31-05-09

STEMMEN TERUGWINNEN VAN HET VB EN DE LDD

Het is wachten tot Marc Swyngedouw en zijn ISPO-collega’s (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080708 en http://aff.skynetblogs.be/post/6883229) ons hun analyse van de stemmenverschuivingen bezorgen om met enige kennis van zaken over de uitslag van 7 juni te kunnen spreken, maar iedereen verwacht toch dat het VB stemmen zal verliezen aan de LDD en het N-VA. Allicht zal het VB ook stemmen terugwinnen van de LDD, maar globaal zal het VB stemmen verliezen aan de LDD en het N-VA. Het N-VA is dan nog een eerbaar alternatief, met de LDD zijn we al niet veel beter af – zo hebben ze het alvast ook in Franstalig België begrepen, zie: http://www.resistances.be/el2009r05.html. Beter is natuurlijk dat er stemmen teruggewonnen worden van het VB ten voordele van linkse en progressieve partijen. Lukt dat een beetje? Soms zou men durven denken van wel. Donderdag 21 mei vertelden Erik De Bruyn (SP.A-Rood), Bart Caron (Groen!) en Peter Mertens (PVDA+) er over in hun verkiezingscampagnedagboek.

Erik De Bruyn (foto 1, nr. 11 op de Antwerpse SP.a-lijst voor het Vlaams Parlement): “Vanochtend heb ik samen met Lin, en met Joppe en Ricky van Crown Cork, enkele uren campagne gevoerd op de feestmarkt in Deurne. Kameraden, geloof me, we komen nu écht in diep water. De reacties zijn overwegend positief. Er is een grote naambekendheid, blijken van herkenning en steun. Veel positieve reacties ook op het televisieoptreden van afgelopen zondag. Een tiental mensen vroeg vensteraffiches. Een Joegoslavische arbeider wil zich voluit inzetten en naar onze vergaderingen komen. Een koppel Chileense socialisten stond eerst weigerachtig toen ze zagen dat het SP.a was, omdat ze op een échte socialistische partij willen stemmen. We hebben uitgelegd hoe bij ons de vork aan de steel zit, dat wij de SP zijn in de SP.a. En we hebben hun stem met veel overtuiging teruggewonnen. Sorry kameraden van PVDA+.  Deurne op zich is even groot als Mechelen en rood en wijs genoeg om op zijn eentje een socialistische parlementair te leveren op voorwaarde dat het zich herpakt van de zwarte pest. En dat is volop aan het gebeuren.”

Bart Caron (foto 2, lijsttrekker van Groen! in West-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement) over een debat bij de West-Vlaamse regionale televisiezender WTV/Focus: “Daarin ging het onder meer over de armoede in ons land. En dat is een zeer ernstig probleem. 14,7 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Jean-Marie Dedecker vond het nodig de cijfers die ik aanhaalde in twijfel te trekken. Voor een koppel zou die grens op 1 800 euro liggen, wat volgens hem nog helemaal niet zo laag is. Leden van gezinnen waar het beschikbaar gezinsinkomen lager ligt dan 60 % van het mediane beschikbaar gezinsinkomen worden als arm beschouwd. Voor een alleenstaande is het bedrag 822 euro per maand. Voor een gezin met twee volwassenen is dat 1 233 euro, voor een alleenstaande moeder met twee kinderen 1 315 euro en voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen is dat 1 726 euro. De oplossing volgens Jean-Marie Dedecker? Schaf de onroerende voorheffing af voor de eerste woning, want daar wordt iedereen beter van, ook families in armoede ... Tja, beste Jean-Marie, het overgrote deel van deze mensen heeft geen eigen woning en dus heeft je voorstel weinig effect. Het zou vooral rijke mensen nog rijker maken.”

Peter Mertens (foto 3, lijsttrekker van de PVDA+ in Antwerpen voor het Vlaams Parlement en in heel Vlaanderen voor het Europees Parlement): “Na een interview van twee uur met Lex Moolenaar van Gazet Van Antwerpen trek ik (…) samen met Tine Van Rompuy en Kris Merckx en heel wat clowns naar het Feestival Social van het ACW in de Antwerpse binnenstad. (…) Een vijftiental mensen herkennen me van op De Zevende Dag of Terzake. ‘Ge hebt gesproken over 860 euro pensioen. Wel, ik ben 73 jaar en ik heb maar 720 euro pensioen. Ik moet gaan bijwerken als wc-madam’, zegt een oudere dame me. En dan klopt ze me op de schouders: ‘Maar ge moet vooral doordoen, want gij zijt nog een echte idealist.’ (…) Als ik op het Sint-Jansplein mijn fietsslot openmaak om naar huis te rijden, tikt er nog iemand op mijn schouders. Een kleerkastbrede gast. ‘Gij zijt de voorzitter van de PVDA, is het niet? Ik heb tien jaar lang bij de verkeerde partij gezeten’, zegt hij. ‘Ik zat bij het Vlaams Blok, maar ik ben geen racist. Ik heb veel Marokkaanse vrienden. Ik ga voor u stemmen deze keer. Dewinter gaat het niet leuk vinden, maar de PVDA is beter. Geeft er maar een lap op.’”

Natuurlijk zullen nog een pak mensen VB stemmen. Meer dan goed is voor Vlaanderen en voor die mensen zelf. Maar de begeestering om voor het VB te stemmen lijkt verdwenen te zijn. Toch als we de VB-meeting vrijdagavond in Schoten, in het kader van hun Tenttoer 2009, als criterium mogen nemen. Morgen daarover hier een verslagje.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, 7 juni |  Facebook | | |  Print

30-05-09

DE WINTER TEGEN DEWINTER

De echtgenoot van Groen!-boegbeeld Mieke Vogels heet De Winter, Willy De Winter. Naar verluidt zorgt dat wel eens voor verwarring als Willy De Winter thuis de telefoon opneemt, en mensen denken dat ze bij Filip Dewinter zijn terechtgekomen. Willy De Winter is zelf niet actief in de politiek. Een andere De Winter is wél actief in de politiek en zelfs kandidaat op 7 juni, Mich De Winter. De man is 29 jaar, Leuvenaar en in het dagelijkse leven leraar geschiedenis aan het Heilig Hartcollege in Halle. Politiek is hij actief bij de SP.A. Hij is voorzitter van Animo in Leuven, de jongerenbeweging van de SP.A.

De man is als jongerenvoorzitter aan zichzelf verplicht om origineel uit de hoek te komen in deze campagne. Vandaar het idee om de affiche hiernaast te maken in antwoord op de affiches van die andere Dewinter (klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Dat De Winter andere ideeën heeft dan Dewinter blijkt niet alleen uit het aanvaarden van een multiculturele samenleving versus de wens van een homogeen blank Vlaanderen. Mich De Winter bijvoorbeeld wijst zijn leerlingen erop dat het recht om te gaan stemmen niet zo vanzelfsprekend is. Er zijn doden gevallen om het algemeen enkelvoudig stemrecht te bekomen (zie: http://www.animoleuven.be/start.php?page=teksten_herdenking_2007). Bij het VB zijn ze daarentegen niet gelukkig met het algemeen enkelvoudig stemrecht. Daar pleiten ze voor meer stemmen voor sommigen dan voor anderen. Nu niet meer stemmen voor wie meer geld en aanzien heeft, maar voor wie kinderen heeft. Hoe meer kinderen, hoe meer stemmen. Je zal maar eens geen kinderen kúnnen krijgen.

En aan de strijd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht moet volgens het VB niet teveel herinnerd worden. Toen de SP (de partij heette toen nog niet SP.A) in 1998 in Borgerhout de doden daar gevallen in de strijd voor het algemeen stemrecht wilde herdenken met een herdenkingsplaat, op een sokkel van een meter of zo hoog op een pleintje, trok VB-medeoprichter Wim Verreycken er tegen van leer als was het een in een beschermd natuurgebied illegaal gebouwde villa. Op de herdenkingsplaat stond overigens geen verwijzing naar de SP, wel was de plaat ingehuldigd met een kleine SP-manifestatie. Toen de herdenkingsplaat niet vlug genoeg verwijderd werd naar de zin van de Verreykens (zoon Rob Verreycken trok er ook tegen van leer) haalden ‘onbekenden’ de herdenkingsplaat van de sokkel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060827).

In Gazet van Antwerpen zegt Dewinter dat de parodie op zijn affiche behoort bij de verkiezingsfolklore. Dewinter gaat er geen klacht tegen neerleggen. In een chatsessie bij dezelfde krant eerder deze week antwoordde Filip Dewinter overigens positief op de vraag of hij echt denkt dat het Vlaams Belang ooit deel zal uitmaken van een regering. Dewinter:  "Oh ja, wij zullen ooit in de regering stappen. (...) Wees gerust, we hebben de tijd en de tijd speelt in ons voordeel!" Wedden dat het VB nog vlugger tot de verkiezingsfolklore gaat behoren dan dat de partij in een regering wordt opgenomen?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 7 juni |  Facebook | | |  Print

29-05-09

DE BESTE LETTERTYPES EN FILMPJES ZIJN AL BEKEND

“SLP heeft al gewonnen”, kopte De Standaard gisteren. Bij verder lezen blijkt de partij van Geert Lambert bij een in typografie gespecialiseerde website als beste uit de bus te zijn gekomen qua keuze van lettertype voor hun affiches (zie: http://www.fontshop.be/details.php?entry=384). Of dat zal helpen om de SLP over de kiesdrempel te halen, is nog wat anders. Maar natuurlijk liever mooie dan lelijke affiches. Niet vermeld in De Standaard, maar de PvdA+ werd op dezelfde website ook geprezen voor hun goede keuze. “Humanist designs correspond with their ideology, so good choices altogether.” Naar onze bescheiden mening is de keuze van lettertype bij de VB- en LDD-affiches echter ook overeenkomstig hun ideologie. De specialisten noemen het draken van lettertypes. “Brutaal”, is hun mening over het lettertype dat het VB bezigt; “ouderwetse discostijl” is het oordeel over het – inderdaad afschuwelijke, door Wim Schamp gekozen – lettertype bij de LDD. Dat is minder flatterend, maar is dat ook niet “overeenkomstig hun ideologie”? 

Met de filmpjes die ze bij het VB en de LDD maken voor ‘De Minuut’ bij De Standaard online wil het ook niet lukken. In een poging om de kiescampagne en de De Standaard-website te ‘verleuken’ krijgen alle partijen de kans om in één minuut tijd hun programma te verduidelijken. De Standaard online plaatst elke dag weer de filmpjes van twee verschillende partijen tegenover elkaar, en de geregistreerde bezoekers van De Standaard online mogen dan beslissen wie ’s anderendaags opnieuw op de website mag. Bij het VB dachten ze slim te zijn en stuurden ze de jonge blonde Barbara Bonte (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6895137 en http://aff.skynetblogs.be/post/6903961) naar de opname van zo’n filmpje, maar het kind verloor het pleit van Luckas Vander Taelen (Groen!, foto 1). Behalve haar looks gooide Barbara Bonte (foto 2) nog als argument in het filmpje dat met haar en het VB nooit zo’n moderne en dure kunst zou aangekocht worden als het Vlaams Parlement onlangs deed (zie:  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090520_001). Maar het hielp niet, spijts een oproep op haar eigen website en de VB-verkiezingswebsite kreeg ze maar 21 % van de stemmers achter zich. Dat is misschien meer dan het VB op 7 juni haalt, maar dat is dan ook alles.

Woensdag mocht het VB het opnieuw opnemen tegen Luckas Vander Taelen, en alweer viel de keuze op een blonde vamp. Deze keer was Anke Van dermeersch (foto 3) de uitverkorene, en zij pronkte voor de deuren van het Vlaams Parlement met één van de knalgele Lange Snuit-camions waarmee het VB in deze verkiezingscampagne uitpakt. Met dank aan Freddy Van Gaever (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7010597). Anke Van dermeersch legde uit dat het Vlaams Parlement meer ambitie moet vertonen, en dat zijzelf alvast met veel ambitie naar het Vlaams Parlement trekt. Eerst zien en dan pas geloven natuurlijk. De bezoekers van De Standaard online waren alvast niet overtuigd en hielden het filmpje van Anke Van dermeersch niet langer dan één dag online. Voor Freddy Van Gaever was er overigens nog een bijrolletje in het filmpje weggelegd. Hij stond ‘toevallig’ aan de ingang van het Vlaams Parlement als de opname gebeurde, en toen Anke Van dermeersch dat ontdekte kreeg Van Gaever nog een dikke zoen van Van dermeersch (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090527_001&kanaalid=777). Wat Van Gaever daar deed anders dan naar zijn camion kijken, is niet duidelijk. Van Gaever is immers geen Vlaams Parlementslid maar (gecoöpteerd) senator in het federale parlement.

Eerlijkheidshalve moeten we er wel aan toevoegen dat Luckas Vander Taelen (Groen!-schepen in Vorst) met zijn filmpje voorlopig al alle duels gewonnen heeft. Hij speelde Joke Schauvliege (CD&V), Mark Demesmaeker (N-VA), Annelien Coorevits (Open VLD), Anne De Baetselier (LDD) en nog een paar anderen naar huis. Als het op smaak en creativiteit aankomt, winnen de kleine(re) partijen wel. Als er desondanks andere partijen zijn die beter scoren op 7 juni, is het dan omdat de bevolking toch kiest om ‘inhoud’ spijts de spelletjes en formats in de media? Hoe langer we over deze verkiezingscampagne nadenken, hoe meer we er een punthoofd van krijgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

28-05-09

HET GAZET VAN ANTWERPEN-RAPPORT: JAN PENRIS IS DE BESTE (VAN DE ANTWERPSE VB’ERS)

Nog even terugblikken en dan volle kracht vooruit naar 7 juni. We somden hier al de absolute nullen op bij de VB’ers die vanuit de provincie Antwerpen in het Vlaams Parlement zetelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7003055). Eén van hen liet ons intussen weten dat hij laatst ook op de Oostfrontersherdenking in Stekene was. We hebben ons artikel dan ook daarmee aangevuld. Uit een andere bron vernamen we dan weer dat er dit jaar in Stekene minder volk was dan voorgaande jaren. Absoluut gebuisd voor hun parlementair werk, maar zelfs bij een dalend aantal getrouwen zijn ze bij een herdenking van de Vlamingen die samen met de nazi's vochten!

