30-09-08

DEBIE BRUSSELAAR

De Antwerpse socialist Lode Craeybeckx, burgemeester van de Scheldestad tussen 1947 en 1976, lanceerde op een meeting in 1954 de slogan ‘Antwerpen laat Brussel niet los’. Op die meeting werd gepleit voor een definitieve wettelijke regeling van de taalgrensproblematiek, de stopzetting van de Brusselse expansie en de bescherming van de taalrechten van de Brusselse Vlamingen. Bart Debie voegt nu de daad bij het woord. Hij is in Brussel, meer bepaald Sint-Jans-Molenbeek, gaan wonen.

Natuurlijk is Lode Craeybeckx’ oproep niet de reden van Debies verhuis. De reden is dat de aarde in Antwerpen te heet werd onder zijn voeten en hij een nieuw lief heeft,Valérie Seyns (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080604). Valérie Seyns is Brussels parlementslid en VB-fractieleidster in de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek. Dat laatste klinkt wel gewichtiger dan het is. De gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek, geleid door PS-burgemeester Philippe Moureaux, telt 41 leden. Slechts twee daarvan zijn VB’ers. Het aantal verkozen allochtonen waarmee Debies nieuwe madam geconfronteerd wordt in de gemeenteraad overtreft het aantal waar Debie tegenaan moest kijken in Antwerpen. Met zijn verhuis naar Sint-Jans-Molenbeek kan Debie nu zonder blikken of blozen vertellen dat hij niet uit de Antwerpse gemeenteraad is verdwenen wegens zijn veroordeling voor racisme, schriftvervalsing, overmatig geweld en verduisteren van bewijsmateriaal (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598/bikkelhard-politieoptreden-tegen-allochtonen) en de procedure die als gevolg daarvan is opgestart (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080918), maar omdat hij verhuisd is naar het Brusselse en daarom ambtshalve niet langer kan zetelen in de Antwerpse gemeenteraad.

Debie (foto 1) zegt zijn Antwerpse (ex-) collega’s te blijven adviseren, en nu ook de Brusselse partijwerking mee gestalte te geven. “De speeltuin is groter geworden en ik ben mij geweldig aan het amuseren”, luidt het op zijn blog. Debie heeft nog geen reactie gegeven op de nochtans in de pers al gesignaleerde opkuis van zijn blog. De thema’s die hij er behandelt, en de toon die hij er aanslaat, blijven dezelfde maar alle verwijzingen naar het VB zijn verdwenen uit de lay-out van zijn blog (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). En het gaat verder dan dat. Terwijl hij vroeger nog wel eens sportief op zijn blog stond te prijken (jeans, T-shirt), laat Debie zich nu er afbeelden met een wit hemd en een witte cravate. Heeft het te maken met dat in Brussel meer zieltjes te winnen zijn bij het Franstalig publiek dan bij Vlamingen, en verwijzingen naar het Vlaams Belang bij die Franstaligen niet goed lin de markt liggen (zie: http://www.resistances.be/expopac.html)? Debie zal het misschien ontkennen, maar wat is dan wel de reden voor die opsmuk?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, debie |  Facebook | | |  Print

SEKS, GELD EN NAZILIEDEREN

“Tot 30 september zal ik geen politieke interviews, uitspraken en quotes over mezelf en LDD meer geven. Die dag heb ik immers 'belangrijk' nieuws. Ik heb beslist. De teerlingen zijn geworpen. Alles staat klaar. Er is geen weg terug. Waarschijnlijk zal niet iedereen blij zijn maar soms moet je - zoals ik al eerder bewezen heb - beslissingen in je leven durven nemen die... grensverleggend zijn”, zo kondigde Jurgen Verstrepen begin augustus ‘belangrijk nieuws’ aan. Een aantal media gokten dat Verstrepen zou opstappen bij de LDD, maar dat was het niet. Het was ook niet dat Verstrepen de crisis bij Fortis voorzien had, en daarvoor een oplossing bood. Straffe oplossing trouwens: eerst moet de ASLK zo nodig geprivatiseerd worden, en als het zo geroemde privé-initiatief in problemen komt, moet de staat bijspringen. Neen, wat zo ‘belangrijk’ was is dat Jurgen Verstrepen een boek uit heeft. Zwart op wit, of had je een andere titel verwacht?

De voorbije dagen zijn her en der een paar fragmenten uit het boek opgedoken. Ex-vriendin Marie-Rose Morel kon als één van de eersten het boek lezen en – ô zo voorspelbaar – liet meteen aan de pers weten een forse eis tot schadevergoeding in te dienen wegens beweringen over een relatie met Frank Vanhecke. Waarschijnlijk is dat inderdaad een ‘vuile roddel’, zo vuil als dat in de jaren zestig gezegd werd dat Wilfried Martens en Miet Smet ‘iets’ met elkaar hadden. Morel citeert op haar blog veelvuldig uit het boek van Verstrepen, waaruit blijkt dat Verstrepen een grote eigendunk heeft. Had iemand trouwens anders verwacht? "Mijn intro's en mijn techniek zaten perfect. Van de bazen van de stations kreeg ik altijd te horen dat ik hun eerste keuze zou zijn als ze ‘meerwaarde’-radio zouden maken." (pag. 35), "Elke stap die ik tot dan toe had gezet, was het gevolg geweest van de overtuiging dat het milieu, het wereldje waarin ik zat, keer op keer te klein was geworden voor mij.” (pag. 33), (over Filip Dewinter) "Toen ik hem vertelde over mijn ervaringen in Amerika, hing hij de hele tijd aan mijn lippen." (pag. 163), "Ik vond het geweldig dat ik op vakantie in Zuid-Frankrijk via de korte golf naar mezelf kon luisteren." (pag.188), enzovoort, enzoverder. Morel geeft nog twee tips mee. “Waarom moet u dit boek wel kopen? Om Jurgen financieel te steunen zodat hij misschien ooit kan terugbetalen wat hij overfactureerde aan mijn partij. Waarom moet u dit boek niet kopen? Omdat het zever is van een garnaal die denkt dat hij een haai is.”

Gazet van Antwerpen citeerde gisteren ook al uit het boek van Verstrepen, onder de titel Jurgen Verstrepen schiet met scherp op zijn ex-partij Vlaams Belang. Seks, geld en naziliederen. Om het bij dat laatste te houden: “Verstrepen voelde zich al snel niet echt lekker in zijn nieuwe politieke heimat.” Zo beschrijft hij twee VB-partijbijeenkomsten, een in Frankrijk en een in Antwerpen, waar partijleden naziliederen zoals het Horst Wessel-lied zongen. “Daar zat ik dan, pas verkozen en hoorde ik mijn collega’s liederen zingen waar je in Duitsland voor wordt opgepakt.” Verstrepen sprak de aanwezige Dewinter (die “niet meezong, maar wel zat te lachen en het liet gebeuren”) erop aan. “Het is allemaal onschuldig. Zij doen dat graag, gun ze dat pleziertje”, antwoordde die. Verderop in het boek schrijft Verstrepen dat in het Antwerpse restaurant waar de naziliederen weerklonken ook een “privémuseum is gevestigd met Duitse dolken, helmen, swastika’s.” Enkele VB’ers pakten die dingen “vol adoratie” vast. Spijts aandringen van journalisten na zijn boekvoorstelling gisterenmorgen wilde Verstrepen niet de naam noemen van de VB’er die de samenzang van de nazi-liederen leidde. “Ik ben geen inquisiteur”, zei Verstrepen die in andere omstandigheden wél zegt ‘man en paard’ te noemen. In het VRT-Journaal zei Verstrepen dat het begon met "NSV-liedjes" en daarna overging naar erger. Jurgen Verstrepen sprak overigens al eerder over naziliederen op VB-bijeenkomsten, en op andere plaatsen dan in zijn boek nu genoemd worden. Bij een overwinnigsfeest van het VB in Wilrijk (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/4947055/foute-muziek-bij-het-vb) en een fuif van de Vlaams Belang Jongeren in Dilbeek (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4796919/jurgen-verstrepen-klapt-uit-de-biecht-neonazi). In een persmededeling noemde het VB het verhaal over naziliederen bij het VB dan ook "opgewarmde kost".

Vandaag wordt het dagboek van Suzanne Van Well, oma van de door Hans Van Temsche vermoordde Luna, voorgesteld. Later dit jaar verschijnt ook nog het levensverhaal van PvdA-dokter Kris Merckx. Wouter Van Bellingen heeft zijn verhaal pas uitgebracht; dat van Hugo Coveliers is op komst. Kathleen Van Brempt heeft een en ander op schrift gezet, en ook Filip Dewinter zou een boek bijeen aan het (laten) schrijven zijn. Titel van dat laatste zou Inch’ Allah zijn. Aan dagboeken, levensverhalen en andere boeken met politieke inslag geen gebrek in het nieuwe boekenaanbod. Dat wordt kiezen wat wél en wat niet kopen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, verstrepen |  Facebook | | |  Print

29-09-08

DEWINTER WIL EEN 'SANERING' VAN DE BEVOLKING IN ANTWERPEN. DRUGSOVERLAST OP ÉÉN WEEK OPGELOST

Vandaag wordt in Antwerpen gestaakt door de socialistische en liberale vakbond bij het stadspersoneel. Ze nemen het niet dat het personeel verregaand moet inleveren op haar vrije tijd, minder overuren uitbetaald zal krijgen, medewerkers vlugger afgedankt kunnen worden… (zie: http://www.wvs-sws.be/index.php?option=com_content&task=view&id=21289&Itemid=158). Vorige maandag hebben de vakbonden al actie gevoerd aan de gemeenteraad, maar die bleef Oostindisch doof voor de argumenten. Alleen het VB stemde tegen. Zij het niet omdat het achter de eisen van het personeel staat maar omdat de stadsadministratie licht verzelfstandigd, de gemeenteraad bijvoorbeeld geen bevoegdheid krijgt voor het aanstellen van het managementsteam.

Op diezelfde gemeenteraadszitting interpelleerden Claude Marinower (Open VLD) en Philip Dewinter (VB) over toenemende drugsproblemen in Antwerpen-Noord (foto 1, toen wij donderdagavond deze foto namen was men trouwens vlakbij op straat openlijk drugs aan het dealen). Volgens Patrick Janssens ondernam de politie al acties tegen drugshandel en -gebruik, “maar als we onze voet van het gaspedaal halen, duikt het fenomeen weer op. Daarom moeten de verhoogde inspanningen over een periode van jaren worden volgehouden en niet slechts enkele weken of maanden.” Volgens Janssens leert de realiteit dat een sanering en heropleving van dergelijke wijken vijftien jaar tijd vergt. “Geef mij één week en ik los de drugsoverlast in Antwerpen-Noord op”, zei Dewinter. “Na drie maanden is ook de illegaliteit opgelost. In deze wijk dringt een ‘sanering’ van het publiek op. De etnische, sociale samenstelling van de bevolking in Antwerpen-Noord is niet ideaal. In andere Europese steden had men wel de moed om dit te doen. De overheid ging met een hogedrukspuit door de buurt.”

Gazet van Antwerpen noteerde: “Hoe Dewinter het drugsfenomeen in Antwerpen-Noord juist wil aanpakken, kwamen de gemeenteraadsleden niet te weten.” Met lichte tegenzin bladerden we dan maar door vorige week gebuste nummer van het VB-blad Antwerps Nieuws (foto 2), maar ook daar was niets te vinden over de aanpak van Dewinter voor drugs. Wél hoe hij de “sanering” van de bewoners zou aanpakken: “waterdichte immigratiestop in Antwerpen”, “actieve opsporing van illegalen”, “terugkeerpremies” en verder maatregelen als het beperken van de tewerkstellingsmogelijkheden en de toegang tot de sociale huisvesting. Of het moet zijn dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, maar wij zien Dewinter toch nog niet op één week het probleem van drugsoverlast oplossen, en evenmin op drie maanden de "sanering van het publiek" in Antwerpen-Noord nog afgezien van de wenselijkheid van zijn methodes.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter |  Facebook | | |  Print

28-09-08

IN HET VB-PARTIJBESTUUR HEBBEN ZE ALWEER IETS OM OVER NA TE DENKEN

We zijn de tel kwijtgeraakt. Vorige keer waren we aan veertien VB-mandatarissen geraakt die verwelkomd werden bij de Lijst Dedecker (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080816), maar sindsdien zijn er nog een paar bij gekomen. Alleszins is de jongste ex-VB’er bij de LDD het Borsbeekse gemeenteraadslid Ludo Meersman.

