31-01-09

PHILIP DEWINTER VAN SLAG

Philip Dewinter kreeg het maandag op de zenuwen met de discussie over een plaats op de VB-lijst(en) voor Marie-Rose Morel. “De speeltijd is voorbij, het dossier is gesloten”, zei hij tegen De Standaard… uitgerekend op het moment waarop zijn voorzitter Bruno Valkeniers in Terzake zei dat hij nog met Marie-Rose Morel onder vier ogen over die plaats op de lijst voor het Vlaams parlement wilde praten. ’s Anderendaags geraakte bekend dat Marie-Rose Morel baarmoederkanker heeft (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138). Bruno Valkeniers, Philip Dewinter en Gerolf Annemans waren niet vooraf ingelicht over Morels gezondheidstoestand. Frank Vanhecke wist het sinds twee weken, zelfs Rob Verreycken was er al een paar dagen van op de hoogte. “Dewinter was gisteren zo van slag dat hij een geplande tussenkomst in het Vlaams parlement afzegde”, noteerde De Standaard donderdag. Wij wilden wel eens weten waarover Dewinter had willen interpelleren.

Het blijkt de studie over de houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam te zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090129). Dewinter had er minister Marino Keulen over willen aanspreken. Dewinter is er niet mee opgezet dat de afwijzende houding van bijna de helft van de Vlaamse kiezers tegenover de islam door de onderzoekers en media als “islamofobie” bestempeld werd. Dewinter: “Het feit dat de helft van de Vlamingen de islam beschouwen als een bedreiging heeft niets met de zogenaamde islamofobe ingesteldheid van de Vlamingen maar alles met de islam zelf te maken. De islam wordt door de gemiddelde Vlaming terecht beschouwd als een totalitaire politieke ideologie die haaks staat op onze Westerse vrijheden, normen en waarden. Het diaboliseren van een meerderheid van de Vlamingen omwille van hun mening over de islam leidt tot politiek-correct eenheidsdenken en censuur. Dat iedere vorm van islamkritiek als islamofobie wordt afgedaan, betekent een zoveelste overwinning van de radicale islam. (…) Als islamofobie betekent dat men islamokritisch is, dan meen ik dat het de plicht is van eenieder om islamofoob te zijn. Als islamofobie betekent dat men de islam ziet als een bedreiging dan is het de plicht van eenieder om islamofoob te zijn. De politieke ideologie van de islam en de radicale islam vormen inderdaad een bedreiging voor onze Vlaamse en Europese culturele eigenheid en identiteit. Europa mag nooit Eurabia worden!”

Eventjes de puntjes op de i zetten. 1. Een fobie is nooit goed. “Een fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat”, en het heeft er toch al schijn van dat bij een deel van de bevolking er een fobie is tegenover de islam. 2. Zouden de Vlamingen de islam wél kennen? Het Nieuwsblad sprak deze week met Cemal Cavdrali, islamleraar en imam die volksvertegenwoordiger was zolang stadsgenoot Freya Van den Bossche in de vorige legislatuur minister was. Een man die eerder een wandelende reclame voor een deftige kledingszaak lijkt dan een imam. Na veertig jaar moet hij nog altijd de grondregels van de islam uitleggen aan Vlamingen die het na al die jaren nóg niet weten. 3. Naima Charkaoui, coördinator van het Minderhedenforum, zegt terecht dat de meeste Vlamingen in hun dagelijks leven nauwelijks contact hebben met mensen van andere afkomst of levensovertuiging. Ze zijn bijgevolg afhankelijk van de media en die schiet tekort om een opeenstapeling van redenen: blijkbaar is enkel negatief nieuws nieuws; de redacties zijn doorgaans zo wit als wat; de redacties zijn onderbemand, laten zich daardoor teveel leiden door door persbureaus voorgekauwde verhalen of foute berichten van collega's… (zie: http://www.minderhedenforum.be/2pers/200901opinieislamofobie.htm).

Er kan nog meer geantwoord worden op de ooglap-visie van Dewinter over de islam (kritiek op het ‘politieke correcte denken’ over de islam bijvoorbeeld haalt wél de opiniepagina’s van de kwaliteitskranten, de voorbije week onder andere nog Wim Van Rooy in De Standaard en Joost Zwagerman in De Morgen) maar meer over de islam(kritiek) een andere keer. Alleen nog dit: als Dewinter beweert dat de Vlamingen wél weten wat de islam inhoudt, waarom brengt hij op 2 maart dan nog zijn boek Inch’Allah? uit? Hij mag dat natuurlijk – “vrijheid van meningsuiting…”  – maar is dat dan nog wel goed besteed geld? Of is het de bedoeling nog wat olie op het vuur te gieten? 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dewinter |  Facebook | | |  Print

30-01-09

BERT REDT HET VB VAN DE ONDERGANG

Marie-Rose Morel maakte begin deze maand op haar weblog haar nieuwjaarswensen over aan haar “échte vrienden” en “omdat nu toch een tijd van ‘peis en vree’ is, ook dit jaar weer - traditiegetrouw - mijn beste wensen aan de jongens (meisjes ?) van het AFF. Hopende dat we mekaar in 2009 opnieuw op een faire manier scherp kunnen houden !” Eh… Traditiegetrouw?  Kerstmis 2007 hebben we Marie-Rose Morel “een job die moeiteloos kan gecombineerd worden met een harmonieus privé-leven” toegewenst, maar zoals bekend is daar in 2008 niets van in huis gekomen. En als we de voorbije dagen een en ander lazen in de kranten en zagen op televisie (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6662138/philip-dewinter-speeltijd-marierose-morel-is), dan hebben wij toch de indruk dat Marie-Rose Morel vooral behoefte heeft aan faire partijgenoten.

Wij proberen in elk geval iedereen te vriend houden, en na de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6604601/uit-noodzaak-naar-de-nieuwjaarsreceptie-van-h) zochten we onze weg naar de nieuwjaarsreceptie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in zaal ’t Waagstuk aan de Stadswaag in Antwerpen. Dat het een waagstuk was om heelhuids van die nieuwjaarsreceptie terug naar huis te keren, zal je wel willen begrijpen zonder dat we details daarover moeten of kunnen vrijgeven. In elk geval waren er ruim geschat een zeventigtal aanwezigen, blijkbaar zowat het maximum dat de N-SA kan mobiliseren. Op 28 november werd in een ander zaaltje in Antwerpen, de Quinten Matsijs (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080728) een debat over solidarisme georganiseerd tussen Eddy Hermy (N-SA) en VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. Allez, dat was toch de bedoeling. Pieter Huybrechts kwam niet opdagen. Naar verluidt – zelf waren we er niet – was er toen een vijftig à zestig man aanwezig. Gelukkig voor de Sinjoren niet allemaal uit Antwerpen. Volgens dezelfde bron waren zelfs Dominiek ‘Surtur’ Vandekeere, Matthias ‘Mattke’ Van Hoof en andere Bruggelingen naar Antwerpen afgezakt voor een debat dat de bedoeling had de start te zijn voor een Antwerpse N-SA-werking.

Na de monoloog van Eddy Hermy over het solidarisme trokken de meesten naar Café De Leeuw van Vlaanderen, bekend van de eigenaardige wijze waarop de bijnaam van het café – De Beest – vorig jaar een paar maanden op de gevel prijkte. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de N-SA was voor spijs en drank gezorgd in ’t Waagstuk; voor de grappige noot zorgde ene Bert Wenselaers die werd voorgesteld als een “VB-militant”. Volgens onze informatie is deze Hobokenaar ook niet meer dan dat. In het Hobokense partijbestuur is hij nog niet geraakt. Wie hem een beetje kent, weet waarom. Bert Wenselaers erkent dat zijn partij “slecht aan ’t boeren is” en vraagt zijn partijbestuur de nodige maatregelen te nemen. “De miltanten, studenten en overtuigden met herssens (sic)” stellen vast dat een hele reeks zwakke zetten op het politieke schaakbord zijn gezet. Maar Bert weet hoe het VB te redden. We moeten immers geen nieuwe, tweede politieke partij oprichten naast het VB. Dat zou “een zeer zware fout zijn, een ware misdaad tegen het Vlaamse volk. Weer twintig jaar gaan ploeteren om weer uit te komen bij een partijtop die zich zeer goed voelt omdat zij mee aan de taart mag snijden.”

“Het Vlaams Belang lijdt aan bloedarmoede. Wat stoere uitspraken en eisen betreft zijn zij voorbijgestoken door de tafelspringers Dedecker en Dewever.(…) Ook zien wij bij de mandatarissen een groep mensen die onbekwaam zijn of te weinig werkkracht aan de dag leggen om de strijd voor Vlaanderen te voeren. Die groep moet vervangen worden. (…) Mogelijk staan  (bekwamere en strijdlustiger, red.) mensen nu klaar in het Nieuw-Solidaristisch Initiatief. Als die mensen er zijn moeten zij nu een stevig politiek memorandum opstellen en dit voorleggen aan Bruno Valkeniers.” Het VB zou, toch volgens Bert Wenselaers, versterkt worden door: “1. Ons manifest voor een zeer groot gedeelte over te nemen, en 2. door een goed (?) deel van de huidige mandatarissen te vervangen door mensen die wij aanduiden.” “Zo snel als mogelijk moet er een petitie in deze zin opgesteld worden die – door zoveel mensen als mogelijk ondertekend – aan de voorzitter van het Belang moet worden overhandigd.”

Ze zullen bij de N-SA wel rap moeten zijn met hun tekst, petitie en kandidaten. Volgens Philip Dewinter is alvast de Antwerpse lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen al opgesteld. "De zaak is gesloten." Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte mocht de N-SA alsnog een plaatsje op een VB-lijst verwerven. En als er nog eens een receptie is van de N-SA, en het niet te ver af is, en er op hetzelfde ogenblik echt niets interessant te doen is, dan gaan we terug een pint drinken met Eddy, Frederik, Zzz et les autres.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, aanverwant |  Facebook | | |  Print

OP HANDTEKENINGENJACHT

Heeft het Vlaams Belang versterking nodig qua programma en kandidaten voor 7 juni (zie hoger), bij het Belgische Front National (FN) is het nog erger gesteld. Het VB heeft voldoende aan enkele handtekeningen van parlementairen om zich terug aan de kiezer te kunnen aanbieden, hun Franstalige halfbroer moet 5 000 handtekeningen verzamelen om te kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen op 7 juni. Maar daar is men nog niet aan toe.

Met naar eigen zeggen 2 000 leden betekent dat dat het gemiddelde FN-lid er niet eens in zou slagen zelfs maar twee medemensen te overtuigen van hun zaak. En dan nog: een handtekening voor een kandidatuurstelling betekent enkel dat je vindt dat die partij een kans moet krijgen bij de verkiezingen, niet noodzakelijk dat je zelf voor die partij zou stemmen. Voorzitter Daniel Huygens (foto): “Alors que nous abordons la dernière ligne droite, nous devons encore récolter de nombreuses signatures”. Dat klinkt niet echt goed. En bewijst dat het oude ledenaantal (ca. 500) waarschijnlijk niet wezenlijk gegroeid is in de voorbije maanden. De interne conflicten zullen ook niet meteen van wervende aard geweest zijn.

Interne ruzies of niet; het FN-bestuur wil ten alle prijze vermijden dat er 'fouten' optreden in het verzamelen van de ontbrekende signaturen. Het vroegere FN-bestuur, onder kundige leiding van de meermaals veroordeelde 'wonderdokter' Daniël Féret, maakte er telkens weer een sport van om te frauderen met de benodigde handtekeningen. Om aan het vereiste aantal te raken werden er desnoods handtekeningen vervalst van personen die geen enkele band hadden met het FN. Of liet men zelfs overleden personen tekenen. Deze verregaande fraude kwam twee maal - in 1994 en in 2004 - aan het licht. Dat wil het nieuwe bestuur ten alle prijze vermijden. En de tijd dringt!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, 7 juni |  Facebook | | |  Print

29-01-09

WAT MET DE ONDERZOEKSRESULTATEN OVER DE VLAMINGEN & DE ISLAM?

Maandag publiceerden Het Nieuwsblad en De Standaard een artikel over het jongste ISPO-onderzoek onder leiding van de Leuvense professoren Jaak Billiet en Marc Swyngedouw. Vlaming steeds banger van de islam was de kop in de eerste krant; Islamofobie groeit in Vlaanderen titelde de tweede krant. Het VB was er als de kippen bij om het nieuws over te nemen op haar website, maar dan wel onder de titel “Islam bedreigt Europa”. Over nieuws uit eigen huis is men bij het VB minder snel. Wij brachten zaterdag het nieuws dat Luk Van Nieuwenhuysen, na zeventien jaar het actiefste VB-parlementslid te zijn geweest, op 7 juni niet langer kandidaat is voor een mandaat als Vlaams parlementslid (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090124). Het VB bracht het nieuws pas daags nadat wij het hier bekendmaakten.

In het artikel in de Corelio-krantengroep wordt gefocust op de laatst gemeten houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam en de moslims, maar het onderzoek van het ISPO (voluit: Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek, verbonden aan de K.U.Leuven) peilt in de eerste plaats naar evoluties in de opvattingen van Vlaamse kiezers over etnische minderheden zoals die blijkt uit postelectorale verkiezingsonderzoeken van 1991 tot 2007. Het levert alvast een conclusie op die we nog nergens gelezen hebben in de Vlaamse pers. De negatieve houding in 2007 ten aanzien van etnische minderheden is even groot als in 1991. Vanaf 1991 daalde die negatieve houding (1995, 1999), om nadien terug te stijgen naar het niveau van 1991 (2003, 2007). In ander onderzoek is daarvoor als verklaring al gegeven: “het gewijzigde klimaat (…) na de aanslagen in New York (foto, 11 september 2001), met de daaropvolgende oorlogen in Afghanistan en Irak, de grotere aanvaardbaarheid van een racistisch politiek discours in de media, en wijzigingen in de economische conjunctuur” (zie: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/survey/gepeild2005/hoofdstuk2.pdf).

In 1991 werd in het postelectoraal onderzoek nog niet specifiek gepeild naar de houding tegenover de islam en de moslim-migranten, nu dus wel. En dan blijkt dat bijna de helft van de Vlaamse kiezers uitermate negatieve opvattingen heeft over de islam en de moslims. De houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam is negatiever dan over etnische minderheden in het algemeen. Tegenover voorgaande studies over de houding ten aanzien van etnische minderheden is de invloed van het onderwijsniveau van minder belang geworden, en is het milderend effect van de ‘kerksheid’ uitgespeeld. Het deelnemen aan het verenigingsleven en een brede (wereld)kennis hebben wel nog milderende effecten op zowel de negatieve houding ten aanzien van minderheden als ten opzichte van de islam. De Gentse imam van Turkse afkomst Cemal Cavdarli wringt het dat hij nog altijd de grondregels van de islam moet uitleggen. Cemal Cavdarli (in Het Nieuwsblad): “Al veertig jaar wonen moslims in Vlaanderen. Eerst waren het gastarbeiders, daarna migranten en sinds de versie van de dikke van Dale van 1996 zijn we officieel allochtonen. Maar meer dan af en toe een nieuw woord verzinnen, is niet gebeurd.”