Vandaag het betere parlementair werk, al is dat natuurlijk relatief. Marie-Rose Morel (36 j.) wordt immers in het Gazet van Antwerpen-rapport gebuisd. In de rapporten van De Standaard en De Morgen was het trouwens niet anders. Volgens Gazet van Antwerpen misprijst Marie-Rose Morel het Vlaams Parlement. “Een mediagenieke raspolitica, een goede debatster, die daar binnen het Vlaams Parlement veel te weinig heeft mij gedaan. Erger, zij misprijst het.“ De mediabelangstelling voor Marie-Rose Morel is omgekeerd evenredig met haar inzet als Vlaams parlementslid. Marleen Van den Eynde (43 j., foto 1) krijgt in Gazet van Antwerpen net de helft van de punten, bij de andere kranten is ook zij gebuisd. “Ze werd een paar keer teruggefloten omdat zij in haar enthousiasme de partijlijn uit het oog verloor”, weet Gazet van Antwerpen. Filip Dewinter bevestigde dit in De Standaard: “Heeft zich helemaal vastgebeten in milieudossiers. Soms gaat ze iets te ver en moeten we haar terugfluiten.” Bij het VB zijn ze wel bekommerd over het milieu, maar men mag daar vooral niet te ver in gaan. Dat bleek vorige week trouwens ook uit een televisiedebat met Bruno Valkeniers.

Luk Van Nieuwenhuysen (56 j., zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6649889) krijgt van Gazet van Antwerpen ook net de helft van de punten. Maar veel hebben ze in de provincie Antwerpenaar niet gehad aan deze man uit Bornem: “Een parlementair die de faciliteitengemeenten en de taalwetgeving (en de inbreuken daarop) alert volgt. Voor andere thema’s heeft hij weinig of geen belangstelling.” Marijke Dillen (49 j.) en Filip Dewinter (46 j., foto 2) krijgen van Gazet van Antwerpen elk een 12 op 20. Uit het commentaar blijkt waardering voor Marijke Dillen: “Een hardwerkend parlementslid dat met kennis van zaken spreekt over de welzijnssector. Niet de vlotste spreekster, maar kan het de minister toch moeilijk maken. Stelt zich minder negatief op dan de gemiddelde Vlaams Belanger.” Over Filip Dewinter is men minder positief: “Een politiek talent, verbaal zeer goed, maar alleen in de plenaire vergadering wanneer de tv-camera’s er zijn. Was in de periode 1999 – 2004 sterker dan afgelopen legislatuur. Doet de meerderheid nog zelden pijn. Zoekt naar zijn tweede adem na de nederlaag tegen Patrick Janssens in 2006. Op hét Antwerpse dossier, de Oosterweelverbinding, heeft hij eigenlijk niet kunnen wegen.”

Jan Penris (45 j., foto 3) krijgt één punt meer dan zijn baas en is daarmee de beste Antwerpse VB’er. “Hij werkt hard, kent zijn dossiers, en spreekt consistent, al gaat dat soms gepaard met een paar decibels te veel. (…) Wanneer hij het woord neemt, wordt er geluisterd. Ook zijn commissievoorzittersschap (van de commissie Wonen, nvdr.) vult hij goed in. Heeft ook uitstekende contacten buiten het parlement.” Is het op een persconferentie van het VB-Antwerpen of op een zitdag van Filip Dewinter, altijd zie je Penris in de buurt van Dewinter. We weten nu waarom: er moet toch ene slimme in de buurt zijn. De Standaard schreef: “Dewinter laat hem (…) opdraven telkens als het voor hemzelf iets te technisch en te moeilijk wordt.” Penris is echter klein van gestalte, als je hem ziet denk je dat hij een kabouter is. En hij heeft een stemgeluid dat – dixit voormalig journalist, auteur en toneelschrijver Bert Verhoye – het best kan vergeleken worden met dat van een kaketoe. Desondanks leidt Penris regelmatig de samenzang bij cantussen van de NSV en andere organisaties (zie: http://www.blokbuster.be/site/bb/htdocs/modules/news/arti...).

Voor de volledigheid: ex-VB’er, tegenwoordig LDD’er, Jurgen Verstrepen (42 j.) kreeg in Gazet van Antwerpen maar net de helft van de punten. “Veel geblaat en weinig wol. Komt zeer veel tussen – vooral over media – maar inhoudelijk is het niet altijd top. Dossiers instuderen is niet zijn ding. Komt te vaak populistisch en opportunistisch uit de hoek. Wordt daarom niet serieus genomen. Partijvoorzitter Dedecker had in Antwerpen liever een andere lijsttrekker gehad. Dat zegt veel over Verstrepen.” Kortom, nog een Vlaams parlementslid dat niet waard is terug te keren naar het Vlaams Parlement maar er desondanks terug zal zetelen. Beste Antwerps parlementslid is volgens Gazet van Antwerpen Rudy Daems (Groen!, 45 j., 16/20), maar hij stopt ermee.  “Een groot verlies voor de politiek en voor Groen! in het bijzonder. Bracht een meerwaarde in het Vlaams parlement en was een voorbeeld voor de collega’s.” De gedegouteerden gaan weg, de degoutanten blijven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, 7 juni |  Facebook | | |  Print

27-05-09

DE SELECTIEVE VERONTWAARDIGING VAN HET VB EN DE INVLOED VAN HET VB OP DE CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Filip Dewinter heeft een “eerste FDW-internetverkiezingsclip” laten verspreiden. Thema is criminaliteit, misdaad en onveiligheid. Een gemaskerde man probeert in een parkeergarage in een auto in te breken (foto), Filip Dewinter komt aangewandeld en de inbreker gaat op de loop. Zo simpel is dat: met Dewinter is de criminaliteit op minder dan 12 seconden verdwenen (zie: http://www.youtube.com/watch?v=7Lw3mW1KEYk&feature=player_embedded).

Het VB beweert niet aan de zijkant van de politiek te staan, maar een aantal thema’s op de agenda gezet te hebben en zo te wegen op het beleid. En critici beweren wel eens dat de traditionele politici zich laten opjagen door het VB. Wat is er van aan bij de criminaliteitsbestrijding? De Gentse professor Patrick Hebberecht, hoogleraar criminologie en rechtssociologie, en directeur van een gelijknamige onderzoeksgroep, gaf in 2006 een aantal lezingen aan de Vrije Universiteit Brussel waarbij één van de thema’s was: de invloed van het Vlaams Blok/Vlaams Belang op de misdaadcontrole de jongste jaren. Voor een vorig jaar verschenen boek in de reeks Criminologische studies werkte Hebberecht zijn nota’s bij (zie: http://www.aspeditions.be/article.aspx?article_id=DEVERP216M).

Pagina’s lang somt Patrick Hebberecht eerst alle VB-voorstellen op. Het is best indrukwekkend wat het VB al bijeengeschreven heeft over criminaliteitsbestrijding, maar het is ook selectief. Patrick Hebberecht: “Niet de criminaliteit en onveiligheid in het algemeen, maar welbepaalde delictstypes en de onveiligheidsgevoelens die ze bij de bevolking teweegbrengen vormen voor het Vlaams Belang een zeer ernstig probleem. (…) Zo schenken zij geen aandacht aan verschillende vormen van witteboordencriminaliteit zoals fiscale, financiële en economische misdrijven, tenzij deze delicten in verband kunnen gebracht worden met corrupte praktijken van politici en ambtenaren. (Seksuele) geweldsdelicten gepleegd tussen bekenden, krijgen amper aandacht. Uit hun geschriften blijkt geen ernstige bezorgdheid omtrent kinder-, vrouwen- en oudermishandeling. Evenmin hebben zij bijzondere aandacht voor ongewenste seksuele intimiteiten. Vrouwenmishandeling wordt bij hen de laatste jaren eenzijdig geassocieerd met de islam. Het overmatig gebruik en misbruik van legale drugs (alcohol, geneesmiddelen) vormen voor hen geen bijzonder probleem. Ernstige verkeersinbreuken maken hen niet bezorgd. Ook over het voetbalgeweld en -vandalisme, vooral gepleegd door autochtonen, wordt gezwegen. Het racisme en de discriminatie ten aanzien van mensen van vreemde origine kunnen niet op hun begrip rekenen.”

“Het betoog over misdaad, onveiligheid en harde misdaadcontrole van het Vlaams Blok/Vlaams Belang heeft een duidelijk strategisch politiek-ideologisch belang voor deze partij”, weet Hebberecht. Enerzijds kiest het VB voor een ‘solidaristische’ gemeenschap, “een organische structuur van kleinere en grotere gemeenschappen die opgaan in één harmonische entiteit” en die heeft “een sterke staat” nodig. “De staat kan alleen maar een autoritaire staat zijn. De concrete criminaliteits- en onveiligheidsproblemen doen er niet toe.” Door de associatie die het VB anderzijds van misdaad en onveiligheid met vreemdelingen maakt “kan de partij haar politiek-ideologische voorkeur voor een cultureel homogeen Vlaanderen ingang doen vinden bij een breder publiek.” Maar heeft het VB intussen invloed gehad op de misdaadcontrole de voorbije jaren. Niet, zegt Patrick Hebberecht, als het gaat over “de decriminalisering van euthanasie, de wijziging van de drugswetgeving, de verdere uitbreiding van de racisme- en discriminatiewetgeving, de sterkere criminalisering van partnergeweld en het agressievere verkeersstrafrecht.” Anderzijds werden fiscale fraude en andere vormen van witteboordcriminaliteit gedecriminaliseerd, maar daar kwam weinig protest tegen van het VB.

De invloed van het VB op de bevolking en de overheid moet niet overschat worden, meent Patrick Hebberecht. “Ook zonder deze extreemrechtse partij zou een deel van de bevolking meer bestraffend zijn ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën misdadigers. Ook zonder de invloed van het Vlaams Blok/Vlaams Belang zou het beleid inzake misdaadbestrijding van de federale overheid en van bepaalde lokale overheden in een meer repressieve, autoritaire en moreel conservatieve richting geëvolueerd zijn.” Volgens Hebberecht is de meer repressieve aanpak vooral het gevolg van de “neoliberale globalisering” en de economische crisis (reeds vóór de jongste bankcrisis en wat daarna kwam, red.). In tijden waarin de overheid minder geld kan vrijmaken voor een preventieve aanpak, neemt de roep om een meer repressieve aanpak toe. “Het Vlaams Blok/Vlaams Belang versterkt, oriënteert en geeft mee inhoud aan deze grotere strafbehoefte van delen van de bevolking en aan een meer repressieve en autoritaire misdaadcontrole” maar is niet de oorzaak van deze wending.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

“BELGIË MOET MEER DOEN TEGEN RACISME EN RECHTSEXTREMISME”

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) meent dat België meer moet ondernemen tegen racisme, ook in het politiek discours, en tegen discriminatie. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport van het ECRI dat werd opgericht door de Raad van Europa.

Het ECRI monitort het respect voor de mensenrechten en specialiseert zich daarbij op het vlak van racisme en intolerantie. Het is samengesteld uit onafhankelijke leden. Volgens het ECRI is er sinds het vorige rapport van januari 2004 op verschillende terreinen vooruitgang geboekt in België, maar er zijn een aantal onderwerpen die aanleiding geven tot bezorgdheid. Ondanks de maatregelen die door de overheid worden genomen, blijven extreemrechtse partijen hun racistische, antisemitische, islamofobe en xenofobe propaganda verspreiden. In België zijn er overigens niet alleen extreemrechtse maar ook neonazi-groeperingen actief, zo merkt het rapport op dat ook verwijst naar de oproep van tientallen Vlaamse vooraanstaanden die de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie vorig jaar opriepen om te stoppen met de zelfverklaarde onmacht tegen groeperingen als Blood and Honour Vlaanderen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6353724). .

Het rapport stelt vast er de voorbije jaren een scherpe stijging was van racistische websites en discussiefora. “Dat klimaat is één van de redenen van de aanhoudende incidenten van racistisch geweld in België.” Er wordt ook verwezen naar herhaalde rapporten die melden dat racistisch gemotiveerd gedrag van de politie niet genoeg aandacht krijgt en niet wordt bestraft. Het ECRI haalt ook de aanhoudende (on)rechtstreekse discriminatie aan op het vlak van tewerkstelling, de toegang tot de woningmarkt en op het vlak van de publieke dienstverlening.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

26-05-09

DEWINTER CITEERT (GEWEZEN) COMMUNIST OP VB-VERKIEZINGSCONGRES

Menig VB-kandidaat voor 7 juni voelde zich de batterijen opgeladen na het VB-verkiezingscongres vorige zondag. De Antwerpse Stadsschouwburg was dan ook tot in de nok gevuld met zo’n 2 000 VB-militanten. Een week eerder kreeg de Open VLD dezelfde zaal voor haar verkiezingscongres maar voor de helft gevuld. Alle VB-lijsttrekkers mochten speechen, maar het was natuurlijk Filip Dewinter die de show stal. Hij mocht onthullen dat onder elke stoel een pancarte stak, en als alle pancartes in de lucht werden gehouden kreeg je de VB-slogan ‘Dit is ONS land’ te lezen. Ambiance! Maar er is meer. Filip Dewinter (foto): “Met deze slogan gaan we naar de verkiezingen. Met deze slogan gaan we de Vlamingen overtuigen van ons gelijk. (…) Met deze slogan gaan we op 7 juni de verkiezingen winnen!” Of het VB de 24 % van vijf jaar geleden op 7 juni zal evenaren, zullen we dan wel zien. Het is de bedoeling (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6973601), maar in de voor het VB beste opiniepeiling scoort het 8 % minder.

Zolang het nog geen 7 juni is, kan er nog gelachen worden. Dewinter vroeg de VB-congresgangers: “Hebt u vorige week de beelden op TV gezien van Leterme in de Matongéwijk? ‘Hier begrijpen en appreciëren de mensen mij’, zei Leterme. Alleen tussen de Afrikanen in de Matongéwijk in Brussel vindt Leterme nog een enthousiaste aanhang. Na Idi Amin Dada, Bokassa en Mobutu hebben de Afrikanen een nieuwe leider: Leterme. Ze mogen hem hebben en misschien moet Leterme het maar eens proberen als premier in Oeganda, de Centraal-Afrikaanse republiek of in Zaïre maar hier in Vlaanderen is hij na het kiezersbedrog van het kartel CD&V/N-VA alleszins niet meer welkom! (…) Wat heeft het kartel CD&V/N-VA de voorbije vijf jaar gerealiseerd? Helemaal niets! 0 op 10! Eén ding weet ik echter zeker. (…) Toen Karel Dillen er aan begon in 1978 kozen nauwelijks vier à vijf procent van de Vlamingen voor Vlaamse onafhankelijkheid. Dat vandaag de helft van de Vlaamse bevolking de Vlaamse onafhankelijkheidsidee ondersteunt, is wellicht onze belangrijkste politieke overwinning ooit.” Dewinter is hier natuurlijk intellectueel oneerlijk. Hij vergelijkt vijf jaar CD&V/N-VA met dertig jaar VB, waarbij alle 'verdiensten' niet eens op rekening van het VB mogen geschreven worden. In diezelfde dertig jaar zijn daarenboven wel, vooral op aansturen van diezelfde CD&V en de voorloper van de N-VA, de Volksunie, de staatshervormingen van 1980, 1988, 1993 en 2001-2003 gerealiseerd (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatshervorming_(Belgi%C3%AB)).

