31-08-09

DE 'LAATSTE GROET' VAN DE AUTONOME KAMERADEN

Autonome Kameraden 1Peter-Hendrickx“Jaren geleden ging Taboe al heen, nu, zoveel jaar later nemen we afscheid van de laatste hoofdredacteur van het tijdschrift. Zoals we Taboe nooit vergeten zijn, zo zal Peter Hendrickx nooit vergeten worden! Een laatste groet van het Autonoom Verzet aan een vriend en kameraad! Peter, rust zacht in Vlaamse aarde!” Een voor velen raadselachtige tekst die op 19 augustus op de blog van de Autonome Kameraden verscheen. Wat was Taboe? Wie was Peter Hendrickx? We kregen daarover trouwens een vraag, maar helaas was het e-mailadres van de afzender geen correct adres zodat een persoonlijk antwoord onbesteld terugkwam. Kan de mailer ons terug contacteren?

Eerst echter wie of wat is Autonoom Verzet, wie zijn de de Autonome Kameraden (foto 1, illustratie van de Autonome Kameraden)? Het is een groepje jongeren die het voorbije academiejaar opdook aan de Antwerpse universiteit en bij voorkeur gemaskerd actie voert. Volgens, voormalig voorzitter van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren, Bert Deckers is het “een spontane verzameling van ‘rechtse rakkers’ uit zowel de actieve rechtse verenigingen zoals de NSV en KVHV en een hoop totaal niet bij een vereniging horende jongeren met een rechts gedachtegoed.”  Bert Deckers vond dat de Autonome Kameraden een “zéér geslaagde actie” hadden gevoerd door een meeting-debat van de Actief Linkse Studenten (ALS) in een universiteitslokaal te verstoren. “Een mooie overwinning” voor “rechts, jong Vlaanderen”, vond Bert Deckers. Vanuit de Autonome Kameraden kwam er een reactie op Deckers' blog: “Wij zijn niet links, niet rechts, maar autonoom, want het links-rechts denken is in onze ogen verouderd, en beperkt je actieradius!” Toch moeten we Bert Deckers gelijk geven (maar ja, hij geeft ons ook al eens gelijk): op hetzelfde ogenblik als de actie van de Autonome Kameraden om de meeting van de ALS te beletten, was er elders aan de Antwerpse universiteit een debat met onder andere Bruno Valkeniers en Jurgen Vertsrepen. Een debat georganiseerd door de KVHV, maar dát werd ongemoeid gelaten door de ‘linkse noch rechtse’ Autonome Kameraden.

Ook als je hun beginselverklaring leest, kom je niet meteen tot links noch rechts-standpunten. “Wij verwerpen elk initiatief dat de positie van het gezin binnen onze samenleving ondermijnt, aantast of vernietigt” is een rechts standpunt, rechts voorbij de CD&V, tot op dezelfde hoogte als het VB. “Waarom moeten wij aan ontwikkelingshulp doen in ver afgelegen landen, als armoede hier bij ons nog bestaat?”, is een al even rechts standpunt. Men is bij de Autonome Kameraden wel “tegen Amerikanisering” en “tegen de globalisering”, maar hun alternatief is niet dat van links. Natuurlijk moeten wij de  “wij hebben niets tegen de mening van antifa, want iedereen heeft recht op vrije meningsuiting” uit hun beginselverklaring met een dikke korrel zout nemen. Het eerlijkst zijn de Autonome Kameraden in de laatste paragraaf van hun beginselverklaring: “Wij zijn het ‘zwarte blok’ in Vlaanderen.” Na de actie tegen de ALS-meeting op 17 maart, volgde op 29 april nog een actie tegen mensen zonder geldige verblijfspapieren die wc-papier toegegooid kregen, en op 9 mei een actie tegen drugs. De actie tegen de mensen zonder geldige verblijfspapieren werd mee door de NSV gevoerd, de actie tegen drugs kreeg de publieke steun van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts. De Autonome Kameraden uit Antwerpen zijn niet alleen, in Hasselt zijn er de Bockenreyders (waarover later deze week meer, Jarno Roppe reageerde op ons artikel vorige week zondag), na een kameraadschapsavond met een twintigtal deelnemers op 18 juli in het Turnhoutse café De Schalmei werd de oprichting van een gelijkaardige groep in het Turnhoutse aangekondigd. 

Gelijkaardige groepen in deze marge van de politiek zijn Identiteit Door Muziek en de Autonome Nationalisten Mechelen. De grote broer in deze sector is het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), dat op 10 oktober een jeugdcongres en ‘Rock tegen kapitalisme’-concert inricht. Allen samen zijn ze in Vlaanderen slechts met enkele tientallen, maar er is inderdaad een groeiende groep NSV’ers, KVHV’ers en anderen die het VB links laat liggen. Geestesgenoten vinden de autonomen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Rusland… Autonoom maar overal actief in variaties van zwart. Als de Autonome Kameraden nu een ‘laatste groet’ brengen aan Peter Hendrickx ( 48 j.) zegt dat ook veel over hen. Het tijdschrift Taboe was de viertalige publicatie van de gelijknamige werkgroep, geleid door Peter Hendrickx, die de voorloper was van de revisionistische Werkgroep Vrij Historisch Onderzoek (VHO) van Siegfried Verbeke en zijn broer Herbert. Peter Hendrickx was ook betrokken bij dat laatste clubje revisionisten. Hij woonde in de Antwerpse universiteitsbuurt (foto 2), adres waar je volgens advertenties in de Koopjeskrant ook terecht kon voor een nieuw “gedurfd kontaktblad voor ruimdenkende mensen”, getiteld Sexclusief. Peter Hendrickx was ook jarenlang uitbater van een populaire winkel in tweedehands cd's. Op 14 augustus stapte hij uit het leven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanverwant, autonomen |  Facebook | | |  Print

30-08-09

TOUCHE PAS Á MON POTE

In de marge van de IJzerwake vernamen we dat Filip Dewinter de voorbije weken op rondreis was in Afrika. In Zuid-Afrika en Namibië. Dewinter het land uit, maar daar mag geen misbruik van gemaakt worden. Lode Van Camp, uit Hoboken, wijst in een lezersbrief in ’t Pallieterke VB-voorzitter Bruno Valkeniers terecht. Die had zich laatst laten interviewen door de Antwerpse regionale televisiezender ATV.

Lode Van Camp: “De journalist vindt dat de ‘ranzige’ (ranzig = 1. sterk smakend en een onaangename geur verspreidend, 2. zuur, mopperig, bezopen) kantjes van het VB dienen te verdwijnen. Dit wordt volledig beaamd door de voorzitter die het woord ‘ranzig’ herhaalt. Ondertussen wordt met niet zoveel woorden gezegd dat Dewinter niet moet denken dat hij de baas van het VB is. Wel, mijnheer Valkeniers, ik wens op geen enkele wijze beledigd te worden door iemand van de partij. De anderen hebben dat al genoeg gedaan. Is het misschien de bedoeling de partij uiteen te spelen, zoals het vroeger gebeurd is met de VU (…)? Wie aan Dewinter komt, trapt op mijn ziel en op deze van alle militanten. Dan is het einde zoek. De slogan ‘Eigen volk eerst’ wordt in deze crisistijd dagelijks toegepast. Voor beschaafde mensen zoals u heet dat ‘protectionisme’.”

Lode Van Camp rekent zichzelf blijkbaar niet tot de beschaafde mensen. Wat wij straf vonden aan dat ATV-interview (niet opgenomen in het ATV-archief, we kunnen het dan ook niet tonen) was de reactie van Valkeniers op de mogelijke sluiting van de Opelfabriek in Antwerpen. Volgens Valkeniers is dat de schuld van… de vakbonden. Die hadden maar moeten kiezen voor Fiat als overnemer van Opel.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, valkeniers |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

Alsmaar meer rechtsradicale jongeren richten autonome organisaties op, los van het VB, het NSV of zelfs Blood and Honour. Volgende week focussen we op drie dergelijke groepen en/of personen bij deze ‘autonomen’.

      -       Morgen: Autonome Kameraden rouwen.

      -       Later volgende week: Bockenreyder Jarno Roppe.

      -       Fight Back richt eerste concert in.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

29-08-09

STEEKPARTIJ WEGENS NIET LOYAAL GENOEG AAN FASCISTISCH GEDACHTENGOED.

Het was een klein berichtje in De Morgen gisteren; bij ons krijg je alle details. In Charleroi vond woensdagavond een steekpartij plaats waarbij de dader het slachtoffer wilde vermoorden omdat die uiteindelijk een minder fanatieke neonazi was dan gedacht.

De dader, Jean-Pol Monchaux (40 j.), ontmoette het slachtoffer, François H. (28 j.), voor het eerst op een rommelmarkt. De aandacht van Monchaux werd getrokken door het kaal geschoren hoofd van H.. Monchaux en H. zijn beiden werkloos, wat liefdadigheidsorganisaties hen toestoppen helpt hen het hoofd boven water te houden. Monchaux legt H. zijn fascinatie uit voor Hitler, Himmler en Goebbels. Volgens Monchaux zou H. al evenveel opkijken naar de Führer dan hijzelf, en H. zou volgens Monchaux zelfs overwogen hebben zich een hakenkruis te laten tatoeëren. Maar na enige tijd stelt Monchaux vast dat H. toch niet met dezelfde verbetenheid het nazisme aanhangt dan hij. Woensdagavond stuurt Monchaux sms-jes naar H., met de boodschap dat hij hem dringend wil ontmoeten. Wanneer Monchaux aanbelt bij H. vraagt hij hem vijftig euro te willen lenen. Als H. daar niet op in wil gaan, vraagt Monchaux H. een dvd te willen lenen. Dat wil H. nog wel doen, en hij neemt Monchaux mee naar zijn appartement. Binnen plant Monchaux H. een mes in de rug. Alhoewel gewond slaagt H. erin weg te vluchten. Monchaux wordt door de politie opgepakt en zegt aan de politie zo gereageerd te hebben omdat H. “een schande voor Hitler en het Duitse volk” is. Tegenover de onderzoeksrechter ontkent hij later enig ideologisch motief, en zegt hij dat het om een ordinaire ruzie ging. Monchaux zou wel eens beschuldigd kunnen worden van moordpoging met voorbedachte rade gezien hij H. in een val lokte, en hem het mes in de rug stak in zijn appartement waarvan op het ogenblik van de feiten alle gordijnen dicht waren. In principe had dus niemand de moordpoging kunnen zien. Monchaux riskeert nu voor het hof van assisen te worden gebracht, waar zijn broer Christian in 1989 al veroordeeld werd voor de moord op een priester-arbeider.

Op het Stormfront-discussieforum scholden neonazi’s elkaar voor rot uit naar aanleiding van het niet kunnen doorgaan van het eerste concert ingericht door het nieuwe Blood and Honour Nederland & Vlaanderen. “Pisvlek” bijvoorbeeld, was de omschrijving van een neonazi voor een andere. Vorige week zaterdagavond, de vooravond van de IJzerwake, gingen rivaliserende Blood and Honour-groepen met elkaar op de vuist op camping IJzerhoeve in Diksmuide. Woensdagavond stak in Charleroi een neonazi een (vermeende) neonazi neer… Als dat zo verdergaat elimineren de neonazi’s elkaar wel en moet enkel nog de laatste overgebleven neonazi in de gevangenis gestopt worden. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook | | |  Print

28-08-09

SPREEKRECHT VOOR DOEL

Maandag verloopt het woonrecht voor de meeste inwoners van Doel. Intussen blijft de overheid halsstarrig doof voor de herhaalde oproepen om het “beslist beleid” bij te stellen in functie van de gewijzigde economische omstandigheden en een constructieve dialoog aan te gaan met álle betrokken partijen over een nieuwe bestemming voor het polderdorp.

Elk weekend bezoeken massa’s mensen Doel. Het zinloos afbreken van een dorp beroert de bevolking en geruggensteund door zoveel blijken van sympathie van actiegroepen, burgers en kunstenaars (foto 1) laten de inwoners van Doel zich niet ontmoedigen door de olifantenhuid van de nieuwe Vlaamse regering. Overmorgen, zondag 30 augustus, lanceren zij daarom een nationale petitie voor spreekrecht voor Doel in het Vlaams Parlement. Wim Van Hees, voorzitter van vzw Ademloos, komt de actie een hart onder de riem steken. Nadien wordt een spandoek van 50 meter lang, handmatig beletterd door het KunstKater-collectief (foto 2), ontrold op de dijk. Later in de namiddag volgen nog andere solidariteitsacties en kunstmanifestaties. Afspraak: om 15 uur aan de Scheldedijk, Jachthaven Doel. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om elk gedurende twee minuten hun standpunt over Doel toe te lichten. Groen!, Vlaams Belang en SP.A (in die volgorde) hebben reeds toegezegd te komen. Hopelijk zijn de sprekers oprecht, gaan ze op de linkeroever van de Schelde geen andere standpunten vertellen dan ze op de rechteroever doen.

Morgen wordt in het oud parochiehuis van Doel een consulaat van het kunstendorp Ruigoord (Amsterdam) geopend. Het is eens wat anders dan neonazi’s die een parochiezaal inpalmen voor een concert. Meer info over deze en volgende activiteiten hier.

·         Kunst in Doel: in de huizen en aan de huizen in Doel.

·         Het Nieuwsblad over de laatste dagen in Doel.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

IEPERFEST

Zoals hier aangekondigd speelde de Amerikaanse hardcore-groep Reagan Youth gisteren in Trix, in Borgerhout (foto 1). Een energieke set, met vele hits vooraan in het programma zodat de sfeer er meteen goed in zat.

Tijdens Reagan Youth klonken wel een aantal Sieg Heils, maar het was duidelijk dat die ironisch bedoeld waren. Zondag is de groep op het Ieperfest, maar het programma begint daar al vandaag. Naast het muzikale programma is er een uitgebreide randprogrammatie. Er zijn discussies gepland over media en alternatieve cultuur, in Ieper denken ze ook ecologisch, en zondag zijn er sessies over de antifascistische strijd in Nederland (foto 2) en Rusland. Voor de verandering eens een festival waar onze collega’s van Blokbuster niet moeten vrezen voor moeilijkheden, tot zelfs gearresteerd te worden.  

