30-04-09

SPOTTEN MET WEERLOZEN


Extreem-rechts toont nog eens ware gelaat.

De 'kampeeractie' van de mensen zonder papieren in Antwerpen zet niet alleen de 'sans papiers' - kwestie weer (hoog) op de politieke agenda. Het dwingt ook extreem-rechts tot kleur bekennen. En dat is echt geen fraai schouwspel.


Geheel in de lijn van de verwachtingen kloeg VB-brulboei Dewinter tijdens de laatste Antwerpse gemeenteraad aan dat de politie "niets deed" eens de kampeeractie op gang kwam aan de Antwerpse universiteit. Ondanks
het vredige verloop van de actie vroeg de VB celebrity zich hardop af waarom er geen arrestaties werden verricht. "Iedereen het recht heeft om te demonstreren, ook mensen zonder papieren" antwoordde burmeester Janssens gevat.

Waar het VB zich nog beperkte tot verbaal geweld op 't schoon verdiep trok de Vlaams Belang studentenclub NSV! - weinig gehinderd door de examenperiode die er aankomt- alle registers open. Naar goede extreem-rechtse gewoonte op de meest schaamteloze en mensonterende wijze. De inktzwarte 'studentenvereniging' bestookte de actievoerders met racistische slogans en bekogelde ze finaal met... wc-papier.

How low can you go? Een zelden demonstratie van verregaande domheid en een manifest gebrek aan beschaving. En dan drukken we ons nog zacht uit. Voor de ranzige rechtsradicalen nog even dit; de 100% illegale Vlamingen van 1944/'45, eveneens zonder papieren want in zeven haasten op de loop voor justitie en een onzekere toekomst, konden op meer mededogen en minder sanitair getinte ongein rekenen ter hoogte eens de Zuid-Amerikaanse kust in zicht kwam.

Gelukkig voor hen. 

22:25 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, dewinter, nsv, sans papiers |  Facebook | | |  Print

29-04-09

SPOOKPARTIJ VLOTT LOOPT VERDER LEEG


Claudine De Schepper, in een vorig leven VLD-parlementslid én compagnon-de-route van de onvolprezen Hugo Coveliers, stapt uit VLOTT. Daarmee volgt ze collega Anneke Vermeiren die enige tijd geleden ook al met het nodige misbaar de partijdeur achter zich dicht sloeg. In het laatste geval om terug te keren naar de VLD. "Vlott is gewoon een afdeling van het VB", zegt de boze politica. De Schepper klaagt de compleet afwezige partijwerking aan naast het ridicuul lage aantal partijleden aan. 45 nog naar verluidt.

Niet dat we het ons nog herinneren maar De Schepper, 59 lentes inmiddels, zat ooit vijf jaar in het Vlaams Parlement als opvolger van Ward Beysen die toen voor het Europees parlement koos. Haar verzet tegen het migrantenstemrecht leidde in 2004 tot ontslag uit de VLD. In 2005 richtte ze VLOTT op met Hugo Coveliers.
Leuke boel.

Concrete aanleiding tot het opstappen blijkt de ronduit slechte plaats op de lijst die Claudine De Schepper kreeg voor de komende regionale verkiezingen. Meer dan de 31ste plaats zat er volgens het dynamische duo Phlip Dewinter - Hugo Coveliers niet in deze keer. Bij de vorige (federale) verkiezingen was De Schepper nog goed voor ruim 11.000 stemmen.

vlottZoal het bij een bitter afscheid past spaart De Schepper de roede niet. Zeker niet voor haar oude strijdmakker Hugo -"we hebben nog 600 leden"- Coveliers. Nooit tijd voor een goed gesprek en alleen maar bekommerd om zijn eigen postje zo luidt het. "Zelfs een vergadering af en toe vindt Coveliers niet nodig" tekende een GVA-reporter op. Claudine De Schepper zal tot 2012 blijven zetelen in de Antwerpse provincieraad als onafhankelijke. Hetzelfde zal ze doen in de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Coveliers verwijt De Schepper te weinig engagement, te weinig afdrachten, een slecht karakter en zowaar een drankprobleem. In de GVA lezen we immers:
"Claudine De Schepper doet maar. Ik heb haar herhaaldelijk moeten verzoeken om vaker naar de provincieraad en het partijbestuur te komen en dan ook iets te doen, liefst in nuchtere toestand. Maar ze zette liever de boel op stelten als ze er al eens was. Ze droeg ook geen tien procent van haar zitpenningen af aan Vlott, zoals was afgesproken."

Leuke Boel!

20:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, coveliers, vb, vlott, vermeiren, de schepper |  Facebook | | |  Print

26-04-09

LUI, ONOPVALLEND, GERUISLOOS, GEEN IMPACT...

 
Het zijn maar enkele van de fraaie etiketten die de Vlaamse parlementsleden van het Vlaams Belang'(VB) opgekleefd krijgen in De Standaard (DS) van dit weekend. De krant publiceerde met het oog op de verkiezingen in een speciale katern haar traditionele 'rapport' over de activiteiten van de zetelende parlementairen. Dat rapport, een "onmisbare leidraad voor de regionale verkiezingen" dixit de redactie, was behoorlijk vernietigend voor de VB-fractie.

Eerlijk is eerlijk: de 8-koppige jury o.l.v. Bart Sturtewagen en Bart Brinckman signaleerde in iédere partij wel een oen van dienst maar bedacht de gemiddelde VB-mandataris uiteindelijk met de laatste plaats in de rangschikking. Rudi Daems (Groen!), Annick De Ridder (VLD) en Jan Peumans (N-VA) scoorden het best. Verder ook eervolle vermeldingen voor o.m. Jan Roegiers (SP.a), Jef Tavernier (Groen!), Joris Vandenbroucke (SP.A), Eric Van Rompuy (CD&V), Ludo Sannen (SP.a), Kris Van Dijck (N-VA) en...Jan Penris (VB). De énige VB-parlementair die net boven de middelmaat werd gespot. Het VB heeft nochthans de grootste fractie.
 
De allerslechtste rapporten waren weggelegd voor de Oostendse oudgediende Christian Verougstraete ("bezwaarlijk een werkbeest"), Wim Van Dijck ("openbare dronkenschap in het halfrond"), Herman De Reuse ("vooral lui eigenlijk"), Thieu Boutsen ("geen spoor van betekenis achtergelaten"), Agnes Bruyninckx, Leo Pieters (wie?), huisarts Eric Tack en Mechelaar Frank Creyelman die volgens DS in de voorbije legislatuur wel een bijzondere invulling gaf aan het begrip 'zetelend politicus'. Hij schafte zich immers een privésalon aan met de overheidsdotatie bedoeld voor de Mechelse gemeenteraadsfractie.
 
Dergelijke strapatsen worden door de VB-leiding gevaloriseerd met niets minder dan een verkiesbare plaats. Jawel! Creyelman staat op de derde plaats in de provincie Antwerpen. Het zou dus al bijzonder fout moeten lopen wil dat niet resulteren in een verlengd verblijf in het halfrond. In een zetel naar de stembus heet zoiets. Ook niet slecht voor een partij die beweert komaf te willen maken met het gefoefel van de traditionele politiek.
 

Andere zware onvoldoendes werden uitgedeeld aan respectievelijk: Pieter Huybrechts ("facebook-vrienschap met Blood & Honour - adepten"), Werner Marginet ("incidenten met allochtonen" en "ongeremd") en Felix Strackx ("maakte nergens het verschil"). 
Het rapport van DS bevestigt het beeld van een partij waarin slechts een handvol mandatarissen het politieke spel echt in de vingers heeft. En de bakens uitzet. Terwijl de rest er hoogstens voor spek en bonen bijloopt. Vulling van de meest anonieme soort die zelfs de alziende AFF-équipe was ontgaan in de voorbije vijf jaar.
 
De beste VB - score komt op rekening van Jan Penris die een "eloquent spreker" wordt genoemd. Maar ook de man die het van Dewinter "overneemt" als het te moeilijk of te technisch wordt. Niet echt een compliment voor Dewinter die in het rapport met een eerder matig eindresultaat vrede moet nemen. Meer tribune dan commissie zo luidt het verdict.

Na Penris en Dewinter komt Marijke Dillen in beeld met een voldoende - al zegt de jury ook dat ze niet echt "begeestert" - en woordvoerder Joris Van Hauthem die zich liet opmerken in communautaire dossiers. Amper vier VB-mandatarissen op een totaal van (initieel) dertig krijgt dus een voldoende. De overige VB'ers schipperen tussen onzichtbaar en ronduit onbekwaam. Het zal de nationale partijleiding een zorg wezen. Het merendeel van de nitwits ziet zijn/haar 'inzet'  beloond met een goede plaats op de lijst.
 
Een andere conclusie die het rapport (ongewild) genereert is dat het Vlaams parlement in hoofdzaak bevolkt wordt door lokale mandatarissen, veelal uit kleinere steden en gemeenten. Vrijwel iedereen (!) is wel ergens gemeenteraadslid, schepen of zelfs burgemeester. Geen enkele partij vormt een uitzondering op die regel. Het Vlaamse halfrond lijkt zo meer op een vergadering van lokale belangenbehartigers dan wel een echt parlement. In een aantal gevallen wordt zelfs gepoogd om de overvolle agenda verder te verzadigen met een derde job in de privé-sfeer. Erik Tack, de bleke VB - huisarts uit Ronse (foto), is - ondanks zijn stilzwijgen in het halfrond - een bijzonder sprekend voorbeeld. En hij is lang niet de enige, au contraire. 

Tack combineert een razend drukke dokterspraktijk met een gemeenteraadszitje  in de taalgrensgemeente én met een parlementair mandaat. Met alle voorspelbare gevolgen van dien. Dat dergelijke vormen van 'time management' de kwaliteit van het parlementaire werk allerminst ten goede komen weet het kleinste kind. Het is hoog tijd dat dààrover eens het debat wordt gevoerd.
 

12:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb, 7 juni, penris, tack |  Facebook | | |  Print

23-04-09

DEWINTER CONTRA ACW, UDEP, UNIV., TONEELHUIS ETC...


Gisteren heeft
VB-voorman Philip Dewinter aangekondigd dat hij klacht zal indienen tegen àlle Antwerpse organisaties die illegalen 'onderdak' te verschaffen. Eén en ander heeft te maken met het initiatief 'Antwaarps Asiel' van de 'Unie van Mensen zonder Papieren' (Udep). En vooral met de nakende verkiezingen.
 
 
De Udep gaf gisteren, in de lokalen van het ACW ter hoogte van de Antwerpse Nationalestraat, het startschot voor een 'bezettingsactie' door asielzoekers. Die actie zal enkele weken duren en loopt tot 5 juni. Tot net voor het verkiezingsweekend dus. Reden te meer voor Dewinter om zich van zijn stoerste kant te laten zien aan zijn wegsmeltende electoraat. 
 
De mensen zonder papieren gaan in de komende weken 'kamperen' bij de Universiteit Antwerpen, de Karel de Grote Hogeschool, het Toneelhuis en De Singel. Al deze instellingen worden door het VB aangeklaagd. De extreemrechtse partij doet dit op basis van artikel 77 van de Vreemdelingenwet van 1980. Dat artikel verbiedt het verlenen van hulp aan illegalen. Of de kampeeractie daar onder begrepen kan worden is nog maar zeer de vraag. Maar dat zal Dewinter uiteraard een rotzorg wezen.
 
De actie van de Udep wil het regularisatiebeleid van de federale regering aan de kaak stellenTot het verkiezingsweekend zullen 20 asielzoekers elke week op een verschillende locatie vijf maal de nacht doorbrengen. De actie werd op voorhand afgesproken met de betrokken onderwijsinstellingen en  cultuurcentra. Een even schandalig als strafbaar feit volgens Dewinter die in zijn communicatie vooral het ACW op de korrel nam. Volgens hem worden de illegalen misbruikt om het  immigratiebeleid aan te passen en Antwerpen te transformeren tot een: "vrijhaven voor illegalen""Een gevaarlijk precedent" volgens de extreemrechtse goeroe, die in zijn eigen actie uiteraard geen enkele vorm van misbruik zag.
 
 

21:31 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, dewinter, vb, acw, asielzoekers |  Facebook | | |  Print

22-04-09

EEN VAN DE TWEE FN'S DOET MEE

Het Front National (FN), de strekking Huygens/Sessler althans, triomfeert. Nadat de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen in eerste instantie geweigerd werd wegens te weinig 'peterschapshandtekeningen', slaagde de knullige bende er na een 'herexamen' in om alsnog toegelaten te worden tot de kiesstrijd voor het Europees parlement. Het mankerende aantal handtekeningen - 280 stuks naar verluidt - kwam er net voor het verstrijken van de (tweede) deadline aan.

Met het haar kenmerkende gevoel voor precisie en correcte cijfers, communiceerde de FN - leiding daags nadien dat er: "liefst 5.280 handtekeningen" werden verzameld door de militanten. En dat dit - hoera!- ruimschoots volstond voor deelname. Vanzelfsprekend geen woord over het beschamende resultaat van de eerste poging. Een zelden gezien staaltje van organisatorisch amateurisme op dit niveau.

Het 'andere' FN, strekking Féret, had minder geluk en zag de eigen kandidatenlijst, voorgelegd door oudgediende Salvatore Nicotra, voorgoed in de prullenmand verdwijnen.
Dat bespaarde minister van binnenlandse zaken G. De Padt (VLD) alvast de oefening om uit te maken wie nu het 'echte' Front National is of vertegenwoordigt. Hij zal er allerminst rouwig om zijn.

De indiening van de 'tweede' FN-lijst was, meer dan waarschijnlijk, slechts een ultiem 'manoeuver' om wat mist te creëren. Om zo de rivalen een hak te zetten op weg naar de stembus. Met deze laatste stuiptrekking lijkt het 'oude' FN, of minstens de clan Féret voorgoed dood en begraven. Al weet je maar nooit. Féret is al méér dan eens politiek morsdood verklaard.

Aan Franstalige zijde nemen in totaal 12 partijen en partijtjes deel aan de Europese verkiezingen. Het Front National is niet de enige extreem-rechtse speler. Het minuscule 'Wallonie d'Abord' mengt zich ook in de kiesstrijd.

Het is 
zeer onwaarschijnlijk dat deze lijst enig resultaat zal boeken. De 'regionalistische partij' geniet immers weinig of geen bekendheid en kan geen enkele aansprekende en/of bekende figuur naar voor schuiven. Het gaat ook om de eerste verkiezingsdeelname ooit van de partij die vorig jaar werd opgericht.

