31-01-08

STRAF VOOR BART DEBIE VERZWAARD DOOR HET HOF VAN BEROEP

“Het was een bijzonder boze Bart Debie die…” Het VRT-radionieuws lichtte ons meteen in over de gemoedsgesteltenis van de voormalige politiecommissaris, tegenwoordig Antwerps VB-gemeenteraadslid en medewerker van de VB-fractie in het Vlaams parlement, die zich vandaag door het Hof van Beroep in Antwerpen hoorde veroordelen tot een geldboete van 1 250 euro en vier jaar gevangenisstraf waarvan drie jaar met uitstel.

Debie verliest ook voor vijf jaar zijn burgerrechten, wat inhoudt dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid moet opgeven, zich niet kandidaat stellen voor de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 en zelfs niet eens voor zijn geliefde partij kan stemmen. Omdat Debie in cassatie gaat tegen het arrest van het Hof van Beroep heeft de uitspraak van het Hof nog geen onmiddellijke gevolgen. In eerste aanleg was Debie veroordeeld tot ‘slechts’ drie jaar gevangenisstraf met uitstel, en was er nog geen sprake van verlies van zijn burgerrechten. Het Hof van Beroep veroordeelde Debie voor opzettelijke slagen aan vier Turkse arrestanten, vervalsing van processen-verbaal en voor racisme.

Na zijn veroordeling door de Rechtbank van Eerste Aanleg pakte het VB nog uit met een hoera-bericht dat Debie niet veroordeeld was voor racisme (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070406). Nu Debie wél veroordeeld is voor racisme klaagt het VB in een persmededeling dat de rechtbank “een politiek statement” heeft gemaakt door te stellen dat “dergelijke daden in een multiculturele samenleving niet getolereerd kunnen worden”. Wat is het probleem? Leven we soms niet in een multiculturele samenleving? Moeten “dergelijke daden”, racistische daden dus, wél kunnen? Het VB vergelijkt de uitspraak tegen haar poulain met de uitspraak na de dood van Guido Demoor, op bus 23 in Antwerpen gestorven na een incident met allochtone jongeren. De manke vergelijking is gelanceerd, maar hopelijk laten de media de volgende uren toch nog juristen aan het woord die de compleet andere context van de zaak-Debie en de zaak-Demoor kunnen verduidelijken.

Vóór de uitspraak sprak Bart Debie nog zijn vertrouwen uit in het Hof van Beroep. In de Rechtbank van Eerste Aanleg had hij geen vertrouwen, in het Hof van Beroep wél. En nu trekt hij naar het Hof van Cassatie wegens vermeende procedurefouten? Het maakt ongeloofwaardig dat er procedurefouten gemaakt zouden zijn, het maakt duidelijk dat Debie hoe dan ook zijn politieke carrière wil verlengen. Jaarlijks worden een duizendtal mensen uit hun burgerrechten ontzet. In de meeste gevallen is dat voor zedenmisdrijven. In 2003, het recentste jaar waarvan volledige cijfers bekend zijn, zijn maar twee mensen omwille van racisme uit hun burgerrechten ontzet. Het Hof van Beroep moet wel héél goede redenen hebben om Debie zijn burgerrechten af te nemen.

De kans dat Debie effectief een jaar achter de tralies moet, is eerder klein. Tenzij het VB haar hard law and order-programma alsnog kan doordrukken. Meestal worden gevangenisstraffen tot één jaar niet effectief uitgevoerd en/of vervangen door huisarrest met een enkelband. 

13:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

VOORZITTER ANTWERPSE VLAAMS BELANG JONGEREN HEEFT MEER PROBLEMEN MET HET AFF DAN MET BLOOD AND HONOUR

bh32afficherechtsedagBert Deckers (foto 3), Antwerps provincieraadslid, voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren (VBJ) en VB-personeelslid, ziet niet in waarom hij een benefietconcert van “een 160-tal kletskoppen met nazi-sympathieën” zou afkeuren. Goedkeuren doet hij niet, maar afkeuren dus ook niet. “Persoonlijk zie ik van beide het nut niet in.”

“Ik keur het niet goed omdat de manier waarop deze jongens en meisjes te werk gaan geen enkele meerwaarde bied (sic) aan welke ideologie dan ook. Zelfs échte nationaal-socialisten (…) zouden geschokkeerd zijn van de leeghoofdigheid van die zichzelf verklaarde neo-nazi's”, schrijft Bert Deckers op zijn blog. “Ik keur het ook niet af omdat ik dan evengoed feestjes van de PVDA en van de CAP en andere communistische organisaties zoals de LSP-MAS moet afkeuren. Zij hangen evengoed een ideolgie (sic) aan die miljoenen doden op haar geweten heeft... Maar dat wil het AFF niet gezien hebben.” Het is juist dat het AFF niet ten strijd trekt tegen alle wereldproblemen en aberraties van de geschiedenis, maar een goedkeuring van het stalinisme zal je hier nooit lezen. Bij de CAP en LSP-MAS trouwens ook niet, en naar verluidt komt zelfs de PvdA terug van het stalinisme. Afschuw uitspreken over de verheerlijking van de nazi-ideologie in bepaalde kringen ligt daarentegen blijkbaar moeilijk bij de voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren.

Bert Deckers verder: “De politie trad niet op wanneer de wet werd overtreden. De overtreding? Het strekken van de rechterarm en het scanderen van zeer volwassen slogans als 'Sieg Heil' en Juden Raus'. In plaats van eens te lachen met deze enkelingen en ze in hun waan te laten dat ze ooit in een herenigd Germaans Rijk zullen wonen, moeten deze leeghoofden hard aangepakt worden door de politie, aldus het AFF. De politie trad dus niet op terwijl het wist dat honderd meter van hen overtredingen plaats vonden... Hebben we het AFF dezelfde verontwaardiging horen uiten bij de betogingen van illegalen in Antwerpen? Ik niet alleszins!” Dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. Mensen die voor een samenleving ijveren gestoeld op ongelijkheid en discriminatie vergelijken met mensen die proberen te overleven, op de vlucht door politieke en economische problemen.

Deckers raaskalt dan nog wat verder over het goedkeuren en niet-afkeuren van geweld en vandalisme tegen het VB, om dan te besluiten met: “Er zijn dan ook andere problemen dan enkele dwaze kinderen die eens graag de rechterarm strekken in een gesloten zaaltje en die de dag daarop hun bed niet uitraken omdat ze een gigantische kater te verwerken hebben... Nogmaals, ik keur hun gedrag niet goed maar het AFF maakt zich stierlijk belachelijk door steeds de strijd aan te gaan met... ja met wie eigenlijk...?!?” Dat van die gigantische kater klopt, Deckers kent toch een beetje het publiek in Schoten. En verder zal hij er nog uitgebreid mee kennis kunnen maken vermits Blood and Honour Vlaanderen de ‘Dag van de Rechts Europese Jeugd’ die Deckers en de zijnen op 4 mei inrichten (foto 2, klik op de affiche voor een grotere afbeelding) op hun activiteitenagenda hebben geplaatst. Bij Blood and Honour Vlaanderen weten ze niet of “het bijster interessant zal zijn voor de radicale activist” maar ze vermoeden dat er wellicht “wel nog iet of wat leerrijks mee te pikken” valt.

Als Blood and Honour Vlaanderen een VBJ-activiteit op haar kalender plaatst, moet je die mannen natuurlijk niet voor het hoofd stoten door hun activiteiten af te keuren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

30-01-08

LE PEN OF SARKOZY? BRUNO VALKENIERS WEET HET, KOEN DILLEN TWIJFELT (EN VERDEDIGT EN PASSANT EEN NEGATIONIST)

Bruno Valkeniers is nog niet de nieuwe voorzitter van het VB, maar hij heeft VB-Europarlementslid Koen Dillen al aan het denken gezet. Een niet onaardige prestatie. Aanleiding is een interview in Het Laatste Nieuws (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5452070/ze-moeten-weer-bang-worden-van-ons) waarin Bruno Valkeniers gevraagd werd te kiezen tussen Front National-boegbeeld Jean-Marie Le Pen (foto 1) of de Franse president Nicolas Sarkozy (foto 2, met naast hem Carla Bruni). Valkeniers koos voor Sarkozy. Koen Dillen, deze week in ’t Pallieterke onder zijn nom de plume Guitry: “Valkeniers’ antwoord heeft mij lang doen nadenken.”

Koen Dillen: “Ik vermoed, en Valkeniers weet natuurlijk wat hij doet, dat het een voorzichtige reactie was. Sarkozy heet ‘fatsoenlijk rechts’ te zijn (zoals Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker) en Le Pen is dat nooit geweest. Elke associatie met Le Pen – le détail, de steun aan Saddam Hoessein, het staatsnationalisme… - bezorgt u hier in Vlaanderen onmiddellijk een ‘extreemrechts’ etiket. (…) Er valt (…) veel te zeggen voor de keuze die de vroegere voorzitter van het ANZ heeft gemaakt. Zo is daar om te beginnen het leeftijdsverschil tussen de twee Franse politici. Jean-Marie Le Pen wordt op 20 juni tachtig jaar en hij staat nu al onderhand 36 jaar onafgebroken aan het hoofd van zijn partij. Dat is niet langer geloofwaardig. Dat is zielig. Ik hoor zeggen dat Le Pen louter om twee redenen nog voor enkele jaren aan het roer van het FN wil blijven. Hij wil om te beginnen het apparaat in handen houden totdat zijn arrogante dochter Marine de teugels kan overnemen en de nacht van de lange messen die in het Front tegen de oude medestanders begonnen is, voltooien. Mensen als de vroegere secretaris-generaal Carl Lang (die in mei in Antwerpen verwacht wordt op een VB-manifestatie, maar daarover morgen meer – AFF/Verzet) die zich de naad uit hun broek hebben gewerkt toen er in de partij nog geen dividenden te rapen vielen, zullen genadeloos worden geliquideerd. Ik kan wel twintig andere namen noemen. In zijn pathologisch narcisme laat Le Pen iedereen vallen. Bah!

Ten tweede, fluisteren insiders dat het de oude man enkel nog om de centen te doen is. Ook al is de partijfinanciering na de laatste verkiezingen sterk geslonken, de hofcamarilla leeft grotendeels bij gratie van die centen. Le Pen boezemt allang geen angst meer in. Hij is voor ons allang niet meer de ‘fascistische boeman’, fluisterde een journalist van de linkse krant Libération mij onlangs in het oor. Die zielige oude man – ce pauvre vieillard – is alleen nog maar in geld geïnteresseerd. Maar kan dergelijke, menselijke, kritiek ook niet op Nicolas Sarkozy worden uitgebracht? Is zijn narcisme niet minstens even groot? (…) Wie andere kranten dan de regimetrouwe, conservatieve Figaro in de hand neemt, leest ook de verhalen hoe ‘Sarko’ mensen gebruikt en ze daarna vaak genadeloos dumpt. En dan is er natuurlijk de politiek! Wat heeft Nicolas Sarkozy tot vandaag al waargemaakt van zijn vele ronkende beloftes? Wat is er gebeurd op het vlak van de veiligheid? Moeten we zijn pleidooi vergeten voor vreemdelingenstemrecht (dat hij omwille van de presidentsverkiezingen snel weer heeft ingeslikt)? Vergeten zijn denkpiste van drie jaar geleden om de scheiding tussen Kerk en Staat op de helling te zetten (wat hem nog een uitbrander van Chirac bezorgde)? Vergeten de realpolitik met de ontvangst van Khadafi? Moeten we zijn opening naar links toejuichen die figuren als Jack Lang, Bernard Kouchner, Jacques Bockel, en Attali terug op het voorplan brengt en sommigen onder hen minister maakt?

(…) Nicolas Sarkozy of Jean-Marie Le Pen? Laat ons eens even vergeten dat Le Pen in de ogen van heel wat van zijn vroegere kameraden een oude, verzuurde, ondankbare en rancuneuze vrek is geworden. Laat ons even terugdenken aan vroeger. Ik denk aan de jaren veertig, aan Le Pens afkeer voor het bloedbad van de repressie. Ik denk aan de jaren vijftig. Ik denk aan Le Pens fysieke moed in de Algerijnse Oorlog. Hoeveel politici zouden het pluche van het Parlement verlaten om als vrijwilliger in Algerije te gaan vechten? Ik denk aan de jaren zestig, de karavaan voor presidentskandidaat Tixier-Vigancour en de oppositie tegen De Gaulle, de moordenaar van Brasillach en Bastien-Thiry aan wie Le Pen met zijn kleine artisanale platenfirma Serp een mooie 78-toeren heeft gewijd. Het zijn misschien dwaze en sentimentele argumenten, maar ik ben eraan gehecht. (…) Het probleem is dat we bij de oude Le Pen vandaag Jean-Marie vergeten. Door zijn eigen schuld. Le Pen of Sarkozy? Ik weet het niet.” Als Koen Dillen dezer dagen met een wat afwezige blik rondloopt, is het omdat hij aan het tobben is over de keuze tussen Sarkozy en Le Pen. Bruno Valkeniers is hiervoor verantwoordelijk. Ze gaan bij het VB nog wat meemaken met die man!