Dewinter was intellectueel ook oneerlijk als hij “de communist Jef Turf” citeerde. Dewinter: “Eigen Volk Eerst heeft niets met racisme of xenofobie te maken. Mag ik terzake de communist Jef Turf citeren die onlangs in een interview zei: ‘Het is normaal dat men in de eerste plaats solidariteit organiseert binnen het eigen volk… Solidariteit met het eigen volk is trouwens het begin van elke linkse politiek. Het is de prioriteit van ieder volk om eerst zijn eigen noden te bestrijden. Blijkbaar geldt dit overal maar niet in Vlaanderen, waar erge noden blijven bestaan terwijl men aanvaardt dat grootsscheepse ongecontroleerde hulp elders wordt besteed.’ De communist Jef Turf heeft overschot van gelijk.” Jef Turf stond weliswaar lange tijd bekend als een communist maar werd in 1988 (dik twintig jaar geleden!) na een conflict uit de Kommunistische Partij (KP) gezet (zie:  http://www.ethesis.net/jef_turf/jef_turf_inhoud.htm). De Antwerpse KP-afdeling roept tegenwoordig op om voor de PvdA+ te stemmen (zie: http://www.kp-online.be/cgi-bin/ufds/ufds.cgi?db=data/standpunten.txt&ini=standpunten.ini&option=onerec&recnr=1240833401), in samenspraak met de nationale KP-stuurgroep, en in Vlaams-Brabant staan twee mensen als 'KP-kandidaten' op de lijst van de PvdA+. Dát is het KP-standpunt, en niet wat een verloren gelopen man debiteert in het boekje De Vlaamse republiek: van utopie tot project. Overigens tot gruwel van rechtse krachten die zeggen na het lezen “van de vele uithalen tegen het neoliberalisme in De Vlaamse Republiek” te willen uitwijken naar het buitenland voor “het geval de Dietse Direct-Democratische Republeik (DDDR) hier zou uitbreken” (zie: http://lvb.net/item/6990). Maar Jef Turf communist? Dat was zo in het verleden, en is nu nog enkel zo voor wie hem zo wil citeren met het oog op het eigen rechts project.

Vanzelfsprekend viel Dewinter in zijn speech ook uit tegen de islam en de moslims. Een aantal VB’ers gniffelden toen ze zagen dat alle televisiecamera’s draaiden toen Dewinter zei: “Op de vraag waar is de poen van uw pensioen ligt het antwoord voor de hand: in de pocket van Mohammed!” Merkwaardig is anders wel dat Dewinter zijn jongste trouvaille niet herhaalde. In Het Nieuwsblad zei hij zaterdag: “Ik heb het woord letter per letter ontcijferd, moslim wil eigenlijk zeggen: Met Ons Samen Leven Is Moeilijk.” Op het VB-congres zou Dewinter daar anders wel succes mee gehad hebben.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 7 juni |  Facebook | | |  Print

FILIP DEWINTER, JURGEN VERSTREPEN, ANNICK DE RIDDER EN ANDEREN EEN RODE NEUS GEZET

Volgens een veel bekeken YouTube-filmpje zou bij ons één op drie mensen met een rode clownsneus rondlopen (zie: http://www.youtube.com/watch?v=age9ijyoEk0, het filmpje is intussen ook op Garage TV en soortgelijke sites te vinden). Dat is natuurlijk overdreven, in wat uiteindelijk een verkiezingsfilmpje van de PvdA+ blijkt te zijn. Maar gisteren bleken toch alvast een aantal politici zo’n rode neus opgezet te hebben.

De eerste die we in het oog kregen met een rode clownsneus was Filip Dewinter (foto 1). Dewinter die over zichzelf denkt dat hij grappig is, getuige het mopje dat hij zondag over de Walen debiteerde op het VB-verkiezingscongres en een gelijkaardig mopje van Dewinter over diezelfde Walen op de Vlaanderen Stemt-website (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6979828). Natuurlijk had ook Hugo Coveliers zo’n rode neus gekregen, en wat later zagen we op andere verkiezingsborden ook Jurgen Verstrepen (foto 2), Derk-Jan Eppink en andere LDD’ers, Bart Somers, Annick De Ridder (foto 3) en andere VLD’ers, Kris Peeters, Inge Vervotte en andere CD&V’ers, met zo’n rode neus getooid. Toeval of niet, maar de affiche van Erik De Bruyn (SP.A-Rood) zagen we niet overplakt met een rode neus, de affiche van andere SP.A’ers wel.

De PvdA+, van wie deze actie vermoedelijk uitgaat, maakt met Erik De Bruyn alleszins niet de fout die het VB maakte over iemand die mogelijk later op een gezamenlijke lijst staat. Toen Anke Van dermeersch in 1998 nog VLD’ster was, werd ze in het Vlaams Belang Magazine weggehoond als “geschorste advocate” die “ladderzat in de goot belandde” (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/2717501); nu staat Anke Van dermeersch als tweede op de Antwerpse VB-lijst en mag ze zich in VB-publicaties presenteren als iemand die “op een verfijnde, vrouwelijke manier aan politiek” doet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, 7 juni, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

25-05-09

LDD = VBbis ?

Men kan ons van veel verdenken, maar niet dat we enige sympathie zouden hebben voor het Vlaams Belang (VB). Zelfs als gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke tegenwoordig poseert met een kandidate voor de titel van Miss Coast Belgium, en niet Miss Vlaamse Kust, die daarenboven duidelijk van buitenlandse afkomst is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7005786), willen we niet geloven dat het VB een niet-racistische partij is, met sympathie voor België en open minded voor de wereld van morgen. Het neemt niet weg dat we vinden dat Lijst Dedecker (LDD) een asocialer programma heeft als het VB, als we even het racisme bij het VB zouden kunnen wegdenken (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6991375). Intussen slaat Raymond Van Gaever – broer van VB-senator Freddy Van Gaever – de deur achter zich dicht bij de LDD omdat die partij teveel lijkt op… het VB. (Foto: Raymond Van Gaever en Jurgen Verstrepen in betere tijden.)

Raymond Van Gaever zette het bedrijf Best Gloves op de wereldkaart, producent van beschermende handschoenen die vooral in de medische sector en de hoogtechnologische industrie en innovatie worden gebruikt. Jean-Marie Dedecker was bevriend met Raymond Van Gaevers broer, Freddy Van Gaever – zakenman die al meer failliet gegane en verkochte bedrijven op zijn naam heeft staan dan een mens uit het hoofd kan opsommen, auteur van boekjes als Volksvertegenwoordiger, een feest? (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051026), dromer van een nieuwe Vlaamse krant met Bruno Valkeniers als zakelijk leider (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725 en  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070207), man die geen hoge pet op heeft van werklozen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060820) en stakers (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051025) maar niet te beroerd is bij het Belgische Front National aan te schuiven als hij zo een etentje met Jean-Marie Le Pen kan versieren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080211), en op voorspraak van Filip Dewinter na de federale verkiezingen twee jaar geleden gecoöpteerd werd als VB-senator (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070704). Freddy Van Gaever staat op de Antwerpse VB-lijst voor de komende verkiezingen op de voorlaatste plaats bij de kandidaten-plaatsvervangers, maar zijn voornaamste bijdrage aan de huidige VB-campagne is het leveren van een aantal knalgele Lange Snuit-camions waar het VB dezer dagen op partijmanifestaties mee pronkt.

Freddy Van Gaever stapte niet over naar de groep rond Jean-Marie Dedecker. In maart 2007 geraakte bekend dat zijn broer Raymond zich wel bij Lijst Dedecker aansloot uit sympathie voor de vrank sprekende Jean-Marie Dedecker. De man uit Wilrijk, intussen gepensioneerd bedrijfsleider, werd meteen campagneleider van de LDD in de provincie Antwerpen. De LDD haalde in de provincie een Kamerzetel binnen voor Jurgen Verstrepen, die echter liever in het Vlaams Parlement bleef en de kamerzetel doorschoof naar de onlangs nog in opspraak gekomen consultant Rob Van De Velde. Raymond Van Gaever werd ook verantwoordelijke voor de LDD-afdeling in Wilrijk, maar intussen voelt hij zich er “niet meer thuis tussen de vele overlopers van Vlaams Belang die met Verstrepen en diens secondant Hugo Haazen zijn gekomen.” Ook Peter-Karl De Jonghe bijvoorbeeld, stichter van de VB-afdeling in Wilrijk en voormalig Antwerps VB-gemeenteraads- en OCMW-lid, is tegenwoordig actief in de Wilrijkse LDD-afdeling. “Ze dringen de werkwijze van hun vorige partij op aan LDD”, zegt Raymond Van Gaever. Hij heeft genoeg van de ”louche en achterbakse handelingen” van de Antwerpse LDD-leiding. “Eerlijkheid, rechtlijnigheid en gezond verstand, dat trok me aan in LDD. Maar de partij vervalt in dezelfde methodes als de traditionele partijen (waartoe hij dus ook het VB rekent, nvdr.)”, aldus Raymond Van Gaever. Na een conflict over bestuursfuncties bij de LDD-afdeling Berchem-Hoboken-Wilrijk werd Raymond Van Gaever uit het plaatselijk LDD-bestuur gezet, en nu houdt hij de eer aan zichzelf en stapt hij uit eigen beweging op bij de LDD. De problemen met opstappende LDD-leden beperken zich dus niet tot de Limburgse afdeling (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Stemming/article/det...).

07:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, verstrepen, ldd |  Facebook | | |  Print

24-05-09

BELGAVOXCONCERT LAAT SPOREN NA. VB PAST CAMPAGNEBEELD AAN

Dit Is Ons Land

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

23-05-09

DE MORGEN-LEZERSACTIE: MORGENNAMIDDAG AAN DE REDACTIELOKALEN IN BRUSSEL

De voorbije weken lieten een aantal lezers van De Morgen weten dat ze desgevallend elke dag wat meer voor hun krant willen betalen, als dat De Morgen uit het financieel moeras kon helpen. Maar de directie van de krant pakt het anders aan: we krijgen voor hetzelfde geld minder.

Gisteren zat de vrijdagse media-bijlage niet bij de krant, en de opiniebijdragen waren de voorbije dagen gehalveerd. Zoals we gisteren de column van Marc Didden misten, zullen we vandaag geen kroniek van Bernard Dewulf (foto 1) op de voorpagina terugvinden en geen opiniebijdrage van Paul Goossens verderop in de krant. Dewulf is op straat gezet samen met twaalf andere medewerkers waarvan velen De Morgen een eigen ‘smoel’ gaven. En bovenhaalden wat het establishment bedekt wilde houden, zoals met het werk van onderzoeksjournalist Georges Timmerman (foto 2). Mogen Bernard Dewulf en Georges Timmerman niet meer schrijven voor De Morgen, Marc Didden en Paul Goossens, en met hen zesentwintig andere columnisten en medewerkers, willen een maand lang niet meer voor De Morgen schrijven als reactie op de ontslagenen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6994605).

Vanuit de mensen die de Facebookgroep ‘Voor Bernard Dewulf’ hebben opgezet, wordt opgeroepen om morgenmiddag van 15 tot 17 uur actie te voeren aan de redactielokalen van De Morgen, Arduinkaai 17 in Brussel. De laatste verschenen kroniek van Bernard Dewulf en de laatste gepubliceerde column van sportjournalist Hans Vandeweghe worden door de aanwezigen hardop voorgelezen, uitvergrote foto’s van de eveneens ontslagen fotograaf Filip Claus worden getoond, auteurs en kunstenaars komen hun sympathie betuigen. Een fles drank en een glas meebrengen wordt aanbevolen om te klinken op het gezond verstand van de hoofdredactie van De Morgen (sic) en elkaar te trakteren (ja!). Om het op zijn jaren zestigs te zeggen: allen daarheen!

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, media |  Facebook | | |  Print

MANIEREN OM DE NAAMBEKENDHEID OP TE KRIKKEN. FRANK VANHECKE SHOWT MET 17-JARIGE KANDIDATE MISS COAST BELGIUM

De kiescampagne sleept zich voort. Nog vijftien dagen, en dan is het eindelijk gedaan. Donderdag was Tim Willekens, zesde op de Antwerpse VB-lijst, aan het flyeren aan de jaarmarkt in Deurne, bij Antwerpen (foto 1). Te oordelen aan de flyers die we er op de grond vonden, waren Jan Van Wesembeeck, twaalfde op de Antwerpse VB-lijst, en Sandy Neel, veertiende opvolger op dezelfde lijst, Willekens voorafgegaan. Willekens die graag poseert met babes (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051015), en tickets weggeeft voor topless fuiven (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6749842), probeerde er de glimlach in te houden. Maar bij momenten zag je toch de vermoeidheid doorwegen. En wat brengt het op dat flyeren? Niemand die het weet.

Met de online edities van de kranten is een nieuwe markt geopend om naambekendheid te verkrijgen. Het is natuurlijk niet iedereen gegund, maar Barbara Bonte – door Filip Dewinter getipt als iemand met een grote toekomst bij het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6895137 en http://aff.skynetblogs.be/post/6903961) en fysiek geen onaardige verschijning – mocht bij De Standaard online woensdag het in een filmpje opnemen tegen Luckas Vander Taelen (Groen!). Wie wilden de De Standaardwebsite-bezoekers ’s anderendaags opnieuw zien (zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090520_001)? Op een aantal VB-websites werd natuurlijk opgeroepen om voor la Bonte te stemmen. Tevergeefs echter. Het was Luckas Vander Taelen die de wedstrijd won, en hoe. Toen wij in de loop van woensdagavond de stemming bekeken had Barbara Bonte vier keer minder stemmen dan Luckas Vander Taelen. Barbara Bonte zou echter niet zijn wie ze is als ze niet nog een ander middel had om de aandacht te trekken. In de aanloop van deze verkiezingscampagne liet ze zich uitgebreid fotograferen, en op haar website kondigde ze aan wat haar campagnefoto zou worden. De foto zette het beste van haar in the picture, haar benenwerk. De foto deed nogal wat stof opwaaien in VB-kringen, en we hebben de foto nog niet zien opduiken in de campagne. Meer zelfs, de foto is van Bontes website verdwenen en het is een klassieke foto en affiche die we van Bonte terugvinden op de verkiezingsborden (foto 2). Barbara Bonte mag dan wel een grote toekomst toegeschreven worden bij het VB, ze mag niet uitpakken met argumenten die Marijke Dillen en andere VB-vrouwen niet hebben.