Veelbetekenend is wel dat deze minipartij, waarin ex-leden van 'Force Nationale' en 'Bloc National' de dienst uitmaken, geen moeite had om de wettelijke minima voor deelname te bereiken. Terwijl 'grote broer' FN op zowat ieder denkbaar moment (zwaar) in de fout ging.

De extreem-rechtse club 'Nation', bekend van ranzige betogingen aan weerszijden van de taalgrens, legde - tegen de verwachtingen in - geen kandidatenlijst voor. De pogingen om 5.000 handtekeningen bijeen te knokken liepen vast na een 2.000-tal. Het zoveelste bewijs van het beperkte draagvlak dat de partij na 10 jaar heeft. Nation neemt op 7 juni wel deel aan de regionale verkiezingen in Brussel en in Henegouwen.

22:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezingen, fn, 7 juni, sessler, huygens, wallonie d abord, nation |  Facebook | | |  Print

CONGÉ PAYÉ

Wanneer je dit leest, is onze chef-weblog op enkele duizenden kilometers van hier. Een andere cultuur en natuur verfrist de geest.

Intussen houdt Wim Haelsterman hier de wacht. Wanneer nodig en nuttig brengt hij het nieuws dat je hier mag verwachten. Vanaf 11 mei, net na Mano Mundo (www.manomundo.be), ongeveer een maand voor de verkiezingen voor het Vlaamse en het Europese Parlement, krijg je hier opnieuw elke dag nieuws over extreemrechts en aanverwante onderwerpen.

 

 

 

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

21-04-09

ALS ZE HET KUNNEN, ZOUDEN ZE DE LAATSTE WENS VAN KAREL DILLEN VERKWANSELEN

Voormalig VRT-journalist Walter Zinzen mocht daags na Bruno Valkeniers repliceren op diens Vrije Tribune vorige week woensdag in De Standaard over het vermaledijde cordon sanitaire. Walter Zinzen (foto) blijft het cordon sanitaire een goed idee vinden, en heeft daar een overvloed van argumenten voor (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FU29295S).

Nog dezelfde dag reageerde het VB op het – dixit het VB: “weinig verrassend” – standpunt van Walter Zinzen. Het VB repliceert echter op maar twee punten uit het betoog van Walter Zinzen. Zowel Walter Zinzen als wij (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6909803) mogen dan wel schrijven dat het cordon sanitaire niet geïnspireerd is op de anti-Belgicistische houding van de partij, het VB blijft erbij: “De vuile oorlog tegen het Vlaams Belang verhevigde zienderogen naarmate onze partij een bedreiging was geworden voor het Belgische status quo en uiteindelijk voor het voortbestaan van België zelf.” Als het VB het maar dikwijls genoeg herhaalt, zal iedereen het wel geloven? Het VB antwoordt niet op de opmerking van Walter Zinzen: “Als ook uw anti-Belgiscisme zijn weg naar andere partijen heeft gevonden, en als dat de ware reden van het cordon zou zijn, waarom ontsnapt dan bijvoorbeeld de N-VA eraan?” Ah, neen. Dat vereist meer hersengymnastiek dan een VB’er gewoon is. Het VB citeert dan liever ene Stephen Pollard, “journalist en adviseur van de voormalige premier Tony Blair”, die in The Times schreef dat de Belgische boedelscheiding de echte reden is “waarom de Belgische autoriteiten het Vlaams Blok al jaren vervolgen.” Als het VB geen gelijk vindt in eigen land, zoekt het dat gelijk dan maar in het buitenland. Wat wel vreemd is voor een Eigen Volk Eerst!-partij.

Het tweede punt waarop het VB repliceert, zij het korter dan over de vermeende reden voor het cordon sanitaire, is de vraag van Walter Zinzen welk VB-standpunt sinds de veroordeling wegens racisme veranderd is. En in feite geeft het VB Zinzen gelijk dat sinds die veroordeling nog niets veranderd is. “Natuurlijk is het programma van onze partij door de jaren geëvolueerd, geactualiseerd en aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Maar het klopt wel dat het Vlaams Belang geenszins een ‘fatsoenlijke’ Belgische partij is geworden.” “Geenszins een ‘fatsoenlijke’ partij is geworden”, had overigens ook volstaan. “Het Vlaams Belang”, zo gaat de partij verder, “zal niet zwijgen over het immigratieprobleem. Het Vlaams Belang zal blijven pleiten voor een kordate aanpak van de criminaliteit en voor het recht om baas te zijn in eigen land.” Niemand, ook niet de rechters die het VB veroordeeld hebben voor racisme, vraagt dat het VB zou zwijgen over problemen die met immigratie gepaard kunnen gaan. Iets anders is natuurlijk enkel en alleen maar problemen zien aan immigratie, hoe men erover praat en welke oplossingen men voorstelt. Pleiten voor een kordate aanpak van criminaliteit kan best, maar het is natuurlijk wel ongeloofwaardig als het gebeurt door een partij die een tot bij het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie wegens racisme, schriftvervalsing, verduistering en overmatig gebruik van geweld veroordeelde in dienst blijft houden als perswoordvoerder (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913598).

En baas zijn in eigen land? Waarom niet? De vraag is natuurlijk volgens welke criteria je iemand omschrijft die mag mee beslissen over de inrichting van onze samenleving. De eerste twee als VB’er verkozen gemeenteraadsleden waren overigens respectievelijk van Turks-Armeense en van Nederlandse afkomst. Het VB overtuigt niet als het repliceert op twee van de vele stellingen en vragen in de opiniebijdrage van Walter Zinzen, en haalt dan maar een argument aan dat nog niet is bovengehaald. Ook niet in de bijdrage van Bruno Valkeniers in De Standaard: het cordon is de “levensverzekering van links”. “Het ‘cordon’ maakt potentiële rechtse meerderheden onmogelijk en betekent op die manier een vrijgeleide voor blijvende machtsdeelname van de linkerzijde.” Na 7 juni zal men misschien de proef op de som kunnen nemen. Er wordt volop gespeculeerd over een rechtse meerderheid in Vlaanderen, als het even kan zal men de SP.A in de oppositie laten verdwalen. Volgens de opiniepeilingen kan een rechtse meerderheid in Vlaanderen best, zonder dat het VB erbij betrokken moet worden. Wat dan gezongen? Neen. In 2002 schreef stichter-voorzitter Karel Dillen nog een boekje met de dringende vraag aan het VB om de ”levensverzekering” van het cordon niet op te offeren aan de ziekte van de politieke gulzigheid. En zelfs op een VB-websitepagina zijn de stichtende woorden van Karel Dillen over het cordon sanitaire nog terug te vinden (zie: http://www.vlaamsblok.be/publicaties_maandblad200202-1.shtml). Het is al ver gekomen als wij het VB moeten herinneren aan de laatste wens van hun stichter.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, cordon sanitaire, vb, valkeniers, dillen |  Facebook | | |  Print

20-04-09

BRUNO VALKENIERS' EIGEN INTERPRETATIE VAN DE GESCHIEDENIS EN ROEP OM UIT HET ISOLEMENT GEHAALD TE WORDEN

Bij het VB kunnen ze niet klagen over de opiniebijdragen die De Standaard publiceert. Na kritieken op zijn boek Inch’Allah? mocht Filip Dewinter uitgebreid repliceren met een opiniebijdrage. Bruno Valkeniers waagde ook zijn kans, en ja hoor: zijn opstel met als titel Heeft het cordon toekomst? werd voorbije woensdag gepubliceerd. 

Volgens Bruno Valkeniers werd in De Standaard van 3 april “een kritisch maar evenwichtig beeld geschetst van het Vlaams Belang en het politieke landschap.” Zijn voorganger als VB-voorzitter, Frank Vanhecke, dacht daar helemaal anders over. Die vroeg zich op zijn blog over datzelfde artikel af  “hoe het mogelijk is dat zoveel manifeste blunders in één stuk bijeengerakeld worden”, en noemde het verderop nog eens “zeer onzorgvuldige journalistiek”. Misschien moeten de huidige en de vorige VB-voorzitter af en toe eens overleggen hoe ze een en ander inschatten. Maar goed, Valkeniers schreef natuurlijk geen opiniebijdrage om De Standaard te bejubelen. Wat hem stoorde was het interview dat opzij de analyse van De Standaard stond. Bruno Valkeniers: “In de marge geeft ex-VB’er Luc Sevenhans (…) een tamelijk achterhaalde visie op het ‘cordon sanitaire’, als zou mijn partij zich daarin nog steeds verschansen, en dat vraagt een duidelijke rechtzetting.” Luc Sevenhans zei anders niet veel over dat cordon sanitaire in het bewuste interview (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6868945), maar Bruno Valkeniers zocht nog eens een gelegenheid om te zeggen dat hij af wil van dat cordon sanitaire.

Valkeniers kent zijn geschiedenis echter niet. Volgens Bruno Valkeniers werden “het Blok en het latere Vlaams Belang (…) in quarantaine gezet omdat ze het einde van de Belgische staat nastreefden”, en wordt die these “vandaag zelfs door kritisch-links (…) aanvaard.” Wie Valkeniers met “kritisch-links” bedoelt, is niet duidelijk. Alleszins is het een VB-mythe dat het cordon sanitaire gewild zou zijn omdat het VB het einde van de Belgische staat wil. Lees er de tekst en de hele geschiedenis van het cordon sanitaire op na (zie: http://www.charta91.be/index.html?url=/NB/Cordon.htm), en je zal zien dat de enige reden voor een cordon sanitaire rond het VB het racistisch en discriminerend discours is van die partij. En diep in zijn binnenste weet Valkeniers dat ook wel. Vandaar dat hij nu zegt: “Ik geef toe dat het 70-punten-plan uit 1992, dus van ver voor mijn tijd als voorzitter, geen hoogstaand staaltje van politieke retoriek was. We hebben het al op verschillende gelegenheden als achterhaald geklasseerd, en ik wil hier nog eens herhalen dat er voor racisme ook in het Vlaams Belang geen plaats is.” Ho, ho. Dat Filip Dewinter terechtgewezen wordt voor zijn 70-puntenplan: dat begrijpen wij. Dewinter heeft het intussen geklasseerd, maar hij weet het verdomd goed liggen in zijn boekenkast “voor de toekomst” (zie: http://www.youtube.com/watch?v=HoXRviYjWAQ).

En dan die zin “(…) dat er voor racisme ook in het Vlaams Belang geen plaats is.” Was er dan ook geen racisme bij het Vlaams Blok? Het Hof van Beroep in Gent en het Hof van Cassatie in Brussel hebben daar wel anders over geoordeeld. En Valkeniers laat zich alweer betrappen op zijn geschiedenis niet te kennen als hij verderop klaagt over “de semantische vervormingen” rond het woord racisme “tot en met het onwaardige rioolproza (de ‘mestkevers’ waarmee Karel De Gucht onze partij én haar kiezers ooit betitelde).” Karel De Gucht heeft de VB-leiders bestempeld als “mestkevers”, maar nooit de VB-kiezers vergeleken met enige diersoort. Hij heeft wel gezegd dat de kiezers van het Vlaams Belang heel goed weten waarvoor ze kiezen, en ze daarop mogen aangesproken worden. Maar De Gucht heeft nooit gezegd dat de VB-kiezers “mestkevers” zijn, dat is alweer een VB-mythe die Bruno Valkeniers voor waar aanneemt. Als Valkeniers stopt met zijn lezing van de geschiedenis komt hij tot de vaststelling dat het cordon sanitaire zich sociaal niet meer kan handhaven. “Als ik op de sociale netwerken zoals Facebook ga grasduinen, zie ik in elk geval maar weinig ‘cordonisme’: de jongere generaties hebben geen boodschap meer aan stigmatisering.” Tja. Voor sommigen gaat het meer om hoeveel ‘vrienden’ hij of zij heeft, dan wie ‘vriend’ is. Hoe anders verklaren dat één van de ‘vrienden’ van Frank Vanhecke op Facebook de Belgicistische FN’er Patrick Sessler is?

“Tijd dus voor een correctie vanuit de jongere generaties intellectuelen, academici en het sociaalculturele middenveld. De Wetstraat zal wel volgen. Een Charta ’09 misschien, waarin gewoonweg gesteld wordt dat een open, tegensprakelijke democratie à la Voltaire te verkiezen is boven een ideeëndictatuur à la Robespierre. (…) Wie begint? Wie durft? Het is misschien een bijkomende inzet van de komende verkiezingen”, besluit Bruno Valkeniers. Dát zou hij wel willen, dat het cordon sanitaire de inzet zou zijn van de komende verkiezingen. Dan draaien die verkiezingen rond het VB, terwijl het nu riskeert vooral te gaan over respectievelijk de grootte van de LDD en de gevolgen van een achteruitgang voor de SP.A. Één zaak heeft Valkeniers wel verkregen: een aantal “intellectuelen” spanden zich in om niet alleen de Mitterand-biografie van Koen Dillen maar ook het anti-islamboek van Filip Dewinter op de toonbank van alle boekhandels te krijgen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090413). Valkeniers geeft nu zelf aan dat dit perfect past in de strategie om het VB als een aanvaardbare gespreks- en beleidspartner te behandelen. Wat de intenties van de  Benno Barnard’s en Etienne Vermeersch’en ook mogen zijn.

  • Morgen: Walter Zinzen blijft het cordon sanitaire een goed idee vinden, het VB vindt dit "weinig verrassend".

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, valkeniers |  Facebook | | |  Print

19-04-09

ÉÉN JAAR LATER

OverpeltBellegemUSAOp 20 april (1889) is Adolf Hitler geboren, en 20 april is dan ook een datum waarop nogal wat nazi’s zich richten om de Fürher en zijn regime te herdenken. Het kan natuurlijk ook wat vroeger op het jaar, zoals op 4 maart 2006 met een SS-heldenhuldiging in Lommel en een concert in Vremde, en op 10 maart 2007 met nogmaals een SS-heldenhuldiging in Lommel en deze keer een concert in Mechelen. Twee keer een organisatie van de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen. Precies één jaar geleden, op 19 april 2008, kregen we twee dergelijke manifestaties op één dag: een Hitler-herdenking en een mini-concert in Overpelt, ingericht door de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen (foto 1), en een SS-heldenhuldiging en een traditioneel concert in Bellegem, bij Kortrijk, ingericht door de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen (foto 2).