Als moslim is het niet eenvoudig om in Vlaanderen te leven, zegt Cavdarli. “De mensen moeten me hier niet, denken de meesten. Zo beginnen ze al met een achterstand aan het integratieparcours. En als zelfs de meest geïntegreerde allochtonen veel moeilijker aan een baan geraken dan een allochtoon met dezelfde kwalificaties, dan zinkt de moed hen helemaal in de schoenen.” Cavdarli weet ook wel dat dat een klaagzang is die al te vaak wordt gebruikt. “Maar het is wel zo.” De Leuvense schepen voor diversiteit Mohamed Ridouani wijst in De Standaard op de invloed van het verleden. “Al in 732 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel het islamitische leger nabij de Franse stad Poitiers, in 1942 was er de bloedige herovering van Granada en Cordoba, en in 1683 was er het beleg van Wenen. De inzet was altijd duidelijk: hou de islam buiten Europa. De historische argwaan van Europa tegenover de islam verdrukt in grote mate de positieve bijdragen van de islam op vlak van onder meer wiskunde, filosofie en kunst.” Ridouani heeft overigens een origine suggestie voor verder onderzoek: “Vraag eens aan moslims wat zij van de Vlaamse waarden vinden. (…) Ik garandeer een verrassend, maar bijzonder leerrijk resultaat.”

En het VB? Die beperkte zich tot enkele resultaten uit het onderzoek en het onderkoelde: “Men kan die resultaten betreuren. Men kan die houding wijten aan ‘vooroordelen’. Men kan ze zelfs gemakshalve in de schoenen van rechtse politici of partijen schuiven. Men kan de negatieve houding klasseren als ‘islamofobie’, maar met dat alles is het probleem niet van de baan.” Hoe het VB het probleem van de baan zou schuiven, is bekend. Het is één, niet de enige, oorzaak van het probleem. Het VB vermeldde overigens niet het resultaat voor de slotvraag in het ISPO-onderzoek. Een kleine meerderheid van de Vlaamse kiezers (50,3 %) vindt dat een spreker die op een publieke bijeenkomst of op televisie een racistische toespraak houdt, verhinderd moet worden om dit te doen. Een verontrustende grote minderheid (44,9 %) vindt dat zo’n spreker het racistisch discours wel mag houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook | | |  Print

28-01-09

PHILIP DEWINTER: "SPEELTIJD MARIE-ROSE MOREL IS OVER" BAARMOEDERKANKER BIJ MARIE-ROSE MOREL BEKENDGEMAAKT VIA HET LAATSTE NIEUWS

"Vanavond te gast bij Phara. Het wordt een leuke uitzending", schreef Marie-Rose Morel gisteren op haar blog. En inderdaad het begon als een leuke uitzending. (Foto: Philip Dewinter en Marie-Rose Morel in het Vlaams Parlement)

Als opwarmertje serveerde Phara de slotseconden van een interview met Philip Dewinter op een Nederlandse commerciële televisiezender, in een programma met de sprekende titel Business Class. Dewinter zei er dat als de moslims zich niet willen aanpassen aan “onze manier van leven”, dan heeft Europa voor hen nog dat ene belangrijke recht, naast vrije meningsuiting en democratie, "het recht om terug te keren naar het land waar men vandaan komt." Waarna de interviewer tegen Dewinter: “Ik zou zeggen, ga terug naar België.” (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2009/01/het-recht-op-terugkeren.html, het zien is grappiger dan het lezen). Gelukkig zond Phara niet het hele tien minuten durend interview uit. De wijze waarop Dewinter er zijn vragen voorgeschoteld kreeg, was van een beschamend niveau. De Uitzendingen door Derden (= de politieke partijen die hun eigen televisiezendtijd kregen) waren doorgaans kritischer. Maar terug naar de VRT, waar eerst Bruno Valkeniers in Terzake gevraagd werd hoe het nu zit met de heibel rond en de plaats van Marie-Rose Morel op de lijst(en) voor 7 juni. Tom Cochez (De Morgen) had vastgesteld dat de vuile oorlog in het Vlaams Belang escaleert (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/644187/2009/01/27/Vuile-Vlaams-Belang-oorlog-escaleert.dhtml).

Gerolf Annemans zei het voorbije weekend in De Standaard dat het Marie-Rose Morels plicht is om naast op de Europese VB-lijst, waar ze op een quasi-onverkiesbare plaats staat (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090120), ook op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement te figureren. Het VB kan immers álle stemmen gebruiken. Marie-Rose Morel wees onmiddellijk op haar weblog erop dat diezelfde Gerolf Annemans Morel onder geen enkel beding op zijn Antwerpse lijst voor de federale verkiezingen in 2007 wilde. Frank Vanhecke gaf in De Morgen voor het eerst openlijk toe dat er in het VB-partijbestuur onenigheid is over de politieke rol van Marie-Rose Morel. Bruno Valkeniers zei in dezelfde krant Marie-Rose Morel persoonlijk gevraagd te hebben voor de Vlaamse lijst, maar Morel zelf kan zich die vraag niet herinneren.  Uit het Terzake-interview onthielden we dat Bruno Valkeniers nog wel wilde praten met Marie-Rose Morel over haar plaats op de VB-lijst(en), maar dat hij dat onder vier ogen, en niet in de VRT-studio’s, zou doen.

Had Dewinter eerder nog gezegd dat de VB-lijsten voor de Vlaamse Raad nog niet samengesteld zijn, bij Phara schotelde Phara De Aguirre een uitspraak van Dewinter voor die ’s anderendaags (vandaag, dus) in De Standaard zou verschijnen. Morel staat niet op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement.“De speeltijd is voorbij.” Wilde Bruno Valkeniers nog onder vier ogen met Marie-Rose Morel gaan praten, Philip Dewinter laat via De Standaard weten hoe het ermee zit. Voor Marie-Rose Morel was het hagelnieuw – als we ons goed herinneren herhaalde ze tot drie keer toe dat ze de uitspraak van Dewinter nog niet gelezen heeft, en ze erop rekende dat correct geciteerd werd uit De Standaard. Later gaf ze toe dat die uitspraak van Dewinter haar toch wel pijn deed. Dewinter maakt er overigens niet veel woorden aan vuil. “De Antwerpse lijst is opgesteld. Morel staat daar niet op.” en “De speeltijd is voorbij. De zaak is gesloten.”, is al wat hij erover kwijt wil in De Standaard. Basta. Waar Dewinter wél uitgebreid op reageert zijn de resultaten van de jongste peiling over de mening van Vlamingen over de islam en moslims, thema dat wij hier morgen aansnijden. Voor Dewinter is de afwijzing van de islam en de moslims door bijna de helft van de Vlamingen een “uiting van burgerzin”.

Als er écht belangrijke zaken zijn om publiek te maken, gaat Marie-Rose Morel meteen voor de grootste krant van het land, Het Laatste Nieuws. Het was in deze krant dat Marie-Rose Morel haar torpedoraket tegen een eventueel lijsttrekkersschap van Jean-Marie Dedecker voor de VB-Senaatslijst in 2007 afvuurde (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/1145/150/lang,nl); het was in diezelfde krant dat Marie-Rose Morel als eerste details over haar vechtscheiding uit de doeken deed (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080803). Vandaag maakt Marie-Rose Morel in Het Laatste Nieuws bekend dat ze lijdt aan baarmoederkanker in een vergevorderd stadium. Volgens haar heeft ze slechts 10 % kans om dit te overleven, en zal ze vechten óm dit te overleven. Ze is er nog niet uit of ze zich voor die baarmoederkanker zou laten opereren dan wel voor een zware chemotherapie zou kiezen. Ze zou vandaag nog eens rond horen over wat haar te doen staat. Benieuwd of Marie-Rose Morel gisteren, na de uitzending van Phara, haar hart heeft uigestort bij ankervrouw Phara De Aguirre die zelf borstkanker overleefde (zie: http://www.tegenkanker.be/phara_de_aguirre_over_chemotherapie_bij_borstkanker). In elk geval wensen we Marie-Rose Morel – over onze politieke tegenstellingen heen – sterkte voor de volgende dagen.

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.

- Wat na de peiling over de Vlamingen en de islam?
- Bert redt het VB van de ondergang (Neen, natuurlijk niet de Bert op de foto hiernaast).
- …

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

27-01-09

VB: "EEN EENVOUDIG BRIEFJE HAD VOLSTAAN OM DE VERSPREING VAN DE VL-KRANT TE STOPPEN"

VL-krant-3Vandaag is in het Brusselse justitiepaleis de zaak in kortgeding behandeld van de Duitse kunstenaar Till Nowak tegen de verantwoordelijke uitgever van de VL-krant, VB-voorzitter Bruno Valkeniers, wegens het ongeoorloofd en uitdrukkelijk tégen de zin van de kunstenaar gebruik van een fotomontage om te illustreren welk een ramp het Europees immigratiebeleid is.

Bart Siffert, coördinator van de juridische dienst van het VB, voormalig VB-voorzitter in de regio Leuven en bij de vorige Europese verkiezingen één van de VB-kandidaten, nam de verdediging op voor Bruno Valkeniers. Volgens hem was het niet bewezen dat Till Nowak de auteur was van de fotomontage Dishes, terwijl dat toch duidelijk blijkt uit onder andere de internetpagina’s die hier gepubliceerd zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6658981/bruno-valkeniers-vandaag-gedagvaard-wegens-fo). Volgens Siffert waren alle exemplaren van de VL-krant trouwens al verspreid, maar hij kon niet antwoorden hoe ze dan wel verspreid waren (per post, door een privé-firma, door de militanten...) en nog minder het bewijs ervan leveren.

Siffert vond het tenslotte een nutteloze procedure vermits volgens hem een eenvoudig briefje had volstaan om de verspreiding van de VL-krant te stoppen. Waarom dan betwisten dat Nowak de auteur is van de fotomontage, en niet meteen de verspreiding stoppen? Bart Siffert werd één dag nadat de VL-krant in Antwerpen opdook, en toen alleszins nog niet in heel Antwerpen of bijvoorbeeld in heel Gent verspreid was, al geïnformeerd over de vordering die Jos Vander Velpen instelde namens zijn cliënt. Enfin, als je het eens wil proberen voor één van de volgende edities van de VL-krant: we houden je niet tegen. We zijn geïnteresseerd in het antwoord van het VB. Eén van de komende dagen volgt de uitspraak van de rechtbank in kortgeding.

17:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

BRUNO VALKENIERS VANDAAG GEDAGVAARD WEGENS FOTO IN VL-KRANT

VL-krant-1VL-krant-2Bruno Valkeniers is in kortgeding gedagvaard als verantwoordelijk uitgever van de VL-krant (foto 1) voor het misbruiken van een foto die de VB-eis voor een immigratiestop kracht moet bijzetten. In principe wordt de zaak vandaag in kortgeding behandeld in het Brusselse justitiepaleis. Het is niet de eerste keer dat het VB problemen heeft met foto’s in haar publicaties.

Op de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB tien dagen geleden werd de VL-krant glunderend voorgesteld. De VL-krant wordt op 2,4 miljoen exemplaren verspreid, om de veertien dagen een exemplaar en dat tot aan de verkiezingen op 7 juni. Kostprijs: 1,4 miljoen euro. Filip Dewinter noemde de VL-krant de Dag Allemaal van het Vlaams Belang. Of Dag Allemaal daar blij mee is, is natuurlijk nog wat anders. Vorige week werden de eerste exemplaren van de VL-krant gebust. Staat Jean-Pierre Coopman op de voorzijde van de VL-krant, Frank Vanhecke siert als Europees lijsttrekker de achterkant. Vlaams Belang wil immigratiestop wordt breeduit getiteld, en in het bijhorend artikel wordt al in de subtitels de link gelegd tussen 20 miljoen nieuwe immigranten en 20 miljoen werklozen. Om het Europees immigratiebeleid te verduidelijken staat er een foto bij van een appartementsgebouw met bovenaan een woud van schotelantennes (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

Toen de Duitse multimedia-kunstenaar Till Nowak (foto 3) vorige week vernam dat die foto, zijn fotomontage Dishes (zie: http://www.framebox.de/creations/3d/dishes/index.htm#dishes), zonder hem iets te vragen is gebruikt voor de VL-krant én hij de Duitse versie van het VB-programma las (zie: www.vlaamsbelang.org/60), gelastte hij zijn advocaat onmiddellijk contact op te nemen met een Belgische collega om de zaak aan te kaarten voor de rechtbank. Till Nowak is een internationaal vermaard kunstenaar die onder meer voor zijn kortfilm Delivery elf maal bekroond is, waaronder door het Filmfestival in Gent in 2005 (zie: http://www.kutsite.com/festival/festival.php?id=1478). Zijn fotomontage Dishes is één van zijn spraakmakende werken, waarbij je op het internet trouwens omstandige uitleg vindt over the making of (zie: http://www.framebox.de/creations/3d/dishes/makingof_dishes.pdf en http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/dishes/index.html).

VB-voorzitter Bruno Valkeniers is als verantwoordelijk uitgever van de VL-krant vandaag in kortgeding gedagvaard voor de rechtbank in Brussel. Advocaat Jos Vander Velpen pleit de zaak voor Till Nowak die het voorleggen eist van de factuur waaruit het aantal gedrukte exemplaren van de VL-krant blijkt, het bij een deurwaarder in bewaring geven van alle exemplaren die nog niet gebust zijn, en een verbod om de VL-krant of enige andere VB-publicatie met het werk Dishes te verspreiden op straffe van een dwangsom van 250 euro per nog verspreid exemplaar. Een telefoonronde leerde dat de VL-krant soms wel in bepaalde delen van steden en gemeenten verspreid is, maar zelfs daar niet overal.

Het is niet de eerste keer dat het VB problemen heeft met de foto’s die het gebruikt. The old days are back, schreven we gisteren al. Nadat het VB een affiche met een blond kindje inhield dat sterk leek op de door Hans Van Temsche vermoordde Luna Drowart, kreeg het in 2006 vanwege de rechtbank in Brussel in kortgeding verbod op verder gebruik van een campagnefoto. Het VB had een buitenlands fotoagentschap nochtans betaald voor het gebruik van die foto. De foto werd gebruikt in een precampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar het model op de foto bleek een Waalse vrouw te zijn die niet wenst geassocieerd te worden met het VB. De rechtbank gaf het Waalse fotomodel, met weliswaar een Vlaamse naam, Vanessa Verbruggen over de volledige lijn gelijk (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=b328951060626).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, 7 juni |  Facebook | | |  Print

26-01-09

ZONDAG 1 MAART: VOORPOST-BETOGING IN MAASTRICHT. TEGENBETOGING VAN AFA-NEDERLAND

The old days are back, zo lijkt het wel. Vorige woensdag publiceerde Knack een acht bladzijden lang kritisch interview met Filip Dewinter, die in ruil de omslag van het weekblad mocht sieren (nouja). Het bracht de Humo van 5 januari 1995 in herinnering als Dewinter om dezelfde reden de volle cover kreeg van Humo. Donderdag viel dan op enkele plaatsen de beruchte VL-krant in de brievenbus, het veertiendaags blad waarmee Dewinter de harten en zielen van Vlaanderen Dag Allemaalgewijs wil veroveren (foto 1). Op de cover van de VL-krant voormalig bokser Jean-Pierre Coopman mét bokshandschoenen. Het VB-campagnebeeld uit 1991 is terug bovengehaald met die bokshandschoenen. In het interview verderop in VL-krant gaat het meer over Coopmans carrière als bokser ("Champagne was mijn enige drug."), en zegt Coopman terloops dat Vlaanderen moet leren een vuist te maken. Wat het VB dan weer breeduit titelt. Jean-Pierre Coopman die gehuwd is met een vele jaren jongere Latijns-Amerikaanse vrouw; gewezen VB-volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye deed het met een jonge Aziatische vrouw aan zijn zij. Raar dat dan wél afgeweken wordt van het Eigen Volk Eerst!-principe. Binnenin de VL-krant vinden we nog vertrouwde thema’s terug: België is onbestuurbaar, Intifada in onze straten… De VB-slogan 500 000 werklozen, waarom dan gastarbeiders? uit 1984 is gerecycleerd. Het is enkel nog wachten op Alexandra Colen die van keer gaat tegen de zedenverwildering in de Vlaamse pers (foto 2).