 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, actie |  Facebook | | |  Print

27-08-09

DE FN-STEDEN, TOEN EN NU. MARIGNANE ONDER FN-BESTUUR

In juli werd Steeve Briois bijna burgemeester in Hénin-Beaumont. We kregen net geen déjà vu-gevoel. Vanaf 1995 leverde het Front national (FN) van Jean-Marie Le Pen (foto 1) immers de burgemeester en de bestuursmeerderheid in Marignane, Orange en Toulon, en vanaf 1997 in Vitrolles. Wat moesten de burgers van die steden en gemeenten ondergaan, en wat is er geworden van die FN-burgemeesters? Na Toulon vorige zaterdag, vandaag een blik op Marignane, gemeente in het zuiden van Frankrijk met een 33 000 inwoners in de buurt van het omwille van het FN-beleid bekendere Vitrolles.

De FN-burgemeester in Marignane werd met 37 % van de stemmen verkozen, in een triangulaire met twee andere rechtse lijsten. De nieuwe burgemeester, Daniel Simonpieri, is een oud-kaderlid van een bank. Zes jaar eerder was hij voor het eerst verkozen als FN-gemeenteraadslid in Marignane. Als hij zijn eerste begroting presenteert blijkt de beloofde daling van de belasting volledig verhaald te zijn op het budget voor cultuur en sport (- 19,5 %) en het gemeentelijk onderwijs (- 14,7 %). De subsidies voor het privé-onderwijs blijven gehandhaafd. De onkostenvergoeding voor de burgemeester en de schepenen is meer dan verdubbeld. De begroting voor public-relations ook, maar het gemeentelijk informatieblad is al vlug nauwelijks nog te onderscheiden van een ordinair reclameblaadje. Om de moslimkinderen te treiteren wordt in de refters van de gemeentescholen geen alternatief meer voorzien als er varkensvlees op het menu staat. Kinderen waarvan één van de ouders werkloos is, worden niet langer ingeschreven voor de schoolmaaltijden. Het FN redeneert dat deze kinderen evengoed, en beter zelfs, naar huis kunnen om te eten.

De minimale hulp aan het populaire Resto du Coeur – het vorige gemeentebestuur stelde eenmaal per week een auto met chauffeur ter beschikking om eten te gaan halen bij de voedselbank – wordt stopgezet. Op 100 meter van het Resto du Coeur opent de FN-mantelorganisatie Fraternité Française haar deuren. Een hulporganisatie die zeer selectief is in wie ze voorthelpt. Het verenigingsleven wordt in haar voortbestaan bedreigd door het wegtrekken van subsidies; de plaatselijke voetbalclub wordt gepest als de leiding niet wil ingaan op het voorstel van het nieuwe gemeentebestuur om meer blanken in de voetbalploeg op te stellen. In de bibliotheek wordt het abonnement op het progressieve weekblad L’Evénement du Jeudi geschrapt. In de plaats krijgt men er het FN-partijblkad National Hebdo en de bij het FN aanleunende bladen Rivarol en Présent te lezen. Journalisten wordt verboden de veranderingen in de bibliotheek te filmen of te fotograferen, zouden ze het toch doen riskeert de bibliothecaris een tuchtstraf.

Een lerares die tijdens de lessen moraal spreekt over verdraagzaamheid en respect voor een ander, wordt door de schepen van onderwijs de mantel uitgeveegd. In haar school zelve, zonder dat de schepen zich ook maar even gemeld heeft bij de directie of dat hij enige pedagogische bevoegdheid heeft. De gemeentelijke sporthal kan vijf weken lang niet gebruikt worden omdat de zaal ingericht moest worden voor een meeting met Jean-Marie Le Pen. Migranten worden gepest, bij het minste opgepakt, en tegen alle regels in behandeld. In Marignane ontstaan twee kampen: zij die met de burgemeester meeheulen, en zij die zich niet tot het FN bekeren maar meestal niet publiek durven ingaan tegen de uitsluitingslogica van het FN. Als Bruno Mégret uit de buurgemeente Vitrolles, de toenmalige nr. 2 van het FN, zich afscheurt van het FN na een mislukte poging om de leiding van het FN over te nemen van Jean-Marie Le Pen, sluit Simonpieri zich aan bij Mégrets Mouvement National Républicain (MNR). Onder MNR-etiket wordt Simonpieri in 2001 een tweede keer burgemeester van Marignane.

In 2004 wordt Simonpieri als MNR’er opnieuw verkozen als afgevaardigde in de Conseil Général des Bouches-du-Rhône, tegen een FN-kandidaat in. In dat regionaal bestuursorgaan vervoegt Simonpieri de groep van de klassiek-rechtse partijen UMP en UDF. Vanuit Marseille komt de richtlijn om Simonpieri bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2008 de plaatselijke UMP-lijst te laten trekken, maar dat is buiten plaatselijk UMP-sterkhouder Eric Le Dissès gerekend. Le Dissès wordt burgemeester. Simonpieri haalt bij de tweede stemronde maar 23,3 % van de stemmen, waarmee hij nog achter de plaatselijke linkse lijst eindigt. Simonpieri heeft nu in Marignane de vereniging A Droite Pour Marignane opgericht die tot doel heeft de klassiek-rechtse bestuursmeerderheid “uit haar slaap te houden”. Op de eerste publieke bijeenkomst, eind mei, daagden een honderdtal mensen op.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, fn-steden |  Facebook | | |  Print

26-08-09

IJZERWAKE 2009

Op de IJzerwake vorige zondag riep voorzitter Wim De Wit op tot het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie tussen CD&V, N-VA, Vlaams Belang en LDD “want onze onafhankelijkheid ligt als het ware voor het grijpen.” Maar wat dan met Brussel als hoofdstad van Vlaanderen? “Laat vallen”, zei gastspreker Frans Crols, voormalig hoofdredacteur van het zakenblad Trends. Op de IJzerwake wisten ze waarover napraten, waarbij de meningen varieerden tussen “Brussel is onze hoofdstad en die geef je niet op” en “Brussel is vuil en stinkt, en we zijn het beter kwijt dan rijk.” De mening van de Brusselaars zelf werd niet gevraagd, en het voorstel van Crols om niet te kiezen tussen Antwerpen of Gent als nieuwe Vlaamse hoofdstad, maar Mechelen te nemen, kon ook al niet op eenstemmigheid rekenen.

Zoals gebruikelijk begon de IJzerwake met een misviering. Pater Adriaan Aernouts, die tot dit jaar steeds de mis op de IJzerwake had geleid, liet zich op eigen verzoek als hoofdcelebrant vervangen door ene pater Van Essche. De man heeft een stem als een klok die niet moet onderdoen voor die van zijn voorganger, en hij kreeg meteen de toehoorders op zijn hand met zijn eis om amnestie (voor de collaborateurs met het nazi-regime, nvdr.). Volgens pater Van Essche stond Jezus radicaal afkerig tegenover uitsluiting en cordon sanitaires door huichelaars en hypocrieten. Van Essche en Aernouts stonden niet alleen achter het altaar, in totaal stonden ze er met zes priesters. Daarbij werd ook gezongen, het Gebed voor het vaderland tot drie keer toe. “Prachtig lied vinden wij dat, maar op zo’n bloedhete Wake was één keer misschien toch wel genoeg geweest”, noteerde ’t Pallieterke. En de moniteur van de rechtsradicale Vlaamsnationalisten vervolgt: “Er waren bij de eerwaarde heren wel een paar regiefoutjes aan te merken, maar het weze hun christelijk vergeven, al was het maar omdat zij ook het Amnestielied van Armand Preud’homme inzetten.” En alhoewel pater Van Essche “iedere vorm van uitsluiting” betreurde, had hij "voor vreemdelingen en inwijkelingen in de Vlaamse rand deze niet mis te verstane boodschap: ‘Tot hier en geen stap verder!’” Hoe dit te verzoenen is met de Godsvrede-gedachte van de IJzerwake, werd niet verduidelijkt.

’t Pallieterke weet ook dat “de afspraak was dat er tijdens de wake geen bier werd geschonken. Er is achteraf tijd genoeg om Vlaanderen vrij te drinken. Maar dat leidde bijna tot muiterij bij de Zwalmfanfare die al enkele jaren de wake muzikaal opluistert. Gelukkig kon een attente regie die brand snel blussen, met bier dan wel. En tegen het einde zagen we de KVHV’er van dienst ook met enkele plateaus volle glazen af en aan drentelen…” Het was niet de enige regiefout. “Op die ene hoek vooraan rechts leek het wel een hele wake lang markt. Het was er bijna onmogelijk de wake te volgen wegens een aanhoudend geklets. Alleen gestaakt om eens goed iets te roepen. ‘Brussel Vlaams’ bijvoorbeeld, niet gehinderd door enige kennis van gang van zaken op dat moment op de weide. Maar goed, we kennen ze allemaal, die fijne maar wat gekke creaturen die elke beweging, dus ook de Vlaamse rijk is…” Niet vermeld in ’t Pallieterke maar bij die “fijne maar wat gekke creaturen” waren ook enkele Blood and Honour’ers. De avond tevoren waren ze nog met elkaar op de vuist gegaan op camping IJzerhoeve in Diksmuide, maar toen de gealarmeerde politie met twee combi’s ter plaatse kwam doken ze weg. Bij één van hen waren op de IJzerwake de gevolgen van de vechtpartij de avond tevoren nog goed te zien. Maar ze zijn inderdaad maar een minderheid. Het overheersend uitzicht bij de IJzerwake is dat van een bonte familie van radicale Vlamingen. Blij een aantal oude bekenden terug te zien, spijt sommige gezichten niet meer terug te zien. Er waren met 5 168 mensen die betaalden voor een ticket ongeveer evenveel aanwezigen als vorig jaar.

Bij de politici werd natuurlijk een delegatie van het VB opgemerkt. “Maar niet meer zo gegroepeerd als andere jaren”, stelde 't Pallieterke vast. Verder was er nog Karl Van Louwe, ondervoorzitter van de N-VA. Van Louwe is van West-Vlaanderen naar Brussel uitgeweken en liet dan ook luidkeels weten het niet eens te zijn met de ‘Laat Brussel los’-oproep van Frans Crols. Van LDD-zijde was er enkel een groepje van Jong Gezond Verstand, de jongerengroep van de LDD, onder aanvoering van Wouter Vermeersch. Bruno Valkeniers kreeg goede punten van ’t Pallieterke omdat hij “niet zoals iemand van de elite op een voorbehouden plaats, maar rechtstaand zoals een militant” de IJzerwake volgde. Vorig jaar waren ze anders bij ’t Pallieterke helemaal niet content over de VB-voorzitter. Marie-Rose Morel was er ook maar ze werd door VTM niet over de IJzerwake bevraagd. Wel "over haar kanker. Het is maar waar de prioriteiten van de journalisten liggen", sneert 't Pallieterke. Andere VB-coryfeeën vernoemt het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter niet. Maar Gerolf Annemans was er ook. En Joris Van Hauthem, Bart Laeremans... Volgens Tim Mudde van Radio Rapaille - die de toespraak van "ruwe bolster met Vlaamse pit" Wim De Wit integraal uitzond - was de VB-top echter minder sterk vertegenwoordigd dan voorgaande jaren. Filip Dewinter was er niet. Die was nog op rondreis in... Afrika.

Nog dit. Een paar jongeren (Yves Pernet, Bert Deckers…) hebben de voorbije week gepraat over een vernieuwing van het IJzerwake-programma en zouden daarvoor een voorstel indienen. Maar het is voorzichtig manoeuvreren. Ze willen dat de IJzerwake zou “meegaan met hun tijd, zonder daarbij al te modernistisch te gaan worden, dat zou immers ingaan tegen heel het principe van het volksnationalisme.” Volgende afspraak voor de rechtsradicale Vlaamsnationalisten is zondag 13 september. Dan herdenkt Voorpost naar traditie collaborateur Staf De Clercq op de Kesterheide in Gooik, in het Pajottenland. Vijf jaar geleden, bij de 120ste geboortedag van Staf De Clercq, was daarbij nog de hele VB-partijtop aanwezig.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

25-08-09

"BIJ ONS GEEN HITLER-GROET BIJ HET BINNENKOMEN" MAAR DE SLOGANS ZIJN WEL DEZELFDE ALS BIJ BLOOD AND HONOUR

Bevel 1Het concert van Identity Project zaterdagavond in een parochiezaal in Bevel, deelgemeente van Nijlen, in de Antwerpse Kempen, haalde maar enkele lijntjes in de kranten. Niet meer of zelfs minder dan een ordinaire vechtpartij in de Antwerpse uitgangsbuurt. Aan De Standaard verklaarde een woordvoerder: “Wij zijn geen neonazi’s. Bij ons geen Hitlergroet bij het binnenkomen. Wij hebben niks te maken met Blood and Honour.” Ook tegenover Het Nieuws van VTM werd enige band met die “terreurorganisatie” ontkend.

Er zijn duizenden parochiezalen in Vlaanderen, maar de Duitse neonazi’s van Identity Project huurden uitgerekend dezelfde parochiezaal als waar Blood and Honour Vlaanderen op 10 januari dit jaar naar uitweek nadat er voor de omgeving van de Club Valhalla in Rijkevorsel, de geafficheerde plaats voor het nieuwjaarsconcert, een samenscholingsverbod was uitgevaardigd en een uitgebreide politiemacht op de been was. Dezelfde zaal was overigens drie jaar geleden al eens bijna gehuurd door Blood and Honour Vlaanderen, maar toen werd de zaal geweigerd en trok Blood and Honour Vlaanderen naar Vremde, deelgemeente van Boechout. Toeval dat Identity Project uitgerekend dezelfde zaal huurde voor haar concert zaterdagavond (foto 1)? We hebben moeite om het te geloven, maar tot daar aan toe. Identity Project moet echter niet onnozel doen om enige verdenking van zich af te praten. “Bij ons geen Hitlergroet bij het binnenkomen”, zegt hun woordvoerder. Maar niemand heeft ooit beweerd dat bij het binnenkomen van Blood and Honour-concerten de Hitlergroet moet gebracht worden. Met drie van de vier aangekondigde groepen die cd’s uitgebracht hebben die wegens het aanzetten tot haat en/of het verheerlijken van het nazisme op de Duitse indiceringslijst staan, is de kans dat tijdens hun concert geen Hitlergroet wordt uitgebracht evenwel ongeveer even groot als dat op een reggaeconcert met veel volk geen wiet wordt gerookt.