Vorige week vrijdag legde Ludo Meersman de eed af in de gemeenteraad van het immer groene Borsbeek. Hij verving in de VB-fractie Nine Caubergh die eerder op het jaar afstand deed van haar gemeenteraadszitje. Na amper één minuut 'zetelen' eiste het kersverse raadslid al meteen alle aandacht op. Meersman deelde aan de collega's van de raad mee dat hij niet langer deel uitmaakt van het VB en dat hij verder als onafhankelijke zal zetelen. Daarmee is Meersman de zoveelste die het VB in Borsbeek met slaande deuren verlaat. Aan Vlaams-nationale overtuiging kan het niet gelegen hebben, integendeel. Meersman richtte jaren geleden zélf de VB-afdeling mee op in Borsbeek. Niet zonder succes overigens. Zo behaalde de Borsbeekse VB-lijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2006) liefst 7 zetels op een totaal van 21 (!), met ca. 28% van de stemmen. Een bijzonder sterke score.

Meersman verbindt zijn politieke lot nu aan Lijst Dedecker, the place to be voor afvallige VB'ers. De resterende VB'ers zeggen niet onder de indruk te zijn van het (zoveelste) ontslag. Meersman is anders wel reeds de vijfde lokale mandataris die de partij de rug toekeert (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5879526/leegloop-bij-vlaams-belang-borsbeek). Naar verluidt zou een groep van dertig (ex-)VB'ers warm lopen voor een collectieve overstap naar de op te richten LDD-Borsbeek. Volgens een andere bron zijn die dertig al overgestapt naar de LDD. De VB-fractie in de gemeenteraad van Borsbeek is nu alleszins gehalveerd. Voor de LDD heeft het VB-bestuur in Borsbeek op haar website nog een waarschuwing in petto: "Wij waarschuwen de mensen van LDD dat zij opletten met wie zij in zee gaan. Want idealisten houden stand, maar overlopers zorgen alleen maar voor miserie." Ze kunnen het weten bij het VB, denk maar aan Marie-Rose Morel (ex N-VA, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070724) en Jos Van Assche (ex liberale vakbond, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080926). Zeg later niet dat we het (ook) niet verteld hebben!

Uit een enquête van Gazet van Antwerpen blijkt intussen dat 4 op 10 CD&V-kiezers hun buik vol hebben van hun partij, en nu voor andere partijen zouden stemmen. De twee die daarvan het meest profiteren zijn Lijst Dedecker en N-VA. Met elk 10,4 % CD&V-kiezers. Derde is Open VLD (6,1 %), vierde SP.A/Vl.Pro (3,0 %) en pas als vijfde haalt het VB er profijt uit met 2,3 %. Als potentiële crisisoplosser staat Jean-Marie Dedecker (foto) na Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene op een derde plaats in de ogen van de tweeduizend bevraagden. Met dubbel zoveel mensen als die hun hoop in Bart De Wever stellen en acht keer zoveel dan mensen aan Bruno Valkeniers denken. In het VB-partijbestuur hebben ze alvast wat om over na te denken.

Niet dat wij overigens warm lopen voor Jean-Marie Dedecker. Tenzij van ergernis. In een interview, waar wij later nog op terugkomen, met Marc Reynebeau zegt de Gentse journalist-historicus: “Het feit dat nu minder mensen willen stemmen voor het Vlaams Belang is weinig hoopgevend. Sommigen kiezen Lijst Dedecker en eigenlijk is dat nog maar eens een uiting van hun wanhoop.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

27-09-08

DIE AVOND IN ZANDVLIET. DEZE WEEK IN ZWITSERLAND

Zandvliet-1Zandvliet-2Zandvliet-3Precies drie weken geleden werd het anders zo rustige Zandvliet (zie: http://www.gva.be/dossiers/-a/antwerpsewijken/wijk2.asp) opgeschrikt door de komst van honderden, voornamelijk Duitse, neonazi’s. Een getuige had ons in de vooravond gesproken van duizend mensen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080906); de politie sprak ’s anderendaags van zeshonderd man (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080907); De Morgen, die omstreeks middernacht ter plekke was en als enige krant uitgebreid bericht heeft over de bijeenkomst, schatte het aantal aanwezigen op achthonderd mensen.

Geupdated artikel. Sinds de door ‘Thomas Kuban’ in het geheim gefilmde reportages van Blood and Honour-bijeenkomsten die te zien waren op televisiezenders in binnen- en buitenland, zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Fototoestellen en filmcamera's zijn al een tijdje verboden op Blood and Honour-bijeenkomsten, en sinds kort zijn ook gsm’s niet langer toegelaten. Er worden nog foto’s gemaakt, maar dan door de organisatoren die na beraad en selectie hun gloriemomenten op het internet vrijgeven. Het is dus nog maar een deel van het verhaal dat de buitenwereld mag zien, wat niet wegneemt dat we sterk de indruk hebben dat de zanger in Zandvliet op foto 1 iets met een gestrekte arm zijn publiek probeerde duidelijk te maken. Zangers, of wat daar voor door moet gaan, in Zandvliet waren overigens bij voorkeur van kop tot teen getattoeëerd (foto 3).

Volgens verslagen van Blood and Honour’ers die hier en daar te lezen zijn, was men uiterst tevreden over de route die gevolgd moest worden om de concertzaal te bereiken (ongeveer dertig minuten vanaf het meetingpoint in Nederland, geen politie in de verre omgeving te zien). Er was uitgebreide verkoopsstand, en allicht heeft men zich daar niet gestoord aan het Duitse verbod om cd’s te verkopen die op de indiceringslijst staan. De groep Ehre und Stolz trad als eerste op, kwestie het geluid goed te kunnen afstellen voor de huisgroep van de Duitse Combat 18-tak, Oidoxie, die daarna volgde. Oidoxie bracht met Rechtsrockmafia een nieuw nummer, tot groot jolijt van de schaar supporters die zich op de eerste rijen hadden opgesteld met Streetfightingcrew-T-shirts. Na nog wat nummers werd een minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van Ian Stuart Donaldson, zanger van Skrewdriver en stichter van Blood and Honour. Nog meer symboliek kwam er nadat Oidoxie een vlag van een antifascistische groepering op het podium in brand stak. Maar helaas, het vuur doofde al vlug. De vlag werd dan maar in het publiek gegooid om het werk ‘af te maken’.

Als derde groep trad No Remorse op, met een vijfenveertig minuten durende set die begon met Smash the Reds. Verder werd onder andere hun hit (sic) Zigger, zigger, zigger gebracht waarin opgeroepen wordt om negers dood te schieten. Nadat nogal wat neonazi’s buiten een luchtje waren gaan scheppen, vulde de evenementenhal in Zandvliet zich op twee minuten tijd weer toen aangekondigd werd dat Sturm 18 zou optreden. "Es marschiert der Sturm 18 unsere Fahnen werden wieder wehen", klonk het. In een ander nummer werd dan weer uitgehaald naar "de bruine terroristen". Razors Edge was de volgende groep op het podium, één van de eerste Blood and Honour-muziekgroepen. Zij brachten hun klassieker én Combat 18-slogan Whatever It Takes (zie: http://nl.youtube.com/watch?v=fQPe3XEkphg&feature=related). Voorts brachten ze onder andere nog vijf Skrewdriver-nummers. De zanger van Chingford Attack sprong op het podium om een en ander mee te zingen. Over de muziek van Razors Edge, No Remorse, Sturm 18 en de andere aangekondigde groepen in Zandvliet: zie http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080901 en http://aff.skynetblogs.be/post/6206065/verboden-duitse-muziek-zaterdag-in-ons-land.

Dan volgde de ‘surprise band’, waarvan de naam nog steeds niet werd vrijgegeven door de organisatoren maar volgens verschillende getuigen de Zwitserse groep Amok was. Blijkbaar was er gezocht naar een groep met een toepasselijke naam voor het volk dat zich in Zandvliet verzameld had. Als laatste groep trad het Amerikaanse Empire Falls aan, volgens de plaatselijke recensent van Blood and Honour een groep die zeker nog naar Europa moet terugkeren voor optredens. Van Empire Falls is bekend dat de groep in nogal wat nummers uithaalt naar homo's. De aangekondigde Amerikaanse groep Better Dead Than Red daagde niet op in Zandvliet.

Het optreden van Amok in Zandvliet was het (voorlopig) laatste van de groep want deze week zijn de vier leden van de groep door de Zwitserse politie aangehouden. Aanleiding is een nummer op hun laatste cd waarin de Zwitserse journalist, politicus en extreemrechts-watcher Hans Stutz met de dood bedreigd wordt. Stutz moest niet verwonderd zijn dat men een mes in zijn rug zou planten. Twee leden van Amok werden eerder al eens opgepakt voor gewelddaden in het Zwitserse Glarus, waarna bij een huiszoeking bij hen thuis verboden wapens werden gevonden. Vorig weekend nog werd een derde lid van Amok aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een massale vechtpartij in Mauren (in Liechtenstein, of all places).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog:

Entarte Kunst (foto).
Drugsoverlast op één week opgelost.
De zoveelste VB'er bij de LDD.
Marc Reynebeau over de verborgen agenda achter het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

26-09-08

VB'ER DIE ZICH LIET BEDOTTEN DOOR AFRIKAANSE OPLICHTER AAN DE DEUR GEZET BIJ HET VB

Twee weken geleden kon je hier het verhaal lezen over Jos Van Assche, VB-Brussels gewestraadslid die in de zakken was gezet door een Afrikaanse oplichter. De Afrikaan beweerde dat hij bankbiljetten kon verdrievoudigen, maar in de praktijk toverde hij het geld van Van Assche weg. Van Assche zegt daarbij 100 000 euro verloren te hebben; de oplichter spreekt van een derde van dat bedrag (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080916).  In elk geval is Jos Van Assche niet alleen zijn geld kwijt, hij is nu ook aan de deur gezet bij het VB.

In een persmededeling liet partijvoorzitter Bruno Valkeniers gisteren weten: “Het partijbestuur van het Vlaams Belang heeft beslist om Brussels volksvertegenwoordiger Jos Van Assche uit de partij te zetten. Het ontslag is het gevolg van imagoschade die betrokkene de partij heeft berokkend en de houding van Jos Van Assche ten aanzien van het Vlaams Belang in het algemeen en de Brusselse fractie in het bijzonder. Onoverbrugbare meningsverschillen op politiek en organisatorisch vlak, alsook in het kader van de lijstvorming voor de verkiezingen van 2009, maken het ontslag onvermijdelijk.”

Tot daar het diplomatisch commentaar. Een VB-personeelslid schreef gisteren op zijn blog over Jos Van Assche: “Als er één voorbijdrijvend lijk is waar ik ook nog eens, zonder evenwel de moeite te doen daarvoor recht te staan, zal op spuwen, dan is het op dat van hem.” Jos Van Assche is een voormalig liberaal vakbondssecretaris en werd bij het VB binnengehaald door Filip De Man. Hij liet zich meteen opmerken door zijn (loze) beweringen over fraude in het integratiecentrum Foyer; tot aan de zaak met de Afrikaanse oplichter werd verder niets meer over Van Assche gehoord.