De ene moet zich tevreden stellen met de markten te doen, een andere haalt de spelletjes bij De Standaard online, maar nog meer naambekendheid krijg je als je de televisie haalt. Woensdag was gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke de centrale gast in het VRT-programma Terzake 09. Vanhecke mocht het programma ‘inwandelen’ samen met Kathleen Cools die hem een paar bevindingen uit een opiniepeiling voorlegde. Volgens Vanhecke zelf, diezelfde dag nog op zijn blog, zou hij in Vlaanderen overkomen als een “onaangenaam mens”, onverdraagzaam en arrogant. Mensen zouden niet geneigd zijn om met hem een pint te gaan drinken. Marie-Rose Morel zal daar ongetwijfeld anders over denken, maar een meerderheid van Vlamingen denkt er zó over. Van de weeromstuit pakte Frank Vanhecke op zijn blog paginabreed (!) uit met een foto waarop hij poseert met een finaliste van een Miss-verkiezing die volgens Vanhecke best wel een pint met hem wil drinken (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie). Dat de kandidate-Miss een wat donkere huidskleur heeft, er duidelijk buitenlands bloed door haar aderen vloeit, maakt de zaak nog pikanter. Maar er is meer. Vanhecke vertelt het er niet bij, maar het meisje – een verkoopster uit Gent – is nog maar 17 jaar. Op die leeftijd is men niet zelden nogal naïef, en denkt men al eens vlug dat alle publiciteit mooi meegenomen is. Overigens is ze kandidate voor de titel van Miss Coast Belgium. Bij Voorpost zullen ze het niet graag zien dat de gewezen voorzitter van het VB poseert met een kandidate Miss Coast Belgium, en niet een kandidate 'Miss Vlaamse Kust'. Gevraagd waarom ze deelneemt aan de Miss Coast Belgium-verkiezing zegt ze: “Je bent jezelf en ze aanvaarden je ook zo.” Dat is alvast iets wat het VB allochtonen níet gunt.

En nu Frank Vanhecke dan toch nog eens blogt – het was alweer een week geleden dat hij nog iets postte, de peiling over hoe men hem percipieert moet raak geweest zijn – wil Vanhecke nu eens uitleggen waarom hij bij de Europese Verkiezingen duimt voor de British National Party (BNP, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5386143)? Op 12 maart beloofde Vanhecke de bezoekers van zijn blog dit “binnenkort” uit te leggen, wel beseffend dat hij zich daarmee “op glad ijs” begeeft. “Binnenkort” is bij Vanhecke blijkbaar een heel rekbaar begrip.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, 7 juni |  Facebook | | |  Print

22-05-09

HET BELANG VAN LIMBURG-RAPPORT: DE BESTE VB’ER IS EEN EX-VB’ER

Na de rapporten over alle Vlaamse parlementsleden van De Standaard (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6927712) en De Morgen, publiceerden Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen de voorbije dagen ook rapporten over de parlementsleden in respectievelijk de provincies Limburg en Antwerpen. Zou men De Morgen en misschien ook nog De Standaard ervan kunnen verdenken negatief te staan tegenover het VB, het oordeel over de VB-parlementsleden van Het Belang van Limburg en van Gazet van Antwerpen verschilt niet essentieel van de mening van De Standaard en De Morgen. De kranten die rapporteerden over de Limburgse VB’ers buisden alle drie de Limburgse VB-parlementsleden.

Katleen Martens (40 j., foto 1), als eerste opvolgster quasi-zeker dat ze terugkeert naar het Vlaams Parlement omdat lijsttrekster Linda Vissers waarschijnlijk in het federale parlement blijft (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6966647), wordt in Het Belang van Limburg omschreven als “Doet haar best, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Te weinig onderlegd om mee te kunnen in de commissie onderwijs, te introvert en te weinig politieke feeling.” Over Thieu Boutsen (63 j.), 10 jaar in het Vlaams Parlement en gezien zijn leeftijd niet meer opnieuw kandidaat, is het oordeel: “Zelfs in Limburg blijft deze man een nobele onbekende als parlementair. Verdwijnt uit het parlement zonder daar enig betekenisvol spoor achter te laten.”  Leo Pieters (47 j., foto 2), vierde plaats op de lijst van de effectieve en tweede op de opvolgerslijst, krijgt mee: “Grijze muis die een beetje onverwacht in het parlement belandde en niet wist wat daarmee aan te vangen.” De drie werden dan ook dik gebuisd door Het Belang van Limburg.

John Vrancken (58 j., foto 3) krijgt nog net de helft van de punten van Het Belang van Limburg. “Haalde af en toe de pers met milieudossiers, maar brak nooit echt door. Na zijn overstap van Vlaams Belang naar LDD en zijn exit uit LDD keert hij terug naar het zakenleven”, is het commentaar van Het Belang van Limburg. John Vrancken is bijgevolg de slimste van de vier Limburgers waarmee het VB vijf jaar geleden in het Vlaams Parlement kwam aanzetten, maar eigenlijk wisten we dat natuurlijk al wel vermits Vrancken achtereenvolgens opstapte bij het VB en de LDD.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, 7 juni |  Facebook | | |  Print

HET GAZET VAN ANTWERPEN-RAPPORT: DE NUMMERS 3, 4 EN 5 OP DE ANTWERPSE VB-LIJST DIK GEBUISD

Ook het rapport van Gazet van Antwerpen over de Antwerpse VB-parlementsleden zorgt voor vermakelijke literatuur. Grappig als het niet zo triestig is, want dat gezelschap zit natuurlijk wel op kosten van de belastingbetaler in het Vlaams Parlement.

Pieter Huybrechts (52 j., foto 1) heeft de twijfelachtige eer bij Gazet van Antwerpen en De Standaard als slechtst presterend VB-parlementslid te boek te staan. Bij De Morgen schatten ze Mechelenaar Frank Creyelman nog lager in, maar een reden om Pieter Huybrechts terug naar het Vlaams Parlement te sturen is dat natuurlijk nog niet. Het oordeel van Gazet van Antwerpen: “Behoort tot de meest rechtse vleugel van de partij, en kreeg een paar keer hommeles met de VB-top voor het openlijk belijden van zijn sympathie voor Blood and Honour. In het parlement maakt hij minder brokken. Aanwezig zijn volstaat voor hem, al kan hij een groot stemvolume ontwikkelen. Kan wel op de steun van Filip Dewinter rekenen.” Wie deze ex-schoonzoon van Karel Dillen en oud-VMO'er wil opzoeken, heeft grote kans om hem ofwel in het beruchte Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen te vinden ofwel bij straatacties – zoals de Voorpost-betoging op 1 maart in Maastricht tot zelfs bij een actie van de ‘Autonome Kameraden’ op 9 mei in Antwerpen, een groep rechtsradicalen (zijzelf zeggen rechts noch links te zijn) die bij voorkeur gemaskerd actie voert. Zondag 17 mei was Pieter Huybrechts dan weer aanwezig bij de herdenking van de Oostfronters op het ereperk in Stekene (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5902444).

Een plaatsje hoger dan Pieter Huybrechts op de VB-lijst voor 7 juni, op de derde plaats van die lijst, staat Frank Creyelman (47 j., foto 2). Het oordeel van Gazet van Antwerpen (en van de andere kranten) is nochtans vernietigend: “Is onzichtbaar in het Vlaams Parlement. (…) Zijn voornaamste werkterrein ligt in de lokale politiek in Mechelen, waar hij bekend geraakte met de aankoop van een salon via dotaties voor zijn fractie.” Het verhaal over de aankoop van dat salon is al vele jaren oud, maar blijkbaar is dat het enige dat opvalt in zijn vijftien jaar gemeenteraadslid in Mechelen. Als hij er de kans toe krijgt, is hij als eerste weg op buitenlandse missie van het Vlaams Parlement. Creyelman haalde in 2007 de Franstalige pers door dronken een auto-ongeval te veroorzaken (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5267267).

Hilde De Lobel (56 j., foto 3) is ook dik gebuisd. “Behoort bij het meubilair van het Vlaams Belang. Geen begenadigde redenaarster, maar dat wordt binnen de partij van haar ook niet verwacht. Dat zij in de Seefhoek woont, volstaat als verdienste. Wanneer het over Antwerpen gaat, is ze present, maar op een origineel  idee is ze nog nooit betrapt.” Hilde De Lobel volgde Rob Verreycken op toen die het ook in het Vlaams Parlement al te bont maakte (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060401). Daarmee werd in het 'christelijke' (toch dixit Filip Dewinter en Philippe Van de Sande, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6970149) VB de ene heidene opgevolgd door een andere (zie: http://aff.skynetblogs.be/tag/1/De%20Lobel). De Lobel staat op de vijfde plaats van de Antwerpse VB-lijst voor 7 juni. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

21-05-09

"JEUGDBELEID. DAT IS GEEN SEXY THEMA VOOR EEN BELANGER."

De Standaard stelde vorige vrijdag ‘jong talent’ in elke partij voor, om dan tot de conclusie te komen dat het voor velen onder hen twijfelachtig is of we ze na 7 juni in het Vlaams Parlement zullen terugvinden. Bij het VB is het niet anders. “Bij Vlaams Belang moet Hans Verreyt strijden vanop een zevende plaats (op de Antwerpse lijst, nvdr.). Vijf jaar geleden stond die plek nog garant voor een zetel bij Vlaams Belang, nu wordt het nagelbijten.”, noteerde de krant. Dat De Standaard Hans Verreyt bij ‘jong talent’ rekent, is wel vreemd. Zijn ster als voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) is de laatste jaren immers sterk aan het tanen.

Hans Verreyt (28 j.) begon zijn professionele loopbaan bij een internetbedrijfje in Mechelen, maar na een telefoontje van Filip Dewinter ging hij aan de slag als grafisch vormgever bij het VB. In 2001 volgde hij de 36-jarige Frederic Erens op als voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Verreyt heeft er dan al een lange levensloop in VB-kringen op zitten: als kind lid van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), later (groeps)leider daar; als scholier lid van het Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV) en als student achtereenvolgens secretaris, plaatselijk voorzitter en nationaal voorzitter van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Op de eerste IJzerwake in 2003 is Hans Verreyt de jeugdspreker. Hij oogst er applaus met zijn eerbetoon aan de Vlaamse jongens die aan de zijde van de Duitse nazi’s aan het Oostfront vochten. Verreyt is ook bestuurslid van de vzw die de IJzerwake inricht. Tussendoor stelde Hans Verreyt zich kandidaat als lid van de Vlaamse Jeugdraad, waarbij hij zijn activiteiten bij het VB en aanverwante organisaties verzweeg. Met een artikel van Marc Spruyt in De Morgen geraakte de dag van de verkiezingen voor de Vlaamse Jeugdraad de achtergrond van Hans Verreyt dan toch bekend. Verreyt geraakte niet verkozen bij de Vlaamse Jeugdraad.

Verreyt is bijzonder actief op het internet, met meerdere websites die hij voor bevriende politici en organisaties ontwierp en beheert/beheerde. Daarnaast is/was Verreyt actief bij het TaalAktieKomitee (TAK), de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en Voorpost. In het vooruitzicht van de jongste gemeenteraadsverkiezingen verhuisde Verreyt van Lint naar Boom, waar Verreyt een mooi resultaat mocht boeken. Als nieuweling in de Boomse politiek moest hij enkel de burgemeester en eerste schepen laten voorgaan qua voorkeurstemmen. Bij de federale verkiezingen in 2007 behaalde Verreyt als kandidaat voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers 6 337 voorkeurstemmen. Intussen gaat het echter bergaf met de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Alsmaar minder afdelingen zijn nog echt actief. Als de heropgerichte Leuvense VBJ-afdeling rechtser is dan Bruno Valkeniers en Hans Verreyt willen (met bestuursleden die de sfeer gaan snuiven bij en zelfs actief zijn in Blood and Honour Vlaanderen), is het vooral omdat Verreyt maar laat begaan omdat het één van de weinige nog actieve VBJ-afdelingen is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6836666). In De Standaard zei Hans Verreyt vorige vrijdag dat jeugdbeleid één van zijn voornaamste thema’s is.

“Jeugdbeleid. Dat is geen sexy thema voor een Belanger, maar het is wel belangrijk. In de jeugdwerking worden jongeren gevormd”, verduidelijkte Verreyt in De Standaard. Op het eerste zicht is het raar dat hij zegt dat jeugdbeleid voor een VB’er geen sexy thema is, want bij de 16 tot18-jarigen ligt het VB beter in de markt dan bij andere leeftijdsgroepen. Vanaf 18 jaar betert dat en is de keuze voor het VB niet meer overmatig vertegenwoordigd. Maar het is waar dat het VB-programma over jeugd zelve weinig aanspreekt. Het baadt vooral in wantrouwen (“Subsidiëring van jeugdverenigingen moet objectief gebeuren.”, De samenstelling van jeugdraden moet objectief gebeuren.”…). En terwijl er een veelvoud is van soorten jeugdorganisaties vindt het VB dat enkel “de traditionele jeugdbewegingen” (de Chiro, scouts, het VNJ…) overheidssteun verdienen. Of dat gaat helpen voor het VNJ is overigens maar de vraag. Na de halvering van het ledenbestand de voorbije jaren (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4817530) is het VNJ zo klein geworden dat het zelfs niet meer opgenomen wordt in de jaarlijkse VRIND-rapportering van de Vlaamse overheid. Groen! heeft grondigst uitgewerkt kiesprogramma inzake jeugdbeleid, op de voet gevolgd door de SP.A. Het VB heeft het kortste programma over jeugdbeleid, en de LDD - zegt ons een expert inzake jeugdbeleid - het domste programma over jeugdbeleid (zie: http://www.jeugdwerknet.be/nieuws/verkiezingen/partijprogrammas).

