31-05-10

HOBOKEN: POLITIEK AKKOORD MET VB. NOG MEER PRIVATISERING STADSDIENSTEN EN VLAAMSCHE 11-JULIVIERING

Vorige week dinsdag 25 mei kwam de Hobokense districtsraad bijeen voor de goedkeuring van een begrotingswijziging. Voor het eerst werd die begroting goedgekeurd met de steun van het VB, nadat een VB-amendement over 11 juli op haar beurt gesteund werd vanuit de N-VA en SLP.

In de eenentwintig leden tellende districtsraad beschikt het districtsbestuur van SP.A, Open VLD en CD&V/N-VA over slechts negen stemmen. Het Vlaams Belang heeft er tien zetels. Om de jaarlijkse begroting en tussentijdse begrotingswijziging goedgekeurd te krijgen heeft het minderheidsbestuur in Hoboken telkens de stemmen van de twee PVDA-raadsleden nodig. Ze hebben die, na onderhandelingen over het districtsbeleid, telkens gekregen van de PVDA. Maar deze keer werd een akkoord gemaakt met het VB. Mie Branders (foto 1), PVDA+districtsraadslid en tweede op de Antwerpse PVDA+Kamerlijst in Antwerpen, legt de voorgeschiedenis uit: “Het district staat in voor de groenvoorziening en het groenonderhoud. De stad moet het personeel hiervoor leveren maar schiet hierin al jaren tekort. Vroeger had Hoboken 34 mensen voor het onderhoud van parken, bermen en plantsoenen. Nu nog maar 16. Natuurlijk krijgen die mensen het werk niet naar behoren gedaan. Dus beslist het district om een privé-firma in te huren.”

“Bij de opstelling van de jaarlijkse begroting had de districtsschepen van begroting Kristof Waterschoot reeds 70 000 euro opzij gezet om het openbaar groen te onderhouden met privé-aannemers. Bij de begrotingswijziging zou daar nog eens 46 000 euro bovenop komen. Op de commissiezitting van maart, waar de begroting publiek met alle partijen werd besproken, had de PVDA+ reeds duidelijk gesteld dat het optrekken van het bedrag voor groenonderhoud door privé-aannemers met nog eens 46 000 euro bovenop de reeds uitgegeven 70 000 euro niet kon.” Erica De Meyer, eveneens districtsraadslid voor de PVDA+ in Hoboken, preciseert: “Hoboken beschikt over een budget van nauwelijks 800 000 euro voor de gewone begroting. Daarvan zou 116 000 euro (70.000 + 46.000), of een zevende van het totale budget, moeten uitgegeven worden omdat de stad wil besparen op het personeel door de factuur door te schuiven naar de districten. Dat is onaanvaardbaar. Dat geld kan beter aangewend om het Hobokense verenigingsleven te steunen.”

Op de districtsraad van 25 mei lag de begrotingswijziging 2010 ter stemming. "Kristof Waterschoot (CD&V, eerste opvolger op de Kamerlijst van de CD&V), Annemie Langmans (OpenVLD, dertiende op de Kamerlijst van de Antwerpse Open VLD) en Kathelijne Toen (foto 2 - N-VA, voorlaatste bij de opvolgers op de Kamerlijst van de N-VA) hadden het op een akkoordje gegooid met het Vlaams Belang", klaagt PVDA+ aan in een persmededeling. Het VB kreeg een amendement over de 11-juliviering goedgekeurd met steun van de N-VA en SLP (de voormalige partij van Geert Lambert, nu Groen!). De Vlaamse feestdag 11 juli wordt in Hoboken pas gevierd sinds de N-VA dat drie jaar geleden in het districtsbestuursakkoord liet opnemen. Maar geen kat die er naartoe kwam, zelfs lokale kopstukken van de N-VA lieten het telkens afweten. Districtsschepen voor cultuur Annemie Langmans verzocht daarom de socialistische vzw Hoger Leven, die rond die tijd de Parkfeesten organiseert, iets rond 11 juli op poten te zetten. Waarvoor vzw Hoger Leven 4 000 euro extra zou krijgen. Het VB zag dat niet zitten en diende een amendement in om de 11-juliviering in ‘Vlaamse’ handen te houden. Socialisten zijn blijkbaar geen goede Vlamingen.

Uiteindelijk keurden VB, SLP en N-VA de begroting met het VB-amendement goed. SP.A stemde tegen. Open VLD en CD&V onthielden zich. Het was de dagen vooraf al duidelijk dat dit het resultaat zou zijn van het Hobokense politieke circus. Hobokense SP.A-leden gingen daarover aankloppen op het Antwerps stadhuis. Met Guy Lauwers zouden ze ervoor kunnen zorgen dat de VB-steun niet nodig was. Oud-vakbondsman Guy Lauwers is tegenwoordig voorzitter van de SP.A-Antwerpen en schepen van Groenvoorziening én districten. Met al die petjes op zou men mogen verwachten dat het Hobokense groenonderhoud degelijk gebeurt, niet nog meer geprivatiseerd wordt, en de steun van het VB niet nodig zou zijn. Maar neen, men zoekt het op de diensten van Lauwers in ‘efficiëntiewinsten’ door hagen en struiken te rooien en te vervangen door gras dat minder onderhoud vergt. En verder mag de CD&V-coalitiepartner haar zin doen door met districtsmiddelen het onderhoud te privatiseren. Kon het VB in 2004 in Deurne de districtsbegroting even naar haar hand zetten met de hulp van een paar ‘onafhankelijken’, misnoegden opgestapt uit andere partijen, in Hoboken is er over de begroting een politiek akkoord gesloten met het VB.

De PVDA+ eist “dat CD&V, Open VLD en SP.A zich openlijk verantwoorden voor het doorbreken van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang. En dat er een einde komt aan de afbouw van het stadspersoneel en de voortschrijdende privatisering van de stadsdiensten.” Of het gras de volgende maanden in Hoboken groener zal zijn, moet nog blijken. Of er nu meer volk naar de 11-juliviering zal komen, is ook maar de vraag. ’t Is dat de Andersjevs, met hun repertoire van Jef Elbers-liederen en Rob ‘Klop’ Verreycken aan de trompet, in principe gestopt zijn met hun optredens…

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cordon sanitaire, n-va |  Facebook | | |  Print

30-05-10

VB-POLITICI HET MINST GESCHIKT OM EERSTE-MINISTER TE WORDEN

VB-verkiezingsbordVolgens een enquête in opdracht van Gazet van Antwerpen ziet 56 procent van de kiezers in Vlaanderen een Franstalige als eerste minister van België wel zitten. Eenzelfde percentage is ook gewonnen voor een vrouwelijke premier. Niet dat het met Elio Di Rupo of Marianne Thyssen noodzakelijk allemaal anders en beter wordt, maar waarom zouden zij niet eens mogen proberen waar anderen falen?

Meer moeite hebben we met het lijstje voorgelegde namen geschikt om eerste minister te worden. In de top-tien vinden we achtereenvolgens Bart De Wever, assisenpleiter Jef Vermassen, Johan Vande Lanotte, Marianne Thyssen, Alexander De Croo, astronaut Frank De Winne, Samson- en Kabouter Plop-manager Gert Verhulst, koning Albert, zanger-presentator Bart Peeters en Filip Dewinter. Het clownsgehalte in dit lijstje is te hoog om het ernstig te nemen. Er werd ook gevraagd wie men absoluut niet ziet zitten als eerste minister, en in dat lijstje kunnen we ons wel vinden. De top wordt achtereenvolgens bevolkt door aartsbisschop André Leonard, tennisster Justine Henin, collega Kim Clijsters, sterrenkok Peter Goossens, koning Albert, en ex aequo LDD-lijsttrekster voor de Senaat Anne De Batselier en VB-collega Filip Dewinter. Opvallend daarbij is het hoge percentage. 83 % vindt Anne De Batselier en Filip De Winter absoluut niet geschikt als eerste-minister. De tegenstand voor Bart De Wever, Johan Vande Lanotte en Marianne Thyssen is maar iets meer of minder dan 40 %. Alexander De Croo stuit op 58 % die hem niet geschikt acht. Begrijpelijk. Het meest dringende probleem om aan te pakken vinden de bevraagde Vlamingen de werkgelegenheid. Gelijk hebben ze, maar wie hebben we daar al over horen praten tijdens de kiescampagne? De N-VA liep er even mee in the picture, maar moest haar belofte voor 500 000 jobs al inslikken daags nadat ze uitgesproken was. 90 % van de bevraagden zegt te gaan stemmen, en dat zal op 13 juni ook wel ongeveer zo zijn. Foert, Stijn Meuris.

Gazet van Antwerpen vroeg ook naar de populariteit van de lijsttrekkers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Antwerpen, en weer is er de vraag om het eens laten proberen door vrouwen. Inge Vervotte, Annemie Turtelboom en Caroline Gennez bevolken de top-3. Hebben bijna alle lijsttrekkers iets meer of iets minder dan 50 % tegenstanders, Gerolf Annemans steekt er met kop en schouders bovenuit in dit tweede klassement. 74 % van de kiezers vindt hem niet geschikt om eerste minister te worden. Filip Dewinter zegt wel “Liever gevreesd dan bemind” te zijn,  maar dat kan toch niet het doel zijn van een politicus die stemmen wil vergaren.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, 13 juni |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN BRUGGE: STRAALBEZOPEN JEAN-MARIE DEDECKER, VB-MILITANTEN VOOR EXPORT ELECTRABEL-WINST NAAR FRANKRIJK

Een straalbezopen Jean-Marie Dedecker maakte vrijdagavond van het enige 'kopstukkendebat’ in Brugge naar aanleiding van de verkiezingen op 13 juni een maat voor niets. Het debat was ingericht door de Vlaamse Volksbeweging, afdeling Brugge. De Brugse Stadsomroep maakte er onthutst een verslag over. 

"Het opgezette schouwspel werd er na een uur, toen Jean-Marie Dedecker te laat en duidelijk beneveld binnenstrompelde, een vloed van schelden, verwijten en zwartmaken, meestal zonder enig fundament, en van persoonlijke aanvallen, waarbij moderator van dienst Hugo Maes helaas niet bij machte bleek om het debat weer in goede banen te leiden. Terwijl de andere kandidaten in twee rondes wel hadden geprobeerd bij de les te blijven en te antwoorden op de vragen van Hugo Maes, die vroeg naar oplossingen voor BHV en de staatshervorming en naar hoe de stijgende kosten van de sociale zekerheid en projecten van de partijen in financieel evenwicht met de inkomsten van de Federale Staat kunnen worden gebracht. In plaats van daarop te antwoorden lalde Dedecker erop los, met daarbij zware persoonlijke aanvallen op onder meer Renaat Landuyt (SP.A) en Sabien Battheu (Open VLD). Hij had in het publiek bovendien duidelijk wat aanstokers meegebracht die het niveau van het debat, voor zover daarvan nog sprake, helemaal kelderden.

Tegen dat het debat af was, was iedereen al lang vergeten hoe Pol Van Den Driessche (CD&V), bij de vorige verkiezingen nog kartelgenoot van N-VA, had gepoogd met duidelijke en steekhoudende argumenten onder meer de ‘500 000 jobs’ plannen die Daphné Dumery (N-VA) had ontvouwd, terug te brengen tot de realiteit: onmogelijk en demagogisch. Niemand had het aan de uitgang ook nog over hoe Renaat Landuyt met verve had gepleit tegen de huidige Franse ‘energie-uitbuiting’, waarbij overigens opvallend veel tegenwind kwam vanuit publiek dat voor Vlaams Belang en Lijst Dedecker kwam applaudisseren. Klaarblijkelijk zijn die twee extreemrechtse partijen wel voor de export van de winst van Electrabel naar Frankrijk gewonnen, een opvallende vaststelling.

Maar over al deze zaken werd aan de uitgang niet meer gepraat: het ging enkel nog over hoe Dedecker ‘moest gaan pissen’, halfweg zijn deelname aan het debat en over hoe hij onder applaus van de meegebrachte en al even beschonken meute zijn collega's aan tafel persoonlijk schoffeerde, en een lijst van al dan niet terechte klachten debiteerde, zonder zelf ook maar één voorstel aan te brengen. Jammer dat de enkele wel duidelijk boodschappen uit het debat hierdoor volkomen verwaterden bij het begrijpelijk teleurgestelde publiek...”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, dedecker, 13 juni |  Facebook | | |  Print

29-05-10

STEM DEWINTER VOOR NOG MEER POLITIEK CIRCUS

Stem-dit-politiek-circus

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, foto |  Facebook | | |  Print

28-05-10

OP 13 JUNI ‘OVERWINNINGSNEDERLAAG’ VOOR N-VA, ECHTE AFGANG VOOR VB EN LDD? BRUNO VALKENIERS GOOCHELT MET VERKIEZINGSRESULTATEN

Volgens een ‘geheime’ opiniepeiling zou de N-VA op 13 juni tot 26 % van de stemmen binnenhalen, en daarmee in één klap de grootste Vlaamse partij worden. Het VB zou nog maar 10,3 % halen, de Lijst Dedecker zou met 5,4 % met nog slechts een visademtje boven de kiesdrempel zitten. Natuurlijk is de enige opiniepeiling die ertoe doet de stembusslag op 13 juni, maar toch zorgt de peiling tot nervositeit in de partijhoofdkwartieren en de media.

Een eerste gevolg is dat VB-voorzitter Bruno Valkeniers (foto) en Jean-Marie Dedecker gisteren uitgenodigd werden naar de VRT-studio van Terzake. “Wat is dat toch dezer dagen met de rechterflank in Vlaanderen? N-VA lijkt die volledig leeg te zuigen. Volgens peilingen verliest Vlaams Belang tot de helft van haar kiezers en moet Lijst Dedecker vechten om te overleven. Ligt dit alleen aan het fenomeen Bart De Wever of is er meer aan de hand?”, vroeg Kathleen Cools zich af. Er volgde een goede reportage en een interview met Bruno Valkeniers en Jean-Marie Dedecker. “N-VA mag dan wel  de ‘overwinningsnederlaag’ vrezen, voor het Belang en LDD zou het op 13 juni wel eens de echte afgang kunnen zijn”, besloot reportagemaker Bart Verhulst. Waarna Jean-Marie Dedecker en Bruno Valkeniers mochten antwoorden op de vragen van Kathleen Cools. Bruno Valkeniers vindt niet dat er zozeer een probleem is bij het VB, maar wel dat er vooral een probleem is in Vlaanderen. Als er iets misloopt, is het voor het VB altijd de schuld van een ander. “Trouwens, moeten we de peiling lezen zoals De Tijd die gelezen heeft, namelijk dat we dezelfde uitslag halen als in 2007 of zoals jullie ze gelezen hebben, namelijk dat wij afgaan naar 10 %?”, vroeg Bruno Valkeniers in Terzake (5’35”). Bruno Valkeniers weet nochtans beter, of zou toch beter moeten weten. De ‘geheime’ opiniepeiling geeft de uitslag in Vlaanderen. En als je de Vlaamse partijen in Vlaanderen vergelijkt, dan kwam het VB in 2007 uit op 19,2 %. De Tijd maakte de fout het resultaat van de Vlaamse opiniepeiling te vergelijken met de nationale uitslag van de Vlaamse partijen in 2007, en zo haalde het VB in 2007 11,9 %.