P.S. “De Gaulle, de moordenaar van Brasillach en Bastien-Thiry aan wie Le Pen met zijn kleine artisanale platenfirma Serp een mooie 78-toeren heeft gewijd." Ter verduidelijking waarover Koen Dillen schrijft, en waaraan hij gehecht is: Robert Brasillach was een bekende fascistisch schrijver die spijts een genadeverzoek aan Charles De Gaulle in 1945 terechtgesteld werd wegens collaboratie met Nazi-Duitsland. Na zijn dood werd zijn werk gepropageerd door zijn schoonbroer Maurice Bardèche. Bardèche werd tot een geldboete en een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het negationisme in zijn boek Nuremberg ou la terre promise, boek dat desondanks in 1952 in Vlaanderen gepubliceerd werd in een vertaling van Karel Dillen. Jean-Marie Bastien-Thiry was een lid van de OAS, een Franse geheime rechtsextremistische terreurgroepering die de onafhankelijkheid van Algerije bestreed en daarbij ruim 1 000 aanslagen pleegde, met naar schatting 12 500 dodelijke slachtoffers. Bastien-Thiry werd door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een aanslag op president Charles De Gaulle. De platenfirma Serp tenslotte was gespecialiseerd in ‘historische opnamen’. Eén plaat over Lenin bijvoorbeeld was het excuus om ook en vooral platen met toespraken van Hitler en nazi-liederen uit te brengen op Serp. Zelfs de door Jean-Marie Le Pen gesteunde presidentskandidaat Jean-Louis Tixier-Vignancour bekritiseerde de catalogus van Le Pens “kleine artisanale platenfirma Serp”.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal |  Facebook | | |  Print

29-01-08

BART DE WEVER GAAT PRATEN BIJ DE NSV

Bart De Wever houdt ervan om controversieel te zijn. In De Morgen doet hij zijn best om met zijn columns het progressieve lezerspubliek van De Morgen de kast in te jagen, maar evengoed strijkt hij tegen de haren van zijn conservatieve geestesgenoten: pas na zijn vierde kind besloot hij te trouwen met zijn levenspartner.

Soms is Bart De Wever consequent. Als Bart De Wever in de Antwerpse gemeenteraad zegt het niet nodig te vinden dat het Antwerps stadsbestuur haar verontschuldigingen aanbiedt voor haar rol bij de jodenvervolging, en iedereen in de gemeenteraad dit met verstomming aanhoort (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070531), is Bart De Wever niet te beroerd om dit een paar maanden later nog eens hardop te herhalen in een kranteninterview (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071031). Soms is Bart De Wever niet zo consequent. De N-VA sprak zich een paar jaar geleden uit tegen de deelname van politici  aan spelletjesprogramma’s, maar zodra Bart De Wever onder de vleugels van Geert Bourgeois uit geraakte als kopstuk van de N-VA zagen we hem opduiken in spelletjesprogramma’s. Een paar maanden terug in De Slimste Mens ter Wereld, zondagavond in De Pappenheimers.

We hoorden De Wever een eerste keer wanneer hij nog in koker 1 zat en gevraagd werd naar de voornaam van de Amerikaanse expressionist Jackson Pollock (zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Pollock). De Wever had er geen flauw benul van. De gordijnen van de kokers gingen omhoog onder Barbarella’s  We cheer you up in The Pin-Up Club. Muziek die verwijst naar het gelijknamig Nederlandse erotisch televisieprogramma uit eind jaren tachtig (zie: http://www.jeugdsentimenten.net/2007/05/29/de-pinup-club). Programma dat Wendy Van Wanten lanceerde als Vlaams icoon. Bart De Wever koos als thema’s om vragen over te beantwoorden: vleermuizen (0/3), kaviaarsocialisten (1/3 – het kwijl liep van De Wevers mond toen hij de slogan “Links lullen…” aanvulde met “rechts vullen”) en hardwerkende Walen (1/3 – De Wever kende de Engelse titel van de RTBF-reportage Bye, Bye Belgium). De Wever grapte dat hij alle dagen naar die RTBF-reportage keek (zie: http://www.youtube.com/watch?v=cpPHGo-LIEE).

Minder geslaagd vonden wij De Wevers grap dat hij niet begreep dat de redactie van De Pappenheimers maar liefst drie vragen had kunnen bedenken over hardwerkende Walen. Qua vooroordelen verspreiden kon het weer tellen. De Wever mocht nog door naar de tweede ronde, maar ook daar kon hij de score niet naar een normaal niveau optrekken. Dat De Wever ex-minister Marc Verwilghen noemde als mogelijke overloper naar de LDD was voor iedereen een verrassing, maar het lijkt niet dat dit ooit meer is geweest dan een kwakkel die door De Wever bij deze verheven werd tot een feit. De Wever en de quizkandidaten die hem als ‘versterking’ hadden gekregen, moesten na de tweede ronde dan ook roemloos naar huis vertrekken. Bart De Wever heeft echter alweer iets anders bedacht om zich in de kijker te wurmen: donderdag 14 februari gaat hij in Gent spreken voor de NSV, de door toekomstig VB-voorzitter Bruno Valkeniers opgerichtte Nationalistische Studentenvereniging. Een clubje dat niet vies is van straatgeweld (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070305) en kweekvijver is voor VB-mandatarissen.

Philip Dewinter, Frank Vanhecke, Joris van Hauthem, Karim van Overmeire, Jurgen Ceder, Marijke Dillen, Bart Laeremans, Yves Buysse, Erik Arckens, Pieter Huybrechts, Dominiek Lootens, Jan Penris, Werner Marginet, Ortwin Depoortere, Philip Claeys, Wim Van Dijck, Hans Verreyt, Wim Wienen…ze gingen allemaal in de leerschool bij de NSV. Voor alle duidelijkheid, vooraleer Bart De Wever dit gaat verdraaien in zijn columns of interviews: we hebben er geen bezwaar tegen dat Bart De Wever gaat praten bij de NSV. En dan nog wel op Valentijnsavond, het is zijn keuze. Een paar miljoen Vlamingen zullen van die avond wel iets romantischer maken.
Na afloop van zijn spreekbeurt bij de NSV zal Dewever nog eens herhalen wat hij zondagavond zei hij toen hij De Pappenheimers noodgedwongen moest verlaten: "Een ervaring rijker, een illusie armer." Sommige mensen zien vooraf het heilloze van iets in; Bart De Wever niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, de wever |  Facebook | | |  Print

28-01-08

SINDS WANNEER GELDEN VOOR BLOOD AND HONOUR'ERS ANDERE WETTEN DAN VOOR GEWONE BURGERS?

BH-MechelenVolgens het persagentschap Belga daagden zaterdagavond ongeveer 160 mensen op voor de Blood and Honour-benefietavond die we hier een paar dagen geleden aangekondigd hadden. Dat is dan driemaal zoveel dan de huurder van de zaal naar eigen zeggen verwachtte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080126). Volgens de lokale politie verliep de avond zonder incidenten.

Later op de week komen we allicht nog terug op dit avondje uit van Blood and Honour Vlaanderen. Er zijn immers nogal wat vragen die om een antwoord schreeuwen. Zoals de vraag of de lokale politie ook in de zaal is gaan kijken of alles zonder incidenten is verlopen. Het antwoord is zo goed als zeker neen, en dan rijst de vraag waarom de politie haar ogen sluit wanneer het weinig verbeelding behoeft dat er misdrijven gepleegd worden.

Uit 
undercovertelevisiebeelden van het Blood and Honour-concert in Mechelen, in maart vorig jaar, blijkt dat daar regelmatig gesiegheild werd (foto). De Hitler-groet brengen is anders wel strafbaar, kan de mafkees die de Hitler-groet uitbrengt tot één jaar gevangenisstraf en een vijfduizend euro boete kosten. Volgens een infiltrant hebben de Blood and Honour'ers ook in Schoten regelmatig de Hitler-groet uitgebracht, en "Juden Raus" gescandeerd (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/01/blood-honour-in-schoten.html). Het tegendeel - dat ze de Hitler-groet niet zouden uitgebracht hebben - zou ons trouwens pas verbaasd hebben.

Sinds wanneer blijft de politie echter “discreet in de omgeving” als met wiskundige zekerheid kan gesteld worden dat een paar meter verder een misdrijf gepleegd wordt? “Discreet uit de omgeving”, ja. Is het niet de taak van de politie om misdrijven te voorkomen, en als dat niet kan: vast te stellen en te laten vervolgen? Waarom gelden voor Blood and Honour’ers andere wetten dan voor gewone burgers?

Morgen vergadert het schepencollege van Schoten. Daar zal ongetwijfeld een hartig woordje gepraat worden over het voorbije weekend. In tweede orde na de Heil Hitler-groeten - maar waarom zou het voor Blood and Honour'ers anders zijn dan voor gewone burgers? - is er de vraag of Blood and Honour toestemming heeft gevraagd voor het inrichten van een benefiet, de administratieve en financiële verplichtingen vervuld heeft voor het laten optreden van buitenlandse muzikanten... Het Blood and Honour-concert in Schoten krijgt nog een staart.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

PETITIE TEGEN HOOFDDOEKENVERBOD IN LIER

Vanavond buigt de gemeenteraad van Lier zich over het voorstel om ook voor haar stadspersoneel een hoofddoekenverbod in te stellen. Niet dat er een probleem is - er is één ambtenaar die een hoofddoek draagt, en niemand die over haar klachten heeft. Alleen is het VB op de kar gesprongen die getrokken werd door het Antwerps stadsbestuur (lees: Patrick Janssens), en zou Lier na Antwerpen, Gent, Lokeren en Ninove de vijfde Vlaamse stad kunnen worden waar het dragen van een hoofddoek in publieke functies verboden wordt.

Het VB wil een hoofddoekenverbod voor alle stadspersoneelsleden, de Open VLD diende daarop een voorstel in voor een hoofddoekenverbod enkel voor functies die in contact komen met het publiek. Vraag is dan wat het wordt met die ene stadsambtenaar in Lier die een hoofddoek draagt: zij zit niet aan een loket maar durft zich als geïnteresseerde ambtenaar wel eens vertonen op openbare gemeenteraadscommissievergaderingen. Heb je interesse voor het Vlaamse politieke steekspel, is het de vraag hoe je dan gekleed bent. 

Burgemeester Marleen Vanderpoorten is niet gelukkig met het instellen van een hoofddoekenverbod, maar eens de vraag (door het VB) gesteld, herinnert zij zich haar partijstandpunt. De CD&V, partij die schatplichtig is aan het bekeringswerk van zoveel 'nonnen', steunt het hoofddoekenverbod voor publieke functies. Blijft over wat de gewone Lierenaar ervan denkt. Eén van hen, architekt Stijn Peeters (foto), broer van zanger en tv-presentator Bart Peeters, startte gisteren met een on line petitie tegen het hoofddoekenverbod.

Rijkelijk laat, dat beseft hij ook wel, maar pas zaterdag hoorde hij van de agenda van de gemeenteraad van vanavond. Een democratisch debat is aan de stemming van vanavond duidelijk niet voorafgegaan. De motivatie voor Stijn Peeters' petitie lees je door te klikken op onderstaande link.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie |  Facebook | | |  Print

27-01-08

POLITIE BRENGT VLAAMSE COMBAT 18-VLEUGEL VAN BLOOD AND HONOUR SLAG TOE

C18Wie de website van Flemish Lion Versand, het handelsadres van de Combat 18-vleugel van Blood and Honour in Vlaanderen, bezoekt, krijgt er volgende boodschap te lezen: “Our site is currenty under construction. We should be back soon. Please excuse us for our downtime, a statement on this will be posted soon. If you have any orders running which were paid for but not received, please contact us at admin(at)flemishlionversand(dot)com and we will take care of this as soon as possible. Any emails sent between the 28th of November and the 5th of January have been lost. If you contacted us during that period, please resend your email. Thank you.” Wat is er aan de hand?

