11-01-09

150 NEO-NAZI'S OP NIEUWJAARSCONCERT BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN

NieuwjaarsconcertNijlenHet nieuwjaarsconcert van Blood and Honour Vlaanderen, waarvoor enkel per e-mail uitnodigingen verspreid waren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090110), bracht gisterenavond 150 neonazi’s op de been en 100 politieagenten. Het ging niet, zoals op een flyer aangekondigd (foto 1), door in de Club Valhalla in Rijkevorsel maar in een parochiezaal in Nijlen (foto 2).

De burgemeester van Rijkevorsel, verwittigd van het geplande nieuwjaarsconcert in zijn gemeente, had een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Maar er is nog een tweede reden waarom uitgeweken werd naar Nijlen, een dorpje tussen Lier en Herentals in de Antwerpse Kempen. In de Club Valhalla kunnen de 150 mensen die uiteindelijk naar het nieuwjaarsconcert kwamen niet allemaal binnen. Vandaar dat donderdagavond telefonisch parochiezaal De Heerd in de Nijlense deelgemeente Bevel vastgelegd werd. De betaling van de huur gebeurde, in afspraak met de verhuurders, pas zaterdagmorgen. De zaal werd gehuurd door twee jongeren uit Duffel. Er zou een privé-feest doorgaan, en dat pas in laatste instantie in Nijlen aangeklopt werd was omdat de oorspronkelijk gehuurde zaal te klein bleek. Voor één keer werd niet gelogen bij de huur van de zaal. In parochiecentrum De Heerd is er plaats voor 250 mensen, “zittend en dan is er nog een ruime dansvloer” werd ons uitgelegd.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) vernam om 18.30 uur van zijn plaatselijke politie dat Blood and Honour de parochiezaal in Bevel gehuurd had. Gezien het beperkt aantal politieagenten dat hij ter beschikking heeft – Nijlen is maar een gemeente van iets meer dan 20 000 inwoners – besloot hij geen samenscholingsverbod uit te vaardigen en te doen naleven, en zich te concentreren op de orde op de openbare weg. Vlakbij De Heerd was er een kerstboomverbranding-bijeenkomst. Later in de avond kwam er versterking vanuit de federale politie, maar toen was het Blood and Honour-concert al volop aan de gang. Het was de derde keer dat Blood and Honour Vlaanderen een zaal in Nijlen probeerde te huren. Drie jaar geleden, toen het concert uiteindelijk in Vremde doorging (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3145450/naziherdenking-in-lommel-concert-in-vremde en  http://aff.skynetblogs.be/post/3146581/naziconcert-in-vremde-dorp-opgeschrikt-en-vtm), heeft Blood and Honour Vlaanderen ook al geprobeerd in Nijlen neer te strijken. Vorig jaar heeft ze daartoe nog een poging ondernomen. Door een inschattingsfout trad deze keer het verwittigingssysteem bij verdachte verhuringen niet in werking.

17:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

PARTIJFINANCIERING FN EN VB IN GEVAAR

Het Belgische Front National (FN) loopt het risico om haar overheidsdotatie voor een volledig jaar te verliezen. Elf parlementsleden van de PS, de MR, het CDH, Ecolo, de Open VLD en de SP.A dienden daartoe de voorbije week een verzoek in bij de Raad van State. Intussen maken ze zich bij het Vlaams Belang (VB) weer zenuwachtig over de partijfinanciering. Woensdag doet de Raad van State immers (een eerste) uitspraak over de voortzetting van de partijfinanciering van het VB. 