De Tijd vergiste zich, de VRT had gelijk: de opiniepeiling in Vlaanderen moet vergeleken worden met het kiesresultaat in Vlaanderen, en het VB zou dan met 10,3 % niet ongeveer dezelfde uitslag halen als in 2007 maar ongeveer de helft van haar kiezers verliezen. Bruno Valkeniers probeerde een mogelijke afgang van het VB te verdoezelen door zich te beroepen op de (foute) interpretatie van één krant. We wisten al dat wiskunde niet de sterkste kant is van het VB, en de begrotingscijfers evenmin, maar de eigen kiesresultaten niet kennen of willen toegeven… Hoe dieper kan je als partijvoorzitter nog zakken? 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: valkeniers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

27-05-10

VOOR HET VB IS HET NOOIT GOED GENOEG

Anke-Van-dermeerschVandaag wordt in Antwerpen, aan Park Spoor Noord, een openbare barbecue ingehuldigd. Elders in het land en de wereld heeft men zo’n openbare barbecue in een park al langer, maar voor Antwerpen is het een primeur na een succesvol proefproject in het Brilschanspark in Berchem vorig jaar. Onder meer in het Steytelinckpark in Wilrijk is er nu ook zo’n openbare barbecuemogelijkheid, wat voor de plaatselijke VB-afdeling – onder aanvoering van Anke Van dermeersch (foto), Antwerps gemeenteraadslid en tweede op de Senaatslijst van het VB voor 13 juni – aanleiding was voor enig geklaag en gezaag.

Het VB-Wilrijk, op haar website op 23 april 2010: “Op de gemeenteraad van 26 april 2010 wordt de code van gemeentelijke politiereglementen gewijzigd zodat het tussen 15 maart en 15 oktober toegelaten is om te barbecueën op de voorziene barbecuefaciliteiten in het Steytelinckpark. Dit kost de stad ongeveer 7.500,- euro, wat het Vlaams Belang Wilrijk wel erg duur vindt. Hoewel er strikte voorwaarden aan gekoppeld zijn, stelt het Vlaams Belang Wilrijk zich ook vragen bij de noodzaak hiervan in het district Wilrijk. Vooreerst uit veiligheidsoverwegingen, maar ook in het bijzonder uit vrees voor sluikstort, overlast en schade aan het park en zijn natuur. Etensresten, kaarsvet, sigarettenpeuken, plastic bekertjes en dergelijken (sic) horen immers niet thuis in een park. Het Steytelinckpark is bovendien een favoriete speellocatie voor al dan niet begeleide jonge kinderen, waarbij een barbecue voor een onveilige situatie zal zorgen. Het is enkel toegelaten te barbecueën op het door de stad geplaatste barbecuetoestel op de daarvoor geplaatste vloerplaat. De stad zal ook zorgen voor de nodige astonnen en de nodige blusmiddelen (zand) om het vuur te blussen en smeulende resten in te deponneren (sic).

Voor het aanmaken van de houtskool mag alleen gebruik worden gemaakt van reukloze aanmaakblokjes. Het is weliswaar verboden de barbecue aan te maken met petroleumblokjes, met vloeibare aanmaakstoffen of met takken. Tevens moet er door de gebruiker steeds minimaal één brandblusapparaat of vijf liter water worden voorzien in de nabijheid van de barbecue, maar het Vlaams Belang Wilrijk vreest dat hierop minimaal tot geen toezicht zal gehouden worden. Het Vlaams Belang Wilrijk heeft alle begrip voor mensen die niet beschikken over een tuintje om in te barbecueën en dus zou het een oplossing kunnen zijn om de barbecuefaciliteiten eventueel online te laten reserveren. Op die manier weet de stad wie de plaats gebruikt en kan er iemand worden aangesproken voor schade en vuil. Gemeenteraadsleden Hugo Verhelst en Anke Van dermeersch zullen de inrichting van de openbare BBQ in Wilrijk dan ook goedkeuren, maar er streng op toezien dat er zich geen problemen of overlast voordoen en in zulks geval zullen zij direct de bevoegde schepen hierop wijzen.”

De reactie van het VB-Wilrijk is als blij zijn dat de zon schijnt, maar de schepen uitvoerig verwittigen dat het ook kan regenen. Hoe het in Wilrijk het voorbije weekend was, weten we niet. Hopelijk hield Anke Van dermeersch het in het oog. In Park Spoor Noord werd de openbare barbecue het voorbije weekend al duchtig gebruikt, ook al moest het ding nog ingehuldigd worden. Voor ons nog een saté en een lamskoteletje!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, van dermeersch |  Facebook | | |  Print

26-05-10

GEWELD NOCH VANDALISME VALLEN IN GOEDE AARDE

Het Waasland is altijd al een streek geweest waar de strijd tussen links en rechts hard tegen onzacht gaat. Lees er maar Het dagboek van een veldwerker van Karel Heirbaut op na over het huis van de communist Karel Maes dat met teer beklad werd en de strijd in Stekene rond de aanleg van een erepark voor de Oostfrontstrijders. Gisterenavond werd een VB-militant op brutale wijze aangevallen aan het station van Sint-Niklaas. Zoals in het verleden veroordelen wij elke daad van fysieke agressie.

Nadat hij op de officiële plakborden VB-propagandamateriaal was gaan plakken, werd een VB’er uit Sint-Gillis-Waas met een VB-wagen aan het station van Sint-Niklaas afgezet. Even later werd hij daar door een man met een hond aangevallen. Terwijl de VB’er nog een verklaring aan het afleggen was bij de politie, werd over het voorval al een persmededeling verspreid door het VB. De VB’er moest toen ook nog voor de nodige vaststellingen onderzocht worden door een dokter, maar volgens het VB heeft hij diverse kneuzingen, schaafwonden, een gekloofde lip en een hersenschudding. Merkwaardig is wel dat het VB meteen een foto van de aanvaller met zijn hond verspreidde. Het laatste is hier nog niet over verteld; dat het VB dit incident maximaal zal uitbuiten is zeker. Toen Tanguy Veys wijn op zijn truitje gemorst kreeg van een boze leraar was het meteen één van de twee hoogtepunten in de verkiezingscampagne van Veys vorig jaar. Het is niet omdat het VB een veroordeling van gewelddaden tegen links niet over de lippen krijgt, dat wij geweld tegen rechts niet zouden veroordelen. Wij deden dit reeds in het verleden, en doen het nu opnieuw. Het VB is politiek het onderspit aan het delven. Laten we het zo houden.

Overigens wordt er rechts, rechtser en nog rechtser gemekkerd over de Voorpost-militanten die na vandalenstreken in Wezembeek-Oppem opgepakt werden. Ruben Rosiers (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) vroeg zich af: “Geeft dat (in zijn termen “gewoon wat vandalisme met graffiti”, nvdr.) soms blijk van een criminele organisatie (…)? Men zou het haast denken, want stande pede werd een huiszoeking bij de twee uitgevoerd. Of is dit soms een normale procedure die ze bij eender welke willekeurige grafittikunstenaar uitvoeren?” We kunnen Rosiers geruststellen. In de nacht van 9 op 10 mei werd in Gent een student opgepakt op verdenking van het spuiten van graffiti. Meteen volgde een huiszoeking, zowel op zijn kot als student als bij zijn ouders. Er werd onder andere documentatie over anarchisme en een computer in beslag genomen. Na 17 uur te zijn vastgehouden werd de student vrijgelaten zonder duidelijke aanklacht. Allicht om zeker te zijn dat hij desgevallend niet ver zou kunnen wegvluchten, had de politie de banden van zijn fiets leeg laten lopen. En in Brussel kreeg graffitikunstenaar Bonom al meerdere huiszoekingen.

Illustratie: Werk van Bonom aan de Congreskolom in Brussel. Meer foto’s hier. Dit is duidelijk van een andere orde dan de graffitikunst/vandalenstreken (schrappen wat niet past) van Voorpost.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

25-05-10

VUURWAPENS EN TELESCOPISCHE MATRAK GEVONDEN BIJ VOORPOST-LEDEN. N-SA STEUNT “GEWOON WAT VANDALISME”

Wezembeek-Oppem is een Vlaamse gemeente in de rand rond Brussel waar met de jaren alsmaar meer Franstaligen zijn komen wonen. Groepen als Voorpost voeren er regelmatig actie tegen de verfransing van deze morzel Vlaamse grond, goed voor circa 13 500 inwoners. Twee Voorpost’ers werden vrijdagochtend 21 mei betrapt bij het bekladden van borden. Er waren toen al een vijftigtal borden onder handen genomen.

Het was niet de eerste keer deze maand dat borden beklad werden met zwarte graffiti (foto’s), of stickers gehangen werden over Franstalige woorden. De gemeentediensten hadden hun handen vol met het verwijderen van alle tags. Volgens waarnemend burgemeester François van Hoobrouck (MR-FDF, slechts waarnemend burgemeester omdat de Vlaamse regering hem niet wenst te benoemen na het overtreden van de Vlaamse taalwetten) waren de tags het werk van personen die niet in de gemeente Wezembeek-Oppem wonen. Hij lijkt gelijk te krijgen. Bart V. en Bart B., beiden 25 j., die vrijdagochtend op heterdaad betrapt werden met het aanbrengen van tags, wonen respectievelijk in Zaventem en Grimbergen.

Dat ze Voorpost-militanten zijn, verbaast niet. Het aanbrengen van slogans als Nederlands is het handelskenmerk van Voorpost. Dat ze niet de meest zachtaardige zijn, verbaast evenmin. Bart V. en Bart B. zijn bij het gerecht al bekend voor meer dan veertig feiten. In de woning van Bart V. vond de politie drie vuurwapens, bij Bart B. werd een telescopische matrak aangetroffen. Het parket heeft tegen de twee een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Volgens burgemeester François van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem zullen de daders moeten opdraaien voor de kosten voor schoonmaak en herstelling. De gemeente heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de twee Voorpost-leden.

Tijdens het pinksterkamp van Voorpost het voorbije weekend hadden ze er zo een gespreksonderwerp bij. Bart B., bij wie een telescopische matrak werd gevonden, heeft niet alleen vrienden bij Voorpost en het VB, maar ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en rechts-radicale ‘autonomen’. Bart V., bij wie drie vuurwapens zijn gevonden, was tot eind vorig jaar secretaris van de  Vlaams Belang-afdeling van Zaventem. Volgens Hilde Roossens, voorzitster van het VB-Zaventem, stapte Bart V. rond Kerstmis op bij het VB. Roossens wilde niet toelichten waarom (“Ik ben zijn woordvoerder niet.”), en zelf was Bart V. niet bereikbaar voor commentaar.

Bart B. en Bart V. krijgen nu publiek steun van het N-SA. Ruben Rosiers: “Twee militanten van de actiegroep Voorpost, waar ook N-SA militanten kameraadschappelijke banden mee onderhouden, worden nu geconfronteerd met nultolerantie... omwille van taalactivisme! Geen in het wilde weg neersteken van mensen, geen homejackings, maar gewoon wat vandalisme met graffiti. Geeft dat soms blijk van een criminele organisatie (…)? Men zou het haast denken, want stande pede werd een huiszoeking bij de twee uitgevoerd. Of is dit soms een normale procedure die ze bij eender welke willekeurige grafittikunstenaar uitvoeren?” Eén keer op twee slaagt Ruben Rosiers erin “graffiti” juist te schrijven. Proficiat. Maar: Bart B. en Bart V. graffitikunstenaars? Of "gewoon wat vandalisme"?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, vb-vrienden, aanverwant, voorpost, n-sa |  Facebook | | |  Print

24-05-10

ALEXANDRA COLEN: VB-LIJSTDUWER PLOTS IN DE MEDIA

Alexandra-ColenGerolf Annemans weet hoe hij zijn Kamerleden tot meer activiteiten kan aanzetten: zet ze op de lijstduwersplaats in plaats van op een veilige tweede plaats, en plots halen ze elke week de media terwijl dat vroeger maar eens per jaar was. Het is wat met Alexandra Colen gebeurt.

Bij De Standaard dachten ze al dat Alexandra Colen een ex-parlementslid van het VB is. Niet alleen Marc Reynebeau leek dat te denken. In een artikel over de benoeming tot aartsbisschop van de Naamse bisschop André-Joseph Léonard schreef DS-redacteur Dominique Minten: “Alexandra Colen, gewezen politica van Vlaams Belang, stuurde…”. De laatste keer dat Alexandra Colen voor het overige nog die krant haalde, was met haar parlementaire vraag over de vergoeding aan de Universiteit Gent van het adviseurschap van Brice De Ruyver (De Standaard, 17 oktober 2008). Maar nu Alexandra Colen lijstduwer is op de Antwerpse VB-lijst?! Een week geleden haalde ze zowel de weekendeditie van De Standaard als van Het Laatste Nieuws met een krankjorum bericht op haar Facebook. “’De commissie Adriaenssens bevestigt dat 90 % van de pedo-slachtoffers jongens zijn. Dit bewijst kardinaal Bertoine’s gelijk als hij stelt dat pedofilie vooral te maken heeft met homoseksualiteit’, zegt Colen op haar Facebookpagina. ‘De oorzaak van het pedofilie-schandaal in de kerk ligt bij de ‘alles kan, alles mag’-mentaliteit. De Gay Pride Parade, met zijn  exhibitionistische uitspattingen, is een symptoon van dezelfde uitwassen’, vindt Colen, die naar de kiezer trekt met de slogan ‘Stem de pedofiele mentaliteit weg!’” Aldus Het Laatste Nieuws zaterdag 15 mei. Dezelfde dag stond een gelijkaardig bericht in De Standaard.

In die laatste krant stond dinsdag 18 mei een nieuw bericht over Alexandra Colen. “(…) 'Er moet een einde komen aan de alles-kan-alles-mag-mentaliteit die tot normvervaging leidt en uitwassen zoals pedofiele bisschoppen heeft mogelijk gemaakt', schrijft ze (Alexandra Colen, nvdr.) in een verkiezingsmail. 'Normale gezinnen - vaders en moeders en kinderen, die trouw zijn aan elkaar - wie spreekt er nog voor hen? Kerk en samenleving lieten hen in de steek.' Colen vraagt een signaal tegen de 'permissiviteit', en dat kan het best met een stem op haar, 'een kleine daad met grote consequenties'.” En vrijdag stond in alle kranten dat la Colen vandaag, pinkstermaandag, campagne gaat voeren aan de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel, ook al ligt Scherpenheuvel niet in de Antwerpse kieskring van Alexandra Colen. Colen wil er vandaag de ‘stem voor het leven’ brengen en belooft om – als ze herkozen wordt – in het parlement een gebedsgroep te beginnen. Dat kan, zegt ze, omdat er onder de nieuwe generaties van parlementaire stagiairs en jonge personeelskrachten “overtuigde en bezielde christenen” zijn “die zonder schroom uitkomen voor hun geloof”. Mocht Tanguy Veys verkozen geraken, heeft ze alvast een medestander die wekelijks twittert en facebookt wanneer hij een kerk binnengaat voor een eucharistieviering of andere gelegenheid.

In de stad Antwerpen plakt de ploeg die voor Gerolf Annemans plakt ook affiches voor Alexandra Colen (foto). De plakploeg van Filip Dewinter plakt niet voor Alexandra Colen. Anke Van dermeersch heeft daarentegen zowel Dewinter als Annemans kunnen verleiden om ook voor haar te plakken. De campagne van Alexandra Colen is intussen ook in het buitenland opgevallen. Morgen mag la Colen er uitleg over geven op een Nederlandse internetradio.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

23-05-10

HOE BESPAREN?

Meestal wordt tijdens verkiezingscampagnes alles en nog wat beloofd, om dan na de verkiezingsdatum vast te stellen dat er minder geld in kas is dan verteld werd en er flink moet bezuinigd worden. Nu zijn de besparingen alvast een item in de aanloop naar de verkiezingen op 13 juni.