En er is meer. Naar aanleiding van ons artikel zondag mochten we een paar gerenommeerde bezoekers verwelkomen. De door VTM in beeld gebrachte woordvoerder van Identity Project bijvoorbeeld. En Michael Krick (foto 3). In Duitsland wegens zijn politieke activiteiten tot anderhalf jaar celstraf veroordeeld; in Nederland wegens poging tot doodslag op een Antilliaanse man en andere zaken tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor die laatste zaak werd Michael Krick door de Racial Volunteers Force, de Combat 18-versie van Blood and Honour in Nederland, ondersteund als “politiek gevangene”. Krick was toen trouwens lid van die RVF. Amper vrij uit de Nederlandse cel leidt Michael Krick een groep Duitse rechtsradicale autonomen op een betoging van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Bergen op Zoom. Uitgerekend die Michael Krick postte op Stormfront de flyer voor het concert van Identity Project zaterdagavond, en meldt nu dat als de “AFF-sukkels” beter opgelet hadden, ze zouden gezien hebben dat er zaterdagavond “600 man” en geen “een 450-tal” was. Er zijn betere woordvoerders denkbaar om te ontkennen dat men ook maar iets te maken heeft met Blood and Honour. Identity Project is dan wel geen divisie van Blood and Honour, het heeft er meer gelijkenissen dan verschillen mee. Er is niet alleen de wijze waarop men een concert inricht, het volk dat erop afkomt of wie zich opwerpt als woordvoerder, er is ook het doel waarvoor men gaat. Het concert van zaterdagavond was bedoeld om geld in te zamelen voor de Antikriegstag op 5 september in Dortmund, in het bijzonder voor de proceskosten bij het in beroep gaan tegen het huidig verbod voor de manifestatie. Wie de slogans bij de Antikriegstag vorig jaar hoort en bekijkt (voor het nationaal-socialisme, tegen het zionisme…) weet dat ze evengoed door Blood and Honour’ers gescandeerd en gedragen kunnen worden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

24-08-09

OP CAFÉ MET HET VB

CaffenationCafé-Jozef1Café-JozefWie wezen hier eerder al op Caffénation aan het Hopland in Antwerpen waar liefhebbers van de andere koffie, naast genieten van een lekkere tas koffie, kunnen kijken naar een muurschildering waarbij de Amerikaanse zangeres Cher poseert à la Che Guevara (foto 1). Bezoekers van het jazzcafé Hopper in Antwerpen-Zuid kunnen vanaf eind deze week kijken naar een stripmuur aan de overkant van de straat, waarop werk van Philip Paquet – auteur van onder andere een stripalbum over Louis Armstrong – te zien zal zijn. Op de website van Mekanik Strip vonden we alvast deze preview. In café Jozef, vlakbij het Antwerpse Centraal Station, hebben ze wat anders om naar kijken.

Café Jozef is een alom gekende zaak. Door haar ligging op de hoek van het Astridplein en de Gemeentestraat, maar vooral ook door haar publiek. Zelfs Prince zou er ooit aan de toog gezeten hebben. De zanger van Purple Rain en 101 funky hits was na een optreden te vroeg op weg naar een afterparty in discotheek Jimmy’s, in de Antwerpse Stationsbuurt. Aangetrokken door het liveorkest stapte hij café Jozef binnen. Toen Prince zijn manager voorbij zag stappen, dook hij weg naar het toilet. Hij kreeg de deur van het toilet evenwel niet meer open, en toen hij om hulp riep zou de toiletdame de zanger uit Minneapolis geantwoord hebben: “Zeg manneke, kunde gaai na geen Vloms klappen?” Maar Prince is de uitzondering op de regel. Doorgaans zijn het bejaarden, vrijgezellen en mensen wanhopig op zoek naar een lief die het café bevolken. “Mannnen van dertig jaar met vrouwen van tachtig jaar, het gebeurt hier allemaal”, vertelde de uitbaatster eens in een Koppen-reportage. “Ik heb hier al veel koppels zien ontstaan, maar evenveel zien sneuvelen”, vulde Danny Foster aan. Samen met een orgelist helpt hij als drummer-zanger de liefde een handje in café Jozef. Met covers van Du bist alles en andere nummers voor een bepaald publiek breekt en smeedt hij harten. Zelfs vanuit Luik komen vrouwen naar café Jozef, om dan met de eerste trein ’s morgens terug te keren na een nachtje mannen (proberen te) versieren.

Marcel Cools en zijn echtgenote zijn al meer dan dertig jaar de uitbaters van café Jozef. Drie jaar geleden bekende Marcel Cools zich publiek tot het VB. In een Open brief aan burgemeester Patrick Janssens kondigde hij aan zich kandidaat te stellen bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 op de kartellijst Vlaams Belang - VLOTT. Hij was niet alleen de werken aan het Astridplein beu, maar ook “de onveiligheid, het rondhanggedrag van drugsverslaafden en jeugdbendes, het sluikstorten en het zwerfvuil, de verkeersmiserie en het gebrek aan parkeerplaatsen.” Er zijn inderdaad wel problemen op en rond het Astridplein, maar we hebben niet de indruk dat Marcel Cools’ kandidatuurstelling op de VB-lijst iets in positieve zin aan de zaak veranderd heeft. Spijts het in café Jozef regelmatig volle bak is (foto 2, een zondagnamiddag deze zomer), kreeg Marcel Cools maar 337 voorkeurstemmen bij die districtsraadsverkiezingen. Hij geraakte bijgevolg niet verkozen, ook niet nadat het VB in de aanloop naar de stembusslag haar plan voor een leefbare stationsbuurt voorstelde in café Jozef. Marcel Cools blijft echter een overtuigde VB’er, en boven de toog van zijn café hangen een tiental foto’s van VB’ers. Meestal ‘Marcel Cools met…’. Van rechts naar links zie je op foto 3, klik desgevallend eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding: Marcel Cools met Frank Reniers (VB-provincie- en districtsraadslid, voorzitter van de VB-afdeling van de kernstad Antwerpen en ondervoorzitter van de VB-afdeling in de grootstad Antwerpen), Marcel Cools en VB-senator en -gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, een foto van Marie-Rose Morel op het Europacongres van haar partij eerder dit jaar, Marcel Cools en VB-Vlaams parlementslid en -gemeenteraadslid Jan Penris, Marcel Cools en (net niet meer te zien op foto 3) VLOTT-senator en -gemeenteraadslid Hugo Coveliers.

Marcel Cools is trouwens lid van de Vlaams Bond voor de Horeca die zich met Hugo Coveliers als advocaat keerde tegen het rookverbod in café’s. Verderop in het rijtje foto’s, meer naar de toiletten toe, flankeren onder andere Filip Dewinter en Gerolf Annemans de uitbater van café Jozef. De ene hangt foto’s van Elvis Presley aan zijn toog, een andere wat anders, in café Jozef zijn het VB’ers. Volgens een VB-bron is het het enige café in Antwerpen waar foto’s van VB’ers boven de toog hangen. Verbaast het dat wij liever naar Bar Mondial gaan?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen |  Facebook | | |  Print

23-08-09

WAT IN DUITSLAND NIET KAN, KAN HIER WEER EENS PROBLEEMLOOS. BENEFIETCONCERT VAN NEONAZI'S VOOR IN DUITSLAND VERBODEN MANIFESTATIE

Bevel-1Gisterenavond kwamen in parochiecentrum De Heerd in Bevel, deelgemeente van Nijlen, naar schatting een 450-tal Duitse neonazi’s bijeen voor een concert dat georganiseerd werd door het zogenaamde Identity Project, een groep van Duitse rechtsradicale autonomen. Het waren dan ook bijna uitsluitend Duitsers die naar de Antwerpse Kempen afzakten. Vanaf 17.30 uur waren ze er, komend van een voorverzamelpunt in het Turnhoutse. De zaal was gehuurd voor het “verjaardagsfeest van een 18-jarige.” Het is al de tweede keer op één jaar tijd dat de zaal plaats biedt voor een neonazi-concert. Op 10 januari vond er een nieuwjaarsconcert plaats van de traditionele Blood and Honour Vlaanderen. Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) was totaal verrast. Los van mogelijke wetsvoorstellen als dat van Verbeecks partijgenoot Raf Terwingen en anderen, stelt zich de vraag om de burgemeesters, politie en parket voor te bereiden op het gebruik van de huidige wettelijke mogelijkheden tegen bijeenkomsten van neonazi’s. Aan Het Nieuws (VTM) verklaarden de inrichters van de bijeenkomst gisterenavond dat de gespeelde muziek niet haatdragend is, maar het curriculum vitae van de aangekondigde groepen laat dat niet vermoeden. Integendeel.

De groepen op de affiche behoren tot de zogenaamde Rechtsrock-scène, een Duitse omschrijving van een muziekgenre dat echter meer bevat rechtse rockmuziek. De groep Stahlgewitter bijvoorbeeld bracht meerdere cd’s uit die op de Duitse indiceringslijst staan. Onder andere Auftrag Deutsches Reich die wegens het antisemitisme en de verheerlijking van de nazi’s niet mag verkocht worden in Duitsland. De cd Politischer Soldat gaf aanleiding tot huiszoekingen in zeven steden in Duitsland en Zwitserland. Zanger Daniel ‘Gigi’ Giese treedt onder andere ook op als Gigi & die Braunen Stadtmusikanten die Duitse schlagers en covers van andere groepen op extreemrechtse teksten brengt, ook teksten die het nationaalsocialisme verheerlijken. Gitarist Frank Krämer treedt ook op met de Nationaal-Socialistische Black Metal-groep Absurd. Stahlgewitter wordt vermeld in een rapport over rechtsextremisme van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nedersaksen. De groep speelde op 20 juni nog op het Hammerskin Nation-concert dat in Wallonië gepland was maar uiteindelijk in Noordoost-Frankrijk plaatsvond.

De tweede groep op de affiche was Radikahl, eind jaren tachtig in Neurenberg, in de Duitse deelstaat Beieren, opgericht onder de naam Giftgas ("gifgas"). Op hun eerste cd Retter Deutschlands maakt men met Hakenkreuz duidelijk waar de redding van Duitsland ligt. Zanger Manfred ‘Mandi’ Wiemer was niet alleen muzikaal actief, hij bouwde ook een hele neonazi-scène uit die actief werd in de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). In 1994 viel de groep Radikahl uiteen als gevolg van de hoge boetes waartoe ze veroordeeld werd voor het verheerlijken van het nazisme en het verspreiden van haat. Manfred Wiemer ging in een nieuwe bezetting verder, maar het bleef bij het oude liedje. Net als Retter Deutschlands belande de cd Wir geben niemals auf op de Duitse indiceringslijst. De derde groep op de affiche voor gisterenavond, Kommando Skin, heeft de bedenkelijke eer ook al met een cd op die Duitse indiceringslijst te staan, Die Ruhe vor dem Sturm. De groep speelde al driemaal op Blood and Honour-concerten in ons land: op 13 december 2003 in Lebbeke, op 9 september 2006 in Wolfsdonk, een gehucht van Aarschot, en op dezelfde plaats nog eens op 27 oktober 2007. De waarnemende burgemeester van Aarschot zei voor de VRT-camera’s in overleg met de politiekorpschef al het nodige te hebben ondernomen opdat het concert rimpelloos kon verlopen (sic).  

Het Duitse Rotte Charlotte kent de zaal  in Bevel, deelgemeente van Nijlen. Op 10 januari was de groep er te gast op een nieuwjaarsdrink van Blood and Honour Vlaanderen, nadat het concert aanvankelijk in de Valhalla in Rijkevorsel was gepland Het eerste optreden van Rotte Charlotte in ons land vond op 18 oktober vorig jaar, in Diksmuide, plaats. Blood and Honour Vlaanderen-kopstuk Chis Moorkens schreef na dit concert dat Rotte Charlotte bij de top-3 staat van beste groepen die hij de voorbije jaren gezien heeft. In het nummer Wir zingt Rotte Charlotte op ironische manier over de repatriëring van vreemdelingen die met vlucht 1-4-8-8 teruggebracht worden naar hun land van herkomst. ‘14’ is neonazisymboliek voor  de veertien woorden van David Lane We must secure the existence of our people and a future for white children, ‘88’ voor Heil Hitler. In andere nummers keert men zich dan weer tegen Israël en tegen de vrijmetselarij. Rotte Charlotte trad ook op op het Hammerskin Nation-concert op 20 juni waarover hierboven al sprake.

Het concert van gisterenavond kadert in een campagne om geld te verzamelen voor een Antikriegstag op 5 september in Dortmund. Die dag willen rechtsradicale autonomen protesteren tegen het imperialisme van de Verenigde Staten, met haar inmenging in Afghanistan en Irak. De Duitse overheid heeft de betoging verboden, maar er is nog wel een beroepsprocedure hangend. Naast Duitse sprekers zijn voor de Antikriegstag “activisten” aangekondigd uit Oostenrijk, Nederland, België, Engeland, Rusland, Frankrijk, Bulgarije, Tsjechië en Zweden. In Nederland wordt een oproep om deel te nemen aan de Antikriegsdag verspreid door Blood and Honour Nederland. In ons land hebben de Bockenreyders aangekondigd naar de Antikriegstag te gaan. De Bockenreyders is een groepje rechtsradicale autonomen in Hasselt, rond plaatselijk NSV-kopstuk Jarno Roppe. Behalve als kleinzoon van de voormalige Limburgse gouverneur Louis Roppe, staat hij bekend om zijn gewelddadige reputatie. De Bockenreyders hebben een huis gekraakt in Hasselt en zouden dezer dagen in Hasselt appelen en peren verdelen, ‘afvalfruit’ dat omwille van de grote, vorm of kleurverschil niet verkocht wordt. Met het fruit wordt een flyer verdeeld waarin uitgelegd wordt dat de globalisering tegengehouden moet en kan worden met een herwaardering van onze nationale economie en landbouw. Jarno Roppe, die nog altijd goede contacten heeft in VB-kringen, mobiliseert intussen ook voor een concert met de groep Kategorie C, een Duitse op voetbalhooligans gerichte rockgroep die op 31 oktober in de “regio Antwerpen” optreedt.

12:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

ALLE NATIONALISTISCHE PARTIJEN HEBBEN EEN PROBLEEM, MAAR DE VLAAMSE NOG EEN PROBLEEM MEER

De vakantieperiode loopt op z’n einde en daarmee ook een reeksje in ’t Pallieterke over nationalistische partijen in Europa en hun plaats in het politiek bestel. Het slotartikel deze week was voorbehouden aan Italië, waar de nationalistische partijen met eenzelfde dilemma zitten als overal elders. In België hebben die partijen echter een probleem meer, weet ’t Pallieterke. We kunnen niet anders dan dit beamen.

