13-01-10

VRT-BLOG VAN MARIE-ROSE MOREL: WAAR IS DAT VOOR NODIG?

Wat hebben VRT-coryfeeën als Siegfried Bracke, Tim Pauwels en Liesbeth Imbo, auteur Kristien Hemmerechts, professor kerkelijk recht Rik Torfs, radiopresentatrice Heidi Lenaerts en Marie-Rose Morel (foto) gemeen? Ze hebben elk een blog op de VRT-website deredactie.be. Voorbije maandag werd Marie-Rose Morel immers toegevoegd aan het kransje VRT-bloggers. Bij het VB reageert men met gemengde gevoelens. De top zwijgt erover in alle talen, de basis wantrouwt de zaak.

Maandag verscheen op de VRT-website deredactie.be een column van Marie-Rose Morel over De toekomst van het Vlaams Belang… Waarom die drie puntjes achteraan de titel, wordt niet uitgelegd. Kort samengevat komt de column erop neer dat la Morel zegt dat haar partij net als andere partijen problemen kent, maar we niet moeten denken dat het VB haar laatste adem aan het uitblazen is. Morel heeft een paar suggesties om de partij meer zuurstof te geven. 1. Men moet bij het VB vernieuwing toelaten (“Vechten tegen de natuurlijke generatiewissel heeft hetzelfde effect als de Wiener Sangerknaben laten optreden in hun oorspronkelijke bezetting van 1924. Lege zalen.”). 2. Het VB moet meer vrouwelijke kiezers aantrekken (“Sinds 1948 hebben vrouwen in België stemrecht. Men kan ervoor of ertegen zijn, maar tot men een wetsvoorstel indient om het vrouwenstemrecht af te schaffen, moet een politieke partij er rekening mee houden dat meer dan de helft van de kiezers vrouwen zijn.”). 3. Er moet meer inspraak komen bij het VB (“De partij is veel meer geworden dan de integriteit van Karel Dillen. Een heuse KMO met veel personeel, veel verschillende meningen, veel clans, veel centen en veel tegenstrijdige belangen. Misschien is dit de tijd om het ‘gesundes Volksempfinden’ in te schakelen en interne partijdemocratie toe te laten.”). Marie-Rose Morel besluit met de vaststelling dat bij de Open VLD “een echte voorzittersverkiezing” mogelijk was die deze partij opnieuw op de kaart zette, en dit zonder een nacht van lange messen achteraf. “Is ook mijn partijtop klaar voor deze democratische quantumsprong?”

Maakt ook de VRT een “democratische quantumsprong” door bij haar bloggers ook Marie-Rose Morel op te nemen? Een opmerkelijke daad voor een openbare omroep die amper zes jaar geleden nog met de nota De VRT en de democratische samenleving haar medewerkers aanspoorde tot reserves en waakzaamheid voor het zomaar aan het woord laten van VB’ers. Opmerkelijk ook omdat Marie-Rose Morel de enige van de VRT-bloggers is die partijpolitiek actief is. Marie-Rose Morel schrijft haar column als “eenvoudig en trouw partijlid”. Eenvoudig is ze wel niet, een trouw partijlid wel – al was het maar omdat andere partijen (N-VA, LDD…) niet (meer) van haar willen weten. Geen van de andere VRT-bloggers manifesteert zich als partijlid. Met de VRT-bloggers Jan Van Duppen en Lucas Catherine komen we er het dichtst bij in de buurt. Jan Van Duppen is voormalig SP.A-volksvertegenwoordiger uit de Kempen. Maar hij is intussen niet alleen ex-volksvertegenwoordiger, hij is intussen ook ex-SP.A’er. En auteur Lucas Catherine tekende vorig jaar nog een steunoproep voor de PvdA+, maar het is toch niet daarmee dat Lucas Catherine zijn (inter)nationale bekendheid vergaarde. Laat staan dat hij zijn VRT-blog zou gebruiken voor afrekeningen binnen de PvdA. Met Marie-Rose Morel is dat anders. Hoe graag we ook de mening van Marie-Rose Morel lezen – het is vaak knap geschreven en hoe meer ze haar mond roert, hoe meer ze het VB in twee kampen splijt – maar dit kan toch niet. Is het de taak van de openbare omroep om politici een vrij forum te geven, en erger nog: één partij te bevoordelen? We denken het niet. Het hoeft zelfs niet eens van het vermaledijde VB te zijn, een CD&V-politica bevoorrechten zou evenzeer de rol van de VRT als neutrale waarnemer in vraag brengen. Marie-Rose Morel heeft een eigen, druk bezochte, blog. Volstaat dat niet?

Bij het VB reageert men met gemengde gevoelens. De partij heeft nog maar pas een klacht neergelegd tegen de VRT omdat in een uitzending van Villa Politica over het Europees parlement het VB niet aan bod kwam; nu de VRT Marie-Rose Morel een Vrije Tribune geeft, wordt het niet eens vermeld op de website van het VB. Als Bruno Valkeniers of Filip Dewinter een Vrije Tribune in De Standaard krijgen, is dat wel anders. Dan wordt wel een aanleiding gevonden om er naar te refereren. Houdt de VB-top zoveel als mogelijk de kiezen op elkaar over de VRT-blog voor Marie-Rose Morel, bij de VB-basis maakt de blog de tongen los. Sommigen zien er een manoeuvre in van de VRT: “Als vandaag een VB’er aan het woord gelaten wordt op de opinieblogs, is dit met een duidelijk partijpolitiek oogmerk. De VRT ziet in Marie-Rose Rebel de figuur die de partij verder kan verdelen en daarom ligt de rode loper uit.” Anderen drukken het minder diplomatisch uit: “Als de VRT het VB uitnodigt, is er stront aan de knikker.” Een derde eist maatregelen: “Het is aan het VB om haar (Marie-Rose Morel, nvdr.) op haar plaats te zetten. Dat mens werkt al lang op mijn zenuwen. Van mij zou haar C4 klaar liggen. Zij doet niks anders dan het imago van het VB schaden.” Een vierde vindt het daarentegen geweldig: “Al eens nagedacht over wie nu wie in de maling neemt: ons aller Roosie de BRT, of de BRT ons aller Roosie. Al moet ik toegeven dat het gevaarlijk kersen eten is met hoge heren. Wat dat betreft: ik denk dat ze bij de BRT nog niet aan de nieuwe patatjes zijn. Ze zijn daar misschien aan leuke speel-poppemiekes gewend, maar niet aan een overtuigde rechtlijnige harde tante als Marie-Rose. Straks laat ze die windbuilen alle hoeken van elke kamer van hun eigen heiligdom zien!”

Filip Dewinter werd door een journalist naar zijn mening gevraagd over de rechtstreekse voorzittersverkiezingen die Morel in haar VRT-blog lijkt voor te staan, al heeft ze dat toch niet letterlijk gezegd. Volgens Dewinter “werkt het systeem waarbij de voorzitter gekozen wordt door de honderden kaderleden perfect en moet dat niet aangepast worden.” Dewinter overdrijft weer eens. Het is de VB-partijraad die de voorzitter aanduidt, en die telt geen “honderden” kaderleden maar “zo’n 110”.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media, morel |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.