30-11-07

Le nouveau Front National est arrivé

Terwijl ze zich bij het Vlaams Belang opmaken om dertijg jaar Vlaams Blok/Belang te vieren met een tweedaags feest begin december in Antwerpen, kijken ze bij extreemrechts in Franstalig België opnieuw vol vertrouwen naar de toekomst. Ex-boegbeeld/stichter/voorzitter Daniël Féret en zijn vriendin zijn nog maar net met de vuilnisemmers op straat gezet bij het Front National (FN, foto 1), of zijn voormalige medestanders lieten voorbije maandag 26 november al voluit in hun kaarten kijken.
 
Kakelvers voorzitter Michel Delacroix (FN-senator, de man links op foto 2) deelde de verzamelde pers mee dat het 'nieuwe FN' de zaken volledig anders, en met meer sérieux, zal aanpakken. Dat laatste zal niet meteen moeilijk zijn. Het FN onder leiding van Daniel Féret (de man rechts op foto 2) was een hallucinant chaotische bedoening. Alle FN-mandatarissen in kamer en senaat, uiteindelijk verkozen dankzij het oude bestuur, hebben de nieuwe ploeg alvast hun volledige steun toegezegd. Ze konden ook moeilijk anders. Om de nieuwe wind te duiden is voor zeer binnenkort een grote propagandaslag gepland in Franstalig België. Onderdeel daarvan is de nieuwe FN-website die op 3 december gelanceerd wordt. Daarnaast wordt ook een nieuwe structuur opgericht ('NAFFN') die de financiën en de boekhouding van de partij ter harte zal nemen.
 
Financiële twisten, fraude, gesjoemel, verduistering van overheidsgeld, interne beschuldigngen van diefstal en ander fraais waren in de voorbije twee decennia vaste prik in de rangen van het FN. Opvallend genoeg maakte het extreem-rechtse FN van de strijd tegen het 'financieel gesjoemel' van de mainstream partijen steevast een 'speerpunt'. Het FN staat momenteel trouwens onder scherp toezicht. Het Brusselse parket wil immers graag weten wat er met de overheidsmiddelen precies is gebeurd in de afgelopen jaren. De fiscus is eveneens vragende partij voor 'meer duidelijkheid', om een financieel kluwen eenvoudig te omschrijven. Dit alles maakt dat de overheidsdotatie geschrapt is en blijft.

Eén van de eerste 'werkpunten' voor het FN is het lijmen van de ontelbare breuken in de extreem-rechtse familie, veroorzaakt door tweeëntwintig jaar Féret. Naar verluidt staat het nieuwe FN-bestuur nu al dicht bij een samenwerking of fusie met het 'Front Nouveau de Belgique' (FNB). Eén van de talloze FN-dissidenties in de voorbije 20 jaar. Het belang van het FNB is echter compleet verwaarloosbaar. Het FNB, indertijd opgericht door Marguérite Bastien, stelt nauwelijks nog iets voor; geen partijwerking, geen militanten, geen bekende koppen en - bijgevolg - geen aanhang. Bij verkiezingen scoort de partij steevast 0,5% van de stemmen of zo mogelijk nog lager.
 
Nu lastpost Féret en zijn partner Audrey Rorive definitief uit het zicht verdwenen zijn, krijgt ook de relatie met het Franse FN weer een nieuwe kans. Kopstuk Jean-Marie Le Pen nam al in de jaren '80 uitdrukkelijk afstand van het Belgische FN van Féret zo gauw hij kennis had gemaakt met zijn 'politieke familie' in België. Een uiterst pijnlijke zaak voor het Belgische FN want zelfs in haar statuten definieerde de vzw 'Front National/Nationaal Front' zichzelf als de: "Belgische vertegenwoordiging van het Franse FN". Niet dus.

Na nieuwjaar neemt het Front National ook haar intrek in een nieuw kantoor in Brussel. Ver weg van het Elsense 'hoofdkwartier'  van weleer waar de partij jarenlang gevestigd was en waar zich weinig toevallig ook de woning van ex-voorzitter Daniël Féret bevond. Met de gehele operatie hoopt men de basis te leggen voor een partijwerking die het FN moet laten uitgroeien tot een 'volkspartij'. Een 'parti de masse' die de francofone evenknie van het Vlaams Belang moet worden. Kortom: alles anders & beter.

  • Volgens Manuel Abromowicz (RésistanceS) wil het FN van Charleroi een 'Antwerpen' maken dat het FN in Franstalig België in de lift zet, en zit het erin dat het in sommige Brusselse gemeenten tot een eenheidslijst VB-FN komt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: http://www.resistances.be/feret07.html.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn |  Facebook | | |  Print

29-11-07

De dromen van de stad verhuizen naar het archief

Het archief van de Droom de stad-actie wordt overgedragen naar het Antwerps stadsarchief. Droom de stad was een actie opgezet door de culturele sector opdat Antwerpenaren hun dromen zouden opsturen, waarna die dromen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar drie dagen lang in het oude Antwerps justitiepaleis werden voorgelezen door Bekende Vlamingen. ‘Stop met het gezeur, denk vooruit: wat wil je?’ was het idee om zo onrechtstreeks mensen op andere gedachten te brengen dan VB te stemmen. Vandaar bijvoorbeeld de steun van de vakbonden voor deze actie. (Foto’s: 1. De voorleesactie in het oude Justitiepaleis. 2. De Antwerpse binnenstad. 3. De Antwerpse ‘Vogeltjesmarkt’)

Brachten de 0110-concerten nog een mentale klik teweeg, we geloven niet dat dit gebeurd is met de Droom de stad-actie. Ook al werd het initiatief bekroond met de ‘Thuis in de stad’-prijs, we denken niet dat er één Antwerpenaar is die er zijn voornemen door veranderd heeft. Daarvoor was de actie te vrijblijvend, en teveel een incrowd-gebeuren. Maar goed, op de website van de actie was lange tijd te lezen wat Antwerpenaren aan dromen hadden doorgestuurd. Het beste – het naïefste, zullen anderen zeggen – en het slechtste.

De 40-jarige Isabelle bijvoorbeeld schreef: “Ik droom van een stad waar iedereen zich in eerste instantie een Antwerpse wereldburger voelt, wat zijn/haar afkomst, nationaliteit, huidskleur, seksuele geaardheid, overtuigingen… ook moge zijn. (…) Ik droom van een stad met minder autoverkeer en een uitgebreider aanbod aan openbaar vervoer. Ik droom van een stad met meer bomen. Ik droom van een stad waar iedereen zijn stad proper helpt te houden. Ik droom van een stad waar ik weer fier over mag zijn. Ik droom van een stad waar niemand meer voor extreemrechts stemt.”

Maar VB-aanhangers konden evenzeer hun hart luchten. Zoals de 57-jarige ‘den Dirk’ die minstens zestien mails verstuurde. Hij droomt dat “Antwerpen de hoofdstad wordt van Republiek Vlaanderen Vrijstaat die niet langer een kolonie wou zijn van de koloniale staat Belzijke, dat reeds in 1960 zijn andere kolonie, Congo, verloor”, en ook van “een stad waarin alle mooie jonge vrouwen nooit het woord ‘Neen’ kunnen uitspreken” (sic). Om deze en andere dromen waar te maken hoopt(e) 'den Dirk' dat na de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober het VB/Vlott-kartel de lakens zou uitdelen “onder de hoede van FDW”.

De 50-jarige Nicole had naar onze mening één van de leukste dromen: “Ik droom dat er op 8 oktober niemand voor het Vlaams Belang stemt. Daarom krijgt iedereen een week betaalde vakantie om te vieren en te feesten.” Maar zoals de Nederlandse filosoof Marco Borsato ons eerder al vertelde: dromen zijn bedrog. De kans is klein dat we bij het einde van het VB een week vakantie krijgen om te vieren en te feesten. We zullen wel weer ‘allen voor A’ moeten werken van Patrick Janssens.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 8 oktober |  Facebook | | |  Print

28-11-07

Dronken VB-parlementslid veroorzaakt auto-ongeval

Het is bekend dat VB-parlementsleden vrolijk door het leven stappen, en sommigen onder hen doen dat nog iets vrolijker dan de anderen. Eén van hen is Frank Creyelman. Hij is sinds 1995 VB-parlementslid alhoewel nog nooit rechtstreeks verkozen. Wat natuurlijk alvast een reden is om vrolijk door het leven te stappen. Op 8 november was Frank Creyelman betrokken bij een auto-ongeval in Brussel. Volgens La Dernière Heure (foto 1) zat Creyelman dronken achter het stuur.

Frank Creyelman (foto 2) is hét voorbeeld van hoe VB’ers met iets wegkomen wat een ander niet moet proberen. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 geraakte bekend dat Frank Creyelman als VB-fractieleider in de Mechelse gemeenteraad een onkostennota  had ingediend bij het Mechels stadsbestuur om de aankoop van een salon en van een diepvriezer (!) terugbetaald te krijgen door de Mechelse stadskas. Toch niet echt aankopen die het Mechels politiek leven ten goede komen. Aankopen waarbij de latere VISA-uitgaven van Antwerpse schepenen in het niets verdwijnen, maar desondanks werd het VB bij die gemeenteraadsverkiezingen in 2000 de grootste partij in Mechelen.

Verder is Creyelman vooral bekend van het idee om ‘hangjongeren’ met een ‘mosquito’ weg te pesten, een apparaat dat een schadelijk geluid uitstoot dat enkel hoorbaar zou zijn voor jongeren onder de vijfentwintig jaar. Een idee dat zelfs de kwieten van Groen Rechts absurd vinden. Tot veel meer kwam Creyelman niet. In het rapport in de aanloop van de parlementsverkiezingen op 10 juni kreeg Creyelman voor zijn parlementaire prestaties dan ook een 2 op 10 van De Standaard, en een 0 op 10 van De Morgen. Maar Creyelman is iemand waar de partijtop op kan rekenen, vandaar dat hij altijd goed gepositioneerd wordt om als opvolger van een effectief verkozene het Vlaams parlement binnen te stappen, en anders coöpteert men hem wel voor een zetel in de Senaat. Toen onlangs de niet verkozen Freddy Van Gaever moest gesust worden met een parlementszitje werd Van Gaever voor de Senaat gecoöpteerd, maar de traditionele gegadigde voor de coöptatie – Creyelman – kon daarop als bij toeval als opvolger naar het Vlaams parlement verhuizen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070704).

Op de begrafenis van oud-VMO-leider Bert Eriksson was Creyelman één van de weinige aanwezige VB-parlementsleden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051014). En verder haalt Creyelman nog slechts de gespecialiseerde pers omdat mensen uit zijn entourage overstappen naar de Lijst Dedecker, en om zijn deelname aan parlementaire reizen. ’t Pallieterke schreef vorige week: “Zelf was hij (Creyelman, nvdr.) op parlementaire snoepreis naar Canada als in zijn stad Mechelen politiek vuurwerk wordt afgeschoten en een schepen in de bak vliegt op verdenking van corruptie.” Maar op 8 november was Creyelman wel in het land. Hij rijdt dan met zijn Alfa Romeo, met parlementaire nummerplaat P326, op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek als hij betrokken geraakt in een auto-ongeval. Creyelman zegt tegen de politie niet dronken te zijn. Zijn rijbewijs wordt niet ingehouden, en hij mag terug achter het stuur van zijn auto plaatsnemen na het afnemen van twee testen. Volgens  La Dernière Heure blijkt nu dat Creyelman 0,88 promille in zijn bloed had. Wat meer is dan toegelaten.

Nog volgens La Dernière Heure zou Creyelman eerst tegen de achterkant van een Twingo gereden hebben, en vervolgens tegen de voorkant van een Audi 80. De bestuurder van die laatste auto vreesde dat de Alfa Romeo-rijder de plaats van de botsing wilde verlaten vooraleer de politie ter plaatse was. De bestuurder van de Audi sommeerde Creyelman dat niet te doen. Later vernam de bestuurder van de Audi dat Creyelman tegen hem klacht heeft neergelegd wegens slagen en doodsbedreigingen. Toen de bestuurder van de Audi op zijn beurt klacht wilde neerleggen tegen Creyelman, raadde de politie hem dat af vermits van een klacht tegen een parlementslid toch niets in huis zou komen. Frank Creyelman nuanceerde intussen ten overstaan van La Dernière Heure zijn woorden. Hij zou niet gezegd hebben dat hij niet dronken was, of gedronken had, maar dat hij zich niet als een gevaar op de weg voelde. “Ik was al drie à vier uur van tafel weg (als ik het stuur heb genomen). Ik weet niet wat ik juist gedronken heb. (…) Maar, zeg eens, dat ongeval heeft toch geen dode veroorzaakt, niet?” Het procesverbaal met de officiële vaststellingen draagt het nummer BR 90L6305840/07 bij het Brussels parket.

00:08 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creyelman |  Facebook | | |  Print

In de val getrapt gespannen door het VB

De Gentse gemeenteraad (foto 1) heeft maandagavond ingestemd met een verbod voor het Gents stadspersoneel dat in contact komt met het publiek om een hoofddoek te dragen.

Allez, officieel gaat het om alle uiterlijke kentekens van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen, maar iedereen weet dat het verbod er alleen maar is gekomen omwille van een hetze tegen de hoofddoek. Open VLD en CD&V trapten in de val die het VB gespannen had. Open VLD-schepen Mathias De Clercq benadrukte nogmaals dat zijn houding is ingegeven door andere motieven dan  het VB, maar het resultaat blijft wel hetzelfde.

De Gentse stadskrant TiensTiens (foto 2, klik op de afbeelding voor een link naar hun website) maakte volgend verslag van een turbulente avond op het Gentse stadhuis, en geeft daarbij een stevige portie kritiek:
http://www.tienstiens.org/node/3001?subscr=webartikel&nid=3001.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, gent, racisme |  Facebook | | |  Print

27-11-07

Dewinter met eieren bekogeld in Oostenrijk

Voor wie hem de voorbije dagen gemist heeft: Philip Dewinter was vorige donderdag en vrijdag in het Oostenrijkse Graz waar hij een vijftiende afdeling oprichtte van het netwerk ‘Europese steden tegen islamisering’. Dewinter kreeg daarvoor een tegenactie aan zijn been, en eieren naar zijn kop gegooid. Maar Dewinter moet niet klagen: zijn politieke vrienden doen nog ergere stoten.

De extreemrechtse Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), met als kopstuk in Graz Susanne Winter (foto 1, klik op de foto voor een grotere afbeelding), had Dewinter naar Graz gehaald voor een meeting onder de slogan: ‘Stop islamisering en immigratie-invasie’. Ook Marcus Beisicht van de Keulense extreemrechtse splinter ‘Pro Köln’ was als gastspreker aanwezig. (Foto 2, v.l.n.r.: Susanne Winter, (achteraan) Marcus Beisicht, (op de voorgrond) FPÖ-europarlementslid Andreas Mölzer, en Philip Dewinter – in de Oostenrijkse pers omschreven als “Der Belgischer Rechtsextremist” of nog als “Den Fraktionschef des rechtsextremen fremdenfeindlichen belgischen Vlaams Belang”.)

Daags voor de meeting weigerde de Oostenrijkse provincie Steiermark de zaal ter beschikking te stellen waar de meeting oorspronkelijk voorzien was. Bijgevolg moest nog vlug elders in Graz, bij een privé-zaalverhuurder, een andere zaal gehuurd worden. Maar daar blokkeerden dan weer een tweehonderdtal mensen de ingang van de zaal. Politie in gevechtsuniform kwam eraan te pas om de ingang tot de zaal vrij te maken. Drie tegenbetogers werden daarbij opgepakt. Philip Dewinter werd met eieren bekogeld onder het roepen van “Nazis raus” en het nummer Schrei nach Liebe van de Berlijnse punkgroep Die Ärzte. Schrei nach Liebe is een populair lied in de strijd tegen extreemrechts in Duitsland, en is een paar jaar terug nog gecoverd door het Aarschotse meisjeskoor Scala onder leiding van de broers Stijn en Steven Kolacny (Voor het verhaal over het lied, zie:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrei_nach_Liebe; voor de originele uitvoering, zie: http://www.youtube.com/watch?v=4uY7MbPsasA; voor het Scala-album met Schrei nach Liebe, zie: http://www.kolacny.com/nl/muziek/albums/dream-on/index.htm). Maar dat even tussen haakjes, terug nu naar Oostenrijk.