De bekendste nationalistische partij in Italië is de Lega Nord, en die zit volgens ’t Pallieterke “in dezelfde tweestrijd waarmee andere nationalistische partijen kampen en die bij ons vorm krijgt in de twee Vlaams-nationale partijen. Het Vlaams Belang kan dan gezien worden als de pure onafhankelijke Lega Nord van het zuivere programma, de N-VA als de Lega Nord die het karretje vasthaakt aan Berlusconi en mee in de regering zit, mits de ambities (op korte termijn) terug te schroeven. Als we ons overzicht samenvatten, is dat dilemma de regel. Het slechte nieuws daarbij is dat noch de Vlaams Belangoptie, noch die van de N-VA ergens tot een onversneden succes heeft geleid. De eerste keuze eindigt op z’n best aan het hoofd van de deelstaatregering – waarbij het Belang dan nog kampt met het cordon sanitaire – de tweede als juniorpartner in de federale regering. Maar er is één opvallend verschil tussen Vlamingen enerzijds en Catalanen, Basken, Padaniërs, Schotten, Welshman en tutti quanti anderzijds. De Vlamingen vormen de meerderheid in hun land, alle anderen moeten opboksen tegen een meerderheid. De meerderheid die de Vlamingen het meest hindert in het streven naar een eigen staat wordt gevormd door… Vlamingen die de Belgische optie (nog) blijven verkiezen.”

De IJzerwake vandaag zal dat niet veranderen. (Foto: De vendelzwaaiers van het VNJ, geliefd bij het IJzerwake-publiek. Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen |  Facebook | | |  Print

22-08-09

NIEUWE ZOMERREEKS: DE FN-STEDEN, TOEN EN NU. TOULON ONDER FN-BESTUUR

In juli werd Steeve Briois bijna burgemeester in Hénin-Beaumont. We kregen net geen déjà vu-gevoel. Vanaf 1995 leverde het Front national (FN) van Jean-Marie Le Pen (foto 1) immers de burgemeester en de bestuursmeerderheid in Marignane, Orange en Toulon, en vanaf 1997 in Vitrolles. Wat moesten de burgers van die steden en gemeenten ondergaan, en wat is er geworden van die FN-burgemeesters? We starten een reeks artikels daarover in de havenstad Toulon, met 170 000 inwoners de grootste onder de FN-steden en gemeenten.

Jean-Marie Le Chevallier (foto 2) wordt er in 1995 burgemeester na het desastreus beleid van een klassiek-rechtse burgemeester. Le Chevallier was jarenlang kabinetschef van Jean-Marie Le Pen en haalt het op 18 juni 1995 met 37 % van de stemmen, tegen 35 % voor de uittredende rechtse burgemeester en 28 % voor de socialistische kandidaat. De stank van een reeks schandalen en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen helpen Le Chevallier aan de overwinning. Bij de eerste begroting die Le Chevallier voorstelt worden de budgetten voor sociale zaken, cultuur en economische projecten verminderd. Als een gemeenteraadslid protesteert tegen de vermindering met meer dan 40 % van een begrotingspost voor sociale doeleinden, zet Le Chevallier de geluidsversterking van het protesterend gemeenteraadslid af. Op het stadhuis worden niet langer bewijzen van woonst afgeleverd die nodig zijn om familieleden voor bezoek vanuit het buitenland te laten overkomen. De hogere overheid laat begaan. Actiegroepen mogen niet langer op markten aanwezig zijn omwille van “de geluidsoverlast”. Le Chevallier vindt het “niet opportuun” dat het jaarlijkse Fête du Livre een Frans-Joodse schrijver in de kijker zet, en schuift Brigitte Bardot als te vieren auteur naar voren. Het boekenfestival verhuist daarop naar een andere gemeente, het jaar daarna organiseert het stadsbestuur van Toulon een eigen boekenbeurs onder de naam La Fête de la Liberté. Op cultureel vlak worden oubollige evenementen opgezet.

Vakbondsorganisaties mogen niet langer stadslokalen gebruiken; het door het FN geïnfiltreerde Confédération Française des Travailleurs Chrétiens krijgt daarentegen plots forse financiële steun. Sociale organisaties, waaronder een organisatie die tegen aids mobiliseert, verliezen een belangrijk deel van hun subsidies; mantelorganisaties van het FN (Front Antichômage, Fraternité Française, Toulon Ecologie…) worden opgericht en door het stadsbestuur in de watten gelegd. Na twee jaar FN-bestuur feliciteert het kabinet van de burgemeester zichzelf omdat het al bijna 800 FN-lidkaarten verkocht heeft bij het stadspersoneel. Als politieagenten een hakenkruis tekenen op de identiteitskaart van een migrant roept de openbare aanklager uit: “Welk belang heeft het te weten dat het een hakenkruis was?” De politieagenten krijgen slechts een lichte vermaning. Als de door Cendrine Le Chevallier, echtgenote van, opgerichte Jeunesse Toulonnaise de stedelijke buitenschoolse kinderopvang overneemt en daarvoor rijkelijk gesubsidieerd wordt, waarschuwt de voogdijoverheid het stadhuis toch niet te ver te gaan in het bevoordelen van bevriende organisaties. Ook de huisvuilophalingsdienst wordt geprivatiseerd. Als de arbeiders in staking gaan tegen het overhoop gooien van de arbeidsuren, krijgen ze eerst de steun van hun burgemeester maar na nog geen week draait die zijn kar en verjaagt hij de stakers uit de lokalen die ze bezetten. In de stadsdiensten worden intussen de twee kinderen en de zus van, de dochters van, de zoon en de schoonzoon van, enzovoort, aangeworven. Nepotisme is de regel bij het FN.

Le Chevallier is naast burgemeester ook parlementslid, al voert hij in die laatste functie geen klap uit. Wegens het door Jean-Marie Le Chevallier overschrijden van de toegelaten uitgaven voor verkiezingscampagnes moeten de parlementsverkiezingen in Toulon in 1998 overgedaan worden, waarbij Jean-Marie Le Chevallier omwille van dat overschrijden van de toegelaten verkiezingsuitgaven zich niet meer kandidaat mag stellen. Hij probeert dan maar zijn vrouw Cendrine te lanceren als parlementslid, maar die wordt verslagen door een socialistische tegenkandidate. Meteen is het FN ook haar enige parlementszetel in de Franse Assemblée kwijt. In 1999 zegt Le Chevallier het FN adieu. In 2001 wordt hij bij de gemeenteraadsverkiezingen verslagen door UMP-kandidaat Hubert Falco die nu nog burgemeester is van Toulon. De UMP is de partij van de Franse presidenten Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy. In 2001 wordt Jean-Marie Le Chevallier tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld en misbruik van vertrouwen bij aanwervingen voor de Jeunesse Toulonnaise. Datzelfde jaar wordt Le Chevallier ook nog eens veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete en vijf jaar verlies van zijn burgerrechten wegens het omkopen van getuigen bij de moord op zijn voornaamste kabinetsmedewerker in het stadhuis van Toulon. Jean-Marie Le Chevallier gaat hierna zes jaar lang in Marrakech (Marokko) wonen; nu woont hij in één van de rijkere buurten van Parijs. Om politieke en persoonlijke redenen heeft hij en wil hij geen contact meer met Jean-Marie Le Pen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, fn-steden |  Facebook | | |  Print

21-08-09

HET FORT VAN BREENDONK, WAAR NEONAZI'S ZICH GRAAG LATEN FOTOGRAFEREN

Breendonk-2Elk medium heeft dezer dagen een zomerreeks. In juli was dat bij ons een reeks over de grootste stemmentrekkers bij het Vlaams Belang. De ultieme top-50 werd overigens door een VB-personeelslid naar al zijn Facebook-vrienden verstuurd, zodat VB’ers die terugkomen uit verlof meteen weer hun plaats in de pikorde bij het VB kennen. De Morgen stuurde de voorbije dagen humorist Bert Kruismans op pad voor een rondreis langs Belgische monumenten. Het begon met de Leeuw van Waterloo, woensdag stopte Bert Kruismans bij het Fort van Breendonk.

Een fragment. “Officieel is Breendonk een doorgangskamp, een opwarmertje voor gevangenen die later naar Duitsland verscheept worden. In werkelijkheid is het een concentratiekamp buiten categorie. Zelfs de gevangenen die later in Buchenwald terechtkwamen getuigen. Breendonk spande de kroon. Het kamp is klein, de Duitse en Belgische SS’ers zijn maar met twintigen, maar nergens kunnen de gevangenen zich voor hen verstoppen. Op een dieet van waterige soep worden ze gedwongen om met schop en kruiwagen de aarde rond het ingegraven fort te verwijderen. Elke oogopslag, één woord kan een pak rammel veroorzaken of een verblijf in de strafcel, wekenlang als het moet. Ik werp een blik in zo’n strafcel en vraag me af hoe een mens dit uithoudt. Als een gevangene letterlijk wordt doodgeslagen, stelt de commandant keurig een overlijdensakte op, doodsoorzaak is dan een longontsteking of iets aan het hart. Die akte wordt netjes overhandigd aan de gemeente Breendonk. Ordnung muss sein. Hoewel, na een paar jaar stoppen ze met die paperassen, het werden er te veel. (…) Bij de inrichting van de folterkamer, diep in het fort, werd een geultje aangelegd. Zo kon bij een ‘verscherpt verhoor’ bloed en urine gemakkelijker worden afgevoerd. Nazi’s zijn propere mensen.”

Gaan de meeste mensen naar het Fort van Breendonk om kennis te maken met de gruwel van het nazisme, sommigen gaan naar Breendonk omdat ze zich daar in hun sas voelen. In de voormalige kantine van het Fort van Breendonk hangt tegen de muur nog een Duitse adelaar, een swastika en de SS-eed Meine Ehre Heisst Treue. Het is dan ook een plaats waar neonazi’s zich graag stiekem laten fotograferen, zoals de neonazi op de foto hierboven. Op 5 september richt hij een concert in. Een concert tegen kanker, maar wel met groepen die eerder al op affiches van Blood and Honour-concerten stonden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

20-08-09

N-SA: SPLINTERGROEP NIET WELKOM BIJ HET VB, WEL BIJ DE IJZERWAKE

IJzerwakeIn een interview vorige week in ’t Pallieterke zei de nieuwe IJzerwake-voorzitter Wim De Wit dat iedereen welkom is bij de IJzerwake. Een VLD'er, een SP.A'er... “Zelfs een groene.” Zolang iedereen maar voor de Vlaamse onafhankelijkheid is. En De Wit houdt woord. Dinsdag geraakte bekend dat het groen-zwarte, met nadruk op die laatste kleur, Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) onder andere met een propagandastand aanwezig zal zijn op de IJzerwake. Op de Dag van de Europees Rechtse Jeugd van de Vlaams Belang Jongeren op 4 mei vorig jaar was het N-SA officieel niet welkom. Ze haalden daar wel allerlei vreemd volk binnen, tot en met zeer uiterst rechtse groepen uit Spanje en Hongarije, maar het N-SA was hen te extremistisch.

Ook Filip Dewinter moet niet weten van het N-SA. Hun ‘hoofdcoördinator’ Eddy Hermy werd door Dewinter al tweemaal buitengegooid bij het VB. De relatie tussen het VB en het N-SA is lastig. VB'ers lid van het N-SA worden niet buiten gesmeten, maar Dewinter heeft liever dat ze niet bij het N-SA zijn. VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts werd onder druk gezet om niet deel te nemen aan een toegezegde debatavond van het N-SA over solidarisme. Huybrechts, anders toch niet de meest volgzame VB'er, bleef op vraag van de VB-leiding weg van de debatavond. Aan de NSV-betoging op 26 maart dit jaar mocht het N-SA slechts deelnemen door als een aparte groep, op enige afstand van het NSV en aanverwante deelnemers, op te stappen. Achteraf werden een aantal N-SA’ers nog opgepakt door de politie omdat ze de straten van Leuven onveilig maakten. Een brief van het N-SA na de verkiezingen in juni om het VB terug op recht(ser)e weg te brengen werd schamper onthaald bij het VB. Bij de IJzerwake mag het N-SA nog eens proberen de aanwezige VB’ers op radicalere gedachten te brengen. Op de website van het N-SA bedankt ‘coördinator’ Pieter Van Damme de mensen die in de Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake de aanvraag gesteund hebben om als N-SA aanwezig te mogen zijn op de IJzerwake. Pieter Van Damme: “Met evenveel plezier geven wij een schop onder het achterwerk van die personen die partijpolitieke belangen verwarren met de doelstellingen van de IJzerwake en de aanwezigheid van N-SA liever niet zagen gebeuren.”

Het N-SA onderschrijft op haar manier de drie kerngedachten van de IJzerwake: Zelfbestuur, Nooit meer oorlog, en Godsvrede.  Het N-SA wil “de meest verregaande onafhankelijkheid voor de Vlamingen nastreven”, dus “ook een onafhankelijkheid ten aanzien van de geldmachten en hun structuren die volkeren in de tang houden.” Het N-SA is daarom tegen de Europese Unie “als machtscentrum van het grootkapitaal en haar globaliseringsdrang.”  Nooit meer oorlog houdt voor het N-SA in dat “deelname van Vlaamse soldaten in Belgisch NAVO-dienstverband aan de imperialistische oorlog in Afghanistan moet afgewezen worden”, zoals ook het ook niet hoort dat onze troepen in Libanon “het zionistisch oorlogstuig gaan opruimen en daarbij zelf levensgevaarlijke risico’s lopen.” Wel pleit het N-SA voor een “sterk leger” en heeft het “geen nood aan verwaaide pacifisten en naïevelingen die defensie aanzien als een overheidsdepartement dat vooral mag besparen en inleveren.” Wat de Godsvrede voor het N-SA betekent, legt het niet uit. Wel zegt het nog blij te zijn met de hulde die de IJzerwake zondag zal brengen aan figuren als Amedee Verbruggen en Geeraard Slegers, één van de gangmakers achter de mijnstaking in Limburg in 1970.

“Figuren als Slegers waren leiders van georganiseerd verzet in onafhankelijke arbeiderscomités die ook door extreem-links bestreden werden. Zij begrepen dat staking een gewettigd strijdmiddel was en is, en dat reactionaire opvattingen zoals ‘staken schaadt, werken baat’ enkel maar de machthebbers en hun kapitalistische en anti-Vlaamse agenda dienen”, besluit Pieter Van Damme. Hij geeft dan ook maar zijn interpretatie van de geschiedenis. Geeraard Slegers diende alleen maar een zekere Vlaamse agenda. Hij werd na de mijnstaking ondervoorzitter van de Vlaams-Nationale Partij (VNP), met als voorzitter Karel Dillen die zijn hele leven lang gezegd heeft dat… staken schaadt, enkel werken baat. Het motief is ons niet bekend maar in 1989 werd Geeraard Slegers uit het Vlaams Blok gezet. Het zal echter wel niet om zijn anti-kapitalistische houding zijn want even later werd Geeraard Slegers senator voor de Volksunie. Zijn zoon Frank Slegers koos wel voor een radicale anti-kapitalistische koers en stampte in de jaren zeventig aan de Leuvense universiteit eigenhandig een afdeling van de trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL) uit de grond. De geschiedenis is niet zoals sommigen ze romantiseren.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

CaféDe volgende dagen op deze blog.

