29-02-08

POLITIEWEBSITE MELDT MEER CRIMINALITEIT DAN VB-WEBSITE

Politie: 1 – Vlaams Belang: 0 kopte gisteren de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad. “De nieuwe website www.criminaliteit.org van het Vlaams Belang zou de Antwerpse doofpotten rond misdaad gaan openbreken, maar een groot succes is het alvast niet. (…). Het Vlaams Belang toonde op een hele week amper drie feiten. Dinsdag bijvoorbeeld was dat één overval, en dan nog één van meer dan een week geleden. Het lijkt dan ook of het VB zelf heel wat in de doofpot steekt, want naar eigen zeggen kreeg ze al 162 meldingen binnen. Het Antwerpse politiekorps op zijn beurt was dan toch nog goed voor zeven feiten. Nog altijd maar een heel kleine greep uit de vijfenzestig misdrijven die gemiddeld in Antwerpen per dag geregistreerd worden, maar alvast beter dan de VB-website.”

Maar drie feiten, is dat niet magertjes? “Helemaal niet”, antwoordt de zelf tot vier jaar cel veroordeelde Bart Debie (foto 2), het gezicht van de website. “Het beste bewijs daarvan is de commotie die er heerst bij onze tegenstanders. Open VLD-schepen Ludo Van Campenhout ging letterlijk als een waanzinnige tekeer in De Zevende Dag. Volgens mij omdat we de vinger op de wonde leggen en de doofpotpolitiek doorbreken. Los van de felicitaties hebben we reeds 162 meldingen binnen gekregen. Om onze webstek niet te overbelasten, worden die niet allemaal gepubliceerd. Bovendien heb ik vier meldingen eerst aan de politie overgemaakt. Daarnaast zijn er verschillende waarrond een gerechtelijk onderzoek loopt en dat willen we niet dwarsbomen door erover te berichten. Er zijn trouwens heel wat meldingen die niet relevant zijn en waarvan duidelijk is dat iemand iemand anders een loer wil draaien. En er komen natuurlijk heel wat scheldtirades van onze onverdraagzame tegenstanders.”

’t Is waarschijnlijk omdat het VB zelf zo verdraagzaam is, dat haar tegenstanders meteen gecatalogeerd worden als “onze onverdraagzame tegenstanders”. Dat het VB een aantal zaken niet meldt om het gerechtelijk onderzoek niet te dwarsbomen, kan soms wel waar zijn maar is het zeker niet altijd. In weerwil van de richtlijnen bij het gerechtelijk onderzoek naar een ontsnapte uit de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen, publiceerde het VB tóch de robotfoto van de gezochte man. En de publicatie van de lijst met ’veelplegers’ was evenmin wenselijk voor gerechtelijke onderzoeken naar die Brahims en anderen. Overigens ook een ‘Elvis’, maar dat is niet noodzakelijk een blanke want – vertelde Bart Debie laatst op de radio – Elvis is een naam van Indiaase oorsprong. “Het succes van een website wordt in eerste instantie bepaald door het aantal bezoekers. Sinds de lancering hebben we al 60 214 unieke bezoekers gehad. Ik en Filip Dewinter zijn alvast tevreden met de respons”, besluit Debie. “Filip Dewinter en ik…” zou beleefder geweest zijn, maar dat is niet aan Debie besteed.

De Antwerpse politiewoordvoerder Sven Lommaert zegt dat de communicatie van de politie niet veranderd is door de komst van de VB-website. Sven Lommaert: “We geven nog altijd alle feiten die we kunnen geven, volgens dezelfde criteria. Dinsdag bijvoorbeeld waren dat er inderdaad zeven. We kunnen niet alles geven, want er zijn wettelijke krijtlijnen waarbinnen we ons moeten houden. Daarnaast zijn er soms ethische bezwaren om feiten vrij te geven. We proberen wel zoveel mogelijk te geven.” Sven Lommaert ontkent dat de politie een doofpotpolitiek voert, en zegt méér vrij te geven dan enkel goed nieuws. “Sven Lommaert: “We krijgen als korps dikwijls dat verwijt, dat we dingen verzwijgen. Maar meestal ligt dat toch aan het parket. Dat onderzoeksrechters bijvoorbeeld niets kwijt willen, maar dat wij daarvoor aangevallen worden.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, criminaliteit, antwerpen |  Facebook | | |  Print

LUDO VAN CAMPENHOUT: GEEN EXCUSES AAN DEWINTER, WEL AAN OOST- EN WEST-VLAMINGEN

Dat Antwerps schepen en volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout (foto,Open VLD) “als een waanzinnige” tekeer ging in De Zevende Dag heeft niets te maken met “de vinger op de wonde leggen en de doofpotpolitiek doorbreken” van het VB.

Ludo Van Campenhout, in een persmededeling naar aanleiding van zijn spraakmakende deelname aan De Zevende Dag vorige zondag: “(Het uithangbord van de VB-criminaliteitswebsite Bart Debie is) onlangs in beroep veroordeeld voor racisme, slagen en verwondingen… De lezing ervan maakt een normaal mens misselijk. Debie is ondertussen in cassatie gegaan, maar dat neemt niets van de feiten weg: in het vonnis kunt u lezen dat dit ongeleid projectiel het meermaals heeft bestaan om machteloze arrestanten met het hoofd tegen de chauffage te slaan. Dat uitgerekend deze heraut van het brute geweld het ‘gezicht’ van een veiligheidscampagne zou worden, schoot me in het verkeerde keelgat. Daarom herhaal ik het nu: in de maatschappij waarvan Debie en zijn baas Dewinter dromen, is de meest onveilige plaats in de stad, voor u én voor mij … het politiebureau. Zij willen een samenleving waar iedereen iedereen kan verklikken, zoals dat in dictaturen, zij het links of rechts, vaak het geval was en is. Ik noem dat fascistoïde, maar u mag me natuurlijk tegenspreken. Uiteraard ben ik niet tegen samenwerking tussen de media en de politie om de misdaad te bestrijden. Maar dan moet het over de officiële media gaan en over de beëdigde politie. Niet over een vunzige site, waar een notoir uitgegleden ex-commisaris boordevol wraakgevoelens ‘politietje’ mag spelen.

Tijdens het debat begon Dewinter zijn gewone spelletje te spelen: Mister Nice Guy die de ene grofheid na de andere debiteert en er door zijn debattechniek nog mee weg kan ook. Toen hij fijntjes de verdachten op de moord op de jonge politieagente in Lot ‘moordenaars’ noemde en prompt daarop aan collega-debater meester Walter Van Steenbrugge verbood om Debie ‘schuldig’ te noemen, omdat hij nog voor cassatie moet verschijnen, was de maat vol.” Dewinter beweert de lijst van ‘veelplegers’ in een bruine enveloppe in zijn brievenbus te hebben gevonden. Het klassieke excuus: de bruine enveloppe! Ludo Van Campenhout: "Ik ben geen (f)linkse jongen, maar in een democratische rechtsstaat kan het niet dat de politie dossiers lekt naar een politieke partij. Ik zeg meer: als ik als lid van Open VLD morgen zo’n enveloppe op mijn bureau krijg dan dien ik, onafgezien van de inhoud, klacht in. Het spijt me dan ook geen seconde dat ik tegenover zoveel fatsoensvervuiling hardere taal heb gebruikt dan men van mij gewend is.”

In De Standaard verscheen de persmededeling van Ludo Van Campenhout als opiniebijdrage. Maar de laatste paragraaf haalde de krant niet, en die willen we hier toch nog meegeven. Ludo Van Campenhout: “De enige mensen aan wie ik wél mijn gemeende verontschuldigingen wil aanbieden zijn de Oost- en West-Vlaamse tv-kijkers, die wellicht een beetje moeite hadden met mijn Antwerpse tonval. De volgende keer doe ik precies hetzelfde, maar dan in vlekkeloos Nederlands.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, criminaliteit, antwerpen |  Facebook | | |  Print

28-02-08

PIETER DE CREM ZELFS BIJ PHARA BUITEN SCHOT

De volgende ‘Ha’ van Humo, of welke prijs van televisiekritiek ook, mogen ze wat ons betreft geven aan Phara, het nieuwe VRT-laatavondprogramma op maandag-, dinsdag- en donderdagavond (zie: www.phara.be). Misschien zijn we bevooroordeeld omdat we Phara de Aguirre nog van een vorig leven kennen, maar wat de ankervrouw en mede-interviewer Lieven Van Gils brengen is televisie die to the point is. Indringend, sluw en humoristisch. Over politiek, maar ook met uitdrukkelijk aandacht voor cultuur. Al is natuurlijk niet elke uitzending even goed, we mogen het wel. Maandagavond was Pieter De Crem te gast, maar tegen zijn getater waren zelfs Phara de Aguirre en Lieven Van Gils niet bestand.

Phara de Aguirre zag alle kleuren van de regenboog toen ze twee zondagen terug Pieter De Crem bij De Pappenheimers, middenin de quiz, zijn defensiebeleid hoorde verdedigen. Al weken vraagt de redactie van Phara De Crem als gast. Om uitleg te geven over de kernwapens in Limburg, de Belgische soldaten die naar Afghanistan moeten en andere spraakmakende zaken. Maar steeds heeft De Crem “geen tijd”. Maandagavond kwam hij dan toch langs. Maar eerst iets over hoe Pieter De Crem minister van Defensie is geworden. De Crem was aanvankelijk niet enthousiast over de portefeuille van Defensie. “Met Defensie kan ik mij niet duidelijk plaatsen in het politieke landschap. Voor mijn politieke positionering is dat geen goed departement”, zei De Crem eerst. Hij wilde Defensie niet, en als het toch moest, dan met Buitenlandse Handel of Europese zaken erbij. Toen Leterme De Crem later dan Defensie én Mobiliteit voorstelde, was de reactie: “Oh neen, zo’n gevaarlijk departement. Dat is niets dan miserie. Dat zie ik echt niet zitten.” Het werd dan alleen maar Defensie.

Geen minister die intussen zoveel in de aandacht is geweest voor zijn beleidsintenties en -daden als minister van Defensie Pieter De Crem. De regering was amper geïnstalleerd of De Crem vloog naar alle uithoeken van de wereld, met telkens weer de pers in zijn gevolg, zodat de vliegtuigen van Defensie al vlug Air De Crem werden genoemd. Hier hebben we al geklaagd over de beslissing van De Crem om niet langer bussen ter beschikking te stellen om de concentratie- en vernietigingskampen te bezoeken (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080217 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080219). Het bracht Peter Slabbynck uit Brugge ertoe om in een lezersbrief in De Standaard en De Morgen te concluderen: “Alles lijkt erop dat u (Pieter De Crem, nvdr.) ook de geschiedenis zult ingaan en wel als de meest idiote defensieminister die we ooit gehad hebben. En u die dacht dat uw voorganger die benaming zou krijgen.” Knack-hoofdredacteur Karl van den Broeck schreef: “Nu hij minister van Landsverdediging is, heeft Crembo zich maar één doel gesteld: alles waar Flahaut trots op was, tenietdoen. Het leger moet een vechtmachine worden, in plaats van een veredelde EHBO-dienst. Het leger moet niet langer de natie dienen en de kinderen burgerzin bijbrengen – geen gratis busritten meer voor leerlingen die Buchenwald willen bezoeken dus. (…) Wat levert het De Crem op? Veel publiciteit – een personage in de strip van Meynen lijkt voor sommige politici het hoogste doel van hun politieke carrière te worden – en het satanisch genoegen dat wraak heeft.”

Maandagavond was Pieter De Crem dan toch bij Phara. Lieven Van Gils vroeg de minister of hij soms spijt had van een of andere uitspraak de voorbije twee maanden, omdat die soms ondoordacht was gedaan. “Neen”, antwoordde De Crem resoluut. “Neen?”, vroeg Van Gils zich verbijsterd af. Wat later bracht Phara de Aguirre het debat op de busreizen naar Buchenwald die Defensie niet meer wil betalen. De Crem antwoordde dat hij 200 000 euro moet besparen, hij nog wel het memorial van Breendonk wil onderhouden, en dit en dat. De Crem zwaaide ook nog met een rapport van de Inspectie van Financiën, maar niemand – ook de eveneens aanwezige Het Laatste Nieuws-hoofdredacteur Luc Van der Kelen niet – die De Crem de eenvoudige vraag voorlegde of de 15 000 euro die hij bespaart met het schrappen van de busreizen naar de concentratie- en vernietigingskampen opweegt tegen één reisje minder naar Afghanistan, Kosovo of waar dan ook om onze Belgische troepen te ‘ondersteunen’ met een legertje persmensen in het zog van de minister. Maar zoals gezegd, zelfs de beste interviewers waren niet bestand tegen de waterval aan woorden (de ‘taterval’?) van De Crem. Zie:
http://phara.canvas.be/herbekijken/phara-252-herbekijk/.

De Crem zwanste vrolijk mee met de Gentse separatisten van N-GA die eveneens bij Phara waren, verweet Het Laatste Nieuws-hoofdredacteur Luc Van der Kelen voortdurend foute zaken te schrijven zonder te zeggen hoe de vork dan wel aan de steel zit, en wilde de kritiek van de Inspectie van Financiën op de busreizen naar Buchenwald niet tot “intergalaxtische” proporties opblazen. Maar een spatje van moreel besef dat het schrappen van die busreizen niet meteen zijn beste politieke zet is, was niet te bespeuren bij De Crem. Elke regering heeft zijn clown, maar met Pieter De Crem hebben ze toch wel de hoofdvogel afgeschoten in de naoorlogse politieke geschiedenis van ons land.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer, media |  Facebook | | |  Print

27-02-08

NIEUWE ANTIFA-NIEUWSBRIEF

This is EnglandThis-Is-Belgium2Antifa-NieuwsbriefVorige zondag kon je hier een bespreking lezen van de film This is England, die schetst hoe de skinheadbeweging in Engeland begin jaren tachtig werd overgenomen door extreemrechts (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080224). Er blijven echter skinheads de anti-racistische filosofie van de begindagen trouw, en het hoofdpersonage in de film ontdekt met schade en schande dat hij met het volgen van extreemrechts een verkeerde keuze maakte. Het belet niet dat liefhebbers van in extreemrechtse kringen populaire muziekgenres de filmaffiche van This is England (foto 1) gebruikten om een This is Belgium-concert aan te kondigen (foto 2) waarbij de zwarte rudeboy (derde van links op foto 1, vlak naast het twaalfjarig hoofdpersonage Shaun) van de affiche weggeknipt werd. Het illustreert het racistisch gedachtegoed van de organisatoren die op 2 februari een driehonderdtal concertgangers uit binnen- en buitenland mochten verwelkomen op een camping in Diksmuide. Op de affiche stond onder andere Les Vilains, de huismuziekband van het beruchte Brugse skinheadcafé De Kastelein (intussen omgedoopt in: Moloko).

