10-08-08

POLITIE EN LEGER SCREENEN OP EXTREMISME

Als VB’ers in het parlement vragen stellen, is enig eigen partijbelang natuurlijk niet weg. Filip De Man (foto 1) stelde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) een schriftelijke vraag over het screenen van kandidaat-politieagenten op extremistische opvattingen.

Politieagenten mogen geen blijk geven van extremistische ingesteldheid. Dat is één van de achttien persoonlijkheidscriteria die wettelijk zijn vastgelegd. Extremisme kan onder meer tot uiting komen in de discriminatie van mensen op basis van geslacht, levensovertuiging of etnische afkomst. “Deze attitude kan worden vastgesteld tijdens het gesprek met de psycholoog, het gesprek met de selectiecommissie, via een biografische vragenlijst of door het afleggen van groepsproeven. Daarbij dienen onder meer krantenberichten becommentarieerd te worden”, antwoordt Dewael aan De Man. Er zijn geen exacte cijfergegevens beschikbaar over het aantal kandidaat-politieagenten die afgewezen werden wegens racistische of extremistische ingesteldheid, maar het wordt geschat op minder dan 1 procent. Ook bij het leger wordt, na de BBET-affaire en incidenten met Belgische para’s in Somalië, gepeild naar onverdraagzaamheid en extremisme. Met een persoonlijkheidstest met meerkeuzevragen, gevolgd door een interview. Er wordt overigens niet enkel naar rechtse maar ook naar linkse extreme opvattingen gezocht. Of, en desgevallend hoeveel mensen, op basis hiervan geweigerd zijn als kandidaat-beroepsmilitair is niet bekend.

Het doel kan misschien wel nobel zijn, maar is dit wel te verzoenen met de elementaire rechten van een mens? Is niet belangrijker dan wat een politieman of militair denkt, wat hij doet? En wie een beetje slim is faket toch zijn mening bij de sollicitatie. Het doet ons allemaal wat denken aan wat een professor aan de faculteit rechten in Antwerpen ons eens vertelde over zijn leerling Rob Verreycken (foto 2). “Als hij voor mij stond, was hij de perfecte leerling. Maar ik was er geen seconde gerust in als hij zijn rug draaide, wat stak hij dan niet allemaal uit?!”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de man, verreycken |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.