De Standaard schreef vier jaar geleden over Jos Van Assche: “Kon parlementair geen kiezeltje verleggen.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060114). Het was voor het VB toen geen bezwaar Van Assche opnieuw een zetel in de Brusselse gewestraad te bezorgen. Volgens Van Assche wordt hem nu kwalijk genomen dat hij Vlaams VB-parlementslid Monique Moens uit Neder-Over-Heembeek zou aangezet hebben om over te stappen naar de Lijst Dedecker. Van Assche wil nu ook zelf overstappen naar de LDD, maar daar zegt men geen belangstelling te hebben in de man. De eerste VB’er die men bij de LDD weigert. Oók een prestatie.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel |  Facebook | | |  Print

MORGEN OP DEZE BLOG

BH-6-september-2008bisVerslag van het Blood and Honour-concert op 6 september in Zandvliet.
Verrassingsgroep Blood and Honour-concert in Zandvliet aangehouden door de politie. De Zwitserse politie.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

25-09-08

VLAANDEREN ZENDT HAAR ZONEN UIT. KILL BABY KILL! OP BLOOD AND HONOUR-CONCERT IN AUSTRALIË EN ENGELAND

BH-AustraliëDieter-SamoyBH-EngelandIn juli kondigden wij hier een concert van de Belgische groep Kill Baby Kill! aan in wat intussen de after-partyplek is geworden van Blood and Honour Vlaanderen, de Club Valhalla in Rijkevorsel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080718). Het bezorgde ons een paar boze mails van Dieter Samoy, zanger van Kill Baby Kill! die net niet beweerde dat zijn groepje intussen een kerkkoor is geworden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6072428/oiconcert-vanavond-in-vahalla-rijkevorsel).

Voor de volledigheid: het bezorgde ons overigens ook een paar mailtjes van een Antwerpse punkgroep die eveneens op de affiche in de Valhalla stond maar lang tevoren aan Dieter Samoy medegedeeld had in de Valhalla, na eerst verkeerdelijk ingelicht te zijn over de andere optredende groepen, niet te zullen spelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080726). Maar Kill Baby Kill!, die had zich ontdaan van bindingen met Blood and Honour en soortgelijke, en zou meer en meer, zoniet uitsluitend, a-politieke liedjes brengen. Waarom Kill Baby Kill! dan op de affiche van een Blood and Honour-concert diezelfde zomer in Polen stond? Tja, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de organisatoren daar. Maar Kill Baby Kill! blijft dus wel populair in die kringen. Toen bekend geraakte dat de traditionele vleugel van Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober opnieuw een Ian Stuart Donaldson Memorial inricht (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080903) werd op het Blood and Honour-forum de vraag gesteld of Kill Baby Kill! daar zou komen spelen. Niet dus, daarvoor hebben de voormalige vrienden ‘Surtur’ en Dieter Samoy intussen teveel persoonlijke wrijvingen. Geen sant in eigen land, wordt Kill Baby Kill! nog wel binnengehaald bij Blood and Honour niet alleen op 2 augustus in Polen.

Op 13 september speelde Kill Baby Kill! ook op een Blood and Honour-concert in Australië (foto 1). In Beaconsfield, bij Melbourne (zie: http://www.beaconsfield.org.au/location.htm en http://www.beaconsfield.org.au/pictures.htm). Kill Baby Kill! was aangekondigd als de ‘Special International Guests’ op het concert; op de website van Blood and Honour Australië staat Kill Baby Kill! al langer aangekondigd als een groep met “a great sense of humour” (zie: http://www.users.on.net/~skinz88/pages/kbkoipag.html). Rare jongens, sommige Australiërs. Op 20 september speelde Kill Baby Kill! dan weer op een Ian Stuart Donaldson Memorial-weekend in Engeland, maar weer stonden ze niet openlijk op de affiche. Ze werden er aangekondigd als één van de "two European guestbands" (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Volgens het programmaschema zou Kill Baby Kill! er tussen 22 en 23 uur 's avonds spelen, als voorlaatste groep van het weekend. Na onder andere Last Chance (ook op 18 oktober bij Blood and Honour Vlaanderen), Avalon, Legion Of St. George, Whitelaw, Brutal Attack en voor Sleipnir. Rare jongens, sommige Engelsen. Op 29 november speelt Kill Baby Kill! nog eens in de Valhalla in Rijkevorsel. Rare jongens, sommige Vlamingen. Foto 2: Dieter Samoy als basgitarist bij English Rose. Zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061230. Samoy moet zich binnenkort verantwoorden voor het in 2006 molesteren van een West-Vlaming met rastakapsel en zijn Gabonese/Parijse vriend die zich in de buurt van de Brugse kroeg De Kastelein bevonden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

24-09-08

NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (N-SA) UIT HOTEL GEZET

NSA-congres-11-oktoberZaterdag 11 oktober organiseert het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) een congres. Dat is op zich al een grap, een ‘congres’ georganiseerd een zootje ongeregeld. Het thema is Voor ons volk, tegen het kapitaal en daarvoor wilde het N-SA ‘congresseren’ in een chic Oostends hotel. Het Royal Astrid-hotel, vlakbij de dijk en de paardenrenbaan van Oostende (zie: http://www.royalastrid.com). Maar dat feestje gaat niet door. Toen de hoteldirectie begreep voor welk doel haar faciliteiten gehuurd waren, werd de overeenkomst opgezegd. Blijft natuurlijk de vraag waar het N-SA het geld vandaan haalt om in zo’n omgeving te ‘congresseren’, nog afgezien van de vraag, en toch wel goeie grap, of het de ideale omgeving is om uit te halen tegen ‘het kapitaal’.

De N-SA is een koepelorganisatie van allerlei neonazistische en extreemrechtse groepjes die elk voor zich geen toekomst meer hadden: de Vlaamse Jongeren Westland, Groen Rechts, Euro-Rus en Jongeren Actief. Een uitgebreid artikel over de N-SA vind je in Alert! (zie: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_12/2_12.html) en in het tweede nummer van de Antifa-nieuwsbrief die de Vlaamse correspondenten van Alert! eigenhandig uitgeven. Grote roerganger van het N-VA is Edouard ‘Eddy’ Hermy, in de jaren tachtig actief bij de VMO. Eén van de VMO-acties waarvoor Hermy veroordeeld werd – in totaal vergaarde hij naar eigen zeggen drie jaar gevangenisstraf – was een gewelddadige raid op de progressieve boekhandel De Rode Mol in Mechelen waarbij zowat alles kort en klein geslagen werd, en de uitbater en een medewerker van de boekhandel het ziekenhuis ingeslagen werd. Hermy die tot tweemaal toe uit het VB werd gezet – il faut le faire! – begon zijn politieke carrière bij het communistische AMADA, de voorloper van de PvdA. Vandaar allicht dat hij in nogal wat zaken de hand van trotskisten ziet (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080424).

Tweede kleurrijk figuur bij het N-SA, al is ‘kleurrijk’ misschien niet het juiste woord gezien zijn sympathie voor de gothic-stijl, is Wolf Kussé van Groen Rechts. De jongen, eeuwige student filosofie aan de Antwerpse universiteit, brouwt een eigen mengsel van ecologie, heidendom en fascisme. Hij was als gastspreker geprogrammeerd bij een verboden NPD-manifestatie in 2006 (zie: http://de.indymedia.org/2006/05/147507.shtml). Datzelfde jaar was hij kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar dat werd geen succes (zie: http://www.socialisme.be/blokbuster/2006/1109wolf.html en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070210). Bekender is natuurlijk Kris Roman van Euro-Rus, die eveneens onderdak vond bij het N-SA. Laatst nog opgemerkt nadat hij eerder dit jaar voor de tweede keer ex-leider van Ku Klux Klan David Duke naar België haalde (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5980048/eurorus-congres) en zelf in Rusland wapentuig ging uittesten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080807). Dan zijn er nog eens bij het N-SA de oude ‘jongeren’ van Jongeren Aktief, voormalige jongerenorganisatie van het VB en nog steeds welkom in die kringen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5870012/welkom-of-niet-bij-de-vlaams-belang-jongeren). En alsof het carnavalsgehalte nog niet hoog genoeg is werd bij het N-SA ook nog Frederik Ranson gesignaleerd die zijn vijftien seconden roem haalde door in 2005 in Gent een taart te gooien naar PS-voorzitter Elio Di Rupo (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080807).

Een jonge Vlaming, geen lid van het AFF of een politieke organisatie, wees de directie van Hotel Royal Astrid op het zootje ongeregeld dat bij haar een of meerdere zalen had gehuurd, en ging daarbij ook in op waar het N-SA inhoudelijk voor staat. “Het N-SA strijdt voor een ‘nationaal-conservatieve’ revolutie in Vlaanderen. Ze dromen van een corporatistische staat, vrij van‘volksvreemde’ elementen. Op hun website gaan ze wild tekeer tegen het ‘joodse complot’ voor wereldoverheersing, tegen links, tegen de vakbonden, tegen liberalen, tegen de vrijmetselaarij, tegen het kapitalisme, tegen de parlementaire democratie, tegen immigranten, tegen de Walen, tegen globalisatie, tegen holebi’s... In hun propaganda gebruiken ze fascistische symboliek, zoals de SS-slogan 'Mijn eer heet trouw', de odal-rune, de fasces, de hamer en het zwaard (een symbool uit de revolutionaire vleugel van de NSDAP), de wolfsangel en het keltisch kruis (white power-symbool).” “Op het congres in uw hotel zullen een aantal buitenlandse gasten aanwezig zijn. De grootste naam is Horst Mahler. Mahler is een voormalig extreem-linkse terrorist, veroordeeld voor zijn betrokkenheid in de jaren ‘70 bij de Duitse RAF. Na zijn gevangenisstraf is Mahler actief geworden in de Duitse neo-nazibeweging. Hij was advocaat voor de neo-nazistische partij NPD, bracht meermaals de Hitlergroet, ontkent de holocaust en keurde de aanslagen van 11 september goed (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Horst_Mahler en http://www.alfredvierling.com/horstmahlerscetch.html). (…) Het N-SA mag naar jullie toe beweren niets te maken te hebben met neo-nazisme en fascisme, de waarheid is overduidelijk anders. Het is geen nette nationalistische denktank, maar een obscuur clubje neonazi’s die niets anders dan haat willen verspreiden. En om die haat te verspreiden willen ze gebruik maken van uw hotel. U kunt zich inbeelden dat een congres van een dergelijke organisatie geen goede reclame is. De aanhang van de N-SA op betogingen bestaat grotendeels uit nazi-skinheads. Deze zullen de andere bezoekers zeker afschrikken.”

Prompt kwam er antwoord vanuit het Royal Astrid-hotel. Ze waren reeds op de hoogte gebracht van “de situatie”, en waren bij het vastleggen van de zalen er niet van ingelicht dat die zouden gebruikt worden voor een ‘congres’ van het N-SA. In overleg met het N-SA is dan beslist dat het ‘congres’ niet zal doorgaan in hun hotel. Waar het dan wel zal plaatsvinden, is niet bekend. Op de website van het N-SA kondigen ze nog vrolijk verder aan dat hun ‘congres’ in genoemd hotel zal plaatsvinden, maar dat is dus niet zo.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

22-09-08

GEEN GEDONDER IN KEULEN...


Het Vlaams Belang en betogen; het is een moeilijk huwelijk de laatste weken. Dat was ooit anders. Werd de verboden anti-Islam manifestatie vorige week in Brussel al na enkele minuten resoluut gestopt door de arm der wet, dan kwam de deelname aan de 'internationale betoging' vorige zaterdag in Keulen - ook al tegen de Islam - niet eens uit de startblokken. Het stadsbestuur verbood immers de gehele onderneming op het laatste moment. Uit vrees voor 'zware ongeregeldheden' zoals dat in bestuurlijke taal heet. De Keulense burgemeester had wel een punt; de avond voor de manifestatie op zaterdag waren er immers al rellen geweest in het stadscentrum tussen extreem-rechts en tegenbetogers. 
 