Het bericht staat in het eerste nummer van een Antifa-nieuwsbrief die pas is verschenen. Initiatiefnemers zijn de mensen die zorgden voor het uitstekende Belgisch nieuwsoverzicht in het Nederlandse blad Alert! (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071231). Het eerste nummer (foto 3) telt tien bladzijden, met naast een nieuwsoverzicht ook een doorlichting van de Vlaamse Jongeren Westland (VJW) en korte berichten over de extreemrechtse scène. Het blad wordt voorlopig enkel informeel verspreid, vooral bij jongeren. Wie het eerste nummer wil inkijken, kan ons een mailtje sturen met de mailknop in de rechterkolom van deze blog. Wij sturen het mailtje door naar de makers van de Nieuwsbrief. Vergeet niet je naam en adres in je mail te zetten, want anders kunnen de initiatiefnemers jou de Nieuwsbrief natuurlijk niet toesturen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

26-02-08

HET HOOFDDOEKENDEBAT LAAIT TERUG OP

Er wordt gepraat over de invoering van een hoofddoekenverbod voor de leerkrachten van het Antwerpse stedelijk onderwijs (zie: http://www.baasovereigenhoofd.be). Groen! heeft daarentegen op de gemeenteraadszitting in Antwerpen gisterenavond een motie voor de intrekking van het hoofddoekenverbod bij de stadsdiensten geagendeerd. De kans dat Patrick Janssens daar positief op reageert, is echter nihil. De kans dat Tanja Dexters (foto 1) alsnog het Eurovisiesongfestival wint, of Bart Dewever plots Belgicist wordt, is groter dan dat Patrick Janssens zijn mening herziet. Het VB is blij dat in alsmaar meer gemeenteraden het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt, maar in Genk en Leuven kreeg het VB alvast het deksel op de neus. De koepel van de christelijke arbeidersbeweging, het ACW, heeft intussen ook duidelijk stelling genomen tégen een hoofddoekenverbod.

VB-volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde, tevens voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM), klopte zich vorige week fier op de borst. In een persmededeling liet hij weten dat na het hoofddoekenverbod voor stads- en gemeentepersoneel in Antwerpen (foto 2: gehoofddoekte meisjes in het Antwerpse straatbeeld), Gent, Lokeren, Ninove en Lier, het hoofddoekenverbod geagendeerd wordt bij alsmaar meer gemeenteraden. Van Limburg (Beringen, Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren) over Brabant (Leuven, Scherpenheuvel-Zichem) tot het Antwerpse (Kapellen, Stabroek, Willebroek), Oost-Vlaanderen (Lebbeke, Zele) en West-Vlaanderen (Ronse, Zedelgem). De vraag is echter vooral hoe Open VLD en CD&V zich telkens gaan gedragen. Men zegt wel dat een ezel zich geen tweemaal stoot aan dezelfde steen, maar in het geval van de Open VLD en de CD&V zijn we daar toch niet zo zeker over.

Het merendeel van de CD&V-stemmen komt anders wel van haar ACW-achterban, en het ACW heeft zich laatst nog duidelijk uitgesproken tégen een hoofddoekenverbod. In het ACW-weekblad Visie, dat aan huis komt bij alle ACV-leden en leden van de Christelijke Mutualiteit (CM), werden op 15 februari nog drie getuigenissen gepubliceerd pro de mogelijkheid voor vrouwen om zélf te kunnen kiezen hoe ze zich in het openbaar vertonen. Op blz. 2 en 3 van die Visie! Eerst getuigt Ahlya Zahmoun, “een zelfbewuste, vlotgebekte moslima van 33 jaar” die zeven jaar geleden besloot een hoofddoek te dragen en mét hoofddoek les geeft aan kandidaat-bouwvakkers. Die maken er geen punt van dat hun lesgeefster een hoofddoek draagt. Waar het over gaat, is dat hen uitgelegd wordt hoe ze veilig kunnen werken op een bouwwerf. Voorstanders van een verbod verwijzen graag naar de discriminatie van de vrouw. Flauwekul, laat Ahlya Zahmoun verstaan. Zelf begon ze haar hoofddoek uit eigen beweging te dragen. Haar man wou het eerst eens met haar bespreken, maar dat heeft ze geweigerd. Haar zus heeft er anderzijds voor gekozen om ongesluierd door het leven te gaan, en daar heeft Ahlya Zahmoun even goed respect voor.

Kirsten Peirens, hoofd van de studiedienst van de christelijke vrouwenorganisatie KAV, vindt dat een hoofddoekenverbod de emancipatie en integratie allesbehalve zal bevorderen. Kirsten Peirens: “De individuele keuzevrijheid en zelfbeschikking van elke vrouw respecteren en stimuleren, dat is emancipatie. Dat en vrouwen kansen geven op de arbeidsmarkt. Een hoofddoekenverbod doet net het omgekeerde.” Voorstanders van een verbod roepen het argument van de neutraliteit in. “Een mens is nooit neutraal”, zegt Renaat Vandevelde, van de ACW-studiedienst. “Wat doe je dan bijvoorbeeld met iemand die op een lijst stond bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een ambtenaar moet in de eerste plaats burgers op een neutrale en kwaliteitsvolle manier helpen. Dat moet hem niet beletten om zijn religieuze identiteit op een positieve manier uit te dragen.” Wel vindt Renaat Vandevelde een verbod aanvaardbaar in bepaalde omstandigheden. “Bijvoorbeeld bij ambtenaren die een uniform dragen en een gezagsfunctie uitoefenen” zoals magistraten en politieagenten. Maar – voegen wij eraan toe – niet dat wij pleiten voor politieagenten mét hoofddoek, maar zonder hoofddoek is het evenmin een garantie voor neutraliteit zoals de gevallen Van Hellemond (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070518) en Debie bewijzen.

Vorige week werd een motie van het VB om een hoofddoekenverbod uit te vaardigen in de Genkse gemeenteraad alvast verworpen. Burgemeester Jef Gabriëls (CD&V) wees erop dat de Genkse gemeenteraad in haar vorige zitting een deontologische code heeft goedgekeurd waarin staat dat het stadspersoneel neutraal moet zijn. Waarschijnlijk was de vijfkoppige VB-fractie in de Genkse gemeenteraad bij de behandeling van dat punt collectief aan het slapen, want het was toen toch hét uitgelezen moment om een expliciet hoofddoekenverbod te vragen. In Leuven stemden gisteren enkel de drie VB-gemeenteraadsleden voor de VB-motie om een hoofddoekenverbod. Open VLD zei geen hoofddoeken te willen bij publieke contacten, maar onthield zich bij de stemming. De N-VA wil ook een zo groot mogelijke neutraliteit maar stemde tegen de VB-motie uit protest tegen het misbruik dat het VB maakt van deze kwestie om zich te profileren op de kap van een bevolkingsgroep. SP.A/Spirit, CD&V/N-VA en Groen! verwierpen het voorstel. Burgemeester Louis Tobback weigerde in discussie te gaan met het VB. Hij had vooraf al laten weten zich niet voor de kar van het VB te laten spannen (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=DMF25022008_051).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

25-02-08

"ER MOET BIJ HEN OOK BROOD OP DE PLANK KOMEN."

TattoosHet verhaal in De Morgen over het Arendonkse VB-gemeenteraadslid Silvy Van Beers die voor een zacht prijsje nazi-symbolen tatoeëert (foto, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding, en zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5575347/voor-een-tattootje-fijn-moet-je-bij-het-vb-zi) werd vorige vrijdag overgenomen door Het Nieuwsblad. Gaf Frank Vanhecke voor De Morgen slechts een nietszeggende reactie, Het Nieuwsblad vroeg Bruno Valkeniers om een reactie.

Het Nieuwsblad: “Toekomstig Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers maakte weinig woorden vuil aan het voorval.’Ik zal met het betrokken partijlid een gesprek hebben. Maar de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de klanten die met deze tatoeages komen aandraven. Voor sommigen is gek immers nog niet gek genoeg. Tatoeëerders blijven commerçanten. Er moet bij hen ook brood op de plank komen.’ Of het Arendonkse gemeenteraadslid kan blijven functioneren? ‘Ik beoordeel haar in de eerste plaats op haar werk als gemeenteraadslid, niet als tatoeëerder.’ Maar als hij die stelling effectief hanteert, dan kan de politieke carrière van de Arendonkse tatoeëerster wel heel snel zijn afgelopen. ‘Mevrouw Van Beers is op zijn zachtst gezegd niet echt politiek actief te noemen’, aldus Bart Vosters, schepen voor Communicatie in Arendonk. ‘Ik geloof niet dat ze het afgelopen jaar ook maar één keer haar mond heeft opengetrokken tijdens de gemeenteraad.’”

Het is nu wachten op Bruno Valkeniers die bijvoorbeeld een VB-mandataris verkoper van extreme porno gaat verdedigen. “De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de klanten die om die extreme porno vragen. Voor sommigen is gek immers nog niet gek genoeg. Verkopers van extreme porno blijven commerçanten. Er moet bij hen ook brood op de planken komen.” Mogelijkheden zat van wat Bruno Valkeniers nog allemaal zou kunnen verdedigen onder het motto "Er moet bij hen ook brood op de plank komen."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

24-02-08

FILM: THIS IS ENGLAND

De voorbije dagen ging de film This is England in roulatie in de Belgische filmzalen. Een film over de skinheads in Engeland begin jaren tachtig, met op de achtergrond de Falklands-oorlog (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Falklandoorlog). In de grauwe volkswijken bouwen jongeren een eigen identiteit op. Eigen kledij, muziek en levensstijl. Wars van racisme tot extreemrechtse krachten (een deel van de) skinheads voor hun kar spannen.

In This is England wordt het kapen van de skinheadbeweging verpersoonlijkt in de figuur van ene Combo (foto 2) die na drieënhalf jaar gevangenisschap terugkeert naar zijn vroegere skinheadvrienden en daar, tot hun ontzetting, racistische praat begint te verkopen. Combo slaagt erin een handvol skinheads voor zich te winnen, onder wie de twaalfjarige Shaun die na pesterijen op school blij was opgenomen te worden in een groep skinheads (foto 1). Shaun laat de meeste van zijn skinheadvrienden achter als hij kiest voor Combo die bij hem een gevoelige snaar heeft geraakt. Shauns vader is gestorven in de Falklands-oorlog, en om Combo wakkert de nationalistische gevoelens aan. Shaun volgt Combo in diens bedreigingen aan het adres van een groepje Pakistaanse kinderen, tot en met bij een Pakistani wiens kruidenierszaak geplunderd wordt. Combo zoekt contact met een Jamaicaanse skinhead, hoort hem uit en slaat hem vervolgens tot moes. Voor Shaun is dat erover, en in het slotbeeld van de film zien we Shaun zich ontdoen van de Engelse vlag met het rode Sint-Joriskruis die zo populair is in Engelse extreemrechtse kringen.

Op de achtergrond horen we in de film de skamuziek uit die tijd (Toots & The Maytals, The Specials…), maar de muziek is niet zo uitdrukkelijk aanwezig als de reggae bijvoorbeeld in films als The Harder They Come (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Harder_They_Come) en Rockers (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Rockers_%28film%29). Thomase Turgoose speelt op pakkende manier de rol van de twaalfjarige Shaun. Regisseur Shane Meadows weet waarover hij het heeft: hij komt zelf voort uit het skinheadmilieu. Als tijdsbeeld en als film zit het allemaal wel snor. Zowel Zone 03 (dat boven haar recensie “Antifascistische aanklacht” titelde) als De Morgen (“Op zoek naar Doc Martens en een eigen identiteit”) geven de film vier sterren, bij een maximum van vijf. Maar het (te) lang moeten aanhoren en aanschouwen van Combo maakt dat je de filmzaal niet vrolijk verlaat. Allez, wij toch niet. Of de film lang te zien zal zijn in de Belgische zalen is twijfelachtig. Als je hem wil zien, is snel erbij zijn dan ook de boodschap.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

23-02-08

VB-MOTIE OVER FENOMENALE FEMINATHEEK WEGGESTEMD IN OOST-VLAAMSE PROVINCIERAAD

Dat het VB in de provincieraad van Oost-Vlaanderen een motie wilde laten stemmen om de Fenomenale Feminatheek (foto 1) van Louis-Paul Boon uit het kunstencentrum Vooruit te houden, en desnoods de 210 000 euro provinciale subsidies voor het kunstencentrum in te houden, haalde uitgebreid de media. Dat het VB-voorstel deze week weggestemd werd, haalde amper of niet de media. Zoals zo vaak. Als het VB voorstellen lanceert, of klachten indient, haalt dat uitgebreid de pers. Dat die voorstellen, en zeker die klachten, een tijd later afgewezen worden, haalt maar zelden het nieuws.

“Het is niet de bedoeling van de Vooruit om kinderpornografie te vertonen”, zei Jozef Dauwe, bestendig afgevaardigde voor Cultuur bij de provincie Oost-Vlaanderen, in reactie op de gratuite bewering van het VB dat in de Vooruit foto’s van naakte minderjarigen zouden te zien zijn bij de literaire manifestatie Zogezegd die op 4 april plaatsvindt in de Vooruit, onder curatorschap van Anne Provoost. Jozef Dauwe vindt de Fenomenale Feminatheek-tentoonstelling van cultuurhistorisch belang, en vindt ook dat het niet aan de provincie is om zich over het artistieke karakter van de tentoonstelling te buigen. Steek hem op, CD&V-partijgenoot en Antwerpse bestendige afgevaardigde Ludo Helsen.