Philip Dewinter – altijd de eerste om politieke activiteiten van buitenlanders in ons land aan te klagen, het is zelfs één van de punten uit zijn zeventigpuntenprogramma – richtte in Ostenrijk de Graz-afdeling op van zijn netwerk ‘Europese steden tegen islamisering’. Volgens Dewinter zijn ook Keulen, Rijsel, Marseille, Antwerpen, Brussel, Bologna, Mechelen, Rotterdam, Berlijn, Wenen en  nog een paar andere steden toegetreden tot dit stedenverband tegen islamisering. “De betrokken steden verenigen zich om gezamenlijk te protesteren tegen de islamisering, en organiseren en coördineren binnen het stedenverband hun gezamenlijk protest.”
Dewinter zegt niet dat “schimmige comités” of “extreemrechtse mantelorganisaties” uit die steden zich verenigd hebben om… Neen, het klinkt resoluut: de steden Keulen, Rijsel, Marseille, Antwerpen, Brussel… Alsof Philip Dewinter intussen burgemeester is geworden van Antwerpen, Johan Demol burgemeester van Brussel en Frank Creyelman burgemeester van Mechelen. Het kan dat we iets gemist hebben uit de actualiteit de voorbije weken en maanden, maar dát toch niet.

De eieren op het ‘schoon kostuum’ van Philip Dewinter zijn te betreuren, maar het is nog altijd minder erg dan de kosten door het vandalisme op een zeventigtal straatnaamborden en enkele verkeersborden in Schoten, veertien dagen geleden. Belgische vlaggen op de Schotense straatnaamborden werden ’s nachts met zwarte en blauwe verf besmeurd; stickers op de straatnaamborden en verkeersborden moeten de Schotenaren blij maken met onder andere de slogan ‘Het einde is nabij’, waarbij een afbeelding van België dat doormidden breekt (zie: http://www.atv.be/v3/newsdetail.aspx?mid=&id=6874). De politie plaatste op de website van de gemeente een oproep aan getuigen van de nachtelijke raid (zie: http://www.schoten.be/nieuws/november07/vandalisme.htm). Ver moet anders niet gezocht worden naar de daders: een aantal stickers dragen het logo van de Vlaams Belang Jongeren (foto 3). De eerste VB-website die dit vandalisme op straatnaamborden en verkeersborden in Schoten veroordeelt moeten we nog tegenkomen.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, internationaal, islam |  Facebook | | |  Print

26-11-07

Philip, neem jezelf niet al te ernstig

Philip Dewinter en Frank Vanhecke (foto 1) vroegen vorige week de VRT-top te onderzoeken of de VRT zich wel houdt aan de decretale verplichting van neutraliteit en objectiviteit. Bij de Nederlandse omroep NOS zou na aanhoudende klachten over “de uitgesproken linkse voorkeur van de publieke omroep” een zelfonderzoek gebeuren, en de VRT kan daar maar best een voorbeeld aan nemen. Eigen onderzoek van het VB wees uit dat het VB véél te weinig aan bod komt op onze publieke zender. Wat Vanhecke en Dewinter uit het oog verliezen is dat televisieprogramma’s in de eerste plaats interessant moeten zijn, of er kijkt geen kat naar. Vandaar de afweging van televisiemensen wie ze wel en wie ze niet naar de studio halen.

Vanavond begint Frieda Van Wijck (foto 2) aan een nieuwe reeks van het populaire praatprogramma De laatste show. Zaterdag vroeg men Frieda Van Wijck in Het Nieuwsblad of Philip Dewinter als gast denkbaar is. Frieda Van Wijck: “Het is geen richtlijn van Woestijnvis dat we niemand van het Vlaams Belang mogen uitnodigen in De laatste show. We geven wel de voorkeur aan mensen die zichzelf niet al te ernstig nemen.”

Voilà. Probleem opgelost, Philip. Neem jezelf niet al te ernstig, en het komt allemaal in orde. Voor de serieuze zaken? Daar verwittigen de linkiewinkies wel voor. Zie: http://nl.youtube.com/watch?v=kBL-1dSycwk&feature=related.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, media |  Facebook | | |  Print

25-11-07

Uit eigen belang van het VB naar de LDD overgestapt

Er is al wat volk van het Vlaams Belang (VB) overstapt naar de Lijst Dedecker (LDD), zij het meestal klein grut. De partijafdeling van Ichtegem (Ichte wat?) bijvoorbeeld. VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 1) is echter ook not amused met de kritiek die het VB krijgt van Jean-Marie Dedecker. Vorige week lanceerde Vanhecke de tegenaanval (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071118), maar toch stopt de overstap van zijn personeel niet.

Jongste in de reeks is VB-gemeenteraadslid en groenteboer in Boechout Jan Verelst (foto 2). Hij heeft een groot- en kleinhandelszaak in groenten en fruit, en vertelt in De Nieuwe Gazet dit weekend: “Veel klanten bleven weg omdat ik bij het Vlaams Belang was. Ik won er enkele klanten bij, maar zeker niet zoveel als ik er verloor.” Op de jaarmarkt in Boechout, begin oktober, deelde het Vlaams Belang aan haar stand appelen uit. Appelen van Jan Verelst. Kinderen namen het fruit gretig aan maar moesten het van hun ouders terugleggen.

Jan Verelst, VB-lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen, geraakte op eigen kracht verkozen in de gemeenteraad en blijft daar nu zitten als nieuwbakken LDD’er. Verelsts bekendheid als groenteboer werd wel gebruikt voor het vullen van de lijstduwersplaats op de VB-lijst, maar geld om de verkiezingscampagne te financieren was er enkel voor de eerste drie op de lijst. En dat wringt. Voor het overige heeft Verelst geen probleem met de Boechoutse VB’ers.

Anders is het met de nationale en Antwerpse partijtop. Jan Verelst: “Tijdens een partijmeeting hoorde ik oorlogstaal tegenover moslims. Zo los je geen problemen op. Als het VB zich zo radicaal blijft opstellen, zal de partij het cordon sanitaire nooit doorbreken.” Verelst zegt als LDD’er meer zaken te kunnen aanbrengen in de gemeenteraad. “Mensen komen met problemen naar mij. Maar ze willen niet dat ik ze in naam van het VB aan de gemeenteraad voorleg. Nu kan ik dat wel.”

De plaatselijke VB-fractie betreurt de beslissing van Jan Verelst om over te stappen naar LDD. Wally Liekens, fractieleider van de nu nog driekoppige VB-gemeenteraadsfractie: “Ondanks de korte samenwerking met Jan hebben we toch goede herinneringen aan deze periode. Dat er al eens kleine meningsverschillen waren willen we niet ontkennen, maar die konden telkens op een constructieve en gezonde manier besproken  en uitgeklaard worden. (…) Ondanks dit alles blijven we (…) politieke vrienden. Hopelijk is dit wederzijds.”

Jean-Marie Dedecker (foto 3) heeft er intussen een adres bij als hij nog eens een appeltje wil schillen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, dedecker |  Facebook | | |  Print

24-11-07

Website Hugo Gijsels

Hugo Gijsels1Met het overlijden dinsdag van Walter De Bock is hét voorbeeld voor vele andere onderzoeksjournalisten van ons heengegaan. Georges Timmerman, die vandaag de twaalf belangrijkste werken van Walter De Bock memoreert in De Morgen, vat de thema's in Debocks werk samen als: grootschalige corruptie en fraude, infiltratie van de georganiseerde misdaad in het zakenleven en de politiek, de kuiperijen van politie en geheime diensten, illegale wapenhandel, het in kaart brengen van extreem rechts en de verwevenheid tussen neonazi's en 'fatsoenlijk' rechts, en de demystificatie van het koningshuis. In Franstalig België verloren ze onlangs Bénédicte Vaes, ook niet de minste (zie: http://www.resistances.be/bvaes.html). Op 27 december is het dan weer drie jaar geleden dat Hugo Gijsels overleed, als onderzoeksjournalist opgeleid door Walter De Bock (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050220).

Om Hugo Gijsels’ baanbrekende journalistieke werk in herinnering te brengen, werd door Wim Haelsterman (medewerker van AFF/Verzet, RésistanceS en Searchlight) een website gecreëerd. Op
www.freewebs.com/hugogijsels vind je een beknopt overzicht van Hugo Gijsels’ werk en leven: boeken en artikels, en verhalen zoals over Hugo’s verbondenheid met de Ardennen. Wie wil kan een boodschap nalaten op de website. Niet altijd maar soms duurt het wel even vooraleer alle teksten, illustraties en linken ingeladen zijn, en zichtbaar worden. Geduld is dan de aangewezen deugd.

De Franse krant Le Monde schreef over Hugo Gijsels’ standaardwerk Het Vlaams Blok (1991): “Utile, bien documentée et sans complaisance” (“Nuttig, goed gedocumenteerd en zonder beleefdheden”). “Gijsels was het predikaat 'onderzoeksjournalist' waard. (…) (Hij) waarschuwde al voor racisme in het algemeen en het Vlaams Blok in het bijzonder toen iedereen nog zweeg”, luidde het in De Morgen bij het overlijden van Hugo Gijsels. Zelf zijn we schatplichtig aan Hugo Gijsels: het was Hugo’s dood die ons deed beseffen dat zijn werk moest voortgezet worden en na de gedrukte edities van Verzet, stopgezet in 2000, begin 2005 Verzet opnieuw verscheen. Nu onder de vorm van deze blog.

Hugo Gijsels woonde de laatste jaren van zijn leven in het Waalse boekendorp Redu, waar zijn echtgenote nog steeds een tweetalige boekenwinkel, met het accent op maatschappijkritische boeken, openhoudt. Intussen is ook voormalig journalist, cursiefjesschrijver en theaterdirecteur van De Zwarte Komedie Bert Verhoye in Redu gaan wonen. Hugo en Bert zouden elkaar urenlang verhalen hebben kunnen vertellen, en vele anekdotes kunnen bovenhalen. Helaas heeft het niet mogen zijn.

De nieuwe website over Hugo Gijsels (vlak na Hugo’s dood was even een andere website over Hugo on line) is een eerbetoon aan één van de belangrijkste mensen in de naoorlogse strijd tegen het racisme en fascisme, en een vriend die veel warmte en genegenheid gaf (Foto: Hugo Gijsels met achter hem een affiche voor een AFF-betoging eind jaren tachtig.)
 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

23-11-07

De slimste mens ter wereld, tegen het VB en tegen een hoofddoekenverbod

Journaliste Annelies Rutten won gisterenavond met lengten voorsprong de VRT-kwis De slimste mens ter wereld. Studio 100-baas Hans Bourlon had een off day. Professor en voorzitster van Amnesty International België Eva Brems struikelde in het zicht van de meet omdat ze de beelden van de brand in de Innovation in Brussel in 1967 niet herkende (foto 1: de drie finalisten; blog Annelies Rutten: http://nieuwsblad.typepad.com/annelies_rutten/?gclid=CIDKp5e98Y8CFQ6ZQwodMVezMg). Anderhalf miljoen mensen (!) keken gisterenavond naar de finale van De slimste mens ter wereld.

Voor presentator Eric Van Looy waren de twee professoren in de jongste reeks van De slimste mens ter wereld dé verrassing: Jean Paul Van Bendegem, hoogleraar logica en wetenschapsfiliosofie aan de V.U.Brussel, en Eva Brems, docent mensenrechten en Niet-Westers recht aan de R.U.Gent. “Hoe komt het toch dat ik uitgerekend beide professoren niet kende?”, vroeg Eric Van Looy zich schalks af in Humo. Voor Verzet-lezers met een goed geheugen was alvast Eva Brems (foto 2) geen onbekende. In het Verzet-nummer van maart 1998 werd meer dan een volle bladzijde verslag van een exposé van Eva Brems ingeleid met: “Eva Brems slaagde waar veel collega’s juristen op colloquia in falen: een helder betoog houden over een juridische aangelegenheid.”

Aanleiding was het colloquium Ondergesneeuwde sporen, strategieën tegen extreem-rechts, in één van de zalen van het Vlaams parlement in Brussel. Eva Brems legde daar uit dat aan het begrip ‘democratie’ zowel een formele als een materiële voorwaarde kleeft. Het volstaat niet om – zoals het Vlaams Blok – te zeggen dat je een democratische partij bent omdat je gemandateerd wordt bij parlements- en andere bestuursverkiezingen. Als je ook rekening houdt met de materiële kant, is het Vlaams Blok geen democratische partij. In De Zevende Dag kon je in 1992 Philip Dewinter horen verklaren dat het principe Eigen Volk Eerst! van groter belang is dan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een verdrag waarvan Dewinter de naam overigens slechts stotterend over de lippen kreeg. Omwille van de wet op de partijfinanciering van 10 april 1995 heeft het Vlaams Blok formeel wel dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onderschreven, maar dat is slechts een laagje vernis.

Maar het Vlaams Blok werd niet veroordeeld wegens schending van dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat, legde Brems uit, heeft meer met de procedure te maken dan met de feiten. Bij een klacht tegen VB-leden Koen Dillen en Hans Carpels vond de rechter dat het eerder ging om een persmisdrijf dan om een racistische uitspraak, en persmisdrijven moeten door het Hof van Assisen behandeld worden. Wat er meestal – er zijn uitzonderingen – op neerkomt dat de zaak daar niet verder behandeld wordt. Eva Brems legde ook uit dat op basis van eerder uitspraken het intussen perfect mogelijk is het Vlaams Blok te weren uit het beheer van culturele centra, openbare bibliotheken enzomeer. In de praktijk werd er echter geen werk van gemaakt; de veroordeling van het Vlaams Blok als racistische partij volgde wel in 2004 maar toen rees het gehuil van politici en pers dat het niet opportuun is het Vlaams Blok juridisch aan te pakken voor wetsovertredingen. Een rare redenering. Is het dan ook niet opportuun een gewone burger voor de rechtbank te dagen bij wetsovertredingen? (Lees ook Eva Brems e.a. over de (on)aanvaardbaarheid van het VB: http://www.ethics.be/ethics/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=215).

Eva Brems heeft nog wel meer uitgevlooid waar we het VB moeten situeren binnnen ons rechtsstelsel. Op haar lijst van publicaties (zie: http://www.law.ugent.be/pub/nwr/Evapub.htm) zie je dat ze overigens ook al jaren de kwestie van het hoofddoek dragen volgt, lang voor een reeks politici zich populair probeerden te maken met een hoofddoekenverbod. In De Morgen legde Eva Brems gisteren uit: “Als een ambtenaar zich niet neutraal gedraagt, is er een probleem. Maar nergens is aangetoond dat een ambtenaar die een religieus symbool draagt sowieso godsdienstgenoten bevoordeelt en anderen benadeelt. (…) Je kunt (als overheid, nvdr.) neutraal zijn door ieder symbool te weren of je kunt dat zijn door iedereen gelijk te behandelen en dus niet te discrimineren. Dat is een keuze tussen een koude of een warme samenleving. Een hoofddoek verbieden is even schandalig als er een opleggen.”

Maar wat dan met de scheiding van kerk en staat? “Een overheid die een godsdienst actief promoot, dat kan niet. Het gaat hier evenwel niet om een overheid die de hoofddoek actief promoot, maar die het recht te kiezen er eentje te dragen of niet zou moeten respecteren.” En  Frankrijk en Turkije, zijn dat geen inspirerende voorbeelden? België heeft nu eenmaal een andere traditie: “Godsdienst wordt in ons land ook op allerlei manieren gesubsidieerd, leerkrachten door de overheid betaald onderwijzen het om maar een voorbeeld te geven. Het klopt niet om radicaal te worden op één gebied. Dat is pseudo-objectiviteit die onverdraagzamen in de kaart speelt.” “Trouwens, in de meeste landen is dit (het hoofddoek dragen ook in overheidsdienst, nvdr.) helemaal geen probleem. In Londen zijn er politie-uniformen met sluier, Ikea heeft dat ook. De Australische radio heeft er mij over geïnterviewd. Weet je wat ze zeiden toen ze hoorden dat sommigen zelfbeschikkingsrecht van moslima’s willen afnemen? Dat wij in België op een andere planeet leven.”

Eva Brems is terecht finaliste van De slimste mens ter wereld.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, islam |  Facebook | | |  Print

22-11-07

Jean-Marie Le Pen opnieuw FN-leider, maar hoelang nog?

Het voorbije weekend is Jean-Marie Le Pen (foto 1) met “een stalinistische score” opnieuw verkozen tot leider van het Franse Front National (FN). Met 97,7 % van de stemmen. Frank Vanhecke haalde destijds minder bij het VB. Maar achter Jean-Marie Le Pen woedt een verbeten strijd voor de opvolger van de peetvader van het FN en extreemrechts in Europa.

Het voorbije weekend kwamen de kader van het FN in congres bijeen in Bordeaux. Het dertiende congres van het FN. Maar liefst vijf departementale secretarissen hebben in het vooruitzicht van dit congres hun ontslag ingediend, omdat ze het niet zagen zitten om Le Pen publiekelijk af te vallen alhoewel ze vinden dat Jean-Marie Le Pen (79 jaar oud) met zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen dit jaar een keer teveel kandidaat was van het FN. Tweede bij de presidentsverkiezingen in 2002, was Le Pen nog maar vierde bij de presidentsverkiezingen dit jaar. De reden? Marine Le Pen zeggen zij die vinden dat het traditionele electoraat van het FN verwaarloosd werd, om zich te richten op het linkse kiezerspubliek en de migranten. Een verwijt dat ook Koen Dillen (zoon van en Frankrijk-watcher voor ’t Pallieterke) maakt. De fout van Jean-Marie Le Pen zelf zeggen anderen, Jean-Marie Le Pen die de aantrekkingskracht van het rechtse programma van Nicolas Sarkozy onderschat heeft.