Blood and Honour heeft wereldwijd twee vleugels: de traditionele vleugel, die zich doorgaans beperkt tot het inrichten van concerten met neonazi-muziek, en de combatievere, tot zelfs terroristische, Combat 18-sectie (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070828). In Vlaanderen is het niet anders: er is Blood and Honour Vlaanderen, die de meeste ‘heldenhuldigingen’ en neonazi-concerten de voorbije jaren inrichtte. En er is een Combat 18-sectie in oprichting met een beperkte eigen website en een veel beter uitgebouwde website waar je alle prullaria kan kopen die in die kringen populair zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070719). Die laatste website ging in mei vorig jaar on line en was geregistreerd op naam van een man die vanuit Nederland geëmigreerd is naar Arendonk, in de Antwerpse Kempen. In Nederland frequenteerde hij de Nederlandse Volks-Unie (VNU). Zowel de Vlaamse Combat 18-website als de Flemish Lion Versand-website zijn momenteel niet meer bereikbaar als gevolg van een actie van de federale politie.

De federale politie heeft immers in november vorig jaar de woningen van een aantal Combat 18-leden doorzocht, en daar een aantal pc’s en gsm’s meegenomen. Waarschijnlijk heeft de politie het wachtwoord van de twee Combat 18-websites achterhaald, want een paar dagen na de inval waren plots beide sites van het internet verdwenen. Op de in beslag genomen computers stonden ook de backups zodat het niet mogelijk is de websites in één, twee, drie in hun oude glorie (nouja) te herstellen. Behalve de computers en gsm’s zijn ook een aantal slagwapens in beslag genomen: boksbeugels, telescoopknuppels, messen… Het is niet duidelijk van wat de Combat 18-leden precies beschuldigd worden, maar zelf verwachten ze dat de zaak alleszins een vervolg krijgt voor de rechtbank.

De mails die tussen eind november en begin januari verstuurd zijn naar de Combat 18-handelswebsite zijn verloren gegaan voor onze ‘vrienden’ van Combat-18. Vandaar bovenstaande oproep. De spullen van de webwinkel zijn niet in beslag genomen omdat die op het ogenblik van de invallen op een andere locatie lagen. Wie dus op zoek is naar cd’s van groepen die op de Blood and Honour-concerten optreden, Hitler-posters en -films, T-shirts zoals ‘Combat 18 Terrormachine Totenkopf’ of pins van de Hitlerjugend kan zich alweer bevoorraden. Wie sneller geholpen wilde worden, moest gisterenavond naar het benefietoptreden dat de concurrentie van (de traditionele) Blood and Honour Vlaanderen in zaal Sint-Jozef in Schoten inrichtte. Ook daar kon je terecht voor extreemrechtse en neonazi-cd’s, T-shirts, posters, magazines en dvd’s. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-01-08

POLITIE HEEFT CONCERTZAAL GEVONDEN. WAT NU?

BHHet aangekondigde benefietoptreden van Blood and Honour Vlaanderen vindt op dit ogenblik plaats in zaal Sint-Jozef aan de Paalstraat in Schoten. 

De zaal heeft een capaciteit van 150 mensen, en is verhuurd voor een “familiefeest”. Voor 200 euro kan zo een podium geboden worden voor neonazistische muziek. Het contract voor de zaalverhuur is pas vorige week opgesteld, het huurgeld werd pas gisteren betaald. De huurder zei aan de zaaluitbater dat hij maar een 50 à 60 mensen verwachtte. De Schotense politie en de Staatsveiligheid zijn ter plaatse. Vraag is of ze meer zullen doen dan ervoor zorgen dat het verkeer in de drukke Paalstraat vlot kan verlopen.

21:26 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

POLITIE OP ZOEK NAAR CONCERTZAAL

Het bericht op deze weblog dat Blood and Honour Vlaanderen vandaag in of om Antwerpen een benefietoptreden wil inrichten werd gisterennamiddag opgepikt door het persagentschap Belga, en geraakte vandaar op de on line versies van de kranten Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen (foto 1), Het Belang van Limburg, De Morgen (foto 2), De Standaard en Het Nieuwsblad. Bij die twee laatste on line kranten mét een link naar deze weblog van het Anti-Fascistisch Front (AFF).

Belga had bevestiging en verdere uitleg gevraagd aan de Antwerpse politie. “Volgens onze eerste informatie zou het concert plaatsvinden in een café in Burcht, maar we weten ondertussen dat die info niet meer klopt”, zei politiewoordvoerder Sven Lommaert. De politie bevestigde daarmee alleszins de plannen voor een Blood and Honour-concert vanavond. Volgens onze informatie is het inderdaad weinig waarschijnlijk dat het benefietoptreden in Burcht plaatsvindt. Burcht, deelgemeente van Zwijndrecht, is anders wel de woonplaats van één van de kopstukken van Blood and Honour Vlaanderen.

In het Belga-bericht wordt verder verwezen naar “onder meer Mechelen, Weelde, Vremde en Lommel als decor voor hun concerten”. Voor alle duidelijkheid: wij denken niet dat het benefietconcert van Blood and Honour Vlaanderen vanavond dezelfde omvang zal hebben dan voornoemde concerten (zie voor een overzicht:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070809). Integendeel. Het was de bedoeling het klein te houden opdat nieuwe Blood and Honour-sympathisanten rustig de tijd zouden hebben om kennis te maken met de oudere Blood and Honour-leden die zich bedienen van nicknames als Wehrwulf28 (voorheen: Krikke28), Panzerfaust, Freiheit28, Killroy1488 en Surtur. Dat “rustig” contact leggen kan men intussen wel vergeten.

Voor het neonazi-treffen dat men zaterdag 15 maart wil inrichten, zijn de plannen grootser (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122). Dat de organisatoren daarvoor niet over één nacht ijs gaan blijkt uit het feit dat aanvankelijk de datum van zaterdag 8 maart "voor 95 %" zeker was, maar het uiteindelijk een week later is geworden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, media |  Facebook | | |  Print

25-01-08

MORGEN, IN OF OM ANTWERPEN: BLOOD AND HONOUR-BENEFIETAVOND

hatesoldiersklaenge2De muzikale smaak bij de medewerkers van deze blog loopt sterk uiteen. We verklapten al eens onze voorliefde voor ska (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070801), anderen houden het op klassieke muziek, maar een Wannes Van de Velde of Griekse muziek gaan er evengoed in. Alleen de muziek (nouja) van Blood and Honour-groepen wil er maar niet in. Ons lijkt het niet de moeite om daarvoor af te zakken naar het benefietoptreden dat Blood and Honour Vlaanderen morgen organiseert in een plaats “rondom de stad Antwerpen (…) zeer makkelijk via het openbaar vervoer te bereiken”. Al zijn er natuurlijk nog andere redenen om daar niet naartoe te gaan.

Maar oordeel zelf. Als eerste op het programma staat de Duitse groep Sense of Pride, toch niet echt muzikale hoogvliegers als je ziet en hoort wat ze presteerden op een bijeenkomst van neo-nazi’s op 1 mei vorig jaar in Dortmund:
http://www.youtube.com/watch?v=IAQ0x_my08Q. Neonazi’s op 1 mei? Jawel. En nog wel tegen het kapitalisme, maar met het nationaal-socialisme als alternatief perspectief. Waardoor je toch wel een ander publiek krijgt (zie: http://www.youtube.com/watch?v=YUKK4OHfcVk&NR=1) dan we gewend zijn te zien op 1 mei-manifestaties. Andere daar optredende groepen waren Civil Disorder en Carpe Diem (zie:  http://www.youtube.com/watch?v=rffwQTVSirM&feature=related).

Sense of Pride heeft voor zover als bekend nog geen plaat uit, Hate Soldiers prijkt al op drie schijven. De demo Wach auf! die twee jaar geleden verscheen, de split-cd (foto 1) die Hate Soldiers uitbracht samen met Race ‘n’ Nation (elk zes nummers, van Hate Soldiers onder andere dit:
http://www.wotan-versand.de/pub/more_downloads/02.Hate_Soldiers-Rache_wotan-versand.mp3) en de verzamelaar Klänge der Bewegung 2 (foto 2). De opbrengst van de benefietavond is “ten voordele van een kameraad die gedurende lange tijd in de gevangenis verblijft”. Wie dan wel wordt pas morgenavond onthuld. Het zou ons niet verbazen als het een in Duitsland of Oostenrijk opgesloten negationist is.

Traditiegetrouw wordt de precieze locatie van het Blood and Honour-treffen tot op het laatste ogenblik geheim gehouden. Je wordt eerst naar een ‘afspreekpunt’ geleid, waarna men na inschatting van je attitude je al dan niet doorverwijst naar de concertzaal. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft burgemeester Patrick Janssens verwittigd van wat zich op het grondgebied van zijn stad dreigt af te spelen. Antwerpen is dan wel een gastvrije stad, maar zo gastvrij hoeft het nu ook weer niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

24-01-08

LOMMEL KEURT REGLEMENT TEGEN NEONAZI-MANIFESTATIES GOED

De gemeenteraad van Lommel heeft dinsdagavond een politieverordening goedgekeurd die het moet mogelijk maken dat groepen als Blood and Honour natuurstad Lommel, en in één ruk door ook heel Vlaanderen en België, niet meer internationaal ten schande zetten met huldigingen aan de gevallen SS-soldaten en de nazistische ideologie. Het besluit is goedgekeurd meerderheid tegen minderheid.

De oppositie in de Lommelse gemeenteraad  (CD&V, N-VA, Lijst Dedecker en de plaatselijke lijst Actief die gelinkt is met de PvdA-doktersgroepspraktijk Geneeskunde voor het Volk) is het eens met de bedoeling van de politieverordening maar vreest dat het juridisch scheef zit (zie onze opmerkingen dinsdag al geformuleerd op onze blog:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122, en hieronder nog eens verduidelijkt). De meerderheid (SP.A, Open VLD) verwijst naar het advies dat ze over het ontwerp van reglement kreeg van de hogere overheid (in eerste instantie het Limburgs provinciebestuur, maar ook elders werd nog geïnformeerd). Omdat de meerderheid ook wel besefte dat zonder duiding het politiereglement wel eens voor andere bedoelingen zou aangewend kunnen worden dan bedoeld, heeft ze in de gemeenteraadszitting van dinsdagavond een amendement ingediend op haar eigen tekst.

In de inleiding op de politieverordening werd dinsdagavond toegevoegd dat de politieverordening bedoeld is: “Overwegend dat verboden zijn alle bijeenkomsten die de openbare weg belemmeren, het verkeer beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan. Hierbij denken we onder andere aan bijeenkomsten van private personen in groep waarvan de activiteiten gekenmerkt worden door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat.”

Sinds hij geen federaal minister meer is in de regering Verhofstadt II is burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A, foto) opnieuw effectief burgemeester van Lommel. Dinsdagavond zat hij in die functie voor het eerst opnieuw de Lommelse gemeenteraad voor. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft hem gefeliciteerd voor het initiatief om paal en perk te stellen aan de activiteiten van Blood and Honour in Lommel, hem medegedeeld dat het AFF bevreesd blijft voor misbruik van het reglement maar verheugd is over de toevoeging te elfder ure van de motivatie voor het reglement. Het AFF heeft de burgemeester aangegeven dat er ook zonder dit reglement nog middelen zijn om op te treden tegen manifestaties van Blood and Honour (zie hieronder) en heeft tenslotte bij de burgemeester aangedrongen op een snelle afhandeling van de administratieve procedure na goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit opdat het van kracht zou zijn tegen 15 maart als Blood and Honour een volgende ‘huldiging van gevallen helden’ wil organiseren (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122).

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

ALS JURISTEN EN POLITICI SPREKEN

Het juridisch advies dat wij dinsdag in de late namiddag kregen over het Lommels ontwerp van gemeenteraadsbesluit om Blood and Honour-activiteiten op het grondgebied van de gemeente te verbieden, ontwerp dat dinsdagavond ter stemming aan de Lommelse gemeenteraad werd voorgelegd, lag in de lijn van de kritiek die wij hier eerder al geformuleerd hadden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080122).

We besparen u de technische opmerkingen en de rechtspraak over een aantal zaken in het ontwerp van gemeenteraadsbesluit, zoals over de termijn waarin vooraf om toestemming voor een openbare manifestatie zou gevraagd moeten worden, het opgeven van de volledige identiteit van de leden van de eigen ordedienst bij publieke manifestaties, enzomeer. Wél kan de overheid paal en perk stellen aan uitingen van racisme en negationisme. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, zoals de gebroeders Siegfried en Herbert Verbeke op 9 september 2003 bij de correctionele rechtbank van Antwerpen als notoire negationisten mochten ondervinden. 

