27-05-08

VRIJMETSELARIJ: HET VB ZIET WEER SPOKEN

Zaterdag maakte La Libre Belgique bekend dat het Vlaams Belang een lijst met namen van vrijmetselaars op het internet had geplaatst. Een paar kranten namen gisteren het bericht kort over (De Standaard, De Morgen on line…); Gazet van Antwerpen bracht het nieuws over het bekend worden van een lijst met vrijmetselaars uitgebreider, maar zonder de rol van het VB erbij te vermelden.

Website ontmaskert bekende logebroeders titelde Gazet van Antwerpen, waarna de krant een opsomming geeft van een aantal bekende logebroeders die op een Wikipedia-pagina staan. Schepen-volksvertegenwoordiger Robert Voorhamme (SP.A) bevestigt zijn lidmaatschap. Robert Voorhamme: “Ik ben sinds 1991 lid van de Antwerpse loge van De Gulden Passer. Ik heb daar ook nooit een geheim van gemaakt. (…) De loge is een zeldzame plaats waar je met mensen van allerlei gezindten in een open sfeer kan praten over de meest gevarieerde onderwerpen. Er wordt niet dogmatisch gedacht en iedereen is voorstander van vrij onderzoek. (…) Maar tegenwoordig ga ik niet meer regelmatig, ik heb er geen tijd meer voor.” De krant belde ook Gaia-boegbeeld Michel Vandenbosch op… en alhoewel op de Wikipedia-lijst blijkt die helemaal geen lid te zijn van de loge. Michel Vandenbosch: “Hoe komen ze erbij? Ik ben wel vrijzinnig pluralist, misschien heeft ze dat op het verkeerde pad gezet. Niet dat ik iets tegen de loge heb. Iedereen heeft het recht om zich te verenigen, zolang er geen ethisch laakbare of inhumane denkbeelden worden gepropageerd. De loge is geen criminele organisatie, dus ze mag van mij haar gang gaan. (…) Dit doet mij denken aan die keer dat Gaia op een lijst met terroristische organisaties was gezet. Blijkbaar zijn in dit land sommige mensen wat overijverig bezig.”

“Sommige mensen”, dat is dan in eerste instantie het VB. Het was het VB dat een lijst van zogenaamd criminele organisaties bekendmaakte, een politielijst die evenwel voor geen haar deugde (http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050509 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050513). Het is een VB’er, Stijn Calle, persverantwoordelijke van het VB-Eeklo, die de Wikipedia-lijst met logeleden maakte. Volgens Calle is een dergelijke lijst “zeer nutig” omdat “het lidmaatschap van de logge in België een beetje angstvallig verborgen wordt gehouden. Een eeuw geleden was dat misschien begrijpelijk, maar vandaag zeker niet meer.” Calle’s partij, het VB denkt daar nochtans anders over. In de zaak bij de Raad van State om het VB haar partijfinanciering van overheidswege gedeeltelijk in te trekken wegens herhaalde overtredingen op de racismewetgeving, vraagt het VB de wraking van de rechters die lid zouden zijn van de loge. “Omdat het voor ons onmogelijk is na te gaan welke rechters lid zijn van deze verenigingen (het VB bedoelt de zogenaamde ‘irreguliere loges’ die zich niet aansluiten bij de Grootloge van Engeland en eerder liberaal, adogmatisch en vooral op het Europese vasteland actieve loges, nvdr.) met een hoge graad van vijandigheid ten aanzien van Vlaams Belang, vragen we de Raad van State daarnaar (…) een volledig onderzoek te verrichten”, schreef het VB in 2006 op haar website. De Raad van State vond de vraag van het VB overigens irrelevant.

Het klopt dat nogal wat leden van de vrijmetselarij afkerig staan van het VB, en sommige leden en loges (het Grootoosten van België bijvoorbeeld) daar rond voor uitkomen. Maar de liberale politicus Ward Beysen was ook lid van het Grootoosten van België, en zijn manier van het VB bestrijden was meer het kopiëren van datzelfde VB. Overigens hebben we Beysen in de Antwerpse gemeenteraad meer dan eens zwaar in de clinch zien gaan met andere logeleden, niet altijd vermeld op de Wikipedia-lijst van Stijn Calle, en dan bleek meer dan eens dat lidmaatschap van de loge niet noodzakelijk betekent dat die broeders en zusters het over alles eens zijn. Op de lijst van Stijn Calle staat trouwens ook een VB-lid als lid van de loge, van datzelfde Grootoosten van België: gewezen VRT-journalist Reddy Demey. De ‘openheid’ van Stijn Calle over vermeend lidmaatschap van de loge is gezien wat zijn partij over diezelfde loge vertelt, enkel een poging om mensen verdacht te maken. Maar vooral Stijn Calle is verdacht. De lijst van betwiste bijdragen van de man aan de Wikipedia-encyclopedie bevat niet minder dan 86 items, waarvan 16 verwijderingsnominaties. Het VB-Eeklo noemt op haar website de komst, begin vorig jaar, van Stijn Calle als persverantwoordelijke een “kwalitatieve aanwinst”.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, media |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.