geschiedenis, de internationale context en het algemeen belang in het achterhoofd. Een schrijver ook met een oprechte bekommernis voor waar de sfeer van de laatste jaren toe kan leiden. Opvallend vaak lees je vertwijfelde verzuchtingen van het type: 'Staan we voor een replay van de Koude Oorlog, toen het ideologische debat ook werd vergiftigd door hysterie en scheldpartijen?' 'Zoeken we bondgenoten of maken we vijanden?' Wordt dit 'andermaal een oorlog waarbij iedereen verliest. Behalve de fanatici aan beide kanten'? In die zin is Schermutseling zelfs een uitgestoken hand naar de rechterzijde. Een uitnodiging om de redelijkheid terug te vinden. En om, na enkele jaren van gulzige triomf, oog te krijgen voor de eigen reflexen en de eigen blinde vlekken.”

We vrezen dat dat van die “uitgestoken hand” hopeloos is. Maar het is toch uitkijken naar de nieuwste essaybundel van Tom Lanoye. Lanoye leest voor uit Schermutseling (en uit De Monstertrilogie) op Het Andere Boek (zondag 7 oktober, 16 uur).Wij hebben nog enkele vrijkaarten voor Het Andere Boek, zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Ons snel mailen met opgave van je adres, en of je één of twee kaarten wil, is de boodschap. Voor zover nog voorradig worden de kaarten je per post toegestuurd.

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, boeken |  Facebook | | |  Print

28-09-07

Red de solidariteit-petitie: doorn in het oog van het VB

Amper twaalf uur nadat de website www.reddesolidariteit.be geopend werd, hadden al meer dan 9 000 mensen de gelijknamige petitie getekend. “We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet? Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.”

Tientallen Bekende Vlamingen hebben de petitie reeds getekend (zie:
http://www.reddesolidariteit.be/index.php en
http://www.reddesolidariteit.be/eerste_ondertekenaars.php). Het wekt de ergernis op van het VB. Belgische petitie liegt, kopte het VB boven een bericht op haar website op krek hetzelfde ogenblik als de petitie on line ging. Dat de petitie een initiatief is van de vakbonden is een eerste doorn in het oog van het VB. Het VB citeert ook graag bepaalde commentatoren in de pers. Peter Vandermeersch van De Standaard bijvoorbeeld die de petitie als  “politieke hysterie” omschrijft. “Vlaanderen wil geenszins solidariteit opzeggen”, citeert het VB nog Vandermeersch. Terwijl het VB die solidariteit wél wil opzeggen, zoniet onmiddellijk dan toch over maximum tien jaar wil afbouwen. Een “onnozele karikatuur”, citeert het VB ook nog Peter De Backer in Het Nieuwsblad. Het VB citeert graag een bepaalde pers die het kwalijk vindt dat de initiatiefnemers van de petitie doen alsof de splitsing van de sociale zekerheid op tafel ligt bij de regeringsonderhandelingen. Dat zou daar immers niet ter sprake zijn. Is het VB dan plots het grote voorbeeld van objectiviteit en zin voor nuance geworden? Dat zou pas nieuws zijn. Neen, het VB reageert met een “Was het maar waar! (dat de splitsing van de sociale zekerheid aan de orde is).”

Kortom, het VB wringt zich in alle mogelijke bochten om de petitie af te kraken. Het VB houdt nog wel voor dat men in het kader van de vrijheid van meningsuiting desnoods wel mag leuren met zo’n petitie, maar bij het dolgedraaide voetvolk wordt al gesproken van een berufsverbot voor de ondertekenaars van de petitie. Een zogenaamde fan schrijft in het gastenboek op de website van mede-ondertekenaar Kim Gevaert (foto): “Als er ooit iemand uit mijn gemeente op het onzalige idee komt om je voor een of andere sportmanifestatie uit te nodigen, zal ik mijn uiterste best doen om hen op andere gedachten te brengen. Hier ben je niet meer welkom.” Maar de meeste fans reageren positief op het nieuws dat Kim Gevaert de petitie ondertekend heeft. “Beste Kim. Laat je niet intimideren door die xenofobe Vlaams Belangers. Ze zijn een minderheid, maar maken - vooral op internet - veel lawaai. Plots blijken ze allemaal geen fan meer van je te zijn, maar dat zijn ze natuurlijk nooit geweest. Deze mensen zijn nationalisten en geloven daarom niet in de vrijheid van het individu. Als mens heb je een juiste keuze gemaakt, maar voor die mensen telt de méns niet, enkel hun zogenaamde ‘Vlaamse volk’. Iedereen die zich Belg voelt maakt voor hen deel uit van een complot. Nationalisten zijn racisten die beschaamd zijn om hun racisme openlijk te belijden.”

"Niemand van alle separatisten die je hier ziet is een echte fan, kijk maar na: niemand van hen kwam ooit op je forum”, vervolgt nog deze echte fan. Het doet allemaal wat denken aan de actie die VB’er Tanguy Veys(je los) opzette om als zogenaamde fan negatief te reageren op de deelname van Laura Lynn en andere Vlaamse artiesten aan de 0110-concerten. Het lag er zó dik op, dat het volkomen ongeloofwaardig was en het de artiesten aanzette om met nog meer overtuiging deel te nemen aan de 0110-concerten.
 

00:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

27-09-07

Tom Barman, een jaar later

Maandag 1 oktober, uitgerekend de dag als het proces tegen Hans Van Temsche begint, zal het precies één jaar geleden zijn dat de 0110-concerten plaatsvonden in Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi. Hoe kijkt initiatiefnemer Tom Barman terug op deze concerten, wat eraan voorafging en wat erop volgde. Humo vroeg het hem, tussen de opnames voor een nieuwe cd door.

Tom Barman: “Het soort tegenwind dat ik ten tijde van 0110 kreeg, had ik niet zien aankomen. (…) Dat mensen zeiden dat ze het een kutidee vonden, maakte het alleen maar interessanter. (…) Uiteindelijk heeft dat soort kritiek me alleen maar meer gemotiveerd om door te gaan. Het zijn ook allemaal heel persoonlijke gevoelens: in zijn geheel genomen was het een fenomenale tijd, zeker in de stad. Mensen die hier bij wijze van spreken om de hoek woonden heb ik écht leren kennen, en er is een samenhorigheidsgevoel ontstaan.”

Met pakweg Will Tura of Helmut Lotti heeft Barman geen contact meer. Barman: “Maar dat hoeft ook niet: ik heb destijds ook maar enkele telefoontjes met hen gewisseld.” En met burgemeester Patrick Janssens? Tom Barman: “Ik heb voor of tijdens 0110 geen contact met hem gehad, en daarna ook niet. Ja, ik ben hem op een vrijdagavond eens op café tegengekomen. Ik nodigde hem uit op de opening van onze studio, en hij begon gelijk over geluidsoverlast: ziedaar de warmhartigheid van onze burgemeester (lacht).

Het optreden van Wannes Van de Velde is Barman het meest bijgebleven. Tom Barman: “Met de wind die zijn partituren wegwaaide. Ik keek het publiek in – het was nog maar één uur en er stond al zeker zes à zevenduizend man – en ik zag daar een man van in de vijftig staan huilen. Dat was het moment waarop ik dacht: we zijn vertrokken. Maar er zijn nog heel veel andere dingen gebeurd, hoor: een knipoog van een oud madammeke op straat kan mij ook gelukkig maken.”

De kritiek over de afwezigheid van allochtonen op de 0110-concerten laat Barman koud. Tom Barman: “Dat was ook maar een stok om de hond mee te slaan. 0110 ging vooral heel erg over ons en onze houding. De echte vragen waren: hoe staan wij tegenover onverdraagzaamheid? En: durven wij onze bek nog wel open te trekken tegen het alsmaar groter wordende extreemrechts?”

Barman ondervond ook zelf hoe gescheiden sommige werelden leven. Tom Barman: “Mijn buren van het Marokkaanse internetcafé wilden zelfs geen postertje van 0110 ophangen: ‘Joa, Tom, kweenie…(lacht). Niet dat ze iets tegen de boodschap op zich hadden, ze vonden alleen dat die poster niet paste in de esthetiek van hun winkel. Dat soort zaken was wel heel ontnuchterend, maar ook weer niet zo dat ik er steil van achterover sloeg. Een situatie die jarenlang scheefgegroeid is, los je niet zomaar op door een dagje samen zingen.”

Barman sluit niet uit dat er kleinere dingen à la 0110 komen, voor andere doeleinden. Tom Barman: “Maar voor je een project opzet moet er eerst een cause zijn, en bovendien mag het niet te vrijblijvend worden. De kracht van de eerste editie zat ‘m net in het unieke: daar mag je niet te nonchalant mee omspringen. Als er ooit een vervolg komt, moet het dus goed doordacht zijn.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 0110, actie |  Facebook | | |  Print

26-09-07

Paulo: België mag even barsten...

BELGIE-BARST

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paulo |  Facebook | | |  Print

't Pallieterke: België moet barsten

De persconferentie van Philip Dewinter vorige donderdag om de volgende anti-islamcampagne van het VB aan te kondigen, leverde de aanwezigen een nota van negen bladzijden op. Wij hebben de nota kort samengevat, en er ons commentaar bij geleverd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070924). ’t Pallieterke brengt deze week, onder de kop Antwerpistan?, uitgebreid verslag van Dewinters persconferentie, waar ze dan hún bedenkingen aan toevoegen. “De opsomming die Dewinter op zijn persconferentie vorige donderdag gaf over alles wat de moslims in Antwerpen al ‘veroverd’ hebben, is indrukwekkend”, schrijft ’t Pallieterke. Volgt een lange litanie van Dewinter, die ’t Pallieterke kritiekloos overneemt. Geen scheef woord daarover, maar in een laatste paragraaf vraagt ’t Pallieterke zich toch af Dewinter wel de juiste prioriteiten legt.

’t Pallieterke: “Voor alle duidelijkheid bevestigt Filip Dewinter dat zijn partij op de eerste plaats ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. Goed dat hij het zegt. Anders zouden we het nog vergeten. Nu den belzjiek op apengapen ligt en de Vlaamse onafhankelijkheid binnen handbereik lijkt, is het de vraag of het Vlaams Belang zich niet beter zou inspannen om zijn allereerste programmapunt – namelijk die onafhankelijkheid – te helpen verwezenlijken in plaats van de partijmilitanten en VB-stemmers af te leiden naar een strijd tegen moskeeën, halalwinkels en boerka’s. Of is het Vlaams Belang van oordeel dat er op 10 juni nog te veel mensen op zijn kandidaten hebben gestemd?”

Het VB, gewend op twee paarden te wedden, heeft intussen een nieuwe campagne over de Vlaamse staat aangekondigd. “Nu duidelijk is dat België op zijn laatste benen loopt, steekt het Vlaams Belang nog een tandje bij: 700 000 folders met de slagzin ‘Stop die komedie!’ worden dezer dagen door militanten verspreid in alle bussen van Vlaanderen. De folder analyseert de Belgische regimecrisis en zet de standpunten van onze partij op een rijtje. Meer dan ooit vormt het Vlaams Belang de speerpunt van de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd.” Maar wie dan de VB-folder bekijkt, moet goed zoeken naar enige “analyse”:  op een foldertje van ocharme 10 x 18 cm kan je niet veel kwijt.

Natuurlijk kunnen cartoons ook veel verduidelijken, en daarvoor leverde Fré, broer van kersvers VB-parlementslid Barbara Pas, tekenwerk voor af. Het VB herinnert nog eens aan “de vijf resoluties” van het Vlaams parlement over beleidsterreinen die “dringend te splitsen” zijn. Dat het VB deze vijf resoluties zelf niet mee gestemd heeft – zie het commentaar van Ludwig De Caluwé tijdens het ‘onafhankelijkheidsdebat’ in het Vlaams parlement: http://aff.skynetblogs.be/post/4965970/een-onafhankelijk-vlaanderen-het-is-nog-niet- – lezen we natuurlijk niet in de VB-folder. En nog iets: het is niet met een foldertje dat het VB de Vlaamse onafhankelijkheid zal afdwingen. Het is rapper geroepen dan gedaan.

Veertien dagen geleden vroeg ’t Pallieterke zich af: Hoe worden wij onafhankelijk?. Het blad somt alle mogelijke documenten op, maar een na een blijken dat niet echt toepasbare buitenlandse voorbeelden te zijn. Of meer een pleidooi pro (zoals een door ’t Pallieterke geciteerde ‘studie’ van Gerolf Annemans e.a.) dan een blauwdruk voor de onafhankelijkheid. Hoe het in de praktijk zou kunnen. ’t Pallieterke besluit: “De dag dat de secessie er zal zijn, zal Vlaanderen niet weten wat die afscheiding in feite en in rechte betekent. Laten wij daar ernstig werk van maken zodat wij klaar zijn om met een duidelijk concept op te treden.” In plaats van zijn personeel wat cartoons te laten tekenen, zou Dewinter zijn personeel beter aan het studeren zetten.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, vlaanderen, dewinter |  Facebook | | |  Print

25-09-07

Van Amsterdam naar Antwerpen

FDW-VoorpostVoorpost 4Voorpost 5aDe manifestatie van Voorpost tegen de ‘islamisering van Europa’, zondagmiddag in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070920 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070924), kreeg weinig aandacht in de pers. Slechts enkele regeltjes in Het Laatste Nieuws, De Standaard en De Morgen, een fotootje erbij in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. De verbroederingsfeesten van moslims en niet-moslims op hetzelfde ogenblik in Antwerpen (‘Sultan der Maanden’ in Antwerpen, Ramadanmarkt in Borgerhout) kregen meer ruimte in de media. Niet omdat de pers nu ook al ‘geïslamiseerd’ zou zijn, maar omdat die verbroederingsfeesten honderden mensen meer op de been brachten en positief nieuws óók wel eens in de media mag komen.

Volgens Voorpost waren er “meer dan 300” mensen komen opdagen op hun manifestatie op de Antwerpse Groenplaats. De meeste kranten namen dat cijfer over. Alleen Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout en VB-fractieleidster in de Borgerhoutse districtsraad, komt op een andere telling. Zij spreekt over “ruw geschat 4 à 500 mensen”. Behalve Nederlands leren schrijven, moet Laureyssens ook nog leren tellen. Want als er 4 tot 500 mensen zouden geweest zijn, had Björn Roose, perswoordvoerder van Voorpost, of welke Voorpost-woordvoerder ook, ongetwijfeld gesproken van “meer dan 400” mensen, of zelfs “meer dan 500” mensen.