Het ontwerp van gemeenteraadsbesluit laat echter een zeer breed veld open voor wie allemaal onder het besluit zou kunnen vallen. “Alle bijeenkomsten die de openbare weg belemmeren, het verkeer beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan”, daar kan inderdaad alle rechtmatig protest van vakbonden, milieugroeperingen of andere actiegroepen de pas mee afgesneden worden. Als het de bedoeling is om groepen als Blood and Honour het manifesteren onmogelijk te maken, wat wij toejuichen gezien zij op allerhande wijze uiting geven van het verheerlijken van het nazisme, zijn er betere instrumenten. De burgemeester zou bijvoorbeeld op basis van art. 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet een samenscholingsverbod kunnen uitvaardigen van zodra de eerste twee Blood and Honour’ers zich in Lommel vertonen. Onze juristen volgen ons ook als we ons afvragen waarom de hogere overheid tegenwoordig niet meer lef vertoont om op te treden tegen de huldiging van SS’ers en hun ideologie op het militair kerkhof van Lommel (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070313). Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stuurde in 2003 wél een rondschrijven naar de gouverneurs, burgemeesters en politie om bijvoorbeeld blokkades van industrieterreinen bij de acties tegen het Generatiepact te voorkomen. En als andersglobalisten wel eens de toegang tot het land ontzegd worden, waarom dan niet de Blood and Honour’ers die weer eens in groter getal vanuit het buitenland dan vanuit het binnenland naar de nazi-herdenkingen in ons land afzakken?

Beter lijkt het onze juristen een specifieke verordening te maken, beperkt in tijd en goed gemotiveerd (verwijzend naar de ten laste gelegde feiten, de acute dreiging, waarom de openbare orde niet op een andere wijze kan gehandhaafd worden…). Voeg daarbij nog de macht van de burgemeester voor dringende politieverordeningen en de hulp die er van hogerhand kan komen, de overheid is niet zo onmachtig als ze soms denkt. Sleutels in de hele kwestie zijn enerzijds de rechtsmiddelen maar anderzijds ook de politieke wil. De durf, het lef om op te treden tegen neonazistische groepen. Ook al denkt een deel van de bevolking ‘Laat ze maar doen. Wat kan het mij schelen als ze in een donker honk of elders staan te siegheilen, als het maar niet bij mij thuis is.’ Tussen haakjes: na de voor en tegens van het wetsvoorstel-T’Seyen om neonazistische te verbieden verduidelijkt te hebben, zei 70 % van het Knack-internetpubliek achter zo’n voorstel te staan (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070322).

De meerderheid in de Lommelse gemeenteraad heeft gekozen voor het behoud van het ontwerp van gemeenteraadsbesluit, maar met toevoeging van een motivatie van het besluit waarbij het besluit niet alleen gemotiveerd wordt door het willen vermijden van “vechtpartijen, twisten met volkstoeloop op straat, tumult bij openbare vergaderingen, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen” maar ook het willen vermijden van “burgers opruien en onrust (…) doen ontstaan” door “activiteiten gekenmerkt (…) door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen”.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

WOLFSDONK, DE FILM. BENEFIETOPTREDEN BLOOD AND HONOUR AANSTAANDE ZATERDAG

Op het laatste Blood and Honour-concert in Wolfsdonk bij Aarschot (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070322 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071030) was het moeilijk werken voor de pers. Blood and Honour hield fotografen en cameramensen af van het terrein waar het concert plaatsvond, en intimideerde zelfs een televisiecameraploeg die aan de bewoners in de buurt om hun menig vroeg. Ook Blood and Honour’ers zelve mochten hun fototoestel niet bovenhalen, bevreesd voor het in verkeerde handen terechtkomen van de foto’s.

Terwijl een deel van de Blood and Honour’ers ongetwijfeld nog slechte herinneringen heeft aan de manke organisatie van het concert door Blood and Honour Vlaanderen in Wolfsdonk, leeft een ander deel van de Blood and Honour’ers terug op met een filmpje dat een Hollandse neonazi gemonteerd heeft met behulp van VTM-televisiebeelden, foto’s en ander materiaal. Onnodig om te zeggen dat dit filmpje pas nu opduikt, nu een nieuwe ‘huldiging van gevallen helden’ en een nieuw concert op 15 maart voorbereid wordt.

Om zich wat op te warmen, en om centjes in te zamelen, organiseert Blood and Honour Vlaanderen aanstaande zaterdag een benefietavond “ten voordele van een kameraad die gedurende lange tijd in de gevangenis verblijft”. Traditiegetrouw wordt de precieze plaats niet op voorhand vrijgegeven maar het zou “rondom de stad Antwerpen” zijn. De optredende groepen zijn wel al bekend. Twee Duitse extreemrechtse muziekgroepen waarvan de namen tot de verbeelding spreken: Sense of Pride en (!) Hate Soldiers. Sense of Pride stond vorig jaar op het podium bij de 1 mei-viering van neonazi’s in Dortmund; muziek (nouja) van Hate Soldiers is terug te vinden op drie cd’s. Morgen gaan we op deze zaak verder in met beeld- en geluidsfragmenten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

23-01-08

VREUGDE & LOL & ONVERBETERLIJKE POPULISTEN BIJ DE LDD (AFLEVERING 33)

Twee gemeenteraadsleden uit Ranst, Astrid Verbert (53, foto 1) en Tania Van Rompaey (40, foto 2), hebben zich aangesloten bij 'Lijst Dedecker' (LDD). Beiden dames werden in oktober 2006 verkozen op een Vlaams Belang-lijst maar zetelden al meer dan een jaar als onafhankelijke.

Astrid Verbert was ruim twintig jaar actief in het VB en gold als één van de 'VB-pioniers' in Ranst. Ze was ook jarenlang voorzitter van de lokale VB-afdeling. Een afdeling die ze overigens zelf oprichtte, met de hulp van Tania Van Rompaey die het VB vertegenwoordigde in het OCMW van Ranst tijdens de vorige legislatuur. Einde 2006 verliet het duo het Vlaams Belang met slaande deuren. Een (verloren) intern conflict over de toewijzing van een OCMW-raadszetel, aan een plaatselijke ex-VLD'er, lag aan de basis hiervan. Dat en het gebrek aan steun vanwege de hogere 'VB-échelons' waren voor Astrid Verbert en Tania Van Rompaey de druppels die de emmer deden overlopen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde de VB-lijst in Ranst 22,5% van de stemmen. Een hoge score die de VB-fractie van Ranst deed verdubbelen in omvang, van 3 naar 6 zetels. Twee daarvan worden nu verder onder de noemer 'LDD' waargenomen. Verbert en Van Rompaey zijn niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste VB-mandatarissen die de overstap richting LDD maken. Echt grote 'vissen' heeft LDD nog niet binnengehaald sinds de ophefmakende 'transfer' van Jurgen Verstrepen. Het aantal lokale en regionale mandatarissen in de partij met een VB-verleden zwelt echter zienderogen aan.

Intussen blijft het niveau van de modale LDD-mandataris duizelingwekkend laag. In het VRT-programma Phara van maandagavond (zie:
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.228673) legde Phara de Aguirre aan ex-judoca, nu LDD-kamerlid, Ulla Werbrouck een beeldfragment voor van twee Ninovenaren die in het zog van twee Open VLD-schepenen zijn overgestapt naar de LDD. De eerste gaf toe geen benul te hebben van het LDD-programma, de tweede wist dat het “iets met de burger te maken heeft” maar verder kwam hij niet. Ulla Werbrouck (op foto 3 samen met Jean-Marie Dedecker) repliceerde daarop dat ook wel bij het VB velen een lidkaart kopen zonder te weten waarom. Wat door de eveneens in de studio aanwezige Marie-Rose Morel natuurlijk heftig bestreden werd, ook al is er – maar dat verzweeg Morel natuurlijk – een zwaar verschil tussen de prioriteiten van de kiezers en van de partijleiding (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080105). In de snelheid van het debat vergat Phara de Aguirre te wijzen op die tegenstelling, en zo werd een debat dat moest verhelderen het tegendeel ervan.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, ldd, media |  Facebook | | |  Print

KOMMER & KWEL & ONVERBETERLIJKE FASCISTEN BIJ HET FN (AFLEVERING 14 559)

Het Brusselse parlementslid Guy Hance (foto 1) van het onvolprezen 'Front National' (FN), één van de nestors in het hoofdstedelijke halfrond, is vorige week overleden op de leeftijd van 74 jaar. Hance was, naast de onzichtbaarheid zelve, één van de laatste parlementsleden die FN stichter-voorzitter Daniël Féret trouw bleef. Hij kwam trouwens in het Brusselse parlement als opvolger van Féret die na zijn veroordeling voor racisme begin 2006 diende op te krassen.

Hance was ook zekere tijd 'penningmeester' van het Front National en is aldus rechtstreeks (mede-)verantwoordelijk voor de uitermate catastrofale toestand waarin de partijfinanciën zich bevinden. Vorige week nog besliste de kamer- en senaatscommissie dat het Front National (alweer) 4 maanden overheidsdotatie kwijtspeelt dit jaar - de zwaarste sanctie - omdat het FN er eenvoudigweg niet in slaagt om een volledig én transparant dossier in te dienen met betrekking tot de bestemming van de partijfinanciën. Tot overmaat van ramp blijft de bijzondere belastingsinspectie (BBI) de extreem-rechtse partij op de hielen zitten. De BBI wil immers maar al te graag weten wat de bestemming was van de som van 700.000 euro (!) die het FN-bestuur niet kan of wil verklaren. Het gaat om een bedrag opgebouwd in de aanslagjaren 2004 tot en met 2006. De lachwekkend rudimentaire boekhouding kon de fiscus allerminst overtuigen. De BBI spreekt van: 'niet-toegelaten uitgaven', 'verduistering' maar ook van het toekennen van niet-toegelaten 'voordelen in natura'.

Guy Hance wordt in het Brussels Parlement vervangen door Patrick Sessler. Sessler is een ancien in de de Brusselse extreem-rechtse familie. Hij was achtereenvolgens actief in de neo-fascistische knokploeg 'Front de la Jeunesse' (FJ), de 'Parti Des Forces Nouvelles' (PFN), het 'Front National' (FN), de 'Alliance Radicale' (AR), de lijst 'NOLS', in het Vlaams Blok (VB) als deel van de entourage van Johan Demol en nu dus weer in het 'Front National' voorgezeten door Michel Delacroix. In het volledig vernieuwde FN maakt hij deel uit van het 'nationale bestuur' waarin hij de functie van 'secrétaire générale' bekleedt. Sessler, 11 jaar gemeenteraadslid in Schaarbeek, is een radicaal rechtse 'pur et dur'. De foto (foto 2) waarop hij - met enkele copains - staat te seigheilen voor het graf van de fascistische dictator Franco is veelzeggend.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, aanverwant |  Facebook | | |  Print

LOMMEL

Morgen op deze blog:
- een verslag uit de gemeenteraad van Lommel gisterenavond (als onze postduif de weg niet kwijtgeraakt);
- ons commentaar na het juridisch advies dat we ontvingen over het ontwerp van gemeenteraadsbesluit om groepen als Blood and Honour niet langer toe te laten de reputatie van Lommel als vredelievende natuurstad te schaden.

00:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededling |  Facebook | | |  Print

22-01-08

VOORSTEL NEONAZI-BIJEENKOMSTEN IN LOMMEL TE VERBIEDEN. BLOOD AND HONOUR ORGANISEERT OPNIEUW HELDENHULDIGING EN CONCERT

In de discussie tussen Joods Actueel en Philip Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080121) kwam ook het bezoek van Dewinter in november 1988 aan het militair kerkhof van Lommel ter sprake (zie: http://nl.youtube.com/watch?v=s5XEZxzz2FU). Volgens Dewinter was hij er om te protesteren tegen het verbod voor Duitse familieleden om de begraafplaatsen te bezoeken. Dewinter pleitte “voor verzoening, waarbij bloemen op graven van soldaten van beide kampen dienden gelegd te worden.” Zowel uit televisiebeelden als uit getuigenissen blijkt dat er voor de Duitse familieleden geen probleem was de graven te bezoeken. Joods Actueel antwoordt Dewinter: “Het erge aan de hele affaire is dat uzelf en Gerolf Annemans samentroepten met een menigte neonazi’s van het ergste soort. U stond letterlijk zij aan zij met skinheads die ongegeneerd de Hitlergroet uitbrachten. Als politicus kent u maar al te goed het effect van zulke beelden.” Tegenwoordig zijn die skinheads vooral gegroepeerd in Blood and Honour, en ze blijven naar Lommel afzakken. Lommel is het spuugzat.