De parlementairen die het verzoek indienden om het FN een jaar op droog zaad te zetten, maken deel uit van de commissie die de controle uitoefent op zowel de verkiezingsuitgaven als de boekhouding van de partijen vertegenwoordigd in Kamer en Senaat. Ze baseren zich in hun verzoekschrift op de wet die de partijfinanciering regelt. Hierin is immers een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om partijen hun overheidstoelage af te nemen als die zich bezondigen aan (het prediken van) haat en discriminatie. Volgens de parlementsleden legt het FN "manifest en constant een vijandige houding aan de dag ten opzichte van de rechten en vrijheden in het Europees Verdrag tot bescherming van de mensenrechten". In een veertig pagina's tellend document verwijzen ze naar de denigrerende en haatdragende taal in onder meer verkiezingspamfletten en racistische uitspraken van FN-verkozenen en -partijverantwoordelijken. Het Front National moet het overigens al enige tijd doen zonder enige vorm van overheidsfinanciering. De boekhouding van de partij, of wat daarvoor moet doorgaan in dit hoogst amateuristische midden, werd door de commissie in november vorig jaar gewogen en "volkomen ontoereikend" bevonden. Toen raakte ook bekend dat de partij 1,1 miljoen euro aan schulden heeft bij de fiscus. Hierop werd de dotatie voor een periode van vier maanden opgeschort. Het Front National zelf spreekt over een "schandalige poging tot politieke moord" omdat de partij, althans volgens het FN zelf, wel eens de grote verrassing zou kunnen zijn bij de komende verkiezingen. Jaja, ook aan de andere kant van de taalgrens mag al eens gelachen worden.

De klacht tegen het VB sleept al aan van mei 2006, en eigenlijk al van november 2005. In november 2005 maakten de antiracistische organisaties KifKif en MRAX immers een lijvig dossier bekend met citaten uit VB-publicaties en uitspraken van VB-kopstukken waarmee het VB zich manifest racistisch en discriminerend opstelt, en bijgevolg drie maanden tot een jaar overheidsdotatie zou moeten verliezen. Geert Lambert (toen nog Spirit, daarna VlaPro en nu SLP) was bereid om de klacht te steunen, de Franstalige partijen waren eveneens bereid om officieel klacht neer te leggen. CD&V en VLD (intussen Open VLD) wilden de klacht niet indienen om het VB zich niet in een slachtofferrol te laten wentelen. Een strategische keuze die echter inhoudt dat die partijen niet willen dat een door henzelf gestemde wet toegepast kan worden. Ook de SP.A had een janushouding. De SP.A diende de klacht wel mee in, maar dan om de rechtbank de kans te geven zich uit te spreken. Aan een inhoudelijke veroordeling van het VB waagde de SP.A zich niet. Maar het zou dus meer dan vijf maanden duren vooraleer de klacht effectief werd neergelegd, en bijgevolg moest de klacht nog aangevuld worden met recente uitspraken en citaten. Het laatst geciteerde feit mag immers niet meer dan zestig dagen oud zijn. Maar dat was natuurlijk geen probleem. Onmiddellijk aanknopingspunt voor de 43 pagina's tellende klacht is de toespraak van Philip Dewinter tijdens de 'veiligheidsmeeting' in april 2006 in Antwerpen. Volgens het dossier werd daar ,,op een systematische manier criminaliteit, vreemdelingen en allochtonen op een hoop gegooid''. Ook de slogan ,,multiculturaliteit leidt tot multicriminaliteit'' werd daar gehanteerd. Verder is de klacht een ellenlange opsomming van uittreksels van verklaringen, toespraken, websites en publicaties die volgens de indieners ervan als discriminatie ten opzichte van vreemdelingen en allochtonen kunnen worden beschouwd. Het overzicht van feiten start in maart 1999, datum waarop de koppeling gelegd werd tussen partijfinanciering en niet-racistisch of -discriminerend optreden (zie: http://www.standaard.be/extra/pdf/verzoekschriftvb.pdf).

Gewoonlijk vegen ze bij het VB hun voeten aan de Belgische grondwet, maar deze keer werd alles uit de kast gehaald om de wet op de partijfinanciering te toetsen aan de Belgische grondwet. Het VB legde de Raad van State een aantal principiële vragen voor, en daarover zou de Raad van State zich woensdag uitspreken. Maar het kan best zijn dat de Raad van State de zaak doorschuift naar het Grondwettelijk Hof, en dan zijn we weer voor maanden zoniet jaren wachten vertrokken. Volgens Rob Verreycken, die in deze zaak als advocaat voor het VB optreedt, is een wet die zegt dat vijandig staan tegenover de Rechten van de Mens moet bestraft worden “ongrondwettig en belachelijk”. Of dat ongrondwettig is, zullen we nog wel horen. Of het “belachelijk” zijn een criterium is in de politiek, betwijfelen we. Wij vinden respect voor de Rechten van de Mens overigens niet belachelijk. Maar zou "(niet-)belachelijk zijn" inderdaad een criterium zijn in de politiek, zou men het VB nooit hebben kunnen oprichten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vb, fn |  Facebook | | |  Print