Jean-Marie Le Pen zou het liefst van al zijn dochter Marine Le Pen als zijn opvolgster zien (Eigen Volk Eerst!). Officieel, maar al even subtiel, luidt het dat Le Pen zegt niets te doen om de kandidatuur van dochter Marine te favoriseren maar hij ook niets zal doen om haar tegen te werken. Jean-Marie Le Pen gaf zijn dochter echter wel opdracht om de statuten van het FN te veranderen zodat de leden, en niet langer de kaders, van het FN zijn opvolger zouden kunnen verkiezen. Niet omdat Le Pen nu plots gehecht is aan interne democratie, maar omdat zijn dochter bij de leden van het FN populairder is dan de meer bij de partijkaders gesmaakte Bruno Gollnisch (foto 2: links van Jean-Marie Le Pen, dochter Marine; rechts van Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch). Maar ook Carl Lang (foto 3) is kandidaat opvolger van Jean-Marie Le Pen, en dus kandidaat om naar voor geschoven te worden bij de presidentsverkiezingen in 2012. En nogal wat kaders die vinden dat Bruno Gollnisch te weinig pugnacité heeft, te weinig lef heeft, om tegen Jean-Marie Le Pen in te gaan, scharen zich langzaam om meer rond Carl Lang. De voormalige secretaris-generaal van het FN en één van de buitenlanders die door de politie opgepakt werd bij de manifestatie 'tegen de islamisering van Europa' op 11 september in Brussel.

Intussen bereidt Le Pen zich voor op zijn derde (!) officiële ontmoeting met Nicolas Sarkozy. Om te praten over de aanhankelijkheid van Frankrijk aan de Europese grondwet-in-discussie. Le Pen blijft erbij dat het beter is die kwestie aan een referendum te onderwerpen, liever dan een parlementaire behandeling. Maar Le Pens hoofd staat meer op andere zaken. De slechte verkiezingsuitslag (gemiddeld nog slechts 4,3 % van de stemmen bij de laatste parlementsverkiezingen) bezorgt het FN nog slechts twee miljoen euro per jaar aan overheidsdotatie, tegenover vier komma zes miljoen euro voordien. Eén vijfde van de FN-personeelsleden moest ontslagen worden, en het FN overweegt de verkoop van haar hoofdkwartier in Parijs (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070715). Le Paquebot, het Parijse hoofdkwartier van het FN, zou bij verkoop twintig miljoen euro kunnen opbrengen. Wat nodig is om de negen miljoen kosten van de laatste verkiezingscampagne te vergoeden voor de 360 FN-kandidaten die niet boven de drempel van 5 % van de stemmen geraakten, de verminderde jaarlijkse overheidsdotatie op te vangen en de aankoop van een nieuw hoofdkwartier te financieren. Maar Jean-Marie Le Pen weet het nog niet. Een lening aangaan behoort ook tot de mogelijkheden.

Het congres het voorbije weekend in Bordeaux bevestigde Jean-Marie Le Pen in zijn leidende (we hadden haast geschreven: lijdende) positie bij het FN, met 97,7 % van de stemmen. Maar slechts 53,9 % van de FN-kaders namen deel aan de stemming. Bij de verkiezingen voor het ‘centraal comité’ (bij het FN gebruiken ze nog communistische begrippen, nvdr.) kregen Bruno Gollnisch en Marine Le Pen respectievelijk 85,1 en 75,7 % van de stemmen. Marine Le Pen is al op campagne vertrokken voor het leiderschap van het FN en de volgende presidentsverkiezingen, wetend dat ze populairder is bij de basis dan bij de kaders van het FN. Elke mogelijke verkiezing is ze kandidaat, en ze hanteert meer en meer ‘traditionele’ FN-thema’s. Zo verzet ze zich nu tegen ‘kathedralen van moskees’, zowat hetzelfde als Philip Dewinter in navolging van een FN-traditie doet in Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071109). Bruno Gollnish op zijn beurt ‘ziet zijn peren’ met het vertrek van vijf Roemenese afgevaardigden bij de Europese extreemrechtse fractie Identiteit-Traditie-Souveriniteit (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071112) die nog gevolgd werd door het ontslag uit diezelfde fractie van Allesandra Mussolini. En veel van zijn voormalige medestanders twijfelen aan het charisme van Bruno Gollnisch – hem bezig zien maakt veel duidelijk. Jacques Bompard, burgemeester van Orange, vervoegt nog liever de kansloze presidentskandidaat van extreemrechts-buiten-het-FN Philippe de Villiers.

Bij de presidentsverkiezingen in 2007 haalde Le Pen nog maar 10,2 % van de stemmen. Bij de parlementsverkiezingen later op het jaar verzamelde het FN nog slechts 4,3 % van de stemmen. Of Jean-Marie Le Pen dan wel wie dan ook als FN-leider de volgende verkiezingen ingaat, met de verminderde overheidssubsidie wordt het een zware opgave om terug boven de resultaten van de laatste verkiezingen uit te stijgen. Intussen blijft het FN haar natuurlijke zelf. Over de stakingen dezer dagen in Frankrijk (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Home/article/detail/53582/Tienduizenden-betogers-op-straat-in-Frankrijk.dhtml) verspreidde het FN een persmededeling onder de kop Staken is niet de oplossing. De stakers zouden de ondernemingen, de werkers, de ouders van leerlingen en de moeders misprijzen, en de ambtenaren moeten beseffen dat zij niet de enigen zijn die problemen hebben met hun koopkracht. “Alleen een politiek van nationale solidariteit en nationale broederlijkheid, die breekt met het vernietigende euromondialisme, kan de algemene achteruitgang stoppen en de hele samenleving er terug bovenop helpen”, besluit Jean-Marie Le Pen. “Mon cul” (“Mijn gat”), zeggen meer en meer Fransen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal |  Facebook | | |  Print

21-11-07

Leona Detiège 65

In Humo wordt deze week Leona Detiège geïnterviewd, onder andere gewezen Vlaams minister voor tewerkstelling en sociale aangelegenheden (1992 - 1995) en Antwerps burgemeester (1995 - 2003). Minder gebrand op zichzelf op de voorgrond te werken, zoals haar voorganger Bob Cools en haar opvolger Patrick Janssens, was ze vooral een teamspeler die haar schepenen liet ‘scoren’ én een volksvrouw. Leona Detiège was één van de weinige socialisten die in volkse wijken als in Antwerpen-Noord nog stemmen haalde die anders naar het VB zouden gaan. Eind deze maand wordt ze 65. Vandaar het Humo-interview.

Volgens Philip Dewinter had Leona Detiège “het charisma van een lantaarnpaal”. De ene keer trad ze volgens Dewinter veel te zacht op, een andere keer was ze dan weer 'Stalina aan de Schelde'. Het was nooit goed. Achtervolgden die Bloktronies haar soms niet tot in bed?, wil Humo weten. Leona Detiège blijkt er haar slaap niet voor gelaten te hebben. Marc Spruyt houdt op met zijn Blokwatch-site, en “met Bart De Wever komt” – dixit Humo – “een nieuw soort separatist Dewinter aflossen.” Is de neergang van het Vlaams Blok definitief? Leona Detiège: “Bij de verkiezingen van 2000 merkten we al een kentering in het centrum van de stad, en bij de laatste verkiezingen was het heel duidelijk, maar gerust kan je nooit zijn: een incident kan het extremisme weer doen oplaaien. Het blijft dus zaak de mensen in de wijken nooit meer te vergeten. En het Blok is nog altijd heel groot, hè?”

In de gemeenteraad zette Leona Detiège zich altijd af tegenover “het Blok”. Maar ook daar bleef ze een teamspeler, met onder andere toenmalig schepen van financiën Hugo Schiltz die een paar keer op magistrale wijze het VB de les spelde in de gemeenteraad (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3573488/hugo-schiltz-en-het-vb). In Humo vertelt Leona Detiège nu dat ze vaak op haar tanden heeft moeten bijten. Maar soms was dat toch moeilijk. Leona Detiège: “Eén keer heeft de adjunct-stadssecretaris me bij mijn jas moeten vasthouden of ik had Rob Verreycken persoonlijk uit de zaal geduwd.” Het kwaadst hebben we Leona Detiège echter gezien toen ze in De Zevende Dag (VRT) door VB’ster Alexandra Colen verweten werd een ongehuwde moeder te zijn. Toevallig was het de daaropvolgende twee dagen gemeenteraadszitting: de VB’ers werden de punt van hun tong gebeten door een nog altijd stomende Leona Detiège.

Grappig was de dag in 1997 als Philip Dewinter een delegatie van het toen nog door het Front National bestuurde Vitrolles wilde tonen hoe hij te keer gaat in de Antwerpse gemeenteraad. Oudstrijders van de Tweede Wereldoorlog en andere antifascisten hadden de toegang tot het Antwerps stadhuis vakkundig afgegrendeld voor de Franse delegatie. Philip Dewinter mocht als gemeenteraadslid nog wel binnen, maar zijn vrienden konden terugkeren naar café De Leeuw van Vlaanderen. Philip Dewinter was helemaal van zijn melk. Het is niet terug te vinden in de officiële notulen, maar Leona Detiège moest – en deed dat dan ook met heimelijk plezier – Philip Dewinter aanporren om een reactie op ogenblikken waarop ze VB-kritiek verwachtte maar het stil bleef op de VB-banken. "Mijnheer Dewinter, moet u nu niets zeggen?" of iets van die strekking zei Leona Detiège die avond een paar keer tegen de radeloos kijkende Dewinter.

Wel nog letterlijk in de notulen terug te vinden, is hoe ze een jaar later in de gemeenteraad VB’er Miel Verrijken omschreef. De man had vernomen dat het stadsbestuur een pand ter beschikking wilde stellen aan de Antwerpse homobeweging, pand dat later Het Roze Huis (zie: http://www.hetrozehuis.be/content/view/28/5) werd. Verrijken wist al meteen: “Daar (in Het Roze Huis, nvdr.) wordt pure, authentieke, achttien karaats pedofilie in de hand gewerkt”, en dat kan toch niet gestimuleerd worden met overheidssteun. Wat later die avond wordt in de gemeenteraad de restyling van het Koninklijk Jeugdtheater besproken, en zo komt Miel Verrijken als vanzelf bij misbruik van jonge kinderen door het marxisme. Leona Detiège antwoordt Miel Verrijken: “U bent zo zot als een achterdeur.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

20-11-07

Tips voor Sinterklaas

Hoog bezoek voorbije zaterdag in Antwerpen. Na een lange reis meerde de stoomboot van Sinterklaas rond 14 uur aan ter hoogte van het Zuiderterras. Het was drummen op de Scheldekaai waar duizenden kinderen onder een stralend herfstzonnetje stond te wachten om als eerste een glimp van Sinterklaas op te vangen. Eén-presentator Bart Peeters en burgemeester Patrick Janssens, die speciaal zijn tricolore sjerp en een rode das, met de ‘stralende A’s’ van het Antwerps stadslogo, had aangetrokken, ontvingen Hem op de rode loper. Toen de Sint wat later op het balkon van het Antwerps stadhuis verscheen, had hij goed nieuws: “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen! Jullie hebben me heel blij gemaakt. Doe jullie best op school en wees lief voor elkaar en voor jullie mama's en papa's.” (zie: http://www.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/mediatheek/1.208279).

Wij hadden later op de dag nog een gesprekje met Sinterklaas, en toen bleek dat hij wel blij was dat de kindjes zo braaf waren geweest, en zo hun best deden op school, enzovoort. Maar over sommige papa’s en mama’s was de Sint niet zo tevreden. De Sint wilde echter niet publiek een vermaning uitspreken, hij stelde voor het pedagogisch aan te pakken. Hij riep op om hem wat tips voor cadeaus te sturen, en zo de papa’s en mama’s fijntjes erop te wijzen waar het bij hen wat aan schort.

Voor Bart De Wever bijvoorbeeld, gisteren nog onderwerp van een vraag in De slimste mens ter wereld. Vraag: "Hoeveel kinderen heeft Bart De Wever?" Vier is het juiste antwoord, al heeft De Wever die vierde wegens pas geboren én extreem lange regeringsonderhandelingen zelf amper gezien. Bart De Wever die zo twijfelt of het nodig is zich te verontschuldigen voor de rol van het Antwerps stadsbestuur bij de jodenvervolging (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071031,http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071102 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071107) zou je het fotoboek De Antwerpenaar Bespied kunnen cadeau doen. Een fotoboek over de jodenvervolging en de vernieling van synagogen in Antwerpen, de parades van collaborateurs door de Antwerpse straten, het vertrek naar het Oostfront vanuit het Centraal Station, enzomeer (Uitgeverij De Krijger, 15 euro). 

Voor Bart De Wevers ex-vriendin Marie-Rose Morel zou je een boek met de grammaticaregels kunnen bestellen bij de Sint, of minstens toch een link met een website die uitlegt wanneer je hoofdletters moet gebruiken (http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdletter_in_de_Nederlandse_spelling). Het voorbije weekend zei Bruno De Wever (foto 2, de elf jaar oudere en slimmere broer van Bart De Wever) dat je de Franstalige aanwezigheid in de Brusselse Rand moet erkennen (zie: http://www.gva.be/nieuws/politiek/default.asp?art={BA28228E-BEA0-45CE-8DA5-5E64AAEC7691}). Marie-Rose Morel schreef daarop op haar blog (foto 3, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie) dat de redenering van Bruno De Wever tot gevolg heeft: “De arabische gemeenschap moet vooral GEEN nederlands leren en dan kunnen ze in de logica van Bruno De Wever binnen enkele jaren in Hoboken, Borgerhout, Deurne, ... arabisch als officiële voertaal uitroepen !” Dat moet in correct Nederlands zijn: “De Arabische gemeenschap moet vooral geen Nederlands leren en dan (…) Arabisch als officiële voertaal uitroepen !”

Tja. Moslims verwijten dat ze geen Nederlands hoeven te leren, maar zelf als Vlaams-nationaliste het Nederlands niet machtig zijn – er staan trouwens nog andere taalfouten in hetzelfde blogberichtje van la Morel – dat is typisch VB’er zijn. Philip Dewinter (“Ik wordt burgemeester van Antwerpen.”) is niet anders.

  • Nog tips voor Sinterklaas? Mail ze ons met de knop in de rechterkolom van deze blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, de wever, morel |  Facebook | | |  Print

19-11-07

Lezersbrief: Beschaamd om familie die de kantine en het terrein van Wolfsdonk Sport verhuurde aan Blood and Honour

ISD2007Vlamingen in het buitenland. Ze lezen graag wat in Vlaanderen is gebeurd, maar soms is dat wel schrikken. Zoals E.H. die geschokt is dat in Wolfsdonk bij Aarschot laatst een Blood and Honour-concert doorging. Omdat ze zelf afkomstig is van Wolfsdonk, maar niet in het minst natuurlijk omdat het door haar oom is dat dit ‘feestje’ kon plaatsvinden. E.H. gaf ons toestemming om haar mail aan de redactie van deze blog (ingekort) te publiceren.

E.H.: “Ik verblijf om beroepsredenen in Engeland en daardoor ben ik er helaas niet eerder achter gekomen dat dit Blood and Honour-‘feestje’ georganiseerd werd in Wolfsdonk. Ik voel me er absoluut niet goed mee dat mijn naaste familie zich, zij het onrechtstreeks, bindt aan neonazistische gedachten. (…) Zodra ik er achter kwam wat zich in Wolfsdonk had afgespeeld, heb ik uiteraard om uitleg gevraagd. Wat ik toen te horen kreeg, vond ik zeer ongepast. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik kreeg te horen wat voor brave jongens het wel niet waren. Ik moest me daarover niet zo druk maken. Ze waren toch ô zo netjes. Ze hadden alles opgeruimd, ze hadden correct betaald... Brave mannen dat het waren! Toen ik hen herinnerde aan de nazi's reageerde men nog met: dat ik mij hier niet druk om moest maken. Business is business. En hoe kon mijn 'arme' oom nu weten dat het om deze mannen ging? Ze hadden alles telefonisch geregeld.

