30-11-09

SINTERKLAAS WAS HET VOORBIJE WEEKEND AL OP RONDE

Sinterklaas is de bisschop van Myra, gelegen aan de Westkust van Turkije. Vandaar dat rechtsextremisten de man wel eens boosaardig voorstellen (foto hiernaast), maar de meesten kennen hem toch als een brave man die speelgoed en snoep brengt. Vooral voor wie het voorbije jaar braaf is geweest. Het voorbije weekend ging hij al langs bij vele Vlamingen. Ook bij VB’ers. Maar – het is bekend – VB’ers zijn het voorbije jaar niet altijd braaf geweest, en voor hen had Sinterklaas dan ook niet zo heel veel bij. Maar we zagen gisteren in die kringen toch ook blije gezichten.

Blije gezichten, ware er niet het ontslag uit het partijbureau van Frank Vanhecke die de media-aandacht op minder dan 24 uren verschoof van de zogenaamde eensgezindheid na de partijraad zaterdag naar de verdeeldheid binnen de partij. Maar wat bracht de Sint zoal? Voor Bruno Valkeniers was er een nieuwe laptop, ter vervanging van zijn in het VB-hoofdkwartier gestolen vorige laptop. Tot de Sint gisteren die nieuwe laptop bracht, moest Valkeniers verder werken op de laptop van Filip Dewinter. Voor Sandy Neel bracht de Sint een nieuw fototoestel. Het oude was immers in een woedeuitbarsting kapot geslagen na de publicatie van foto’s van la Neel en vrienden in Humo en Joods Actueel. Voor Bart Debie, die geen fairtrade koffie lust, was er een cadeaubon om wat anders te kopen uit het ruime assortiment fairtrade producten. Voor Kris Roman – dat is wel geen VB’er maar een N-SA’er, maar Sinterklaas discrimineert niet – was er een exemplaar van de Fabeltjeskrant. Bij het N-SA geloven ze namelijk in fabeltjes. Voor Anke Van der Meersch had de Sint een handboek ICT voor dummies bij. Anke Van dermeersch is immers in het nieuwe VB-partijbestuur opgenomen omwille van haar vermeende kennis van de informatie- en communicatietechnologie. Of zat er toch iets anders achter? Voor Frank Vanhecke, die niet langer in het VB-partijbestuur wil zitten, had de Sint een warm nest bij. Voor Marie-Rose Morel last but not least waren er lieve woorden van Filip Dewinter, Marijke Dillen en Gerolf Annemans.

Sinterklaas is (nog) niet langs geweest bij Filip Dewinter. Van één van de dochters Dewinter vernamen we dat papa al weken in de ban is van een spelletje minaretten schieten dat hem vanuit Zwitserland is toegestuurd. Ongetwijfeld niet door de Sint.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook | | |  Print

VB: 'BELGISCH COMPROMIS' VERWORPEN, WANTROUWEN NU OPENLIJK

“Je zal weinig verschil vinden tussen de tekst die maandagmorgen is voorgelegd en de tekst zoals die geamendeerd is door het VB-partijbestuur”, zei Bruno Valkeniers begin vorige week. Valkeniers heeft gelijk: we vonden maar zeven verschillen tussen de originele visietekst en de zaterdag goedgekeurde visietekst. De essentie van die visietekst is, zoals wij vrijdag al schreven, dat het VB het VB blijft. De wijzigingen benadrukken dit nog meer.

In de titel van de visienota is het woordje “nationalistische” toegevoegd. Het VB is Een radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Merkwaardig genoeg wordt verderop in de tekst niet uitgelegd wat het VB met die toevoeging wil benadrukken. Dat het VB een radicale partij is, wordt in een lange paragraaf uitgelegd. Waarom het een republikeinse partij is, wordt ook in het lang en het breed uitgelegd. Het volkspartij zijn, wordt slechts in een korte paragraaf uitgelegd. Het uitleggen wat men onder een nationalistische partij zijn begrijpt, is in het vuur van de discussie blijkbaar vergeten. Tweede wijziging: “het afwijzen van massa-immigratie als middel om de multiculturele maatschappij te realiseren” werd “het afwijzen van massa-immigratie en het multiculturele dogma”. De strijd tegen de multiculturele samenleving stopt niet na het tegenhouden van de “massa-immigratie”. Derde wijziging: er wordt toegevoegd dat een "éénduidige taal- en nationaliteitskeuze en een keuze voor onze Westerse waarden en normen" een must zijn, willen migranten in Vlaanderen mogen blijven. Vierde wijziging: “Naast onze klassieke achterban moeten we ook ergens het ‘midden’ van de maatschappij opzoeken. (…) Dit midden bestaat o.m. uit studerende jongeren, mensen die kranten en tijdschriften lezen, werkende koppels, zelfstandigen, actieve medioren en senioren, mensen in het verenigingsleven, het kunstenmilieu, gebruikers van digitale netwerken, heel het socio-culturele weefsel…” Dit is geworden: “Dit midden bestaat o.m. uit het gezin als belangrijkste hoeksteen van de samenleving, studerende jongeren, mensen die kranten en tijdschriften… (enz., het hele lijstje zoals daarnet geciteerd).” Vijfde verschil: “Onder de vlag ‘republikeinse volkspartij’ zal het Vlaams Belang radicaal en onverkort ijveren voor een echte Vlaamse staat in een confederaal Europa.” Dat werd dat het Vlaams Belang ijvert “voor een onafhankelijke Vlaamse staat.”

De enige wijziging die er toe doet is de zesde. In de samenvatting is verdwenen dat het Vlaams Belang de Vlaamse staat in wording gestalte wil geven “zonder in nodeloze provocaties of extreem verbalisme te vervallen”. Dat is simpelweg geworden: “Als waardenpartij wil het Vlaams Belang de Vlaamse staat in wording gestalte geven.” In de tekst vooraf is wél behouden: “’Radicaal’ betekent dus niet dat men vervalt in nodeloos provoceren of in schuttingstaal.”, maar dat is maar om Bruno Valkeniers te kunnen laten zeggen dat het VB voortaan een beschaafde partij wordt. Zowel in het kamp Filip Dewinter / Gerolf Annemans als langs de zijde Frank Vanhecke (foto) / Karim Van Overmeire is men het eens over de interpretatie van de hele visietekst: “Enkel de samenvatting van de tekst maakt deel uit van het officiële partijprogramma.” Probeerde Bruno Valkeniers nog op zijn Belgisch zowel de tegenstanders als de voorstanders van vuilbekkerij gelijk te geven, zowel de hardere als de minder harde vleugel van het VB interpreteren de visietekst op dezelfde wijze. “Dat zinnetje (over schuttingtaal) is gesneuveld in de uiteindelijke tekst'” zei Dewinter woensdag al in De Standaard. “Alle punten waarmee de media Vlaams Belang pijn had kunnen doen, zijn uit de tekst gefilterd. We moeten niet aan zelfkastijding doen. Wij zijn een oppositiepartij en dat betekent nu eenmaal dat je radicaal oppositie moet voeren.”  De pocket van Mohammed-taal blijft dus. Die quote op een VB-meeting was trouwens vooraf doorgenomen met Bruno Valkeniers. Zevende verschil: waar er vroeger stond "De partij wil tussen dit en de lokale verkiezingen van 2012 het 'cordon' als een lege huls van zich afwerpen en zich presenteren als radicale beleidspartij voor wie inhoud en doelstellingen primeren op macht en postjes", luidt het nu dat het VB wil "het 'cordon' ontmantelen en zich presenteren als radicale programmapartij". De vervanging van 'beleidspartij' door 'programmapartij' is veelzeggend. Maar in de daaropvolgende passage wordt de deur nog altijd opengezet voor het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid. "Samenwerking met andere Vlaamsvoelende partijen en opnemen van beleidsverantwoordelijkheid, zeker op lokaal en regionaal vlak, moet een reële optie zijn."

Het 'Belgisch compromis' hier en daar wat sleutelen aan de tekst en dubbelzinnigheden laten, was voor een aantal Vlaams-nationalisten onverteerbaar. Vandaar het ontslag van Frank Vanhecke uit de VB-partijraad waarin hij nog geen dag opnieuw zetelde; vandaar dat Karim Van Overmeire vorige woensdag al weigerde in het nieuwe partijbestuur te zetelen. Jurgen Ceder, VB-fractieleider in de Senaat en hoofd van de juridische dienst van het VB, dik bevriend met Frank Vanhecke en de uitgerangeerde Marie-Rose Morel, betoont een naïviteit die je niet van een jurist zou mogen verwachten. Hij bekijkt nog of zijn interpretatie van de visietekst inderdaad niet overeenstemt met de interpretatie die Dewinter & Co eraan gaan geven. Intussen is Ceder de spion van Vanhecke - Morel - Van Overmeire in het VB-partijbestuur, alsof Dewinter niet zou weten met welke gevoelens Jurgen Ceder de vergaderingen zal bijwonen. Het wantrouwen dat tot nu toe vooral in de coulissen duidelijk was, is nu openlijk geëtaleerd. Het is niet verdwenen met de “in consensus” aangenomen visietekst. Integendeel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, valkeniers, van overmeire |  Facebook | | |  Print

29-11-09

NATIONAL SOCIALIST BLACK METAL-GROEP AD HOMINEM VANAVOND IN ANTWERPEN

Ad Hominem in De RotsAd HominemDe-Rots-+-De-Leeuw-van-VlaaVanavond is Antwerpen het toneel voor een optreden van de Franse National Socialist Black Metal-groep Ad Hominem. De groep speelde in april reeds in Hekelgem (Vlaams-Brabant). Het VRT-reportagemagazine Koppen was erbij en registreerde Hitler-groeten, hakenkruisen en racistische teksten. Ad Hominem treedt vanavond op in De Rots, een metalcafé in het Antwerpse stadscentrum. Vlakbij het donkerbruin hol De Leeuw van Vlaanderen.

De Rots is anders geen café dat bekend staat als verzamelplek van extreemrechts, het is een metal café waar plaats is voor de verschillende subgenres van metal. Helaas is er nu ook plaats voor National Socialist Black Metal (NSBM). Ad Hominem speelt “strak, agressief en grimmig”, noteerde het metalfanzine Zware Metalen na het optreden in Hekelgem. Maar er waren duidelijk niet alleen loutere muziekliefhebbers naar Hekelgem afgezakt. “De ZOG-klassiekers kwamen hitgevoelig aan bij enkele scanderende fans”, luidt het verder. ZOG staat voor Zionist Occupation Government, de vermeende Joodse wereldheerschappij. Door Ad Hominem onder andere bezongen (nouja) in Planet ZOG. Volgens een interview met de leadzanger van Ad Hominem hun succesnummer. Die Joodse wereldheerschappij blijft hen intussen bezig houden. Eén van de nummers op hun jongste cd Dictator, is ZOG is dead. “Van enig rechts gedrag (ik hou het eufemistisch)”, vervolgde de recensent van Zware Metalen over het optreden in Hekelgem, “viel wel iets te merken (handjes…) en je kon natuurlijk enige sympathieën opmerken die niet altijd even maatschappelijk aanvaard zijn (lees: van bedenkelijk niveau). Doch de muziek primeerde. Om de mensen van Antifa even te jennen: ik heb een hakenkruis gezien, en nu ben ik he-le-maal overtuigd dat fascisme de enige echte toekomst is van de mensheid. Ik wil maar zeggen: krijg context…”

De huisrecensent van Zware Metalen beseft het “bedenkelijk niveau” van Ad Hominem, maar vindt dat men er niet te zwaar aan moet tillen. Metal heeft fans in verschillende milieus. Tot en met in de Belgische regering. We gaan dus ook niet de liefhebbers van black metal veroordelen, maar – zoals de Duitse undercover-journalist Thomas Kuban uitlegt in de Koppen-reportage (vanaf 4’15”) – er is een toenemende vermenging van neonazi’s en black metal-liefhebbers. Dat blijkt ook uit de reacties op het nazistisch internetforum Stormfront. ‘Sturmgewehr’ uit het Nederlandse Zeeland herinnerde vorige week aan het optreden van Ad Hominem en nog twee andere groepen vanavond in De Rots (foto 1: affiche). “Ik ben in ieder geval aanwezig”, laat Sturmgewehr weten. Ene ‘Raaf’, een Antwerpenaar, is verwonderd over het optreden van Ad Hominem in De Rots. “De Rots” is toch een ‘links kot’.” Voor de Nederlanders die naar Antwerpen afzakken heeft hij de raad: “Als je met je gezicht naar het café (De Rots) kijkt, heb je links het café De Leeuw van Vlaanderen (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een groter formaat). Zeker eens binnenspringen.”

Stamgasten van dat laatste café waren de inrichters van een concert met de Duitse op voetbalhooligans gerichte Kategorie C op 31 oktober in Antwerpen. Naar schatting een 170 mensen zakten hiervoor af naar de Antwerpse Linkeroever. Vooral Duitsers. Onder de Vlaamse aanwezigen werden leden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zoals Ruben Rosiers en mensen uit het Blood and Honour-milieu herkend. Helaas voor hen was de vloer niet echt geschikt om te pogoën, nogal wat fans verlieten het cultureel centrum Ter Schelde met “blutsen en builen”. Voetbalhooligans waren er bijna niet, enkel een paar mensen van “de oude garde van den Beerschot”. Het voortijdig bekend geraken van de zaal waar het concert zou plaatsvinden zorgde voor vermakelijke televisie. Maar het zou toch leuker zijn als Antwerpen zich eens op een andere manier toeristisch profileert dan met de muziekgroepen die nu naar de Scheldestad afzakken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cultuur, blood and honour |  Facebook | | |  Print

28-11-09

SCHOOL SCHRAPT LES OVER MAROKKO NA KLACHT VB

In de nota die Bruno Valkeniers vandaag aan de VB-partijraad voorlegt, ziet de VB-voorzitter het als een opdracht van het VB “het socio-culturele middenveld (academici, opiniemakers, cultuursector, verenigingsleven… aan (te) spreken en voor ons winnen.” Het onderwijs wordt niet vernoemd, maar wordt ongetwijfeld onder andere verstaan onder de drie puntjes in die zin. Het VB is alvast tevreden over “recente maatschappelijke stromingen die ons eigen gedachtegoed hernemen, zoals de aan invloed winnende islamkritische tendens in Vlaanderen.” In Wommelgem, bij Antwerpen, volstond een briefje van een VB-gemeenteraadslid om een lessenreeks over Marokko voortijdig te stoppen.

