20-06-10

HOLOCAUSTONTKENNER DAVID IRVING GEEFT LEZING IN VLAANDEREN

Zaterdag 5 juni werd in een hotel aan de Vlaamse kust een lezing gegeven door de Britse historicus en Holocaustontkenner David Irving. ’t Pallieterke bracht er verslag over uit, maar verzwijgt wie de inrichter was.

Het eerste boek dat David Irving publiceerde handelt over het bombardement op Dresden dat elk jaar nog herdacht wordt door neonazi’s als hét grote onrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met de boeken die daarop volgen ontpopt David Irving zich meer en meer tot een nazi-sympathisant. Hijzelf zegt dat hij een minder eenzijdig beeld van het nazi-regime wil schetsen. Irving spant een proces wegens smaad in tegen de Amerikaanse historica Deborah Lipstadt, auteur van Denying the Holocaust, maar krijgt het als een boemerang terug in zijn gezicht. De rechtbank oordeelde immers dat “Irving vanwege zijn eigen ideologische redenen voortdurend en doelbewust bewijsmateriaal verkeerd heeft gepresenteerd en heeft gemanipuleerd; dat hij om dezelfde redenen Hitler in een ongerechtvaardigd gunstig licht zet, hoofdzakelijk met betrekking tot zijn afbeelding van Hitlers houding ten aanzien van zijn verantwoordelijkheid voor de behandeling van de Joden; dat hij een actieve ontkenner van de Holocaust is (…) en dat hij zich met rechtse extremisten associeert die het neonazisme bevorderen.”

Op 11 november 2005 werd Irving aangehouden in Oostenrijk en op 20 februari 2006 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Het hof van beroep zette op 20 december 2006 twee derde van de straf om in een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank is Irving schuldig aan het ontkennen van de Holocaust. Tijdens de rechtszaak verklaarde hij voor het eerst dat zijn visie was veranderd, en dat de Holocaust echt bestaan moet hebben. Volgens Koenraad Elst, die in ’t Pallieterke verslag uitbrengt van de recente lezing van David Irving in ons land, erkent Irving intussen de uitroeiing van honderdduizenden Sovjet-joden in bezet Sovjetgebied in 1941-42, en de uitroeiing van de Duitse en Poolse joden in Solibor, Belzec en Treblinka in 1942-43. Inzake Auschwitz heeft de geschiedschrijving echter overdreven. Juist omdat er zoveel overlevenden waren. Wel waren er “twee kleine gaskamers voor arbeidsongeschikte gevangenen”. Of het normaal is dat je een arbeidsongeschikte naar de gaskamer stuurt, en of er in Auschwitz toch niet abnormaal veel arbeidsongeschikten waren, wordt er niet bij verteld.

Als bewijs dat het in Auschwitz allemaal niet zo erg was, wordt door het slag volk als David Irving aangehaald dat Anne Frank Auschwitz overleefde, en in Bergen-Belsen overleed aan tyfus. Volgens ’t Pallieterke is David Irving “eigenlijk (…) erg ver naar de mainstream-opvatting geëvolueerd”, en dit “niet door wettelijke opiniedwang maar door vrij historisch onderzoek.” Versta: de wetgeving tegen het negationisme had er niet mogen komen. Het is anders wel tijdens een rechtszaak dat Irving zijn bijgestelde visie voor het eerst bekendmaakte. Waar precies de lezing met David Irving plaatsvond, wie het inrichtte, en hoeveel mensen er kwamen opdagen, wordt niet verteld in ’t Pallieterke. Er is dan toch enige gêne over de lezing, maar als bij toeval (?) was ’t Pallieterke er toch van op de hoogte dat ze plaatsvond.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: negationisme |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.