Nogmaals wil ik mijn excuses aanbieden voor het feit dat dit heeft kunnen plaatsvinden. Ik ben diep bedroefd en schaam mij enorm voor het gedachtegoed dat mijn familie aanhangt. Mijn grootvader, de vader van mijn oom, heeft meer dan zestig jaar geleden ervoor gevochten om de Duitsers buiten te krijgen. Om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zou moeten gebeuren. Hij is in de oorlog alles kwijtgeraakt wat hem dierbaar was. Maar nooit heeft hij haat uitgesproken. Altijd was hij de zachtheid zelve. (…) Toch denk ik dat het voor de arme man maar beter is dat hij dit nu allemaal niet meer moet meemaken. Hij zou er aan ten onder gaan. Ik schaam mij diep en zal steeds proberen, om met mijn familie te redeneren, mijn familie het goede te laten zien. Proberen hen uit hun eng-geestigheid te halen. (…) Als ik mijn achtjarig neefje kan laten inzien dat niet alle 'zwarten’ dieven zijn, denk ik dat ik toch al iets heb bereikt. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

Ik wens jullie van harte nog veel succes toe in jullie strijd tegen het racisme en het fascisme, de haat die ervoor zorgt dat zoveel mooie dingen verloren gaan en de blindheid die ervoor in de plaats komt. Succes!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

18-11-07

Lijst Dedecker wil het VB uitroken (dat begrijpen we) en leegzuigen (qué?)

We schreven hier eerder al dat het VB de Lijst Dedecker (LDD) niet tot de tegenstanders rekent, maar bij de politieke vrienden ter rechterzijde. Maar het zit het VB hoog dat Dedecker zegt een "gezond rechts" alternatief te zijn voor het VB. Voeg daarbij nog eens de opgang die de LDD maakt in de opiniepeilingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071113). Gisteren spuwde VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 1) zijn gal in een column op de VB-website.

Frank Vanhecke: “Het spreken met gespleten Vlaamse tong is (…) een beproefd recept bij de zelfverklaarde Vlaamse staatsmannen en ministeriabelen. Ook Lijst Dedecker is in dat bedje ziek. In Vlaanderen profileert Jean-Marie Dedecker (foto 2) zich als een rebel die liever vandaag dan morgen de Vlaamse republiek wil uitroepen, maar in de Franstalige media laat hij een heel ander geluid horen. In Vlaanderen trekt hij heftig van leer tegen de ondemocratische demarches van koning Albert, maar in La Libre Belgique (13/11) zegt Dedecker ter attentie van de koning en de Franstaligen dat men zijn partij ‘moet laten meespelen’ als men het Vlaams Belang wil doen afkalven. In een recente tribune in De Standaard (2/11) heeft hij het over ‘wat we vandaag proberen te bestrijden: het extreemrechtse gedachtegoed van Vlaams Belang’. Vandaag, op het moment dat ik deze column schrijf, doet Dedecker er in Het Laatste Nieuws (17/11) nog een schepje bovenop: ‘Ik moet een prijs krijgen: ik rook het Vlaams Belang uit’, luidt de veelzeggende titel. Dedecker doet een ronduit verbazende oproep aan het Belgische establishment om hem te steunen tegen ‘de vijand’, want ‘het moment is daar om extreem-rechts uit te hongeren’. Het Vlaams Belang ‘droogleggen’, ‘uitroken’ en ‘leegzuigen’ is ’s mans voornaamste betrachting. Voorts geeft hij ons de kwalificaties “fascistoïde”, ‘armoestem’ en ‘spookschip’. Ik kan daaruit alleen maar besluiten dat Lijst Dedecker nu al wordt verteerd door ambitie en zo snel mogelijk salonfähig en regeringsfähig wil worden. Dat laatste wordt trouwens uitdrukkelijk bevestigd door huisideoloog Boudewijn Bouckaert, die in De Standaard (17/11) een pleidooi houdt voor regeringsdeelname in 2009, met… de VLD als coalitiepartner.” Volgens Vanhecke is Dedecker een "draaikont" en staat het "helder en rechtlijnig" programma van het VB garant voor de samenhang van zijn partij.

Voor de goede orde geven wij hier het citaat zoals het letterlijk in De Standaard staat. Boudewijn Bouckaert (foto 3) zegt te dromen van: “Een rechtse coalitie van VLD, CD&V/N-VA en LDD, met in de oppositie groenen, socialisten en een leeggezogen Vlaams Belang.” Wat moeten we ons voorstellen bij een “leeggezogen Vlaams Belang”? We kunnen ons daar allerlei zaken bij voorstellen, maar ze zijn allemaal even onsmakelijk. Bouckaert is wel duidelijker wanneer hij toegeeft dat het de LDD een capabel middenkader ontbreekt. Boudewijn Bouckaert: “De partij trekt onvermijdelijk ook affairisten en querulanten aan. Maar daar dient een politieke partij ook voor. Ze moet haar wortels hebben in alle lagen van de bevolking, het ongenoegen opvangen en een oplossing bieden.” Met “affairisten en querulanten”?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vanhecke |  Facebook | | |  Print

17-11-07

De Wever en Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen, bis

De kranten hebben het nog niet door. Vandaag leuteren ze vooral over Jean-Marie Dedecker (zes bladzijden in De Standaard Weekend, twee in Het Laatste Nieuws) of interviewen ze Mieke Vogels, Caroline Gennez en Bettina Geysen omdat het drie vrouwelijke partijleiders zijn, geeft Het Laatste Nieuws toe. Niet omdat ze aan het hoofd staan van drie progressieve partijen. Gazet van Antwerpen interviewde de drie onder de titel: K3 in de politiek. Hoe diep moet men zakken om nog de pers te halen? Dat gisteren een paar duizend ABVV-militanten zich klaarstoomden voor verzet tegen de rechtse regering-in-de-maak (foto 1, zie: http://www.indymedia.be/en/node/24886) en het ACW evenmin happy is met wat men aan het brouwen is (zie: http://www.indymedia.be/en/node/24889) heeft men nog niet goed door. Langs alle kanten klinkt het nochtans: Bart De Wever en Jo Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen.

In het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg, Gent vroeg men aan de scholieren wat voor hen op de onderhandelingstafel zou moeten liggen. Weer kwam men uit op een totaal ander lijstje als waar Bart De Zever en Jo Vanzeurder mee bezig zijn. Peter Parmentier (foto 2, temidden twee leerlingen) en Janusz Vanhellemont, leraars aan dat Sint-Janscollege eerder deze week in een lezersbrief in De Morgen: “Op een verloren moment - enkele weken geleden - vroegen we onze laatstejaars ASO wat voor hen de belangrijkste zaken zouden zijn waar hun regering zou moeten aan werken, tot zelfs breekpunten van maken. We vroegen dit tijdens een 'nieuwsluwe' periode zodat een mediageniek nieuwsfeit hun prioriteiten niet al te sterk kon beïnvloeden. We hebben er ook bewust geen inleiding over gegeven, zodat de leerlingen zo vrij mogelijk konden kiezen.

In volgorde van belangrijkheid kozen ze:
     1. Vechten tegen racisme, solidariteit met allen en verdraagzaamheid.
     2. Ecologische eisen (opwarming van de aarde, meer groen).
     3. Veilig verkeer; vooral voor de zwakke weggebruiker (op de eerste plaats de fietser).
     4. De vereenzaming en verzuring binnen onze maatschappij aanpakken.
     5. De strijd tegen de kansarmoede.
     6. De jeugdcriminaliteit aanpakken.
     7. Meer middelen voor jongeren (speelpleinen, ondersteuning van jeugdhuizen).
     8. Jeugdwerkloosheid.
     9. Onthaasting: minder psychische druk.
    10. Meer sportinfrastructuur.

Opvallend is dat slechts negen van de honderdtwintig leerlingen Vlaamse eisen voor een staatshervorming vermelden (die eisen zijn wel bij zes leerlingen vrij radicaal). Tezelfdertijd hebben bijna evenveel leerlingen (acht) de solidariteit met de Walen benadrukt. Zes leerlingen eisen dat B-H-V direct gesplitst wordt en evenveel leerlingen schrijven spontaan dat ze die kwestie onbelangrijk vinden. We weten zeer goed dat de mening van honderdtwintig leerlingen uit één enkel Vlaams college niet representatief is voor alle jongeren, laat staan de Vlaamse bevolking. Toch wilden we jullie hun stem niet onthouden. Misschien kan het de huidige regeringsonderhandelaars een beetje sturen.”

De twee leraars geven graag ook nog de slotzinnen mee van een leerlinge: “Ik zou een verandering van de moraal vooropstellen. Onze maatschappij is volledig gefocust op de economie, alles moet geld opbrengen, alles moet nuttig zijn. Als we zien dat tieners elkaar vermoorden, dat we op het vlak van de zelfmoordcijfers aan de wereldtop staan, dat steeds meer kinderen pillen moeten slikken van hun ouders, dat fietsers op de Dampoort worden doodgereden, waar zijn die mannen in Brussel dan mee bezig?”

11:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal |  Facebook | | |  Print

16-11-07

De vraag die van het VB...

Groot tumult maandagavond in de Antwerpse gemeenteraadszaal (foto bij het volgend bericht). Gazet van Antwerpen kopt ’s anderendaags – als eerste titel op haar voorpagina – VB stapt op tijdens gemeenteraad na zware REL tussen Bart Debie en burgemeester Patrick Janssens. Het volstond niet de zaak te omschrijven als een “zware rel”. Neen, het was een “zware REL”. Wat was er aan de hand? Was er een goede reden voor een rel?

Bart Debie (foto hiernaast), zelf figurant in tal van televisiereportages (Het leven zoals het is, Telefacts…) en films (Ad Fundum…) wilde weten hoeveel de inzet van de politie kostte bij de verfilming van Tom Naegels’ boek Los door Jan Verheyen. Verfilming waarbij de rellen in 2002 aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, na de moord op 27-jarige islamleerkracht Mohamed Achrak, overgedaan werden met een tweehonderdtal allochtone figuranten (die hiervoor elk 25 euro kregen van Verheyen) en veertig politieagenten die in hun diensttijd in gevechtstenue kwamen opdraven. Burgemeester Patrick Janssens antwoordde dat het het stadsbestuur 15 500 euro kostte, en dat het stadsbestuur dit Verheyen niet zou aanrekenen. Om Antwerpen in beeld te brengen wordt wel meer gedaan.

Debie vindt dat de medewerking van politieagenten aan de film tijdens hun diensturen niet kan. Hij vindt het sowieso al niet opportuun dat die rellen nu in een film zitten, en vindt dat de medewerkende politieagenten dit maar in hun vrije tijd hadden moeten doen. Anders is het natuurlijk als je Bart Debie heet en je politiewerk in real time gefilmd wordt, zoals voor Het leven zoals het is. Dan kan het wél dat je op stadskosten in een film figureert. Maar toch niet als je in een – anders wel op ware feiten gebaseerde – verfilming figureert. Bart Debie kondigde aan een brief te zullen sturen naar het comité P met de vraag of  die medewerking aan de verfilming van Los wel een goed gebruik is van de politiebegroting. Na nog wat over en weer gepraat tussen Debie en Janssens liet die laatste zich ontvallen: “We zullen in de toekomst eens berekenen hoeveel het beantwoorden van al uw vragen kost.”

Meteen was de gemeenteraadszaal te klein om de verontwaardiging van het VB te vatten. Gazet van Antwerpen noteerde: “Daarop reageerde de VB-fractie woedend. Raadslid Jan Penris sloeg bijna de bank doormidden en fractieleider Filip Dewinter brieste: ‘Dit is pure intimidatie van de democratie. Op deze manier kunnen we de gemeenteraad beter afschaffen. (…) Ik eis dat u uw woorden intrekt en uw excuses aanbiedt.’ Patrick Janssens weigerde dat. Hij argumenteerde dat hij de vragen van Bart Debie wel degelijk had beantwoord en zei dat het reglement van de gemeenteraad bepaalt dat het college niet eens hoeft te antworoden op vragen die de uitvoerende macht teveel belasten. Na deze mededeling verliet de voltallige VB-fractie de zitting.”

Het Nieuwsblad meldde dat even later Hugo Coveliers de boze VB’ers vervoegde, en ook Jurgen Verstrepen opstapte. ’s Anderendaags was de “zware REL” ook nog eens voorwerp van een commentaar in Gazet van Antwerpen. “Soms begrijpen we Patrick Janssens niet”, zuchtte Lex Molenaar. “Waarom jaagt Janssens de oppositie (…) plotseling zo de gordijnen in? Ik zie twee verklaringen. Enerzijds is er het karakter van deze burgemeester. Doorgaans heeft hij de volledige controle over de situatie én over zichzelf, maar af en toe kan hij het echt niet laten om eens ongezouten zijn mening te zeggen. Op zulke momenten kan hij bijzonder cynisch zijn. En omdat het zo zelden gebeurt, hakt zo’n opmerking er dan extra hard in. Anderzijds geeft Janssens geregeld de indruk dat hij de gemeenteraad vooral ziet als een noodzakelijk kwaad. (…) (Het  lijkt) hem soms te ergeren dat hij zijn tijd moet verliezen in oeverloze debatten tussen meerderheid en oppositie.”

“Heel wat raadsleden – ook uit zijn eigen kamp – vinden dat een arrogante houding”, voegt Lex Molenaar er nog aan toe vooraleer de koosnaampjes te geven waarmee de oppositie Janssens betiteld. Hugo Coveliers spreekt Janssens steevast aan met “president”. Philip Dewinter noemt Janssens “de zonnekoning”. Het belet niet dat Janssens – vinden wij – toch wel een beetje gelijk heeft als hij zich afvraagt hoeveel het beantwoorden van de vragen van gemeenteraadsleden wel niet kost. Natuurlijk moeten die gemeenteraadsleden hun vragen kunnen stellen, en moet daar op geantwoord worden. Maar herhaaldelijk hebben we de indruk dat het VB met maar vragen af te vuren waarop geantwoord moet worden na het nodige opzoekwerk, vooral beoogt een deel van het ambtenarenapparaat lam te leggen met het beantwoorden van de VB-vragen in plaats van de tijd van die ambtenaren te laten besteden aan de uitvoering van het goedgekeurde beleid.

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

...niet mag gesteld worden

We hebben nog geen bundel ‘schriftelijke vragen en antwoorden’ van dit jaar kunnen inkijken. Maar wat we wel vonden, het tweede kwartaal van vorig jaar bijvoorbeeld, is wel exemplarisch. Er werden in april – juni 2006 tweeënzestig schriftelijke vragen ingediend in de Antwerpse gemeenteraad, waarvan slechts acht van anderen dan VB’ers kwamen. Let wel: naast die ‘schriftelijke vragen’ kunnen gemeenteraadsleden ook nog mondelinge vragen stellen en interpellaties doen tijdens gemeenteraadszittingen, mondeling én schriftelijk vragen stellen in en voor de commissievergaderingen…

En wat wilden de Antwerpse VB’ers zoal weten? Of de schepen weet dat een stagiair in het Antwerps onderwijs gehoofddoekt les gaf en (we vatten samen) wat de reglementering terzake is? (Staf Wouters) Waarom niets terug te vinden is in de milieukrant noch in de milieukalender over hoe je je moet ontdoen van afgedankte GSM-toestellen? (Hilda Vienne) Of de ‘straat’ in het prostitutiehuis Villa Tinto als openbaar domein beschouwd wordt, en of collegeleden of stadsambtenaren belangen hebben in Villa Tinto? (Anneke Vermeiren, toen nog VLD’ster maar intussen VB’ster). Naar aanleiding van de moord op Joe Van Holsbeeck in het Brussels Centraal Station wil Philip Dewinter onder andere weten hoeveel kinderen met ongeldig verblijfsstatuut onderwijs volgen “in de verschillende departementen” van het Antwerps stedelijk onderwijs, of dit geregistreerd wordt en of deze registratie ter beschikking ligt van de politie en/of justitie? Wat de reden is voor het aan- en afrijden van wagens met Poolse nummerplaten in Deurne, en of de politie hiertegen al maatregelen heeft genomen? (Caroline Drieghe)

Hoeveel speelpleinen ingericht zijn met valdempende tegels, en hoeveel het zou kosten mochten die tegels vervangen moeten worden na de verontrustende artikels in de Nederlandse pers over olie in de vermalen autobanden waarmee die valdempende tegels zijn gemaakt? (Christel Luyckx, intussen OCMW-raadslid en waarnemend regiosecretaris van het VB-Antwerpen.) Zal onderzocht worden waarom zich geen nieuwe kandidaat heeft gemeld voor uitbating van het frietkot op het Steenplein? (Christel Luyckx) Naar aanleiding van een vorige vraag, of de brandweer beschikt over kleine zuurstofflessen dan wel het duikflessen zijn? Een vraag van Georges Ver Eecke. Diezelfde Georges Ver Eecke, intussen OCMW-raadslid, haalt zijn ervaring als diepzeeduiker ook boven om te vragen waarom er geen betere afbakening is tussen een tijdelijk strand aan de Scheldekaaien en de Schelde. Of er geen afsluiting kan komen tussen de hondenwei in Ekeren Donk en het fiets- en wandelpad ernaast? (Christel Luyckx) Het is overigens geen zaak die op stadsniveau maar op districtsniveau behandeld moet worden. Enzovoort, enzoverder. Parkeerproblemen mankeren natuurlijk ook niet aan het lijstje. En dan was er nog: hoe het kan dat op huizen in de Joodse wijk van Antwerpen drie opeenvolgende nachten graffiti werd aangebracht? (Philip Dewinter).