De bijeenkomst in Overpelt bracht maar een vijftigtal neonazi’s op de been, en de organisatoren wezen dan maar naar de identiteitscontroles die de Limburgse politie die dag, maar overigens ook het hele weekend, uitvoerde in de provincie. In West-Vlaanderen kwam meer volk opdagen, eerst voor onder andere een speech van één uur van de Nederlandse Hitler-lookalike Stefan Wijkamp en een videomontage over Blood and Honour van Zzz alias ‘Surtur’. Later op de dag voor een concert waarbij voor de aanwezige driehonderd man wel minder groepen optraden dan aangekondigd (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5785499). Een televisieuitzending met in het geheim opgenomen beelden van de bijeenkomst in Bellegem, samen met undercoveropnames van Blood and Honour-concerten in Wolfsdonk en Mechelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080502), zorgde voor een schokgolf in Vlaanderen. Het parket overwoog om te overleggen of… (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5831762). Toenmalig minister van Justitie Jo Van Deurzen gaf het parket een duwtje (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5913616) en in stilte werd een actie tegen de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen voorbereid. Vlaanderen kreeg nog wel een National Socialist Black Metal-concert in Lebbeke en een Blood and Honour-concert van de Duitse Combat 18-vleugel van Blood and Honour in Zandvliet te verduren, maar bij de volgende Ian Stuart Donaldson-memorial – nog zo’n jaarlijks terugkerend gedoe – werd de val gespannen. Daartoe overigens aangespoord door tientallen Bekende Vlamingen en verantwoordelijken van sociale organisaties die een Open brief op initiatief van het Anti-Fascistisch Front (AFF) onderschreven: Stop met de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6353724). Op 18 oktober 2008 werden alle 7 à 800 concertgangers die naar de Blood and Honour-bijeenkomst in Diksmuide trokken gecontroleerd op hun identiteit (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6355061) en drie dagen later werden hét kopstuk van de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen en de huurders van de zalen in respectievelijk Bellegem en Diksmuide van hun bed gelicht door de politie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081022). Voor Blood and Honour-kopstuk Chris Moorkens een hele opluchting, want hij kreeg nu eindelijk de elektronische enkelband om die hij al had moeten dragen wegens een eerdere veroordeling (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6384899).

Bij de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen probeerden ze op 29 november 2008 een concert in te richten, maar dat trok meer volk op en achter dan voor het podium (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081128 en http://aff.skynetblogs.be/post/6574349). Een vrouwenkwestie en zakelijke geschillen deden hun spilfiguur Arnoud Kuipers vervolgens de das om, met een publieke veroordeling op alle mogelijke Combat 18-websites en een fysieke afrekening aan een motorcafé in Rijkevorsel tot gevolg (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6857903). De traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen organiseerde op 10 januari 2009 nog wel een nieuwjaarsconcert in Nijlen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6612116/150), waar toch nog altijd 150 man naartoe ging. Maar de fut lijkt er weer (even) uit te zijn. Op het intussen nog steeds off line staande forum van Blood and Honour Vlaanderen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6898154) werd de voorbije maanden opvallend minder gepost, al zijn er natuurlijk nog die nieuw leven willen blazen in de brouwerij (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6836666). Anderen gooien zich op nieuwe projecten (het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA…) of bekwamen zich in het niets doen. Het kan natuurlijk dat ze ons verschalken, maar een jaar na de twee bijeenkomsten op 19 april 2008 lijkt het er niet op dat er dit jaar in Vlaanderen opnieuw een grootschalige SS-heldenhuldiging, Hitler-herdenking en/of neonazi-muziekconcert ingericht wordt door één van de twee Blood and Honour Vlaanderen-versies. In het buitenland wel (op 11 april waren er concerten in Italië en de Verenigde Staten, gisteren 18 april waren er bijeenkomsten in Zweden en opnieuw de Verenigde Staten (foto 3), op 25 april in Australië, op 9 mei in Hongarije…), maar voorlopig blijkbaar niet in Vlaanderen. Houden zo!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

18-04-09

“TRAAG LATEN ZAKKEN, HÉ”

Het werd ’s morgens zelfs aangekondigd in De ochtend (Radio 1): het VB stelde donderdagmiddag haar Antwerpse lijst voor 7 juni voor. Plaats van afspraak waren de Scheldekaaien waar een bulldozer klaar stond voor een fotoshoot. Het Antwerpse campagnebeeld van het VB is immers een bulldozer, met de slogan Wij Ruimen Op (foto 1). Aan de Scheldekaaien werden de voornaamste VB-kandidaten aangemaand in de laadbak van de bulldozer te stappen die hen even omhoog zou tillen. Hugo Coveliers deed niet mee. “Ik heb hoogtevrees”, zei de anders voor niets bevreesde VB/Vlott-senator. Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Marijke Dillen sprongen kwiek op het gevaarte. Anke Van dermeersch had het iets moeilijker met haar hoge hakken. Na de foto’s zat het werk erop. “Traag laten zakken, hé”, riepen de VB-kandidaten naar de bulldozerchauffeur. “Ons niet overboord kiepen, want dan worden het wel héél spectaculaire beelden voor de pers.” De laadbak ging traag naar beneden, het overboord kieperen is voor 7 juni. (Foto 2, klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding, v.l.n.r. Marijke Dillen, Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Gerolf Annemans) 

Nog nooit moest Filip Dewinter voor het samenstellen van de lijst puzzelen als nu. Officieel mikt het VB op hetzelfde resultaat als vijf jaar geleden. “Op 13 juni 2004 behaalde het Vlaams Belang in de provincie Antwerpen 30,07 % van de stemmen”, herinnert men ons in de VB-perstekst. “Het is en blijft de betrachting van het Vlaams Belang het verkiezingsresultaat van 2004 maximaal te consolideren.” Het VB beseft echter ook wel dat de huidige omstandigheden anders zijn dan vijf jaar geleden. “Het politiek landschap werd ondertussen hertekend en de maatschappelijke, sociale en politieke uitdagingen zijn gewijzigd. Het Vlaams Belang gelooft echter rotsvast in eigen kunnen.” De samenstelling van de VB-lijst weerspiegelt echter niet dat “rotsvast” vertrouwen. Zoals bekend was geworden staat Anke Van dermeersch op de tweede plaats van de lijst, na Dewinter, en is Marijke Dillen van die tweede plaats naar de achttiende plaats getuimeld, waarmee ze wel ‘valse lijsttrekker’ wordt: de eerste bovenaan de tweede kolom op het computerscherm (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6895137). Voor alle zekerheid is ze nu ook eerste op de opvolgerslijst, wat er nogmaals op wijst dat Marijke Dillen – tweede op de Europese VB-lijst – een eventueel mandaat in het Europees Parlement niet zal opnemen. Was er in het begin van de week nog even twijfel, nu is er zekerheid: Anke Van dermeersch – tweede op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement – zal haar mandaat daar niet opnemen en blijft VB-senator. De verkiezingen hebben nog niet plaatsgevonden maar bij het VB is het kiezersbedrog al begonnen.

Haalde het VB vijf jaar geleden in de provincie Antwerpen tien mandaten voor het Vlaams parlement binnen, Dewinter zal blij zijn als het er deze keer zeven zouden zijn. Na Dewinter (46 j.) en Van dermeersch (36 j.) volgen op de Antwerpse lijst achtereenvolgens Frank Creyelman (47 j., uit Mechelen), Pieter Huybrechts (53 j., ex-schoonzoon van Karel Dillen uit Herentals) en Hilde De Lobel (56 j., uit de Antwerpse Seefhoek). Nadat we ooit eens een paar regels aan Pieter Huybrechts hadden besteed op deze blog nodigde hij ons uit samen een pint te gaan drinken in café De Leeuw van Vlaanderen, maar het is er nog niet van gekomen. Op 6 staat Schotens VB-gemeenteraadslid en VB-personeelslid Tim Willekens (31 j.), die het Flanders Nation-project van Jurgen Verstrepen overnam toen Streep overstapte naar Lijst Dedecker. Met Flanders Nation wordt erop gemikt om het discotheekpubliek voor het VB te winnen. Flanders Nation gaf laatst overigens ook kaarten weg voor een fuif met topless bediening (zie:  http://aff.skynetblogs.be/post/6749842). Willekens heeft op Facebook 1 345 ‘vrienden’. Hans Verreyt (28 j., uit Boom) moet het met 485 ‘vrienden’ met een pak minder doen alhoewel hij toch nationaal voorzitter is van de Vlaams Belang Jongeren. Verreyt staat op de zevende plaats van de Antwerpse VB-lijst. De kans is echter groot dat Willekens en Verreyt voorbijgestoken worden in stemmenaantal en mandaat door Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers. Annemans is ‘valse lijstduwer’, op de zeventiende plaats lijstduwer van de eerste kolom op het computerscherm. Valkeniers is ‘echte lijstduwer’. Na Marijke Dillen zijn de eerste opvolgers kabouter en rechterhand van Filip Dewinter Jan Penris (45 j., uit Merksem – ook vijf jaar geleden vanop de tweede opvolgersplaats Vlaams parlementslid geworden) en Marleen Van den Eynde (43 j., uit Kontich – vijf jaar geleden nog rechtstreeks verkozen vanop de zevende plaats bij de effectieve kandidaten).

Barbara Bonte, VB-personeelslid en nieuwe voorzit(s)ter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren, werd op 25 maart door Filip Dewinter in Knack nog de hemel in geprezen. “Binnen dit en tien jaar wordt ze een belangrijke politica”, zei De Grote Baas. Het zal dan toch niet voor meteen worden want Barbara 'Babs' Bonte schuift slechts op van de zevenste opvolgersplaats bij de federale verkiezingen in 2007 naar de zesde opvolgersplaats bij de Vlaamse verkiezingen nu. Het harde campagnebeeld van een bulldozer en de slogan Wij Ruimen Op overtreft de bokshandschoenen en de slogan Uit Zelfverdediging uit 1991 en de bezem met de slogan Grote Kuis uit 1994. “Dit is gewoon een assertief beeld waarmee we duidelijk maken waarvoor wij staan”, zegt Filip Dewinter over het campagnebeeld dat wel alleen in Antwerpen gebruikt wordt. “Dit is paniekvoetbal”, vindt reclame-expert Marc Michils van het reclamebureau Saatchi & Saatchi. Marc Michils (in Het Nieuwsblad): “Dit is met tien in de verdediging gaan spelen. De paniek over de opmars van Lijst Dedecker giert door het Belang, en Vlaamser dan N-VA kunnen ze ook al niet worden. Daarom mikt het Belang met een in mijn ogen gedateerd beeld op de foert-stemmers, op al wie lak heeft aan de politiek (…). Ik betwijfel of dit een winnende strategie is. De mensen zijn angstig en onzeker, en velen zijn boos op de politiek, maar ze willen voor alles oplossingen voor de crisis. De stoere taal van het Belang leidt tot niets, want in tegenstelling tot hun slogan heeft het Belang nog nooit iets opgeruimd.”

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.
- Morgen: Blood and Honour Vlaanderen, één jaar later.
- Maandag: Het VB en het cordon sanitaire.
- Dinsdag: …

Klik op de Obama-poster voor nieuws en analyse over de nieuwe Amerikaanse president. Klik op de Hitler-poster voor het jongste AFF-artikel over neonazi's. Morgen hier meer over dat 'herrenvolk'.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

17-04-09

EXTREEMRECHTSE GABBERSCLUB HOLLAND HARDCORE STOPT ERMEE. NIEUW FORUM AANGEKONDIGD

Nog maar pas kondigde Holland Hardcore stoer aan deel te nemen aan de NSV-betoging op 26 maart in Leuven (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6816321 en http://aff.skynetblogs.be/post/6839700). En op 12 juli vorig jaar werd nog een steunbetoging voor Holland Hardcore in Den Haag gehouden, waarvoor Voorpost-militanten een VB-spandoek met de slogan SOS democratie leenden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080713). Maar in haar jongste nieuwsbrief kondigt Holland Hardcore aan ermee te stoppen. (Foto 1: In uitverkoop. Foto 2: Holland Hardcore-betoger tegen de vlakte.)

Na bijna zes jaar bestaan te hebben, stopt Holland Hardcore ermee. “De hoogtijdagen van Holland Hardcore zijn al een tijdje voorbij”, geeft men toe. De eerste verklaring die ze hiervoor geven is wat raar: “Omdat in de hardcorebeweging alles wat met het houden van je vaderland te maken heeft verboden en doodgesubsidieerd is.” “Verboden” én “doodgesubsidieerd”, dat klinkt als migranten die men verwijt van de werkloosheidssteun te leven én ons werk af te pakken. De tweede reden is meer plausibel: “Omdat Holland Hardcore te specifiek gericht is op 1 doelgroep.” Hardcore is harde, snelle technomuziek. Filip Dewinter vindt het maar ordinaire herrie, dochter An-Sofie is wél een fan van hardcore (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6025255). De liefde voor de hardcore-muziek werd bij Holland Hardcore gecombineerd met het aanwakkeren van racisme en promoten van extreemrechtse groupuscules, met voorop het Nederlandse Voorpost. Zowat de hele fauna en flora van de Nederlandse extreemrechtse scène was dan ook vertegenwoordigd bij de Holland Hardcore-betoging vorig jaar in Den Haag (Jeugd Storm Nederland, de Dietse kameraden, de Volks-Unie, de Nationalistische Volksbeweging, de Nationaal Socialistische Actie / Actiefront Nationaal Socialisten, Blood and Honour Nederland, Voorpost-Nederland…). Er liepen ook een paar Vlamingen mee: van Voorpost en van de NJSV, scholierenorganisatie van de NSV.

Aanleiding voor de solidariteitsbetoging was een huiszoeking bij een medewerker van Holland Hardcore omwille van het forum dat bij hun website hoort (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5917010). Forum waar volgens de Nederlandse onderzoeksgroep Kafka bezoekers door de forumbeheerders regelmatig in verleiding gebracht werden om uitlatingen te doen die kunnen aanzetten tot racistisch geweld (zie: http://kafka.antifa.net/holhard.htm). Zo’n 10 000 mensen zouden ingelogd zijn op het forum, maar net als met Blood and Honour (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090416) zitten daar allicht velen bij die ooit eens ingelogd hebben maar het nadien niet meer of nauwelijks nog bekeken hebben. Holland Hardcore heeft overigens ook een Vlaamse sectie, maar erg druk was het daar niet op. Toch is zo’n forum een belangrijk communicatiemiddel en een groep mensen zou dan ook bezig zijn “een nieuw forum op te zetten voor serieuze nationalisten, ter vervanging van zowel Holland Hardcore als het tot een nazi-roddel-en-elkaar-zwart-maak-nvu-propaganda-blad geworden Stormfront.” Holland Hardcore doet in haar jongste nieuwsbrief een oproep om “een pakkende naam voor dit nieuw forum” te mailen. Je kan er een cd van Standrecht, Zwart als ravenveren, mee winnen, en een  logo van Nationalistische Actie om op je kleren te naaien.