Open VLD scoort dit weekend met haar voorstel om vijf procent te besparen op de wedde van de ministers, zolang de begroting niet in evenwicht is. Het levert Open VLD meer stemmen op dan het een wezenlijke besparing is. Nog zo’n grap is het in vraag stellen van wat Open VLD zelf de “genereuze pensioenregeling” voor parlementsleden noemt. Goed idee, maar kan het dan niet wat concreter dan dat die pensioenregeling moet “herbekeken worden”? De Standaard vroeg dit weekend aan alle grote partijen hoe ze zouden besparen. De N-VA rekent erop dat een grondige staatshervorming grote besparingen mogelijk maakt. Door het samenvoegen van administraties kunnen besparingen en “efficiëntiewinsten” geboekt worden. Voor de CD&V is de belangrijkste besparing nu geen zware, nieuwe uitgaven doen. De SP.A stelt onder andere voor het “Colruytmodel” invoeren voor geneesmiddelen: alleen het goedkoopste geneesmiddel wordt terugbetaald. Is er iets mis met het Kiwi-model, verwijst dat teveel naar de teveel naar de PVDA’er die het idee in België lanceerde? Groen! wil de notionele-intrestaftrek voor bedrijven beperken, afhankelijk maken van jobcreatie en -behoud, of van duurzame innovatie. Wat meer dan één miljard euro kan opleveren. In het lijstje van LDD in De Standaard staat als eerste: “Miljarden te besparen door migranten niet automatisch van sociale bescherming te laten genieten.” En wat stelt het VB voor?

“Schrappen in aantal ministers en hun kabinetten. Afschaffen van de Senaat en de provincies. Snoeien in dotaties aan koningshuis. Verkoop militaire infrastructuur en belang in Belgacom. Schrappen in subsidies voor ondernemingen en particulieren. 70 000 ambtenaren niet vervangen na hun pensioen. Groei gezondheidszorg beperken, hoogste ambtenarenpensioenen aftoppen en brugpensioen streng beperken. Strenge controles en effectieve sancties voor werklozen. 4,8 miljard besparen door echte immigratiestop. 100 miljoen besparen op administratiekosten vakbonden.” Willen de meeste partijen qua nieuwe initiatieven... niets doen; de SP.A het optrekken van de pensioenen met 200 euro, al is dat “iets voor de langere termijn”; Groen! het optrekken van alle uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens; het VB belooft “de ordelijke opdeling van België”. Op het 'programmacongres' dat het VB gisteren in Brussel hield, werd verduidelijkt dat het 'transfergeld' dat nu vanuit Vlaanderen naar het zuiden van het land gaat, bij de Vlaamse onafhankelijkheid in eerste instantie zal aangewend worden "om de loonkost gevoelig te verlagen". Pas daarna wordt genoemd: "een globaal pakket van sociale maatregelen en initiatieven voor een dynamische Vlaamse economie en een veiligstellen van de pensioenen."

Volgens het gisteren goedgekeurde verkiezingsprogramma kan Vlaanderen slechts welvarend, ondernemend en sociaal zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Dat de loonkost naar beneden moet, dat staat duidelijk in het programma. Dat men migranten en asielzoekers niet wil ook. Maar hoe sociaal Vlaanderen verder zal zijn: dat zal nog moeten blijken uit het bij de Vlaamse onafhankelijkheid op te starten sociaal overleg. Lijstjes al in De Standaard dwingen tot duidelijkheid, in het officiële partijprogramma houdt men het liever vaag zodat iedereen er zijn voordeel in kan vinden. Als men op economisch gebied concreet is, wordt ook duidelijk dat VB’ers toch eens met elkaar zouden moeten praten. Zo pleit het – onder leiding van Gerolf Annemans – opgestelde gisteren goedgekeurde verkiezingsprogramma voor “een Vlaamse controlemeerderheid in het eigen vermogen van Belgacom”. Bruno Valkeniers wil echter – dixit wat hij in De Standaard vertelt – besparen door de “verkoop (…) (van het) belang in Belgacom”. Als Valkeniers het staatsbelang in Belgacom verkocht heeft, zal er nog maar weinig overblijven voor de Vlaamse controlemeerderheid van Gerolf Annemans.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, 13 juni |  Facebook | | |  Print

22-05-10

AFF-BERICHT BEVESTIGD: VLAANDEREN VLAGT STOPT ERMEE

“Voortaan geen leeuwenvlaggen meer aan de finish van elke wielerkoers? De oprichter en bezieler van Vlaanderen Vlagt, Ivan Mertens (75, foto 2), vreest ervoor. Door gezondheidsproblemen moet hij stoppen en een opvolger vindt hij niet. Zijn beweging is altijd omstreden gebleven.” Aldus Het Nieuwsblad gisteren, onder de kop Vlaanderen Vlagt niet meer. Meer dan een maand geleden verscheen het nieuws dat Vlaanderen Vlagt ermee stopt al op deze blog.

“Geen wielerwedstrijd, geen veldrit, geen heiligverklaring, geen marktplein of Mertens en zijn aanhangers doken er op met een wapperende Vlaamse leeuw en een standje om vlaggen, wielertruitjes en stickers te verkopen. In tien jaar sleet Mertens 110 000 leeuwenvlaggen en deelde hij 225 000 zwaaivlaggetjes uit”, vervolgt Het Nieuwsblad. “Maar sinds de man in februari geveld is door een beroerte, is hij niet meer kunnen uitrukken voor zijn zaak. En nu houdt hij er ook officieel mee op, bij gebrek aan een opvolger. 'De andere leden - een dertigtal en allemaal oude knarren zoals ik - zijn niet in staat om de omvangrijke organisatie over te nemen. Ze hadden mij in februari beloofd dat ze mijn werk zouden voortzetten, maar het lukt hen niet. Zo waren ze eens vergeten om drie actievoerders op te halen, of zagen ze het niet meer zitten om een vrijwilliger bij nacht nog naar huis te voeren. Zo gaat dat niet, hé. Ik heb mij daar tien jaar lang tien uur per dag mee beziggehouden, met minder gaat het niet.'
(…) In tien jaar tijd is Vlaanderen Vlagt uitgegroeid tot een fenomeen, maar de beweging is altijd omstreden gebleven. Mertens zelf blijft volhouden dat zijn beweging apolitiek is, maar hij was toch een tijdlang voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging die openlijk ijvert voor onafhankelijkheid. 'Politiek kan mij nog altijd gestolen worden. Alle partijen zijn even rot, Vlaams Belang is niet rotter dan andere partijen. Als ik kon, ik schafte ze allemaal af', zegt Mertens.

Zijn vlaggen dan. Steevast een zwarte Vlaamse leeuw op een gele achtergrond, nu het symbool van extreemrechtse groepen om te pleiten voor Vlaamse onafhankelijkheid. Vlaams Belang koopt de vlaggen gretig aan bij Mertens. 'Wat kan ik zeggen? Dit is de oudste vlag van Vlaanderen, het is de vlag van het volk. Van mij mag elke partij die gebruiken. Wij zwaaien trouwens net zo goed met de officiële Vlaamse vlag, mét rode en witte details.' Ook de financiering van zijn beweging is altijd een raadsel gebleven. Mertens zegt altijd dat hij het geld haalt uit de verkoop van zijn vlaggen, bijdragen van actievoerders die meegaan naar evenementen, en sponsoring. 'Jaarlijks haal ik 75 000 euro op bij sponsors.' Van wie? Een veelgehoorde naam is Hans Carpels, de grote baas van elektroketen Selexion en ooit getrouwd met Marijke Dillen, dochter van Vlaams Blokstichter Karel Dillen. 'Daar antwoord ik niet op. Er zijn heel wat zakenlui bij met grote sympathie voor de Vlaamse zaak, maar die het zich niet kunnen veroorloven om daarvoor uit te komen. Ik krijg overigens ook veel giften van doodgewone mensen.' Naast de geheimzinnigheid die altijd rond Vlaanderen Vlagt is blijven hangen, is er ook de ergernis bij wielerliefhebbers en -commentators die cruciale beelden missen doordat wapperende Vlaamse leeuwen het gezicht belemmeren. Om nog te zwijgen van de tragische incidenten. Veldritrijder Ben Berden krijgt in 2003 een vlaggenstok in zijn gezicht en houdt er een gebroken neus aan over. Leif Hoste ziet in Parijs-Roubaix van 2004 de overwinning aan zijn neus voorbijgaan door een Vlaamse vlag die tussen de spaken van zijn wiel geraakt.

'Ik kan er nog altijd niet bij dat tv-commentator Michel Wuyts ons toen meteen heeft beschuldigd, goed wetende dat de vlag niet van ons kón zijn omdat het een los exemplaar was. Wij zwaaien altijd met vlaggen op een stok, omdat we weten hoe moeilijk die losse vlaggen in bedwang te houden zijn. En ja, in het begin hebben we zeker fouten gemaakt. Met onze vlaggen voor de camera staan zwaaien, omdat we nog niet doorhadden hoe dat allemaal precies werkte. Maar nadien zijn we overgeschakeld op hoge vlaggen op langere stokken, zodat we het uitzicht van de renners niet belemmeren.' 'De eerste jaren waren hard. We kregen constant beledigingen naar ons hoofd geslingerd. In 2005 wilde ik ermee stoppen, ik had er genoeg van. Maar ik heb doorgezet en in 2006 kwam het kantelpunt. Er is iets veranderd in Vlaanderen. Nu voelen we ons beschermd. Als iemand ons nog durft aan te vallen, krijgt die meteen de boodschap om op te hoepelen, van mensen die ik niet ken.' ‘Ik beschouw mijn missie dus als deels geslaagd, al had ik doodgraag nog voortgedaan. Nu moeten de Vlamingen het zelf doen. Ze weten nu dat je geen pak rammel krijgt als je met een Vlaamse vlag zwaait.'”

Over dat laatste was Ivan Mertens daags tevoren concreter, in een – ook al paginagroot – artikel in Gazet van Antwerpen: “Op de E3-prijs in Harelbeke werd ik door een man beschimpt. ‘Ga weg met die vlag, ga naar Diksmuide’, kreeg ik te horen. De man moest snel inbinden. Een paar jonge gasten stapten naar hem met een duidelijke boodschap: ‘Rustig of we stampen u naar Diksmuide.’ We voelen ons momenteel beschermd door de mensen.” Voor de pubers van RechtsActueel was het meteen goed voor het Citaat van de dag. Dat Ivan Mertens geen opvolger voor zijn “levenswerk” Vlaanderen Vlagt vindt, kregen ze niet op hun website geplaatst die – volgens de missieverklaring toch – de berichtgeving over rechtse activiteiten wil centraliseren. Maar ach, misschien dachten ze: “Dat Vlaanderen Vlagt ermee stopt, is oud nieuws. Op 10 april 2010 stond het al op de AFF-blog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, media |  Facebook | | |  Print

21-05-10

VROUW BIJ HET VB: SOIS BELLE ET TAIS-TOI

Bien étonné de se trouver ensemble is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten voor 13 juni het hoogst bij het VB en de PVDA+ (allebei 47 j.), met de PVDA+ evenwel met meer 50+’ers dan het VB (91 voor de PVDA+, 72 voor het VB). De tijd dat ze bij de PVDA+ jong en onervaren waren, is duidelijk voorbij. Heeft Groen! van alle partijen het meest jongeren dan 30 jaar op de lijsten staan (32), het VB heeft het minste jongeren dan 30 jaar op haar lijsten staan (15). Van Groen! verbaast dat niet, van het VB evenmin. Op het laatste congres van de Vlaams Belang Jongeren (Mechelen, 17 oktober 2009) verklaarde Bruno Valkeniers dat de Vlaams Belang Jongeren “de frisse wind belichamen waar onze partij en Vlaanderen nood aan hebben.” Maar inderdaad, er is weinig frisse wind te vinden op de VB-lijsten.

Pakte het VB bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement vorig jaar voor het eerst uit met een vrouwelijke lijsttrekster (Linda Vissers in Limburg), deze keer is opnieuw geen enkele vrouw het waard gevonden de VB-lijst te trekken. Bij Groen! worden daarentegen vier van de zeven lijsten door een vrouw getrokken. Omdat op de kieslijsten evenveel vrouwen als mannen moeten staan, en de eerste twee op een lijst van verschillend geslacht moeten zijn, maken theoretisch toch nog enkele vrouwen kans de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat te betreden. Maar het lijkt nu al een uitgemaakte zaak dat bij het VB sommige vrouwen als ze verkozen worden, hun mandaat zullen verzaken ten gunste van een man. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld behaalde het VB drie jaar geleden twee zetels, en in het beste geval worden dat er nu opnieuw twee. Die zouden dan gaan naar lijsttrekker Peter Logghe en tweede op de lijst Reinhilde Castelein (foto 1). Koen Bultinck staat op 3 en wordt zowel in het rapport van De Morgen als dat van De Standaard een beter parlementslid geacht dan lijsttrekker Peter Logghe. Koen Bultinck is ook eerste opvolger op de West-Vlaamse VB-lijst. De kans is dan ook niet onbestaande dat Reinhilde Castelein, personeelslid op het nationaal secretariaat van het VB, indien verkozen haar plaats in de Kamer laat aan eerste opvolger Koen Bultinck.

In Oost-Vlaanderen wordt het ook vooral een mannenzaak. Drie jaar geleden vier verkozenen, nu op de eerste vier plaatsen drie mannen, en eerste opvolger is alweer een man. In Leuven moeten ze niet rekenen op meer dan één verkozene, de mannelijke lijsttrekker. Voor alle zekerheid is ook de eerste opvolger een man. In Brussel-Halle-Vilvoorde is er hetzelfde verhaal als in West-Vlaanderen. Het VB behaalde er drie jaar geleden twee mandaten. Als niets mis loopt gaan die deze keer naar lijsttrekker Filip De Man en tweede op de lijst Carine Van Mol (foto 2). Maar derde op de lijst Bart Laeremans wordt gerekend bij de beste VB-Kamerleden, volgens De Standaard is hij zelfs het beste VB-Kamerlid. Bart Laeremans is ook eerste opvolger. De kans is dan ook groot dat Carine Van Mol, echtgenote van Brussels VB-parlementslid Dominique Lootens-Stael, aan haar mogelijk mandaat zal verzaken ten gunste van Bart Laeremans. Alleen in Limburg is de eerste opvolger op de VB-lijst een vrouw, Annick Ponthier. Ze staat echter ook tweede op de lijst van de effectieve kandidaten, en vorige keer kreeg het VB in Limburg twee volksvertegenwoordigers. Als lijsttrekker Bert Schoofs of tweede kandidate Annick Ponthier om welke reden ook wegvalt, staat alweer een man klaar om de Limburgse VB-kleuren te verdedigen. Bij het VB in Limburg hebben ze alvast ervaring met het wisselen van mandaten.

Overigens vinden we in Limburg ook de enige allochto(o)n(e) bij het VB. Mercedes Armirotto (foto 3). Vierde op de lijst van opvolgers. De kans dat we haar effectief in de Kamer zullen zien is bijgevolg nihil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, 13 juni |  Facebook | | |  Print

20-05-10

EXIT FRANCIS VAN DEN EYNDE. WEG UIT PARLEMENT, MAAR NOG ACTIEF BIJ HET VB EN DE VLAAMSE BEWEGING

De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Als Tanguy Veys volksvertegenwoordiger kan worden, is het omdat toen donderdag 6 mei het parlement zichzelf ontbond, een einde kwam aan de parlementaire loopbaan van de Gentse VB’er Francis Van den Eynde. Verkozen op de Zwarte Zondag van 24 november 1991 werd het tijd dat hij opstapte. “De motor slaat nog maar moeilijk aan. Uitgeblust”, was het oordeel in het ‘Rapport van het parlement’ van De Morgen. In het rapport dat De Standaard gisteren publiceerde klonk het niet anders: "De jongste jaren was hij uitgeblust."