Twee maanden lang hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool in de Dasstraat in Wommelgem rond het project Marokko gewerkt, weet De Standaard / Het Nieuwsblad. Tijdens de lessen Wereldoriëntatie bestudeerden ze het land en zijn geschiedenis en maakten ze kennis met de traditionele gerechten, de godsdienst en de culturele verschillen met België. Volgens de school is het goed dat leerlingen met andere culturen kennismaken. “Vroeg of laat komen ze met elkaar in contact, en onbekend is onbemind”, zegt de school in haar onderwijsnota. “Dit project moet vooroordelen wegnemen.” De basisschool plant de komende maanden nog projecten rond andere wereldgodsdiensten. Maar de lessenreeks rond Marokko is niet in goede aarde gevallen bij Anita Schoonvliet (foto 1), VB-gemeenteraadslid van wie de kleindochter in het bewuste vijfde leerjaar zit. In een brief aan onderwijsschepen Marc Dierckx (CD&V) uit ze haar ongenoegen. “In de gemeenteschool van Wijnegem leerden de leerlingen in het eerste trimester werken met de atlas”, schrijft ze. “Ze leerden de provincies van ons land en hun hoofdsteden kennen, leerden over onze buurlanden, de bevolkingsgroepen in België en nu zijn ze bezig met Ambiorix en de Oude Belgen.”

Tot daar is er niets abnormaal. Niet normaal is dat de schepen en/of de schooldirectie toegeeft na dat briefje van een VB-gemeenteraadslid. Schepen Marc Dierckx (CD&V): “Ik moet tot mijn spijt vaststellen dat er een ernstige polarisatie is ontstaan rond dit thema binnen de school. Ik distantieer mij zeer uitdrukkelijk van uitlatingen van bepaalde personen die een duidelijk xenofoob karakter hebben. Ik heb in de herfstvakantie een gesprek gehad met de directie van de school en het project is inmiddels stopgezet. Dit thema zou normaal sowieso rond de herfstvakantie stoppen, maar normaal zouden de kinderen er nog een extra les aan spenderen, om samen muntthee te maken en couscous te eten.” Directrice Kristel Vingerhoets (foto 2) bevestigt dat de laatste les afgeblazen is. Door de klacht van het VB. De hele situatie zit haar hoog. Kristel Vingerhoets: “Het is pure politiek. Wij geven dit project al jarenlang in het vijfde leerjaar (foto 3: juf Els van het vijfde leerjaar). Nooit waren er klachten. Het enige verschil met vorige jaren is dat de kinderen nu ook de kans kregen om eens een moskee te bezoeken.” Alleen de leerlingen zijn volgens de directrice het slachtoffer van de heibel. “Ze hebben genoten van de lessen. Ze vragen zelfs nog steeds om nog eens muntthee te krijgen.”

De directrice voegt er nog aan toe dat “de lessen pedagogisch volledig in orde zijn”, dat ze “perfect stroken met het leerplan dat trouwens ook werd goedgekeurd door de gemeenteraad”. Maar waarom heeft men dan toegegeven aan het VB? Rob Verreycken heeft intussen Wommelgems VB-gemeenteraadslid Anita Schoonvliet gefeliciteerd: “Proficiat, Anita, en opnieuw is het bewezen: het Vlaams Belang is méér dan nodig!” Een andere lezer van De Standaard / Het Nieuwsblad noemde politiek scoren op de rug van kinderen uit het basisonderwijs daarentegen "beneden alle peil". Maar Anita Schoonvliet is zich van geen kwaad bewust. Ze antwoordde onder andere: "De kinderen vonden deze lessen allesbehalve interessant. Ook lustten de meeste leerlingen geen muntthee. Frisdrank mag niet. Een koekje met chocolade ook niet. Allemaal slecht voor de tanden. Maar een halve beker suiker met muntthee is wel goed voor de tanden?" Gelukkig dat er iemand bekommerd is om het tandbederf bij de Vlaamse kindjes!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, verreycken |  Facebook | | |  Print

27-11-09

HET VB BLIJFT HET VB. EN DEWINTER BLIJFT DE GROTE BAAS

Van Terzake maandagavond, over De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag, tot De Morgen gisteren: de media hebben de voorbije dagen uit de visietekst van Bruno Valkeniers volop zinnetjes gelicht die als kritiek op Filip Dewinter geïnterpreteerd kunnen worden. Zinnetjes die intussen, in de versie die morgen aan de VB-partijraad  wordt voorgelegd, verwijderd zijn. Wat bij Valkeniers’ dromen over de vorm onderbelicht werd, is dat het VB in diezelfde tekst naar inhoud het VB blijft als altijd tevoren.

Het werkstuk van Bruno Valkeniers draagt als titel Een radicale, republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Op blz. 3 tot en met 6 van de nota worden de begrippen radicalisme, republikeins en volkspartij verduidelijkt. Radicalisme: “Het VB is en blijft de likeur, de straffe versie van ideeën die ook in een meer verdunde vorm in andere partijen bestaan. (…) Het woord ‘gematigdheid’ past niet bij een partij als het VB.” “Namaak zal er altijd zijn, we moeten dat intelligent en met de nodige dosis humor relativeren en recupereren”, is een nieuwe benadering. Maar het radicalisme wil Valkeniers niet matigen. Onder ‘republikeins’ wordt in de nota verstaan dat men ook denkt aan de inrichting van de samenleving eens Vlaanderen onafhankelijk is. “Het motto ‘love it or leave it’ bepaalt de houding tegenover de migranten”, schrijft Valkeniers. Het is de Ronald Reagan-versie van de VB-kreet Aanpassen of opkrassen, en werd voor het eerst op een VB-meeting gebruikt door… Filip Dewinter. In het paragraafje over het VB als volkspartij lezen we: “De permanente uitdaging voor het Vlaams Belang blijft dus: luidop blijven zeggen wat de Vlaming (stilletjes) denkt.” Zou Filip Dewinter het anders zeggen? Overigens is het inderdaad maar een paragraafje. In de nota-Valkeniers zijn 31 lijnen gewijd aan het ‘radicalisme’, 40 lijnen aan het ‘republikeins’ zijn, en maar 11 lijnen aan het ‘volkspartij’ willen zijn.

Het zinnetje in de nota-Valkeniers van maandagmorgen dat radicaal zijn niet betekent dat men vervalt in nodeloos provoceren of in schuttingstaal is gesneuveld in de uiteindelijke tekst, vertelde Dewinter ’s anderendaags al. In de titel van de nota is dan weer één woord toegevoegd: Een radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij voor Vlaanderen. Het wervende Eigen Volk Eerst-principe mocht niet ontbreken in de titel. En voor het overige blijft Dewinter, zoals wij hem vaak hebben genoemd, De Grote Baas. Marie-Rose Morel, nochtans één van de taaiste politica’s, gooit de handdoek in de ring. Ze is niet langer kandidaat ondervoorzitter omdat Dewinter (foto 1: nog lief in de ogen van Morel kijkend) aan dat ondervoorzittersschap koppelde dat Morel geen media-optredens mocht doen in de functie van ondervoorzitter, en zelfs van die titel geen gebruik zou mogen maken binnen de partijstructuren. Bruno Valkeniers zegt Morels beslissing te betreuren. “Maar we moeten verder”, voegt hij er snel aan toe. Dewinter zou het niet anders zeggen. Frank Vanhecke haalt zwaar uit naar Dewinter en Valkeniers, maar denkt niet dat er nog iets zal veranderen. “U moet onze leden een beetje kennen. Dat zijn mensen die door het vuur gaan voor hun partij. De vorige keer zijn ze zo geschrokken van de stemming dat ze nu bereid zijn om zowat alles te stemmen om toch maar de partij te redden”, zegt ex-voorzitter Frank Vanhecke aan De Werktitel.

Frank Vanhecke ontkent dat er brokken zijn tussen Marie-Rose Morel en het Vlaams Belang. Frank Vanhecke: “Er zijn brokken tussen Marie-Rose Morel en de Antwerpse gemeenteraadsfractie. Dat is iets helemaal anders. Ik heb als ere-voorzitter de eer en het genoegen om nog regelmatig te spreken voor afdelingen over het hele land en daar hoor ik geen onvertogen woord. Antwerpen mag zich dan misschien wel het Mekka van de wereld wanen, de rest van Vlaanderen is een stuk groter.” Gewoonlijk spreekt men over Antwerpen dat zich het centrum van de wereld waant, voor Frank Vanhecke is het nog een graad erger: Antwerpen dat zich het Mekka van de wereld waant.

  • Vanavond in Comedy Special (Canvas, 21.25 uur): Han Solo, de eerste extreemrechtse stand-upcomedian van Vlaanderen. Han Coucke die een doorgewinterde racist parodieert. Hij deed dat zo overtuigend dat zelfs de echte Dewinter kwam kijken en genoot van de voorstelling (foto 2). Han Coucke, die uit Mong Rosseels theatergezelschap De Vieze Gasten komt, hield lang vol dat hij intussen écht denkt als Dewinter. Maar in Focus Knack noemt hij deze week de Telefacts-reportage over Dewinter bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 – “We hangen eraan, we hebben het gehad” – als één van de beste tv-momenten. Voor de volledige Telefacts-reportage: deel 1, deel 2.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

26-11-09

EEN WAAL BIJ VOORPOST

De rechtsradicale Vlaams-nationalistische en Heel-Nederlandse actiegroep Voorpost heeft een nieuwe website. Een nieuwe “webstek”, heet dat daar. “Deze nieuwe stek bevat meer informatie, beschrijft vele jaren van actie, vorming en kameraadschap en zal vaker worden vernieuwd”, werd op 18 november medegedeeld. Opvallendste is echter dat  men vroeger over aparte pagina’s voor Voorpost-Vlaanderen en Voorpost-Nederland beschikte, en het nu nog slechts één website is voor de nationalisten beneden en boven Wuustwezel.

En er is nog meer Voorpost-nieuws. Na de huldiging van collaborateur en nazi Reimond Tollenaere zondag 8 november werd in Oostkamp ook hulde gebracht aan de intussen 75-jarige Roeland Raes. Mede-oprichter van Voorpost, voorzitter, ondervoorzitter, hoofdredacteur van Revolte, auteur, spreker op vormingsavonden en -weekenden. “Een leven van strijd, van non-conformistische inzet.” Meteen werd ook aangekondigd dat het hoofdredacteurschap van het Voorpost-blad Revolte in handen komt van de Nederlander Sjors Remmerswaal (27 j., wonend in Zoetermeer in de Nederlandse provincie Zuid-Holland). Bij de publieke opinie in Vlaanderen is Sjors Remmerswaal een nobele (nouja) onbekende, en zelfs ’t Pallieterke heeft hem nog niet gestrikt voor een interview. De man is nochtans regelmatig in Vlaanderen.

Vanaf 2001 is hij actief op diverse extreemrechtse internetfora, als lid van de Nieuwe Nationale Partij (NNP). Vanaf 2004 duikt Sjors Remmerwaal op in Vlaanderen (de IJzerwake, het Pinksterkamp van Voorpost, de Radicale Sporenherdenking van Voorpost…). In 2005 wordt hij gesignaleerd op het berucht ‘Blokhutfeest’ van Voorpost en het Soetermeer Skinhead Front. Achteraf ontkent hij elke betrokkenheid van Voorpost hierbij. Vanaf 2006 schrijft Sjors Remmerswaal artikels voor Revolte en andere Voorpost-publicaties. Een Nederlandse bron omschrijft hem als “de humorloze intellectueel van Voorpost-Nederland.” De jongste jaren werkt Sjors Remmerswaal mee aan de boekenrubriek van Radio Rapaille. Sjors Remmerswaal is ook internetdomeineigenaar van de Nederlandse variant van Z11-Z11-Z11, Wij-Wij-Wij. Een website en actie om voor behoeftige, bij voorkeur rechtsradicale, Vlamingen / Nederlanders geld en andere zaken in te zamelen; liever dan mensen in ontwikkelingslanden te steunen.

Het voorbije weekend was Sjors Remmerswaal samen met Vlaams Voorpost-actieleider Luc Vermeulen en een handvol Voorpost-militanten te gast bij Adsav, een extreemrechtse nationalistische Bretoense groepering. Genre ‘wij zijn geen neonazi’s maar veroordelen niet de Bretoenen die langs de zijde van de Duitsers stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Voor Voorpost is het een vooruitgang dat Sjors Remmersdaal hoofdredacteur is geworden van Revolte. Volgens zijn eigen blog heeft hij immers geen twee linkerhanden. Zo legt hij er bijvoorbeeld geduldig uit hoe je een kraanleertje (een “joint”) moet vervangen bij een lekkende kraan. Foto: Sjors Remmerswaal (r.) op de Kameraadschapsavond van Voorpost, aan de vooravond van de IJzerwake dit jaar. Naast hem de Nederlandse Voorpost-actieleider Florens van der Kooij (l.) en de Vlaamse Voorpost’er en auteur van een artikel over economische soevereiniteit in de jongste Revolte Sacha Vliegen (m.). Klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

25-11-09

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING (1). KLEURT DE CULTURELE PAGINA’S VAN ‘T PALLIETERKE

De multiculturele samenleving: je kan er tegen zijn, maar ze is er nu eenmaal. Dat ondervinden deze week ook de lezers van ’t Pallieterke. In het Staatsblad van de radicale Vlaams-nationalisten staan deze week maar liefst twee recensies van cultuurproducten van vreemde komaf: het toneelstuk Belga, geschreven door Rachida Lamrabet (Antwerpen / Mielen-boven-Aalst), en de film Les Barons van Nabil Ben Yadir (Sint-Jans-Molenbeek).

’t Pallieterke over Belga (foto 1): “(…) Op de scène onmiddellijk exuberantie: Mostafa, Mourade en Lotte rocken hun ledematen haast in de knoop. Levendigheid zal het verloop kenmerken. Mostafa is de zoon van Mourade, en Lotte was Mourades vriendin. In flashbacks vernemen we dat Mourade in serres werkte, kabels legde en verliefd werd op de dochter van zijn baas. Nu, vele jaren later, is Mourade gestorven. Zoon Mostafa wil uitzoeken wat zijn vader bezielde toen hij zijn origines ruilde voor de westerse cultuur. Lamrabet vindt antwoorden in jeugdige drang, in zucht naar avontuur als zoektocht naar geluk achter (onbereikbare) horizonten. Toch heerst tweespalt achter ‘les collines’. Of Mourade nu hier is of ginder, telkens weer zal hij zich eenzaam voelen uit heimwee naar het andere land. Ook als hij met zijn analfabete moeder converseert (via cassettes, als zuil opgestapeld op de scène) voel je sereen sentiment. Poëtische schilfers flikkeren doorheen een ‘couleur locale’. We aanhoren Nederlands, ratelend Frans en krakend Arabisch (met boventiteling). Leuke uitlatingen ook: ‘Marokkanen beweren: Vlaams is net zoals Berbers, je bent er niks mee.’ Regisseur Michael De Cock zweept de cast op. Mourade acteert als een spring-in-‘t-veld, en Lotte is een pittig Belga-meisje. (…) Mits wat meer rust en declamatorische gedragenheid, had het uurtje tekst van Rachida Lamrabet ons écht kunnen bekoren.” Onze theaterrecensent kwam daarentegen naar huis met de opmerking dat “Belga swingt als een tiet”. Misschien speelt een leeftijdsverschil tussen de recensent van ’t Pallieterke en onze recensent daarbij een rol. En anders, meningen kunnen natuurlijk verschillen.