Björn Roose plaatste op zijn weblog een eigen verslag van de Voorpost-manifestatie, met de gebruikelijke onzin (Roose spreekt over het ‘Sultan der dagen’-festival terwijl het ‘Sultan der maanden’ is, zie: http://www.sultandermaanden.be) en veertien keurig geselecteerde foto’s. Een aantal gefotografeerden worden met naam genoemd. De sprekers Luc Vermeulen (Voorpost-actieleider), Johan Vanslambrouck (Voorpost-voorzitter), Hugo Coveliers (bij het VB aanleunend Vlott-parlementslid, foto 3 van de foto’s die wij gisteren publiceerden) en Hilde De Lobel (bewoonster van Antwerpen-Noord, waarvan verzwegen wordt dat ze VB-parlementslid is). En voorts: Filip (Dewinter - foto 1 - en De Man), Gusta, Joris, Tim, Thomas, Walter en Gust.

Die laatste is niet de legendarische gorilla Gust uit de Antwerpse dierentuin, maar Gust Moors. Ex-VMO’er, en al jaar en dag VB-personeelslid. Echter geen woord over Paul (actieleider van Voorpost-Nederland), John (de man met de zonnebril op foto 2) en andere Nederlanders die zondag ook in Antwerpen waren. En wij die dachten dat ze bij Voorpost de Groot-Nederlandse gedachte hoog in het vaandel dragen! De Nederlanders op foto 3 die zo vriendelijk waren naar onze fotograaf te kijken (klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) verdienen anders wel een speciale vermelding vermits het hun tweede manifestatie was op evenveel dagen tijd.

Die heren (we zullen hun namen niet noemen vermits hun moeder niet weet wat ze allemaal uitsteken, en in dit Google-tijdperk namen vlug terug te vinden zijn) waren zaterdag nog bij een betoging van de extreemrechtse Nationalistische Volks Beweging (NVB) in Amsterdam. De NVB (zie: http://kafka.antifa.net/nvbe.htm) van Wim Beaux (zie: http://kafka.antifa.net/beaux.htm) betoogde zaterdag met enkele tientallen aanhangers tegen de verplaatsing van een oorlogsmonument in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Het witte kruis kreeg tijdelijk een andere bestemming omdat het in de weg stond voor het bouwverkeer voor een nieuwe moskee. Na de bouwwerken zou het kruis teruggeplaatst worden.

Honderd à tweehonderd buurtbewoners en medestanders van AFA-Nederland betoogden tegen de aangekondigde NVB-manifestatie. Een paar tientallen mensen trokken daarop naar de NSB-demonstratie, en vielen deze aan. Ingevolge de vechtpartij die daarop ontstond trok burgemeester Job Cohen de toestemming in die hij had gegeven voor de extreemrechtse manifestatie. De NVB’ers, duidelijk niet welkom in de wijk, werden in een politiebus afgevoerd. De twee skinheads die onze fotograaf in Antwerpen zag hadden nog dezelfde kleren aan als daags tevoren in Amsterdam. Hopelijk hebben ze ter hoogte van Roosendaal een verkwikkende douche kunnen nemen vooraleer de Nederlands-Belgische grens over te steken.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verwant, islam, internationaal |  Facebook | | |  Print

24-09-07

Het VB opnieuw op campagne

Voorpost-1Voorpost-2Voorpost-3Vorige donderdag pakte Philip Dewinter uit met een campagne die het VB de komende maanden in verschillende Vlaamse steden gaat voeren onder het motto Stop islamisering. "We verzetten ons niet tegen de individuele godsdienstbeleving, maar wel tegen de toenemende islamisering", zegt Philip Dewinter. Volgens het VB is de islam geen godsdienst als een andere. "De islam is een veroveringsgodsdienst. Van zodra de islam ergens voldoende sterk is, duldt ze geen andere godsdienst of manier van leven naast zich. De islam hoort daarom niet thuis op Europees grondgebied", luidt het. "Het is een bewuste strategie van moslims om zich te concentreren in bepaalde wijken zodat ze hun tradities, gebruiken en geloof niet zouden verliezen. Op die manier gaan ze integratie tegen. In die concentratiebuurten rijzen moskeeën, moslimscholen en moslimwinkels als paddestoelen uit de grond zodat de autochtone bevolking wegvlucht uit die islamitische enclaves." “Een bewuste strategie…” Alsof ergens in de grotten van het gebergte in Afghanistan of Pakistan een stadsplan van Antwerpen ontvouwd is en daar een marsorder gegeven is richting hoek Van Kerckhovenstraat en Dambruggestraat.

Het VB heeft tien voorstellen om de islamisering in de Vlaamse steden te stoppen. Zo pleit de partij onder meer voor een immigratiestop (in het beruchte zeventigpuntenplan de punten 32 tot en met 48) en voor een drastische beperking van het aantal moskeeën (punt 15 uit het zeventigpuntenplan). Ook wil het VB dat de islam niet langer erkend wordt als officiële godsdienst en dus niet langer gesubsidieerd wordt (punt 14 uit het zeventigpuntenplan). "De controles op de moskeeën moet opgevoerd worden en radicale moskeeën moeten sluiten. Wij zullen binnenkort trouwens opnames laten horen van imams die in Antwerpse moskeeën oproepen om in het buitenland te gaan strijden tegen de Amerikaanse bezetter of om naar trainingskampen in Afghanistan te gaan", kondigt Dewinter aan. Andere maatregelen die de partij voorstelt: de vrijwillige terugkeer aanmoedigen (punten 49 tot en met 70 van het zeventigpuntenplan), de nationaliteitswetgeving verstrengen (de punten 25 tot en met 31 van het zeventigpuntenplan) en de mogelijkheden tot gezinshereniging drastisch beperken (punt 32 uit het zeventigpuntenplan).

Philip Dewinter houdt dus woord. “Denk niet dat ik terugkeer naar het zeventigpuntenplan of naar de bokshandschoenen van campagnes uit het verleden. (…) De verpakking mag al eens wijzigen, de inhoud niet. Consequent in onze principes, maar soepel in onze methodes”, zei hij een dikke week geleden (Gazet van Antwerpen, 15 september - zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070918). En zie: Dewinter pakt niet meer uit met een zeventigpuntenplan (teveel om te onthouden, en intussen een te beladen geschiedenis), maar met een tienpuntenplan (gemakkelijker om te vatten, en quasi dezelfde inhoud als het zeventigpuntenplan). ”De verpakking mag al eens wijzigen, de inhoud niet.” Geen journalist die in de rand bij de verslaggeving van de VB-persconferentie donderdag kritische vragen formuleerde. Het verst (?) in de kranten ’s anderendaags ging Het Nieuwsblad: “Het Vlaams Belang beseft dat het met de campagne Stop Islamisering op glad ijs schaatst.” That’s all. Geen woord over het recht op godsdienstbeleving en het recht op vereniging, geen woord over de overeenkomst met het zeventigpuntenplan dat toch door alle democratische partijen veroordeeld is.

Bokshandschoenen zijn er bij deze campagne niet meer bij. Dat had Philip Dewinter beloofd. We krijgen wel “folders, affiches, stickers en badges”, protestacties tegen twee Antwerpse moskeeën, een colloquium met de Amerikaanse schrijver Robert Spencer (auteur van een paar controversiële boeken en de website www.jihadwatch.org) en de oprichting van het verbond 'Europese steden tegen islamisering'. Dát is de manier waarop het VB tegenwoordig campagne voert. Stoottroepen blijven als vanouds vooruit gestuurd te worden. Vroeger de VMO die op straat trok voor Vlaams Blok-thema’s, gisteren Voorpost als prelude op de volgende Vlaams Belang-campagne (foto's: Voorpost-actie, gisterenmiddag op de Groenplaats in Antwerpen. Klik op de foto's voor een grotere afbeelding. Meer foto's: morgen of later op deze blog. Met dank aan Brandpunt 23).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook | | |  Print

23-09-07

Alert! beschrijft in kleuren en geuren de Brugse kroeg De Kastelein / Moloko Bar


De Kastelein
Het jongste nummer van
Alert!, het tijdschrift van de collega’s van AFA-Nederland, bevat deze keer niet minder dan vier artikels die verband houden met België. Vooreerst natuurlijk aandacht voor het mega-concert dat Blood and Honour Vlaanderen op 27 oktober plant (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070809). Verder de ‘Kroniek België’ die in herinnering brengt wat we van de maand augustus moeten onthouden. In ‘Onder de loep’ wordt de geschiedenis van Voorpost Nederland geschetst, een groepuscule die met hulp van de ‘Vlaamse kameraden’ probeert voet aan de grond te krijgen in Nederland. Een verhaal van vallen en opstaan, en hoe pogingen om nieuwe leden aan te trekken telkens weer ontsporen in nieuwe gewelddadige acties en groeperingen.

In een vierde artikel (foto 1 - klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding) wordt de geschiedenis van De Kastelein uit de doeken gedaan, het beruchte Brugse skinheadcafé (foto 2) dat nationale bekendheid kreeg als er op 6 mei 2006 een trouwfeest doorgaat en een paar genodigden een paar honderd meter verder een zwarte Parijzenaar en zijn Vlaamse vriend, een man met dreadlocks, voor moes slaan. De Parijzenaar, Rafaël Mensah, lag wekenlang in coma (foto 3) en zou nooit volledig herstellen van de aanval. De bruiloftgasten gingen achteraf terug een pint drinken in De Kastelein, waar ze door de politie opgepakt werden. De toenmalige uitbater van De Kastelein, Suck (pseudoniem van Fabian Davidts, zanger bij Les Vilains), zei de door de politie aangehoudenen niet te kennen. Maar één van hen is wel Dieter Samoy… basgitarist bij Les Vilains (en verder nog wel eens basgitarist bij Blood and Honour-muziekgroepen als Kill Baby Kill en English Rose).

Het artikel in Alert! doet uit de doeken welke muziek bij De Kastelein gespeeld werd in de loop der jaren, welke linken er zijn met de neonazi-scène, wat de leden van Les Vilains allemaal uitvreten, hoe ‘Suck’ en zijn vrouw Rianne Bezemer telkens weer opduiken om het café draaiend te houden, en de zaak uiteindelijk overgedragen wordt aan de Fransman Yann Dvoraznak. Na een tweede tijdelijke sluiting op last van de Brugse burgemeester verandert Dvoraznak de naam van De Kastelein in ‘Moloko Bar’, maar als je weet waar ‘Moloko’ naar verwijst kan burgemeester Patrick Moenaert niet gerust zijn dat het nu peis en vree blijft aan de Maalsesteenweg in Brugge. Andere artikels in de jongste Alert! gaan vooral in op de Nederlandse neonazi-scène en bijhorende muziek, maar we vernemen ook meer over extreemrechts in Duitsland en Rusland. Ook wordt The Turner Diaries besproken, een schelmenroman die één van de favoriete boeken is van gewelddadige neonazi's.

Knap werk (Alert!, niet The Turner Diaries), en er is nog meer fraais op komst want eind dit jaar viert AFA-Nederland met de nodige luister haar vijftienjarig bestaan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, actie, internationaal |  Facebook | | |  Print

22-09-07

Vrijkaarten voor Het Andere Boek

“Amper negen procent van de wereld is wit. Maar die negen procent doet alsof de hele wereld wit dénkt. Dat is afgelopen. De blanken zullen zich schikken in nieuwe verhoudingen.” Moet je schrijver zijn om zo’n quote te doen? Neen, maar het helpt.

Adriaan Van Dis, van wie bovenstaande uitspraak is, vorige week opgetekend in Weekend Knack, komt niet naar Het Andere Boek, maar daar komt nog wel ander ‘schoon volk’. We wezen hier al op Jan Balliauw, Karel De Gucht, Anja Hermans, Rudi Van Doorselaer, Lieven Saerens, Chris De Stoop, Rik Pinxten, Ludo Abicht, Kathleen Van Brempt, Dirk Geldof, Dirk Barrez, John Vandaele, Gie Goris, Wim Helsen, Paul Mennes, Ibrhim Selman, Rachida Lamrabet (foto 1 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070208) en Tom Lanoye (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070916).

Maar er is nog meer. Mark Schaevers bijvoorbeeld die een pleiade van auteurs en intellectuelen interviewde over het huidig tijdsgewricht (zaterdag, 15 uur), Annelies Beck die de Britse auteur Jonathan Coe interviewt (zaterdag, 16 uur), Anna Luyten die Sophie Gee Alon Hilu introduceert (zaterdag, 17 uur), Frank Albers (foto 2: Beatland, klik op de afbeelding voor meer info over het boek - zondag, 13 uur), Kurt Van Eeghem die onder andere Annelies Verbeke aan de tand voelt (zondag, 14 uur), Marc Reynebeau die Catherine Vuylsteke (China-kenster van De Morgen) op de knie legt, Ingrid Van der Veken die enkele buitenlandse auteurs voorstelt… En natuurlijk is er nog een boekenmarkt (bekijk er eens Niet Opnieuw – foto 3, klik op de foto voor de inhoud), zijn er tentoonstellingen en is het altijd prettig mensen er terug te zien.

En er is nog goed nieuws. AFF/Verzet heeft twintig vrijkaarten voor Het Andere Boek, zaterdag 6 en zondag 7 oktober in het Zuiderpershuis in Antwerpen, Waalse Kaai 14. Vrijkaarten die we per twee of enkel ter beschikking stellen mits je ons mailt met de mailknop in de rechterkolom van deze blog. Geef op: je naam en adres, en of je één of twee vrijkaarten wil. We hebben je adres echt nodig want de vrijkaarten worden per post opgestuurd, het is niet het systeem als met de vrijkaarten voor het overigens schitterende stuk Vreemde Vreemdeling (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4903371/vrijkaarten-voor-vreemde-vreemdeling-in-het-z).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

21-09-07

"Uit principe of omwille van competitiegeest?"

Bart De Wever, hier ook wel eens Bart De Zever genoemd, heeft nu ook zijn omslagverhaal bij Knack gekregen. De Wever, tegenwoordig alle dagen in een of meerdere kranten, op radio en televisie, weet goed hoe hij de media moet bespelen. Elke acte de présence voorziet hij wel van de een of andere oneliner, die half Vlaanderen en heel Wallonië amuseert of, nog veel vaker, de gordijnen injaagt. Zoals deze: “Philip Dewinter in het Vlaams Parlement is zoals slechte seks: je doet je ogen dicht en wacht tot het voorbij is.” Maar hoe verhoudt De Wever zich écht tot het VB? Spijts een resem getuigen en vrienden die bevraagd werden, geraakt Knack er niet uit.