Francis Van den Eynde (63 j., geboren op een 1 april) is op zijn 21ste al voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volkunie. In 1977 – na de ondertekening van het Egmontpact – verlaat hij die partij. In 1979 vinden we Francis Van den Eynde terug bij de stichtende leden van de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost, militante afsplitsing van Were Di. Na een korte tijd neemt Van den Eynde het voorzitterschap van Voorpost over van Roeland Raes, voorzitterschap dat hij claimt tot 1989. In hetzelfde jaar als Voorpost gesticht werd, stond Francis Van den Eynde ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter sticht hij het Uilenspiegelcomité dat de verdediging van de veroordeelden van het VMO-proces op zich neemt. Alhoewel de vier tot een effectieve celstraf veroordeelde VMO’ers ordinaire criminelen zijn, met een strafblad dat melding maakt van herhaalde geweldpleging, diefstal, het beschieten van mensen, verkrachting..., noemt het Uilenspiegelcomité de vervolging “de zoveelste exponent van de haat die de Belgische staat ten opzichte van Vlamingen koestert.” Was er in 2006 ophef omdat Blood and Honour Vlaanderen voor een SS-heldenhuldiging naar het militair kerkhof in het Nederlandse Ysselsteyn wilde gaan, Francis Van den Eynde ging hen voor zoals blijkt uit een foto van een bezoek van Van den Eynde aan dat kerkhof in Nederlands-Limburg gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse anti-racistsiche en anti-fascistische tijdschrift Casablanca van maart 1992.

Het verbaast dan ook niet dat Francis Van den Eynde erbij is als collaborateurs gehuldigd worden. Op het berucht feest voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Maartensfonds, op 5 mei 2001 in zaal Alpheusdal in Berchem, dat wegens zijn aanwezigheid daar toenmalig VU-minister Johan Sauwens tot zijn ontslag als minister dwong, was Francis Van den Eynde één van de aanwezigen. Als Voorpost op 19 september 2004 een huldiging voor Staf De Clercq organiseert, is Francis Van den Eynde in de week vooraf spreker op een Voorpost-vormingsavond over Staf De Clercq en het VNV. Op de huldiging zelf kon Van den Eynde niet aanwezig zijn wegens een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zich parlementair werk van Francis Van den Eynde herinneren is moeilijker. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld zijn parlementaire vraag waarom een minister de democratie vergeleek met pralines en zijn geslaagde actie om te beletten dat er snel een Nelson Mandela-dag zou komen in ons land. Tijdens zijn laatste toespraak in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, grotendeels in het Frans, maakte Van den Eynde zich boos over een Kamerlid die hem iets toeriep, waarop Van den Eynde heftig zei dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzestig jaar geleden geëindigd is. Te oordelen aan zijn bezoek aan Ysselsteyn, zijn aanwezigheid bij het Sint-Maartensfonds en zijn vormingsavond over Staf De Clercq, is voor Van den Eynde de Tweede Wereldoorlog toch meer dan iets wat beëindigd is.

Francis Van den Eynde is dan wel Kamerlid af, hij vervult nog altijd een aantal functies. Hij is fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Gent. Bij het VB zelf is hij voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) en bij het pas opgerichte ‘Kenniscentrum’ van het VB is Francis Van den Eynde voorzitter van de werkgroep ‘Buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp, buitenlandse handel, defensie’. Het is zijn bedoeling verder ook nog actief te blijven in de Vlaamse Beweging. Op 24 april was hij nog spreker op een Willem van Oranje-dag van Voorpost Nederland. Maar hij lijkt invloed te verliezen. Naar aanleiding van 't Pallieterke-artikel over Tanguy Veys eerder deze week twitterde voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt naar Tanguy Veys: "Twintig jaar werd de verjonging in Gent tegengehouden. Nu nog een dikke drie weken werken en we kunnen deze periode afsluiten."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, veys |  Facebook | | |  Print

19-05-10

TANGUY VEYS VOLKSVERTEGENWOORDIGER? "WAT BEZIELT VLAAMS BELANG?"

Bij ons overzicht van de VB-lijsten voor 13 juni maandag schreven we dat Tanguy Veys (foto) in Oost-Vlaanderen vanuit de derde plaats op de lijst volksvertegenwoordiger kan worden. “Als alles meezit.” Veys was jarenlang secretaris van de Vlaams Belang Jongeren, vervolgens medewerker van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, en is tegenwoordig medewerker voor het VB in de regio Sint-Niklaas. In Gent was hij gemeenteraadslid; nu is hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Eerlijk gezegd denken we dat het voor Veys zal lukken parlementslid te worden. Het VB had in Oost-Vlaanderen drie jaar geleden vier verkozenen. Het zou al aardig moeten lopen als het VB terug zou vallen op nog maar twee verkozenen, of een volgende op de VB-lijst rechtstreeks verkozen geraakt en zo boven het hoofd van Veys springt.

Het neemt niet weg dat volgens Jan Borluut, al 35 jaar correspondent van ’t Pallieterke voor Gent en omstreken, de VB-lijst voor Oost-Vlaanderen “zorgwekkend” is. Jan Borluut: “De manier waarop een strijdpartij als het Vlaams Belang voor de Kamerlijst Oost-Vlaanderen haar lijst samenstelt, is ronduit zorgwekkend. Met uitzondering van Guy D’haeseleer voor Ninove en Aalst en Barbara Pas, voorzitster van de Vlaams Belangjongeren, zijn op de Kamerlijst geen stemmenkanonnen te vinden. Guy D’haeseleer en Barbara Pas staan respectievelijk op plaats 1 en 2. Met de derde plek voor Gent-Eeklo zou Tanguy Veys dé stemmentrekker moeten zijn. Zou…  Ter vergelijking: de verkiezingsuitslagen in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement 2009. Veys haalde toen 4 652 stemmen op de negende plaats. Op de derde plek haalde Johan Deckmyn toen 7 245 stemmen, Kristina Colen (zus van Alexandra Colen, nvdr.) op de zesde 5 947 en Francis van den Eynde op de zesentwintigste plaats 6 463, niet zo heel veel minder dan Deckmyn die toch op de derde plek stond! Tot zover de Gentenaars. Buiten Gent werden veel meer stemmen opgehaald: Karim Van Overmeire (21 318), Gerda van Steenberge (10 517), Erik Tack (8 227) en Guy D’haeseleer (9 796).

Wat bezielt Vlaams Belang? Is de partij zichzelf aan het opdoeken in Oost-Vlaanderen? Welingelichte bronnen gaven tekst en uitleg. Hoewel men niet blij is met wat een ‘onproductieve’ lijst wordt genoemd, is ze toch in consensus goedgekeurd. En zoals het er in een echte democratie aan toe gaat, legt men zich solidair neer bij de meerderheid. Niettemin wordt gevreesd voor een catastrofe. Tanguy Veys, de nummer 3 op de lijst, ziet men niet als stemmentrekker, hoewel Veys zelf daar natuurlijk helemaal anders over denkt en zich al ziet zetelen in het parlement. Verder vindt men het een spijtige zaak dat het Vlaams Belang niet actief gaat rekruteren aan de universiteit en in het hoger onderwijs in het algemeen. Bovendien heeft de partij in de voorbije jaren haar doelstellingen – meer Vlaamse zelfstandigheid, minder islam, meer veiligheid – niet bereikt. En o ja, waar zit de Gentse koepelleider Johan Deckmyn dan? Die zoekt een veilige, risicoloze haven: hij verschuilt zich op de Senaatslijst met een veiliger, quasi verzekerde plek. Ter illustratie de visie van een kandidaat van een Vlaams Blokmilitant van het eerste uur: ‘Beste Tanguy, ik hoop dat uw linkse vrienden van op uwe Twitter, Benno Barnard en Wouter van Bellingen nu ook voor u zullen stemmen alsook de oude militanten van het eerste uur die niet meer van tel zijn en op het groot vuil zijn gezet in de Koepel Gent! En verder wens ik een zeer goede verkiezingsuitslag. Houzee! (…)’ Het moge ten overvloede duidelijk zijn, de frustraties lopen hoog op in het Vlaams Belang!”

Het lijkt echter dat de “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” verkeerd geïnformeerd is. Wij vonden Benno Barnard en Wouter Van Bellingen niet terug bij de mensen die de Twitter-berichten van Tanguy Veys volgen. Als iets ten gunste van Benno Barnard pleit, dan zeggen wij het ook. De “Vlaams Blokmilitant van het eerste uur” kunnen we nog meer geruststellen. Tanguy Veys twittert en facebookt dat het een lieve lust is, en heeft ook nog eens zijn eigen YouTube-kanaal, maar hij vergeet niet waar zijn partij vandaan komt. Tanguy Veys was één van de aanwezigen bij de jaarlijkse herdenking van Oostfronters, vorige zondag 16 mei in Stekene. RechtsActueel zweeg zedig over wie precies aanwezig was, maar wij kunnen Veys’ aanwezigheid daar wel degelijk bevestigen. Houzee!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, veys, 13 juni |  Facebook | | |  Print

18-05-10

“ICH BIN SCHOCKIERT, WAS IN DEUTSCHLAND PASSIERT”

De zware verkiezingsnederlaag van de CDU in de dichtbevolkte Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen een dikke week geleden, zondag 9 mei, brengt de regering van bondskanselier Angela Merkel in problemen. Merkel is haar meerderheid in het Duitse parlement kwijt. Maar het zijn niet de vrienden van het VB, pro NRW, die Merkel in verlegenheid brengen.

De christendemocraten van de CDU verloren zwaar in Nordhrein-Westfalen (- 10 %), de sociaaldemocraten van de SPD verloren minder (- 2,6 %, waardoor ze op hetzelfde zetelaantal van 67 komen als de CDU), de liberalen van de FDP bleven status-quo (+ 0,5 %), winnaars zijn de linksen van Die Linke (+ 2,5 %, 11 zetels) en de groenen van Die Grünen (+ 5,9 %, 23 zetels). Voor de uitslag van pro NRW is het zoeken tussen de 6,5 % stemmen die naar anderen ging. Spijts de 5 miljoen euro die de Zweedse multimiljonair Patrik Brinkmann in pro NRW stopte, en de politieke en logistieke steun van het VB, komt pro Nordhrein-Westfalen (pro NRW) in Nordhrein-Westfalen uit op niet meer dan 1,4 % (foto 1: De top van pro NRW samen met Patrik Brinkmann). In Keulen, waar met pro Köln de bakermat is van pro NRW, bleef pro NRW onder de eigen verwachtingen met scores die naargelang de buurt varieerden tussen 1,3 en 3,6 %. Enige troost voor pro NRW is dat het de grootste partij is ter extreemrechterzijde. De Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) – waar ze bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) dol op zijn – viel terug op 0,7 %; de Republikaner (REP) haalde slechts 0,3 % van de stemmen. Voor pro NRW is het de eerste keer dat ze deelnemen aan de deelstaatverkiezingen. De NPD behaalde vijf jaar geleden bij diezelfde verkiezingen 0,9 % van de stemmen, de REP 0,8 %. Zowat de helft van de stemmen die pro NRW nu haalt, zijn dus stemmen die bij nog extreemrechtsere partijtjes gehaald werden. Al bij al scores in de marge, vandaar dat je ze niet leest in de Belgische pers. Maar AFF/Verzet heeft ook oog voor de kleintjes, waar ook ter wereld.

Bij de tag ‘pro NRW’ op de website van Filip Dewinter vinden we wel een verhaaltje over het verkiezingscongres van pro NRW op 29 maart laatstleden, over wat dat bij de verkiezingen op 9 mei heeft opgebracht echter geen woord. Wie alleszins opgelucht is dat de verkiezingscampagne in Duitsland achter de rug is, is Willem (foto 2), een man die met bus en al door het VB ter beschikking werd gesteld om de verkiezingscampagne van pro NRW te ondersteunen. Willem is verontwaardigd over het protest van antifascisten. Ze gooiden met tomaten, eieren, appels en stenen naar zijn 400 000 euro kostende bus, met als gevolg een kapot zijraam. “Ich bin schokiert, was in Deutschland passiert”, zegt de VB-buschauffeur die er anderzijds van beticht wordt demonstranten en onschuldige passanten bijna te overrijden (video).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

BOBBEJAAN SCHOEPEN OVERLEDEN

De kranten hebben vandaag veel aandacht voor het overlijden van Bobbejaan Schoepen, en terecht. De zondag 85 jaar geworden zanger stierf gisteren, maandag, aan een hartstilstand. Vlaanderen verliest met Bobbejaan Schoepen veel meer dan de jodelende cowboy of de zanger van De lichtjes aan de Schelde.

Herlees het artikel dat wij twee jaar geleden schreven bij het uitbrengen van de laatste plaat van Bobbejaan Schoepen en herbeluister het prachtige Le temps des cerises, met Bobbejaan Schoepen en Geike Arnaert.

00:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook | | |  Print

17-05-10

DE VB-LIJSTEN ZIJN KLAAR

Vlamingen 1st - WielrennerVerkiezingen. Het levert altijd mooie taferelen op. De eerste periode, die van de lijstvorming en de laatste periode, die van de resultaten zijn de boeiendste. De campagne zelf vliegt meestal snel voorbij en is misschien wel niet zo van groot belang”, schreef VB-provincieraadslid en -personeelslid Bert Deckers laatst op zijn blog. Hieronder alvast de resultaten van die eerste boeiende periode bij het VB, de lijstvorming.

In West-Vlaanderen is Peter Logghe lijsttrekker nadat Frank Vanhecke weigerde de VB-lijst in West-Vlaanderen te trekken. “Meer dan ooit wil het Vlaams Belang ook in de centrumsteden van West-Vlaanderen het verschil maken: Roeselarenaar Peter Logghe trekt de lijst, Kamerlid Koen Bultinck uit Diksmuide staat op de derde effectieve en eerste opvolgersplaats. Reinhilde Castelein uit Wevelgem is de eerste vrouw”, luidt het op de website van het VB. Peter Logghes voornaamste ‘verdienste’ in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de voorbije drie jaren was het stellen van meer dan duizend schriftelijke vragen. Echt slimmer is hij er niet mee geworden. Logghe ontdekte dat Vlaamse bedrijven meer door belastingsdiensten gecontroleerd worden dan Waalse of Brusselse bedrijven, maar dat bedrijven bijna niet gecontroleerd worden en dus alle kans op belastingsontduiking krijgen, is een bedenking die hij niet maakte. Koen Bultinck wordt door De Morgen gerekend bij één van de betere VB-parlementsleden: “Beschikt over de nodige dossierkennis, onder andere over gezondheidszorg. Maar die raakt al eens ondergesneeuwd door zijn aparte en nogal overdonderende stijl van speechen. Hij lijkt zich telkens in te beelden dat hij niet in de Kamer, maar een tot de nok gevuld Olympisch Stadion van Berlijn toespreekt.” Drie jaar geleden trok Koen Bultinck de West-Vlaamse VB-lijst en had het VB in West-Vlaanderen twee verkozenen.

In Oost-Vlaanderen is stemmenmagneet Guy D’haeseleer lijsttrekker. Na Dewinter, Annemans en Morel haalde deze Ninovenaar de voorbije jaren de meeste voorkeurstemmen bij het VB binnen. Tweede op de lijst is VBJ-voorzitster Barbara Pas. Met haar staan nog negen andere Vlaams Belang Jongeren op de lijst in Oost-Vlaanderen. Tanguy Veys, de in een kwisje op deze blog slimste VB’er, neemt de derde plaats over van uittredend Kamerlid Francis Van Den Eynde. Naar verluidt hebben Veys en Van Den Eynde klinkende ambras gehad toen Veys nog Gents gemeenteraadslid was en Van Den Eynde Veys’ fractieleider in die gemeenteraad was. Met als gevolg dat Veys niet langer gemeenteraadslid is in Gent. De ironie van het lot wil nu dat uitgerekend Veys het zitje van Van Den Eynde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zou overnemen. Als alles meezit. Drie jaar geleden had het VB vier verkozenen in Oost-Vlaanderen. De vierde verkozene, Bruno Stevenheydens, is intussen gedegouteerd opgestapt bij het VB. Over de Antwerpse lijst schreven we zaterdag al. Dan maar naar Limburg waar Bert Schoofs de lijst trekt. Bert Schoofs won op 10 april in Opwijk een kwis van de Vlaams Belang Jongeren ingericht à la 'De slimste mens ter wereld', en werkte zich een paar maanden tevoren in de kijker door in dezelfde week als hij met een parlementaire delegatie de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau bezocht, een anti-islammeeting in Beringen in te richten.

