08-05-08

PARLEMENTSLEDEN BERADEN ZICH. WETSVOORSTEL PETER VANVELTHOVEN / DAVID GEERTS OM BLOOD AND HONOUR EN HAAR ACTIVITEITEN IN ONS LAND TE VERBIEDEN

Vandaag komen in het federaal parlement, op uitnodiging van de nieuwe, jonge parlementsleden Sofie Staelraeve (Open VLD) en Meyrem Almaci (Groen!), parlementsleden van verschillende fracties bijeen om zich te beraden over een wetsvoorstel om organisaties als Blood and Honour Vlaanderen te verbieden. Onmiddellijke aanleiding zijn de bijeenkomsten van Blood and Honour Vlaanderen op 19 april (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080420), en de oproep van minister Patrick Dewael (Open VLD) om zo’n wet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080418). De Koppen-reportage met in het geheim opgenomen beelden van de Blood and Honour-bijeenkomsten in Mechelen, Wolfsdonk en Bellegem (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.297803) heeft enkel maar het gevoel versterkt dat iets moet ondernomen worden tegen de ‘vrijheid, blijheid’ van de neonazi’s in ons land.

Professor media- en communicatierecht aan de universiteiten in Leuven en Antwerpen Leo Neels vindt dat de politie kan en moet optreden tegen “haatspuwende” bijeenkomsten als van Blood and Honour Vlaanderen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080503), en is daar meer voor te vinden dan voor het buiten de wet stellen van een organisatie als privémilitie. In De Standaard zei hij daarover het voorbije weekend: “Ten eerste is de bewijslast daarvoor erg hoog. En organisaties die buiten de wet worden gesteld, verschijnen al snel in een andere vorm of met een andere naam. Dan krijg je een kat-en-muisspel.” Parlementsleden als Peter Vanvelthoven (SP.A) en Sofie Staelraeve toonden zich verheugd over het parket van Kortrijk dat het voornemen geuit heeft om een opsporingsonderzoek op te starten, maar vinden dat een preventieve aanpak toch wenselijk is. En ook daar is wat voor te zeggen. Zo werd op 4 mei 1981 de Vlaamse Militanten Orde (VMO) verboden op basis van de wet over privé-milities. De groep probeerde zich nog wel verder te zetten als de Odal-groep, maar had onder die naam toch niet meer een ‘naam en faam’ als de oude VMO. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft altijd beide pistes verdedigd: een wet als het kan, maar intussen kan en moet het huidig arsenaal aan wetten gebruikt worden tegen organisaties als Blood and Honour Vlaanderen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070322).

Op de bijeenkomst vandaag start men niet van een ‘wit blad’. Open VLD vertrekt van het wetsvoorstel T’Seyen-Marinower (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070318) maar beseft wel dat er nog verbeteringen aangebracht moeten worden. Het is immers bekend dat de Liga voor Mensenrechten nogal wat bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070414) spijts de goede bedoelingen van de indieners van het voorstel. Groen! kijkt uit naar waar de meeste consensus over kan bereikt worden. De SP.A heeft pas een wetsvoorstel neergelegd om organisaties als Blood and Honour te verbieden door een uitbreiding van de wet op de privé-milities. De parlementsleden Peter Vanvelthoven en David Geerts argumenteren in een samenvatting: “Dit wetsvoorstel wil ondemocratische verenigingen verbieden”, waarna ze in een toelichting verwijzen naar de Blood and Honour-bijeenkomsten op 19 april: “Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft in het parlement aangekondigd dat hij wetgevende initiatieven wil treffen om in de toekomst neonazistische bijeenkomsten te verbieden. Wij kunnen daar alleen maar mee instemmen. Dit weekend plant de Vlaamse tak van het neonazistische Blood and Honour twee Hitlerherdenkingen op een nog onbekende plek. Daar zullen onder meer de Nederlandse Hitlerlookalike Stefan Wijkamp en een muziekgroep die oproept Joden af te slachten present geven. Daarom stellen wij voor om dergelijke organisaties onder het regime van de wet op private milities te stellen, meer bepaald om groeperingen, die een gevaar betekenen voor onze democratie, omwille van daden van terrorisme, negationisme of racisme, te verbieden.”

Het wetvoorstel zelve luidt: “Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Artikel 2. In het opschrift van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden na de woorden ‘private milities’ de woorden ‘en ondemocratische groeperingen’ ingevoegd. Artikel 3. In artikel 1 van dezelfde wet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt: ‘Zijn eveneens verboden elke organisatie of groepering van private personen, die een gevaar betekenen voor de democratie, omwille van daden of activiteiten van terrorisme, negationisme of racisme’. Artikel 4. In artikel 1bis van dezelfde wet wordt een 3° toegevoegd, luidend als volgt: ‘3° het houden of de deelname aan activiteiten van organisaties of groeperingen bedoeld in het laatste lid van vorig artikel.” Net als met het wetsvoorstel-T’Seyen rijst hier de vraag of het doel niet voorbij geschoten wordt. Op het eerste zicht is het raar in een samenvatting te lezen dat het doel van de wet is “ondemocratische verenigingen (te) verbieden”, terwijl in feite neonazistische organisaties bedoeld worden. Met wat slechte wil kan men onder “ondemocratische verenigingen” nog wel meer bedoelen dan neonazistische organisaties. Werk dus voor parlementsleden en juristen om dit te verfijnen, maar het mag ook weer geen eindeloze discussie worden. Blood and Honour Vlaanderen heeft al haar volgende activiteiten aangekondigd (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080502), en we zijn het er toch over eens dat we de kwalijke activiteiten als die van Blood and Honour in ons land niet langer willen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.