30-01-09

BERT REDT HET VB VAN DE ONDERGANG

Marie-Rose Morel maakte begin deze maand op haar weblog haar nieuwjaarswensen over aan haar “échte vrienden” en “omdat nu toch een tijd van ‘peis en vree’ is, ook dit jaar weer - traditiegetrouw - mijn beste wensen aan de jongens (meisjes ?) van het AFF. Hopende dat we mekaar in 2009 opnieuw op een faire manier scherp kunnen houden !” Eh… Traditiegetrouw?  Kerstmis 2007 hebben we Marie-Rose Morel “een job die moeiteloos kan gecombineerd worden met een harmonieus privé-leven” toegewenst, maar zoals bekend is daar in 2008 niets van in huis gekomen. En als we de voorbije dagen een en ander lazen in de kranten en zagen op televisie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138/philip-dewinter-speeltijd-marierose-morel-is), dan hebben wij toch de indruk dat Marie-Rose Morel vooral behoefte heeft aan faire partijgenoten.

Wij proberen in elk geval iedereen te vriend houden, en na de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6604601/uit-noodzaak-naar-de-nieuwjaarsreceptie-van-h) zochten we onze weg naar de nieuwjaarsreceptie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in zaal ’t Waagstuk aan de Stadswaag in Antwerpen. Dat het een waagstuk was om heelhuids van die nieuwjaarsreceptie terug naar huis te keren, zal je wel willen begrijpen zonder dat we details daarover moeten of kunnen vrijgeven. In elk geval waren er ruim geschat een zeventigtal aanwezigen, blijkbaar zowat het maximum dat de N-SA kan mobiliseren. Op 28 november werd in een ander zaaltje in Antwerpen, de Quinten Matsijs (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080728) een debat over solidarisme georganiseerd tussen Eddy Hermy (N-SA) en VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. Allez, dat was toch de bedoeling. Pieter Huybrechts kwam niet opdagen. Naar verluidt – zelf waren we er niet – was er toen een vijftig à zestig man aanwezig. Gelukkig voor de Sinjoren niet allemaal uit Antwerpen. Volgens dezelfde bron waren zelfs Dominiek ‘Surtur’ Vandekeere, Matthias ‘Mattke’ Van Hoof en andere Bruggelingen naar Antwerpen afgezakt voor een debat dat de bedoeling had de start te zijn voor een Antwerpse N-SA-werking.

Na de monoloog van Eddy Hermy over het solidarisme trokken de meesten naar Café De Leeuw van Vlaanderen, bekend van de eigenaardige wijze waarop de bijnaam van het café – De Beest – vorig jaar een paar maanden op de gevel prijkte. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de N-SA was voor spijs en drank gezorgd in ’t Waagstuk; voor de grappige noot zorgde ene Bert Wenselaers die werd voorgesteld als een “VB-militant”. Volgens onze informatie is deze Hobokenaar ook niet meer dan dat. In het Hobokense partijbestuur is hij nog niet geraakt. Wie hem een beetje kent, weet waarom. Bert Wenselaers erkent dat zijn partij “slecht aan ’t boeren is” en vraagt zijn partijbestuur de nodige maatregelen te nemen. “De miltanten, studenten en overtuigden met herssens (sic)” stellen vast dat een hele reeks zwakke zetten op het politieke schaakbord zijn gezet. Maar Bert weet hoe het VB te redden. We moeten immers geen nieuwe, tweede politieke partij oprichten naast het VB. Dat zou “een zeer zware fout zijn, een ware misdaad tegen het Vlaamse volk. Weer twintig jaar gaan ploeteren om weer uit te komen bij een partijtop die zich zeer goed voelt omdat zij mee aan de taart mag snijden.”

“Het Vlaams Belang lijdt aan bloedarmoede. Wat stoere uitspraken en eisen betreft zijn zij voorbijgestoken door de tafelspringers Dedecker en Dewever.(…) Ook zien wij bij de mandatarissen een groep mensen die onbekwaam zijn of te weinig werkkracht aan de dag leggen om de strijd voor Vlaanderen te voeren. Die groep moet vervangen worden. (…) Mogelijk staan  (bekwamere en strijdlustiger, red.) mensen nu klaar in het Nieuw-Solidaristisch Initiatief. Als die mensen er zijn moeten zij nu een stevig politiek memorandum opstellen en dit voorleggen aan Bruno Valkeniers.” Het VB zou, toch volgens Bert Wenselaers, versterkt worden door: “1. Ons manifest voor een zeer groot gedeelte over te nemen, en 2. door een goed (?) deel van de huidige mandatarissen te vervangen door mensen die wij aanduiden.” “Zo snel als mogelijk moet er een petitie in deze zin opgesteld worden die – door zoveel mensen als mogelijk ondertekend – aan de voorzitter van het Belang moet worden overhandigd.”

Ze zullen bij de N-SA wel rap moeten zijn met hun tekst, petitie en kandidaten. Volgens Philip Dewinter is alvast de Antwerpse lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen al opgesteld. "De zaak is gesloten." Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte mocht de N-SA alsnog een plaatsje op een VB-lijst verwerven. En als er nog eens een receptie is van de N-SA, en het niet te ver af is, en er op hetzelfde ogenblik echt niets interessant te doen is, dan gaan we terug een pint drinken met Eddy, Frederik, Zzz et les autres.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, aanverwant |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.