14-11-08

VANDAAG UITSPRAAK OVER NEGATIONISTISCHE UITLATINGEN ROELAND RAES

Vandaag zou de correctionele rechtbank in Brussel uitspraak doen over voormalig VB-ondervoorzitter en -senator, maar nog steeds VB'er, Roeland Raes (foto). In een interview met de Nederlandse televisiezender NCRV op 26 februari 2001 relativeerde Raes de omvang van de genocide onder de nazi’s. Het parket eist een jaar cel met uitstel voor Raes.

Dat de zaak nu nog voorkomt, zeven jaar na uitzenddatum, heeft minder te maken met de traditionele traagheid van het gerecht dan wel met allerlei juridische spitsvondigheden en vertragingsmanoeuvres van Raes’ advocaat Piet Noë (ook advocaat van negationist Siegfried Verbeke en twee BBET-verdachten). Het Forum der Joodse Organisaties diende na de gewraakte televisie-uitzending een klacht in tegen Roeland Raes bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Toen bleek dat het interview in Brussel was opgenomen ontstond een juridisch steekspel over wie nu terzake bevoegd was, en of alle partijen daar tijdig van ingelicht waren. Van Raes waren overigens al in 1995 negationistische uitspraken opgetekend, maar een aanbod aan Humo om dit te publiceren werd door het weekblad verticaal geklasseerd. Fragmenten van het interview werden vijf jaar later verwerkt in Marc Spruyts boek Wat het Vlaams Blok verzwijgt, en sijpelden zo met mondjesmaat toch nog door naar de pers (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/79/51/lang,nl). De uitspraken van Raes in het bewuste televisie-interview zijn dus niet zomaar een slip of the tongue, maar weloverwogen meningen.

In het Netwerk-interview uitte Roeland Raes zijn twijfels over de echtheid van het dagboek van Anne Frank en, kort, over de omvang en systematiek van de Holocaust. In een niet uitgezonden deel van het interview, maar wel gepubliceerd in De Morgen en andere kranten, zei Raes dat er systematiek zat achter de Jodenvervolging maar niet achter de uitroeiing. Volgens Raes waren de cijfers over de slachtoffers onder het nazi-regime sterk overdreven, en waren de uitroeiingskampen eerder werkkampen waar de levensomstandigheden weliswaar erbarmelijk waren. Zowel het Brussels parket als het Forum der Joodse Organisaties en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding zagen daarin een duidelijke ontkenning en minimalisering van de Holocaust. De originele bouwplannen voor het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz waren toen nog niet teruggevonden (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF08112008_025), maar toch moet je al van bijzonder kwade inborst zijn om de uitroeiing van Joden en anderen te ontkennen en minimaliseren.

Toen vorige week het intussen massaal gedownload filmpje bekend geraakte van de een antisemitisch lied zingende FN-senator Michel Delacroix en zijn VB-vriend Luc Van Keerberghen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6415470/nasleep-van-zingende-fnvoorzitter-vb-sluit-af) zei VB-voorzitter Bruno Valkeniers vrijdag in De Standaard: “Er zijn inderdaad in het verleden nog soortgelijke incidenten geweest, maar al de betrokkenen moesten de partij meteen verlaten. Ex-senator Roeland Raes heeft uit eigen beweging Vlaams Belang verlaten.” Een uitspraak met een hoog Joe the Plumber-gehalte. “Natuurlijk ben ik nog lid van Vlaams Belang. Ik zit zelfs in de partijraad”, reageerde Roeland Raes zaterdag in De Standaard. “Er heeft mij ook nooit iemand gevraagd om de partij te verlaten.” Dat klopt. Aanvankelijk pleitte Philip Dewinter in het VB-partijbestuur zelfs nog voor begrip voor de uitspraken van Raes, maar toen Dewinter de bui vanuit de joodse gemeenschap in Antwerpen zag hangen veranderde hij 180 graden van houding (zie: http://www.blokwatch.be/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=39).

Roeland Raes nam ontslag als VB-ondervoorzitter en -senator; in Lovendegem bij Gent bleef hij partijsecretaris. In april dit jaar gaf Raes de functie van plaatselijk partijsecretaris door aan Geert Neirynck nu die niet langer plaatselijk VB-voorzitter was. Neirynck kennen we nog van zijn weinig om het lijf hebben VB-reclame (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3555103/geert-neirynck-weinig-om-het-lijf). Roeland Raes bleef wel bestuurslid van het VB-Lovendegem en werkt enkele dagen per week als vrijwilliger in het VB-archief op het partijhoofdkwartier in Brussel. “Euh ja, dat klopt. Hij werkt in het archief”, moest Bruno Valkeniers zaterdag toegeven. “Als de feiten klaar en duidelijk zijn, dan moet hij eruit. Maar het gaat om een beslissing van voor mijn tijd. Ik was toen nog geen lid en ik wil eerst alle details kennen”, zei Valkeniers nog. “De zaak staat maandag op de agenda van het partijbestuur.” Na dat partijbestuur werd evenwel geen persmededeling verspreid over de zaak-Raes. Men is daar allicht met een visadempje aan het wachten op de uitspraak van de rechtbank vandaag.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: raes, negationisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.