21-07-08

DE 'PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE' 2008 GAAT NAAR 'RED DE SOLIDARITEIT'

De Prijs voor de Democratie 2008 gaat naar Red De Solidariteit en de initiatiefnemers Hendrik Vermeersch en Guy Tordeur.

“In september 2007 namen Hendrik Vermeersch (BBTK-secretaris Brussel-Halle-Vilvoorde) en Guy Tordeur (verbondssecretaris ACV Brussel-Halle-Vilvoorde) het initiatief tot de petitie Red De Solidariteit. Zeer snel kregen zij de steun van een reeks vooraanstaande syndicalisten, academici, kunstenaars en sportlui. Uit het beginselmanifest: ‘We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal, we zijn Belgen en wereldburgers. We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen. We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme. Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet? Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht. De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving. We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken. We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden; waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is. We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen. We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren. We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven. Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.’

Deze petitie heeft aanzienlijk bijgedragen tot de bewustwording van het belang van de interpersoonlijke solidariteit in ons sociaal model en de ondergraving van dit model die zou resulteren uit het overhevelen van bevoegdheden inzake sociale zekerheid, arbeidsbeleid en fiscaliteit naar de gewesten of gemeenschappen. De eerste 100 000 handtekeningen werden op 12 december onder grote mediabelangstelling afgegeven aan toenmalig formateur Guy Verhofstadt (foto), die toen toezegde er maximaal rekening mee te houden. Nadat het thema ‘solidariteit’, naast koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit  als ordewoorden van de grote vakbondsbetoging van 15 december 2007 sterk in de verf gezet was, verklaarden (bijna) alle Vlaamse grote politieke tenoren dat, bij welke staatshervorming dan ook, de interpersoonlijke solidariteit moest gevrijwaard worden. Deze platonische uitspraken worden echter tegengesproken door de praktische voorstellen die zij formuleren inzake staatshervorming. De door de werkgevers en door  de meeste Vlaamse politici bepleitte splitsing van de gezondheidszorg, vennootschapsbelasting en tewerkstellingsbeleid zijn even zoveel breekijzers van ons op interpersoonlijke solidariteit gebaseerde sociaal model. Het initiatief Red De Solidariteit blijft dan ook broodnodig.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.