Tot overmaat van ramp, voor het VB en haar anti-Islam-kompanen althans, blokkeerden zaterdag ca. 10.000 buurtbewoners en ander 'links gespuis' de toegang tot het stadscentrum. Hierdoor was er sowieso geen doorkomen aan. Aldus viel de nationalistische weekenduitstap in het water ondanks het aangename nazomerweertje.
 
De organisatoren van 'Steden tegen Islamisering' hadden vooraf gehoopt op de aanwezigheid van 1.500 manifestanten die zich, onder auspiciën van de extreem-rechtse stadspartij 'Pro Köln', luidleels gingen kanten tegen de bouw van een nieuwe moskee in Keulen. De betoging was onderdeel van een 'anti-Islamdriedaagse'. Op vrijdagavond bracht de startende driedaagse vooral tegenbetogers uit binnen- en buitenland op de been in de omgeving van de Dom. Tussen vijf- en tienduizend manifestanten daagden op. Onder hen leden van de Vlaamse antifagroep 'Blokbuster'.
 
Het Vlaams Belang had met een forse delegatie aan de zaterdagmanifestatie willen deelnemen en dit onder kundige leiding van niet minder dan negen parlementsleden. En aangevoerd door de onvermijdelijke Philip Dewinter die geprogrammeerd was als 'gastspreker'. De succesvolle blokkade van de invalswegen maakte dat de VB-familie gezeten in de bussen van "'t Ros Beiaard" een koerswijziging van 180° mocht maken nog voor het stadscentrum in zicht kwam. Scheisse! Het gehele anti-Islamprogramma, tot en met de afsluitende persconferentie die in allerijl nog verplaatst werd naar het minder rumoerige Leverkussen (!), viel in het water.
 

20:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, vb, vlaams belang, pro koln |  Facebook | | |  Print

18-09-08

AFWEZIGE DEBIE NOG STEEDS AANWEZIG (TOT VRIJDAG)

Bericht

De beruchte Antwerpse ex-politiecommissaris Bart Debie, kreeg in mei van dit jaar een jaar effectieve celstraf voor racisme en mishandeling van arrestanten. De effectieve celstraf werd gecombineerd met vijf jaar ontzetting uit de burgerrechten. Een bijzonder zware sanctie die echter weinig verwondering wekte gezien de ernst van de aanklacht(en). Het verlies van de burgerrechten maakt dat hij niet langer in de Antwerpse gemeenteraad kan zetelen. 

Hoewel de uitspraak van de rechtbank al dateert van 4 maanden geleden maakt hij, meer op papier dan wel in de feiten, nog steeds deel van uit van de gemeenteraad. Debie stuurde sinds de veroordeling zijn kat naar de vergaderingen maar weigerde voor het overige om ontslag te nemen. Ondanks een overontwikkeld gevoel voor 'law & order' zette ook zijn fractie hem niet onder druk om 'spontaan' op te stappen. Burgemeester Janssens liet (ook) begaan omdat hij vreesde dat de VB-fractie gebruik zou maken van de situatie mocht hij zelf actie ondernemen tegen Debie. De rest van de Antwerpse gemeenteraad volgde Janssens hierin. De 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' zet morgen deze merkwaardige situatie recht.

Als een gemeenteraad na meer dan een maand - m.u.v. de vakantiemaanden - een uit de burgerrechten gezet lid niet uitsluit, bepaalt het nieuwe gemeentedecreet dat de 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen' een procedure daartoe inleidt. Normaal gezien vertoont die raad alleen nèt na de verkiezingen enig teken van leven. Om de uitslagen geldig te verklaren en eventuele klachten aan een nader onderzoek te onderwerpen. De raad kan echter ook op een later tijdstip nog beslissen of een verkozene al-dan-niet voldoet aan de wettelijke minima. In de raad zitten geen politici. Komende vrijdag zal de raad in Antwerpen naar alle verwachting gewoonweg vaststellen dat Debie niet langer kan zetelen wegens geen burgerrechten. En hem vervolgens uitsluiten van de gemeenteraad.

Opvolger van Debie wordt Georges Ver Eecke (68). In een vorig leven nog actief in en verkozen voor de seniorenpartij 'Waardig Ouder Worden' - een politieke ééndagsvlieg uit de jaren' 90 waarvan sommige leden sterk naar rechts overhelden. Zoals Ver Eecke dus die voor het VB in de Antwerpse OCMW-raad zetelt. In aanloop naar zijn nieuw mandaat liet de opvolger van dienst alvast van zich horen: "Ik wil de Antwerpse gemeenteraad en het OCMW samen doen en zo de grootste cumulard van de stad worden. Monica De Coninck combineert dat toch ook?" aldus de krasse knar in de dagbladpers. Dat belooft! 

Die uitlating was alvast niet naar de zin van de VB - fractieleider in de OCMW -raad Van der Sande. Die merkte op dat beide mandaten combineren een haast ondoenbare zaak is en dit gezien de tijdsinvestering die de beide vragen.

Raar genoeg heeft hij deze boodschap waarvoor eigenlijk wel wat te zeggen valt - als 't goed is zeggen we het ook! - nog nooit aan andere VB-mandatarissen overgemaakt die twee of zelfs meer (publieke) mandaten combineren. Cumulards genoeg in de partij.

Wettelijk gezien kan Ver Eecke echter niets gemaakt worden. Zolang hij niet plooit voor de partijdruk kan en mag hij beide functies tegelijk opnemen. Het wordt hoog tijd dat voorzitter Valkeniers een intern bemiddelaar aanstelt voor deze en andere interne aangelegenheden. Zijn 'to do' - lijstje op bemiddelend vlak dreigt zowat een fulltime dagtaak te worden.

06:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vlaams belang, debie, janssens, vb, valkeniers, cumul, wow, ver eecke |  Facebook | | |  Print

17-09-08

VANHECKE IN POLE POSITION VOOR EUROPA


Oud-partijvoorzitter Frank Vanhecke trekt volgend jaar de Vlaams Belang-lijst voor de Europese verkiezingen. De partijraad heeft dat eind vorige week besloten. Een grote verrassing is dat allerminst.

Vanhecke werd in 1994 een eerste maal het Europarlement ingestemd. Toen nog als onderdeel van een tandem waarvan een andere oud-partijvoorzitter, Karel Dillen, nog stevig aan het stuur zat. Zowel in '99 als in 2004 werd Vanhecke probleemloos herverkozen. Momenteel houden Koen Dillen en Philip Claeys hem gezelschap op de VB-banken in het Europese halfrond.

Ondanks de bevestiging van het lijsttrekkerschap kan Vanhecke nog lang niet op beide oren slapen. Tegen de man uit Assebroek (Brugge) loopt immers een procedure bij het Europarlement en dit voor niets minder dan de opheffing van zijn parlementaire immuniteit.

Op vraag van het parket van Dendermonde, na een klacht van de Sint-Niklase burgemeester Willockx (SP.a), ondernam minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) eerder dit jaar stappen in de richting van het Europese parlement om onschendbaarheid van Vanhecke op te heffen.

Het parket van de Denderstad wil Frank Vanhecke vervolgen voor een drie jaar oude publicatie van de VB-afdeling in Sint-Niklaas. Hierin werden allochtonen onterecht beschuldigd werden van grafschending. De ex-voorzitter hield zelf de pen niet vast. Hij fungeerde als nationaal partijvoorzitter wel als 'verantwoordelijk uitgever' voor de publicatie.

Voor het einde van het jaar doet het Europees Parlement uitspraak over de vraag van het parket. "In juni 2009 kan de Vlaamse kiezer oordelen over die poging tot politieke afrekening" luidde het op de VB -website strijdbaar. Op de inhoud van de zaak werd (vanzelfsprekend) niet ingegaan.

16-09-08

DRIE MAAL = SCHEEPSRECHT!


In
 Brussel werd gisteren een oplichter aangehouden die 'investeerders' om de tuin leidde met de belofte dat hij -zet u schrap-  van één enkel 50 euro - bankbiljet er zo maar eventjes drie kon maken via een ingenieuze ingreep!! Voor alle duidelijkheid: niet door de zaak op een bijzonder rendabele wijze te beleggen. Wel door een truc toe te passen waarin warm water, een "geheime foto-ontwikkelaar" en een koelkast de hoofdrollen spelen. Kortom: de wonderbaarlijke vermenigvuldiging met briefjes van 50!

Te gek voor woorden. Maar blijkbaar is er nog steeds een een publiek voor dit soort van dwaasheden. Te midden van het goedgelovige publiek: Vlaams Belang - parlementslid Jos Van Assche uit Anderlecht. Zo te zien de slimste thuis en ver daarbuiten. Hij verloor, naar eigen zeggen, in 2005 een bedrag van 100.000 euro aan de 'investering'De oplichter in kwestie, een man van Kameroense origine, gaf de feiten toe aan de politie maar spreekt van 35.000 euro.

Anders dan de partijretoriek laat vermoeden stond het VB - parlementslid dus wèl open voor contacten met zwarte medemensen. En zo liet hij zich grote winsten voorspiegelen door de wonderbaarlijke weldoener met de naam Boyomo. In de krant lezen we, in de versie van Boyomo althans, dat de eerste contacten tussen de beide heren werden gelegd via een prostitué!

De 'zakenman' verklaarde over het gegoochel met de bankbiljetten: "Ik nam hem beet, hij geloofde me en daarna wilde hij dat ik 700 biljetten van 50 euro zou verdrievoudigen voor hem". Van Assche was gisteren nergens bereikbaar voor commentaar. Je zou voor minder verstoppertje spelen.

Commentaar of niet; VB-v
oorzitter Valckeniers is meteen een probleem
 rijker. Goede pers kan je dit bezwaarlijk noemen. Als hij echt werk wil maken van het 'upgraden' van zijn politiek personeel zoals hij het aankondigde, dan ziet het er heel sterk naar uit dat Anderlecht een VB-parlementslid armer wordt.

 

22:38 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, van assche, valckeniers |  Facebook | | |  Print

15-09-08

VB DUIKT ONDER 15% - LDD TWEE MAAL ZO GROOT


Uit de resultaten van een opiniepeiling, georganiseerd in opdracht van de zender 'RTBF' en het Franstalige dagblad 'Le Soir', blijkt dat het geplaagde kartel 'CD&V/N-VA' met een straat voorsprong de leidende politieke formatie blijft in Vlaanderen met bijna 30% van de stemmen (29,2%). Grote overwinnaar is de Lijst Dedecker (LDD) die haar stemmenaantal zowat verdubbelt t.o.v. het verkiezingsresultaat dat in 2007 werd geboekt.

De partij van Jean-Marie klimt van 6,5% naar 12,5%. Dat heet opzienbarend. Even zo grote verliezer is het Vlaams Belang dat voor het eerst sinds mensenheugenis onder de 15%-drempel duikelt. Liefst 4,1% van het Vlaamse electoraat wordt verloren of meer dan een vijfde van het kiespubliek van 2007. In vergelijking met het verkiezingsresultaat van 2004 gaat de partij er zelfs 9,25% er op achteruit.

Peilingen zijn uiteraard slechts peilingen. Meestal dragers van duizelingwekkende foutenmarges. In het geval van zowel LDD als het VB is de tendens echter overduidelijk. Je moet haast stekeblind zijn om het verband niet te willen zien. Het VB blijft onverminderd worstelen met haar onvermogen om met deze situatie om te gaan.

