26-08-09

IJZERWAKE 2009

Op de IJzerwake vorige zondag riep voorzitter Wim De Wit op tot het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie tussen CD&V, N-VA, Vlaams Belang en LDD “want onze onafhankelijkheid ligt als het ware voor het grijpen.” Maar wat dan met Brussel als hoofdstad van Vlaanderen? “Laat vallen”, zei gastspreker Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van het zakenblad Trends. Op de IJzerwake wisten ze waarover napraten, waarbij de meningen varieerden tussen “Brussel is onze hoofdstad en die geef je niet op” en “Brussel is vuil en stinkt, en we zijn het beter kwijt dan rijk.” De mening van de Brusselaars zelf werd niet gevraagd, en het voorstel van Crols om niet te kiezen tussen Antwerpen of Gent als nieuwe Vlaamse hoofdstad, maar Mechelen te nemen, kon ook al niet op eenstemmigheid rekenen.

Zoals gebruikelijk begon de IJzerwake met een misviering. Pater Adriaan Aernouts, die tot dit jaar steeds de mis op de IJzerwake had geleid, liet zich op eigen verzoek als hoofdcelebrant vervangen door ene pater Van Essche. De man heeft een stem als een klok die niet moet onderdoen voor die van zijn voorganger, en hij kreeg meteen de toehoorders op zijn hand met zijn eis om amnestie (voor de collaborateurs met het nazi-regime, nvdr.). Volgens pater Van Essche stond Jezus radicaal afkerig tegenover uitsluiting en cordon sanitaires door huichelaars en hypocrieten. Van Essche en Aernouts stonden niet alleen achter het altaar, in totaal stonden ze er met zes priesters. Daarbij werd ook gezongen, het Gebed voor het vaderland tot drie keer toe. “Prachtig lied vinden wij dat, maar op zo’n bloedhete Wake was één keer misschien toch wel genoeg geweest”, noteerde ’t Pallieterke. En de moniteur van de rechtsradicale Vlaamsnationalisten vervolgt: “Er waren bij de eerwaarde heren wel een paar regiefoutjes aan te merken, maar het weze hun christelijk vergeven, al was het maar omdat zij ook het Amnestielied van Armand Preud’homme inzetten.” En alhoewel pater Van Essche “iedere vorm van uitsluiting” betreurde, had hij "voor vreemdelingen en inwijkelingen in de Vlaamse rand deze niet mis te verstane boodschap: ‘Tot hier en geen stap verder!’” Hoe dit te verzoenen is met de Godsvrede-gedachte van de IJzerwake, werd niet verduidelijkt.

’t Pallieterke weet ook dat “de afspraak was dat er tijdens de wake geen bier werd geschonken. Er is achteraf tijd genoeg om Vlaanderen vrij te drinken. Maar dat leidde bijna tot muiterij bij de Zwalmfanfare die al enkele jaren de wake muzikaal opluistert. Gelukkig kon een attente regie die brand snel blussen, met bier dan wel. En tegen het einde zagen we de KVHV’er van dienst ook met enkele plateaus volle glazen af en aan drentelen…” Het was niet de enige regiefout. “Op die ene hoek vooraan rechts leek het wel een hele wake lang markt. Het was er bijna onmogelijk de wake te volgen wegens een aanhoudend geklets. Alleen gestaakt om eens goed iets te roepen. ‘Brussel Vlaams’ bijvoorbeeld, niet gehinderd door enige kennis van gang van zaken op dat moment op de weide. Maar goed, we kennen ze allemaal, die fijne maar wat gekke creaturen die elke beweging, dus ook de Vlaamse rijk is…” Niet vermeld in ’t Pallieterke maar bij die “fijne maar wat gekke creaturen” waren ook enkele Blood and Honour’ers. De avond tevoren waren ze nog met elkaar op de vuist gegaan op camping IJzerhoeve in Diksmuide, maar toen de gealarmeerde politie met twee combi’s ter plaatse kwam doken ze weg. Bij één van hen waren op de IJzerwake de gevolgen van de vechtpartij de avond tevoren nog goed te zien. Maar ze zijn inderdaad maar een minderheid. Het overheersend uitzicht bij de IJzerwake is dat van een bonte familie van radicale Vlamingen. Blij een aantal oude bekenden terug te zien, spijt sommige gezichten niet meer terug te zien. Er waren met 5 168 mensen die betaalden voor een ticket ongeveer evenveel aanwezigen als vorig jaar.

Bij de politici werd natuurlijk een delegatie van het VB opgemerkt. “Maar niet meer zo gegroepeerd als andere jaren”, stelde 't Pallieterke vast. Verder was er nog Karl Van Louwe, ondervoorzitter van de N-VA. Van Louwe is van West-Vlaanderen naar Brussel uitgeweken en liet dan ook luidkeels weten het niet eens te zijn met de ‘Laat Brussel los’-oproep van Frans Crols. Van LDD-zijde was er enkel een groepje van Jong Gezond Verstand, de jongerengroep van de LDD, onder aanvoering van Wouter Vermeersch. Bruno Valkeniers kreeg goede punten van ’t Pallieterke omdat hij “niet zoals iemand van de elite op een voorbehouden plaats, maar rechtstaand zoals een militant” de IJzerwake volgde. Vorig jaar waren ze anders bij ’t Pallieterke helemaal niet content over de VB-voorzitter. Marie-Rose Morel was er ook maar ze werd door VTM niet over de IJzerwake bevraagd. Wel "over haar kanker. Het is maar waar de prioriteiten van de journalisten liggen", sneert 't Pallieterke. Andere VB-coryfeeën vernoemt het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter niet. Maar Gerolf Annemans was er ook. En Joris Van Hauthem, Bart Laeremans... Volgens Tim Mudde van Radio Rapaille - die de toespraak van "ruwe bolster met Vlaamse pit" Wim De Wit integraal uitzond - was de VB-top echter minder sterk vertegenwoordigd dan voorgaande jaren. Filip Dewinter was er niet. Die was nog op rondreis in... Afrika.

Nog dit. Een paar jongeren (Yves Pernet, Bert Deckers…) hebben de voorbije week gepraat over een vernieuwing van het IJzerwake-programma en zouden daarvoor een voorstel indienen. Maar het is voorzichtig manoeuvreren. Ze willen dat de IJzerwake zou “meegaan met hun tijd, zonder daarbij al te modernistisch te gaan worden, dat zou immers ingaan tegen heel het principe van het volksnationalisme.” Volgende afspraak voor de rechtsradicale Vlaamsnationalisten is zondag 13 september. Dan herdenkt Voorpost naar traditie collaborateur Staf De Clercq op de Kesterheide in Gooik, in het Pajottenland. Vijf jaar geleden, bij de 120ste geboortedag van Staf De Clercq, was daarbij nog de hele VB-partijtop aanwezig.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.