‘Nationalistische Actie’ is een verzamelbegrip. Voor de "opnaaier" van Nationalistische Actie die je kan winnen met het insturen van een naam voor het nieuwe forum, werd schaamteloos het logo van Anti-Facistische Aktie (AFA) gekopieerd. Standrecht, waarvan je een cd kan winnen (hier het titelnummer: http://www.youtube.com/watch?v=bl0LWw_9CAA), speelde op 28 maart nog op de tweede editie van het door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gepromote ‘Identiteit door muziek’-concert (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2009/03/tweede-idm-concert-dit-keer-met.html). En op de vorige website van Blood and Honour Vlaanderen stond een link naar de website van Standrecht (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4914344). Als de prijzen die te winnen zijn met suggesties voor de naam van het nieuwe forum, symbolisch zijn voor welk volk men hoopt aan te trekken met het nieuwe forum, dan weet je het wel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

16-04-09

BLOOD AND HONOUR-WEBSITE TERUG ONLINE

Het heeft een maand geduurd, maar sinds deze week is de internationale website van (de traditionele versie van) Blood and Honour terug online. Begin maart was het forum op die website gekraakt door antifascisten, een half jaar nadat het forum al een eerste keer gekraakt werd (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6206095). Voorlopig is het forum op de nieuwe website nog niet op actief gezet (foto, klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding). Je vindt op de nieuwe website al wel aankondigingen van volgende activiteiten.

Nadat het forum eind augustus een eerste maal gekraakt werd, werden 31 948 geregistreerde forumleden teruggevonden. Maar blijkbaar waren daar nogal wat forumleden bij die intussen afgehaakt hebben. Omdat iedereen zich na de kraak eind augustus opnieuw moest laten registreren, hebben we nu een betrouwbaarder zicht op de omvang van dit netwerk. Op een half jaar tijd lieten 1 264 forumleden zich opnieuw registreren. Uiteraard onder schuilnaam, waarbij verwijzingen naar Adolf Hitler (Hugin 18, energie18…), Blood and Honour (beast28, totenkopf28…), Heil Hitler (werewolf88, whitedevil88…) en de 14 van de '14 words' (zie: http://www.adl.org/hate_symbols/numbers_14words.asp) bijzonder populair zijn. Andere schuilnamen zijn bijvoorbeeld EdelweiSS, streetfighter, WhiteNationalist, dolfke en Zyklon B (naar het in de vernietigingskampen gebruikte gas, nvdr.). Ook de paswoorden getuigen niet zelden van een zieke geest. Om ons te beperken tot een paar forumleden uit Vlaanderen: Jerry1974 (uit de provincie Antwerpen) gebruikte ‘hakenkruis’ als paswoord; de in West-Vlaanderen wonende Giani88 had ‘pest’ als paswoord. De Antwerp Front Crew logde tenminste nog in met ‘jupiler’.

Op de nieuwe internationale website van Blood and Honour wordt uitgebreid stilgestaan bij het leven en werk van Blood and Honour-stichter Ian Stuart Donaldson, je kan er oude nummers van het Blood and Honour-magazine inkijken, en je vindt er een opsomming van komende activiteiten. Er worden afdelingen in eenentwintig landen vermeld, maar de waarde daarvan is relatief. De link naar de website van de Nederlandse afdeling van de traditionele Blood and Honour-versie brengt je naar een intussen verdwenen website. Om de Vlaamse afdeling van de traditionele Blood and Honour-versie te contacteren moet je het Britse hoofdkwartier van Blood and Honour mailen. Na de aanhouding van Chris Moorkens (26 j., uit Merksem), Kristof Van Holen (26 j., uit Bree) en Robert Q. (28 j., uit Gullegem) (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6366454), intussen wel terug op vrije voeten (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6839700), is de goesting om zich met Blood and Honour Vlaanderen bezig te houden bij een aantal soldaten van het eerste uur blijkbaar op een laag pitje gaan staan. Er zijn trouwens nog elementen die in die richting wijzen, maar daarover aanstaande zondag meer op deze blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

15-04-09

DE VROUWEN VAN DEWINTER

Morgen maakt Filip Dewinter de Antwerpse VB-lijst voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni bekend. Eén verschil met voorgaande lijsten is al uitgelekt: Marijke Dillen (48 j., foto 1) staat niet langer op de tweede plaats.

Sinds jaar en dag staan Filip Dewinter en Marijke Dillen op 1 en 2 van de Antwerpse VB-lijsten. Zelfs in 1994, toen Marijke Dillen feitelijk al een jaar in een villa in ’s Gravenwezel woonde, stond Marijke Dillen tweede op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Het bekend geraken van haar ware woonplaats (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060205) veroorzaakte geen schokgolf in Antwerpen, maar het zorgde er (mee) voor dat Marijke Dillen op 2 januari 2005 het mandaat dat de Antwerpse kiezers haar had gegeven niet opnam in de gemeenteraad van de stad Antwerpen. Bij de komende verkiezingen op 7 juni gaat het om provinciale kieskringen en is er, anders dan bij gemeenteraadsverkiezingen, geen wettelijk bezwaar om Marijke Dillen, zoals de voorgaande jaren, op de tweede plaats van de VB-lijst te plaatsen. Maar het is Anke Van dermeersch (36 j., foto 2) die die plaats krijgt.

Voor wat, hoort wat? Anke Van dermeersch had net als Marie-Rose Morel haar oog laten vallen op de tweede plaats op de Europese lijst van het VB. Om niet voor de ene of voor de andere te moeten kiezen, werd dan maar Marijke Dillen op die tweede plaats gezet. Of ze, indien verkozen, Europarlementslid wordt, is nog niet zeker. Het is weliswaar een ongeschreven regel dat steeds iemand van de familie Dillen een goedbetaald mandaat van Europarlemenstlid krijgt (indien niet Karel Dillen, dan Koen Dillen), maar het zou best kunnen dat Marijke Dillen desgevallend haar Europees mandaat doorgeeft aan eerste opvolger Philip Claeys. In eigen land weinig bekend, is Claeys een spilfiguur voor het onderhouden van de internationale contacten van het VB in het Europees Parlement. Claeys was dan ook ondervoorzitter van de Identiteit, Traditie en Souveirniteit-fractie van extreemrechtsen in het Europees Parlement tot die wegens onderlinge ruzies niet meer in aantal was om nog erkend te kunnen worden als fractie (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071112).

Marijke Dillen wordt nu ‘valse lijsttrekker’ voor de Vlaamse Parlementsverkiezingen, ze staat bovenaan de tweede kolom op het computerscherm. Marijke Dillen zetelt sinds 1992 in het Vlaams Parlement en vertrouwt erop vanaf die nieuwe plaats op de lijst evengoed verkozen te geraken. In 2004 kreeg ze op de tweede plaats van de lijst 15 519 voorkeurstemmen. Haalden meer voorkeurstemmen: Filip Dewinter (148 503), Anke Van dermeersch (28 369, op de achttiende plaats op de lijst), Gerolf Annemans (28 003, zeventiende plaats) en Marie-Rose Morel (21 122, als vijfde op de lijst). Maar het VB kreeg toen tien verkozenen. Hoeveel er deze keer bij kunnen zijn, blijft afwachten. En wat met Anke Van dermeersch, sinds 1993 senator? Filip Dewinter (in Gazet van Antwerpen): Als het lukt om onze 24 % van 2004 te consolideren, dan verhuist Anke naar Vlaanderen. Is dat niet het geval, dan wordt het even puzzelen. Het is in elk geval de bedoeling om onze fractie in het Vlaams Parlement te verjongen.”

Philip Dewinter kan maar beter meteen beginnen te puzzelen, want 24 % haalt hij nooit meer in Vlaanderen. Een echte verjonging is Anke Van dermeersch daarenboven niet. Voor die verjonging wordt meer uitgekeken naar Barbara Bonte (26 j., foto 3). Geboren in Brussel studeerde ze daar fiscale wetenschappen. Voor haar eerste job moest ze in Antwerpen gaan werken en aangezien ze “absoluut geen vroege vogel” is, verhuisde ze dan maar naar de Scheldestad. In Brussel was Bonte het laatste jaar van haar studies actief geworden bij de NSV en in Antwerpen breidde ze haar contacten met het VB uit. In februari 2007 werd Barbara Bonte parlementair medewerker van het VB in het Vlaams Parlement, waar ze zich ontfermt over materies zoals economie, wetenschap, innovatie, buitenlandse handel, werk en fiscaliteit. Sinds november 2007 is ze ook VB-afgevaardigde in de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. Bij de federale verkiezingen in 2007 kreeg ze vanop de zevenste opvolgersplaats het niet onaardige aantal van 3 807 voorkeurstemmen. Morgen wordt duidelijk of Dewinter haar nu al een betere plaats op de lijst geeft.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dillen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

14-04-09

CATASTROPHE NATIONALE

In Namen, hoofdstad van het Waalse Gewest, werden vandaag de kandidatenlijsten voor de komende Europese verkiezingen op de wettelijke minima voor een geldige deelname beoordeeld. Een formaliteit voor de meeste partijen. Een beproeving voor de mini-partijtjes en de meest amateuristische politici onder ons. Wij keken vanzelfsprekend uit naar het 'verdict' voor de twee groepen die zichzelf graag 'Front National' noemen. Andermaal werden we niet teleurgesteld!
 
Bij het hoofdbureau van het Naamse college voor de verkiezingen werden in totaal 14 verschillende lijsten ingediend voor goedkeuring. Er stelden zich geen problemen voor de lijsten van de 'PS', de 'MR', 'CDH', 'Ecolo', 'RWF', 'Wallonie d'abord', 'PC', 'PTB+', 'LCR', de 'Mouvement Socilaiste' en de lijst 'CAP', aangevoerd door vakbondsleider Roberto d'Orazio. Zowaar vijf (!) lijsten in dit rijtje die meestal de omschrijving 'klein links' krijgen. De aandachtige lezer heeft intussen al opgemerkt dat er geen 'FN' in deze stoet waar te nemen viel. Niet één! Het college in Namen was keihard in haar oordeel over de kandidatenlijsten van de beide FN's; onvoldoende (geldige) handtekeningen om de lijsten neer te leggen. Het partijbureau van het FN (strekking Sessler/Huygens) had enig tijd geleden nochtans gemeld dat de kaap van 5 000 handtekeningen overschreden was (foto 2). Niet dus. (Klik desgevallend eenmaal op foto 2 voor een grotere afbeelding.)
 
Eveneens merkwaardig; geen enkel spoor in Namen van het extreem-rechtse groupuscule 'Nation'. Eerder op het jaar verklaarde de mini-partij behoorlijk zelfzeker dat er zeker deelgenomen zou worden. En dat het écht geen moeite ging kosten om die 5.000 benodigde handtekeningen te verzamelen... Naast de dubbele FN-miskleun liepen ook de verantwoordelijken van de nieuwe lijst: "Belgique, soyons positifs" een meer dan ernstig blauwtje. Het college oordeelde dat de kandidatuur van de neofieten: "une multitude d'erreurs" bevatte. Kom daarmee thuis! Of ze na vandaag nog even zo positief ingesteld zullen zijn als voorheen is hoogst twijfelachtig.
 
Het college organiseert komende donderdag nog een tweede zit voor de gebuisden van vandaag. Tot dan hebben de partijverantwoordelijken de tijd om alle 'onregelmatigheden' weg te werken. Benieuwd hoe dat zal aflopen. Het AFF blijft - naar gewoonte - positief!

19:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, 7 juni |  Facebook | | |  Print

EEN KINDERRECHTENCOMMISSARIS? "DIT SOORT FANTASIETJES”

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd door de Verenigde Naties. Twee jaar later keurde het Vlaams Parlement het Verdrag goed, en sindsdien werden een aantal acties ondernomen om erover het waken dat Vlaanderen zich als een beschaafde natie zou gedragen tegenover haar eigen kinderen. Juriste Ankie Vandekerckhove (foto) werd in juni 1998 aangesteld als eerste Vlaamse kinderrrechtencommissaris. Haar mandaat zit er nu op (zie: http://productie.radio1.be/programmas/stor/1579215/) en na een selectieprocedure is Bruno Vanobbergen door het Vlaams Parlement aangesteld als volgende kinderrechtencommissaris. ’t Pallieterke ventileerde vorige week haar weerzin tegen de persoon van de nieuwe kinderrechtencommissaris én tegen de functie an sich.

Bruno Vanobbergen werd op 25 maart als nieuwe kinderrechtencommissaris voorgedragen bij het Vlaams Parlement. ’t Pallieterke: “Zonder enige opmerking werd die meneer daar door de unanieme vergadering in zijn functie bevestigd. (…) Zoals men weet, volgt hij het fenomeen Ankie Vandekerckhove op (…). In zijn cv viel ons vooral op dat hij in de periode 2006-2007 docent Interculturele Pedagogiek was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Moet er ergens nog (veel) zand zijn?” ’t Pallieterke surfte even naar de website van het Vlaams Parlement en las er bij de vacature voor kinderrechtencommissaris: “De kinderrechtencommissaris vervult een unieke rol als verdediger van de rechten van het kind. Belangrijk is dat de kinderrechtencommissaris in alle acties het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt en toeziet op de naleving ervan. Om goed te functioneren moet de kinderrechtencommissaris een groot moreel gezag hebben. Dat gezag steunt op de kwaliteit van de werking van het Kinderrechtencommissariaat, zijn onafhankelijkheid en voldoende draagvlak, zowel bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers als bij kinderen en jongeren, bij het grote publiek en bij andere kinderrechtenactoren.” Commentaar van ’t Pallieterke: “Wij weten niet, brave en verduldige lezer, hoe dat bij u zit, maar persoonlijk krijgen wij het heen en weer van dat soort gedaas! Ja, armlastig zijn we nog steeds niet als we voor dit soort fantasietjes nog zakken poen over hebben…”

Ter extreemrechterzijde hebben ze het altijd al moeilijk gehad met verdragen die rechten voor de mens formuleren. Legendarisch is de keer dat Filip Dewinter in De Zevende Dag vertelde dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens ondergeschikt is aan het principe van het Eigen Volk Eerst!, en tot tweemaal toe stotterde toen hij de naam van dat Internationaal Verdrag uitsprak. Het verdrag voor de rechten van kinderen kan blijkbaar evenmin op begrip rekenen ter extreemrechterzijde, getuige het dédain waarmee ’t Pallieterke schrijft over de functie van kinderrechtencommissaris en de nieuwe kinderrechtencommissaris zelf. En natuurlijk hadden huidig kinderrechtencommissaris Ankie Vandekerckhove en VB-woordvoerders meer dan eens tegengestelde meningen. Als Ankie Vandekerckhove naar aanleiding van de opsluiting van kinderen in een asielprocedure pleit voor een “meer humaan beleid inzake asiel, uitwijzing en regularisatie” zorgt dat meteen voor een boze brief en persmededeling van Filip Dewinter (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4830467). Als Ankie Vandekerckhove zich verzet tegen het idee om ook in ons land Mosquito-toestellen te installeren die met hun ultrasoon geluid, dat alleen wordt gehoord door mensen jonger dan 25 jaar, ‘hangjongeren’ wil verjagen van bepaalde plekken, dan gaat ze daarmee regelrecht in tegen een VB-voorstel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6035720).

Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom een (halfslachtige) maatregel getroffen om gezinnen met kinderen niet langer in gesloten asielcentra op te sluiten (zie: http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/persbericht-120908.pdf) en inmiddels pleiten alle andere partijen voor een verbod op het gebruik van Mosquito-toestellen (zie: http://www.knack.be/nieuws/technologie/anciaux---alles-doen-om-mosquito-te-verbieden-/site72-section27-article13671.html). Het VB gaat niet alleen dwars in tegen de rechten van kinderen en jongeren, het krijgt doorgaans ook geen gehoor voor haar jeugdonvriendelijke voorstellen. Een geluk bij een ongeluk.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd |  Facebook | | |  Print

13-04-09

DE OPGEBLAZEN HEISA OVER HET BOEK VAN KOEN DILLEN (3)

Als linkse intellectuelen graag geciteerd worden door het VB is er reden tot argwaan en bezinning. Een opiniebijdrage van Benno Barnard die amper verstuurd al uitgebreid geciteerd wordt op de VB-website, en ’s anderendaags in plaats van in de krant waarvoor ze bedoeld zou zijn integraal op de website van Filip Dewinter verschijnt (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090408), het was nog niet het laatste wat we vorige week gezien hebben naar aanleiding van het boek van Vincent Gounod/Koen Dillen over François Mitterand (foto).

Donderdag verscheen onder de titel Het ritselt weer onder de toonbanken een opiniebijdrage in De Standaard van 36 intellectuelen en hele en halve Bekende Vlamingen om aan te klagen dat de Mitterand-biografie van Koen Dillen enkel ‘op bestelling’ te krijgen is. “Dat is een feitelijke toestand van censuur, waarbij zelfs de heilige koe van de commercie wordt geslacht – Dillens boek zou ondertussen een kaskraker kunnen zijn – om onze ziel van smetten te vrijwaren”, schrijft een bont allegaartje van de linkse filosoof Ludo Abicht over LDD-politica Mimount Bousakla tot filmmaker Jan Verheyen (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=AD28Q2M4). Initiatiefnemers voor de petitie zijn Benno Barnard en Johan Sanctorum. Sanctorum, de naam klinkt als van een stripfiguur, publiceerde het voorbije jaar twee boeken met bijdragen van verschillende auteurs: De Vlaamse Republiek, van utopie tot project en De islam in Europa: dialoog of clash?. De voorstelling van dat eerste boek was voor Gerolf Annemans voldoende reden om niet naar de nationale nieuwjaarsreceptie van het VB te gaan die op hetzelfde ogenblik plaatsvond; het tweede boek is vergelijkbaar met een boek dat Guido Tastenhoye als Gazet van Antwerpen-journalist publiceerde vooraleer over te stappen naar het VB. Principieel zijn wij tegen censuur, en ware er niet een massa andere boeken die we nog willen lezen, zouden wij ook wel Vincent Gounods/Koen Dillens Mitterand-biografie (vlot) willen kopen. Alleen wordt in de discussie over Koen Dillens boek nogal wat op een hoopje gegooid, en niet zelden berust het op een foute voorstelling van de feiten, waardoor het enkel maar helpt het VB in haar geliefkoosde slachtofferrol te duwen.

Knack-hoofdredacteur Karl van den Broeck wees er als eerste op dat Dillens boek vrij te koop is en jubelende recensies kreeg. “Is Koen Dillen slachtoffer van censuur? Natuurlijk niet”, schrijft Karl van den Broeck op zijn Knack-blog. Hij heeft ook een paar pertinente opmerkingen. Karl van den Broeck: “Uitgeverij Egmont (uitgever van VB-boeken, nvdr.) wordt geweerd op de Boekenbeurs en bij Standaard Boekhandel omdat ze geen lid is van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV). Dat is niet de schuld van Jos Geysels (voorzitter van Boek.be die de Boekenbeurs inricht, nvdr.) maar van Egmont zelf. Wie lid wil worden van de VUV moet boeken uitgeven ' die geen rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging propageren.' Het Vlaams Belang is de voortzetting van de partij die veroordeeld werd wegens het overtreden van de wet op het racisme. De leden van de VUV hadden dus grondige statutaire redenen om Egmont in 2006 te weren. Ondanks die weigering mag Egmont boeken blijven uitgeven en die mogen zelfs - door boekhandels - op de Boekenbeurs verkocht worden. Vreemd toch hoe sommige 'vrije Vlaamse intellectuelen' van elke moslim(a) in Vlaanderen eisen dat hij of zij Hamas ondubbelzinnig veroordeelt, maar het doodnormaal blijven vinden dat het Vlaams Belang de veroordeling van het Vlaams Blok blijft negeren of ridiculiseren. Misschien is het tijd voor een nieuwe petitie.”

Vrijdag bracht dan Maarten Dessing, medewerker van Boekblad en De Standaard, bijkomende argumenten aan tegen het opgefokte gedoe. Dat boekhandel De Groene Waterman de Mitterand-biografie uit de rekken zou gehaald hebben, berust op een verkeerde lezing van de feiten. Maar er is meer. Maarten Dessing: “In totaal hebben Vlaamse boekhandels bij verschijnen ongeveer 300 exemplaren van François Mitterrand, een biografie ingekocht. Wie met kennis van zaken van het boekenvak over dat getal nadenkt, zal dat nog veel vinden. Het boek valt in de moeilijk verkopende categorie 'politieke biografieën', is verschenen bij een kleine Nederlandse uitgeverij en geschreven door - toen nog - een volstrekt onbekende auteur. Ook in Nederland is het boek daarom slechts in kleine aantallen op voorraad genomen. (…) Commercieel blijft het interessanter om het boek alleen op klantbestelling te verkopen. Heeft één boekhandel gezegd klantbestellingen te weigeren? Misschien dat boekhandels na het bekend worden van de werkelijke identiteit van de auteur geen zin meer hebben om François Mitterrand, een biografie in huis te halen. Maar de prominenten doen het voorkomen alsof de onthulling boekhandels verplicht om, ongeacht commerciële logica of hun eigen profiel, het boek van Koen Dillen in hun etalage te leggen. Zo willen ze de boekhandels de vrijheid ontnemen om een eigen beleid te voeren.”

Piet de Moor sluit daarbij aan: “Ik weet niet of Vlaams Belang een eigen boekhandel heeft, maar als dat zo zou zijn, zou het me verbazen als de Stalin-biografie van Ludo Martens daar te koop zou zijn. Ik denk niet dat ik zoiets censuur zou noemen.” Piet de Moor heeft in 2006 overigens bij dezelfde uitgeverij als van het Gounod/Dillen-boek een boek gepubliceerd over, zeg maar: tegen, het Vlaams Belang (zie: http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=97890591...). Het werd niet ingekocht door de Standaard Boekhandel – mogelijk omdat het boek inging tegen de normalisering van het VB in De Standaard toen het Vlaams Blok naar naam veranderde in Vlaams Belang. Het boek lag niet in de Standaard Boekhandels maar kon er wel besteld worden. Heeft er toen één van de intellectuelen tegen het geritsel onder de toonbank geprotesteerd? Neen. Let wel: het is een opmerking die wij maken, geen zelfbeklag van Piet de Moor. Piet de Moor is wél kwaad op de ondertekenaars van Het ritselt... die "zo onnadenkend en smakeloos in een ranzige open brief, die helemaal in het idioom van Vlaams Belang is opgesteld" de inspanningen te grabbel gooien van de vele Vlamingen die jarenlang geijverd hebben om extreemrechts te bedwingen en van de macht af te houden.

De ondertekenaars van Het ritselt... vragen immers niet alleen dat de boekhandelaars allen de Mitterand-biografie van Koen Dillen zouden inkopen, maar willen "eveneens een lans (...) breken voor de vrije verkoop van Filip Dewinters pamflet Inch'Allah?". Natuurlijk is het niet met een debat uit de weg te gaan over de islam dat je dat gevecht wint, maar tussen dat en het promoten van een boek van een racistische partij is er een groot verschil. De intellectuelen die voor hun hersengymnastiek het boek van Dewinter nodig hebben, zullen er wel aan geraken.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

BOEK VAN DEWINTER TE KOOP SAMEN MET T-SHIRT VOOR VOETBALHOOLIGANS EN NAZI-LIEDBOEK

Filip Dewinter is tevreden over het onthaal dat zijn boek Inch’Allah? kreeg. De lancering van het boek ‘Inch’Allah?’ van Filip Dewinter ging niet onopgemerkt voorbij titelt het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine. Zelf moeten wij nog altijd Dewinters vorig boek, Zeggen wat u denkt!, verder doornemen. We hebben er al stukken uitgelezen, maar teveel ranzigheid is slecht voor het hoofd en de darmen. We hebben het boek, uitgegeven bij VB-uitgeverij Egmont, overigens gewoon bij een boekhandel in de Antwerpse binnenstad gekocht. Samen met nog andere VB-boeken en soortgelijke publicaties (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6874969). Wie het niet vindt in de plaatselijke boekhandel kan het nog altijd bestellen bij uitgeverij Egmont of op verschillende internetsites.

Ook in Nederland wordt het boek Zeggen wat u denkt! van Filip Dewinter te koop aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld De Nationalist, een organisatie die naar eigen zeggen momenteel een negentigtal leden telt, en strijdt voor het behoud van de Nederlandse taal en cultuur. “Wij vinden immers dat onze Nederlandse cultuur superieur is aan vele andere culturen.” De Nationalist wil de christelijke godsdienst als basis voor onze normen en waarden. Wil de herinvoering van grenscontrole en douane. Wil meer samenwerking tussen de Nederlands sprekenden van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (Nederland en Vlaanderen zouden alvast opgaan in een ‘Groot Nederland’). En is tegen de islamisering van Nederland. Dat laatste wordt onderbouwd met verhalen als: “Als een bouwvakker met 40 graden in een t-shirt aan het werk is wordt hij aangeklaagd door moslims, die vinden dat hij te schaars gekleed is. Zelf hebben ze waarschijnlijk geen last van deze hitte omdat ze van een uitkering leven.”

De Nationalist heeft een webwinkel, en geheel overeenkomstig het pleidooi voor het behoud van de Nederlandse taal en cultuur heet die webwinkel… Dutchstijl. De webwinkel was vroeger een onderdeel van de website van De Nationalist maar is pas ook als aparte website van De Nationalist online gezet. Dutchstijl biedt een beperkte keuze uit kleding, een (nog niet uitgebouwde) rubriek ‘Schiet & vechtsport’ en verder: ‘Overige producten’. Bij de kledij valt onder andere een T-shirt op van/voor Bunnikside (foto 1), de hooligans van voetbalclub FC Utrecht (zie: http://www.bunnikside.nl/joomlatest/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=46). Bij de ‘Overige producten’ wordt Zeggen wat u denkt! aangeboden (foto 2), en geprezen met: “Wederom een prachtig boek van Dewinter.” Het boek van Roeland Raes 60 nationalistische figuren kan je er ook krijgen, samen met Kies voor vrijheid van Geert Wilders en Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945 (foto 3, over de NSB zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging).  

Als het aan de Benno Barnards en Johan Sanctorums van deze wereld ligt, moet je de boeken van Filip Dewinter op de toonbank van elke boekhandel vinden. In de niche waar men spullen aanbiedt voor hooligans en liedboeken van Nederlandse nazi’s wordt het boek Zeggen wat u denkt! van Filip Dewinter al te koop aangeboden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, dewinter, boeken |  Facebook | | |  Print

12-04-09

PAASEIEREN RAPEN

Zouden Filip Dewinter en Marie-Rose Morel vanmorgen ook paaseieren verstopt hebben in hun huis en tuin?

Maar welke dan? Toch wel witte, zeker. Geen bruine. En al helemaal niet witte én bruine. Toch geen multiculturele smeltkroes in hun huis of tuin! Het Vlaams Blok, eh... het Vlaams Belang, kiest voor een blank Europa (zie: http://www.youtube.com/watch?v=HVdL3fTf58M)! Ja, ja. Officieel is het discours anders. Als ze zich aanpassen, mogen ze blijven. Maar hoe kunnen die bruinsmoelen bij de paaseieren zich aanpassen?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

11-04-09

VB-KIEZERS HET MINST BEREID OM MET ACTIES BIJ TE DRAGEN AAN EEN BETERE LEEFOMGEVING

Vrouwen stemmen linkser dan mannen kopte De Standaard gisteren op haar voorpagina. Vlaams Belang, LDD en Open VLD ondervonden dit, volgde in een ondertitel. Het VB betwist dat ze een vrouwonvriendelijke partij is. De schuldige is alweer vlug gevonden: “Het is mogelijk dat onze partij minder vrouwelijke dan mannelijke kiezers aantrekt, maar dat is dan vooral te wijten aan het beeld dat politieke tegenstanders en sommige media van het Vlaams Belang ophangen.”

