30-12-07

VB verwijdert oproep voor knokploeg tegen allochtone jongeren

Op de website van de VB-afdeling van Geel staat een waarschuwing voor overlast op fuiven. Tot gisterenmorgen stond daar een oproep om een ordedienst in het leven te roepen die op fuiven allochtone amokmakers bij de minste agressie een flink pak rammel kan verkopen. De politie van Geel zegt dat er maar een beperkt aantal incidenten op fuiven is, en allochtonen er niet meer dan autochtonen bij betrokken zijn. Het VB-Geel blijft erbij dat er problemen zijn met allochtone jongeren en verwijt de burgemeester en de politie van Geel niet op te treden. De oproep om een knokploeg samen te stellen die zou optreden tegen de allochtone amokmakers is wel verwijderd van hun website. Orders vanuit Antwerpen?

Volgens het VB maken groepjes allochtonen de jongste tijd geregeld amok op fuiven, zelfs zo erg dat Geelse jongeren schrik krijgen er nog naartoe te gaan. Een groep ouders zou daar wat aan willen doen door een twintig man sterke groep op te richten. “De bedoeling is om bij de minste agressie in te grijpen en de daders een ferme rammeling te geven. Dit, en alleen dit, zal ze tot bezinning brengen.” Zo staat het letterlijk in een anonieme oproep die het VB van Geel op haar website plaatste. “Het Vlaams Belang biedt dus steun aan een oproep om een burgermilitie te vormen die met geweld wil optreden tegen vermeende overlast door allochtone jongeren”, zegt Jeroen Dillen (Groen!) die in een nota zijn collega’s gemeenteraadsleden hiervan op de hoogte bracht. “Wat ik lees is extreem onverantwoord”, reageert burgemeester Frans Peeters (CD&V). “Ik laat uitzoeken of er wetten worden overtreden. Flagrant onjuist is het alleszins. Er is geen sprake van allochtone jongeren die systematisch amok maken op fuiven. Er wordt wel eens gevochten op een bal of een fuif. Dat was al zo toen ik naar fuiven ging, en dat zal ook over vijftig jaar nog zo zijn. (…) Dit is bewust de onverdraagzaamheid prediken.” Ook volgens de politie gaan de opstellers van het bericht uit de bocht. “Ik ga niet verhelen dat er af en toe op fuiven slaande ruzie is”, zegt korpschef Eddy Hendrickx. “In aantal blijven de incidenten beperkt. Meestal is de oorzaak overdreven drankgebruik. Autochtonen zijn net zo vaak bij de ruzies betrokken als allochtonen. Het is zeker niet zo dat de ene groep meer problemen creëert dan de andere, of dat de ene groep de andere viseert.”

Yvan Wartel (foto 3), fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Geel, nam over de zaak ondervraagd door De Standaard wat afstand van het initiatief. Yvan Wartel:”De stap om een actiegroep op te richten is niet ons initiatief. Op de website hebben we alleen weergegeven wat we hebben binnen gekregen. We kunnen het initiatief ook steunen in die zin dat er zeker nood is aan een betere stewardfunctie op fuiven. De politie kan niet altijd en overal aanwezig zijn. Onze ‘tijd voor actie’ moet in die zin begrepen worden. Een gewapende knokploeg achter de hand houden is er voor ons ook een beetje over.” Maar dat die "tijd voor actie" moet begrepen worden als een noodzaak voor fuifstewards in te schakelen, een fuifbegeleidingsteam, stond of staat nergens op de VB-website, net zo min als er ergens stond of staat dat de oproep een knokploeg samen te stellen er “een beetje over” is. Feit is dat het middenstuk in het oorspronkelijk bericht op de VB-website, de oproep tot samenstelling van een groep die rammel zou uitdelen aan 'een bepaalde jeugd', verwijderd werd in de loop van de dag en vervangen werd door een epistel over de politie die niet durft optreden uit schrik beschuldigd te worden van racisme en zich liever concentreert op andere zaken zoals te snel rijden. Voelde het VB-Geel zelf nattigheid of reageerde het nadat het verhaal over hun website verscheen op de regionale pagina's van de Antwerpse editie van De Standaard, en op de Antwerpse Linkeroever gelezen werd door Gerolf Annemans?

Tussen haakjes, het VB-Geel viseert niet enkel allochtone jongeren. Het kan niet om met jongeren tout court. Dat bleek twee jaar geleden al toen het VB-blaadje in Geel het had over de vondst van enkele heroinenaalden in de buurt van jeugdhuis De Bogaard. Gemeenteraadslid Staf Mertens, auteur van het artikel, eiste een "snelle en gerichte ingreep tussen de bezoekers van De Bogaard" om verdere verspreiding van de heroineplaag te voorkomen. Tot daar niets verkeerd, maar Mertens had twee maanden eerder al de zaak aangekaart in de gemeenteraad en vernam daar dat na onderzoek was gebleken dat de jongeren van De Bogaard niets met de drugsnaalden te maken hadden. Ofwel moeten de VB-gazetjes van Geel meer dan twee maanden op voorhand naar de drukker, ofwel houdt het VB-Geel eraan om wat dan ook aan stemmingmakerij te doen. Haar eigen volk voor te liegen, zelfs als daarbij de jongeren van dat eigen volk onnodig in een negatief daglicht worden geplaatst.  

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.