Bart De Wever is een zoon van een bijzonder conservatieve, rechtse Vlaams-nationalist die nog lid is geweest van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Vader Rik, zijn echtgenote en de drie kinderen De Wever woonden boven het Antwerps secretariaat van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Dat moeder De Wever er nog steeds woont, geraakte laatst bekend toen Bart De Wever op zoek toog naar de anonieme Turkse voorbijganger die een nachtelijke brand in het VNJ-secretariaat koelbloedig bluste. De zus van Bart De Wever – zo lazen we gisteren in Gazet van Antwerpen, zoals gezegd is Bart De Wever tegenwoordig niet weg te slaan uit de media – is intussen in… Wallonië gaan wonen. De jongens Bruno en Bart De Wever waren een tijdlang lid van het VNJ. Bij de elf jaar oudere broer van Bart De Wever, Bruno De Wever, is het toch nog goed gekomen. Als historicus aan de Gentse universiteit verrichtte hij baanbrekend onderzoek naar de collaboratie van radicale Vlaams-nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij doorprikte hij de mythe dat de collaboratie niet meer dan een naïeve dwaling van goedmenende flaminganten was, en toonde hij aan dat het Vlaams-nationalisme aan het begin van de Tweede Wereldoorlog helemaal in de ban van het fascisme was.

Bart De Wever koos voor zijn doctoraalscriptie aan de K.U. Leuven als onderwerp de Vlaams-nationalistische partijvorming in de jaren vijftig en zestig. Tijdens de research voor dat werkstuk, dat hij nooit heeft afgemaakt, frequenteerde hij kringen rond het Vlaams Blok waar hij urenlange gesprekken voerde met generatiegenoten van zijn vader en grootvader. Die oude, uitgesproken rechtse flaminganten is hij altijd blijven ontmoeten. In de Antwerpse Salons De Boeck bijvoorbeeld, waar in 1996 de beruchte foto van Bart De Wever aan de zijde van FN-voorman Jean-Marie Le Pen werd gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Vlaams Nationale Debatclub. Toen de districtsraden in Antwerpen nog niet rechtstreeks verkozen werden, kreeg Bart De Wever van de Volksunie een zitje in de Berchemse districtsraad. Na een jaar hield hij dat mandaat voor bekeken, maar hij maakte wel carrière bij de Volkunie waar hij één van de architecten werd van… het opblazen van de Volksunie

Bart De Wever was een paar keer kandidaat bij verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen in 1994, federale verkiezingen in 2003) maar geraakte slechts in 2004 aan een fluwelen zitje toen de N-VA zich voor de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2004 in kartel met de CD&V presenteerde. Zodra Bart De Wever meer voor het voetlicht begon te treden, werd gespeculeerd dat hij de man is die de N-VA naar het VB zou leiden. Schudde hij niet ongeneerd de hand van elke Vlaams Belanger die zijn pad kruiste? Was hij niet als enige democratische politicus aanwezig op de begrafenis van VB-stichter Karel Dillen? Frequenteerde hij niet de meest rechtse uithoeken van de Vlaamse beweging? En – voegen wij er nog aan toe – neemt De Wever geen standpunten in die zelfs het VB niet meer openlijk durft innemen, zoals dat de overheid zich niet moet verontschuldigen voor de jodenvervolging (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070531)?

“In 2003 wás De Wever naar het Vlaams Belang gegaan als hij de eerste plaats op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement had gekregen”, beweert Jean-Marie Dedecker. “Maar de traditionele plaats van Philip Dewinter was voor het VB een te hoge prijs.” Hoewel De Wever altijd een tegenstander van het cordon sanitaire is geweest, distantieert hij zich uitdrukkelijk van het VB. Vlak na de federale verkiezingen zei hij in De Morgen: “Op mijn helft van het ideologische speelveld zie ik al mijn hele leven hoe de vertolkers van een bepaald soort nationalisme, waar ik van gruw, aan speelveld winnen, en zie ik hoe wij achteruitgaan.” Volgens partijgenoten is het voor De Wever haast een obsessie om flamingante stemmen terug te halen bij het VB. Alleen is het niet altijd duidelijk of dat uit principe of competitiegeest is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever |  Facebook | | |  Print

20-09-07

Moslims en buurtbewoners feesten. Voorpost betoogt. Gemeenteraad legt de tarieven voor een verblijf in een politiecel vast.

Aanstaande zondag betoogt de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost in Antwerpen tegen de islamisering. “Antwerpen wordt Mekka” mekkeren Voorpost-voorzitter Johan Van Slambrouck, actieleider Luc Vermeulen en perswoordvoerder Björn Roose… alhoewel geen van hen in Antwerpen woont. Als in Brussel een betoging tegen de islamisering georganiseerd wordt door een Deen, een Brit en een Duitser, dan krijgen ze in Antwerpen een manifestatie georganiseerd door twee mensen die in de Kempen wonen en een West-Vlaming.

Onmiddellijke aanleiding is een driedaags feest dat op het Sint-Jansplein ingericht wordt, De sultan der maanden (zie:
http://www.sultandermaanden.be). Voorpost neemt het kwalijk dat dit feest (Voorpost zet dit woord wel tussen aanhalingstekens, red.) plaatsvindt, en geopend wordt door “de dhimmi’s” schepenen Leen Verbist (samenlevingsopbouw) Monica De Coninck (diversiteit) en Ann Vylders (districtsschepen voor cultuur). En zo leren we weer wat bij, want we kenden het woord “dhimmi’s” niet. Gelukkig brengt Wikipedia raad: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi, en weten we dan ook dat ze bij Voorpost weer eens aan het overdrijven zijn.

Voorpost meldt verder nog dat die schepenen “wellicht allemaal voorzien van hoofddoek en een flinke portie onderdanigheid ?” de zaak zullen openen samen met de voorzitter van de Turkse Verenigingen en de voorzitter van de moskee Noor-Ul-Haram. Dat ook de Antwerpse bisschop Paul Van den Berghe aan het programma meewerkt, hebben ze in hun verontwaardiging bij Voorpost over het hoofd gezien.

Voorpost betoogt “óók tegen het verbod dat door de Brusselse PS-burgemeester Thielemans werd uitgevaardigd tegen de betoging (…) op 11 september (…) én tegen het gewelddadig optreden van de aldaar tegen vreedzame Vlaamse en Europese betogers ingezette Waalse politieknokploeg”. Als sprekers worden Johan Vanslambrouck en  Hugo Coveliers aangekondigd (“meester Hugo Coveliers”, alsof die man vooral advocaat is en niet vooral een politicus en een slechte imitator van Geert Hoste is).

Een krachtig “Voor een onafhankelijk Vlaanderen: vrij van België en vrij van islamitische overheersing !” besluit de persmededeling. Om alvast in verwarring te starten staat op de affiche, en in ’t Pallieterke, dat de betoging start op de Antwerpse Grote Markt, terwijl het op de Groenplaats zal zijn.

Goed om weten voor de Voorpost-betogers is dat de Antwerpse gemeenteraad pas nog de tarieven voor een verblijf in een politiecel heeft vastgelegd. Wie in de cel belandt, maakt ze best niet te vuil. Voor het reinigen van de cel of een politiecombi op een werkdag moet je 20 euro per uur betalen; in het weekend en op een feestdag kost het je 40 euro per uur. Wie zijn matras  beschadigt, betaalt 150 euro. Wie de opblaaspop waarover ze bij de Antwerpse politie beschikken kapotmaakt, moet 4 000 euro betalen voor een nieuwe ‘opblaasrobby’.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, antwerpen, islam |  Facebook | | |  Print

19-09-07

Veldslag met de Brusselse politie? Hét moment om een hospitalisatieverzekering aan te prijzen.

Toen Jean-Luc Dehaene hoorde dat een fotograaf het document had gefotografeerd waarmee hij op weg was naar een consultatie bij Albert II was Dehaene verbijsterd. De reclamewereld zag het voorval echter als een gedroomde kans voor  advertenties die inspelen op de politieke actualiteit.

Zo maakte het merk van het fototoestel waarmee de foto gemaakt werd een reclamefilmpje waarin de fotograaf op zijn foto inzoomt en zo de tekst van de nota kan lezen. Het filmpje eindigt met de zin: It's not just a camera, it's a Nikon (zie: http://www.youtube.com/watch?v=Kluxxb8XsgA). In Het Laatste Nieuws verscheen een advertentie die een uitgescheurd stukje krant laat zien met daarop het artikel Dehaene verbijsterd over gefotografeerde nota. Een firma die opbergmapjes verkoopt vraagt daarop droogweg: Mapje nodig voor uw documenten?

De formatiepogingen doen overigens nog dienst als inspiratie voor reclame. Onder de vraag Efkes weg/Envie de partir? krijgt Yves Leterme tips over hoe ver hij met 10 euro geraakt als hij bij Ryanair boekt. Ikea zag dat cdH-voorzitster Joëlle Milquet met de Ikea-meubelcatalogus onder de arm naar een Franstalige topoverleg trok. In een advertentie die daarop verscheen in Le Soir gebruikte Ikea die foto met daaronder de tekst: Interne keuken. Zetelverdeling. Stoelendans. Onderhandelingstafel. Kunnen we helpen met de inrichting? 

En nu is er het Vlaams Ziekenfonds dat inspeelt op de ellende van de laatste dagen. In het jongste nummer van ’t Pallieterke wordt een paar pagina’s lang gehuild over de ‘matrakkendag’ op 11 september in Brussel (foto 2 en 3): een ooggetuigenverslag, een interview met Frank Vanhecke, commentaar en cartoons… Hét moment om onze hospitalisatieverzekering aan te prijzen, dachten ze bij het Vlaams Ziekenfonds (foto 1 - klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding).

Met de verwondingen viel het al bij al nog mee. Erger dan de gekneusde rib van Dewinter hebben we niet gehoord, al hebben we intussen nog andere verhalen opgevangen dan over Bart Debie en Janice Laureyssens in de Brusselse politiecellen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070914). Viel het dus nogal mee - was er meer drama dan pijn - zo’n hospitalisatieverzekering is altijd nuttig te meer er nieuwe veldslagen aangekondigd worden tegen ‘de islamisering van Europa’.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, actie |  Facebook | | |  Print

18-09-07

Dewinter censureert zichzelf

Uit%20zelfverdedigingWe signaleerden hier gisteren al dat Philip Dewinter in Gazet van Antwerpen het voorbije weekend  nog maar eens twee volle bladzijden kreeg om zijn visie op de wereld uiteen te zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070917). Dewinter heeft de gewoonte om op zijn website interviews en andere verklaringen in de pers integraal over te nemen, maar deze keer is er iets merkwaardigs gebeurd: maar de helft uit het GvA-interview is overgenomen. “Trop is teveel.” Is ook Dewinter of zijn websitemedewerker tot dat inzicht gekomen?

Dewinter (foto 1 – klik op de foto en bekijk de schitterende satire over het VB op de verboden betoging van 11 september die Man bijt hond maakte en de onvolprezen Yelloman op YouTube zette) herneemt nog wel wat hij aan “blutsen en builen” heeft overgehouden aan zijn deelname aan de verboden betoging op 11 september: “Een paar blauwe plekken, enkele schaafwonden en een gekneusde rib.” De langdurige regeringsonderhandelingen en het verbod voor de flutbetoging zijn hem in de schoot geworpen, maar Dewinter doet het voorkomen of wat we vorige maandag (het onafhankelijkheidsdebat in het Vlaams parlement) en vorige dinsdag (het betogen in weerwil van het verbod) te zien kregen het gevolg is van een planning van het VB na haar verkiezingsnederlaag op 10 juni. Dewinter: “Wij hebben altijd gezegd dat we ons vanaf september weer zouden laten gelden. (…) We komen met een nieuw, mobiliserend project om de 200 000 stemmen terug te winnen die we in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen kwijtgeraakt zijn.”

Dewinter geeft dan toch toe dat hij stemmen is kwijtgeraakt, en in de Forza Flandria wil hij niet teveel energie meer steken. Dewinter: “LDD is in de roes van de overwinning niet bereid om te praten. Het is ook een zeer heterogeen amalgaam met belgicisten zoals Anny De Maeght uit Aalst, Vlaams-nationalisten zoals Boudewijn Bouckaert, ethisch-progressieven à la Jurgen Verstrepen… Daar ga ik nu mijn energie niet in steken.” Waar wil Dewinter zijn energie dan wel in steken? In de Vlaamse onafhankelijkheid. Dewinter: “Ik wil nu proberen om die optie (de ‘fluwelen boedelscheiding’, red.) te laten onderzoeken door een speciale commissie van het Vlaams parlement.”

En natuurlijk wil Dewinter “de islamisering stoppen. Géén 35 moskeeën in Antwerpen, géén halal voedsel als regel in de stedelijke scholen, géén afschaffing van de kerstbomen in de districtshuizen, géén beperking van het gemengd zwemmen, géén toelating van het onverdood slachten van schapen.” Dat van die afschaffing van de kerstbomen in de districtshuizen is maar gezegd als boutade, als het doortrekken van de regel dat geen religieuze symbolen in openbare lokalen zichtbaar mogen zijn. Gezegd door één moslima, die daarvoor zowat iedereen – van het stadsbestuur tot de vakbond – over zich heen kreeg. Maar Dewinter laat uitschijnen alsof het al bijna zover is dat de kerstbomen uit de districtshuizen verdwijnen.

Maar daar stopt Dewinter met de overname van het GvA-interview. De oneliner “Hoe lang laten we nog toe dat Antwerpen verandert in Antwerpistan?”, herhaalt hij niet. Maar ongetwijfeld gaan we die nog wel een paar keer horen. Wat echter ook de Dewinter-website niet haalt is de GvA-vraag Zijn de problemen binnen uw partij al opgelost? Hoe staat het tegenwoordig met de positie van Marie-Rose Morel? We lezen bij de Dewinter-website evenmin nog enige kritiek op voorgaande campagnes. Dewinter in Gazet van Antwerpen:  “Denk niet dat ik terugkeer naar het zeventigpuntenplan of naar de bokshandschoenen van campagnes uit het verleden (foto 2, de VB-campagne voor de parlementsverkiezingen op 24 november 1991).”

Niet dat er een breuk is met de politieke lijn zoals die ten tijde van het Vlaams Blok, het is enkel de verpakking die anders is. Dewinter: “Het VB staat in een nieuw politiek landschap, we hebben geen monopolie meer. Dus passen we ons aan. De verpakking mag al eens wijzigen, de inhoud niet. Consequent in onze principes, maar soepel in onze methodes.” Wat we bij de Dewinter-website ook al niet te lezen krijgen, is hoe Dewinter terugblikt op zijn twintig jaar parlementair mandaat. Dewinter: “Tevreden omdat we een klein partijtje hebben opgestuwd tot een van de grootste van het land, en omdat we de anderen hebben verplicht om taboes te doorbreken. (…) Maar aan de andere kant zijn we na twintig jaar paria’s gebleven (…) Daardoor hebben we niet de kans gekregen om te besturen. Dat had ik wel graag gedaan, zeker in Antwerpen.”