Niet alle schriftelijke vragen van VB’ers zijn domme vragen, maar er zijn er wel een pak onnozele vragen bij. De vraag hoeveel het beantwoorden van die vragen kost, mag van het VB niet gesteld worden.

00:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, debie |  Facebook | | |  Print

15-11-07

Waarom haalt racisme niet (meer) de media?

Bij de boekvoorstelling van Cultu(u)rENPolitiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten (zie: http://site.kifkif.be/kifkif/nieuws.php?nws_id=1294&open_menu_id=40), vorige week dinsdag in het Antwerps perscentrum, wierp iemand De Morgen-hoofdredacteur Yves Desmet (foto 1) voor de voeten dat men “toch maar een probleem maakt van wat men wil dat het een probleem is”. Spreker verwees naar de opiniebijdrage van Matthias De Clercq, schepen in Gent en coming man binnen de VLD, die in een opiniebijdrage in De Morgen diezelfde dag het nodig vond om uit te weiden waarom een hoofddoek dragen niet kan in stadsdienst, ook al is er terzake nog geen enkel probleem geweest met de twee hoofddoekdragende Gentse stadsambtenaren. Slechts in een laatste paragraaf wees Matthias De Clercq op het probleem van het racisme. Spreker wilde De Clercq wel eens even lang als over de hoofddoek zien uitweiden over wat hij wil doen tegen racisme en discriminatie. Yves Desmet vond het een “karikaturale voorstelling van het standpunt van Matthias De Clercq”. We hebben het even nageteld maar Matthias de Clercq vond 252 regels nodig om zich te verzetten tegen de hoofddoek bij ambtenaren, en – ook al erkende hij het als een groter probleem – slechts 11 regels om zich af te keren tegen racisme. Plaats om uit te leggen wat hij wilde doen tegen het racisme was opgeofferd aan de kruistocht tegen de hoofddoek. Een “karikaturale voorstelling van het standpunt van Matthias De Clercq”?

Diezelfde dag stond op bladzijde 13 (!) van Gazet van Antwerpen een paginagroot verhaal over racistisch vandalisme. Verbijsterend racisme. Inbrekers vernielen broodjeszaak tot laatste kruimel kopte de krant over de broodjeszaak Delicious van Abdelmonaim El Mouhmouh in de Antwerpse Lamorinièrestraat die zondag tot spaanders was geslagen. “Letterlijk”, schrijft Gazet van Antwerpen. “Niets bleef heel, niet de eieren in de keuken, geen enkele stoel of tafel, noch de lampen tegen het plafond.” De lederen zitjes van de zes barkrukken zijn opengesneden. De leuningen en zitjes van de zestien andere stoelen zijn net als de vijf tafels en de twee staantafels diep bekrast. De vrieskast voor ijsjes werd uit het stopcontact getrokken en opengezet. De frisdrankenkast werd beklad en een snoeprek op de grond geworpen. In het toilet verbrijzelden de vandalen de spiegel, maar ook het meubel onder de wastafel en de handdoekenautomaat moesten eraan geloven. Net zoals in de keuken en achter de toonbank hangt de plafondverlichting op halfzeven. Niets hebben de vandalen ongemoeid gelaten. Dat blijkt nog eens in de gelagzaal, waar een wit babystoeltje zwart werd gespoten. De enige reden waarom de glazen toog heel bleef, is… omdat de vandalen er 'makkak' (sic) op spoten (foto 2). Op de muren van de broodjeszaak staat voorts nog: 'weg', 'aap' en 'fock (sic) islam'. "De graffitispuit met ingebouwde spellingscontrole wacht een mooie toekomst", merkte Marc Reynebeau dinsdag op.

Wie dacht dat De Morgen en de andere kranten hier ’s anderendaags over zouden berichten, kwam bedrogen uit. De Nieuwe Gazet bracht het verhaal op zijn regionale pagina's, als Antwerps fait divers. In Het Laatste Nieuws was het negen zinnen waard, zonder foto. Het Nieuwsblad had er vier zinnen voor over, De Standaard twee. De Morgen, Het Nieuws (VTM), Het Journaal (VRT), Koppen (VRT) en Telefacts (VRT): nada. Tom Naegels hekelde dit het voorbije weekend, in zijn wekelijkse column in De Standaard. Tom Naegels dacht: “Ze (de media, nvdr) vinden het verwaarloosbaar, want het komt niet vaak voor. In de paar stukken benadrukt de politie dat ze zo'n extreme vorm van racistisch vandalisme gelukkig nog nooit meegemaakt heeft. 'Meestal beperkt het zich tot een hakenkruis op de buitenmuur.' Het zou een argument kunnen zijn. Maar maïsdieven, kom je die zo vaak tegen? Waarom zitten die dan al een week in mijn nieuws? Ik kan eigenlijk maar één reden bedenken. Niemand vond dit de moeite omdat het gaat om racisme tegen Marokkanen. Was dit een joodse winkel, de Kristallnacht zou erbij verbleekt hebben. Was dit een Panos, het zou Bin Laden zélf geweest zijn, die wraak nam op de onreine smos martino. Nu het om Marokkanen gaat, denken de voor 99 procent blanke redacties: mja, racisme... dat kennen we. Straks blijkt dat die Abdel iemands zus onteerd heeft. Straks blijkt de dader een schizofrene autist met de ziekte van Tourette. En dan mogen wij schrijven: het was geen écht racisme, toch niet voor de volle honderd procent.”

Tom Naegels moet dan wel besluiten: “Een interessante les is het wel. We hebben het gehad met racisme. Zelfs als het zich dermate agressief en schokkend vertoont, interesseert het ons niet. We geloven er niet meer in. Dat is nu wel duidelijk.” Maar het hielp. Het was een column die iets in beweging zette. De Morgen en Het Nieuwsblad hebben voorbije dinsdag aan deze racistische raid toch nog uitgebreid onder de aandacht gebracht. De racistische slogans waren intussen zo goed en zo kwaad als het ging van de muren en de toog verwijderd, maar het racisme blijft er natuurlijk niet minder om. Zowel de middenstandersorganisatie Unizo als CD&V-gemeenteraadslid Cathy Berx en SP.A-schepen van middenstand Robert Voorhamme hebben hun medeleven uitgedrukt met de getroffen eigenaar. Alhoewel het VB om de haverklap criminele feiten onder de aandacht brengt op haar websites, hebben we over de racistische raid op de broodjeszaak Delicious niets gelezen bij Bart Debie en andere herauten van de criminaliteitsbestrijding. Bij KifKif is een discussie gestart over de vraag waarom de media doorgaans niet (meer) berichten over dergelijke racistische daden (zie: http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4745http://site.kifkif.be/forum/showthread.php?t=4745).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, antwerpen |  Facebook | | |  Print

14-11-07

De Wever en Vandeurzen zouden beter van andere zaken wakker liggen

De wereld gaat naar de kl… en we laten het maar gebeuren. Volgens een opiniepeiling bij een duizendtal Belgen, afgenomen de dagen na de ‘historische stemming’ in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in opdracht van Le Soir Illustrée, vindt meer dan zeven Belgen op tien dat de politici niet meer op dezelfde golflengte zitten als de bevolking. Slechts één op tien Belgen vindt dat de politiek nog wel met de juiste zaken bezig is. Meer dan tweederde van de bevolking vindt dat het dossier van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen institutionele crisis waard is. Slechts een kwart van de Vlamingen vindt het wel een crisis waard. Driekwart van de Vlamingen ziet voor hun kinderen nog een toekomst weggelegd als Belg in een verenigd België.

Het is weinig waarschijnlijk dat de heren De Wever en Vandeurzen (foto 1) zich hier iets van gaan aantrekken. Waarmee ze slechts zullen bevestigen wat meer dan zeven op tien Belgen vindt: dat ze verkeerd bezig zijn. Ook al verkeerd bezig zijn vele banken. Ze beleggen in bedrijven die milieu- en arbeidsregels overtreden. Of wapenembargo’s omzeilen. Of partijen in een conflict materieel ondersteunen om intussen lustig de bodemschatten van het land te plunderen. Netwerk Vlaanderen, die dit samen met de christelijke bediendenbond LBC, blootlegde wil dat er een ‘ethische ondergrens’ komt voor investeringen. “Geld ter beschikking stellen van dictators en schenders van mensenrechten, voor zware milieuvervuiling of controversiële wapenverkoop kan niet langer”, klinkt het. Op de fraaie website www.bankgeheimen.be (foto 2) wordt uitgelegd waarin de verschillende banken het kapitaal van hun klanten investeren, en wat je kan doen tegen kwalijke investeringen van je bank. Je kan op de website ook gegevens posten van een project waarin men volgens jou beter zou investeren.

De rapporten over Dexia, Fortis, KBC en andere banken kan je ook hier downloaden: http://www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=479&Itemid=248. Misschien moet iemand dit eens doorgeven aan Yves Leterme nu die toch met zijn duimen aan het draaien is. Maar actie voeren blijft de beste optie om banken aan te zetten tot ethisch bankieren. Netwerk Vlaanderen en de LBC geven er een goede aanzet toe.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal, internationaal |  Facebook | | |  Print

13-11-07

Kerst verpest de sfeer bij de Lijst Dedecker

Vorige week woensdag schreven wij hier over de moeilijke tijden waarin het VB het laatste half jaar is verzeild: “De leidende positie in het land der politiek verongelijkten wordt al enkele maanden sterk door de Lijst Dedecker (LDD) belaagd, met alle dissidenties vandien.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071107). Die woorden waren nog niet goed koud als de resultaten bekend geraakten van de jongste opiniepeiling van De Standaard/VRT. Volgens die opinepeiling zou de Lijst Dedecker (LDD, foto 1) van 6,6 procent naar 10,1 procent stijgen, een winst van 3,5 %. Het VB strandt op 15,6 procent, een verlies van 3,7 %. En om onze analyse helemaal te bevestigingen werd aangekondigd dat een volledige gemeentelijke afdeling van het VB zou overstappen naar de LDD. Bij het VB mogen ze de LDD dan wel tot de politieke vrienden ter rechterzijde rekenen, blij zullen ze er niet om zijn.

Maar de lijst mandatarissen en medewerkers van de LDD is teveel als een “ratjetoe”. Bart Brinckman gebruikte het woord het voorbije weekend in De Standaard om de LDD te omschrijven als “een partij van één man, wat overlopers en wat aangespoelden.” Individuen kunnen er het programma naar hun hand zetten als in geen andere partij. Tot Open VLD’er Stef Goris overstapte naar de LDD wilde de LDD het beroepsleger afschaffen. Met Stef Goris erbij is de partijlijn 180 graden gedraaid, en moet er meer geld gaan richting defensie. Consistent lijkt dat niet. Vandaar dat de communicatiecel van de partij dringend versterkt moest worden, wat gebeurde met de aanwerving van Piet Deslé (ex-VTM) en van Terry Verbiest (foto 2, ex-veel).

Terry Verbiest werkte achtereenvolgens als journalist bij de BRTN-televisie en de VTM; was dan even zelfstandig televisieproducent; keerde terug naar de Reyerslaan, nu om bij de VRT-radio te werken; werd dan hoofdredacteur van TV Brussel, programmadirecteur en directeur informatie bij VT4 en hoofdredacteur van het vlug ter ziele gegaan Woenstijnvis-weekblad Bonanza. Na opnieuw een korte periode bij de VRT-televisie werd hij zelfstandig communicatie-adviseur. Zijn laatste twee functies voor hij bij de LDD werd binnengehaald waren communicatieverantwoordelijke van Spirit-staatssecretaris Els Van Weert (Els Van Wie?) en woordvoerder van voetbalclub Lierse SK die toen onderaan de klassering in de Eerste Afdeling bengelde en intussen al helemaal niet meer in de hoogste voetbalafdeling speelt.

Terry Verbiest, een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. Een man die een dikke maand na zijn aanwerving bij LDD al gewetensbezwaren heeft bij het werken voor die partij. Wij zouden dat al veel vroeger gehad hebben, maar kom. Terry Verbiest (op de blog van Jurgen Verstrepen): “De actie ‘Laat in godsnaam de kerstman thuis voor 15 december’ (van het Radio 1-programma Peeters en Pichal, nvdr. Klik op afbeelding 3 voor meer info.) zorgt voor bijna zoveel heisa als de al dan niet splitsing van B-H-V. Lijst Dedecker vindt dat de VRT de mensen niet mag opjutten tegen de kerst- en klaascommercie. De kleine middenstanders moeten in die periode vaak een erbarmelijk seizoen goedmaken. Dus: geen wijsvingertje en laat sint en santa elkaar maar van de weg rijden. Ik heb het daar moeilijk mee. Als het van mij afhing kwam de kerstman uit zijn kot op 24 december, zo rond zes uur ‘s avonds. Om dan weer te verdwijnen rond middernacht. Idem dito voor de sint. Getolereerd vanaf 12 uur ‘s middags op 5 december en ook rond middernacht: hup, mijn schouw uit, met uw staf, mijter en Afro-Europese knechten/slaven.”

Na een flauwe grap vervolgt Terry Verbiest: “Ik hoef die hele handel niet. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik krijg jeuk van het muzakgejengel dat mij binnenkort weer lastig valt als ik een voet in een Mortselse winkelstraat zet. Soepversies van Stille nacht, White Christmas en Jingle bells, afgewisseld met Adeste Fidelis: afvoeren! Sterren en ballen die mijn straatbeeld naar de filistijnen helpen: weg ermee! Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil: grow up of wake up! Ik wil met rust gelaten worden. Ik wil dat altijd, maar zeker in deze donkere dagen.Ik wil mij niet wentelen in een opgefokte/gefuckte kunstmatige gezelligheid.” Na nog wat verder, en even toch wat onnozel, gejammer, besluit Verbiest: “Ik voel het al aankomen. Met deze ideeën zit ik niet meer op de lijn van Lijst Dedecker. Later zal ik terugdenken aan deze periode als dat kortstondig verblijf  bij LDD waaraan een abrupt einde kwam door de schuld van de kerstman. Of van de sint. Ik weet niet waar Jean-Marie in gelooft. Ik moet hem dat toch eens vragen, nu het nog kan.”

We volgen Terry Verbiest in zijn aversie van het commerciële kerstgedoe, en als Verbiest het moeilijk krijgt met de ‘de commerce voor alles’-partijlijn van de LDD, dan hebben wij daar álle begrip voor. De Lijst Dedecker? Het is leuk dat ze stemmen afsnoepen van het VB, maar voorts hoeven we ze ook niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker |  Facebook | | |  Print

12-11-07

Frank Vanhecke maalt niet om uiteenvallen van ITS-fractie, maar droomt weer van een Forza Flandria. Dode bij confrontatie fascisten en antifascisten in Spanje.

Vorige week vertelde iemand ons over de sfeer aan de tafel rond Yves Leterme. “Verbijsterend.” Onze bron is specialist in een bepaalde materie en zat maar tot zolang dat onderwerp besproken werd mee aan tafel met de grote jongens. “Het ene moment maakt X daar zo’n theatrale scène, Shakespeare-iaans drama. De volgende dag begint hij over datzelfde onderwerp te gniffelen, grapjes te maken met zijn partijgenoten aan de onderhandelingstafel. Je houdt het niet voor mogelijk wat een kindertuin het is.” Maar het kan blijkbaar nog altijd erger. Iemand die over een collega-parlementslid zegt dat zij een opblaaspop uit een seksshop is, dat hoor je alleen maar bij de extreemrechtse fractie in het Europees parlement.

In De Standaard verscheen dit weekend een neerslag van wat Rinke van den Brink vorige maand opving, geruzie dat vorige week leidde tot het opstappen van de vijfkoppige Roemeense delegatie bij Identiteit-Traditie-Soeverinteit (ITS) onder welke noemer het allegaartje van extreemrechts in het Europees parlement zich verzameld heeft om meer politieke invloed, en vooral ook meer materiële voordelen, in het Europees parlement te krijgen. Wij vatten even samen. “Rechtse, nationalistische en patriottische partijen dragen nu eenmaal de last van de geschiedenis op hun schouders. Historische conflicten spelen bij ons een heel grote rol, net vanwege ons nationalistische bewustzijn. Dat maakt het voor ons een stuk moeilijker om internationaal samen te werken”, zegt Andreas Mölzer (foto 1) van de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Precies zo'n historisch conflict heeft er trouwens toe geleid dat de parlementariërs van de ultrarechtse Poolse Gezinsliga uiteindelijk niet tot de fractie zijn toegetreden. Dat kwam door Mölzer zelf, want hij noemt de huidige Oder-Neissegrens tussen Polen en Duitsland een Unrechtsgrenze. Luca Romagnoli, een europarlementariër van de Italiaanse Movimento Sociale Fiamma Tricolore, beschouwt de geschiedenis niet als een last. Integendeel: 'Mijn partij is de erfgenaam van delen van het fascisme. We hebben dat nooit ontkend, we willen juist de lijn doortrekken van het fascistische experiment naar het heden. Onze blik is op de toekomst gericht, maar onze wortels liggen in het fascisme.'

