17-03-09

PvdA-VOORZITTER PETER MERTENS OOK NIET OP ZIJN MOND GEVALLEN TEGENOVER DEWINTER

Niet alleen als jonge moslima in debat mogen gaan met Philip Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090316), ook als PvdA-voorzitter Peter Mertens (foto 2) Dewinter eens van antwoord mag dienen, levert dat interessante televisie op. Vorige zondag stonden de twee tegenover elkaar bij de Antwerpse regionale televisiezender ATV, waar ze ingeleid werden als twee “schrijvende politici”. Voor Dewinter is dat wel met een korreltje zout te nemen. Zijn boek Inch’ Allah? is in feite geschreven door VB-medewerker Marc Joris.

In het zaterdag verschenen boek van Peter Mertens, Op mensenmaat. Stof voor een socialisme zonder blauwe plekken, wordt de economische crisis die ons de laatste maanden treft op een verbluffend rake manier uitgelegd. Hoe het allemaal beter zou worden met de privatisering en liberalisering, maar banken en bedrijven nu onbeschaamd hulp vragen aan de vermaledijde overheid. Nog meer flexibiliteit, minder openbare dienstverlening en meer afbouw van de sociale zekerheid bieden geen oplossing; betere uitwegen zijn: een overheidsbank, een moratorium op afdankingen voor winstgevende bedrijven, een openbare aanbesteding die de prijzen drukt voor geneesmiddelen… Maatregelen die voor de hand liggend zijn, maar afgeblokt worden omdat men de ideologische grondslagen van het kapitalistisch systeem niet in vraag wil stellen. In de twee laatste hoofdstukken legt Peter Mertens uit waarom solidariteit vanzelfsprekend en verandering mogelijk is, en waarom het programma van Jean-Marie Dedecker niet deugt. In het voorwoord van zijn boek erkent Mertens dat een aantal aspecten van de crisis er niet in aan bod komen: de tol die de landen uit het zuiden betalen, de voedselcrisis, de evoluties in Latijns-Amerika… Je vindt in zijn boek dus geen uitleg over elk aspect van het wereldleed, dat zou van het boek een veel te dikke pil maken. Maar anderzijds, verrassend misschien, vergeet de PvdA-voorzitter de ecologische problemen niet.

Het hoofdstuk over solidariteit en de mogelijke verandering van de samenleving leest vlotter dan de delen over de economische crisis, rommelkredieten enzomeer, maar dat ligt uitsluitend aan de complexiteit van het economisch systeem en de noodzaak om met een paar cijfers een en ander te weerleggen. De winstcijfers bijvoorbeeld, want niet voor iedereen is de huidige crisis een even groot probleem. Maar het boek van Mertens is wel degelijk 'op mensenmaat' geschreven. Peter Mertens haalt in zijn boek regelmatig voorbeelden aan uit het dagelijks leven, reikt ‘realistische’ oplossingen aan voor concrete problemen, en weerlegt een aantal vooroordelen. Mertens pleit voor meer overheidsoptreden en planmatige aanpak, en wie hierover sceptisch is wordt met de neus op de feiten geduwd. Is het zoveel beter dat farmaceuticareuzen zich concentreren op producten waar ze snel en veel winst mee kunnen boeken, in plaats van geneesmiddelen te ontwikkelen die van algemeen belang zijn? Waarom wel erectieproblemen verhelpen en niet aids? En zouden bedrijven niet planmatig te werk gaan? Natuurlijk wel. Er is een overproductie van auto’s, maar voor het maken van elke auto – van ontwerp over productie tot verkoop – is een uitgebreide planning opgemaakt. Planning hoeft dus geen negatieve bijklank te hebben, denkend aan failliete socialistische regimes. Maar planning moet wel aangewend worden voor oplossingen die de meerderheid van de bevolking ten goede komen, niet om de winst voor enkelen nog eens te verhogen.

Als men even verder wil kijken dan de gemiddelde krant en politieke partij voorhoudt, worden de ‘realistische’ oplossingen van Peter Mertens realistische oplossingen (zonder aanhalingstekens, zonder reserves over de haalbaarheid en opportuniteit). Is het zo gek dat voor winstgevende bedrijven in deze tijden van crisis een stop komt op de uitkering van dividenden, om behoud van de tewerkstelling mogelijk te maken? Wat is het belangrijkste: de winst of de mensen? Op ATV geconfronteerd met dit dilemma antwoordde Dewinter dat het belangrijkste is… het eigen volk. Het eigen volk, en dan pas het vreemd volk dat volgens Dewinter door de PvdA op de eerste plaats wordt gezet. Dewinter profiteerde van zijn passage bij ATV ook om uit te halen naar de communistische regimes die de PvdA zou voorstaan, “waar rivieren van bloed vloeien…”. Maar als Dewinter bij de les werd gehouden, bleek hij helemaal niet voor ‘de kleine man’ op te komen. Dewinter verwerpt de EU-bureaucratie omdat het regelneven zijn geworden, “van de kromming van de banaan tot de grote van het achterlicht op een fiets”. Mertens verwerpt de EU-instanties omdat ze financiële steun aan de banken wél goedkeuren, maar bijvoorbeeld staatssteun voor Sabena niet toelieten terwijl daar jobs en pensioenen van duizenden mensen mee kon gered worden. Dewinter verwerpt het idee van een samenleving van mensen van verschillende afkomst, omdat het een opgelegd dogma zou zijn. Terwijl Dewinter nooit klaagt over het economisch multiculturalisme, met bijvoorbeeld Amerikaanse rommelkredieten die de Belgische banken de das om doen.

Dewinter verwerpt de miljonairstaks die Mertens en anderen voorstaan (een heffing van 2 % op de inkomens boven 1 miljoen euro, wat 7 miljard euro zou opleveren: goed voor de financiering van degelijke pensioenen en gezondheidszorg, en honderdduizend extra jobs in de openbare sector). Volgens Dewinter is dat niet realistisch, terwijl varianten van zo’n miljonairstaks al in vele landen bestaan, en inleveringen voor de ‘kleine man’ nooit als niet realistisch afgewimpeld worden. Dewinter noemde een verlaging van de btw op energie wél een goed voorstel, een voorstel dat – volgens Dewinter – de PvdA van het VB heeft overgenomen. Mertens kon niet meer dan een “Eerlijk blijven, hé” opwerpen, en had zijn laatste repliektijd nodig om een andere uitspraak van Dewinter tegen te spreken. Maar het voorstel om de btw op energie te verlagen van 21 naar 6 % komt wel degelijk van de PvdA en is nadien overgenomen door het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5948886/vlaams-belang-loopt-pvda-achterna). Dewinter kreeg dus nog maar eens een forum op televisie waarin niet de tijd was om alles te weerleggen wat hij uitkraamde, maar deze keer toch flink weerwerk werd geboden én een alternatief werd gegeven voor de VB-voorstellen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.