Intern blijft de kritiek op het eerder voorzichtige beleid van voorzitter Valckeniers aangroeien. En de geruchten over een 'massale overstap' van VB-mandatarissen naar LDD blijven een hardnekkig bestaan leiden. Vraag is of de partij met 'iemand anders' aan het hoofd, met een scherper of harder profiel dus, de aantrekkingskracht van LDD kan counteren. Dat lijkt op z'n minst twijfelachtig.

Andere verliezers aan Vlaamse kant, zij het een stuk minder spectaculair, zijn de de VLD en het progressieve kartel 'SP.A-Vl.Pro' die er beide 1,3% op achteruit gaan. In Wallonië doet vooral Ecolo het goed. De groenen worden er bijna net zo groot als de CDH van J. Milquet. De MR van minister Reynders scoort zodanig slecht (-6,6%) dat de PS - ondanks aanhoudend verlies - weer de grootste partij van het Waalse Gewest wordt. In Brussel blijft MR wel de grootste.

Aan extreem-rechtse kant lijkt de operatie vernieuwing van het FN haar vruchten af te werpen. Ondanks zichzelf scoort de partij 3,6% in het Hoofdstedelijke gewest (+0,8%). In Wallonië wordt de kiesdrempel redelijk vlot gepasseerd met 6,1% van de stemmen of een vooruitgang van een half procent t.o.v. het verkiezingsresultaat in 2007. Waarmee eens te meer wordt aangetoond dat je geen programma noch een partijwerking die naam waardig nodig hebt om te scoren bij de kiezer.

De peiling werd uitgevoerd door het bureau 'Dedicated Research' dat begin september 600 Vlamingen, 500 Brusselaars en 600 Walen ondervroeg op hun kiesintenties. Relatief kleine onderzoeksgroepen dus maar belangrijker nog; 'amper' 74% van de aangezochte kiezers werkte effectief ook mee. 

Dit maakt dat er aan het Vlaamse luik van deze peiling ca. 450 personen deelnamen. De factor toeval speelt dan een te grote rol om al te sterk geloof te hechten aan de resultaten. De resultaten van deze en (vele) andere peilingen worden m.a.w. best sterk gerelativeerd. Ook het gegeven dat de score voor de meest 'extreme' partijen, lees: extreem-rechts, vaak wordt ondergewaardeerd in dergelijke enquêtes, wordt best meegenomen in deze relativeringsoefening.

11:27 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vld, ps, peilingen, vb, mr, fn, ldd, cd v-nva, sp a-vl pro |  Facebook | | |  Print

12-09-08

VB: WEL OP STRAAT - NAUWELIJKS/NIET IN DE PERS


Zoals verwacht heeft het VB, ondanks het manifestatieverbod van de Brusselse burgemeester, gisteren een actie gehouden 'ter nagedachtenis van de slachtoffers van 9/11' in de hoofdstad. Dat het verbod deze week nog bevestigd werd door zowel de rechtbank als de Raad van State was kennelijk niet meer dan een détail.

Onder de aanwezigen zowat de gehele partijtop maar ook de extreem-rechtse Europarlementsleden Carl Lang, van het Franse Front National, en Mario Borghezio, van de Italiaanse Lega Nord. Die laatste presteerde het om onbeschaamd haatslogans ('Islamistes Parasites') in het rond te slingeren. Hij kreeg er zowaar applaus voor.

Bijzonder lang duurde de manifestatiepret al bij al niet want kort na de start werden drie vrouwen, twee Vlaams Belang - personeelsleden en een 'sympathisant', gearresteerd. De rest van de VB-manifestanten, de kopstukken en een 50-tal (personeels-)leden, werd verder ongemoeid gelaten. De twee gearresteerde VB'sters verklaarden na de administratieve aanhouding dat ze klacht zouden indienen tegen de politie wegens 'seksuele intimidatie'. De hoogst voorspelbare afloop van het non -event was voor feestleider Dewinter ruim voldoende om uit zijn bekende krammen te schieten. 'Islamsocialist - collaborateur' Thielemans kreeg een volledig voorgeprogrammeerde veeg uit de pan.

De minimale persbelangstelling en dito berichtgeving over het georganiseerde incident toont eens te meer aan dat de ster van het VB fors tanend is. Het verschil met de gebeurtenissen en (vooral) de persaandacht van vorig jaar is niets minder dan spectaculair. Dat is waarschijnlijk nog de belangrijkste vaststelling die gisteren gedaan kon worden. In de marge van de actie bekloegen de VB - celebrities zich erover dat hun partij steeds minder 'airplay' krijgt terwijl Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker nauwelijks van het scherm of uit de krant te branden zijn. In tijden van communautaire hoogspanning steekt zoiets natuurlijk.

Het Belgicistische Front National, nog steeds op zoek naar politieke en andere vrienden, toonde zich gisteren solidair met de Vlaams-nationale collega's. In een persbericht sprak het haar verontwaardiging uit over het betogingsverbod dat het VB werd opgelegd. Ex - VRT journalist Reddy Demey, al enkele jaren militant VB-lid en blijkbaar ook al op zoek naar vrienden, was gisteren één van de opgemerkte aanwezigen. Voor de gelegenheid was hij helemaal van de Vlaamse kust naar het Boosaardige Brussel afgezakt gehuld in een 'New York'- t shirt.

14:53 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter, brussel, 9 11, vb, fn, lega nord, reddy de mey |  Facebook | | |  Print

EXIT LE PEN (BINNEN 2 JAAR ALTHANS)

Het extreem-rechtse en onderhand hoogbejaarde boegbeeld Jean-Marie Le Pen heeft het einde van zijn politieke carrière met zoveel woorden aangekondigd. Hij deed dat in een interview met 'Valeurs Actuelles'. De FN-voorzitter onthulde o.m. dat hij niet deelneemt aan de volgende presidentsverkiezingen. Die verkiezingen komen er wel pas aan in 2012. Van de voorzitterszetel zal hij pas afstand doen binnen een tweetal jaar. We hebben dus nog tijd zat om te wennen aan een politiek Frankrijk zonder Le Pen.  

Mr. le président schoof tijdens het vraaggesprek op Noord-Koreaanse wijze zijn dochter Marine naar voor als meest geschikte opvolger. De partij Front National, opgericht door de 'geliefde leider' himself aan het begin van de jaren '70, zit na de electorale successen van de jaren '80 en '90 in bijzonder slechte papieren. De kiezers zijn en masse richting Sarkozy gevlucht en de partijkas is zo goed als leeg. Het partijhoofdkwartier werd recent nog noodgedwongen verkocht aan een Chinese investeringsgroep. Zelfs de gepantserde limo van de Bretoense brulboei staat te koop. Eerder dit jaar trok oud-medestander Bruno Mégret, jarenlang de nummer 2 van het Franse FN, zich al terug uit de politiek.

06:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, le pen, marine le pen, front national, megret |  Facebook | | |  Print

11-09-08

WALLONIE D'ABORD!

Bij de start van het nieuwe politieke jaar blijkt er onder de taalgrens alweer een nieuwe extreem-rechtse beweging (partij) te zijn opgestaan. Er zijn nog zekerheden in deze politiek woelige tijden! "Wallonie d'abord" heet de nieuweling. Bevolkt door zelfverklaarde politici met een verleden in het ongeëvenaarde Belgische 'Front National' (FN). En in haar elf-en-dertig dissidenties door de jaren heen natuurlijk.

Aan de basis van de nieuwe politieke formatie liggen enkele 'kaders' van het recentelijk opgedoekte 'Force Nationale'. Een onbeduidend partijtje dat in 2004 werd opgericht door Front National - dissidenten i.s.m. leden van het extreem-rechtse groupuscule 'Bloc National'. Zeggen al die namen u niets? Maak u niet ongerust - het ligt echt niet aan u.

Force Nationale was het 'geesteskind' van de bejaarde ex-senator Francis Detraux. De man werd ooit verkozen op een lijst van het Front National, was ook enige tijd 'schatbewaarder' van deze partij geplaagd door (vele) financiële schandalen, en maakte deel uit van de eerbiedwaardige senaat in de periode 2004-2007. Hij was de eerste en enige voorzitter van Force Nationale. Als politieke partij kon die nooit electorale (en andere) potten breken. Twee maal werd aan de verkiezingen deelgenomen. Even zoveel keer was het globale resultaat ronduit slecht.

Enig resultaat van belang was de verkiezing van een gemeenteraadslid in de illustere gemeente Dison en de (nipte) verkiezing van twee provincieraadsleden in oktober 2006; één in Waals-Brabant en een andere in de provincie Namen. Het belangrijkste effect dat Force Nationale sorteerde was bijdragen tot de verregaande versplintering van het extreem-rechtse electoraat aan Frantalige kant. Zo dongen in sommige kieskringen liefst drie 'FN' -lijsten ('FN', 'FNB' en 'FNationale') mee naar de gunst van de kiezer. En zo reden ze vooral elkaar in de wielen.

Na enkele jaren gesukkel in de marge zag de leiding van Force Nationale het merendeel van de leden en militanten uitwijken naar het 'nieuwe' Front National geleid door Michel Delacroix. Waarna de partijtop het prompt voor bekeken hield. Niet voor al te lang echter. Begin augustus zetten (ex-)voorzitter Francis Detraux en (ex-)politiek secretaris annex 'partij-ideoloog' Juan Lemmens het nieuwe initiatief 'Wallonie d'abord' in de steigers. Met de Waalse hoofdstad Namen als thuisbasis.

Juan Lemmens was in een vorig leven lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (1995-1999) voor het Front National. Op zijn persoonlijke blog verwerpt hij resoluut het label 'extreem-rechts' maar wie een blik werpt op 's mans politieke parcours merkt al snel het lidmaatschap op van een reeks partijen die in de voorbije jaren politiek Franstalig België 'kleurden' aan de uiterst rechtse zijde. Het gaat om het Front National, Front Nouveau de Belgique, de PSD, Force Nationale, Bloc National enzovoorts.

Het duo Detraux - Lemmens haalde de mosterd voor 'Wallonie d'abord' in -jawel- Frankrijk! Meer bepaald bij de rechts-regionalistische beweging 'Alsace d'abord!' (Elzas Eerst!) waarvan zowel de benaming afgeleid is, als het logo, als de grote lijnen van het 'programma' dat weinig verwonderlijk grossiert in slogantaal en extreem-rechtse klassiekers. Alsace d'abord is een afsplitsing van het Franse Front National van J.M. Le Pen. Nadat zowel het Vlaams Blok/Belang als het Belgische FN de huisstijl van Le Pen's partij kopieerden in de jaren '90, worden nu ook al de afsplitsingen van het (Franse) FN gekopieerd. Originaliteit is nooit een sterke eigenschap geweest van extreem-rechts.

Erg merkwaardig ook; na jaren 'vastberaden' de eenheid van het land verdedigd te hebben - één van de kenmerken van de onderscheiden FN's die we in de laatste jaren voorbij zagen defileren - trekken Detraux en co nu ineens de regionale kaart. De Waalse belangen dienen nu vooral verdedigd te worden. Het discours van de nieuwe partij is weliswaar niet separatistisch maar erg rechtlijnig kan je 't allemaal maar moeilijk noemen. 

Op de website van de nieuwbakken partij klinkt het in ieder geval als volgt: "Wallonie d'abord est née de la constatation que les partis politiques actuels ont conduit la Wallonie à la faillite et sont incapables de résoudre les maux qui rongent la Wallonie: chômage, immigration abusive, santé, insécurité, etc…»

en: "Nous sommes fermement opposés à l'extension du droit de vote aux résidents non-européens. Nous voulons que la Wallonie prenne ses distances avec une politique de connivence envers les immigrés qui a montré ses limites. Pour ramener la sécurité dans nos villes et communes, il faudra appliquer une politique de tolérance zéro. Cela veut dire réagir contre chaque forme de criminalité, vandalisme ou délabrement".

Daar zal volk naar komen kijken... Au suivant!