Mölzer, ooit de ideoloog achter Jörg Haider, heeft zich lange tijd ingezet om de Europese fractie van de grond te krijgen. De extreemrechtse europarlementariërs waren tot voor kort 'niet-ingeschrevenen'. Aangezien ze geen lid van een politieke fractie waren, mochten ze geen amendementen en resoluties indienen, kregen ze geen commissievoorzitterschappen en hadden ze minder faciliteiten dan leden van politieke fracties. Door de grote meningsverschillen over wezenlijke thema's kan een rustig voortkabbelend overleg binnen de ITS-fractie plotseling veranderen in een theater van heftige politieke botsingen. In de fractievergadering tijdens de oktoberzitting van het Europees Parlement in Straatsburg het zo tot een fikse rel over het standpunt dat een ITS-waarnemer moest innemen bij de parlementsverkiezingen in Kosovo. Jean-Marie Le Pen vroeg Andreas Mölzer een niet al te anti-Servisch standpunt in te nemen, maar daar wilde de Oostenrijker niet van weten. Men kan zich dan ook afvragen hoe serieus we waarnemingen van een ITS’er mogen nemen.

Maar de zaak die leidde tot het opstappen van de Roemenen – al moet dat nog met de nodige procedures geformaliseerd worden – was de keiharde aanval op haar fractiegenoten van de Partidul Romania Mare (Groot-Roemeniëpartij) van Alessandra Mussolini (foto 2). De kleindochter van il Duce zei dat Italië geteisterd wordt door een invasie van criminele Roemenen, en wilde. het vrije verkeer van Roemenen naar Italië beperken. De Italiaanse regering ging op 2 november al een flink stuk in die richting door per decreet alle Roemenen met een strafblad uit te zetten. Maar ook Roemenen zonder strafblad kunnen uitgezet worden als de politie ze als 'gevaarlijk voor de maatschappij' beschouwt. Eugen Mihaescu (foto 3), de leider van het smaldeel van de Groot-Roemeniëpartij, reageerde ziedend. “Mevrouw Mussolini is een opblaaspop. Een opblaaspop uit een seksshop. Ze heeft helemaal niets van een politica.”

”Allessandra Mussolini heeft onlangs ook al gezegd dat alle plagen die Italië treffen, de schuld zijn van Roemeense immigranten. Voor ons is dat onaanvaardbaar. Mussolini speelt woordspelletjes door bewust de termen Roma en Roemeen door elkaar te gebruiken.” (De zigeuners met alle schuld beladen, mag dus wel van de Roemeen, nvdr.) Mihaescu vindt dat Mussolini al lang tot de orde had moeten worden geroepen. Maar de ITS-voorzitter, de Fransman Bruno Gollnisch, doet niets. Hij geeft iedereen gelijk, zelfs als het gaat om diametraal tegenovergestelde standpunten. Mihaescu heeft ook moeite met fractiegenoten die met de politie in aanraking zijn geweest. Ashley Mote, het onafhankelijke Britse lid dat in 2004 is gekozen voor de UK Independence Party, zit een gevangenisstraf uit voor belastingfraude. Frank Vanhecke (VB) en Carl Lang (FN) hebben zich onlangs in Brussel laten arresteren bij een verboden demonstratie tegen de islamisering van Europa. Mihaescu: “Ik vind dat een parlementslid zijn strijd niet op straat moet voeren, maar in het parlement.”

Frank Vanhecke, voorzitter van Vlaams Belang en al dertien jaar lid van het Europees Parlement, maakt zich niet druk over het vertrek van de Roemenen uit de ITS-fractie. “In alle eerlijkheid, ik zal er mijn slaap niet voor laten. Ik ben in de eerste plaats een Vlaams politicus.” Zegt de man die de VB-lijst voor de Europese verkiezingen trok. Vanhecke vindt dat Allessandra Mussolini geen ongelijk heeft, en kijkt uit naar nieuwe bondgenootschappen in het Europees parlement. Het zou kunnen dat na de verkiezingen in Roemenië op 25 november een nieuwe ultranationalistische partij in het Europees Parlement komt, de Nieuwe Generatie van multimiljardair en voorzitter van voetbalclub Steaua Boekarest Gigi Becali.

In de marge van het geruzie in de ITS-fractie houdt het VB vol geen extreemrechtse partij te zijn. “Als we een extreme partij waren, dan hadden we nooit meer dan 20 procent van de Vlaamse kiezers achter ons gehad”, zegt Europarlementslid Philip Claeys. (Met datzelfde argument zou men Hitlers NSDAP geen extreme partij kunnen noemen omdat die bij de verkiezingen in Duitsland met 6,4 miljoen stemmen de tweede grootste Duitse partij werd,nvdr.) “Het Vlaams Belang van 2007 is trouwens heel anders dan het Vlaams Blok van 1997. Er is geen trendbreuk geweest, wel een evolutie. Onze campagnes zijn minder hard geworden. Zo'n campagne met een affiche met bokshandschoenen en de tekst Uit zelfverdediging zou nu niet meer kunnen. We zijn politiek volwassen geworden. Onze basisbeginselen zijn nog wel hetzelfde, maar onze stijl is veranderd.” De veroordeling wegens racisme van het Vlaams Blok heeft er ook mee te maken. “Onze speelruimte is beperkt.'”

Frank Vanhecke droomt opnieuw van een rechtse krachtenbundeling, de Forza Flandria. “Er is nog steeds geen regering gevormd. De N-VA, onze vijandige broeder, staat inhoudelijk helemaal niet zo ver van ons af. Hetzelfde geldt voor de Lijst Dedecker. We kunnen historische tijden beleven in Vlaanderen. Samen zouden we 30 à 35 procent van de kiezers hebben. Samen zouden we in de komende tien jaar kunnen uitgroeien tot een conservatieve volkspartij. Als er daarvoor bij ons een paar koppen moeten rollen, dan moet dat maar. Zelf ben ik ook bereid een stapje terug te doen. Als de regeringsonderhandelingen mislukken en als het tot een breuk komt tussen CD&V en de NV-A, dan zou het toch godgeklaagd zijn als zo'n conservatieve volkspartij er niet kwam?” Marie-Rose Morel zal het graag horen: na al dat geruzie terug broederlijk op campagne met Jurgen Verstrepen en Bart De Wever. Dat ze dat nog moet meemaken. Tenzij zij één van de koppen is die moet rollen.

  • Wie de leden van de ITS-fractie aan het woord wil horen, kan terecht op de site van de VPRO-radio http://download.omroep.nl/vpro/de_ochtenden,_buitenland_30_okt_2007.mp3
  • Lukt het niet met woorden, dan haalt men ter extreemrechterzijde andere middelen boven. Zaterdag marcheerden in Praag vierhonderd neonazi's door een joodse wijk, daags na een herdenking van de Kristallnacht waarbij in Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938 enkele honderden synagogen en duizenden huizen en bedrijven van joden vernield werden. De betoging van de neonazi's was verboden door zowel de Praagse autoriteiten als het gerecht. Toch vonden de neonazi's dat ze het recht hadden om te betogen (een gelijkaardig scenario dus als met de betoging tegen 'de islamisering van Europa' op 11 september in Brussel). Duizend antifascisten en evenveel politieagenten probeerden de mars van de neonazi's te verhinderen, waardoor het tot rellen kwam en tweehonderd vijftig arrestaties verricht zijn. In Madrid kwam het gisteren, zondag, ook al tot een clash tussen neonazi's en antifascisten. Aanhangers van de Nationale Democratie (sic) betoogden in de Madrileense wijk Legazpi, wat uitdraaide op een gewelddadige confrontatie met antifascisten. Naast minstens acht gewonden is er ook een dode te betreuren. Een antifascist die een messteek in de hartstreek kreeg (zie: http://www.elpais.com/articulo/madrid/Asesinado/menor/punaladas/elpepuespmad/20071112elpmad_1/Tes).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal, vanhecke, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

11-11-07

Er is altijd wel een reden om een Derde Wereld-project te steunen

We willen ze niet op ideeën brengen, maar het ziet er niet naar uit dat de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) dit jaar actie gaan voeren tegen de 11.11.11-actie. Vorig jaar hebben ze het alleszins niet gedaan. Twee jaar geleden en de jaren daarvoor nog wel. Als duizenden vrijwilligers de straat op gaan om de armoede in de Derde Wereld, ontdekten ze bij het VBJ plotseling weer dat er ook nog armoede in eigen land is. Wat dan in de periode rond de 11.11.11-actie in the picture werd gezet met affiches als deze hiernaast, zonder er overigens enige geldophaling of wat voor het ‘eigen volk’ aan te koppelen. Als men 11.11.11 maar een voetje kon lichten, dat was voldoende.

Tegenwoordig zijn er andere manieren om 11.11.11 zwart te maken. Zoals de publicatie van een boek aankondigen, boek waarin je op basis van niet geverifieerde informatie Vredeseilanden onderuit haalt, en dan maar in de ondertitel van je boek ineens ook beweren dat van elke honderd euro voor 11.11.11 er maar één euro naar het Zuiden gaat. Zowel Vredeseilanden (zie: http://www.vredeseilanden.org/emc.asp?pageId=2531) als 11.11.11 (zie: http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=view&id=102670&Itemid=116) hebben intussen de gratuite beweringen in het boek van Thierry Debels weerlegd. Voor 11.11.11 was het nog gemakkelijker dan voor Vredeseilanden, want in het boek zelf wordt met geen woord gerept over deze organisatie. 11.11.11 was er alleen maar bijgehaald na een idee van de uitgever om zo meer aandacht voor het boek te trekken. Een uitgever gespecialiseerd in het uitbrengen van goed verkopende boeken over Tom Boonen, Kim Clijsters en andere Natalia’s van deze wereld. Een uitgever die zich beter zou beperken tot dat soort boeken.

Er is geen reden om niet aan 11.11.11 te geven. Moet je geld geven aan het Zuiden als daar zoveel corruptie is, moeten ze daar niet eerst voor eigen deur vegen? Met het lage loon van vele ambtenaren daar, mensen die toch een gezin moeten onderhouden, wordt corruptie in de hand gewerkt. Organisaties als 11.11.11 kunnen die corruptie niet bestrijden, maar kijken wel toe op de besteding van het geld door hun partners ter plaatse. En dat niet elke euro naar het Zuiden gaat, is dat dan niet een probleem? Een kwart van het geld dat 11.11.11 ophaalt, blijft in het Noorden voor educatie, studiewerk en beleidsbeïnvloeding. Dat is al evenzeer nodig als hulp ter plaatse. Want zo kan bijvoorbeeld een campagne voor schuldkwijtschelding opgezet worden – de Derde Wereld geeft meer aan schuldaflossing aan het Westen dan dat het hulp krijgt van datzelfde Westen.  Een schuldkwijtschelding zoals bijvoorbeeld voor veertig miljard dollar voor Tanzania gebeurde, zorgde ervoor dat op drie jaar tijd daar 1,6 miljoen kinderen méér naar school gingen.

Maar als je liever een klein project steunt, van ‘iemand van bij ons’, dan hebben wij een tip. Jos Geudens, jarenlang actief in de sociale strijd in ons land, is naar Kenia verhuisd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051012). Hij heeft daar een computerklas opgezet voor kinderen uit Mombasa (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070819) en droomt nu van filmvertoningen voor de kinderen daar te organiseren (zie: http://www.groetenuitmombasa.be/ExterneBestanden/2007.10.12%20Groeten%20uit%20Mombasa.htm). Het lijkt futiel. Maar voor kinderen die niet eens thuis over een televisietoestel beschikken, laat staan dat ze een ticket kunnen kopen voor een filmvertoning in de grote stad, waar dan nog vooral Rambo en ander dergelijk spul vertoond wordt, maakt het een wereld van verschil uit.  We hebben hem nog niet gezien, maar Jos zou dezer dagen in België zijn om steunkaarten voor zijn nieuw project te verkopen. We hebben hem laatst wel in Kenia gezien, en ook het onderwijs daar gezien (foto 3). Met de hand op ons hart kunnen wij verzekeren dat het geld nuttig besteed zal zijn. Het rekeningnummer van het Ujamaa-project is 737-0070136-48.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, sociaal, internationaal |  Facebook | | |  Print

10-11-07

De Waag stopt ermee

De Waag ADe Waag BDe-Waag-CVanavond wordt in Antwerpen een bedankingsfeest georganiseerd voor en door de medewerkers, buurtbewoners en sympathisanten van De Waag, een jeugdwerking in de Antwerpse binnenstad die na zevenendertig jaar haar werking stopt. Extreemrechts heeft De Waag herhaaldelijk bekritiseerd, niet in het minst natuurlijk omdat in hetzelfde pand als De Waag lange tijd het secretariaat van het Anti-Fascistisch Front (AFF) huisde. 

De Waag werd in 1970 geopend en was aanvankelijk een jeugdhuis aan de Stadswaag, tegenwoordig nog meer dan vroeger een studentenbuurt. Sinds 1979 is De Waag actief in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Nationalestraat waar zich de laatste jaren vele modezaken gevestigd hebben en de Scheldekaaien. Het Sint-Andrieskwartier, in de geschiedenisboeken van Antwerpen ook bekend als ‘De Parochie van Miserie’. Het jeugdhuis was gehuisvest in de Kloosterstraat en kende haar gloriejaren tijdens de punkperiode. Met het verdwijnen van de punkscène veranderde ook het publiek van De Waag. Voorheen waren dat jongeren uit heel Antwerpen, dan werden dat jongeren uit de buurt. Zowel autochtone als allochtone jongeren, zowel meisjes als jongens. Op vraag van hun jongere broertjes en zusjes werd tijdens de zomer van 1990 gestart met een kinderwerking, het jaar nadien kwam er nog een tienerwerking bij. In 1992 kreeg De Waag de beschikking over een oude kleuterschool in de Lange Ridderstraat. Een architectonisch interessant complex dat enorme mogelijkheden bood voor avontuurlijke, sportieve en speelse activiteiten. Helaas moest De Waag dit pand verlaten omdat het stadsbestuur er, en ook al op het daarnaast gelegen en veel door de kinderen en jongeren uit de buurt gebruikte ‘trapveld’, een kinderkribbe zou bouwen. Het pand in de Kloosterstraat begon intussen veiligheidsgebreken te vertonen, en De Waag kreeg daarop in de Prekerstraat de beschikking over de voormalige atelierruimte van technische diensten van de Stad Antwerpen.

Er waren plannen om het pand te renoveren – schepen Kathy Lindekens pronkte op een Open Deur-dag op haar kabinet nog met de maquette van de renovatie – maar van die renovatie kwam niets van in huis. De werking van De Waag werd zo goed als zo kwaad mogelijk verder gezet met een aanbod van vrijetijdsactiviteiten die zowel een ontspannend als een vormend karakter hebben. Opdat de kinderen en jongeren met een verschillende achtergrond, en uit verschillende culturen, zich kunnen ontplooien tot zelfredzame, zelfbewuste, kritisch ingestelde mensen. Eén van die kinderen en jongeren destijds was Karim Bachar, intussen een nationale vedette in het zaalvoetbal en Antwerps gemeenteraadslid. De Waag is altijd één van de minst gesubsidieerde ‘werkingen kansarme jeugd’ geweest in Antwerpen, wat haar weerslag had op het statuut dat men de medewerkers kon aanbieden (deeltijds werk, stageplaatsen…). Voeg er de problemen met het gebouw aan toe (lekkend dak, onzekerheid of men er mocht blijven) en financiële tegenslagen, de Raad van Bestuur van De Waag besloot de werking van De Waag stop te zetten.

Extreemrechts heeft De Waag herhaaldelijk bekritiseerd. Afgezien van het feit dat extreemrechts tegen elke multiculturele werking is, had het nog een andere reden. Op hetzelfde adres als De Waag in de Kloosterstraat huisde ook het secretariaat van het Anti-Fascistisch Front (AFF), en nogal wat medewerkers van De Waag waren, als ze al niet actief lid waren, sympathisant van het AFF. Omdat de 1 mei-stoet er elk jaar voorbij trok, werd op 1 mei steevast een spandoek over de straat gehangen met de slogan Nooit meer fascisme. De Waag verkocht die dag bier en koffie voor de dorstigen uit de 1 mei-stoet; het AFF kon er altijd weer een voorraad speldjes met een rode driehoek, symbool van de antifascistische strijd, verkopen (foto 1, klik op de foto voor een grotere afbeelding). De Waag stond dan ook op het lijstje van “linkse rattennesten” die in juni 1993 het bezoek kregen van een groep die zich de ‘nieuwe VMO’ noemde en het Odal-runeteken op de gevel van De Waag achterliet. Vijf maanden later werden ‘s nachts twee molotovcocktails naar De Waag gegooid (foto 2). Een voorbijrijdende taxichauffeur kon vermijden dat het tot een uitslaande brand kwam. Mogelijk moesten de daders gezocht worden bij het cliënteel van café Gilby’s aan de Vrijdagmarkt. Oud-VMO-leider Bert Eriksson kwam er elke vrijdagavond langs om er zijn prullaria te verkopen. Maar de politie heeft de daders van de aanslag nooit gevonden.