De VB-motie was ingediend door Aalstenaar Steve Herman en Gentenaar Tanguy Veys. Die laatste wil zich ook wel eens bloot laten fotograferen, maar gelukkig wel met een kartonnen doos rond zijn ‘edele’ delen. Voor een pamflet van het VB-Antwerpen een paar jaar geleden dat de Sinjoren moest verduidelijken dat ze gepluimd werden met de huisvuilbelasting in Antwerpen. De zogezegde Antwerpenaar was dus Gentenaar Tanguy Veys, die in zijn eigen stad overigens meer huisvuilbelasting moest betalen dan mocht hij in Antwerpen wonen. Steve Herman (foto 2) heeft meer problemen met bloot, én heeft zich verdiept in het werk van Boon. Toen de gemeenteraad van Aalst in 2004 Louis-Paul Boon het ereburgerschap wilde toekennen, citeerde Steve Herman in de Aalsterse gemeenteraad uitgebreid uit het werk van ‘voil Lowieken’. Naar eigen zeggen niet eens de “meest walgelijke citaten”. Steve Herman had zich voor de gelegenheid blijkbaar stevig verdiept in de materie. Het leven van een gemeenteraadslid kan hard zijn, en zeker in Aalst. Al dat vuilbekken is overigens nog allemaal na te lezen op de website van Steve Herman (zie: http://users.telenet.be/steve.herman/Actueel/20040514.htm). Als dat maar niet onder de ogen van minderjarigen komt!

Volgens Indymedia werd Steve Herman deze keer wakker geschud  door een mailtje en een bericht op het Politics-forum. Na de oprispingen van de Antwerpse bestendige afgevaardigde Ludo Helsen schreef ene ‘Albalonga’: “Ik wist dat Louis-Paul Boon een varken was. Dat weet iedereen in onze stad. Maar dat van die kinderporno is nieuw voor mij. Zo iemand verdient geen standbeeld, noch enige erkenning voor zijn literair werk. Moet dit door de vingers worden gezien omdat Louis-Paul Boon een middelmatige extreem-linkse schrijver was? Als Dutroux morgen begint te schilderen vanuit z’n cel, moet Marcinelle dan een standbeeld voor hem oprichten?” Steve Herman reageerde een paar dagen later met: “Mijn interpellatie met betrekking tot de Fenomenale Feminatheek is ondertussen reeds verstuurd naar de provincie. (…) Alvast nogmaals dank om de info en uw bekommernis. Ik zal deze zeker ter harte nemen.” Helaas voor ‘Albalonga’ heeft het VB minder impact dan het soms in de media lijkt.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

NIEUWE URL VOOR CRIMINALITEITSWEBSITE

CRIMI.org

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paulo |  Facebook | | |  Print

22-02-08

SPREEKVERBOD VOOR BART DEBIE

De criminaliteitswebsite van Bart Debie (foto 1) was gisteren al voor dag en dauw on line. Bij het VRT-radioprogramma De ochtend wilden ze graag tekst en uitleg van initiatiefnemer Bart Debie. Debie zei te komen, en zou geconfronteerd worden met de voorzitter van de privacycommissie Willem De Beuckelaer. Maar nadat Debie had toegezegd, belde het Vlaams Belang Debie’s komst af.

Debie dus niet naar De ochtend, en een paar uur later braafjes achter een laptop terwijl Philip Dewinter naast hem het grote woord deed over de website (foto 2). Om 11 uur werd de top-20 van ‘veelplegers’ on line gezet, maar nieuws was dat toen al niet meer. Het verhaal daarover stond gisterenmorgen al uitgebreid in de Antwerpse editie van Het Laatste Nieuws. In het artikel waarschuwde politiewoordvoerder Sven Lommaert dat wie die lijst vanuit de politie lekte strafbaar is, maar het belette Debie niet de lijst toch on line te zetten. Overigens wordt bij de gebruiksvoorwaarden van de website erop gewezen dat wie informatie doorgeeft “daarvoor zelf elke verantwoordelijkheid op(neemt)” en weet dat het aanleiding kan zijn tot strafklachten en eisen om schadevergoeding. Zo zijn ze bij het VB: pronken met andermans veren, maar als het misloopt elke verantwoordelijkheid afwentelen.

Grappig (nouja) was de vraag van VTM-journalist Dirk Van den Bogaert (de man heeft een verleden bij De Morgen, vandaar allicht) of mishandelingen door politieagenten ook gemeld zouden worden op de criminaliteitswebsite. Dewinter antwoordde dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt en… blablabla. Misschien kan Koen Fillet het zaterdag nog eens proberen in zijn programma Ongehoorde meningen (Radio 1, 12 – 13 uur). Ook daar is Debie uitgenodigd, en daar zou hij wel naartoe mogen gaan.

  • Morgen op deze weblog: Nieuwe url voor criminaliteitswebsite.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, debie |  Facebook | | |  Print

VOOR EEN TATTOOTJE FIJN, MOET JE BIJ HET VB ZIJN


Yggdrasil-Tattoo1
BHC18In kringen van antifascisten was het al langer bekend, maar gisteren pakte
De Morgen er breed mee uit: wie zich nazi-symboliek wil laten tatoeëren kan daarvoor terecht bij Yggdrasil Tattoo van Silvy Van Beers, VB-gemeenteraadslid in Arendonk. Dorpje in de Kempen dat ook de thuisbasis is van de radicale Vlaamse Combat 18-vleugel van Blood and Honour.

Tom Cochez: “(…) In het dossier van Hans Van Themsche staat te lezen hoe de jongeman die bijna twee jaar geleden een bloedig spoor door Antwerpen trok zijn moordwapen uit de verpakking sneed met een mes. Dat mes was een aandenken van zijn opa, die voor de Waffen SS aan het oostfront gevochten had en voordien ook lid was van de Hitlerjugend. Op het mes dat Van Themsche cadeau kreeg, stond de nazislogan 'Blut und Ehre'. Het VB deed de racistische moordpartij van Van Themsche af als het werk van een losgeslagen gek, maar een variant van de slogan, de algemene SS-spreuk 'Meine Ehre heißt Treue', wordt voor een zacht prijsje wel op de arm getatoeëerd door VB-gemeenteraadslid Silvy Van Beers. Een foto van een dergelijke tatoeage is te vinden op de website van haar zaak Yggdrasil Tattoo, samen met tal van andere voorbeelden. Zo maakt de zaak ook reclame met foto's van klanten die een driebenige swastika met daarin de cijfers 828 op hun kale schedel laten tatoeëren. In neonazimilieus staat 828 voor 'Heil Blood and Honour'.

De driebenige variant op het klassieke hakenkruis wordt gebruikt door de blanke Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), maar is in het bijzonder voor Belgische neonazi's betekenisvol omdat de drie omgekeerde zevens die de driebenige swastika volmaken het symbool vormden van een Waffen SS-afdeling, samengesteld uit Belgische vrijwilligers. De afdeling van de Waffen SS waartoe ook de grootvader van Hans Van Themsche behoorde. Het VB-gemeenteraadslid zet nog andere sterk beladen voorbeelden van tatoeages in de etalage. Behalve de talrijke door extreem rechts gekaapte Keltische symbolen, is op een van de reclamefoto's ook een boksbeugel met het cijfer 18 in te zien. 18 staat voor de eerste en de achtste letter van het alfabet: A en H, een verwijzing naar Adolf Hitler. Daarrond is de tekst 'fighting breed' getatoeëerd. Silvy Van Beers heeft naar eigen zeggen geen weet van de foto's die op haar eigen website staan, noch van de betekenis ervan. ‘Wie u verteld heeft dat er hier neonazistische slogans of beelden worden getatoeëerd, weet er niets van. Ik wil daar verder geen commentaar over kwijt.’

Van Beers zou alleszins geen onbekende mogen zijn voor de partijtop. De politieke situatie in de gemeente Arendonk maakte dat het VB Van Beers bewust uitspeelde als kandidaat-burgemeester. Binnen het nationaal bestuur werd in de aanloop naar 8 oktober 2006 een bijzondere cel opgericht die gemeenten waar 'iets zou kunnen gebeuren' rond het cordon sanitaire speciaal in het oog hield. Ook de gemeente Arendonk dus. Bovendien screende de partij, in tegenstelling tot in 2000, haar kandidaat-mandatarissen uitgebreid. In 2000 raakte een aanzienlijke groep politieke avonturiers en dorpsidioten verkozen op VB-lijsten. Voorzitter Vanhecke maakte zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 sterk dat zulks niet opnieuw zou gebeuren. ‘Dat klopt’, zegt Frank Vanhecke, gevraagd naar een reactie. ‘We hebben ons politiek personeel vrij grondig gescreend, maar dat is gebeurd op het niveau van de regio's. Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten, maar over de situatie die u me nu voorlegt, kan ik niets zeggen omdat ik er geen weet van heb. Ik wil eerst nagaan wat er aan de hand is vooraleer ik uitspraken doe.’.”

Frank Vanhecke, de toekomstige coördinator van de externe communicatie van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080214), heeft intussen nog geen publieke uitspraak gedaan over de beroepsbezigheden van zijn mandataris in Arendonk. De in De Morgen gepubliceerde foto’s van neonazistische slogans en afbeeldingen, waarvan Silvy Van Beers (foto 1) zei niet te weten dat ze op haar website staan, minstens de betekenis ervan in twijfel trok, zijn intussen verwijderd van haar website. Op één na, die in een slideshow zit (foto 2), en een afbeelding is die gebruikt wordt bij de radicale Combat 18-vleugel van Blood and Honour (foto 3). En waar heeft de Vlaamse vleugel van Combat 18 haar thuisbasis? In datzelfde Arendonk (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4767379/blood-and-honour--combat-18-vlaanderen en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080127). Voor een dorp van amper twaalfduizend inwoners is het toch wat teveel dat daar toevallig bijeen zit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, blood and honour |  Facebook | | |  Print

21-02-08

PETITIE TEGEN HOGE ENERGIEPRIJZEN

In het zuiden van het land hebben de politici het al begrepen. In Vlaanderen willen sommigen het niet zien, verblind door hun communautaire eisen. Maar waar de bevolking écht van wakker ligt, is de dalende koopkracht. Bij de PvdA hebben ze een petitiecampagne opgestart om de kosten voor gas en elektriciteit te verlagen.

“Eenergie is geen luxe, maar een noodzaak”, luidt het daar. “Verlaag de BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6 %, op kosten van Electrabel.” Energie is levensnoodzakelijk. Toch betalen we in België 21 % BTW op gas en elektriciteit. Dat is het tarief voor luxeproducten! Op kraantjeswater, groenten en fruit, en geneesmiddelen betalen we maar 6 % BTW. Waarom dan 21 % voor verwarming en verlichting? Door een BTW-tarief van 6 % op gas en elektriciteit bespaart een gezin 200 euro. Andere Europese landen doen het al. In Luxemburg is het BTW-tarief voor energie 6 %, in Groot-Brittannië 5 %. Maar door de BTW-verlaging krijgt de overheid minder inkomsten. Met de petitiecampagne willen de ondertekenaars dat Electrabel en andere energiebedrijven dat geld bijpassen. En dat kan best want door de hoge energieprijzen maakt Electrabel woekerwinsten van 3,3 miljard euro per jaar.

Een eenvoudig idee? Maar zijn eenvoudige zaken soms niet de beste? Overigens werd onze aandacht voor deze petitie niet getrokken door een vermeend dagelijks bezoek aan de PvdA-website, maar door een mailtje van een ex-klasgenoot. Intussen een middenstander. Een illustratie voor het aanslaan van de campagne in steeds bredere lagen van de bevolking. Dat ze daar niet zijn opgekomen bij het VB?!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

20-02-08

BLIJ OF TOCH NIET MET ONAFHANKELIJKHEID KOSOVO?

Voorbije zondag heeft Kosovo zich onafhankelijk verklaard (foto 1). Her en der in Vlaamse steden werd met de Kosovaarse vlag gezwaaid, en voor één keer haalde het VB niet uit naar buitenlandse kwesties die onze Vlaamse steden worden geïmporteerd. Bij het VB stelden ze de onafhankelijkheid van het straatarme Kosovo onmiddellijk al voor als te volgen voorbeeld. Bij het Front National van Jean-Marie Le Pen gruwen ze daarentegen bij het idee van een onafhankelijk Kosovo.

“Dit weekeinde verklaarde Kosovo zich onafhankelijk, wat uiteindelijk door de internationale gemeenschap – al dan niet als voldongen feit – zal aanvaard worden. Daarmee wordt het straatarme Balkanlandje, met een bevolking van anderhalf miljoen zielen, de nieuwste soevereine staat in de wereldgemeenschap. Het aangrenzende Montenegro, met nog minder inwoners (nauwelijks 680 000), werd twee jaar geleden onafhankelijk. De recente ontwikkelingen op de Balkan tonen in ieder geval aan dat het (Vlaamse) onafhankelijkheidsstreven anno 2008 actueler is dan ooit én bovendien perfect realiseerbaar. Waarom immers zou Vlaanderen niet kunnen wat Montenegro en Kosovo wel konden? Vlaanderen is overigens welvarend en maakt met 60% de meerderheid van de bevolking uit in dit land, en beschikt dus over troeven waarover anderen niet beschikten toen ze onafhankelijk werden. De vraag die blijft: wanneer volgen die zes miljoen Vlamingen?”, luidde het maandag op de VB-website. Het VB stelt zich niet de vraag of de Kosovaren gelukkig zijn met hun onafhankelijkheid. Daarover bereiken ons vanuit Kosovo tegenstrijdige berichten, maar over dat soort details vallen ze niet bij het VB.

Niet dat Jean-Marie Le Pen persé bekommerd is om het geluk van de mensen, maar hij gruwt alleszins van de onafhankelijkheid van Kosovo. In een persmededeling van het Front National maandag luidde het: “Met de zegen van de Europese Unie, onder Amerikaanse invloed, hebben de leiders van Kosovo de onafhankelijkheid van deze Servische provincie uitgeroepen, de internationale rechtsregels verkrachtend. Los van de onrechtvaardigheid van deze illegale en niet-legitieme beslissing, weet iedereen dat een onafhankelijk Kosovo onleefbaar is. Dit ‘land’ kan slechts overleven door met de rechterhand Europese subsidies te ontvangen, en met de linkerhand te profiteren van de maffioze handel waarvan het de draaischijf is. Het onafhankelijke Kosovo zal een thuishaven worden voor de georganiseerde misdaad, midden in Europa, en een basis voor de islamisering van het continent. Met steun van de Europese ingezetenen. Elke erkenning van deze onafhankelijkheid zal een historische fout met onmeetbare gevolgen zijn.” Wie moeten we nu geloven? Het VB of het FN? Hoe zouden Frank Vanhecke en Jean-Marie Le Pen (foto 2) stemmen mocht het Europees parlement zich moeten uitspreken over de onafhankelijkheid van Kosovo? ’t Is dat ze bij gebrek aan voldoende leden geen gezamenlijke fractie meer vormen in het Europees parlement, maar de kans op eenzelfde stemgedrag is klein.