Tweede op de lijst in Limburg en eerste opvolgster is Annick Ponthier. In het Rapport van het parlement van De Morgen kreeg Annick Ponthier nul punten. Het commentaar was kort: “Annick wie?”. Toen ze zich drie jaar geleden kandidaat stelde voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kreeg ze in een kwisje van Het Belang van Limburg ook al nul punten. Het VB had in Limburg drie jaar geleden twee verkozenen. In Brussel-Halle-Vilvoorde is de pas tot voorzitter van de VB-partijraad gepromoveerde Filip De Man lijsttrekker. De tweede plaats is voor Carine Van Mol, derde op de lijst effectieven en eerste opvolger is Bart Laeremans. Eens te meer wordt hiermee bewezen dat parlementair werk niet doorslaggevend is voor een plaats op de lijst. In het Rapport van het parlement van De Morgen wordt Bart Laeremans omschreven als “misschien wel het sterkste Kamerlid bij het Vlaams Belang”, en haalt hij uiteraard meer punten dan Filip De Man. Bart Laeremans is diensthoofd van het pas door Bruno Valkeniers opgerichte Kenniscentrum bij het VB. In Brussel-Halle-Vilvoorde haalde het VB drie jaar geleden twee mandaten. In Leuven wordt de VB-lijst getrokken door Hagen Goyvaerts. Andy Bonnijns, intussen secretaris van de Vlaams Belang Jongeren, staat op drie, maar op meer dan het ene mandaat drie jaar geleden moeten ze bij het VB-Leuven niet rekenen.

De Senaatslijst wordt, zoals bekend, getrokken door Filip Dewinter. Of hij effectief in het meest muffe parlement gaat zetelen, daar hebben wij onze twijfels over. Eerste opvolger op de VB-lijst voor de Senaat is huidig senator Yves Buysse, bij de verkiezingen in 2007 ook al eerste opvolger. Omdat Filip Dewinter als lijstduwer van de Senaatslijst in 2007 rechtstreeks verkozen werd, maar in het Vlaams Parlement bleef zitten, mocht Yves Buysse meteen naar het rode pluche van de Senaat. Deze keer opnieuw als Dewinter niet in de Senaat gaat zetelen of in de Senaat gaat zetelen als gemeenschapssenator uitgestuurd door het Vlaams Parlement. Op 2, 3 en 4 staan de huidige senatoren Anke Van dermeersch, Jurgen Ceder en Nele Jansegers. Die laatste is ook tweede opvolgster. Op 5 staat Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Karim Van Overmeire. Hij weigert nog langer in het VB-partijbestuur te zetelen, maar nam de voorbije week in een opiniebijdrage in ’t Pallieterke toch manmoedig de verdediging op van het VB. Het VB kreeg drie jaar geleden vijf rechtstreeks verkozen senatoren.

Dat Marie-Rose Morel de lijstduwersplaats op de Senaatslijst weigerde, was ook al bekend. VLOTT’er Hugo Coveliers is nu lijstduwer. Of die vandaar verkozen geraakt, is niet zeker. In 2007 kreeg Hugo Coveliers als derde op de lijst 66 191 voorkeurstemmen, en had hij 65 106 lijststemmen nodig om verkozen te geraken. De enige die naast lijsttrekker Frank Vanhecke rechtstreeks verkozen geraakte, en dus geen lijststemmen nodig had, was Filip Dewinter. Die kreeg als lijstduwer 128 821 voorkeurstemmen. Dat Hugo Coveliers deze keer eenzelfde aantal voorkeurstemmen verzamelt is uitgesloten. Coveliers kan natuurlijk nog wel terug opgepikt worden als gecoöpteerd senator, maar dat zou dan ten nadele van huidig gecoöpteerd senator Freddy Van Gaever zijn. Van Gaever liet al weten toch nog een laatste keer in de Senaat te willen zetelen. En Van Gaever financieert het VB al van in de tijd dat Karel Dillen prijzen voor een tombola ten huize Van Gaever ging ophalen. Ten gunste van Hugo Coveliers om gecoöpteerd senator te worden pleit dan weer dat hij in de Antwerpse gemeenteraad de onmiddellijke buurman is van Filip Dewinter. Het wordt dan natuurlijk wat moeilijker Coveliers een gunst te weigeren dan aan Van Gaever, die voor het overige zetelt in de gemeenteraad van Wommelgem. Het is niet alleen de lijstvorming en het resultaat dat boeiend is, ook wat achteraf in de partijhoofdkwartieren bedisseld wordt is boeiend.

Lijstduwster bij de opvolgers op de Senaatslijst is Marijke Dillen. De naam Dillen staat garant voor een plaatsje op de VB-lijst. Drie jaar geleden stond op dezelfde plaats broer Koen Dillen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

16-05-10

VERKIEZINGEN: SYMPATHIEKSTE KANDIDAAT ALS EERSTE IN HET STRAATBEELD

Filip Dewinter - Tunnelplaats Antwerpen

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, dewinter, foto |  Facebook | | |  Print

15-05-10

EXIT ALEXANDRA COLEN? REDDY DE MEY NOG STEEDS VEDETTE-VAN-DIENST BIJ HET VB

Dat Filip Dewinter de Senaatslijst van het VB trekt was al bekend. Of hij effectief gaat zetelen, blijft af te wachten. Dat Marie-Rose Morel weigerde diezelfde Senaatslijst te duwen, en Frank Vanhecke het aanbod afwees om de West-Vlaamse Kamerlijst ofwel te trekken ofwel te duwen, wisten we ook al. Maar wat valt nog op nu de volledige VB-lijsten voor Kamer en Senaat bekend zijn?

De Kamerlijst in de provincie Antwerpen is de belangrijkste lijst. Niet enkel door het politiek gewicht van “de Antwerpse gemeenteraadsfractie”, zoals Frank Vanhecke ze noemt, maar ook door het aantal parlementszitjes die er in de provincie te verdelen zijn. Drie jaar geleden haalde het VB er zes binnen. Lijsttrekker is als vanouds Gerolf Annemans. Rita De Bont, drie jaar geleden voor het eerst op een VB-lijst, komend van de Vlaamse Volksbeweging, staat nu op de tweede plaats. VB-voorzitter Bruno Valkeniers bekleedt slechts de derde plaats. Jan Mortelmans uit Lier staat vierde; hij is ook eerste opvolger. Marleen Van den Eynde uit Kontich  staat vijfde, Dimitri Hoegaerts uit Brasschaat, voormalig VB-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT, staat zesde. De rest van de lijst is van weinig belang voor een verkiesbare plaats, en waarschijnlijk zal het VB deze keer zelfs geen zes verkozenen hebben. Maar wat met lijstduwster Alexandra Colen (foto 1)? Drie jaar geleden stond Alexandra Colen op de tweede plaats, en was ze met 20 450 voorkeurstemmen en 18 013 lijststemmen erbij zeker van een plaatsje in de Kamer. Naarmate het aantal verkozenen stijgt, heb je minder stemmen nodig om verkozen te worden. Drie jaar geleden geraakte Marijke Dillen vanop de lijstduwersplaats verkozen met 13 814 voorkeurstemmen, al nam ze dat mandaat niet op en bleef ze in het Vlaams parlement zitten. Maar Alexandra Colen heeft een ander profiel dan Marijke Dillen.

Vandaar dat ’t Pallieterke deze week schreef: “Bij het Vlaams Belang zit Alexandra Colen op de wip. De partijleiding zou haar van de tweede plaats die ze vorige verkiezing bezette, deze keer wat naar beneden willen duwen. Haar plaats zou worden ingenomen door Rita de Bont en Alexandra zou afdalen naar de vierde plaats – een strijdplaats – of zelfs naar de vijfde. (…) We hebben niks in de VB-pap te brokkelen, maar wij zouden er toch nog maar eens goed over nadenken, om de eenvoudige reden dat Alexandra Colen de verpersoonlijking is van de ethische thema’s die nog altijd in het partijprogramma staan: tegen vruchtafdrijving, tegen euthanasie, tegen homohuwelijk. Diegenen die de termijn voor vruchtafdrijving willen verlengen en euthanasie voor wilsonbekwamen bepleiten, hebben de trom al geroerd. In de volgende legislatuur zullen ze zeker proberen dat door te duwen. Op de CD(&V) hoeft men niet te rekenen om daar een stokje voor te steken. Met andere woorden, Alexandra Colen is één van de weinigen in de partij die stemmen van buiten de partij aantrekt.” Een lijstduwersplaats is beter dan een vierde of vijfde plaats op de lijst, maar natuurlijk slechter dan een tweede plaats. Alexandra Colen haalt wel stemmen van conservatieve katholieken naar het VB, maar heeft nooit goed gelegen in haar partij. Op 10 juni 1998 noemde Filip Dewinter haar in Het Laatste Nieuws een “puriteinse kwezel” nadat ze – zonder overleg in de VB-fractie – een wetsvoorstel had ingediend dat naakte vrouwen op affiches, zoals voor Evian-water en Palmolive-lichaamsverzorging, wou verbieden.

Eerder was er vanuit het VB al kritiek op la Colen omdat ze haar sympathie had uitgesproken voor liberale standpunten en ongeremd pro de Verenigde Staten van Amerika was. De defenestratie van Alexandra Colen werd verder gezet op 12 maart 2005. Het VB-partijbestuur dat tot dan bestond uit veertien mannen en één vrouw, de boekhoudster van de club, Patsy Vatlet, werd uitgebreid met drie vrouwen. Maar geen Alexandra Colen. Wel Marijke Dillen, bimbo Anke Van dermeersch en toen nieuwkomer Marie-Rose Morel. En nu zakt Alexandra Colen weg van een zekere tweede plaats naar de lijstduwersplaats op de Antwerpse VB-Kamerlijst. Dat Rita De Bont een gewilliger VB’ster is dan Alexandra Colen speelde allicht een rol bij de keuze van Gerolf Annemans voor de tweede plaats op zijn Kamerlijst. Voor haar parlementair werk zal het niet zijn dat Rita De Bont een zekere plaats op de lijst kreeg. In het Rapport van het parlement van De Morgen kreeg Rita De Bont… een nul. “Als stemmenkanon ontgoochelde De Bont, als Kamerlid nog meer.” Alexandra Colen haalde echter ook nul punten, en het is niet alleen bij De Morgen dat het parlementair werk van Alexandra Colen niet opvalt. Bij de bespreking van het boek Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog schreef Marc Reynebeau dat Oostfronter Alexander Colen, die na de capitulatie van de nazi’s naar Ierland vluchtte, “vader werd van Alexandra Colen, ooit nog parlementslid voor het Vlaams Blok.” Dat klinkt alsof Alexandra Colen geen parlementslid meer is, maar tot de ontbinding van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vorige week 6 mei was Colen nog altijd parlementslid.

Nog dit. Zowat elke partij heeft een nieuwe Bekende Vlaming op de lijst staan. Bij de CD&V is dat mediafiguur Rik Torfs, bij de N-VA Siegfried Bracke, bij Groen! actrice Joke Devynck. Bij het VB houdt men het op voormalig VRT-journalist Reddy De Mey (foto 2), die tweede lijstduwer is bij de opvolgers voor de Senaatslijst. In 2004 lid geworden van het VB, na een nogal genante sollicitatie die door een RTBF-camera gefilmd werd. “Voor mij was het een manier om opnieuw van betekenis te zijn”, gaf Reddy De Mey  later als verklaring voor zijn stap naar het VB. En nu is Reddy De Mey blijkbaar nog van enige betekenis voor het VB. Waarom is niet duidelijk. Eén van de laatste keren dat Reddy De Mey de media haalde, was toen zijn echtgenote overleed. De laatste keer was toen bleek dat zijn vriendin Kristien niet met hem wilde samenwonen. Al had Reddy De Mey daar wel begrip voor: “Samenleven met een Kreeft is absoluut niet evident. Ik ben nogal humeurig, zie je.” Dat treft. Bij het VB staan er nog wel meer van dat slag op de lijst. Op diezelfde Senaatslijst bijvoorbeeld lijstduwer Hugo Coveliers, maar over hem en anderen op de VB-lijsten maandag meer.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, 13 juni |  Facebook | | |  Print

14-05-10

NA HET ONTSLAG VAN BRUNO STEVENHEYDENS. ZES GEMEENTERAADSLEDEN WEG UIT VB IN BEVEREN

Twee weken geleden maakte Bruno Stevenheydens, door vriend en tegenstander erkend als één van de degelijkste volksvertegenwoordigers, bekend dat hij geen kandidaat meer is bij de volgende parlementsverkiezingen. Meer zelfs, dat hij zijn lidmaatschap van het VB voor 2010 niet vernieuwd heeft. Stevenheydens blijft wel gemeenteraadslid in Beveren en intussen stapten nog vijf andere gemeenteraadsleden van het VB in Beveren op bij de partij van Dewinter. De VB-partijtop zwijgt erover in alle talen, maar Filip Dewinter werd toch tot een reactie gedwongen door de camera's van TV Oost.

Bruno Stevenheydens (foto) heeft zijn ontslag bij het VB al eind vorig jaar gemeld aan het VB-partijbestuur, maar om geen verschuivingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te veroorzaken wachtte Stevenheydens met het publiek maken van zijn ontslag tot de laatste zittingsdag van het parlement. De partijafdrachten vanuit zijn inkomen als VB-parlementslid bleef Stevenheydens nog wel tot de laatste dag betalen aan het VB. Stevenheydens toonde zich hiermee eens te meer als een correct man. Op zijn website vatte Stevenheydens de reactie van de VB-partijtop intussen samen als: “Nul, nadda, niks, noppes, nougabollen.” “Het partijbestuur had het immers veel te druk met zichzelf in plaats van constructief naar oplossingen te zoeken.” Maar ook in de bevriende pers (’t Pallieterke, Angeltjes) en bij de VB-politici (op Marie-Rose Morel na) bleef het stil. RechtsActueel was toen nog niet online, maar ze mogen er natuurlijk nog op terugkomen gezien de oorverdovende stilte. Bruno Stevenheydens staat intussen met een wrang gevoel aan de kant. “Enerzijds is er de opluchting van de duidelijkheid, anderzijds was/is politiek voor mij een microbe die me elke dag bezig hield. Elke dag opnieuw is het nu afkicken. (…) Mandataris zijn is voor mij steeds (gemeente, provincie of kamer) een werkwoord geweest en mijn parlementaire bezigheden (…) de voorbije drie jaar zijn samen te vatten in 175 mondelinge vragen in commissies, 12 interpellaties, 13 vragen in plenaire, enkele tientallen wetsvoorstellen (ofwel als hoofdindiener of als medeondertekenaar), ruim 400 schriftelijke vragen en tal van tussenkomsten in plenaire of commissie, waarvan er een flink aantal in kleine of grote artikels hun weg vonden in kranten of internetberichtgeveing. In ieder geval is al dat werk relatief onbelangrijk in de partijwerking. Daar geldt immers eerder de netwerking, het in het gareel blijven, het vleien van de juiste partijbonzen, het uitbouwen van persoonlijke macht… Allemaal zaken waar ik me niet mee bezig heb gehouden.”

