26-02-08

HET HOOFDDOEKENDEBAT LAAIT TERUG OP

Er wordt gepraat over de invoering van een hoofddoekenverbod voor de leerkrachten van het Antwerpse stedelijk onderwijs (zie: http://www.baasovereigenhoofd.be). Groen! heeft daarentegen op de gemeenteraadszitting in Antwerpen gisterenavond een motie voor de intrekking van het hoofddoekenverbod bij de stadsdiensten geagendeerd. De kans dat Patrick Janssens daar positief op reageert, is echter nihil. De kans dat Tanja Dexters (foto 1) alsnog het Eurovisiesongfestival wint, of Bart Dewever plots Belgicist wordt, is groter dan dat Patrick Janssens zijn mening herziet. Het VB is blij dat in alsmaar meer gemeenteraden het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt, maar in Genk en Leuven kreeg het VB alvast het deksel op de neus. De koepel van de christelijke arbeidersbeweging, het ACW, heeft intussen ook duidelijk stelling genomen tégen een hoofddoekenverbod.

VB-volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde, tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM), klopte zich vorige week fier op de borst. In een persmededeling liet hij weten dat na het hoofddoekenverbod voor stads- en gemeentepersoneel in Antwerpen (foto 2: gehoofddoekte meisjes in het Antwerpse straatbeeld), Gent, Lokeren, Ninove en Lier, het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt bij alsmaar meer gemeenteraden. Van Limburg (Beringen, Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren) over Brabant (Leuven, Scherpenheuvel-Zichem) tot het Antwerpse (Kapellen, Stabroek, Willebroek), Oost-Vlaanderen (Lebbeke, Zele) en West-Vlaanderen (Ronse, Zedelgem). De vraag is echter vooral hoe Open VLD en CD&V zich telkens gaan gedragen. Men zegt wel dat een ezel zich geen tweemaal stoot aan dezelfde steen, maar in het geval van de Open VLD en de CD&V zijn we daar toch niet zo zeker over.

Het merendeel van de CD&V-stemmen komt anders wel van haar ACW-achterban, en het ACW heeft zich laatst nog duidelijk uitgesproken tégen een hoofddoekenverbod. In het ACW-weekblad Visie, dat aan huis komt bij alle ACV-leden en leden van de Christelijke Mutualiteit (CM), werden op 15 februari nog drie getuigenissen gepubliceerd pro de mogelijkheid voor vrouwen om zélf te kunnen kiezen hoe ze zich in het openbaar vertonen. Op blz. 2 en 3 van die Visie! Eerst getuigt Ahlya Zahmoun, “een zelfbewuste, vlotgebekte moslima van 33 jaar” die zeven jaar geleden besloot een hoofddoek te dragen en mét hoofddoek les geeft aan kandidaat-bouwvakkers. Die maken er geen punt van dat hun lesgeefster een hoofddoek draagt. Waar het over gaat, is dat hen uitgelegd wordt hoe ze veilig kunnen werken op een bouwwerf. Voorstanders van een verbod verwijzen graag naar de discriminatie van de vrouw. Flauwekul, laat Ahlya Zahmoun verstaan. Zelf begon ze haar hoofddoek uit eigen beweging te dragen. Haar man wou het eerst eens met haar bespreken, maar dat heeft ze geweigerd. Haar zus heeft er anderzijds voor gekozen om ongesluierd door het leven te gaan, en daar heeft Ahlya Zahmoun even goed respect voor.

Kirsten Peirens, hoofd van de studiedienst van de christelijke vrouwenorganisatie KAV, vindt dat een hoofddoekenverbod de emancipatie en integratie allesbehalve zal bevorderen. Kirsten Peirens: “De individuele keuzevrijheid en zelfbeschikking van elke vrouw respecteren en stimuleren, dat is emancipatie. Dat en vrouwen kansen geven op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekenverbod doet net het omgekeerde.” Voorstanders van een verbod roepen het argument van de neutraliteit in. “Een mens is nooit neutraal”, zegt Renaat Vandevelde, van de ACW-studiedienst. “Wat doe je dan bijvoorbeeld met iemand die op een lijst stond bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een ambtenaar moet in de eerste plaats burgers op een neutrale en kwaliteitsvolle manier helpen. Dat moet hem niet beletten om zijn religieuze identiteit op een positieve manier uit te dragen.” Wel vindt Renaat Vandevelde een verbod aanvaardbaar in bepaalde omstandigheden. “Bijvoorbeeld bij ambtenaren die een uniform dragen en een gezagsfunctie uitoefenen” zoals magistraten en politieagenten. Maar – voegen wij eraan toe – niet dat wij pleiten voor politieagenten mét hoofddoek, maar zonder hoofddoek is het evenmin een garantie voor neutraliteit zoals de gevallen Van Hellemond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070518) en Debie bewijzen.

Vorige week werd een motie van het VB om een hoofddoekenverbod uit te vaardigen in de Genkse gemeenteraad alvast verworpen. Burgemeester Jef Gabriëls (CD&V) wees erop dat de Genkse gemeenteraad in haar vorige zitting een deontologische code heeft goedgekeurd waarin staat dat het stadspersoneel neutraal moet zijn. Waarschijnlijk was de vijfkoppige VB-fractie in de Genkse gemeenteraad bij de behandeling van dat punt collectief aan het slapen, want het was toen toch hét uitgelezen moment om een expliciet hoofddoekenverbod te vragen. In Leuven stemden gisteren enkel de drie VB-gemeenteraadsleden voor de VB-motie om een hoofddoekenverbod. Open VLD zei geen hoofddoeken te willen bij publieke contacten, maar onthield zich bij de stemming. De N-VA wil ook een zo groot mogelijke neutraliteit maar stemde tegen de VB-motie uit protest tegen het misbruik dat het VB maakt van deze kwestie om zich te profileren op de kap van een bevolkingsgroep. SP.A/Spirit, CD&V/N-VA en Groen! verwierpen het voorstel. Burgemeester Louis Tobback weigerde in discussie te gaan met het VB. Hij had vooraf al laten weten zich niet voor de kar van het VB te laten spannen (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF25022008_051).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.