Opmerkelijk is dat Dewinter daarbij een uitspraak herhaalt waarmee Frank Vanhecke zich tot Marie-Rose Morel wendde. Dewinter over dat twintig jaar paria te zijn gebleven: “Persoonlijk vind ik dat niet zo erg – Viel Feind’, viel Ehr! (Hoe meer vijanden, hoe groter de eer, red.).” Frank Vanhecke liet zich die Viel Feind’, viel Ehr! al ontvallen toen hij Marie-Rose Morel aanschreef na het Knack-omslagverhaal over de Lady Mac Beth van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070729). Gazet van Antwerpen vraagt Dewinter ook nog of het negatieve imago van het VB uitsluitend de schuld is van de anderen. Dewinter: “Er is altijd sprake van gedeelde schuld, hé. Het cordon sanitaire heeft mij en het VB gediaboliseerd. Maar ik geef toe, er is ook de aard van het beestje. Ik sta liever op de barricades dan achter mijn bureau in het parlement.”

Dewinter herhaalt in Gazet van Antwerpen tot slot nog eens het verhaaltje over de ventiel-functie van het VB. Dewinter: “Weinig mensen beseffen dat het VB voor velen een ventiel is geweest waardoor overdruk en frustraties konden ontsnappen, een uitlaatklep. Zonder ons zouden er veel meer incidenten zijn geweest. Elke vrijdagnamiddag kan iedereen in onze Antwerpse hoofdkwartieren terecht. Dan moet ik dikwijls mensen moed inspreken die terecht gefrustreerd zijn door de moeilijke omstandigheden waarin ze leven, of ze domme dingen uit het hoofd praten. Wij gooien olie op de golven, niet op het vuur.” Moeten wij nu een standbeeld oprichten voor de positieve bijdrage van het VB aan een harmonieuze(re) samenleving tussen culturen en gemeenschappen in ons land?

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

17-09-07

Wie kan klagen over gebrekkige media-aandacht?

“Amusement kun je het niet noemen, daarvoor hebben wij andermans kap gelukkig niet nodig. Maar een opwaartse beweging van onze mondhoeken viel toch moeilijk tegen te houden, wensten wij overigens ook niet tegen te houden, toen wij vorige dinsdag voor onze lichtbak naar het journaal van zeven uur keken. Daarin viel te aanschouwen hoe de voorzitter van de racistische en separatistische partij met zijn muisgrijze pak op de grond lag te spartelen, terwijl een groepje politiemannen hem prepareerde voor een ritje naar de gevangenis wegens deelname aan een verboden betoging. De voorzitter demonstreerde problemen te hebben met gezag en schopte tegen de schenen van zijn arresteerders. Zijn leuze 'Meer blauw op straat!' liet hij ineens weer achterwege.”

Auteur Dimitri Verhulst (foto 1, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dimitri_Verhulst) uitte het voorbije weekend in De Morgen zijn verontwaardiging over het gemelk van Frank Vanhecke & Co over de vrijheid van meningsuiting die beknot werd omdat zij niet mochten deelnemen aan – door twee rechtbanken bevestigde – verboden manifestatie. Nooit registreerden zoveel televisiecamera’s iemand verontwaardiging. Het vergaat anderen anders. Dimitri Verhulst: “Vóór de voorzitter (foto 2) de democratie vraagt de onkosten van de droogkuis van zijn grijze pak te betalen (…) keer ik terug naar een koude avond ergens in de jaren negentig. Gent. De racistische partij had zich in een met rollen prikkeldraad beveiligde tent op het Laurentplein verschanst, vastberaden om de volgende verkiezingsbuit met haatdragende, opruiende taal binnen te rijven. Hun cheerleaders liepen met Vlaamse vlaggenstokken door onze straten, de hoofden kaal als volle manen. Ik reed die avond door die straten, als pizzakoerier, in een stad waarvan het grondplan onherkenbaar was gemaakt door wegversperringen. Twee helikopters cirkelden boven het centrum, politiecontroles op elke straathoek. Drie klanten heb ik die avond een fikse korting moeten geven omdat ik hen een afgekoelde pizza bezorgde.
 
De gelaarsde aanhang trok ondertussen scanderend in de richting van hun demagogen, zichtbaar onder stoom. De politie was zo goed als onmerkbaar aan een omsingeling van de binnenstad begonnen, een geruststelling ergens, maar ineens pakte ze, ver-rás-sing, massaal mensen op die alleen maar een stil protest wilden aantekenen tegen het fascistische vertoon (foto 3: Bijeenkomst voor een andere antifascistische manifestatie in Gent, 26 november 2005). In een van de combi's die mij die avond voorbij moet zijn gereden, werd het meisje weggebracht dat later mijn vrouw zou worden. Afgevoerd met vastgeklonken handen en een merknummer, 78, dat met vette alcoholstift op haar armen werd geschreven. Zoals bij schapen in de dagen voor de slacht. Terwijl zij de rest van de avond in een cel zat, konden de voorstanders van een blank en vakbondsvrij Vlaanderen in alle openbare rust verder dreigen en vuisten ballen. Er was die avond geen enkele agent nodig die mijn vrouw de mond moest snoeren door te zeggen dat een politiewagen geen perstribune is, omdat er gewoonweg niemand geïnteresseerd was in een jongere die op een stille manier wou betogen tegen het oprukkende fascisme.”

Dimitri Verhulst richt zich aan het einde van zijn column nog eens rechtstreeks naar Frank Vanhecke. Dimitri Verhulst: “U en uw partij zijn graag gezien, in alle lagen van de bevolking. U hebt aanbidders bij de profiteurs en u wordt aan het gat gelikt door grootindustriëlen. Vandaar uw grijnslachje toen u de cel verliet en u nog maar eens in vele microfoons kon zeggen dat u geen vrije meningsuiting hebt. Straks gaat u het nog geloven ook.” Dat het VB niet te klagen heeft dat het haar mening niet kan ventileren bleek nog eens het voorbije weekend. Philip Dewinter kreeg in Gazet van Antwerpen twee volle bladzijden om uit te leggen dat hij niet wil dat Antwerpen verandert in ‘Antwerpistan’, de onafhankelijkheid van Vlaanderen voor hem een realistisch scenario is, Dewinter “zo fris als een hoentje is” terwijl Bart Dewever doodmoe is van al dat onderhandelen, Dewinter huivert van “intellectualisme, burgerlijkheid en salonfähigkeit” maar anderzijds Antwerpen besturen “wel graag gedaan” had, enzovoort, enzomeer. Antifascisten krijgen niet dezelfde ruimte in de media.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, actie |  Facebook | | |  Print

16-09-07

Na Zuiderzinnen, Het Andere Boek

Vandaag zullen weer duizenden mensen afzakken het literatuurfestival Zuiderzinnen (foto 1). Bij het overlopen van het programma bekruipt ons echter het gevoel dat bij deze achtste editie teveel van hetzelfde als de voorgaande jaren geprogrammeerd wordt. Het Andere Boek, zaterdag 6 en zondag 7 oktober, lijkt zich daarentegen herpakt te hebben. Was het de jongste jaren niet duidelijk in wat het nog verschilt van Zuiderzinnen en de traditionele Boekenbeurs, is er nu weer een eigenzinnige programmatie van lezingen en debatten.

Zaterdag 6 oktober wordt onder andere het boek Brullende muis voorgesteld, boek waarin VRT-journalist Jan Balliauw de Belgisch-Amerikaanse relatie de jongste jaren reconstrueert. Samen met de auteur komt ook minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht tekst en uitleg geven (11 uur). Anja Hermans heeft haar levensverhaal pas te boek gesteld: Kleine vonk, groot vuur (foto 2). Toen wij het boek hier voorstelden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070908) werd de tekst ervan overgenomen op het Stormfront-forum met de woorden “Hier nog wat proza van de plezante jongens van het Antwerpse AFF, nooit te dol om een terroriste aan de borst te drukken.” (14 uur).

Gewillig België, de studie over de betrokkenheid van de Belgische overheid bij de jodenvervolging, werd hier al eerder gesignaleerd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070218). Dat Bart De Wever niet wil dat het Antwerps stadsbestuur verontschuldigingen aanbiedt voor haar aandeel in de jodenvervolging kon je hier ook al lezen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070531). Auteur Rudi Van Doorselaer komt toelichting geven op Het Andere Boek, samen met Lieven Saerens die in De Jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen? de belangrijkste Antwerpse Jodenjagers bij naam noemt, netwerken en verbanden blootlegt, en ook het gerechtelijk onderzoek na de oorlog onder de loep nam (17 uur).

In Het complot van België (foto 3), het jongste boek van Chris De Stoop, schetst Chris De Stoop de cultuur van paranoia en complottheorieën. Cultuur die niet gestopt is na het inleveren van de kopij van zijn boek. In interviews naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek wees Chris De Stoop op het kwalijke van uitspraken als die van Yves Leterme over Guy Verhofstadt: “Wie gelooft die man nog?” Een uitspraak die niet alleen nog eens als een boemerang terug zal keren in het gezicht van Leterme, maar ook angst en achterdocht als omgangsvorm aanwakkert. Niet het beste cement voor een harmonieuze samenleving (18 uur).

Zaterdag 7 oktober moet je er al vroeg bij zijn wil je Rik Pinxten en Ludo Abicht met elkaar in debat zien gaan naar aanleiding van De strepen van de zebra. Een oproep aan alle vrijzinnige humanisten en gelovige mensen die zich afvragen hoe we tot een lotsverbetering van de mensheid komen. Moderator is minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (12 uur). Nog meer wereldleed krijgen we bij Het juk van de mondialisering en grenzeloze consumptie, met Dirk Geldof, Dirk Barrez, John Vandaele en Gie Goris (13 uur).

Grappiger zal het er aan toen gaan bij de poëzie die Wim Helsen brengt voor (dixit Man bijt hond) alle vrienden van de poëzie. Wim Helsen wordt ingeleid door Paul Mennes die ook al 'schone woorden' zal spreken (15 uur). Op hetzelfde ogenblik worden anders twee interessante boeken en auteurs gepresenteerd: Dapper hart gezocht. Notities van een gevluchte Iraakse Koerd van Ibrahim Selman en Vrouwland van Rachida Lamrabet. Lachen kan dan weer terug met Tom Lanoye als die op zijn eigen wijze voorleest uit Schermutseling, een selectie uit Lanoyes spraakmakendste stukken van de voorbije zes jaar (16 uur).

Dat en nog veel meer op Het Andere Boek, zaterdag 6 en zondag 7 oktober in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie |  Facebook | | |  Print

15-09-07

Fijn slachtoffer te zijn

De lezersrubrieken van Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en andere kranten werden overspoeld met verontwaardigde reacties over het optreden van de Brusselse politie vorige dinsdag, de hardhandige manier waarop zij de VB'ers van het Schumanplein veegde. Jurist Koenraad Van der Elst denkt er anders over.

Koenraad Van der Elst (in De Standaard van vorige donderdag): “De vrij onderhoudende beelden die we dinsdag te zien kregen van een aantal kopstukken van het Vlaams Blok - en dit is geen vergissing, aangezien de partijkopstukken er zelf prat op gaan dat het Belang in niets verschilt van het Blok - die werden opgepakt en vrij hardhandig in een politiecombi werden geleid, hebben opnieuw aanleiding gegeven tot een discussie tussen de zogeheten voor- en tegenstanders van het recht op vrije meningsuiting, of tenminste van de interpretatie hiervan door het Blok.

De Blokkers schreeuwden zich opnieuw in de belangstelling als de enige rechtmatige verdedigers van de vrije meningsuiting en noemen iedereen die hen niet toelaat hun mening te verkondigen 'ondemocratisch'. Eerlijk gezegd had ik een déjà-vugevoel toen ik de commentaren van deze heren las en zag. Enkele jaren geleden was nog maar pas het arrest uitgesproken dat het Vlaams Blok als een racistische partij bestempelde of de heren pakten op de trappen van het Brussels justitiepaleis minzaam met dezelfde retoriek uit. 'Hoe schandalig toch dat justitie het Blok het recht ontnam om zijn mening vrijuit te verkondigen.' Volgens de Blok-notabelen ging dit rechtstreeks in tegen de wil van de 1 miljoen kiezers, wat het Blok het absolute democratische recht gaf deze (door justitie als racistisch bestempelde) meningen vrijuit te verkondigen.

Meer dan 20 jaar heb ik gezwegen en tegen de gebeurtenissen aangekeken. Jaren heb ik gedacht dat de publieke opinie het bedrog ooit wel zou doorgronden. Jammer genoeg moet ik vaststellen dat er steeds meer sympathie voor de gedachtegang groeit. Het wordt met de dag meer en meer 'in' te erkennen dat het Blok het misschien wel eens bij het juiste eind kan hebben. 'Het Blok als verdediger van het recht op vrije meningsuiting' en al wie dit tracht te ontkennen is onverdraagzaam en ondemocratisch. Is het Blok niet geplebisciteerd door haar kiezers en heeft de partij het recht niet om de mening van haar kiezers te vertolken?

Neen dus. Tenminste niet in absolute termen. Op het gevaar af als ondemocratisch te worden beschouwd door een schare Blok-getrouwen, moet het maar eens duidelijk gesteld worden dat het beangstigend is dat het Blok steeds meer als de hoeder van de vrije meningsuiting wordt beschouwd, niet alleen door de schare Blok-kiezers, maar ook door de gewone 'burger'. Door haar handelswijze en gedachtegang plaatst de partij zichzelf buiten de rechtsstaat, noch min noch meer. Ik verklaar me nader.

Elke eerstejaarsstudent in de rechten wordt een aantal basisprincipes bijgebracht waarop de democratische werking van een maatschappij gestoeld is. Een van deze basisprincipes is dat er geen 'absolute' rechten bestaan in een samenleving. Elk recht eindigt immers waar het recht van iemand anders begint. Dit waren de wijze woorden van mijn oude professor in de eerste kandidatuur rechten die daarmee in een zin de essentie van onze samenleving weergaf. Zo wordt het recht op vrije meningsuiting onder meer beperkt door het recht van anderen op een veilige en geweldloze samenleving, door het recht van anderen op een eigen mening, door het recht van elk individu om niet bedreigd of beledigd te worden.

Het recht op vereniging (en betoging) wordt op zijn beurt beperkt door het collectieve recht van de samenleving dat de openbare orde niet wordt verstoord of, om het in eenvoudigere termen te stellen, dat een betoging geen aanleiding kan geven tot buitensporig geweld. In een democratische samenleving worden al deze rechten tegen elkaar afgewogen en bestaat er een ultiem orgaan dat - in geval van betwisting - een gefundeerde beslissing kan en moet nemen. In alle gevallen gebeurt deze afweging minutieus en rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen.