Vrijdag viel dan de vraag in onze mailbox om bekend te maken dat zondag 1 maart een tegenbetoging ingericht wordt voor de manifestatie die Voorpost-Nederland en -Vlaanderen die dag gezamenlijk organiseren in Maastricht (foto 3). Het AFF betoogde in de jaren zeventig en tachtig tegen de Vlaamse Militanten Orde (VMO), nu wordt opgeroepen te betogen tegen hun opvolgers. The old days are back. Voorpost zal op 1 maart betogen tegen het Nederlandse drugsbeleid en tegen de verplaatsing van de coffeeshops naar de Nederlands-Vlaamse grens om zo overlast in de Maastrichtse binnenstad te vermijden. “Voorpost wil geen verplaatsing van problemen, maar een kordate aanpak!” en eist “het sluiten van alle coffeeshops, het stopzetten van het gedoogbeleid en een harde aanpak van de drugscriminaliteit”. De organisatoren van de tegenbetoging, AFA-Nederland – een verzameling van autonome groepen anti-fascisten, anders dan het AFF dat haar oorsprong vindt in de bundeling van anti-fascistische krachten uit uiteenlopende organisaties – spreekt zich niet uit over het Nederlandse drugsbeleid. Volgens AFA-Nederland is dat drugsbeleid slechts het alibi om de grootste rechts-extremistische betoging van de laatste jaren op poten te zetten. Het belooft alleszins een bizar gezelschap te worden als Voorpost-Vlaanderen en -Nederland, en hun bevriende groepen, samen gaan betogen.

De actiegroep Voorpost is in 1976 opgericht uit Were Di, een ‘denktank’ die erover waakte dat het Vlaams Blok de harde extreemrechtse lijn aanhield. De beginselverklaring van Voorpost vertoont nogal wat gelijkenissen met de grondslagen van Were Di. De groep noemt zichzelf anti-Belgisch, heelnederlands en solidaristisch, en wil ‘geschoolde militanten’ vormen. Dat ‘scholen’ gebeurt in eerste instantie op trainingskampen met Duitse neonazi’s en in de Ardennen, want Voorpost wil de concurrentie aangaan met de VMO van Bert Eriksson die in die dagen nogal wat straatacties organiseert. Voorpost-actieleider Luc Vermeulen, beroepshalve verantwoordelijke voor de VB-ordedienst, was lid van de VMO toen die nog onder leiding stond van Bob en Wim Maes. Als Voorpost paradeert – zoals op de IJzerwake – is de gedachte aan een privé-militie nooit ver weg met hun uniform bestaande uit zware schoenen, een donkerblauwe broek, een lichtblauw hemd, een koppelriem… Helemaal bangelijk wordt het als ze in identieke zwarte jassen gestoken de ordedienst verzorgen zoals bij de NSV-betogingen. Voorpost heeft ook afdelingen in Zuid-Afrika en Nederland. De Zuid-Afrikaanse tak stelt niet veel voor, de Nederlandse afdeling is een zootje ongeregeld.

De Vlaamse kern houdt zich onder andere bezig met acties voor amnestie, tegen het koningshuis, voor de Vlaamse onafhankelijkheid… en buitenlandse contacten zoals met Magyar Garda, de zeer gewelddadige paramilitaire tak van het Hongaarse Jobbik. De Nederlanders zijn dan weer te vinden bij acties zoals tegen McDonalds als symbool van de veramerikanisering van onze samenleving, ‘links geweld’ en acties tegen de komst van een moskee. Is het bij Voorpost-Vlaanderen een vrij gedisciplineerde groep, dan is het bij Voorpost-Nederland het tegendeel. Beide groepen leggen bussen in naar Maastricht en brengen elk hun sympathisanten mee, zoals de Vlaamse studenten van de NSV en de Nederlandse gabbers van Holland Hardcore.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, internationaal, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

GLIMMERVEEN VOLHARDT

Men zal zich herinneren dat in oktober vorig jaar Joop Glimmerveen (links op de foto hiernaast) en Hitler-lookalike Stefan Wijkamp voor de rechtbank in Hasselt gedaagd werden voor hun toespraak tijdens de SS-heldenhuldiging van Blood and Honour Vlaanderen in 2007 (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6348112/sprekers-ssheldenhuldiging-2007-van-blood-and). De twee werden elk veroordeeld tot een boete van 1 100 euro (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6453132/stefan-wijkamp-en-joop-glimmerveen-beboet). Glimmerveen had aangevoerd dat hij in Lommel de Germaanse groet had gebracht, en niet de daarop sterk gelijkende Hitler-groet. De rechter trapte daar niet in.

Hij had groot gelijk. Zaterdagavond hebben burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze, in het noorden van Nederland, en de politie een einde gemaakt aan een extreemrechtse bijeenkomst in dorpshuis De Kiep. Er was daar een zaaltje gehuurd onder het mom van een verjaardagspartij. Er waren een veertigtal mensen aanwezig. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Woordvoerder Ron Reinds: “Het doel was deze bijeenkomst zo snel mogelijk te beëindigen. Dat is ook gebeurd. De bezoekers hebben tien minuten de tijd gekregen om hun boeltje te pakken en te vertrekken. De ontruiming van de zaal is rustig verlopen.” De politie nam wel wat het Dagblad van het Noorden omschrijft als "een Hitler-vlag" in beslag, en een doos met cd’s. En welke nationale bekendheid liep er rond tegen het decor van die Hitler-vlag? Joop Glimmerveen. 

  • Update. Uit het relaas van de burgemeester van Aa en Hunze over zijn niet-alledaagse zaterdagavond, gepubliceerd op de website van zijn gemeente (zie: http://www.aaenhunze.nl/content.jsp?objectid=175106), blijkt dat ook Gimmerveens bloedbroeder Stefan Wijkamp aanwezig was op de extreemrechtse bijeenkomst.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, internationaal |  Facebook | | |  Print

25-01-09

BENEFIET VOOR HET PALESTIJNSE VOLK

De voor vandaag in Antwerpen geplande AEL-betoging over de Palestijnse kwestie gaat niet door. Vorige week betoogden daarvoor wel nog bijna uitsluitend vrouwen op initiatief van de VOEM (foto 1). Jammer dat niemand van de voorstanders van een hoofddoekenverbod in publieke functies kwam kijken naar die VOEM-betoging want met de betoging werd alvast één argument tegen het dragen van een hoofddoek ontkracht: dat hoofddoekdragende moslima niet geëmancipeerd zouden zijn. Intussen worden op vele plaatsen in het land benefieten voor het Palestijnse volk voorbereid, ook al weigeren sommige zaaleigenaren hun medewerking uit schrik voor rellen. Woensdag en donderdag is er alvast in Antwerpen en Brussel een benefiet (foto’s 2 en 3, klik eenmaal op de foto’s voor een grotere afbeelding).

In een Open brief schrijven Dirk Tuypens (acteur), Mohamed Ikoubaân (Moussem), Lieve Peeters (Zuiderpershuis), Jokke Schreurs (zanger-gitarist) en anderen: “Het recente oorlogsgeweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend, heeft wereldwijd een golf van verontwaardiging teweeg gebracht. Het protest tegen dit buitensporige geweld kwam dan ook meteen na de eerste bombardementen al op gang. Ook in ons land wordt onophoudelijk gemanifesteerd. Op zondag 11 januari trokken ruim dertigduizend mensen door het centrum van Brussel in een manifestatie die door meer dan zestig organisaties werd onderschreven. Israël wil deze vernietigende aanval op Gaza graag voorstellen als een noodzakelijke reactie op Palestijnse raketaanvallen in december 2008. Als we vandaag uit Israëlische bronnen vernemen dat de voorbereidingen voor  het huidige offensief twee jaar geleden reeds werden aangevat, dan kunnen we daaruit niets anders concluderen dan dat ‘zelfverdediging’ alleen maar een excuus is. Bovendien kan de manier waarop Israël zijn nefaste beleid tegenover Gaza doorheen het zes maand durende bestand heeft doorgezet, hoegenaamd niet begrepen worden als een welwillende opstelling.   

De militaire operaties van Israël in Gaza doen terugdenken aan de inval van de VS in Irak in 2003. De inzet van die operatie werd onomwonden omschreven als ‘regime change’. De VS eigenden zich het recht toe om een regime in het olierijke Midden-Oosten dat hen al jarenlang een doorn in het oog was met militair geweld uit de weg te ruimen. Het lijkt er sterk op dat Israël vandaag het voorbeeld van Washington volgt. Er wordt brutaal komaf gemaakt met een democratisch verkozen Palestijnse overheid die voor Israël, de VS en Europa helaas niet acceptabel is. De gevolgen van een dergelijke politiek zijn in Irak reeds pijnlijk duidelijk geworden. Het land is ondergedompeld in een uitzichtloze chaos, extremisme en blind geweld vieren er hoogtij. En misschien was dat ook wel inbegrepen in de doelstellingen: het creëren van een onherstelbare politieke en sociale woestenij, om op die manier een niet aflatende bemoeienis en externe controle te rechtvaardigen. Misschien is dat ook wat Israël voor ogen heeft in de Palestijnse gebieden. De Joodse professor Baruch Kimmerling spreekt in die zin van een ‘politicide’ van Palestina: Israël maakt elke georganiseerde politieke expressie van het Palestijnse volk onmogelijk en wil op die manier de kolonisatie rechtvaardigen.

Wij zijn van mening dat de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnen en de huidige militaire acties in Gaza buiten elke proportie en totaal onaanvaardbaar zijn. We onderschrijven dan ook het wereldwijde protest dat we vandaag zien. Maar, als kunstenaars en burgers, willen we ook concreet aan dat protest bijdragen. Omdat we vinden dat er ook vanuit het culturele veld een duidelijke stem van verontwaardiging moet klinken, hebben we het initiatief genomen om twee benefietavonden te organiseren voor de slachtoffers in Gaza. Deze avonden zullen doorgaan op 28 januari in het Zuiderpershuis in Antwerpen en op 29 januari in de Vaartkapoen in Molenbeek/Brussel. We proberen zoveel mogelijk mensen uit het culturele veld (muzikanten, zangers, acteurs, beeldend kunstenaars) op deze avonden samen te brengen om uiting te geven aan hun solidariteit met de bevolking in Gaza. De opbrengst van beide avonden gaat integraal naar het Al-Awda ziekenhuis in Gaza Stad.

We zijn ons zeer bewust van de complexiteit van het conflict tussen Israël en Palestina. Maar niettemin zijn we ervan overtuigd dat Israël hierin een verpletterende verantwoordelijkheid draagt. We willen daarom ook alle artiesten samenbrengen onder een platformtekst die deze verantwoordelijkheid duidelijk benadrukt. Dat betekent geenszins dat we blind zijn voor Palestijnse aanvallen op Israëlische doelwitten. Maar in de huidige context lijkt het ons niet rechtvaardig om die aanvallen op gelijke voet te plaatsen met het uitzinnige militaire geweld van Israëlische zijde. Israël is in alle opzichten de bevoorrechte partij in dit conflict en heeft als dusdanig ook alles in handen om aan de schijnbaar uitzichtloze geschiedenis van geweld en terreur een einde te maken.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

24-01-09

LUK VAN NIEUWENHUYSEN STOPT ERMEE IN HET VLAAMS PARLEMENT

Marie-Rose Morel zou na 7 juni niet langer VB-parlementslid zijn (zie:  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090120), maar je weet met haar nooit. Gerolf Annemans zou Morel wél graag op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement hebben, Filip Dewinter - die over de lijst beslist - zegt dat de lijst pas volgende maand wordt vastgelegd. Wie zeker niet terugkeert naar het Vlaams Parlement is Luk Van Nieuwenhuysen, sinds 1991 parlementslid voor het VB, sinds 1996 voorzitter van de VB-partijraad en sinds 2001 VB-ondervoorzitter, stopt ook met zijn parlementaire loopbaan. Hij blijft wel nog VB-kaderlid. Herman De Reuse houdt zijn parlementaire loopbaan ook voor bekeken, maar dat zal niemand opvallen.

Luk Van Nieuwenhuysen (56 j., foto 1) is opgegroeid in Brussel, waar hij als twintigjarige actief werd in Were Di, later bij Voorpost. Eind jaren zeventig vervoegt Van Nieuwenhuysen Karel Dillen als die opstapt uit de Volkunie en zijn eigen partij sticht. Eerst de Vlaams Nationale Partij (VNP), daarna het Vlaams Blok. In 1980 verhuist Van Nieuwenhuysen naar Sint-Amands-aan-de-Schelde, in 1991 vraagt Gerolf Annemans hem om de VB-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het arrondissement Mechelen te trekken. Van Nieuwenhuysen is één van de twaalf op 24 november 1991 ("Zwarte Zondag") verkozen VB-Kamerleden. Zijn eerste parlementaire initiatieven zijn wetsvoorstellen voor een opvoedersloon voor de thuisblijvende ouder, een herziening van de in 1962 vastgelegde taalgrens en het afschaffen van de wet die verbiedt dat leden van het Nederlands koningshuis op de Belgische troon zouden plaatsnemen. In 1995 laat Van Nieuwenhuysen zich verkiezen voor het Vlaams Parlement. In 1996 vraagt Karel Dillen hem deel uit te maken van het partijbestuur, waarvan hij meteen voorzitter wordt. Van Nieuwenhuysen wordt ook ondervoorzitter van de Vereniging van Vlaams-Blokmandatarissen (VVBM), en zelfs even voorzitter van de VVBM. In 1991 wordt hij VB-ondervoorzitter nadat de toenmalige ondervoorzitter, Roeland Raes, in opspraak komt met zijn negationistische uitlatingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6437716/vandaag-uitspraak-over-negationistische-uitla). Als Karel Dillen in 2007 overlijdt is Van Nieuwenhuysen de eerste VB’er die reageert met een gedenktekst, maar hij komt op de VB-website pas als vijfde aan de beurt met zijn huldeblijk. Na Frank Vanhecke, Filip Dewinter, Wim Verreycken en Gerolf Annemans (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070502).