In elk geval moest een andere recensent van ’t Pallieterke zich de voorbije week reppen om nog een ander product van allochtonen te zien: de film Les Barons (foto 2). Een tranche de vie over het leven bij de allochtone gemeenschap in het Brusselse, met Jan Decleir als (Franstalige) autochtone kruidenier in Brussel en geestige vertolkingen van een rits allochtone acteurs. K.T. in ’t Pallieterke: “De film loopt al een aantal weken, dus, ja, ik ben behoorlijk laat met mijn bespreking. Laat ik eerlijk zijn, ik dacht deze ‘baronnen’ rustig aan mij te laten voorbijgaan. Je kunt tenslotte niet alles zien en een film gemaakt door enkele allochtone jongeren uit Molenbeek staat niet bovenaan mijn agenda. Maar als diezelfde film zomaar uit het niets de hype van Brussel wordt, dan moet uw dienaar zijn plicht doen, bioscoopwaarts trekken en verslag uitbrengen. En, opnieuw eerlijk, ik was verrast." Na het verhaal van de film komt K.T. tot het besluit: “Ben Yadir tekent dat milieu met ironie en zelfspot (…). Spoedig ook sluipt een ernst in die humor die de film zin en betekenis geeft. (…) Dit is een film die in eigen boezem durft te kijken, een spiegel wil voorhouden (…). Ben Yadir steekt geen beschuldigende vinger op, noch naar allochtonen, noch naar autochtonen. Eigenlijk vraagt hij gewoon: is dit het leven dat je wilt leiden?” In Antwerpen is Les Barons al aan haar derde week toe, maar veel volk was er niet in de UGC als wijzelf en anderen gingen kijken. We vrezen dan ook dat de film niet lang nog op de speellijst blijft staan. In Brussel loopt het daarentegen storm voor de film. Terecht. Het is één van de betere Belgische films van de laatste jaren. Zonder pretentie, maar misschien daarom des te plezanter en maatschappelijk relevant. En zelfs ’t Pallieterke is er door gecharmeerd.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING (2). ZORGT VOOR TAALPROBLEMEN

De multiculturele samenleving, je zal ons niet horen ontkennen dat die ook wel problemen met zich brengt. Het VB zal ons hierin niet tegenspreken. Bij het VB ondervonden ze vorige week nog tot welke spraakverwarring ondergedompeld zijn in een ander cultuur- en taalbad kan leiden.

Rita De Bont (foto 1 – 55 j., uit Mortsel) is twee jaar geleden door Gerolf Annemans als ‘verruimingskandidaat’ op de VB-lijst voor de federale parlementsverkiezingen gezet. Tot dan was ze voorzitster van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Tot 1982 had Rita De Bont een praktijk als tandarts in Vilvoorde. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Zuid-Afrika, waar ze werkte voor het Ministerie van Nationale Gezondheid en later voor de Kleurlingadministratie. In 1991 keerde ze terug naar ons land. Die tien jaren Afrikaans is blijven hangen in haar taalgebruik. Toen ze vorige donderdag staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe Courard (PS) ondervroeg over de opvang van asielzoekers, zei ze te vernomen hebben dat de “weermag” opvangplaatsen zou voorzien. Kamervoorzitter Patrick Dewael (foto 2) reageerde met: “De Wehrmacht? Waar het hart van vol is.” Rita De Bont moest daarop uitleggen dat ze zich versproken had: ‘weermag’ is het Afrikaans equivalent voor ons ‘leger’. Zou Rita De Bont slagen in de testen taal en maatschappelijke oriëntatie die men nieuwkomers voorlegt?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb |  Facebook | | |  Print

24-11-09

"'RADICAAL' BETEKENT DUS NIET DAT MEN VERVALT IN NODELOOS PROVOCEREN OF IN SCHUTTINGSTAAL"

Gisteren belandde op de VRT-redactie de visietekst die Bruno Valkeniers, mits nog enkele kleine wijzigingen, aanstaande zaterdag aan de VB-partijraad zou voorleggen.

De fragmenten die Terzake citeerde (foto’s, klik eenmaal op de foto’s voor een grotere afbeelding) gaan in tegen de consensus die de voorbije weken leek te groeien bij het VB: laat ieder vogeltje zingen zoals het gebekt is, zo hebben we in het verleden toch ook verschillende segmenten van het kiespubliek binnengehaald. Dewinter voor het brutale werk, Annemans voor het omfloerste, samen twee handen op één buik. Hier de Terzake-reportage en de inschatting van Bart Brinckman (De Standaard). Wat wij ons echter afvragen: met welke bedoeling is die tekst gelekt? Dat is niet de gewoonte bij het VB.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers |  Facebook | | |  Print

ROBBY QUIDOUSSE ONTKENT BLOOD & HONOUR VLAANDEREN NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN. TOCH OP DAGUITSTAP

Bellegem 1Bellegem 2Onder de kop leugens en bedrog kregen we volgend mailtje van Robby Quidousse over het hier gisteren gepubliceerd artikel Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) standhouder op Blood and Honour-concert: “ik zou jullie willen mededelen dat ik niet de persoon was die het terrein huurde van de ijzerhoeve. bij deze wordt een klacht neergelegd wegens laster en eerroof. ook heb ik niet met een stand gestaan van het n-sa 2e x foute info en de 3e grove leugen: dat ik b&h Vlaanderen terug nieuw leven wil in blazen :s grote bende idioten die alles klakkeloos overschrijven.” Zelf hebben wij geen familienaam vermeld op deze blog, hoogstens gesproken over ‘Robby Q’. Robby Quidousse voelt zich aangesproken.

Over het afhuren van het terrein van de IJzerhoeve in Diksmuide voor een Blood and Honour-concert op 18 oktober 2008 heeft Robby Quidousse gelijk. Het was Kristof Van Holen die dit terrein huurde. Volgens dezelfde bron was het “Robert Q. uit Gullegem” die “het concert in Bellegem” organiseerde. Blood and Honour-concert dat in hetzelfde persartikel omschreven werd als “in april, waar de Duitse undercoverjournalist Thomas Kuban erin was geslaagd beelden te maken van de ‘Heil Hitler’ scanderende bezoekers.” We hebben in ons artikel gisteren de huurders van de twee zalen/terreinen per abuis verwisseld. Of een zaal huren voor een SS-heldenhuldiging gevolgd door een Blood and Honour-concert (in Bellegem, foto’s 1 en 2 - klik eenmaal op de foto's voor een grotere afbeelding) eervoller is  dan een terrein huren voor enkel een Blood and Honour-concert (in Diksmuide) is maar de vraag. Twee, Robby Quidousse zegt op het Blood and Honour-concert in Diksmuide “niet met een stand gestaan (te hebben) van het n-sa”. Als Quidousse aandachtig zou gelezen hebben wat wij schreven, zou hij weten dat wij niet beweerd hebben dat hij er persoonlijk met een stand stond. Wél hebben wij uit de correspondentie afgeleid dat op dat Blood and Honour-concert in Diksmuide een stand stond van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

Al te gek wordt het echter als Robby Quidousse beweert dat het een grove leugen is dat hij Blood and Honour Vlaanderen terug nieuw leven wil inblazen. Vooreerst werd ons zijn voorname rol na het Rock Against Cancer-concert op 5 september 2009 in zaal Valentino in Izegem bevestigd door twee verschillende bronnen. Ten tweede organiseerde Blood and Honour Vlaanderen nog maar een dikke week geleden, zaterdag 14 november 2009, een culturele-sportieve uitstap in Kortrijk. Eerst werd een bezoek gebracht aan het 1302-museum over de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in Kortrijk (foto 3), onder begeleiding van een gids. Volgens het verslag dat daarover verscheen op het forum van Blood and Honour Vlaanderen leerden de aanwezigen daar dat “het boek De leeuw van Vlaanderen een geromantiseerd verhaal is met maar halve waarheden.” Een nuttig bezoek dus. Maar wie legde het bezoek mét gids vast voor een naar verwachting tien mensen grote groep? Robby Quidousse uit Gullegem.

Na een hapje ging het daarna naar avonturensportcentrum Blueberry-Hill. Voor een deathride, een commandoparcours, een speleolabyrint en een klimmuur. We vernamen niet wie voor deze namiddagactiviteit reserveerde, maar vanuit Blueberry-Hill werd ons wel bevestigd dat Robby Quidousse bij de deelnemers was. Op het forum van Blood and Honour Vlaanderen is uitgebreid geconverseerd over de uitstap zaterdag 14 november. Meer dan 120 keer werden meningen en commentaar uitgewisseld. Maar het is een discussie tussen slechts vijf verschillende mensen. Wél met stoer klinkende schuilnamen: true white warrior 28, darre88, WhiteTash28, Whitetrash en 28flandersgirl. De kans dat men zaterdag 14 november met minder dan tien mensen op stap was, is bijgevolg groter dan dat het er meer dan tien zouden geweest zijn. Alleszins was Robby Quidousse diegene die het bezoek aan het 1302-museum, gids incluis, voor tien mensen vastlegde, en was Robby Quidousse één van de deelnemers aan het avonturenparcours ’s namiddags. Als Robby Quidousse nu zegt dat hij Blood and Honour Vlaanderen geen “nieuw leven wil in blazen” zegt dat vooral iets over het hopeloze ervan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

23-11-09

NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (N-SA) STANDHOUDER OP BLOOD AND HONOUR-CONCERT. N-SA REKRUTEERT BIJ BLOOD AND HONOUR VLAANDEREN

Na de optocht van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in de Gentse binnenstad en het uit de hand gelopen politieoptreden een eind verderop in Gent, waartegen vanavond geprotesteerd wordt aan het Gentse stadhuis, signaleerde men ons een nieuwe scherpzinnige blog: Serieus? In hun verslag van de gebeurtenissen in Gent werden terloops een aantal contacten tussen het N-SA en Blood and Honour Vlaanderen onthuld.

Bij Serieus? surft men blijkbaar regelmatig ook naar onze blog. Vorige week namen ze ons berichtje over de Voorpost-acties tegen de Week van de Smaak over, en eerder signaleerden ze ook onze verklaring voor het weinige volk dat op het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp was. Serieus? bracht een puik verslag over hoe het N-SA in Gent vierhonderd mensen in de cel kreeg. Als toetje bovenop kregen de lezers fragmenten uit een gehackte database van het (traditionele) Blood and Honour-forum. Een immens bestand correspondentie tussen neonazi’s. Zelf citeerden wij eerder al uit een tweede document dat door de hackers samengesteld werd: de schuilnamen en paswoorden die gebruikt werden door de 1 264 forumleden die zich op een half jaar tijd gemeld hadden nadat het forum van het traditionele Blood and Honour nog eens gehackt werd. Het Blood and Honour / Combat 18-forum is overigens ook al eens gehackt, maar wordt toch beter beveiligd.

Wat hebben het N-SA en Blood and Honour met elkaar te maken? Veel. Vooreerst is het N-SA een opvanghuis voor ex-actievelingen van Blood and Honour. Met als grootste voorbeeld Zzz, als ‘Surtur’ tot vorig jaar zowat de nummer 2 bij Blood and Honour Vlaanderen en nu (voor zover zichtbaar) nog enkel actief bij het N-SA (foto: Zzz (r.) in de Koppen-reportage in gesprek met een lid van de ordedienst bij het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp. In de EenVandaag-reportage figureert hij eveneens.). Maar bij het N-SA lopen ook nog steeds actieve Blood and Honour’ers rond. Minstens één van hen verzorgde de security op het jeugdcongres/concert van het N-SA in Oostkamp. Het verklaart mee waarom het N-SA er telkens als de kippen bij is om zich te verzetten tegen wetsvoorstellen die neonazistische bijeenkomsten willen verbieden en uit te halen naar het AFF als de grond onder de voeten van de neonazi’s wat te heet wordt. Dankzij het uitvlooien van het gehackte forum van Blood and Honour door Serieus? weten we nu ook welke organisatie een politieke stand had op de Ian Stuart Donaldson-memorial van Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober 2008 in Diksmuide. Het was de eerste keer dat politieke organisaties uitgenodigd waren een stand te houden bij een Blood and Honour-concert, de politieke standhouders zouden bij plaatsgebrek zelfs voorrang krijgen op verkopers van T-shirts, cd’s en prullaria die gewoonlijk bij muziekconcerten aangeboden worden.

Een forumlid postte op het Blood and Honour-forum: “heil, Nu weet ik wie je bent. Robby (de man met de countercamera op isd). Heeft me uitgelegd dat jij de man bij de stand van nsa was. Haha tot de volgende :)” Het N-SA mocht eerder vorig jaar, op 4 mei 2008, eigenlijk niet staan op de Dag van de Rechts Europese Jeugd ingericht door de Vlaams Belang Jongeren, maar werd daar toch gedoogd. Nog geen half jaar later stond dezelfde stand ook op een concert ingericht door Blood and Honour Vlaanderen. Rechts zonder complexen. De Robby waarover sprake werd overigens na het concert in Diksmuide voor verhoor opgepakt door de politie als huurder van het terrein van camping IJzerhoeve waar het Blood and Honour-concert plaatsvond. Intussen probeert hij Blood and Honour Vlaanderen nieuw leven in te blazen. In een andere correspondentie wordt gesproken over problemen bij de neonazi-scène in Tienen: “In al die jaren B&H heb ik nooit zo’n vorm van amateurisme, ongeorganiseerdheid, dubieus gedrag en lompheid meegemaakt.” Ene ‘88ruler’ wordt bedankt voor het vertrouwen in het N-SA; het rekeningnummer van het N-SA wordt hem medegedeeld; de anderen “moeten maar verder gaan met het VNJ ginder”. In een derde correspondentie wordt gevraagd of er “binnenkort geen Nsa meeting in de Valhalla” is. De Valhalla in Rijkevorsel was bekend als after-party plaats van Blood and Honour-concerten en plaats waar het nieuwjaarsconcert van Blood and Honour Vlaanderen dit jaar zou plaatsvinden. Feestje dat uiteindelijk in Nijlen plaatsvond.