Bruno Stevenheydens vat ook nog even samen wat hem tot zijn ontslag bij het VB dreef: “Het gebrek aan inspraak en overleg. Het gebrek aan steun van collega’s (op uitzonderingen na) bij inhoudelijke discussies. Terwijl men mij inhoudelijk wel gelijk gaf maar niet wenste (durfde) in te gaan tegen hogere partijbonzen. Het gebrek aan visie, strategie, stijl en deontologie. De meningsverschillen omtrent Waaslandhaven en mobiliteit, en de gelijkschakelingvan partijbelang met Antwerps of havenbelang.” Bruno Stevenheydens besluit: “Mijn beslissing leidt tot nieuwe wegen. Sinds 1997 was ik werkzaam voor de partij als achtereenvolgens administratief, vervolgens universitair medewerker, fractiesecretaris in het Vlaams parlement en tenslotte federaal parlementslid. De komende maanden wordt het uitkijken naar een nieuwe job. Lokaal blijf ik nog actief in de gemeenteraad. Het worden boeiende tijden.” Voorbije woensdag geraakte bekend dat in die gemeenteraad van Beveren naast Bruno Stevenheydens nog vijf van de acht andere VB-gemeenteraadsleden uit het VB stappen. Filip Dewinter betreurt dat de Beverenaars te weinig interesse hebben in de Vlaamse onafhankelijkheid en hun interesse verengen tot hun regio (sic) (video).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, stevenheydens |  Facebook | | |  Print

13-05-10

DEWINTER TWITTERT. LANCERING RECHTS-RADICALE NIEUWSSITE 'RECHTSACTUEEL'. AFF/VERZET HELPT COLLEGA'S

Met 13 juni in het vooruitzicht is Filip Dewinter nu ook aan het twitteren geslagen. Omstreeks 22 uur gisterenavond kregen wij het bericht door: “Home sweet home! Nu maffiafilm ‘Hoffa’ zien… Veel gelijkenis met Belgische politiek!” Dat weten we dan weer. Aarzelde Dewinter begin deze week nog of hij zou twitteren, over de nieuwe website RechtsActueel (foto 1), die gisteren online ging, is langer nagedacht.

Begin februari geraakte bekend dat een aantal trawanten vergaderden over een nieuwe website die nieuws zou brengen “vanuit rechtse ooghoek”. Hoofdredacteur zou Yves Pernet (24 j.) worden: winnaar van een kwis bij de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren (foto), voormalig NSV-scriptor, ook nog actief in de Vlaamse Volksbeweging en het VNJ, maar de jongste tijd vooral actief bij Voorpost. Vorige week nog met Voorpost spandoeken over de Vlaamse onafhankelijkheid aan bruggen over autostrades hangend (foto 2), spandoeken die omwille van de verkeersveiligheid sneller weggehaald dan geplaatst werden. De naam van de nieuwe website was begin februari al vastgelegd, maar werd nog niet publiek gemaakt. Op 24 maart verscheen gelijktijdig op de blogs van Yves Pernet (Voorpost), Bert Deckers (VB-provincieraadslid en -personeelsid) en Rob ‘Klop’ Verreycken (OCMW-raadslid en VB-personeelslid) een teaser over de nieuwe website. Dinsdag heeft Yves Pernet zijn laatste examen aan de Universiteit Antwerpen afgelegd, gisteren kon RechtsActueel dan eindelijk online gaan. De radicaal-rechtse vleugel van de Vlaamse Beweging is in zijn geschiedenis altijd onderhevig geweest aan bepaalde terugkerende factoren. Aan inhoudelijke argumentatie is maar zelden een gebrek geweest, maar aan verdeeldheid evenmin. Waren het geen persoonlijke verschillen, dan waren het wel organisatorische waar ieder zijn eigen tijdschrift had om zijn mening te verkondigen”, schrijft RechtsActueel. “RechtsActueel (RE.ACT) wenst hierin verandering te brengen.”

“Wij wensen niet zozeer een volledig nieuwe organisatie of nieuw tijdschrift op te richten. Wij wensen de resultaten van overdenkingen en beschouwingen van de rechterkant van de Vlaamse Beweging te bundelen en zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het internet is daarbij nog steeds voor een groot deel in handen van de linkerkant van het politieke spectrum, ongeacht het feit dat ze maatschappelijk en politiek steeds in belang krimpt. Met RE.ACT wensen wij dan ook de berichtgeving over rechtse activiteiten te centraliseren, rechtse ideologische beschouwingen te bundelen en een rechtse visie op mens en maatschappij weer te geven. Wij kiezen ook expliciet voor de term rechts aangezien wij menen dat wij geen complexen dienen te hebben over onze ideologische keuze. Rechts staat voor een ethisch conservatief beleid, een socio-economisch beleid dat de brede gemeenschap ten goede komt, maar waar het private initiatief niet vervangen wordt door een planeconomie. Onze webstek is bewust sober gehouden aangezien wij menen dat de inhoud moet primeren, niet zozeer de franjes. RE.ACT wenst dan ook jonge, en minder jonge, rechtse Vlamingen een forum te geven om hun visie te delen. De weg is lang, onze overtuiging is ijzersterk en ons doel is duidelijk. U bent dan ook meer dan welkom om ons op dit pad te vervoegen.”

Vermits men ook de “minder jonge, rechtse Vlamingen” een forum wil geven, is dit goed nieuws voor Eddy Hermy, de peetvader van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Dan hoeft hij de lezersrubriek van Apache niet langer te gebruiken voor zijn schrijfsels. Of RechtsActueel écht pluralistisch zal zijn voor “de radicaal-rechtse vleugel van de Vlaamse Beweging” zal echter nog moeten blijken. De eerste dag was RechtsActueel gevuld met oude blogberichten van Yves Pernet en Bert Deckers, een paar korte berichten geschreven door ene ‘Charles de Dille’ (een schuilnaam die verdacht sterk verwijst naar Karel Dillen) en een interview met Gerolf Annemans. Vervelende vragen over “het verleden”, lees: Marie-Rose Morel, werden achterwege gelaten. Er zijn twee ‘dossiers’ aangelegd: één over de verkiezingen op 13 juni en één over Tsjetsjenië – wie doorklikte op dat laatste dossier vond echter... niets. Niet dat er niets te verbeteren valt aan De Wereld Morgen, maar ze zijn daar toch beter gestart dan bij RechtsActueel. We willen de collega’s van RechtsActueel echter wel wat helpen bij hun opstart. Hier een tip voor een achtergrondartikel dat de radicaal-rechtse bezoekers van RechtsActueel zeker zal interesseren. Gisteren verscheen in De Tijd in een lange lijst met faillissementen een lijntje over het faillissement van “De Beest bvba, Jezuïtenrui 4, 2000 Antwerpen (...) Cafés en bars. (...) Vonnis 15/04/2010. (...)”. Uiteraard staat dit ook in het Belgisch Staatsblad. Ongetwijfeld is er wel een RechtsActueel-redacteur die daar meer over weet.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, media |  Facebook | | |  Print

12-05-10

NA 'HET WIT KONIJN', 'HET SPOOK VAN DE LOGE'

De media geraken niet uitgepraat over de komst van de Bekende Vlamingen in de politiek: Siegfried Bracke, Rik Torfs, en in mindere mate Eva Brems. Maandag verdedigde Sam De Graeve, voormalig eindredacteur van De slimste mens ter wereld, nog de overstap van die drie naar de politiek. Mocht Sam De Graeve de voormalige sterren van De slimste mens ter wereld afvallen, dat zou pas verbazen. Gisteren voerde Sam De Graeve, intussen co-hoofdredacteur van Humo, Rik Torfs en Eva Brems op in Humo. Siegfried Bracke was gisterenavond dan weer bij Phara in beeld. Carl Devos poneerde eerder deze week dat de drie witte konijnen in de politiek voor meerwaarde zorgen. Eerst zien en dan geloven, maar met wat de ontslagnemende ministers en parlementsleden ervan gebakken hebben kan het niet moeilijk zijn een meerwaarde te leveren.

Siegfried Bracke is intussen wel betrapt op onheus scoren. Tom Naegels (vorige zaterdag in De Standaard): “Op de persconferentie waar hij zijn overstap aankondigde, noemde hij als een van zijn vier redenen om voor de N-VA te kiezen: 'Ik voel me aangesproken door de maatschappelijke waarden die de partij nog durft te verdedigen. Ik krijg echt puisten van mensen die het boerkaverbod verwerpen omwille van de vrijheid van de vrouw.' Het komt raar over, als een Wetstraatjournalist zoiets zegt. Bracke weet toch dat er liefst vier wetsvoorstellen ingediend werden tegen de boerka, waarvan geen enkel door de N-VA. Het initiatief voor de discussie is genomen door Franstalige partijen, het uiteindelijk goedgekeurde voorstel is van de MR. Alle andere partijen, ook linkse en notoir politiek-correcte, hebben dat voorstel bovendien goedgekeurd: er is geen sprake van een breed front tegen het boerkaverbod, om welke reden dan ook. Wel zijn er twee (twee) individuele parlementsleden die tegen gestemd hebben - maar die hadden daar veel genuanceerdere redenen voor dan Bracke in zijn halve zin suggereert. Waarom creëert hij dan de perceptie dat de N-VA als enige, roepend in de woestijn, waarden durft te verdedigen die door een overweldigende meerderheid van immorele islamofeministen verworpen worden? Het was maar één opmerking, da's waar, en misschien is het niet eerlijk om hem daarop te pakken. Maar anderzijds: ze komt uit een geschreven tekst, bedoeld voor een belangrijke persconferentie, waar Bracke dus grondig over heeft nagedacht - en dan kiest hij, van alle voorbeelden die hij zou kunnen geven, voor dit ene verkeerde? Dit is nu een politieke gewoonte waar ìk puisten van krijg: die drang om te misleiden, om tegenstanders standpunten toe te dichten die ze niet aanhangen, om de mening van een minderheid voor te stellen als een machtig blok waartegen jij als enige durft ten strijde trekken, om het kluwen van misverstanden en verkeerde percepties niet meer te willen ontwarren, maar er schaamteloos op in te spelen - laat de rest maar achtervolgen: hie-hie, dat krijgen ze nooit meer uitgelegd in zestien seconden.”

Bij het VB hebben ze de komst van Siegfried Bracke begroet met: “Gisteren kondigde voormalig VRT-journalist Siegfried Bracke zijn overstap naar de N-VA aan. Die overstap is opmerkelijk omdat van Bracke geweten was dat hij als vooraanstaand journalist bij de openbare omroep links georiënteerd was en bij de socialisten aanleunde. Socialistische politici drukken in de kranten dan ook hun verbazing uit over de stap die de logebroeder heeft gezet.” Daarmee bezondigt het VB zich aan dezelfde taktiek als Bracke hierboven wordt aangewreven: eerst van iets een karikatuur maken, en dan tegen die karikatuur ten strijde trekken. Als Siegfried Bracke al een socialist zou geweest zijn, zo vernamen we vorige week uit diverse kranten, dan zal het al eerder een salonsocialist geweest zijn. Zijn dikste maat daar zou Luc Vandenbossche zijn, gewezen militant van de linkerzijde bij de BSP, later minister, nu gedelegeerd bestuurder van Brussels International Airport Company (BIAC), en altijd een bullebak. Het VB laat ook even vallen dat Bracke een “logebroeder” is. In de lagere regionen van het VB worden daar trouwens voor waarheid hele theorieën over verkocht. Maar eerst nog dit. Yves Pernet (Voorpost): “De N-VA is de laatste tijd enorm veel aan bod geweest in de media, vooral Bart De Wever. Met het opduiken van een logefiguur als Bracke is ineens duidelijk hoe dit komt.” Haha. Eric Van Looy en Phara De Aguirre ook al lid van de loge? Want hoe anders zou Bracke invloed kunnen uitoefenen op wie er uitgenodigd wordt voor respectievelijk De slimste mens ter wereld en Phara. Maar dan, dezelfde Yves Pernet: “Ik zeg (…) niet dat de N-VA zou collaboreren met een duistere organisatie als de loge om het radicale Vlaams-nationalisme te temperen, en liefst te vernietigen. Het opduiken van Bracke kan door de loge gebruikt worden om te dienen als instrument om radicale elementen in de N-VA te identificeren en waar nodig en mogelijk te doen zwijgen.” We gaan hier geen oproep doen om voor Bracke te stemmen, maar mocht het waar zijn wat Pernet schrijft, een mens zou het bijna nog gaan overwegen.

De volgende theorie van ‘Altijd pret met’ Yves Pernet is: “Door een man als Bracke naar voren te schuiven kunnen zij (= de loge, nvdr.) invloed verwerven om zo voorbereid te zijn en hun netwerk(en) te behouden. België kan dan wel aan het instorten zijn, de loge zal er alles aan doen om in een eventueel onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië hun invloed te behouden.” Vlaanderen is nog niet onafhankelijk, en daar doemt al de schrik op voor de loge in het onafhankelijke Vlaanderen. Vriend (van Yves Pernet, niet van ons) Bert Deckers (VB-provincieraadslid en -personeelslid) heeft nog een vierde theorietje over Siegfried Bracke. Bert Deckers: “Voor de N-VA en de zogezegd Vlaamsvoelende CD&V moest echter een andere methode gevonden worden (dan het cordon sanitaire rond het VB, nvdr.) om ze af te remmen. Uiteraard zal dat niet meteen resulteren in zwakke uitslagen, integendeel, maar als de scores van beide partijen hoog uitvallen en het blijkt dat dit mede te danken is aan de bekendheid van Bracke en Torfs, dan is het ook logisch dat Bracke en Torfs maximaal hun invloed gaan uitoefenen op deze partijen. Bracke zal de N-VA in de richting van een machtsdeelname duwen, wat zonder bereikte 'Vlaamse' resultaten zal leiden tot een terugval bij de volgende verkiezingen en Torfs zal er wel voor zorgen dat de hele CD&V-top naar 'zijn' pijpen gaat dansen en terug het Belgicistische pad zal bewandelen en dus geen toegevingen zal doen aan de eisen van de N-VA.” Zo wordt het nooit wat met de Vlaamse onafhankelijkheid. En met het VB gaan we er ook niet geraken. Bert Deckers geeft toe: "De partij is nu op een zekere retour", al denkt hij dat het VB toch nog boven de 15 % zal uitkomen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, 13 juni |  Facebook | | |  Print

11-05-10

FRANK VANHECKE EN MARIE-ROSE MOREL WEIGEREN OP VB-LIJST VOOR 13 JUNI TE STAAN

Gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke en VB-stemmenkanon Marie-Rose Morel nemen niet deel aan de komende federale verkiezingen. Anders dan men zou kunnen denken is het niet dat het VB hen weigerde. Het VB weet wel – zoals wij al eerder schreven – welk stemmenpotentieel beiden hebben. Het zijn Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel die in de gegeven omstandigheden geweigerd hebben.

Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel hebben de hun aangeboden plaatsen op respectievelijk de West-Vlaamse Kamerlijst en de Senaatslijst van het Vlaams Belang geweigerd. Dat heeft partijvoorzitter Bruno Valkeniers gisteren bevestigd. Volgens Valkeniers was Vanhecke aangeboden om de Kamerlijst voor West-Vlaanderen te trekken of te duwen. Morel kon lijstduwer worden voor de Senaat. Beiden hebben het aanbod afgewezen. Bruno Valkeniers zei dit jammer te vinden. “Maar het is hun beslissing. De lijstvorming is al moeilijk genoeg”, voegde hij eraan toe. In een reactie aan de VRT zei Frank Vanhecke dat hij geen kandidaat is bij de federale verkiezingen, heeft er "alles mee te maken dat de partij in het verleden niet altijd bekommerd was om bij de lijstvorming de sterkste mensen op de beste plaatsen te hebben. Bovendien ben ik volledig uitgeschakeld in de dagelijkse werking van de partij. Daarom heb ik beslist om niet op een lijst te staan."

Marie-Rose Morel reageerde op haar blog met: “Blijkbaar meent de voorzitter informatie over de lijstvorming bekend te moeten maken vooraleer de partijraad bijeen komt, morgenavond (= vanavond, nvdr.). De vlucht vooruit die Valkeniers nu neemt is vermoedelijk te wijten aan het interview dat morgen (= vandaag, nvdr.) in P-magazine verschijnt, waarin Gerolf Annemans onverbloemd stelt dat ik tot het het 'verleden' van de partij behoor en voor hem een 'grote vergissing' uit het verleden ben. (…) De afgelopen twee weken werd me door de partijvoorzitter namens het partijbestuur meegedeeld dat er geen politieke toekomst meer voor mij in het Vlaams Belang was, dus ook geen verkiesbare plaats. Niets nieuws, dit was in 2007 en 2009 ook al zo. Bovendien had ik niets gevraagd. Dat ik 48 uur voor het afsluiten van de lijsten een nachtelijke mail kreeg van de voorzitter waarin ‘plots’ meegedeeld werd dat de lijstduwersplaats Senaat vacant was en dat er van mij verwacht werd deze verkiesbare plaats in te nemen, tart alle verbeelding. (…) Blijkbaar denkt de voorzitter dat ik mijn ziel voor een mandaat verkoop. Niet dus.”