 

        -          Breendonk, waar neonazi’s zich thuis voelen.

        -          Zomerreeks: De FN-steden, toen en nu.

        -          Op café met het VB.

        -         

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

19-08-09

FOUTE VERGELIJKINGEN SCHADEN DE GEZONDHEID

Zowel De Standaard als De Morgen publiceerden gisteren een bijdrage waarin de Amerikaanse president Barack Obama zijn plan om de Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen uitlegt en motiveert. Maar tegenstanders zijn niet uit op een serieus debat over die plannen, ze willen het plan kelderen door discussie onmogelijk te maken met hysterische uithalen en waanzinnige vergelijkingen. Eén van die vergelijkingen is Barack Obama als een nieuwe Adolf Hitler. Een Amerikaanse blog probeert aan te tonen hoe belachelijk die vergelijking is, maar wordt door anderen dan weer aangehaald om die vergelijking te bevestigen.

Er is reden voor de hervorming. Verenigde Staten-correspondent van De Morgen Tom Vandyck vatte het vorige week zo samen: “Tientallen miljoenen Amerikanen zitten zonder ziekteverzekering. De Verenigde Staten geven dubbel zoveel uit aan gezondheidszorg als Europa, maar komen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie pas op de 27ste plaats qua levensverwachting en op de 39ste wat kindersterfte betreft. Een kind dat in Washington DC geboren wordt, heeft volgens onderzoek van de Harvarduniversiteit dezelfde levensverwachting als een in de Gazastrook.” Het hervormingsplan voor de Amerikaanse gezondheidszorg, zoals uitgelegd door Barack Obama, wil iedereen verzekeren tegen de gevolgen van ziekte, dus ook wie nu door de mazen van het net valt. Ten tweede wil het de torenhoge ziektekosten beperken, vooral door te knippen op het profijt van de verzekeringsmaatschappijen. Met het uitgespaarde geld wil Obama ten derde de eigen kosten van de senioren drukken. Ten vierde wil de hervorming iedereen een basisbescherming geven, als puntje bij paaltje komt weigeren verzekeringsmaatschappijen miljoenen Amerikanen omdat die ooit een ziekte of aandoening hadden, of vragen er een hogere premie voor. Verzekeringsmaatschappijen zullen ten slotte verplicht worden tot meer preventief werk, er op tijd bij zijn redt levens en bespaart geld.

Tom Vandyck: “Toch wordt hier dezer dagen moord en brand geschreeuwd omdat president Obama en de Democratische Partij proberen om hun belofte uit te voeren en de ziekteverzekering te hervormen. Op Democratische meetings duiken duizenden schuimbekkende demonstranten op die Obama met zowel Hitler als Stalin vergelijken (foto). Ze houden borden vast waarop de president met hakenkruis en Hitlersnor is afgebeeld. Het debat, als dat zo mag heten, overschrijdt de grenzen van de waanzin. (…) Indianenverhalen beheersen al twee weken het debat. Tussen het lanceren en ontkrachten van allerlei waanbeelden blijft er nauwelijks tijd over om op een normale toon te discussiëren. Maar daar is het de tegenstanders van de hervorming natuurlijk net om te doen. De Republikeinen, hun conservatieve belangengroepen en hun sponsors uit de farmaceutische en private verzekeringssector hebben een professionele campagne opgezet om de openbare hysterie tot op het kookpunt te drijven en zo het debat onmogelijk te maken.” Al zijn de mensen die protesteren niet allemaal ingehuurde bendes, mensen protesteren ook uit onwetendheid, door verkeerde voorstellingen van het plan zoals dat het plan tot euthanasie van bejaarden en andersvaliden zal leiden, en omdat ze Barack Obama sowieso als zwarte president niet willen.

Obama is literally Hitler is een blog die met humor de absurditeit van de vergelijking tussen de Amerikaanse president en de Duitse Führer wil aantonen: Obama geeft bloemen, en wie deed dat ook? Obama stond op de cover van Times, en wie stond daar ook? Obama viert Kerstmis, en wie… ? Obama leest een krant, en wie… ? Enzovoort. Waarna dus telkens Hitler in eenzelfde setting als Obama getoond wordt. De bedoeling van de maker van de blog, een 24-jarige die in Washington werkt maar anoniem wil blijven, is om te wijzen op het absurde van de vergelijking. Maar sommige bezoekers van de blog doorzien de ironie niet en nemen de vergelijking serieus op. Ter verdediging van de blogger pleit dat de blog aanvankelijk opgezet was om de Democraten op hun plaats te zetten die de vorige Amerikaanse president George Bush vergeleken met Adolf Hitler. De blogger zegt het op verschillende punten oneens te zijn met Barack Obama, maar Obama voldoende competent en correct te vinden. “Obama zal geen wereldoorlog ontketenen en geen zes miljoen Joden laten afslachten.” Er mag natuurlijk wel eens gelachen worden met Hitler en toestanden nu, maar wat nu in de Verenigde Staten gebeurt degradeert zowel de betekenis van Barack Obama als van Adolf Hitler. Om de overmatig grote winsten van de farmaceutische industrie en de verzekeringsmaatschappijen veilig te stellen, zijn alle slagen toegelaten?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, internationaal |  Facebook | | |  Print

18-08-09

OUDE VOS VERLIEST ZIJN STREKEN NIET

Vorige week brachten wij hier het nieuws dat het voor 8 augustus geplande concert van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen niet is doorgegaan omdat twee zaaleigenaren, spijts een huurovereenkomst, weigerden hun zaal ter beschikking te stellen zodra ze begrepen dat het de bedoeling was bij hen een concert voor neonazi’s in te richten. En dát is nieuws, want gewoonlijk gaan dergelijke concerten wél door. Diezelfde zaterdag werd een paar honderd kilometers verder een tentenkamp opgedoekt, van wat de plaatselijke pers omschreef als van “rechtsextremisten” maar met de aanwezigheid van Hitlerlookalike Stefan Wijkamp verdacht veel op een bijeenkomst van (andere) neonazi’s leek.

Bij De Standaard Online leken ze nogal te twijfelen aan wat wij schreven over Stefan Wijkamp (“Het AFF beweert gezien te hebben hoe Stefan Wijkamp, de Nederlandse Hitlerlookalike, daar werd opgepakt.“) maar de man die je na één minuut ziet in de reportage van RTV Noord die we hier vorige week meegaven, is toch duidelijk Stefan Wijkamp (vergelijk met de man rechts op de foto bij dit artikel). Zijn bloedbroeder Joop Glimmerveen (links op bijgevoegde foto) werd niet opgemerkt, een tentenkamp is voor de tachtigjarige oud-voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) waarschijnlijk te dol. Wijkamp en Glimmerveen waren twee jaar geleden nog samen sprekers op een ‘SS-heldenhuldiging’ georganiseerd door de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen op het militair kerkhof in Lommel. Waar ze beiden de Hitler-groet uitbrachten, want hen een veroordeling door de rechtbank in Hasselt kostte. En in januari dit jaar waren ze beiden op een ‘verjaardagspartij’ waar de politie een nazivlag aantrof. Glimmerveen is nog niets van zijn overtuiging verloren.

De Nederlandse krant NRC Handelsblad interviewde Glimmerveen begin juli naar aanleiding van het doctoraat van Annette Linden over de motieven voor rechtsextremisme. Glimmerveen was, onder het pseudoniem Frits Tol, één van de geïnterviewde voor dat doctoraatsschrift. Hoewel Glimmerveen geen doekjes windt om zijn opvattingen, noemt hij zich liever niet extreemrechts.”Extreem heeft zo’n negatieve bijklank. Ik noem me nationaal-socialist. Dat is in mei 1940 begonnen. Het militaire trok me aanvankelijk het meest aan, maar al snel verzamelde ik ook Hitlers redevoeringen. Mijn ouders moesten er niets van hebben. Mijn vrouw en kinderen later ook niet. Mijn zoon heeft zijn achternaam veranderd, omdat hij er zoveel last van had. Ik heb nu helemaal geen contact meer met familie, maar ik ben niet eenzaam. Ik heb laatst uitgerekend dat ik acht kennissen heb. Dat vind ik genoeg. De meeste buren komen graag op de koffie. Zolang ik niet over Duitsland praat, vinden ze me een nette man.”

“Op straat word ik wel eens uitgescholden, maar ik krijg ook adhesiebetuigingen. Laatst kwam er een Surinaams meisje naar me toe, van een jaar of zes. Wil jij alle zwarte mensen doodmaken, vroeg ze. Ja, zei ik voor de grap. Toen zei ze: ‘lul’. Daar heb ik hartelijk om gelachen. Ik hou wel van provoceren.” “In de politiek moest ik wel provoceren, om aandacht te krijgen voor mijn zaak. (Dat zegt Filip Dewinter ook, nvdr.) Ik had één doel: alle buitenlanders het land uit. En dat wil ik nog. Het gaat me niet om die mensen op zich. Het gaat mij erom het Nederlandse volk te behouden. Ze hebben uitgerekend dat er over vijftig jaar geen blonde mensen met blauwe ogen meer zijn. Daar verzet ik me tegen. Wij zagen de problemen van nu al lang aankomen. Maar we zijn te vroeg begonnen. Als ik toen zei wat Wilders nu zegt, had ik al lang bij de politie gezeten. Wilders brengt geen oplossingen. Hij wil buitenlanders hun geloof afpakken. Een waanidee. Mij kan je Hitler ook niet afpakken.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

17-08-09

HET FRONT NATIONAL EN HET VLAAMS BELANG ONTVETTEN

Jean-Marie Le Pen (foto, in het Europees Parlement met wijlen Karel Dillen) is één van de eerste Franse politici die uit verlof is teruggekeerd. Eind juli was Le Pen al terug in Parijs, en daar is een goede reden voor: bij het Front national (FN) zien ze tegenwoordig zwarte sneeuw. Het tegendeel van wat Le Pen in filmpjes probeert uit te leggen. Meer dan een jaar na een eerste reeks afdankingen moet nu het afscheid van nog eens twintig personeelsleden voorbereid worden. Bij het VB tellen ze intussen ook al minder volk op de personeelslijst.

Bij het FN komt onvoldoende geld binnen nadat hun financier Fernand Le Rachinel beslag heeft laten leggen op de ‘gewone’ overheidsdotaties van het FN om de acht miljoen euro te recupereren die Le Rachinel het FN had geleend voor de Franse parlementsverkiezingen in 2007. Het FN behaalde toen maar 4,3 % van de stemmen, en haalde dus niet de drempel van 5 % om haar verkiezingsuitgaven terugbetaald te krijgen van de Franse staat. Le Rachinel, toen nog FN-partijbureaulid, wilde de zaak niet blauw-blauw laten en eiste zijn geld terug. Het imposante partijhoofdkwartier in Saint-Cloud zou verkocht worden, en drie kwart van het personeel werd afgedankt. Het chique partijhoofdkwartier in Saint-Cloud was nog niet verkocht als Le Pen in Nanterre een bescheidener partijhoofdkwartier inrichtte. Marine Le Pen zag er geen probleem in. Voor de verkoop van het vorige partijhoofdkwartier werd een ‘compromis’ getekend, met Chinezen nog wel. Maar uiteindelijk kwam er een kink in de kabel en ging de verkoop niet door. “Met alle Chinezen, maar niet met…” Inderdaad. Intussen moet het FN maandelijks een 50 000 euro afbetalen voor intresten op eerder aangegane leningen. En dat redden ze niet met enkel nog de bijdragen van leden en mandatarissen. “Le Paquebot (zoals het partijhoofdkwartier in Parijs genoemd werd omwille van de vorm van het gebouw, nvdr.) had veel vroeger verkocht moeten worden”, verzucht een partijverantwoordelijke. Op 29 september wordt een tweede poging gedaan om het gebouw te verkopen, maar intussen wordt het ontslag voorbereid van twintig personeelsleden die nu nog werken in het nieuwe partijhoofdkwartier, le carré in Nanterre..

Bij het VB is de situatie niet zo dramatisch, maar de partij verloor na de achteruitgang met 8,3 % bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in juni, dixit Bruno Valkeniers, toch 14 parlementsleden en nog eens 19 medewerkers. Omdat men wel wist dat men de 24,2 % van vijf jaar geleden niet meer zou evenaren, werden reeds vóór 10 juni medewerkers die opstapten niet meer vervangen. Andere medewerkers gingen deeltijds werken of voortijdig in pensioen, en uiteindelijk volgden nog zes naakte ontslagen. Dat er tandengeknars was om wie weg moest en wie mocht blijven, zal niemand verbazen. Het lijkt er sterk op dat de noodgedwongen ontslagen werden gebruikt in een strategie om de greep van Filip Dewinter op het partijapparaat nog te versterken. Een en ander brengt ook verschuivingen met zich mee. Zo zal Tanguy Veys niet langer voor de VB-fractie in het Vlaams Parlement werken, maar vanaf 1 september het VB-secretariaat in Sint-Niklaas bevolken. Als eerste job wacht Veys inpraten op Frans Wymeersch, voormalig VB-parlementslid en sinds jaren VB-fractieleider in de gemeenteraad van Sint-Niklaas, opdat Wymeersch nog actief wil blijven bij het VB. Bij wie vrijwillig, vervroegd in pensioen ging is er een legendarische figuur. Oud-VMO’er en één van de eerste VB-personeelsleden Gust Moors ging op zestigjarige leeftijd op pensioen. Moors was bode bij het VB. Mocht hij te boek stellen wat hij in al die jaren gehoord en meegemaakt heeft bij het VB, het boek zou een bestseller zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, frankrijk, internationaal |  Facebook | | |  Print

16-08-09

GEEN FRENCH CANCAN BIJ IJZERWAKE. LIEVER FASCISTISCH VLAANDEREN DAN DEMOCRATISCH BELGIË

Bij het VB en aanverwante organisaties is men stilaan terug uit verlof aan het keren. Gerolf Annemans werd een dikke week geleden reeds in het land gesignaleerd, in het VB-partijlokalen duikt opnieuw personeel op, en de VNJ’ers zijn terug van hun kampen in Bree, Laakdal en Peer. Volgende zondag wordt iedereen au grand complet verwacht bij de IJzerwake in Steenstrate. ’t Pallieterke interviewde de voorbije week al de nieuwe voorzitter van de vzw IJzerwake, Wim De Wit.