Het VB vertoont zich dan wel niet meer in Lommel, het was er wel als de kippen bij om het wetsvoorstel T’Seyen om groepen als Blood and Honour te verbieden (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070318) naar de Raad van State te laten versturen voor onderzoek. Sindsdien is niets meer gehoord over het wetsvoorstel. Geert Lambert zou het nu opnieuw indienen, maar wanneer zou het wet worden? Binnenlandse Zaken treedt niet meer op, zoals ze twintig jaar geleden nog wel deed door de toegang tot het militair kerkhof in Lommel voor een ‘heldenhuldiging’ te verhinderen met een Koninklijk Besluit en de inzet van de toenmalige rijkswacht (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070313). Het stadsbestuur van Lommel heeft dan maar zelf een reglement gemaakt om neonazi-herdenkingen te beletten, en vanavond wordt dat ter stemming voorgelegd aan de Lommelse gemeenteraad.

Het reglement is van toepassing voor alle openbare bijeenkomsten, in “besloten plaatsen” als in “open lucht”. De verordening is niet van toepassing op “private vergaderingen, zoals bijeenkomsten waarvan de genodigden behoren tot ene strikt privé-gezelschap”. En dat is een eerste zwak punt aan het reglement, want als in oktober 2006 tweeduizend neonazi’s bijeenkwamen voor een concert in Weelde/Ravels (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061015) hadden die één voor één een gepersonifieerde uitnodiging voor het concert op zak. Kern van het reglement is dat organisatoren van openbare bijeenkomsten lange tijd op voorhand een toelating moeten aanvragen, en verboden zijn: “alle bijeenkomsten die de openbare weg belemmeren, het verkeer beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan. In het aan de gemeenteraad voorgelegde document staat dan een hele passus die doorstreept is terwijl in die passus toch verduidelijkt wordt dat men onder andere bijeenkomsten wil verbieden die gekenmerkt worden “door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen”. Werd dit geschrapt na juridisch advies? En hoe kan gegarandeerd worden dat het reglement enkel toegepast wordt voor neonazi-bijeenkomsten, en niet om openbare activiteiten van vakbonden, milieugroeperingen of andere actiegroepen te verhinderen?

De gemeenteraad van vanavond zal daarover duidelijkheid moeten brengen. Intussen onderzoeken ook met het AFF sympathiserende juristen het voorgelegde ontwerp van reglement. Hebben we wel bedenkingen over de manier waarop, alleszins feliciteren we het stadsbestuur van Lommel met haar wil om een einde te maken aan neonazi-bijeenkomsten op haar grondgebied. Een eerste test-case dient zich al aan want zaterdag 15 maart organiseert Blood and Honour Vlaanderen haar volgende ’huldiging van gevallen helden’. Wordt dit na maart 2006 (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060305) en maart 2007 (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070311 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070405) opnieuw Lommel? Het kan best want de organisatie van de volgende ‘huldiging van gevallen helden’ is in handen van de Antwerps-Kempische en Vlaams-Brabantse kern van Blood and Honour Vlaanderen. Niet de Oost- en West-Vlaamse tak van Blood and Honour Vlaanderen. Buiten Lommel is er in ons land nog één militaire begraafplaats waar Duitse SS’ers begraven liggen: in Elsene, bij Brussel. Ook daar kunnen ze natuurlijk best op hun hoede zijn.

Er worden voor de nieuwe ‘huldiging van gevallen helden’ sprekers uit heel Europa verwacht, en ’s avonds volgt het traditionele concert voor de gemobiliseerde neonazi’s. Namen van groepen zijn nog niet bekend, en daar zal het toch van afhangen of er veel volk naartoe zal komen. Want Blood and Honour Vlaanderen heeft bergen kritiek gekregen, vooral van Britse Blood and Honour-leden, voor de gebrekkige organisatie van het laatste Blood and Honour-concert in Wolfsdonk (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/5157438/blood-and-honourmegaconcert-slechte-beurt-voo). Voor het internationale gezelschap dat al vanaf vrijdag in België is wordt een “ballade evening with a special guest” gepland. Het is voor het eerst dat Blood and Honour Vlaanderen zo'n 'tweedaags pakket' aanbiedt. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

21-01-08

DE HOOFDZONDEN VAN HET VB EN DE KLETSKOUSEN VAN HET AFF

Vorige maand verwonderde Joods Actueel, de opvolger van het Belgisch-Israëlitisch Tijdschrift, zich over de lichtzinnigheid waarmee drie Joodse scholieren Philip Dewinter geïnterviewd hadden. Ze brachten Dewinter weliswaar tot bekentenissen, maar beseften zelf niet waar Dewinter zich voorbij sprak (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071215). Dewinter stuurde daarop een lezersbrief naar Joods Actueel om uit te leggen dat hij “niets te maken heeft en wil hebben met neo-nazisme en anti-semitisme”, en als bewijs haalt hij nogmaals zijn grootvader aan die in het verzet ging tegen het nazi-regime en zijn vader die verplicht tewerkgesteld werd in nazi-Duitsland. De redactie van Joods Actueel (foto 1) toog daarop op onderzoek en ontdekte “tien hoofdzonden van het Vlaams Belang”. Joods Actueel vroeg Dewinter alle neonazi’s uit zijn partij te zetten en excuses aan te bieden voor de fouten in het verleden. Dewinter zei daarop zich “niet voor alles om de vijf minuten lopen te excuseren.” Ter extreemrechterzijde is men verbolgen over de vraag van Joods Actueel.

Eerst even de feiten zoals Joods Actueel ze op een rij heeft gezet. Joods Actueel kwam tot de volgende “tien hoofdzonden”: 1. Het VB eist al jaren ‘amnestie’, collaborateurs met de nazi’s dienen vrijgesproken te worden. 2. In het VB-partijblad werd hulde gebracht aan een neo-nazi als Bert Eriksson. 3. VB-personeelsleden en –mandatarissen brengen hulde aan (neo-)nazi’s in Duitsland en Oostenrijk, zoals Sandy Neel (zie:
http://yelloman1.blogspot.com/2007/10/vb-fractievoorzitster-samen-met.html). 4. Er is de relatie van het VB met groepen zoals Voorpost. 5. Racistische groeperingen vormen de recruteringsbodem bij uitstek van het VB. 6. VB-kopstukken als Frank Vanhecke en Philip Dewinter zijn geen haar beter dan het extremistisch volk onder haar personeelsbestand. 7. Negationist Roeland Raes is nog steeds in dienst van het Vlaams Belang. 8. VB-stichter Karel Dillen was goed bevriend met negationisten als Maurice Bardeche; zoon Koen Dillen vond het nodig Rex-leider Leon Degrelle in Spanje op te zoeken. 9. Het VB is bevriend met Jean-Marie Le Pen. 10. Meer dan eens brengen VB-mandatarissen wanneer van hen een gewone eedaflegging verwacht wordt, de Hitler-groet uit (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2008/01/iedereen-legt-zowat-op-deze-manier-de.html). Het volledige dossier zoals het gepubliceerd werd in Joods Actueel kan je hier lezen: http://www.joodsactueel.be/files/10punten.pdf.

Dewinter boos over de vragen en opmerkingen van Joods Actueel. Bij de extreemrechtse splintergroep Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA, illustratie 2) is het niet anders. Op het rechtse nieuwsforum Altermedia plaatste N-SA coördinator Eddy Hermy volgende reactie: “De joodse lobby heeft weer eens gesproken. Ditmaal hebben ze hun nieuwe vriend Filip Dewinter van het Vlaams Belang eens lekker op de vingers getikt. Als het VB deftig en koosjer wil worden dan moeten er een lading militanten en kaders aan de deur worden gezet. De joodse vrienden van Dewinter hebben een onderzoekje gedaan (in samenwerking met de gerenommeerde kletskousen van het AFF en andere spookjagers) naar de aanwezigheid van restanten van het naziregime in de partij. Om geen fouten te maken eist de joodse lobby gewoon dat de helft van de kaderleden hun biezen moeten pakken. Als je de helft neemt, blijft er maar de helft niet meer over en heb je al 50 % resultaat. Je kunt niet missen. De andere helft kan dan naar Lijst Dedecker. Die zijn dan gedenazificeerd. Niemand wist hoe je het VB kon kapot krijgen, maar met joodse hulp is het euvel snel opgelost. Dewinter heeft zich mooi bij de neus laten nemen door de joodse lobby, hij zag hen als bondgenoten tegen de oprukkende islam, maar de joden zagen in hem meer de nuttige idioot. Want zeg nu zelf, is het niet super dwaas om je te laten verleiden een gevecht aan te gaan tegen een bepaalde minderheid (moslims) ten voordele van een andere minderheid (joden) en zo van ons land een gevechtszone te maken voor de geostrategische belangen van Israël?”

Waarna nog een lang betoog volgt om uit te leggen dat het VB zich vervreemdt van haar eigen basis door goede betrekkingen aan te knopen met de Joodse gemeenschap in ons land. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief is ontstaan uit de as van de Vlaamse Jongeren Westland, waarbij zich nog wat groepjes als Euro-Rus en Jongerenaktief hebben aangesloten. ‘Coördinator’ Eddy Hermy is een oud-VMO’er, en ook oud-VB’er. Dewinter zou zich erop kunnen beroepen dat hij Eddy Hermy als één van de weinigen heeft buitengegooid bij het VB (zie:
http://www.blokwatch.be/content/view/931/49/lang,nl), maar zoals gezegd wil Dewinter zich niet “om de vijf minuten lopen te excuseren.” Andere racisten mochten trouwens wél blijven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, aanverwant |  Facebook | | |  Print

20-01-08

ON THE ROAD AGAIN

Precies veertig jaar geleden was niet alleen, zoals De Morgen laatst memoreerde, het jaar van ‘Mei ‘68’, de dood van Martin Luther King en de eerste collectie van Calvin Klein. Het was ook het jaar waarin de Amerikaanse groep Canned Heat wereldwijd doorbrak met On the road again (foto en:  http://www.youtube.com/watch?v=Gm4MXwrXXgo). On the road again oftewel Opnieuw op weg is ook het motto van deze blog, met de ambitie om, zoals de voorgaande maanden, opnieuw elke dag te berichten over extreemrechts en aanverwante onderwerpen. Zolang het voor de bezoekers van deze blog interessant en voor onszelf plezant blijft.

Helaas is Opnieuw op weg blijkbaar ook het motto van het VB dat dit weekend in zowat elke krant twee volle pagina’s kreeg. Wat het vertrek van een voorzitter en de strapatsen van sommigen niet allemaal te weeg brengt! Maar daarover hieronder meer. Wat er nog komt op de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF)? Tja. Dat hangt af van de actualiteit. Wij spelen er op in flexibel als wij zijn. Eén zaak is echter zeker: dit jaar begroeten wij onze miljoenste bezoeker, en dat wordt gevierd met een prijsje voor één van onze bezoekers waar je niet neen tegen kan zeggen. Come and see later.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

OP SCHOOLREIS MET HET VB

Zoals hier eerder gemeld (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080118) werd donderdag in Antwerpen de organisatie ‘Steden tegen islamisering’ opgericht. Merkwaardig genoeg niet met steden die het bijhorend charter ondertekenden maar partijen en vooral partijtjes die het charter ondertekenden. Voor Frankrijk bijvoorbeeld niet het Front National (FN) van Jean-Marie Le Pen maar een afsplitsing van het FN, Alsace d’Abord. Dewinter, geflankeerd door Bart Debie en Dewinters privé-chauffeur als zijn bodyguards, toonde het door hem uitgenodigde internationale gezelschap de Antwerpse wijken die het meest ‘geïslamiseerd’ waren, maar het internationale gezelschap was niet onder de indruk. “Het valt hier best mee, bij ons is het veel erger”, was de toon. Gazet van Antwerpen beloofde haar lezers dit weekend “hoe de achterban in de volkscafés reageert op het Europees bezoek” te brengen, maar daar is niets van te bespeuren in de krant. Hooguit de reactie van een automobilist, of een voorbijganger – die vindt dat men in de buurt beter af is met de socialisten.