Wat het Blok ook moge beweren - zowel in het geval van zijn veroordeling op basis van de antiracismewetgeving als in het geval van het verbod van de recente betoging in Brussel - de bevoegde rechtscolleges hebben een afweging gemaakt van deze belangen. In beide gevallen hebben ze geoordeeld dat het recht waarop het Blok aanspraak meende te maken, niet absoluut was en dat andere belangen primeerden. Om het even kort te stellen: in beide gevallen lieten de rechtscolleges de belangen van de samenleving primeren op de rechten van het Blok.

Tot nader order leven we nog altijd in een democratische samenleving en is het absoluut verdedigbaar en zelfs normaal dat een rechtscollege de collectieve belangen van een samenleving laat voorgaan op individuele belangen. Door te stellen dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging van het Blok niet werd gerespecteerd, doet het Blok de waarheid (bewust) geweld aan: de betrokken rechtscolleges hebben in beide gevallen immers geoordeeld dat deze rechten niet absoluut zijn en hebben bij de afweging de voorkeur gegeven aan de maatschappelijke belangen.

Als ultiem argument wordt dan aangevoerd dat de rechtscolleges enkel politiek geïnspireerde beslissingen nemen ('het zijn allemaal politiek benoemden of - in het geval van de Brusselse burgemeester - zelfs politiek gekozenen'). Een groter misprijzen voor een van de best werkende democratieën ter wereld kan je niet vinden. Een holler argument evenmin, bij gebrek aan rationele argumenten.

Uiteindelijk komen we bij de essentie van het verhaal: een verdraagzame samenleving met respect voor eenieders mening, handelswijze, geloofsovertuiging,... Uiteraard moet dit respect van beide kanten komen, maar het is niet omdat je toevallig de vertegenwoordiger bent van een belangrijk deel van de bevolking dat je de mening van dit deel mag opdringen aan de rest van de bevolking. Het Blok doet dit wetens en willens wel en vervalt daardoor in een nationaal-socialistisch discours.

Het mediagenieke optreden van Filip Dewinter en Frank Vanhecke was overigens potsierlijk. Als een betoging verboden is, dan dient men zich aan het verbod te houden. Als men zich toch op de plaats van de verboden manifestatie begeeft, dan weet men op voorhand dat een politieoptreden mogelijk is, meer zelfs, dan hoopte het Blok op een dergelijk optreden om zijn slachtofferrol ten volle te kunnen spelen. Als men nadien de vermoorde onschuld komt spelen voor de camera, dan toont dit enkel aan dat men zelfs zijn eigen kiezers de waarheid wenst te onthouden: respect voor orde en justitie, maar enkel als dit het Blok goed uitkomt, net zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, islam |  Facebook | | |  Print

14-09-07

VB'ers in de Brusselse politiecellen. Bart De Bie heeft zich "geamusseerd".

Het kon haast niet anders, maar dinsdag werden nogal wat Antwerpenaren opgepakt bij de niet-toegelaten manifestatie in Brussel. We signaleerden gisteren al Albrecht Cleymans. Ook Bart Debie (foto 2) mocht kennismaken met de Brusselse politiecellen. Maar hij klaagt niet: hij werd door de politie telefonisch verwittigd dat men hem wilde oppakken. En eens opgepakt werd hij met enige egards behandeld. Bart De Bie: “Ik heb daar leuke en onderhoudende gesprekken gehad met verschillende agenten die van mij nog les hadden gekregen. Het feit dat we ten volle gebruik konden en mochten maken van onze GSM was ook handig. Zo konden we vanuit de cel rustig met alle pers communiceren. Waarvoor dank. (…) Enfin, ik heb mij kostelijk geamusseerd.” Dat Bart De Bie ‘geamuseerd’ met een dubbele ‘s’ schrijft, als in ‘ss’, zal wel toeval zijn.

De voorzitster van Debies Borgerhoutse VB-afdeling, Janice Laureyssens, werd ook al opgepakt. Janice Laureyssens verhuisde vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Stekene naar Borgerhout, waar ze al vlug voorzitster werd van de plaatselijke VB-afdeling en fractieleidster in de Borgerhoutse districtsraad. Wat meer wijst op bloedarmoede bij het VB-Borgerhout na het vertrek van de Verreyckens dan op wat anders. In Stekene kweekte Laureyssens aanvankelijk ezels, later hield ze er een manège voor paarden open. Vandaar de VB-affiche van Laureyssens uit 2003 (foto 1). Janice Laureyssens:  “We zagen de bui al aankomen toen we met enkele mensen door de Brusselse straten liepen. Legervoertuigen met een soort mitrailetten (sic, ‘mitrailleurs’) met rubberen kogels reden ons voorbij. Op het moment dat ze ons passeerden werd de loop heel provocerend op ons gericht. Politie te paard, met honden, met de wagen, met waterkanonnen en combi’s stonden overal en op elke hoek.” Als Frank Vanhecke en Philip Dewinter in een politiebus werden gestopt, probeerden Antwerpenaren te verhinderen dat de bus kon wegrijden. Naast Albrecht Cleymans onder andere voormalig Gents en tegenwoordig Antwerps gemeenteraadslid Wim Wienen (foto 3). Allen werden ze opgepakt en zouden ze in een politiecel belanden. Janice Laureyssens vroeg de politie op te houden met “deze ongehoorde brutaliteiten”.

Janice Laureyssens: “Met als gevolg dat ik hetzelfde lot onderging. Ik werd geboeid en eveneens de bus ingestampt waar men nog steeds bezig was (met) Frank Vanhecke, die eveneens met de handen op de rug geboeid nog slagen aan het incasseren was tot hij half bewusteloos was. Filip Dewinter probeerde op de bus te geraken en de sleutel uit het slot te trekken. Hij werd enorm hardhandig aangepakt en van de bus gegooid. Toen hij op straat lag en onze bus doorreed zagen we dat er zes man boven op hem zaten om hem vakkundig te bewerken. De bus reed bijna over zijn benen en stopte enkel omdat we allemaal op de bus begonnen te roepen en te brullen en op de tussenschotten begonnen te bonken. De bus reeds verder tot aan het justitiepaleis waar uiteindelijk bijna 150 à160 mensen werden opgesloten. Ik zat met vier andere vrouwen in een cel van 1,5 op 1 meter. Een cel waar amper drie zitplaatsen waren, dus moesten er altijd twee blijven rechtstaan of op de grond gaan zitten. Na een paar uren kwam men ons fouilleren, moesten we alles afgeven waar we eventueel zelfmoord konden mee plegen: veters, ceinturen enzovoort, tot onze BH toe… Ook onze tassen, GSM’s, juwelen – dus ook trouwringen e.d. – moesten we afgeven.

(…) Na nog eens een paar uren werden we één voor één opgehaald en werd een foto gemaakt en papieren opgemaakt die we moesten tekenen vooraleer we terug naar een cel werden gebracht. Een andere cel deze keer. Ik kwam nu terecht in een cel waar al urenlang een heel jong Waals meisje uit Namen zat opgesloten. Nadien kwamen er nog drie vrouwen bij. (…) Een Antwerpse politieagent kwam naar onze cel toe en zei dat we een klacht moesten indienen tegen de nooit eerder geziene brutaliteit van de Waalse politieagenten. Hij zei ‘want dat krijgt nog een staartje…’ Ondertussen was de lucht in de cel zo slecht dat er nog iemand ziek werd. Ik riep een politieagent en het duurde nog eens twintig minuten vooraleer ze haar eruit haalden. Wie naar het toilet moest, mocht een politieagent vragen de deur te openen en met twee of drie man mocht de ‘gevangene’ naar een vies, stinkend toilet waarvan de deur niet dicht ging en blijkbaar nog nooit werd doorgespoeld. Het kon ook niet, want er was geen spoelbak aan. Er werd ons gezegd dat (we) tot middernacht zouden vastzitten, maar rond 17 uur merkten we dat de toestand veranderde. We kregen een flesje water en een suikerwafel. De politie werd iets vriendelijker en even later begon men gevangenen vrij te laten. Filip Dewinter en Frank Vanhecke mochten buiten. Het duurde echter een eeuwigheid vooraleer iedereen eruit was. Ik werd om 19.15 uur buiten gezet.” Volgende keer maar beter terug paarden gaan verzorgen?

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laureyssens, actie, debie |  Facebook | | |  Print

13-09-07

Vrije meningsuiting. Alleen als het in het kraam van het VB past.

Frank Vanhecke en Philip Dewinter hebben hun punt kunnen maken: bij de manifestatie tegen ‘de islamisering van Europa’ in de schaduw van de EU-gebouwen in Brussel werd nog maar eens bewezen hoe de vrijheid van meningsuiting in dit land geslachtofferd wordt. 

“Freddy Thielemans had inderdaad beter een nachtje langer geslapen over zijn beslissing”, schreef Yves Desmet gisteren in De Morgen. “Vrijheid van meningsuiting is er inderdaad niet alleen om welgevallige of algemeen aanvaarde meningen te beschermen, maar ook om meningen die choqueren of zelfs ronduit dom of verwerpelijk zijn een uitingskans te geven. Dat een dergelijke betoging voor grote risico's gezorgd zou hebben, is bovendien twijfelachtig. De politiediensten van Brussel hebben zowat de grootst denkbare expertise inzake het begeleiden van iedere denkbare manifestatie en er zijn moeiteloos tientallen routes te bedenken waarlangs zo'n betoging niet één moslim gepasseerd zou zijn. Met het verbod heeft Thielemans het Belang net geplaatst waar dat het liefste zit: in de rol van underdog en slachtoffer, heraut van de vrije meningsuiting.”

Ook in andere kranten verschenen gelijkaardige commentaren, en het VB zal niets onverlet laten om daaruit te citeren voor het vullen van de VB-propagandablaadjes die de volgende weken en maanden in de brievenbussen in heel Vlaanderen gestopt worden. Maar het beeld van het VB als heraut van de vrije meningsuiting klopt langs geen kanten. Zoals ook wel de meeste kranten hebben opgemerkt. Het VB is alleen kampioen van de vrije meningsuiting als het past bij haar eigen mening. Dat bleek maandag weer eens als een fototentoonstelling geopend werd die in verschillende Antwerpse OCMW-dienstencentra zal te zien zijn (foto 1). Foto’s van Jorge Dirkx die tonen dat mensen zonder papieren niet zomaar “illegalen, profiteurs en criminelen” zijn, maar mensen van vlees en bloed. Mensen die net zoals iedereen hun was en plas moeten doen (foto 2), winkelen, kinderen hebben die school lopen... Mensen die soms eenzaam zijn, dan weer omringd worden door anderen. “De tentoonstelling brengt een eenzijdig beeld van ‘het leven zoals het is zonder papieren’ en toont aan dat illegalen perfect jarenlang een ‘normaal’ leventje kunnen leiden in de metropool”, fulmineert Philippe Van der Sande, VB-fractieleider in de Antwerpse OCMW-raad en perswoordvoerder van Philip Dewinter.
 

“Het Vlaams Belang wil de onmiddellijke stopzetting van de fototentoonstelling. De neutraliteit van de dienstencentra komt met deze tentoonstelling in het gedrang. De tentoonstelling heeft een duidelijke politieke boodschap, is een pleidooi om de wet te omzeilen en illegaliteit te banaliseren. (…) Het Vlaams Belang zal bij de gouverneur klacht indienen. Het Vlaams Belang vraagt het stadsbestuur tevens af te stappen van het illegalengedoogbeleid, de wet toe te passen en een consequent opsporings- en uitwijzingsbeleid te voeren”, luidt het nog in een VB-persmededeling. Merken Het Laatste Nieuws, De Standaard/Het Nieuwsblad en De Morgen het verschil op tussen het geklaag van het VB over het fnuiken van de vrije meningsuiting in Brussel en zelf aansturen op het beknotten van de vrije meningsuiting in Antwerpen, bij Gazet van Antwerpen gaan ze de richting uit van het VB. Kurt Tuerlinckx, in een editoriaal dinsdag: “De tentoonstelling belicht de thematiek van mensen zonder papieren slechts van één zijde en gaat voorbij aan de essentie van hun situatie, namelijk dat deze mensen hier illegaal verblijven.” Maar een fototentoonstelling in de Permeke-bibliotheek die de verschillende fasen van de asielprocedure in beeld bracht, inclusief het verblijf in gesloten centra en het terugsturen van asielzoekers, werd in september 2005 niet toegelaten door het stadsbestuur!
 

Tóen reageerde het VB in de Antwerpse gemeenteraad wél tegen het verbod om die foto’s  tentoon te stellen (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050910); nu vraagt het VB de onmiddellijke stopzetting van een fototentoonstelling over mensen zonder papieren, en dient het klacht over in bij de gouverneur. Enige ambiguïteit is het VB niet vreemd. Eén van de VB-actievoerders bij de opening van de gewraakte fototentoonstelling vorige maandag was Albrecht Cleymans, districtsraadslid en voorzitter van de Berchemse VB-afdeling. De tijd dat Cleymans zich kon profileren als de ‘neutrale’ voorzitter van het Veiligheidscomité Groenenhoek is voorbij. De potige Albrecht Cleymans werd dinsdag opgepakt bij de verboden manifestatie in Brussel (foto 3, Cleymans is de man in het wit vestje die aangehouden wordt. Voor een grotere afbeelding: klik eenmaal op de foto.). Dinsdag boos het slachtoffer te zijn van “het beknotten van de vrije meningsuiting”, daags tevoren zelf vragende partij voor het beknotten van de vrije meningsuiting.

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, islam, cultuur |  Facebook | | |  Print

12-09-07

Ga dat zien!

Vandaag gaat in het Zuiderpershuis in Antwerpen het nieuwe toneelstuk Vreemde Vreemdeling (foto 1) in première, waarna het nog gespeeld wordt tot en met zaterdag. De vrijkaarten die wij hadden voor deze voorstelling (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070826) zijn allemaal de deur uit. Maar er zijn nog betalend plaatsen beschikbaar, en met een ABVV- of ACV-lidkaart zelfs aan verminderd tarief. Ga dat zien!

Nog vanavond wordt in de Bourla in Antwerpen Mefisto for ever (foto 2) hernomen. Een voorstelling waarvan we vorig jaar ondersteboven waren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061028), en waarvoor het voorbije weekend hoofdrolspeler Dirk Roofthooft (foto 3) gelauwerd werd met de Louis d’Or-prijs voor zijn rol van theaterdirecteur die van links revolutionair afglijdt tot waterdrager voor de nieuwe extreemrechtse machthebbers. Ook Mefisto for ever wordt slechts tot en met zaterdag gespeeld, en ook hier past enkel een: ga dat zien!

