19-04-10

MOREL TEGEN VB-STANDPUNT OVER EUTHANASIE. "OF DE PARTIJ BLIJ IS MET MIJN STANDPUNT OF NIET, DAAR LIG IK AL LANG NIET MEER WAKKER VAN"

De voorbije weken vernamen wij van angstaanjagend veel vrienden en collega’s dat bij hen onlangs kanker is vastgesteld, ze aan kanker hebben geleden en de behandeling op hun lichaam sporen heeft achtergelaten, of ze behandeld zijn tegen kanker maar nu opnieuw bestraald moeten worden. Marie-Rose Morel is heus niet de enige bij wie het monster toesloeg. Het voorbije weekend mocht Morel nog eens haar verhaal vertellen. Acht weken na het verschijnen van haar kankerdagboek Leve het leven!. Nu in Het Nieuwsblad Magazine (foto).

“Kanker heeft me aardser gemaakt”, vertelt de voormalige VB-volksvertegenwoordigster. “Wat komt, dat komt, en daar moet je mee leren leven. Je hebt niet alles in de hand. Ik maak me niet vaak druk meer. Het afgelopen jaar heeft me berusting geleerd. Het is vreemd, maar ik ben veel gelukkiger. Er is een hoop ballast van me afgevallen.” Ze vertelt voor het eerst dat euthanasie een optie was. Marie-Rose Morel: “Als er geen genezing meer mogelijk is en als het geen menselijk lijden meer is, dan wil ik het niet eindeloos rekken. Want wat is daarvan de toegevoegde waarde voor mij? Voor mijn kinderen? Voor de medische wetenschap? Ik denk niet dat de balans voor mijn leven waardevoller zou zijn als ik nog enkele weken langer zou liggen afzien, integendeel. (…) Als je kanker hebt, vecht je tot het uiterste. (…) Daarom ben ik zeker dat mensen niet te snel om euthanasie vragen. Die levensdrang is zo sterk. Je zoekt het uiterste van je grenzen op. En als je dan zegt: Nu is het genoeg, dan is dat echt wel gefundeerd.” Interviewster Isa Van Dorsselaer merkt op dat dit niet het VB-partijstandpunt is over euthanasie. Marie-Rose Morel: “Nee. Ik deel de mening nu eenmaal niet dat je de kelk tot op de bodem moet ledigen. En ik wil binnen de partij best ijveren voor een ander standpunt. (…) En of de partij nu blij is met mijn standpunt of niet, daar lig ik al lang niet meer wakker van.”

Het VB-standpunt over euthanasie luidt: “Voor ons is de bescherming van de waardigheid van ongeneeslijke zieken een mensenrecht. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië kwam men tot de conclusie dat een rechtsstaat opzettelijk doden niet kan tolereren, ook niet als het om medisch doden op verzoek gaat. De Raad van Europa aanvaardde een aanbeveling die de mensenrechten en de waardigheid van ongeneeslijke en stervende patiënten moet beschermen. Het Vlaams Belang is principieel gekant tegen de wetswijziging die euthanasie uit het strafrecht heeft gehaald. Ons verzet tegen euthanasie betekent natuurlijk niet dat het Vlaams Belang voorstander is van therapeutische hardnekkigheid of het nodeloos verlengen van het leven en het lijden. Stopzetting van een nutteloze geneeskundige behandeling bij terminale patiënten en pijnstillers die het stervensproces verkorten, zijn toegelaten; experimentele medische ingrepen zijn dat niet. De vraag naar euthanasie of levensbeëindiging vermindert trouwens sterk als er, naast doelmatige pijnbestrijding, ook vakkundige palliatieve zorg geboden wordt. De medische wetenschap kan sterven meestal pijnloos laten verlopen, zonder actief een einde te maken aan het leven. (…) Alle rust- en verzorgingstehuizen dienen te beschikken over een degelijke palliatieve dienst. Ook de thuiszorg (…)”.

Het is niet de eerste keer dat VB-kiezers een ander standpunt hebben dan hun partij. Opinieonderzoek wees uit dat een meerderheid van de VB-kiezers voor het recht op abortus is; het VB is radicaal tegen. Het is wel de eerste keer dat een voor de partij zo belangrijke publieke figuur zich uitspreekt tégen een ethisch standpunt van het VB. Populair bij de basis en de kiezers, is Morel evenwel aan de kant gezet door de VB-partijleiding. Over de debatten en verkiezingsmeetings in aanloop van de Europese verkiezingen vorig jaar, terwijl ze volop in behandeling was tegen haar baarmoederkanker, zegt Marie-Rose Morel in datzelfde interview: “Ik ben normaal gek op debatten, maar toen functioneerde ik op automatische piloot. Bovendien waren mijn tegenstrevers minder hard voor me. Ik zat maar te wachten, mijn snedige republiek al klaar, op de opmerking over onze fascistenpartij, en die kwam dan maar niet. (…) Mensen waren plots veel beleefder.” “Ik heb de partij zachter gemaakt”, vertelt Morel tot slot. “Ik laat het menselijke gezond verstand spreken, zodat er een meer menselijke en realistische visie op de samenleving komt dan die van een deel van de partijleiding.” Maar daar hebben we nog niets van gezien in de officiële partijstandpunten noch in verklaringen van de VB-partijleiding.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.