29-06-08

JONGEREN STEMMEN MINDER VB DAN OUDEREN

Vrijdagavond maakte het VRT-Journaal de resultaten bekend van de driemaandelijkse opiniepeiling  van TNS Media, in opdracht van De Standaard en de VRT (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.331810).  Het VB klokt nu af op 16,1 %, 1 % meer dan bij de peiling in maart, maar nog ver af van de 19 % bij de federale verkiezingen een jaar geleden en natuurlijk nog verder af van de 24,2 % bij de Vlaamse verkiezingen in 2004. Met 12,4 % verdubbelt de LDD haar resultaat tegenover vorig jaar. Nog geen uur nadat dit bekend werd verscheen op de website van het VB reeds een analyse of wat daar voor moet doorgaan. “Aangezien onze partij in zowat elke peiling van de openbare omroep achteruit gaat, maken wij ons echter niet te veel zorgen.” De VB’er-met-avonddienst verzweeg dat volgens een andere recente peiling, deze keer niet in opdracht van de VRT, het VB eveneens onder het resultaat zit van de vorige verkiezingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080616).

Belangrijker dan een peiling hier en daar, nu en dan, zijn de resultaten van onderzoek naar leeftijd, waarden en dergelijke meer, en daarvan geraakten ook vrijdag resultaten bekend. Uit Het steile pad naar democratisch burgerschap, een VUB-studie van Mark Elchardus en Bram Vanhoutte (zie: http://www.vub.ac.be/TOR/main/publicaties/downloads/t2007_41.pdf), blijkt dat jongeren duidelijk minder racistisch zijn dan ouderen. Vanaf 35 jaar neemt het aantal mensen dat etnocentrisch is lineair toe met de leeftijd, tot 75 jaar. Volgens Elchardus zijn hiervoor twee redenen: “Ten eerste, elke generatie wordt verdraagzamer. Dat komt omdat jongeren meer en langer studeren dan vroeger. En hoger opgeleid zijn gaat gepaard met een grotere verdraagzaamheid en minder racisme. Ten tweede heeft het ook te maken met ouder worden. Ouderen voelen zich onveiliger en worden daardoor onverdraagzamer.” Hetzelfde zie je ook met andere democratische waarde als respect voor de mensenrechten.

Wat wel verontrustend is, is dat die waarden vanaf 14 jaar niet meer evolueren. “In tegenstelling tot wat we zien voor politieke belangstelling, de bereidheid om te stemmen of het actief burgerschap, zien we geen positieve ontwikkeling tussen 14 en 20 jaar voor wat belangrijke democratische waarden betreft. Vanaf 14 jaar ligt alles vast. Misschien omdat de invloed van het onderwijs parallel loopt met de invloed van het gezin. Wie uit een hoog opgeleid milieu komt, heeft een grotere kans om bijvoorbeeld de waarde van verdraagzaamheid en respect voor mensenrechten van thuis uit mee te krijgen. Maar deze jongeren komen ook gemakkelijker in het algemeen secundair onderwijs terecht. Waar ze nog eens op dezelfde manier een positieve invloed krijgen. Jongeren uit een kansarm gezin krijgen die waarden minder mee en komen ook vaker in het beroepsonderwijs terecht. Op 14 jaar zitten ze al in die richting en hebben ze waarschijnlijk al het idee dat ze in de maatschappij niet tot de hoogste sporten van de ladder zullen opklimmen.”

Zoals gezegd stijgt de interesse van jongeren voor de politiek met de jaren: 47 % bij de 14-jarigen, 82 % bij de 30-jarigen. Petities tekenen is het actiemiddel waar ze het meest mee vertrouwd zijn. Vanaf 19 jaar heeft meer dan de helft van de jongeren daar ervaring mee. En jongeren stemmen minder voor rechts-extremistische partijen dan ouderen. Bij de 15- tot 17-jarigen is er een sterke voorkeur voor rechts-extremistische partijen, maar daarna daalt het sterk. De 18 à 25-jarigen stemmen beduidend minder op het VB dan de 26 à 35-jarigen. “Er is geen reden voor gejammer over de jeugd van tegenwoordig”, besluit Elchardus. Wel is de algemene politieke belangstelling beduidend lager dan elders. In de meeste West-Europese landen stijgt de politieke belangstelling tot 65 jaar, waarna die daalt. In Vlaanderen stagneert de politieke belangstelling op 20 jaar, en daalt ze vanaf 45 jaar. De eindeloze communautaire eisen slagen er blijkbaar niet in de belangstelling voor de politiek te verhogen, wat de Letermes, Dewevers en Valkeniersen van deze wereld ook mogen ondernemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vlaams belang |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.