29-01-10

JAARVERSLAG 2008 BEKENDGEMAAKT. STAATSVEILIGHEID DOET SLECHTS HALF WERK

Over het Jaarverslag 2008 van de Staatsveiligheid, dat gisteren via de nieuwssite De Werktitel bekend geraakte, kan veel verteld worden. Dat het bijvoorbeeld rijkelijk laat is om pas in 2010 uit te pakken met een verslag over 2008. Dat het opvalt dat de activiteiten van sommigen gevolgd worden maar ze niet met naam genoemd worden (“Institutioneel extreemrechts”, groepen en partijen die zich “binnen onze democratische staatsinstellingen genesteld hebben”) en anderen wél genoemd worden (bij “institutioneel extreemlinks” wordt de PVDA genoemd “die aan een ‘heropleving’ begonnen is”). Dat men er soms zijn klak naar smijt. Over diezelfde PVDA: “De verwijzing naar Stalin en Mao is niet meer gepast, althans niet meer ten opzichte van de buitenwereld: intern gaat het waarschijnlijk om een minder snelle transformatie…” – cursivering door ons. Dat men bij de Staatsveiligheid maar half werk aflevert.

Wordt het VB niet met naam genoemd, maar wel bedoeld (zoals onder andere blijkt uit de verwijzing naar een protestactie tegen de bouw van een moskee en het initiatief ‘Steden tegen islamisering’), Voorpost, de NSV en het KVHV worden wel met naam genoemd. Waarbij terecht wordt opgemerkt dat deze groeperingen elkaar en “andere Vlaams-ultranationalistische groeperingen en partijen” steunen. En de NSV-betoging in Gent dubbel zoveel tegenbetogers op de been bracht. Bij het N-SA zullen ze blij zijn met de verwijzing naar “een ‘nieuwe’ ideologische oriëntatie” die in 2008 opgang maakte “binnen een bepaald segment van de rechtsextremistische scene. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië profileert een aantal rechtsextremistische groupuscules en individuen zich als identitair en nationaal-revolutionair.” Over de “georganiseerde rechtsextremistische skinheadscene” zegt het jaarverslag dat die “zowel qua omvang als qua maatschappelijke impact (…) al bij al een marginaal verschijnsel (is)”. “De harde kern bestaat uit hooguit enkelen tientallen skinheads. Rond deze harde kern cirkelen de sympathisanten en meelopers. Hun aantal wordt geschat op hooguit 250 personen. Toch moet de kleinschaligheid van de skinheadscene in ons land enigszins gerelativeerd worden. De contacten met buitenlandse gelijkgezinden maken de skinheadscène in werkelijkheid een pak groter. Zo zakken buitenlandse rechtsextremistische skinheads geregeld af naar België voor het bijwonen van concerten.” In het jaarverslag wordt dan het voorbeeld aangehaald van een door Duitse Blood and Honour’ers van de Combat 18-strekking georganiseerd concert in Hampteau, in de Ardennen. Waar volgens het jaarverslag van de Staatsveiligheid 300 concertgangers waren, waarvan 80 tot 85 % Duitsers, 10 % Nederlanders en slechts een handvol Belgen. “Alle concerten, gehouden in 2008, verliepen zonder noemenswaardige incidenten”, besluit men dit hoofdstuk.

We zijn het er volledig mee eens dat Blood and Honour en aanverwante groepen slechts een marginaal verschijnsel zijn. We maken ons meer zorgen over het VB, haar uitlopers naar andere partijen en de verrechtsing van de samenleving in het algemeen. Maar men moet het gat in de duisternis ook niet ontkennen. Het in het jaarverslag aangehaalde concert in Hampteau is qua bezoekersaantal het kleinste van alle Blood and Honour-concerten in 2008. Datzelfde jaar was er in ons land nog een ander door Duitse Combat 18’ers georganiseerd concert in Zandvliet, en daar was al tweemaal zoveel volk als in Hampteau. In datzelfde jaar 2008 was er bijvoorbeeld ook nog een concert ingericht door het traditionele Blood and Honour Vlaanderen in Diksmuide waar het bezoekersaantal al opliep tot 800 mensen. Ten tweede, “Alle concerten (…) verliepen zonder noemenswaardige incidenten.” Dat is dan ook maar voor zover men wil zien en horen. Op het niet door de Staatsveiligheid genoemde concert in Zandvliet speelde onder andere de Zwitserse groep Amok die hier ongestoord kon concerteren maar een week later wel door de Zwitserse politie de gevangenis werd ingeduwd wegens de oproepen tot geweld op hun laatste cd. En na het concert in Diksmuide werden drie organisatoren van Blood and Honour Vlaanderen van hun bed gelicht door de politie, volgende week dinsdag moeten ze trouwens verschijnen voor de Raadkamer in Veurne. We nemen aan dat het toch niet is wegens het niet betalen van een verkeersboete. Meestal verlopen Blood and Honour-concerten inderdaad “zonder noemenswaardige incidenten”, maar dat is dan ook maar als men enkel kijkt naar wat er op de openbare weg gebeurt en niet luistert en kijkt naar de overtredingen op de wetgeving tegen het racisme, discriminatie en negationisme in de concertzaal en plaats van bijeenkomst.

Tijdens een telefonische interventie bij een debat vorige zaterdag op Radio Centraal over de strafmaat voor zij die Alain Bouillon en zijn Afrikaanse vriend Rafaël Mensah voor rot hebben geslagen en gestampt en het vervolgbeleid voor neonazistische organisaties, zei minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dat de inlichtingendiensten met recent goedgekeurde wetgeving meer mogelijkheden hebben gekregen om inlichtingen te verwerven. Of dat gaat helpen, is maar de vraag. Vanuit de Liga voor Mensenrechten (die men hun subsidies afneemt) heeft men geprotesteerd tegen de uitbreiding van die bevoegdheid. Tweede probleem is dat men bij de Staatsveiligheid ook moet willen zien. Niet slechts het minst bezochte Blood and Honour-concert vermelden; niet slechts kijken of het buiten rustig bleef en negeren wat er binnen gebeurde. Een CD&V-wetsvoorstel wil burgemeesters meer mogelijkheden geven om op te treden tegen bijeenkomsten van neonazi’s op basis van informatie vooraf verzameld door diensten zoals de Staatsveiligheid, maar dan moet die dienst niet slechts half werk verrichten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.