Wat de krant dan wel geeft, is een minutieus verslag van de rondgang van Dewinter. Rondgang die om 11 uur start in het perscentrum aan de Antwerpse Grote Markt waar een poetsvrouw met een hoofddoek haar werk staakt om beleefd doortocht te verlenen aan Dewinter en zijn gezelschap. “Een gênant moment”, noteert Gazet van Antwerpen. Dewinter noemt negentien steden uit acht landen die in het charter vertegenwoordigd zouden zijn. “Ik denk dat Venetië ook meedoet, maar dat weet ik niet zeker”, zegt De Grote Baas. Zoals gezegd zijn het echter partijen en partijtjes die het charter ondertekenen, niet echt steden. Maar Dewinter heeft alweer een nieuwe stunt bedacht. De Belgische bank Fortis biedt een beleggingsfonds aan met de garantie dat daarin geen bedrijven opgenomen zijn die iets te maken hebben met zaken die niet kunnen volgens de islam, zoals varkensvlees eten of alcohol drinken. En het toeval wil dat Dewinter een Fortis-bankkaart heeft. Dewinter levert zijn Fortis-bankkaart binnen want hij vindt niet investeren in varkensvlees of alcohol dicht komen bij Kauf nicht bei Juden. Gazet van Antwerpen: “De internationale pers heeft van deze uitleg in het Nederlands niets begrepen, maar het halve zinnetje Duits wekt de aandacht en doet vele wenkbrauwen fronsen. Dewinter heeft het niet door en gaat enthousiast verder (…).”

Het is opnieuw lachen geblazen als Heinz-Christian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse Freiheitliche Partei Österreichs (FPO) hulde brengt aan Philip Dewinter. “Dit is een grote dag voor Europa”, glundert Strache, maar de ook al internationale aanwezige pers stelt Strache vooral vragen over zijn partijgenote Susanne Winter uit Graz die de profeet Mohammed een kinderverkrachter heeft genoemd. Wat zelfs Strache ongelukkig geformuleerd vindt. Gazet van Antwerpen schrijft er niet bij dat Susanne Winters anders wel het FPO-kopstuk is met wie Dewinter in Graz een zoveelste afdeling van zijn stedenverbond tegen de islamisering stichtte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071127).

Het internationale gezelschap gaat aan tafel voor een lunch in restaurant De Gulden Beer (zie: http://www.resto.com/guldenbeer). “C’est halal!”, roept Dewinter wanneer de lamsfilet wordt opgediend. Het gezelschap vindt het een kostelijke grap. Iemand zegt: “Gelukkig hebben we gisterenavond varkensvlees gegeten, dus de zaak is in evenwicht.” Anke Van dermeersch kondigt aan dat ze in verwachting is van een tweede kindje, en iedereen krijgt een doos Antwerpse chocoladen handjes en een fles Elexir d’Anvers. “De naam is Frans, maar het is een echt Vlaams product”, verzekeren Dewinter en Debie hun gasten. Of hoe ze ondanks alles toch geconfronteerd worden met de multiculturele en linguïstieke aspecten van Antwerpen. Daarna gaat het op ‘safari’ in de Antwerpse Seefhoek. “We gaan op moskee-safari. Het is verboden de dieren te storen en te voederen”, zegt Bart Debie. De aanwezigen in de bus vinden het een kostelijke grap. Als Dewinter een zakje met zwerfvuil ziet, wijst hij op het grote Antwerpse “problem of dirt” en stelt hij daarvoor de vreemdelingen verantwoordelijk. Een allochtoon stapt naar Dewinter toe en geeft hem een hand. “Welkom in onze buurt. Wij zijn blij dat we hier mogen zijn”, zegt de man. Dewinter zit er duidelijk een beetje verveeld mee. Wat verderop heeft Dewinter meer geluk. Hij ziet aan een handelspand een bordje hangen ’Wij stoppen’, waarna Dewinter triomfantelijk kan uitleggen dat alle Vlaamse handelaars wegtrekken.

Terwijl de aanwezige extreemrechtse kopstukken zich terugtrekken voor de ondertekening van het charter tegen de islamisering, becommentariëren de stamgasten in het VB-lokaal in de Van Maerlantstraat de komende wisseling van VB-voorzittersschap. De meesten zijn het erover eens dat Bruno Valkeniers het niet makkelijk krijgt. “Hij heeft geen traditie in de partij”, klinkt het. “Maar iemand moet het doen. Filip kan niet alles alleen.”

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, antwerpen, islam |  Facebook | | |  Print

"ZE MOETEN WEER BANG WORDEN VAN ONS"

Bruno Valkeniers is nog niet zeker dat hij de volgende VB-voorzitter wordt, maar krijgt in de pers al alle gelegenheid om zich voor te stellen. In Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet dit weekend met een paginagroot interview; in De Standaard doet Marc Reynebeau kritisch de klus.

Bruno Valkeniers is op 10 juni verkozen als Antwerps parlementslid, en heeft gezien de regeringsvorming maar vier plenaire zittingen moeten bijwonen. Maar er is natuurlijk meer dan het parlementair zitje, zegt Valkeniers in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet. “Er is daarnaast nog de partij. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om het partijprogramma goed te bestuderen en de partijgeledingen beter te leren kennen.” Valkeniers verwijst ook nog naar zijn mandaat als Antwerps gemeenteraadslid, maar verzwijgt dat het nog niemand is opgevallen dat hij Antwerps gemeenteraadslid is. Valkeniers is naar eigen zeggen kandidaat-voorzitter omdat hij met zijn “profiel van zakenman, rechts sociaal conservatief, Vlaams-nationalist en wereldburger (…) een bijdrage kan leveren aan Vlaanderen en aan de partij.” Valkeniers komt wel op een moment waarop, aldus interviewer Luc Van der Kelen, het VB in crisis verkeert. Valkeniers: “Crisis is wat veel gezegd, maar als het zo zou zijn, antwoord ik met de titel van het boek van André Leysen: Crisissen zijn uitdagingen.”

Volgens Bruno Valkeniers zelf is hij “wel wat afstandelijk” maar toch ook “een teamspeler”, met als zwakste punt dat hij “nogal ongeduldig van aard” is. Hij begrijpt dat VB-politici zich wel eens tonen (“Ze moeten in het nieuws komen en kunnen zich niet wegsteken.”), maar “Sommigen zouden eens moeten leren dat als spreken geen meerwaarde biedt, het beter is te zwijgen.” Als Valkeniers gevraagd wordt of hij liever ‘fatsoenlijk rechts’ is dan wel ‘vuil rechts’ antwoordt hij: “Fatsoenlijk rechts. Wat niet betekent dat je op bepaalde ogenblikken niet eens vuil gebekt mag zijn.” Valkeniers is dan ook oprichter van de NSV, en verdedigt het straatgebeuren dat wel eens rond die studentenorganisatie hangt, maar dat wordt niet verduidelijkt in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet. Valkeniers gaat dan wel ’s zondags naar de mis, maar ziet toch als hoofdopdracht van het VB: “Ze moeten weer bang van ons worden.” Valkeniers biedt de lezers van Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet één geruststelling: “Zingen doe ik alleen in de badkamer.”

Er is overigens weinig om gerust over te zijn met Valkeniers. VB’ers zullen dit een in te kaderen uitspraak vinden van deze weblog, maar fatsoenlijke mensen moeten dit toch weten. Marc Reynebeau wijst er in De Standaard ook op. Marc Reynebeau na de betrokkenheid van Valkeniers bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) geschetst te hebben: “De NSV liet zich al snel opmerken doordat ze niet terugschrok voor straatgeweld. In interviews vertelde Valkeniers dat hij zich daar niet om schaamt en niet zal aarzelen om ‘vuilgebekt’ te zijn. Dat ligt geheel in de lijn van de belofte van Gerolf Annemans dat zijn partij, al vervelde ze van Vlaams Blok tot Vlaams Belang, toch ‘vuil genoeg’ zal blijven. Dat zegt wat over hoe Valkeniers de partij ‘stijlvoller’ wil maken.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

"BEN IK NU ZO'N BITCH?"

En dan is er nog Marie-Rose Morel. We zouden kwaad geweest zijn als ook zij niet haar twee pagina’s had gekregen dit weekend, maar daar zorgt Het Nieuwsblad voor. Eerst echter nog dit. Marie-Rose Morel was gecharmeerd door onze kerstwensen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071225). Op 4 januari 2008 schreef ze op haar weblog daaromtrent: “Het nieuwe jaar met veel enthousiasme ingezet en de dagen nadien ... even op adem gekomen. Mijn wensen voor 2008 ? Een gelukkig en gezond jaar voor iedereen ! Ja, ook aan de jongens van het AFF, die in de lieflijke dagen na de Kerst vriend en vijand het beste wensten ! Politieke tegenstellingen mogen niet leiden tot menselijke vendetta's ! Zolang we dat beseffen is nog niet alles verloren ...” Of de AFF’ers in een VB-staat Vlaanderen dan ook niet hoeven te vrezen voor hun leven is echter absoluut niet zeker.

In het interview in Het Nieuwsblad begint Marie-Rose Morel nog voor haar één vraag is gesteld met te zeggen: “Frank en ik zijn goede vrienden. Er wordt beweerd dat ik een grote invloed had op Frank (tiens, waarom ze spreekt ze hier in de verleden tijd? – nvdr). Toegegeven: ik kan soms wat drammerig overkomen en ben misschien op sommige momenten wat te fanatiek met mijn werk bezig. Maar ik heb met Frank in het partijbestuur ook veel discussies gehad, soms hard tegen hard.” Morel bestrijdt het verhaal dat Frank Vanhecke gedwongen is op te stappen of Dewinter en Annemans zouden met een eigen partij gestart zijn. Marie-Rose Morel: “Als Frank Vanhecke nog 225 jaar partijvoorzitter had willen blijven, dan had de partij dat hem meteen gegund.” Dokter Herman Le Compte ambieerde een duizendjarig bestaan, maar stierf toch op zijn 78ste jaar. Over de Europese verkiezingen is nog niet gesproken in het VB-partijbestuur, maar Frank Vanhecke – zo wordt gezegd – ambieert het lijsttrekkerschap. Over haarzelf is Marie-Rose Morel duidelijk: “De partij weet dat ik in 2009 heel graag opnieuw de eerste vrouwelijke plaats op de Europese lijst wil verdedigen. (…) Maar ik laat mij daar niet voor omkopen. Ik ben wie ik ben. Ik zal blijven zeggen wat ik denk en vind.” Zo horen we het graag, Marie-Rose.

Marie-Rose Morel verder: “Je hebt overal vrienden en vijanden, overal. Door sommigen word ik als een bitch afgeschilderd. Ben ik dat? (…) Ik ga er toch vanuit dat ik, ook binnen de partij, over veel meer vrienden dan vijanden beschik. Ik word enorm vaak gevraagd om bij partijafdelingen te komen spreken. Vaak klinkt het dan achteraf dat ik toch niet diegene ben voor wie ik onder andere in de media wordt versleten. (lacht) Ja, van tijd tot tijd ben ik een zeer aimabele juffrouw.” De Marie-Rose Morel-fanclub bij het AFF meldt ons intussen dat Marie-Rose Morel de nieuwjaarsrecepties zal opluisteren van het VB-Wetteren (zondag 20 januari) en -Schilde (vrijdag 25 januari). De Marie-Rose Morel-fanclub van het AFF zal er ook zijn, en is verontwaardigd dat Philip Dewinter in Dendermonde (zaterdag 9 februari) een ‘Valentijnsreceptie’ mag opluisteren. Dat is toch iets voor een verleidster als… Ja!

Marie-Rose Morel weet waar het op staat. Marie-Rose Morel (foto 1): “Ik blijf me ergeren aan het enorme seksisme in de politiek. Van elke vrouw onder de 40 willen ze een babe maken, zelfs van Caroline Gennez (foto 2). Hoe ze die in rokjes gewrongen en op hoge hakken hebben gezet… Ik doe aan al die fotoshoots en andere toestanden niet mee. Ik ben een moeder van twee kinderen, geen stoeipoes.” Marie-Rose Morel vergeet even dat ze voor een mannenblad poseerde enkel gewikkeld in een leeuwenvlag, wat haar een striemend commentaar opleverde van ’t Pallieterke (zie: ). Maar laten we verder gaan: de vele opofferingen, haar privé-leven dat overhoop ligt. Is het dat allemaal waard? Ja, vindt Morel en ze verwijst dan naar de strijd tegen… de vakbonden. “Ik heb (…) de traditionele vakbonden leren kennen als een aidsvirus. Elke keer dat je dat virus aanvalt, verandert het van structuur, waardoor het niet te bestrijden valt. We hebben ons nu een waardige Peter Piot getoond door te laten zien dat je met hard werken en op de tanden bijten de resistentie van dat virus toch kan doorbreken.” Of Peter Piot (foto 3, en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Piot) blij is dat Marie-Rose Morel zich een tweede Peter Piot noemt, is maar zeer de vraag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

19-01-08

OCCASIONEEL (STRAAT)GEWELD VOOR DE RECHTERMarkies-De-SadeWe hadden het er enkele dagen geleden al over; als de extreem-rechtse studentenvereniging annex knokploeg NSV 'en bloc' de straat opgaat is het geheid hommeles. Zo ook op 8 maart van vorig jaar toen de NSV'ers hun jaarlijkse betoging hielden. Die twijfelachtige eer viel toen Antwerpen te beurt.

