25-10-09

VRAAGJE

Du jamais vu. De VB-partijraad gisteren die het voorstel van de VB-voorzitter voor invulling van het nieuwe, afgeslankt, partijbestuur wegstemt. Slechts 47 partijraadsleden gingen akkoord met de nieuwe samenstelling, met naast huidig ondervoorzitter Marijke Dillen ook Marie-Rose Morel als ondervoorzitter. 49 partijraadsleden stemden tegen, en 6 onthielden zich. Volgende maand mag Bruno Valkeniers terugkomen met een nieuw voorstel én een strategie voor de komende maanden en jaren voorleggen.

Vrijdag schreef Het Nieuwsblad nog: “Het partijbestuur van het Vlaams Belang heeft zich achter Morel geschaard als ondervoorzitter van de partij, naast Marijke Dillen. Die bloempotfunctie heeft een eerder ceremonieel karakter. Een ondervoorzitter bij het Vlaams Belang heeft weinig in de pap te brokken, tenzij de voorzitter plots dood zou vallen. Maar Bruno Valkeniers voelt zich volgens de jongste berichten nog altijd kerngezond.” Vraagje: stel dat Bruno Valkeniers toch plots zou doodvallen – wat we hem niet toewensen – wie wordt dan de primus inter pares? Barst dan, met respectievelijk Marijke Dillen en Marie-Rose Morel als ondervoorzitsters, niet weer een strijd los tussen de clans Dewinter-Annemans en Valkeniers-Vanhecke?

Na de VB-partijraad werd ook nog vernomen dat de Vlaams Belang Jongeren, sinds hun congres en fuif op 11 oktober in Mechelen onder leiding van Barbara Pas en niet langer Hans Verreyt, zich niet meer alleen richt op de jongere VB-partijleden, maar ook op zoek gaat naar leden buiten de partij. Animo, de jongerenorganisatie van de SP.A, achterna! Daarnaast komt er een Seniorenforum om te antwoorden op de vergrijzing van de samenleving. Echt nieuw is zo’n Seniorenforum echter niet: in Antwerpen is dat al tien jaar ‘actief’ aan de rand van het VB, opgericht door onder andere huidig VB-gemeenteraadslid Georges Ver Eecke. En ook bij het VB-Gent kennen ze zo’n mantelorganisatie al. Voorts komt er meer aandacht voor de coaching, vorming en begeleiding van alle mandatarissen, ook op lokaal niveau. Dit is zeker nodig, maar welke rol vervulde dan de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) in het verleden? Nie goe bezig geweest? Verder wordt ook nog een nationaal secretaris aangesteld die zich moet bezig houden met de uitbouw van VB-afdelingen, -regio's en -provincies met het oog op de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in 2012. Op die lokale werking zijn na de parlementsverkiezingen in juni dit jaar overigens al nieuwe mensen ingezet. De samenvoeging van de VB-studiedienst (onder leiding van Gerolf Annemans) en de VB-dienst organisatie (onder leiding van Filip Dewinter), samenvoeging tot een VB-kenniscentrum (onder leiding van Bruno Valkeniers) moet “verder onderzocht worden”.

Er is vanzelfsprekend geen gelijkenis tussen Marijke Dillen, Marie-Rose Morel of Barbara Pas met het hoofdpersonage uit het Jommeke-album hierboven. Het is enkel een illustratie naar aanleiding van een leiderschapsitem.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams belang, morel, pas |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.