Luk Van Nieuwenhuysen is één van de betere VB-parlementsleden, en daarnaast ook altijd actief bij straatacties. Als zijn beste parlementair werk noemt hij zijn tussenkomsten ten bate van het Nederlandstalig schooltje in Komen (Comines) en de buitenlandse handel die een regionale bevoegdheid werd. Van Nieuwenhuysen vind dat hij de voorbije jaren misschien wat té vlijtig is geweest, en geeft zijn parlementair mandaat nu moe maar tevreden door aan de jongere generatie. ’t Pallieterke peilde deze week naar zijn motieven om ermee te stoppen, en probeerde het onder andere met dat je “tussen pot en pint, en als er geen camera’s in de buurt zijn, wel eens (hoort) beweren dat de top van zijn partij zo’n zware plak zwaait dat het ontmoedigend inwerkt op de kleinere garnalen binnen het Vlaams Belang.” Heeft Van Nieuwenhuysens “voor velen verrassende en vroegtijdige stop terug iets met een gevoel van miskenning of toch te weinig waardering te maken?” Van Nieuwenhuysen ontkent het. Maar wat wil je? Als VVBM-voorzitter schreef Van Nieuwenhuysen in 1994 in een VVBM-Nieuwsbrief als code voor VB-mandatarissen: “Bij welkdanig politiek of persoonlijk conflict ook zal ik alle vormen van overleg uitproberen en in geen enkel geval zal ik publieke verklaringen afleggen zonder goedkeuring of instemming van mijn collega’s in de fractie.” Was Van Nieuwenhuysen vooral actief rond taalkwesties, hij schakelde zich voor het overige moeiteloos in bij het traditionele VB-discours. “Dat ieder individu werk moet hebben, ligt niet voor de hand”, schrijft Van Nieuwenhuysen. Arbeidsherverdeling via werktijdverkorting wijst hij af. Als er niet voldoende arbeidsplaatsen zijn, moet het aantal arbeidskrachten maar afnemen. “Opvoedende ouders zouden hun arbeidsplaatsen kunnen overlaten aan werkloze landgenoten.” En zo vliegt moeder weer terug naar de haard.

Tegenwoordig is het bijzonder moeilijk uit te maken wie écht actief is in de VB-parlementsfractie omdat zowat iedereen meerdere wetsvoorstellen mee ondertekent. In de periode 1995-1999 was dat nog eenvoudiger, en toen bleek Luc Van Nieuwenhuysen op zijn eentje verantwoordelijk te zijn voor bijna 4 op 10 van alle VB-initiatieven in het Vlaams parlement. Met 38,9 % van alle initiatieven was hij het actiefste parlementslid van het VB in het Vlaams parlement. Aan het andere einde van de rangschikking, het minst productieve VB-parlementslid in het Vlaams Parlement, vinden we Herman De Reuse (64 j., foto 2). Met 0,8 % van de initiatieven van de VB-fractie in het Vlaams Parlement. Intussen is het niet verbeterd. ’t Pallieterke geeft toe hij sinds 1995 “vrij onopgemerkt” in het Vlaams parlement zetelde. De bedoeling is dat hij zou opgevolgd worden door zijn zoon Immanuel, nu reeds VB-voorzitter in het arrondissement Roeselare-Tielt. Wie kritiek heeft op Bruno Tobback als zoon van, Peter Vanvelthoven als zoon van… moet ook eens bij het VB kijken want daar wordt de politieke macht als het enigszins kan ook doorgegeven van vader op zoon. Of het gaat lukken, is echter nog af te wachten. Frank Vanhecke, eerste op de West-Vlaamse lijst (zie:  http://aff.skynetblogs.be/post/6625693/alle-hens-aan-dek-bij-het-vb-het-is-nooit-and), is zoals bekend een nepkandidaat voor het Vlaams Parlement en zal zijn zitje doorgeven aan eerste opvolger Stefaan Sintobin. Maar ook de tweede op de lijst, Christian Verougstraete, is een nepkandidaat. Hij heeft aangekondigd zijn plaats te zullen afstaan aan de best scorende kandidaat uit de opvolgerslijst. Immanuel De Reuse staat op de vierde plaats op die opvolgerslijst. Of er een dynastie De Reuse komt in het Vlaams Parlement is bijgevolg nog maar af te wachten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

23-01-09

WEBLOG BJÖRN ROOSE: OVER AND OUT

We schreven het hier dinsdag al: de weblog van Björn Roose (foto 1), VB-partijmedewerker bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen en Voorpost-persverantwoordelijke, is van het internet verdwenen. Zaterdag kondigde Roose aan te stoppen met zijn blog (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Roose miste “de juiste energie om nog door te gaan”. Zijn afscheidsbericht zou nog tot maandagavond online blijven, maar zondag was zijn hele website al van het internet verdwenen. Je kan de laatste berichten nog wel nalezen met Google Cache.

Extreemrechtse internetpagina's die verdwijnen, het is dé trend van 2008 (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6601471/jaaroverzicht-2008-slot). Oude websites en -fora van het VNJ verdwijnen nadat er zaken op blijken te staan die men liever niet opgevist ziet in kranten als De Morgen of de AFF-blog; de Netlog-, MySpace- en Facebook-pagina’s van een aantal Blood and Honour’ers verdwijnen van het internet, net als Facebook-pagina’s van VB-vrienden van Blood and Honour; VB-websites worden gezuiverd van (bijna) alle sporen naar een een anti-Joods lied zingend VB-mandataris; de MySpace-pagina's van Club Valhala in Rijkevorsel worden verwijderd nadat De Standaard eruit citeerde… Ons commentaar hierbij was: “Jammer natuurlijk voor de samenstellers van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en andere historici, maar voor het overige kunnen we enkel zeggen: doe zo voort!”. Roose, die dagelijks de AFF-blog bezocht zoals bleek uit de artikels die hij vaak nog dezelfde dag als repliek online zette, geeft gevolg aan onze Doe zo voort!-oproep. Roose stopte met zijn frietenmetstoofvlees-blog, en zou zich enkel nog amuseren met zijn fotoblog. Roose vond dat hij de lezers van zijn blog alles verteld had dat hij had willen zeggen, en dat het geen zin heeft er nog jaren mee door te gaan. We kunnen Roose hierin geen ongelijk geven.

Roose is ‘een geval apart’. Dat zal zelfs zijn werkgever bevestigen. Nadat De Morgen in 2005 een paar passages uit zijn blog citeerde, werd Roose trouwens door de VB-top op de vingers getikt. Hij verwijderde nog dezelfde dag als het De Morgen-artikel alle berichten van zijn blog waaruit De Morgen geciteerd had, en meer (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051104). Björn Roose bleef nadien echter de ranzige rand opzoeken. Zo prees hij eens een indrukwekkende kunstverzameling die online tentoon was gesteld… de kunstschatten die Adolf Hitler verzameld had. Dichters en auteurs die voor collaboratie veroordeeld waren, werden door hem graag geciteerd. René de Clercq (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Clercq_(dichter)) bijvoorbeeld. Typerend is ook zijn artikel waarin hij zich verzette tegen het opvoeren van vaccinatie van kinderen in Afrika (foto 3). Roose’s redenering was dat als men de sterfte onder kinderen van minder dan vijf jaar met de helft zou terugbrengen, er bij de Afrikanen meer “overlevers” en dus ook meer “voortplanters” zouden zijn. Björn Roose: “Meer Afrikanen betekent ook meer oorlogen – hoe meer leefbare plaats iedereen heeft, hoe minder er gevochten wordt -, meer oorlogsslachtoffers, meer vluchtelingen, meer immigranten die op hun beurt – al was het maar door hun massa – elders problemen veroorzaken… meer van allerlei dingen die met geen middel ter wereld als intrinsiek ‘goed’ te verkopen zijn.”

Zelfs partijgenoten van Björn Roose vonden dit al te gortig. “Als u het goed vindt dat kindjes van 1 tot 5 jaar zomaar mogen sterven, dan ben ik echt beschaamd dat ik in dezelfde partij als u zit. Aan een kind, of het nu zwart, geel, bruin of blank is, aan een kind raak je niet! Een schande dat mensen als jij bij het Vlaams Belang zijn! Haal deze tekst maar snel van uw site, mensen zoals u zorgen ervoor dat de twijfelende Vlaming niet op het Vlaams Belang wil stemmen!” “Ik denk er niet aan de tekst in kwestie te verwijderen (…). Net het aankaarten van de problemen van de toekomst is steeds de sterkte geweest van uw en mijn partij, het Vlaams Belang”, antwoordde Roose tot slot van een lange repliek op zijn partijgenoot. Want één zaak is zeker: Roose had altijd gelijk, toch volgens hemzelf. Wie vond dat bij Roose de redelijkheid weg is, kreeg gegarandeerd een repliek. En desnoods nog één. En nog één. Roose moest altijd het laatste woord hebben (zie bijvoorbeeld: http://blog.zog.org/2006/09/bjorn-roose-heeft-achtervolgingswaanzin.html). Alhoewel Roose op zijn blog meer dan 6 000 berichten postte, loste hij nooit iets over zijn werk bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen. Wel mochten we eens genieten van schimpscheuten op collega’s VB-personeelsleden en gevloek op de personeelsorganisatie bij het VB. Ook over Voorpost zweeg hij doorgaans, op persmededelingen en aankondigingen van activiteiten na. Maar over wat echt bij Voorpost gebeurde, daar zweeg Roose over. Als het interessant zou kunnen zijn, zweeg Björn Roose.

Een telefoontje naar Björn Roose om te vernemen, niet waarom hij stopte met zijn blog maar, waarom hij zijn hele blog persé ook wilde verwijderen, leverde niet meer op dan: “Ik heb dat beslist.” Verwijzingen naar boeken en papieren documenten die men toch ook archiveert, hielpen niet. Alhoewel er niet om gevraagd was, zei hij wel nog dat niemand hem gevraagd had de blog te verwijderen. "Ik heb dat beslist."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

22-01-09

SCHAAMTELOOS EN ERGER

Vorige zaterdag geraakte bekend dat de familie van de door Hans Van Temsche vermoorde oppas van de kleine Luna Drowart niet zou vergoed kunnen worden omdat Oulematou Niangadou (foto 1) op het ogenblik van de moordende raid van Van Temsche zonder geldige verblijfspapieren in ons land verbleef. Ze had wel een visum gekregen om ons land binnen te komen, maar had verzuimd de verlenging van haar geldig verblijf aan te vragen.

Meteen sprongen een paar mensen in de bres, nochtans niet bekend voor het verdedigen van mensen zonder papieren. Van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) tot VLD-voorzitter Bart Somers. De wet kan misschien wel de wet zijn, maar met die wet is alle redelijkheid is weg. Mensen zonder papieren kunnen veroordeeld worden tot het betalen van een geldboete, maar als ze het slachtoffer worden van een moord zouden hun nabestaanden – in het geval van Oulematou Niangadou in de eerste plaats haar dochtertje – niet kunnen rekenen op een financiële verzachter voor het leed. Minister van Justitie Stefaan De Clercq (CD&V) stond aanvankelijk weigerachtig tegenover een wetswijziging om toch een uitkering te kunnen geven uit het fonds dat slachtoffers vergoed als de daders zelf niet de nodige financiële middelen kunnen opbrengen. Later draaide De Clercq wat bij, liet hij een opening voor een eventuele wetswijziging.

Maar dan volgde scène 2. De advocaten van Oulematou Niangadou – het kantoor van rijzende VLD-ster Kris Luyckx (foto 2) – zouden de financiële vergoeding voor de familie van Oulematou Niangadou dan maar verhalen op het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat vervolgens bij de ouders van Luna Drowart het uitgekeerde bedrag zou kunnen verhalen. “Zou”, het is geen plicht maar in de ambtelijke logica zou dan inderdaad aangeklopt worden bij de ouders van de vermoorde Luna vermits zij Oulematou tewerkstelden. Een wrange logica, een advocatenlogica. Beneden alle peil vonden wij. In het geval van een ordinair arbeidsongeval met dodelijke afloop kunnen wij dat begrijpen, maar in dit geval gaat het om een racistische moord.

Maar het kan blijkbaar nog erger. In Knack hierom gevraagd is de redenering van Hugo Coveliers (foto 3, van het VB-aanhangsel VLOTT) dat “wie zijn gat verbrandt, op de blaren moet zitten”. Coveliers zegt de verontwaardigde reacties te begrijpen. “De media hebben het nieuws dat de familie geen schadevergoeding zou krijgen tendentieus gebracht.” (sic) Een aanpassing van de wet ziet Coveliers echter niet zitten. Hij haalt daarvoor een algemeen principe aan, “De wet aanpassen op grond van één concreet geval, is een slecht idee.”, maar is het ook grondig oneens mochten er meerdere zulke gevallen zijn. “Wie het risico neemt om illegaal in ons land te verblijven, moet daarvan ook de gevolgen dragen.” Eerlijk gezegd, we hadden zo’n argument verwacht van een bietekwiet als Björn Roose wiens blog intussen van het internet verdwenen is – morgen meer daarover. Maar zelfs Hugo Coveliers vindt het terecht dat als een illegaal in ons land verblijvende vermoord wordt, er niet de minste inleving met het leed tegenover de nabestaanden kan getoond worden in zoverre dat al mogelijk is.

Als het VB een greintje fatsoen heeft, verbreekt het meteen alle banden met Hugo Coveliers. In zijn Knack-interview zegt Filip Dewinter deze week over de moorden van Van Temsche: “Ik was enorm geschokt. Zeker omdat men mij mede verantwoordelijk hield. Ik had weliswaar niet de trekker overgehaald, maar wel de munitie geleverd. Dat heeft mij emotioneel zwaar gepakt. Ik ben ook een mens van vlees en bloed, hoor. Ik heb ook kinderen. Wat daar gebeurd is, was zo onmenselijk, zo verregaand, dat iedereen geschokt was. Ook ik.” Als Dewinter van zijn hart geen steen maakt, steunt hij de wetswijziging die Open VLD, SP.A, Groen! en SLP voorstellen naar aanleiding van de tragische afwikkeling voor de nabestaanden van Oulematou Niangadou en Luna Drowart, en distantieert hij zich van Hugo Coveliers' uitspraak in deze zaak.

00:28 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luna |  Facebook | | |  Print

GEERT WILDERS NAAR DE RECHTBANK VERWEZEN

In het interview met Philip Dewinter deze week in Knack reageert Dewinter meewarig op de veroordeling van zijn partij voor racisme door het Hof van Beroep in 2004. Interviewer Joël De Ceulaer werpt nochtans op dat nogal wat mensen vinden dat het VB niet voldoet aan de basiswaarden van onze samenleving, wegens het discriminerend discours dat de partij hanteert en waarover het Hof van Beroep zegt dat het VB jarenlang systematisch haat, onverdraagzaamheid en racisme gepredikt heeft. Dewinter maakt een wegwerpgebaar en zegt dan: “Och ja, dat vonnis…”, waarna hij zijn ventiel-theorie weer probeert te slijten. “Wij zijn een ventiel voor veel maatschappelijk ongenoegen. Mocht het Vlaams Belang er niet geweest zijn, dan zou je pas echt problemen gehad hebben.” Gisteren kreeg Dewinters groot voorbeeld ook een proces wegens racisme aan de broek gesmeerd.

De rechtbank in Amsterdam beval gisteren de strafvervolging van Geert Wilders wegens het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van uitlatingen van Wilders over moslims en hun geloof in diverse media (in kranten, op het internet en in zijn filmpje Fitna – over dat laatste: zie http://www.volkskrant.nl/binnenland/article527366.ece/Fitna_ontleed_de_film_beeld_voor_beeld). . Het hof acht strafvervolging ook aangewezen wegens de belediging van de moslims als Wilders de islam vergelijkt met het nazisme. Eerder had het Openbaar Ministerie beslist om geen gevolg te geven aan klachten over Wilders omdat de uitspraken van Wilders wel als krenkend kunnen aangemerkt worden, maar vooral toch een bijdrage zouden zijn aan het maatschappelijk debat. De rechtbank in Amsterdam is het daar niet mee eens omdat die “bijdrage aan het maatschappelijk debat” zich kenmerkt door “eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking, niet aflatende herhaling en een toenemende felheid, waardoor er van haat zaaien sprake is.” Dezelfde redenering als van het Hof van Beroep in Gent en het Hof van Cassatie in Brussel over het VB: kritiek moet kunnen, maar de wijze waarop mag niet hatelijk zijn.