Of toch niet? Gisteren, dinsdag, was men op de VB-website al gereserveerder over de onafhankelijkheid van Kosovo. Niet nadat men de persmededeling van Jean-Marie Le Pen gelezen had, wel nadat men in de Madou, de VB-hoofdzetel in Brussel, gesurfd had naar de website van hun favoriet Nederlands opinieweekblad, Elsevier. Daar titelde men: Kosovo: ‘landje' van niks is gevaar voor Europa (zie: http://www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/193258/index.html). Al in de eerste zin werd verduidelijkt waarom: "Europa heeft zijn eerste moslimstaat!" Meteen werd gas teruggenomen op de VB-website: “Gemengde gevoelens. Dat is wat overheerst bij de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Vreugdekreten bij de geboorte van een nieuwe staat in Europa enerzijds. Maar ook waarschuwende geluiden. Europa heeft er een moslimstaat bij. Van de twee miljoen Albanese inwoners is 90 procent moslim. Sommigen (…) spreken onomwonden van een ‘bandietenstaatje’. 'Bijna twee op drie Kosovaren zijn werkloos, velen verdienen aan de smokkel van sigaretten en andere duistere handeltjes…' Bovendien dromen veel Albanezen in het moederland, in Kosovo en in Macedonië luidop van een Groot-Albanië. En dan zijn we nog niet thuis…Maar Europa neemt akte van de onafhankelijkheidsverklaring en heel wat landen, waaronder België, hebben de nieuwe staat al erkend. Aan hypocrisie geen gebrek overigens.” Waarna het VB uithaalt naar het motief waarmee Karel De Gucht de onafhankelijkheid goedpraat. Heb je eens iemand die een land nog kleiner dan Vlaanderen haar onafhankelijkheid gunt, is het nog niet goed.

Het VB heeft nu eens een voorbeeld van wat het wil (een land dat eenzijdig haar onafhankelijk uitroept), meteen is het ook een voorbeeld van wat het absoluut niet wil (een moslimstaat in Europa). Als men nog eens wat vragen à la vraagstaart van Marcel Proust wil voorleggen aan VB-kopstukken – aan Frank Vanhecke: Morel of Dewinter?, aan Bruno Valkeniers: Dewinter of Annemans?... – moet men eens de vraag voorleggen: “Een rechts België of een onafhankelijk maar moslim Vlaanderen?” Of beter nog: “Een rechts België of een onafhankelijk maar links Vlaanderen?” Hoe hoog staat dan nog de onafhankelijkheid van Vlaanderen op de prioriteitenlijst? En niet afkomen met de flauwekul dat in een links Vlaanderen rechts vlug aan de macht zal komen. Neen, het een of het ander. Wat wordt het dan?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal |  Facebook | | |  Print

19-02-08

DRIE JAAR ON LINE

Morgen is deze weblog reeds drie jaar on line. Felicitaties, kritieken en verwensingen mag je altijd sturen via de mailknop in de rechterkolom van deze blog. Hier alvast twee reacties van Blood and Honour'ers. Surtur vindt deze blog "riooljournalistiek waardig". "Ze kunnen zo aan de slag bij eender welke populaire krant, als cv hoeven ze enkel hun webgedrocht als referentie op te geven." Een andere West-Vlaamse neonazi, Killroy1488, verzucht op een B&H-forum: "Warom laatn ze ons nie stille, de janetn." En jij?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

AUSCHWITZ. WAAR MINISTER DE CREM GEEN JONGEREN NOG NAARTOE WIL VOEREN.

Eén week voor minister van Landsverdediging Pieter De Crem – ook Crembo genoemd omwille van zijn Rambo-achtig beleid – in januari het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz bezocht, was ook een AFF’er ter plaatse. Voor de historische uitleg over Auschwitz verwijzen we naar de uitleg op de Wikipedia-pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz, en het meer persoonlijke relaas op de website van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet in de Dossin-kazerne in Mechelen: http://www.cicb.be/nl/concentratiekampen.htm. Dossin-kazerne van waaruit maar liefst 24 916 joden en 351 zigeuners naar Auschwitz gedeporteerd werden. Van hen stierven 15 873 mensen in de gaskamers. Anderen stierven door de ontbering en het regime daar. Bij de bevrijding waren nog slechts 1 221 van de uit België gedeporteerde mensen in leven. Pieter De Crem wil niet langer zijn steentje bijdragen opdat deze geschiedenis niet vergeten wordt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080217).

“Een lange busreis doorheen het troosteloze, teneerdrukkend winterlandschap van de Poolse vlakte. Als de busdeur onderweg opent, dringt een armoedige bruinkoolgeur binnen. De winter hoort beter bij dit bezoek dan de lente met zijn bloemen, fris groen vol hoop op een nieuw leven. Als AFF-er heb ik al zoveel gelezen, films gezien, verhalen gehoord, onder andere van Regine Beer, dat Auschwitz (foto 1) geen schokeffect heeft. Het bezoek blijft wel beïndrukkend. Alhoewel het een weekdag in januari is zijn er betrekkelijk veel bezoekers. Ik hoor verschillende talen; ik zie veel jongeren. Een groep van een Frans college heeft een tuil bloemen neergelegd aan de Franstalige gedenkplaat (foto 2: Nederlandstalige gedenkplaat. Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding zodat je de Nederlandstalige tekst kan lezen.)

Als het geheel dan bekend voorkomt, zijn er details die opvallen. Enkele jaren geleden opende de Belgische regering in barak 20 een eigen tentoonstelling, tot stand gekomen onder de drijvende kracht van Ward Adriaens, historicus en conservator van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet in Mechelen. Een tentoonstelling over de medewerking van Belgen met de bezetter, en in mindere mate over het Verzet. In deze tentoonstelling raakte een foto me. In een school op de(n) Oever, in het stadscentrum van Antwerpen, verdween eertijds een Joods meisje uit de klas, opgepakt door de Gestapo (foto 3). Thans zou dat zijn: een meisje zonder papieren – anderen noemen het met een vreselijk woord: ‘een illegale’ – verdwijnt uit de klas, wordt opgepakt. In barak 21 is er de Nederlandse expo. Daar treft me de zin "Het dochtertje van vrienden droomde dat haar pop op transport geplaatst werd." Misschien droomt nu ergens een meisje dat haar pop in een gesloten instelling opgesloten wordt.

Auschwitz II of Birkenau is indrukwekkend door zijn oneindige weidsheid, de uitgestrektheid van de regelmatige herhaling van barakken en wachttorens. In enkele barakken legt de Poolse overheid uit dat vele gevangenen Polen waren. Niet Joden. Meer zelfs, er wordt uitgelegd hoe Polen Joden hielpen. Hypocrisie, typisch voor een zwaar katholiek land. Er wordt gezwegen over hoe bijvoorbeeld in 1941 honderden Joden, geschat wordt meer dan 300 tot 1 600 Joden, door hun buren vermoord of levend verbrand werden in de Poolse stad Jedwabne. Of hoe in de jaren onmiddellijk na de oorlog tussen de 600 en 3 000 Joden die naar Polen terugkwamen gedood werden in progroms of één voor één vermoord werden, om de verlaten eigendommen, die ze zich toegeëigend hadden, niet te moeten teruggeven.  Hypocrisie, het is niet alleen een ‘deugd’ van de katholieken, maar het wil toch weer eens treffen dat het een minister van Landsverdediging van die gezindheid is die in zijn ijver om alles wat zijn socialistische voorganger recht trok krom te maken, en omgekeerd, zelfs een streep trekt door de bezoeken van jongeren aan de concentratie- en vernietigingskampen. Natuurlijk is Crembo bekommerd om de vredesopvoeding en de burgerzin van jongeren, maar niet met zijn geld.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer, actie |  Facebook | | |  Print

18-02-08

HITLERBIOGRAAF HEEFT SPIJT VAN GEDWEEP MET HITLER EN BIEDT EXCUSES AAN

Wolfgang-Meister2Hebben we met VB’er Roland Pirard een nieuwe Hitler-biograaf (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080215), Olivier Bronselaer (foto 1) heeft intussen spijt van wat hij geschreven heeft. In een lezersbrief aan Joods Actueel deze maand biedt hij zijn excuses aan voor zijn “vroegere gedweep met Adolf Hitler”.

Olivier Bronselaer mocht zich in de categorie ‘excentriekelingen bij de gemeenteraadsverkiezingen’ in 2006 voorstellen in De Standaard. Bronselaer was en is spilfiguur van de lijst Protest die in Antwerpen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam. In De Standaard vertelde Bronselaer dat Hitler een nieuwe Messias is, de incarnatie van Jezus. Een idee dat hij onder het pseudoniem Wolfgang Meister uitwerkte in de biografie De ware Hitler (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding). Lijsttrekker van Protest was een bejaarde astrologe en kaartlegster, Bronselaer stond op de tweede plaats, Wolf Kussé van Groen Rechts op drie. And that was it. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober 2006 kreeg Protest 0,2 % van de stemmen, 534 stemmen waarvan 96 naamstemmen voor Bronselaer. Bij Protest vonden ze dat een succes, en ze dachten eraan om zich nationaal uit te bouwen. In januari 2007 verscheen een eerste Nieuwsbrief van Protest. Nog geen maand later maakte Bronselaer bekend dat wegens “grondige meningsverschillen over tal van aangelegenheden” zijn samenwerking met Wolf Kussé en Groen Rechts was stopgezet (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070210). Wolf Kussé lijkt intussen van de aardbodem verdwenen te zijn: hij zou verhuisd zijn en sinds enkele weken is zijn website niet meer on line. In de zomer van vorig jaar haalde Bronselaer nog even de pers met zijn oproep aan Blood and Honour om een homomanifestatie in Antwerpen te komen verstoren, maar de meeste media maakten ervan dat Blood and Honour zélf een oproep had verspreid om de Eurogames voor holebi’s in Antwerpen te verstoren.

In het jongste nummer van Joods Actueel verscheen een lezersbrief van Olivier Bronselaer: “De vriendelijke woorden van Dewinter en Co in de richting van de Joodse gemeenschap zijn niet meer dan een schijnmanoeuvre, volgens mij bedoeld om deze gemeenschap te sussen en haar in slaap te wiegen. Nu jullie hebben ontdekt dat hij antisemieten blijft ontmoeten en steunen, en van hem eist dat deze aan de deur worden gezet, is zijn masker gevallen: Dewinter weigert immers deze mensen aan de kant te schuiven en weigert zelfs - tot zijn schade - zijn excuses aan te bieden voor het feit dat hij de verdenking op zich laadt deze mensen aan de borst te koesteren. Mijn naam is Olivier Bronselaer, in Antwerpen kwam ik op met een eigen lijst, Protest, die een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang. Ik beken dat ik in het verleden enkele vluchtige contacten heb gehad met bedenkelijke organisaties als Blood & Honour in een poging om hen mijn visie op te dringen. Maar voortaan wil ik niets met neo-nazi's te maken hebben en noem me liever een ‘Vriend der Joden’. De enige bedenkelijke figuur die deel uitmaakte van mijn partij, Wolf Kussé van Groen Rechts, heb ik na de verkiezing uit mijn partij verwijderd nadat tijdens enkele diepgravende gesprekken was gebleken dat hij zich vijandig opstelde tegenover Israël, en zelfs het plan had om in contact te treden met de huidige machthebbers in Iran om na te gaan of er geen alliantie kon worden gesmeed...

In diezelfde periode heb ik ook geprotesteerd tegen de mogelijke toetreding van Jean-Marie Dedecker tot het Vlaams Belang, onder andere op grond van een uitspraak van hem: ‘Mocht ik een Palestijn zijn, dan zou ik ook zelfmoordterrorist worden.’ De Shoah is ontegensprekelijk de ergste misdaad uit de geschiedenis der mensheid. Dat Dewinter zich van al die verdachtmakingen niet wil verlossen met eenvoudige excuses lijkt mij op zich al verdacht. Ik van mijn kant wil mij tegenover de Joodse gemeenschap in Antwerpen en daarbuiten bij deze uitdrukkelijk excuseren als ik voorheen de indruk zou hebben gewekt een bedreiging te vormen. Mijn vroegere gedweep met Adolf Hitler (dat ik als een afgesloten hoofdstuk in mijn leven beschouw) was ontstaan uit een spijtige familietragedie waar ik zelf niet de oorzaak van was. Het is nooit mijn bedoeling geweest hiermee Joden te kwetsen, bang te maken of te verontrusten en zo dit toch gebeurd is dan wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden.”

