30-11-09

VB: 'BELGISCH COMPROMIS' VERWORPEN, WANTROUWEN NU OPENLIJK

“Je zal weinig verschil vinden tussen de tekst die maandagmorgen is voorgelegd en de tekst zoals die geamendeerd is door het VB-partijbestuur”, zei Bruno Valkeniers begin vorige week. Valkeniers heeft gelijk: we vonden maar zeven verschillen tussen de originele visietekst en de zaterdag goedgekeurde visietekst. De essentie van die visietekst is, zoals wij vrijdag al schreven, dat het VB het VB blijft. De wijzigingen benadrukken dit nog meer.

In de titel van de visienota is het woordje “nationalistische” toegevoegd. Het VB is Een radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Merkwaardig genoeg wordt verderop in de tekst niet uitgelegd wat het VB met die toevoeging wil benadrukken. Dat het VB een radicale partij is, wordt in een lange paragraaf uitgelegd. Waarom het een republikeinse partij is, wordt ook in het lang en het breed uitgelegd. Het volkspartij zijn, wordt slechts in een korte paragraaf uitgelegd. Het uitleggen wat men onder een nationalistische partij zijn begrijpt, is in het vuur van de discussie blijkbaar vergeten. Tweede wijziging: “het afwijzen van massa-immigratie als middel om de multiculturele maatschappij te realiseren” werd “het afwijzen van massa-immigratie en het multiculturele dogma”. De strijd tegen de multiculturele samenleving stopt niet na het tegenhouden van de “massa-immigratie”. Derde wijziging: er wordt toegevoegd dat een "éénduidige taal- en nationaliteitskeuze en een keuze voor onze Westerse waarden en normen" een must zijn, willen migranten in Vlaanderen mogen blijven. Vierde wijziging: “Naast onze klassieke achterban moeten we ook ergens het ‘midden’ van de maatschappij opzoeken. (…) Dit midden bestaat o.m. uit studerende jongeren, mensen die kranten en tijdschriften lezen, werkende koppels, zelfstandigen, actieve medioren en senioren, mensen in het verenigingsleven, het kunstenmilieu, gebruikers van digitale netwerken, heel het socio-culturele weefsel…” Dit is geworden: “Dit midden bestaat o.m. uit het gezin als belangrijkste hoeksteen van de samenleving, studerende jongeren, mensen die kranten en tijdschriften… (enz., het hele lijstje zoals daarnet geciteerd).” Vijfde verschil: “Onder de vlag ‘republikeinse volkspartij’ zal het Vlaams Belang radicaal en onverkort ijveren voor een echte Vlaamse staat in een confederaal Europa.” Dat werd dat het Vlaams Belang ijvert “voor een onafhankelijke Vlaamse staat.”

De enige wijziging die er toe doet is de zesde. In de samenvatting is verdwenen dat het Vlaams Belang de Vlaamse staat in wording gestalte wil geven “zonder in nodeloze provocaties of extreem verbalisme te vervallen”. Dat is simpelweg geworden: “Als waardenpartij wil het Vlaams Belang de Vlaamse staat in wording gestalte geven.” In de tekst vooraf is wél behouden: “’Radicaal’ betekent dus niet dat men vervalt in nodeloos provoceren of in schuttingstaal.”, maar dat is maar om Bruno Valkeniers te kunnen laten zeggen dat het VB voortaan een beschaafde partij wordt. Zowel in het kamp Filip Dewinter / Gerolf Annemans als langs de zijde Frank Vanhecke (foto) / Karim Van Overmeire is men het eens over de interpretatie van de hele visietekst: “Enkel de samenvatting van de tekst maakt deel uit van het officiële partijprogramma.” Probeerde Bruno Valkeniers nog op zijn Belgisch zowel de tegenstanders als de voorstanders van vuilbekkerij gelijk te geven, zowel de hardere als de minder harde vleugel van het VB interpreteren de visietekst op dezelfde wijze. “Dat zinnetje (over schuttingtaal) is gesneuveld in de uiteindelijke tekst'” zei Dewinter woensdag al in De Standaard. “Alle punten waarmee de media Vlaams Belang pijn had kunnen doen, zijn uit de tekst gefilterd. We moeten niet aan zelfkastijding doen. Wij zijn een oppositiepartij en dat betekent nu eenmaal dat je radicaal oppositie moet voeren.”  De pocket van Mohammed-taal blijft dus. Die quote op een VB-meeting was trouwens vooraf doorgenomen met Bruno Valkeniers. Zevende verschil: waar er vroeger stond "De partij wil tussen dit en de lokale verkiezingen van 2012 het 'cordon' als een lege huls van zich afwerpen en zich presenteren als radicale beleidspartij voor wie inhoud en doelstellingen primeren op macht en postjes", luidt het nu dat het VB wil "het 'cordon' ontmantelen en zich presenteren als radicale programmapartij". De vervanging van 'beleidspartij' door 'programmapartij' is veelzeggend. Maar in de daaropvolgende passage wordt de deur nog altijd opengezet voor het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid. "Samenwerking met andere Vlaamsvoelende partijen en opnemen van beleidsverantwoordelijkheid, zeker op lokaal en regionaal vlak, moet een reële optie zijn."

Het 'Belgisch compromis' hier en daar wat sleutelen aan de tekst en dubbelzinnigheden laten, was voor een aantal Vlaams-nationalisten onverteerbaar. Vandaar het ontslag van Frank Vanhecke uit de VB-partijraad waarin hij nog geen dag opnieuw zetelde; vandaar dat Karim Van Overmeire vorige woensdag al weigerde in het nieuwe partijbestuur te zetelen. Jurgen Ceder, VB-fractieleider in de Senaat en hoofd van de juridische dienst van het VB, dik bevriend met Frank Vanhecke en de uitgerangeerde Marie-Rose Morel, betoont een naïviteit die je niet van een jurist zou mogen verwachten. Hij bekijkt nog of zijn interpretatie van de visietekst inderdaad niet overeenstemt met de interpretatie die Dewinter & Co eraan gaan geven. Intussen is Ceder de spion van Vanhecke - Morel - Van Overmeire in het VB-partijbestuur, alsof Dewinter niet zou weten met welke gevoelens Jurgen Ceder de vergaderingen zal bijwonen. Het wantrouwen dat tot nu toe vooral in de coulissen duidelijk was, is nu openlijk geëtaleerd. Het is niet verdwenen met de “in consensus” aangenomen visietekst. Integendeel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, valkeniers, van overmeire |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.