Het VB verwijst naar “de ‘vrouw aan de haard’-leugens die jarenlang gretig werden verspreid” en het partijprogramma dat uitgebreid aandacht besteedt “aan de combinatie werk en gezin, de prijs van kinderopvang, onderwijs, de bijna onbetaalbare verzorging van onze ouderen in rusthuizen, het stijgende druggebruik bij onze kinderen en verkeersveiligheid. Stuk voor stuk aandachtspunten die ook vrouwen na aan het hart liggen. Zelfs inzake zogenaamde ‘harde’ thema’s, zoals immigratie en islamisering, blijkt het vrouwvriendelijk karakter van onze partij. Als enige partij in Vlaanderen verdedigen wij consequent de gelijkwaardigheid van man en vrouw tegen een opdringerige islam. Als enigen kanten wij ons tegen de hoofddoek – symbool van onderdrukking – en tegen gescheiden zwemuren voor moslimmeisjes.” Het VB verwijst ook naar de bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geïntroduceerde ‘vrouwenavonden’: vrouwelijke VB-mandatarissen organiseerden info-avonden over vrouwen en politiek. “Wat de studie van de KU Leuven dus ook moge beweren, in de feiten bewijst het Vlaams Belang net het tegendeel”, besluit het VB. Hoe je het verzet tegen het inrichten van aparte bijeenkomsten voor moslima’s combineert met het zelf inrichten van specifieke avonden voor vrouwen, is ons niet meteen duidelijk. Dat de vrouwvriendelijkheid van het VB stopt met het bekritiseren van de islam, is ook al een ongerijmdheid. Vorige woensdag werd er in het Antwerpse Stadspark door drieduizend orthodoxe Joden het Birkat Hachama-feest gevierd. Enkel door mannen omdat zij alleen die dag de eerste zonnestralen mogen opvangen. De vrouwen mogen hoogstens toekijken. We hebben geen VB’er gehoord die een opmerking maakte over deze achterstelling van vrouwen.

Het jongste ISPO-onderzoek (zie: http://soc.kuleuven.be/ceso/onderzoek/9/pdf/wie_stemt_op_welke_partij_2007__def_.pdf) leert ons echter nog meer dan de begrijpelijke afkeer van vrouwen voor machopartijen. Het onderzoek is afgenomen na de federale verkiezingen in 2007, en een eerste vaststelling is dat zaken als opleiding, beroep of leeftijd geen beduidend effect hebben op het stemgedrag. “Een hoge opleiding vormt in 2007 geen obstakel meer voor een stem op het Vlaams Belang”, luidt het in een samenvatting van de studie. Dat het VB daar nog niet mee uitgepakt heeft! Maar met samenvattingen is het natuurlijk altijd oppassen. Wie de details bekijkt ziet dat het aandeel hoger opgeleiden bij de VB-kiezers 11 % bedraagt, bij alle partijen samen is dat 29 %. Hoger opgeleiden laten zich overigens ook minder verleiden door de LDD (22 %). Wie zijn de VB-kiezers dan wel? Kiezers die “de wereld als uiterst complex aanzien, hun medemens wantrouwen, negatief staan ten aanzien van etnische minderheden, er autoritaire denkbeelden op nahouden en van de politiek vervreemd zijn.” Kortom, die het spiegelbeeld zijn van de VB-propaganda. LDD-kiezers zijn wat minder extreem dan VB-kiezers. Het VB is anderzijds ook de partij met de kiezers die het meest economisch progressief zijn. In het onderzoek gedefinieerd als kiezers die vinden “dat de vakbonden harder moeten optreden om de belangen van de arbeiders te verdedigen”, “arbeiders nog steeds achtergesteld worden” en “de staat moet tussenkomen om de economische ongelijkheid te verminderen”. Het VB haalt hierbij een score van 5,1. De SP.A komt uit op 4,8. Wil de SP.A op dit vlak stemmen terugwinnen van het VB, zal het op sociaal-economisch vlak toch wat radicaler uit de hoek moeten komen. Maar is dat aan de huidige generatie SP.A’ers besteed?

Het VB heeft de minste kiezers die pro België zijn, maar er is toch nog een aanzienlijk deel dat pro België is (het VB krijgt hierin een score van 3,9 terwijl het voor andere partijen varieert van 4,5 tot 6,1). Het VB is tenslotte de partij waarvan de kiezers het minst bereid zijn om met bepaalde acties bij te dragen aan een betere leefomgeving (zie blz. 19 van het ISPO-onderzoek). Niet echt een reden om fier over te zijn.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.

- Paaseieren rapen met Dewinter.
- Kinderrechten? Waar is dat voor nodig?
- Boek van Dewinter overal te koop.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

10-04-09

DE FACEBOOK'ERS VAN HET VB

Volgens het VRT-programma Terzake zou zowat de helft van de Vlaamse parlementsleden een pagina hebben op Facebook. Ze doen het daarbij gemiddeld beter dan de Belgen, waar toch al één op zes een Facebook-pagina heeft (zie: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.503780?mode=popupplayer). In het jongste nummer van het Vlaams Belang Magazine meldt het VB dat zij nu ook sociale netwerksites gebruikt zoals Facebook en Twitter. “Blijf via de RSS-feed constant op de hoogte van onze persberichten, zelfs op uw mobiele telefoon.”

The proof of the pudding is in the eating en bijgevolg keken we eens na wie van de VB-kandidaten voor de Europese Verkiezingen op Facebook aanwezig is. Voor die Europese verkiezingen mogen dertien effectieve kandidaten naar voor geschoven worden en acht plaatsvervangers, samen dus eenentwintig mensen. Maar omdat op de VB-lijst Philip Claeys en Marie-Rose Morel zowel bij de effectieven als bij de plaatsvervangers staan, houden we nog negentien VB’ers over. Daarvan zijn er vijf op Facebook aanwezig, zowat een kwart. In verhouding is dat meer dan bij de VB’ers in het Vlaams parlement, waar één op zes op Facebook zit. Op de Europese lijst zijn de Facebook’ers: Frank Vanhecke, Marie-Rose Morel, Rita De Bont, Barbara Pas en Hugo Coveliers. Het profiel van Barbara Pas is alleen voor haar Facebook-vrienden zichtbaar, en daar behoren wij dus niet bij. Dan maar over naar VLOTT-senator en -gemeenteraadslid Hugo Coveliers. Die heeft 64 vrienden verzameld op Facebook, met als opvallendste Bart Debie en zijn nieuw lief Valérie Seyns. Verder ook nog Janice Laureyssens, voorzitster van het VB-Borgerhout, en Barbara Bonte (foto 1), volgens Filip Dewinter “binnen dit en tien jaar (…) een belangrijke politica. Zowel voor mijn partij als voor de stad Antwerpen.” Dewinter waardeert in haar vooral “dat ze zo gedreven is”. Zij zit dus wél op Facebook, Dewinter niet uit vrees voor misbruik.

Rita De Bont, VB-parlementslid afkomstig uit de Vlaamse Volksbeweging (VVB), heeft 164 vrienden op Facebook. Ze heeft niet alleen meer VB-mandatarissen als Facebook-vriend dan welke andere VB-kandidaat op de Europese lijst ook, ze heeft ook de radicaalste vrienden met volk uit de NSV zoals Tom Van Grieken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090312), Yves Pernet (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6180722) en Arno D’hooghe (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6842504); uit de NJSV Alan Spanjaers; uit Voorpost Luc Vermeulen en Nick Van Mieghem; uit de VBJ Bert Deckers (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6568731). En verder VB’ers als Stijn Hiers (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/846/39) en Steven Creyelman (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5267267), intellectuelen die het pad leggen voor het VB als Matthias Storme en Johan Sanctorum, en een paar N-VA’ers  als Jan Jambon en Jef Eggermont (oud ODAL-groep, mislukte opvolger van de verboden VMO). Frank Vanhecke gebruikt Facebook om nieuwe artikels op zijn blog aan te kondigen. Onder zijn 101 Facebook-vrienden is er politiek gesproken één opvallende: Patrick Sessler van het Belgicistische Front National. En verder hebben we de indruk dat de Monica Lewinsky die vriend is van Frank Vanhecke niet dezelfde is als de Monica Lewinsky die de sigaar van Bill Clinton rook. Maar we kunnen ons natuurlijk vergissen.

Wie met kop en schouder uitsteekt boven de andere VB’ers op de Europese lijst is natuurlijk Marie-Rose Morel (foto 2). Met een vriendenboek met 385 vrienden en een andere met 1 212 vrienden. Blood and Honour’er en N-SA’er Dominiek Vandekeere is nog altijd Facebook-vriend van Marie-Rose Morel (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6388131 en http://aff.skynetblogs.be/post/6400443). De ontslagen VUB-professor Frank Thevissen is een andere vriend van Morel, maar de vriend die zich als ‘Balthazar Boma’ meldt, is hoogstens een stripfiguur. Sommige VB’ers kom je overigens op alle mogelijke VB-Facebooks tegen. Evert Hardeman bijvoorbeeld (foto 3), hoofdredacteur van de VBJ-magazines Vrij Vlaanderen en Breuklijn, VB-partijmedewerker op de loonlijst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en VB-gemeenteraadslid in Meise, met 334 Facebook-vrienden… Of de al genoemde Bert Deckers, VB-provincieraadslid en VB-partijmedewerker, met 453 Facebook-vrienden. Blijkbaar mensen die tijd zat hebben om zich daarmee bezig te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel, vb |  Facebook | | |  Print

09-04-09

GEEN NATIONALE 1-MEIMANIFESTATIE MEER, WEL EEN ‘FAMILIEDAG’ OP DIEZELFDE DATUM AAN DE SCHELDEKAAIEN IN ANTWERPEN

Volgens Bart Brinckman, vorige zaterdag in De Standaard, zet het VB de komende weken haar ‘sociale reflex’ in de etalage. “Als geen ander weet Dewinter dat zijn volkse kiezerskorps het hart ‘links’ draagt. Zijn partij moet het hebben van arbeiders, werklozen, leefloontrekkers. Dat volkse publiek raakt de jongste tijd verslingerd aan de vrolijke brombeer uit Oostende, het wil na al die jaren andere lucht opsnuiven. In chocoladeletters schildert Vlaams Belang zijn concurrent daarom af als een ultraliberaal, en dus als asociaal ratjetoe. Na Jean-Marie Dedeckers pleidooi om de Antwerpse Opelfabriek te sluiten, klonk er spontaan gejuich op het Belanghoofdkwartier. Als de voormalige judocoach zo blijft blunderen, hoeft het op 7 juni niet eens zo slecht af te lopen.”

Brinckman geeft een paar voorbeelden van de ‘sociale’ reflex van het VB. Zo voerde Dewinter laatst actie bij de Antwerpse Opel-vestiging en verwerpt het VB de beperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd. Maar het is natuurlijk niet omdat je met acht mensen en een paardenkop poseert voor een fotograaf aan de Opel-vestiging dat je de harten en het verstand van de Opel-werknemers verovert, en het VB is altijd al tegen een beperking van de werkloosheidsvergoeding in tijd geweest. Alleen is het VB tezelfdertijd ook voorstander van een strengere controle op de werkwilligheid, en promoot het VB een economie met een lagere loonkost, zodat het nog lang niet zeker is of werklozen zich “in de hangmatten van de sociale zekerheid” kunnen blijven verwarmen. Het lijkt er intussen op dat het VB alweer afstapt is van haar prille traditie van nationale 1-meimanifestaties, als middel om de symbolen van de socialistische beweging te kapen. Vorig jaar nam het VB die draad weer op met een nationale bijeenkomst op het Antwerpse Conscienceplein (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5729693 en http://aff.skynetblogs.be/post/5837568). Voor dit jaar is nog niets in die zin aangekondigd, wel is er op 1 mei terug een ‘familiedag’ aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Er zijn alvast tweeëntwintig vertrekplaatsen voor bussen uit heel Vlaanderen voorzien, bussen die elk onderweg nog een paar keer stoppen om desgevallend volk op te pikken, om zo de VB-troepen naar de Scheldekaaien in Antwerpen te brengen. Op de laatste familiedag van het VB, op 31 maart 2007 in Bobbejaanland, waren volgens het VB bijna 13 000 mensen aanwezig (foto).

De Antwerpse afdeling van de SP.A organiseert al jaren na afloop van de traditionele 1-meioptocht een familiefeest... aan de Scheldekaaien. Brengt de 1 meioptocht in Antwerpen een tienduizend mensen op de been, voor het SP.A-feest aan de Scheldekaaien blijven maar enkele honderden plakken. De eerste keer dat de SP(.A) op 1 mei haar tenten opzette aan de Scheldekaaien was het vlak aan Het Steen, en nogal wat mensen pendelden tussen dat feest en het feest van groepen links van de SP(.A) aan de Veemarkt. Het jaar daarop zette de SP(.A) haar tenten een heel eind verderop, zodat het minder vanzelfsprekend was bij beide 1-meifeesten langs te gaan. Intussen zijn de 1-meifeesten aan de Veemarkt passé. Deze keer komt de concurrentie van de extreemrechterzijde, en de kans is groot dat die meer volk naar de Scheldekaaien zal brengen. Al was het maar omdat de VB-bijeenkomst een nationale bijeenkomst is, en de Antwerpse socialisten hun vervolg aan de 1-meioptocht meer verspreid over de stad en de regio vieren. Maar die nuance dreigt natuurlijk verloren te gaan in de verslagen die je in de media zal vinden na 1 mei.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal |  Facebook | | |  Print

08-04-09

DE OPGEBLAZEN HEISA OVER HET BOEK VAN KOEN DILLEN (2)

De verklaring van De Groene Waterman in De Standaard en op hun website (zie: http://www.groenewaterman.be) volstaan niet voor Benno Barnard (foto 1), auteur en de laatste maanden fel in de weer tegen de blindheid van de ‘linkse kerk’ voor het gevaar van de islam. Waarvoor hij vrij spel krijgt in Knack, waar hij laatst bijvoorbeeld nog twee geestesgenoten met dezelfde kritiek ‘in debat’ met elkaar presenteerde, Joost Zwagerman en Wim Van Rooy. Joël De Ceulaer plaatst vandaag in Knack tegenover Barnard-geestesverwant Geert Van Istendael tenminste Lucas Catherine.

