20-05-10

EXIT FRANCIS VAN DEN EYNDE. WEG UIT PARLEMENT, MAAR NOG ACTIEF BIJ HET VB EN DE VLAAMSE BEWEGING

De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Als Tanguy Veys volksvertegenwoordiger kan worden, is het omdat toen donderdag 6 mei het parlement zichzelf ontbond, een einde kwam aan de parlementaire loopbaan van de Gentse VB’er Francis Van den Eynde. Verkozen op de Zwarte Zondag van 24 november 1991 werd het tijd dat hij opstapte. “De motor slaat nog maar moeilijk aan. Uitgeblust”, was het oordeel in het ‘Rapport van het parlement’ van De Morgen. In het rapport dat De Standaard gisteren publiceerde klonk het niet anders: "De jongste jaren was hij uitgeblust."

Francis Van den Eynde (63 j., geboren op een 1 april) is op zijn 21ste al voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volkunie. In 1977 – na de ondertekening van het Egmontpact – verlaat hij die partij. In 1979 vinden we Francis Van den Eynde terug bij de stichtende leden van de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost, militante afsplitsing van Were Di. Na een korte tijd neemt Van den Eynde het voorzitterschap van Voorpost over van Roeland Raes, voorzitterschap dat hij claimt tot 1989. In hetzelfde jaar als Voorpost gesticht werd, stond Francis Van den Eynde ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter sticht hij het Uilenspiegelcomité dat de verdediging van de veroordeelden van het VMO-proces op zich neemt. Alhoewel de vier tot een effectieve celstraf veroordeelde VMO’ers ordinaire criminelen zijn, met een strafblad dat melding maakt van herhaalde geweldpleging, diefstal, het beschieten van mensen, verkrachting..., noemt het Uilenspiegelcomité de vervolging “de zoveelste exponent van de haat die de Belgische staat ten opzichte van Vlamingen koestert.” Was er in 2006 ophef omdat Blood and Honour Vlaanderen voor een SS-heldenhuldiging naar het militair kerkhof in het Nederlandse Ysselsteyn wilde gaan, Francis Van den Eynde ging hen voor zoals blijkt uit een foto van een bezoek van Van den Eynde aan dat kerkhof in Nederlands-Limburg gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse anti-racistsiche en anti-fascistische tijdschrift Casablanca van maart 1992.

Het verbaast dan ook niet dat Francis Van den Eynde erbij is als collaborateurs gehuldigd worden. Op het berucht feest voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Maartensfonds, op 5 mei 2001 in zaal Alpheusdal in Berchem, dat wegens zijn aanwezigheid daar toenmalig VU-minister Johan Sauwens tot zijn ontslag als minister dwong, was Francis Van den Eynde één van de aanwezigen. Als Voorpost op 19 september 2004 een huldiging voor Staf De Clercq organiseert, is Francis Van den Eynde in de week vooraf spreker op een Voorpost-vormingsavond over Staf De Clercq en het VNV. Op de huldiging zelf kon Van den Eynde niet aanwezig zijn wegens een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zich parlementair werk van Francis Van den Eynde herinneren is moeilijker. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld zijn parlementaire vraag waarom een minister de democratie vergeleek met pralines en zijn geslaagde actie om te beletten dat er snel een Nelson Mandela-dag zou komen in ons land. Tijdens zijn laatste toespraak in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, grotendeels in het Frans, maakte Van den Eynde zich boos over een Kamerlid die hem iets toeriep, waarop Van den Eynde heftig zei dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzestig jaar geleden geëindigd is. Te oordelen aan zijn bezoek aan Ysselsteyn, zijn aanwezigheid bij het Sint-Maartensfonds en zijn vormingsavond over Staf De Clercq, is voor Van den Eynde de Tweede Wereldoorlog toch meer dan iets wat beëindigd is.

Francis Van den Eynde is dan wel Kamerlid af, hij vervult nog altijd een aantal functies. Hij is fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Gent. Bij het VB zelf is hij voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) en bij het pas opgerichte ‘Kenniscentrum’ van het VB is Francis Van den Eynde voorzitter van de werkgroep ‘Buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp, buitenlandse handel, defensie’. Het is zijn bedoeling verder ook nog actief te blijven in de Vlaamse Beweging. Op 24 april was hij nog spreker op een Willem van Oranje-dag van Voorpost Nederland. Maar hij lijkt invloed te verliezen. Naar aanleiding van 't Pallieterke-artikel over Tanguy Veys eerder deze week twitterde voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt naar Tanguy Veys: "Twintig jaar werd de verjonging in Gent tegengehouden. Nu nog een dikke drie weken werken en we kunnen deze periode afsluiten."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, veys |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.