  • Hans Verreyt mocht maandag in Terzake 09 in debat treden met Jean-Marie Dedecker en Geert Bourgeois, maar potten heeft hij daar niet gebroken. In een vooraf opgenomen filmpje mocht Verreyt zich voor de VRT-camera’s voorstellen. Na 1’18” verspreekt hij zich en zegt hij bijna dat het vreemdelingenstemrecht tot de core business van het Vlaams Belang behoort. Verreyt corrigeerde zich nog net op tijd, en bedoelde “een duidelijk vreemdelingenstandpunt”: http://www.youtube.com/watch?v=v9G4ed3kDNQ.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, 7 juni |  Facebook | | |  Print

20-05-09

MOREL: VRIJHEID, BLIJHEID VOOR NEONAZI’S EN NEGATIONISTEN. “IK ZOU BLOOD AND HONOUR NIET KENNEN ALS HET ANTI-FASCISTISCH FRONT NIET…”

Wie deze week één van de ‘bladen’ koopt, kan er niet omheen. Zowel Dag Allemaal als Humo brengen deze week een interview met Marie-Rose Morel. In Dag Allemaal is het het eerste dubbelinterview van “Marie-Rose Morel en haar boezemvriend Frank Vanhecke”. Een interview dat vooral over Morels kanker gaat. In Humo interviewen twee kenners, Jan Antonissen (Humo) en Tom Cochez (ex-De Morgen), Morel vooral over haar politiek parcours. Als de twee interviews elkaar overlappen is er wel eens tegenspraak. Zo zegt Morel in Humo dat ze nog geen traan heeft gelaten omwille van haar situatie en dat haar man niet in beroep is gegaan tegen hun echtscheidingsvonnis; in Dag Allemaal zegt Morel vorige week nog gehuild te hebben in het bijzijn van een verpleegster en dat haar man beroep aantekende tegen de echtscheiding. Maar goed, in het beste geval ligt dat aan het verschillend tijdstip waarop de interviews afgenomen zijn, en het interesseert ons ook niet echt. Nog een verschil: in Dag Allemaal laat Morel verstaan stiekem te hopen verkozen te geraken vanop de lijstduwersplaats op de Europese lijst; in Humo acht ze het uitgesloten in die stunt te lukken. Eén van de passages in het interview in Humo kreeg de titel De vraag van 6 miljoen mee. 

Humo: Eén jaar na Miss België studeert u af als historica aan de K.U.Leuven. In uw eindverhandeling houdt u een warm pleidooi om de herinnering aan de Holocaust zo levendig mogelijk te houden.
Morel: “Juist, maar het is wel verkeerd mensen die níét in de Holocaust geloven op te sluiten. Daarom heb ik op mijn blog de verdediging van (negationist) Siegfried Verbeke opgenomen: hij heeft het recht te denken wat hij wil. De gedachten zijn vrij.”
We onthouden: voor u is de Holocaust een kwestie van geloof. Uw partij heeft indertijd mee de wet op het negationisme goedgekeurd.
“Ik zou het niet gedaan hebben.”
Ondanks uw opleiding?
“Dankzij mijn opleiding. Je maakt historisch onderzoek onmogelijk met zulke wetten. Alles moet je in twijfel durven trekken. Je hebt mensen die, ondanks de bewijzen dat de aarde rond is, beweren dat ze plat is. Moeten die ook de bak in?”
Negationisme is opium voor neonazistische organisaties als Blood and Honour.
“Wat betekent Blood and Honour? Om hoeveel mensen gaat het? Het is een randverschijnsel dat je maar beter kunt negeren. Ik zou Blood and Honour zelfs niet kennen als het Anti-Fascistisch Front er niet zoveel over schreef.”
U overdrijft: u hebt leden van Blood and Honour onder uw Facebookvrienden.
“Wim Biront, die ik overigens niet ken, heeft daar tussen gestaan, ja. Ik heb ‘m intussen gedefriend.”
Ander voorbeeld: Thomas Boutens.
“Ken ik niet.”
Niet de eerste de beste. De leider van het terroristische netwerk Bloed Bodem Eer en Trouw.
“Die militair? Wilde die geen aanslag op Filip Dewinter plegen?”
Inderdaad. De man die beweerde een aanslag op Dewinter te plannen, is uw vriend op Facebook.
(giert van het lachen) “Dat méént u niet? Bon, dat moet ik toch eens van naderbij bekijken.”
En kent u de foto waarop u stralend poseert naast Volen Siderov, de leider van de fascistische Bulgaarse partij Ataka?
“Die foto staat op mijn site. Knappe man (lacht).”
Topquote van Siderov: ‘Toen kwam het embargo op de proppen van de grote zwendel genaamd de Holocaust: de versie dat zes miljoen Joden werden vermoord met gas en verbrand in de ovens van Hitlers concentratiekampen, de leugens dat ‘de gaskamers’ miljoenen Joden zouden hebben uitgeroeid.’ Knappe man?
Ik deel zijn mening niet, maar ik begrijp ook de aanhoudende discussie niet over het aantal Joodse slachtoffers. Die is nu, vijftig jaar na dato, nog altijd niet beslecht.”
U denkt dat het er minder dan zes miljoen waren?
“Ik weet het niet, ik was er niet bij. (…)”

Kortom, voor Marie-Rose Morel is het allemaal ‘vrijheid, blijheid’ als het gaat om het verheerlijken of anderzijds minimaliseren van een ideologie die zes miljoen doden voortbracht en de complete negatie is van de mensenrechten. We kennen thema’s waar Marie-Rose Morel krachtiger op reageert, tot zelfs hysterisch wordt (zie: http://www.youtube.com/watch?v=vQ-ogQRu-1g). En over Blood and Honour gesproken: gezien de maatschappelijke impact is het een minder ernstig probleem dan het Vlaams Belang. We hebben dan ook veel meer artikels geschreven over het Vlaams Belang dan over Blood and Honour. Maar het neemt niet weg dat het een probleem is dat aangepakt moet worden. Het is niet omdat de voornaamste niet-natuurlijke doodsoorzaak verkeersdoden zijn, dat andere vormen van gewelddadige doodsoorzaken niet moeten aangepakt worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, blood and honour, morel |  Facebook | | |  Print

19-05-09

DE MORGEN STAAKT. DUITSE BLOOD AND HONOUR'ERS (?) WIJKEN WEER EENS UIT NAAR ONS LAND

Bij De Morgen hebben ze er al legendarische acties op zitten om de krant te redden, met daarbij bijzondere edities van de krant, maar gisteren werd er gestaakt zodat er vandaag geen krant in de winkel ligt. Mocht er vandaag wel een krant verschijnen, we zouden solidair zijn met de redactie en vandaag geen De Morgen kopen.

We schreven hier eerder al dat saneringen bij kwaliteitskranten een aanslag op de democratie zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20081205), maar als je het lijstje van ontslagenen bij De Morgen bekijkt zie je dat er nog meer achter steekt. De van VTM overgekomen hoofdredactie duwt de krant nog meer in de commerciële richting door met chef-opinie Bert Bultinck, fotograaf Filip Claus, onderzoeksjournalist Georges Timmerman, sportjournalist Hans Vandeweghe en anderen, uitgerekend waarin de krant uitmuntte en haar eigenheid uit haalde te ontslaan. Dat vooral ook de vakbondsafgevaardigden en vertegenwoordigers van het personeel bij de onderhandelingen de voorbije maanden ontslagen zijn, valt op gezien hun oververtegenwoordiging bij de ontslagenen. "Je kan er niet omheen dat de huidige hoofdredactie (Klaus Van Isacker en Bart Van Doorne, red), mensen die Van Thillo aan het hoofd van de krant dropte, een waar probleem vormen voor die krant. Alternatieve stemmen zullen het steeds moeilijker krijgen om aan de bak te komen in De Morgen. Of dat nu gaat over sport of over politiek, een kritisch verhaal zal haast onmogelijk worden. De Morgen is een liberale krant maar tot nu toe konden ook mensen als (kroniekschrijver Bernard, red.) Dewulf of Claus iets anders tonen. Ze keken op een eigenzinnige manier naar de wereld. Dat zal dus niet meer kunnen", zegt Bert Bultinck (zie: http://www.indymedia.be/en/node/33219).

Zelf hebben we ervaren dat het alsmaar moeilijker werd om onze informatie in de krant te krijgen. Blood and Honour? Het werd stilaan onmogelijk om er een bericht over in De Morgen te krijgen. De sensatie over die kaalkopjes hebben we al eens gebracht, redeneerde de hoofdredactie – terwijl het ons niet gaat om het uiterlijke van die knapen maar om de ideologie die ze belijden. Als er gisteren toevallig nog iets over Blood and Honour in de krant verscheen, over een bijeenkomst van een vierhonderdtal onder hen zaterdagavond 16 mei in het Limburgse Kinrooi (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/857261/2009/05/17/Vierhonderd-neonazi-s-van-Blood-and-Honour-in-Kinrooi.dhtml), was het hetzelfde bericht als ingekort of wat langer in alle andere kranten verscheen. Terwijl het helemaal niet duidelijk is of het wel degelijk een organisatie van Blood and Honour was, alleszins waren er geen voortekens van een Blood and Honour-bijeenkomst. Wel valt de naam van de Nederlander Patrick De Bruin als die de zaal afhuurde, en die is geen onbesproken figuur (zie: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_12/debruin.html). Helemaal zeker is dat wat Duitse neonazi's in eigen land niet georganiseerd krijgen, komen en kunnen ze probleemloos bij ons doen. Eerder organiseerde Blood and Honour Duitsland hier al concerten in Weelde (deelgemeente van Ravels, niet ver van Turnhout), Ophoven (een andere deelgemeente van Kinrooi, het concert zaterdag ging door in de Kinrooise deelgemeente Molenbeersel), Hotton (in de Ardennen) en Zandvliet (bij Antwerpen). Maar om dat allemaal uit te zoeken krijgt een redactie als van De Morgen niet de tijd, en met de “multi-inzetbare” nieuwe generatie journalisten die men bij De Morgen hoopt aan te trekken zal het er niet op beteren.

De directie van De Morgen zegt begrip te hebben voor de emoties bij de redactie, maar hoopt dat de periode van onzekerheid voor het personeel nu voorbij is. Cynisme is hen niet vreemd. En zakelijkheid evenmin. De ontslagenen bij De Morgen werden zaterdagmorgen bekendgemaakt; de e-mailadressen van de ontslagenen waren zaterdagnamiddag al geschrapt.

  • Update. Achtentwintig columnisten, vaste opiniemakers en losse medewerkers - Dimitri Verhulst, Wouter Deprez, Filip Joos, Paul De Grauwe, Carl Devos, Marc Didden, Jos Geysels, Marc Hooghe, Rik Torfs, Luckas Vandertaelen, Geert Buelens, Nadia Fadil, Jan en Paul Goossens, Guido Fonteyn en anderen - hebben besloten als protest tegen de ontslagenen een maand lang geen bijdragen meer te leveren voor De Morgen. Sportcolumnist Filip Joos zal niet schrijven over de testmatchen die de Belgische competitie moeten beslissen. Politiek commentator Carl Devos zal niet schrijven over de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni. Dimitri Verhulst, onlangs nog bekroond met de Librisprijs, zal niet terugblikken op de filmpremière in Cannes van De helaasheid der dingen. Paul De Grauwe zal niet meer schrijven over de gevolgen van de economische crisis. Marc Didden schort zijn veelgelezen column met een maand op. Enzovoort.
  • Wie een Facebookaccount heeft kan aansluiten bij de groepen 'Voor Bernard Dewulf' en 'Georges Timmerman terug binnen bij De Morgen'.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, media, blood and honour |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.

- Een nieuw rapport over de VB-parlementsleden.
- “Jeugdbeleid is geen sexy thema voor een Belanger.”
- Belgavoxconcert laat sporen na.
- …

 

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

18-05-09

"ZONDER HET RACISME BIJ HET VB, IS HET LDD-PROGRAMMA ASOCIALER DAN HET VB-PROGRAMMA"

De 16,2 % die het VB scoort in de jongste opiniepeiling van VRT/De Standaard is een  opsteker voor de partij, ook al gaat ze daarmee 8,1 % achteruit tegenover de vorige Vlaamse verkiezingen. De 10,5 % voor de LDD en 7,3 % voor de N-VA vallen daarentegen dik tegen voor die partijen. Maar opiniepeilingen zijn nog niet de verkiezingen zelf. Daarvoor zijn er nog teveel onbesliste kiezers en zijn partijen als VB en LDD teveel communicerende vaten. Het VB wint volgens de jongste opiniepeiling kiezers terug van de LDD, maar bij de huidige LDD-kiezers zit toch nog 30 % die twee jaar geleden VB stemde. In de P-magazine van twee weken geleden verweten Filip Dewinter en Jurgen Verstrepen elkaar op een ranzige manier aan politiek te doen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6970149), maar wat staat in het programma van beide partijen en wat is hun droomcoalitie om mee te regeren?

Voor het VB is de ideale regeringsploeg een coalitie van VB, LDD en N-VA; voor de LDD is alles goed zolang de SP.A en Groen! er maar niet bij zijn. "En wat zijn de drie kernthema’s van uw programma?", vroeg P-magazine. Jurgen Verstrepen (LDD): “Mobiliteit, sociaal-economisch en welvaart.” Verstrepen laat drie woorden vallen, maar in feite heeft hij het maar over twee thema’s, zoals ook blijkt uit de uitleg die volgt. Verstrepen: “We hebben een totaalplan voor mobiliteit. Tachtig procent van het woon-werkverkeer gebeurt met de auto en de bussen rijden leeg rond. Maar de Vlaamse regering pompt alle middelen in openbaar vervoer en maakt de automobilist het leven zuur. Stop daarmee! Gebruik de lege busstroken voor auto’s tijdens de files. Organiseer het vrachtvervoer en sluit de ring rond Antwerpen. Op economisch vlak pleiten we voor een aangenaam ondernemingsklimaat: drastische lastenverlagingen, stoppen met de subsidiecultuur voor bedrijven en tijdelijke werkloosheid voor bedienden bij bedrijven in moeilijkheden.”

Filip Dewinter (VB) komt wél tot drie thema’s: “Onze topprioriteit is maximale Vlaamse zelfstandigheid. (…) Want hoe kan je het voor bedrijven aantrekkelijker maken om hier te komen investeren als je niet eens de bevoegdheid hebt om de vennootschapsbelasting te verlagen? Economisch willen we een ‘eigen volk eerst’-politiek: Vlaams geld voor Vlaamse bedrijven, jobs voor Vlaamse werknemers… Vorig jaar zijn er in dit land 60 000 nieuwe vreemdelingen toegelaten. Voeg daarbij nog duizenden illegalen. Die willen hier allemaal een job of komen hier op de kap van de sociale zekerheid leven. Dat kost te veel. In crisistijden moeten we daar durven besparen. Onze derde pijler is welzijn. De wachtlijsten in de zorg moeten weg. Ik geef toe dat de Vlaamse regering daarin geïnvesteerd heeft, maar niet genoeg. Bespaar op cultuur, schaf die kostenverslindende provincies af en zet voldoende in op bejaarden, gehandicapten en zieken.”

