05-05-10

1 MEI IN VILVOORDE. "DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID ZAL NIET GEZELLIG ZIJN OF NIET ZIJN" IN HANDEN VAN HET VB

Na 1 mei in Berlijn en Parijs, toch nog iets over 1 mei in Vilvoorde waar het VB bijeenkwam. Veel volk was er anders niet: alleen het partijkader daagde op. Sprak het VB vorig jaar nog over 5 000 mensen op hun 1 mei-bijeenkomst, dit jaar houdt men het zuinig op “de talrijk opgekomen militanten”.

Het VB kwam bijeen aan ‘Strijd voor arbeid’, het acht meter hoge standbeeld van Rik Poot (zie affiche) dat herinnert aan de botte bedrijfssluiting bij Renault Vilvoorde. De in 2006 overleden beeldhouwer draaide zich allicht van ellende om in zijn graf. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waaraan hij nog kon deelnemen, stond Rik Poot als lijstduwer op de lijst van Agalev. Niet echt een partij met enig verwantschap met het gedachtegoed van het VB. De sociale accenten in de toespraken van VB-voorzitter Bruno Valkeniers en plaatselijk VB-boegbeeld Filip De Man beperkten zich tot variaties op de stelling dat in ’t belzjieksken niets mogelijk is. “Een ondraaglijke fiscale en parafiscale last bij een voor de bedrijven verstikkende vennootschapsbelasting van omtrent 34 procent en een loonkostenhandicap van 11 procent tegenover Duitsland, Frankrijk en Nederland. Oorzaak van die buitensporige loonkost? De onnoemelijke grote geldhonger van de Belze schatkist, de reusachtige transfers naar het hangmatsocialisme in l’Etat-PS, het slechte bestuur van de zowat duurste overheid van de wereld en de miljarden die worden uitgekeerd aan een massa allochtone steuntrekkers. Voeg daarbij de veel te lage activiteitsgraad…”, zo vatte ’t Pallieterke de 1-meitoespraken samen. “Besluit: na jaren Belgisch geploeter en politiek immobilisme, moeten wij af van de Belgische krokodillen en de zoetwaterfederalisten, want ‘trop is teveel’.”

Daarna volgde het meer gezellige gedeelte, of toch: wat het meer gezelliger gedeelte had moeten worden. Hector van Oevelen, verslaggever voor ’t Pallieterke: “’Daar is hij weer’, hoor ik sommige partijkopstukken denken, maar wat wil je als partijleden mij zelf aan de mouw komen trekken over dat oorverdovend en overwegend Angelsaksische lawaai dat bij die ‘alternatieve’ partij telkens weer wordt losgelaten op trouwe volgelingen die niks liever zouden willen dan eens met elkaar van gedachten wisselen (zonder over tafel en lawaai heen over mekaar te moeten krijsen over de jongste ontwikkelingen in politiek en partij? Zijn daar echt zo’n oorbeschadigende decibels bij nodig? Zo’n alternatieve Dag van de Arbeid moet toch kunnen bij rustige achtergrondmuziek van, bijvoorbeeld, Jef Elbers, het Scheldekoor, Louis Neefs, De Vaganten… En wat is er mis aan de trekzak van (…) Jan Janssens (wel nog opstappend bij de Voorpost-delegatie bij de ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van BHV op 22 april in Vilvoorde, AFF/Verzet)? Technisch gezien viel er op die muzikale lawaaimakers niks aan te merken, maar het was opvallend hoe weinig aanwezigen gehoor gaven aan hun oproep om samen te gaan wiegen op de tonen van die paar Nederlandstalige liedjes die zij over hun hart konden krijgen.” Steve Stevaert parafraserend “Het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn.”, kunnen we zeggen: “De Vlaamse onafhankelijkheid zal niet gezellig zijn of niet zijn” als men het in de handen laat van de regisseurs van het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.