De rechtbank in Amsterdam heeft ook een afweging gemaakt tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting en de opportuniteit van een strafvervolging – iets waar de Vlaamse politici die het VB veroordeeld zagen nogal wat problemen mee hadden. Het hof in Amsterdam is tot de conclusie gekomen dat een in te stellen strafvervolging, maar ook een eventuele latere veroordeling mits proportioneel, niet in strijd is met Wilders vrijheid van meningsuiting gezien haatzaaiende uitlatingen van politici, gelet op hun bijzondere verantwoordelijkheid, ook volgens Europese normen niet door de beugel kunnen. Het hof geeft de voorkeur aan het politiek en maatschappelijk debat over de islam en de waarden in de Nederlandse samenleving, maar maakt een uitzondering voor uitlatingen als waarin een relatie wordt gelegd met het nazisme door de Koran te vergelijken met Mein Kampf. Dat is dermate beledigend voor een bevolkingsgroep dat een algemeen belang aanwezig wordt geacht om Wilders daarvoor te vervolgen. Wel benadrukt het hof dat met haar oordeel enkel uitspraak is gedaan of er voldoende aanwijzingen zijn om een strafvervolging in te zetten. Het is aan de later oordelende strafrechter om uit te maken of Wilders hiervoor moet veroordeeld worden en desgevallend in welke mate.

Wilders en zijn advocaten werden gehoord vooraleer de rechtbank zich uitsprak. Wilders’ advocaten pleitten de onontvankelijkheid van de klachten, en voerden aan dat de uitspraken van Wilders misschien wel kwetsend waren maar niet discriminerend. Wilders zelf zei niets te hebben tegen moslims. Wilders: “In het verleden heb ik alle islamitische en Arabische landen bezocht, en ben ik daarbij altijd prachtige en vriendelijke mensen tegengekomen.” Wél heeft hij iets tegen “de islamitische ideologie”. Wie het vonnis van het hof in Amsterdam leest (zie: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BH0496&u_ljn=BH0496 – in Nederland zijn die uitspraken vlot en snel beschikbaar, in tegenstelling tot in België), ziet dat het omstandig gemotiveerd is. De rechtbank is niet over één nacht ijs gegaan. Wilders’ advocaat zei gisterenavond op de Nederlandse televisie dat Wilders met deze uitspraak wél al veroordeeld is, en Wilders zelf  hief een klaagzang aan dat die rechtszaak hem veel geld zou kosten. Volgt hierop een geldinzameling door het Nederlandse volk? Los van deze rechtszaak is Wilders de laatste weken gestart met het uitbouwen van lokale afdelingen voor zijn Partij voor de Vrijheid (PVV).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internationaal |  Facebook | | |  Print

21-01-09

"IN MIJN DENKEN IS NIETS VERANDERD, DE SAMENLEVING IS VERANDERD"

Vandaag brengt Knack acht (!) bladzijden interview met VB-kopstuk Filip Dewinter. Een interview op het scherp van de snee, afgenomen door Joël De Ceulaer die zes jaar geleden Dewinter ertoe bracht de VRT-studio van De Zevende Dag woedend te verlaten. Aanleiding was een debat tussen Filip Dewinter en Dyab Abou Jahjah. “Dewinter heeft misschien niet zijn meester, maar dan toch zeker zijn gelijke gevonden in zijn manier van debatteren en argumenteren. Abou Jahjah pareerde vakkundig verschillende van diens aanvallen”, schreef De Standaard ’s anderendaags. In een commentaar zei Joël De Ceulaer nog tijdens de uitzending van De Zevende Dag dat het niet zo moeilijk is de intellectuele meerdere te zijn van Dewinter. Dewinter verliet daarop met veel misbaar de studio, niet zonder eerst nog De Ceulaer met verbaal geweld aan te pakken.

In een fragment dat Knack gisteren in voorpublicatie vrij gaf, vraagt De Ceulaer Dewinter uit over het ‘terugsturen’ van allochtonen. Is er sinds het beruchte zeventigpuntenplan van Dewinter uit 1992 iets in Dewinters denken veranderd? Dewinter: “In mijn denken is niets veranderd, de samenleving is veranderd. We zijn ondertussen bijna twee decennia verder. En dat betekent dat hier een grote groep mensen opgroeit van de tweede of derde generatie. Voor een groot deel van hen is het een illusie te denken dat ze nog ooit zullen terugkeren. De situatie is geëvolueerd, helaas niet in de positieve zin, maar goed. Maar onze uitgangspunten zijn dezelfde gebleven.” Toegepast op de tweede en derde generatie, die hier geboren is. Wat betekent dat dan? Dewinter: “Ik ben altijd van mening geweest dat het een verhaal is van aanpassen of terugkeren, van...” Wacht even. Iemand die hier geboren is, naar waar moet die terugkeren? Naar de kraamkliniek? Dewinter: “(lacht) Neeneenee, maak er nu geen karikatuur van.” Maar hoe zit het dan wel? Dewinter: “Ik denk dat we veel duidelijker moeten zeggen wat we van die mensen verlangen, en wat we niet van hen verlangen. En die duidelijkheid is er nu niet, wel integendeel. Het uitgangspunt is simpel: een immigratiestop, de deuren dicht. We kunnen niet dweilen met de kraan open. Als de gezinsherenigingen blijven bestaan en het aantal illegalen blijft toenemen en de asielprocedures worden niet bijgestuurd en het aantal naturalisaties blijft toenemen, en de dubbele nationaliteit verdwijnt niet - tja, dan zijn alle inspanningen nutteloos. Dan heeft het geen zin om de mensen die hier zijn, te laten inburgeren. Dus die massa-immigratie moet stoppen. En dan kan het echte werk beginnen.”

Hoe moet dat dan concreet? Dewinter: “Simpel. Om te beginnen schaffen we de dubbele nationaliteit af. We laten die mensen weten dat er maar één loyauteit kan bestaan, die aan onze gemeenschap, aan onze waarden en normen. Punt twee: dat moet dan maar zwart op wit gezegd worden in een loyauteitsverklaring zoals die bestaat in de Verenigde Staten van Amerika.” Pardon? Wie hier geboren is, hoeft toch helemaal niets te ondertekenen? Als Belg hebben zij evenveel rechten als u en ik. Dewinter: “Maar ook plichten. En daar praten ze liever niet over.” En zo gaat dat nog enige tijd door. Dewinter geeft toe dat de overgrote meerderheid van de hier aanwezige moslims keurig leeft volgens ’s lands wetten, maar volgens Dewinter is dat niet relevant. Hij focust op de extremisten bij de moslims “die de touwtjes van de islamzuil in handen hebben”. Joël De Ceulaer denkt dat als Dewinter als Marokkaanse Belg zou geboren zijn, hij zélf het emancipatiebeleid zou aantrekken, óók gelijke rechten zou eisen. Dewinter: “Maar ik bén niet geboren als Marokkaan, ik ben geboren als Vlaming in Brugge. Laat ik eens een andere hypothese nemen. Als ik naar Marokko zou verhuizen, zou ik begrijpen dat ik mij moet aanpassen. En dat wil ik niet. Daarom verhuis ik niet naar Marokko.” Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het emancipatieproces van de allochtone gemeenschap vandaag even noodzakelijk is als dat van de Vlamingen, de arbeiders en de vrouwen in de twintigste eeuw dat is geweest. Ook die hebben gelijke rechten moeten afdwingen. Dewinter: “Er is een groot verschil. Wij spelen thuis. Op eigen veld.” Wie hier geboren is als Marokkaanse Belg, speelt óók thuis. Dewinter: “Die vreemdeling speelt niet thuis. Die vreemdeling is hier te gast, die moet zich als gast gedragen. Er zijn misschien gasten die wat langer blijven, maar ze zijn nog steeds te gast. En ze moeten goed beseffen...” Wie hier geboren is, is níét te gast. Dit is evengoed hun land als het uwe. Dewinter: “Ik vind nog altijd: een kat die in een viswinkel geboren wordt, is daarom nog geen vis - om het eens plastisch uit te drukken.”

Tja. Als Dewinter het niet kan uitleggen met serieuze argumenten, drukt hij zich maar “plastisch” uit om toch maar de indruk te wekken dat hij gelijk heeft. In zijn argumentatie over de dubbele nationaliteit maakt hij trouwens ook een grote bocht om uit te leggen wat hij niet kan uitleggen: principieel wil het VB de nationaliteit voorbehouden voor wie op ons grondgebied geboren is, het ius soli-principe. Maar als het over allochtonen gaat, dan is het bloedverwantschap – het ius sanguinis-principe – plots weer wel van tel, zij het om die mensen de nationaliteit te ontzeggen van het land waarin ze geboren zijn en opgroeien. En wat dan met Marokkaanse of Turkse kinderen die de Belgische nationaliteit niet zouden krijgen, en weggestuurd zouden worden naar een land waar ze nog nooit geweest zijn tenzij misschien op vakantie? Hoe humaan is dat beleid? Volgens Dewinter hebben Marokkanen die in Antwerpen geboren zijn overigens een voorsprong op de autochtone Belgen. Dewinter: “Er staan meteen een paar straathoekwerkers klaar om mij persoonlijk te begeleiden. Ik kan rekenen op positieve discriminatie, er is een burgemeester die mij pampert.” Bart De Wever heeft in de laatste gemeenteraadszitting in Antwerpen anders nog overtuigend geargumenteerd dat Janssens de allochtonen níet pampert (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090113). Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.

- Marie-Rose Morel (foto) niet de enige VB’er die niet terugkeert naar het Vlaams Parlement.
- Alweer extreem-rechtse website verdwenen.
- …

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

20-01-09

EINDE VAN POLITIEKE CARRIÈRE MARIE-ROSE MOREL. LIEVER HAMBURGERS OMDRAAIEN IN DE McDONALD'S DAN VLAAMS PARLEMENTSLID BLIJVEN

Op de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB voorbije zaterdag in het Scandic-hotel in Borgerhout (foto 1) waren er twee opvallende afwezigen. Vooreerst Gerolf Annemans, maar die werd in de toespraak van VB-voorzitter Bruno Valkeniers verontschuldigd omdat die naar de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Volksbeweging (VBB) was waar op datzelfde ogenblik het boek onder redactie van Johan Sanctorum De Vlaamse republiek, van utopie tot project (zie: http://www.vanhalewyck.be/index.php?page=bookDetail&id=487&writer=487) voorgesteld werd.

Naar de afwezigheid van Marie-Rose Morel (foto 2) moesten de aanwezige journalisten informeren. “Persoonlijke verplichtingen”, luidde het de ene keer. “Iets toegezegd zonder te beseffen dat het vandaag ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is”, was het een andere keer. Wat er ook van is, er zijn natuurlijk goede redenen om afwezig te blijven op een receptie van het VB. Ook al is het de nationale nieuwjaarsreceptie van de partij. Maar De Standaard pikte daar ook belangrijker nieuws op over Marie-Rose Morel: “Veel reden om te vieren heeft de Schotense niet. Haar politieke carrière is zo goed als voorbij. Valkeniers bevestigde immers dat Filip Dewinter – net als Frank Vanhecke – zowel op een Vlaamse als op de Europese kieslijst zal staan. Het is uitgesloten dat Morel vanaf de lijstduwersplaats beter kan doen dan Dewinter en Vanhecke. Als Vlaams Belang, zoals verwacht, terugvalt van drie naar twee Europese zetels, valt zij uit de boot.”

We moeten bijgevolg onze pronostiek over de kansen van Morel op een Europees mandaat (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6625666/morel-lijstduwster) herzien. Zelf reageerde ze gisteren nog strijdlustig als altijd op haar blog: “Ik werk aan een spetterende verkiezingscampagne en ga voor een even spetterend resultaat.” Maar vandaag klinkt het in De Standaard gelaten: "Er is ook leven buiten de politiek. Ik heb geen mandaat nodig. Ik walg van de postjespakkerij. Voor mij is politiek altijd een bij-job geweest. Ik heb het geld niet nodig. Ik heb ook geen zin om mijn ziel daarvoor te verkopen. Ook als niet-mandataris kan ik van nut zijn voor de partij. Ik zal keihard campagne voeren voor Europa maar een zetel zit er niet in." Overigens is Morel ook niet tevreden met haar huidig mandaat als Vlaams parlementslid. Marie-Rose Morel: "Het Vlaams Parlement is nooit mijn ding geweest. Ik draai liever hamburgers om in de McDonald's dan vragen stellen in een parlement waarin niemand is geïnteresseerd."

Of ze soms bij de verkiezingen voor het federale parlement in 2011 zou terugkomen? Marie-Rose Morel: "Ik weet niet of ik in 2011 voor een verkiesbare plaats ga. We zien wel. Ik ben absoluut niet beschaamd om te gaan werken." Waarmee Morel impliciet zegt dat wat Gerolf Annemens en anderen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers doen, niet-werken is. Voor ons moet natuurlijk geen enkele VB’er actief blijven. Maar als er toch nog VB'ers ronddwalen, is het te betreuren als een kleurrijk figuur als Marie-Rose Morel zou verdwijnen van het publieke toneel. Waar moeten wij anders onze inspiratie halen voor deze blog? Niet dat het van hetzelfde niveau is – bijlange niet – maar het voorbije weekend is de blog van VB-personeelslid en Voorpost-persverantwoordelijke Björn Roose al van het internet verdwenen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

19-01-09

VRIJHEID VAN MENINGSUITING BIJ LIJST DEDECKER VAN ONDERGESCHIKT BELANG

Er loopt iets mis met het binnenhalen van mandatarissen bij Lijst Dedecker (LDD). Of is het met de LDD zélf? Dat kan ook. Neem nu Gino De Craemer (foto 1). Tot 2001 VB’er, dan N-VA’er, sinds een week LDD’er. Vlaams parlementslid omdat men voor hem een stap opzij zette, en hij zo als opvolger parlementslid werd. Na Jurgen Verstrepen, de Brusselse Monique Moens en Limburger John Vranken de vierde Vlaamse volksvertegenwoordiger van de LDD met een VB-achtergrond.

Je zou van zo’n man mogen verwachten dat hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt, maar niet dus. Voorbije week vroeg LDD-parlementslid Gino De Craemer een disciplinaire sanctie tegen Guy Redig (foto 2), kabinetschef van minister Bert Anciaux. Niet omdat Guy Redig niet heeft kunnen beletten dat zijn minister een SP.A-lidkaart kocht – dat zou nog een disciplinaire sanctie kunnen verrechtvaardigen – maar omdat Redig een opiniebijdrage heeft ondertekend die kritisch is voor het beleid van Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen. Wie de ondertekenaars van de opiniebijdrage nog eens bekijkt (zie: http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=14&sare=1904), ziet dat Redig de opiniebijdrage overigens niet ondertekende als kabinetschef. Zijn naam staat erbij zonder enige functie en duiding. En zo beroemd is Guy Redig nu ook weer niet dat bij het lezen van zijn naam bij half Vlaanderen een belletje begint te rinkelen.

Volgens De Craemer kan het niet dat een kabinetschef van een minister kritiek levert op een andere minister. Bert Anciaux meent dat zijn kabinetschef een inschattingsfout heeft gemaakt, en die verontschuldigde zich daarvoor. Volgens minister-president Kris Peeters zondigde Redig tegen de deontologische code, maar is er ook geen man overboord. Met de excuses is voor hem de kous af. Gino De Craemer zou blij moeten zijn dat de kabinetschef van de ene minister kritiek levert op het beleid van een andere minister. Hoe meer ruzie in de Vlaamse regering, hoe beter voor de oppositie. Gino De Craemer zou ook blij moeten zijn met de handtekening van Guy Redig en anderen, want de kritiek op het ‘luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden’-beleid van Marino Keulen is volkomen terecht. En als de LDD voor de vrijheid van meningsuiting is, heeft Gino De Craemer een reden te meer om blij te zijn met de frustraties die openlijk geuit worden over het regeringsbeleid.

