11-12-07

"Bezems en bokshandschoenen werden apen en leeuwen, de inhoud blijft dezelfde."

Het partijfeest van het VB naar aanleiding van hun dertig jarig bestaan heeft nauwelijks de pers gehaald. Dat komt er natuurlijk van als je teveel een mainstream partij bent geworden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071210) en niet meespeelt bij de pogingen een nieuwe regering te vormen. Op het partijfeest zelf werd vooral uitgekeken naar de toespraak van Philip Dewinter. Hij is nog altijd De Grote Baas, en haalde een paar dagen eerder nog moeiteloos de Vlaamse en buitenlandse pers met zijn anti-moskeelied (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071208). Wat vertelde Dewinter op het grote podium, en wat in de wandelgangen? (Foto’s: Dewinter op zijn favoriet spreekgestoelte in 1990, op het dak van een politiecamionette; Dewinter in het Vlaams Parlement in 1993 en Dewinter & Co bij de persconferentie tijdens het partijfeest het voorbije weekend. - Klik eenmaal op de foto's voor een duidelijker afbeelding.)

Zoals hij al eerder deed opende Dewinter zijn speech met een citaat van de Amerikaanse president Ronald Reagan die over zijn strijd tegen het communisme zei: “Never give in. Never, never, never give in!”. Dewinter: “Nooit opgeven! Nooit toegeven! Nooit maar dan ook nooit ofte nimmer toegeven!”. De uitspraak van Ronald Reagan is zeker ook toepasbaar op het Vlaams Belang. Inderdaad, ondanks leugens en laster, ondanks cordon sanitaire en partijverbod, ondanks intimidatie en broodroof, ondanks tegenslagen en ontgoochelingen: nooit opgeven! Nooit toegeven! Nooit, maar dan ook nooit ofte nimmer toegeven!” Dewinter zette zijn toehoorders al meteen op het verkeerde been want er is nooit, nooit een partijverbod geweest voor het VB. Het VB is wel veroordeeld voor herhaaldelijk racisme, maar geen enkele rechter heeft gevraagd dat het Vlaams Blok zou opgeheven worden. Het Vlaams Blok moest er alleen over waken zich niet opnieuw te bezondigen aan racisme.

Dewinter klaagt: “Indien de traditionele partijen niet langer hun eigenbelang en dat van hun vakbonden, hun ziekenkassen en hun machtslobby’s achter de schermen maar het Vlaams belang voorop zouden stellen dan was Vlaanderen allang onafhankelijk geweest. Milquet, Reynders, Di Rupo en Maingain spuwen Somers, Leterme en De Wever en met hen gans Vlaanderen nu al bijna zes maanden in het gezicht en de kopstukken van CD&V-NV-A en VLD denken nog altijd dat het regent! Indien Vlaanderen niet krijgt waar het recht op heeft dan moeten we ons recht desnoods durven nemen! Neen, wij zijn geen voorstanders van een staatsgreep waarbij we stormenderhand het Koninklijk Paleis bestormen! België is in 1830 zo tot stand gekomen, de onafhankelijke Vlaamse staat zal op een democratische manier tot stand komen.” Wijlen VB-kamerlid Guido Tastenhoye had daar andere ideeën over (zie: http://www.meervoud.org/index.php?blz=artikel&nummer_id=63&artikel_id=3), maar de geesten kunnen evolueren. Dewinter: “De Vlamingen zijn een vreedzaam en democratisch volk. Wij hebben geen nood aan paleisrevoluties maar wel aan politiek leiderschap”, en als de Walen zo koppig blijven “rest Vlaanderen geen andere keuze dan uit de Belgische federatie te stappen.”