Vanaf de eerste vraag komt de verhouding tussen de IJzerwake (foto 1) en de IJzerbedevaart aan bod. Wim De Wit was vorig jaar op de IJzerbedevaart maar vond het een (te) frivole bedoening. “Je kunt de jeugd beter rechtlijnig aanspreken”, zegt De Wit. “Als je nu de affiche van de IJzerbedevaart bekijkt met die tricolore hanenkam en die vrouw met hoofddoek en die hond… (…) Er wordt gespot dat ze op die affiche nog een paar dingen vergeten zijn: een peniskoker, piercings, tatoeages. Ze proberen mensen aan te trekken die toch niet komen. Ik was daar zelf vorig jaar en heb mij geërgerd aan die french cancan. Dat is goed in Parijs, maar niet op een bedevaart.” Toch wil De Wit samenwerken met de mensen van de IJzerbedevaart. Wim De Wit: “Wij steken alvast onze hand uit. Mensen zeggen mij overal waar ik kom: die verdeeldheid, dat kan toch niet. Ik sta tweehonderd procent achter de godsvrede!” ’t Pallieterke kan niet om de opmerking heen dat de IJzerwake gedoodverfd wordt als een mantelorganisatie van het VB. Volgens Wim De Wit is de IJzerwake géén mantelorganisatie van het VB. ’t Pallieterke merkt op dat Johan Vanslambrouck dan wel ontslag nam als voorzitter van de vzw IJzerwake nadat hij een mandaat als VB-gemeenteraadslid opnam, maar hij toch nog steeds in het bestuur van de vzw Ijzerwake zit. Waar blijft dan de partijpolitieke neutraliteit?

De Wit heeft daar twee antwoorden op: “Van de Vlamingen die aan zo’n manifestatie deelnemen, zal een groot deel Vlaams Belang of N-VA stemmen, en niet SP.A, maar dat is niet onze schuld.” En “De raad van bestuur staat open voor alle mensen, ook van N-VA en CD&V.” Wat Wim De Wit verzwijgt is dat in de vijfentwintigkoppige Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake een meerderheid van minstens 15 van de 25 leden bij het VB actief is (als personeelslid, districtsraadslid, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, kandidaat bij de verkiezingen, voorzitter van een plaatselijke VB-afdeling en voormalig VB-parlementslid). Daarnaast zetelen in die Algemene vergadering nog figuren die er geen bezwaar in zien om voorzitter te zijn van het Sint-Maartensfonds of om te gaan spreker op een herdenking van een VMO-leider. Verder nog een paar mensen die schijnbaar geen partijpolitieke band hebben, en slechts één N-VA’er: het Antwerpse OCMW-raadslid Luk Lemmens. Er is een duidelijke meerderheid van VB’ers in de Algemene Vergadering, en dan zwijgen we nog over de hand- en spandiensten van het VB aan de praktische organisatie van de IJzerwake. Lul dan niet om het feit heen.

Maar erover heen lullen, dat doet Wim De Wit wel meer. Als ’t Pallieterke opmerkt dat historici als Lode Wils en Bruno De Wever de IJzerwake fascistische trekjes verwijten, omdat ze weigert ‘landverraders’ als Dr. Borms, Leo Vindevogel en andere (Staf, nvdr.) De Clercqen af te zweren, antwoordt Wim De Wit: “Wat zij zeggen, moet je met een korreltje zout nemen. Vindevogel was geen fascist. (…) Je moet alles in zijn historisch kader bekijken. Misschien hadden zij beter niet gedaan wat zij gedaan hebben, maar na 150 jaar Belgische verdrukking, was het normaal dat zij de Belgische staat kapot wilden. Het waren idealisten van de zuiverste graad; daar twijfel ik niet aan. Wij mòèten de Belgische staat kapotmaken.” Leo Vindevogel geen collaborateur? En zwijgen over Dr. Borms en Staf De Clercq? Wat zij deden hadden ze “misschien” beter niet gedaan? Neen, de nieuwe voorzitter mag dan wel mogelijk geen VB’er zijn en alleszins een N-VA-verleden hebben, hij blijft de donkerste bladzijden van de Vlaamse geschiedenis verdedigen. Liever een fascistisch Vlaanderen dan een democratisch België.

Een nieuwe voorzitter dus, maar alles blijft min of meer hetzelfde bij de IJzerwake. Het randprogramma is trouwens hetzelfde als andere jaren. Wanneer de volwassenen “gezellig verbroederen en napraten” is er “kinderanimatie onder toezicht van ervaren leiders en leidsters van het VNJ”. De avond tevoren is er naar gewoonte de “kameraadschapsavond” van Voorpost op camping IJzerhoeve, waar ook het laatste groot concert van de traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen plaatsvond. Enkele Blood and Honour'ers plannen ook naar de IJzerwake te komen en denken eraan om op dezelfde camping hun tent op te slaan. De Blood and Honour'ers van de traditionele versie waren ook vorig jaar bij de IJzerwake en logeerden toen ook al op dezelfde camping, voor de Blood and Honour'ers van de Combat 18-versie zou het de eerste keer zijn. Jaja. Het "rechtlijnig" aanspreken van de jeugd heeft succes! (Foto 2: IJzerwake-voorzitter Wim De Wit in gesprek met VB-voorzitter Bruno Valkeniers op het 11 juli-feest van de Gulden Sinjoren.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

15-08-09

REAGAN YOUTH IN EUROPA

In het nieuwe muziekcentrum Trix in Borgerhout verwachten ze eind deze maand niet alleen Snoop Dogg. Donderdag 27 augustus komt ook de legendarische Amerikaanse anarchistische, socialistische en anti-racistische hardcore punkgroep Reagan Youth langs. Zondag 30 augustus speelt Reagan Youth ook op het driedaagse Ieperfest in Ieper. Omdat 15 % van de bezoekers van deze blog in Nederland wonen, vermelden wij hier ook maar dat Reagan Youth vooraf nog twee concerten geeft in Nederland. Dinsdag 25 augustus in de Winston in Amsterdam, en ’s anderendaags in de Innocent in Hengelo.

Reagan Youth is in New York opgericht, waar ze in 1980 voor het eerst speelden. Ze hebben maar twee platen op hun actief staan: Youth Anthems for the New Order (later opnieuw uitgebracht als Volume I, foto 1) en Volume II (foto 2). De beelden van de Ku Klux Klan en van nazi’s zoals op de hoezen van die platen gebruikte Reagan Youth wel meer, om de aandacht te trekken op de parallellen tussen het beleid van Roland Reagan en waar ultraconservatieve christelijke bewegingen en extreemrechtse groepen voor staan. Een harde, rechtse kern in de Amerikaanse samenleving die intussen de verkiezing tot Amerikaans president van Barack Obama in twijfel trekt. Obama zou volgens hen in Kenia en niet in de Verenigde Staten geboren zijn, en als men dan Obama’s geboortebewijs toont schreeuwen de ‘birthers’ dat het een vervalsing is. Harde rechtse kern die nu van leer trekt tegen Obama’s hervormingsplannen voor de gezondheidszorg die de armste, en dus vooral zwarte, bevolkingsgroep ten goede komt. Een harde rechtse kern die warm onthaald wordt door de Republikeinse partij en geruggensteund door lobbyisten van de farmaceutische industrie en de verzekeringsmaatschappijen. Aan actuele thema’s om aan het repertoire van Reagan Youth toe te voegen, ontbreekt het niet.

Reagan Youth viel als groep uit elkaar in 1990, leadzanger Dave Rubinstein en bassist Andy Bryan zijn intussen overleden, maar met drie leden uit de oorspronkelijke bezetting en een vierde nieuw lid is de groep sinds 2006 opnieuw on the road. Aanleiding was een optreden in de met sluiting bedreigde (en intussen gesloten) legendarische CBGB’s-club in New York. Het optreden beviel zo goed dat de groep besloot verder op te treden. Volgens het persbericht van Trix zullen nummers als Degenerated, Reagan Youth, Going Nowhere, Jezus was a communist en New Aryans “luidkeels meegezongen worden door een horde enthousiastelingen.” We mogen aannemen dat het op Ieperfest niet anders zal zijn.  The Beastie Boys ((You Gotta) Fight To Your Right (To Party)) vernoemen Reagan Youth als één van de groepen door wie ze beïnvloed zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

14-08-09

EN NU HET POLITIEK BOEK VAN MARIE-ROSE MOREL

Marie-Rose Morel is gisterenmorgen genezen verklaard van haar baarmoederkanker. Volledige zekerheid heeft ze pas over vijf jaar, maar het acute gevaar is verdwenen. Menigeen haalt opgelucht adem, er werd immers zwaar met haar meegeleefd. Van een cordon mediatique rond de VB-politica, in navolging van het cordon sanitaire, was geen sprake. Integendeel. Geen kankerslachtoffer kreeg zoveel aandacht in kranten en weekbladen als deze VB-politica.

Om nog maar de voorbije anderhalve week te nemen: een volle pagina in Het Nieuwsblad dinsdag 4 augustus om aan te kondigen dat Marie-Rose Morel die dag zou vernemen of ze verlost zou zijn van haar tumor, een halve pagina ’s anderendaags om te vertellen dat er nog geen definitief antwoord is maar een spoedoperatie nodig is. Een volle pagina diezelfde woensdag 5 augustus in Gazet van Antwerpen: “Helaas, niet alles is in orde”. Later nog eens een, weliswaar kleiner, artikel om te melden dat Marie-Rose Morel thuis is na een geslaagde operatie. Gisteren in Het Laatste Nieuws bijna de hele bladzijde 2 om te melden dat Marie-Rose Morel nu het verdict zou horen… Vooral in de aanloop van de verkiezingen in juni was de media-aandacht stuitend. Het werd wel teveel. Niet in het minst omdat er, behalve in Humo, geen kritische vragen meer gesteld werden over de partij waarvoor Morel nog altijd kandidaat was. Uit medelijden, ontzag en respect dat ze met haar gezondheidstoestand afdwong.

Behalve voor Marie-Rose Morel is het jongste gezondheidsbulletin ook goed nieuws voor de VB-afdeling in Schoten. In vertrouwelijke gesprekken hebben meerdere VB’ers gezegd het VB-Schoten niet meer te zien zitten mocht Morel er niet meer bij zijn. Ze zijn eerder omwille van Marie-Rose Morel, Rooske, dan omwille van het VB actief bij het VB-Schoten. Het is nu uitkijken naar de boeken die Morel plant. Volgend jaar verschijnt haar kankerdagboek, dit najaar nog wil Morel een politiek boek uitbrengen. Morel wil “er alles aan doen om het Vlaams Belang een menselijker gelaat te geven, zonder toe te geven op ons basisprogramma.” Dat is dus zoiets als een rond vierkant.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

13-08-09

ROB VERREYCKEN IN DE WACHTZAAL BIJ DE DOKTER. NOG NIET VERLOST VAN ZIJN WAANIDEEËN OVER HET AFF EN KNACK

Rob Verreycken, ooit nog VB-gemeenteraadslid in Antwerpen en zelfs Vlaams volksvertegenwoordiger, nu nog slechts OCMW-raadslid in Sint-Niklaas, is terug uit verlof. Meteen is een vacature bij het OCMW van Sint-Niklaas verder verspreid. Rob Verreycken is ook amateur-historicus. In 1998 publiceerde hij het boekje De VMO van Bob en Wim Maes, over de eerste leiders van de Vlaamse Militanten Orde. Als hij schrijft over het AFF haalt de haat het echter van de objectiviteit. Naar aanleiding van een artikel in Knack van 8 juli, waarin deze AFF-blog geciteerd werd (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding), haalde Rob ‘Klop’ Verreycken zijn gram over het AFF nog eens boven.

Onder de kop Knack steunt Arabisch Fascistisch Front publiceerde Rob Verreycken op 17 juli: “Mensen  die al eens een dokter bezoeken laten me weten dat ik de twijfelachtige eer had aan bod te komen in het blaadje van de wachtzaal, Knack. Aanleiding was het feit dat ik hier schreef dat excuses van de VS voor de slavernij dwaasheid zijn, aangezien alle slaven en alle (Arabische en Europese) slavenhandelaars al eeuwen overleden zijn. Knack neemt de  dwaze vraag van het Arabisch Fascistisch Front over ‘waarom het VB dan nog voor amnestie is’; omdat de slachtoffers van de anti-Vlaamse repressie en hun beulen in Belgische dienst gedeeltelijk nog in leven zijn, natuurlijk. Nounou, dat was moeilijk… Frappant is dat journalisten van een zogenaamd ‘kwaliteitsmedium’ Knack kritiekloos hun mosterd halen bij de website van de extreem-linkse club Arabisch Fascistisch front. Die vereniging organiseerde in de jaren ’90 gewelddadige jaarlijkse betogingen, met als triest dieptepunt het doodstampen van een bejaarde Vlaming in Borgerhout door een Arabische AFF-knokploeg. Daarop trok het ABVV zijn steun terug, en het AFF stierf een stille dood – op een website na. Eerder onthulde kameraad Bart Debie al dat de AFF-website wordt volgeschreven door Knack-journalisten. Een vraaggesprek met een weerstander verscheen immers eerst in uitgebreide versie op de AFF-site, en pas later ingekort in Knack. En zo vormt een blad dat zogezegd ‘de democratie’ verdedigt dus front met antidemocratische linkse knokploegen…”

 

Veel verzinsels op een hoopje. Dat het Anti-Fascistisch Front (AFF) tegenwoordig het Arabisch Fascistisch Front zou heten, is een dichterlijke vrijheid van Rob Verreycken. Erger is het als hij het AFF verantwoordelijk stelt voor “het doodstampen van een bejaarde Vlaming in Borgerhout”. Verreycken moet maar eens het boek Vlaams Blok: 20 jaar rebel. 1977-1997 erbij nemen. Op blz. 79 van dit door het VB uitgegeven boek staat: “Enkele uren na de manifestatie trapt een zeventienjarige Marokkaan de tachtigjarige Ludo Hannes met een schedelbreuk het ziekenhuis in.” “Enkele uren na…” Als onmiddellijk na de laatste NSV-betoging in Antwerpen de inboedel van café De Markies aan de Stadswaag in diggelen geslagen wordt door deelnemers aan de NSV-betoging, wordt elke betrokkenheid van de NSV ontkend. Want het was toch na afloop van de NSV-betoging. Als “enkele uren” na een AFF-betoging gewelddaden gepleegd worden, is dat plots wel de verantwoordelijkheid van een “AFF-knokploeg”. Rechtlijnig is die redenering niet. Het ABVV is als gevolg van dat incident op 21 oktober 1990 trouwens niet opgestapt uit het AFF. Rob Verreycken, die juridisch adviseur is van de VB-vakbondscel, zou beter moeten weten. En dan het verhaal over de AFF-website die volgeschreven zou worden door Knack-journalisten. We weten niet hoe ze er bij Knack op gereageerd hebben, maar bij de AFF-redactie hebben ze er hartelijk om gelachen en wel hierom. Van Verreyckens verhaal over een interview dat hier eerst uitgebreid, en nadien verkort in Knack, gepubliceerd werd, klopt geen centimeter. Waarom het een kwakkel is dat Knack de AFF-redactie zou bevolken werd trouwens ook uitgelegd in een spitse brief van Knack-journalist Joël De Ceulaer aan Bart Debie. Maar dat is Rob Verreycken allemaal ontgaan.