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, cultuur |  Facebook | | |  Print

11-09-07

Respect voor recht en orde? Niet met het VB.

Zoals te verwachten en te voorzien was, waren er meer perslui voor de verboden betoging tegen ‘de islamisering van Europa’ dan er betogers waren, en was het merendeel van de manifestanten aangevoerd door het VB. Vaak waren het zelfs VB-personeelsleden.

De voorstanders van recht en orde – “Nultolerantie!” – hadden lak aan het betogingsverbod uitgevaardigd door de Brusselse burgemeester. Betogingsverbod waarvoor burgemeester Thielemans de steun kreeg van de Brusselse gemeenteraad, en verbod dat vruchteloos aangevochten was bij alle mogelijke rechtbanken die men kon aanspreken (uitspraak in kort geding, uitspraak van de Raad van State). Voor het VB was het allemaal van geen tel.

Philip Dewinter werd opgepakt (foto 1), maar die man overkomt dat wel vaker. Frank Vanhecke schrok duidelijk meer toen hij met zijn ‘schoon kostuum’ op de grond belandde (foto 2). Van Philip Dewinter zijn beelden gemaakt waarop te zien is hoe hij de chauffeur van een politiebus aanvalt. De politiebeelden zullen overgemaakt worden aan het parket. Bij de Brusselse politie heeft zich niemand gemeld met een verjaardagstaart-met-een-vijl-erin voor Philip Dewinter.

18:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, islam |  Facebook | | |  Print

Een onafhankelijk Vlaanderen? Het is nog niet voor morgen.

Vandaag verjaart Philip Dewinter. Of hij voor zijn vijfenveertigste verjaardag vriend en vijand gaat trakteren – met een Hoegaarden of een bolleke van De Coninck, het maakt ons niet uit – is niet bekend. Alleszins zal Dewinter niet kunnen klinken op de nakende onafhankelijkheid van Vlaanderen, want het debat daarover gisteren in het Vlaamse parlement liep af met een sisser. En dat voor de ogen van de nochtans door Dewinter opgetrommelde internationale pers. Er zijn betere momenten te kiezen om die pers te mobiliseren. De België Barst!-actie aan de ingang van het Vlaams parlement (foto 1) kon de zaak ook niet verhelpen.

In Het Journaal op Eén hoorden we Mieke Vogels vertellen dat Dewinter (foto 2) zijn mosterd haalt bij de oude Marokkaanse familiewetgeving. Mieke Vogels: “Voor uw voorstel van decreet, mijnheer Dewinter, bent u, denk ik, in de leer gegaan bij de oude Marokkaanse familiewetgeving. Daarin gold ook dat wanneer twee partners het niet eens waren de sterkste partner, namelijk de man, de vrouw kon verstoten. Wat u in uw voorstel van decreet doet, is hetzelfde. U zegt immers: “Wij, de sterksten, verstoten de anderen.” Dewinter was verbijsterd over de vergelijking, Marie-Rose Morel schudde met haar hoofd ‘neen’, maar verduidelijkte niet waarom die vergelijking niet zou kloppen. Ze schreef ter plekke nog wel een stukje voor haar weblog om het ACW te schofferen omdat volgens Vogels ACW-topvrouw Ann Demeulemeester op een Groen!-weekend had verklaard dat het ACW haar eisen het best verdedigd ziet door Joëlle Milquet.

CD&V-fractieleider Ludwig De Caluwé schoot anders ook raak. Ludwig De Caluwé (niet door Het Journaal in beeld gebracht): “We hebben zonet de voorspelbare tussenkomst van de heer Dewinter beluisterd. Hij sprak met veel bravoure over de vijf Vlaamse resolutues. Ik zou de collega’s er toch even willen aan herinneren dat die resoluties door de heer Dewinter en zijn fractie niet mee goedgekeurd zijn. (…) Toen er gestemd moest worden, heeft de Vlaams Belangfractie de vergadering verlaten. (…) Dat is symptomatisch voor de houding van het Vlaams Belang in vele dossiers. Ze staan aan de kant te roepen, maar als het erop aan komt iets te realiseren en iets uit het water te halen, springen ze niet omdat ze dan wel eens nat zouden kunnen worden.”

De vraag of we met een onafhankelijk Vlaanderen een ‘beter bestuur’ krijgen, kwam niet aan bod. Het is begrijpelijk dat de heren en dames in het Vlaams parlement niet het tegendeel gaan beweren, maar het is nog niet uitgemaakt wélk Vlaanderen we dan zouden krijgen. De Standaard wees twee weken geleden op een paar hete hangijzers, waaruit we hier slechts een paar elementen zullen lichten. In 1996 schreven vijf professoren van de KU Leuven een ‘Proeve van Grondwet voor Vlaanderen’, terwijl de meeste Vlaamse partijen terzake ook al voorstellen uitwerkten. Daarover is al eens gedebatteerd in het Vlaams parlement, en wat bleek? Het bracht zware ideologische meningsverschillen aan het licht, onder meer over de vraag hoeveel sociale rechten in de grondwet moeten worden ingeschreven. Een onafhankelijk Vlaanderen, is nog geen sociaal Vlaanderen.

Vlaanderen verliest de internationale positie die het met België en Brussel wel heeft, en zal over de toetreding tot een aantal instellingen als de Verenigde Naties, de Navo, de Europese Unie enzomeer daarover met die organisaties moeten onderhandelen. Vooral met Europa wordt dat heikel want voor hen is respect voor minderheden een belangrijk criterium. De positie van de Franstaligen in de rand rond Brussel wordt daarbij nog meer een symbooldossier, ook al omdat de internationale pers vooral de Franstalige pers leest en er zoveel internationaal personeel in de Rand woont. De Europese Unie zal aandringen op extra rechten voor Franstaligen in de Rand, op Franstalige scholen en erkenning van het Frans. Vlaanderen zal dus moeten invoeren wat het nu koste wat het kost wil vermijden.

Een ander heikel punt is de staatsschuld. Over de verdeling van de staatsschuld zijn al vele dikke studies geschreven, met al even verschillende conclusies naargelang vanuit welke hoek die studies geschreven werden. Eén zaak is echter zeker: er zullen aan de splitsing van de staatsschuld lange en moeizame onderhandelingen voorafgaan. België is nu nog kredietwaardig, en profiteert daardoor van een heel lage rentevoet. Maar hoe betrouwbaar wordt de schuldenaar België als het land gesplitst dreigt te worden? Twijfels over de kredietwaardigheid van één van de scheidende partners kan de rente omhoog jagen. En dat zou iedereen geld kosten.

De Vlaamse onafhankelijkheid gaat ons nog een tweede keer geld kosten. Vlaanderen zal als rijkste regio het gemakkelijkst fiscale gunstmaatregelen kunnen geven aan bedrijven. Maar al snel zal het onafhankelijke Brussel op zijn beurt proberen om bedrijven uit Zaventem weg te lokken met lagere vennootschapsbelastingen. Waarna ook Wallonië bijvoorbeeld forse kortingen zal geven op personenbelastingen en registratierechten zodat de rijke bewoners van het Vlaamse Sint-Genesius-Rode naar het Waalse Braine-l’Alleud, nauwelijks een paar kilometer verder, verhuizen. Er zal een onverbiddelijke fiscale competitie ontstaan. Een goede zaak voor de bedrijven en rijke burgers, een ramp voor de minst begoede en mobiele bewoners. En dus bijzonder onrechtvaardig.

Brussel dan. Historisch een Vlaamse stad. Maar vandaag identificeert slechts een heel klein percentage van de Brusselaars zich uitdrukkelijk als Vlaming. De beste indicatie daarvan is wellicht het aantal kiezers voor Vlaamse partijen. In juni waren dat er nog 52 700, of 11,35 % van de kiezers. Brussel is een kosmopolitische, multiculturele en meertalige stad. In slechts 9 % van de huishoudens zijn beide partners Nederlandstalig. Vlaanderen heeft er alle belang bij goede relaties te onderhouden met Brussel, het trekt bijvoorbeeld dagelijks 250 000 Vlaamse pendelaars die samen 3 à 5 miljard euro uit Brussel halen. Maar voor wat hoort wat, respect voor de verschillende culturen. Een homogene Vlaamse stad, of zelfs een stad met Vlamingen in de meerderheid die dan de rechten van de Frans- en anderstaligen zou respecteren, is ver af.

Een ander thema waar het VB toch gevoelig voor moet zijn, is de bestrijding van de criminaliteit. Zal dat in een onafhankelijk Vlaanderen beter kunnen? Niet noodzakelijk. “Twintig jaar hebben we gesakkerd op Noord-Frankrijk. Bendes opereerden van daaruit in Vlaanderen en Wallonië, en we stonden vrijwel machteloos. Europa stelt beangstigend weinig voor in de aanpak van misdaad. Charleroi is de basis van zoveel misdaad in Vlaanderen en Brussel. Zeventig tot tachtig procent van de Belgische autozwendel passeert in die regio. Maar in Charleroi kunnen de politiemensen uit Veurne mee de bendes gaan aanpakken. Dat loopt perfect. Wij hebben er alle belang bij om in de politie van Charleroi te investeren”, zegt een specialist in de materie.

Wie worden de cultuurdragers van het onafhankelijke Vlaanderen. Arno? Axelle Red? dEUS? Mon cul. En “Laura Lynn als de Jeanne d’Arc van Vlaanderen, het is tenslotte wat mager.” Trouwens Laura Lynn is voor verdraagzaamheid, concerteerde mee met 0110 en is bijgevolg ook geen onbesproken icoon. In De Standaard werd niet eens het thema sport aangehaald. “Met Vlaenderen geen vrouwen die op de 4 x 100 meter brons halen”, argumenteerde een bezoeker van De Standaard Online (foto 3, één van de vier winnende vrouwen is een Franstalige en een andere is ook al van een afkomst die ze bij het VB niet graag zien). “We zijn wel met ernstiger zaken bezig”, reageerde een lezer. “Als de miljardenstroom naar Wallonië stopt, zouden we…”, was dan weer het argument van een andere lezer. Als, als… Als Vlaanderen onafhankelijk zou worden, zou het er niet noodzakelijk beter mee gaan, en zal het alleszins méér moeten overleggen met de Walen en Franstaligen.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

10-09-07

Kruis erover.

Het nadeel van gedrukte media is dat het een tijd duurt vooraleer de artikels gelayout en gedrukt zijn, en tot bij de lezer geraken. Sinds Johan Cruyf weten we echter dat elk nadeel zijn voordeel heeft, en het voordeel van gedrukte media zou dan wel eens kunnen zijn dat het aangeeft of wat in die artikels staat consistent is. Of het ook nog na een paar dagen of weken overeind blijft. Bij het VB en het Vlaams Belang Magazine is dat duidelijk niet het geval. 

Het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine, dat vrijdag in de brievenbus van de VB-leden viel, is gewijd aan De tol van de islamisering (foto 1). Philip Claeys bespreekt de keuze tussen islamisering en vrijheid, Wim Van Osselaer heeft het over de betoging van 11 september, in een niet-ondertekende bijdrage wordt organisator Udo Ulfkotte geïnterviewd, Ludo Leen bepreekt het boek Islamisten en naïvisten (
http://www.nieuwamsterdam.nl/islamistenennaivisten), Marc Joris huivert van de verkiezingen in Turkije in Minaretten zijn onze bajonetten, Marc Joris spreekt ook over islamitische paranoia in Libië… Er blijft amper nog plaats over om de Vlaamse onafhankelijkheid te bespreken, maar gelukkig (?) toch nog wel plaats om de Cahiers Staf De Clercq aan te prijzen. Staf De Clercq, notoir collaborateur (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_de_Clercq).
 

Udo Ulfkotte mag vrij zijn mening uiten in het Vlaams Belang Magazine. Ja, zo zijn ze bij het VB. Zolang die mening maar overeenkomt of sterk aanleunt bij wat zijzelf denken. Maar intussen is Ulfkotte gestopt met de agitatie voor de verboden betoging op 11 september, en zegt hij misbruikt te zijn door het VB (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070906). Ulfkotte? “Kruis erover”, zegt Bart Debie die de voorbije weken niet van de zijde van Ulfkotte week. Prompt zette Debie een foto op zijn weblog die dat moet illustreren (foto 2). Debie begint Ulfkotte meteen af te kammen. Bart De Bie: “Ik heb Udo Ulfkotte leren kennen als een rare man. (…) Hoe dichter 11 september komt, hoe meer rare kronkels de man vertoonde.” Ook de rol van Ulfkotte als organisator van de verboden betoging wordt nu in een ander daglicht geplaatst. De manifestatie was aanvankelijk georganiseerd door Anders Gravers en Stephen Gash, en Ulfkotte is er pas later bijgekomen.
 

In het Vlaams Belang Magazine klinkt het nog heel anders. Daar luidt het dat internetcontacten Ulfkotte, Gravers en Gash samenbrachten. “Ulfkotte en co wilden…”: in het Vlaams Belang Magazine is het duidelijk dat Ulfkotte de voornaamste organisator is. Hij, en niet Gravers en Gash, krijgt dan ook een paginagroot interview in het Vlaams Belang Magazine. Maar nu liggen de zaken anders. Nu schrijft Bart De Bie: “Meneer Ulfkotte is een fantasierijk man”, om te besluiten met “een citaat van een Antwerpse hoofdcommissaris: ‘De zwakken moeten eruit’.” Met die "Antwerpse hoofdcommissaris" bedoelt De Bie waarschijnlijk Serge Muyters, vroeger chef van De Bie in de politiezone West en tegenwoordig chef Operaties bij de Antwerpse politie. Kruis erover: Ulfkotte, de zwakken... maar ook het Vlaams Belang Magazine. Niets is nog zeker.

Zaterdag werd op de nationale website van het VB de boodschap verspreid dat de aangekondigde verboden betoging tegen 'de islamisering van Europa' geen Vlaams Belang-manifestatie is. Maar dan op zo'n wijze dat de VB-militanten weten waar ze morgen moeten zijn. "Een en ander zal zich beperken tot een korte protestactie die op dinsdag 12 uur aan het Brusselse Schumanplein plaatsvindt. We wijzen erop dat deze actie géén manifestatie is van het Vlaams Belang en onze partij niet bij de organisatie ervan betrokken is. Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep in deze of gene zin en laat zijn leden en sympathisanten vrij om al dan niet aan deze actie deel te nemen. Voor het overige roept het Vlaams Belang zijn aanhangers op om in geen geval in te gaan op mogelijke provocaties en onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden."