“Amai, ik zit hier precies met de socialisten aan tafel!”, zucht Jurgen Verstrepen na de uiteenzetting van Dewinter. Wat er socialistisch is aan de “maximale Vlaamse zelfstandigheid” of  de ‘eigen volk eerst’-politiek is ons niet duidelijk. Zorg voor bejaarden, gehandicapten en zieken zou men nog socialistisch kunnen noemen, maar is evengoed christelijk en humanistisch. Dat Verstrepen maar tot twee thema’s komt, en Dewinter tot drie, is overigens exemplarisch. Het LDD-programma bevat maar 45 bladzijden, waarvan 10 over de mobiliteit gaan; bij het VB komen ze aan 145 bladzijden: 119 bladzijden commentaar en voorstellen, en dan nog eens een overzichtelijke opsomming van meer dan 500 concrete actiepunten.

Het asociale karakter van het LDD-programma mag niet onderschat worden (vlaktaks, 1/3 ambtenaren minder, achteruitstelling van het openbaar vervoer… - lees daarover het laatste hoofdstuk van Peter Mertens’ boek Op mensenmaat, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6810551). Als we geen rekening zouden houden met het racisme in het VB-programma, is het LDD-programma a-socialer dan het VB-programma. Probleem met het VB-programma is naast dat racisme vooral dat het geen houvast biedt. In het VB-programma over cultuur bijvoorbeeld staat geen letter over besparingen. “Een grondig onderzoek of subsidies wel bij kunstenaars terechtkomen en niet bij niet artistiek ondersteunend personeel”, zou je nog als een voorbode van besparingen kunnen zien. Maar zoals het er nu staat, gaat het in wezen slechts over een mogelijke heroriëntering waar de huidige minister van Cultuur trouwens ook gevoelig voor is. Wat wél uit het VB-programma blijkt, is dat het VB meer vat wil op wat als cultuur wordt aangeboden: “Een meer evenwichtige (versta: andere, nvdr.) samenstelling van de advies- en beoordelingscomités in het kader van het Kunstendecreet.", “De vertaling in beheersovereenkomsten tussen cultuurhuizen en de overheid dat meer repertoire- en variététheater aan bod zal komen.”, enzomeer.

Maar er moet natuurlijk niet aan getwijfeld worden dat als Dewinter zoals hierboven geciteerd in P-magazine zegt “Bespaar op cultuur”, een eventuele VB-regering zal besparen op cultuur spijts het niet in het officiële VB-programma staat. Vandaar ook dat sinds het ontstaan van deze blog in de rechterkolom herinnerd wordt aan een uitspraak van Jan Penris, eerste luitenant van Dewinter: “Ik ga geen namen noemen. Maar gesteld dat wij het voor het zeggen hadden, dan zou al wie anti-Vlaams Belang is niet meer op al te veel steun moeten rekenen.” Het VB promoot zichzelf en in het bijzonder haar programma met de slogan ‘Rechtuit betrouwbaar’. Maar dat is het VB nu net niet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, 7 juni, ldd |  Facebook | | |  Print

17-05-09

FILIP DEWINTER IN HET DUITS. LACHEN MET HITLER OF DE FÜHRER ERNSTIG NEMEN?

Hakenkruisen en de Hitlergroet. Normaal zijn deze symbolen streng verboden in Duitsland. Maar voor de kunst mag het wel. Vandaag gaat in het Admiralspalast in Berlijn The Producers - Frühling für Hitler in première. De Amerikaanse musical is een satire op de nazi’s en toont het absurde en groteske van het nazi-bewind (1933-1945). Anderen nemen Hitler ernstig en reisden vanuit Vlaanderen op 1 mei naar Duitsland af om deel te nemen aan nationaal-socialistische manifestaties. En ook Filip Dewinter reisde af naar Duitsland.

Dat Duitsland 64 jaar na de ondergang van het Derde Rijk nog altijd heftig reageert op nazi-symbolen toont het relletje rond de vaandels die aan het Admiralspalast zijn gehangen ter promotie van de musical: verticale, rode banieren met een witte cirkel en daarin een zwarte pretzel, een krakeling (foto). Een parodie op het hakenkruis, het belangrijkste symbool van de nazi’s . Verscheidene Berlijners namen er aanstoot aan en belden de politie. Die stelde echter vast dat de wet niet wordt overtreden. Niet alleen nazi-symbolen, ook lachen om Hitler ligt in Duitsland erg gevoelig. Zo ontstond een fel debat rond de satirische Hitler-film Mein Führer (2007) waarin Hitlers’ herdershond de Hitlergroet brengt. Grote consternatie was er ook rond het animatiefilmpje Der Bonker (2006) met een naakte Hitler op het toilet van zijn Berlijnse bunker (zie: http://www.youtube.com/watch?v=Pq4gQPReH2E). Eerder ontlokte ook Der Untergang (2004) felle reacties. Daarin tornt acteur Bruno Ganz aan het gangbare beeld van de kwaadaardige dictator door een menselijke Hitler te laten zien.

Volgens Rudolph Herzog hebben al deze films het pad geëffend voor The Producers. “Het lachwekkende van het regime is duidelijker, zonder dat de verschrikkingen worden vergeten. De rest van de wereld had dat al geaccepteerd na Charlie Chaplins Hitler-satire The Great Dictator (1940), maar nu doet Duitsland dat ook.” The Producers, waarin een verwijfde Hitler is te zien, was de afgelopen jaren een daverend succes op Broadway. In Wenen, hoofdstad van Hitlers geboorteland Oostenrijk, was The Producers amper acht maanden te zien – weinig voor een dergelijke productie – en het aantal bezoekers bleef ver achter bij de verwachtingen. Het Berlijnse Admiralspalast maakt alleen al daarom een voorzichtig begin. Vooralsnog is het stuk voor twee maanden geprogrammeerd. De kaartverkoop gaat langzamer dan verwacht, zegt woordvoerster Lone Bech. Twijfel kennen de programmeurs echter niet. “We willen dit stuk juist in Duitsland en in Berlijn hebben, in het theater dat in 1939 door de nazi’s werd onteigend en waar Hitler operettes keek.”

“De musical komt in een tijd waarin steeds minder Duitsers zich nog wensen te verontschuldigen voor het naziverleden, zo blijkt uit Duits onderzoek. De overgrote meerderheid is weer onbekommerd trots op zijn land en zijn Duits-zijn”, schreef een paar dagen geleden een Nederlandse krant. Op welk onderzoek die krant zich daarvoor steunt, is niet duidelijk. Feit is wel dat een paar extreemrechtse Vlamingen de voorbije dagen al te graag naar Duitsland afreisden. Op 9 mei ondernam Filip Dewinter een tweede poging om te gaan spreken op een manifestatie tegen de bouw van een moskee in Keulen, en deze keer werd hij niet gehinderd door antifascistische tegenbetogers. Met de link onderaan dit artikel kan je de toespraak van Dewinter in Keulen bekijken en beluisteren. Een video die Dewinter niet op zijn website heeft gezet omdat hij ook wel beseft hoe slecht hij Duits spreekt? Volgens Dewinter is "een nationaal-socialistische dictator vervangen door politiek-correcte, multiculturele dictator". Afgezien van de vraag of we tegenwoordig onder een dictatuur leven, lijkt ons het dodental onder die twee dictaturen toch ook niet te vergelijken. Maar dat is misschien maar een detail in de geschiedenis?

En op 1 mei reisden een paar rechtsradicale militanten af naar Duitsland voor deelname aan een nationaal-socialistische 1 mei-manifestatie. Leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), het bevriende Identiteit Door Muziek (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2009/03/tweede-idm-concert-dit-keer-met.html) en van De Bockenreyders, een groepje autonome rechtsradicale krakers uit Hasselt rond NSV’er Jarno Roppe. Het was de bedoeling deel te nemen aan een nationaal-socialistische manifestatie in Hannover, maar die werd door de Duitse overheid verboden. Er werd dan maar uitgeweken naar Siegen, één van de twaalf locaties in Duitsland waar kleinere nationaal-socialistische 1 mei-bijeenkomsten plaatsvonden (zie: http://www.youtube.com/watch?v=sRrf5Jmt4nw&feature=player_embedded). Een N-SA’er mocht de aanwezigen even onderhouden over “het zionistische Vlaams Belang” en een lid van Identiteit Door Muziek mocht “een klein woordje” plaatsen over de repressieve Duitse Bondsrepubliek. De kans dat de Duitsers na deze woorden massaal op tegenbezoek naar Vlaanderen komen, is klein.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

16-05-09

AXELLE RED OF JOHNNY WHITE?

Morgen, zondag 17 mei, worden in Brussel en Antwerpen manifestaties ingericht die in alle opzichten elkaars tegenpolen zijn. Het is niet moeilijk te raden waar het meeste volk zal zijn.

In Brussel vindt aan de voet van het Atomium het Belgavox-concert plaats waarbij Adamo, Arno, Julos Beaucarne, Boogie Boy en vele anderen uit onze drie landsdelen van jetje zullen geven (zie: http://www.belgavoxconcert.be). In hun manifest verduidelijken een aantal sympathisanten dat het project geen terugkeer naar het Belgique à papa wil. “Het verwerpt wel het eeuwige gekibbel van Vlaamse en Franstalige fronten. Het gelooft niet dat we enkel kunnen samenleven indien we dezelfde taal spreken. In welke taal we ons ook uitdrukken, onze idealen en zorgen zijn universeel menselijk. Veiligheid en sociale bescherming, een propere leefomgeving, respect, het recht op vrije meningsuiting, enz.. Ons project voor België is onversneden progressief. Het wordt gedragen door alle Belgen die erkennen dat ze van elkaar verschillen en die verschillen niet wegmoffelen onder een verstikkende eenvormigheid, maar beseffen dat er geen andere keuze is dan in dit kleine land met elkaar samen te leven.” (Zie:  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=0D2A70UL).

Op hetzelfde ogenblik vindt in Hangar 29 aan de Scheldekaaien in Antwerpen een manifestatie van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), onder het motto Ik kies voor Vlaanderen. Sprekers zijn medewerkers van de VVB (Pieter Bauwens, Peter de Roover en Eric Defoort) en twee burgemeesters uit het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Willy De Waele van Lennik, en Dirk Brankaer uit Overijse). Voor het amusement tussendoor zorgt stand up comedian Raf Coppens “met een speciaal voor de gelegenheid aangepast programma”. Bij de VVB zien ze de bui al hangen: daar zal natuurlijk minder volk naar komen kijken dan naar het Belgavoxconcert. In een opiniebijdrage in De Standaard (één van de vele die de voorbije week in die krant verschenen tégen het Belgavoxconcert) verwees politiek secretaris van het VVB Peter De Roover voor de te verwachten kleinere opkomst naar… de vooravond van 1 mei in Gent als op een zolderzaaltje daar minder volk bijeenkwam om te luisteren naar de toespraken dan men beneden in de Vooruit stond te “ethisch verantwoord heupwiegen” naar aanleiding van 1 mei.

Peter De Roover heeft daar natuurlijk een punt, zowat het enige uit zijn hele opiniebijdrage want voor het overige is dat alleen maar gemekker en gescheld naar de inrichters en de deelnemende artiesten van het Belgavoxconcert. Een academische zitting trekt minder volk dan een concert. Maar als we het houden bij wie waar optreedt, ook dan trekken ze bij de VVB en aanverwante organisaties aan het kortste eind. In Brussel noteren we als optredende Vlaamse artiesten: A Brand, Arno, Boogie Boy, Koen Buyse (Zornik), Stef Kamil Carlens (Zita Swoon), Daan, Rocco Granta, Steven en Stijn Kolacny (Scala), Flip Kowlier, Laura Lynn, Paul Michiels, Jef Neve, Bart Peeters, An Pierlé, Tom Pintens, Axelle Red (foto 1), Gabriel Rios, Kate Ryan, The Scabs, Selah Sue, Sioen en nog vele anderen tot en met Will Tura en Joost Zweegers. Bij de Ik kies voor Vlaanderen-manifestatie moeten ze het doen met Raf Coppens, en dan nog is de vraag of die niet uit sympathie maar vooral om hen eens te kunnen afzeiken komt. En op het familiefeest van het VB op 1 mei in Antwerpen was de belangrijkste Vlaamse artiest die we er gezien hebben Johnny White (foto 2). De niet onverdienstelijke zanger van Verloren hart, verloren droom, maar het is toch al van 1971 geleden dat dit een hit was. De laatste keer dat Johnny White de media haalde was toen in juli vorig jaar in het complex waar hij woont een geheime cannabisplantage ontdekt werd (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=1b1sslc6). Johnny White zelf zou er niet bij betrokken zijn, maar het leverde hem wel de bijnaam Johnny Wiet op.

Axelle Red en het kruim van de Vlaamse artiestenwereld of Johnny White? Als het Belgavoxconcert meer volk zal mobiliseren dan de V(V)B-bijeenkomst is het niet zozeer omwille van de mediasteun voor het eerste, maar omwille van de bloedarmoede langs Vlaams-nationalistische kant.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, cultuur, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

15-05-09

FOLDERS IN HET TURKS? VB VERWIJT CD&V WAT HET ZELF DOET.

Gentenaar Tanguy Veys, voormalig secretaris van de Vlaams Belang Jongeren en VB-provincieraadslid in Oost-Vlaanderen, heeft zich in deze kiescampagne al tweemaal in de kijker kunnen werken. Een eerste keer nadat een door Veys bekritiseerde leraar na afloop van een verkiezingsdebat een glas wijn op Veys morste en Veys zich haastte een foto te verspreiden van hoe hij belaagd werd (foto 1). Een tweede keer haalde Veys de media toen hij “een groot schandaal” bekendmaakte, zijnde dat Veli Yüksel, ex-VRT-journalist en kandidaat op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst, kiesfolders in het Turks uitdeelt. Maar het VB verspreidde zelf ook al pamfletten in het Turks!