Marie-Rose Morel laat zich ook nog ontvallen dat ze in een “twee pagina's tellende weigeringsmotivatie uitdrukkelijk aan Bruno Valkeniers gevraagd had de discussie niet in de openbaarheid te brengen”, en ze betreurt nu dat Bruno Valkeniers de gevraagde discretie aan zijn laars lapt. Meteen is het signaal aan journalisten gegeven om te hengelen naar de inhoud van de “twee pagina’s tellende weigeringsmotivatie” van Marie-Rose Morel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

10-05-10

ZWEEDSE MULTIMILJONAIR PATRIK BRINKMANN TE GAST BIJ HET VB IN ANTWERPEN

Bij het VB klaagden ze steen en been dat de VRT noch VTM een reportage maakte over het ‘actualiteitscongres’ van het VB in Antwerpen op 18 april, waarna het VB dan maar haar eigen filmpjes over het congres op het internet plaatste (zie hier, hier en hier). Maar het VB vertelde niet alles over dat congres. Dat Gerolf Annemans wegens een parlementair snoepreisje en de problemen met een IJslandse aswolk verhinderd was op het congres te zijn. Tot daar aan toe. Voorzitter van de VB-partijraad Filip De Man was omwille van het vliegverbod trouwens ook niet op het partijcongres. Anders is als men verzwijgt dat een Zweedse multimiljonair te gast was op dat VB-congres.

De Zweedse multimiljonair Patrik Brinkmann maakte dan maar zelf bekend dat hij half april in Antwerpen bij het VB te gast was. Patrik Brinkmann, die tot twee jaar geleden op het Zweedse platteland woonde, had eerder al contacten met de extreemrechtse, zelfs neonazistische, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en de al even rechtse Deutsche Volksunion (DVU). Partijen die beide financieel geholpen werden door Brinkmann. In 2007 kocht Brinkmann een villa in één van de meest exclusieve buurten van Berlijn, waar hij een jaar later ging wonen. Het stulpje kostte hem 3,3 miljoen euro. Het staat wel op naam van zijn vrouw, die ook eigenares is van nog ander vastgoed. Een manoeuvre als gevolg van een langdurig geschil van Brinkmann met de Zweedse belastingsdienst.  Personenkwesties drijven Brinkmann weg van de NPD en DVU, richting ‘pro Nordrhein-Westfalen’ (pro NRW). Pro NRW kreeg vijf miljoen euro toegestopt van Brinkmann, in de hoop dat pro NRW binnen vijf of tien jaar even groot zou worden als de FPÖ in Oostenrijk of de SVP in Zwitserland. In een Duitse televisiereportage over de extreemrechtse pro NRW wordt de rol van Patrik Brinkmann in beeld gebracht. In die televisiereportage overigens ook in beeld, maar niet interessant genoeg bevonden om erop te focussen, VB’ster Hilde De Lobel.

Vrijdag 29 januari 2010, na besprekingen in het Hilton-hotel in Wenen over de steun die het VB en Patrik Brinkmann zouden geven aan de pro NRW, trokken Patrik Brinkmann en Filip Dewinter naar het Wiener Korporations Ball (foto 1), een dansfestijn (hier foto’s en een filmpje) tevens bijeenkomst van extreemrechts. Vorig jaar was Patrik Brinkmann er in gezelschap van FPÖ-Europarlementslid Andreas Mölzer. Blijkbaar had Brinkmann voor zijn bezoek aan Antwerpen zijn smoking thuisgelaten (foto 2). In het beeldverslag dat hij op zijn eigen website zette, zien we hoe Filip Dewinter Brinkmann rondleidt op het Antwerps stadhuis. Koen Spitaels, deze keer niet als bodyguard van Benno Barnard maar als schaduw van Filip Dewinter, is er ook bij. Op het VB-actualiteitscongres in zaal Zuiderkroon in Antwerpen wordt Brinkmann even vernoemd, maar niet voorgesteld aan de aanwezige militanten. Een multimiljonair op een congres van een partij die voorwendt dat ze een sociale partij is, het past immers als een tang op een varken. Brinkmann is gecharmeerd door het VB. Hij noemt de partij een voorbeeld voor anderen. Zowel qua uitbouw van de organisatie als ideologisch. De voorbije weken steunde Patrik Brinkmann de verkiezingscampagne van pro NRW met een reeks eigen meetings in Nordrhein-Westfalen tegen de islamisering, voor de christelijke waarden. Waar hij telkens naartoe vloog met zijn eigen helikopter. Als je het breed hebt, kan je het breed laten hangen.

Zelf heeft Brinkmann ook politieke ambities. Hij richtte een eigen beweging op in Berlijn die – origineel in het bedenken van namen zijn ze niet – ‘pro Berlin’ heet. Eén probleem nog: Brinkmann kan zich geen kandidaat stellen bij verkiezingen in Duitsland: hij is nog steeds Zweed. In andere omstandigheden gaan partijen als het VB en pro NRW als een duivel te keer tegen vreemdelingen die politieke activiteiten ontplooien. Maar voor Brinkmann ligt dat anders. Wil hij écht meespelen in de Duitse politiek, moet Brinkmann zich eerst laten naturaliseren tot Duitser. De regionale verkiezingen in Berlijn zijn, gelukkig voor Brinkmann, pas in juni 2011, uiterlijk september 2011.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, vb, internationaal |  Facebook | | |  Print

09-05-10

BNP EN NICK GRIFFIN: GEEN SANT IN EIGEN LAND

Voorbije donderdag kozen de Britten hun volksvertegenwoordigers. De aandacht van pers en publiek ging vanzelfsprekend uit naar het resultaat van de drie grote partijen. Met 36,1 % van de stemmen krijgen de conservatieven 306 zetels (+ 97); voor de sociaal-democraten waren er nog 256 zetels (29 % van de stemmen, - 91 zetels); voor de liberaal-democraten zijn er maar 57 zetels (spijts een lichte winst in stemmenaantal tot 23 % van de stemmen, een verlies van 5 parlementszitjes). Dat laatste was de grote verrassing van de verkiezingen, samen met de ene zetel die de Britse ecologisten bekwamen. En de Grote Vriend van het VB en NSV, Nick Griffin (foto 1)? Hoe deed die het?

De extreemrechtse British Nationalist Party (BNP) dong mee naar de gunst van de kiezer in ongeveer de helft van alle kiesdistricten in Groot-Brittannië, en in Groot-Brittannië zijn er maar liefst 649 kiesdistricten. Het Britse kiessysteem mag dan wel ondemocratisch zijn (“the winner takes it all”), ze doen daar niet mee aan provinciale kieskringen enzomeer. Na een woelige kiescampagne waarbij de BNP enkele keren vakkundig in de eigen voeten schoot, komt geen enkele BNP-kandidaat ook maar in de buurt van een zitje in het parlement. Dat de BNP haar stemmenaantal ten overstaan van 2005 zowat verdriedubbelt is niet echt om hoera over te roepen. De BNP springt nationwide van 0,7 % van de stemmen naar 1,9 %, maar dat levert de partij finaal niets op én is een zware achteruitgang tegenover vorig jaar. Bij de Europese verkiezingen vorig jaar kreeg de BNP nog 6,2 % van de stemmen, 950 000 kiezers die zich toen voor de BNP uitspraken. Wat de BNP twee zitjes in het Europees parlement opleverde, waaronder één voor BNP-voorzitter Nick Griffin.

Nick Griffin (51 j.) was bij de verkiezingen vorige donderdag kandidaat in Barking, in Oost-Londen. Het leek de BNP de beste regio om kans te maken op een zitje in het Lagerhuis, met een oplopende werkloosheid bij de plaatselijke bevolking en een dalende blanke bevolking (van 83 % naar 75 % van de inwoners op minder dan een decennium). Maar de BNP is wie ze is. Vorige maand werd BNP-kopstuk Mark Collet aangehouden wegens doodsbedreigingen aan het adres van BNP-voorzitter Nick Griffin, en pas werd een ander BNP-kopstuk, Bob Bailey, betrapt met het schoppen van Aziatische jongeren terwijl hij op campagne was in Barking. De socialistische kandidate Margaret Hodge (65 j., foto 2) behield haar mandaat in Barking, en verhoogde haar stemmenpercentage zelfs van 47,5 naar 54 %. Terwijl de BNP in Barking 2 % verloor, en nog ‘maar’ op 14,5 % van de stemmen uitkwam. De overwinning was zo duidelijk dat Griffin zijn verlies al erkende nog voor de uiteindelijke uitslag werd bekendgemaakt.

“De kiezers werden geconfronteerd met een scherpe keuze”, zei Margaret Hodge. “En ze hebben massaal gekozen voor een democratische politiek, gebaseerd op tolerantie, eerlijkheid en fatsoen. Niet een fascistische politiek gebouwd op verdeling, vooroordelen en haat.” Tegen Nick Griffin zei ze: “Pak je koffers, en ga weg.” Nick Griffin weet zijn nederlaag aan de hogere opkomst bij de verkiezingen, en declameerde: “Voor Barking is het te laat, maar het is nog niet te laat voor Groot-Brittannië.” AFF/Verzet heeft niet de gewoonte zijn tegenstanders te onderschatten. Een heropleving van het extreemrechts gevaar blijft mogelijk in Groot-Brittannië, maar een goede beurt maakte de BNP vorige donderdag allerminst. Nick Griffin kreeg dan wel applaus van het NSV-publiek in februari in Gent, de Britse kiezers denken er niet zo over. Intussen is datzelfde NSV in Gent haar recente erkenning als studentenvereniging al kwijtgespeeld. Een ongeluk komt nooit alleen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannie, internationaal, nsv |  Facebook | | |  Print

08-05-10

VANDAAG 65 JAAR GELEDEN: DE CAPITULATIE VAN NAZI-DUITSLAND

Vandaag is het dag op dag 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog door de capitulatie van Duitsland. In Frankrijk wordt de overwinning op het nazisme nog altijd gevierd met een feestdag. In ons land was 8 mei jarenlang een vrije dag voor de scholieren, en enkele jaren voor het Antwerpse stadspersoneel. Maar met de komst van een generatie managers en politici die elke voeling met de geschiedenis verloren zijn, is die verlofdag intussen afgeschaft. Wat blijft over om die heugelijke dag, en kwalijke geschiedenis vooraf, te herdenken?

In de kranten vandaag is er enkel aandacht voor de overwinning op het nazisme in De Standaard, met een interview onder de sprekende titel De nazi-jacht stelde weinig voor. In Gazet van Antwerpen staan nog wel twee rijkelijk geïllustreerde bladzijden over de wijze waarop de nazi’s op 10 mei 1940 ons land binnenvielen en de Tweede Wereldoorlog verder militair verliep, Blitzkrieg met zweefvliegtuigen, maar dat is natuurlijk niet de essentie. Voor het overige zijn het vooral Siegfried Bracke en Rik Torfs waar de kranten vandaag oog voor hebben. En Stijn Meuris. Het VRT-programma Koppen bracht vorige donderdag een opmerkelijke reportage over het nazisme en het verzet ertegen. Waarschijnlijk omdat het wat sensationeler klinkt werd de uitzending ingeleid met een verwijzing naar de Duitse inval in België (op 10 mei) zeventig jaar geleden, in plaats van het te linken aan de overwinning op het nazisme vandaag (8 mei) vijfenzestig jaar geleden. Maar het voornaamste was dat we Max De Vries (foto 1 - 96 j., uit het Limburgse Wellen) en André Van Hecke (foto 2 - 86 j., uit Dworp) en in beeld kregen. De eerste verzetsstrijder, lid van het Onafhankelijkheidsfront. De tweede collaborateur, Oostfrontstrijder. Even komt ook Karel De Mey in beeld, verzetsstrijder en nog altijd antifascist in woorden en daden. Bij Max De Vries zie je een link met nu in de achtergrond: de bekende affiche Nie Wieder Faschismus - Stop Vlaams Blok (foto 3). Koppen verzuimde een gelijkaardige link te leggen bij André Van Hecke. André Van Hecke was in het begin van de jaren tachtig bij de federale verkiezingen in Brussel lijsttrekker voor het Vlaams Blok, nu Vlaams Belang.

 

 

André Van Hecke was in 1981 en 1985 lijsttrekker van het Vlaams Blok in Brussel, telkens voor de Kamerlijst. Zijn echtgenote Jeanine Colson stond eveneens als kandidate op de Vlaams Blok-lijst. Zij was de verantwoordelijke uitgeefster van de Nederlandse vertaling van Het dagboek van Anne frank: een vervalsing van de Franse revisionist Robert Faurisson. André Van Hecke is nog altijd in hetzelfde bedje ziek. In de Koppen-uitzending betwist Van Hecke dat er zes miljoen Joden zijn omgekomen in de concentratiekampen en gaskamers van de nazi’s. Van Hecke kijkt nog altijd met ontzag naar zijn ‘chef’, Adolf Hitler wiens portret in Van Heckes huiskamer hangt. Als oud-Oostfronter was André Van Hecke aanvankelijk lid van het in 1953 opgerichte Sint-Maartensfonds. Vereniging die in 2006 opgedoekt werd omdat de leden te stramme spieren kregen, opgedoekt na huldeblijken van Voorpost en het VNJ. In 1980 kende het Sint-Maartensfonds een afsplitsing met de kring Hertog Jan van Brabant dat het tijdschrift Periodiek Contact uitgaf. En het is hier dat we André Van Hecke dan terugvinden. Was het Sint-Maartensfonds meer op het oorlogsverleden gericht, Hertog Jan van Brabant legde meer de nadruk op de levensbeschouwing van de Waffen SS. André Van Hecke was betrokken bij de oprichting van het Vlaams Blok. Vandaar zijn beloning met het lijsttrekkerschap voor die partij, en de amnestie-eis die nog altijd door het Vlaams Belang gedragen wordt. Ook al vinden sommigen bij het VB dat de amnestie-eis intussen achterhaald is.

·         Koppen-reportage 70 jaar na de Duitse inval.

·         Solidair-artikel over de rol van de communisten bij het verzet tegen de nazi’s.

20:02 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, vb |  Facebook | | |  Print

07-05-10

“HET VB IS DE BLOEM OP DE POLITIEKE MESTHOOP” EN FILIP DEWINTER IS GOD DE VADER

Voor het eerst in zijn politieke loopbaan trekt Filip Dewinter de Senaatslijst van het VB. De voorbije jaren was dat taak van Frank Vanhecke, maar die is door zijn partij opzij gezet. En de nieuwe VB-voorzitter, Bruno Valkeniers, weegt duidelijk te licht. Anders had men geen beroep gedaan op Filip Dewinter die nu al organisatieverantwoordelijke is van het VB en fractieleider van het VB is in het Vlaams parlement én de Antwerpse gemeenteraad.

“Meer dan ooit heeft mijn partij het gelijk aan haar kant. De multiculturele samenleving heeft gefaald, de islam vormt een bedreiging, de onveiligheid neemt toe en België werkt niet meer. Dat zijn precies de speerpunten van het VB”, zegt Filip Dewinter in Gazet van Antwerpen. Dewinter trekt binnenkort het land in. “We maken met mobilhomes een ronde van Vlaanderen en bezoeken elke stad of gemeente met meer dan tienduizend inwoners. Er komen ook meetings in Roeselare, Gent, Antwerpen, Hasselt en Vilvoorde.” De VB-campagne draait rond drie V’s: Veiligheid, Vreemdelingen en Vlaanderen. Het is nooit anders geweest. Wat wel verrassend is, is het beeld van het VB als “positief” alternatief. Filip Dewinter: “Ik begrijp dat veel mensen nu een afkeer hebben van de politiek, maar ik hoop de kiezer ervan te overtuigen dat als alle gedegouteerden weggaan, alleen de degoutanten van de traditionele partijen overblijven. Daarom ga ik proberen om het VB te profileren als het positief alternatief. Wij zijn de bloem op de politieke mesthoop.”