10-09-08

VB - BETOGING IN BRUSSEL VERBODEN

De Brusselse burgemeester Freddy Thielemans heeft, zoals verwacht, de Vlaams Belang - manifestatie van morgen in de hoofdstad verboden. Het VB en haar satellietorganisatie 'Steden tegen Islamisering', wilden op 9/11 demonstreren aan het WTC - gebouw. VB - voorman Philip Dewinter kondigde prompt een kort geding aan tegen het 'njet' van de PS-burgervader. Net als vorig jaar. In het betogingsverbod ziet Dewinter het ultieme bewijs dat de Islamisering van onze hoofdstad, en andere Europese grootsteden, op kruissnelheid zit. Dewinter verklaarde in één moeite door dat er morgen sowieso een symbolische manifestatie ter nagedachtenis van de Amerikaanse 9/11 - slachtoffers zal doorgaan.

 Vorig jaar lapten Dewinter, Vanhecke en co, nochtans zelfverklaarde voorstanders van 'law and order', eveneens een betogingsverbod op 9/11 aan de nationalistische laars. Ze kregen toen de steun van een 150-tal 'medestanders', w.o. betrekkelijk veel huis-, tuin- en keukenpersoneel van de partij zelf. De VB-top werd, na het obligate duw- en trekwerk met de arm der wet, uiteindelijk met veel misbaar gearresteerd en geboeid afgevoerd.

Morgen -hoogstwaarschijnlijk- opnieuw hetzelfde toneel. On verra bien [*geeuw*].


Ons verslag van 'de gebeurtenissen' op 11-09-2007: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070911

MATHILLEKE

Goed nieuws voor sommige bezoekers van deze blog: de chef-blog van het AFF muist er veertien dagen onderuit zodat je de volgende twee weken hier niet noodzakelijk alle dagen vers nieuws over extreemrechts zal vinden. Het slechte nieuws voor die bezoekers is dat Wim Haelsterman intussen de wacht houdt, en wanneer het hem nodig lijkt en uitkomt alsnog deze site aanvult.

We hebben natuurlijk nog andere bezoekers van deze blog, maar bij wijze van groet hier nog een mailtje van één van die “sommige bezoekers” naar aanleiding van ons artikeltje over fulltime brievenschrijver Swa Cauwenbergh (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080826). Ene ‘Mathilleke’ schreef ons: “Ik heb nog nooit zo een dergelijke haatsite gezien als de uwe.Deze steekt boordvol haat en schicoide denkwerk en roddel. Daar tegenover is de website van vlaams belang 100 keer deftiger daar heb ik tot hier toe nog geen haat van dergelijke omvang gevonden.Daar stelt men de waatheid en feiten voor.Hier alleen haat en roddels.Gelukkig is deze website bestemd v oor een marginale minderheid.Je zou nog gaan geloven dat elvis leeft als je jullie site leest en misschien heeft Hitler wel een lezersbrief geschreven naar jullie in de naam van een linkse.Jullie zien ze echt vliegen samen met de Humo die een zekere soi heeft uitevonden als slachtoffer.mOET ER NOG ZAND ZIJN, TSJONG? TSJONGE TOCH ZIELIGAARDS! Zijn jullie alllemaal gefrustreerd homos en nazishizoiden.In Geel is een ziekenhjuis, maar dat is véél te goed voor jullie! Dan nog liever kritisch lezen op een keurige website als die van het vb”

‘Mathilleke’ had nog niet begrepen dat het VB Vlamingen opzet tegen Walen, blanken tegen zwarten, christenen tegen moslims… en meer dan welke andere partij een haatpartij is. Vriendelijk en behulpzaam als wij zijn, hebben wij dit twee weken geleden verduidelijkt aan 'Mathilleke' in een reply op haar mail. Ze heeft niet meer gereageerd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

09-09-08

DE ZWARTE BLADZIJDEN VAN DE VLAAMSE BEWEGING HERDACHT

In het jongste nummer van Vlaams Belang Magazine wordt een nieuw boekje (104 blz.) van Pieter Jan Verstraete besproken, Vlaamse bedevaarten naar Münstereifel (foto 1). In de ‘recensie’ in het Vlaams Belang Magazine oogt het onschuldiger dan het is.

Volgens Frederik Pas, in VB-kringen beter bekend als hun huiscartoonist Fré, trokken “oud-Oostfronters en sympathisanten (…) tussen 1956 en 1972 jaarlijks naar het graf van enkele Vlaamse oorlogsvrijwilligers.” Aanvankelijk verliep alles in peis en vree, maar na kritiek in enkele “Belgisch-francofone kranten”, kritiek overgenomen door een aantal politici, “werden de vreedzame bedevaarders SS-misdadigers en kampbeulen.” Protest van antifascistische militanten leidde in 1968 “zowaar tot een vechtpartij op het kerkhof. Het zou het einde inluiden van de dodenherdenkingen in Münstereifel. Het deelnemersaantal brokkelde zienderogen af en met de achttiende bedevaart werd een stukje Vlaamse geschiedenis afgesloten.”

Wie de tentoonstelling bezoekt die momenteel te zien is in het Bormshuis in Antwerpen (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een duidelijker afbeelding), en de begeleidende brochure doorneemt, merkt al vlug dat het allemaal wel minder onschuldig is dan in het Vlaams Belang Magazine voorgesteld wordt. Vooreerst gaat het niet om zomaar “Vlaamse oorlogsvrijwilligers”, maar om “Vlaamse Waffen SS’ers.” De bedevaarten naar hun graven werden georganiseerd door Alfons Rongé, één van de leidende figuren van de Vlaamse Sociale Beweging – een organisatie die in de jaren 1950 haar sympathie voor het nationaal-socialistisch Duitsland niet onder stoelen of banken stak en er een militie op na hield met de weinig originele naam Storm-Afdeling, SA. De latere VMO-leider Bert Eriksson maakte hiervan nog deel uit.

In de brochure bij de tentoonstelling in het Bormshuis wordt er overigens nog op gewezen dat de twee in Münstereifel begraven Vlaamse Waffen SS’ers “in de Vlaams-nationale betekenis van het woord geen Vlaamse Oostfronters waren die ten strijde waren getrokken tegen het communisme. Zij hadden wel dienst genomen als vrijwilligers in Duitse (weliswaar internationale, ‘Germaanse’) SS-eenheden die streden voor het Duitse Rijk en dit aan het Oost- én aan het Westfront.” Na het protest dat in de jaren zestig op gang kwam tegen de herdenking van deze SS’ers, en mede doordat de sociaaldemocraten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de verkiezingen wonnen op de christendemocraten, kwam er een einde aan de bedevaarten naar Münstereifel die op hun hoogtepunt een driehonderdtal mensen mobiliseerde.

Bijkomend element voor het stopzetten van de bedevaarten naar Duitsland was dat het Sint-Maartensfonds voor haar dodenherdenkingen intussen terecht kon op het militair kerkhof van Lommel, en in 1968-1969 in Stekene een eigen erepark opzette – intussen overgedragen aan en onderhouden door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). In het boek van Pieter Jan Verstraete wordt het niet vermeld maar volgens Luk Dieudonné van het Bormshuis is het niet uitgesloten dat de bedevaarten naar Münstereifel ook aanleiding waren voor internationale contacten van extreemrechts, de ‘Zwarte Internationale van Malmö’ zoals ze in de linkse pers werd genoemd.

De tentoonstelling in het Bormshuis belicht ook vader (1894 - 1971) en zoon (1921 - 1984) Piet van Rossem, die mee hun schouders zetten voor de organisatie van de bedevaarten naar Münstereifel. Vader en zoon werden na de Tweede Wereldoorlog gearresteerd wegens collaboratie met het nazi-regime. Zij kwamen in 1949 vrij, vestigden zich in het Antwerpse en richten er de beweging Vlaams Blok op die, zoals het bekendere Vlaamse Concentratie, ijvert voor amnestie voor de collaborateurs met het nazi-regime. In 1957 verdween dát Vlaams Blok van de kaart. Piet van Rossem junior werd later nog redacteur van De Nieuwe Gazet, de Antwerpse versie van Het Laatste Nieuws.

De tentoonstelling in het Bormshuis over deze collaborateurs en de bedevaarten naar graven van collaborateurs werd samengesteld door Bob Hulstaert, VB-gemeenteraadslid in Antwerpen, en Lieve van Onckelen, die onder andere ook het secretariaat van de IJzerwake verzorgt. Alhoewel Bob Hulstaert de nationale kranten haalde met zijn uitspraak om Het Toneelhuis maar op droog zaad te zetten, is hij één van de meest gematigde VB-gemeenteraadsleden in Antwerpen. Een gematigde VB'er die een tentoonstelling opzet rond collaborateurs, zonder een zweem van afkeuring.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

08-09-08

OP SCHOOL MET DEWINTER

Het is ons natuurlijk niet ontgaan dat vorige week maandag een nieuw schooljaar is gestart. Ook Philip Dewinter (foto), vader van Veroniek (14 j.), An-Sofie (17 j., zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080703) en Karolien (19 j., zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060903), had dit in het oog en mocht in De Standaard uitleggen wat hij de vijf belangrijkste zaken vindt voor het onderwijs.

Philip Dewinter: “(1) Literatuur is en blijft de basis van iedere vorm van algemene ontwikkeling. Het verplicht lezen en bespreken van boeken (van Felix Timmermans tot Alexandre Dumas) is belangrijk. (2) De geschiedenis van Europa en het Vrije Westen zijn essentieel. Scholieren moeten goed beseffen waar onze Europese beschaving voor staat en hoeveel inspanningen er nodig zijn geweest om de vrijheden en verworvenheden te realiseren die zo voor de hand liggend lijken. (3) Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan het verwerven van praktische vaardigheden. Aan rijlessen bijvoorbeeld: niet alleen de verkeersopvoeding in het algemeen, maar ook echt met de wagen rijden moet op school worden aangeleerd. Jongeren zouden via de school hun rijbewijs moeten kunnen halen. (4) Lichamelijke opvoeding is erg belangrijk. Zeker nu blijkt dat de fysieke conditie van de jeugd er jaar na jaar op achteruitgaat. Iedere dag sport op school, minimum één uur, lijkt me nuttig en wenselijk. Liefst in ploegverband en mét competitie.” Als (5) komt natuurlijk: “Absoluut overbodig lijkt me de politiek correcte indoctrinatie via lessen maatschappijkritiek, burgerlijke opvoeding of godsdienst. Deze ‘vakken’ worden vaak misbruikt om het multiculturele eenheidsdenken te forceren maar stimuleert allerminst de kritische geest…”

Ook de groep achter ‘Oproep voor een democratische school’ komt tot het besluit dat scholen de kritische geest niet stimuleren, maar natuurlijk om heel andere redenen dan Dewinter. Ze hebben bij meer dan 2 700 leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs, verspreid over alle landsgedeelten, scholen en onderwijsrichtingen, gepeild naar de kennis over milieu en duurzame ontwikkeling, economie en sociale vraagstukken, de Noord-Zuidrelatie, de geschiedenis… Inzake geschiedenis werd onder andere gepeild naar de gebeurtenis die de meeste invloed had op de ontwikkeling van het kapitalisme in de negentiende eeuw (de ontwikkeling van de stoommachine) en in welk land de meeste slachtoffers zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog (de Sovjet-Unie). Het was maar pover gesteld met de antwoorden en ‘Oproep voor een democratische school’ besluit: “Het onderwijssysteem faalt in wat nochtans zijn belangrijkste opdracht is: iedere jongere de mogelijkheid bieden een burger te worden die in staat is een actieve rol te spelen in het democratisch proces en in de actie om de wereld te veranderen. Vooral de leerlingen uit arbeidersgezinnen en/of migrantenkinderen blijven verstoken van dit recht. Ook de meisjes zijn in vergelijking met de jongens sterk benadeeld.”