Kan het desgevallend nog toeval zijn dat het N-SA op dezelfde plaats een meeting zou houden als waar Blood and Honour’ers elkaar frequenteren, in Diksmuide stond het N-SA wel degelijk als standhouder bij een Blood and Honour-concert, uit de Tiense Blood and Honour-scène wordt gerekruteerd voor het N-SA, in Oostkamp verzorgde minstens één Blood and Honour’er de ordedienst voor het jeugdcongres/concert van het N-SA… Het N-SA zoekt overal vrienden. Is het niet bij de Blood and Honour-scène, dan – nog een straf Serieus?-verhaal – op een beurs voor paranormale zaken. Gek toch dat het N-SA niet meer vrienden kan verzamelen dan het honderdtal in Oostkamp en de niet eens honderd in Gent. Of is dat toch niet zo gek?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

22-11-09

PROTEST TEGEN POLITIEOPTREDEN

Morgenavond wordt actie gevoerd aan het Gentse stadhuis, vlak voor de bijeenkomst van de gemeenteraad, als protest tegen het politieoptreden op 10 november waarbij 409 mensen opgepakt werden omdat ze protesteerden tegen de optocht van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in de Gentse binnenstad of omdat ze toevallig op het Sint-Pietersplein waren en de politie het clean desk-principe hanteerde. Geen properder plein dan een leeg plein. Samenkomst aan het stadhuis: vanaf 18u30.

Bij de ten onrechte opgepakten aan het Sint-Pietersplein was ook Sam Devriendt. Voor de politieagenten die meelezen: arrestatienummer 113. Met zijn journalistieke achtergrond is Sam Devriendt getuigenissen aan het verzamelen van mensen die opgepakt werden of de harde aanpak van de politie zagen. Wil je je verhaal doen, mail het dan door naar sam.devriendt@hotmail.com. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden, eventueel je arrestatienummer. De gegevens worden anoniem verwerkt, maar je coördinaten zijn nodig voor overtuigende brongegevens.

  • Morgen op deze blog: De banden tussen het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en Blood and Honour Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie |  Facebook | | |  Print

21-11-09

CUBAANSE SIGAAR VOOR HERMAN VAN ROMPUY. EN EEN PRODUCT DAT ONS LEVEN ZAL VERANDEREN

Tine Van Rompuy (foto): “Ik ben blij dat mijn broer president van Europa wordt. Dat is een hele eer voor hem en voor onze familie. (…) Zondag zie ik hem, want dan wordt mijn andere broer Eric 60 jaar. Voor Herman heb ik twee cadeautjes gekocht. Voor Herman als grootvader kocht ik een Cubaanse sigaar. Want sigaren om feestjes af te sluiten, daar kan hij van genieten.

Voor Herman als politicus heb ik een andere verrassing. Een mooi doosje met erin het recept voor een zogenaamde miljonairstaks. En op dat doosje staat: 'Dit product zal je leven veranderen!' De miljonairstaks, dat wil zeggen dat twee procent van de bevolking, de rijksten der rijken gemiddeld twee procent belast worden op hun vermogen opdat er geld zou zijn voor een Europa van de mensen, in plaats van een Europa van de rendementen van een handvol aandeelhouders. Ik ben er fier op 'meter' te zijn van de miljonairstakscampagne, en we zijn op zoek naar tienduizenden 'fans' van de miljonairstaks.

Als verpleegster en actieve syndicalist leef ik tussen de gewone mensen en die houden niet van de Europese Unie omdat onze Europese Unie niet op mensenmaat functioneert. De Unie brengt zo weinig positieve boodschappen, het gaat alleen nog over concurrentie en commercie. Het kapitalisme verkoopt speculatieve zeepbellen waarop de banken zijn gecrasht. Bijna dreigde ons hele systeem failliet te gaan, maar plots vond men miljarden euro's om ons systeem te redden. De gewone mensen worden afgedankt. In Engeland wordt het spoor geprivatiseerd, de treinen komen te laat, de rijtuigen trekken op niks behalve dan de hst's. De elektriciteitsmarkt wordt opengegooid en alles is alleen maar duurder geworden. En de energiereuzen maken miljarden winst.

Europa staat voor een keuze. En ook mijn broer staat nu voor die keuze. Wie gaat er opdraaien voor de crisis? Wie gaat de miljarden betalen die naar de banken zijn gegaan? Ofwel de werkende mensen, ofwel zij die voor de crisis verantwoordelijk zijn. Ik wil de Belgische miljonairstaks uitbreiden tot Europa. Door een Europese miljonairstaks moeten de gewone burgers niet inleveren voor de crisis. We hebben werk nodig. Overal in Europa. Wel, de miljonairstaks zorgt voor werk. Het geld van de miljonairstaks zal jobs scheppen in zorg, welzijn en onderwijs, hij kan zorgen voor een groene economie en voor een Europese sociale zekerheid, voor een programma van openbaar wetenschappelijk onderzoek in plaats van de privé op zijn wenken te bedienen.”

08:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

20-11-09

SPELENDE KINDEREN? DAT ZE EERST EENS OP HUN PLICHTEN GEWEZEN WORDEN!

Op 20 november 1989, vandaag precies 20 jaar geleden, aanvaardde de Verenigde Naties unaniem het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Nadien moest het Verdrag overal nog toegepast worden, en dat ligt wel wat moeilijker. Maar hoe staat het VB tegenover de Rechten van het Kind? We willen niet moeilijk doen en niet eens vragen wat het VB vindt van een Kinderrechtencommissaris. “Dit soort fantasietjes”, zoals ’t Pallieterke die functie recent nog omschreef. CD&V’er Johan Sauwens vindt zo’n functie trouwens ook overbodig. Neen, we houden het op de simpele vraag: wat met het spelend kind?

“Spelende kinderen bestempelen als overlast is waanzin”, zei toenmalig Vlaams Blok/Belang Jongeren-voorzitter Hans Verreyt (foto 1) toen hij door Jeugdwerknet in de aanloop voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ondervraagd werd. Aanleiding was een klacht van mensen in Lauwe, deelgemeente van Menen, die naar een rechter waren gestapt voor de overlast die kinderen zouden veroorzaken op een speelpleintje in hun buurt. Klacht die aanleiding gaf tot de grootste betoging die ze ooit in Lauwe gezien hebben en een actie in vele Vlaamse steden en gemeenten om in het gemeentelijk politiereglement expliciet op te nemen dat spelende kinderen geen overlast zijn. Zo geschiedde ook in Kapellen, gemeente in het noorden van de provincie Antwerpen. Op initiatief van de SP.a, voluit gesteund door de VLD die sinds mensenheugenis in Kapellen de burgemeester mag leveren. De woorden van Hans Verreyt – “Spelende kinderen bestempelen als overlast is waanzin” – wogen licht, zoals ook in andere dossiers van Hans Verreyt.

Nancy Vaerewijck (foto 2), toenmalig voorzitster van het VB-Kapellen, in de Vlaams Belang-krant, editie Kapellen, van december 2007: “De gemeenteraad bepaalde dat ook in Kapellen spelende kinderen niet langer een mogelijke bron van geluidsoverlast kunnen vormen en alzo werd opgenomen in het politiereglement. Wel werd er aan toegevoegd dat ingrijpen nog wel moet kunnen als het echt zwaar de spuigaten zou uitlopen. Mijn eerste vraag is dan ook wanneer loopt het echt zwaar de spuigaten uit. Als voorbeeld van degelijke regelgeving kan voorgaande dan ook tellen. Een reglement gebaseerd op subjectief aanvoelen. Bovendien (…) heeft geen enkel kind het recht om lawaai te maken in de buurt van bijvoorbeeld ouderen die ziek te bed liggen. Maar ja, voor dat soort mensen heeft de SP.a, en ook VLD, een oplossing gereed: de euthanasiewet. Ten gronde zou toch elke ouder moeten weten dat elk kind, van zodra het voor rede vatbaar is, best zo rap mogelijk aangeleerd wordt wat mag en niet kan. Met name de rechten en plichten. (…) Wat de plichten betreft geeft echter de SP.a, en ook de meeste andere zelfbenoemde en zichzelf hip vindende democratische partijen, steeds minder thuis.”

“Hoe meer boefjes, hoe meer kinderen die nooit plichten geleerd hebben – de zogenaamde kinderen met een moeilijke jeugd – hoe meer de kassa van de linkse media-advocaten, type Jef Vermassen, gespijsd wordt. Hoe meer verknoeide jeugd, hoe meer kans op misdaden. Kassa, kassa, kassa. Bovendien moet de SP.a toch zijn trouwe kiezers aan het werk houden. Problemen met de jeugd op de straat… Geef ons straathoekwerkers. Problemen met jeugd op trams en bussen… Hier zijn de stadswachten, tot drie op één bus, om het enigszins onder controle te houden.” En zo raast de toenmalige voorzitster van het VB-Kapellen, en ook gemeenteraadslid, Nancy Vaerewijck nog even door. Het technisch en beroepsonderwijs, de lonen in de industrie, de stijgende energieprijzen en de geschreven pers… het passeerde allemaal de revue naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit dat spelende kinderen geen overlast zijn. Voor wie het niet kan geloven, voorlopig is het hier nog na te lezen. In een eerdere Kapelse Vlaams Belang-krant in 2007 werd het openen van kinderspeelstraten becommentarieerd met: “O.K., maar eerst de normale veiligheidszaken voorrang geven.” De oprichting van een kindergemeenteraad werd door toenmalig VB-fractieleider in de Kapelse gemeenteraad Dirk Pelgrims bekritiseerd met: “Laat kinderen, kind zijn, en rustig en onder begeleiding van de ouders uitgroeien tot evenwichtige burgers, die dan later, indien zij dat wensen hun politieke verantwoordelijkheid kunnen opnemen, nadat zij verkozen zijn.”

Nancy Vaerewijck is sinds 11 april 2008 geen voorzitster meer van het VB in Kapellen. Meer zelfs, in de gemeenteraad van Kapellen zetelt ze sinds een paar maanden als onafhankelijke. “Dat is een weloverwogen beslissing waarbij ik niet over één nacht ijs ben gegaan”, zei Nancy Vaerewijck daarover aan Gazet van Antwerpen. “De vuile was buitenhangen, doe ik niet”, vervolgt ze. “De reden van mijn opstap vindt zijn oorzaak in mijn onvrede over hoe de algemene politiek, waarvan ook het Vlaams Belang deel uitmaakt, functioneert. Mensen denken dat zij personen kiezen terwijl het de partijen zijn die bepalen wie de mandaten invult. We leven dus in een schijndemocratie. Anderzijds ontmoette ik in de politiek heel wat mensen die zeggen op te komen voor bepaalde waarden, normen en ideeën, maar die enkel toepasbaar vinden voor ’anderen’.” Als VB-lijsttrekster kreeg ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 niet minder dan 1 158 voorkeurstemmen. Na toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen en de Kapelse waarnemende burgemeester Koen Helsen de meeste voorkeurstemmen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, verreyt |  Facebook | | |  Print

19-11-09

TUUR VAN WALLENDAEL

Antwerpen-Helemaal-AndersTuur-Van-WallendaelMet de gisteren op 71-jarige leeftijd overleden Tuur Van Wallendael verliest het Anti-Fascistisch Front (AFF) een strijdmakker. Toen het AFF samen met andere organisaties, onder andere het ABVV en ACV, onder de naam Antwerpen Helemaal Anders op 19 november 1994 een betoging inrichtte om een sociaal beleid te eisen van de nieuwe bestuursmeerderheid-in-de-maak in Antwerpen (foto 1), was Tuur Van Wallendael als ombudsman van de stad Antwerpen onmiddellijk bereid om de enkele duizenden betogers toe te spreken bij de start van de betoging aan de Groenplaats. Zes jaar later, op 13 mei 2000, richtte het AFF, ook weer samen met anderen, deze keer onder de naam 8 Mei Collectief, een Lenteparade in. Liever lachen dan wenen in Antwerpen, was de slogan. Waarbij ‘wenen’ een verwijzing was naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen waar de FPÖ van Jorg Haider aan een opmars bezig was. Opnieuw was Tuur Van Wallendael erbij (foto 2: Tuur Van Wallendael zwaaiend naar iemand langs de kant van de weg, geflankeerd door huidig Berchems districtsburgemeester Peter Raats en toenmalig volksvertegenwoordiger, nu Antwerps schepen Robert Voorhamme).

Tuur Van Wallendael was met afschuw vervuld voor het VB. In zijn eerste interview nadat bekend werd dat hij terminaal ziek was, werd Tuur gevraagd hoe hij bij zijn afscheid kijkt naar ‘zijn’ stad Antwerpen. Is die er goed aan toe? Tuur Van Wallendael: “Ja, en dat is echt niet alleen te danken aan de socialisten. Maar als ervaringsdeskundige kan ik wel zeggen dat het een droom is om onder Patrick Janssens te werken. Hij kan soms hard en brutaal zijn, maar hij heeft wel dikwijls gelijk en hij heeft gedaan waarvoor ik zelfs als ongelovige te voet naar Scherpenheuvel wil gaan: het Vlaams Belang teruggeslagen.” (Gazet van Antwerpen, 5 september 2009). We verschilden wel eens van mening met Tuur over hoe het VB moest aangepakt worden. We waren het volledig met hem eens als hij zei dat je je niet hooghartig mag opstellen tegenover klagers in volksbuurten, maar hun klachten serieus moet nemen. We waren het daarentegen volstrekt niet met hem eens als hij zei dat je “niet anders kan” dan politieke akkoorden afsluiten met het VB, al voegde Tuur er wel snel aan toe dat hij daar persoonlijk niet aan mee zou doen. Waarom we het daar niet mee eens waren, kon je hier lezen.

Tuur Van Wallendael had zijn manier om het VB voor schut te zetten. In De Morgen van 12 september 2009 vertelde hij: “Jaarlijks zitten we in de stad met het probleem van onze moslimvriendjes die schaapjes de strot oversnijden voor het Offerfeest. Het Belang had jaren geleden ineens de dierenbescherming ontdekt en sprak zich in de gemeenteraad uit over die wrede slachtpraktijken. Ik, met mijn bevoegdheid van schepen van erediensten, moest reageren. Ik zei tegen de mevrouw die het geval aankaartte: ‘Mevrouw, ik moet iets vertellen. Een paar weken geleden was ik in een restaurant lekker aan het eten en daar kwam ineens de top van uw partij binnen. Dewinter, Marijke Dillen, Annemans en nog een paar. En weet je, de helft van dat gezelschap heeft oesters gegeten als voorgerecht. Nu, mevrouw, die oesters slachten we niet hé, die vreten we levend op. Idem voor de door en door Vlaamse garnaal: die gooien we levend in kokend water. En vis, beste mevrouw, die laten onze vissers gewoon stikken. Wanneer gaat u daartegen optreden? (lacht) (…) Als ik ze kon pakken, liet ik dat zeker niet liggen.”