Maar neen. Gino De Craemer houdt zich liever bezig met de politique politicienne (zie: http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=taaltelefoon/Page/ArticlePMIN&cid=1126584028419&c=Page), de vrijheid van meningsuiting is voor hem en de Lijst Dedecker van ondergeschikt belang.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ldd |  Facebook | | |  Print

18-01-09

TERUG NAAR DE BASISWAARDEN OF NIEUWE RECEPTEN?

Opiniepeilingen? Geen enkele politicus zegt ze te geloven, maar iedereen is er benieuwd naar. De ene opiniepeiling is al betrouwbaarder dan een andere, en tussen de peiling naar de diepste gevoelens en de stem die effectief  wordt uitgebracht, kan nog wel een en ander tussenkomen. Maar opiniepeilingen kunnen wel trends aangeven, en dan ziet het er goed uit voor de Lijst Dedecker en slecht voor het VB en de SP.A.

Volgens een peiling bij 1 000 Vlamingen die Het Laatste Nieuws gisteren bekendmaakte zou geen enkele partij nog 20 % van de stemmen halen. Alleen de CD&V, met 19,9 %, komt nog in de buurt. De Open VLD komt uit op 18,3 %; Groen! op 7,2 %; N-VA op 5,3 %. De SP.A komt uit op 13 %, en is daarmee nog maar de vijfde grootste partij in Vlaanderen. En dan is die peiling nog afgenomen vóór Bert Anciaux (foto 1) SP.A-lid werd en die partij meteen op stelten zette. Het imago van een eendrachtige partij lag meteen in gruzelementen. Gaat de SP.A tegenover de federale verkiezingen in juni 2007 met 2,9 % achteruit, het VB gaat in de opiniepeiling van Het Laatste Nieuws met  3,8 % achteruit in vergelijking met juni 2007 en zou dus nog maar uitkomen op 15,2 % van de stemmen. Dat is exact 10 % minder dan bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement vier jaar geleden. Er zullen bij het VB een pak minder mandaten en jobs als personeelslid te verdelen zijn in het Vlaams parlement. Als dat maar geen chagrijnige mensen oplevert!

Opvallend is hoe de twee verliezers van vandaag elk een andere richting uitgaan om de achteruitgang te stoppen en om te keren. Bij het VB keren ze terug naar de basisprincipes van de partij. Weg zijn de verruiming en de vernieuwing. “Een bedrijf in herstructurering heeft geen wonderdokters nodig, maar moet terugvallen op de vaste waarden”, zegt Dewinter in De Morgen. Ook Frank Vanhecke (foto 2) is ervan overtuigd dat een back-to-the-basics-aanpak het meest kans op succes biedt. “Waarom zouden we ons liberaler moeten profileren dan Lijst Dedecker? Onze eigen klassieke thema’s zijn actueler dan ooit.” Op de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB was voormalig bokser Jean-Pierre Coopman aanwezig, die in een nieuw VB-krantje opgevoerd wordt. De bokshandschoen waarmee het Vlaams Blok campagne voerde in 1991 is weer helemaal terug (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/politiek/090117_VlaamsBelang_Campagne).

Bij de SP.A gaat men daarentegen een heel andere richting uit. Daar geeft men de naam van de partij, minstens toch de ‘baseline’ van de partij, op voor de komst van Bert Anciaux. Progressief dat wel, maar ook een brokkenmaker. Achter de discussie over de naam schuilt een heel programma. De noodzakelijke verruiming, zegt Caroline Gennez. En met haar de links-liberale pennenridders van De Morgen (Yves Desmet, Walter Pauli…). Een verruiming weg van de basiswaarden van de partij. Nestor en gewezen SP-voorzitter Fred Erdman, hoog geacht in antifascistische kringen: “Wij zijn een partij die gebouwd is op solidariteit, gemeenschapszin, verbondenheid met de vakbond en het ziekenfonds. Ik zie niet in waarom wij onze naam zouden moeten wijzigen als hij (Anciaux, red.) die waarden deelt. Dit is geen semantische discussie. Dit gaat over de kern van onze partij. Anciaux weigert zich formeel socialist te noemen. Wel, socialist is voor mij en voor onze militanten een eretitel.”

Straf is ook wel dat het nu mensen zijn als Willy Claes – die in de vorige eeuw nog smalend ‘salonsocialist’ genoemd werden – die nu opduiken als verdedigers van het socialisme. Het zegt veel over de partij waarvan de ‘baseline’ nu Socialisten en Progressieven Anders is geworden. Kan iemand trouwens uitleggen waar die “Anders” voor staat? Een erfenis van de vernieuwing door Patrick Janssens van SP naar SP.A, maar voor wat staat die “Anders” inhoudelijk? Voor “Ambras” of wat? Aangebrand, Aanfluiting, Aangenaam, Achteruitgang… Zou men niet beter die “A” laten vallen, en zo terug uitkomen bij “SP”. Socialistische Partij, Socialisten en Progressieven whatever. Met “SP” zit men met het letterwoord toch al wat terug richting basiswaarden, en in tijden van crisis is dat voor veel mensen een houvast. Dat hebben ze bij het VB alvast begrepen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

17-01-09

RACHIDA LAMRABET HEEFT WEER PRIJS

Met de vrieskou de voorbije dagen is de waterleiding in haar huis gesprongen, maar de voorbije dagen had Rachida Lamrabet op een andere manier weer prijs: ze won de Nederlandse BNG Nieuwe Literatuur Prijs nadat ze in oktober al de Debuutprijs kreeg op de Antwerpse Boekenbeurs. “In tegenstelling tot het werk van veel van haar generatiegenoten gáán haar boeken ergens over én zijn ze goed geschreven”, schreef Knack in haar Kerstnummer.

Over Vrouwland, het eerste boek van Rachida Lamrabet, rapporteerde de jury van de BNG-prijs: “Het boek getuigt van durf, visie én vormbeheersing. Zoals het hoort bij goede literatuur zaait het boek ook verwarring, want haar multiculturele personages passen niet in een sjabloon. Lamrabet schrijft niet over clichés maar over individuen, en hoe die worstelen met het leven, de liefde, het geloof.” Over haar vorig jaar, amper een jaar na haar romandebuut, verschenen verhalenbundel Een kind van God luidt het dat Rachida Lamrabet hiermee een stap verder op de ingeslagen weg zet. “In mooi uitgebalanceerde, zorgvuldige verwoorde verhalen schetst ze personages van diverse origine. Van de bange blanke man over een bijdehante werkloze Marokkaan tot een verslaafde Turkse moeder: allemaal zoeken ze een plek in hun eigen leven. Met veel empathie, verbeeldingskracht en hier en daar een vleug magie volgt Lamrabet hen op hun tocht. In subtiele kruisverwijzingen laat ze de paden van haar personages bovendien kruisen, zodat Een kind van God aanvoelt als een rit door de hedendaagse grootstad."

Rachida Lamrabet mag intussen dan wel wonen in Mielen-boven-Aalst, een gehucht in Gingelom in het uiterste zuiden van de provincie Limburg, haar roots in Borgerhout en haar werk als juriste op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zorgen ervoor dat ze is wie ze nu is. In het al genoemde Kerstnummer van Knack vertelde ze: “Ik herinner mij nog dat Filip Dewinter als gids met een heel gezelschap symphatisanten door onze wijk trok en ostentatief naar alle winkels wees, en naar de huizen waar migranten woonden… Om uit te leggen hoezeer de buurt volgens hem aan het verloederen was.” Het maakte Rachida Lamrabet boos. “En die boosheid heeft bij mij eerlijk gezegd een vrij goed effect gehad. Ik heb mij van jongs af aan verzet tegen alles en iedereen, en dat is mijn redding geweest. Als ik niet zo boos was geweest, had ik misschien alles gelaten zoals het was, en had ik misschien niet de ambitie gehad om rechten te gaan studeren. Boosheid was goed, en Borgerhout was de ideale plek om boos te worden. (lacht) Minder positief was wel dat ik daardoor werd opgezadeld met een enorm wantrouwen tegenover blanken. Ik ben er lang van uitgegaan dat alle blanken racisten waren die praat verkochten zoals Dewinter.”

Interviewer Joël De Ceulaer wil weten of ze tot de AEL-generatie behoort. Rachida Lamrabet: “De Arabisch Europese Liga is pas ontstaan rond de eeuwwisseling. Het was de eerste organisatie die op een gestructureerde en efficiënte manier een aantal eisen heeft geformuleerd: gelijke toegang tot onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat zijn legitieme eisen waar ik helemaal kan achterstaan, maar toch behoor ik niet tot de AEL-generatie, omdat ik daarvoor iets te oud ben. Ik ben nu 38. Wij waren in de jaren tachtig al bezig met allerlei chaotische vormen van verzet. Ook wij wilden toen al dingen aan de kaak stellen, wij schreven brieven naar toenmalig burgemeester Bob Cools, wij publiceerden gestencilde tijdschriftjes, wij gingen in debat met mensen die de bouw van een moskee wilden laten verbieden… Alleen waren wij toen nog niet georganiseerd, zoals de AEL dat wel is.” Intussen is Rachida Lamrabet een succesvol auteur. Rachida Lamrabet: “Maar mijn persoonlijk succes is geen maatstaf voor het succes van de gemeenschap waartoe ik behoor. Ik meet mijn succes veeleer af aan het succes van die gemeenschap. En gemeenschap, dat bedoel ik dan heel ruim, dan heb ik het niet alleen over de nieuwe Belgen, maar over álle Belgen.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, boeken |  Facebook | | |  Print

ERIK DE BRUYN OVER HET TERUGWINNEN VAN VB-KIEZERS NAAR DE SOCIALISTISCHE PARTIJ (OOK AL WIL BERT NIET BIJ EEN ‘SOCIALISTISCHE PARTIJ’ HOREN, RED.)

In hetzelfde Kerstnummer van Knack werd ook Erik De Bruyn geïnterviewd, die van het Knack-interview gebruik maakte om een plaats voor de SP.A Rood-kandidaten op de SP.A-lijsten op te eisen. Erik De Bruyn: “Ik heb geen alternatief. Binnen de partij wordt niet naar mij geluisterd, ik krijg zelfs geen antwoord op mijn vragen (terwijl Erik De Bruyn bij de voorzittersverkiezing een dik jaar geleden, met als tegenkandidaat Caroline Gennez, ruim 33 procent van de stemmen kreeg, red.). Van enig intern debat is geen sprake. En dat is nog veel tragischer. Ik zie dat mijn partij kapotgaat, en dus móét ik spreken.” Met de soap rond Bert Anciaux en de al dan niet op het partijbureau, maar zeker niet serieus, besproken naamsverandering van de SP.A nog brandend actueel, waren het eind december profetische woorden van Erik De Bruyn.

In datzelfde interview kwamen ook de SP.A-kiezers aan bod die naar het VB vertrokken zijn. Erik De Bruyn: “Ja, zeker hier, in Deurne-Noord (waar Erik De Bruyn zelf in een bescheiden arbeiderswoning woont, red.), is dat het geval. (…) In dit deel van Deurne haalt het VB een absolute meerderheid. En vroeger was dit de roodste buurt van Vlaanderen. Het kan wat onbescheiden klinken, maar ik denk dat ik weet hoe ik deze mensen de komende jaren terug naar de socialistische partij kan halen. Door eerst en vooral iets te doen wat socialistische leiders verleerd zijn: luisteren. En door echt respect te hebben voor onze kiezers, en voor de mensen die naar het VB zijn vertrokken. Jarenlang hebben wij iedereen die iets durfde te zeggen over de samenlevingsproblemen meteen in een hokje geduwd: zo iemand was een racist en die wilden wij niet meer horen. Dat was verkeerd. Ik ben voor een cordon sanitaire rond de top van het VB, maar rond de kiezers van die partij mogen wij geen cordon leggen. Er zijn samenlevingsproblemen en dat moeten wij durven zeggen.”

Maar hoe doe je iets aan bijvoorbeeld de dramatisch grote werkloosheid bij de allochtone gemeenschap, en komt De Bruyn daarmee niet in problemen met zijn klassieke achterban? Erik De Bruyn: “Natuurlijk moeten wij iets doen voor de allochtone gemeenschap. Maar dat past in een breder sociaaleconomisch verhaal. Neem nu jongeren, die momenteel heel kwetsbaar zijn omdat ze met uitzendcontracten moeten werken. Onder die jongeren zitten veel migranten, die nog eens extra worden getroffen. Maar we gaan niet voor die groep vechten omdat het migranten zijn, maar omdat het mensen zijn die sociaaleconomisch getroffen worden. Werklozen en working poor zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dat zou net een bindmiddel kunnen zijn tussen de verschillende gemeenschappen.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

16-01-09

ALLE HENS AAN DEK BIJ HET VB. HET IS NOOIT ANDERS GEWEEST

Woensdag werden de topplaatsen bekendgemaakt van de West-Vlaamse VB-lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni. Frank Vanhecke trekt de lijst. Op twee en drie staan de Vlaamse parlementsleden Agnes Bruyninckx (uit Brugge) en Christian Verougstraete (Oostende). Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Izegem) voert de opvolgerslijst aan. Diezelfde dag zijn het echter ook verkiezingen voor het Europees parlement, en wie voert daarvoor de lijst aan bij het VB? Alweer Frank Vanhecke. “Kiezersbedrog” merkten meteen een paar journalisten op omdat je niet in het Vlaamse én het Europese parlement kan zetelen. Frank Vanhecke verweert zich, maar zijn argumentatie deugt niet.

Frank Vanhecke: “Een ideale situatie is het zeker niet. Ik had liefst enkel de lijst voor het Europees Parlement getrokken en daar ook al mijn tijd en inzet aan besteed. (…) In het geval van West-Vlaanderen staan we voor een zeer grote uitdaging, met een concurrentie die ons met zeer bekende gezichten op het terrein komt bestrijden en openlijk zegt ons te willen "uitroken" en "vernietigen". Die tegenstanders genieten de zeer actieve steun van media en politiek. Moeten wij dan met de handen op de rug gebonden een lijst opstellen met, weliswaar zeer waardevolle, mensen die relatief onbekend zijn? Of moeten wij alles op alles zetten? De Westvlamingen hebben voor het tweede gekozen en ze hebben gelijk. We zijn trouwens vast van plan om te laten zien dat we vechten kunnen. Ze mogen van mij elke dag onze partij in hun peilingen begraven –  op 7 juni beslissen de kiezers nog altijd en zullen wij opnieuw voor de verrassing zorgen.”

Uit schrik voor Jean-Marie Dedecker en het Dedecker-effect kiest het VB ervoor Frank Vanhecke de West-Vlaamse lijst te laten trekken naast ook de Europese lijst. Maar is het ooit anders geweest? In 2004, toen Dedecker nog braafjes bij de VLD zat en het VB 24,2 % van de stemmen behaalde bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement, een stemmenpercentage dat nooit nog zal geëvenaard worden, wie voerde toen de West-Vlaamse VB-lijst aan? De Europese VB-lijst werd getrokken door Frank Vanhecke, en de West-Vlaamse VB-lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen door… Frank Vanhecke (zie: http://www.binnenland.vlaanderen.be/verkiezingen/verkiezingen2004/spn_5_23_460.html). Vanhecke moet dus niet zeuren dat het nu alle hens aan dek is gezien Dedecker en daarom twee lijsten door hem getrokken worden. Het is nooit anders geweest. Het VB is al jaren de partij met de meeste dubbele kandidaturen en de partij waar meer dan in andere partijen mensen aan een parlementszetel geraken door een verkozene op te volgen die niet effectief gaat zetelen. Een telling leverde laatst iets meer dan een kwart van de kandidaten op verkiesbare plaatsen die nepkandidaten waren.