 

 

Foto 2: Als Rob Verreycken teruggaat naar de jaren negentig om het AFF te situeren, dan gaan wij voor een foto van Rob Verreycken ook terug naar die jaren. De foto komt uit Gazet van Antwerpen van 31 oktober 1998. Als enkele mensen zonder geldige verblijfspapieren door de universitaire overheid opgevangen worden, voert een groep VB-militanten actie op het Antwerps stadhuis. Rob Verreycken (dan 28 j.) wil stormenderhand het bureau van burgemeester Leona Detiège binnen, de toenmalige politiekorpschef Tony Dyck raadt Rob Verreycken aan elders te gaan spelen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, verreycken |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

French cancanDe volgende dagen op deze blog.

 

       -          Geen French cancan (foto) op de IJzerwake.

       -          Legendarische anti-racistische hardcore groep voor optredens in België.

       -          Front National en Vlaams Belang ontvetten.

       -         

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

12-08-09

‘BLOOD AND HONOUR’-CONCERT ZATERDAGAVOND IS NIET DOORGEGAAN. TWEE ZAALEIGENAREN WEIGEREN ZAAL ZODRA ZE WISTEN WAAROVER HET GING

BHNLVL08082009_2de_flyerBHC18NLVL-Grafiek1Het concert dat de nieuwe ‘Blood and Honour Nederland & Vlaanderen’-divisie voor voorbije zaterdag 8 augustus plande (foto 1), concert waarvoor wij hier donderdag alarm sloegen, met enige weerklank in de pers tot gevolg, is niet doorgegaan. Dat geeft organisator Thomas V. toe op het neonazistisch discussieforum Stormfront.

Op het Stormfront-forum hebben de voorbije dagen een paar mensen geïnformeerd naar het verloop van het concert zaterdagavond. Sommigen dachten dat het een doorzichtige poging was van antifascisten om zo meer te vernemen. Wij dachten dat het een reden zou zijn om niets te lossen over zaterdagavond, maar gisteren in de vooravond meldde organisator Thomas V., onder zijn pseudoniem Traitorbasher: “De politie heeft een paar uur voordat het concert kon beginnen de zaaleigenaar dermate bang gemaakt dat hij de gig op het laatste moment af heeft geblazen. We hebben gepoogd uit te wijken naar een andere zaal, maar daar wachtte ons hetzelfde lot. We hadden de avond nog kunnen redden door nogmaals uit te wijken naar een zaal waar we op dat moment op zo’n 198 km verderop nog terecht konden, maar we hebben besloten dit niet te doen aangezien de stemming er bij de grote meerderheid uit was. Wat natuurlijk logisch is na zoveel te reizen. Onder het publiek waren ook andere organisatoren aanwezig die bevestigen dat dit vaker voor is gekomen en dat je in zo’n geval veel geluk moet hebben om alles alsnog geregeld te krijgen. Ons rest nu enkel de plicht om het concert nogmaals te organiseren en het publiek te garanderen dat de zaaleigenaar niet op het laatste moment zich terug zal trekken!”

Er wordt niet gepreciseerd waar het concert gepland was, ook niet in welk land. Nederland waar de voorverzamelplek was. België waar het concert volgens sommige geruchten zou doorgaan. Of Duitsland, al is dat het minst waarschijnlijke. Wat volgt op het Stormfront-forum is een discussie tussen neonazi’s, op hun niveau dus. De politie wordt meteen omschreven als de “ZOG politie”. ZOG staat voor Zionist Occupation Government, alsof de politie in één van de drie mogelijke landen in dienst zou staan van de zogenaamde Joodse wereldheerschappij. Er wordt opgemerkt dat de kosten van het huurcontract gerecupereerd kunnen worden, maar dat helpt niet veel aan de vergalde avond. Daarna begint een discussie over de schuldvraag: hoe is de politie de twee gehuurde zalen te weten gekomen? Een neonazi roept op: “Hou de vuile was binnen”, maar tevergeefs. Conclusie is dat de zaal absoluut geheim moet blijven, want anders “proberen ze de zaaleigenaar bang te maken” en als dat niet lukt volgen “buitensporige controles” zoals in Diksmuide waar de identiteit van alle concertgangers gecontroleerd werd. Volgens Thomas V. was er niets mis met de organisatie vanuit Blood and Honour Nederland & Vlaanderen, “de fout lag bij een extern persoon.”  Op de eigen website en het eigen forum van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen werden gisteren geen verklaringen afgelegd over het niet doorgaan van het concert zaterdagavond. In elk geval was dit het tweede feestje dat zaterdag in de soep liep. In Nieuw-Scheemda, een dorpje met vierhonderd inwoners in de streek rond Groningen, werd diezelfde zaterdag een tentenkamp van “rechts-extremisten” ontruimd na dreiging van een confrontatie met een concurrerende rechts-extremistische groep en antifascisten. In het verslag van de ontruiming van RTV Noord zien we dat ook Stefan Wijkamp opgepakt werd, de Hitler-lookalike die vorig jaar november nog in Hasselt veroordeeld werd voor het uitbrengen van de Hitlergroet op een Blood and Honour-bijeenkomst op het militair kerkhof van Lommel.

Het bericht op deze blog van het aangekondigde Blood and Honour-concert donderdag is diezelfde dag overgenomen door het persbureau Belga, waarna het op een aantal online edities van kranten kwam en ’s anderendaags ook de papieren versie van De Morgen haalde. Hierdoor op de hoogte stuurde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vrijdag een brief naar minister van Justitie Stefaan De Clerck om te wijzen op “de neo-nazistische achtergrond van de organiserende beweging” en dat het “niet denkbeeldig is dat inbreuken zullen begaan worden op de Belgische negationisme- en antiracismewetgeving.” Het Anti-Fascistisch Front (AFF) stuurde zaterdagmorgen, zodra de voorverzamelplek bekend was, een mail naar de ministers van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en van Justitie Stefaan De Clerck om de ministers te wijzen op de voorverzamelplek. “Dit soort bijeenkomsten moet met alle wettelijke middelen bestreden worden. Vlaanderen heeft geen behoefte aan nostalgici van het Derde Rijk”, schreef AFF-woordvoerder Ed Steffens. Het AFF vroeg “de burgemeesters, politie en parket om actief op te treden. Minstens moeten de wetten op racisme, discriminatie en negationisme nageleefd worden, maar er is ook de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een samenscholingsverbod en het tegenhouden van neonazi’s aan de grens.” Tot slot trok het AFF nog de aandacht op de mentaliteit van de organisatoren van de bijeenkomst zaterdagavond door te wijzen op de aanvullingen die ze de jongste dagen op hun website hadden gezet. Enerzijds foto’s van antifascisten met een oproep om hen te identificeren en een klassieke tekst uit het Blood and Honour/Combat 18-milieu: They ain’t alright just because they’re white. Anderzijds grafiek zoals swastika’s, het Keltisch kruis, het Odal-runeteken (foto 3) en nazi-vlaggen.

Het AFF had vooraf vernomen dat de politie op zoek was naar de mogelijke locatie voor het Blood and Honour-concert. Een zaal waar men alleszins naar geïnformeerd heeft, was een parochiezaal waar een honderdvijftig mensen binnen kunnen. In elk geval heeft wie ook allemaal verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van het concert puik werk geleverd. Chapeau. Het recht op vrije meningsuiting stopt waar het aanzetten tot racisme en discriminatie, oproepen tot geweld en het negationisme begint.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print

11-08-09

MEER DAN HONDERD EXTREEMRECHTSE EN NAZISTISCHE OP NEDERLAND GERICHTE WEBSITES

BHC18NLVL-Adolf Hitler herdenkingSatanic-Mede-feestjeVrijdag schreven wij hier dat er maar liefst vijfenvijftig op Nederland georiënteerde nazistische websites online staan. Daarnaast zijn er nog eens negenenvijftig op Nederland gerichte klassiek extreemrechtse websites online. Dat blijkt uit een onderzoek van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) tussen maart 2008 en juni 2008. Intussen zijn enkele van die websites van het internet verdwenen, maar zijn er evengoed nieuwe bijgekomen (foto 1: website Blood and Honour Nederland & Vlaanderen, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

Het MDI gebruikte voor de selectie van websites kenmerken als: racisme, antisemitisme, homohaat, haat tegen moslims, haat tegen allochtonen, ultra-nationalisme, verwerpen van democratische grondbeginselen en een positieve associatie met het Derde Rijk. De websites zijn niet noodzakelijk alleen maar de individueelste expressie van de individueelste emotie, 38 % van de nazistische websites is gelinkt aan een organisatie die zich ook buiten het internet manifesteert, zoals de fora van het Blood and Honour-netwerk. Bij de klassiek extreemrechtse websites heeft 29 % connecties met offline organisaties. Het postorderbedrijf Fenris bijvoorbeeld. Van de nazistische websites heeft drie kwart (41 websites) een strafbare inhoud. Vooral met uitlatingen over Joden en moslims. Bij het resterend kwart niet-strafbare nazistische websites gaat het doorgaans om actie-oproepen en verslagen van betogingen. “Lofredes op het nazi-zijn” rekent het MDI niet als strafbaar. Het MDI overdrijft dus zeker niet als het komt tot eenenveertig op Nederland gerichte nazistische websites mét een strafbare inhoud. Bij de klassiek extreemrechtse websites worden bij vijftien percent (9 websites) strafbare uitingen gedaan. Wat niet strafbaar is, kan echter nog altijd een gevaarlijke mentaliteit weergeven. Dat het niet tot een vervolging komt heeft veelal te maken met de niet te achterhalen identiteit of vervalste registratiegegevens van de websites, en/of het bij buitenlandse providers onderbrengen van websites. Negen op tien nazistische of klassiek extreemrechtse websites met strafbare inhoud zijn opgeslagen bij providers in de Verenigde Staten, waar vele van de geviseerde uitingen niet strafbaar zijn en rechtshulp van Amerikaanse opsporingsinstanties aanzienlijk minder kansrijk zijn.

Uit onderzoek blijkt dat online communicatie een zichtbaar effect heeft op offline gebeurtenissen. Jonge rechtsextremisten, die offline strafbare verhandelingen verrichten, blijken vaak (mede) door online activiteiten te radicaliseren. “De combinatie van het grote aantal strafbare uitingen, de anonimiteit op het internet en het effect van websites op offline gebeurtenissen is zorgwekkend”, besluit het MDI. Onderzoek naar de polarisering onder jongeren door de Regiopolitie Groningen bevestigt deze conclusie. In haar rapport Rechtsextremisme op het internet heeft het MDI een hoofdstuk opgenomen over de internetfora. Hier vinden we het grootste deel van de strafbare uitingen die op nazistische en klassiek extreemrechtse websites voorkomen. Gezien de bezoekers van de internetfora niet enkel kunnen lezen wat anderen schrijven, maar zelf ook – quasi anoniem dan nog – berichten en reacties kunnen plaatsen, zijn het druk bekeken en gebruikte media. Het bekendste is het Stormfront-forum, opgericht door de voormalige Ku Klux Klan-leiders Don Black en David Duke. Twee jaar nadat zij in 1998 met hun forum starten werd een Nederlandstalige sectie toegevoegd, een sectie waar gemiddeld een drieduizend berichten per maand gepubliceerd worden en waarnaar op quasi elk ogenblik van de dag een honderdtal mensen surfen. Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven, zijn er 113 de Nederlandstalige sectie van het Stormfront-forum aan het bekijken. Veel van de berichten op het Stormfront-forum zijn uitermate kwetsend, opruiend en strafbaar. In maart 2007 werden huiszoekingen verricht bij verschillende Stormfront-moderatoren, en een half jaar later is hetzelfde gebeurd bij twee individuele gebruikers die veelvuldig strafbare uitingen plaatsten. Het vervolg hiervan is evenwel niet bekend.

Ook bij het gelijkaardige en erg populaire forum van Holland Hardcore kregen ze al huiszoekingen. Holland Hardcore richt zich op de gabberscultuur, maar toen een protestbetoging tegen de huiszoekingen op poten gezet werd kwam daar enkel de fauna en flora van Nederlandse nazistische en extreemrechtse organisaties op af. Holland Hardcore – die ook een Vlaamse sectie heeft – kondigde aan ermee te zullen stoppen, maar is nog altijd online. Spijts de hosting in het buitenland van veel van die fora, en de anonimiteit om berichten te plaatsen, grijpen politie en parket wel in. Maar als er al opgetreden wordt, nemen die onderzoeken jaren in beslag en nemen de strafbare uitingen op het internet intussen nog maar toe. In Vlaanderen is het trouwens niet anders. Zelf hebben we in oktober 2006 bij Cyberhate klacht neergelegd tegen de bijzonder gore website van de Satanic Skinheads (foto 2). De ene keer vernemen we erover dat de zaak geklasseerd zou zijn door het parket in Antwerpen, de andere keer luidt het dat de zaak nog in onderzoek is. Eén van de twee websites van de Satanic Skinheads verdween korte tijd na onze klacht van het internet, de andere website bleef online: eerst actief, later passief (de website werd niet meer aangevuld, maar iedereen kon nog altijd de racistische praat en plaatjes bekijken). Intussen lijkt ook die tweede website van het internet verdwenen. Probleem opgelost? Sommige problemen lossen zich vanzelf op door er lange tijd niets aan te doen, maar dat geldt niet voor alles en is als werkwijze onaanvaardbaar in een rechtsstaat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, actie, internationaal |  Facebook | | |  Print

10-08-09

FASCISTEN EN ANTIFASCISTEN IN STRIPS

Morgen heeft Humo, in samenwerking met boek.be, een bijlage van twintig bladzijden over  stripromans: interviews met een aantal stripauteurs, eigenzinnige achtergrondinformatie over albums en 78 euro aan kortingsbonnen voor vierentwintig geselecteerde albums. Bezoekers van deze blog zijn misschien wel geïnteresseerd in één van die stripromans, Vluchtweg naar de zon (foto 1). Maar ook voor liefhebbers van het klassieke stripalbum is er dit jaar weer werk dat mogelijk bezoekers van deze blog interesseert, Piccolo in veldgroen (foto 2).