Scholen mogen zich niet beperken tot leren lezen en rekenen, enkele ICT-vaardigheden en het bijbrengen van ondernemingsgeest en flexibiliteit. Hoe het dan moet veranderen heeft ‘Oproep voor een democratische school’ in een 10-puntenprogramma vervat: http://www.democratischeschool.org/article.php3?id_article=171. Vanzelfsprekend gaat dat verder dan de simplismen van Dewinter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

07-09-08

ZESHONDERD NEONAZI'S OP CONCERT IN ZANDVLIET. ENKEL PROCES-VERBAAL WEGENS GELUIDSOVERLAST?

BH-6-september-2008Volgens de Antwerpse politie waren er gisterenavond een zeshonderdtal mensen afgezakt naar evenementenhal ’t Noorden in Zandvliet voor de Ian Stuart Donaldson Memorial van Blood and Honour Duitsland. Op dit ogenblik zijn de neonazi’s de hal aan het ontruimen, de lege wijnflessen aan het verzamelen, het meegebrachte podium op een vrachtwagen met Belgische nummerplaat aan het laden…

Het merendeel van de zeshonderd neonazi’s verliet omstreeks 1 uur vannacht het Antwerpse district Zandvliet. Een harde kern van een honderdtal bleef achter in de evenementenhal (foto 2, de evenementenhal in vrediger omstandigheden). De neonazi's waren dan nog maar met een honderdtal, maar ze hielden wel meerdere inwoners van Zandvliet uit hun slaap. Na klachten over geluidsoverlast trok de Antwerpse politie dan toch de zaal binnen, maakte een proces-verbaal op over geluidsoverlast en om half vier vannacht kwam dan toch een einde aan de bijeenkomst die niet had mogen plaatsvinden.

De lokale politie is de zaal niet binnen geweest, tot na de klachten over geluidsoverlast. De federale politie zou nagaan wat er in de zaal gebeurde. Benieuwd wat die melden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Alleszins werd in Zandvliet niet alleen geklaagd over de geluidsoverlast wegens de muziek, ook wegens het scanderen van leuzen. Welke was niet verstaanbaar volgens een buurtbewoner met wie wij belden. Maar allicht zullen het niet vreugdekreten geweest zijn omdat de Rode Duivels hun voetbalwedstrijd tegen Estland met 3 – 2 gewonnen hebben.

11:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

WAT MET VOLGEND BLOOD AND HONOUR-CONCERT OP 18 OKTOBER?

BH-6-september-2008bisBH 18 oktober 2008bisZoals gisterenavond hier gemeld week Blood and Honour Duitsland voor de derde keer op rij naar ons land uit voor haar Ian Stuart Donaldson Memorial (foto 1). De gastvrijheid van België – toch als het gaat over neonazi’s – is legendarisch. Op 18 oktober organiseert Blood and Honour Vlaanderen háár Ian Stuart Donaldson Memorial (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Gaat de politie dan wel optreden? Meer doen dan "discreet aanwezig" zijn? Het zou moeten. Eigen Volk Eerst!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

VB TREKT AAN HET KORTSTE EIND BIJ GEMEENTERAADSDEBAT OVER GENTSE FEESTEN-DEBATTEN

De debatten tijdens de Gentse Feesten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080705) kaderen in de ideeën van Walter De Buck, de man die de Gentse Feesten terug leven inblies, ideeën voor sociale en culturele rechtvaardigheid, een open venster op de wereld, multiculturele democratie en een progressieve maatschappijvisie. Het verbaast dan ook niet dat het VB het er moeilijk mee heeft, en vorige maandag interpelleerde het daarover zelfs het Gentse schepencollege.

De debatten zijn niet eenzijdig, niet in de thema’s (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070628). Niet in de panelgasten. Natuurlijk progressief Vlaanderen en Nederland is er sterk vertegenwoordigd. De Gentse Feesten-debatten proberen dan ook oplossingen te vinden om tot een maatschappij te komen met meer sociale rechtvaardigheid, meer gelijkheid, gekoppeld aan vrijheid en solidariteit. Minder nationalisme, meer internationalisme. Geen muren, maar bruggen. Maar ook in de keuze van de panelleden zijn de debatten niet eenzijdig, of behoren bijvoorbeeld Etienne Schouppe (CD&V), de Lokerse burgemeester Filip Antheunis (Open VLD), Piet Vantemsche (Boerenbond), Boudewijn Bouckaert (Lijst Dedecker) of Marc Bossuyt (voorzitter van het Grondwettelijk Hof) ook al bij de linkerzijde?

Volgens de Gentse moraalfilosoof Etienne Vermeersch (http://www.etiennevermeersch.be), die dan wel tot de linkerzijde behoort maar waarmee grote delen van diezelfde linkerzijde regelmatig overhoop ligt, zijn de Gentse Feesten-debatten debatten par excellence. Etienne Vermeersch: “Je hebt de tijd niet enkel in een oneliner je mening te geven, maar ze ook nog te staven en je eventueel van je ongelijk te laten overtuigen door andere sprekers. Bovendien is er een hoffelijke sfeer: we bestrijden elkaars stellingen, niet elkaar.” “De voorbije jaren worden overigens steeds minder politici uitgenodigd”, merkt het magazine MO* (http://www.mo.be) op. “Moderator Eric Goeman selecteert (…) de deelnemers eerder op basis van hun kennis en expertise, dan op grond van hun politieke mening of bekendheid. (…) Vlaanderen heeft behoefte aan meer van dergelijke debatten.” Bij het VB hebben ze dit nog niet begrepen, en naar aanleiding van een dispuut met Joods Actueel over de samenstelling van een panel dat de Palestijnse kwestie zou bespreken trok VB’er Ortwin Depoortere voorbije maandag in de Gentse gemeenteraad van leer tegen de debatten. Depoortere – die zelf hoog oploopt met Verdinaso-leider Joris Van Severen, die zich kantte tegen de parlementaire democratie, de politieke partijen en de vakbonden – vroeg of de “links-geïnspireerde” politieke debatten op de Gentse Feesten wel kunnen, of een stadsschool daarvoor wel als locatie mag dienen, of het stadsbestuur hier publiciteit voor moet maken in het programmaboekje van de Gentse Feesten, en of het stadsbestuur ook “rechts-geïnspireerde” politieke debatten tijdens de Gentse Feesten zou steunen?

Schepen van cultuur en feestelijkheden Lieven De Caluwe (VlaPro) verwees in zijn antwoord naar een discussie die in 2003 was gevoerd in de Gentse gemeenteraad. De gemeenteraad was tot het besluit gekomen dat op de Gentse Feesten niets reglementair moet verboden worden, maar de verschillende politieke partijen wel overeengekomen waren om in die periode geen partijpolitieke propaganda te verspreiden. Alleen het Vlaams Blok weigerde het akkoord te ondertekenen. Ortwin Depoortere verliet bij de stemming de gemeenteraadszaal. De Caluwe ontkrachtte ook dat uitgeverij EPO, die de laatste jaren een boekenstand openhoudt met boeken van de panelleden die dag, enkel een PvdA-drukkerij is. EPO (www.epo.be) drukt vele interessante boeken, die ook Lieven Decaluwe kan aanbevelen. Volgens Decaluwe denkt het Gentse stadsbestuur er niet aan de debatten te schrappen. Integendeel, het feit dat er telkens zoveel publiek vier uur lang blijft luisteren, bewijst hoe “uitputtend mooi” die debatten zijn. Schepen van onderwijs Rudy Coddens (SP.A) wees Ortwin Depoortere erop dat in schoolgebouwen partijpolitieke debatten niet op hun plaats zijn, maatschappelijke debatten kunnen daar wel. Groen! zei te betreuren dat de Gentse Feesten-debatten in het Laurentinstituut plaatsvinden… omdat het te klein is om het talrijke publiek voor die debatten een zitplaats te bieden.

Depoortere bleef erbij dat tijdens de Gentse Feesten-debatten niet alle standpunten aan bod komen. Hij verwees niet naar de debatten die het VB regelmatig in zalen van het Vlaams parlement inricht, waar zeker niet alle strekkingen en nuances evenredig aan bod komen. Depoortere zei wel nog veel folders te bezitten die bewijzen dat er partijpolitieke propaganda verspreid werd op de Gentse Feesten-debatten. Dat uitgerekend zijn eigen partij niet wilde weten van een verbod op partijpolitieke propaganda tijdens de Gentse Feesten, was voor hem geen bezwaar om daarover uit te halen. Blijkbaar had Depoortere niet goed geluisterd naar de uitleg van schepen Decaluwé, of geldt vrije meningsuiting maar alleen voor diegenen die passen in het kraam van het VB. Het eerste zouden we nog kunnen oplossen door Depoortere te verwijzen naar een oorspecialist, maar we vrezen dat het probleem erger is. (Foto: v.l.n.r. de Gentse burgemeester Daniel Termont, moderator Eric Goeman, en bisschop Luc Van Looy, vorig jaar samen op de affiche voor de Gentse Feesten-debatten.)

00:24 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

06-09-08

CONCERT BLOOD AND HONOUR DUITSLAND IN ANTWERPS DISTRICT ZANDVLIET

BH-6-september-2008Zoals hieronder gemeld zou Blood and Honour Duitsland deze namiddag aan een Shell-tankstation in de omgeving van Roosendaal en Bergen op Zoom in Nederland verzamelen. Daarmee werd duidelijk dat de Ian Stuart Donaldson Memorial van Blood and Honour Duitsland alleszins niet in Duitsland zou plaatsvinden. Daar werden het voorbije jaar immers twintig neonazi-concerten stilgelegd door de Duitse politie. Maar naar waar zouden zij uitwijken? Zou het voor het derde jaar op rij België worden? 

De rit ging vanuit Nederland verder naar Zandvliet, samen met de voormalige polderdorpen Berendrecht en Lillo het meest noordelijke district van Antwerpen. Twee maanden geleden had een Nederlander daar de plaatselijke evenementenhal (foto’s 2 en 3) gehuurd voor “een fuif met orkestjes”. Vorige donderdag hebben de huurder en verhuurder elkaar nog eens ontmoet, maar ook toen werd niet verduidelijkt wat voor een "fuif met orkestjes" er zou gehouden worden. Dat een Nederlander de zaal wilde huren wekte geen argwaan. Zandvliet ligt vlak bij de grens met Nederland en het gebeurt wel meer dat Nederlanders de plaatselijke evenementenhal afhuren. De zaal, waar regelmatig rommelmarkten plaatsvinden, en ook de socialistische harmonie Vooruit repeteert, heeft een capaciteit van duizend mensen. En dat aantal mensen was er vanavond ook. Alle ramen waren weliswaar afgeplakt, maar volgens getuigen waren er rond 18.30 uur vanavond een zeshonderdtal mensen in de zaal en nog eens een vierhonderdtal buiten. Buurtbewoners reageerden verschrikt dat dit in hun ‘dorp’ plaatsvond. De politie was eveneens aanwezig.

Bij de Antwerpse politie was geen woordvoerder bereikbaar om op die ene vraag te antwoorden: beperkt de politie zich tot de observatie wat er buiten, en desgevallend binnen, gebeurt, of doet de politie ook de nodige vaststellingen zoals gebruikelijk is bij het op heterdaad betrappen bij overtredingen van de wetgeving, in dit geval overtredingen op de wetgeving tegen het racisme, discriminatie, negationisme en het uitbrengen van de Hitler-groet?

22:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

MEETING POINT DUITS BLOOD AND HONOUR-CONCERT IN NEDERLAND, VLAKBIJ BELGISCHE GRENS

BH-6-september-2008Het ‘meetingpoint’ voor de Ian Stuart Donaldson Memorialvan de Combat 18-tak van Blood and Honour Duitsland is bekend. Het ligt in Nederland, op de A58/E312 het Shell-tankstation in Hoezaar bij Roosendaal en Bergen op Zoom. Een tankstation dat eind vorig jaar een flinke deuk kreeg nadat een truck het tankstation ramde (zie: http://www.ttm.nl/nieuws/id22693-Truck_ramt_tankstation.html). Vanuit die plaats (zoom uit: http://2miljoen.nl/map-16074402-0083-0000/Shell_Station_Hoezaar_(Regio_Zeeland)) is het zowel gemakkelijk naar België als dieper in Nederland rijden. Alleszins zal het concert zoals verwacht niet in Duitsland plaatsvinden.

Paul Van Tigchelt, woordvoerder van minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael (foto 2), zei aan het persagentschap Belga in reactie op de Open brief van het Anti-Fascistisch Front (AFF): “Als we de locatie en het tijdstip van die optredens kunnen achterhalen, verwittigen we de lokale burgemeester en politie, en kijken we of er opgetreden kan worden.” (zie: http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/406438/2008/09/05/Zaterdag-mogelijk-Blood-and-Honour-concert-Belgie.dhtml). Natuurlijk kan er opgetreden worden, en het volstaat de karavaan te volgen die deze namiddag vanuit het genoemde Shell-tankstation vertrekt.

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

AFF ANTWOORDT MINISTER VAN JUSTITIE JO VANDEURZEN

BH-6-september-2008No PasaranHet Anti-Fascistisch Front (AFF) is verheugd over de bezorgdheid van minister van Justitie Jo Vandeurzen over Blood and Honour (zie zijn brief, in het volgend artikel geciteerd), maar moet de minister van Justitie wel aanmanen de zaak grondiger te onderzoeken. De gerechtelijke overheid heeft hem immers voorgehouden dat “het gerechtelijk optreden sterk bemoeilijkt wordt door de zeer omzichtige werkwijze” van de organisatoren door “de precieze locatie van hun samenkomsten pas op het allerlaatste moment prijs (te geven). De gebruikte vergaderruimten die ze gebruiken zijn veelal privégebied en worden gehuurd onder voorwendsel van andersoortige activiteiten die de privésfeer betreffen. Daarom is een gerechtelijk optreden op het moment van de feiten, tijdens de manifestatie, zeer moeilijk.”

Het is juist dat de precieze locatie pas op het laatst bekend wordt gemaakt, en dat de concertzaal meestal gehuurd wordt voor een ‘familiefeest’ of een ‘verjaardagsfeest’. Wat niet juist is, is dat het zeer moeilijk is “op het moment van de feiten, tijdens de manifestatie” in te grijpen. Bij alle Blood and Honour-concerten de voorbije twee jaar waren federale politiediensten aanwezig in de buurt van die concerten. Net als bij de concertgangers was de federale politie een paar uur tevoren bekend waar precies het concert zou plaatsvinden. Bij bijvoorbeeld het National Socialist Black Metal-festival dat een mantelorganisatie van Blood and Honour Vlaanderen op 7 juni dit jaar in Lebbeke inrichtte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080526), heeft het AFF die 7de juni de eerste schepen van Lebbeke, Dirk De Cock, omstreeks 16 uur ingelicht dat Blood and Honour naar Lebbeke aan het afzakken was, voor een concert in de plaatselijke parochiezaal. Ongeveer op hetzelfde ogenblik werd de burgemeester van Lebbeke, François Saeys, door de federale politie ingelicht over het geplande concert in Lebbeke.

Maar overal vraagt de federale politie de plaatselijke autoriteiten om de ordehandhaving te mogen overnemen, tot zelfs bij de bewust kleiner georganiseerde benefiet voor Blood and Honour Vlaanderen op 26 januari dit jaar in Schoten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080125). Met als resultaat dat de politie toeziet of het buiten rustig blijft, het verkeer en de buurtbewoners daar niet al teveel hinder ondervinden… (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080608 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080128). Nooit wordt het concert zelve gevolgd, terwijl daar met een wiskundige zekerheid overtredingen vast te stellen zijn op de wetgeving op het racisme, discriminatie, negationisme en het uitbrengen van de Hitler-groet (zie onze bespreking van de ‘muziek’ van de vandaag optredende groepen en YouTube-filmpjes van voorgaande concerten:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080901 en http://aff.skynetblogs.be/post/6206065/verboden-duitse-muziek-zaterdag-in-ons-land).

Dat de politie niet zou kunnen optreden bij een op het internet aangekondigd ‘privé-feest’ heeft het AFF altijd al bestreden, en het AFF is na het Blood and Honour-concert in Bellegem op 19 april dit jaar hierin trouwens bijgetreden door professor Leo Neels (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080503). Het AFF heeft minister Jo Vandeurzen gisteren, in antwoord op zijn brief, dan ook gevraagd overleg te plegen met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voor de diensten die onder diens bevoegdheid vallen. Zij zijn wél op het ogenblik van de feiten ter plaatse, alleen moeten zij nog de nodige vaststellingen tijdens het concert, in de concertzaal, durven doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080609).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

MINISTER VAN JUSTITIE REAGEERT OP OPEN BRIEF AFF

BH-6-september-2008Minister van Justitie Jo Vandeurzen (foto 2) reageerde gisteren in een mail aan het Anti-Fascistisch Front (AFF) op de Open brief die het AFF hem en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael hadden gestuurd over de Ian Stuart Donaldson Memorial die Blood and Honour Duitsland vandaag inricht (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080904). Vandeurzen verstuurde zijn antwoord aan het AFF ook als persbericht. Hier zijn reactie, in het artikel hierboven reageren we op zijn brief.

Jo Vandeurzen: “Ik heb met aandacht kennis genomen van de open brief van het Anti-Fascistisch Front, betreffende een eerbetoon die de zogenaamde Blood and Honour-groep aanstaande zaterdag mogelijks op het Belgisch grondgebied zou laten plaatsvinden. Het verkondigen van rassenhaat en het ontkennen van de genocide gepleegd door het Duitse nationaal-socialistische regime zijn verboden en strafbaar krachtens de wetten van 30 juli 1981 (wet tegen het racisme) en van 23 maart 1995 (wet tegen het negationisme). Het “behoren tot een groep of tot een vereniging die kennelijke en herhaaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt” en het verlenen van “medewerking aan zodanige groep of vereniging” is ook strafbaar (artikel 22, wet van 30 juli 1981).
 
Op 15 mei 2008 heeft de Minister schriftelijk aan de bevoegde instanties van het openbaar ministerie zijn bezorgdheid medegedeeld omtrent de manifestaties die extreemrechtse skinheadbewegingen en neo-nazigroeperingen regelmatig in ons land organiseren. Ingevolge de neo-nazibijeenkomsten van het voorbije voorjaar heeft het Federaal parket een onderzoek geopend, en neemt deze instantie de nodige maatregelen met het oog op coördinatie tussen de verschillende lokale parketten. Er wordt dus wel degelijk opgetreden op gerechtelijk vlak. Het is echter zo dat het gerechtelijk optreden momenteel na de feiten plaatsheeft.
 
De gerechtelijke overheid heeft mijn attentie gevestigd op het feit dat gerechtelijk optreden sterk bemoeilijkt wordt omdat voornoemde groeperingen bijzonder omzichtig te werk gaan, ondermeer door de precieze locatie van hun samenkomsten pas op het allerlaatste moment prijs te geven. De gebruikte vergaderruimte zijn veelal private aangelegenheden die gehuurd worden onder een andere naam en/of onder het mom van onschuldige activiteiten binnen de private sfeer. Daarom is een gerechtelijk optreden op het moment zelf van de feiten, tijdens de manifestatie, zeer moeilijk.
 
Binnen het huidige wettelijke kader is het niet mogelijk om gebruik te maken van doorgedreven opsporingstechnieken zoals telefoontapmaatregelen en infiltratietechnieken. Ik stel vast dat binnen het parlement sinds een paar maanden initiatieven genomen worden en overleg is tussen verschillende partijen om wetgevende initiatieven te nemen ten einde niet alleen het gerecht maar ook de bestuurlijke overheid beter te wapenen om sneller en desgevallend tijdens de manifestatie te kunnen optreden.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

05-09-08

DE PARLEMENTAIRE IJVER VAN BRUNO VALKENIERS EN DE ANDERE VB'ERS

In het Vlaams Belang Magazine (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/post/6213539/vbcartoonist-juicht-te-vroeg) prijst het VB zichzelf er omwille van… haar parlementaire activiteiten. Het blad citeert met de gretigheid van een hongerige hond De Standaard. Die krant schreef: “In het spervuur van parlementaire vragen valt ook de ijverigheid van Vlaams Belang op. Waar bij PS en MR verschillende leden nog nooit een vraag gesteld hebben, zitten verschillende Vlaams Belang-kamerleden boven de honderd vragen.” So what?

De kampioen in het stellen van schriftelijke parlementaire vragen blijkt overigens geen VB-kamerlid of -senator te zijn. Raar toch, want je zou van oppositieleden verwachten dat ze de regering bestoken met vragen. Geen betere manier trouwens om de administratie die die vragen moet beantwoorden bezig te houden en te verhinderen dat ze doet wat ze moet doen: het uitvoeren van het beleid. In de Kamer is de kampioen in het stellen van schriftelijke vragen Guido De Padt (Open VLD), gevolgd door partijgenote Maggie De Block. Op drie en vier vinden we wel VB’ers: Guy D’Haeseleer (342 vragen in de nieuwe bestuursperiode) en Peter Logghe (299). In de Senaat ligt het tempo iets lager, en dat weerspiegelt zich ook in de schriftelijke vragen. Martine Taelman (Open VLD) voert hier het peloton aan, De pas bevallen VB’ster Anke Van dermeersch is tweede met 139 vragen.

Maar statistieken zeggen niet alles. Zoals het aantal ingediende wetsvoorstellen kan opgesmukt worden door het mee ondertekenen van een wetsvoorstel dat door een ander is bedacht, zo kan het aantal schriftelijke parlementaire vragen kunstmatig verhoogd worden door krek dezelfde vraag aan elke minister te stellen. Het wordt dan wel geteld als telkens weer een nieuwe vraag. Wel is duidelijk: als je geen enkele vraag hebt gesteld, heb je er geen enkele gesteld. Het VB citeert graag over de PS’ers en MR’s die geen enkele vraag hebben gesteld in de Kamer, maar met hun eigen voorzitter is het al niet veel beter. VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto 1) stelde nog geen enkele schriftelijke parlementaire vraag. Valkeniers stelde wel mondelinge vragen maar heuse interpellaties zijn te hoog gegrepen voor Valkeniers. We betwisten niet dat hij het zou kunnen, alleen doet hij het niet.

Vragen stellen is één, wat je ermee doet is twéé. We wezen hier eerder al op wat de tweede ijverigste VB’er in de Kamer, Peter Logghe (foto 2), zoal bezighoudt (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6035720/de-selectieve-initiatieven-van-de-vbkamerfrac). Met een eindeloze reeks schriftelijke vragen is hij er achter gekomen dat Vlaamse ondernemingen meer gecontroleerd worden dan Waalse of Brusselse, maar wat hij daarmee wilde bereiken hield Logghe nog in het midden. In een artikel in het nieuwe Vlaams Belang Magazine doet hij het verhaal nog eens over. “De Vlaamse ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van de Waalse bedrijven die het niet zo nauw nemen met de handelsbepalingen. Bestaande wetten moeten door alle vennootschappen worden nageleefd.” Maar moeten Waalse bedrijven dan meer gecontroleerd worden, of Vlaamse bedrijven minder? Logghe laat zich er niet over uit in zijn artikel, de eindredactie van het Vlaams Belang Magazine doet het wel. Die titelde boven zijn artikel: Vlaamse vennootschappen té vaak gecontroleerd!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, valkeniers |  Facebook | | |  Print