Met Tuur verdwijnt een overtuigd antifascist, én socialist. Tuur Van Wallendael (in het eerder al geciteerd interview in Gazet van Antwerpen): “Ik zal nu wel op wat zere tenen van partijgenoten trappen, maar ik betwijfel of de mensen op een partij stemmen omdat die de tramlijn van Merksem naar Brasschaat verlengt, vrije busbanen creëert en zonnepanelen op daken zet. Dat is niet voldoende. Deze samenleving kent nog steeds heel wat klasseverschillen op het gebied van onderwijs, geneeskundige zorgen, wonen en ontspanning. Ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, dat is wat de SP.a moet doen om stemmen te winnen.” We verliezen met Tuur Van Wallendael ook een uiterst aimabel man. Met het hart op de tong. En een schitterend kroniekschrijver. Wil een uitgever eens opsporen wat Tuur allemaal aan columns en levensschetsen heeft opgeschreven, en dat bundelen? Het leven zoals het is, gemengd met de sociale bewogenheid en typische humor van Tuur Van Wallendael.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

WERELDTOILETDAG

NazitoiletEr is tegenwoordig een ‘dag’ voor zowat alles. Een Nelson Mandela-dag heeft het VB, met de hulp van Open VLD-commissievoorzitter Geert Versnick, van de agenda kunnen halen in het parlement. Maar vandaag is het de Wereldtoiletdag. En zo gek is dat niet. Veertig procent van de wereldbevolking heeft nog nooit een toilet kunnen doortrekken, en de Wereldtoiletorganisatie hoopt dat iedereen op de duur over dat comfort beschikt.

De Standaard peilde vorig weekend bij een aantal Bekende Vlamingen naar hun toiletgewoonten. De Gentse actrice en cabaretière Veerle Malschaert blijkt dikwijls te telefoneren op het toilet. ’t Is maar dat je het weet als ze jou belt. Komiek Bert Gabriels belt nooit meer op toilet. Bert Gabriels: “Ik heb het weleens geprobeerd, maar achteraf heb ik mijn gsm niet goed in mijn broekzak gestopt en is hij in de pot gevallen.” “Het toiletbezoek is al zo vaak een moment van inspiratie gebleken dat op den duur verdacht veel van mijn grappen een geurtje begonnen te krijgen”, vertelt Bert Gabriëls nog. Hij heeft dan maar een paar fotoboeken in zijn kleinste kamer gelegd, kwestie dat zijn gedachten naar daar afdwalen. Wij vroegen onze medewerkers ook op pad te gaan, en hiernaast vind je het mooiste (nouja) toilet dat wij vonden in het extreemrechtse tot neonazistisch milieu. Om privacy-redenen kunnen we de naam van de toiletgebruiker niet bekend maken, we kunnen enkel verklappen dat we het toilet bezochten bij een Nederlands lid van Blood and Honour / Combat 18. De geur kunnen we niet meegeven, maar die was navenant.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

18-11-09

VOORPOST IN ACTIE TEGEN DE 'WEEK VAN DE SMAAK'

In het kader van de Week van de Smaak, die nog tot zondag loopt, geven Turkse topchefs morgen in Antwerpen en Brussel kookworkshops. Ook elders in Vlaanderen mag men proeven van Turkse lekkernijen. Het voorbije weeekend kreeg men er nog Vlaamse versnaperingen bovenop. Voorpost was immers op pad.

Het kreeg minder aandacht in de media dan het verstoren van concerten van Clouseau, maar het voorbije weekend stonden Voorpost-militanten in Aalst, Mortsel en Gent aan de zaaltjes waar de plaatselijke burgemeesters de Turkse kookkunst uitprobeerden. De Voorpost’ers stonden er met een spandoek met de slogan Stop de multiculturele waanzin. Om de grimmige sfeer wat te breken werden echter ook “Vlaamse versnaperingen” uitgedeeld. Welke wordt niet verteld in de persmededeling die Voorpost verspreidde. Voorpost zegt wel nog te kunnen leven met de gastlanden de voorgaande jaren Zwitserland, Frankrijk en Italië “waar gezien de gemengdheid van onze Europese keukens wat voor te zeggen viel”, maar Turkije… Voorpost is “van oordeel dat het in Vlaanderen zinniger zou zijn de uitheemse bevolking kennis te laten maken met onze cultuur, met onze gewoontes, met onze waarden en normen, en… met onze keuken. Turkije – zoals de organisatoren van de Week van de Smaak dat doen – bovendien aanduiden als ‘een land waar Oost en West elkaar ontmoeten’ en ‘vergeten’ erbij te vertellen dat de ‘ontmoetingen’ vooral plaatsvonden door Turkse invallen in Europa en tegenwoordig door massale Turkse emigratie naar Europa, terwijl van het Westen in Turkije alleen nog het toerisme overgebleven is. Dat is… appels met peren vergelijken.” Ver gaan ze de vergelijkingen niet zoeken bij Voorpost.

Opgejaagd door Voorpost ageerde het VB het voorbije weekend ook al tegen Sinterklaas onder het motto Het blijft een Turk. Geboren in de Griekse stad Myra, maar dat behoort nu tot Turkije. Of zijn die berichten in bepaalde media over Voorpost en het VB maar om te lachen? Zijn het grappen zo zuur als… een citroen?

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN SCHAARBEEK, ELSENE EN SINT-JOOST-TEN-NODE. GESTOLEN LAPTOP EN WAARSCHUWING VOOR BRUNO VALKENIERS

We wezen hier eerder al op het uitgeput geraken van de VB-opvolgerslijst nadat de fractieleider en een ander raadslid opstapten uit de VB-fractie in de districtstraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, het noordelijkst Antwerps district. Ook in Boom, waar Hans Verreyt VB-fractieleider is, geraakt de opvolgerslijst stilaan uitgeput. In Schaarbeek dreigen er nu ook problemen te komen voor het VB. Was dit echter het enige probleem, VB-voorzitter Bruno Valkeniers zou een gelukkig man zijn.

Nadat Brussels VB-boegbeeld Johan Demol (foto 1) uit onvrede opstapte uit het VB-partijbestuur, nam hij ook ontslag als gemeenteraadslid in Schaarbeek. In het Brussels parlement blijft hij voorlopig zetelen. Moeilijk kan dat daar trouwens niet zijnIntussen is men in Schaarbeek op zoek naar een opvolger voor Demol in de gemeenteraad. Zijn opvolgster volgens de stembusuitslag, Anne-Marie Vanhauwaert, stuurde al tweemaal haar kat naar de gemeenteraad van Schaarbeek. De gemeente Schaarbeek schrijft nu de tweede opvolger aan. Het VB heeft maar 1 gemeenteraadszetel in Schaarbeek, op in totaal 47 gemeenteraadszetels. En eigenlijk niet eens een VB-lijst, want in 2006 werd er opgekomen onder de naam DEMOL.

Maar de problemen in Schaarbeek zijn natuurlijk niet de eerste zorg van VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Vanuit Elsene kwam gisteren de mededeling “Bij deze laat ik u weten dat ik, Erik Arckens, Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, mijn partij verlaat. Ik wens hierover geen enkele commentaar te leveren.” Erik Arckens (foto 2) was ‘de stille kracht bij het Vlaams Belang in Brussel’. Hij was meer de denker dan de doener. Zijn favoriet terrein was de cultuur. Zo pleitte hij in 2005 voor het intrekken van de subsidies voor de KVS. Volgens Arckens was dit Brussels toneelhuis te elitair, te multicultureel en te politiek geëngageerd. Prompt vonden ze bij het VB ook dat het Toneelhuis in Antwerpen en NTGent te elitair bezig zijn en evengoed beter op droog zaad gezet worden. Erik Arckens wilde gisteren zijn beslissing om zijn partij te verlaten niet toelichten. Anders dan bij Luc Sevenhans die ook al opstapte als VB-parlementslid zal het niet zijn omdat Erik Arckens vindt dat het VB een zachtere koers moet varen. Update. Eén dag later is Erik Arckens terug bij de schaapsstal gebracht. Door Filip Dewinter. Bruno Valkeniers kon Arckens niet bereiken, Dewinter wél. Een reden voor het ontslag uit noch voor de terugkeer naar het VB is medegedeeld.

In Sint-Joost-ten-Node, aan het Madouplein waar het VB haar hoofdzetel heeft, is de laptop van Bruno Valkeniers’ persoonlijke secretaris, Benjamin Moens, gestolen. Waarschijnlijk gaat het niet om een inbraak. “Op de videobeelden hebben we geen bruikbare sporen gevonden”, zegt Bruno Valkeniers. “Er zijn al een hele tijd werkzaamheden aan de gang, dus loopt er veel volk in en uit.” Het zullen toch geen Polen of erger zijn, maar rasechte Vlamingen die bezig zijn met die “werkzaamheden” in het VB-hoofdkwartier?! “De bewuste laptop was de nieuwste en modernste computer in het gebouw. Ik vermoed dat dat veeleer aan de basis heeft gelegen van de keuze. Ik ga hier geen politiek verhaal achter zoeken”, vervolgt Bruno Valkeniers. Feit blijft dat op de gestolen laptop gevoelige informatie staat. Bruno Valkeniers wordt intussen in ’t Pallieterke de wacht aangezegd: “Als zijn voorstellen door de volgende partijraad (zaterdag 28 november) nog eens worden weggestemd, staat hem fatsoenlijkheidshalve maar één ding te doen: ontslag nemen. Wat kan hij anders doen, als hij als partijvoorzitter twee keer gedesavoueerd wordt? Op zijn stoel blijven zitten in de wetenschap dat zijn gezag nul komma nul is?” Het is nochtans niet de gewoonte van 't Pallieterke om kritiek te leveren op Valkeniers

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, valkeniers, demol |  Facebook | | |  Print

17-11-09

JOODSE GROEPERINGEN TEGEN VERBOD MINARETTEN IN ZWITSERLAND

Terwijl in ons land na het Lange Wapper-referendum de Marc Van Peel’s en Bart De Wever’s om ter snelst riepen dat niet meer zo vlug volksraadplegingen mogen georganiseerd worden, gaan de Zwitsers landelijk 4 à 5 keer per jaar stemmen over heel concrete vragen. Eind deze maand over de vraag of nog minaretten mogen gebouwd worden in Zwitserland. Initiatiefnemers zijn politici uit de rechtspopulistische Zwitserse Volkspartij (SVP, 58 zetels in het Zwitsers parlement) en de kleine Federale Democratische Unie (EDU). Er wonen maar 350 000 moslims in Zwitserland (op 7,6 miljoen inwoners, 4,6 % van de bevolking), maar de rechtse voorstanders van een verbod vrezen een ‘sluipende islamisering’ en een ‘machtsovername’ door moslims. Waar hebben we dat nog gehoord?

De initiatiefnemers voor het referendum willen dat er één zinnetje bijkomt in de Zwitserse grondwet: “De bouw van minaretten is verboden.’ Op dit ogenblik staan er vier minaretten in Zwitserland. De bouw van een vijfde ligt momenteel stil wegens een gerechtelijk dispuut. De affiche van de voorstanders van een verbod (foto) roept meer discussie op dan de minaretten zelf, of de circa 150 moskeeën die nu in Zwitserland in woonhuizen, garages of bedrijfsgebouwen zijn ingericht. In een aantal steden werden de affiches verboden wegens “te xenofoob”; in andere steden werden ze toegelaten omwille van de vrijheid van meningsuiting. “Het is onaanvaardbaar dat minaretten worden voorgesteld als raketten”, zegt Hisman Maizar, voorzitter van de Zwitserse Federatie van Islamitische Koepelorganisaties die ook problemen heeft met de voorstelling van de islamitische vrouw op de affiche. “Wat het initiatief echt beoogt, is de angst voor de islam aanwakkeren en vooroordelen tegenover mensen uit de islamitische wereld verspreiden”, denkt Balthasar Glättli, secretaris-generaal van Solidarité sans Frontières. Hij wordt daarin gelijk gegeven door… het Vlaams Belang.

Het VB was er als de kippen bij om te melden dat er een volksraadpleging zou komen over een minarettenverbod in Zwitserland. Al op 13 juli verscheen er een artikel over op de nationale VB-website. “Wat ook de uitslag van dit referendum zal zijn, één doel hebben de initiatiefnemers vandaag alvast bereikt. De campagne heeft er namelijk voor gezorgd dat het debat over de sluipende islamisering de voorbije maanden nog verder werd aangezwengeld”, schreef het VB. Volgens een Vlaamse bankier die in Genève werkt, is de verwachting dat de bevolking niet instemt met het minarettenverbod. Maar niettemin een flink deel van de bevolking ermee zal instemmen. 30 à 40 %? “Erg goed is dit allemaal niet voor het imago van Zwitserland”, zegt Patrick Soetens in de Expat’s Corner van De Tijd. Joods Actueel meldt in haar jongste nummer dat de Zwitserse Federatie van Joodse Gemeenschappen en het Zwitsers Platform voor Liberale Joden zich verzetten tegen een verbod voor de bouw van minaretten. “Het verbod zal moslims alleen vervreemden van de Zwitserse samenleving en hen een gevoel van discriminatie bezorgen”, zeggen de woordvoerders van beide Joodse koepels.

Eerder maakte Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich wel een onderscheid tussen keppeltjes en hoofddoekjes, maar verzette hij zich tegen het misbruik dat het VB van zijn woorden maakte. “'Ja' tegen de islam, een religie die net als andere geloofsovertuigingen alle respect verdient, maar (…) tegelijkertijd ook krachtig 'neen' tegen de extremisten en hun uitwassen die niet door de beugel kunnen”, was zijn eindbesluit. Kan het VB Michael Freilich niet te vriend krijgen, de Zwitserse Joodse verenigingen hebben over de beleving van de islam ook al een ander idee dan het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, zwitserland, internationaal |  Facebook | | |  Print

16-11-09

NIET-RACISTISCH EXTREEMRECHTS GEWELD NEEMT TOE IN NEDERLAND

Extreemrechts dat vorige week dinsdagavond in Gent betoogde tegen zinloos geweld (foto 1, filmpje). Het is om te lachen ware het niet zo ernstig. Cijfers voor Vlaanderen zijn niet bekend, maar in Nederland worden jaarlijks meer dan tweehonderd gewelddaden geregistreerd uitgaande van extreemrechts (foto 2). In het kader van de Monitor racisme & extremisme van de Anne Frank Stichting verschenen sinds 1997 al acht uitgebreide rapporten en zes deelstudies over racistisch en extreemrechts geweld. Het verslag over 2008 is pas verschenen.

Na gedefinieerd te hebben wat onder racistisch en extreemrechts geweld valt, komt men tot het besluit dat er in 2008 in Nederland 216 dergelijke incidenten waren. Een quasi status quo in vergelijking met het jaar voordien (2007: 223 gevallen). Extreemrechts geweld kan racistisch van aard zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Extreemrechts geweld kan zich ook richten op de overheid en politieke tegenstanders. In 2008 hadden 45 van de 216 voorvallen een extreemrechtse maar niet racistische achtergrond. In 2007 was dit nog maar 36, het jaar voordien 15. Kortom, blijft het geweld van extreemrechts in Nederland de voorgaande twee jaren ongeveer gelijk, het aandeel extreemrechts geweld tegen de overheid en politieke tegenstanders is in stijgende lijn.