Veli Yüksel heeft 40 000 kiescampagnefolders laten drukken die uitsluitend in het Nederlands zijn opgesteld, en een 3 000 Turks-Nederlandstalige die hij meeneemt als hij ergens gaat spreken waar veel Turkse mensen komen. In Gent een niet onbelangrijk segment van de bevolking. Tanguy Veys sprak meteen zijn kennis van het Turks aan om de folder van Veli Yüksel te vertalen. “Ik trek mij niks aan van de Turkse eigenheid van jullie stad; het wordt tijd dat jullie je eens neerleggen bij de realiteit. Je hoefde al lang geen christen meer te zijn om op de lijst te staan bij CD&V, en nu hoef je ook al geen Nederlands te kunnen om bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op CD&V te stemmen. Als het aan CD&V ligt, moet u geen Nederlands leren, de Gentenaars moeten zich maar aan jullie aanpassen.” Volgens een andere bron staat er in het Turks daarentegen: “Ik wil in Gent werkgelegenheid creëren en het aantal hoogopgeleiden allochtonen van vier naar tien procent brengen. Ik wil meer gelijkheid in de gezondheidszorg. We moeten de steden verfraaien en meer sportgelegenheden creëren. Tenslotte moet iedereen die invloed ondervindt van de economische crisis ondersteuning krijgen.”

Wat ook de juiste vertaling is, en we hebben een licht vermoeden dat het de tweede versie is, onwettig is het verspreiden van folders in het Turks of een andere taal niet. Iets anders is het als je openbaar bestuur publicaties verspreidt, maar daarover gaat het nu niet. VB-kopman Filip Dewinter spreekt op VB-meetings trouwens zelf ook wel eens wat anders dan Nederlands. “La Li Hak Al Inikhab Li Ghayr Al Mouwatinin” bijvoorbeeld zou volgens Dewinter “Geen stemrecht voor vreemdelingen” in het Arabisch betekenen. En de VB-lijsttrekker in Brussel, de omstreden voormalige politiecommissaris Johan Demol, verspreidde in 2005 in Sint-Joost-ten-Node een in het Turks opgesteld pamflet tegen het lokale mobiliteitsplan. “Saint-Josse ta belediye baskani Demannez yaptirdigi yölendirme”, staat er onder meer in het foldertje, zijnde: ”Burgemeester Demannez van Sint-Joost brengt de bevolking in gevaar.” Aanleiding was een nieuw verkeersplan dat bij de Turkse gemeenschap in slechte aarde viel wegens de invoering van eenrichtingsstraten. Demol liet daarom een folder in het Nederlands, Frans en het Turks verspreiden. Het partijlogo liet Demol weg en hij ondertekende slechts met “Brussels volksvertegenwoordiger”, maar de folder ging onmiskenbaar uit van de Brusselse VB-kopman.

Demol zei daarover aan Brussel Deze Week: “We vonden het wel grappig om het pamflet ook in het Turks op te stellen.” Om stemmen te winnen verspreidt het VB in Brussel trouwens wel meer folders in een andere taal dan het Nederlands. Als het over kritiek op de islam gaat wordt die onverkort in het Frans vertaald (foto 2, klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding); als het om kritiek op Franstalig Brussel of Wallonië gaat wordt de kritiek in de Franse versie meestal afgezwakt, soms zelfs volledig weggelaten. Tanguy Veys, al jaren de ziel uit het lijf wroetend voor het VB, is het allicht niet onbekend dat Johan Demol ook pamfletten in het Turks verspreid heeft. En anders weet Veys het, als trouwe bezoeker aan deze blog, bij deze dan.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, brussel, 7 juni |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

De volgende dagen op deze blog.

- Morgen: Axelle Red of Johnny White?
- Zondag: Lachen met Hitler (foto).
- Maandag: Het VB- en het LDD-programma naast elkaar gelegd.
- …

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

14-05-09

NOG FLATERS IN DE VB-CAMPAGNE

Vorige maandag wezen we er op dat het VB maar liefst vijftig exemplaren van de jongste VL-krant voor onze deur deponeerde. Volledig verspild campagnegeld natuurlijk want als niet één VL-krant ons overtuigt, zal het ook niet met vijftig dezelfde nummers van die VL-krant zijn (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6970149). Maar het VB-campagneteam maakte nog fouten amper een maand voor de stembusslag op 7 juni.

Jaren na het Franse Front National (FN) heeft het VB de kracht van videobeelden ontdekt. In een recent filmpje worden de politieke inzichten, markante plaatsen en de hobby (vliegeren, nvdr.) van Filip Dewinter voorgesteld (zie: http://www.youtube.com/watch?v=9ZfRn7tSUio&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Evlaamsbelang2009%2Ebe%2F&feature=player_embedded). Maar al op de 26ste seconde loopt het mis. Als de geboortedatum van Filip Dewinter in beeld wordt gebracht, luidt het dat Filip Dewinter op “12 september 1962” geboren is. Nochtans heeft Dewinter al naar aanleiding van de anti-islambetogingen twee jaar geleden (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4852406 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070911) en vorig jaar (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6240749) laten weten dat hij op 11 september is geboren. En ook op zijn eigen website luidt het niet anders (zie: http://www.filipdewinter.be/overfilip). Is het VB-campagneteam al overwerkt dat ze niet opmerkt dat in het jongste VB-filmpje een verkeerde geboortedatum van De Grote Baas wordt gegeven?

Het is de maker van die video echter vergeven dat hij flaterde. Zijn baas weet zelf ook niet meer wat hij allemaal uitkraamt. Vorige zaterdag mocht hij in De Standaard over drie volle bladzijden zijn “zeven deugden” vertellen. “Ik ben er fier op dat ik al dertig jaar hetzelfde vertel”, “Jullie moeten niet in onze interne keuken kijken omdat het jullie zaken niet zijn”, “Ik ben voorstander van het uitvoeren van de doodstraf. Mijn partij vindt dat dat niet kan”, enzovoort. Een paar keer vertelt Dewinter dat hij van de Walen houdt, maar niet van hun leiders. Zijn kinderen mogen met een Waalse partner thuiskomen. “Geen enkel probleem.” Maar het wordt wel “tijd dat we naar een confrontatiemodel gaan en dat we de Waalse leiders eens pijn gaan doen.” Alleen… als Filip Dewinter eens een grap vertelt, heeft hij het wel op de gewone Walen gemunt (zie: http://vlaanderenstemt.clint.be/video/mop-van-de-dag-filip-dewinter). Bij Filip Dewinter duurt het misschien iets langer dan bij Bart Somers voor hij op een leugen betrapt wordt, maar uiteindelijk komt dat toch uit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 7 juni |  Facebook | | |  Print

13-05-09

WIM DE WIT NIEUWE VOORZITTER IJZERWAKECOMITÉ

Toen ze bij de IJzerbedevaart de boodschap Nooit meer oorlog, Zelfbestuur en Godsvrede actualiseerden in Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid, zette dat kwaad bloed bij de rechts-radicale vleugel van de Vlaamse beweging. In Vlaams Blok-kringen kon men zich absoluut niet scharen achter die Verdraagzaamheid, en na een aantal mislukte pogingen om de IJzerbedevaart terug de oude richting op te sturen, werd in 2003 dan maar een eigen, nieuw masturbatiemoment van de rechts-radicale Vlaamse beweging ingericht: de IJzerwake. (Zie ook: http://aff.skynetblogs.be/post/6174484/ijzerwake-het-vnj-is-weer-van-de-partij).

Het organiserend IJzerwake-comité leunt sterk aan bij het Vlaams Blok, sinds 2004: Vlaams Belang. Met Johan Vanslambrouck als IJzerwake-voorzitter, tevens voorzitter van Voorpost; penningmeester Luk Dieudonné, verantwoordelijke voor de ledenadministratie bij het VB; logistiek medewerker Luk Vermeulen, Voorpost-actieleider en verantwoordelijke van de VB-ordedienst; webmaster Hans Verreyt, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren; en anderen. Een man als N-VA’er Luk Lemmens is de uitzondering die de regel bevestigt. Maar de statuten van de IJzerwake bepalen dat de voorzitter van het IJzerwake-comité geen politiek mandataris mag zijn, en Johan Vanslambrouck moest dan ook ontslag nemen als IJzerwake-voorzitter nadat hij eind vorig jaar VB-gemeenteraadslid in het Kempense Zandhoven werd. Overigens als gevolg van een fikse ruzie met VB'ster Tessa Op de Beeck die tot ontslag als gemeenteraadslid werd gedwongen nadat ze zich naar VB-normen te ambitieus opstelde. Bij het IJzerwakecomité togen ze op zoek naar een nieuwe voorzitter en die heeft men nu gevonden in de persoon van Wim De Wit, tot nu toe in Vlaams-nationalistische kringen vooral bekend als ondervoorzitter en webmaster van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), en secretaris van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Zijn biografie bij die laatste organisatie begint met: “Wim De Wit (°1939) is kwaliteit van vóór de oorlog.”

Als 19-jarige stichtte hij een Volksunie-afdeling in het overwegend socialistische Boom, en in nog andere gemeenten in de rode Rupelstreek. Vier jaar later startte Wim De Wit zijn beroepsloopbaan als industrieel ingenieur en later als leraar. Maar dat begon wel veertien dagen later dan gepland omdat hij daags vóór zijn eerste werkdag met een gapende hoofdwonde terugkwam uit Brussel als gevolg van strubbelingen bij een Mars op Brussel. “Dat typeert Wim op en top als een Vlaamse militant, een man van de actie”, luidt het dan in Vlaams-nationalistische kringen. En daar ook gesmaakt is: “Hij is de gelukkige vader van acht Vlaamse kinderen (Veerle, Lutgart, Johan, Tom, Goedele, Bart, Kristien en Annelies).” De laatste jaren is Wim De Wit behalve bij het OVV en VVB vooral actief bij het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ), lid van de Marnixring (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Marnixring), bestuurslid van het Comité ‘Vlaanderen onafhankelijk’ en ondertekenaar van een aantal opiniebijdragen, zoals de klaagzang van een aantal linkse en rechtse intellectuelen en anderen over het in Knack citeren uit e-mails over de vermeende relatie tussen Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke. In het Staatsblad van de Vlaams-nationalistische beweging, ’t Pallieterke, zegt Wim De Wit deze week: “IJzerwake moet blijven drukken op de Vlaamse partijen om samen te werken, in het belang van Vlaanderen. Daarom moeten we blijven werken om de IJzerwake verder uit te bouwen. We moeten de kwaliteit even hoog houden en waar mogelijk verbeteren. Zo lang het moet op onze eigen weide in Steenstrate, maar met in ons achterhoofd steeds de bedoeling om terug te keren naar onze toren (in Diksmuide, nvdr.).” Als de anderen maar voldoende naar rechts opschuiven, wil Wim De Wit nog wel terugkeren naar de IJzertoren. Hij zal toch niet de illusie en ambitie hebben het VB te verlinksen?

Vorig jaar was Wim De Wit prominent aanwezig op de eerste eigen 11 juli-viering van het VB-Antwerpen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6022584). Op de foto hierboven zie je Filip Dewinter voorzitter van Pro Flandria Jan Van Malderen feliciteren voor de spreekbeurt die hij op die 11 juli-viering hield. Tussen hen in, dus vlak naast De Grote Baas: Wim De Wit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

12-05-09

GEZIEN

De aanplakborden voor de verkiezingen zijn in het straatbeeld verschenen, de eerste affiches hangen er, en het levert meteen vermakelijke, en soms minder vermakelijke, taferelen op.

Foto 1: In de P-magazine van vorige week zegt Filip Dewinter dat hij zich het liefst in een Vlaamse regering ziet in een coalitie van Vlaams Belang – LDD – N-VA. “Mocht dat mogelijk zijn”, voegt hij er veiligheidshalve aan toe. “Vlaanderen heeft verandering nodig, en dat doe je niet met de traditionele partijen”, weet Dewinter nog. Maar vorige week zagen we ook een VB-affiche die breeduit de affiche van N-VA-voorzitter Bart De Wever overplakte. Dat is psychologisch en strategisch natuurlijk niet de beste zet om te komen tot een coalitie tussen het VB en de N-VA. Overigens antwoordt Dewinter in diezelfde P-magazine op de vraag hoeveel procent hij wil halen op 7 juni: “Evenveel als bij de vorige Vlaamse verkiezingen: 24 procent.” We zullen het onthouden.

Foto 2: Janice Laureyssens is VB-districtsraadslid in Borgerhout en voorzitster van de plaatselijke VB-afdeling. Ze staat elfste op de Antwerpse VB-lijst voor het Vlaams Parlement. De kans dat ze verkozen geraakt is bijgevolg nihil, maar toch hangen alle aanplakborden in Borgerhout vol met haar affiches. Of dat is toch de bedoeling. Op slechts een paar honderden meters van haar woonst zagen we een aanplakbord waar maar liefst zes affiches van la Laureyssens vanaf waren gegleden en nu op de grond lagen. Volgende keer straffere lijm gebruiken, en niet meer klagen over de verloedering van het straatbeeld als men zelf verantwoordelijk is voor vuil op straat. Propere jongens als we zelf zijn, hebben we de affiches dan maar opgeraapt en mee naar huis genomen. Wie een Laureyssens-affiche wil, kan ze aan onze redactie vragen.

Foto 3 (Klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding): Het VB heeft al een paar keer problemen gehad met de foto’s die het gebruikte voor haar campagnes (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6658981). Of  de jongen die poseerde voor de ‘Dit is ONS land’-affiches beseft waarvoor hij gebruikt wordt, is niet bekend. Op foto 3 lijkt hij echter instemmend te glunderen als hij Erik De Bruyn ziet (kandidaat van SP.A-Rood op de Antwerpse kieslijst, zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6763843). Er is natuurlijk reden om instemmend te glunderen als je die SP.A-affiche ziet, zoals ook met de Stop het politieke circus-affiches van de PvdA. Affiches van Groen! hebben we niet opgemerkt tijdens onze ronde. Wél zagen we meerdere VB-affiches waarop in of aan het logo van het VB een vierkante sticker was gekleefd met de tekst ‘Deze partij is dodelijk’. Van wie dit een initiatief is, is ons niet bekend.

  • Is jou ook wat opgevallen tijdens de kiescampagne en heb je er een foto van? Mail ons met de knop in de rechterkolom op deze blog en we leggen je uit hoe je ons de foto kan bezorgen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

11-05-09

OOK VIJFTIG EXEMPLAREN OVERTUIGEN ONS NIET

VL-krant---Nr.-6Het wil maar niet vlotten met ons geloof in het VB. We lezen elke maand trouw het Vlaams Belang Magazine, dagelijks of toch bijna dagelijks bekijken wij de VB-website en enkele websites van VB-mandatarissen en -personeelsleden, intussen hebben we ook het verkiezingsprogramma voor de Vlaamse en Europese verkiezingen op 7 juni gelezen, en nog zijn we niet mee. In een poging om ons alsnog te overtuigen van haar gelijk deponeerde het VB maar liefst vijftig (!) exemplaren van de jongste VL-krant voor onze deur (foto).