In de gemeenteraad maakte het VB zich druk over De Waag. Wim Verreycken zag “afwending van gemeenschapsgelden door De Waag naar het Anti-Fascistisch Front”, maar werd bij een interpellatie daarover in de Antwerpse gemeenteraad in 1996 vakkundig van antwoord gediend door de toenmalige schepen van jeugd. Van afwending van geld was geen sprake, er huisde niet enkel het AFF maar bijvoorbeeld ook nog een stichting tegen vrouwenmishandeling en een vereniging van ex-drugsverslaafden op hetzelfde adres als De Waag, en in een Vlaanderen dat niet bestuurd wordt door het VB hebben mensen alsnog het recht op vrije meningsuiting en het recht om zich te verenigen zoals ze dat zelf willen. Een paar maanden eerder datzelfde jaar was het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) op de IJzerbedevaart ingezet om een paar minder standvastige Vlamingen uit de weg te duwen, in gedrum en geklop dat gedirigeerd werd door diezelfde Wim Verreycken. Daar was blijkbaar geen pedagogisch probleem mee, noch de vraag of de overheidssubsidiëring van het VNJ wel juist besteed werd.

In haar september-nummer schreef het buurtblad Gazet van Sint-Andries over de sluiting van De Waag: “Ondanks het feit dat de kinderen en jongeren van De Waag geen brave doetjes zijn, heeft De Waag door de jaren heen een zeer positief imago opgebouwd in de wijk. Met veel respect en bewondering stelden we vast dat ze ook in de moeilijkste situaties op een moedige en kordate wijze naar oplossingen zochten. Hun integere aanpak en methodiek was uniek: het was maatwerk en ze stonden steeds klaar. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en jongeren, dat was hun vertrekbasis en hun sterkte. Voor de wijk, de vele kinderen, tieners, jongeren en hun ouders is het wegvallen van deze jeugdwerking een groot verlies.” Vanzelfsprekend sluit het Anti-Fascistisch Front (AFF) zich aan bij dit eresaluut voor Mieke Delagrange en haar medewerk(st)ers. (Foto 3: Kinderen en medewerksters van De Waag tijdens de eerste Murga-optocht in Antwerpen, dit voorjaar. Nog één van de kinderen van De Waag op de eerste foto bij: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070323).

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

09-11-07

De 'institutionele atoombom' is ontploft

Het radionieuws meldde dat als dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zou gestemd worden, “een institutionele atoombom” zou ontploffen. Toen we dinsdagmiddag op Radio 1 Bart De Wever hoorden zeggen: “We gaan vandaag stemmen”, snelden wij dan ook naar de dichtstbij zijnde atoomschuilkelder. Intussen is men ons komen bevrijden, de fall out beperkt zich tot het politieke wereldje in Brussel.

Men heeft uitgevlooid dat met alle procedures die nog kunnen, en allicht zullen, volgen het nog minstens tot een stuk in 2009 kan duren vooraleer de stemming van vorige dinsdag in een effectieve splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde kan omgezet zijn. En dan nog. Als we in de alarmbelprocedure zitten, is er een advies van de Belgische regering nodig, en dat kan enkel een tussen Vlaamse en Franstalige regeringsleden onderhandelde procedure zijn of het ontslag van de regering inluiden die dan weer de ontbinding van het parlement uitlokt.

Het zou wel eens een ‘getelefoneerde’ crisis kunnen zijn. Want nu B-H-V voor enige tijd ontmijnd is, kan alle aandacht weer gaan naar de rechtse regering die de liberalen en christen-democraten willen vormen. En de ambities die sommigen als minister willen invullen. Het is een publiek geheim dat de liberalen niet wakker liggen van de communautaire kwesties, en ook de christen-democraten zijn terzake geen scherpslijper. En Bart De Wever? Wat als men hem laat kiezen tussen een staatshervorming of een regering zonder socialisten en groenen? Natuurlijk wil hij de twee, maar wat als hij moet kiezen tussen die twee formules? Wedden dat hij voor dat laatste kiest? Desnoods door een regering zonder staatshervorming af te wijzen maar wel te gedogen.

Intussen is wel een grens verlegd: de brute meerderheid van het aantal Vlamingen laten spelen, is niet slim. In de Verenigde Staten krijgen alle staten evenveel vertegenwoordigers in de Senaat, of ze nu miljoenen inwoners vertegenwoordigen (California) dan wel niet eens een miljoen inwoners (Wyoming). En in het Europees Parlement krijgt Luxemburg, dat mathematisch omwille van haar bevolkingsaantal maar recht heeft op een halve zetel, toch zes zetels. Omdat je de kwaliteit van een democratie afmeet aan het respect voor de minderheden.

In dat respect is de laatste tijd in Vlaanderen flink de klad gekomen, merkt politicoloog Marc Hooghe op. “Franstaligen kregen te horen dat ze te dom zijn om een taal te leren; de Joodse gemeenschap kreeg te horen dat ze niet zo moet zeuren over de uitroeiing van hele families, en het applaus (…) (van Gerolf Annemans, nvdr) toen de Franstalige kamerleden de zaal verlieten, getuigt al evenmin van veel respect. Het publiekelijk vernederen van je tegenstrever is nooit een goede zaak.” “Het gaat er daarbij niet eens om of we morgen nog in een federaal België, dan wel in een onafhankelijk Vlaanderen leven. Respect voor de mening van de ander, en de bereidheid om naar de ander te luisteren, zullen we altijd nodig hebben.” Tenzij men niet alleen ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen, maar ook voor een autocratisch bestuurd Vlaanderen.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

De eenzame strijd van het VB

In Antwerpen-Noord vond gisterenavond een grimmige confrontatie plaats tussen VB-aanhangers en buurtbewoners, vooral jongeren. Het VB organiseerde haar tweede protestmanifestatie tegen een moskee in aanbouw in Antwerpen op korte tijd. Volgens onze waarnemer ter plaatse waren er vier keer zoveel tegendemonstranten dan VB-betogers, NSV-studenten incluis.

Aan de manifestatie van het VB ging een persontmoeting vooraf waarop VB-kopstuk Philip Dewinter een voorstel van decreet toelichtte dat hij gisteren in het Vlaams parlement heeft ingediend om de ‘wildgroei’ van moskeeën in ons land tegen te gaan. Het voorstel is gebaseerd op een wetswijziging over de ruimtelijke ordening in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië (waar Jorg Haïder de plak zwaait, nvdr). Lokale besturen zouden er bouwvergunningsaanvragen kunnen beoordelen vanuit het oogpunt van het cultureel patrimonium. Volgens Dewinter zijn minaretten, zoals in de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen-Noord, volledig in strijd met ons cultureel historisch erfgoed. We kunnen hem daarin geen ongelijk geven. De vraag is echter of als men van ‘belforten en kathedralen’ islamitische gebedshuizen zou maken, het dan wél goed is voor Dewinter. En in Beringen bijvoorbeeld staat in de schaduw van de mijnschacht een moskee mét minaretten, die niet anders dan als een verrijking van het landschap kan beschouwd worden.

"Ik wil ze niet allemaal verbieden en wil evenmin de individuele godsdienstbeleving beperken, maar er moet rekening gehouden worden met het culturele karakter van een gemeente. Zoniet moet de overheid kunnen ingrijpen," zei Dewinter nog. Benieuwd waar de moskeeën dan wel mogen blijven staan van herr Dewinter, buiten die ene grote moskee die Dewinter ergens buiten Antwerpen wil gedogen zonder erbij te vertellen waar dan wel. Burgemeester Leona Detiège heeft Dewinter er ooit op gewezen dat in de landelijke villabuurt waar Dewinter woont in Ekeren nog wel een perceel vrij is voor een grote moskee, maar dat viel toch niet in goede aarde bij De Grote Roeper.

Niet alleen het uitzicht van de moskee is het VB een doorn in het oog, de vzw Islamic Association achter de nieuwe moskee in Antwerpen-Noord verdenken ze van banden met Pakistaanse terreur. Ook zou de Pakistaanse imam die in de moskee zou komen prediken gelinkt zijn aan het salafisme, volgens Dewinter een harde en anti-Westerse strekking binnen de islam. Even googelen leert dat het salafisme is ontstaan uit het verschil tussen de Europese democratische beginselen en de praktijk van het kolonialisme. Vandaar dat deze moslims willen terugkeren naar de zuivere waarden van de salaf ('vrome voorvaderen') en de eerste moslimgemeenschap in Medina.

"Het stadsbestuur is blind voor een extremistisch man die vele honderden gelovigen zal komen toespreken. Er ontstaat een zuil die alle mogelijke integratie tegengaat", besloot Philip Dewinter. Dat Dewinter pleit voor "mogelijke integratie" is anderzijds wel nieuws. (Meer foto's: http://www.indymedia.be/en/node/24791)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, islam, antwerpen |  Facebook | | |  Print

08-11-07

Van Morendoders tot Botsende Beschaving

Boekenbeurs-1Lucas Catherine schreef reeds negentien boeken over de Arabische wereld, de islam en aanverwante onderwerpen. Islam voor ongelovigen werd in meerdere talen vertaald. Vuile Arabieren. Bedlectuur voor Vlaams Blokkers (zie: http://www.verzet.org/content/view/798/69) blijft een vermakelijk boek. Rijstpap, Tulpen en Jihad werd door Ingrid Vander Veken bewerkt voor een theatervoorstelling (zie: http://www.verzet.org/content/view/839/69). Een historische wandelgids (Wandelen naar Kongo), een kookboek (Keukens aller landen)… Lucas Catherine kan boeiende verhalen vertellen waarbij de geschiedenis van de Arabische wereld recht wordt aangedaan.

In zijn jongste boek, Van Morendoders tot Botsende Beschaving (klik op de illustratie voor meer gegevens), legt Lucas Catherine ons uit hoe er reeds duizend jaar een oorlog woedt tegen de islam. Van de kruistochten naar het Heilig Land, die ons wél veel nieuwe dingen leerde ontdekken: windmolens, postduiven, ziekenhuizen, heraldiek, schaken, vrouwenmode, peperkoek, tafelmanieren, enzovoort. Over Jacob van Maerlant, de belangrijkste literaire figuur uit de dertiende eeuw die uitgebreid van leer trok tegen Mohammed en zijn leer. Tot islamofobie die leidt tot cultuurnegationisme. Het is bijvoorbeeld een mythe dat Europa is ontstaan als joods-christelijke beschaving. Van de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw werden de joden hier verketterd en vervolgd.

Het leidt tot meer recente ‘rechtvaardigingen’ voor de islamofobie: van Samuel Huntington The Clash of  Civilizations tot de artikels en columns van Mia Doornaert in De Standaard. Mia Doornaert praat de Amerikaanse neoconservatieven na, en staat trouwens op de lijst van sprekers van dat netwerk Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 schreef Doornaert in De Standaard: “De islam, die destijds te vuur en te zwaard een groot stuk van de aardbol veroverde…”. Terwijl de islam zich in Afrika, maar ook daarbuiten, vooral verspreid heeft via handelaars, werd het christendom zoals in Kongo aan de man nadat militairen, ivoor- en rubberplunderaars het land introkken. Op een debat op de Boekenbeurs vorige maandag (foto 2) moest de angst en de verkeerde voorstelling van zaken over de islam van Mia Doornaert voortdurend gerelativeerd en gecorrigeerd worden door Paul Scheffer, die met Het land van aankomst anders wel een turf van 477 bladzijden geschreven heeft over de poblemen eigen aan multiculturele samenlevingen. Het zegt veel over Mia Doornaert.

Het VB houdt de islamofobie warm. In Van Morendoders tot Botsende Beschaving kan men VB-ideoloog Paul Belien erop nalezen over de “roofdieren” die het Brussels Centraal Station binnenslopen en Joe Van Holsbeeck hebben vermoord voor diens mp3-speler. “De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend…” Vrij snel, maar niet zo snel als dat Belien zijn schotschrift op het internet gooide, bleken de daders van de roofmoord geen Marokkanen maar Oost-Europeanen te zijn. Recent heeft het VB in de gebouwen van het Europees en van het Vlaams parlement nog een ‘wetenschappelijk’ congres georganiseerd om haar betoog tegen de islam te ondersteunen (zie: http://www.indymedia.be/nl/node/24549). Het VB is altijd bereid een sluimerend conflict aan te poken.

Lucas Catherine wordt aanstaande zondag, 11 november, op de Boekenbeurs geïnterviewd. Allicht wordt dat gesprek boeiender dan het boek. Van Morendoders tot Botsende Beschaving lijkt teveel op een omgevallen boekenkast. Teveel een opsomming van documenten en feiten om er een vlot leesbaar boek van te maken, al zijn het wel documenten en feiten waarvan Catherine aantoont dat ze doorgaans niet in hun juiste context worden gelezen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, boeken |  Facebook | | |  Print

07-11-07

Plezier bij het VB, bis

De reacties bij het VB over het stopzetten van Blokwatch blijven vermakelijk. Daarom nog even het VB over het stopzetten van Blokwatch. En dan stoppen wij er ook mee. Over dat onderwerp, niet met deze blog.

Eerst even serieus. Vorige week raakte bekend dat Blokwatch ermee kapt. Een grote verrassing was dat niet. De klad zat er immers duidelijk in. Het dagelijkse persoverzicht werd al 'n tijdje niet meer verzorgd en nieuw materiaal werd maar met mondjesmaat op de website geplaatst. Jammer. De impact van Blokwatch was bij momenten erg groot. De verzorgde website biedt veel info over het VB, op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Ook zonder updates blijft het een referentie. Dat de rol van het Vlaams Belang uitgespeeld is, dixit Blokwatch-initiatiefnemer Marc Spruyt, klinkt ons alvast wat té voorbarig. We hopen uiteraard dat het zo is of wordt. De contouren voor dat scenario zijn inderdaad al enige tijd zichtbaar. Maar zoals bekend wordt niet ieder scenario verfilmd. Interne steekspelletjes en afrekeningen zijn in het post-Dillen tijdperk het enige dat nog vlot de pers haalt. De leidende positie in het land der politiek verongelijkten wordt al enkele maanden sterk door de Lijst Dedecker (LDD) belaagd, met alle dissidenties vandien. En tot overmaat van ramp speelt het VB geen enkele rol van betekenis in deze tijden van communautaire hoogspanning. Het verfoeide N-VA leidt hierin nu de dans. Je zou van minder depri worden.
 
De stopzetting van Spruyts initiatief werd dan ook op tevredenheid onthaald aan de Madou. Woordvoerder Joris Van Hauthem (foto 1), zichtbaar opgelucht dat Blokwatch verleden tijd is, liet zich meteen van zijn meest humoristische kant kennen in een gesprek met het persagentschap Belga. Joris Van Hauthem over het vermeend gebrek aan geloofwaardigheid van Blokwatch: "Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke met een zotskap afbeelden en tegelijkertijd een zekere wetenschappelijke serieux claimen over de ware aard van het Vlaams Belang, gaan niet samen." Daarmee boorde Joris Van Hauthem, zonder het kennelijk te beseffen, vlotweg 30 jaar aan Vlaams Blok- en Vlaams Belang-magazines de grond in. De fijnbesnaarde 'nationalistische periodiek', het blad van de 'jongerenafdeling' en de vele lokale blaadjes van het VB grossieren immers in spotprenten, fotomontages en dergelijke meer waarin de waarheid geweld wordt aangedaan en de talrijke tegenstanders van het VB door het slijk worden gehaald. Ook daar zijn de zotkapjes allerminst van de lucht. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit (foto 2: 'Patrick Janssens krijgt problemen met achterban' en 'Bart De Wever legde de lat heel laag' in respectievelijk Antwerps Nieuws en Vlaams Belang Magazine – klik op de foto voor een grotere illustratie).

En jawel, die dingen worden vlot gecombineerd met een eindeloze reeks aan artikels waarin 'met een zekere wetenschappelijke sérieux' vanalles wordt beweerd over 'de ware aard' van de vele vijanden van Moeder Vlaanderen: socialisten, ecologisten, straathoekwerkers, marxisten, neo-communisten, moslims, holebi's, de openbare omroep, 11.11.11 en combinaties van voornoemde categorieën. Joris toch! Aan het oefenen voor een carrière als stand-upcomedian? Denk eraan dat er stevige concurrentie is bij het VB-personeel. Zelf hebben we meer kunnen lachen met wat Marie-Rose Morel (foto 3) op haar weblog schreef naar aanleiding van het stopzetten van Blokwatch. Marie-Rose Morel: “Die van het AFF hebben (…) nog een gezonde dosis humor en een levendige site! Al neemt hun obsessie voor skinheads de laatste tijd rare vormen aan.”

00:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, humor, morel |  Facebook | | |  Print

Bart De Wever krijgt uit uiteenlopende hoek op zijn kop

Het zit Bart De Wever (foto 1) niet mee. Niet alleen blijft het koorddansen bij de discussies over de staatshervorming, zijn uitspraak over de ‘gratuite’ verontschuldigingen van burgemeester Janssens voor het aandeel van de Stad Antwerpen in de jodenvervolging blijft De Wever achtervolgen. Het Forum van Joodse Organisaties twijfelt over de oprechtheid van De Wevers verontschuldigingen, De Wevers Vlaams-nationale achterban vindt dat De Wever beter gezwegen had, en nieuw historisch onderzoek haalt één van De Wevers redenen om Patrick Janssens te bekritiseren onderuit.

In een opiniebijdrage die waarschijnlijk naar zowel De Standaard als De Morgen is verstuurd, maar gisteren alleen in die laatste krant werd gepubliceerd, reageert het Forum van Joodse Organisaties op de schriftelijke verontschuldigingen die De Wever vorige week woensdag in die twee kranten als opiniebijdrage publiceerde. Het Forum vindt dat De Wever daarbij te kort door de bocht ging: “(…) Na onderzoek van Lieven Saerens belastte de Senaat het SOMA met een onderzoek naar deze donkere periode. Men kent het resultaat van dat onderzoek: het rapport Gewillig België dat in 2007 verscheen. Wat vroeger een vermoeden was, is nu zekerheid geworden. Het toenmalige Antwerpse gemeentebestuur heeft meegeholpen aan de deportaties. Daarom de excuses van burgemeester Janssens. Er is geen kwestie om Antwerpen als 'racistische' stad te stigmatiseren. Niet minder dan de heer De Wever is de joodse gemeenschap met de faam van onze stad begaan. Er werd nergens gezegd dat alle politieagenten gecollaboreerd hebben. Duizenden Belgen van alle gelederen van de sociëteit hebben hun leven gewaagd om medemensen te redden.

Toen de heer De Wever aan het Forum der Joodse Organisaties zijn verontschuldigingen wilde aanbieden, hebben wij hem beleefdheidshalve ontvangen. Wij waren bereid te luisteren. Tevens was het zeker niet onze bedoeling om aan politieke recuperatie te doen. ‘Met het zeggen dat de excuses van Janssens gratuit zijn, heb ik een fout begaan. Ik verontschuldig mij daarvoor. Er werden fouten begaan tijdens de oorlog en daarvoor moeten excuses komen. Mijn zogezegde verklaring 'dat de joden de Holocaust misbruiken' heb ik nooit gezegd en mijn woorden werden gewoon verdraaid. Ook heb ik nooit geprobeerd het conflict van het Midden-Oosten naar België te importeren. Ik heb een verklarende bijdrage opgesteld voor De Standaard en De Morgen en zal die aanpassen na ons huidige onderhoud.’ Het Forum had besloten de zaak sereen te bespreken en met zijn beslissing te wachten tot na de publicatie van bovenvermelde bijdrage, af te wachten of de verontschuldigingen wel oprecht waren en niet alleen dienden om voor het oog van de camera's politieke onderhandelingen te dekken.

Spijtig genoeg heeft die rechtzetting ons geen voldoening gegeven. Veel van de overeengekomen punten worden er niet in vermeld. Er wordt met geen woord gerept over de beschuldiging dat ‘de joden de Holocaust misbruiken’, over ‘het verzoek om het conflict van het Midden-Oosten naar België te importeren’ enzovoort. De vraag blijft dus open: kunnen de joodse gemeenschap en alle verontwaardigde medeburgers die verontschuldigingen als oprecht beschouwen of moeten ze niet beter afwachten en pas oordelen na standpunten die De Wever en zijn partij in de toekomst op dat domein innemen? De reactie van De Wever heeft een averechts effect. Als burgemeester Janssens met zijn verontschuldigingen de vergane glorie van de stad heeft teruggebracht, heeft De Wever met deze heisa opnieuw de 'zwarte' demonen opgewekt. Dat zal hem geen enkele oprechte Sinjoor kunnen vergeven.” 

In de Moniteur van de Vlaams-nationale beweging, ’t Pallieterke, wordt deze week in maar liefst drie artikels De Wevers kritiek en verontschuldigingen onder vuur genomen. Jan Neckers, ‘Pagadder’ en ‘Katrien Bijl’ hebben – samengevat – vier redenen waarom De Wever beter “zijn waffel” had gehouden. Ten eerste merkt ’t Pallieterke op dat in zo’n dossiers je als politicus nooit kan scoren. “Bij iedere nuance vallen politiek correcten en politieke vijanden over je heen en ze deinzen dan niet terug om met de grofste leugens hun verborgen politieke agenda door te drukken.” Tot welke groep het Forum van Joodse organisaties behoort, de politiek correcten of de politieke vijanden, of wat de verborgen agenda van het Forum dan wel zou zijn, zegt ’t Pallieterke er niet bij.
 

Ten tweede wijzen ze er bij ’t Pallieterke erop dat De Wevers grootvader collaboreerde, maar niemand hem dat durfde aanwrijven. “Het ranzige trio van de V(laamse) L(akeien) en D(ienaars) associeerde in de plaats dan maar onmiddellijk alle Vlaamse nationalisten met de oorlog.” De derde en belangrijkste reden is volgens ’t Pallieterke: “Tijdens onderhandelingen over een staatshervorming zo’n uitspraken doen, is erger dan een stommiteit. Het is een politieke fout.” ’t Pallieterke vindt wel dat De Wever over de grond van de zaak gelijk heeft. “Dat een lichtgewicht als Verhofstadt excuses aanbiedt voor een genocide in Rwanda waar geen Waal of Vlaming schuld aan heeft, is nog te verklaren door de leugenachtige publiciteitszucht van het sujet. Maar zelfs een Karol Woityla trapte door toen hij zich verontschuldigde voor het wrede gedrag van de kruisvaders die probeerden verloren christelijke gebieden te veroveren.”
 

’t Pallieterke vindt dat mensen zich niet moeten verontschuldigen voor wat hun voorgangers hebben aangericht. Maar ook: oorlogsburgemeester Leo Delwaïde kan niets verweten worden. Alleen, en dat is de vierde reden waarom De Wever bekritiseerd wordt, het was niet aan De Wever om de verdediging op te nemen van Leo Delwaïde senior. De Wever “had de verdediging van de toenmalige machthebbers in Antwerpen aan de ‘Katholieken’ en hun huidige geestesgenoten moeten overlaten.” ’t Pallieterke gaat dan wel voorbij aan de stelling van de CD&V dat excuses aanbieden voor de Jodenvervolging wél gepast is (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071102).
 

Op de Boekenbeurs werd maandag nog nagepraat over De Wevers kritiek op Janssens en De Wevers verontschuldigingen voor die kritiek
. Tom Lanoye (foto 2): “Bart De Wever verontschuldigde voor het geval de perceptie van zijn woorden… Niet voor zijn woorden zelf.” De reactie die het Forum van Joodse Organisaties maandag naar de krant(en) verstuurde was toen nog niet bekend. Lanoye had ook nog nieuws. Vier weken geleden is in Antwerpen blijkbaar een studiedag doorgegaan waar historicus Herman Van Goethem de resultaten bekendmaakte van zijn onderzoek naar die ene razzia die de Antwerpse politie had laten mislukken. Het blijkt niet om principiële redenen zijn geweest, maar gewoon omdat een aantal politieagenten naar de rijkste Joden telefoneerden met de vraag “hoeveel het schuift” als ze zouden verwittigen wanneer de volgende razzia zou plaatsvinden. Wat ze in ruil voor die informatie in hun zak konden steken.

Natuurlijk is niet elke politieagent even schuldig geweest aan overmatige hulp bij de Jodenvervolging, en zullen er ook wel politieagenten geweest zijn die echte verzetsdaden stelden. Maar het vergoeilijken van de houding van het Antwerps politiekorps, zoals De Wever deed, blijkt uit nieuw historisch onderzoek alweer een misstap te zijn van De Wever. Het is blijkbaar toch niet zo gek om – zoals wij hier al langer doen – Bart De Wever, Bart De Zever te noemen.

00:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wever |  Facebook | | |  Print

06-11-07

Zwitserland gaat de extreemrechtse kant op

SVPOp 21 oktober behaalde de Zwitsers Volkspartij (Sweizerische Volkspartei, SVP) een monsterscore bij de parlementsverkiezingen in Zwitserland. Met 29 % van de stemmen naar verluidt de hoogste score ooit voor een Zwitserse politieke partij. Sindsdien is er niets meer van gehoord. Mogelijk is het wachten tot de tweede ronde voor de verkiezingen van de ‘Stendenraad’ op 27 november vooraleer de poppen er echt aan het dansen gaan.

De Sweizerische Volkspartei, in het Frans de 'Union Démocratique du Centre', is ontstaan uit de Boerenpartij, die zelf een afsplitsing is van conservatieve liberale partij die teveel aandacht voor de welvarende stedelingen werd verweten. De Boerenpartij kon haar basis verbreden met mensen uit andere sociale klassen en andere kantons, en werd in 1971 de Zwitserse Volkspartij (SVP). In de jaren negentig kon de SVP daarenboven enkele leidende figuren van uiterst rechtse partijen aantrekken, waardoor de SVP nog rechtser dan voorheen werd.

Grootse geldschieter en informele leider van de SVP is de populistische miljardair Christoph Blocher (foto 1). Omwille van het evenredigheidsprincipe waarmee de Zwitserse regering, de Bondsraad, wordt samengesteld is Christoph Blocher na de verkiezingen van 2003 de tweede SVP-minister geworden. Minister van Justitie en Politie, nog wel. De campagne van de SVP voor de verkiezingen in oktober was omstreden. De SVP pakte uit met een verkiezingsaffiche waarop drie witte schapen een zwart schaap van de Zwitserse vlag afschoppen (illustratie 2). Een verwijzing naar de criminele vreemdelingen die volgens de SVP het land uit moeten. 

De SVP is een rechts, populistische partij die de vrije markteconomie omhelst. De partij is tegen lidmaatschap van internationale organisaties, en tegen vredesmissies zoals van het Zwitsers leger in Kosovo. De partij wil de regeringsmacht afbouwen, en wil zogezegd meer macht geven aan het volk. Zoals je kan vermoeden is de partij tegen de instroom van asielzoekers en andere vreemdelingen. De SVP is ook tegen het uitbreiden van het openbaar vervoer, en wil integendeel beperkingen voor de automobilisten wegnemen. De partij is tegen drugs, en heeft daarover een ook al omstreden verkiezingsfilmpje verspreid. Ook vrouwen moeten het ontgelden. Voor vrouwen is vooral een rol weggelegd als moeder-aan-de-haard; tot 1971 was de SVP tegen het invoeren van stemrecht voor vrouwen.

Binnen de SVP zijn er twee strekkingen, elk rond één van de twee SVP-ministers. Er is de burgerlijk-conservatieve vleugel rond Samuel Schmid, die haar thuisbasis vooral in Bern heeft. En er is de Züricher-vleugel, waartoe 67-jarige Christoph Blocher wordt gerekend, die voorstander is van een radicaal-liberaal economische beleid en populistische standpunten inneemt. Die laatste vleugel is tegenwoordig de machtigste. Met het kapitaal dat hij vergaarde als ondernemer en directeur van EMS-Chemie kan Blocher zowel zijn partij als de Zwitserse volksraadplegingen naar zijn hand zetten.

“Al is zijn evangelie xenofoob, hij is in de eerste plaats ultra-liberaal”, schreef Liberation laatst. Het belet niet dat het VB zich verheugd heeft over het succes van de SVP. Op haar website citeerde het VB met instemming het grapje van Blocher op de vraag of zijn partij niet racistisch is. Blocher: “Racisme? Ik wist niet dat criminele vreemdelingen nu ook al een ras zijn.” In de slipstream van het succes van de SVP is nu ook een Blood and Honour-afdeling in Zwitserland opgericht. Voorlopig beperken de activiteiten zich tot het verwijzen naar Blood and Honour-concerten in het buitenland (Italië, Griekenland...). Op hun website is een link gelegd met de website van de Vlaamse Blood and Honour-afdeling. De traditionele vleugel, niet de Combat 18-tak. Maar hier zit men blijkbaar nog altijd met een kater over de organisatie van het concert in Wolfsdonk. Vanuit België telde men gisterenavond nog maar zes bezoeken aan de website van de Zwitserse Blood and Honour'ers.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal, blood and honour |  Facebook | | |  Print

05-11-07

Plezier bij het VB

yt_vlaamsbelang_defrutBij het Vlaams Belang wordt meewarig gereageerd op het stopzetten van Blokwatch. "De reden die Marc Spruyt (foto 1, tweede van rechts) opgeeft om te stoppen met Blokwatch is even belachelijk als doorzichtig. Hij zegt te stoppen omdat hij zijn doel zou bereikt hebben: het Vlaams Belang is niet langer gevaarlijk. Dit is gewoon hilarisch", reageert partijwoordvoerder Joris Van Hauthem.

"Spruyt wilde op een zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde wijze de 'ware' aard van het Vlaams Blok/Vlaams Belang blootleggen, om de goedmenende Vlaming de ogen te openen en hem ervan te weerhouden ervoor te stemmen. In die missie is Spruyt is compleet mislukt", aldus Van Hauthem. Volgens hem bezondigde Marc Spruyt zich aan het hetzelfde euvel als zijn voorganger Hugo Gijsels. "Hij maakte een misselijk makende karikatuur van onze partij en haar programma en maakte daardoor een karikatuur van zichzelf." Marc Spruyt zal het niet graag gelezen hebben vermits hij met zijn missie gestart is zich afzettend tegen Hugo Gijsels, spijts fouten die Hugo wel eens maakte nog altijd een monument in de strijd tegen extreemrechts en voor een doorzichtiger samenleving.

Hoe zotter, hoe meer plezier men bij het VB en aanverwante heeft met het stopzetten van Blokwatch. Jurgen Verstrepen schrijft dat Blokwatch moet stoppen “vanwege besparingen bij de socialisten na 10 juni." Verstrepen probeert de mythe in stand te houden dat Blokwatch gefinancierd werd door de SP.A, maar heeft daar nooit een bewijs van kunnen leveren. Omdat het trouwens niet zo is. Van Steve Stevaert tot Patrick Janssens, de socialisten vertrouwen meer op hun eigen kracht – wat die dan ook nog mag voorstellen – dan zich te vermoeien aan het VB. Het liefst houden ze het VB uit de politieke actualiteit.

Filip De Man heeft een andere financier ontdekt. “De giftige gluiperd (De Man bedoelt Marc Spruyt, nvdr) stopt er nu mee, officieel omdat ‘het Vlaams Belang geen bedreiging meer vormt’. Veel waarschijnlijker is echter dat zijn broodheren van de socialistische vakbond de kraan hebben dichtgedraaid omdat ze eindelijk begrepen hebben hoe contraproductief Blokwatch wel is.” Ook dat is een doorzichtige leugen. Het ABVV had wel sympathie voor wat Marc Spruyt deed, maar in die filosofie was het contraproductief om Spruyt een full time job aan te bieden waardoor hij moest stoppen met Blokwatch. De Man vindt het  “spijtig” dat Blokwatch “niet langer zijn venijn produceert” omdat het zeker bij studenten precies het omgekeerde effect zou hebben van wat beoogd werd. Van dat laatste zijn we nog niet zo zeker. Onderzoek over de vertoning van een onthullende televisiedocumentaire over het Vlaams Blok bracht alleszins meermaals als uitkomst dat jongeren hun eerder positieve ingesteldheid over het VB gingen herzien (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/768/39/lang,nl).

Dalen we nog meer af in de hiërarchie van het VB, komen we uit op Björn Roose die de eer heeft het laatste Blokwatch-artikel aan hem gewijd te krijgen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1314/39/lang,nl). Veel heeft hij er trouwens niet op kunnen repliceren. Björn Roose, blogger ondanks zichzelf, verkneukelt zich aan de uitleg van Marc Spruyt over gebrek aan opvolgers. Marc Spruyt:  “Je moet een meer dan behoorlijke basiskennis hebben en ook nog eens goed kunnen schrijven. Vlaanderen ontbeert het aan talent om op een gestructureerde manier met de materie bezig te zijn.” Björn Roose: “Wie talent heeft, zit dus kennelijk niet ter extreem-linkse zijde. Dat moeten we dringend melden aan ‘anti-fascisten’ als Yelloman of het ‘Anti-Fascistisch Front’ die duidelijk nog niet wéten dat ze geen talent hebben.” We troosten ons met de gedachte dat anderen, Blokbuster bijvoorbeeld (zie: http://www.lsp-mas.be/blokbuster/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=697), wel de kwaliteiten van Yelloman en deze blog erkennen. (Illustratie 2: Satire van De Frut van Koekestad http://www.defrut.be, klik op de illustratie voor een grotere afbeelding).

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print