De onderzoekers onderscheiden negen verschillende soorten delicten: bekladding, bedreiging, bommelding, confrontatie, vernieling, brandstichting, mishandeling, bomaanslag en doodslag, telkens met een racistische en/of extreemrechtse achtergrond. Binnen die categorieën zijn er fluctuaties, maar het is niet altijd verklaarbaar waarom. Zo zijn er bijvoorbeeld meer bekladdingen, bedreigingen en mishandelingen in 2008 dan in 2007; en minder confrontaties, vernielingen en brandstichtingen vorig jaar ten overstaan van het jaar voordien. Het antisemitisch geweld daalde (van 21 naar 14 gevallen), het anti-islam geweld steeg (van 82 naar 89). Racistisch geweld kan zowel door autochtone als door allochtone daders gepleegd worden. Bij de gevallen waarvan de achtergrond van de daders kon achterhaald worden is 7 op 10 autochtoon en 3 op 10 allochtoon.

Ter linkerzijde zijn het ook niet altijd lieverdjes, maar het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft wel de gewelddaden in oktober tegen Actief Linkse Studenten (ALS) in Antwerpen én de gewelddaden tegen KVHV’ers en NSV’ers in Gent diezelfde week veroordeeld. Dat kan nog altijd niet gezegd worden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) noch van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, criminaliteit, internationaal |  Facebook | | |  Print

OP KOMST

Antifa ha ha ha“Antifa, ha ha ha” was de meest gescandeerde slogan bij de optocht van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en vrienden vorige dinsdag in Gent. En ja, sommigen hebben die slogan zelfs op hun achterwerk laten tatoeëren (foto).

Maar het kan nog smeriger. De voorbije weken ging een team van AFF/Verzet-medewerkers op bezoek bij een aantal extreemrechtsen tot neonazi's. Onze medewerkers bezochten telkens het toilet ten huize van. Donderdag, bij gelegenheid van de Wereldtoiletdag, op deze blog het smerigste toilet van de Lage Landen. Morgen op deze blog een ernstiger onderwerp: hoe Joden omgaan met de islam, tot spijt van het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstmededeling |  Facebook | | |  Print

15-11-09

HANS VERREYT HEEFT SPIJT

“Hans Verreyt betreurt het trek- en duwwerk van dinsdagavond in Leuven. Indien extreem-linkse studenten geen NSV-pet hadden gestolen, dan hoefden we ze ook niet terug te nemen.” Het is waar. Als zij niet begonnen waren, hadden zij geen lichte hersenschudding, zwaar gekneusde pols en schouder, gekneusde en waarschijnlijk gebarsten ribben moeten incasseren. En was hen geen camera gestolen. Zo is het. En als de regering in de jaren zestig geen Marokkanen en Turken als arbeidskrachten naar hier had gehaald, en niet verzuimd had een integratiebeleid op te zetten, dan was het VB geen racistische partij.

Overigens is het niet duidelijk of de studenten die zich dinsdagavond vrolijk maakten over de traditionele petjes en lintjes van het NSV “extreem-linkse” studenten waren. Comac, de jongerenorganisatie van de PvdA, heeft er weliswaar een persmededeling over verspreid. Maar waren de studenten ook PvdA-aanhangers? In Gent zijn dinsdagavond ook meer ‘linkse’ betogers opgepakt door de politie dan de organisatoren van het protest tegen het N-SA zelf telden. De spijtbetuiging van Hans Verreyt (foto 1) verscheen intussen enkel op zijn Facebook-pagina. In de pers is Verreyt voorzichtiger met zijn verklaringen. In Het Nieuwsblad, editie Leuven, zegt Verreyt: “Na een cantus ontstond er op de Oude Markt een incident rond een afgetrokken petje. Ik ontken niet dat er stevig geduwd en getrokken is, maar bij mijn weten heb ik geen camera afgepakt.” Op onze suggestie dat Hans Verreyt allicht geen bezwaar heeft dat de beelden van de beveiligingscamera’s aan de Oude Markt in Leuven op het internet gezet worden, reageert Hans Verreyt niet. Nochtans wordt in VB-kringen deze blog dagelijks gelezen, en worden AFF-artikels naar partijgenoten doorgestuurd dat het een lieve lust is.

Lost Hans Verreyt iets op zijn Facebook, is hij voorzichtig tegenover de pers, op zijn eigen website zwijgt hij in alle talen over het voorval in Leuven. Daar huldigt hij het principe dat hij bij zijn afscheidstoespraak als VBJ-voorzitter op het VBJ-congres op 11 oktober 2009 verkondigde: “Het Vlaams Belang moet zich in de politieke strijd als een racepiloot permanent het doel voor ogen houden, zich niet laten afleiden door concurrenten of zaken in de marge, maar recht op de finish af, anders gaan we onherroepelijk de grintbak in.”  Voor het slot van diezelfde toespraak haalde Hans Verreyt zijn inspiratie uit The Lord of the Rings. Hans Verreyt: “Word actief bij ’t Vlaams Belang. Om het met een parafrase van woorden van Aragorn (foto 2) uit The Lord of the Rings te zeggen. Op het moment dat hij voor de beslissende slag aan de zware poort van de Evil City staat, zijn mannen aanmoedigt met de legendarische woorden: ‘Men of the West, stand up and fight!’” Had de filmkeuringscommissie The Lord of the Rings niet niet-toegankelijk moeten verklaren voor VB’ers? ’t Is dat die mannen een en ander uit The Lord of the Rings nogal letterlijk opnemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, verreyt |  Facebook | | |  Print

14-11-09

DE GEERT WILDERS QUIZ

Herman Van Veen is niet de eerste die zich kritisch uitlaat over Geert Wilders, om vervolgens pakken dreigmails te moeten ontvangen. "De Partij voor Vrijheid (PVV) van Geert Wilders is een extreemrechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in het land”,  stellen drie wetenschappers in een onderzoek over radicalisering in Nederland dat in december gepubliceerd wordt maar waaruit De Volkskrant laatst al uit citeerde. Meteen stond half Nederland op zijn kop, want je mag Wilders toch niet demoniseren.

Maar wetenschappers, zijn die niet ernstiger bezig met hun vak dan een misschien wat wereldvreemde zanger? Vredesactivist ook nog, godbetert. Niemand heeft het wetenschappelijk onderzoek al volledig gelezen – het onderzoek is trouwens nog niet helemaal af, in overleg met de begeleidingscommissie is men nog aan het sleutelen aan de formulering – maar meteen werd al getwijfeld aan het wetenschappelijk zijn van het onderzoek. Niet de conclusie van radicaliseringsonderzoeker Hans Moors, hoogleraar (contra-)terrorisme Bob de Graaff en extreemrechtsdeskundige Jaap van Donselaer is echter verbazend, wel het tumult dat is ontstaan nadat (een deel van) de conclusie(s) is uitgelekt. Want waar situeer je anders Geert Wilders als zo’n man uitspraken doet die zelfs voor Filip Dewinter te ver gaan? Filip Dewinter herhaalde onlangs nog dat de Koran verbieden, zoals Wilders wil, “nodeloos provoceren” is, iets is wat je “zeker niet moet doen”. Elsevier en andere opiniemakers hebben moeite met het etiket extreemrechts voor Wilders, de Nederlandse bevolking echter minder. Een opiniepeiling wees uit dat Nederlanders de PVV alleszins als de meest rechtse partij beschouwen, eenderde plaatst de PVV zelfs op 10 in de links-rechtsschaal van 0 naar 10. Krijgt de PVV uiteindelijk een 8,1 op de links-rechtsschaal, de gemiddelde PVV-aanhanger geeft zichzelf een 7 op de links-rechtsschaal. De PVV wordt bijgevolg rechtser ingeschat dan de PVV-kiezer. Grappig (nouja) is dat 45 % van de Nederlanders vindt dat de PVV, als ze bij de volgende verkiezingen 25 zetels haalt, mee moet regeren, maar tezelfdertijd 57 % van de Nederlanders vindt dat de PVV niet bekwaam is om regeringsverantwoordelijkheid te dragen.

De Nederlandse journalist en taalwatcher Jaap Kuitenbrouwer wees eerder al op het “heel eigen spraakgebruik” van Geert Wilders. “Lof komt daarin zelden voor, beledigingen des te meer, en een ronkende retoriek. Van Afschaffen tot (spuug)Zat.” De eerste teksten van Geert Wilders als uit de VVD opgestapte politiek ondernemer, klonken nog heel beschaafd. Niet dat het een tamme Haagse tekst is; hij staat bol van radicale voorstellen. Maar het is nog in fatsoenlijke taal. “De paragraaf over immigratie en integratie bevat opmerkelijk genoeg nog het minste gooi- en smijtwerk”, weet Kuitenbrouwer. Maar gaandeweg sloeg Wilders helemaal door. Met als voorlopig hoogtepunt de “kopvoddentax”, zoals Wilders de hoofddoekenbelasting noemde die hij wil invoeren. Vanzelfsprekend moesten de wetenschappers die het rapport over de radicalisering in Nederland schreven het ontgelden bij Wilders. Moors, De Graaff en Van Donselaer werden voor het rot van de straat uitgescholden door Wilders. HP/De Tijd maakte er een kwisje over. Hoe goed ken jij Wilders? Hier is de Geert Wilders Quote Quiz. (Foto: Fakkeltocht tegen Wilders, maandag 26 oktober in Arnhem)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

13-11-09

NIEUWE VOORZITTER EN NIEUW BESTUUR VOOR VLAAMS BELANG JONGEREN. "REBEL BINNEN DE REBELLEN"?

Vandaag, vrijdag de dertiende, wordt in het VB-secretariaat aan de Van Maerlantstraat in Antwerpen het nieuwe nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren voorgesteld (foto 1). Dat in hetzelfde zaaltje maandelijks oud-collaborateurs ple(e)g(d)en bijeen te komen voor een koffietafel is geheel toeval. De locatie was ook door het VB gereserveerd om de uitslag van de volksraadpleging over het Lange Wapper-tracé te volgen. Maar geen journalist die naar daar toog om de stemming te peilen. Vandaag verzamelt er de jongste generatie VB’ers. Schoon volk uit bevriende jongerenorganisaties heeft beloofd eveneens langs te komen.

Het VB benadrukt graag dat met Barbara Pas (foto 2) voor het eerst een vrouw aan het hoofd staat van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Na Filip Dewinter, in 1987 de eerste VBJ-voorzitter, Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens en Hans Verreyt is het inderdaad eens wat anders. Barbara Pas groeide op in een Vlaamsgezind milieu. Van kleins af wordt ze meegenomen naar manifestaties als de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal Zangfeest. Het is echter pas tijdens haar studententijd in Leuven dat Barbara Pas zich politiek engageerde. Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) is er het vehikel voor. Amper afgestudeerd als handelsingenieur wordt ze medewerkster van de Kamerfractie van het VB, onder de vleugels van Gerolf Annemans. Sinds januari 2007 is Barbara Pas gemeenteraadslid in Dendermonde, stadje waar ze ook voorzitster is van de plaatselijke VB-afdeling. Broer Frederik is secretaris van het VB-Dendermonde, maar is bekender als VB-huiscartoonist Fré. Sinds juni 2007 is Barbara Pas ook volksvertegenwoordigster. En sinds 11 oktober 2009 is ze daarenboven ook nog voorzitster van het VBJ. Je kan maar beter vroeg beginnen met het cumuleren van mandaten. Marie-Rose Morel zag voor Barbara Pas een nog grotere toekomst, Morel noemde haar als één van de mensen voor een nieuwe leiding bij het VB. Als VBJ-voorzitster mag ze nu alvast in het VB-partijbestuur zetelen.

Over haar verkiezing tot nieuw VBJ-voorzitster zegt Barbara Pas in het novembernummer van Vlaams Belang Magazine: “Elke voorzitter, man of vrouw, heeft zijn eigen stijl. Extra troef is dat het hardnekkig vooroordeel van de vrouwonvriendelijkheid de kop wordt ingedrukt. Het kan ook bijdragen om de nieuwe dynamiek van verjonging die we willen teweegbrengen te symboliseren.” Met Hans Verreyt als VBJ-voorzitter was de werking van de VBJ inderdaad stilgevallen. Met enkele uitzonderingen die de regel bevestigen. De nieuwe voorzitster pakte meteen uit met een nieuw logo voor het VBJ, waarin de begrippen rebels, rechts en republikeins opgenomen zijn. Barbara Pas: “Het rebelse karakter van onze partij slaat onder meer op ons anti-establishmentgehalte. Wij durven dingen benoemen en boute conclusies trekken. Zeker als jongeren mogen we niet rond de pot draaien, maar moeten we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Het ‘rebelse’ voor onze jongerenwerking slaat ook op onze alerte houding tegenover de moederpartij. Niet geënsceneerd zoals bij de meeste partijen hun jongerenwerking: als blaffende hondjes die even wat lawaai mogen maken, en dan weer teruggefloten worden. VBJ moet het voortouw nemen. Wij zijn geen flauw aanhangsel van de partij, maar rebel binnen de rebellen.” Wat Bruno Valkeniers heeft meegemaakt sinds de VB-partijraad in Beveren is nog maar klein bier in vergelijking met wat hem te wachten staat met de VBJ. Toch als we Barbara Pas mogen geloven.

“Naast de traditionele taken die voor VBJ weggelegd zijn in het kader van de vorming van nieuwe partijkaders, is het (…) een hoofdtaak van VBJ om de Vlaamse jeugd zo veel mogelijk te overtuigen van ons gelijk”, vervolgt Barbara Pas. “Dat kan via debatten, colloquia en discussiefora, maar ook met spraakmakende acties, met vrije tribunes en columns, (doelgerichte) pamfletten en zo meer. We moeten vooral opnieuw de straat op, onze boodschap verkondigen door aanwezig te zijn waar de jongeren vertoeven: van lokale evenementen tot grote festivals en op het wereldwijde web.” Volgend jaar met de VBJ naar Werchter en Pukkelpop! En Sensation White, natuurlijk. Naast Barbara Pas als nieuwe voorzitster bestaat het nieuwe VBJ-bestuur uit: Barbara Bonte (26 j., uit Antwerpen, penningmeester), Angie Bosmans (26 j., uit Zandvliet, actieverantwoordelijke), Chris Janssens (31 j., uit Genk, vormingsverantwoordelijke), Christophe Lefebvre (29 j., uit Menen, webstekbeheerder), Wouter Opdenacker (19 j., uit Rekem, redactieverantwordelijke), Gianni Peeters (23 j., uit Schoten, propagandaverantwoordelijke), Olivier Peeters (25 j., uit Lier, communicatieverantwoordelijke), Luk Raekelboom (29 j., uit Grimbergen, organisatieverantwoordelijke) en Dirk Verhaert (29 j., uit Wijnegem, ondervoorzitter).

