24-01-08

LOMMEL KEURT REGLEMENT TEGEN NEONAZI-MANIFESTATIES GOED

De gemeenteraad van Lommel heeft dinsdagavond een politieverordening goedgekeurd die het moet mogelijk maken dat groepen als Blood and Honour natuurstad Lommel, en in één ruk door ook heel Vlaanderen en België, niet meer internationaal ten schande zetten met huldigingen aan de gevallen SS-soldaten en de nazistische ideologie. Het besluit is goedgekeurd meerderheid tegen minderheid.

De oppositie in de Lommelse gemeenteraad  (CD&V, N-VA, Lijst Dedecker en de plaatselijke lijst Actief die gelinkt is met de PvdA-doktersgroepspraktijk Geneeskunde voor het Volk) is het eens met de bedoeling van de politieverordening maar vreest dat het juridisch scheef zit (zie onze opmerkingen dinsdag al geformuleerd op onze blog:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122, en hieronder nog eens verduidelijkt). De meerderheid (SP.A, Open VLD) verwijst naar het advies dat ze over het ontwerp van reglement kreeg van de hogere overheid (in eerste instantie het Limburgs provinciebestuur, maar ook elders werd nog geïnformeerd). Omdat de meerderheid ook wel besefte dat zonder duiding het politiereglement wel eens voor andere bedoelingen zou aangewend kunnen worden dan bedoeld, heeft ze in de gemeenteraadszitting van dinsdagavond een amendement ingediend op haar eigen tekst.

In de inleiding op de politieverordening werd dinsdagavond toegevoegd dat de politieverordening bedoeld is: “Overwegend dat verboden zijn alle bijeenkomsten die de openbare weg belemmeren, het verkeer beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan. Hierbij denken we onder andere aan bijeenkomsten van private personen in groep waarvan de activiteiten gekenmerkt worden door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat.”

Sinds hij geen federaal minister meer is in de regering Verhofstadt II is burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A, foto) opnieuw effectief burgemeester van Lommel. Dinsdagavond zat hij in die functie voor het eerst opnieuw de Lommelse gemeenteraad voor. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft hem gefeliciteerd voor het initiatief om paal en perk te stellen aan de activiteiten van Blood and Honour in Lommel, hem medegedeeld dat het AFF bevreesd blijft voor misbruik van het reglement maar verheugd is over de toevoeging te elfder ure van de motivatie voor het reglement. Het AFF heeft de burgemeester aangegeven dat er ook zonder dit reglement nog middelen zijn om op te treden tegen manifestaties van Blood and Honour (zie hieronder) en heeft tenslotte bij de burgemeester aangedrongen op een snelle afhandeling van de administratieve procedure na goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit opdat het van kracht zou zijn tegen 15 maart als Blood and Honour een volgende ‘huldiging van gevallen helden’ wil organiseren (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122).

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.