Op de voorpagina en op bladzijde 6 en 7 probeert Marie-Rose Morel ons te doen geloven dat ze haar strijd tegen kanker niet misbruikt om zich alsnog op de politieke kaart te handhaven. “Ik wil niet dat men mij verwijt mijn ziekte politiek uit te buiten”, zegt Marie-Rose Morel in het interview in de VL-krant. Interview dat wel voor een volle helft gaat over haar ziekte en de gevolgen ervan voor haar politiek actief zijn! (Zie ook: http://aff.skynetblogs.be/post/6785327.) Verder in de VL-krant nr.6 ook een aankondiging van de Vlaams Belang Familiedag op 1 mei aan de Scheldekaaien in Antwerpen, maar we weten intussen ook al hoe die is afgelopen. Steven Vollebergh, van de Dienst Organisatie, rekende het voor ons uit: “Niet minder dan 5 000 leden en sympathisanten” waren aanwezig, die samen 3 500 liter bier verzet hebben, 2 000 liter cola, 1 500 liter limonade en 2 000 liter water. Er staken 180 personeelsleden, militanten en andere sympathisanten de handen uit hun mouwen voor de organisatie van de Familiedag. Eén cijfer gaf het VB niet bij haar verslag van haar jongste Familiedag. Volgens het VB zelf waren op de vorige VB-Familiedag “bijna 13 000 mensen” aanwezig (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6878048). Vijfduizend mensen aanwezig is indrukwekkend, maar op twee jaar tijd meer dan de helft van de aanwezigen voor een familiedag verliezen is nog indrukwekkender.

Op de regionale bladzijden wordt in de VL-krant telkens weer wat anders gepresenteerd. In Limburg is dat onder andere een interview met VB-Kamerlid Bert Schoofs en de jongste VB-kandidaat in het bronsgroene Limburg, Marijn Andries (19 j.). Bert Schoofs pleit “resoluut voor de Vlaamse onafhankelijkheid” en Marijn Andries zegt “(vastberaden): Op 7 juni brengen wij die onafhankelijkheid alweer een stap dichterbij!” In Oost-Vlaanderen zijn dat een paar artikels over armoede en de in dit kader gratis ajuinsoepbedeling op de Grote Markt in Aalst. In Vlaams-Brabant klaagt men onder andere over de “onrechtvaardige” Vlaamse belastingen en “boetes buiten alle proporties”. In de West-Vlaamse editie gaat het onder andere over het gezin als hoeksteen van de samenleving. Hetzelfde thema wordt ook in de Antwerpse editie aangesneden. “Traditioneel gezin is de hoeksteen van een solidaire samenleving”, weet Philippe Van der Sande. En verder ook nog: “Dewinter heeft gelijk: het Vlaams Belang is christelijker dan de CD&V.” Philippe Van der Sande is dan ook perswoordvoerder van Dewinter. Vlak onder het artikel staat een promotieartikel voor Flanders Nation, het VB-project om het discotheekpubliek voor de partij te winnen. Dat Flanders Nation onder andere tickets weggeeft voor fuiven met topless bediening (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6749842) wordt er niet bij verteld om de christelijke lezers die men in het artikel daarboven probeert te paaien niet tegen de haren te strijken.

Neen, niet één VL-krant (zie ook: http://aff.skynetblogs.be/post/6683460 en http://aff.skynetblogs.be/post/6700313) heeft ons kunnen overtuigen. Het helpt dus niet om er dan maar vijftig dezelfden voor onze deur te deponeren.

  • Op komst: Nog flaters in de VB-kiescampagne. Wie ook leuk nieuws heeft over het VB, de LDD etc., mag het ons altijd mailen met de mailknop in de rechterkolom op deze blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 7 juni |  Facebook | | |  Print

10-05-09

DE VERLIEZER IS AL BEKEND, MAAR WIE WORDT DE WINNAAR VAN DE ANTI-POLITIEK?

De macht van politieke commentatoren is beperkt. Zaterdag 25 april 2009 riep chef-politiek van De Morgen Ruud Goossens in zijn krant op: “Geef Dedecker niet het cadeau dat het vanaf nu tot 7 juni alleen nog maar over hem gaat. Want dan kan men hem nu al beter de sleutels van een kabinet of twee, drie overhandigen.” En waarover heeft de kiescampagne tot nu toe gedraaid? Dedecker, Dedecker en Dedecker. Dat daarbij niet het beste wat de politiek vermag naar bovenkomt, is natuurlijk een understatement.

Open VLD-voorzitter Bart Somers die LDD-volksvertegenwoordiger Dirk Vijnck koopt – wiens enige verdienste is dat hij 5 000 euro voor Jean-Marie Dedecker had om op diens lijst te staan bij de federale verkiezingen twee jaar geleden. Het voor Vijnck opzij schuiven van trouwe en soms hardwerkende Open VLD-politici voor verkiebare plaatsen op de Open VLD-lijst; zoniet met gemeenschapsgeld Vijnck een fors salaris beloven als Open VLD-kabinetslid. Of het ontkennen van de gemaakte deal, tot Jean-Marie Dedecker met een ‘afsprakennota’ kon zwaaien nadat Dirk Vijnck terug de LDD-schaapstal opzocht. Het is moeilijk te zeggen wat het ergste is, en welke keuze ook doet onrecht aan de andere keuzemogelijkheden. Maar één ding is zeker: Bart Somers heeft zijn clownsrol op de PvdA-affiches alvast verdient (foto 1).

Jean-Marie Dedecker (foto 2) kan er niet genoeg van krijgen. Bart Brinckman, dit weekend in De Standaard: “De man die zijn partij volledig heeft opgetrokken uit een reeks individuen die uit Open VLD en Vlaams Belang komen aanwaaien, start een kruistocht tegen Open VLD, dat hem een koekje van eigen deeg trachtte te geven. De gewezen judocoach etaleert daarbij een Calimerohouding. Hij neemt het ook niet zo nauw met de werkelijkheid. Afgelopen dinsdag zat hij bij Phara. Als hij voor elke leugen 100 euro kreeg, ging hij met een fortuin terug naar huis: tiptop gewapend om de volgende overloper te strikken. Afgelopen dinsdag beloofde Dedecker dat hij Vijnck op donderdag zou vergezellen naar de Kamer. Wat hebben we aan een politicus die er niet in slaagt om zelfs de meest eenvoudige toezegging na te komen?”

In plaats van naar het vragenuurtje in de Kamer te komen en daar de nieuwsgierige pers te trotseren, is Vijnck op vakantie gegaan in Nederland. Op kosten van de belastingbetaler. En zo zou het VB toch nog beter kunnen scoren dan verwacht. Vrijdag, op 30 dagen voor 7 juni, maakte De Standaard een SWOT-analyse van de verschillende partijen en bij de kansen voor het VB noteerde de krant: “Het moddergevecht tussen Open VLD en Lijst Dedecker bezorgt de hele politiek een slecht imago. De campagne komt in woelig antipolitiek vaarwater terecht. Als de zelfbediening van de politiek het definitieve thema van de verkiezingen wordt, opent dit perspectieven voor de antipolitieke partij bij uitstek.” Bij De Morgen denken ze dan weer dat de voorbije week weer een paar zetels winst voor Dedecker opleveren. Het een is al erger dan het andere, maar welke uitkomst ook komt de bevolking niet ten goede.

Dat LDD en VB elkaar waard zijn, zou je ook nog gaan geloven na het lezen van de jongste P-magazine. Filip Dewinter zegt daar in een dubbelinterview met Jurgen Verstrepen: “De manier waarop de Verstrepens en de Dedeckers aan politiek doen, heeft iets ranzigs.” Aanleiding voor die uitspraak is het de week eerder uitgelekte verhaal over Jean-Marie Dedecker die een privé-detective uitstuurde om na te gaan of Open VLD-minister Karel De Gucht en/of zijn vrouw en zijn politiek actieve zoon (Karel De Gucht heeft ook nog een niet-politiek actieve zoon, nvdr.) financieel voordeel zouden gehaald hebben uit de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne. Nu kan je Karel De Gucht van veel verdenken, maar toch niet van dat. Jurgen Verstrepen had zijn antwoord echter klaar. “Als dat al zo is (de ranzige manier om aan politiek te doen, nvdr.), dan heb ik dat toch bij u geleerd.”

Jurgen Verstrepen: “Jullie hebben de tapes van Johan Sauwens’ aanwezigheid op het Sint-Maartensfonds toch ook gelekt aan de pers? Op die manier hebben jullie een Vlaams-nationalistische broeder afgemaakt.”  Vrolijke boel de politiek, als het niet zo triestig was.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, verstrepen, dedecker, 7 juni |  Facebook | | |  Print

09-05-09

LANG LEVE LINDA

Vandaag zijn de provinciale lijsten voor de Vlaamse verkiezingen op 7 juni neergelegd. Gedaan met beloftes, schuiven op de lijst en wippen van de lijst: de lijsten voor de verkiezingen op 7 juni liggen vast. Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het dus definitief: het Vlaams Belang wordt zowaar vrouwvriendelijk.

Gedaan met de tijd waarin Anke Van dermeersch reclameerde dat het VB nog nooit een vrouwelijke lijsttrekster had. Niemand minder dan het alom geprezen Overpeltse gemeenteraadslid en Kamerlid Linda Vissers (foto, 48 j.) zal de Limburgse lijst voor het Vlaamse parlement trekken. Of ze effectief zal zetelen in het Vlaams parlement blijft afwachten. Waarschijnlijk zelfs niet. Alleszins zal er weer iemand zijn die vanuit een opvolgersplaats het parlement binnengeraakt bij het VB... waarvoor de partij natuurlijk rekent op eeuwige dankbaarheid.

Om het voor Linda Vissers, haar opvolg(st)er in één of ander parlement (voor het Vlaams parlement is dat huidig VB-Vlaams parlementslid Katleen Martens) en voor de VB-kiezers gemakkelijk te houden blijft het VB ook in Limburg zweren bij de bekende formules en standpunten. Aan schuldigen voor alles wat verkeerd loopt is er geen gebrek. In alfabetische volgorde: Asielzoekers, Di Rupo, Ecologisten, Leterme, Maghrebijnen, Migranten, N-VA, Open VLD, Somers, Sossen, Straathoekwerkers, Turken, Walen en-ga-zo-nog-maar-even-door...  Het eeuwige geklaag en gezaag verandert niet onder Bruno Valkeniers als voorzitter en geeft het Vlaams Belang hoe langer hoe meer het appeal van de getuigen van Jehova. Geen wonder dat de concurrentie  van LDD en N-VA met de winst gaat lopen.

De aanstelling tot lijsttrekker van een politiek pluimgewicht genre Vissers is het ultieme bewijs dat het VB in Limburg bijzonder zwak staat en er niet beschikt over politiek personeel die naam waardig. In Limburg heeft het VB steeds haar zwakste electorale scores behaald. En het ziet er bepaald niet naar uit dat dit per 7 juni anders zal uitpakken. Wie Linda Vissers graag eens aan het werk ziet, raden wij het volgende videootje aan: www.garagetv.be/video-galerij/fiedelewie/Quiz_met_Vlaams_Belanger_Linda_Vissers.aspx. Een echte aanrader voor wie wil kennis maken met de diverse inzichten en kwaliteiten die haar eigen zijn. Ze onthult onder meer dat Wallonië de hoofdstad is van de provincie Waals-Brabant.

Waar is de tijd dat extreemrechtse lieden de teloorgang van De Westerse Waarden toeschreven aan de drie V's van villa's, voituren en vrouwen? VB'ers trokken eerder al villa's in, denken we maar aan de villa van Marijke Dillen in 's Gravenwezel. Nu zetten ze bij het VB ook nog vrouwen - allez, we moeten niet overdrijven: één vrouw - aan de kop van hun lijst. En met Verstand zijn ze niet bedeeld. Verbaast het dan dat het niet goed gaat met deze wereld, en met het VB in het bijzonder?

19:47 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb, valkeniers, 7 juni, vissers |  Facebook | | |  Print

GEEN NIEUWS, GOED NIEUWS

Na de voetbalwedstrijd gisterenavond tussen Germinal Beerschot (foto 1) en KV Mechelen is alles rustig gebleven. Veertien dagen geleden was het anders. Na de wedstrijd tegen Club Brugge raakten hooligans in de buurt van het stadion slaags met groepjes allochtonen. Ze bekogelden elkaar met straatstenen, vier politievoertuigen en twintig auto’s werden beschadigd (foto 2), straatmeubilair, ruiten en bloembakken sneuvelden, een vijftal mensen geraakten gewond. Op het forum van Stormfront had  ‘Kielse rat’ opgeroepen om revanche te nemen op “de allochtoontjes”.

Na de rellen veertien dagen geleden was men tevreden bij Stormfront. ‘Wehrwolf VL’ postte als eerste op het Stormfront-forum een persbericht over de rellen en becommentarieerde het met: “Waar vroeger blanke supporters op andere blanke supporters hun gezicht sloegen, mogen we hier hopelijk rekenen op een positieve trendbreuk.” Zijn de meeste hooligans niet noodzakelijk rechts georiënteerd, bij de Beerschot-hooligans zijn er wel een paar met een extreemrechts gedachtegoed. ‘Kielse rat’ bijvoorbeeld riep op het Stormfront-forum “Vlaamse vrienden uit Antwerpen en de andere provincies” op om “die apen eens een lesje te leren”, waarmee hij de overwegend Marokkaanse jongeren bedoelde die in de Antwerpse wijk Kiel rond het Beerschot-stadion wonen. Een andere keer “Rifapen” genoemd. Wie interesse had, moest hem maar een mailtje sturen. Mensen actief op het forum van de Beerschot-supporters kregen mailtjes om te “laten zien dat dit nog altijd onze wijk is, en ons met hand en tand te verweren tegen dit bruin gespuis.” Op het forum zelve zijn racistische uitspraken in principe niet toegelaten en een reden tot uitsluiting (zie: http://www.kielserat.com/praatcafe/ucp.php?mode=register&sid=3402275937a29519a428791d02345de8). Beerschot-supporters worden dan maar e-mailgewijs opgeroepen om “paraat” te staan.

Maar gisteren bleef het dus rustig. Met dank aan de allochtone voetballers bij Beerschot? De ploeg van ’t Kiel won de wedstrijd tegen KV Mechelen met 3-1 dankzij doelpunten van de Belg van Tsjaadse afkomst Haroun, de Nigeriaan Dosunmu en de Rwandees Munyaneza.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme |  Facebook | | |  Print