Andy Bonnyns (25 j., uit Scherpenheuvel-Zichem) mocht op het VBJ-congres in Mechelen op 11 oktober mee op de foto met het nieuwe VBJ-bestuur. Sinds 16 maart is hij de nieuwe secretariaatsmedewerker van de VBJ. In de congrestekst die in Mechelen werd goedgekeurd leggen de VBJ nieuwe accenten maar blijven ze tezelfdertijd geheel zichzelf. Van de ‘identitairen’ nemen ze de slogan 100 % Identiteit, 0 % Racisme over; van het VB behouden ze de slogan Aanpassen of opkrassen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, vbj, pas |  Facebook | | |  Print

12-11-09

NSV’ERS VALLEN STUDENTEN AAN IN LEUVEN EN STELEN CAMERA. VRAAGT VB NU OOK DE BEELDEN ERVAN OP HET INTERNET TE ZETTEN?

Terwijl dinsdagavond in Gent het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en vrienden betoogden tegen “zinloos geweld”, versta: geweld uitgaande van links, kregen in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november vijf studenten in Leuven zware klappen van een groep extreemrechtse jongeren van het NSV. Volgens een persmededeling van Comac werd één van de aanvallers herkend als Hans Verreyt, oud-voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en VB-gemeenteraadslid in Boom.

De vijf Leuvense studenten waren zich aan de Oude Markt vrolijk aan het maken over de traditionele NSV-lintjes en -petjes toen Hans Verreyt (foto’s 1 en 2) plots kwam aanstormen en één van de studenten bij de keel greep. Daarop ontstond een kleine schermutseling. Eén van de studenten die al de hele avond aan het filmen was kon het gebeuren vastleggen op de camera. Toen de camera door de aanvallers opgemerkt werd, rukte Verreyt de camera uit de handen van de eigenaar en zette Verreyt het op een lopen. De studenten gingen op zoek naar de camera en kwamen het groepje NSV’ers opnieuw tegen in de Tiensestraat. Verreyt was er echter niet meer bij. Terwijl de studenten de NSV’ers vroegen de camera terug te bezorgen, werd één van de studenten onverwachts in de rug aangevallen. Eén student kreeg een rake klap op de neus, en toen een andere student op de grond viel kreeg die nog enkele trappen in de ribben en rug. Kameraden van de aanvallers maanden hen aan op te houden, waarna de vechtersbazen scheldend hun verstomde slachtoffers achterlieten. Resultaat: een lichte hersenschudding, een zwaar gekneusde pols en schouder, gekneusde en waarschijnlijk gebarsten ribben, en een gestolen camera. De studenten hebben klacht neergelegd. De beveiligingscamera’s van de stad Leuven zouden de aanval en diefstal op de Oude Markt geregistreerd hebben.

Hans Verreyt werd in het voorjaar in de pers nog gerekend bij het ‘jong talent’ van het VB. Hij heeft echter al een lange staat van dienst in radicale Vlaams-nationalistische kringen. Tot 11 oktober was Verreyt voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Meer over het nieuwe bestuur van de Vlaams Belang Jongeren: morgen op deze blog. Hans Verreyt zegt in een reactie aan de pers zelf ook klacht neergelegd te hebben “voor het geval het incident nog een staartje krijgt.” Nadat de NSV’ers een pet terugkregen, is Hans Verreyt naar eigen zeggen naar huis gegaan. “Verreyt benadrukt dat hij niet betrokken was bij de latere incidenten waarbij een gewonde viel”, luidt het. Maar in de persmededeling van Comac is nergens gezegd dat Verreyt bij de tweede incidenten betrokken was. Integendeel, Comac schreef dat de studenten “het groepje NSV’ers opnieuw tegen(kwamen) in de Tiensestraat, maar Verreyt was nergens te bekennen.” Waarom iets benadrukken dat niet beweerd wordt?

Naast VB-gemeenteraadslid in Boom is Hans Verreyt ook VB-personeelsid, medewerker op de communicatiedienst van het VB. Dinsdag meldde hij zijn Facebook-vrienden dat de uitbater van een computerzaak in Aartselaar beelden van een diefstal op het internet heeft geplaatst in de hoop zo de daders te kunnen ontmaskeren. Vanmorgen, nog vóór de persmededeling van Comac verspreid werd, schreef Hans Verreyt op zijn Facebook: “Dinsdag vermeldde ik reeds deze beelden. Vandaag brengt ook Gazet van Antwerpen de beelden van deze diefstal op haar site. Laat ook gerust een stem achter op de vraag ‘Vindt u dat dieven op internet mogen worden gezet? Ik stem overtuigend JA!” (foto 3, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Als Hans Verreyt vindt dat de beelden van de diefstal in Aartselaar op het internet moeten gegooid kunnen worden, zal hij er zeker geen bezwaar tegen hebben dat de beelden van de diefstal in Leuven eveneens op het internet gezet worden.

15:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vb-vrienden, nsv, verreyt |  Facebook | | |  Print

‘BELGA’ IN PREMIÈRE. WIE EN WAT LATEN DE MEDIA AAN BOD KOMEN, EN WIE EN WAT NIET?

Gisterenavond ging in Mechelen Belga in première (foto 1). Een toneelstuk over de eerste generatie migranten die naar België kwam en hun hier opgroeiende kinderen, toneelstuk geschreven door Rachida Lamrabet (foto 2). Haar eersteling op dit vlak. Na in 2006 de Kif Kif Literatuurprijs ‘Kleur de kunst’ gewonnen te hebben, debuteerde Rachida Lamrabet in 2007 met de roman Vrouwland. In 2008 volgde de verhalenbundel Een kind van God. Toen Vrouwland vorig jaar bekroond werd met de Debuutprijs hield Rachida Lamrabet een beklijvende toespraak  bij de opening van de Boekenbeurs. Wat een verschil met het dankwoord van de winnares van de Debuutprijs dit jaar!

Belga gaat over een Marokkaan die in de jaren zestig vol verwachting in België aankomt. Aangetrokken door sprookjesachtige beloften hoopt hij snel en bemiddeld terug te keren naar zijn vaderland. Al gauw besef hij echter dat hij in België zijn verdere toekomst zal moeten uitbouwen. Zijn vrouw komt over uit Marokko. De kinderen komen ook mee. Ze groeien op in een Westerse maatschappij. Een maatschappij met andere normen en waarden dan die waar vader vandaan komt. Ooit… zo maakt hij zichzelf wijs, keren ze allemaal terug. Maar voor de kinderen en de kleinkinderen is er geen weg terug. Belga is een toneelstuk over de dromen van de ‘gastarbeiders’, hun bijdragen tot onze maatschappij, zowel sociaal als economisch… en over hun eenzaamheid, zoveel jaren later. Een verhaal dat vandaag nog het leven in onze steden bepaalt.

“Rachida peilt in haar werk naar de complexiteit van de mens, en dit op een meedogende, scherpe, ontroerende en ook grappige manier”, zegt actrice Lotte Heijtenis. Mourade Zeguendi, die de vaderrol speelt, spreekt vooral aan “dat we geen politiek correcte allochtonen neerzetten, maar echte mensen, van vlees en bloed, met driften en verlangens.” ‘Zoon’ Mostafa Benkerroum merkt dat allochtone jongeren weinig afweten van het verleden van hun ouders “die hun dromen opgaven om hun kinderen een betere toekomst te geven” maar nu het gevoel hebben “dat ze gefaald hebben.” Regisseur Michael De Cock zegt dat het niet dé migratiegeschiedenis is (“Het gaat over die ene man en hoe het hem verging.”) maar tegelijkertijd is het ook “belangrijk de geschiedenisvervalsing waar heel wat politici zich aan bezondigen terug te draaien.”

Belga wordt deels in het Nederlands, Frans en Arabisch gespeeld, met ondertitels voor de anderstaligen. Na de première gisterenavond wordt Belga nog verder gespeeld in de zaal van ’t Arsenaal in Mechelen, om daarna er alvast tot half februari mee op tournee te gaan. Auteur Rachida Lamrabet heeft altijd al een scherpe mening gehad over thema’s verbonden aan de multiculturaliteit, maar de laatste maanden hebben we haar niet meer gehoord. In De Standaard doorbrak ze het voorbije weekend de stilte. Rachida Lamrabet: “Het debat is te agressief geworden. Wie met een genuanceerde mening komt, is zogezegd blind voor de echte problemen. Je wordt alleen nog ernstig genomen als je je radicaal uitspreekt en een vreselijk onheil voorspelt. Benno Barnard, Luckas Vander Taelen, Geert van Istendael… (…) Op mensen als Benno Barnard ga ik niet reageren. Hij is duidelijk niet op zoek naar een dialoog. Hij wil gewoon zijn gif rondspuiten.”

Als iedereen zich laat afschrikken door geïrriteerde uitvallen, zal er op de duur helemaal geen nuance meer zijn in het debat over diversiteit. Rachida Lamrabet: “Maar ze zijn er, de mensen die een genuanceerde bijdrage leveren. Ze zijn er manifest! Academici als Sami Zemni, Nadia Fadil, Bambi Ceuppens schrijven hele boeken over het onderwerp. En vervolgens komen ze nauwelijks aan het woord. Als Jean-Marie Dedecker een boek uitbrengt, krijgt dat honderd keer meer aandacht.” “Ik vrees dat de media vooral openstaan voor het gemakkelijke, verkoopbare verhaal. Een genuanceerde visie wordt al snel te complex, je moet er even voor gaan zitten. De oorlogsretoriek die het nu zo goed doet, drijft op een wolk van angst en wantrouwen. Die is heel herkenbaar voor veel mensen. Maar waar eindig je als je ze blijft cultiveren?”

Helaas bezondigt zelfs ons favoriet televisieprogramma Phara zich hieraan. Hugo Franssen (uitgeverij EPO) formuleerde laatst overigens eenzelfde kritiek als Rachida Lamrabet over wie de media wél en wie ze niet aan het woord laten, op wat de media focussen en op wat niet. De allochtonen die in Belga opgevoerd worden staan ver van de clichés. Het is verdienstelijk, maar natuurlijk maar een klein tegengewicht voor het karikaturaal beeld dat de Wim Van Rooy's, Jean-Marie Dedecker's en anderen projecteren.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, media |  Facebook | | |  Print

11-11-09

BETOGINGSKE VAN HET N-SA. MEER DAN DRIEMAAL ZOVEEL VOLK BIJ ANTIFASCISTISCHE ACTIE

N-SA-GentHasta-la-vista“Ze spreken daar Frans”, meldt ontzet een student aan zijn vrienden van het KVHV-Gent nadat hij polshoogte is gaan nemen aan de verzamelplaats van de betoging die het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gisterenavond in Gent inrichtte. Zijn vijf KVHV-vrienden zijn er al van op de hoogte. De taal van Molière ligt moeilijk bij Vlaams-nationalisten, en al zeker in Gent. Maar nu mogen de kameraden uit Franstalig België (Nation) en Noord-Frankrijk (Het Vlaams Huis in Lambersat, bij Lille) hun moedertaal gebruiken in de Arteveldestad. Anders zou men niet aan de tachtig mensen geraken die gisterenavond in Gent opstapten achter een spandoek van het zogenaamde Front tegen zinloos geweld (foto 1, klik eenmaal op de foto voor een duidelijker beeld).

Bij de start van de betoging las Eddy Hermy, met de hulp van een zaklamp, de toespraak voor die hij voorbereid had. Volgens de hoofdcoördinator van het N-SA wordt links geweld geduld door de ‘politiek correcten’. Eddy Hermy: “Intussen balt de bevolking de vuisten in hun broekzak, maar  “wij” (het N-SA, het Front tegen zinloos geweld…) halen de vuisten boven en vooruit.” De meest gescandeerde slogan bij de optocht die vervolgens door een verlaten Gent trok, was “Antifa, ha ha ha”. Op 2, maar al moeilijker om uit te spreken: “Hasta la vista, antifascista”. Een slogan die ook prijkt op zelfklevers van de Antwerpse Autonome Kameraden, en zoals je ziet is het niet op een echt geweldloze manier dat men de antifascisten wil uitwuiven (foto 2). De derde meest gescandeerde slogan was de klassieker “Linkse ratten, rol uw matten”. Op het einde van de betoging, bijna terug aan de Vrijdagmarkt, werden nog even de golden oldies bovengehaald: “Islamieten = parasieten” en “Eigen volk eerst”. Een slogan tegen geweld werd niet gehoord.

Het zou trouwens nogal ongeloofwaardig klinken als je zag wie er opstapte. Naast Kris Roman en de usual suspects van het N-SA onder andere ook BBET-kopstuk Tomas Boutens en Groen Rechts-man Wolf Kussé. Die laatste bijvoorbeeld, in een parka jas in camouflagekleuren en het gezicht grotendeels met een sjaal verstopt, zag er niet bepaald love and peace uit. Wantrouwig ook voor de aanwezige fotografen. Bij het einde van de optocht, voor nog een veertigtal getrouwen, legde N-SA'er Thierry Vanroy in een toespraak uit dat “wij” (zij, dus) de enige zijn die zich verzetten tegen de nieuwe wereldorde. 'Ruben' (ook al N-SA) bracht buitenlandse geestesgenoten onder de aandacht die door links belaagd werden of door ‘het systeem’ de gevangenis ingedraaid werden. Intussen stapten elders in Gent, in de universiteitsbuurt, een 250 à 300 mensen op achter antifascistische slogans, onder begeleiding van vrolijke muziek. Meer dan driemaal zoveel als het N-SA met haar ‘Front’ kon verzamelen. Zo werd het toch nog gezellig in Gent.

Alhoewel. Na de ontbinding van de antifascistische betoging pakte de politie volgens de pers 409 (!) voornamelijk linkse activisten op. Naar wij vernamen was een groepje anarchisten na de betoging naar het stadscentrum getrokken, waar intussen ook een dertigtal rechtsradicale autonomen ronddwaalden. De politie nam het zekere voor het onzekere en pakte een grote groep mensen op aan het Sint-Pietersplein, ook mensen die bij de ene noch bij de andere betoging betrokken waren. Het optreden van de politie was buiten elke proportie en lokt fel protest uit.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, actie, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

10-11-09

DRUK WEEKEND BIJ VOORPOST. VOORPOST-ACTIE BIJ WAPENSTILSTANDHERDENKING AFGELAST

Bij Voorpost hebben ze een druk weekend achter de rug. De puberale actie tegen Clouseau omwille van een pro België-liedje haalde enkele Vlaamse kranten. Voorpost-Nederland haalde intussen enkele lokale kranten met een actie bij een gevangenis voor mensen zonder geldige verblijfspapieren in Zaandam en een info-moment over de islam in Twente. De meest controversiële Voorpost-activiteit het voorbije weekend, waarvoor daarenboven het meeste volk op de been was, haalde echter niet de massamedia.

