14-04-09

EEN KINDERRECHTENCOMMISSARIS? "DIT SOORT FANTASIETJES”

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd door de Verenigde Naties. Twee jaar later keurde het Vlaams Parlement het Verdrag goed, en sindsdien werden een aantal acties ondernomen om erover het waken dat Vlaanderen zich als een beschaafde natie zou gedragen tegenover haar eigen kinderen. Juriste Ankie Vandekerckhove (foto) werd in juni 1998 aangesteld als eerste Vlaamse kinderrrechtencommissaris. Haar mandaat zit er nu op (zie: http://productie.radio1.be/programmas/stor/1579215/) en na een selectieprocedure is Bruno Vanobbergen door het Vlaams Parlement aangesteld als volgende kinderrechtencommissaris. ’t Pallieterke ventileerde vorige week haar weerzin tegen de persoon van de nieuwe kinderrechtencommissaris én tegen de functie an sich.

Bruno Vanobbergen werd op 25 maart als nieuwe kinderrechtencommissaris voorgedragen bij het Vlaams Parlement. ’t Pallieterke: “Zonder enige opmerking werd die meneer daar door de unanieme vergadering in zijn functie bevestigd. (…) Zoals men weet, volgt hij het fenomeen Ankie Vandekerckhove op (…). In zijn cv viel ons vooral op dat hij in de periode 2006-2007 docent Interculturele Pedagogiek was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Moet er ergens nog (veel) zand zijn?” ’t Pallieterke surfte even naar de website van het Vlaams Parlement en las er bij de vacature voor kinderrechtencommissaris: “De kinderrechtencommissaris vervult een unieke rol als verdediger van de rechten van het kind. Belangrijk is dat de kinderrechtencommissaris in alle acties het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt en toeziet op de naleving ervan. Om goed te functioneren moet de kinderrechtencommissaris een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt op de kwaliteit van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, zijn onafhankelijkheid en voldoende draagvlak, zowel bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers als bij kinderen en jongeren, bij het grote publiek en bij andere kinderrechtenactoren.” Commentaar van ’t Pallieterke: “Wij weten niet, brave en verduldige lezer, hoe dat bij u zit, maar persoonlijk krijgen wij het heen en weer van dat soort gedaas! Ja, armlastig zijn we nog steeds niet als we voor dit soort fantasietjes nog zakken poen over hebben…”

Ter extreemrechterzijde hebben ze het altijd al moeilijk gehad met verdragen die rechten voor de mens formuleren. Legendarisch is de keer dat Filip Dewinter in De Zevende Dag vertelde dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens ondergeschikt is aan het principe van het Eigen Volk Eerst!, en tot tweemaal toe stotterde toen hij de naam van dat Internationaal Verdrag uitsprak. Het verdrag voor de rechten van kinderen kan blijkbaar evenmin op begrip rekenen ter extreemrechterzijde, getuige het dédain waarmee ’t Pallieterke schrijft over de functie van kinderrechtencommissaris en de nieuwe kinderrechtencommissaris zelf. En natuurlijk hadden huidig kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove en VB-woordvoerders meer dan eens tegengestelde meningen. Als Ankie Vandekerckhove naar aanleiding van de opsluiting van kinderen in een asielprocedure pleit voor een “meer humaan beleid inzake asiel, uitwijzing en regularisatie” zorgt dat meteen voor een boze brief en persmededeling van Filip Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4830467). Als Ankie Vandekerckhove zich verzet tegen het idee om ook in ons land Mosquito-toestellen te installeren die met hun ultrasoon geluid, dat alleen wordt gehoord door mensen jonger dan 25 jaar, ‘hangjongeren’ wil verjagen van bepaalde plekken, dan gaat ze daarmee regelrecht in tegen een VB-voorstel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6035720).

Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom een (halfslachtige) maatregel getroffen om gezinnen met kinderen niet langer in gesloten asielcentra op te sluiten (zie: http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/persbericht-120908.pdf) en inmiddels pleiten alle andere partijen voor een verbod op het gebruik van Mosquito-toestellen (zie: http://www.knack.be/nieuws/technologie/anciaux---alles-doen-om-mosquito-te-verbieden-/site72-section27-article13671.html). Het VB gaat niet alleen dwars in tegen de rechten van kinderen en jongeren, het krijgt doorgaans ook geen gehoor voor haar jeugdonvriendelijke voorstellen. Een geluk bij een ongeluk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.