"Het partijbestuur van het Vlaams Belang doet geen oproep..." maar van hoog tot laag, van Philip Dewinter tot Bart Debie en Bert Deckers, staan op VB-weblogs banners en andere illustraties (foto 3: illustratie op de website van Philip Dewinter en het VB-Antwerpen) om naar de betoging van 11 september te gaan, minstens het thema van de betoging warm te houden. De 'deugd' van de hypocrisie werd en wordt vooral de christendemocratie aangewreven, maar bij het VB kennen ze er ook alles van.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, actie, islam |  Facebook | | |  Print

09-09-07

VB steunt Open VLD voor nieuw golfterrein

De gemeenteraad van Schilde heeft een gunstig advies gegeven voor de aanleg van een nieuw groot golfterrein met achttien holes in Schilde. Nochtans hebben ze in Schilde al een groot golfterrein, de Antwerp International Golf and Country Club Rinkven (foto 1 - http://www.golf.be/rinkven). Opmerkelijk is dat Open VLD van burgemeester Yolande Avondroodt (foto 2) hiervoor geen steun kreeg van haar coalitiepartner CD&V maar wel van het VB.

De CD&V-fractie stemde tegen het gunstig advies. Ze vroeg meer tijd om een rapport over de gevolgen van het golfterrein voor de landbouw door te nemen. Bij de Open VLD was er één onthouding. Het Vlaams Belang schoot de burgemeester echter ter hulp zodat er toch een meerderheid was voor een gunstig advies. Groen!-gemeenteraadslid Wim Van Kets vindt dat het cordon sanitaire  doorbroken is. Burgemeester Yolande Avondroodt zegt dat de steun van het VB voor haar een verrassing was.

Cordon sanitaire doorbroken of niet, er zijn verschillende argumeten tégen het gunstig advies. Wim Van Kets: “Dit is een mooi cadeau aan de familie Costermans, eigenaar van de gronden. Er is helemaal geen behoefte aan een extra golfterrein in Schilde. De golfclubs van Oelegem en Brasschaat aanvaarden nog altijd nieuwe leden.” Het advies kwam er op vraag van Bloso die overal in het land nieuwe open golfbanen wil, en zo de golfsport wil democratiseren. Vandaar... Is het VB immers niet een sociale partij? Volgens Wim Van Kets is er in Schilde veel meer behoefte aan sociale en betaalbare woningen. Het benieuwt Van Kets of de Open VLD daar met evenveel spoed en daadkracht werk van zal maken.

Er moet alleszins veel in het spel zijn in Schilde met dat golfterrein en/of de politieke relaties. Waarom gaat Yolande Avondroodt – niet de eerste de beste Open VLD-burgemeester, maar ook nog eens federaal volksvertegenwoordigster – anders in tegen het uitstel van behandeling die coalitiepartner CD&V vroeg en accepteert ze nog liever de steun van het VB? De gemeenteraad in Schilde telt zesentwintig leden, waarvan zes VB'ers. VB-fractieleidster is Marijke Dillen, bewoonster van een kast van een villa in de deelgemeente ’s Gravenwezel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, sociaal |  Facebook | | |  Print

08-09-07

Qué?

De Morgen publiceert vandaag op blz. 5 een artikeltje, in vet lettertype, over Blood and Honour die geen zaal vindt voor het concert dat ze op 27 oktober wil organiseren (foto 1 - klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Een concert ter ere van Ian Stuart Donaldson, de overleden frontman van Skrewdriver. Het AFF heeft gevraagd op te treden tegen het concert, maar overheid noch media hebben er veel aandacht voor. Tot daar klopt het verhaal.  

Maar even verder loopt het scheef. De Morgen: “Blood and Honour heeft volgens het AFF al overal bot gevangen toen het vroeg een zaal te huren voor 27 oktober. Daardoor dreigt het feest, waarop nazi’s uit heel Europa werden verwacht, in het water te vallen.” Hola, wij hebben geschreven over één zaal die Blood and Honour geweigerd is in het vooruitzicht van 27 oktober (zie de laatste twee paragrafen bij:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070907). Blood and Honour is intussen verder gegaan met haar zoektocht naar een zaal.
 

De zaal die hen geweigerd is, kan meer dan 2 000 concertgangers ontvangen. Het is dus in eerste instantie naar een zaal van die omvang dat men op zoek is, maar niets sluit uit dat men ook naar één of twee kleinere zalen zoekt. Waakzaamheid blijft geboden. In West-Vlaanderen – waar men in eerste instantie aan het zoeken is – maar evengoed in de andere provincies. Ze schamen zich bij Blood and Honour trouwens voor niets. Op een concert in Oostende vorige zaterdag toonden een aantal gasten openlijk hun Blood and Honour-tatoeages, terwijl een meisje in een T-shirt rondliep van het in Blood and Honour-kringen kringen populaire Lion’s Pride.  
 

Nog straffer is wat De Morgen maakt van onze berichtgeving over de lage opkomst bij het Blood and Honour-concert in Kinrooi vorige zaterdag. De Morgen: “De moeilijke zoektocht naar feestzalen zou daar ook aan de basis van liggen.” Hallo?! De capaciteit van de zaal in Kinrooi is ons niet bekend. We weten wel dat gemikt werd op een duizendtal bezoekers en dat het debacle daar ligt aan wrevel omdat bekend is geraakt dat de Duitse Combat 18-organisator Sebastian Seemann (foto 2) de opbrengst van de C18-concerten de voorbije jaren voor eigen zak houdt. En vooral omdat hij in ruil voor bescherming tegen hangende rechtszaken aan de Duitse geheime dienst informatie heeft doorgegeven over het C18-netwerk.
 

Dáárover ging driekwart van ons artikel gisteren (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070907), maar dat ontging De Morgen. Toevallig werd gisteren bij De Morgen het afscheid gevierd van een redacteur die enkele keren over Blood and Honour heeft geschreven. De man gaat in brugpensioen. Een andere redacteur thuis in dezelfde materie is tijdelijk op non-actief. Maar dat mag nog geen reden zijn om onze berichtgeving zó te verbasteren.

08:36 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, blood and honour |  Facebook | | |  Print

Kleine vonk, groot vuur

“Een oud, ingedut instinct zegt me dat ik achterom moet kijken. Ik dacht het al. Een politiewagen rijdt traag door de straat waar wij wandelen. Houdt hij het groepje achter ons in de gaten? Of observeert hij Olli, Bart en mij? De politie antwoordt twee minuten later. Een overvalwagen stormt op ons af, agenten in playmobilkostuum springen eruit en plakken ons alle drie tegen de muur. Olli is volledig overstuur, want het hysterische geblaf van zijn hond maakt de chaos nog groter. ‘Rustig, ze zullen niets met je hond doen,’ fluister ik.

Ik verbijt mijn tranen. Mijn pols is tegen de muur geknald en lijkt te splijten. We worden meegenomen naar de Luchtbal. ‘Leuk, zo’n dagje Antwerpen,’ hoont Bart. Mijn vrienden zijn vandaag van Gent naar Antwerpen gespoord omdat het Laundry Day is, een openluchtfestival. Net vandaag was er ook een actie van Groen Rechts en daar waren ze ook wel nieuwsgierig naar. Eerst zijn we naar het De Coninckplein gegaan, naar een kleine, rustige tegenmanifestatie. Jongeren brachten er gedichten met de boodschap dat we de gevolgen van het fascistisch gedachtegoed nooit mogen vergeten. Ik heb me verdekt opgesteld voor de pers en zag dat Geert aan de andere kant van het plein hetzelfde deed. We hebben voorzichtig een hand naar elkaar opgestoken.

Daarna zijn we parallel met de betoging van de ecofascisten gestapt en van op een grote afstand heb ik een aantal foto’s gemaakt. We wilden net doorsteken naar de Kammenstraat, maar zover zijn we dus niet geraakt. Samen met de meisjes die achter ons liepen, word ik in een cel gegooid. Ik ga op de betonnen zitbank liggen en sluit mijn ogen. Hier zal ik niet wakker van liggen. Ik hoop alleen dat alles goed is met de hond van Olli. Drie uur later word ik wakker gemaakt en mogen we vertrekken. Ik ga naar Laundry Day, Bart en Olli sporen terug naar Gent. Ze hebben hun buik vol van Antwerpen.

De volgende morgen verslik ik me boven mijn krant. Negen tegenbetogers opgepakt bij manifestatie van Groen Rechts. Tegenbetoging? Sinds wanneer is dat hetzelfde: enkele foto’s maken en een tegenbetoging houden? Ik had alvast niet de bedoeling om het met twee jongens en een woef op te nemen tegen veertig ecofascisten. Provocatie, nutteloos geweld… Ik heb daar al lang geen zin meer in. Nu nog de rest van Antwerpen overtuigen dat ze van mij geen geweld meer te vrezen hebben.”

Tot zover een fragment uit Kleine vonk, groot vuur van Anja Hermans, opgetekend door Wendy Huyghe. Vorige dinsdag: een lang interview in Humo en een dubbele pagina in Het Nieuwsblad, langsgaan bij het nieuwe programma van Fried’l Lesage op Radio 1 en ’s avonds nog een reportage in Koppen. De media-entree van Anja Hermans voor de voorstelling van haar boek was indrukwekkend. Wij willen het boek, uitgegeven bij Van Halewyck – Leuven, graag eveneens een promotioneel steuntje geven. Omdat het een goudeerlijk boek is, en het hopelijk wat mensen op betere gedachten brengt.

En natuurlijk omdat op deze site een neonazi onder de nickname 18 regelmatig lasterlijke uitlatingen dropte over Anja Hermans, zaken die we zoveel als mogelijk probeerden te verwijderen maar mee de reden waren waarom we de reactiemodule hier hebben moeten sluiten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4821211/regels). Er zijn mensen die nooit zullen leren uit hun fouten, Anja Hermans heeft het wel gedaan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

07-09-07

Waarom het misliep met het Blood and Honour/Combat 18-concert in Kinrooi. Wat met het concert op 27 oktober?

ISD-2007---aSebastian-SeemannISD2007Vorige zaterdag verzamelden in het Limburgse Kinrooi slechts een dikke honderd tot tweehonderd neonazi’s voor een Blood and Honour-concert (foto 1, en: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070905) ingericht door de Duitse sectie van Combat 18, de radicalere vleugel van Blood and Honour. De organisatoren hadden nochtans meer dan duizend concertgangers verwacht. Een concert vorig jaar in Weelde (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061015), ingericht door diezelfde Duitse sectie van Combat 18, met deels dezelfde groepen (Razors Edge, Oidoxie en Chingford Attack), trok nog tweeduizend man. Wat is er aan de hand, en hoe staat het intussen met de voorbereiding van het megaconcert dat Blood and Honour Vlaanderen in ons land op 27 oktober wil inrichten?

Het concert in Weelde op 14 oktober 2006 werd praktisch voorbereid door Sebastian Seemann (foto 2), een Duitser die nog meer concerten voor Combat 18 organiseerde en voorts op zoek was naar een goed lief (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061014). Zijn naam dook vorige maand op als voor de rechtbank van Dortmund de zaak van een gewapende overval behandeld werd. Ene Robert Sch. stond hiervoor terecht, een man die eerder al opgepakt was voor een zaak van cocaïnehandel ter waarde van 17 000 euro. Robin Sch. zou schulden gehad hebben bij Sebastian Seemann, die hem dan zou voorgesteld hebben een gewapende overval te plegen op een markt in Brechten. Maar terwijl Robin Sch. op weg was voor die gewapende overval contacteerde Seemann de Duitse geheime dienst en vertelde hen waar Sch. was en wat hij van plan was. De Duitse geheime dienst vertelde Seemann op haar beurt dat ze Seemann al enige tijd aan het volgen waren omdat hij zich inliet met wapens en explosieven, en samenwerkte met de motorbende The Bandidos.

Seeman zou zich niet enkel met wapens hebben ingelaten, bij een huiszoeking op zijn appartement werd 300 gr. cocaïne gevonden. Seeman zou ook, samen met ene Manuel Bayerl, een Poolse vrouw naar Dortmund gebracht hebben om haar ‘tewerk te stellen’ in de prostitutiebuurt daar. Maar na enige tijd werd Seeman verliefd op de vrouw – ze zou nu in verwachting zijn van een kind van hem – en zo mislukte Seemanns plan om rijk te worden met prostitutie. Op weg naar een beter leven of bevreesd voor wat hem nog te wachten staat aan gerechtelijke vervolgingen: Seemann beloofde de Duitse geheime dienst inlichtingen te geven over het netwerk van Combat 18. Het werd Seemann daar trouwens ook te heet onder de voeten want de inkomsten uit die concerten bleek hij in eigen zak te steken, en niet te gebruiken voor de verdere uitbouw van Combat 18.

Men schat dat Seemann een 20 000 euro verdiende aan elk van de drie grote concerten die hij organiseerde, waarvan Weelde er eentje was. Tussendoor waren er nog een paar kleinere concerten. Seemann zou de winst hiervan op zak hebben gehouden. Meer zelfs, Seemann weigerde op zijn concerten geldcollecties toe te laten zoals voor de gevangen kameraden van BBET (Bloed-Bodem-Eer-Trouw, zie: http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=1050). Een en ander kwam vorige maand aan het licht en verspreidde zich als een strovuur in kringen van Blood and Honour-traditional en van Combat 18. Blood and Honour-traditional liet niets onverlet om bekend te maken hoe het er bij Combat 18 aan toe gaat. Vooral dat Seemann zijn diensten aanbood aan de Duitse staat wordt hem zwaar aangerekend.

Vandaar dat nog weinig Blood and Honour’ers de lust hadden om naar het concert van Combat 18 in Kinrooi te gaan. Bij Combat 18 verwijten ze Blood and Honour-traditional als vanouds dat ze de wereld willen veranderen met slechts concerten in te richten. “If all so called White Nationalists would support the idea of armed struggle and actually help with it, we would be well on the way to a National Socialist state”, schrijft ‘DVS828’ die zijn schrijfsels steevast laat volgen door reclame voor de website “Flemisch Lion Versand – de enige echte Vlaams Nationaal Socialistische webwinkel!”, reclame voor de Nederlandse vertaling van de Blood and Honour-bijbel The Way Forward, en de slogan “Let them hate, as long as they fear! Combat 18!”. Meer over die Vlaamse website: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070719 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070828

En hoe is het intussen met de voorbereiding van het mega-concert dat Blood and Honour Vlaanderen, behorend tot de structuur van Blood and Honour-traditional, op 27 oktober in ons land wil organiseren (foto 3, http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070809 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070830)? Men is de voorbije weken volop op zoek geweest naar een zaal. Andere keren werd slechts vlak voor het concert een zaal vastgelegd, maar gezien de media-aandacht voor de Blood and Honour-concerten het voorbije anderhalf jaar werd eraan gedacht deze keer veel vroeger een zaal vast te leggen. “Als de honden nog slapen.” Wat mogelijk ook heeft meegespeeld, is dat niet minder dan tien groepen gecontracteerd zijn voor het mega-concert, en die groepen ook wel enige zekerheid willen over het geplande concert. Blue Eyed Devils bijvoorbeeld, de hoofdact in Weelde, was nogal pissig dat pas in laatste instantie bekend was waar hun concert zou doorgaan.

