05-02-08

PATRICK JANSSENS VERTAALT ARREST-DEBIE IN MENSENTAAL. VB OPNIEUW FURIEUS

Sinds hij burgemeester is schuwt Patrick Janssens zoveel als mogelijk politieke polemiek. Hij neemt de term ‘goed bestuur’ wel niet in de mond, maar het is toch met ‘goed besturen’ dat hij meent het VB de wind uit de zeilen te kunnen nemen. De furieuze reactie van het VB op het arrest in de zaak-Debie heeft Janssens ertoe verleid om toch een opiniebijdrage over de zaak-Debie te schrijven.

Janssens herinnert in Gazet van Antwerpen gisteren eerst even aan de feiten “in mensentaal, ontdaan van formeel juridisch jargon. Bart Debie werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar effectief. Dat is een bijzonder zware straf en dat heeft uiteraard iets te maken met de ernst van de feiten. Als commissaris van politie heeft Bart Debie verdachten met het hoofd tegen de muur geslagen, de tanden uitgeslagen, met een stoel op de rug geslagen, in het gelaat gestampt..., een scooter geramd. Hij heeft om dit geweld te verdoezelen processen-verbaal vervalst. Hij heeft meermaals onwettige huiszoekingen verricht en een in beslag genomen laptop verduisterd. Hij heeft bovendien aangezet tot racisme. Het is niet echt verwonderlijk dat zijn toenaam Bart Penalty was. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande is niet wat ik vind, het is wat als onomstotelijk bewezen in het arrest van het hof van beroep staat. Het Vlaams Belang, bij monde van zijn kopmannen Dewinter en Annemans beschouwt de uitspraak van de rechter als een politieke afrekening. Met andere woorden: ze vinden de veroordeling onterecht. Ze beschouwen het optreden van Debie hoogstens als ‘gespierd’. Aangezien Debie de veiligheidsspecialist van het Vlaams Belang is geeft zijn politiewerk een goede indicatie van wat hun visie is op politiewerk.”

“(…) De politie mag en moet hard optreden tegen criminelen. (…) De politie heeft daarvoor uitzonderlijke wettelijke bevoegdheden gekregen. Zo heeft de politie een monopolie op geweld en op vrijheidsberoving. Juist omwille van die uitzonderlijke bevoegdheden is de politie de eerste die de wet en de regels moet naleven. Waar de politie verdachten mishandelt, bewijsmateriaal vervalst, in beslag genomen goederen ontvreemdt en onwettige huiszoekingen verricht is ze zelf de grootste bedreiging voor de rechtsstaat en voor de democratie. In plaats van de bevolking te beschermen wordt de politie dan zelf een bedreiging. Een politiecommissaris die dit soort optreden vergoelijkt door te stellen dat het was om “Antwerpen van uitschot te verlossen” is zelf een onderdeel van de onveiligheid waarvan Antwerpen moet verlost worden. De Antwerpse bevolking verdient beschermd te worden tegen dergelijke politiemensen. Dat weet Bart Debie zelf maar al te goed. De grootste bijdrage die hij tot de veiligheid in Antwerpen geleverd heeft is zijn vrijwillig ontslag uit het korps.” Janssens is blij dat de feiten “mede aan het licht gekomen (zijn) omdat ondergeschikten van Bart Debie zijn praktijken niet langer tolereerden. Mede op basis van hun getuigenissen werd Bart Debie schuldig bevonden. Hiermee heeft het Antwerpse korps bewezen dat het zijn job in eer en geweten wenst te doen.”

Gazet van Antwerpen-commentator Patrick Van de Perre merkt op dat Janssens in zijn opiniestuk met geen woord rept over de bescherming die Bart Debie volgens het Hof van Beroep had van zijn rechtstreekse oversten. Patrick Van de Perre: “Ofwel zijn deze uitspraken op niets gebaseerd en moet dat ook duidelijk worden gecommuniceerd. Ofwel is er inderdaad stront aan de knikker en dan mag de Antwerpenaar van Patrick Janssens en de korpsleiding verwachten dat ook dat probleem wordt aangepakt. Het arrest Debie kan een krachtig signaal zijn, waaruit blijkt dat gewelddadige en racistische agenten niet thuishoren in deze samenleving en de gepaste straf krijgen voor hun gedrag. Maar dan moet ook worden uitgezocht of er sprake is geweest van bescherming. Want anders gaat de kracht van dit arrest verloren en zullen sommigen blijven suggereren dat dit niet meer dan een politieke afrekening is. En dat zou spijtig zijn.”
Philip Dewinter heeft intussen in een persmededeling gemeld dat Bart Debie omwille van bovenvermeld opiniestuk, en uitspraken van Janssens in De Zevende Dag (zie: http://www.youtube.com/watch?v=nxnuHWdTy-k), klacht tegen Janssens heeft neergelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur en het integriteitsbureau van de Stad Antwerpen. Philip Dewinter: “In Gazet van Antwerpen verklaart Janssens dat Debie iemands tanden heeft uitgeslagen. Dit staat nergens in het gerechtelijk dossier noch in het arrest.” Al de rest wat Janssens opsomt in zijn opiniestuk is dus wel juist?! Debie zou een in beslag genomen laptop niet mee naar huis genomen hebben. Maar het gerecht acht het wel bewezen dat Debie de pc heeft verduisterd. Waarom zegt Debie dan niet waar de laptop dan wel terecht is gekomen? En Debie zou geen bewijsmateriaal gefabriceerd hebben. Maar Debie is wél veroordeeld wegens vervalsing van pv's, iets waar de rechtbank bijzonder zwaar aan tilt want op wat kan het gerecht zich nog baseren als pv's niet waarheidsgetrouw opgemaakt worden? Kortom, de kritiek van Dewinter en Debie is weer eens theater. Slécht theater.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, antwerpen |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.