In een nawoord zegt Joods Actueel zich niet te willen uitspreken  over deze brief, maar ze voegt er wel aan toe dat “wie een pro-Joodse houding tracht te combineren met onverdraagzaamheid ten overstaan van een andere bevolkingsgroep niet heeft begrepen wat het Joods leven betekent en niet inziet hoe een dergelijke houding daar recht tegen indruist.” Er is inderdaad reden om achterdochtig te zijn want als “lijst Protest (…) een alternatief wil bieden voor het Vlaams Belang” is het slechts is als radicalere variant van het VB. Protest wilde samenwerken met het VB, en zo het cordon sanitair rond het VB doorbreken, op voorwaarde dat het VB zich radicaliseerde. In een ‘gedragscode’ die Bronselaer recent opstelde voor politieke activisten van Protest, is als eerste punt opgenomen dat men geen antisemitische of anti-katholieke uitspraken, daden of acties mag doen. Kritiek op de islam kan wel als het is “in reactie op woorden en/of daden die erop gericht zijn de westerse democratie te ondermijnen”. “Voorstander (…) zijn van het homohuwelijk en adoptie van kinderen door koppels van hetzelfde geslacht” is uitdrukkelijk opgenomen bij wat níet kan als Protest-lid. Of Bronselaer verlost is van zijn blinde homo-haat, en het intussen enkel maar gemunt heeft op het homohuwelijk en adoptie door homo’s, is maar de vraag. Wij zouden het toch maar niet uittesten, mochten we in de omgeving van Bronselaer zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, aanverwant, antwerpen |  Facebook | | |  Print

17-02-08

PIETER DE CREM VALT OVER LEGERBUS VOOR BEZOEK AAN CONCENTRATIEKAMPEN. VLAAMSE PERS VALT NIET OVER VB'ER ALS MERKWAARDIGE HITLER-BIOGRAAF

Het VB lijkt er weer eens goedkoop van af te geraken. Schrijft één van haar mandatarissen een biografie die de nazi-misdaden relativeert (foto 2), in La Libre Belgique was het vrijdag een halve bladzijde waard, in de Vlaamse kranten is het dit weekend slechts zeventien regeltjes waard. In de rubriek Kreten & Gefluister, de fait divers-rubriek van De Standaard. Merkwaardig is dat een kleiner bericht op dezelfde bladzijde van La Libre Belgique vrijdag, over Pieter De Crem die geen bussen meer ter beschikking wil stellen om scholieren een bezoek te laten brengen aan de naziconcentratiekampen, wél verschillende Vlaamse kranten haalt.

Pieter De Crem was zelf pas nog in Auschwitz-Birkenau, wat hem de voorpagina van Joods Actueel deze maand opleverde (foto 1, klik op de foto voor een grotere afbeelding). Het blad kondigt op haar voorpagina ook een “exclusief gesprek met minister van Defensie Pieter De Crem” aan, en exclusief is dat gesprek inderdaad wel. Op de vraag welke rol een minister van Defensie kan spelen in de ondersteuning van de herinneringseducatie, antwoordt De Crem: “Op dit ogenblik loopt de samenwerking tussen het Departement Defensie, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtofers (NIOOO) en de Joodse organisaties prima. Defensie organiseert onder andere reizen naar de kampen van Auschwitz-Birkenau en Buchenwald (…). Amper een maand later heeft De Crem het genoemde NIOOO laten weten dat hij hun opzet niet langer steunt. Loopt de samenwerking dus niet meer prima. Defensie ondersteunde de bezoeken aan de naziconcentratiekampen met het ter beschikking stellen van eigen bussen, en dat is oneerlijke concurrentie voor de privé-autocarsector. “Dat gevaar is nu bezworen. Die ene legerbus zal niet langer de hele vrije markt verstoren”, merkt de liberale krant Het Laatste Nieuws cynisch op. In De Morgen zegt een woordvoerder van De Crem dat hiermee zeker geen astronomisch bedrag wordt bespaard. Intussen weten we hoeveel. Volgens het VRT-televisienieuws: 1/5000 (één vijfduizendste) van 1 (één) percent van het budget van Defensie. Volgens De Crem moeten de gemeenschappen, de provincies... kortom, iedereen behalve Defensie, geld vrijmaken om die bezoeken nog mogelijk te maken. Het budget van Defensie vertoont immers een tekort dat gedicht moet worden. De Crem had ook kunnen zeggen dat hij zijn geld nodig voor interventies in Afghanistan en waar hij nog allemaal naar toe wil, en dat liever verhaalt op de opvoeding tot burgerzin en kennis van de verschrikkingen van het nazisme.

Over Roland Pirard, VB-raadslid bij het OCMW van Sint-Agatha-Berchem en één van de pur et dur van de Franstaligen bij het VB-Brussel, in Franstalig België in opspraak als auteur van Adolphe Hitler. Sa véritable histoire (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080215), moet het eerste woord blijkbaar nog verschijnen in de Vlaamse pers. Misschien iets voor één van de redacteurs die vandaag met zondagdienst zijn? We kunnen alvast ook een fotootje van de man aanbieden (foto 3). Roland Pirard tijdens een congres van Euro-Rus op 2 december 2006 in het Oost-Vlaamse Lebbeke. Andere sprekers daar waren onder andere Nick Griffin van de extreemrechtse British National Party (BNP) en David Duke (voormalig kopstuk van de Ku Klux Klan). Alexej Michaïlov (van de extreemrechtse Russische Pamjat-beweging en de ‘Beweging tegen illegale immigratie’ DPNI) kon niet aanwezig zijn wegens visumproblemen. Roland Pirard werd er aangekondigd als ‘historicus’. Een zelfverklaarde historicus dan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, actie, media |  Facebook | | |  Print

16-02-08

AVANT-PREMIÈRE WWW.CRIMINALITEIT.ORG

Het on line gaan van de criminaliteitswebsite van Bart Debie mag dan wel uitgesteld zijn tot volgende week of eind deze maand, dankzij onze goede relaties konden we toch een eerste blik werpen op de website www.criminaliteit.org. Exclusief voor de bezoekers van deze weblog: de eerste foto’s en teksten die on line geplaatst zullen worden!

“Na alle moeilijkheden van de voorbije dagen zijn wij blij u de eerste foto’s te kunnen tonen van mensen waarvoor wij u moeten waarschuwen. Om juridische redenen hebben we balkjes geplaatst voor de ogen van betrokkenen. Wie hen toch herkent en over hen meer inlichtingen heeft, wordt verzocht die informatie te mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Uw identiteit zal niet bekend gemaakt worden. Indien gewenst zal uw informatie wel doorgegeven worden aan politie en parket. Heb je opmerkingen over of tips voor deze webstek, ook die mag je mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Voor een Veilig en Vlaams Vlaanderen! Houzee!

Foto 1: B.D., 33 jaar, is door het Hof van Beroep “met eenparigheid van stemmen” veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar effectief en drie met uitstel, en een geldboete van 1 250 euro of 75 dagen vervangende gevangenisstraf. Betrokkene is tevens ontzet uit zijn burgerrechten voor een termijn van vijf jaar. Betrokkene is ook veroordeeld tot het betalen van de symbolische som van 1 euro aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het betalen van de rechtsplegingsvergoeding aan elk der burgerlijke partijen. Het arrest van het Hof telt 48 bladzijden en is een lange opsomming van als bewezen geachte feiten: vervalsing van processen-verbaal, verduistering van zaken, overmatige geweldpleging en racisme. Betrokkene rekent erop dat het Hof van Cassatie procedurefouten zal vinden in het arrest en verkent intussen opnieuw de grenzen van de wet. Volgens insiders is betrokkene door zijn partij al meer lucratieve jobs beloofd dan hij er gekregen heeft. Vrienden, die evenwel onbekend willen blijven, hebben dan ook een steunfonds voor B.D. geopend.

Foto 2: F.V., 49 jaar, is leider van een bende – hijzelf noemt het: een partij – die in 2004 veroordeeld werd door het Hof van Beroep in Gent met als motivering onder andere: “Er wordt aldus naar het groot publiek toe verdere propaganda permanent een hatelijk beeld van de ‘vreemdelingen’ opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten. (…) De door het V.B. hierbij aangebrachte feiten, cijfermatige gegevens en statistisch materiaal strekken er duidelijk niet toe de bevolking louter te informeren of op te komen tegen bepaalde wantoestanden, hetgeen uiteraard is toegelaten, doch wel degelijk, gelet op de systematische en eenzijdige wijze waarop deze gegevens worden aangebracht en op de daarbij gehanteerde slogantaal of sarcasme, de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat en deze ook warm te maken voor de voorgestelde discriminerende maatregelen.” In november 2004 veranderde de partij V.B. van naam maar naar eigen zeggen zijn “de streken dezelfde gebleven”. De bevolking wordt dan ook ten zeerste voor het V.B. en haar leider(s) gewaarschuwd.

Foto 3: K.D., 43 jaar, geraakte niet verkozen als gemeenteraadslid in de Antwerpse randgemeente waar hij zich kandidaat stelde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, maar wordt nog wel regelmatig gesignaleerd op vergaderingen in Straatsburg en Brussel. Hij nam er onder andere de verdediging op voor de genaamde B.G., een Fransman die aan de universiteit van Lyon voor vijf jaar geschorst is wegens negationistische uitspraken. In een weekblad “voor mensen met een goed hart maar een slecht karakter” schreef K.D., onder de schuinaam G., laatst nog een lofbetuiging aan de Fransman J.-M.L.P. die vorige week nog veroordeeld werd omdat hij het nazi-regime “niet echt onmenselijk” noemde. Positief aan J.-M.L.P. vond K.D. onder andere dat hij de verdediging opnam van R.B., een ter dood veroordeelde collaborateur, en van J.-M.B.-T., die een aanslag beraamde op de Franse president. De bevolking wordt dan ook ten zeerste gewaarschuwd voor K.D.’s gedachtegoed.

Wie meer inlichtingen heeft over B.D., F.V. en/of K.D. wordt verzocht deze onmiddellijk te mailen naar: criminaliteit.org@gmail.com. Wij danken u voor uw medewerking. Eigen Volk Eerst!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

15-02-08

VB'ER SCHRIJFT 'WARE GESCHIEDENIS' VAN HITLER

De collega’s van RésistanceS signaleren vandaag op hun website het boek Adolphe Hitler. Sa véritable histoire, en leggen uit wie de auteur is: een VB-raadslid bij het OCMW van de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem. Ook La Libre Belgique brengt vandaag het verhaal. In Vlaanderen brengen wij als eerste het nieuws.

Adolphe Hitler. Sa véritable histoire is enkele maanden geleden verschenen bij de Franse uitgeverij Grancher. In België en Frankrijk wordt het boek aan 34 euro verkocht in enkele gespecialiseerde boekhandels, maar het boek kan ook via het internet gekocht worden. Alvast vijf boekhandels bieden het via deze weg aan. Volgens de auteur wordt er regelmatig gesproken over de deportatie van de Joden, de uitroeiingskampen en het racisme, maar is het allemaal toch wat complexer om die periode te begrijpen. Nog volgens de auteur was Hitler diep getroffen door het verschil in levensstijl van de burgerij en de adel die een luxueus leven leidden, en de diepe miserie van de arbeiders. We krijgen vervolgens lange uittreksels uit Mein Kampf, waarna uitgelegd wordt dat de Joden de schuld zijn voor de vijandigheid voor Joden in de nationaal-socialistische ideologie. En dan spreken we zowel over de aanwezigheid van Joden in de bankwereld en de handel, als dat Joodse schrijvers en artiesten ideeën verspreidden ten voordele van het marxisme.

In het 479 bladzijden tellend boek heeft de auteur slechts veertien lijntjes over om te vertellen dat “volgens de officiële versie” er ongeveer zes miljoen Joden hun leven lieten in de Tweede Wereldoorlog. De auteur biedt veel meer plaats voor de revisionistische en negationistische versie van de geschiedenis die beweert dat de gaskamers niet bestaan hebben, en er hooguit maar 500 000 Joden hun leven lieten in concentratiekampen of getto’s. Vanzelfsprekend had Hitler ook niet anders dan het beste voor met de Duitse economie. RésistanceS vergelijkt het boek dan ook met als je een boek zou schrijven over drugs, wijzend op de winsten voor de telers en handelaars, en het nut van drugs voor het verzorgen van sommige ziekten, zonder te spreken over het menselijk leed dat het druggebruik met zich brengt. Het is misschien geen neonazi- of negationistisch boek, het boek doet wel haar best het Derde Rijk te relativeren en banaliseren. Zowat zoals Jean-Marie Le Pen het leven onder het nazi-regime “niet echt onmenselijk” noemde (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080211).

Maar wie is de auteur? Een historicus? Een politicoloog? Een wetenschapper in een ander vakgebied? Niets van dat. Auteur Roland Pirard kan zich enkel op beroemen (nouja) dat hij in de jaren tachtig militant was bij de Franstalige extreemrechtse scène, en vervolgens lid is geworden van het Vlaams Blok/Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond hij als derde op de VB-lijst in Sint-Agatha-Berchem. In die Brusselse gemeente zetelt hij namens het VB in de OCMW-raad. Zijn echtgenote Anne-Marie Stroobants, aan wie het boek is opgedragen: “Aan Anne-Marie, zonder haar had dit boek niet kunnen verschijnen.”, is VB-gemeenteraadslid in Sint-Agatha-Berchem. Gemeente waar de ‘Muscles from Brussels’ Jean-Claude Van Damme nog is geboren. Of het VB evenveel ‘muscles’ zal hebben om zich te distantiëren van haar jongste auteur is af te wachten.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, vlaams belang |  Facebook | | |  Print

EEN BRIEF. VOOR WIE? VOOR BART DEBIE!

Bart Debie (foto 1) krijgt deze week voor de tweede opeenvolgende week een volle bladzijde in Knack. Vorige week een sec portret van Debie naar aanleiding van zijn veroordeling door het Hof van Beroep in Antwerpen. Deze week een pittige brief van Joël De Ceulaer (foto 2) in diens rubriek Op het tweede gezicht. De Ceulaer werd vorig jaar nog door Debie ervan verdacht mee te werken aan deze blog. Iets waar wij toen smakelijk om gelachen hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070510), en Joël De Ceulaer ook blijkt nu. Lees en geniet van de brief. Beste Bart Debie,

“Wat wijlen Jan Theys ooit deed voor het lichte lied, doet u voor extreemrechts: u laat de tijd van toen herleven. Niet eens zo heel erg lang geleden maakten uw meest driftige partijgenoten er nog een erezaak van om op gezette tijden een politieke tegenstander of argeloze voorbijganger in elkaar te timmeren. Vandaag zijn die lui in hoge mate gedomesticeerd, onopvallend gekleed en bevolken zij onze media en parlementen alsof dat de gewoonste zaak ter wereld is. Qua populistische prietpraat en vreemdelingenhaat worden uw politieke makkers tegenwoordig overschaduwd door respectievelijk een komiek uit het Pajottenland en een wandelende carnavalspruik uit Nederland. Terwijl die laatste het wereldnieuws beheerst met een tien minuten durend filmpje over de islam - dat nog niet eens klaar is -, heeft het Vlaams Belang de handen in elkaar geslagen met CD&V en Open VLD om overal in Vlaanderen een armzalig hoofddoekenverbodje goed te keuren. Zo is zelfs het cordon sanitaire officieel opgeheven.