Volgens de VB-website heeft Benno Barnard onder meer aan De Standaard een vrije tribune bezorgd onder de titel Enkele woorden namens Voltaire. “De reactie van De Groene Waterman stelde Barnard naar eigen zeggen grondeloos teleur”, weet het VB dat meerdere keren citeert uit de opiniebijdrage van Benno Barnard… die nog niet in De Standaard is verschenen. Er wordt niet bij verteld dat de opiniebijdrage geweigerd zou zijn door De Standaard. Neen. Gezien het tijdstip van de opeenvolgende verklaringen is dat trouwens weinig waarschijnlijk. De opiniebijdrage is enkel maar naar onder meer De Standaard verstuurd, maar het VB kan er al wel uitgebreid uit citeren. Een rare bedoening. Als je wil dat een opiniebijdrage in een bepaalde krant gepubliceerd wordt, ga je de inhoud ervan toch niet vooraf weggeven aan een ander medium. Het parcours van de ‘linkse intellectueel’ Benno Barnard loopt de laatste maanden trouwens wel meer raar. Van de kritiek op de ‘linkse kerk’ die het gevaar van de islam niet zou willen inzien, gaat het naar het kritiekloos aansluiten bij de pro-Israël stellingnames van Joods Actueel, naar allerhartelijkste relaties met de onbekommerd rechtse Open VLD-politica Annick De Ridder (een nieuwe ‘Ward Beysen’ bij de Antwerpse Open VLD), enzoverder.

Als we het VB mogen geloven – en we willen dat best maar nogmaals: de opiniebijdrage is nog niet kunnen verschijnen in De Standaard – vindt Barnard het onbetamelijk dat de boeken van Dillen en Dewinter niet in alle boekhandels te vinden zijn. “Dillen en Dewinter verdedigen. Ik had nooit kunnen dromen dat ik zoiets noodzakelijk zou vinden”, zou Barnard besluiten. De onverwachte “dromen” van de ene zijn niet die van een ander. Maar los daarvan is er natuurlijk nog het economisch gegeven. Helaas moet elke boekhandel een keuze maken in het aanbod. Op de jaarlijkse Boekenbeurs liggen zo’n 60 000, voornamelijk Nederlandstalige, verschillende titels. Je kan niet verwachten dat elke boekhandel die allemaal in huis heeft. Wie echter VB-boeken wil, vindt die wel. Rechtstreeks bij uitgeverij Egmont of in bepaalde boekhandels. Neem nu Zeggen wat u denkt met een selectie van negentien toespraken van Filip Dewinter, toespraken enkel voor partijgenoten en dus niet zo propere lectuur (uitgeverij Egmont), Vlaanderen Onafhankelijk van VB-parlementslid Karim Van Overmeire (alweer uitgeverij Egmont) en zelfs Vlaanderen, mijn land, de biografie van oud-VMO-leider Bert Eriksson, in eigen beheer uitgegeven door kleinzoon Sven Eriksson (foto 2). We hebben ze alle drie in een boekhandel in de Antwerpse binnenstad gekocht.

  • Update. De opiniebijdrage van Benno Barnard die naar De Standaard is opgestuurd, en waar de VB-website gisteren al lustig uit citeerde, is vandaag integraal verschenen op de website van... Filip Dewinter. De Groene Waterman organiseert over de kwestie later nog een debat.

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

DE OPGEBLAZEN HEISA OVER HET BOEK VAN KOEN DILLEN (1)

Nadat Knack onthulde dat de ‘Vincent Gounod’ die François Mitterand – een biografie heeft geschreven, in feite VB-parlementslid Koen Dillen is (zie:  http://aff.skynetblogs.be/post/6848105), volgde in Knack nog een artikeltje over het boek en zijn auteur. Op 1 april (!) stond in de rubriek Off the record het zinnetje: “De linkse Antwerpse boekhandel De Groene Waterman nam het boek alvast uit de rekken, schreef Boekblad.” Koen Dillen rook zijn kans. In een ‘Open brief’ klaagde hij over “censuur in Vlaanderen”, en meer bepaald in De Groene Waterman. Alsof Dillen anders die linkse boekhandel wel binnenwandelt. Maar gisteren bleek dat het boek van ‘Vincent Gounod’ nooit in de rekken van De Groene Waterman heeft gestaan, en dus ook niet uit de rekken kon zijn gehaald. Het belette de zelfverklaarde linkse intellectueel Benno Barnard niet om uit te halen tegen De Groene Waterman.

Nadat bekend geraakte dat Vincent Gounod in feite Koen Dillen is, en die als Vincent Gounod positieve recensies kreeg voor zijn boek over François Mitterand, schreef men in VB-kringen dat die schuilnaam de enige mogelijkheid was om een boek geschreven door een VB’er onder de aandacht te krijgen. Lulkoek natuurlijk, getuige de hele voorpagina van Gazet van Antwerpen die Filip Dewinter kreeg voor zijn boek Inch’ Allah?. En het boek van 'Vincent Gounod' kreeg wel aandacht in de media, maar pas toen bekend geraakte dat 'Vincent Gounod' in feite Koen Dillen is, kreeg het boek massale aandacht in de pers. En het was nog niet gedaan. Na het verhaal in Knack van 1 april over De Groene Waterman schreef Koen Dillen een 'Open brief' aan De Groene Waterman, die op 3 april als persmededeling door het VB verspreid werd met als bovenste titel: Oproep aan intellectueel Vlaanderen om censuur aan te klagen. Koen Dillen klaagt in zijn brief dat De Groene Waterman hem niet censureert op grond van de inhoud van zijn boek, “anders had u het enkele maanden geleden niet in huis gehaald en zo lang te koop aangeboden”, maar omdat hij een VB’er is. Daarna volgt een lofzang voor de VPRO die geïntrigreerd was door de vraag waarom een VB’er in Vlaanderen een boek onder schuilnaam “moet” uitgeven, wijst Dillen erop dat uitgeverij Aspekt “een huis (is) dat zich niet bezondigt aan hokjesdenken”, merkt Dillen op dat enkele jaren geleden “de stalinistische hagiografie Een andere kijk op Stalin van de maoïst Ludo Martens” probleemloos in Vlaanderen verspreid werd “en zo hoort het ook”, zegt Dillen zelf begeesterd te zijn door zijn linkse hoogleraar Franse letterkunde Georges Adé, en wijst hij De Groene Waterman erop dat François Mitterand dweepte met ‘foute’ mensen.

“De zelfverklaarde Vlaamse intellectuelen spreken vol afschuw over boekverbrandingen in het nationaal-socialistische Duitsland, maar blijken in de praktijk een goede leerling van dat systeem. Anno 2009 worden boeken van politieke tegenstanders zelfs niet meer verbrand, ze worden gewoon niet uitgegeven. Aan de echte vrije intelectuelen in Vlaanderen, doe ik dan ook graag volgende oproep: maak van de gelegenheid gebruik om de dwaze censuur en de hedendaagse brandstapels aan te klagen”, besluit Dillen. Als men maar vaak genoeg herhaalt dat boeken van VB’ers niet uitgegeven geraken omdat ze VB’ers zijn, zal men het wel geloven? En plots de praktijken onder het nationaal-socialistisch Duitsland veroordelen maar in het Europees Parlement een negationist als Bruno Gollnisch verdedigen, is een andere rare hersenkronkel van Koen Dillen. De 'Open brief 'van Koen Dillen werd maandag gesignaleerd in De Standaard, en Koen Dillen kreeg er nog een interview bovenop. Gisteren ontdekte De Standaard dan dat het Mitterand-boek nooit in de rekken van De Groene Waterman stond. Zaakvoerster Diane Vangeneugden: “Het bewuste boek heeft nooit in de rekken gestaan. We hebben de biografie bij de publicatie niet centraal ingekocht. Maar omdat we het vanwege de positieve recensies het voordeel van de twijfel wilden geven, verkopen we het wel op bestelling. (…) Vlaams Belang-auteurs horen niet in ons profiel thuis als het gaat om negationistische of racistische propaganda. Maar we willen onze lezers niets voorknabbelen. We kiezen zo breed mogelijk, zodat ze zich een beeld kunnen vormen. Het islam-boek van Filip Dewinter verkopen we niet, Rechts voor de raap van Jean-Marie Dedecker dan weer wel.” Het blijft een hachelijke discussie, beseft ook De Groene Waterman. Welke boeken kan je op inhoudelijke of ideologische gronden weigeren? “Daarom hebben we bijvoorbeeld rond de romans van de Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline (die tijdens de Tweede Wereldoorlog felle antisemitische artikels schreef, zie: http://boeken.vpro.nl/personen/22544500/, nvdr.) een leesgroep opgezet. Het is nodig dat je de achtergrond van de auteur kent om dat oeuvre te lezen. We willen informeren, maar evengoed discussiëren en debatteren.”

En Koen Dillen zelf? Die is zich volop aan het voorbereiden op het leven als ex-Europarlementslid. In ’t Pallieterke schreef hij deze week naast een artikel over Nicolas Sarkozy in zijn vaste rubriek Si la France m’était contée, een volle bladzijde waarin hij – onder zijn schuilnaam Guitry – het boek van Dirk Verhofstadt over de Jodenvervolging onder paus Pius XII (zie: http://www.uitpers.be/boek_view.php?id=2213) bespreekt. Zeg maar: afkraakt. En die volle bladzijde is nog maar het eerste deel van zijn recensie. Volgende week: Joodse verdedigers van Pius XII.

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, dillen |  Facebook | | |  Print

07-04-09

NOSTALGIE

Gisteren wezen we hier nog terloops op het einde van de parlementaire loopbaan van VB’er Luk Van Nieuwenhuysen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6649889). Voorbije zondag werd in de Bornem een ‘ontbijtgesprek’ ingericht door de plaatselijke VB-afdeling, bedoeld als hulde aan Luk Van Nieuwenhuysen. Frank Vanhecke (foto 1), die ook uitgenodigd was voor het ontbijtgesprek, werd er meteen nostalgisch van.

Frank Vanhecke: “De partijpolitiek brengt niet altijd het mooiste in de mens boven, om het zacht uit te drukken. Maar Luk Van Nieuwenhuysen, dat is iets anders. Voor die man zou ik letterlijk mijn hand in het vuur steken. (…) Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik vandaag nu en dan tranen in mijn ogen kreeg bij de speech van Luk (…). Luk Van Nieuwenhuysen verkocht mij destijds, in oktober 1977, mijn eerste lidkaart van de pas opgerichte VNP (Vlaams-Nationale Partij, de voorloper van Vlaams Blok en Vlaams Belang). Ik was toen een bedeesd studentje, al gelukkig dat ik nu en dan eens mee mocht op plak- en schildertocht in Luk's R4-tje door nachtelijk Brussel, of dat ik 's avonds in de Uilenspiegel mee affiches mocht rollen of adressen voor gestencilde blaadjes als De Geus en Brussel-Brabant mocht schrijven. (…) Ik kan mij eigenlijk geen Vlaams Belang zonder Luk voorstellen. En ik ben zeker niet de enige.”

Om de trip met de teletijdmachine van professor Barabas (foto 2) compleet te maken, hebben we hier nog een fotootje van de jonge Frank Vanhecke als “bedeesd studentje” (foto 3). Op één van de beruchte ‘wandelingen’ van het Taal Actie Komitee (TAK). Frank Vanhecke kan zich geen Vlaams Belang voorstellen zonder Luk Van Nieuwenhuysen. Maar Luk is weg, toch uit het parlementair halfrond. En Luc is weg, wel niet uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers maar bij het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6868945). En Wim is weg (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4334667), je vindt hem quasi alleen nog in zijn winkeltje met heidense prullaria in de Antwerpse binnenstad (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/1025626). En Xavier (zie: http://www.youtube.com/watch?v=29H7_jnG6yg) is in geen velden en wegen meer te bekennen… Die laatste twee zijn verdwenen door de wisseling van generaties, de eerste twee omdat het verstand de bovenhand haalde. Frank Vanhecke gaat nog meer redenen krijgen om nostalgisch te worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke |  Facebook | | |  Print

06-04-09

LUC SEVENHANS (EX-VB) MAAKT DE REKENING

“Het Belang heeft twee keer de afspraak met de geschiedenis gemist. In 2004 waren we de grootste partij, hadden we een initiatief moeten nemen en minstens eens fatsoenlijk praten, toen CD&V ons uitnodigde. Onze partijtop deed de deur meteen dicht. In 2007 kregen we een nieuwe historische kans, toen we Jean-Marie Dedecker konden binnenhalen. Die flater schuift men nu in de schoenen van Frank Vanhecke, maar Annemans en Dewinter hebben minstens evenveel verantwoordelijkheid. Die twee geven een voorzitter net zoveel vrijheid als ze willen, daarover moet Bruno Valkeniers zich geen enkele illusie maken.” In De Standaard klapte dit weekend federaal volksvertegenwoordiger Luc Sevenhans uit de biecht nadat hij begin maart bekendmaakte op te stappen bij het VB.

Sevenhans bracht VB-voorzitter Bruno Valkeniers, overigens ook zijn oude baas bij Hesse-Noordnatie, persoonlijk op de hoogte van zijn ontslag. “Is er nog iets aan te doen”, vroeg Valkeniers. “Bruno, je hebt alles gedaan wat je kon”, antwoordde Sevenhans. “We hebben afgesproken om als grote mensen uiteen te gaan, zonder moddergooien. Als je twintig jaar lid bent, weet je genoeg”, zegt Sevenhans nog. Maar stilaan begint dat moddergooien toch. In ’t Pallieterke laat men geen gelegenheid voorbijgaan om erop te wijzen dat Sevenhans mee met de meerderheid stemde, en men signaleert Sevenhans ook bij bepaalde etentjes. Volgens Dewinter mikt Sevenhans op een schepenmandaat in zijn gemeente, Brasschaat. Sevenhans vraagt of dat zo vreemd is. “In 2006 haalde ik na de burgemeester de meeste voorkeurstemmen, dus dat ik in mijn gemeente ooit nog schepen word, is natuurlijk niet zo gek. Een andere partij? We zien wel, het was niet mijn bedoeling. Maar het zal CD&V of de N-VA zijn, met beiden voel ik me verwant.”

“Het incident over Congo (dat de rechtstreekse aanleiding was voor Sevenhans’ ontslag uit het VB, nvdr.) was voor mij geen detail. Mijn partij hield halsstarrig vast aan het verbod van Belgische militairen om in de ex-kolonie in te grijpen. Ik heb intern verschillende keren gepleit om dat te herzien. De oorlog in Congo heeft miljoenen levens gekost, wij mogen niet zomaar de andere kant opkijken. Dat ging over mijn geloofwaardigheid als defensiespecialist, want ik ben ervan overtuigd dat het Belgische leger in Oost-Congo echt levens kon redden. En ja, ik ben persoonlijk betrokken, mijn schoonfamilie heeft familiale banden met Congo. Ik heb toen openlijk aan de alarmbel getrokken in de media. Dat standpunt moest gewijzigd worden of ik zou mijn conclusies trekken. De harde vleugel rook bloed. Plots verscheen er in het partijblad een artikel van Francis Van den Eynde, een notoire hardliner, om te onderstrepen dat ons Congo-standpunt ongewijzigd bleef. Sevenhans had de erecode geschonden, hij had met de pers gepraat. Dus hij moest boeten en op zijn knieën om vergeving smeken. Sorry hoor, daar ben ik te oud voor geworden.”