Na afloop van de al woelig verlopen betoging sloegen een aantal deelnemers aan de NSV-betoging een café kort en klein waar alle meningen - niet enkel de NSV-praat - getolereerd werd. De uitbater en diens vriendin raakten daarbij gewond. Zij eisen een schadevergoeding van 4.000 €. Na afloop van de sloop- en vechtpartij arresteerde de politie liefst 60 personen. Vijf daarvan werden effectief vervolgd.

Op deze blog kan u een omstandig relaas lezen van de weinig verheffende  'gebeurtenissen' van toen:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070310

Het Antwerpse parket vroeg eergisteren de veroordeling van vier van de vijf betichten. Zij ontkennen echter de feiten en vragen allen de vrijspraak. De vier riskeren 10 maanden en een boete van 550 €. Uitspraak op 11 februari, ongeveer een maand voor de eerstkomende NSV-betoging (in Gent) en de bijbehorende evocaties van 'occasioneel straatgeweld'. Sinds Bruno Valkeniers, VB-parlementslid en kandidaat-partijvoorzitter, verklaard heeft dat men zich daarvoor eigenlijk niet moet schamen, staat de deur wagenwijd open voor nieuwe justitiële avonturen!

11:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, valkeniers |  Facebook | | |  Print

18-01-08

'Steden tegen Islamisering' opgericht

Het Vlaams Belang heeft gisteren volgens plan de organisatie ‘Steden Tegen Islamisering’ opgericht. Dat gebeurde in Antwerpen met de steun van enkele collega's uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. Tot de 'stichtende leden' behoren de Duitse 'Republikaner' en 'Pro Köln', de onvermijdelijke FPö (Oostenrijk), het Spaanse 'Tierra y Pueblo', het ons volkomen onbekende 'Lisistrata' (Italië) en 'Alsace D'Abord' (Frankrijk).

Met de nieuwe organisatie willen de deelnemende partijen de internationale dimensie duiden van de problematiek van de ‘voortschrijdende islamisering’. VB en co zullen daarom acties organiseren om de ‘islamisering van West-Europa' te bestrijden. Wat voor acties is niet meteen duidelijk maar 'anti-moskeewandelingen' staan waarschijnlijk erg hoog genoteerd. De nieuwe extreem-rechtse organisatie blaast alleszins een eerste keer verzamelen op 2 februari voor een meeting in Parijs. In het najaar wordt Keulen aangedaan.

Opvallende afwezige gisteren was de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV, Partij Voor de Vrijheid), nochthans Europees marktleider op het vlak van 'anti-Islamisme'. "Die gaat te ver voor ons" stelde Philip Dewinter tijdens de persconferentie. Dewinter verwees daarmee naar de plannen van Wilders voor het publiekelijk verscheuren van de koran om zijn anti-Islamstandpunt kracht bij te zetten.

De persconferentie waarop één en ander bekend werd gemaakt kon op zeer veel binnen- en buitenlandse persbelangstelling rekenenen. De aanwezigheid van Heinz-Christian Strache, voorzitter van de Oostenrijkse partij FPÖ, zat daar voor veel tussen. Die partij zorgde onlangs nog voor voorspelbare herrie toen één van haar leidende figuren - Susanne Winter - op het nieuwjaarscongres van de partij verklaarde dat de profeet Mohammed 'een kinderverkrachter' zou zijn.

De oprichtingsvergadering annex persconferentie van gisteren werd afgesloten met een 'excursie' door Antwerpen. Om de buitenlandse invités te confronteren met de ernst van de problematiek in 't stad. De 15 extreem-rechtse collega's bleken achteraf niet echt onder de indruk. Na de provocatieve wandeling doorheen de Seefhoek, begeleid door de politie, zei één van de gasten zelfs: "dat valt hier nog mee met die Islamisering". De wandeling verliep zonder incidenten.

09:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winter, islam, vb, dewinter, fpo, strache |  Facebook | | |  Print

17-01-08

FNB sluit aan bij FN

Zoals verwacht na het (definitieve?) verdwijnen van ‘wonderdokter’ Daniël Féret, oprichter-voorzitter van het Belgische ‘Front National’ (FN) sinds 1985, heeft het rivaliserende ‘Front Nouveau de Belgique’ (FNB) zich weer aangesloten bij de ‘moederpartij’. De partij houdt op te bestaan en wordt onderdeel van het FN.

Dat maakte de FNB-leiding kort na nieuwjaar bekend. Senator Michel Delacroix, de nieuwe voorman van het FN, slaagt er zo alvast in om één van zijn objectieven te realiseren, m.n. het verenigen van de extreem-rechtse kapelletjes ten Zuiden van de taalgrens onder één enkele partijvlag.
 


Het FNB werd in 1996 opgericht door de ex-magistrate Marguéritte Bastien, uit onvrede met de gang van zaken in het FN, het ‘beleid’ van D. Féret in het bijzonder. M. Bastien was toen kamerlid voor het FN. Het FNB was  slechts één van de talloze dissidenties waarmee het FN van Féret geconfronteerd werd in de loop van haar woelige bestaan.

Het FNB nam al-bij-al een veelbelovende start. De neofiet kreeg betrekkelijk veel media-aandacht. Er werd zelfs een Vlaamse afdeling in de steigers gezet. Al snel werd de nieuwe partij echter geteisterd door net dezelfde kwalen die in het FN dagelijkse prik waren; een amateuristische werking, desorganisatie op het lachwekkende af, eindeloze discussies over de partijfinanciën en een reeks persoonsgebonden ruzies die desnoods met de vuisten werden uitgevochten.

Bref: minder dan een jaar na de oprichting van het FNB
 waren bijna zowat alle leden van het nationale bestuur opgestapt of uit de partij gezet. Met uitzondering van Bastien (foto rechts) zelf natuurlijk. De 'Vlaamse Afdeling' bleek een lege doos.
 

Na de verloren juridische strijd met D. Féret - over het gebruik van de FN-initialen en het bijbehorende tricolore logo - en enkele electorale succesjes, gleed het FNB keihard de marge van het politieke bedrijf in. Naar het einde van de jaren ’90 toe was de partij al klinisch dood. Korte tijd nadien verliet voorzitster Bastien het zinkende schip.

De federale verkiezingen van 2007 betekenden de allerlaatste stuiptrekking van het FNB. De mini-partij werd, tegen beter weten in, al die jaren overeind gehouden en voorgezeten door François-Xavier Robert, militair 'op rust'.

Het zgn. ‘verkiezingskartel’ dat het FNB begin 2007 aanging met de radikalen van de ‘Identitaire Beweging’, of wat daarvoor moet doorgaan in Franstalig België onder de vleugels van ‘Mouvement Nation’, bracht geen soelaas. Integendeel. In alle kieskringen behaalden de FNB-lijsten ridikuul lage scores terwijl het rivaliserende FN erin slaagde haar (bescheiden) positie te consolideren.
 

De beslissing om met het (nieuwe) FN samen te smelten kwam er na een interne enquête onder de resterende FNB–leden. Hiervan sprak 52% zich uit voor aansluiting bij het FN. 21% was gewonnen voor een fusie met ‘Nation’. 20% van de leden zei niet ‘non’ tegen een aansluiting bij het Vlaams Belang!  

Bizar. Met het VB deelde het FNB weliswaar het rechtse gedachtengoed maar het FNB -net als het FN overigens- stelde zich altijd Belgicistisch / monarchistisch op. Niet meteen compatibel met het separatistische discours van het Belang als u het ons vraagt. Begrijpen wie begrijpen kan...

In het november-nummer van ‘Bastion’, het FNB-ledenblad dat verder zal  verschijnen als het blad van het vernieuwde FN, verwoordde voorzitter Robert (foto) de uitkomst van de interne bevraging als volgt: 

« La conclusion (de ce) sondage est claire: on doit faire une alliance, et la majorité absolue s'est prononcée pour le FN sans Féret. Je pense que c'est effectivement la solution la meilleure, même si elle ne plaît pas à tout le monde et peut susciter des objections bien compréhensibles ».

« Continuer à présenter de petites listes d'opposition n'a plus guère de sens, étant données les barrières multiples érigées par le système. Le seuil électoral de 5 % est infranchissable dans le cadre de nos faibles moyens. Parmi les partis de notre tendance, il n'y a que le FN qui puisse le dépasser en Belgique francophone. On n'a donc guère le choix, si on ne veut pas continuer à disperser inutilement les voix et à gaspiller de précieux efforts. Ce qui fait le jeu du système. Seul le FN possède actuellement la notoriété, l'électorat et les moyens matériels (élus et dotation publique) pour être efficace politiquement ».

Volgens de laatste berichten, en zoals je tussen de lijnen kan lezen/begrijpen, gaat inderdaad niet iedereen akkoord met deze hergroepering aan extreem-rechtse zijde. Een aantal malcontenten, aangevoerd door het beruchte duo P. Cockriamont en D. Leskens, zou plannen koesteren voor de oprichting van, jawel hoor, een-nieuwe-extreem-rechtse-partij.


Met dank aan RésistanceS / Manu Abramowicz voor de info.

08:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, fnb, delacroix, robert, bastion, cocriamont, bastien, feret, leskens |  Facebook | | |  Print

15-01-08

Oostenrijks negationist veroordeeld

 

Negationisme? In Oostenrijk lachen ze er niet echt mee. Dat bleek afgelopen maandag nog maar eens. Toen hoorde de voormalige extreem-rechtse politicus Wolfgang Fröhlich (56) zichzelf in Wenen veroordelen tot een celstraf van vier jaar. Als gevolg hiervan moet hij een eerder opgelopen voorwaardelijke veroordeling van 2 jaar en 5 maanden alsnog uitzitten. Dat maakt dus 6 jaar en 5 maanden in totaal.

 
 

Fröhlich (foto), een tijdje FPÖ gemeenteraadslid in Wenen, voerde in het kader van zijn 'hoger doel' - het ontkennen van de holocaust - een (eenzijdige)correspondentie met de 'groten der aarde'.
In brieven aan onder meer de bisschopensynode en aan paus Benedictus XVI had hij de judeocide omschreven als een: "satanische massamoord - leugen”. 

De man was vorig jaar ook aanwezig op de 'internationale conferentie' in Teheran (Iran) waar negationisten van over de gehele wereld elkaar rendez-vous gaven in een pseudo-wetenschappelijk kader. De Franse negationistische auteur Robert Faurisson was één van de genodigden.
 
 
Fröhlich's advocaat werd gisteren ook niet vrolijk van de veroordeling van zijn cliënt want hij tekende prompt beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank. Wordt dus zeker vervolgd.

15:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: negationisme, frohlich, oostenrijk, fpo |  Facebook | | |  Print

Bruno Valkeniers kandidaat-voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers (52), het Vlaams Belang - kamerlid dat zich niet schaamt voor “occasioneel straatgeweld” (cfr. artikel NSV-betoging & citaat onderaan dit bericht), kandideert sinds afgelopen zondag voor het voorzitterschap van het Vlaams Belang. Hij heeft dat zelf met zoveel woorden wereldkundig gemaakt in het programma 'Wakker op Zondag' van de Antwerpse regionale zender ‘ATV’, daags na de nationale VB - nieuwjaarsreceptie.

Het nieuws kwam bepaald niet als een grote verrassing. Vorig jaar, kort na zijn overstap van het bedrijfsleven naar de politieke wereld, werd Valkeniers al geciteerd als mogelijke opvolger van Frank Vanhecke. Vooral zijn tussenkomst tijdens het VB-verkiezingscongres in maart 2007 werd gezien als een stevige sollicitatie voor het voorzitterschap. De interviews met de krant 'De Standaard' en het weekblad 'Knack' van een jaar geleden (feb. 2007), gaven ook al sterke hints in die richting.

Bruno Valkeniers was geruime tijd, van 1980 tot 2006, commercieel directeur van ‘Hesse-Noord Natie’. Vanaf 2002 was hij eveneens de zaakvoerder van ‘Falconsult’, een adviesbureau voor de maritieme sector .


Bruno Valkeniers, dichte familie van Jef Valkeniers (ex-VU, nu VLD) a.k.a. 'Jef Lawijt', is al langer actief in de uiterste rechtervleugel van de Vlaamse beweging. In 1976 behoorde hij, naar eigen zeggen althans, tot het groepje extreem-rechtse studenten dat zich afscheurde van het KVHV en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) oprichtte. Het is de periode waarin het NSV-ledenblad nog 'Signaal' heette - net zoals het collaboratieblad in W.O. II - en het ‘clublied’ beloofde om de vele politieke tegenstanders de kist in te zwieren.