Dat er zo weinig bekende koppen zijn bij het VB wijt de partij niet aan zichzelf maar - uiteraard - aan de pers. Frank Vanhecke: “Als sommige journalisten er zich aan storen dat er niet zo erg veel ‘bekende’ Vlaams Belangers zijn om lijsten aan te voeren, dan kunnen ze beginnen met ons, en dus ook die minder bekende parlementsleden, in de media de plaats te geven die ons toekomt.” Maar dan moeten die parlementsleden nog wel iets te vertellen hebben, en met bijvoorbeeld de lijsttrekster van het VB-Limburg – we willen er niet eens een kandidaat op de zoveelste plaats uitpikken – is dat alvast niet het geval (zie: http://www.youtube.com/watch?v=4HjOtv4pFc4). Een andere redenering is dat de VB-top zichzelf het liefst op televisie en in kranten ziet, zo natuurlijk bekendheid verwerft… en zo een aantal partijslaven creëert die weten dat ze slechts aan een mandaat geraken als ze braafjes doen wat de VB-top hen vraagt. Vanhecke had kunnen zeggen dat ze hem en anderen bij het VB altijd op alle mogelijke lijsten posten. Maar neen, Vanhecke doet alsof er een  uitzonderlijke reden is waarom het VB hem nu twee keer lijsttrekker maakt. De verkiezingscampagne is nog niet goed begonnen en het VB probeert haar kiezers al te misleiden.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, 7 juni |  Facebook | | |  Print

MOREL LIJSTDUWSTER. KLACHT VB-VAKBONDCEL AFGEWEZEN DOOR GRONDWETTELIJK HOF

Als er nieuws is over Frank Vanhecke, dan is Marie-Rose Morel nooit ver uit de buurt. De Standaard maakte gisteren bekend dat Marie-Rose Morel de Europese lijst van het VB gaat duwen. “Marie-Rose Morel droeg mijn voorkeur weg voor de tweede plaats, maar na de Knack-historie heeft ze medegedeeld dat ze een onverkiesbare plaats verkiest”, zegt Frank Vanhecke. Maar het is niet echt een onverkiesbare plaats. We schreven het al eerder: Philip Dewinter geraakte elke keer met de vingers in de neus verkozen als hij ‘slechts’ lijstduwer was. Maar er is meer.

Had Marie-Rose Morel op de zevende plaats of zoiets op de lijst gestaan, zou het anders zijn. Maar de lijstduwer is na de lijsttrekker de meest zichtbare plaats, zeker als je al wat naambekendheid hebt. De Standaard pronostikeert: “Vlaams Belang heeft op dit moment drie Europarlementsleden, naast Vanhecke zijn dat Koen Dillen en Philip Claeys. De kans dat de partij na de verkiezingen terugvalt op twee Europese mandatarissen is niet denkbeeldig. Morel zou dan als lijstduwer al zeer sterk uit de hoek moeten komen om dat tweede zitje binnen te halen. Veel zal afhangen van welke vrouw de tweede plaats krijgt.” Meest geciteerde vrouw voor die tweede plaats is Anke Van dermeersch, de vrouw die Philip Dewinter als zijn side-chick koos bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. We liepen haar laatst nog bijna omver, maar gelukkig kwam het niet tot een lichamelijk contact. Met wat pech zag de Europese campagne voor het VB er al anders uit vooraleer ze gestart was.

Maar het is niet al rozengeur en maneschijn voor Marie-Rose Morel. Het Grondwettelijk Hof heeft de vordering van het VB tegen “het onrechtvaardige Belgische vakbondsmonopolie” afgewezen. In een reactie zegt ‘de vakbondscel’ van het VB (versta: Marie-Rose Morel, geassisteerd door Rob Verreycken) dat ze zich vooraf  “niet te veel illusies (had) gemaakt: het viel te verwachten dat het politiek benoemde Hof – bestaande uit zes politici en zes politiek benoemde rechters – de fundamenten van de Belgische staat zou willen vrijwaren”. Morel wil nu met haar eisen tegen het ACV, ABVV en ACLVB naar het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg trekken. Een reden te meer natuurlijk om Marie-Rose Morel naar het Europees parlement te laten vertrekken.

Het kan verkeren. Philip Dewinter kreeg ooit in De Zevende Dag "de rechten van de mens" slechts stotterend over zijn lippen, en in elk geval waren die rechten ondergeschikt aan het Eigen Volk Eerst-principe. Nu trekt het VB naar het Hof voor de Rechten van de Mens. De kritiek hierboven op het Grondwettelijk Hof is ook wel grappig. Het komt immers amper een dag nadat de juridische dienst van het VB (versta: Jurgen Ceder, geassisteerd door Rob Verreycken) luid juichend liet weten dat in de zaak rond de partijfinanciering van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6610306/partijfinanciering-fn-en-vb-in-gevaar) de Raad van State een aantal ‘prejudiciële vragen’ van het VB voor antwoord heeft doorverwezen naar… het Grondwettelijk Hof. Toen werd dat Hof ook wel bekritiseerd – omdat het voor de helft uit Franstaligen bestaat – maar het voornaamste was toch dat men blij was dat de vragen van het VB eerst aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, morel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

15-01-09

DEDECKER BIJNA MUSSOLINI ACHTERNA

Het kolderniveau in de politiek is dezer dagen weer bijzonder hoog, en niet alleen bij het (Belgisch) Front National (zie het artikel hieronder). Neem nu de SP.A. Maandag werd op het partijbureau het programma voor de Vlaamse verkiezingen besproken, en in de rand daarvan ging het even over een naamsverandering. Er was weinig enthousiasme voor Socialisten en Progressieven Anders. Zaak opzijgeschoven tot Bert Anciaux dolenthousiast als altijd later diezelfde maandag aan De Morgen meldt dat hij zich aangesloten heeft bij de SP.A nu die partij haar naam veranderd heeft. Gennez zegt vervolgens aan de pers dat het partijbureau inderdaad beslist heeft de naam Socialistische Partij Anders zo te veranderen, maar op de evidente kritiek van partijgenoten antwoordt ze dat toch niets veranderd is aan de afkorting en het logo. Vertrouwenwekkend in de partijleiding is dit niet.

Al evenmin vrolijk lopen ze rond bij Lijst Dedecker (LDD) nu Wim Schamp er de vuile was heeft buiten gegooid. Je zal ons geen goed woord horen vertellen over Schamp wiens dikke nek en politiek opportunisme legendarisch zijn. Schamp acht zich belangrijker dan hij is, maar het blijft natuurlijk wel interessant om naar zijn versie te luisteren. In de pers spitste men zich gisteren toe op het te koop zetten van het LDD-logo, en in het beste geval vernemen we ook dat de ambras tussen Dedecker en Schamp gestart is na een Lucky Luke-parodie als LDD-affiche (foto). Maar in P-magazine vertelde Schamp meer over het politiek parcours van Dedecker. Dedecker en Schamp leerden elkaar kennen toen ze samen in de jury zaten van een of ander programma van VRT-icoon Jan Van Rompaey. Schamp: “Onze gesprekken gingen altijd over onze afkeer van de politieke correctheid. Wij voelden dat het klikte tussen ons.” Als Jean-Marie Dedecker buitengegooid wordt bij de VLD belt Dedecker Schamp op. De voormalige judocoach wil weten hoe hij een overstap naar de N-VA kan verkopen, vervolgens hoe hij daarover de CD&V kan lijmen… Dan staken geruchten op dat Dedecker naar het VB over wilde stappen, wat zijn zoon Dimitri én Schamp niet zouden pikken van Dedecker. De voormalige judocoach zegt dat hij niet naar het VB overstapt. Schamp: “Achteraf heb ik vernomen dat Dedecker zum bitteren Ende naar een positie bij het VB heeft gehengeld. Als Dedecker niet was afgewezen door het VB, was er vandaag geen sprake geweest van Lijst Dedecker, laat staan van het Dedecker-effect.”

Volgens Schamp maakte hij vervolgens niet alleen het LDD-logo maar schreef hij ook de beginselverklaring van de LDD. Je hoeft dat niet noodzakelijk te geloven want als je ooit Schamps boek over tien jaar politieke campagnes hebt gelezen, weet je dat Schamp zowat alles in de Belgische politiek zou bedacht hebben. Schamp: “Ik had alleen een andere ondertitel bedacht: ‘De nieuwe volkspartij’. Dat klonk nogal Mussoliniaans. De achterliggende idee was: Dedecker praat in naam van het volk en moet als politicus dus met een volks programma naar buiten komen. Het was in feite de partijpolitieke vertaling van het populisme. Maar uiteindelijk werd gekozen voor de ondertitel ‘Gezond verstand’, het begrip waarmee ik op de proppen was gekomen om… (We schreven het al, Schamp heeft naar eigen zeggen zowat alles bedacht in de Belgische politiek – red.)” Na het logo en het programma moesten er ook nog mensen gevonden worden om de kieslijsten te vullen. Als er sprake is dat Jurgen Verstrepen wil overstappen naar het kamp van Dedecker, zegt die laatste – volgens Schamp – “Verstrepen is ne lafaard.” Als Schamp Martine De Maght, dochter van de vroeger immens populaire Aalsterse burgemeester, aan Dedecker voorstelt voor de LDD-lijst in Oost-Vlaanderen, zou Dedecker gezegd hebben dat “de herseninhoud van Martine De Maght omgekeerd evenredig (is) met de omvang van bepaalde lichaamsdelen, waarmee hij wellicht haar billen bedoelde”. We waren er niet bij, maar we kunnen ons wel best voorstellen dat Jean-Marie Dedecker zich toen zo over Verstrepen en De Maght heeft uitgelaten.

’t Is dat het LDD-logo niet langer via eBay te koop is, maar bij het VB waren ze niet van plan om het logo en de partijnaam van LDD over te kopen. Wij overigens ook niet.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

BELGISCH FRONT NATIONAL OP BEDELTOCHT

Het gebrek aan harde valuta bij het (Belgische) Front National begint de knulligste extreem-rechtse partij aller tijden behoorlijk parten te spelen. De schrapping van de overheidsdotatie zit daar uiteraard voor erg veel tussen. Zo wordt er per maand bijna 45 000 euro aan 'werkingsmiddelen' misgelopen.
 
Daarom lanceerde het armlastige FN-bestuur het voorbije weekend een heuse fundraising-actie. Onder het dramatische motto "S.O.S Front National" werden alle leden per e-mail uitgenodigd om liever vandaag dan morgen een milde schenking te doen. Ten behoeve van de komende electorale campagne. Over de ware toedracht van het mislopen van de overheidsdotatie in de voorbije maanden, een periode die waarschijnlijk met een jaar zal worden verlengd (zie:
http://aff.skynetblogs.be/post/6610306/partijfinanciering-fn-en-vb-in-gevaar), geen woord natuurlijk. De FN-top beperkte zich in haar communicatie, en zoals gebruikelijk, tot het aanwijzen van de "schuldigen" buiten de partijgrenzen zoals, in alfabetische volgorde: de bandieten in de regering, de RTBF en de RTL. Het AFF werd alweer op schandelijke wijze over het hoofd gezien...
 
Wie geïnteresseerd mocht zijn – om welke bizarre reden dan ook – een gift te doen kan/mag maximaal 125 euro schenken. Dat is immers het wettelijk vastgelegde maximum. Anders stort je met al jouw gulheid het veelgeplaagde FN alsnog in een extra probleem.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn |  Facebook | | |  Print

14-01-09

MOLESTEREN VAN VLAMING MET RASTAKAPSEL EN AFRIKAANSE VRIEND VLAKBIJ DE KASTELEIN VANDAAG VOOR DE RECHTBANK IN BRUGGE

Vandaag is bij de Raadkamer in Brugge de vraag geagendeerd of Dieter Samoy (foto 1, zanger-gitarist van Kill Baby Kill!) en vier andere skinheads al dan niet naar de correctionele rechtbank verwezen worden voor het in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei 2006 molesteren van de Vlaming met rastakapsel Alain Bouillon en zijn Parijse/Gabonese vriend Rafaël Mensah (foto 2) even verderop het beruchte Brugse café De Kastelein. Of het vandaag al tot een uitspraak komt, is niet zeker. Mogelijk wordt er bijkomend onderzoek gevraagd en wordt later beslist of op die vraag al dan niet wordt ingegaan.

“Die skinheads wilden geen geld. Ze wilden ons pakken omdat mijn vriend de verkeerde kleur heeft”, zei Alain Bouillon aan De Standaard/Het Nieuwsblad daags nadat hij gemolesteerd werd. Zijn linkeroog zit bijna helemaal dicht en de rest van zijn gezicht is bont en blauw. “Maar het ergste is mijn gebit: de dokters hebben nu een ijzer in mijn mond genaaid. Ook mijn rug kan ik amper bewegen. Ik denk dat ze me over de straat hebben gesleept”, vertelt Bouillon. Zijn Afrikaanse vriend is er nog erger aan toe. “Alles wat gebroken kan zijn in een gezicht, is gebroken. En hij heeft ook nog verschillende andere breuken over zijn hele lichaam”, zegt de Brugse procureur des konings Jean-Marie Berckvens. Mensah ligt enkele weken in coma en overlijdt begin april 2007. Er is geen verband gevonden tussen de slagen en verwondingen in Brugge en zijn overlijden aan longembolie, maar Mensah – die een gospelkoor leidde – was na Brugge nooit meer dezelfde. Hij ging gebrekkig, en zijn eeuwige lach was veranderd in een triestige blik.

Vlak na de feiten zei Bouillon zich niets meer te herinneren van de slagen en schoppen die hij kreeg. “Het laatste wat ik me herinner, is dat Spring (zoals vrienden Rafaël Mensah noemden, red.) en ik de weg kwijt waren in Brugge. Ik weet nog dat ik telefoneerde met mijn vrouw om de weg te vragen. Ze zei dat we een stuk terug moesten wandelen. Daarna weet ik niets meer. Ik ben pas in het ziekenhuis opnieuw wakker geworden.” De politie pakte de vijf skinheads die betrokken waren bij het voorval nog diezelfde avond op. Dankzij een goede persoonsbeschrijving van een getuige en omdat de vijf terug naar De Kastelein trokken waar ze een trouwfeest hadden bijgewoond. Ontkennen heeft geen zin want er zit nog bloed op hun kleren en schoenen. Twee skinheads worden na ondervraging vrijgelaten; de andere drie, onder wie Samoy, blijven een tijd in voorarrest. Volgens zijn advocaat was Samoy die nacht samen met anderen op weg naar huis om zijn hond uit te laten. Samoy zegt het ontstaan van de vechtpartij niet gezien te hebben en geprobeerd te hebben de twee anderen tegen te houden. Vandaar het bloed ook op zijn kleren. 