“Het succes van Vlaams Belang heeft ons allemaal verblind, gedurende jaren. Ikzelf kon een parlementaire carrière uitbouwen en me bezighouden met wat me echt boeit: defensie. Vragen over ons programma, het zwart-witdiscours inzake migranten en de dogmatische communautaire uitgangspunten stelde ik niet. Net als iedere Belanger dreef ik mee op de wolk. Ik heb nooit enige zeg gehad in de partijbeginselen. Karel Dillen had dat uitgewerkt en was al een tijdje bezig als voorzitter van het Blok, toen ik via Gerolf Annemans - ook van Brasschaat - lid werd. Ik had een Volksunieverleden, en werd meteen een van de eerste tien lokale mandatarissen. Ik heb het Belang in onze gemeente uitgebouwd tot een serieuze partij, we worden er gerespecteerd. Onze fractie heeft zelfs de begroting goedgekeurd. Zonder dat cordon zaten we al lang in de meerderheid. Tegenover die lokale openheid houdt een nationale top ongelofelijk stug vast aan het partijprogramma, het minste compromis wordt verworpen. De waarheid is dat de top niet af wil van het cordon. Ze beschouwen een dertig jaar oud partijprogramma, dat door de feiten is achterhaald, als heilig, goed wetende dat ze zo nooit aan de bak zullen komen.”

Volgens Sevenhans is Filip Dewinter eerder “een links-liberale huisvader” en is Gerolf Annemans “de ijzeren arm”. “Elke vezel in die man gruwt van compromissen. Hij zal nooit een duimbreed toegeven op zijn idealen en is daar zelfs trots op. Zo heeft Karel Dillen het erin gepompt en zo wil Annemans sterven.” Het zou natuurlijk wel kunnen dat die mening - zacht voor Dewinter, hard voor Annemans - ingegeven is door enige rancune. Sevenhans is altijd een beschermeling geweest van en loopjongen voor Gerolf Annemans. Belangrijker is de vaststelling die De Standaard maakt dat Dewinter en Annemans intussen een dagje ouder worden. “Afgelopen woensdag maakte Dewinter een afgematte indruk in het Oosterweeldebat. 'De zwarte is grijs geworden', klonk het. 'Zelfs letterlijk.' Ook bij Annemans raakt de scherpte wat afgebot. De 'gouden generatie', die stichter wijlen Karel Dillen ooit charmeerde, heeft haar beste tijd gehad. Het wordt tijd voor nieuwe mensen.”

Maar voor nieuwe mensen is er geen plaats bij het VB. De vraag is niet of het VB op 7 juni minder stemmen zal halen dan de 24,2 % bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vijf jaar geleden, maar hoeveel procent minder ze deze keer zal halen. In elk geval zal het VB geen 32 zitjes meer te bieden hebben in het Vlaams parlement. Het is bij het VB tegenwoordig sauve qui peut. Gelukkig zijn er sommigen die niet langer azen op een parlementair mandaat, zoals Luk Van Nieuwenhuysen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6649889), of het zou nog meer drummen worden voor een plaatsje op de VB-banken in het Vlaams parlement.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, valkeniers |  Facebook | | |  Print

05-04-09

KLAGEN DAT ZE NIET AAN BOD KOMEN IN INFOTAINMENTPROGRAMMA'S. MAAR ALS ZE DE KANS KRIJGEN, PAKKEN ZE DIE NIET

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. Dit weekend besteden alle populaire kranten aandacht aan een reünie vrijdagavond in Knokke waarop alle laureates van de Miss België-verkiezing waren uitgenodigd. De oudste aanwezige miss was Miss België 1955, Rosette Ghislain. Van de jongste generatie Miss’en waren ze er allemaal van Miss België 2009, Zeynep Sever, tot Miss België 1992, Sandra Joine. Maar waar was Miss België 1991?

Ze gaat nochtans regelmatig naar bijeenkomsten van ex-Miss België’s. Maar vrijdag was ze blijkbaar verhinderd. Jammer. Bij het VB klagen ze steen en been over een cordon sanitaire in de media. Het cordon sanitaire in de politiek, dat willen ze nog wel koesteren. Ze zorgen wel zelf dat dat in stand blijft. Maar het cordon médiatique… Je zou ze het niet aangeven, maar bij het VB zijn ze pisnijdig dat ze niet uitgenodigd worden voor de lichte praatshows en spelprogramma’s waar anderen wel regelmatig hun opwachting maken. Met op kop Yves Leterme, zo bleek de voorbije week uit een parlementaire vraag van… het VB. Elf maal De Laatste Show, tienmaal Man bijt hond, zesmaal De Rode Loper… Het VB kwam de voorbije 2,5 jaar niet verder dan vier optredens in infotainmentprogramma’s, waarvan de helft dan nog voor Marie-Rose Morel – wat ook niet elke VB’er zal plezieren. De Standaard noteert dit weekend dan ook: “De afwezigheid van Belangers in infotainmentprogramma’s baart de partij veel zorgen. ‘Nooit kunnen we ons als gewone mensen laten zien’, luidt het. De herkenbaarheid van Vlaams Belangers staat op het spel. Jean-Marie Dedecker overspoelt daarentegen de media. Een deelname aan De slimste mens gaf de populariteit van N-VA-voorzitter Bart De Wever een superboost. Zeker de ‘nefaste rol’ van Woestijnvis moet het ontgelden. Eerder vroeg dan laat maakt de partij hier een zaak van.” Overigens is nooit een formele afspraak gemaakt voor een cordon médiatique. Showmensen houden zich niet echt bezig met politiek, maar ze willen wel een zeker inlevingsvermogen hebben met, zich gerust voelen in aanwezigheid van.

Maar terug naar vrijdagavond. Waar was Miss België 1991? In Het Laatste Nieuws kregen alle vrijdagavond aanwezige Miss’en minstens twee foto’s; in Het Nieuwsblad werden de tien opmerkelijkste Miss’en uitgebreid gefotografeerd. Tja. Daar heeft VB-senator en -gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, Miss België 1991 (foto 1), een kans laten liggen. Altijd maar klagen dat men de populaire media niet haalt – De Rode Loper zal vrijdagavond ongetwijfeld ook opnames gemaakt hebben – maar niet aanwezig zijn wanneer het moet. Zo win je geen verkiezingen. Of wilde Anke Van dermeersch met de verkiezingen op 7 juni in het vooruitzicht niet aan de grote klok hangen dat ze gestreden heeft voor het kroontje van Miss België? Wie de meest sexy kandidaat in stelling brengt, is allicht Groen!. Met Europa’s meest sexy vegetariër Fiona Dewaele (foto 2, zie: http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=742) zit Groen! goed. Tenzij Jean-Marie Dedecker nog voor een verrassing zorgt. Maar voorlopig zit dat er niet. Marc Didden noteerde vrijdag in De Morgen: “Nu we druppelsgewijs de tronies van hun kieskandidaten leren kennen wordt het zonder meer duidelijk dat de LDD geen partij is, maar een stroming van schorremorrie dat gewoon de ledenlijst heeft overgenomen van een wat uitbollende sm-club in Oosteeklo.” Waarvan akte.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

04-04-09

HET BELGISCHE FRONT NATIONAL (FN) IS VERONTWAARDIGD OVER JEAN-MARIE LE PEN, EN VICE-VERSA

Of het lentezonnetje er voor iets tussen zit weten we niet, maar het laatste persbericht van het Belgische Front National (FN) heeft onze wenkbrauwen stevig heen-en-weer doen gaan. Het FN-politbureau veroordeelt immers niemand minder dan 'geestelijk vader' Jean-Marie Le Pen. Omdat hij vorige week in het Europees Parlement de gaskamers een detail uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog noemde (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6845235). Jean-Marie Le Pen ligt nu op zijn beurt overhoop met het Belgische FN.

De plotse verontwaardiging van het Belgische FN, dertien jaar (!) nadat Le Pen al een gelijkaardige uitspraak deed, is niet alleen markant. Het is bovendien nogal ongeloofwaardig met een senator als Michel Delacroix in de rangen die ontslag diende te nemen als partijvoorzitter wegens het ridiculiseren van de Holocaust (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6415470), maar verder lid kon blijven en zelfs de man is waarop het FN rekent om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen op 7 juni (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6822109). Het persbericht over Le Pen werd overigens mee ondertekend door ondervoorzitter Patrick Sessler die zich in de jaren '80 al siegheilend liet fotograferen tijdens een 'Franco-bedevaart', omringd door de toenmalige fine fleur van het Europese neonazisme. (Foto 1: Jean-Marie Le Pen en Patrick Sessler, vriendschappelijk met elkaar omgaand op een foto die op 23 december 2008 nog gepubliceerd werd in een FN-publicatie. Foto 2: Sessler in Spanje.) In een ultieme poging zichzelf helemaal belachelijk te maken voegt het Belgische FN er in hetzelfde persbericht aan toe: "Le FN belge considère que l'histoire européenne du 20ème siècle a été meurtrie par deux totalitarismes odieux, le communisme et le national-socialisme. L'un et l'autre sont fils de la foncière barbarie socialiste." Zowel het communisme als het nazisme zijn volgens de malloten van het FN loten van dezelfde (socialistische) boom. Al een geluk dat we op het vaderlandse FN kunnen terugvallen voor alles verhelderende analyses als deze die de loop van de geschiedenis eindelijk in het juiste perspectief plaatst.

De veroordeling van Le Pen valt enkel te verklaren door de vrees voor het verliezen van de overheidsdotatie wegens (het goedkeuren van) racisme en negationisme. Het armlastige FN heeft die overheidsdotatie immers broodnodig. Vandaar dat en public afstand genomen van figuren als Le Pen en van het nazisme. Of iedereen in de partij dat een goed idee vindt, is maar de vraag. Of dit zal volstaan om het blazoen op te blinken, is al evenzeer twijfelachtig. Maar het heeft in ieder geval Jean-Marie Le Pen boos gemaakt. In een brief aan het Belgische FN zegt Le Pen dat hij en zijn FN "er meer dan genoeg van (hebben) dat de Férets, de Sesslers en de Huygens ons logo, onze naam en ons embleem gebruiken zonder onze instemming met als doel electoraal en financieel gewin, om ons vervolgens een ezelsstamp te geven." Le Pen wil dat de naam en het logo voorbehouden blijven voor zijn FN. Alles wat verwijst naar het originele FN, zoals de tricolore vlam in blauw-wit-rood bij de kopie in zwart-geel-rood, moeten weg van de publicaties van het Belgische FN. Het is zoveel als dat het Belgische FN zichzelf zou moeten opheffen, want het ontleent haar hele bestaan aan het een graantje meepikken van het imago van de Franse grote broer. En gisteren moesten ze bij het Belgische FN ook al vernemen dat het FN naast een nationaal nummer voor de verkiezingen op 7 juni grijpt omdat ze in Franstalig België met twee zijn om de naam FN te claimen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6822109).

Maar net zoals het Belgische FN nogal laat reageert op de gaskamers-uitspraak van Jean-Marie Le Pen, is de plotse verontwaardiging van Le Pen over het misbruik van de naam en het logo van zijn FN door het Belgische FN nogal bizar. Toen Le Pen op 30 januari vorig jaar in Brussel aanschoof voor een etentje bij het Belgische FN had hij blijkbaar geen probleem met het door het Belgische FN kopiëren van de naam en het logo van het Franse FN (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5532115).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, fn |  Facebook | | |  Print

03-04-09

VB-WATCHER OP ECOLO-LIJST

Er is niet alleen Mathias Danneels die als (oud-)journalist op de kieslijsten voor 7 juni staat (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6851559), in Franstalig België maakt veel meer ophef dan de zoveelste nieuwe LDD’er dat RTBF-journalist Jean-Claude Defossé kandidaat is op een Ecolo-lijst. Jean-Claude Defossé maakte onder andere de documentaire La face cachée du Vlaams Blok (zie: http://video.google.com/videoplay?docid=-4198910042830580654).

Jean-Claude Defossé is een begrip in Franstalig Belgïë. Deze intussen 68-jarige RTBF-reporter maakte naam als onderzoeksjournalist. Eind jaren tachtig met een reportagereeks over geldverkwisting door nutteloze openbare werken, later met reportages over de financiering van godsdiensten en van politieke partijen, het niet naar behoren werken van de media, en nog veel meer. Jean-Claude Defossé maakte ook ontluisterende reportages over het Vlaams Blok en het Belgische Front National. Actuele beelden vergeleek hij met opnames uit de tijd dat het VB en bevriende organisaties het nog niet nodig vonden zich salonfähig te gedragen. Met een draaiende camera viel Defossé binnen in het VB-hoofdkwartier in de Madoutoren in Brussel, en ontdekte zo dat negationist Roeland Raes er nog werkte (zie vanaf 2:50 in dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=N0UmjYiAfb0). Defossé filmde bijvoorbeeld ook wie allemaal naar het crematorium van Wilrijk kwam voor de begrafenis van oud-VMO-leider Bert Eriksson (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051014). Bij De Morgen hanteren ze wel eens de slogan ‘Gebeten om te weten’, maar die leuze is zeker ook van toepassing op Jean-Claude Defossé.

Jean-Claude Defossé wordt lijstduwer op de Brusselse lijst van Ecolo, en zal allicht ook nog een plaats krijgen op de Europese lijst van de Franstalige groenen. Ecolo doet het in de opiniepeilingen overigens bijzonder goed doet, maar dreigt tijdens de verkiezingscampagne zelf weg te deemsteren als de kiesstrijd zich toespitst op de vraag of de MR van Didier Reynders dan wel de PS van Elio Di Rupo de grootste partij wordt in Brussel en Wallonië.Vooral de PS tandenknarst bij het idee dat Defossé opkomt bij Ecolo. Defossé heeft wel één handicap: Defossé is een pseudoniem. Zijn echte familienaam is Dubié. Ecolo-senator Josy Dubié is trouwens zijn broer. Het wordt dus afwachten of de Franstalige kiezers de link gaan leggen tussen Defossé en Dubié. Ook als hij niet verkozen wordt, keert Jean-Claude Defossé nadien niet meer terug naar de RTBF.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print