Verder was Valkeniers medestichter van de rechtse serviceclub 'Marnixring' waarin hij optrad als voorzitter van de Antwerpse afdeling ('Hanze'). Daarnaast was hij enige tijd voorzitter van het 'Algemeen Nederlands Zangverbond' (ANZ) in de periode voor de overstap naar het VB. Een bestuursmandaat in het 'Wies Moens * - vormingsinstituut' vervolledigt het lijstje.

De move van Valkeniers richting VB - voorzitterschap heeft uiteraard alles te maken met de bijzonder hoog oplopende conflicten die het Belang-huishouden teisterden in het voorbije jaar. Conflicten die partijleiding verplichtte tot verkeerde keuzes en die na de verkiezingsnederlaag het VB zowat verlamden. Kortom: een partijcrisis zonder voorgaande waarvan vooral Dedecker en Co voluit profiteerden.

In de VUM-kranten van maandag lazen we dat kopstukken Dewinter en Annemans, sinds enige tijd weer de beste vrienden, concrete plannen hadden voor de oprichting van een nieuwe politieke partij mocht Frank Vanhecke niet 'vrijwillig' opstappen als voorzitter. Naar verluidt werd een extreem-rechts schisma maar op de nipper vermeden. Wat daar allemaal precies van aan is/was weet je natuurlijk niet, maar het is veelbetekenend dat dergelijke verhalen op straat worden gegooid.

Dé oorzaak van het interne gehakketak is Vanheckes veelbesproken relatie met Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel wiens politieke toekomst momenteel in de categorie 'hoogst twijfelachtig' geparkeerd staat. Nu de kandidatuur van Valkeniers een realiteit is, lijkt ook het laatste restje schroom om te berichten over de (vermeende) relatie tussen Morel en Vanhecke compleet verdwenen. De gazetten stonden er vol van.

Bruno Valkeniers - de partij ingeloodst door Dewinter en Annemans - moet nu de oplossing bieden. Hij wordt als rationeel handelend 'consensuskandidaat zonder Blok-verleden' naar voor geschoven. Bij het VB begint men zich kennelijk te schamen voor het eigen verleden als een kandidaat-voorzitter uitgerekend dit tot zijn pluspunten mag rekenen.

Markant is dat Valkeniers, als eerste kopstuk in de partijgeschiedenis, openlijk toegeeft dat er in het VB verschillende strekkingen actief zijn, weliswaar variërend tussen hard en zeer hard, maar toch. Tot voor kort werd het parool van stichter Karel Dillen -"er is slechts één blok / wij zijn één blok"- gehuldigd en werden alle meningsverschillen consequent binnenskamers gehouden. Veel ruimte voor 'diversiteit' was er alleszins niet.

De leden van het VB dienen zich op 2 maart nog uit te spreken over Valkeniers’ kandidatuur  maar het zal waarschijnlijk al zeer gek moeten lopen wil hij niet op de voorzitterstoel belanden. Ruimte voor andere kandidaten behoort niet meteen tot de partijtraditie en is in het huidige crisisklimaat quasi uitgesloten.

Frank Vanhecke, nog door Karel Dillen himself -en door niemand anders- tot partijvoorzitter bevorderd tijdens het VB-congres "Het Volk Beslist" (!!) in 1996, kreeg tijdens de eerste min of meer 'open voorzittersverkiezing' enkele jaren geleden  tegenwind van een nobele onbekende Brusselse tegenkandidaat, Erland Pison.

Pison slaagde er toen in om niet minder dan 22% van de stemgerechtigde VB'ers te overtuigen. En dat zonder naambekendheid, enige campagnevoering of interne steun die naam waardig. Qua teken aan de wand kon dat tellen. Een zichtbaar onaangenaam verraste Frank Vanhecke kon toen weinig meer verklaren dat hij rekening ging houden met ‘het signaal’.

Als kandidaat-voorzitter Valkeniers geïnterviewd wordt, of zelf het woord neemt, dan is de term 'stijlvol' niet van de lucht. De man probeert zich te profileren als sociaal-conservatief en als rechtse fatsoensrakker. Hoe dat fatsoen precies te rijmen valt met extreem-rechtse disciplines als 'occasioneel straatgeweld' en homofobe vuilbekkerij is ons alvast niet duidelijk..

Om zowel het ene als het andere te illustreren laten we graag Valkeniers zelf aan het woord. Over het gewelddadige NSV, n.b. opgericht onder zijn auspiciën;
"Vlaams Belang heeft altijd gerekruteerd in NSV-kringen. Heel wat Belangers waren tijdens mijn NSV-jaren ook vrienden. Inderdaad, dat waren geen koorknapen. Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld."

Over holebi's, zijn ideeën over de andersgeaarde medemens:
"Ik ben een praktiserend katholiek. Daarom hoeft u me niet in het kamp van Alexandra Colen te zetten. Ik ben blij dat de partij ook ethisch beginselvast is. Met zijn wetgeving voor homoseksuelen heeft paars de abnorm gelijkgeschakeld met de norm. Het zijn allemaal mensen, en ik heb met hen geen probleem, maar ik deel enkele van hun normen niet."

Straatgeweld vergoeilijken en homoseksuelen omschrijven als 'abnormaal' - hallo middeleeuwen?! Bijzonder stijlvolle uitlatingen allemaal...  Geheel in lijn met zijn stijlvolle betrachtingen ontkent Valkeniers dat de partij mensen met een neo-nazistisch gedachtegoed blijft aantrekken. "U mag ze mij komen tonen; die tijd is voorbij", klonk het manmoedig afgelopen weekend. Hiermee gaf hij onbedoeld toe dat er blijkbaar 'een tijd’ was waarin het VB wèl een aantrekkingspool vormde voor (neo-)nazi’s. Benieuwd of Philip Dewinter daarmee kan lachen. Dewinter heeft in de voorbije jaren - bij herhaling - luidkeels beweerd dat er in zijn partij geen ruimte was voor: “(neo-)nazi’s, skinheads, hooligans en andere marginalen”...
(*)
Wies Moens was in 1931 één van de oprichters van de fascistische beweging ‘Verdinaso’. Toen die zich in 1934 ook voor Franstaligen openstelde, verliet hij de beweging. Tijdens de nazi - bezetting was hij tot 1943 directeur van het collaborerende radiostation “Zender Brussel”. Hij nam ontslag uit onvrede met de toenemende invloed van de SS-Vlaanderen en DeVlag. In 1947 werd Moens bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn collaboratie met de Duitse bezetter. Hij vluchtte naar Nederland waar hij tot zijn overlijden in 1982 verbleef.

13:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, vanhecke, dewinter, morel, annemans |  Facebook | | |  Print

10-01-08

NSV plant betoging

6 maart e.k. belooft een woelige dag te worden in Gent. Die dag wil de extreem-rechtse studentenbeweging NSV er haar jaarlijkse nationale betoging organiseren onder het motto: "Ik wil jou voor Vlaanderen". 

De Links Socialistische partij (LSP) roept alvast op tot een: "vreedzame anti--fascistische tegenactie". Voor geen van beide manifestaties is voorlopig al toelating gegeven door het lokale stadsbestuur. Niet zonder reden want de jaarlijkse betogingen van het NSV draaien immers steevast uit op zware rellen.

Op de jaarlijkse NSV-manifestaties geven traditioneel een aantal VB-kopstukken acte de présence. De NSV-betoging van vorig jaar in Antwerpen, ook al tumultueus verlopen, had onder meer VB - kopstuk Philip Dewinter 'te gast'. De knokpartijen en het vandalisme dat vorig jaar geëtaleerd werden tijdens en na afloop van de NSV-betoging in Antwerpen, hebben trouwens een juridisch staartje gekregen.

Hoe de VB-kopstukken denken over het uiterst gewelddadige NSV-gedrag tijdens betogingen maakte VB-parlementslid Bruno Valkeniers vorig jaar al duidelijk toen die stelde dat bij het 'radicalisme' van studenten nu éénmaal 'occassioneel straatgeweld' hoort. Fraai is dat! Criminaliteit, harde aanpak?!

22:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: straatgeweld, vb, nsv, dewinter |  Facebook | | |  Print

09-01-08

VB ZKT. VRNDN.

Philip Dewinter gaat, wegens tanend succes in eigen streek, op zoek naar medestanders over de taalgrens heen! Dat we dàt nog mogen meemaken...

De voorman van het Vlaams Belang gaat daartoe binnenkort 'conférences' geven in Luik, Verviers en zelfs in het alom gevreesde Charleroi. Niet om er alsnog de beste nieuwjaarswensen vanuit Vlaanderen over te maken, wél om het partijstandpunt over Vlaamse onafhankelijkheid diets te gaan maken aan onze Franstalige landgenoten.

Daar zitten ze in Wallonië nu écht wel op te wachten.
Dewinter wil naar eigen zeggen in Wallonië een gesprekspartner vinden en: "wie weet zelfs een bondgenoot die het idee van Waalse onafhankelijkheid ingang doet vinden".
 

Wie een klein beetje vertrouwd is met de Belgische politiek, weet dat die zoektocht wel eens erg lang zou kunnen uitvallen. Waalse nationalisten en dito separatisten zijn immers niet dik gezaaid. Ze bestaan hoogstwaarschijnlijk wel ergens maar voorlopig lijkt een krachtig vergrootglas meer dan aangewezen wil je 'r effectief één vinden.

Aangezien Dewinter niet van de meest naïeve en/of ongeïnformeerde soort is (kijk; alwèèr een AFF-citaat waarmee het VB akkoord zal gaan!) catalogeer je deze plannen dan ook best onder de noemers profilering en provocatie. Benieuwd hoeveel van die spreekbeurten zullen doorgaan.
 
 
We wachten nu al vol ongeduld op de voorspelbare 'footage' die dat zal opleveren. Beelden met een zware concentratie aan getrek en geduw, overvliegende eieren, nerveuze politieagenten, joelende betogers met pancartes, geblokkeerde zalen etc. En natuurlijk met een verongelijkte Dewinter die zich voor de camera zal beklagen over zoveel linkse aanvallen op zijn vrijheid van meningsuiting.
 

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dewinter, wallonie |  Facebook | | |  Print

08-01-08

Exit Wim Verreycken (bis)

Wim Verreycken has left the building! De Vlaams Belang - koorleider met de witte haardos had vorig jaar al afscheid genomen van de nationale politiek toen hij niet langer kandidaat bleek voor een verlengd verblijf in de senaat. Van deze vergadering maakte hij al sinds 1989 deel uit. Eerst als opvolger van Karel Dillen en later als Vlaams Blok - lijsttrekker.


Meer tekst en uitleg bij dit 'verdwijnen' uit de nationale politiek vind je op deze blog en wel via deze link: http://aff.skynetblogs.be/post/4334667/exit-wim-verreyckenNu hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, stapt de ex-VMO'er helemaal uit de politiek door afstand te doen van zijn gemeenteraadsmandaat in St.-Niklaas. Wim Verreycken, afkomstig uit Borgerhout, woont al drie jaar in Sint-Niklaas en werd er in oktober 2006 als lijstduwer verkozen.

Kort na zijn verhuis naar het Waasland in januari 2005 kwam Verrecyken, tot de verbazing van absoluut niemand, zwaar in conflict met de groep rond lokaal VB-kopstuk Frans Wymeersch die duidelijk niet gesteld was op de 'nieuwkomer'. In vrijwel alle persartikels n.a.v. Verreycken's ontslag werd deze rivaliteit klaar & duidelijk in de verf gezet.

Niet zo echter volgens de officiële communicatie. Op de website van het VB in Sint-Niklaas valt nog steeds het volgende te lezen n.a.v. de 'overkomst' van Wim Verreycken, én de samenwerking met 'local hero' Wymeersch; "beiden kennen elkaar, ook van voordien, dus al jaren. De samenwerking tussen beiden loopt dan ook van een leien dakje."

De behoorlijke beruchte zoon des huizes, a.k.a. 'Rob Klop', verhuisde kennelijk mee met papa want hij zit momenteel voor het VB in de Sint-Niklase OCMW-raad. Ook dat zorgde voor de nodige verzuring in het anders zo zoete Waasland. Voor het OCMW-zitje van Verreycken jr. (een niet-verkozen functie, nvdr) was immers een fikse rel en een hallucinante stoelendans noodzakelijk die voorman Wymeersch "diep ongelukkig" maakte.

Wim Verreycken, in bepaalde middens beter bekend onder zijn artiestennaam 'Johan Hildesheim', kan zich nu voltijds toeleggen op zijn paganistische hobby - activiteiten.

20:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb verreycken wymeersch hildesheim |  Facebook | | |  Print