Bij de acties tegen Clouseau in Oostakker (bij Gent) en Schoten (bij Antwerpen) voerden zaterdag respectievelijk vijf en vijftien Voorpost’ers actie, in Zaandam kropen zaterdag twee Voorpost’ers op een dak en in Twente gingen zondag een twintigtal mensen luisteren naar de gelegenheids‘islamologen’ Alfred Vierling en Florens Van der Kooi. In (opnieuw) Oostakker kwamen zondag daarentegen een kleine 150 mensen bijeen voor een door Voorpost georganiseerde huldiging van collaborateur en nazi Reimond Tollenaere. “Persoonlijk gok ik het aantal aanwezigen tussen de 200 en de 220 mensen”, schrijft NSV’er en Voorpost’er Yves Pernet op zijn blog. Maar dat is verkeerd gegokt. Iets minder dan 150 mensen is echter nog altijd een respectabel aantal voor een weinig respectabel man. Volgens Pernet waren “meerdere mensen van de ‘fine fleur’ van de radicaal-rechtse Vlaamse Beweging” aanwezig, van “zeer jong tot mensen van een mooie leeftijd.” Nog volgens Pernet was er een “interessante” toespraak van oud-ondervoorzitter van het Vlaams Blok Roeland Raes, en Oswald Van Oothegem sprak er “met een passie die kenmerkend is voor hen die de repressie en de onrechtvaardigheid van het Belgische regime hebben meegemaakt.” En er was natuurlijk een toespraak van Luc Vermeulen, actieverantwoordelijke van Voorpost die wij wat oneerbiedig als “master of ceremony” hadden aangekondigd. Nee, nee. Luc Vermeulen had een heuse speech voorbereid ter ere van Reimond Tollenaere, speech met als titel Wij dragen het vaandel verder.

Luc Vermeulen zei dat men fouten kan maken “maar men mag daardoor geen afbreuk doen aan de persoon die de mens is geweest. En Tollenaere was een idealist die enkel het beste voor zijn volk nastreefde.” Ja ja. En Hitler kon ook lief zijn voor kindjes. “Men kan dan zeggen dat men niet mag spreken over de collaboratie, tenzij om ze in de sterkste bewoordingen te veroordelen. Dat zou echter geschiedenisvervalsing zijn aangezien het interbellum en Wereldoorlog II bepalende factoren zijn geweest in de ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme.” Voilà, dat is nu eens wel waar: de collaboratie is een bepalende factor geweest in de ontwikkeling van het Vlaams-nationalisme. Geen eerbetoon meer mogen houden voor Reimond Tollenaere, dat vinden Luc Vermeulen en Yves Pernet beangstigend. “Toegeven aan de hysterie rond deze dingen betekent dat de grenzen van het toelaatbare weeral inkrimpen tot we uiteindelijk niets meer mogen zeggen.” Een excuus in dezelfde categorie als dat negationisme moet kunnen. Pernet probeert nog te ontkennen “dat dit een herdenking was van een nationaal-socialist”, maar één van de bezoekers van zijn blog laat in een reactie weten dat dit flauwekul is. Hij reageert met: “Tollenaere was natuurlijk wel 100 % een nationaal-socialist, dit proberen te minimaliseren is een beetje flauw. Alsof nationaal-socialisten zich niet (toen én nu) inzetten voor hun volk. Dit schoonheidsfoutje buiten beschouwing gelaten wil ik jullie wel feliciteren voor het houden van deze herdenking.”

Voorpost is vanavond niet officieel in Gent bij de betoging tegen ‘zinloos geweld’ van het N-SA &Co, maar Voorpost’ers dragen wel meer dan één petje (ze zijn Voorpost’er en NSV’er, Voorpost’er en VB(J)’er, Voorpost'er en portier bij een concert van Kategorie C, Voorpost’er en Blood and Honour’er…) zodat we wel een paar Voorpost’ers in Gent mogen verwachten. Goed nieuws voor hen: morgen moeten ze niet opdraven in Antwerpen voor een actie die de Vlaamse Volksbeweging (VVB) gepland had bij de herdenking van de Wapenstilstand, actie die gesteund zou worden door Voorpost. Ineke Cleymans-Oris (foto 1) had als “secretaresse VVB-afdeling Groot-Antwerpen” opgeroepen voor deze actie. We kennen haar echter ook als VB-kandidate voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 7 juni dit jaar, en niet in het minste als echtgenote van actieverantwoordelijke van het VB-Antwerpen Albrecht Cleymans. Nadat de Brabançonne gezongen zou worden, zouden de gemobiliseerde Vlaams-nationalisten de Vlaamse Leeuw aanheffen omdat “bij de gesneuvelden van de Grote Oorlog zeer veel Vlamingen waren” en dit bij de Wapenstilstandherdenking onderbelicht blijft (foto 2, klik eenmaal op de afbeelding voor nog meer uit de oproep voor actie). Maar zie, soepel als ze soms zijn op het kabinet van burgemeester Patrick Janssens deelde het Antwerpse stadsbestuur gisterenmorgen in een persmededeling mee dat, zowel bij de plechtigheid aan de begraafplaats Schoonselhof als aan het monument van de gesneuvelden in het Stadspark, de Koninklijke muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen “de ‘Last Post’, het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap en het Belgisch volkslied” zal uitvoeren. De VVB is daarenboven uitgenodigd om mee een krans neer te leggen, en mag dat ook de volgende jaren doen.

VB-personeelslid en Voorpost-actieleider Luc Vermeulen (foto 3) kan nu van zijn vrije dag op 11 november gebruik maken om eens een cursus Nederlands in te kijken. In een bericht aan de Voorpost-militanten deelde hij gisterenavond mee: “Vanaf heden zal de ‘Vlaamse leeuw’ (moet dat niet ‘Leeuw’ zijn, met een hoofdletter?) opgenomen worden in het programma. Ermag (typfout) tevens een krans neergelegt (taalfout) worden voor de Vlaamse soldaten gesneuveld tijdens de oorlog van 14-18.” Voorts bedankt Luc Vermeulen de actievoerders tegen Clouseau. “Deze acties kregen heel wat mediabelangstelling. indien (hoofdletter vergeten) Clouseau meent via liederen belgië (typisch Vlaams-nationalistisch natuurlijk om België zonder hoofdletter te schrijven) te moeten verdedigen en daarmee uiteraard een politieke mening verkondigd (alweer een dt-fout) dan zal hij (hij?) ook in de toekomst, Voorpost op zijn (zijn?) weg tegenkomen.” Was Luc Vermeulen op zijn weg maar eens een leraar Nederlands tegengekomen!

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vb-vrienden, voorpost |  Facebook | | |  Print

09-11-09

DE ZWANGERE MAAGDEN VAN HET N-SA

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zijn ze nog altijd ongelukkig over de Koppen-reportage over hun jeugdcongres/concert in Oostkamp, alhoewel ze de VRT-cameraploeg slechts een beperkt deel van de avond hebben laten filmen. Over de reportage van het Nederlandse actualiteitenmagazine EenVandaag zwijgen ze in alle talen, maar in die reportage werden ook de Hitlergroeten in Oostkamp getoond, en dan wordt het nog moeilijker om uit te leggen dat het N-SA een beschaafd clubje is.

Morgen zet het N-SA haar charme-offensief verder: in Gent betoogt het tegen 'zinloos geweld'. Zoals het NSV jaarlijks bij het begin van de lente betoogt in één van de drie Vlaamse universiteitssteden, wil het N-SA jaarlijks haar benen strekken in Gent. Vorig jaar 17 december was het thema ‘Amnestie’. Deze keer, morgen 10 november, betoogt het N-SA tegen ‘zinloos geweld’ (foto 1). Aanleiding is het, in de nacht van 6 oktober, in een Gentse nachtwinkel met een ijzeren staaf en een fles wijn overvallen van de KVHV’ers Bob De Brabander en Michel-Eric De Buysscher, terwijl diezelfde nacht ook NSV-kopstuk Arno D’Hooge met een fles wijn en ditmaal een fietsketting geslagen werd toen hij stond aan te schuiven aan frietkot De Gouden Saté, de auto van voormalig NSV-voorzitter Gert Gillis beschadigd werd en het VB-secretariaat in Gent beklad werd. Het was me trouwens een weekje wel, want twee dagen later stormde in Antwerpen een groep gemaskerde Autonome Kameraden op Actief Linkse Studenten in. Die ALS’ers weigerden de toegang tot hun meeting aan een bekend NSV-woelwater, wat voor de Autonome Kameraden aanleiding was voor een gewelddadige raid op de ALS’ers aan de Antwerpse universiteit.

Bij het N-SA hebben ze alleen maar oog voor de incidenten in Gent: “Wanneer argumenten niet meer helpen, of überhaupt nooit van belang zijn geweest, dan willen bepaalde organisaties/partijen wel eens (zinloos) geweld gebruiken. Dat bepaalde groepen zogeheten ‘antifascisten’ hier niet vies van zijn wisten we al langer, maar de laatste tijden merken we een bittere toename, zowel in frequentie als ernst. Op zich is dit een compliment voor ons, tenslotte toont het dat de radicale linkerzijde antwoord noch mankracht heeft voor een vreedzaam en waardig protest.” Dat laatste zal nog moeten blijken, want de Actief Linkse Studenten en Blokbuster organiseren morgen een tegenmanifestatie (foto 2). Zij willen met een geweldloze actie “ervoor zorgen dat de studentenbuurt gevrijwaard blijft van fascistische propaganda en de studenten gewaarschuwd kunnen worden voor wat er die nacht zou kunnen gebeuren." "Volgens ons heeft het geen zin om de confrontatie met de N-SA aan te gaan. Anders plaatst het establishment de anti-fascisten gelijk met de gewelddadige neonazi’s. Wij willen dat onze aantallen en onze boodschappen domineren.” Op hetzelfde ogenblik wordt ook nog een streetrave voor gelijkheid en tegen racisme georganiseerd, om te beletten dat het N-SA de studentenbuurt kan binnentrekken (foto 3).

Bij vorige gelegenheden kon Blokbuster een veelvoud mobiliseren van wat het NSV en aanverwante organisaties kon bijeenkrijgen. Denken we maar aan Antwerpen in 2007, en Gent en Leuven in andere jaren. En Blokbuster heeft gelijk te waarschuwen dat het na de betoging van het N-SA wel eens onveilig kan zijn in de Gentse binnenstad. Denken we maar aan Leuven dit jaar. Het N-SA dat protesteert tegen 'zinloos geweld'? Het is ongeloofwaardig. Het is als een maagd die zwanger is. Als je als voornaamste spreker op je jeugdcongres iemand als bijvoorbeeld Hilde Kieboom zou uitnodigen, ja. Maar het N-SA nodigt daarvoor de Duitse neonazi Axel Reitz uit. Het N-SA zou ook geloofwaardig(er) zijn als het zowel de incidenten in Gent als in Antwerpen veroordeelt, maar het N-SA klaagt enkel over de gewelddaden op rechtsextremisten in Gent en elders in Europa. Een veroordeling voor de gewelddaden in Antwerpen kan er niet af. We weten wel waarom. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) veroordeelde wél de incidenten in beide steden.

Het N-SA kreeg voor haar betoging morgen alvast de steun van het KVHV-Gent, Jeune Nation en Het Vlaams Huis in Lambersat, in de Franse regio Nord-Pas-de-Calais. Het N-SA wordt voor deze activiteit gesponsord door Autonoom.net, een koepel waarbij onder andere de Hasseltse Bockenreyders, de Mechelse Autonome Nationalisten en de Antwerpse Autonome Kameraden bij aangesloten zijn. NSV-Gent heeft, nog voor de datum van de betoging van het N-SA & Co bekend was, aangekondigd morgenavond de doop van nieuwe schachten in het Gentse stadscentrum te organiseren. Intussen zijn die bacchanalen vervroegd naar vanavond. Dat wordt dus twee opeenvolgende avonden smeerlapperij in de Gentse binnenstad. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, aanverwant, n-sa |  Facebook | | |  Print

08-11-09

BART DEBIE LUST GEEN FAIRTRADE KOFFIE

De voorbije week pakten enkele kranten uit met een reportage over de nieuwe postercampagne voor Oxfam Fairtrade. Een campagne om eerlijke handel te bevorderen. Deze keer gelukkig geen Jean-Luc Dehaene naakt in een wijnton, maar ook geen Dina Tersago op een bed van chocoladesnoepjes. Wel onder andere Delphine Boël die Libertea promoot, Helmut Lotti die de aandacht vestigt op eerlijk gemaakte wijn uit Zuid-Afrika of Goedele Liekens die goede chocolademelk aanprijst.

Fotografe Lieve Blancquart bezocht de fairtradeprojecten waarvoor Bekende Vlamingen en Belgen promotie maken. Lieve Blancquart (in De Standaard): “Iedereen kent intussen Fairtrade wel als merk, maar wat het betekent te velde is veel minder bekend. Voor een suikerboer in Paraguay, een wijnboer in Zuid-Afrika of een theekweker in Sri Lanka maakt Fairtrade het verschil tussen niemand of iemand zijn.” “De boeren krijgen er aandelen in het bedrijf waarvoor ze leveren of worden lid van een coöperatieve, waardoor ze een gegarandeerd minimuminkomen hebben, ook als het weer de oogsten vernielt. De teelt is vaak veel intensiever omdat ze biologisch werken, maar ook gezonder voor hen, want er wordt niet gespoten met verdelgingsmiddelen zoals de multinationals doen. En zo leveren ze een mooi product af, dat door ons gewaardeerd wordt.” Vanaf 1 december is in alle Vlaamse wereldwinkels hierover trouwens een fraai fotoboek en een dvd te koop.

Intussen kopen meer en meer mensen fairtradeproducten, en ook overheidsdiensten schaffen ze aan. Bij de Vlaamse ambtenarij, de Vlaamse ministeriële kabinetten en het Vlaams parlement drinkt men al sinds 2001 koffie van het Max Havelaarkeurmerk. “Omdat de Vlaamse overheid in het label Max Havelaar een belangrijk ontwikkelingsinstrument ziet om producenten in het Zuiden een minimuminkomen te waarborgen”, werd laatst nog medegedeeld. In 2006 werd zo 28 ton koffie aangekocht door de Vlaamse administratie, naast 17 400 grote en 10 700 kleine flesjes fruitsap, en 3 200 flessen wijn. Maar niet iedereen apprecieert dit. Bart Debie, perswoordvoerder van de VB-fractie in het Vlaams parlement, installeerde eind vorige maand in zijn bureau in het Vlaams parlement een Senseo-koffietoestel dat hij van een collega cadeau had gekregen. Bart Debie liet zijn Facebook-vrienden meteen delen in de vreugde: “Eindelijk bye bye brol Fair-Trade koffie van het parlement.” Bij de medewerkers van de andere partijen in het Vlaams parlement hebben we geen klachten opgevangen, laat staan dat ze de fairtrade koffie "brol" zouden noemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: debie, sociaal |  Facebook | | |  Print