Akkoord, het gebeurt nog wel eens dat een partijgenoot zich wat scherp uitdrukt, maar over de hele lijn bekeken is de pit er toch een beetje uit. Mij zou het niet verbazen mocht Bruno Valkeniers, uw volgende voorzitter, in zijn vrije tijd een cursus bloemschikken volgen. In die context komt u voor de nostalgische waarnemer als een godsgeschenk uit de hemel gevallen. U hebt het destijds als politiechef in Antwerpen zo bont gemaakt dat u onlangs in beroep nog zwaarder werd gestraft dan in eerste aanleg: vier jaar celstraf, waarvan één jaar effectief, en vijf jaar leven zonder burgerrechten. Ik citeer uit het arrest: 'In de periode dat beklaagde de leiding had van dit team deden zich nogal wat feiten voor met beklaagde waar het team niet mee kon leven, onder meer: slagen en verwondingen, het verduisteren van een laptop, het afnemen van gsm-toestellen van verdachten, het toebrengen van schade aan de gebouwen van de stad, racistische uitlatingen, enzomeer...' Uw bijnaam was Bart Penalty, vanwege uw feilloze traptechniek.

Te uwer verdediging liet u optekenen dat u nu eenmaal niet het verkeer stond te regelen, maar dagelijks moest afrekenen met 'crapuul' - zware jongens die er niet voor terugdeinzen om tegenstanders in elkaar te timmeren. Het stak bij u niet zo nauw met regeltjes en rechten. In feite opereerde u op basis van een soort persoonlijke sharia: een alternatief wetboek dat lichtjes vloekt met onze westerse normen en waarden. Toch - of net daarom - laat de partij u niet vallen. Tot Cassatie zich over uw proces heeft uitgesproken, handhaaft Philip Dewinter u als Antwerps gemeenteraadslid, veiligheidsadviseur en uithangbord. Het moet zijn dat ook hij soms bevangen wordt door heimwee naar de tijd van toen - de tijd van parka, penalty en privémilitie. Om optimaal te profiteren van uw pittige imago, wordt u zelfs het gezicht van
www.criminaliteit.org, een website waarop mensen straks de Waarheid zullen kunnen lezen over de misdaad in uw stad. Desgevallend zult u politie en justitie een handje helpen door beelden van verdachten aan de openbaarheid prijs te geven.

Nu heb ik zelf ooit het genoegen gehad door u te worden beschuldigd op uw weblog. U verdacht mij ervan bij te klussen voor het Anti-Fascistisch Front - en dat, schreef u, 'is in strijd met een van de basisregels van de journalistieke deontologie, die zegt dat journalisten hun beroep niet met dat van politiek activist mogen verwarren'. Die verdenking leidde u af uit (1) het feit dat de AFF-site op dinsdag al informatie uit Knack van woensdag publiceerde, en (2) mijn van oudsher ietwat gespannen verhouding met uw partij. Helaas deugde uw speurwerk voor geen meter. Ten eerste verspreidt Knack op dinsdag al een nieuwsbrief, waarop iedereen zich kan abonneren. En ten tweede neem ik in mijn hoedanigheid van salonsocialist alleen schnabbels aan waar ik dik voor betaald word. Dit gezegd zijnde heb ik een eerste tip voor uw criminaliteitswebsite. Op maandagavond 10 december 2007 werd de Marokkaanse Antwerpenaar Ahmed Chigri door twee onbekenden met buizen in elkaar geslagen. Het voorval vond haast geen weerklank in de media. Ik mag hopen dat u niet zult dulden dat deze zaak in de doofpot verdwijnt.”

Bart Debie heeft intussen een ‘Recht van Antwoord’ naar Knack gestuurd. Debie verwijt De Ceulaer opnieuw zijn beroep van journalist te verwarren met dat van politieke activist. En Debie maant De Ceulaer aan wat beleefdheid aan te leren. Debie: “De meest populaire politicus van Nederland (Geert Wilders) een ‘wandelende carnavalspruik’ noemen is niet erg netjes.” Debie vindt dat er “inderdaad” een alternatief wetboek is toegepast in de zaak-Debie. Debie heeft het dan echter niet over het als politieagent afranselen van allochtonen, het ontvreemden van een laptop, het vervalsen van pv’s… Maar over de verzwarende omstandigheid dat Debie lid én mandataris is van het VB. Nochtans is daarover niets terug te vinden in het arrest. Wél bijvoorbeeld dat Debie als lesgever over deontologie bij de politieschool beter zou moeten weten hoe zich te gedragen.

Als uitsmijter citeert Debie Winston Churchill: “Het nieuwe fascisme zal zich tonen als het zogenaamde anti-fascisme.” Een uitspraak die wel vaker geciteerd wordt in geschriften van extreemrechts, van bij VB’ster Janice Laureyssens tot op het neonazistische Stormfront-forum. Winston Churchill is ook de man die in een brief aan de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini schreef: "Zou ik een Italiaan zijn geweest, dan stond ik van het begin tot aan het einde geheel aan uw zijde in uw strijd tegen de bestiale lusten en passies van het leninisme." Churchill had bijvoorbeeld ook kritiek op sociaal vooruitstrevende ideeën als openbare gezondheidszorg en beter onderwijs voor iedereen, en noemde Mahatma Gandhi een "opruiend advocaatje verkleed als fakir". Om Bart Debie te parafraseren: niet erg netjes van Churchill voor de grondlegger van de moderne staat India en het boegbeeld van geweldloosheid als middel om maatschappelijke veranderingen te bepleiten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie |  Facebook | | |  Print

14-02-08

FRANK VANHECKE HEEFT EEN NIEUWE JOB. NU OOK ROELAND RAES NAAR CASSATIE

Wat brengt de toekomst voor sommige VB'ers? VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 2) heeft er alvast een goed oog in. Voormalig VB-senator en -ondervoorzitter Roeland Raes (foto 3) ziet de zaken minder fleurig in, en is een procedureslag gestart om te ontsnappen aan een veroordeling voor zijn negationistische uitspraken.

“Ik ben al twaalf jaar voorzitter. Dat is lang. Ik kon in een automatisme treden en opnieuw mijn kandidatuur stellen. Maar dat is niet goed voor het Vlaams Belang. Dan ben je niet goed bezig. (Karel Dillen was overigens negentien jaar lang voorzitter van het VB – AFF/Verzet.) Ik  werk in het belang van de partij. Geen verstarring. Beter weggaan als de mensen mij nog niet weg willen, dan wanneer ze mij buiten dragen omdat ze mij beu zijn”, zegt VB-voorzitter Frank Vanhecke deze week in ‘t Pallieterke. Het was anders wel een hondenstiel. Frank Vanhecke: “Voorzitter zijn betekent altijd bereikbaar zijn, altijd je telefoon opnemen, altijd je gsm op zak hebben. Dag en nacht beschikbaar zijn. Voorzitter zijn betekent onder meer drie keer per week gaan spreken in de afdelingen. Ook naar de verst afgelegen. (…) Ook word je gevraagd door verenigingen en serviceclubs, dat is minstens een keer per week.”

En wat gaat Vanhecke doen na nadat hij op 2 maart zijn voorzittershamer heeft doorgegeven aan Bruno Valkeniers? Frank Vanhecke: “Ik ga de coördinatie doen van de externe communicatie van het Vlaams Belang. En de internetsite elke dag ‘verzorgen’. De hoofdredactie waarnemen als het ware. Die webstek krijgt elke dag minstens 13 000 bezoekers, soms zelfs tot 80 000. Erg belangrijk dat we daar wat meer zorg aan besteden.” Wij dachten dat die “webstek” met als redacteurs Ludo Leen en Frank Vanhecke’s persoonlijke secretaris Yves Buysse al in goede handen is, maar blijkbaar kan het nog beter. Of  “de coördinatie doen van de externe communicatie van het Vlaams Belang” dan geen hondenstiel is, is maar de vraag. Misschien dat hij Marie-Rose Morel in de hand kan houden, maar Dewinter bijvoorbeeld laat vlugger anti-moskeeliederen persen dan Frank Vanhecke er weet van heeft.

Wie de toekomst iets minder rooskleurig inziet, is voormalig VB-senator en -ondervoorzitter Roeland Raes. Raes heeft een rechtszaak aan zijn broek naar aanleiding van zijn uitspraken begin 2001 in een uitzending van het Nederlandse televisieprogramma Netwerk. Raes uitte in die uitzending zijn twijfels over de jodenvervolging (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/700/39/lang,nl). Het Joodse Forum diende daarop klacht in bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Toen bleek dat het interview in Brussel had plaatsgevonden, liet de Antwerpse raadkamer het dossier overhevelen naar Brussel. Dat was meteen het begin van een procedureslag. Raes’ advocaat zei dat hij te laat op de hoogte was gebracht van die wending en tekende beroep aan. De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verklaarde dat beroep maandag onontvankelijk, maar daarmee is de discussie over waar het allemaal om draait, de uitspraken van Raes, nog niet gestart. Raes gaat in cassatie tegen de uitspraak van de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het wordt daar druk, met al die VB’ers die aanschuiven bij het hof van cassatie (Debie, Raes…).

06:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke |  Facebook | | |  Print

13-02-08

BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN BEVESTIGT STOPZETTEN EIGEN ACTIVITEITEN, ROEPT OP NAAR ANDERE ACTIVITEITEN TE GAAN ZOALS DE NSV-BETOGING IN GENT

12aug1DMUG3Na ons bericht dat Blood and Honour Vlaanderen zegt haar activiteiten tijdelijk op te schorten, en alvast de eerste jaarhelft niets meer te organiseren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080206), belde De Morgen rond om een reactie. Experts in extremisme reageren voorzichtig op stopzetting activiteiten Blood and Honour Vlaanderen kopte de krant zaterdag (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding). Terecht. Alhoewel wij formeel waren over het bericht van Blood and Honour Vlaanderen, en het bericht ernstig namen, maanden wij ook aan tot voorzichtigheid. “Een gewonnen veldslag is nog geen gewonnen oorlog”, schreven we in ons eerste bericht over het tijdelijk stopzetten van de Blood and Honour Vlaanderen-activiteiten. “Al blijft wantrouwen en waakzaamheid gepast, als er goed nieuws is, zeggen we het ook!”, luidde het in een daaropvolgend bericht (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080208). Intussen heeft Blood and Honour Vlaanderen het stopzetten van haar activiteiten bevestigd. Natuurlijk niet zonder de nodige scheldpartijen naar het AFF.

In een nieuw item op het forum voor Blood and Honour-leden zegt Blood and Honour Vlaanderen-kopstuk Wehrwulf28: “Na de mededeling dat we onze activiteiten tijdelijk stopzetten, kregen we vele mails van mensen die met vragen zaten. Echter kan ik deze op dit moment nog niet beantwoorden. Wat ik wel kan zeggen is dat er in de verzinselen van het AFF en verwanten geen waarheid ligt!” Volgens Wehrwulf28 zou het niet waar zijn dat Blood and Honour Vlaanderen tegenwoordig slecht ligt bij buitenlandse Blood and Honour-‘divisies’ wegens de archislechte organisatie van het laatste concert in Wolfsdonk, zou het niet waar zijn dat de benefietavond in Schoten een debacle was, dat er daar “Heil Hitler” en “Juden Raus” zou gescandeerd zijn… Het is nu wachten op de ontkenning dat de foto’s van siegheilende Blood and Honour’ers op de website van Blood and Honour Vlaanderen van het concert in Hever/Boortmeerbeek (foto 1, 12 augustus 2006) en een kleiner concert ergens in Nederland (foto 3, 27 januari 2007) geplaatst zijn door Blood and Honour Vlaanderen zelf.

Wehrwulf28 meent gelezen te hebben dat er onderlinge conflicten zijn bij Blood and Honour Vlaanderen, maar wij hebben uitdrukkelijk geschreven daar geen aanwijzingen voor te hebben. Wehrwulf28 bevestigt dat Surtur bezig is met andere projecten dan Blood and Honour Vlaanderen. Hij blijft echter “een vertrouwenspersoon en vriend van de beweging”. Wie deze Brugse neonazi ergens ziet opduiken, is meteen gewaarschuwd. Wehrwulf28 besluit: “Voor zij die vrezen dat dit het einde is, kan ik enkel het volgende zeggen: soms moet je verdwijnen om sterker terug te komen!” Bonehead, uit Deinze, voor wie de benefietavond in Schoten zijn eerste echte kennismaking was met Blood and Honour Vlaanderen, betreurt de gang van zaken. “Toch kan ik moeilijk onder stoelen of banken steken dat ik ontgoocheld ben en hoop dan inderdaad ook dat we sterker zullen terugkomen.” Hij denkt echter “toch te mogen menen dat een terugkeer van B&H-Vlaanderen lang op zich zal wachten.” De al genoemde Surtur vraagt Bonehead het bericht van Wehrwulf28 nog eens goed te lezen en voegt eraan toe: “Verder hoeft men ook niet het hoe en waarom te begrijpen, het is een voldongen feit, deal with it. En zoals Wehrwulf zegt: het leven begint en eindigt niet met B&H, legio mogelijkheden genoeg om actief te zijn.”

Wehrwulf28 schreef inderdaad: “Het tijdelijk stopzetten van de B&H Vlaanderen activiteiten betekend (sic) niet dat we van de straat verdwijnen! Integendeel! Er zijn voldoende activiteiten geplant (sic) door andere rechtse groeperingen waaraan men kan deelnemen. Ik hoop jullie bv allen te zien op de NSV betoging.” En dat terwijl de NSV zegt voor haar betoging in Gent op 6 maart eerstkomend “enkel diegenen” uit te nodigen “die op een waardige manier uiting kunnen geven aan hun radicalisme” (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080210). Het is een schande!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

OPEN (?) VLD KRIJGT DEKSEL OP DE NEUS IN LIER

In reactie op het hoofddoekenverbod voor loketbeambten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5480263/petitie-tegen-hoofddoekenverbod-in-lier en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080201) bevriest de allochtone gemeenschap van Lier elke vorm van samenwerking met het stadsbestuur. "Er werd nooit gediscussieerd over filosofische of andere kentekens, alleen over hoofddoeken. De moslimgemeenschap voelt zich dan ook geviseerd", luidt het in de brief gericht aan burgemeester Marleen Vanderpoorten (foto, Open VLD). "De reacties van onze leden zijn duidelijk. Voor hen is een verdere samenwerking absoluut onmogelijk en onwenselijk."