Naar aanleiding van een optreden van Kill Baby Kill! in Club Valhalla in Rijkevorsel voorbije zomer probeerde Dieter Samoy ons duidelijk te maken dat zijn groep Kill Baby Kill! haast een a-politieke groep is geworden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6069365/dont-place-this-flyer-on-the-internet-blood-a en http://aff.skynetblogs.be/post/6072428/oiconcert-vanavond-in-vahalla-rijkevorsel-die). Het belette niet dat Kill Baby Kill! vorig jaar op het podium stond van Blood and Honour-bijeenkomsten in Polen, Australië en Engeland (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080925 en http://www.youtube.com/watch?v=FlUFL_1EIlY&feature=related), en in Duitsland en Nederland ook al aantrad op aangebrande concerten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6410313/kill-baby-kill-in-duitsland en http://aff.skynetblogs.be/post/6410288/en-in-nederland). Kill Baby Kill! staat overigens ook op de affiche van een Blood and Honour-concert op 31 januari in Spanje (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) maar Samoy zegt er niet te gaan optreden, en nooit meer voor Blood and Honour en soortgelijke organisaties te gaan spelen. Een late bekering gezien de optredens van Kill Baby Kill! nog vorig najaar, het blijft afwachten hoe gemeend dit is dan wel dit een strategische zet is in functie van de rechtszaak in Brugge. Volgens Samoy zijn de meer dan tien jaar waarin hij zich ophield in het Blood and Honour- en aanverwant milieu verspeelde tijd. Volgens hem leidt Blood and Honour tot niets constructiefs. We kunnen hem hierin alvast niet tegenspreken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

13-01-09

DEBAT IN ANTWERPSE GEMEENTERAAD OVER STRAATRELLEN: BOEMERANG KOMT TERUG IN GEZICHT VAN DEWINTER

“Vanavond vindt in de Antwerpse gemeenteraad een spoeddebat plaats over de onlusten na de AEL-betoging op 31 december (foto 1). Het juiste debat op het juiste moment, want deze kwestie raakt de fundamenten van de democratie”, zo besloot Lex Moolenaar zijn editoriaal in Gazet van Antwerpen gisteren. Toch was de publieke belangstelling voor die extra gemeenteraadszitting gisterenavond niet bijzonder groot. Er was zelfs minder volk dan gewoonlijk, als er altijd wel een actiegroep is die voor het begin van de gemeenteraadszitting komt protesteren aan de pui van het stadhuis en vervolgens de debatten komt bijwonen.

Patrick Janssens vervulde zijn rol als burgervader weer eens met verve door voorafgaand aan het debat erop te wijzen dat op de gemeenteraadsbanken nogal wat ervaringsdeskundigen zitten inzake betogingen. “Men herinnert zich foto’s van sommigen die er gemaskerd bij liepen in betogingen, en intussen gemeenteraadslid zijn. Tot het establishment behoren.” Dewinter (foto 2, op de foto in actie in Leuven in 1984) schuifelde ongemakkelijk op zijn gemeenteraadsbankje, maar zou later de door hem uitgegooide boemerang nog in zijn gezicht terugkrijgen. Het VB had de extra gemeenteraadszitting gisterenavond aangevraagd, maar andere partijen hadden zich daarbij aangesloten. Dewinter mocht als fractieleider van de grootste oppositiepartij als eerste het woord nemen, en hij herhaalde min of meer zijn nieuwjaarstoespraak op de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6604601/uit-noodzaak-naar-de-nieuwjaarsreceptie-van-h): de burgemeester had die 31ste december (als na een AEL-betoging een aantal jongeren richting centrum van de stad trokken en onderweg autoruiten en een winkelruit sneuvelden, red.) geblunderd, de ordehandhaving was een miskleun geweest… Het was meer dan een inschattingsfout vanwege de burgemeester en de politie, het was het gevolg van het pamperbeleid van het stadsbestuur, de SP.A die haar nieuwe kiezers zoekt bij de allochtonen en hen niets in de weg durft te leggen... De allochtonen hebben niet alleen het recht om te betogen, ze hebben ook het recht om te vetrekken… Bleef de grondtoon dezelfde, Dewinter lette wel op zijn woorden. Vorige week woensdag verwees hij de AEL om te betogen naar de omgeving van het stort van de Hooge Maey, nu sprak hij enkel over het havengebied. Daar ligt wel de Hooge Maey, maar Dewinter bespaarde zich de verontwaardiging van de andere gemeenteraadsfracties door niet uitdrukkelijk te verwijzen naar de stedelijke stortplaats voor vuilnis en ander afval.

Voor het VB sprak enkel Dewinter, bij de meerderheidspartijen SP.A, CD&V en Open VLD namen naast de fractieleiders (Jo Vermeulen, Suzette Verhoeven, Annick De Ridder) ook nog anderen het woord (Claude Marinower, Nahima Lanjri, Fauzaya Talhaoui, Bart De Wever…). Iedereen veroordeelde de geweldplegingen, maar over een aanpak voorafgaand aan het repressieve hoorden we geen antwoorden. Freya Piryns (Groen!) pleitte voor een stellingname van het stadsbestuur tegen alle geweld in het Midden-Oosten, niet met de illusie dat het geweld daar dan zou stoppen maar als signaal naar de verschillende gemeenschappen in Antwerpen. Ze werd weggehoond door Jurgen Verstrepen en anderen (“Groen! zal het conflict in het Midden-Oosten regelen met een fax naar daar te sturen”, schamperde Verstrepen.) Dewinter was duidelijk ook niet gediend met dergelijke “naïeve” vredesboodschappen. Hij heeft voor dit soort situaties een spreuk in het Latijn van buiten geleerd. Sic vic pacem para bellum. "Wie vrede wil, moet klaar zijn voor oorlog." Dewinter kreeg het al evenzeer op zijn heupen als Fauzaya Talhaoui (ex-VlaPro) voorstelde de rol van de straathoekwerkers op te waarderen die nog in contact staan met onze ‘verloren’ jeugd. Bart De Wever (N-VA) wees Dewinter terecht dat het stadsbestuur helemaal geen pamperbeleid voert voor allochtonen. De Wever verwees daarbij naar de “dresscode” van het stadspersoneel (het hoofddoekenverbod voor publieke functies, red.), de discussie over het halal-vlees in het stedelijk onderwijs, het verzet tegen positieve discriminatie bij aanwervingen… We geven De Wever niet dikwijls gelijk, maar deze keer had hij wel gelijk.

Wie ook overschot van gelijk had, was Claude Marinower (Open VLD). Die bekritiseerde in zijn laatste tussenkomst Dewinter die gejammerd had over de anti-Joodse en racistische slogans bij de AEL-betoging. Dewinter vroeg zich af hoe erg de Joodse gemeenschap zich daarbij wel niet moet gevoeld hebben… Marinower wees erop dat een vroegere buur van Dewinter op de gemeenteraadsbanken, Wim Verreycken, nog voorgesteld heeft om de Generaal Drubbelstraat in Berchem te herbenoemen in de Ward Hermansstraat (een straat waar een Joods weeshuis is gevestigd, ontstaan voor de opvang van wezen omwille van het nazi-regime, zou daarmee de naam krijgen van de stichter van de Algemene SS-Vlaanderen, red.). Een andere partijgenoot van Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad (Christel Crauwels, red.) sprak over allochtone jongeren “die als ratten uit de riolen kropen”, een beeld ontleend aan de antisemitische nazi-film Der Ewige Jude. Dewinter zelf paradeerde op de Antwerpse Grote Markt met Jean-Marie Le Pen die de Holocaust maar een detail in de geschiedenis noemde en zat amicaal met Bruno Gollnisch in een debat vier dagen nadat de Fransman als universiteitsprofessor geroyeerd werd omwille van zijn  negationistische uitspraken. Roeland Raes mag actief blijven binnen het VB terwijl je toch geen gerechtelijke uitspraak nodig hebt om te oordelen over iemand die twijfelt aan de systematiek en de omvang van de Jodenvervolging. Een cameraman van de Duitse televisie werd in Ronse door VB’ers in elkaar geslagen bij een VB-betoging… Neen, Dewinter is de laatste die recht van spreken heeft als hij zich bezorgd toont over het Joods leed dat aangedaan wordt met uitspraken en betogingen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter |  Facebook | | |  Print

12-01-09

'NEMROD' OVERLEDEN

Nog maar pas is haar vader overleden of Alexandra Colen (foto 1) moet ook het overlijden betreuren van haar medestander pater franciscaan Renaat de Muyt. In VB-kringen beter bekend onder zijn schuilnaam Nemrod. Toen het parlement in 1998 een regeling rond wettelijke samenwoning goedkeurde, stapte Alexandra Colen naar het Arbitragehof om de wet te laten vernietigen. Volgens haar kon het niet dat de wet samenwonende dezelfde voordelen biedt als aan gehuwden. Het verzoekschrift werd ondertekend door drie koppels en één verstokte vrijgezel: Renaat de Muyt. “Als bedienaar van de eredienst kan ook hij een duidelijk belang doen gelden, met name dat zijn geloofsgemeenschap op een onrechtmatige wijze wordt behandeld”, meldde het VB. In debatten over de islam bepleit het VB de scheiding van kerk en staat, maar in andere gevallen vind ze het vermeend belang van de katholieke kerk belangrijker dan dat van de staat.

Wie het levensverhaal van de op 30 december overleden vader Colen leest, valt het op dat dochter Colen het niet van vreemden heeft. Onder het naziregime werd Alex Colen Oostfrontvrijwilliger. Hij vocht als tankcommandant in Oekraïne en aan de Oder. Na de oorlog werd hij hiervoor veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid en tewerkgesteld in de steenkoolmijn van Zwartberg (Genk). In 1948 vluchtte Alex Colen naar Ierland, leerde er zijn echtgenote kennen en stichtte er een gezin met negen kinderen. Na twintig jaar keert hij terug naar Vlaanderen en engageert hij zich meteen in het Taal Aktie Komitee (TAK). In Aalst stichtte hij mee de Vlaamse Volkspartij (VVP) en het Vlaams Blok (VB). Alex Colen was de vader van VB-Kamerlid Alexandra Colen en het Gentse VB-provincie- en gemeenteraadslid Kristina Colen. Alex Colen was een trouwe lezer van ’t Pallieterke waar hij regelmatig lezersbrieven naartoe stuurde. Hij is 88 jaar oud geworden.

Begin vorige week overleed dan Renaat de Muyt. Alhoewel priester – en hoe dikwijls hebben we niet gehoord dat priesters zich moeten onthouden van politiek, en toch zeker partijpolitiek – was hij vanaf het prille begin actief in de partij die het VB vooraf ging, naast de VVP van onder andere vader Colen, de Vlaams-Nationale Partij (VNP). Partij opgericht door mensen als Karel Dillen, Wim Verreycken en Xavier Buisseret. De Muyt had dan al een bewogen geschiedenis achter de rug. In 1943 meldde hij zich als vrijwilliger voor het Oostfront, maar hij werd er geweigerd. Hij trad dan maar toe tot de paters franciscanen en werd in 1949 tot priester gewijd. Als student theologie is hij actief bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Eén jaar vóór hij in de redactie van het Volksunie-blad Wij terechtkomt, in 1966, publiceert De Muyt onder de schuilnaam Nemrod de vele malen herdrukte brochure Het feest van de haat. Hierin wordt beweerd dat ‘het feest van de haat’ niet in 1940 maar in 1944 begon, en wordt het aandeel van het Vlaams-nationalisme bij de Jodenvervolging ontkend (Lieven Saerens, De Jodenjagers van de Vlaamse SS, blz. 246).

Tot een paar jaar geleden vulde Renaat de Muyt jarenlang als Nemrod het rubriekje Uitdagende gedachten in het VB-maandblad (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Uitdagende gedachten was geschreven in het gezwollen taaltje dat ook De Muyts vriend Karel Dillen bezigde. Via Karel Dillen leerde ook Frank Vanhecke De Muyt kennen. Vanhecke geeft toe dat er bij De Muyt al eens wat scheef zat. Frank Vanhecke: “Hij kon soms wat wereldvreemd zijn, typisch voor een intellectueel die nog weinig onder de mensen komt en zich oordelen vormt op basis van artikels en boeken.” Frank Vanhecke heeft overigens een groot deel van zijn boekencollectie te danken aan De Muyt. Het laatste boek dat Vanhecke van De Muyt kreeg – Trotsky’s Stalin, an apparaisal of the man and his influence – is een bijzonder boek. Omdat het van de de Russische revolutionair Leo Trotsky is, maar ook omdat het het boek is dat Trotsky aan het schrijven was toen hij in 1940 in Mexico in opdracht van Stalin vermoord werd. Frank Vanhecke heeft het echter nog niet gelezen. Renaat de Muyt werd zaterdag in Leuven begraven. Hij is 86 jaar geworden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, colen |  Facebook | | |  Print

11-01-09

150 NEO-NAZI'S OP NIEUWJAARSCONCERT BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN

NieuwjaarsconcertNijlenHet nieuwjaarsconcert van Blood and Honour Vlaanderen, waarvoor enkel per e-mail uitnodigingen verspreid waren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090110), bracht gisterenavond 150 neonazi’s op de been en 100 politieagenten. Het ging niet, zoals op een flyer aangekondigd (foto 1), door in de Club Valhalla in Rijkevorsel maar in een parochiezaal in Nijlen (foto 2).

De burgemeester van Rijkevorsel, verwittigd van het geplande nieuwjaarsconcert in zijn gemeente, had een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Maar er is nog een tweede reden waarom uitgeweken werd naar Nijlen, een dorpje tussen Lier en Herentals in de Antwerpse Kempen. In de Club Valhalla kunnen de 150 mensen die uiteindelijk naar het nieuwjaarsconcert kwamen niet allemaal binnen. Vandaar dat donderdagavond telefonisch parochiezaal De Heerd in de Nijlense deelgemeente Bevel vastgelegd werd. De betaling van de huur gebeurde, in afspraak met de verhuurders, pas zaterdagmorgen. De zaal werd gehuurd door twee jongeren uit Duffel. Er zou een privé-feest doorgaan, en dat pas in laatste instantie in Nijlen aangeklopt werd was omdat de oorspronkelijk gehuurde zaal te klein bleek. Voor één keer werd niet gelogen bij de huur van de zaal. In parochiecentrum De Heerd is er plaats voor 250 mensen, “zittend en dan is er nog een ruime dansvloer” werd ons uitgelegd.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) vernam om 18.30 uur van zijn plaatselijke politie dat Blood and Honour de parochiezaal in Bevel gehuurd had. Gezien het beperkt aantal politieagenten dat hij ter beschikking heeft – Nijlen is maar een gemeente van iets meer dan 20 000 inwoners – besloot hij geen samenscholingsverbod uit te vaardigen en te doen naleven, en zich te concentreren op de orde op de openbare weg. Vlakbij De Heerd was er een kerstboomverbranding-bijeenkomst. Later in de avond kwam er versterking vanuit de federale politie, maar toen was het Blood and Honour-concert al volop aan de gang. Het was de derde keer dat Blood and Honour Vlaanderen een zaal in Nijlen probeerde te huren. Drie jaar geleden, toen het concert uiteindelijk in Vremde doorging (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3145450/naziherdenking-in-lommel-concert-in-vremde en  http://aff.skynetblogs.be/post/3146581/naziconcert-in-vremde-dorp-opgeschrikt-en-vtm), heeft Blood and Honour Vlaanderen ook al geprobeerd in Nijlen neer te strijken. Vorig jaar heeft ze daartoe nog een poging ondernomen. Door een inschattingsfout trad deze keer het verwittigingssysteem bij verdachte verhuringen niet in werking.

17:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print