Weg radicalisme bij het VB? Toch niet. Dewinter: “Sommigen hebben ons in het verleden extremisten en radicalen genoemd. We hoeven ons voor ons radicalisme niet te schamen! Als radicalisme consequent handelen, rechtlijnigheid en trouw aan het programma en het gegeven woord betekent, dan worden wij graag radicalen genoemd.” VB’ers zijn daarenboven volksnationalisten en dat betekent, aldus Dewinter, dat de strijd “voor Vlaamse onafhankelijkheid en onze strijd tegen de immigratie-invasie, de islamisering en de multicultuur één en dezelfde strijd zijn.” “Baas zijn en blijven in ons eigen land!”, is immers het leidmotief van het VB. En Dewinter heeft daarover goed nieuws. Dewinter: “De jongste weken en maanden zijn we erin geslaagd om een aantal bescheiden successen te boeken in onze strijd tegen de islamisering. Zowel in Antwerpen als in Gent hebben we stedelijke reglementen kunnen afdwingen die de hoofddoek verbieden voor ambtenaren met een loketfunctie. Een bescheiden en symbolische overwinning die absoluut niet ver genoeg gaat maar die aantoont dat het Vlaams Belang ook vanuit de oppositie in staat is om te wegen op de politieke agenda en op de politieke besluitvorming.” Met dank aan Patrick Janssens en de Gentse ‘Gesloten VLD’. En Dewinter vervolgt: “Het individueel recht om een godsdienst te belijden betekent nog niet dat men recht heeft om op iedere straathoek een koranschool of islamitische vzw’s te vestigen of op ieder plein een moskee met torenhoge minaretten te openen. Alhoewel wij de individuele vrijheid godsdienstbeleving niet op een helling willen zetten blijven wij onverkort van mening dat de islam op het grondgebied van Europa niet thuishoort.” Voilà. In één en dezelfde zin zeggen dat het VB de individuele vrijheid van godsdienstbeleving niet op de helling wil zetten, en zeggen dat de islam in heel Europa niet thuishoort: daar moet je VB’er voor zijn.
 
Even kunnen we Dewinter niet meer volgen. Dewinter: “Het Vlaams Belang vist niet langer alleen in de vijver van de rechtse, conservatieve, Vlaamsgezinde en protestataire kiezer.” Ah, neen? Vist het VB nu ook in de vijver van de linkse, progressieve, Belgisch gezinde en verzoenende kiezer? Maar dan gaat Dewinter als vanouds verder: “Het Vlaams Belang moet zich (…) in eerste instantie profileren op een aantal kernthema’s die de ideologische en programmatorische speerpunten zijn van onze partij: strijd tegen islamisering en immigratie-invasie, harde aanpak van de criminaliteit, propere handen-politiek en uiteraard Vlaamse onafhankelijkheid! De verpakking mag al eens veranderen – bezems en bokshandschoenen werden apen en leeuwen – de inhoud blijft dezelfde! Wij nemen, wat al deze thema’s betreft, zonder complexen het voortouw; wij bepalen de politieke agenda en wij zetten de bakens uit. Met een ideologisch coherent programma, eensgezinde mandatarissen en militanten (...) nemen wij onverkort de leiding van het oppositiepeloton!” Zeg dat De Grote Baas het gezegd heeft!

In Het Nieuwsblad werden, als uitzondering die de regel van de matige persaandacht bevestigt, twee volle bladzijden gewijd aan het VB-partijfeest. Zij het onder een titel die ze bij het VB toch niet zo graag zullen gelezen hebben: “De midlifecrisis van het Vlaams Belang”. In een onderschrift bij een foto van een lachende Gerolf Annemans luidt het dan weer: “Nochtans ziet de toekomst van de extreemrechtse partij er niet zo rooskleurig uit.” Andere foto’s die het artikel verluchten zijn een foto van Karel Dillen (stichter die “in zijn stoutste dromen wellicht nooit vermoed had dat zijn scheurlijst van de Volksunie zo zou boomen”), Philip Dewinter, Hans Van Temsche, Patrick Janssens, een lachende Marie-Rose Morel (bij de paragraaf “Ambras in het huishouden”, en Jean-Marie Dedecker (“verstikkende concurrentie”). Het Nieuwsblad memoreert: “Niettegenstaande de extreemrechtse partij er in slaagde bijna een kwart van de Vlaamse kiezers te verleiden, bleef ze in de marge hangen. Zelfs nu met alle communautaire heisa, speelt het VB niet mee. Dat is vooral te danken aan het cordon sanitaire, dat niettegenstaande alle voorspellingen blijft standhouden. Maar hoe lang kan een partij Calimero blijven spelen?” Dewinter is boos over die vergelijking. Dewinter: “Calimero? David tegen Goliath, ja. Wij hebben het cordon niet uitgevonden.”