Ondanks de grote belangstelling voor tal van interreligieuze en interculturele activiteiten worden alle geplande acties voor 2008 door de allochtone gemeenschap gestaakt. "De multiculturele wandelingen, die jaarlijks een duizendtal bezoekers lokten, zullen niet worden voortgezet. Voor de Stad van de Smaak hoeft Lier ook niet meer te rekenen op een multiculturele hapjesmarkt of op een culinaire wandeling. Geen herhaling meer van het succes van de Open dag bij de Marokkaanse gemeenschap." Het Vlaams Belang zal niet liever hebben, maar de allochtone gemeenschap in Lier ziet geen andere mogelijkheid om het Lierse stadsbestuur duidelijk te maken dat het een light versie van het VB-programma uitvoert.

Marleen Vanderpoorten kondigt aan volgende week in gesprek te gaan met de Lierse allochtone gemeenschap, maar zegt er meteen bij niet te zullen afwijken van het in de gemeenteraad (met hulp van het VB, nvdr.) goedgekeurde hoofddoekenverbod. Wordt zo een ‘dialoog’ niet van bij de start bemoeilijkt? Burgemeester Vanderpoorten wordt kwalijk genomen het hoofddoekenverbod ‘holderdebolder’ goedgekeurd te hebben, en daarover niet vooraf in dialoog te zijn gegaan in de tot aan de gemeenteraadszitting van 28 januari goed werkende overlegstructuren tussen de stad en de allochtone gemeenschap. Of men voor of tegen een hoofddoekenverbod is, hier hebben de vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap in Lier toch wel een punt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, cordon sanitaire |  Facebook | | |  Print

12-02-08

LANCERING CRIMINALITEITSWEBSITE UITGESTELD. VB'ER NEEMT LOOPJE MET DE WAARHEID (1)

Het-Nieuwsblad-kopIn tegenstelling tot wat Bart Debie (foto 1) eerder zei, gaat de criminaliteitswebsite van het VB deze week nog niet on line. “We zijn er technisch nog niet klaar voor”, zei Filip Dewinter gisteren aan Gazet van Antwerpen. “Even geduld nog, we zijn het technisch nog aan het afwerken”, bevestigde Bart Debie op zijn weblog. Debie is intussen in zijn nopjes met een internetpeiling van Het Nieuwsblad waaruit moet blijken dat 73,6 % zijn criminaliteitswebsite een goed idee vindt. We krijgen het te lezen met een afdruk van het bericht uit Het Nieuwsblad. Eerder plaatste Debie ook een kop uit Gazet van Antwerpen op zijn weblog: Klacht Debie bij gerecht en Bureau voor integriteit. "Janssens liegt”. Dat Gazet van Antwerpen de kritiek van Debie op Janssens verwerpt, en afdoet als “muggenzifterij”, schreef Debie er niet bij. Zoals hij ook niet een andere kop uit Het Nieuwsblad (foto 2, klik op de foto voor een grotere afbeelding) de voorbije dagen op zijn weblog zette (Gaat Patrick Janssens te ver met aantijging tegen Bart Debie? "In strijd tegen fascisme kan je niet ver genoeg gaan").

Bart Debie heeft wel eens meer last van selectiviteit. Dat bleek het voorbije weekend nog eens als hij in de Antwerpse editie van Het Nieuwsblad een interview over twee volle bladzijden kreeg. “We laten hem vandaag uitgebreid aan het woord. Niet om hem een platform te geven, wel om hem kritisch te duiden. Zodat de lezer zelf beter kan oordelen over de veroordeelde politiecommissaris”, schreef de krant. Maar we vragen ons af of dat gelukt is. Het Nieuwsblad heeft, samen met zusterkrant De Standaard, de verdienste om het arrest in de zaak-Debie on line te zetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080202), maar dat betekent nog niet dat elke lezer dat interview leest met een grondige kennis van het arrest-Debie. En zo kan Debie een paar keer ernaast praten. “Zich eruit lullen”, om het in de taal van Debie te zeggen. Als Debie spreekt over De Morgen heeft hij het meteen over “de linkse hufters”, wijzelf werden door Debie ook al geduid in gelijkaardige bewoordingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071227).

Beperken we ons tot drie voorbeelden uit het Het Nieuwsblad-interview, waarvan een verkorte versie overigens ook in De Standaard van het voorbije weekend verscheen. 1. Op de vraag of Debie’s gespierde politietechnieken, net zoals de nieuwe website, ‘de grenzen van de wet verkennen’ is, antwoordt Debie: “De wet aftasten… tja, bijvoorbeeld een stormram gebruiken bij een huiszoeking. Daar was toen geen enkele regel over. En wat niet verboden is, dat mag.” Maar daar gaat het niet over, in eerste aanleg noch in beroep. Het arrest bevestigde wat de rechter in eerste aanleg had vastgesteld, met name dat in het proces-verbaal over een huiszoeking “valselijk” vermeld werd “dat het pand langs de voordeur betreden werd die niet slotvast was en zonder schade noch wanorde aan te richten, terwijl deze voordeur wel slotvast was en zelfs met grote schade opengebroken werd door het gebruik van de stormram.” Rechtbank van Eerste Aanleg noch Hof van Beroep spreken zich niet uit over het gebruik van een stormram, wel over het verdoezelen van de feiten. “Onaanvaardbaar in een democratische rechtstaat.”

2. Debie andermaal in Het Nieuwsblad: “Ach, die rechters zeggen dat het onschuldige mensen waren die slagen kregen van de politie. Die zogenaamd onschuldige slachtoffers, dat zijn overvallers, verkrachters, drugshandelaars, mensenhandelaars, relschoppers, hooligans… Er zijn er zelfs bij die nu een jarenlange gevangenisstraf uitzitten. Dat is crapuul.” Wat zegt het arrest wél? “Het overtreden van fundamentele regels uit het strafprocesrecht, de schending van individuele mensenrechten, de aantasting van de fysische integriteit van mogelijke verdachten, soms zelfs van onschuldige mensen zoals (naam onleesbaar gemaakt door De Standaard/Het Nieuwsblad) kan niet getolereerd worden en zeker niet wanneer deze overtredingen, schendingen en aantastingen uitgaan van politiefunctionarissen van wie men mag verwachten dat precies zij diegenen zijn die deze fundamentele regels dienen na te leven en de fundamentele rechten van de rechtsonderhorigen dienen te waarborgen.” Door het onleesbaar maken van de naam of namen kunnen we niet met zekerheid zeggen over hoeveel mensen het Hof bij de ‘onschuldigen’ rekent, maar het is zeker niet de waslijst van zevenentwintig namen die Debie op zijn weblog bekendmaakte en in Het Nieuwsblad aanduidde als schurken en erger.

3. Na de geciteerde opsomming van “crapuul” vraagt Het Nieuwsblad of je die als agent dan mag folteren? Debie: “Dat zeg ik niet. Als je het dossier grondig onderzoekt, zal je vaststellen dat er veel sprake is van verwarring: was het nu die agent die sloeg, of die agent. Ik ben door het hof van beroep veroordeeld voor slagen waarvan het zogenaamde slachtoffer zelf zegt dat ik het niet was.” Debie probeert zich hier eruit te praten door te verwijzen naar een ondergeschikte, maar die handelde wel onder het gezag van Bart Debie en nergens is aangetoond dat Debie het geweld heeft proberen in te dijken. Integendeel. Het is gelijkaardig aan de zowel door Eerste Aanleg als door Beroep als racistisch gekwalificeerde uitspraak “Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen.” Die uitspraak werd gedaan op een ogenblik dat vijf arrestanten met hun gezicht tegen een muur stonden. Vandaar dat de gearresteerden niet met zekerheid kunnen zeggen of het Debie dan wel een andere politieagent is die die uitspraak heeft gedaan. Maar het betekent daarom nog niet dat die uitspraak niet is gedaan, of niet tot een veroordeling zou mogen leiden (zie ons bericht hieronder).

Het Nieuwsblad is terecht kritisch voor de verklaringen van Debie, maar een paar keer teveel ontbreekt toch de duiding waaruit duidelijk wordt dat Debie nooit het hele verhaal brengt, tot zelfs de feiten manipuleert en verkeerd voorstelt. En zo krijgt Debie sympathie die hij niet verdient.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, media |  Facebook | | |  Print

VB’ER NEEMT LOOPJE MET DE WAARHEID (2)

Amper een uur na het bekend worden van het arrest in de zaak-Debie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080131) schreef Bert Deckers (foto: de jongeling naast Bart Debie die een Deense vlag vasthoudt), voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren en VB-personeelslid, op zijn blog: “Bart Debie werd vandaag veroordeeld tot vier jaar celstraf waarvan 1 jaar effectief. Een niet te bewijzen racistische uitspraak van Debie kost hem één jaar van zijn leven. Zonder de aanklacht voor racisme zou Bart immers geen vier maar drie jaar celstraf krijgen... Uiteraard wens ik Bart alle steun toe die hij nodig heeft!” Deckers lanceerde onmiddellijk op Politcs.be een discussie over de zaak-Debie zoals die door Deckers voorgesteld wordt. Wat Deckers natuurlijk niet deed, is even nagaan wat het Hof van Beroep precies zei over die “niet te bewijzen racistische uitspraak van Debie”.

Wij zullen het dan maar doen, altruïstisch als altijd. “De eerste rechter heeft een te enge feitelijke interpretatie gemaakt door de tenlasteleggingen enkel te beoordelen vanuit de vraag of beklaagde (Bart Debie, nvdr) zelf de uitspraak ‘Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen’ heeft gedaan dan wel er door zijn gedrag heeft toe bijgedragen. Het staat buiten kijf dat deze uitspraak discriminerend is, vermits zij een spottende, denigrerende en negatieve beoordeling inhoudt van personen die in het kader van hun afkomst en cultuur een offerfeest houden en daarbij gelijkgesteld worden met de schapen die traditioneel op zulk feest worden geslacht. Door zulke uitspraak werd in hoofde van de arrestanten een direct onderscheid gemaakt op grond van afkomst en etnie, vermits bij zulk gezegde duidelijk de doelstelling voorligt om de betrokkenen negatief af te schilderen bij vergelijking met de meerderheid van de bevolking die in haar afkomst en cultuur zulk offerfeest niet kent.” Gelet op de eerder in het arrest al behandelde geweldaden vindt het Hof dat “die uitspraak enkel het trieste hoogtepunt is geweest van een optreden waarbij de arrestanten discriminerend, hatelijk en gewelddadig werden behandeld omwille van hun Turkse afkomst.”

“Het Hof weerhoudt dat niet voldoende is aangetoond dat beklaagde de bedoelde uitspraak zelf heeft gedaan. Het staat evenwel vast dat: de gewelddaden pas echt begonnen zijn wanneer (…) als laatste van de vijf werd binnengebracht; beklaagde (nogmaals: Bart Debie dus, nvdr) die avond de meest agressieve was, hij had de leiding en moedigde de anderen aan tot agressiviteit; beklaagde de meeste slagen uitdeelde (…); beklaagde oorzaak was van het machtsmisbruik (…); beklaagde werd herkend als de persoon die zeer kwaad en furieus tekeerging, hij had de leiding, liet de zaak escaleren en trok de anderen mee (…); de vijf Turkse arrestanten op bevel van beklaagde op een rij moesten gaan staan met hun gezicht tegen de muur; de hogervermelde uitspraak werd gedaan op het ogenblik dat de vijf arrestanten op een rij stonden met het gezicht tegen de muur. Op grond van de voorliggende feitelijke gegevens staat het vast dat beklaagde zijn collega’s-ondergeschikten heeft opgehitst en dat deze zich lieten meeslepen door de opruiende taal van hun overste. Beklaagde gebruikte daarbij het meeste geweld. Het is duidelijk dat het door het bijzonder agressieve gedrag van de leidinggevende beklaagde is geweest dat de uitermate afwijkende behandeling van de arrestanten heeft kunnen plaatsvinden zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan. De uitspraak – door wie van de aanwezige politiefunctionarissen dan ook gedaan – is slechts de verbale veruitwendiging van de door beklaagde gecreëerde sfeer en handelswijze, en toont aan dat het optreden van beklaagde gericht was op het afwijkend, hatelijk en gewelddadig behandelen van de arrestanten omwille van hun afkomst en etnie. Zoals uit de feitelijke gegevens blijkt heeft de beklaagde aangezet tot dit gedrag wegens de aangehaalde redenen en is derhalve na nieuw onderzoek door het Hof zijn schuld aan de (…) tenlasteleggingen (…) bewezen geworden.”

Bert Deckers maakte zich op het discussieforum dat hij opende bekend als “burger”, alsof hij een burger is als om het even welke andere. Hij vroeg er om de zaak-Debie “eens objectief te bekijken” maar een correcte voorstelling van de zaak kon er bij hem niet af. Bert Deckers is niet anders dan Bart Debie. Zou het toeval zijn dat ze beiden lid zijn van dezelfde partij?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, media |  Facebook | | |  Print

11-02-08

LE PEN OPNIEUW VEROORDEELD. VB OP ETENTJE BELGISCH FRONT NATIONAL.

Jean-Marie Le Pen, de leider van het Franse Front National (FN) waar Koen Dillen zoveel goede herinneringen aan heeft (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080130), is vrijdag tot drie maanden gevangenis met uitstel en een boete van 10 000 euro veroordeeld omdat hij de Duitse bezetting “niet echt onmenselijk” noemde. De rechtbank achtte Le Pen schuldig aan medeplichtigheid en verdediging van oorlogsmisdaden, en aan het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid.

