19-11-08

FRANK VANHECKE WIL NIET DAT HET GERECHT HAAR WERK DOET

Het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid, 564 tegen 61 stemmen bij 42 onthoudingen, de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van Frank Vanhecke, voormalig voorzitter van het VB (foto 1). Het VB is verontwaardigd en overstelpte de voorbije dagen de pers met persmededelingen. Nochtans is dit enkel een procedure om het gerecht haar werk te kunnen laten doen, en is van een veroordeling van Vanhecke en het ontnemen van zijn politieke rechten bijlange nog geen sprake. Aanleiding voor deze procedure zijn loze verdachtmakingen over allochtone jongeren in het Sint-Niklase VB-partijblad, maar het VB gaat intussen in haar blaadjes verder met verdachtmakingen en loze beweringen. Ook tegenover autochtone jeugd.

Bij vandalenstreken op het kerkhof van Sint-Niklaas was het VB er onmiddellijk bij om in haar plaatselijk partijblad de vernielingen op het kerkhof te verwijten aan allochtone jongeren. Onder de kop Wat u niet mocht vernemen in de pers. Burgemeester Freddy Willockx vernam als hoofd van de politie dat de daders autochtone Vlamingen als geen ander zijn, en sommeerde VB-fractieleider in de Sint-Niklase gemeenteraad Frans Wymeersch dit recht te zetten. Die weigerde dit aanvankelijk, en werd daarin gesteund door toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Na weken kwam het VB toch terug op haar woorden, zij het nog omzwachteld en in een blaadje dat voor het overige volledig gewijd was aan een scheldpartij over Freddy Willockx. Na de aanvankelijke weigering legde Freddy Willockx klacht neer tegen de VB-publicatie waarin allochtone jongeren onterecht van grafschennis beschuldigd werden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). De auteur van het anonieme artikel heeft zich intussen gemeld bij het parket, maar datzelfde parket stelde ook een verschil vast tussen wat de Sint-Niklase correspondent van het VB indiende en wat het VB uiteindelijk onder Frank Vanhecke als verantwoordelijk uitgever publiceerde.

Over de verantwoordelijkheid in deze zaak van Frank Vanhecke bestaan er meningsverschillen tussen juristen, en de rechtbank zal nu moeten uitmaken wat er uiteindelijk van aan is. Maar daarvoor moest dus eerst de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke opgeheven worden, vooraleer de rechtbank ook maar kan oordelen ten nadele of ten voordele van Frank Vanhecke. De parlementaire onschendbaarheid beschermt parlementsleden voor hun mening uitgebracht in het kader van hun mandaat als parlementslid, en het Europees Parlement meent dat verantwoordelijk uitgever zijn van een partijpublicatie niet tot de taken behoort van een Europarlementslid. En de Belgische justitie dan ook haar werk moet kunnen doen zoals het meent dat het moet. Het Europees Parlement zegt ook dat met het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Vanhecke geen uitspraak wordt gedaan over de eventuele schuld van het Europarlementslid. Toch laat Vanhecke geen minuut onbenut om te zeggen dat hij wel eens zijn politieke rechten zou kunnen verliezen, en men hem via deze weg als VB-lijsttrekker wil uitschakelen. De commissie die de zaak voorbereid heeft voor het Europees parlement vindt dat Vanhecke te weinig bewijzen heeft om te kunnen stellen dat er sprake is van een politieke afrekening, en wijst nogmaals op de volledige verweermogelijkheden die Vanhecke volgens het Belgisch recht heeft.

De N-VA heeft zich onthouden bij de stemming in het Europees Parlement, en haar Europarlementslid Frieda Brepoels (foto 2) vond het nodig in een persmededeling het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke te betreuren. "Politieke processen horen niet thuis in een democratie", argumenteert Brepoels. "Politieke tegenstanders moeten politiek bekampt worden", luidt het verder nog. Dat laatste klopt natuurlijk, maar het kan toch ook geen vrijbrief zijn voor politici om boven wetten te staan die voor gewone burgers gelden.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, n-va, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.