In een  randgemeente van een grote stad vond Blood and Honour Vlaanderen een zaal waar meer dan 2 000 concertgangers terecht kunnen. Men ging er aankloppen om de zaal te huren, maar ze waren daar niet van gisteren. De datum van 27 oktober, alhoewel amper vermeld in de media, deed er een belletje rinkelen. De collega’s van Blokbuster werden gecontacteerd en zo kwam er bevestiging van een vermoeden. Na beraadslaging is de zaal dan toch niet verhuurd, en moe(s)t Blood and Honour Vlaanderen op zoek gaan naar een andere locatie. Het is de tweede keer in de recente geschiedenis dat Blood and Honour Vlaanderen het deksel op haar neus krijgt bij het zoeken van een zaal. Voor het concert dat op zaterdag 10 maart doorging in Mechelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070311 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070405) had men eerst een zaal in Sint-Katelijne-Waver op het oog. De zaal was slechts een week op voorhand (mondeling) vastgelegd, maar de vrijdagavond voor het concert lieten de uitbaters weten dat de zaal niet beschikbaar was voor het geplande ‘familiefeest’. Blood and Honour Vlaanderen moest daarop de ochtend van het concert in allerijl nog een nieuwe zaal zoeken.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

06-09-07

Udo Ulfkotte voelt zich misbruikt door VB en doet niet langer mee met aan betoging op 11 september. Andere organisatoren en VB zetten door.

Het journaal (VRT-televisie) maakte vanavond bekend dat Udo Ulfkotte (foto 1), de bekendste organisator van de verboden betoging op 11 september, voor die betoging afhaakt. In een fax aan de Brusselse politie liet hij gisteren weten zich te distantiëren van de voor 11 september aangekondigde manifestatie. De man voelt zich misbruikt door het Vlaams Belang.

Een medewerker van AFF/Verzet was de voorbije dagen in correspondentie met Udo Ulfkotte. Hij schreef Ulfkotte verheugd te zijn dat die zich distantieert van racisme, maar wees erop dat hij wel samenwerkt (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.173663) met de grootste politieke organisatie in Vlaanderen, en verhoudingsgewijs zelfs in Europa, die veroordeeld is voor racisme (zie: http://www.mensenrechten.be/documents/04-04-21_gent.doc en http://www.mensenrechten.be/word/HvC091104.pdf). Dezelfde mail werd ook gestuurd naar de twee andere organisatoren van de verboden betoging: Anders Gravers en Stephen Gash. Deze laatste stuurde zijn mail voor een antwoord door naar Udo Ulfkotte. Ulfkotte antwoordde dat de organisatie niets te maken heeft met het Vlaams Belang maar niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de betoging komen afzakken.

Onze medewerker antwoordde daarop dat hij wel begreep dat men niet kan verhinderen dat VB-kiezers naar de verboden betoging komen, maar iets anders is de VB-leiding die door iedereen herkend wordt of ze een partijvlag bij hebben of niet. “Zeg dat de leiders van een partij veroordeeld voor racisme niet welkom zijn om een proper imago te geven aan de betoging”, besloot onze medewerker. “I already did that publicity”, antwoordde Ulfkotte waarna hij verwees naar een artikel over Pro Köln in een Duitse krant (zie: http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1187348190615.shtml).

Pro Köln is een extreemrechts partijtje in Keulen waar Bart Debie (foto 2) met een 17-koppige delegatie van het VB-Antwerpen naartoe trok in maart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070324), waarna Pro Köln vorige zaterdag, 1 september, op tegenbezoek was in Antwerpen (zie: http://www.pro-koeln-online.de/artikel5/antwerpen.htm). De ogen van Ulfotte zijn geopend en in Terzake zei Ulfkotte vanavond: “Ik had me nooit mogen inlaten met Vlaams Belang.” De twee andere organisatoren van de verboden betoging zetten wel door, en het VB heeft dixit Bart Debie “een heel originele actie in petto” voor 11 september. Dus toch een actie om als VB op te vallen, en niet zoals eerder gezegd om als anonieme betoger dan wel ‘toerist’ naar Brussel te gaan.

19:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, islam, actie |  Facebook | | |  Print

Foute muziek bij het VB

Het is niet alleen in Kinrooi (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070905) dat wel eens foute muziek wordt gedraaid. In de vorige Dag Allemaal (foto 1) mocht Jurgen Verstrepen (foto 2) een boekje open doen over zijn vechtscheiding met het VB. En daarin vertelt Jurgen Verstrepen (nog eens) over de Blood and Honour-muziek die hij wel eens gevraagd werd te draaien op VB(J)-feestjes.

Vanzelfsprekend vraagt Dag Allemaal Jurgen Verstrepen naar zijn relatie met Marie-Rose Morel. Marie-Rose Morel die nog eens een Recht van Antwoord naar Knack heeft gestuurd zonder dat er iets in staat dat we nog niet wisten. Maar passons. Toen hij in 2004 lid werd van het VB leek Jurgen Verstrepen beste maatjes te zijn met Marie-Rose Morel. Wat is er dan fout gelopen? Verstrepen: “Ik heb er het raden naar. Eigenlijk weet ik nog steeds niet wie Morel precies is. Ik heb nochtans veel mensenkennis, maar haar kan ik niet inschatten. Misschien zegt dat genoeg.” Is Morel de reden voor een tweestrijd bij het VB? Verstrepen: “Nee, dat gaat te ver. Uiteindelijk wordt zij ook gebruikt en misbruikt door Vanhecke om de machtsstrijd tegen Philip Dewinter te voeren. Al heeft ze dat zelf niet door. (…) Ze is niet machtig genoeg om op haar eentje een partij die al meer dan twintig jaar bestaat om zeep te helpen.”

Verstrepen werd dan wel als de man van de freedom of speech binnengehaald bij het VB, maar van veel freedom of speech binnen de partij was er geen sprake. Verstrepen: “Al snel merkte ik dat niet iedereen zo blij was met mijn komst. Ik werd natuurlijk ook meteen naar voor geschoven, belandde na de eerste verkiezingen al in het Vlaams Parlement. Dan ontstaat de eerste nijd. Dan komen de eerste signalen van partijleden die het niet eens zijn met liberaaldenkend verruimertje Verstrepen. Plots was het van: hij is nooit bij het NSV geweest, is niet gepokt en gemazeld in het Vlaams-nationalisme en hij kent de ‘Vlaamse Leeuw’ niet vanbuiten. Hadden we hem wel moeten binnenhalen?”

“Toen ik ongeveer een halfjaar bij het Vlaams Belang zat, heb ik eens platen gedraaid op het overwinningsfeestje van de partij in Wilrijk. Eerst vond iedereen dat amusant. Een mandataris die achter de draaitafel gaat staan en ambiance brengt, dat hadden ze nog nooit gezien. Maar toen ik een plaat van een Indiase artiest speelde – nochtans een hit in die tijd – veranderde de sfeer plots. Enkele aanwezigen begonnen op te spelen: ‘Het is niet omdat je een verruimer bent dat wij uwe multikul moeten slikken.' Ik was woedend, maar kreeg de wijze raad toch maar iets anders te spelen. Dat was niet de enige keer. Ik fungeerde wel vaker als dj op feestjes van het Belang. Soms kwamen er dan mensen met een cd aanzetten van groepen die het fascisme verheerlijken. Groepen die ook gedraaid worden op feestjes van Blood & Honour en dat soort clubs. Ik probeerde dat altijd te omzeilen en legde die cd’s lang genoeg opzij tot ze het vergeten waren. Zo zijn er al die jaren meerdere dingen gebeurd waar ik het totaal niet mee eens was. Ik vond en vind nog steeds dat het Belang dat soort extremisten de toegang zou moeten weigeren.”

“Voor alle duidelijkheid: niet alle Vlaams Belangers zijn fascisten zoals sommigen willen doen geloven, maar er is binnen het Vlaams Belang echt wel een harde kern die zich verstopt achter het succes. En deze mensen zorgen ervoor dat het Vlaams Belang altijd achter een cordon sanitaire zal blijven zitten. Ze willen helemaal niet besturen. Dat zijn de straatvechters die vanuit de oppositie niets anders doen dan langs het geldloket passeren. Ik ga niet zeggen wie, maar er zijn mensen bij die op hogere niveaus zitten.” Philip Dewinter heeft, op aangeven van Jurgen Verstrepen, na de moordpartij van Hans Van Temsche gezegd dat extremisten niet thuishoren in het Belang. Verstrepen: “Ja, en hij meende dat ook. Alleen haalde zijn uitspraak niet veel uit want ook hij kreeg toen de wind van voor van een aantal mensen. (Jurgen Verstrepen én Dag Allemaal vergeten hier wel even dat Dewinter na zijn uitspraak over extremisten die eruit moeten, die uitspraak een week later alweer relativeerde. Het was ook weer niet de bedoeling een heksenjacht tegen die mensen te ontketenen, zei Dewinter in Humo – red.)” Voor Verstrepen is Frank Vanhecke de boosdoener bij het VB. Verstrepen: “Hij wil die harde kern (…) niet voor het hoofd stoten omdat hij bang is om een deel van zijn achterban te verliezen en omdat hij bang is van een aantal mensen binnen de partij.”

Merkwaardig is dat Dag Allemaal na het interview met Verstrepen naar Frank Vanhecke holde voor een nawoord. Niet dat we Dag Allemaal zo vaak lezen, maar we kunnen ons niet herinneren dat het bij andere interviews ook gebeurde. Maar goed, wat wist Frank Vanhecke (foto 3)? Frank Vanhecke: “Ik kan trots zijn op ál mijn mandatarissen, en ik kan je verzekeren dat racisten niet welkom zijn. Als ik tijdens onze manifestaties mensen zie die racistische of fascistische symbolen dragen, dan wijs ik ze onverbiddelijk de deur.” Dag Allemaal verzuimt om Vanhecke te vragen of een klassieker bij VB-optochten als “Islamieten = parasieten” dan geen racistische uitspraak is.

Als Dag Allemaal Vanhecke vraagt naar de muziek die op VB-feestjes gedraaid wordt (geen ‘multikul’ zoals Indiase muziek, als het kan een plaat uit het Blood and Honour-repertoire), antwoordt Vanhecke volledig naast de kwestie. Frank Vanhecke: “Ik beoordeel niemand op zijn muzieksmaak, zelf ben ik blijven steken bij Charles Aznavour. Ik ben 48 jaar en voel me mentaal nog stukken ouder. Vraag maar aan mijn kinderen: die vinden mij ronduit ouderwets. Dus, mij zal je zelden vinden op feestjes. Ik ben alleszins nooit aanwezig geweest op een fuif waar Jurgen plaatjes heeft gedraaid.” Vermits de uitspraak van Verstrepen over Blood and Honour-toestanden op een VB-feestje al enige tijd geleden werd gedaan (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/4796919/jurgen-verstrepen-klapt-uit-de-biecht-neonazi) had Vanhecke zich over dat gevoelig onderwerp wel eens kunnen informeren. Maar blijkbaar is het voor hem geen gevoelig onderwerp.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, verstrepen, blood and honour |  Facebook | | |  Print

05-09-07

Neonazi's met hakenkruisen getooid in het Limburgse Kinrooi

ISD-2007---aISD-2007-bIn een zaal bij een café in Ophoven, deelgemeente van het Limburgse Kinrooi, had voorbije zaterdag een bijeenkomst plaats van een groep van 130 tot 150 neonazi's. Een andere bron spreekt over een 200 neonazi's. Burgemeester Hubert Brouns (CD&V) van Kinrooi (foto 1) heeft de aanwezigheid van de neonazi's gisteren bevestigd aan Het Belang van Limburg.

"De bijeenkomst was niet aangekondigd, zoals gebruikelijk. Zaterdag werd rond 19.00 uur een concentratie van personen gemeld, die in het zwart gekleed gingen met hakenkruisen. Daarop is de federale politie ter plaatse gegaan om ongemerkt een oogje in het zeil te houden", vertelt burgemeester Brouns. "Naar de reden voor de bijeenkomst blijft het gissen. De zaal werd op een misleidende manier geboekt, zodat vooraf niet geweten was dat het om rechtsextremisten ging. De federale politie lichtte vervolgens de lokale politie in, zodat ik ook op de hoogte werd gebracht. Het is de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst in onze gemeente plaatsheeft", aldus nog de Kinrooise burgemeester.

De federale politie is ter plaatse gaan kijken maar beperkte haar vaststellingen weer eens tot dat er op de openbare weg geen incidenten waren. Zaterdagavond organiseerde de Duitse sectie van Combat 18 een Ian Stuart Memorial waarvoor het ‘meetingpoint’ niet zo ver van Kinrooi lag: op de A2-autostrade Eindhoven - Maastricht, aan het tankstation bij afrit 35.  Aan dat tankstation zou tussen 18.00 en 19.00 uur de weg naar het concert gewezen worden, zodat het niet ondenkbaar is dat het gezelschap dat daar afgesproken was om 19.00 uur Kinrooi binnenviel. Met de affiche voor die Memorial (foto 2) mocht echter meer volk verwacht worden dan het gesignaleerd aantal neonazi’s zaterdagavond in Kinrooi. In Weelde, bij het vorige in ons land georganiseerde concert van de Duitse sectie van Combat 18, met deels dezelfde groepen, waren 2 000 neonazi's aanwezig.

Anderzijds zijn het dezer dagen drukke tijden voor Blood and Honour en tutti quanti. Voor de op 24 september 1993 overleden Ian Stuart Donaldson, frontzanger van Screwdriver en stichter van Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070828), wordt op 21 en 22 september in Engeland alweer een Memorial ingericht (foto 3). Vlaanderen is op 27 oktober aan de beurt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070809). Als het herrenvolk uitgerust is van de concerten dezer dagen.

  • Update: Het was in Kinrooi inderdaad de Ian Stuart Memorial van de Duitse sectie van Combat 18. Bij Blood and Honour-traditional (de organisatoren van 27 oktober) amuseren ze zich intussen met de tegenvallende opkomst voor het Combat 18-concert in Kinrooi. 
  • Morgen op deze blog: Foute muziek bij het VB.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print