Over de link die gelegd werd tussen Hans Van Temsche en (het racistisch discours van) het VB, geeft Dewinter toe: “Het was onze ergste nachtmerrie. Maar ons treft geen enkele schuld. Deze week schoot iemand in Amerika nog mensen neer. Er zijn nu eenmaal mensen met een hoekje af.” Maar Van Temsche schoot wel degelijk bewust op allochtonen, en niet zomaar de eerste de beste passant. Dat is nog wat anders dan de eerste de beste schietpartij in Amerika. Alleen in dat ze allebei “een hoekje af” hebben, zijn ze gelijk. Over de gemeenteraadsverkiezingen die volgden, geeft Dewinter nu toe: “We haalden wel 7 000 stemmen extra. Zo wil ik meer verliezen. Maar we moeten er niet flauw over doen, in de perceptie won Janssens en verloren wij.” Het heette, dixit het VB zelf, dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de laatste kans waren voor een VB-overwinning want met het groeiend aandeel genaturaliseerde allochtonen… Maar Dewinter kijkt nu toch weer uit naar 2012. Dewinter: “In de steden groeien we naar een clash tussen de socialisten en ons. Als we erin slagen kartels te vormen, zit er toch nog een groei in. Mijn hart bloedt als ik de versnippering zie. (…) In plaats van onze energie te steken in elkaars vliegen te vangen, zouden we beter samenwerken.” Dewinter hoopt tegen de Vlaamse verkiezingen in 2009 alsnog op een samenwerking “met ons, Dedecker en waarom niet de N-VA? En voor alle duidelijkheid: we willen daarbij geen hostile takeovers.

Dewinter had ook gewoon kunnen zeggen: “We willen daarbij geen vijandig overnamebod”, maar “geen hostile takeovers” klinkt chiquer. Al bij al een toch onzekerder Dewinter dan in zijn speech op het grote podium.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

De vrienden van

De leider van de Nationaaldemocratische Partij van Duitsland (NPD), Udo Voigt (foto 1: in het midden op de foto), stelde gisteren in een interview met de Duitse televisiezender ARD de omvang van de Shoah in vraag en eist grondgebied terug dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog verloor aan Rusland en Polen. Voigt is een bekende in de kringen rond het VB.

"Zes miljoen doden, dat kan niet juist zijn”, zegt Udo Voight. “Maximum 340 000 mensen zijn in Auschwitz gedood”, weet hij en dat is volgens hem toch wel een verschil in de rekening om te betalen. Verder pleit hij ervoor om gebied dat intussen behoort tot Rusland en Polen terug bij Duitsland aan te hechten. Over de Belgische Oostkantons rept hij niet. Hij is nochtans vertrouwd met ons land en zijn extreemrechtse organisaties.

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Voorpost in 2001 maakte Udo Voight hoogstpersoonlijk zijn gelukwensen over aan deze extreemrechtse stoottroep in de schaduw van het VB. “Liebe Kameraden und Kameradinnen der Voorpost!", zo begon de felicitatiebrief die besloot met een krachtig: "Es lebe die deutsch-flämische Kameradschaft! Vlaanderen Hou-Zee!" VB-parlementslid Francis Van den Eynde (foto 2) nam als voorzitter van Voorpost op zijn beurt regelmatig deel aan congressen van de NPD waar hij de groet namens Vlaanderen kwam brengen (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/130/47/lang,nl). 

De voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in de Bundestag zei na het zien van het interview met Udo Voigt dat hij klacht zal indienen tegen Voigt, en dat hij vindt dat de NPD moet verboden worden. Het VB zal dan toch vooruit moeten maken met de Vlaamse onafhankelijkheid, of het houdt in het buitenland geen mensen meer over waarmee de VB-Republiek Vlaanderen hartelijke buitenlandse betrekkingen kan aanknopen.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print