Het is niet de eerste keer dat Le Pen een dergelijke uitspraak deed en ervoor veroordeeld werd. In 1965 werd Le Pen al eens veroordeeld voor het verheerlijken van oorlogsmisdaden met zijn platenmaatschappij Serp. In 1988 werd Le Pen veroordeeld omdat hij het bestaan van de gaskamers slechts een detail in de geschiedenis van de Tweede Werelfoorlog had genoemd. In 1990 werd Le Pen veroordeeld wegens “choquerende en ontoelaatbare” uitspraken die van geen respect getuigen voor de overlevenden van de nazi-uitroeiingskampen. In 1993 werd Le Pen veroordeeld voor de woordspeling “Durafour-crématoire” die verwijst naar de gaskamers.  In 1997 werd Le Pen veroordeeld voor een herhaling van zijn uitspraak dat de gaskamers maar een detail zijn in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Desondanks staat een foto van Filip Dewinter die Jean-Marie Le Pen ontmoet prominent in Dewinters huiskamer (zie: http://www.youtube.com/watch?v=HoXRviYjWAQ). Maar het zijn niet enkel Dewinter en Dillen die een boontje hebben voor Jean-Marie Le Pen.

Woensdag 30 januari was Jean-Marie Le Pen in Brussel voor een etentje (foto 1) op uitnodiging van Michel Delacroix (foto 2) die het Belgische Front National in handen heeft genomen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071130). Tijdens de campagne voor de federale verkiezingen op 10 juni vorig jaar zei VB-voorzitter Frank Vanhecke nog dat het VB weinig of niets te maken heeft met het Belgische FN, maar wie was er ook op het etentje bij het Belgische FN? VB-senator en zakenman Freddy Van Gaever. Niet uit sympathie voor het Belgische FN, maar om de gesprekken met Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch verder te zetten nadat Le Pen en Gollnisch vorig jaar naar Antwerpen waren afgezakt voor de begrafenis van Karel Dillen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070508). Van Gaever kreeg wel geen plaats aan de tafel met Jean-Marie Le Pen, maar mocht naast Bruno Gollnisch aan tafel. Le Soir ving op dat Van Gaever en Gollnisch over de luchtvaart spraken (Van Gaever is stichter van de luchtvaartmaatschappijen Delta Air Transport, Van Gaever Airlines en VLM), en over de Franse wijn spraken. Niet verwonderlijk met een Fransman aan tafel zou je denken, maar Freddy Van Gaever kent er ook wat van. In de omgeving van Saint-Emilion, in Zuid-Frankrijk, beheert Van Gaever niet minder dan negentien wijndomeinen.

Gazet van Antwerpen bracht dit weekend over twee volle bladzijden verslag uit van een bezoek aan die wijndomeinen in gezelschap van Freddy Van Gaever himself. Volgens Van Gaever hebben alleen de Franse wijnen van de hogere middenklasse – zoals die op zijn domeinen – nog toekomst. We hadden het kunnen denken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, internationaal, fn |  Facebook | | |  Print

10-02-08

"DE NSV: RECHT VOOR DE VUIST."

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) verstuurde donderdag een persmededeling nadat ze in De Morgen diezelfde dag had gelezen dat Blood and Honour’ers van plan waren naar de NSV-betoging op 6 maart in Gent te trekken. Datzelfde nieuws stond een dag eerder al op deze weblog, en minstens vanuit Antwerpen en Leuven bezoeken NSV’ers dagelijks deze weblog. Maar nu de zaak De Morgen haalde, moest gereageerd worden.

De NSV-persmededeling haalde geen enkele krant. De persmededeling was dan ook nogal lachwekkend, om niet te zeggen: leugenachtig. NSV’ers ‘Vice-Praeses’ Arno D’hooghe en ‘Senior Seniorum’ Gert Gillis “wensen duidelijk te benadrukken” dat er op de NSV-betoging “geen plaats is voor groeperingen als B&H daar deze geen representatieve en acceptabele vertegenwoordigers zijn van het Vlaams-nationalisme. De ideeën en methoden van B&H staan haaks op die van een traditionele en academische studentenvereniging als de NSV!”. D’hooghe en Gillis zeggen dat de NSV “enkel diegenen uitnodigt die op een waardige manier uiting kunnen geven aan hun radicalisme”. Dat de NSV een “traditionele” studentenvereniging zou zijn, lijkt ons raar gezien de meeste studentenverenigingen a-politiek zijn, en je dat toch niet van de NSV kan zeggen. Alleen in aantal bieravonden en bezoeken aan brouwerijen is de NSV misschien vergelijkbaar met een andere studentenvereniging. Dat de NSV een “academische studentenvereniging” zou zijn, is al helemaal van de pot gerukt. Dan is een actiegroep als Voorpost, waarmee het NSV vaak in één adem genoemd wordt, ook een academische vereniging. Dat de NSV “enkel diegenen uitnodigt die op een waardige manier uiting kunnen geven aan hun radicalisme” is de sterkste dijenkletser.

NSV-stichter en toekomstig VB-voorzitter Bruno Valkeniers zei vorig jaar in een interview in De Standaard over zijn NSV-jaren: “Ach, je bent jong en je wilt wat. Dan zoek je de weg van de radicaliteit. Ik schaam me niet voor dat occasionele straatgeweld.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4128762/coming-man-bruno-valkeniers-is-oudgediende). Wim Van Dijck, een ander VB-parlementslid dat uit de NSV is voortgekomen, ziet het zo: “Uiteraard was (en is) de NSV geen postzegelclub, maar een politieke vereniging, met ‘actie’ als één van haar basispijlers. (…) Als de NSV zich een plaatsje wilde veroveren aan de campussen, zouden er hier en daar wel eens klappen vallen.” Jeffrey De Keyser zegt in zijn scriptie De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang: “Het opstellen van een inventaris van het NSV-geweld zou ons (…) te ver leiden.” De Keyser beperkt zich dan maar tot wat daarover terug te vinden is in officiële NSV-publicaties. Op het Vlaams Nationaal Zangfeest in 1980 protesteren mensen tegen het zingen van het Zuid-Afrikaanse (apartheids)volkslied Die Stem van Suid-Afrika. Ze worden door omstaanders hardhandig verwijderd. NSV-stichter Edwin Truyens zegt in het NSV-blad Signaal dat die mensen niet verwonderd moeten zijn dat ze een pak rammel moeten incasseren. Nog in Signaal geeft Anton De Grauwe een verklaring voor het karakter van de NSV: de NSV dient niet “om te tateren over artificiële problemen, maar wel om te bewegen, te strijden, zonodig te vechten voor waardevolle tradities en idealen.”

Het Gentse VB-gemeenteraadslid en voormalig VB-parlementslid Ortwin Depoortere maakte in 1996 in het NSV-blad Branding een balans van de verschillende actiegroepen ter extreem rechterzijde, en komt tot het besluit: “Gelukkig wordt de NSV nog altijd in de rechte banen geleid en is onze slagzin nog altijd: ‘NSV, recht voor de vuist’!” De jongste jaren luidt het dat de NSV geweld “ten stelligste” afkeurt, maar toch is geweld nooit ver uit de buurt bij de NSV. Als de NSV in 2005 in Leuven betoogt tegen de viering van 175 jaar België sloegen groepjes skinheads, die mee opstapten met de NSV’ers, een aantal linkse tegenbetogers in elkaar. Op het Ladeuzeplein beukten enkele NSV-studenten de deuren van een broodjeszaak in, plooiden enkele rolluiken om en bekogelden de woning met verfbommen. “Ze daagden ons uit door ons van bovenaf met glazen te bekogelen”, verklaarde de NSV. Alsof je dan niet beter wat vlugger doorstapt dan het desbetreffend huis te vernielen. Voorafgaande aan de laatste NSV-betoging, vorig jaar in Antwerpen (foto 1 en 2), werden enkele linkse studenten gemolesteerd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070305). De betoging zelve (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070309) eindigde alweer in gewelddaden met een café, aan de plaats waar de NSV-betoging ontbonden werd, waarvan de inboedel vernield werd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070310).

De NSV zegt dat de vijf mensen die nu in Antwerpen voor de rechtbank gedaagd zijn voor vernielingen aan café Markies De Sade (foto 3) geen NSV’ers zijn, en het ook nooit geweest zijn. Dat kan best. Als alleen NSV’ers aan de NSV-betoging hadden deelgenomen, had men ze evengoed in een autobus kunnen steken en een rondrit in Antwerpen kunnen geven. Op de NSV-betoging zagen we vooral een zeer divers publiek dat zich aangetrokken voelde tot de NSV-betoging: van Blood and Honour’ers over VB-mandatarissen tot hoogbejaarde Vlaamse nationalisten. De kans dat niet-NSV’ers na afloop van de NSV-betoging betrokken zouden geraken bij gewelddaden was dan ook groter dan dat het NSV’ers zouden zijn. We hebben de NSV echter nog niet horen ontkennen dat de geweldenaars uit de NSV-betoging kwamen. In Gent, waar de NSV op 6 maart wil betogen, nemen ze maar best hun voorzorgen. Morgen spreekt de rechtbank zich uit over de betrokkenheid van de vijf gedaagden bij de vernielingen na afloop van de laatste NSV-betoging in Antwerpen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

VB-PARTIJRAAD STEMT IN MET KANDIDATUUR VAN BRUNO VALKENIERS VOOR HET PARTIJVOORZITTERSCHAP

VB-telling

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paulo |  Facebook | | |  Print

09-02-08

MET DEWINTER NAAR 'EXTREEMRECHTSE' STAND-UP COMEDIAN HAN SOLO

Als Filip Dewinter naar een stand-up comedian gaat zien, is dat blijkbaar nieuws. Gazet van Antwerpen had een halve bladzijde over voor een interview met Han Coucke die met zijn Vlaams, extreemrechtse alter ego Han Solo twee voorstellingen zou geven in de Scheldestad. “Met succes, Filip Dewinter zakt zaterdag af naar Solo’s voorstelling in het Antwerpse Fakkeltheater”, schreef Gazet van Antwerpen in vette letters.

Toen hij zijn diploma van industrieel ingenieur elektronica op zak had, besloot Han Coucke nog een jaartje toneelopleiding te volgen. Maar het stopte niet met één jaar. Met Frank Van Erum vormde hij het cabaretduo Gino Sancti dat in 2002 de Wim Sonneveldprijs in Amsterdam en de Humorologie in Marke won. Vier seizoenen lang was Han Coucke te zien in de VTM-serie De Kotmadam. Als Han Solo haalde Coucke vorig jaar de finale van Humo’s Comedy Cup. Zijn eerste avondvullende voorstelling als Han Solo, voorstelling die Racist heet (foto 1, klik op de foto voor een grotere afbeelding van de affiche), ging vorige maand in première in het zaaltje van (Vuile Mong en) De Vieze Gasten (zie:
http://www.deviezegasten.org) in Gent. Het personage Han Solo is een 32-jarige jongeman wiens hobby is trektochten maken, die nog bij zijn moeder woont en extreemrechtse standpunten huldigt. Overigens naar het voorbeeld van een bestaande man uit Coucke’s geboortedorp Zulte, lid van het Vlaams Belang.

Zoals het VB’ers betaamt trekt Han Solo ten strijde tegen onaangepaste moslims (én aangepaste moslims), luie Walen en nichterige homo’s. Niet iedereen zal ermee kunnen lachen, maar naar het einde van de show levert Han Solo ook zoveel kritiek op de emancipatie van de vrouw dat je wel moet denken dat al wat hij vertelt er zó over is, een beschamende spiegel voor sommige Vlamingen. Al is het natuurlijk niet zeker dat iedereen de dubbele bodem ziet. Dat overal ten lande wel een paar VB’ers naar de voorstelling gaan kijken, lijkt ons een verdacht teken aan de wand. Al willen we ze ook niet verdenken van geen gevoel voor humor te hebben. Een paar fragmenten en een gesprek met Han Coucke in De Zevende Dag vind je hier:
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.232139.

Vorige zaterdag kwam Filip Dewinter kijken. De man struikelde over de derde trede van de Zwarte Zaal. (Ze hebben bij het Fakkeltheater twee zalen: de Rode Zaal en de Zwarte Zaal. Han Solo was geprogrammeerd in de Zwarte Zaal.) Dewinter struikelde over de derde trede, maar kon toch beletten dat hij met zijn gezicht vooruit languit op de trap viel. In zijn gevolg: zijn echtgenote, zijn privé-chauffeur en Eric Deleu, Vlaanderens eerste VB-gemeenteraadslid en reclameman van het VB, met zijn eega. Op het einde van de voorstelling toonde Han Solo een grote pot sperma die hij bij had voor de dochters van Dewinter. Dewinter nam de pot sperma in ontvangst en poseerde daarbij zelfs voor een fotograaf (foto 3). Han Solo had intussen zijn achterwerk ontbloot, waar “normvervaging” op stond. De “a” was niet zichtbaar. Hans Solo: “Daarvoor heeft Filip te diep in mijn … geschreven.”

Na de voorstelling vond Dewinter in het café van de Zwarte Zaal zijn VB-vrienden terug. Onder hen: Gust Moors, oud-VMO’er en een van de eerste betaalde medewerkers van het VB, als loopjongen. Bert “Moest ik 18 jaar geweest zijn ten tijde van de VMO zou ik geen seconde getwijfeld hebben er bij te gaan!” Deckers, voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren. En helemaal vanuit ’s Gravenwezel naar De Grote Stad gekomen: Marijke Dillen. Niemand van het publiek dat de voorstelling van Han Solo volgde, voelde de behoefte om met iemand van het VB-gezelschap een praatje te slaan. Meer zelfs, terwijl het toch niet de gewoonte is van het Fakkeltheater-publiek was zowat iedereen een dik half uur na de voorstelling naar elders vertrokken. Dewinter en zijn gezelschap waren ongeveer de enigen die nog in het café van de Zwarte Zaal bleven hangen. Het is natuurlijk eens wat anders dan het rokerige De Leeuw van Vlaanderen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, cultuur |  Facebook | | |  Print

BRUNO VALKENIERS VOOR DE VB-PARTIJRAAD

Vandaag vergadert de VB-partijraad over de kandidatuur van Bruno Valkeniers voor het partijvoorzitterschap. Gezien Valkeniers de enige kandidaat is, zal de partijraad het vlug eens zijn over de kandidatuur die ze op 2 maart aan een VB-congres zal voordragen.

"Komt dat zien, komt dat zien", denken ze bij het VB want er zijn meer dan veertig opstapplaatsen voorzien voor bussen die de deelnemers aan het partijcongres naar het ICC in Gent moeten brengen. AFF/Verzet stuurde echter al een verslaggever naar de VB-partijraad vandaag, op een nog geheim gehouden locatie. Morgen hier: een exclusief beeldverslag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print