Alhoewel de journalist er niet om vraagt, haalt Dewinter zelf het cordon sanitaire aan. Filip Dewinter: “Ondanks het cordon sanitaire wegen wij op de politieke agenda. Wij hoeven niet zo nodig mee te regeren. Wij hoeven niet het paard te zijn dat de kar trekt, maar wel de zweep die voor de juiste richting zorgt.” Dewinter zegt van plan te zijn zijn zetel in de Senaat op te nemen. “Of ik ook in het Vlaams Parlement blijf, zullen we nog zien. In elk geval is het mijn ambitie om de Senaat zo snel mogelijk af te schaffen en het Vlaams Parlement als enig legitiem parlement te behouden.” Hoe schat hij zijn kansen in? Dewinter: “Wij zijn de outsider. We zouden wel eens voor een verrassing kunnen zorgen.” De eerste opiniepeiling geeft het VB anders maar 12,5 %, terwijl het bij de Vlaamse verkiezingen vorig jaar nog 15,3 % behaalde, en bij de federale verkiezingen in 2007 nog 19 %. Afwachten echter wat de verkiezingsuitslag in juni geeft, en wat Filip Dewinter daarna werkelijk gaat doen.

Dewinter zou naar de Senaat gaan, het meest muffe parlement in ons land. In het Vlaams Parlement zou hij misschien blijven zetelen. Dat kan: Dewinter kan ‘gemeenschapssenator’ worden van het VB: als Vlaams parlementslid óók zetelen in de Senaat. Nu zijn de gemeenschapssenatoren voor het VB Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire, maar die laatste ligt niet meer goed bij de VB-partijtop. Van Overmeire weigerde vorig jaar nog deel uit te maken van het VB-partijbestuur. Exit Van Overmeire en Dewinter Vlaams parlementslid én senator? De kans dat Dewinter toch zijn Vlaamse parlementszetel opgeeft, is eerder klein. Gezien de bevoegdheden en vooral de media-aandacht voor het Vlaams parlement, is de kans eerder klein dat Dewinter zijn mandaat daar opgeeft. En hij blijft fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, dat mandaat stelt Dewinter immers niet ter discussie. Dewinter: organisatieverantwoordelijke van het VB, fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, fractieleider in het Vlaams Parlement én senator: hoeveel meer moet je nog zijn om God de vader te zijn? God de vader is – zo zegt men toch – ook overal tegelijk.

Al is er nog een andere mogelijkheid: dat Dewinter uiteindelijk niet gaat zetelen in de Senaat. De nr. 2 op de Senaatslijst van het VB, de Antwerpse Anke Van dermeersch, was ook kandidate voor het VB bij de Vlaamse parlementsverkiezingen vorig jaar. Tijdens de kiescampagne beweerde Anke Van dermeersch bij hoog en laag dat ze effectief zou gaan zetelen in het Vlaams Parlement. Toen De Standaard, net als deze blog, suggereerde dat Van dermeersch hoewel kandidaat voor het Vlaams Parlement in de Senaat zou blijven, vroeg ze om dit te corrigeren. Ze zou wél in het Vlaams Parlement gaan zetelen, en ook in haar filmpje voor De Minuut van De Standaard Online maakte ze dat duidelijk. Maar niet dus. Anke Van dermeersch bleef uiteindelijk senator. We moeten dus niet ver zoeken naar een VB’er die bij hoog en laag beweert te gaan zetelen in het parlement waarvoor hij/zij kandidaat is, maar het uiteindelijk toch niet doet. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, 13 juni |  Facebook | | |  Print

06-05-10

NA VB-KRANT, NU OOK VERBOD VOOR VERSPREIDING VAN PRO NRW-KRANT

Naast de nationale verkiezingen vandaag in Groot-Brittannië zijn er nog verkiezingen om naar uit te kijken: aanstaande zondag 9 mei zijn er regionale verkiezingen in de belangrijke Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Maar één van de zestien Duitse deelstaten, maar wel belangrijk genoeg om Angela Merkel tot aarzelen te dwingen om zich te engageren voor de Griekse schulden. Het VB supportert bij de verkiezingen in Duitsland voor 'pro Nordrhein-Westfalen' (pro NRW). Na protest tegen de bouw van een nieuwe moskee in Keulen voert die nu campagne tegen de 'islamisering' van de hele deelstaat Nordrhein-Westfalen. Pro NRW wordt politiek en logistiek gesteund door het VB. En maakt dezelfde fouten als het VB: één van hun verkiezingskranten mocht op bevel van een rechter niet verder verspreid worden.

Filip Dewinter en pro NRW-voorzitter Markus Beisicht kennen elkaar sinds 2007 toen pro NRW nog maar alleen in Keulen actief was met de beweging 'pro Köln'. Bart Debie bracht hen bijeen. Pro NRW heeft intussen 45 lokale mandatarissen in elf steden, zeventien districtsraden en vier regionale raden. Met Dewinters Steden tegen islamisering werd de relatie tussen het VB en pro NRW intenser, Hilde De Lobel werd daarvoor meer dan eens door het VB naar Duitsland uitgestuurd. Op 9 mei doet pro NRW voor het eerst mee aan de deelstaatverkiezingen in Nordrhein-Westfalen. Volgens Rinke van den Brink is het twijfelachtig of pro NRW de kiesdrempel van vijf procent zal halen. Maar met haar campagne tegen minaretten en tegen de bouw van een grote moskee in Keulen heeft de partij een thema te pakken dat een breder publiek aanspreekt dan de traditionele extreemrechtse achterban. Voor een congres eind maart in Gelsenkirchen had Dewinter een groot podium, een geluidsinstallatie, een ordedienst en minstens 500 betogers vanuit Vlaanderen beloofd. Er was wel een grote ploeg VB’ers maar niet de beloofde 500 mensen om nog eens naar Filip Dewinters beste Duits te luisteren.

Bij de campagne voor de Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen vorig jaar pakte Filip Dewinter uit met een VL-krant die in de stijl van Dag Allemaal de thema’s en voorstellen van het VB moest verspreiden. Maar al vanaf het eerste nummer – met gewezen bokser Jean-Pierre Coopman op de voorpagina – liep het mis. Een fotomontage van de Duitse kunstenaar Till Nowak met een massa schotelantennes aan een appartementsgebouw werd door het VB gebruikt om de Europese immigratiepolitiek aan te klagen, terwijl het kunstwerk enkel op een plezante manier de vele mediaprikkels die op mensen afkomen wil illustreren. De kunstenaar was het absoluut niet eens met wat het VB ervan maakte. De rechtbank veroordeelde het VB tot het stopzetten van de verspreiding van de eerste VL-krant, en een boete als een deurwaarder zou vaststellen dat de VL-krant toch nog zou verspreid worden. Desondanks werd de VL-krant verder verspreid. Achteraf werd door het VB wel een vergoeding aan Till Nowak betaald bij wijze van wiedergutmachung. Bij pro NRW is er nu een gelijkaardige zaak.

In een verkiezingskrant – gedrukt op 1 000 000 exemplaren – heeft pro NRW een foto van het werk Engel van culturen gebruikt, een cirkelvormig object gemaakt van staal met aan de binnenkant symbolen van verschillende godsdiensten (foto). De bedoeling is aan te tonen dat als men één van die godsdiensten/groepen laat vallen, de gemeenschappelijke toekomst blijvend beschadigd wordt (zie ook de uitleg in deze pdf). De makers van het kunstwerk waren verontwaardigd toen ze zagen dat een foto van hun werk opdook in een verkiezingskrant van pro NRW. “De indruk zou kunnen ontstaan dat de makers van het beeld het eens zijn met pro NRW”, was hun redenering, “terwijl het beeld bedoeld is als een duidelijke boodschap tegen vreemdelingenhaat – precies het omgekeerde van wat pro NRW wil.” De rechtbank had begrip voor deze redenering en besloot dat de verkiezingskrant niet langer mocht verspreid worden op straffe van een boete die tot 250 000 euro kan oplopen én zes maanden gevangenisstraf voor pro NRW-voorzitter Markus Beisicht. Ongetwijfeld heeft dat laatste ertoe bijgedragen dat de verdeling van de verkiezingskrant met de gewraakte foto effectief gestopt werd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

05-05-10

1 MEI IN VILVOORDE. "DE VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID ZAL NIET GEZELLIG ZIJN OF NIET ZIJN" IN HANDEN VAN HET VB

Na 1 mei in Berlijn en Parijs, toch nog iets over 1 mei in Vilvoorde waar het VB bijeenkwam. Veel volk was er anders niet: alleen het partijkader daagde op. Sprak het VB vorig jaar nog over 5 000 mensen op hun 1 mei-bijeenkomst, dit jaar houdt men het zuinig op “de talrijk opgekomen militanten”.

Het VB kwam bijeen aan ‘Strijd voor arbeid’, het acht meter hoge standbeeld van Rik Poot (zie affiche) dat herinnert aan de botte bedrijfssluiting bij Renault Vilvoorde. De in 2006 overleden beeldhouwer draaide zich allicht van ellende om in zijn graf. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waaraan hij nog kon deelnemen, stond Rik Poot als lijstduwer op de lijst van Agalev. Niet echt een partij met enig verwantschap met het gedachtegoed van het VB. De sociale accenten in de toespraken van VB-voorzitter Bruno Valkeniers en plaatselijk VB-boegbeeld Filip De Man beperkten zich tot variaties op de stelling dat in ’t belzjieksken niets mogelijk is. “Een ondraaglijke fiscale en parafiscale last bij een voor de bedrijven verstikkende vennootschapsbelasting van omtrent 34 procent en een loonkostenhandicap van 11 procent tegenover Duitsland, Frankrijk en Nederland. Oorzaak van die buitensporige loonkost? De onnoemelijke grote geldhonger van de Belze schatkist, de reusachtige transfers naar het hangmatsocialisme in l’Etat-PS, het slechte bestuur van de zowat duurste overheid van de wereld en de miljarden die worden uitgekeerd aan een massa allochtone steuntrekkers. Voeg daarbij de veel te lage activiteitsgraad…”, zo vatte ’t Pallieterke de 1-meitoespraken samen. “Besluit: na jaren Belgisch geploeter en politiek immobilisme, moeten wij af van de Belgische krokodillen en de zoetwaterfederalisten, want ‘trop is teveel’.”

Daarna volgde het meer gezellige gedeelte, of toch: wat het meer gezelliger gedeelte had moeten worden. Hector van Oevelen, verslaggever voor ’t Pallieterke: “’Daar is hij weer’, hoor ik sommige partijkopstukken denken, maar wat wil je als partijleden mij zelf aan de mouw komen trekken over dat oorverdovend en overwegend Angelsaksische lawaai dat bij die ‘alternatieve’ partij telkens weer wordt losgelaten op trouwe volgelingen die niks liever zouden willen dan eens met elkaar van gedachten wisselen (zonder over tafel en lawaai heen over mekaar te moeten krijsen over de jongste ontwikkelingen in politiek en partij? Zijn daar echt zo’n oorbeschadigende decibels bij nodig? Zo’n alternatieve Dag van de Arbeid moet toch kunnen bij rustige achtergrondmuziek van, bijvoorbeeld, Jef Elbers, het Scheldekoor, Louis Neefs, De Vaganten… En wat is er mis aan de trekzak van (…) Jan Janssens (wel nog opstappend bij de Voorpost-delegatie bij de ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van BHV op 22 april in Vilvoorde, AFF/Verzet)? Technisch gezien viel er op die muzikale lawaaimakers niks aan te merken, maar het was opvallend hoe weinig aanwezigen gehoor gaven aan hun oproep om samen te gaan wiegen op de tonen van die paar Nederlandstalige liedjes die zij over hun hart konden krijgen.” Steve Stevaert parafraserend “Het socialisme zal gezellig zijn of niet zijn.”, kunnen we zeggen: “De Vlaamse onafhankelijkheid zal niet gezellig zijn of niet zijn” als men het in de handen laat van de regisseurs van het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, vb |  Facebook | | |  Print

04-05-10

1 MEI IN PARIJS. LAATSTE 1-MEITOESPRAAK VAN JEAN-MARIE LE PEN

Niet alleen in Berlijn beleefde men een historische 1 mei, ook in Parijs was het een memorabele 1 mei. Zij het om een andere reden: het was de laatste keer dat Jean-Marie Le Pen op een 1 mei-manifestatie zijn miltanten van het Front national (FN) toesprak. In januari 2011 geeft hij de fakkel van FN-leider door aan dochter Marine Le Pen of eeuwige tweede bij het FN Bruno Gollnisch.

Een vijfduizend mensen waren opgedaagd voor de laatste 1 mei-toespraak van Jean-Marie Le Pen (foto 1, samen met dochter Marine). De schattingen lopen uiteen naargelang de waarnemers, maar men is het erover eens dat er iets meer volk was dan vorig jaar. En dat terwijl voor het eerst het busvervoer naar Parijs niet meer betaald werd door de nationale partijkas. Het VB moet zich dus niet ongerust maken mocht een deel  van haar overheidsdotatie ingehouden worden als opnieuw vastgesteld wordt dat het VB zich bezondigd aan racisme: de ware militant laat zich niet kennen door het al dan niet gratis zijn van het busvervoer. Le Pen sprak veertig minuten lang. Fidel Castro hield het nog wel langer vol, maar veertig minuten leek de FN-militanten ook al genoeg. Le Pen toonde zich langs zijn meest linkse kant: hij kwam op voor een sterke natie, en dus een sterke regering en staat, degelijke publieke scholen en openbare diensten. Maar bij de militanten ontlokte de lange toespraak van Jean-Marie Le Pen enkel gegeeuw, slechts onderbroken door instemmend awoert-geroep telkens het woord ‘immigratie’ viel. Een fotograaf had oog voor de schoenen van het FN-publiek. En ja, het is van alle markten: van sportief over combatshoes met witte veders als symbool voor de blanke suprematie, tot gewoon schoeisel (foto 3, klik eenmaal op de foto voor een grotere afbeelding).

In januari volgend jaar wordt de opvolger van Jean-Marie Le Pen als voorzitter van het FN aangeduid. De strijd om de scepter gaat tussen dochter Marine Le Pen (41 j.) en Bruno Gollnisch (60 j.). Die laatste heeft in de loop van de jaren al alle mogelijke concurrenten weggekregen uit het FN (Bruno Mégret, Carl Lang, Jean-Claude Martinez…), en is vertrouwd met het partijapparaat in al haar aspecten en diverse extreemrechtse groupuscules buiten de partij. Marine Le Pen heeft dan weer wat Gollnisch absoluut niet heeft: de nodige flair om met de media om te gaan. Marine Le Pen is dan ook te gast in een oneindig aantal televisieprogramma’s, lijkt gematigder alhoewel ze geen duimbreed afwijkt van de ideologische opvattingen van de partij, distantieert zich van betwiste uitspraken van haar vader over de Tweede Wereldoorlog terwijl Bruno Gollnisch net niet veroordeeld is voor negationisme, zet intussen haar mannetjes uit in het partijapparaat via de dienst vorming waarvoor ze de verantwoordelijkheid kreeg van papa, en haalt een betere score bij de kiezers: 18,3 % van de stemmen bij de verkiezingen in maart in het noorden van Frankrijk, tegen 14,0 % voor Gollnisch in de streek Rhône-Alpes. En ze verzorgt zich: ze laat zich regelmatig afslankende behandelingen ondergaan in een Zwitsers hotel waar de Le Pens regelmatig naartoe gaan om hun look te laten verzorgen. In elk geval: een tweestrijd binnen het FN voor het voorzitterschap die men bij het VB niet aandurft.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal |  Facebook | | |  Print