Vluchtweg naar de zon is dik als een telefoonboek, maar leest alsof je naar een achtervolgingsfilm kijkt. We leven mee met Karim Kemal die van Algerijnse afkomst is en tegen betaling met rijke vrouwen naar bed gaat, en met Alexandre Barbieri, een rosse tiener van zeventien die tegen Karim opkijkt omdat die in alles zijn tegenpool is. Hun leven komt in een stroomversnelling als Alexandre een steen gooit naar dokter Raoul Faurissier, de leider van het extreemrechtse Elan National Français, en Karim Faurissiers vrouw neukt terwijl Faurissier die avond vroeger dan gewoonlijk thuiskomt. Een knokploeg wil Alexandre en Karim de les leren, maar dan hebben we nog een vierhonderdtal bladzijden te gaan terwijl Karim en Alexandre wegvluchten langs de autosnelweg naar het zuiden. De strip werd door de Fransman Hervé Baruela (Baru) getekend op vraag van een Japanse uitgeverij, is qua stijl schatplichtig aan de manga maar blijft toch ook Europees. De tekeningen zijn in zwart-wit, met tempobepalende kaderingen waarmee geduldig de karakters van de voornaamste figuren in deze striproman ontwikkeld worden. Karim en Alexandre komen onder meer terecht in een dorp dat bewoond werd door de Woodstock-generatie, maar zo verzeilen ze dan weer in het drugsmilieu en worden ze óók achtervolgd door drugshandelaars. Twee groepen zijn dan op zoek naar onze helden, en Faurissier – die intussen zijn vrouw vermoord heeft – maakt er een persoonlijke zaak van om de Noord-Afrikaanse Karim op te jagen. Er vallen regelmatig rake klappen en de racistische belagers zorgen voor beklemmende momenten, maar het snel volwassen worden van Karim en Alexandre en hun vermogen om alles als een groot avontuur te zien, geven het verhaal een menselijke en soms zelfs humoristische kant. Vluchtweg naar de zon werd in 1996 als beste boek bekroond op het vermaarde stripfestival van Angoulême, maar verscheen pas dit jaar in het Nederlands. In Humo vind je een kortingsbon voor het album, waarvan de normale prijs wel 29,50 euro is.

Voor de liefhebbers van het klassieke stripalbum is eerder dit jaar Piccolo in veldgroen verschenen dat het verzet tegen de Duitse bezetter in Brussel in beeld brengt, gecombineerd met tal van knipogen naar nog andere stripfiguren dan de helden van dit album: Robbedoes en Kwabbernoot. Robbedoes is piccolo in een hotel dat de nazi’s als hun hoofdkwartier hebben ingericht; Kwabbernoot is journalist bij de onder de Duitse censuur gezette krant Le Soir. De twee vrienden verwijten elkaar mee te heulen met de nazi’s. Om veiligheidsredenen kunnen ze elkaar niet vertellen dat ze echter elk hun bijdrage leveren aan het verzet tegen de nazi’s. Robbedoes hoort als laarzenpoetser veel bij de neonazi’s, dat hij in zijn zolderkamer in het nazi-hoofdkwartier doorseint naar het Verzet. De Duitsers krijgen door dat Robbedoes hen verraadt en proberen hem te pakken te krijgen. In een laatste bericht aan de Weerstand heeft Robbedoes nog kunnen verwittigen voor een volgende zet van de nazi’s, en dan duikt de Belgische piloot Jean de Selys-Longchamps op die op eigen initiatief het hoofdkwartier van de Gestapo in Brussel aanvalt. En dat laatste is een waar gebeurd verhaal. Stripliefhebbers hebben intussen kunnen genieten van de vele stripfiguren die in het album als bewoners van Brussel opduiken: Kwik en Flupke, Lambik en tante Sidonie, professor Zonnebloem en anderen. Ook voormalig eerste-minister en zakenman-beenhouwer Paul Vanden Boeynants zien we in een bijrolletje. Met Brussel en de handel in het zwart als decor kan dat niet anders. Brussel zelf krijgt een herkenbare plaats in het album, en de Vlaams-nationalisten mogen tevreden zijn: in de Franstalige versie van het album, Le groom vert-de-gris, zijn een aantal opschriften in het Nederlands gebleven. Zoals voor 'frituur Bij Bertje'. Het scenario voor dit album is van de in Brussel wonende Fransman Yann; tekenaar is zijn landgenoot Olivier Schwartz die beïnvloed door de stijl van Yves Chaland een aantrekkelijk getekend album heeft afgeleverd. Bekijk hier het publiciteitsfilmpje voor het album.

Scenarist Yann wordt van antisemitisme beschuldigd, maar dat is dan met weinig begrip voor strips waar nu eenmaal zaken vereenvoudigd en een beetje karikaturaal voorgesteld worden. De Franstalige versie van het album, met harde kaft, is nog vlot te verkrijgen; de Nederlandstalige versie, met zachte kaft, is uitverkocht en in herdruk. Misschien vind je het echter nog wel in een stripspeciaalzaak. Prijs: 7,50 euro.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken |  Facebook | | |  Print

09-08-09

HERRIE OM HOTEL

Iedereen heeft recht op vakantie, maar men moet het natuurlijk niet te bont maken. Zo dacht een rechtbank er de voorbije week over nadat inwoners van Fassberg, in de noordelijke Duitse deelstaat Nedersaksen, reclameerden over het door neonazi’s bezetten van een plaatselijk hotel (foto 1).

Twee weken eerder waren 'autonomen' en leden van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), onder aanvoering van NPD-kopstuk Jürgen Rieder, in Fassberg een hotel met tachtig kamers ingetrokken om het als een onderwijs- en opleidingscentrum te gebruiken. Rieder zegt het hotel op legale manier gehuurd te hebben; de eigenaren kregen daags na het afsluiten van de huurovereenkomst door wat voor vlees in de kuip, in casu hun hotel, zat en voelden zich bedrogen. Ze zegden daarom het huurcontract op, zodat er ook een einde zou komen aan de vlaggen en slogans die de NPD’ers en autonomen intussen aan hun hotel hadden opgehangen. Inwoners van Fassberg protesteerden uiteraard ook (foto 2). Ze wilden elke associatie van hun gemeente met het nazisme vermijden. Buurtbewoners hoorden geweerschoten in het hotel waar Rieder zijn intrek had genomen, maar bij een politieactie werden geen revolvers of geweren gevonden. Wel werden onder andere knuppels in beslag genomen.

Rieder en zijn kornuiten zijn voorlopig uit het hotel weg, een rechter moet nog een definitief oordeel vellen over de geldigheid van het huurcontract. Rieder heeft een voorliefde voor de streek. In 1978 huurde hij er een boerderij die twintig jaar lang als opleidingscentrum voor extreemrechtse jongeren diende. Maar Rieder heeft ook iets met hotels. Twee jaar geleden wilde hij een hotel kopen in Wundsiedel, in heel andere regio van Duitsland, in de zuidelijke deelstaat Beieren. Wundsiegel is de gemeente waar Rudolf Hess, Hitlers plaatsvervanger, begraven ligt. Rieder wilde van het hotel een herdenkingsoord voor Rudolf Hess maken nadat het Duitse hooggerechtshof verbood nog langer herdenkingsmarsen in Wundsiegel in te richten rond Hess’ sterfdatum 17 augustus. De tienduizend inwoners van Wundsiedel legden hun geld samen om het hotel te kopen, opdat Riedel het niet kon kopen.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), een groepje in de marge rechts van het VB, publiceerde laatst nog een artikel over Rieders partij onder de kop NPD wijst de weg. Met zo’n leiders zegt dat niet alleen veel over de NPD maar ook over de N-SA.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, aanverwant |  Facebook | | |  Print

08-08-09

RUIME BEKENDMAKING, MAAR OOK VERDEELDHEID OVER BLOOD AND HONOUR-CONCERT VANAVOND. VOORVERZAMELPLEK IN NEDERLANDS LIMBURG

BHNLVL08082009_2de_flyerMeetingpoint1Alhoewel het Blood and Honour-concert van vanavond aangekondigd wordt met de slogan “Trust no-one” (“Vertrouw niemand”) is er op brede schaal publiciteit voor gemaakt. Breder dan ze in het neonazimilieu gewoon zijn. In de vooravond verzamelen de concertgangers aan een tankstation tussen Venlo en Venray in Nederlands Limburg, op slechts enkele kilometers van Duitsland en van Belgisch Limburg zodat het vanaf het trefpunt nog alle richtingen kan uitgaan naar de plaats waar het concert is gepland.

Begin juli verscheen de flyer van het concert (foto 1) voor het eerst in het Blood and Honour-circuit. Half juli postte organisator Thomas V., onder de schuilnaam Traitorbasher, de flyer op het neonazistisch Stormfront-forum. Meteen ontstond er discussie. Hadden de organisatoren niet gezegd afstand te willen nemen van de skinheadcultuur en te willen “verder gaan met mensen die zich normaal kunnen kleden, dus niet als circusclowns”? Meteen kwam er een antwoord vanuit Duitsland dat je er inderdaad beter “wat representatiever uit ziet”, waardoor je “een stuk serieuzer” wordt genomen, maar ook gemakkelijker in een anonieme massa kan verdwijnen. Wat “altijd handig (is) als je ergens snel onopgemerkt moet zijn en/of weg komen.” Fasci merkte op het forum op dat Blood and Honour Nederland & Vlaanderen niet tegen skinheads is, maar ook andere mensen wil aantrekken. “Ian Stuart Donaldson (stichter van Blood and Honour, red.) zou zich in zijn graf omdraaien wanneer mensen meer geven om de subcultuur dan om het verder komen met de idealen.” Thomas V. bevestigde: “Willen we daadwerkelijk faceless zijn, dan moeten we in de samenleving op kunnen gaan. Het is daarbij ook het beste wanneer de bevolking zich kan identificeren met ons.”

Die discussie gaat nog pagina’s lang verder op het Stormfront-forum, en ontspoort nog verder als Ruud Hermans, een Nederlandse neonazi die naar Zweden is geëmigreerd, zich met de zaak komt bemoeien en Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), op zijn dak krijgt. De discussie gaat dan over de jaren gevangenis die Hermans kreeg… terwijl de bedoeling van de posting was mensen warm te krijgen voor het Blood and Honour-concert van vanavond. De flyer voor het concert werd verder onder andere ook gepubliceerd op Griekse, Spaanse, Italiaanse en Franse websites. Van de flyer is voorts een aangepaste Duitse versie in omloop gebracht, waarop alles in het Duits vertaald is maar de naam Blood and Honour is weggelaten. Thomas V. heeft eveneens gebruik gemaakt van het door antifascisten gehackte e-mailadressenbestand van de traditionele versie van Blood and Honour om heel dat adressenbestand een flyer te sturen van het concert vanavond, iets wat de traditionele Blood and Honour’ers maar matig konden appreciëren.

We kunnen ons natuurlijk vergissen, maar we verwachten voor vanavond niet de achthonderd neonazi’s die de traditionele Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober vorig jaar nog bijeen kreeg in Diksmuide, of de eveneens achthonderd die de Duitse Combat 18-versie van Blood and Honour op 6 september vorig jaar in Zandvliet verzamelde, en bijgevolg al helemaal niet de meer dan vierduizend mensen die op 11 juli in het Duitse Gera bijeenkwamen voor het heroptreden van Landser-zanger Lunikoff. Moet de overheid dan maar het concert van vanavond laten begaan? Natuurlijk niet, beter de nieuwe neonazistische beweging Blood and Honour Nederland & Vlaanderen de pas afsnijden dan dat ze als een olievlek kan uitdeinen. De voorverzamelplaats is gisterenavond bekendgemaakt en is een tankstation tussen Venlo en Venray, in Nederlands Limburg. Zoals je op de kaart kan zien (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding) ligt de plek op slechts enkele kilometers van Duitsland en van Belgisch Limburg. Vandaar kan het dus nog alle richtingen uitgaan voor de plaats van het concert.

01:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

WEBSITE 'BLOOD AND HONOUR NEDERLAND & VLAANDEREN' DE VOORBIJE DAGEN AANGEVULD MET GRAFIEK EN FOTO'S

BHNLVL08082009_2de_flyerBHC18NLVL-GrafiekMaastricht1De voorverzamelplaats in Nederlands Limburg waar de neonazi’s bijeen komen om vandaar door te reizen naar de eigenlijke plaats van het concert vanavond (foto 1), werd medegedeeld op de nieuwe website van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen. De voorbije dagen werd die website aangevuld met foto’s, grafiek en artikels. Kwestie de website een minder doodse indruk te geven dan de voorbije maanden het geval was.

Donderdag werden de propagandabladzijden aangevuld met grafiek waar ze bij Blood and Honour Nederland & Vlaanderen dol op zijn (foto 2). Diezelfde dag werd ook een vertaling toegevoegd van een klassieker in Combat 18-kringen: They ain’t alright just because they’re white!, een tekst die ook al op de website van Blood and Honour Vlaanderen stond om aan te geven dat ze geen losers in hun rangen willen. Gisteren werden foto’s toegevoegd van een antifascistische betoging op 1 maart in Maastricht (foto 3), met de vraag om identiteitsgegevens door te geven als men mensen op de foto’s herkend.

De voorbije dagen was de politie zich aan het informeren naar de mogelijke concertzaal. Het kan hen niet veel moeite kosten om vandaag vanaf de voorverzamelplaats de weg te volgen naar de concertplaats. Hopelijk doet men daar echter meer dan observeren en kijken of het buiten rustig blijft, en het verkeer nog gemakkelijk kan circuleren. Aan nostalgici van het Derde Rijk hebben we geen behoefte, aan maatregelen die men kan nemen is er geen gebrek.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour |  Facebook | | |  Print